Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 1102 Budapest Endre u. 10.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 1102 Budapest Endre u. 10."

Átírás

1 Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 1102 Budapest Endre u. 10. :; v.;.w l-vnáros X. kerület Kőbányai 'í.ik írn'únw.t Képviselő-testület ülése Tárgy: javaslat területi ellátásról szóló szerződés kötésére Dr. Szombati Mária háziorvossal Tisztelt Képviselőtestület! Dr. Szombati Mária háziorvos (Bp. X. Hungária krt 1-3. Máv telep 39.) kérelmet nyújtott be Polgármester úrhoz, melyben kérte, hogy területi ellátási kötelezettségű háziorvosi tevékenységét a továbbiakban vállalkozói formában, egyéni vállalkozóként végezhesse. Dr. Szombati Mária 1979-ben szerezte diplomáját ban általános orvostanból szakvizsgázott február 15. óta dolgozik közalkalmazottként Kőbányán körzeti majd háziorvosként a MÁV telepi rendelőben. Működtetési joggal rendelkezik, végzettsége, képzettsége az Önkormányzat által a vállalkozáshoz támasztott feltételeknek megfelel, kérelme teljesítésének akadálya nincs. Munkáját nagy hozzáértéssel, becsülettel, a betegek megelégedésére végzi. Vállalkozását egyéni vállalkozói formában szeretné végezni. Az asszisztenst a doktornő kérelme szerint vállalkozásában kívánja alkalmazni, melyet az asszisztens is vállalt. A Képviselőtestület 930/2004(V.20.)sz. határozatával elfogadott szerződéshez szükséges iratokat a doktornő az Egészségügyi Szolgálathoz hiánytalanul benyújtotta. Az Egészségügyi Bizottság véleményét a testületi ülésen ismerteti. Határozati javaslat: Budapest Kőbánya Önkormányzat Képviselőtestülete Dr. Szombati Mária háziorvossal a területi ellátási kötelezettségű háziorvosi alapellátás biztosításáról szóló szerződés megkötéséhez hozzájárul és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: június 30. Felelős : Verbai Lajos polgármester Előkészítő: Dr. Molnár Andor eü.szolg.vezető Budapest, május 27. Törvényességi szempontból látta:. Molnár Andor eü.szolg.vezető dr. Neszteli István jegyző

2 KITUL: TELEFONSZÁM: Mái d.u. 12:20 U. 2?ü 1 0 M<Wf~ *?' Budapest Főváros X,Kerület T.KT/V1' N SRA i\ \ ' \ :. \, Polgármesteri Hivatal Verhai Lajos Polgármester Úrnak v_.._.., ím Ar A/- Tisztelt Polgármester Úr! Tárgy:Praxis privatizáció Kérem,hogy a X.ker.Mav Telep orvosi Rendelőben működő felnőtt háziorvosi körzetemet a területi ellátásra vonatkozóan egyéni vállalkozó minőségében folytathassam. Kérem,hogy az engedélyezéshez szükséges igazolást részemre kiadatni szíveskedjen. Csaplár Ferencné jelenlegi asszisztensem az alkalmazásomba kerülne át, Kérem a szíves hozzájárulást. Budapest,2010 április 19. Tisztelettel;' t DrföadbWMária közalkalmazottháziorvós MávTelepi praxis Rendelő tel:26l0193 KOMÁLVA: ÖNKOH/MANI /.»» riv.cau.n Hiv.il iiln i\ \v ^M^&*MF 20Vj Áí-K 2 R hlószam:.,,.,// db blóadó; ; "rrieiiékíot 1/ /«

3 Budapest Fővárosi 10 kerületi ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE BUDAPEST X., Szent László tér 29. Telefon: (1) Fax: Ügyszám: Iktatószám. Ügyintéző neve: Fazakas Orsolva IGAZOLÁS Dr TRANGERNE DR SZOMBATI MÁRIA (KVISZ MARGIT, , KISVARDA) egyéni vállalkozó időpontú bejelentés következtében az alábbi adatokkal szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában: Nyilvántartási száma: Adószáma Statisztikai számjele: Vállalkozói tevékenység kezdete Székhelye: 1102 BUDAPEST lo.ker KÖRÖSI CSŐM A SETANY em. 13. ajtó Telephelye(i), 1101 BUDAPEST lo.ker HUNGÁRIA KÖRŰT 3. fíóktelepe( í): Fő tevékenysége: ,Egészségügyi alapellátás Szünetelés kezdő dátuma. Szünetelés lejárati dátuma: Budapest, Fazakas Orsolva sk jegyző /jegyző nevében /jegyző megbízásából

4 NYILATKOZAT Kijelentem,hogy tudomásom van róla,hogy Dr.Szombati Mária háziorvos praxisprivatizációjára az engedélyezési kérelmét benyújtotta. Ennek alapján az egyéni vállalkozásában asszisztensként foglalkoztatna,mint munkaadó alkalmazottja dolgoznék. Kijelentem,hogy a munkaviszonyra irányuló felkérést elfogadom,mivel jelenleg is az ő asszisztense vagyok. A munkaszerződést a közalkalmazotti jogviszony megfelelő idejű közmegegyezésével kívánom megkötni. Budapest, Csaplár Ferencné asszisztens MÁV Telepi Rendelő ÍUi^r ^ * - <

5 EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL NYILVÁNTARTÁSI FŐOSZTÁLY 2 Ügyiratszám: /2010/OMN Adatkezelési nyilvántartási azonosító: Dr. Szombati Mária Budapest ~, ~ 0, x.,,,.,..,,. Körösi Csorna Sándor sétány 6. Tárgy: Dr. Szombati Mana működési TTT.- - nyilvántartásának megújítása 11 ns * HATÁROZAT Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény ának (11) bekezdése, továbbá az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről szóló 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet 6. -a alapján Dr. Szombati Mária (születési név: Szombati Mária; születési hely, idő: Kisvárda, ; anyja születési neve: Kvisz Margit; állampolgársága: magyar) az orvosi működési nyilvántartása általános orvostan és üzemorvostan szakképesítéssel megújításra került. M/34945 számon A működési nyilvántartása napjától napjáig érvényes. Ezen határozat indokolását és a jogorvoslatról való tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 72. -ának (4) bekezdése alapján mellőzöm. Budapest, LOTWIÍÜÍ W W _ A határozatot megkapja: - ügyfél - irattár dr. Székely-Molnár Krisztina mb. főosztályvezető á f ó 1051 BUDAPEST V., ZRÍNYI U. 3. Levélcím: 1245 BUDAPEST,PF\:980. Telefon: Fax: Honlap:

6 Budapesti Orvosi Kamara Cím: 1075 Budapest, Wesselényi utca 6.1/2 Telefon: Fax: MAGYAR ORVOSI KAMARA Ügyintéző: Cseh Andrea Ügyiratszám: 2021/2001 Tárgy: Dr.Szombati Mária alanyi jogon kapott működtetési jogra való jogosultságának igazolása HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY melyben Dr.Szombati Mária háziorvos (Született: Kisvárda, anyja neve: Kvisz Margit, lakik: 1102 Budapest Körösi Cs. sétány 6, működési nyilvántartási" száma: ) kérelmére igazolom, hogy 1101 Budapest, Hungária krt 3 telephelyen, önkormányzati tulajdonú rendelőben, területi ellátási kötelezettséggel bíró felnőtt praxisban végzett orvosi tevékenységre jogosultan kapott működtetési jogot alanyi jogon. Kérelmező kijelentései - miszerint az orvosi ellátást személyesen nyújtja, akadályoztatása esetén olyan személyt kér fel helyettesítésre, aki rendelkezik mind a működtetési jog megszerzésére, mind a szakterülethez kapcsolódó tevékenységek végzésére vonatkozó feltételekkel, nem szolgáltat okot a működtetési jog visszavonására - valamint a működtetési nyilvántartás adatai alapján megállapítottam, hogy kérelemező mindenben- megfelel az orvosi tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek, továbbá, hogy kérelmező esetében nem merült fel olyan körülmény, amely a működtetési jog visszavonását eredményezné. A Hatósági Bizonyítványt az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. tőrvény, l. (2) c), valamint a háziorvosi működtetési jog megszerzéséről és visszavonásáról szóló 18/2000 (11.25.) sz. kormányrendelet 3. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, az államigazgatási eljárásról szóló évi TV. tv. rendelkező részében foglaltak szerint adtam ki. Kelt: )r\ R^egöly-Mérei János Budapesti Orvosi Kamara elnöke Erről értesítést kap: 1. Kérelmező 2. ÁNTSZ Országos Tisztiorvosi Hivatala 3. Országos Egészségbiztosítási Pénztár 4. Területileg illetékes illetékhivatal 5. MOK Országos Titkársága 6. Területileg illetékes önkormányzat