IGAZGATÓI PÁLYÁZAT. Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Készítette: Kovács Zoltán. r Általános Iskola és Gimnázium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IGAZGATÓI PÁLYÁZAT. Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Készítette: Kovács Zoltán. r Általános Iskola és Gimnázium"

Átírás

1 IGAZGATÓI PÁLYÁZAT Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert r Általános Iskola és Gimnázium Készítette: Kovács Zoltán 2019.

2 NYILATKOZAT Tisztelt Miniszter Úr! Pályázatot nyújtok be az Emberi Erőforrások Minisztere a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. - a alapján meghirdetett Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. Kijelentem, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 201 l.évi CXC.tv.98. (8) bekezdésében, meghatározott feltételeknek megfelelek. Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok a teljes pályázati anyagom sokszorosításához, (harmadik személlyel közléséhez) a döntéshozók és véleményezők felé. Nyilatkozat Nyilatkozom, hogy hozzájárulok személyes adataim pályázattal összefüggő kezeléséhez. Budapest, március 26. Kovács Zoltán

3 1 TARTALO M 1. Bevezető gondolatok Szakmai önéletrajz Szakmai életút Helyzetelemzés Az iskolavezetés Pedagógiai program A pedagógiai munka a gimnáziumi tagozaton Nyelvoktatás A tantestület A tárgyi feltételek Hagyományok Iskolán kívül A könyvtárunk Kapcsolatok Általános célok Célok az iskolában Összegzés M ellékletek Diplomák Erkölcsi bizonyítvány Munkáltatói igazolás

4 1. BEVEZETŐ GONDO LATOK Nem akartam igazgató lenni. De a jelenkori közoktatás helyzete mellett én sem mehetek el szó nélkül. Úgy érzem, hogy a saját szerény eszközeimmel is kötelességem megtenni mindent, amit tudok, hogy ez a helyzet ne romoljon tovább, s lehetőleg a jövőben majd még javulni is tudjon. Immár közel 30 éve pedagógusként dolgozva, de még messze a nyugdíjtól még tudnék valami hasznosat tenni ezen a pályán, ami értéket teremt. Nem hagyni, hogy újabb és újabb nemzedékek nőjenek fel úgy, hogy szinte sose volt egy saját önálló gondolata, mert mindig mások megmondták meg helyette, hogy mit gondoljon arról a szűk világról, ami az érdeklődési körén belül van. Nem hagyni, hogy elbutuljon, mert nem tudja értelmesen használni a mai kor modem eszközeit. Nem hagyni, hogy funkcionális analfabéta váljon belőle, mert nem tud más tevékenységet végrehajtani az interneten, csak online játékokat játszani, videókat nézni a rengeteg feliratkozott csatornáján, és hosszú, haszontalan csevegéseket folytatni a közösségi oldalain. Nem hagyni, hogy ne beszéljen, hogy ne halljon, hogy ne lásson, és hogy ne érezzen! Számomra erre egy lehetőség ezzel az intézményvezetői pályázattal nyílt meg. 4

5 3. SZAKM AI ÉLETÚT Mindenekfelett hiszek az emberi értelemben, és hiszem, hogy a józan paraszti ész mindent legyőz. En, aki több évszázados paraszti génekkel rendelkezem, ennek élő bizonyítéka vagyok. Vallom, hogy mindent csak a megtapasztalás útján ismerhetünk meg igazán, és ezt én magam is folyamatosan gyakoroltam és gyakorlom mind magamon, mind a tanítványaimon. A sok munkahelyemből adódóan gazdag és sokféle tapasztalattal rendelkezem az oktatás nagyon sok területén. Ezeket jól tudom hasznosítani az előttem álló feladatok megoldásában. Már középiskolás koromban érdeklődtem a fizika és főleg a matematika iránt, így, hogy mindkettővel komolyabban is foglalkozhassak, nem ismerve más lehetőséget erre, valamint a családi példát követve - édesanyám matematika-fizika szakos tanár volt én is matematikafizika tanárnak jelentkeztem a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemre. Az egyetem alatt pedagógiai képzésünk még a szocialista embereszménykép alapján történt, aminek a valódi iskolai tanulókhoz nem sok köze volt. Mikor 1989-ben végeztem, hivatalosan már vége is lett ennek a rendszernek. így viszonylag szabadon kezdhettem tanári pályámat, ideológiáktól mentesen. Szülőföldemtől nem messze, de a közeli nagyvárosban, Miskolcon vállaltam munkát egy szakközépiskolában, ahol eddig a legtöbb időt, hét évet szolgáltam le. Naiv voltam és tapasztalatlan. Itt, mint egyedülálló fiatalember, mindent kipróbáltam, s mindent elvállaltam, ami egy tanári pályán előfordulhat. Először két évig az iskolai tanításom mellett kollégiumi nevelőként és állandó éjszakai ügyeletesként is működtem, amiért szolgálati férőhelyet kaptam az épületben. Mivel az iskola pár száz méterre volt, ez nem jelentett túl nagy gondot. Ez idő alatt tanultam meg igazán, hogy mit jelent a diákokkal való törődés, foglalkozás, hiszen állandóan közöttük voltam, velük együtt éltem a kollégium falai között. Egy év múlva osztályfőnök lettem, majd a diákmozgalmat segítő pedagógusi feladatot is elvállaltam. így mindkét szolgálati helyemen sokat foglalkoztam a diákok ügyes-bajos dolgaival. Ekkor éreztem úgy először, hogy sokkal jobban szeretek nevelni, mint tanítani, mivel az oktatott anyagot, a tudást nem mindenki vitte magával, de a mutatott példát, a neveléssel elért erkölcsi normákat örökre magukba fogadták. A diákmozgalmat segítőként öt évig foglalkoztam szabadidős programok megszervezésével, valamint a diákok jogainak és érdekeinek védelmével. A sportszeretetem, s egy több évtizede edzősködő kollegám hatására elkezdtem járni az iskolai fiú kézilabda csapat edzéseire, s a megyei felnőtt bajnokságban is benevezett csapat 8

6 mérkőzéseire. Kicsit később ettől a kollegámtól átvehettem az iskolai leány csapat vezetését. Abban az évben beiratkoztam és sikeresen elvégeztem az alapfokú kézilabda edzői tanfolyamot. Négy évig edzősködtem a lányok mellett, ezalatt egyszer bejutottunk a megyei négyes döntőbe, ahol a második helyezést sikerült kiharcolnunk. A hétvégéken rendszeresen túrázni jártam. Idővel csatlakozott hozzám egy tucatnyi diák, akikkel már hosszabb túrákra is eljártunk. Elvégeztem egy bronzjelvényes túravezetői tanfolyamot, s a következő nyárra már egy erdélyi kéthetes gyalogtúrát szerveztem. Felkészülésként több teljesítménytúrán is részt vettünk (Bükk 900-as csúcsai, Mátra 50, Cserehát 50, Zemplén 700-as csúcsai). A sok tervezés, felkészülés után csodálatos érzés volt együtt állni velük a Madarasi-Hargita csúcsán! Az iskolai tanításban eleinte főleg fizikát tanítottam, hiszen az egy műszaki szakközépiskola volt, ahol szinte kötelező volt a tárgyból érettségizni. Később az új igények miatt elkezdtem számítástechnikát is tanítani, amihez 1996-ban másoddiplomaként a végzettséget is megszereztem. Hét év után szakmai igényességemet már nem elégítette ki akkori iskolám, így újabb lehetőségek után néztem. Egy kereskedelmi szakközépiskolában vállaltam állást, ahol jóval jobb képességű diákokkal foglalkozhattam. Főleg az abban az évben megszerzett számítástechnika tanári végzettségemet hasznosítva informatika órákat tartottam a három jól felszerelt gépteremmel rendelkező iskolában. Az egyik teremben Macintosh gépek voltak, így az akkor ritkaságszámba menő ilyen típusú gépekkel is meg tudtam ismerkedni. A számítástechnika tanár kollegámtól sok tapasztalatot sikerült a gyakorlatban is elsajátítanom. Beiratkoztam és sikeresen elvégeztem egy emelt szintű rendszergazdai OKJ képzést, melyen elmélyítettem informatikai ismereteimet. Ezt a szakom tanításában remekül tudtam hasznosítani. Az általam tanított diákok közül többen, talán az én hatásomra is, informatikai szakon tanultak tovább. A kollegáknak is szerveztem oktatást, ahol az irodai alkalmazásokkal igyekeztem őket minél jobban megismertetni. Itt kezdtem el tanítani esti tagozatos gimnáziumi diákokat, akik jóval motiváltabbnak bizonyultak nappalis társaiknál. Az egyik ilyen osztálynak osztályfőnöke lettem, akikkel nagyon jó kapcsolatom lett, sokáig a végzés után is. A négy év alatt, amíg ott tanítottam, egy nappalis vendéglátós osztályt is végig kísértem, mint osztályfőnökük. Az iskolában ezen a szakon voltak a legproblémásabb diákok, de nekem, akinek náluk jóval problémásabb osztályom volt korábban már, nem okozott gondot a velük való foglalkozás. Szépen végeztek mindannyian. A családom miatt váltottam négy év után egy délutáni munkarendet követelő munkahelyre. Egy fiú kollégiumban lettem függetlenített rendszergazda-informatikus. Itt öt évig dolgoztam. Ezalatt 9

7 az idő alatt rengeteget fejlődtem szakmailag, hiszen nap mint nap a felmerülő informatikai problémákat kellett megoldanom. A kollégiumban működő informatikai szakkollégium vezetőjeként minden héten rendszeresen tartottam informatikai, és szakos tanárként fizika, matematika felzárkóztató foglalkozásokat. A saját kollégiumi hetünkön pedig a város kollégiumi számítástechnikai versenyét szerveztem és bonyolítottam le minden évben. A kollégiumi újság szerkesztésében és technikai kivitelezésében is aktív szerepet vállaltam. A tanítástól sem távolodtam el teljesen, a szabad délelőttjeim nagy részén óraadásokat vállaltam több városi középiskolában. Ezek mindegyike informatika, vagy informatikai jellegű óra volt. Egy gimnáziumban tanári és rendszergazdai megbízásom is volt ebben az időben. Volt olyan napom, hogy egymás után két-három helyen is tartottam órát a délutáni kollégiumi munkám előtt. Nagyon intenzív és megterhelő időszaka volt ez szakmai életutamnak, de egyben nagyon izgalmas, és sokrétű ismeretet adott. Belepillanthattam a város több iskolájának is az életébe, több képzési formát is közelről láthattam, és sok kollegával alakítottam ki jó szakmai viszonyt. Mikor újra délelőtti főállást kerestem kerültem a tiszaújvárosi középiskolába. Itt, az eddigi munkáimhoz képest előrelépés volt, hogy informatika tagozaton tanítottam. Igényes és szakmailag magas szintű oktatást követelt ez a munkakör. Az iskola életébe IMIP csoport tagjaként gyorsan bele tudtam látni. A helyi, kisvárosi viszonyokhoz viszont nem tudtam alkalmazkodni. A napi kijárás is sok időmet vette el, így két év után ismét visszatértem Miskolcra tanítani. Egy gépészeti műszaki szakközépiskolába kerültem, ahol egy informatika emelt szakos osztálynak lettem osztályfőnöke. Nemcsak informatikát, hanem többféle szakmai tárgyat és matematikát tanítottam nekik. Az akkor induló TISZK-ek egyike ebben az iskolában alakult meg. Ebbe a munkába érdemben már nem tudtam bekapcsolódni, mert egy rövid vargabetű után Budapestre költöztem. A fővárosban egy kőbányai általános iskolában kezdtem dolgozni informatika és fizika tanárként. Nagyon izgalmas volt újra ilyen korosztállyal foglalkozni, hiszen az egyetemi gyakorló iskolai tanítás óta nem tanítottam ilyen kicsiket. Óráimon az eddigi tapasztalataimat hasznosítva, meg tudtam őket fogni, tudtam annyi ideig lekötni a figyelmüket, amely alatt át lehetett adni az óra anyagát. Rövid idő után egy adódó szakmai lehetőséget megragadva egy közgazdasági szakközépiskolába kerültem, ahol kizárólag informatikát tanítottam. ECDL vizsgaközpontként a saját tanulóinkat erre a fajta vizsgára is igyekeztem a tanórán felkészíteni és biztatni a rajta való részvételen. A következő tanévben osztályt is kaptam, nekik a matematikát is én tartottam. Itt újra lehetőségem nyílt az esti oktatásban felnőtteket tanítanom. Ezt a munkát még az után is folytattam két évig, hogy új munkahelyemen lett közben. 10

8 Egy megkeresésnek engedve az ország egyik legpatinásabb egyházi gimnáziumába kerültem. Végzettségem miatt a rendszergazdai feladatokat is rám bízták, valamint egy személyben én voltam az iskola informatika tanára. Az első évfolyamon hagyományosan gépírást tanultak a diákok, így én is elsajátítottam belőle az alapokat. Hatosztályos gimnáziumként hetediktől tizedik évfolyamig informatikát, hetedikben és tizenegyedikben fizikát tanítottam. Az iskola régi, eredeti helyére való költözésnél nagyon nagy szakmai sikernek könyveltem el, hogy az új helyre zökkenőmentesen sikerült az egész informatikai rendszert áttelepíteni, úgy, hogy a tanítás egy pillanatig sem akadt meg emiatt. Folyamatosan tartottam több szakkört is a jó képességű és nagyon érdeklődő tanulóknak. Az egyik tanulóm a programozás OKTV középdöntőjébe is bejutott. Emellett heti rendszerességgel az óráról hiányzó diákoknak felzárkóztatást is tartottam, mivel a heti egy órás tantárgynál egy-két óra kimaradása már jelentős elmaradást eredményezett volna. Nagyon sokat tanultam a rendhez tartózó paptanároktól a gyerekekkel való szelíd, de ugyanakkor határozott bánásmódjukból. A tanórán kívüli foglalkozás, mint a nevelés fontos része, az iskola szellemiségéhez szervesen hozzátartozott. A diákok nagyon sokszor bent maradtak az iskolában jóval a tanórákon túl is, ilyenkor született és formálódott ki az a közösségük, ami életük végéig elkísérte sokukat a végzésük után is. Osztályfőnök helyettesként több osztálydélutánon, iskolában alváson, évszakos osztálykiránduláson vettem részt segítőként. Megtisztelő és jóleső érzés, hogy amikor szalagavatójukat tartották meghívtak rá, pedig akkor már évek óta nem tartoztam az iskola kötelékébe. Három év után az iskola új vezetése miatt eljöttem az iskolából. Sikerült az országos statisztikák szerinti ötödik legjobb gimnáziumában állást vállalnom. Azóta a második helyre tudtak előre lépni! Ugyanúgy, mint az előző iskolában, nagyrészt informatikát és pár órában fizikát tanítottam. A diákok képességei az egész pályám során ebben az iskolában voltak a legjobbak, ami nem csoda, mivel közel tízszeres túljelentkezésből válogatták ki őket. Az órákon csak fel kellett vetni egy problémát, s biztos, hogy volt több tanuló, aki szinte rávetve magát másnapra hozta a megoldást. Egy hetedikes osztály helyetteseként itt is sok klubdélutánon, osztálykiránduláson vettem részt. Nagy örömmel segítettem kollegám nevelési munkáját ezeken az alkalmakon. Egzisztenciális okok miatt kerestem új állást, ami ismét egy katolikus iskola lett. Mint a korábbi egyházi iskolai munkahelyem, szintén egy nagy hagyományokkal, de attól eltérő módon szerényebb tudású gyerekekkel rendelkező gimnáziumba kerültem. Főleg informatikát és hetedikes fizikát tanítottam, ami annyiban volt új, hogy egy órát csoportbontásban tartottunk, ahol labormérésekre nyílt lehetőség. Ekkor minden gyerek csoportmunkában saját méréseket végezhetett el. Sok készülést igényelt részemről, de megérte, ha láttam, milyen lelkesen, ügyesen hajtják végre a kísérleteket. Ennek a hetedikes osztálynak osztályfőnök helyettese is 11

9 lettem. Nagyon sokat voltam velük együtt lelki napokon, kirándulásokon. Az iskolai alapítvány támogatásával egy Lego robotot vásároltunk, amelyre építve robotika szakkört indíthattam. Izgalmas építésekkel, irányító programok írásával sikerült több diákot is megismertetnem így ennek a tudományágnak az alapjaival. Másik szakkörömön programozást tanítottam a Java nyelvet használva. Mindezen közben egyszerre végeztem el a két éves BME közoktatás vezetői pedagógus továbbképzését és egy szoftverfejlesztői OKJ-s tanfolyamot. Másodállást vállaltam egy gimnáziumban informatikai asszisztensként, és egy estis rendszergazdai OKJ-s tanfolyamon óraadóként. A másodállásomban az addigi rendszergazda felmondása olyan helyzetet teremtett, hogy felajánlották nekem főállásban a rendszergazdai munkakört. Hosszú gondolkodás után igent mondtam erre az új kihívást jelentő feladatra. Informatika órákat is kaptam, és szakkört is tarthatok, így továbbra sem szakadtam el teljesen az oktatástól. Folyamatosan keresem a fejlődési lehetőségeimet, amelyeket aztán a tanításban tudok kamatoztatni. Szoftverfejlesztői végzettségemre támaszkodva a programozás szakkörökön a középiskolai szintű feladatokon túl is kiválóan tudom a diákokat mélyebb tudást igénylő feladatokkal foglalkoztatni. Tudásomat folyamatosan adom tovább a különféle képzési formákban a rám bízott tanulóknak. Nem ijedek meg a többszörös próbatételektől sem. Szinte mindig egyszerre több helyen is vállaltam munkát, feladatot. Fő- és másodállásom mellett részt vettem a fővárosi alkalmazói informatika verseny feladat-kitűzői és döntőjének javítási munkájában, s eközben végeztem a pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés szakértői továbbképzést is. Magas színvonalon igyekszem minden rám osztott és önként vállalt feladatomat elvégezni. Az új munkahelyemen megörökölt informatikai hálózat sajátságait menet közben elsajátítva, a felmerült problémákat komolyabb fennakadás nélkül sikerült megoldanom. Kollegáimmal jó szakmai és emberi kapcsolatokat alakítok ki és ápolok több évre visszamenőleg. A tavalyi érettségi lebonyolításában jelenlegi iskolámban fellépő helyhiányt korábbi munkahelyem kollegáinak segítségével sikerült megoldanom. Többirányúan képzem magamat, hogy egyre több formában tudjak az oktatás területén szerepet vállalni. Ezért végeztem el a BME közoktatás vezetői tanártovábbképzését és az OH által szervett szakértői képzéseket márciusában az összevont minősítési eljárásom sikeres teljesítését követően mesterpedagógus besorolást kaptam, s közoktatási szakértőként pedagógusminősítéseket és intézményi tanfelügyeleteket végzek. A szakértői feladatban a sokoldalúságot és a változatosságot tartom vonzónak. Azt a lehetőséget látom benne, hogy a lassan már 30 év pedagógus pályán eltöltött idő alatt a felhalmozott tapasztalataimat és tudásomat segítő módon tudom itt kamatoztatni mások érdekében. 12

10 4. H ELYZETELEM ZÉS Nagyon nehéz kívülről belecsöppenni egy iskola életébe. Kevés rálátással, kevés adatból valamiféle helyzetképet felvázolni. Ez szinte lehetetlen. Nekem is csak felületesen sikerült, de amit lehetett megtettem, hogy minél alaposabban tudjak képet alkotni az intézményről. Ehhez elsősorban az igazgatóhelyettesi éves beszámolót, a 25 éves jubileumi évkönyv anyagát használtam fel. A honlapon elérhető dokumentumok - házirend, pedagógiai program és SZMSZ, valamint egy rövid személyes bejárás egészítette ki ismerkedésemet az iskolával. 4.1 Az iskolavezetés A gimnázium indítása Sarinay Mihályné igazgató asszony nevéhez kapcsolódik, aki az 1988/1989-es tanévtől vezette az általános iskolát, amelyet alaposan ismert, hiszen korábban maga is diákja volt, illetve matematika-fizika szakos tanárként, később igazgatóhelyettesként is hosszú éveket töltött el falai között. A gimnázium indulásával megújult az iskolavezetés is. A létrejövő gimnáziumi tagozat kezdetben az igazgatónő és a felsős igazgatóhelyettes, Rátz Ferencné irányítása alatt állt, akit később Dezső Enikő váltott fel a poszton. A megnövekedett feladatok következtében bővült az igazgatóhelyettesi kör: Főik Zoltán menedzser igazgatóhelyettesként (később műszaki vezetőként), Tar Imre pedig a pedagógiai programért, később a gimnáziumi tagozatért felelős igazgatóhelyettesként is dolgozott. Az igazgatóhelyettesi státuszok mellett részben az egyik státuszt kiváltva a középvezetői szint is kibővült: a munkaközösségek mellett kialakult az évfolyam-felelősi rendszer, ahol az évfolyamfelelősök irányították, szervezték és ellenőrizték az adott gimnáziumi évfolyamok (5-6., 7-8., 9-10., 11-12/13. évf.) pedagógiai munkáját. 13

11 Sarinay Mihályné tevékenységét mind a tantestület, mind a fenntartó elismerte. A tantestület valamennyi vezetői pályázatát támogatta, Szent-Györgyi Albert-emlékéremmel köszönte meg a több évtizedes munkáját, a fenntartó Ferencvárosi Önkormányzat pedig Pedagógus Emlékéremmel és "Ferencváros szolgálatáért" díjjal tüntette ki. Húsz évnyi iskolaigazgatói munka után 2009-ben vonult nyugdíjba től Beleznay Tamás igazgató úr vezette az iskolát. Az új vezetés új vezetői struktúrával járt együtt: megszűnt az évfolyam felelősi rendszer, nagyobb hatáskört kaptak a szakmai és az osztályfőnöki munkaközösségek. Az igazgatóhelyettesi feladatkörök többször is átszervezésre kerültek. Az alsó tagozatért felelős igazgatóhelyettesi státusz megszűnt, Dezső Enikő oktatási, Zsinkó Klára nevelési igazgatóhelyetteseként dolgozik 2012 óta. A létszám növekedése és az ezzel kapcsolatos jogszabályi háttér tette lehetővé egy harmadik igazgatóhelyettesi státusz létrehozását: Vései Péter 2015 óta látja el az e-naplóval kapcsolatos intézményi feladatokat, szervezi az iskolai tankönyvellátást. A munkaközösségek 2015-ben átszerveződtek (magyar, történelem, idegen nyelv, matematika, természettudományok, készségtárgyak, osztályfőnöki 5-8., osztályfőnöki 9-13.), és mellettük négy munkacsoport (tehetséggondozó, kompetenciafej leszrést koordináló és kömyezettudatoságra nevelés ért felelős, könyvtárpedagógiai) kezdte meg működését, segítve a szakmai fejlesztéseket. M unkaközö sség V e zető je : A lsó 1, A lsó 2, M ag yar T e rm é sze ttu d o m án yi M a te m a tik a, fizika, inform atika Idegen n yelv T e stn e v e lé s T ö r t é n e le m,... O sztályfő n ö ki 5-8 évf. O sztályfő n ö ki évf. Szűcsné Egri Katalin Vajda-Sikos Klaudia Hedrich Andrea Csapkó Krisztina Cynolter Ágnes Meszéna Éva Hódi Erika Szepesi Dániel Király Attila Váradi Katalin Sajnos igazgató úr második ciklusának utolsó évében - az idei tanév kezdete után - októberben hirtelen elhagyta az iskolát, ami nagyon nehézzé tette a tanév megszervezését. Helyét ideiglenesen Surin Zsuzsanna tanárnő vette át, aki sokat fáradozott ennek az áldatlan helyzetnek a megoldásán. 14

12 4.2 Pedagógiai program A társadalmi igényekhez való gyors alkalmazkodásnak köszönhető, hogy amíg a 90-es években országosan és kerületi szinten is csökkent a tanulólétszám, az intézményben növekedett, és közel másfélszeresére nőtt a pedagógusok száma. Ezt a törekvést a pedagógiai programban megfogalmazott célokkal, a megvalósított gyermekközpontú iskolával, a rugalmas alkalmazkodó képességgel sikerült megőrizni, ezáltal az iskola iránti érdeklődés továbbra is nagy, amelyet a 2015/2016. tanév végi 800 fős tanulólétszám is bizonyít. Ebben a tanévben már a 900-at is meghaladja a létszám, ami újabb helyiségek tanítási célú bevonását teszi szükségessé. A nyolcosztályos gimnázium pedagógiai alapját az ELTE Radnóti Gyakorlóiskola tantervének adaptálása biztosította. Az 1992/1993-as tanévben minden munkaközösség órát látogatott a gyakorlóiskolában, majd a tanterv és a gyakorlati tapasztalatok alapján alakították ki a helyi tanterveket. A pedagógiai programot a tantestület közösen alkotta meg. A következő tanévben pedig a helyi tanterv is elkészült a munkaközösségek munkájának eredményeképpen. Bevezetésére 1998-tól került sor az L, 5. és 7. évfolyamon. A helyi tanterv fontos eleme volt a kialakított vizsgarendszer, a következő évfolyamok végén tettek vizsgát a tanulók: 6. évfolyam (irodalom, társadalomismeret), 8. évfolyam (idegen nyelv, magyar nyelv, informatika, matematika), 10. évfolyam ("kisérettségi"). A 6. évfolyamos vizsgák egyik fontos célja volt a felkészülés folyamatának tanítása, míg a 8., 10. évfolyamos vizsgák diagnosztizáló jellegűek voltak: a készülésre, a vizsgarutin szerzésre összpontosítottak. Tantestületi döntéssel a vizsgarend módosult az évek során (pl. a társadalomismeret tantárgy megszűnésével megszűnt a hozzá kapcsolódó vizsga is, a nyelvi vizsgán nyújtott teljesítmény lett a következő tanév csoportbontásának alapja, illetve a 2011/2012. tanévtől a nyelvi évfolyam végén évfolyamzáró nyelvi vizsga került bevezetésre), majd a 2015/2016. tanévtől a 6. és 8. évfolyamos belső vizsgák megszűntek, helyettük magyar nyelvből és matematikából évfolyamdolgozattal mérik fel a tanulók haladását az 5-8. osztályosoknál. A pedagógiai program az oktatásirányítás újabb és újabb előírásai alapján (NAT 2003, NAT 2007, NAT 2012, kerettantervek, fogyasztóvédelmi, környezeti nevelési, minőségirányítási, egészségnevelési, könyvtárpedagógiai program, kétszintű érettségi bevezetése, majd azok változásainak átvezetése stb.) folyamatosan változik. Az utóbbi tanévekben a helyi tantervek módosultak a mindennapos testnevelés bevezetésével (2012), a hit- és erkölcstan tantárgy az 1. és 5. évfolyamtói felmenő rendszerben történő bevezetésével (2013/2014. tanév), valamint a Netfit mérés és az érettségire vonatkozó jogszabályváltozások miatt. A pedagógus életpálya modell 2013-as bevezetésével a tantestület munkájának értékelése is új alapokra helyeződött, a belső értékelés mellett az eddigieknél nagyobb hangsúly kerül a külső szakmai visszajelzésekre: a tanfelügyeleti, minősítési folyamatokra. 15

13 4.3 A pedagógiai munka a gimnáziumi tagozaton Az iskolában az iskolatípusnak megfelelően kiemelt szerepet kap a tehetséggondozás. Ennek egyik fontos területét képezik a versenyek, a versenyfelkészítések. A versenyrészvétel, a bizonyítás sok diákot juttat sikerélményhez. Szükség van a kiemelkedő képességű gyerekek teljesítményének kipróbálására, összemérésére is először "házon belül", majd tágabb körben, így indult a kilencvenes évek közepén a matematika munkaközösség szervezésében a Lónyay Lapok című kiadvány, amely matematikai versenyfeladatokból állt. Legjobbjaik sikerrel vesznek részt a kerületi, fővárosi, országos versenyeken. Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen az évek során az első tíz közé került angol nyelvből Sáfár Anna, Horváth Ádám, informatikából Sebők Richárd és Pólyák Patrik, matematikából Sebők Richárd, földrajzból Csengődi Dóra, médiaismeretből Polai Kristóf, német nyelvből Kertész Olga. A kilencvenes évek végén indított História kör segítette a tehetségek kibontakozását. Tehetséggondozó munka gyümölcseként 2011-ben Tehetségpont lett az iskola. A években a tehetséggondozás új formáját, a tagozatot próbálták ki: a évfolyamon humán, reál, természettudományos tagozatot választhattak diákok, melyen a évfolyamos fakultációkat megelőzően specializálódhattak től fokozatosan egyre nagyobb szerepet kapott a tanulási folyamat támogatása, előtérbe került a tanulás tanítása, azaz a tanulásmódszertan, a tanulási technikák elsajátítása, az ehhez szükséges képességek fejlesztése, amely mind a tehetséges, mind a hátrányokkal küzdő diákok számára hasznos. Ez az igényeknek megfelelően az 5. és a 9. évfolyam tantervében kapott helyet, ahol kiscsoportos foglalkozás keretében került sor a különböző technikák kipróbálására. Mára a tanulásmódszertan tanítása a 6. évfolyamon folyik. A természettudományos oktatás lehetőségeit bővítette az erdei iskolai program bevezetése. Megtervezett feladatrendszerrel, tanítási tervekkel már a kilencvenes években kiépült az iskolában, a gimnáziumból az 5. és a 7. évfolyamot érintve. Tartalma szorosan kötődik a tanulási-tanítási folyamathoz, a környezet megismerésére és védelmére való nevelés mellett sok nevelési lehetőséget biztosít. A 2000-es évek közepétől az 5. évfolyam erdei iskoláinak leggyakoribb helyszíne a Ferencvárosi Önkormányzat által biztosított kerületi tábor Kincsesbányán, amelyhez sok-sok diákemlék fűződik, éhány éve bővült ki a tehetséggondozás tábori formával. Azaz a évfolyamos osztályok "bentlakásos" formában, tábori körülmények között készülhetnek a kis és nagyérettségire. Ezeknek Kincsesbánya biztosít helyszínt. A természettudományos oktatás megújítását szolgálták 2000-től a nyelvi-informatikai évfolyam egyéni projektjei. Itt a tanulók érdeklődésüknek megfelelően választhattak témát, amit tanári konzultációs lehetőség mellett önállóan dolgoztak fel (az anyaggyűjtéstől a vizsgálatok megtervezésén keresztül a beszámoló elkészítéséig). A projektoktatás iskolai szintű 16

14 megvalósítására az elmúlt évtizedben több kísérletet történt. Először a 2007/2008. tanévben Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk című regénye megjelenésének 100. évfordulójához kapcsolódóan rendeztek iskolai projektnapot az 5-6. évfolyamosoknak, a 2014/2015. tanévben a Víz világnapjához, a 2015/2016. tanévben pedig a Föld napjához kapcsolódóan egész éves, nagy sikerű projektet szervezett a természettudományos munkaközösség tavaszán az országos Digitális Témahét programjába kapcsolódtak be Az iskolai munkák színvonalát a szervezők elismerték, publikálásra javasolták. Az országos kompetenciamérésen nyújtott iskolai teljesítmény javításának érdekében a magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyat 5-8. évfolyamon nívó csoportos bontásban folyik. A telephely eredménye az eddigi kompetenciamérésekben Mérési terület Évf. Képzési form a Átlageredm ény (megbízhatósági tartom ány) ált. isk (1276;1410) 1448 ^ (1354;1537) p 1315 ^ (1250;1380) p 1367 ^ (1291 ;1465) p 1350 J (1311 ;1389) 6. 8 évf gimn ( ;1 656) p 1624 ^ (1582;1662) p 1624 ^ (1594;1650) p 1578 ^ ( 1534;1617) p 1589 W (1554;1623) M atem atika 8. ált. isk 1402 (1288;1523) p 1457 ^ (1378;1546) > ) 1493 ^ (1416,1594) '3 2 7 (1294;1359) p 1492 ^ (1413:1546) 8. 8 évf gimn (1673;1748) ««w (1667;1726) /T x 1665 ^ (1635;1693) p 1653 ^ (1610;1695) p 1640 ^ (1593;1674) S zövegértés 10 8 évf. gimn. 6. ált. isk évf gimn. 8. ált. isk 8. 8 évf. gim n é v f gim n (1665;1739) 1437 (1375;1500) 1635 (1598;1674) 1418 (1320:1511) 1674 (1647:1708) 1689 (1653;1726) '7 5 2 (1705;1793) p 1501 ^ (1402;1585) p 1637 ^ (1610:1667) p 1516 ^ (1434;1599) p 1692 ^ (1657;1723) '7 3 1 w (1681;1778) '7 2 7 (1680:1771) p 1398 ^ (1326,1500) p 1662 ^ (1630;1691) p 1435 ^ J (1331;1555) p 1642 ' (1610;1676) '7 2 1 w (1687;1757) p 1693 W (1650;1727) '3 7 4 w (1281:1485) p 1597 ^ (1556;1629) p 1383 ^ (1313;1447) p 1630 ^ (1587:1684) p 1697 ^ (1656;1743) '7 3 1 (1713;1791) p 1354 W (1287;1403) p 1609 W (1577;1650) p 1499 ^ (1449;1555) p 1630 ^ (1595:1678) p 1770 ^ (1739;1805) A 2017 évi eredm ény az adott év eredményénél szignifikánsan magasabb A telephely évi eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott év eredményétől A 2017 évi eredm ény az adott év eredményénél szignifikánsan gyengébb Az informatika oktatás is folyamatosan alkalmazkodik a változó igényekhez. Akkreditált ECDL vizsgaközpontot működtetve elsősorban a nyelvi évfolyam diákjait készítették fel ECDL vizsgára. A 2017 végén kapott régiós fejlesztésből az egyik informatika termet teljesen sikerült új számítógépekkel felszerelni, de jutott belőlük a könyvtárba és néhány a szomszédos terembe is. Az ekkor érkezett projektoroknak is nagy hasznát vették a tantermekbe fixen felszerelve. A wifi bővítés is folyamatban van, csak a használhatóságot csökkentő internetes sávszélesség bővítésre várnak még. 17

15 A művészeti tárgyak is fontos elemei az oktatási palettának. A 2000-es évektől a tantárgyi struktúrában az alsó tagozatos alapokra építve az 5., 9. évfolyamon kap helyet a táncoktatás. A kitartó és következetes munka nyomán mára a tánc sokszor megjelenik az iskolai rendezvényeken, a Szülők-nevelők bálján, a kerületi Pergő-forgó rendezvényén, a szalagavatók keretében tói iskolánk ad helyet a Ferencvárosi Diák Képzőművészeti Stúdiónak ben készült el első sulinaptárunk, a stúdiós diákjaink legjobb alkotásaival. Az utóbbi tanévekben már csak digitális változatban volt elérhető. Énekkar rendszeresen arany minősítést nyer az Éneklő Ifjúság megmérettetésein. A néphagyomány őrzését a népdalokan keresztül is szívügyének érzi az iskola, diákok szép eredményeket érnek el a népdalversenyeken. 2012, 2013 és 2014 decemberében az énekkar kapott felkérést a Sportcsillagok gálaestjén a Himnusz előadására. A kilencvenes években átfogó drogprevenciós programot épített ki az intézmény: az 5-8. évfolyamon a Csendes Éva-féle önismereti nevelés módszereit használják fel, a évfolyamon pedig előadások, kiállítások, személyiségfejlesztő foglalkozások, kortárs segítők képzése is támogatta a prevenciós munkát. Múzeumi tanórákra is egyre több diák jut el. A Nemzeti Múzeum és az Iparművészeti Múzeum sok tanuló számára hozta közelebb a múlt világát. A múlt és a jelen együtt is hat azon diákokra, akik az iskola szervezésében eljuthattak határon túli magyar területekre, elsősorban a Határtalanul című pályázat útján Erdélybe, ahová 2011 óta több osztály is ellátogathatott. 2013/2014. tanév óta emelt szintű érettségi vizsgaközpontként is működik: mind az őszi, mind a tavaszi érettségi vizsgák idején számít az Oktatási Hivatal az iskola pedagógusaink munkájára. 4.4 Nyelvoktatás A gimnázium indulása óta az angol, francia, német tanulását biztosít. A nyelvtanárok munkáját angol és francia nyelvi lektorok segítik, lehetővé téve a diákoknak a tanult nyelven az anyanyelvi kommunikációt. A három nyelv mellett, igény szerint, további nyelvek pl.: olasz, latin, orosz, spanyol tanulására is lehetőséget van, különböző szakköri, fakultáció formákban. A német nyelvet tanulók számára rövid időn belül cserekapcsolatot létesítettek a kollegák, így nyelvgyakorló utak először Németországba indultak. Egy bécsi iskolával is kapcsolatban vannak, a 2000-es évek végén az ausztriai Obervellach-ban szerveztek német nyelvi tábort. Ebbe a sorba később francia utak is bekapcsalódta. Angol anyanyelvi környezetben is volt lehetőségük a diákoknak a nyelvgyakorlásra a rendszeresen induló tanulmányutakon. A British Council támogatásával szorosabb kapcsolat alakult ki a Dreams and Teams program keretein belül 2006-tól az angliai Bolton-i St James's Church of England School and Sports College közösségével és 2014 között a Comenius programon belül angol és francia munkanyelvű 18

16 nemzetközi projektekbe kapcsolódtak be a diákok. Nemcsak a projekt résztvevőinek ismeretköre tágult, hanem az egész iskolát megmozgatták a látogatók fogadásából adódó feladatok: technika, ének, néptánc, magyar nyelvi tanórákat szerveztek számukra, bem utatták Budapestet és Magyarország legszebb pontjait. Az Our voices Across Europe angol nyelvű projektben a diákok olasz, román, török, lengyel és görög diákokkal a népzenén és a popzenén keresztül létesítettek kapcsolatot. A projekt sikerét bizonyítja, hogy Kiváló projekt díjat kapott, és felkérték őket arra, hogy a Tempus Közalapítvány országos workshopján mutassák be az eredményeiket. A projekt leírása, produktumai az European Shared Treasure honlapon megtalálhatók, olvashatók. A francia munkanyelvű La Revue des Adolescents projektben egy kamaszoknak szóló elektronikus folyóirat született, amely ismerteti a román, török, norvég, olasz, spanyol, svéd és magyar diákok hétköznapjait, iskolai életét. Ezt a projektet is nívódíjra jelölték. Mindemellett holland majd orosz csereprogramban is részt vettek az elmúlt években. Az Erasmus+ keretében újabb projekttel folytatták a munkát: Eurotopia Collaborating learning in a world with disappearing boarders témában. 4.5 A tantestület A tanárok a kibővült feladatoknak a rendszeres továbbképzéseken, egyetemi diplomát adó képzéseken való részvétellel kívántak megfelelni. Volt olyan tanév a kilencvenes években, amikor a tantestület közel 25%-a másoddiplomát, egyetemi végzettséget adó képzésen vett részt. Az új pedagógiai feladatok megjelenésekor (pl.: kompetenciaalapú oktatás) ismét jelentősen megnőtt a továbbképzésékben részt vevők száma. Kihívást volt a kétszintű érettségire való átállás: a felkészítés új tartalmait, módszereit kellett elsajátítani, majd a nem szakrendszerű oktatás helyi kereteinek kialakítása és tartalommal való megtöltése következett. Most a digitális bennszülöttek oktatásához kell keresni a legjobb módszereket A tantestület egy része a kilencvenes években Gratzban, Salzburgban oktatástechnikai kiállításokon járt, amikor még Magyarországon ismeretlen volt ez a kiállítástípus. Eíazai meghonosodása után is közös program volt a BNV területén megrendezett hasonló kiállításokon való részvétel. A közös kirándulások azóta is fontos, élményekben gazdag programjai a tantestületnek (pl.: Észak- Magyarország, Olaszország, Csehország: Prága, Cesky Krumlov, Lengyelország: Krakkó). 4.6 A tárgyi feltételek Az 1993-as névadó ünnepély egyben átadása-avatása is volt a felújított Lónyay u. 4/c sz. épületszámy II. emeletének, amelyet korábban a Kisképző használt. Itt alakították ki a két tantermes, tanári kabinetes számítástechnikai blokkot. A tanári kabinet helyén ma már a tanulólétszám növekedése miatt mini tanterem működik. A díszterem a közösségi élet színtere. Iskolai ünnepélyek, diákprogramok, előadások, kiállítások (pl.: Ady-kiállítás, pénztörténeti kiállítás, ősi magyar címer vagy természetfotó kiállítás) váltották benne egymást. A 19

17 működtetést ellátó Ferencvárosi Önkormányzat finanszírozásából 2016-ban jelentős mértékben megújult: eredeti hangulatának megfelelő díszítést és új széksorokat kapott. Még 1993-ban az épület földszintjén az Erkel utcai óvodától kaptak vissza három tantermet, valamivel később pedig a hátsó fronthoz kapcsolódó udvart, így ismét az iskola kezelésébe került a teljes Lónyay u. 4/c sz. épület. Sajnos a hátsó udvar nem használható, mert az ott található szabadtéri játékok balesetveszélyesek, így az most le van zárva. Díszburkolattal látták el a két épület közötti udvart, megújult a tanári szoba (Lónyay u. 6. sz. épület, 1. emelet 112. sz.), a visszakapott tantermek új tanulói bútorokkal gyarapodtak. Azóta is minden évben ha kis lépésekben is történik valamilyen felújítás: néhány tanteremben megvalósult a nyílászárók cseréje, néhány kifestésre került, néhány osztály pedig új bútorzatot kapott ben a tanári szoba bővítésére került sor, hozzá kapcsolva az 1. em sz. tantermet ben a nagy tornatermet korszerűsítették, néhány évvel később a sportudvar modernizálását is elvégezte a fenntartó, így a belváros szűkös lehetőségei mellett is megfelelő feltételek között sportol hatnak tanulóink. A gimnáziumi oktatásra való felkészüléshez bizonyos fejlesztésekre is szükség volt: a kémia és fizika előadó kialakítása új bútorzattal, eszközökkel, a könyvtár bútorzatának kicserélése korszerű könyvtári berendezésekre - mindez kerületi, fővárosi segítséggel valósulhatott meg. A MATAV támogatásának köszönhetően közel négymillió forint értékű eszközt kaptunk tartós használatra, ez tette lehetővé a számítástechnika oktatás megindítását. Az intézményi adminisztráció korszerűsítésének egyik fontos állomása 2009, amikor bevezetésre került az e- napló (Mayor). Először néhány osztály esetében próbálták ki, majd általánossá vált a használata. Ennek a tanévnek az elejétől már kötelezően a Kréta rendszert használják. Ehhez a tanáriban kettő, majd négy munkaállomás került elhelyezésre. A tanári kommunikációt belső levelezési lista is segíti. 20

18 A kilencvenes évekről a fenntartói források mellett egyre több lehetőséget biztosítottak a pályázatok. Elsősorban a táboroztatáshoz, a sporttevékenységekhez, erdei iskolai és nyelvi utak programjaihoz, drogprevenciós és könyvtári tevékenységhez kapcsolódtak sikeresebb iskolai pályázatok. Az eszközállomány folyamatosan gyarapszik, pl.: a 2000-es években multimédiás zsúrkocsik, majd projektorok, nyomtatók kerültek az épület több pontjára. Az eszközök kihasználtsága jelentős, emiatt komoly problémát jelentett, s jelent azóta is az elhasználódó eszközök javítása, pótlása májusától rendelkezik az iskola és a könyvtár saját honlappal. Az iskolai könyvtár az interaktivitás jegyében blogot is indított 2008-ban. Budapest IX. Kerületi S2ent-Gv.örQyl,Alberit<Altalánojsdskpjá ébtgqjüoíáötosd OMMooMito. CJ Budapest. Lónyay utca 4/c-fl. TeMtu 17** *?61 Kezdőlap Iskolánkról Munkaközösségek Érettségi uk, Hasznos időtöltés Közzétételi lista Kapcsolat ekréta Oktatás Kossuth-kifli és a linzerek Adatbázis vetélkedő Kossuth :t; '0 és Linzer lóhadragy az 58 évfo vámosaink márcus 15- kalandjátékénál eredményhirdetésén találkoztál' m nt Jutalorr A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára az Internet Fiesta program keretén belül adatbázis vetélkedőt hirdetett fővárosi gimnáziumok számára. AQFt-kódokka helytörténeti, könyvtárt és menetes r'crméctókensesse tarkítod játékunk eredméry fürdetésén a.egjgyesete osztag ok daras Kossuthról I lelve L nzer Rjdolt 48-as főhadnagyról elnevezett süteményt vehette* á t az O ' evél mellett mjrfcájuk jutalmául iskolánk 10.a-s csoportja a II. helyen végzett! Felkészítő tanáruk Arany Zsuzsanna v o lt Gratulálunk a szép eredményhez! Alsó tagozat Felső tagozat Gimnáziumi tagozat Iskolánk program ja március 26., kedd Holland csereprograro március 27., szerda Holjnd cssraprograra március 28., csütörtök Holland csereprog.an március 29., péntek Holland ssereprograin április 8., hétfő Intézőién, vezetőségi értekezl 10:00 Nyitl nap alsó tag. 14:00 Matematika csapj 1600 Fogadóóra április 9, kedd Ffűbaéretíség: (12 é v f) április 10., szerda D G o p l «'! - Fontos inform ációk Csengetést rend Érettségi tantárgyi követelmények Öregdiák regisztráló D okum entum ok A blogról Szent-G yörgyisek a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtárában,,,,, y-, r. A S ze nt-g y. gyi Albert Általános Isko la ( ' Gim názium K o ry vtá rán ak b lógja s z c y A K ö n y v tá r C s o p o rtja in k ren d s z e re s e n m e g fo rd u ln a k a FSZEK k ö n y v tá ra ib a n Az el iúlt h e te k b e n az 5.évfolyam ú'!»- < lá to g a tta k a S árk á n y o s G y e rm e k k ö n y v tá rb a, teg n ap pedtg a g im n a z is tá in k v o lta k soron.. E lsőként a 9.c o s z tá ly lá to g a to tt el a S árkán yo s G y e rm é k k ő n y v tá rb a. D lenes É va, a k ö n y v tá r v e z e tő je a m a n a p s á g divato s szabadidős Játékok m in tá já ra te rv e z e tt ja té k o t g m n a z is tá ln k s z á m á ra. A já té k során k ö n y v tá r k a ta ló g u s á n a k és állo m á n y á n a k h a s z n á la tá v a l k e lle tt a lelkes Játéko so kn ak m e g m e n te n iü k a Földet a végső p u sztulástól H irte le n a tá oll Jövőben. E g yip to m b a n ta lá ltu k m a g u n k a t. Tám ad ás é rte a F ő idet, a v e s z é ly elől pedig e g y e d ü l a k ö n y v tá r n y ú jto tt m e n e d é k e t Egy c í.i M ú l k e lle tt k iju tn u n k, v a g y az e l'e n rn g bemfc.1 ta rtó z k o d á s i h e ly ü n k e t, es eg y végső tán.adássa l m e g s e m nisií' a bo 'y g ó t D iá k ja in k s z e re n c s é re ü g yesek v o lta k, a re n d e lk e z e s 'e álló 6 0 percen b elü l, a Föld m e g m e n té s é v e l e g y ü tt sikerü lt v is s z a ju tta tn i b e n n ü n k e t b e, így d é lu tá n a lo.a o s z tá ly n é h á n y ta n u ló já v a l részt v - ie t t ü n k a b ^zponti K önyv tár által az In te r n e t F u s ta pro g ra m k e r e té i b elü l m e g re n d e z e tt a d a tb á z is v e télked ő n. A c s a p a t ta g ja i (B a i Lilid, B ő g d. 1 Balázs, C sajbók Éva, G y f - ff y Z s a n e tt és Kaczur András 1 0.a ) e re d m é n y e s e n s z e re p e lte k. A kön..t~ rh a s z n á la ti órákon ta n u lta k a t h aszn o sítva a v< rs e n y e n I I he e z é s t é rte k el F elkészítő ta n á ru k A.a n y Zsuzsanna volt 21 Könyvtári irtfoimációk Ele rhetö seounk ÜM b Szidaaltai.'i, i A könyvtárról Könyvtár-pedagógia i c c ^rc nunk Könyvtárhasználati óra fc 4 ű ö t..lu L S Z M ia iia Í.^ ü L.U ) t o n c ílá iís s z r :ia $ L é r a J L s k L U ). kenv.t -.1 y.já lm!á ra.8. e v '.U ) Válaszd meg a házi feladatod! Házirend (pdt) relvetek tájékoztató (pdí) Vizsgaszabalyzat (pdf) Alsós jelentkezési lap (pdí), Jelentkezési lap iskolaváltás esetén Nevelési program (pdf) Pedagógiai program (pdí) Környezeti nevelés (pdl) Szervezett és működési szabályzat (Pdí) regyekni szabályzat (pdf) Konyvtárpedagógrai programunk (Pdl) Iskolánk felvételi körzete leendő első osztályosok számára (pdt) Magántanulói kérelem (pdf) Osztályozó követelmények

19 Ezt követően hamarosan az iskolai munkaközösségek is blogok szerkesztésébe fogtak, azokon számolva be az egyes műhelyekben folyó munkákról, az eredményeinkről. Mindegyik érhető el az iskola honlapjának Munkaközösségek menüpontjából. B udapest IX. Kerületi Szent-Gy.örqyii AlberfoÁItalánosjskola, om azonosító: Budapest Lónyay utca 4/c-8. Tel: (i) > március 26., két március 26., \ H olland csérét március 27., < H olland cse re i március 28., c H olland cse re i Az oktatást segítő alkalmazottak köre oktatástechnikussal, majd rendszergazdával és könyvtáros asszisztenssel bővült. Ebben a tanévben már nyolc nevelő-oktató munkát segítő munkatárs dolgozik. A gimnázium feltételrendszerének kialakítását segítette, hogy 1990/1991ben önálló bérgazdálkodóvá, majd január 1-jétől önálló gazdálkodóvá vált, amely lehetővé tette a rendelkezésre álló források célszerűbb felhasználását január 1-jétől az iskola fenntartását a Ferencvárosi Önkormányzattól a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vette át. A nevelő-oktató munka támogatásában a szülőkre is számíthattunk, egyesületet hoztak létre, amely anyagi bázist jelentett a nyelvtanításhoz, a Bánréti programhoz, az énekkari munkához. Később iskolai alapítvány is született, amely a szülői SZJA 1 %-ára is számít. 4.7 Hagyományok Az iskola szeptember 16-án vette fel Szent-Györgyi Albert nevét, a Nobel-díjas tudós születésének 100. évfordulóján. A névválasztás annak is szólt, hogy a Református Főgimnázium egykori növendékeként 1903 és 1911 között ennek az épületnek a falai között töltötte diákéveit. A következő év szeptember 16-án avatták fel a Lónyay u. 4/c sz. épület L emeletén SzentGyörgyi Albert mellszobrát ben Szent-Györgyi Albert-emlékérmet alapított az iskola, amelyet minden évben az a végzős diák kaphat meg, aki az itt töltött évek alatt képességeinek megfelelő tanulmányi munkája mellett kiemelkedő közösségi munkát végzett, tevékenyen alakította az iskola életét. Az emlékérmet tanár vagy szülő is megkaphatja. A kitüntetettek nevét 22

20 a Szent-Györgyi Albert-szobor mellett található emlékfa levelei őrzik meg a mai diákoknak. A létrejövő gimnáziumnak fokozatosan alakultak, és alakulnak ma is a hagyományai őszén került először megrendezésre a Szent-Györgyi Hét, amely során a szaktudományok képviselőivel, neves sportolókkal, költőkkel, egyetemi tanárokkal találkozhattak, beszélgethettek a diákok. Vendégeink voltak az évek során Kossuth-díjas írók: Faludy György, Lázár Ervin, Finta József Kossuth-díjas építész,; világbajnok és olimpiai bajnok sportolók: Kovács István (ökölvívó), Czene Attila (úszó), Kovács Katalin (kajakozó), Nagy Tímea (vívó), Hanzély Ákos, Sárfalvi Péter, Balogh Gábor (az évi világbajnok öttusacsapat tagjai), Farkas Ági, Kökény Bea, Pádár Ildikó (a évi sydney-i olimpia ezüstérmes kézilabda csapatának tagjai) október 15-én a Szent-Györgyi Hetet az 1999 perces futballal indult, amelyen a kezdő rúgást az akkori sportminiszter, Deutsch Tamás tette meg. Sport-, szaktárgyi és komplex vetélkedők, előadások, játékok, Nemzetek napja követték egymást ezeken a heteken, és hagyománya alakult ki a tőzsdejátéknak, amely gyakran az utolsó napon zárta a programokat. A hét a 2010-es években átkerült a tavaszi hónapokra, majd tematikus hónapok váltották fel a 2012/2013. tanévtől. Szent-Györgyi Albert születésnapja azóta is ünnep az iskolában, minden évben szeptember 16-a körül megemlékeznek meg róla: az osztályok képviselői virágot helyeznek el a szobránál, és 1994 óta iskolai és kerületi vetélkedővel is tudatosítják a diákokban munkásságának jelentőségét. A hagyományápolás fontos részét képezik az iskola közös ünnepélyei, amelyhez a termet a Lónyay u. 4/c sz. épület II. emeletének "visszacsatolása" biztosította. Kialakult a karácsony ünnepi hangversenyének hagyománya, a II. félév kiemelt eseménye pedig az iskolanapi műsor a tavaszi hónapokban. Az iskolanap hagyománya még a gimnázium előtti időkre nyúlik vissza, de gimnazistáinknak is élményt jelent, összekovácsolja az osztályközösséget az egy-egy műsorszámra való felkészülés. Mindig izgalom előzi meg ~ Tantestületi Rt. várható fellépését: nemcsak a diákok, a szülők is kíváncsian várják, hogy mit adnak elő a tanárok. Illyés Gyula: Tűvé-tevők, Petőfi Sándor: A helység kalapácsa, Karinthy Frigyes: Az emberke tragédiája, Boccaccio néhány novellájának feldolgozása kivétel nélkül nagy sikert arattak! A hagyományápolás terén kiemelkedő volt a 10 éves a gimnázium eseménysorozata 2001-ben. Újabb keletű Molnár Ferenc és A Pál utcai fiúk regény hagyományának ápolása. Szent-Györgyihez hasonlóan Molnár Ferenc is a Lónyay u. 4/c sz. épület falai között töltötte nyolc gimnáziumi évét a Református Főgimnázium diákjaként tavaszán avatták fel az Itt jártak a Pál utcai fiúk című folyosó-kiállítást, amelynek anyaga a Petőfi Irodalmi Múzeum ajándékaként érkezett. Nemcsak a diákok mindennapjaira hat a II. emeleti folyosó kiállítási anyaga, hanem más iskolák is rendszeresen elhozzák diákcsoportjaikat a regény helyszíneit bejáró kirándulásaik során. A kisgimnazisták számára 2012 óta minden évben megrendezzük a PUF-vetélkedőt, és az érettségizők magyar 23

21 irodalmi tételei között is visszaköszön a regény szeptemberében avatta fel dr. Bácskai János, Ferencváros polgármestere Molnár Ferenc emléktábláját az iskola bejárata mellett. Ekkor jött létre az iskolai könyvtárban a Molnár Ferenc-gyűjteményt, amelyben a regény régi kiadásai is megtalálhatóak. A 2000-es évektől egy-egy nagyobb esemény köré szerveződtek az intézményi programok ben a millenniumhoz kapcsolódóan 2000 pontos verseny, a 2001/2002. tanévben az Olvasás éve rendezvényei, a 2007/2008. tanévben A Pál utcai fiúk című regény évfordulója, a 2008/2009. tanévben a Reneszánsz év határozták meg a programokat. A rendhagyó irodalomórák is hagyományok részét képezik az utóbbi években. Ezeken az órákon költők, írók jártak a falak között: Baranyi József, Békés Márta, Csender Levente, Ferdinandy György, Lackfi János, Oláh János, Szálinger Balázs, de vendégünk volt Dinnyés József, a Muzsikás együttes, Kertész Botond történész; Benda László újságíró. Az új évtized hagyományteremtő eseményei voltak: A népmese napja, az Iskolai könyvtári világnap, a Tánc világnapja és a költészet napjának teaházi programmal való megünneplése. A gimnazisták is alakították saját hagyományaikat: gólyatábor, gólyabál, felezőbál, gólyavatás (kezdetben a 9., majd az 5. évfolyamosoknak), kihívás napja, filmklub, tanár-diák meccsek színesítik a tanéveket. 4.8 Iskolán kívül Élénk volt a tábori életünk a kilencvenes években: a boglárlellei kerületi tábor mellett a vándortábor és a biciklis tábor ban Erdélyben, Borszéket, Nyugat-Európa országai közül 1996-ban Olaszország déli tájait, 1997-ben Görögországot, 1998-ban Franciaországot járták be. A szabadidős tevekénységek új színterekkel bővültek: a kilencvenes évek elején teaház nyílt, majd 2002 és 2013 között diákklub működött. Színes, sokrétű programok várták a tanítás után a diákokat. Filmklub, társasjátékok, önismere ti játékok, asztalitenisz-, csocsóbajnokság és soksok beszélgetés szerepelt a kínálatban. A 2006/2007. tanévben az olvasásnépszerűsítésben is szerepet vállalt a klub, irányított beszélgetésekben a lektűröktől az irodalmi értékű művekig sok minden szóba került. Ennek hatására könyvcsereberélés is megindult a diákok között. A szabadidős sporttevékenységek 2001-től a Futóklub megalakulásával is bővültek. Diákcsapataik lehetőség szerint ott voltak a különböző városi, országos és nemzetközi futóversenyeken, a Bécs-Budapest szupermaratonon. Az anyagi források beszűkülésével, sajnos a nevezési és a részvételi költségek biztosítására nincs lehetőség, így jelenleg a klub működése átmenetileg szünetel től a DÖK szervezésében Zöld hét színesíti az iskola hétköznapjait, és 2014 óta decemberben adventi napot tartanak, melynek során kézműves 24

22 technikával ismerkedhetnek kicsik és nagyok, még karácsonyi ajándékok is készíthetők a szervezett foglalkozásokon, majd adventi vásári forgatagnak adnak helyet a folyosókon. A szakmák napját többször rendezték meg, hogy diákjaik minél több szakma kulisszatitkaival ismerkedhessenek meg. 4.9 A könyvtárunk A gimnázium indulásával megkezdődött az iskolai könyvtár lendületes fejlődése. Egyrészt a könyvtár új, korszerű berendezést kapott, másrészt állományfejlesztése is követte a gimnáziumi igényeket, tantervi változásokat. Könyvtári pályázatok sorozatával teremtették meg a könyvtári működés informatikai hátterét: könyvtárosi és olvasói számítógépek, nyomtató, színes nyomtató, könyvtári integrált program. A könyvtári szolgáltatások fejlesztését a személyi állomány bővülése tette lehetővé (a második részmunkaidős könyvtáros tanár és könyvtáros asszisztens alkalmazása). A nyitva tartás heti 42 óra és 30 percre nőtt a 2000-es évek elejétől, évente dokumentumot kölcsönöztek, napi látogatószámuk fölé nőtt, tagjává váltak az Országos Dokumentumellátó Rendszernek. Testvérkönyvtári kapcsolatot építettek ki a Veres Pálné Gimnázium könyvtárával. Megjelennek az interneten: online katalógus, blog (szgyakonyvtar.blog.hu), Facebook oldal ( szgyakonyvtar). Könyvtárpedagógiai munkánk is kiteljesedett: kiépítettük a tantervi előírásoknak megfelelően a könyvtár használati órák rendszerét. Diákjaik kimagasló eredményeket érnek el a kerületi, fővárosi, országos könyvtárhasználati versenyeken, pályázatokon. S zent-g yorgyi Albert Általános Iskola é-s G im názium K ö n y v á ra 4.10 Kapcsolatok A szülők és a külvilág felé egyre nyitottabbá vált az iskola, meghonosodtak a nyílt napok, a nyílt órák az 5. és 9. évfolyamon. Az iskoláról szórólap készült, éves programját minden szülőhöz eljuttatták. Az aktuális információk nyilvánosak az iskolai honlapon ( és Budapest IX. Kerületi SzentGyörgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium az iskola facebook oldalán ( től az iskolai életa diákönkormányzat működésének filmdokumentumai, a diákok kezdeményezésére létrejött SZGYA TV f :.s z g y a í2 adásainak anyagai szintén elérhetőek az interneten, a Youtube honlapján (www,youtub e.com/s z gyat v). 25

23 A fogadóórák rendjét kibővítették, így a hét egy napján adott időpontban a kollegák az iskolában utolérhetők a szülők számára. Az öregdiákokkal is ápolják a kapcsolatot, saját facebook-csoportot működtetnek től néhány alkalommal megrendezésre került a Szülőknevelők bálja. Nem rendszeresen, de nyomtatott, illetve digitális formában évkönyvekben mutatják be az iskolában folyó munkát. Pedagógiai területen is bővült a partnerintézmények sora. Felvették a kapcsolatot az ország valamennyi Szent-Györgyi Albert nevét viselő oktatási intézményével. Közülük a bujáki iskolával alakult ki szorosabb kapcsolat, tantestületi látogatásra is sor került. Diákjaik felléptek a Szent-Györgyi Heten, lehetőséget adtak élő bemutatón a bujáki népviselettel való megismerkedésre. A Pál utcai fiúk regény megjelenésének 100. évfordulójára rendezett PUFvetélkedőnkre is meghívták a testvériskolák csapatait. AIX. kerületben az oktatási intézmények munkáját pedagógiai kabinet segítette. Ez az intézmény 1996-ban megszűnt. A helyette kiépülő tantárgygondozói rendszerben az iskola pedagógusai aktívan részt vesznek. A kezdetekkor a gimnáziumi tagozatról többen tantárgygondozói megbízást kaptak. A kilencvenes években létrejött Ferencvárosi Pedagógusok Szakmai és Érdekvédelmi Egyesülete Szellemi piknik néven meghonosította a kerület pedagógusainak szakmai fórumát. Az 1996-ban alapított, s közel egy évtizedet megért helyi szakmai konferencián a plenáris előadások mellett szekciókban mutathatták be a kollégák a gyakorlati munkájukat, oszthatták meg pedagógiai tapasztalataikat. Az iskolából többen szekcióvezetésre kaptak felkérést a gimnáziumi tagozat tanárai közül. A gimnázium szakmai munkáját ezek a kollegák sokrétűen mutatták be. A szellemi piknikeknek a Leövey Klára Gimnázium adott helyet, de számtalan bemutató órát tartottak e programsorozat keretében az iskolánkban is. A kerület kulturális életében is aktívan bekapcsolódtak: a 2002-től Ferencvárosban is meghonosodó ünnepi könyvhét könyv-utca programjában a gyermekfoglalkoztató sátorban mesét olvastak, vetélkedőt szerveztek. Az iskola énekkara rendszeresen fellép kerületi rendezvényeken. A tantestület több tagja aktívan részt vesz a Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület munkájában és rendezvényein. 26

24 5. ÁLTALÁNO S CÉLO K Fontos az új értékek megteremtése. Gazdagítani másokat, és ezzel saját magunkat is! Úgy érzem, hogy a mai világban, és így az iskolákban is a legnagyobb probléma az értékek megváltozása. A korábbi értékek az új nemzedéknek nem jelentenek semmit, vagy legalábbis nem annyira fontosak, mint korábban. Az én elképzelésem szerint ezeknek az értékeknek az újbóli rangra emelése volna kívánatos. Hitem szerint a konzervatív értékek továbbra is értékek maradtak. Hívhatjuk ezt keresztényi erkölcsnek, de szerintem ezek igazából az egyetemes emberi erkölcsiségnek a részei. így például a 10 parancsolatban megfogalmazott erkölcsi normákat minden korban követendőnek tartom. Munkámat ezek mentén szeretném folytatni. Irányelvem a becsületesség, a tisztesség, a korrektség, az őszinteség. Igyekeztem, és ezután is igyekezni fogok ezeket betartani mind a munkámban, mind az életemben. Nemcsak magamtól, hanem kollegáimtól is igénylem, hogy ezeket a normákat betartsák, betartassák. Azt gondolom, hogy egy iskolának nem feltétlenül szükséges, hogy pedagógus legyen az igazgatója. Jelen körülmények között sokkal inkább szüksége van egy menedzsertípusú vezetőre, aki jógazdaként irányítja a rábízott intézményt. Aki képes megszerezni az iskola részére azokat az erőforrásokat, amivel lehetséges fenntartani, sőt fejleszteni az iskola infrastruktúráját, bővíteni lehetőségeit. Szeretnék az önkormányzattal további nagyon jó kapcsolatot tartani. Nagyon fontos célnak tartom azt, hogy az iskola minél nagyobb függetlenséget szerezzen magának. Ehhez elsősorban valamiféle anyagi függetlenségre van szükség. Ennek megszerzésére a pillanatnyi jogi helyzetben nincsen lehetőség, de plusz források bevonásával ezt minél jobban szeretném elősegíteni. Mik ezek a plusz források? Itt elsősorban pályázatokra, támogatásokra, adományokra, anyagi és eszköz szponzorációra, szülői segítségre gondolok. Az iskolai alapítvány munkájának, tevékenységének erősítésével ebben is sokat tudna segíteni. Nem tartom jónak oktatáspolitikánknak azt az elképzelését hogy mindent központosítva, a mindennapi működési feladatoktól távol hozzanak határozatokat, döntéseket. A működési helyen, azaz az intézményben lenne ennek a helye. Információim szerint erre lenne lehetőség, de a tankerületek költségvetési bizalmatlansága miatt erre pillanatnyilag nem adtak lehetőséget. Ha lehet, szeretném ennek megváltoztatását is elérni. Meggyőződésem, hogy saját intézményi gazdálkodással éves szinten milliókat tudnánk megtakarítani a mostani költségvetéshez képest. 27

25 A pedagógusok életkori korfája évnél és év között mutat nagyobb létszámot, ezek alapján várható, hogy öt tíz éven belül nagyon nagy pedagógushiány fog majd jelentkezni a pályán. Ennek kivédésére már ma is fel kell készülni, lehetőleg minél több fiatal, pályakezdő pedagógus alkalmazásával. Erre is kiemelt figyelmet szeretnék fordítani. A pedagógusok presztízse a társadalomban nagyon mélyponton van. Emellett sem mehetünk el szó nélkül, ha a pályaelhagyók számát csökkenteni szeretnénk. Nem tűrhető tovább, hogy a nemzet napszámosai öt éve gyakorlatilag ugyanannyi pénzért dolgozzanak. A pedagógus életpályamodell garantálja ugyan a pedagógusok bérének emelését, de aki ezzel nem tudott, vagy nem akart élni annak bére gyakorlatilag - a három évenkénti minimális változáson kívül - nem emelkedett jelentősen. Szeretnék mindig nyitott maradni, hogy mindig mindenre őszintén reagálni tudjak! 6. CÉLOK AZ ISKOLÁBAN Vallom azt, hogyha egyenlő munkáért egyenlő bér jár, akkor plusz munkáért plusz pénz jár. Ha egy pedagógus az iskola érdekében valami kiemelkedő, plusz tevékenységet végez (korrepetál, versenyre készít fel, kirándulást szervez, pályázatot ír), akkor ezekért nemcsak erkölcsi elismerést, hanem plusz anyagi juttatást is kell, hogy kapjon. Ehhez szükséges anyagi forrásokat pályázatok révén kívánom megszerezni. Természetesen ezek a plusz tevékenységek nem mehetnek az alap feladatainak rovására. Informatikai innovációval már most elérhető a papírmentes adminisztráció és ügyintézés. Már Magyarországon is ebbe az irányba fejlesztenek, fejlődnek a hivatalok. Ennek egy részének tekinthető az idén egységesen bevezetett Kréta rendszer. Ez tartalmaz automatikus iktatási rendszert (Poszeidon), és e-ügyintézési modult is, melynek segítségével a szülők tudnak iskolai ügyeket intézni az interneten keresztül. A tanításban ehhez hasonlóan számos lehetőség van az online tudásmegosztásra, az eleamingre. Ilyen a Microsoftnak az Office 365, a Google-nak a Classroom és a nyílt forráskódú, ingyenes licenc alatt térj esztett Moodle. Ezek egyikének használatát szeretném bevezetni. Az előbbi modem lehetőséghez elengedhetetlenül szükséges a modem, korszerű informatikai eszközök fejlesztése. Ehhez laptopok, tabletek, internetes sávszélesség bővítése szükséges. Célom, hogy minden pedagógusnak saját laptopja, s minden gyereknek saját digitális 28

26 palatáblája - tabletje legyen. A diákok esetében ezzel idővel az összes tankönyv kiváltható lenne. Az igazgatóhelyettesi beszámolók alapján egyre növekvő gyerek létszám látszik kialakulni. Idén a megszűnő nyelvi osztályok helyet felmenő rendszerben indított négy évfolyamos 2011/ / / / / /17. október jú nius gimnáziumi képzés erőteljesebb ugrást is eredményezett. Erre a létszámra a sok csoportbontás miatt már kevésnek látom a rendelkezésre álló tantermek férőhelyeit. Döntést kell majd hozni, hogy ezt hosszútávon hogyan lehet orvosolni. Nem tartom lehetetlennek, hogy ehhez drasztikusan módosítani szükséges majd a képzési struktúrát is. Szintén a beszámolók alapján elég nehezen kezelhetőnek tartom a sok fél-, részmunkaidős, és óraadó pedagógus létszám miatt a tanévek biztonságos, menet közbeni változtatásmentes feladatellátását. Törekedni kell ezen helyek teljes állású, fiatal kollegával való ellátására, akik jobban ragaszkodnak az intézményhez. A kompetenciamérés eredményei évek óta nem mutatnak pozitív változást az intézményben. Szeretnék erre is nagy figyelmet fordítani, mivel az iskola hosszútávon csak akkor maradhat vonzó a szülők részére, ha az intézmény megfelelő teljesítményre sarkallja a diákokat a továbbtanulásuk érdekében. A hiányzási statisztika is nagyon magas óraszámokat mutat az iskolában. Az adatok alapján nem tudtam megállapítani, hogy ebből mennyi az élsportolók és a tartósan beteg tanulók hiányzása. Ha ezeket leszámítva is magas, akkor erre is intézkedést tartok szükségesnek : J U i l i. i L h l á l i l T O.O m _ Q r p j D r o _ Q re _ű <-> re _ű o re _Q u ro _q u ro _q u c ro U re _Q u re r H t-h t H th * H r - i 2015/ 16. «2016/ 17. Szeretném, ha az iskolában erősödne a zenei hangszeres és szolfézsképzés, mivel ennek jótékony hatását volt szerencsém már közelről is megtapasztalni. Olyan tanulókat tud 29

Eseménynaptár tanév

Eseménynaptár tanév Eseménynaptár 2017-2018. tanév Dátum Esemény Felelős Augusztus Tantárgyfelosztás, órarend elkészítése és e Aug. 22. Jelentkezés, munkafelvétel tantestület Aug. 23. 8 h Alakuló értekezlet tantestület Aug.

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA OKTÓBER 1.

KÖZZÉTÉTELI LISTA OKTÓBER 1. KÖZZÉTÉTELI LISTA 2018. OKTÓBER 1. Aktív pedagógusok munkakör szakképzettség létszám tanító tanító 11 angol műveltségi terület 1 ember- és társadalom műveltségi terület 1 ének műveltségi terület 6 fejlesztő

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola Intézmény neve: Palonai Magyar Bálint Általános Iskola Igazgató: Makkos Csaba Címe: Fonyód Fő u. 8. Telefon / fax: 85 / 361423 Email cím: mbaltisk@tonline.hu OM azonosító: 034007 Telefon: 85361423 1. Pedagógusok

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2017. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31 étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2018/2019-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2018/2019-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2018/2019-es tanévben Augusztus Augusztus 21. Augusztus 22-23 Augusztus 24. Augusztus 27-29. Augusztus 27. Augusztus 28. Augusztus 27-30 Augusztus 30.

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2018/2019-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2018/2019-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2018/2019-es tanévben Augusztus Augusztus 21. Vezetőségi értekezlet Augusztus 22-23 Augusztus 24. Augusztus 27-29. Augusztus 27. Augusztus 28. Augusztus

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2019/2020. tanévre

Felvételi tájékoztató 2019/2020. tanévre Felvételi tájékoztató 2019/2020. tanévre Miről fogunk beszélni? Intézményünk profilja Közösségünk Felvételi eljárás Pontszámítás menete Magyar - Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Tehetséggondozó középiskola

Részletesebben

Mit kínál az I. Béla Gimnázium?

Mit kínál az I. Béla Gimnázium? Mit kínál az I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) I. Béla Gimnázium Akkreditált Kiváló Tehetségpont, Európai Tehetségpont, kiemelt teljesítményű iskola, Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Dél-Zselic Általános Iskola Somogyapáti Általános Iskolája

Különös közzétételi lista. Dél-Zselic Általános Iskola Somogyapáti Általános Iskolája Különös közzétételi lista Dél-Zselic Általános Iskola Somogyapáti Általános Iskolája 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége: Végzettség Szakképesítés 1. Főiskola, tanár matematika-technika,

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Az I. Béla Gimnázium Tehetséggondozó Középiskola Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Pénziránytű

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Ózdi SZC Bródy Imre Szakgimnáziuma. A tanév menetrendje (részlet az éves munkatervből)

Ózdi SZC Bródy Imre Szakgimnáziuma. A tanév menetrendje (részlet az éves munkatervből) A tanév menetrendje (részlet az éves munkatervből) 2018. szeptember 3. Ünnepélyes tanévnyitó (hétfő) Első tanítási nap - osztályfőnöki órák (3 óra) Törzslapok és bizonyítványok dokumentációja (a korábbi

Részletesebben

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola Intézmény neve: Palonai Magyar Bálint Általános Iskola Igazgató: Makkos Csaba Címe: Fonyód Fő u. 8. Telefon / fax: 85 / 361423 Email cím: mbaltisk@tonline.hu OM azonosító: 034007 Telefon: 85361423 1. Pedagógusok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

A mi iskolánk. Iskolánk közel 700 tanuló közössége

A mi iskolánk. Iskolánk közel 700 tanuló közössége A mi iskolánk Iskolánk közel 700 tanuló közössége A mi iskolánk 24 osztályban nemzetiségi nyelvoktató program 6 tanulócsoportban nemzetiségi kétnyelvű oktatás 2 angol nyelvet oktató általános tantervű

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2018. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Kőszeg: Középiskolai tanár: Általános iskolai tanár: Tanító speciális

Részletesebben

Budapest XIV. Kerületi Jókai Mór Általános Iskola. Különös közzétételi lista

Budapest XIV. Kerületi Jókai Mór Általános Iskola. Különös közzétételi lista Budapest XIV. Kerületi Jókai Mór Általános Iskola Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. a 229/2012. Kormány rendelet 23. -a alapján

KÖZZÉTÉTELI LISTA. a 229/2012. Kormány rendelet 23. -a alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012. Kormány rendelet 23. -a alapján (1) a) A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató : 2016. október 28-tól olvasható a következő linken: http://www.mig.hu/hu/felveteli/ (1)

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA HESZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2642 Nógrád, Vasút sor 9. OM: 032274 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév mely készült a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanév

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanév Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanév A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

NYÍLT NAP MAGYAR MŰHELY ÁMK GIMNÁZIUMA

NYÍLT NAP MAGYAR MŰHELY ÁMK GIMNÁZIUMA NYÍLT NAP 2018. 11. 14. MAGYAR MŰHELY ÁMK GIMNÁZIUMA Milyen célkitűzésekkel jött létre az iskola? Mezőörs és környéke fiataljainak tehetséggondozása Felelősséget vállalni a környezetért és a közösségért

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A 2018/2019. tanév helyi rendje Készült 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről alapján SZEPTEMBER

A 2018/2019. tanév helyi rendje Készült 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről alapján SZEPTEMBER 1. sz. melléklet: A tanév helyi rendje A 2018/2019. tanév helyi rendje Készült 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről alapján Első tanítási nap: 2018. szeptember 3. (hétfő) Utolsó

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

A LEHEL VEZÉR GIMNÁZIUM MUNKATERVE (2018/19)

A LEHEL VEZÉR GIMNÁZIUM MUNKATERVE (2018/19) A LEHEL VEZÉR GIMNÁZIUM MUNKATERVE (2018/19) I. Rendeletben (13/2018.(VI. 14.) EMMI-rendelet) meghatározott és hozzá kapcsolódó időpontok (az alábbi időpontok a későbbiekben változhatnak) Első tanítási

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2019-2020 Általános iskola 2118 Dány, Szent Imre tér 1. Pesti út 5. Telefon:06-30-733-0417 igazgato.dany@gmail.com A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2016/2017-es tanévre. SzSzC Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2016/2017-es tanévre. SzSzC Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2016/2017-es tanévre SzSzC Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Augusztus Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 22. (hétfő) 8.00

Részletesebben

A legfontosabb adatok

A legfontosabb adatok Alapítva 1876-ban A legfontosabb adatok Fenntartó: Székesfehérvári Tankerületi Központ Iskola címe: 8000 Székesfehérvár, Budai út 7. Tagintézmény: 8000 Székesfehérvár, Sziget u. 1. www.telekiblanka.hu

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 030175 Telefon: 06-22-368-940 E-mail:iskola@mail.knyek.sulinet.hu http://www.vmg.vm-knyek.hu/ Kápolnásnyék,

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium

Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium Beiskolázási nyílt nap Szülői értekezlet 2018. szeptember 12. Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium Sok szeretettel köszöntjük a kedves Szülőket, Hozzátartozókat, Érdeklődőket!

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére. Szilvási Általános Iskola

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére. Szilvási Általános Iskola Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A nevelő

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. a 229/2012. Kormány rendelet 23. -a alapján

KÖZZÉTÉTELI LISTA. a 229/2012. Kormány rendelet 23. -a alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012. Kormány rendelet 23. -a alapján (1) a) A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató : 2017. október 20-tól olvasható a következő linken: http://www.mig.hu/felveteli (1) b) A

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. a 229/2012. Kormány rendelet 23. -a alapján

KÖZZÉTÉTELI LISTA. a 229/2012. Kormány rendelet 23. -a alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012. Kormány rendelet 23. -a alapján (1) a) A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató : 2017. október 20-tól olvasható a következő linken: http://www.mig.hu/felveteli (1) b) A

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Szekszárdi I. Béla Gimnázium Akkreditált Kiváló Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Mentoráló intézmény

Részletesebben

A Neumann János Középiskola és Kollégium a 2014/2015. tanévet is sikerrel zárta

A Neumann János Középiskola és Kollégium a 2014/2015. tanévet is sikerrel zárta A János Középiskola és Kollégium a 2014/2015. tanévet is sikerrel zárta A fenntartói értékelés témái: Tanulmányi eredmények Érettségi vizsgákról János Középiskola és Kollégium nyelvvizsga eredményei Továbbtanulás

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 030175 Telefon: 06-22-368-940 E-mail:iskola@mail.knyek.sulinet.hu http://www.vmg.vm-knyek.hu/

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. MKM rendelet és a 40/2005. OKM rendelet alapján I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat A közfeladatot ellátó szerv hivatalos adatai Fazekas Utcai Általános

Részletesebben

Hó/nap Esemény Helyszín. Külön beosztás szerint Kanizsay, nagytanári II Sz V H Egész héten folyamatosan:

Hó/nap Esemény Helyszín. Külön beosztás szerint Kanizsay, nagytanári II Sz V H Egész héten folyamatosan: ok száma: 180 Tanítás nélküli munka: 6 Tanévtár 2014/2015. tanév 1 Szalagavató (2014.12.24. helyetti munka): 2014.11.22. 1 félévi osztályozó értekezlet: 2015.01.17. 1 ról az IDB dönt (Kanizsay ): 2015.03.13.

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2015. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 2017/2018. tanév 1. A tanév rendje: 1.2. szorgalmi idő: 2017. szeptember 1-től 2018. június 15-ig a tényleges tanítási napok száma: 180 +6 tanítás nélküli munkanap I. félév: 2018.

Részletesebben

A LEHEL VEZÉR GIMNÁZIUM MUNKATERVE (2018/19)

A LEHEL VEZÉR GIMNÁZIUM MUNKATERVE (2018/19) A LEHEL VEZÉR GIMNÁZIUM MUNKATERVE (2018/19) I. Rendeletben (13/2018.(VI. 14.) EMMI-rendelet) meghatározott és hozzá kapcsolódó időpontok (az alábbi időpontok a későbbiekben változhatnak) Első tanítási

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Megyeri Úti Általános Iskola 2019/2020

Megyeri Úti Általános Iskola 2019/2020 Megyeri Úti Általános Iskola 2019/2020 Intézményünket 1914-ben alapították. Megyer és Káposztásmegyer határán, megújult épületeiben várja a gyermekeket. Felvételi körzetünkbe Megyer családi házas övezete

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve A 2018/2019. tanév rendje

A tanév tervezett ütemterve A 2018/2019. tanév rendje A tanév tervezett ütemterve A 2018/2019. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola 2018. szeptember 3. művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2019.

Részletesebben

tanítási nap sorszáma 8.00 Tájékoztató értekezlet 9.00 Javítóvizsgák augusztus 28. kedd 8.00 Javítóvizsgák augusztus 29.

tanítási nap sorszáma 8.00 Tájékoztató értekezlet 9.00 Javítóvizsgák augusztus 28. kedd 8.00 Javítóvizsgák augusztus 29. 2018. augusztus 21. kedd Tankönyvszállítás 2018. augusztus 27. hétfő 8.00 Tájékoztató értekezlet 9.00 Javítóvizsgák 2018. augusztus 28. kedd 8.00 Javítóvizsgák 2018. augusztus 29. szerda Gólyatábor - Velence

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

A 2017/2018-es tanév rendje a Soproni Széchenyi István Gimnáziumban Feladat Felelős Időpont

A 2017/2018-es tanév rendje a Soproni Széchenyi István Gimnáziumban Feladat Felelős Időpont Feladat Felelős Időpont Geopolitikai Konferencia 2017 Közép- és Kelet- Európa a 21. század többpólusú világában Farkas Gábor, Simon György augusztus 25. Magyar-Földrajzi Társaság 70. Vándorgyűlése és 141.

Részletesebben

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2018/2019. TANÉV ESEMÉNYEI

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2018/2019. TANÉV ESEMÉNYEI S Z E P T E M B E R 3 H Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap Tankönyvosztás Szülői értekezlet - Széchenyi Művészetis szülői értekezlet 4 K Szülői értekezlet Pattantyús Művészetis szülői értekezlet 19

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának.

Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának. A debreceni példa Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának. De ha a tehetséges gyereknek nem segítünk abban,

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium eseményterve a 2017/2018-as tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium eseményterve a 2017/2018-as tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium eseményterve a 2017/2018-as tanévben Augusztus Augusztus 21. Augusztus 22. Augusztus 22-23 Augusztus 23-29. Augusztus 29. Vezetőségi értekezlet Tantestületi alakuló

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Budapest XIV. Kerületi Széchenyi István Általános Iskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Budapest, 2018. szeptember 1 Különös közzétételi lista A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap s z e p t e m b e r fő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap aug 31 1 2 3 4 5 6 1. szept. 1-6 tantestületi munkaközösségi ek évnyitó osztályfőnöki órák osztályfőnöki munkaközösség e 7 8 9 10 11

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017-ES TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap s z e p t e m b e r fő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap aug 29 aug 30 aug 31 1 2 3 4 szept. 1-4 alakuló 9.00 pót- és osztályozó vizsgák 10.00 munkaközösségi ek évnyitó osztályfőnöki órák 5

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2018. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben