BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT nn, &, 0 POLGÁRMESTERE. tm»^..u

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT nn, &, 0 POLGÁRMESTERE. tm»^..u"

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT nn, &, 0 POLGÁRMESTERE Budapcst tm»^..u Tárgy; Javaslat az Őssejt az Életért" a Beteg Gyermekek Gyógyulásáért Alapítvány támogatására Tisztelt Képviselő-testület! Az Őssejt az Életért" a Beteg Gyermekek Gyógyulásáért Alapítvány (1174 Budapest, Katlan köz 9.) kérelemmel fordult Polgármester Úrhoz az Alapítvány részére történő támogatásért. Az Őssejt az Életért" a Beteg Gyermekek Gyógyulásáért Alapítvány célja a beteg gyermekek külföldön történő gyógykezelésének támogatása, valamint a rászoruló gyermekek és egészségügyi intézmények számára anyagi és természetbeni adományokkal történő segítségnyújtás. A Szociális és Egészségügyi Bizottság december 9-ei ülésén az Őssejt az Életért" a Beteg Gyermekek Gyógyulásáért Alapítvány kérelmét megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 881/2008.(XII.9.) sz. Szociális és Egészségügyi Bizottság határozata (9 ellenszavazattal, egyhangú) A Szociális és Egészségügyi Bizottság nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Őssejt az Életért" a Beteg Gyermekek Gyógyulásáért Alapítvány (1174 Budapest, Katlan köz 9.) részére támogatást nyújtson. A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság január 27-ei ülésén az Őssejt az Életért" a Beteg Gyermekek Gyógyulásáért Alapítvány kérelmét megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 22/2009. (I. 27.) sz. Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság határozata (5 igen szavazattal, 2 tartózkodással) A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság nem javasolja a képviselőtestületnek, hogy az Őssejt az Életért" a Beteg Gyermekek Gyógyulásáért Alapítvány (1174 Budapest, Katlan köz 9.) részére támogatást nyújtson.

2 2 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el: Határozati javaslat: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Őssejt az Életért" a Beteg Gyermekek Gyógyulásáért Alapítvány (1174 Budapest, Katlan köz 9.) kérelmét támogatja. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdú Péter főosztályvezető Budapest, február 6. Verbai Lajos Törvényességi szempontból látta: dr. Neszteli István jegyző

3 IKTATÁSRA ATVBVE: m 2008 N3V 1 3. ŐSSEJT AZ ÉLETÉRT" a Beteg Gy érni ekek Gyógyulásáért Alapítvány Székhely: Budapest, Katlan köz 9. y Működési hely: 1094 Budapest, Üllői út 121. Levelezési cím: 1476 Budapest, Pf.: 78. Telefonszám: fax: Adószám: Nyilvántartási szám: 12. Pk /2007/4. Alapítvány sorszáma: Bankszámlaszám: K&H Bank: J - gujjn LX IIUDAIMÍST KOV\««s *; KŐBÁNYAI ÖNKORMl'olgúrnicsu-ri Miv» Iktatószám : jyjgi^iiil yilon NOV 10. Tisztelt Támogatónk! Előszam: dt» melléklet Etaadó: \ítjö Az Őssejt az Életért" a Beteg Gyermekek Gyógyulásáért Alapítvány Közhasznú Szervezet nevében fordulok Önhöz, hogy amennyiben lehetőségük van rá, támogassák alapítványunkat: Alapítványunkról: Az Őssejt az Életért" Alapítvány én alakult meg. Az alapító az alapítványt azzal a szándékkal hozta létre, hogy a Magyarországon élő leginkább rászoruló gyermekeknek és egészségügyi intézményeknek nyújtson segítséget anyagi és természetbeni adományokkal. Célunk: a magyarországi kórházak gyermekosztályának műszerezettsége általános infrastruktúrájának alapján. A beteg gyermekek külföldi gyógykezelésének támogatása. A szociális vagy egészségügyi okokból rászorulók, a fogyatékosok vagy az egyéb természeti károk károsultjainak támogatása. Nélkülözhetetlen egészségügyi berendezések, alapvető ruházati és élelmiszercikkek beszerzése. Támogatásra váró magánszemélyek és szervezetek: Nagy Jánoska (3 éves) - Kijevi gyógykezelésre vár S.O.S. Szolgálat Alapítvány - Gyermekmentő autó vásárlás Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika - műszer, gyógyszerek Foglyos Balázs - külföldi műtét Baleseti Központ Gyermektraumatológia - csontpótló gyógyszer 2008.

4 .:"«i'.,'i'í?" >V;.-, ' Dátum; Mon, 21 Apr :43: (CEST) Feladó: "Hargitai Emo" Címzett: sos.qi (Slfre .hu Tárgy: Köszönet és információ Tisztelt Őssejt az Életért a Beteg gyerraekek GyógyaJásáert Alapítváay. Örömmel éríesimetem, hogy most opeia^ munkatársaim Villás Bence betegünket, akibe 15 ml OSUM 35 csontpótióanyagot helyeztek be, ennek ellenértéke Ft Az Önök és az adományozó önzetlen segítségét osztályunk és a beteg nevében b köszönjük! Most tudom kaldeni atovábbi,ostím 35 csonlpótíó anyagra váró betegeink listáját Abai Bábutfelkar,Csertő Botond ömtbcsant, Kovára I)oTmcoanixsa^JKavácsTs^iísséc^^miia^Ss^i3: fgfa. rj^gf****** «*far KpntPtíiTtxmtxactí. Szabó PéterfeSar,Vágó Amfeásfeftar,Kadics Karofr száikapocs csont, MokárMilán kézujjsk, MSrvanyos Kristóf combcsont A betegsk asodeg^b 150-2C0 ezsrá-*yí csssipd&íszert,átlagban teáa 175 «2CT ft-nyit igényei Jómdulatá segítsegskíe a tovsjbáiban is s3»eteé*szániítanl dr. Haigitai Emő oszt vez.- ísorvos Felkérés Dr. Hargitai Ernő osztályvezető főorvos, kurátor a Minden Baleseti Sérült Gyermekért Alapítvány (1081, Budapest, Fiumei u.17) képviseletében felkérem az S.O.S. Szolgálat Alapítvány (8640. Fonyód, Báthory u. 14) szervezésében, az Őssejt az Életért a Beteg gyerekek Gógyulásáért Alapítványt (1174. Budapest, Katlan köz 9), hogy az osztályunk lévő beteg gyermekeknek a szükséges, az OEP által nem, vagy csak részben támogatott gyógyszerek fínanszírozására támogatók bevonásával országos gyűjtést szervezzen. Budapest. loof T, f. «T~

5 Fővárosi Bíróság ÍG55 Budapest Markó u.27. VÉGZÉS A Fővárosi Bíróság az Őssejt az Életért, a Beteg Gyermekek Gyógyulásáért Alapítványt sorszám alatt nyilvántartásba vette. A bíróság egyidejűleg az alapítványt a végzés jogerőre emelkedésétől kezdődően közhasznú szervezetté minősítette. Az alapítvány székhelye: 1174 Budapest, Katlan köz 9. A képviselő neve, lakcíme: Szabó Zsolt 1221 Budapest, Játék u. 30. Az alapítvány célja: a beteg gyermekek gyógyításának hatékony segítése érdekében, kórházak, rentjelőiatézeíek orvosi műszerezettségének*...általános infrastruktúrájának - fejlesztése egyedi igények alapján. A beteg gyermekek külföldi gyógykezelésének támogatása, hozzájárulás a műtétekhez, gyógyszeres kezelésekhez. A fogyatékosok, a szociális vagy egészségügyi okokból rászorulók, valamint az árvizek, földrengések, tűzvészek, vagy az egyéb természeti károk károsultjainak egészségügyi és szociális támogatása, részükre a mindennapi életükhöz ; " nélkülözhetetlen egészségügyi, kisegítő, és egyéb eszközök, berendezések, alapvető ruházati és élelmiszer cikkek beszerzése, vagy ezek megszerzéséhez támogatás nyújtása. Az alapítvány célja szerinti besorolása: egészségügyi tevékenység Az alapítvány típusa: magán alapítvány Az alapítvány vagyon-felhasznáiási módja: az induló vagyont és annak hozadékát, a csatlakozó vagyont és annak hozadékát, valamint a támogatásokat, adományokat jótékonysági és egyéb bevételeket, és azok hozadékát az alapítványi célok megvalósítására kell fordítani. Az alapítvány jellege: nyílt A kezelő szerv tagjaínak neve és lakóhelye: Szabó Zsolt 1221 Budapest, Játék u. 30, Hegedűs Mónika 1174 Budapest, Katlan köz 9. Urbin Hajnalka 1171 Budapest, Lemberg u. 55.

6 ' Vj Az alapító okirat kelte: december 2. A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye. Indokolás Az alapító kérelmezte az alapítvány nyilvántartásba vételét és egyidejűleg közhasznú szervezetté történő minősítését a Fővárosi Bíróságtól. Mivel a kérelem és a becsatolt okiratok megfelelnek az évi IV. törvényben (Ptk.) és az évi CLVI. törvényben (Kht.) meghatározott feltételeknek, ezért a bíróság a Ptk. 74/A. (2) és (4) bekezdése, valamint a Kht. 22. (3) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott, figyelemmel a célok érdekében folytatni kívánt közhasznú tevékenységekre is. A fellebbezéssel kapcsolatos rendelkezés a Pp (1) bekezdésén és a Pp án alapul. Budapest, január 29. Dr. Vas Zoltánná s.k. fővárosi bírósági bíró A kiadmány hiteléül: :; '* r^~_\ Tílly Krisztina.''C JjM ". rr.. ZÁ. UiXS. Ez a vegzes cv. C3-. %. *=^- **!.* jogerőre ernejkeíica. BudapasCrrT,.. < íév....i.:.:-6.^ A ktadiafcv íábfcíik rje..sá*i.3áfc.s bánó >-g- I-» \

7 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezési és ügyviteli Főosztály Szervezési Osztály Kivonat a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság ülésén készült jegyzőkönyvből: Az ülés időpontja: január 27. A kivonatot kapja: Hajdú Péter főosztályvezető 22/2009. (I. 27.) sz. Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság határozata (5 igen szavazattal, 2 tartózkodással) A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság n e m javasolja a képviselőtestületnek, hogy az Őssejt az Életért" a Beteg Gyermekek Gyógyulásáért Alapítvány (1174 Budapest, Katlan köz 9.) részére támogatást nyújtson. Budapest, február 4. Kivonat hiteles:

8 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezési és Ügyviteli Főosztály Szervezési Osztály Kivonat a Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésén készült jegyzőkönyvből: Az ülés időpontja: XII. 9. A kivonatot kapja: Szociális és Egészségügyi Főosztály 881/2008. (XII. 9.) sz. Szociális és Egészségügyi Bizottság határozata (9 ellenszavazattal, egyhangú) A Szociális és Egészségügyi Bizottság nem javasolja á képviselő-testületnek, hogy az Őssejt az Életért" a Beteg Gyermekek Gyógyulásáért Alapítvány (1174 Budapest, Katlan köz 9.) részére támogatást nyújtson. Budapest, január 26. A kivonat hiteles: %>^n^éígíi#sz Anna OS2t&lJŰ! ZeTO

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére Tárgy: Az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányz; Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányz; Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Köbánvu; Önkormányzat Képviselő-testület üíesi Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányz; Polgármesteri Hivatal Buciapesi, Oktatási és Közművelődési Főosztály a * ' 'min

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG. Tisztelt Képviselő-testület!

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG. Tisztelt Képviselő-testület! i i s \ u ) t o BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/12/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 1-jei ülésére Tárgy: Az Eplényi Gyermekekért Alapítvány

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya Cí>- BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya Budapest,,,.., t-'- \, ktttileí Kőbányai f i\e( iwió'-testület ülése Tárgy:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG Ais/uz^. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG Készült a 201. június 24-i Képviselő-testületi ülésre Készítette: Szőnyi Petra kulturális és társadalmi kapcsolatok referense

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere """"/_,._&_,_k,. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Peter Cseroy Alapítvány támogatási kérelméről I. Tartalmi

Részletesebben

Alapító Okirat 2012.

Alapító Okirat 2012. Kékes Kutató-Mentő Alapítvány Alapító Okirat 2012. ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító Okirat 2 amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

BUDAPESTFÖVÁROSX.KERÜLETKÖBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPESTFÖVÁROSX.KERÜLETKÖBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPESTFÖVÁROSX.KERÜLETKÖBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat alapítványi támogatási kérelmek elbírálására Tisztelt Gazdasági Bizottság! Mellékelten beterjesztern a Peter Cerny Alapítvány

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV.14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

~~t-:- ~~~~~~ar.hu ~

~~t-:- ~~~~~~ar.hu ~ 06 04/07 FRI 10:18 FAX 2990373 REMÉNYSUGÁR ALAPITVANY 1"41002 t:jo;.~f:.!tfl:!t;i fjs: SS +3~-1-~31~E1i73 ~SLJG&IR f:lapiiv B2 Szék.bely~ 1.] fis. 81)Qapest, CsallóköZ u. 12. Te1e.fI)D: 299-1)4() 1 FQ:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18-i ülésére Iktató szám: Sz-127/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Javaslat az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. március 19.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. március 19.-i ülésére Budapest Főváros I. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám:63/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. március 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat alapítványok támogatására

Részletesebben

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (közhasznú alapítvány)

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (közhasznú alapítvány) ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (közhasznú alapítvány) Alulírott Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. alapján az alábbi alapítvány létrehozását határoztam el. 1. a) Az Alapító neve:...

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 2-án

Részletesebben

A "Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért" Alapítvány MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA.

A Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért Alapítvány MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. A "Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért" Alapítvány MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Preambulum Az alapítók attól a céltól vezérelve, hogy elsősorban a Magyar Köztisztviselők,

Részletesebben

A Rendelet 5. (3) bekezdése jelenleg az alábbi szabályokat tartalmazza:

A Rendelet 5. (3) bekezdése jelenleg az alábbi szabályokat tartalmazza: Tárgy: Pályázati kiírás civil szervezetek számára Sorszám: III/5. Előkészítette: Véleményező bizottság: dr. Uhrin Anna aljegyző Sápi András intézményi referens Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Ügyrendi,

Részletesebben

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 A Segíts!" Önkéntesek a Gyulai Kórház Gyermek Osztályáért Alapítvány Alapító Okirata Adószám: 18221479-1-24 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 2 Alapító Okirat, amelyben az 1./ alapító a Polgári

Részletesebben

4. Az alapítvány céljai és tevékenysége, illetve azon közfeladatok megjelenítése, amelyekhez tevékenységével az alapítvány kapcsolódik:

4. Az alapítvány céljai és tevékenysége, illetve azon közfeladatok megjelenítése, amelyekhez tevékenységével az alapítvány kapcsolódik: ALAPÍTÓ OKIRAT A módosítással egységes szerkezetbe foglalva Az 1. pontban megjelölt a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (régi Ptk.) 74/A-74/G -ai alapján, valamint a közhasznú szervezetekről

Részletesebben

Jobb Veled A Világ Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

Jobb Veled A Világ Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA Jobb Veled A Világ Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA Készítette és ellenjegyezte: dr. Horváth Anikó ügyvéd Készült: Budapest, 2012. március 12. 2 Jobb Veled A Világ Alapítvány Alapító Okirata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

1. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. március 27-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi)

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) ALAPÍTÓ OKIRAT Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt változat Budapest 2011. február 8. (A jelen 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. augusztus 22-én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Darók Sándor, Gerhát

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete az egyes

Részletesebben

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

A Képviselő-testület 133/2011. (III. 17.) határozata szerint a következő testületi ülésre

A Képviselő-testület 133/2011. (III. 17.) határozata szerint a következő testületi ülésre Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Tárgy: Javaslat ismeretlen tettes elleni feljelentés tárgyában a Bp. X. ker., Salgótarjáni út 38909 hrszú közterület használatával kapcsolatban

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b. ALAPÍTÓ OKIRAT A CSODÁK CSODÁJA ALAPÍTVÁNY létrehozásáról, amelyet a II./1. pontban írt alapító az 1959. évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv - a továbbiakban: Ptk.) és az 1997. évi CLVI. tv. (A közhasznú

Részletesebben

PALÓC MENTŐALAPÍTVÁNY

PALÓC MENTŐALAPÍTVÁNY PALÓC MENTŐALAPÍTVÁNY Alulírottak Tamási Gyula Lajos /an.n.koós Rozália, 3102. Salgótarján, Erkel u. 2/b szám alatti lakos/ Dr. Ferkó Attila György /an.n. Pribisán Zsuzsanna, 3100. Salgótarján, Pécskő

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben