M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének március 31-én (szerdán) h kezdettel tartandó nyilvános ülésére.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 31-én (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére."

Átírás

1 BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének március 31-én (szerdán) h kezdettel tartandó nyilvános ülésére. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozó terme Javasolt napirendek: 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, beszámoló a két ülés között végzett munkáról, fontosabb intézkedésekről Előadó: Horváth László polgármester 2. A Színkép Alapítvánnyal kötött Közoktatási Megállapodás közös megegyezéssel való megszűnéséről Előadó: Horváth László polgármester 3. GAMESZ Szervezet átvilágítását érintő feladatok Előadó: Horváth László polgármester 4. Az Önkormányzat vagyonrendeletének módosítása Előadó: Schenk István jegyző 5. Pénzügyi Bizottság beszámolója a civil szerveztek részére évben átadott önkormányzati támogatásokról, a támogatások elszámolásának ellenőrzéséről Előadó: Ifi Béla Pénzügyi Bizottság elnöke 6. Civil szervezetek tájékozatója a évben végzett tevékenységükről Előadók: Civil szervezetek vezetői 7. Balatonkeresztúri székhelyű Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása Előadó: Horváth László polgármester 8. Marcali Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Előadó: Horváth László polgármester 9. Egyebek. 10. Zárt ülés. A napirendek fontosságára való tekintettel kérem az ülésen pontos megjelenését. Esetleges távolmaradását előre kérem jelezni. Balatonberény, március 25. Horváth László polgármester

2 Előterjesztés Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének március 31-i ülésére Tárgy: A Színkép Alapítvánnyal kötött Közoktatási Megállapodás közös megegyezéssel való megszűntetéséről Előadó: Horváth László polgármester Tisztelt Képviselő-testület! A Színkép Alapítvánnyal kötött Közoktatási Megállapodás áttekintésére a február 25-i rendkívüli testületi ülés keretében került sor. A testületi ülésen a Közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. (továbbiakban: Kotv.) szigorú és határidők betartásához kötött előírásokat figyelembe véve a kötelező önkormányzati közoktatási feladatellátások jövőbeni módjáról elvi határozatokat hozott a Képviselőtestület. 37/2010.(II.25.) határozat Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati kötelező feladat ellátására (általános iskolai oktatás, valamint óvodai nevelés) vonatkozószínkép Alapítvánnyal (8649. Balatonberény, Bartók Béla u.1.) 2005/2006. tanévtől hét év határozott időtartamra kötött KÖZOKTATÁSI MEGÁLLAPODÁST (a közoktatási megállapodást a évi módosítással egységes szerkezetben szeptember 1. keltezéssel) elvi döntéssel, közös megegyezéssel megszünteti. A megállapodás megkötésének határideje március 15. Az egyeztetésen alapuló megállapodás tartalma a tényleges felmondás időpontja az Ügyvédi Iroda által kerüljön kidolgozásra. a. Utasítja Horváth László polgármestert, hogy a határozatot a Színkép Alapítvány részére soron kívül kézbesítse. b. A határozatot a Marcali Többcélú Kistérségi Társulás elnökének soron kívül kézbesítse, c. A törvényi előírások betartásával a közoktatási átszervezéssel kapcsolatos előzetes egyeztetéseket hajtsa végre. Határidő: soron kívül Felelős: Horváth László polgármester 38/2010.(II.25.) határozat

3 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Színkép Alapítvánnyal az Általános Iskolai alsó tagozatos oktatás, óvodai nevelésre vonatkozó KÖZOKTATÁSI MEGÁLAPODÁS megszüntetésével összefüggésben a megállapodás elkészítésére az előzetes tárgyalások lefolytatására, a felmerülő elszámolási és más jogviták kezelésére a Dúll és Hamzsa Ügyvédi Irodát bízza meg. Határidő: soron kívül Felelős: Horváth László polgármester 39/2010.(II.25.) határozat Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete elvi döntéssel kinyilvánítja, hogy Balatonberényben a Színkép Alapítvánnyal a Közoktatási Megállapodás közös megegyezéssel megszüntetésre kerül: a. az 1-4 osztályos tanulók közoktatási feladatellátása a 2010/2011. tanévtől a Balatonszentgyörgyi székhelyű Közoktatási Intézményfenntartó Társulás keretében a Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskolában kerül sor, melynek önkormányzatunk is társult tagja, b. az óvodai feladat ellátásra tagintézményként továbbra is Balatonberény Kossuth Lajos u.4.szám alatti címen kerül sor a balatonszentgyörgyi székhelyű Balatonszentgyörgy-Balatonberény-Hollád-Tikos-Vörs Községek Önkormányzatainak Közoktatási Intézményfenntartó Társulása keretében, melynek önkormányzatunk is társult tagja, c. Balatonberény Község Önkormányzata felkéri Schenk István jegyzőt, hogy a közoktatási átszervezésre vonatkozóan működjön közre a törvényekben kötelezően előírt szakvélemények beszerzése egyeztetések lefolytatása érdekében. Az Oktatási Hivataltól a közoktatási szakértő kijelölését soron kívül kérelmezze, a szakértői vélemény rövid időn belül történő beszerzéséről gondoskodjék. Határidő: 2010.március 24. Felelős: Schenk István jegyző A Képviselő-testület döntéseinek végrehajtására a Kotv.-ben foglalt szoros határidők betartására az alábbi ÜTEMTERV készült: ÜTEMTERV SZÍNKÉP ALAPÍTVÁNNYAL KÖTÖTT KÖZOKTATÁSI MEGÁLLAPODÁS KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL VALÓ MEGSZÜNTETÉSÉRE, ÖNKORMÁNYZATI

4 KÖTELEZŐ közoktatási feladatok végrehajtására augusztus 31-i végső határidővel. I. ELVI DÖNTÉS: A./ A Színkép Alapítvánnyal kötött Közoktatási Megállapodás közös megegyezéssel való megszüntetése. B./ Balatonberényi 1-4 osztályos tanulók közoktatási feladatellátása 2010/2011. tanévtől a Balatonszentgyörgyi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Balatonszentgyörgyi Dobó István: Általános Iskolában kerül sor. C./ Közoktatás keretén belül óvodai feladatellátás tagintézményként Balatonberény, Kossuth Lajos utca 4. szám alatt, a B./pont szerinti Intézményfenntartó Társulás keretében. D./ Jegyző megbízása közoktatási feladatellátással összefüggő döntések előkészítésére. /2010. február 25-i testületi ülés/ II. Az Oktatási Hivatal Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságtól Közoktatási Szakértő kijelölése, a Közoktatási Szakértő megbízása Szakértői Vélemény beszerzése. /2010. március 09-ig/ III. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete és a Színkép Alapítvány között a Közoktatási Megállapodás közös megegyezéssel való megszüntetésének előkészítése és a közös döntés véglegesítése. /2010. március 15./ IV. A III./ pontban való megállapodás alapján az Alapítvány Kuratóriumának elnökével közös Ütemterv elkészítése a további együttes feladatokról, azok megvalósításának határidejéről, melyet mind a Képviselő-testület, mind az Alapítvány Kurtóriuma kötelező jelleggel elfogad. /2010. március 20-ig/ V. Elvi döntés meghozatala Balatonszentgyörgy, Hollád, Tikos és Vörs községek önkormányzatai részéről, mint a Dobó István Általános Iskolát társulásban fenntartók részéről, hogy a balatonberényi óvodát Balatonberény, Kossuth Lajos utca 4. szám alatti fióktelephellyel tagintézményként fogadják. /2010. március 22-ig/ VI. A Színkép Alapítvány szervezésében a Kotv (3) bek. alapján a balatonberényi tagintézményeinek (óvoda, alsó tagozatos iskola ) megszűnésével kapcsolatos feladatok ellátása, az érintett közösségek (alkalmazotti közösség, szülői szervezet, stb.) véleményének beszerzése. VII. A Balatonberényi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének végleges döntése, egyidejűleg a Társulási Megállapodás módosítás kezdeményezése a Társulásban résztvevő önkormányzatoknál, valamint a Balatonszentgyörgyi Önkormányzat végleges döntést követő megkeresése a Közoktatási Intézmény átszervezésével kapcsolatos intézkedések meghozatala érdekében. /2010. március 24./ VIII. Somogy Megyei Önkormányzat Közoktatási Fejlesztési Tervébe épített szakvélemény megadása a Megyei Közgyűlés tudományos és oktatási bizottsága részéről.

5 / áprilisi ülés/ Összegzés: A Közoktatási törvény (Kotv.) (11) bekezdése alapján a nevelésioktatási intézmény átszervezésével összefüggő döntést legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása évének május 15. napjáig lehet meghozni. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ÜTEMTERV-ben az I-VI. pontokban megjelölt feladatok határidőkben teljesültek. Ezek közül is kiemelendő: SZÍNKÉP ALAPÍTVÁNNYAL A KÖZOKTATÁSI MEGÁLLAPODÁS MEGSZŰNTETÉSE augusztus 31-vel - mindkét fél részéről március 4-én aláírásra került. Az OKTATÁSI HIVATAL Dél-dunántúli Regionális Igazgatósága közreműködésével felkért közoktatási szakértő március 8. keltezéssel az átszervezéshez a támogató Szakértői Véleményt megadta. A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás a Színkép Alapítvánnyal kötött Megállapodást felmondta. Balatonszentgyörgy, Vörs, Hollád, és Tikos Községek Körjegyzője március 18. keltezéssel megküldte a felsorolt intézményfenntartó önkormányzatok elvi döntéseit a balatonberényi Általános Iskola 1-4 osztályos közoktatási feladatok, valamint a balatonberényi tagintézményként működő óvoda feladatellátás fogadásáról szeptember 01. napjától. A Színkép Alapítvány március 19-én a Kotv (3) bekezdése szerint a szülők és a nevelők részére előírt tájékoztatást megtartotta, az erről készült jegyzőkönyvet utólag megküldte. A Színkép Alapítvány Kuratóriuma március 19-én kelt 4/2010. határozatával jóváhagyta a Színkép Alapítvány és a Balatonberényi Községi Önkormányzat között március 4-én kötött MEGÁLLAPODÁST. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kotv. előírásai, valamint a 37/2010.(II.23.) határozat, 38/2010.(II.25.) határozat, 39/2010.(II.25.) határozat alapján az alábbi döntéseket hozza meg:. sz. határozati javaslat 1. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Színkép Alapítvánnyal kötött Közoktatási Megállapodás közös megegyezéssel való megszüntetésére vonatkozó március 4-én kötött Megállapodást, mely szerint: a. a Színkép Alapítvány és az általa működtetett Harmónia Egységes Óvoda, Bölcsőde, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény két intézményi egységét a Balatonberényi Óvodát és a Balatonberényi Általános Iskolát augusztus 31. napján jogutód nélkül megszünteti.

6 b. a Színkép Alapítvány az ezzel kapcsolatos hivatali eljárást a szükséges hatóságok, szakhatóságok felé május 15-ig megteszi és erről az önkormányzatunkat értesíti. 2. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Színkép Alapítvánnyal való Közoktatási Megállapodás közös megegyezéssel való megszüntetéséhez kapcsolódó március 23. keltezésű Eszközátadási Megállapodást ,- Ft értékben. Utasítja Horváth László polgármestert, hogy a Megállapodásokban foglalt kötelezettségvállalások végrehajtásáról gondoskodjon. Határidő: értelem szerint Felelős: Horváth László polgármester.sz. határozati javaslat Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete mint Balatonszentgyörgy- Balatonberény-Hollád-Tikos-Vörs Községek Közoktatási Intézményfenntartó Társulás tagja: a. a balatonberényi általános iskola 1-4 osztályos tanulók közoktatási feladatellátását a 2010/2011. tanévtől a balatonszentgyörgyi székhelyű Közoktatási Intézményfenntartó Társulás keretében fenntartott balatonszentgyörgyi székhelyű Dobó István Általános Iskola és Óvodában jelenleg is működő 1-4 osztályos tanulócsoportokban látja el, egyidejűleg belép az 1-4 osztály vonatkozásában a Közoktatási Intézményfenntartó Társulásba. b. a balatonberényi óvodai-nevelési feladatok ellátását szeptember 1. napjával kezdődően továbbra is Balatonberény, Kossuth Lajos u.4.szám alatti telephelyen a balatonszentgyörgyi székhelyű Dobó István Általános Iskola és Óvoda tagintézményeként látja el, egyidejűleg belép az óvodai feladatok ellátása tekintetében a Közoktatási Intézményfenntartó Társulásba. c. Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete kezdeményezi a balatonszentgyörgyi székhelyű Közoktatási Intézményfenntartó Társulást alkotó Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatánál, Hollád Község Önkormányzatánál, Tikos Község Önkormányzatánál, Vörs Község Önkormányzatánál, hogy a balatonberényi óvodai-nevelési és általános iskola alsó tagozatos közoktatási feladatokat az a) és b) pontokban az Intézményfenntartó Társulás keretében vállalja és a szükséges döntéseket hozza meg. Határidő: azonnal Felelős: Horváth László polgármester

7 sz. határozati javaslat Balatonberény Község Önkormányzata a Színkép Alapítvánnyal kötött Közoktatási Megállapodás közös megegyezéssel való megszüntetésére, az önkormányzati kötelező közoktatási feladatok végrehajtására augusztus 31-ig terjedő ütemezett feladatokat megállapító ÜTEMTERVET elfogadja. Határidő: értelem szerint Felelős: Horváth László polgármester, Schenk István jegyző Balatonberény, március 25. Horváth László polgármester

8 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület március. ülésének..napirendi pontjaihoz sz napirendi ponthoz Az Üzemviteli szabályzat véglegesítésével összhangban önkormányzati rendelkezés módosítása szükséges a következőkben részletezett módon: 8/2007.(IV.26) Rendelet az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról 43 (2) bekezdés pontjainak végére i, pont felvétele Az intézmény vezetője Ft értékhatár feletti, a szervezet alaptevékenységeinek működtetéséhez szükséges, az éves költségvetésbe tervelőirányzattal meghatározott szellemi termékeket, tárgyi eszközöket, anyagokat és szolgáltatásokat csak a polgármester ellenjegyzésével szerezhet be. Az értékhatárt az önkormányzat mindenkori fizetőképességének figyelembe vételével a polgármester átmeneti jelleggel csökkentheti, illetve meg is szüntetheti. sz napirendi ponthoz Szervezeti és működési szabályzat egyes pontjainak módosítása A július 27-én módosított Alapító Okirat szerint, illetve az Üzemviteli szabályzat véglegesítésével a március 25-én kiadott Szervezeti és működési szabályzat módosítása szükséges a következők szerint: I. fejezet 2. ponthoz tartozó szöveg pontosítása, régi szöveg után az új Az intézmény szervezeti átalakításáról a Képviselő-testület dönt. Irányítási feladatát a GAMESZ vezető látja el. Amennyiben az álláshely megüresedik, úgy a Képviselő-testület pályázat alapján dönt a vezető kinevezéséről. A költségvetési szerv szervezeti átalakításáról a Képviselő-testület dönt. A szervezet hatékony működésének irányítása a költségvetési szerv vezetőjének feladata. A szervezet vezetőjének hivatalos megnevezése GAMESZ vezető. Amennyiben a szervezet vezetőjének álláshelye megüresedik, úgy a Képviselő-testület pályázat alapján dönt a GAMESZ vezető kinevezéséről 8. pont átírása Gazdálkodási jogköre: Az intézmény jogi személy

9 Gazdálkodási szempontból részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Gazdálkodásának alapját a Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési irányszámok képezik. Az intézmény munkáltatóilag és bérgazdálkodás szempontjából Önálló. Az intézmény működésével járó gazdálkodási feladatokat a vezető döntései illetve jóváhagyásával a Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja látja el. Fenti szöveg törölve, helyette a III. fejezet szövege részben átírva került a 8. pontba. A költségvetési szerv gazdálkodására és működésének irányítására vonatkozó szabályozások a következők: a. A bérgazdálkodási jogkört az Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott Költségvetési rendeletben elfogadott személyi juttatásokon belül a GAMESZ vezető gyakorolja. b. A község önkormányzatának pénzgazdálkodásával kapcsolatos kötelezettség-vállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendjéről Balatonberény község Polgármesterének 1. számú intézkedése a mérvadó, melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz. c. A gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről a Balatonberény Község Önkormányzat, mint önállóan, illetve GAMESZ Balatonberény költségvetési szerv között kötött Megállapodás a mérvadó, melyet a 2. sz. melléklet tartalmaz. d. A szervezet kontrolling, személyügyi, eszközgazdálkodási és értékesítési folyamatainak szabályozását az Üzemviteli szabályzat, a 3. sz. melléklet tartalmazza. II. fejezet 3. pontja átírva, régi szöveg után az új

10 A szervezet létszáma: Éves átlaglétszáma 20 fő, mely 1 fő vezetőt és 19 fő állandó és szezonális dolgozót foglal magába A szervezet létszáma: éves közalkalmazotti létszám 9 fő, amelyből 1 fő GAMESZ vezető és 8 fő beosztott. A GAMESZ vezető az előzőekben meghatározott létszám kereten felül a közszolgáltatási feladatok nagyságától függően szezonális jelleggel növelheti létszámát. III. fejezet tartalma a régi IV. fejezettel egyezik meg kivéve a készletre vonatkozó előírásokat, amelyek aktualizálva átkerültek az Üzemviteli szabályzat új alfejezetébe. A feladatok felsorolása végén a következő szöveggel bővült a tartalom. A szervezet által végzendő további feladatok részletes meghatározását az I. fejezet 8. pont szerinti szabályozások tartalmazzák. Készletekre vonatkozó régi előírások, törölve. Raktári készletet az alábbi szempontok szerint köteles tartani: Tárgyi eszközök (épületek, gépek, berendezések) karbantartásához szükséges alkatrészek anyagok max. 1 év időtartamra a feltétlenül szükséges mennyiségben. Tisztító és tisztálkodási anyagokat, a szezonális üzemeléshez szükséges anyagokat max. fél éves időtartamra. Munkaruhát, védőruhát, védőfelszerelést a járandósági felmérés alapján max. fél éves időtartamra. Kis értékű eszközbeszerzés csak azonnali felhasználásra történhet. Raktározásnál a minél kisebb készletértékre kell törekedni, de a folyamatos karbantartáshoz szükséges anyagokat, alkatrészeket időben biztosítani kell. A Balatoni szezonra való felkészüléshez szükséges anyagok biztosítására fokozott figyelmet kell fordítani. IV. fejezet új 10. pontjának szövege Az előírásokon túl a személyügyi folyamathoz tartozó további előírásokat az Üzemviteli szabályzat 3. sz. fejezete részletesen tartalmazza. V. fejezet új 4. pontjának szövege A szervezeten belüli kisebb egységeket irányító vezetők operatív munkáltatói jogát az Üzemviteli szabályzat 3.1. sz. alfejezete szabályozza.

11 VI. fejezet új szakmai tartalma a következő: A szakmai felügyelet gyakorlása 1. A költségvetési szerv felügyeletét az irányító Önkormányzat Képviselő-testülete látja el oly módon, hogy a szervezet vezetőjét évente legalább két alkalommal- az első és harmadik negyedévet követően, illetve attól eltérő időszakokban egyes témakörökben beszámoltatja. 2. A szervezet általános működésének Üzemviteli szabályzat szerinti, kontrolling szemléletű szakmai felügyelete a polgármester feladata. 3. Amennyiben a működés szakmai felügyelete speciális szakmai ismerteket igényel a polgármester külső szakértőt vehet igényben a feladat elvégzésére VII. fejezet új pontjai a következők: A GAMESZ, mint a község önkormányzatának költségvetési szervére a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló CV. törvény rendelkezései az irányadók. A jelen szabályzat 1. és 2. sz. mellékletekben szereplő részben önálló gazdálkodó intézmény, illetve a részben önálló gazdálkodó költségvetési szerv megnevezés alatt egységesen költségvetési szervet kell érteni és alkalmazni. A szabályzat betartatását rendszeresen ellenőrzöm és az esetleges mulasztókkal szemben felelősségre vonást fogok kezdeményezni. Az egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és működési szabályzat hatálybalépésének ideje: április 1. Balatonberény, március 17.

12 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület március. ülésének..napirendi pontjához A Szervezeti és működési szabályzat 3.sz. mellékletének, az Üzemviteli szabályzat egyes pontjainak módosítása Az Üzemviteli szabályzat kísérleti jellegű bevezetése óta szeptember 3-tól - a szakmai tapasztalatokat felhasználva és értékelve, valamint a szakmai egyeztetéseket elvégezve egyes pontok módosítása szükséges a következők szerint. 2.6 alfejezet - A szervezet beszámolási rendje Eredeti szabályozás szövege 8. A beszámolási rend keretén belül a GAMESZ vezető két hetenként (minden második hétfőre) kontrolling jelentést készít a polgármester részére a következő tartalommal: a. Az elmúlt két hét fő feladatainak teljesítése. b. A következő két hét fő feladatainak terve. A kontrolling jelentés személyes megbeszélését a vezetői értekezletek rendje (2.7 alfejezet) szerint kell megtartani. 9. A szervezeten belüli beszámolási rend keretén belül az egységvezetőknek heti kontrolling jelentést kell készíteni a GAMESZ vezető részére a következő tartalommal: a. Az elmúlt hét fő feladatainak teljesítése. b. A következő hét fő feladatainak terve. A heti kontrolling jelentés személyes megbeszélését a vezetői értekezletek rendje (2.7 alfejezet) szerint kell megtartani. Módosítási javaslat szövege 8. A beszámolási rend keretén belül a GAMESZ vezetőnek kéthetenként, a 3.1. sz. függelék szerinti szakmai tartalommal írásos kontrolling jelentést kell készíteni a polgármester részére. A jelentésben megjelölt időszakok csütörtöktől csütörtökig terjednek, ezért a befejezett munkalapok adatfeldolgozását ennek megfelelően kell elvégezni.

13 A kontrolling jelentés személyes megbeszélését a vezetői értekezletek rendje (2.7 alfejezet) szerint kell megtartani. 9. A beszámolási rend keretén belül a szervezeti egységvezetőknek, a 3.1. és 3.2. sz. függelék szerinti szakmai tartalommal írásos kontrolling jelentést kell készíteni a GAMESZ vezető részére. A jelentésben megjelölt időszakok csütörtöktől csütörtökig terjednek, ezért a befejezett munkalapok adatfeldolgozását ennek megfelelően kell elvégezni. Amennyiben a szervezeti egységvezetőhöz tartozó, szezonális működésű csoportban nincs munkavégző, akkor a kontrolling jelentés 1 sz. alpontja szerinti értékelést nem kell elvégezni. A kontrolling jelentés személyes megbeszélését a vezetői értekezletek rendje (2.7 alfejezet) szerint kell megtartani 2.7 alfejezet - A vezetői értekezletek rendje Eredeti szabályozás szövege 1. A GAMESZ szervezet hatékonyságának növelése érdekében szükséges a koordinációs együttműködést biztosító értekezletek rendszeres működtetése. 2. A vezetői értekezlet (minden második hétfőn 11,00 órakor). Résztvevők: polgármester, GAMESZ vezető. Szakmai tartalom: o o o o az előző értekezlet feladatainak teljesítése, kontrolling jelentés alapján tájékoztatás, felmerült problémák és megoldási lehetőségek, döntést igénylő feladatok. 3. Egységszintű értekezlet (minden hétfőn 8,30 órakor). Résztvevők: GAMESZ vezető, kommunális vezető-raktáros, parkgondozási csoportvezető. Szakmai tartalom: o o o az előző értekezlet feladatainak teljesítése, heti kontrolling jelentés alapján tájékoztatás, felmerült problémák és megoldási lehetőségek,

14 o döntést igénylő feladatok. 4. Kontrolling értekezlet (negyedévet követő hó harmadik hétfőjén 13,00 órakor). Résztvevők: polgármester, jegyző, pénzügyi vezető, GAMESZ vezető Szakmai tartalom: o o o o az előző értekezlet feladatainak teljesítése, negyedéves beszámoló alapján tájékoztatás, felmerült problémák és megoldási lehetőségek, döntést igénylő feladatok. Módosítási javaslat szövege 1. A GAMESZ szervezet hatékonyságának növelése érdekében szükséges a koordinációs együttműködést biztosító és a feladatteljesítést, valamint a működési teljesítményeket értékelő értekezletek rendszeres működtetése. 2. A vezetői értekezlet (minden második hétfőn 11,00 órakor). Résztvevők: polgármester, GAMESZ vezető. Szakmai tartalom: o o o két hétre szóló kontrolling jelentés (3.1.sz függelék) alapján tájékoztatás, felmerült problémák és megoldási lehetőségek, döntést igénylő feladatok. 3. Egységszintű értekezlet (minden hétfőn 8,30 órakor). Résztvevők: GAMESZ vezető, kommunális vezető-raktáros, parkgondozási csoportvezető. Szakmai tartalom: o o o heti kontrolling jelentés (3.1. és 3.2.sz függelék) alapján tájékoztatás, felmerült problémák és megoldási lehetőségek, döntést igénylő feladatok. 5. Képviselő-testületi ülés (első és harmadik negyedévet követő hónap). Szakmai tartalom:

15 beszámoló jelentés (2.1., 2.2. és 2.3 sz függelék) alapján tájékoztatás. 3.5 alfejezet Az éves költségvetési terv elkészítése Eredeti szabályozás szövege 5. Az éves költségvetési terv feladatainak kidolgozásánál törekedni kell arra, hogy tapasztalati adatok alapján végzett mennyiségi normatívákat alkalmaznak a tervértékek meghatározásához. Módosítási javaslat szövege 5. Az éves költségvetési terv kidolgozásánál törekedni kell arra, hogy tapasztalati adatok alapján mennyiségi normatívákat alkalmaznak a tervelőirányzatok meghatározásához. A 3.5 alfejezet 2. (b) pont szerinti költségvetési tervhez, a tervelőirányzatokat megalapozó 3-4 oldalas szöveges indoklást kell készíteni GAMESZ vezetőnek. 4.1 alfejezet - A beszerzési tevékenység szabályozása Eredeti szabályozás szövege 2. A beszállító kiválasztását a GAMESZ vezető dönti el saját hatáskörében, adott esetben egyeztetve a beszerzési folyamatban részt vevő munkavállalókkal, valamint ,- Ft érték felett a polgármesterrel is. Módosítási javaslat szövege 2. A beszállító kiválasztását a GAMESZ vezető dönti el saját hatáskörében, adott esetben egyeztetve a beszerzési folyamatban részt vevő munkavállalókkal. A döntéshozatalnál elsősorban a megállapodásos, vagy szerződéses beszállítókat kell elsősorban figyelembe venni alfejezet - Az anyagigénylés Eredeti szabályozás szövege f, Az Ft értékhatár feletti, GAMESZ vezető által engedélyezett anyagigényléseket a polgármesterrel, vagy távolléte esetén a pénzügyi vezetővel ellenjegyeztetni kell. Módosítási javaslat szövege f, Az Ft értékhatár feletti, GAMESZ vezető által engedélyezett anyagigényléseket a polgármesterrel, vagy távolléte esetén a pénzügyi vezetővel ellenjegyeztetni kell. Az értékhatárt a polgármester átmeneti időszakra csökkentheti, vagy rendkívüli helyzetben felfüggesztheti, amennyiben az önkormányzati pénzgazdálkodásban tartós fizetési nehézségek vannak.

16 4.2.6 alfejezet - A készletgazdálkodásra vonatkozó előírások Új alfejezet szövege átvéve a régi SZMSZ IV fejezetéből és aktualizálva lett. 1. A raktározási tevékenységnél minél kisebb készletállományra kell törekedni, de a folyamatos karbantartáshoz szükséges anyagokat, alkatrészeket időben biztosítani kell. 2. A Balatoni szezonra való felkészüléshez szükséges anyagok biztosítására fokozott figyelmet kell fordítani, ezért időben meg kell tenni a beszerzésre vonatkozó intézkedéseket. 3. A tárgyi eszközök (épületek, gépek, berendezések) karbantartásához szükséges alkatrészek anyagok műszakilag indokolt mennyiségben való biztosítása maximum 2 hónap időtartamra. 4. A kis értékű eszközbeszerzés csak azonnali felhasználásra számolható el. 5. A munkaruhát, védőruhát, védőfelszerelést a járandósági felmérés alapján maximum 2 hónap időtartamra kell biztosítani. 6. A tisztító és tisztálkodási anyagokat, valamint a szezonális üzemeléshez szükséges anyagokat maximum 1 hónap időtartamra kell biztosítani alfejezet - A gépjárműhasználat személyi, műszaki, jogi feltételei Eredeti szabályozás szövege 2. A GAMESZ üzemeltetésében levő gépjármű magáncélú használatához az adott munkavállaló felettesének vagy egységvezetőjének a javaslata alapján a polgármester hozzájárulása szükséges. 3. Amennyiben a polgármester döntése alapján a magáncélú használat engedélyezésre került, akkor a fenti munkakörök kivételével a magáncélú használat térítésre köteles. A térítés szintén a polgármester döntése alapján történhet a cégautó-adó megfizetésével vagy az útnyilvántartás szerint megtett kilométerek alapján az adójogszabályoknak megfelelő összegek befizetésével. Az ettől eltérő magánhasználatok esetén munkáltatói felelősségre vonást kell alkalmazni.

17 Módosítási javaslat szövege 2. A GAMESZ üzemeltetésében levő gépjármű magáncélú használatához az adott munkavállaló felettesének vagy egységvezetőjének a javaslata alapján a polgármester, illetve a szervezet munkavállalóira vonatkozóan a GAMESZ vezető hozzájárulása szükséges. 3. Amennyiben a polgármester, illetve GAMESZ vezető döntése alapján a magáncélú használat engedélyezésre került, akkor a magáncélú használat térítésre köteles. A térítés a 3. pont értelmezése szerint a polgármester, illetve GAMESZ vezető döntése alapján történhet a cégautó-adó megfizetésével vagy az útnyilvántartás szerint megtett kilométerek alapján az adójogszabályoknak megfelelő összegek befizetésével. Az ettől eltérő magánhasználatok esetén munkáltatói felelősségre vonást kell alkalmazni. 6. fejezet Rendelkező rész Eredeti szabályozás szövege 1. Az Üzemviteli Szabályzatban foglaltak végrehajtásáért felelősek a a szabályzat karbantartásért a GAMESZ egységeinek vezetői és munkavállalói, GAMESZ vezető. Módosítási javaslat szövege 1. Az Üzemviteli Szabályzatban foglaltak végrehajtásáért felelősek a GAMESZ vezető és a szervezeti egységvezetők, valamint a beosztottak. Az egységes szerkezetbe foglalt Üzemviteli Szabályzat kiadásra került: április 1. Balatonberény, március 17.

18 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ BALATONBERÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BALATONBERÉNY március 17. I. fejezet

19 A költségvetési szerv jogállása, felügyeleti rendje és hatásköre 1. A költségvetési szerv neve: Balatonberény község Képviselő-testületének Gazdasági Műszaki Székhelye: 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1. Telephelye: 8649 Balatonberény, Táncsics M.u.3. Ellátó és Szolgáltató Szervezete (továbbiakban GAMESZ) 2. A költségvetési szerv alapítója, fenntartója, irányító szerve: Balatonberény község Önkormányzat Címe: 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1. Képviselő-testülete A költségvetési szerv szervezeti átalakításáról a Képviselő-testület dönt. A szervezet hatékony működésének irányítása a költségvetési szerv vezetőjének feladata. A szervezet vezetőjének hivatalos megnevezése GAMESZ vezető. Amennyiben a szervezet vezetőjének álláshelye megüresedik, úgy a Képviselő-testület pályázat alapján dönt a GAMESZ vezető kinevezéséről. 3. A költségvetési szerv alapítási ideje: január 1, módosítva december Szakmai felügyeleti szervei: a. A költségvetési szerv felügyeletét Balatonberény község Önkormányzat Képviselőtestülete a testület Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon látja el. b. A költségvetési szerv törvényességi felügyeletét Balatonberény község Önkormányzatának jegyzője végzi. c. A költségvetési szerv szakmai felügyeletét a különböző jogszabályokban megjelölt ágazati minisztériumok ágazati szervei látják el.

20 5. Bélyegzője: Körbélyegző középen a Magyar Köztársaság címere, peremén szöveggel: Községi Önkormányzat GAMESZ Balatonberény 6. Pénzforgalmi vezetője: nincs elkülönített számlavezetése. 7. Számlavezetője: Balatonberény Polgármesteri Hivatal keretén belül OTP Fiók Fonyód számú számlán. 8. A költségvetési szerv gazdálkodására és működésének irányítására vonatkozó szabályozások a következők: a. A bérgazdálkodási jogkört az Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott Költségvetési rendeletben elfogadott személyi juttatásokon belül a GAMESZ vezető gyakorolja. b. A község önkormányzatának pénzgazdálkodásával kapcsolatos kötelezettség-vállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendjéről Balatonberény község Polgármesterének 1. számú intézkedése a mérvadó, melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz. c. A gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről a Balatonberény Község Önkormányzat, mint önállóan, illetve GAMESZ Balatonberény költségvetési szerv között kötött Megállapodás a mérvadó, melyet a 2. sz. melléklet tartalmaz. d. A szervezet kontrolling, személyügyi, eszközgazdálkodási és értékesítési folyamatainak szabályozását az Üzemviteli szabályzat, a 3. sz. melléklet tartalmazza. II. fejezet A GAMESZ alaptevékenységének jellege, feladata és létszáma 1. Feladata: Községgazdálkodási és üdülőhelyi feladatok koordinálása (elvégzése, illetve elvégeztetése) a működési területen.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.11.) önkormányzati

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

1. A vállalkozási tevékenység

1. A vállalkozási tevékenység SZMSZ 3 A vállalkozási feladatok és közhasznú, vagy gazdasági társaságban részvételnek a részletes felsorolása, a feladatok forrásai 1. A vállalkozási tevékenység 1.1. A szerv vállalkozási tevékenységet

Részletesebben

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon:

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest,, 20(19 UK

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Brantmüller Zoltán polgármester Tratnyek Gyula alpolgármester

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás 2014. évi

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére 10. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Javaslat a Gólyafészek Óvoda alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dunavarsány Város Önkormányzat Erkel Ferenc

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Előterjesztés Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására

Előterjesztés Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására Előterjesztés Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei:

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.27. ) önkormányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzata 2015. évi költségvetéséről Tápiószentmárton Nagyközség

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás

Munkamegosztási megállapodás Munkamegosztási megállapodás Amely létrejött a Téglási Polgármesteri Hivatal (Téglás, Kossuth u. 61. sz.) valamint a Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Téglás, Liget u.

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi MUNKATERVE A Képviselő-testület 8/2013.(II.07.) számú határozatával a 2013. évi Munkatervét elfogadta. Balatonberény, 2013. február

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 2194/3/2015. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mátraszele. 7/2012.(II.14.) szám. Tárgy.: Társulási megállapodás módosítása.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mátraszele. 7/2012.(II.14.) szám. Tárgy.: Társulási megállapodás módosítása. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mátraszele 7/2012.(II.14.) szám Tárgy.: Társulási megállapodás módosítása H a t á r o z a t Mátraszele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Salgótarján

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének 2/2009. (III. 17.) rendelete Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kihirdetve: 2009. március 17. Németh Tünde körjegyző Örvényes Község Önkormányzat

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2015. (III. 26.) határozata:

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére 8. napirendi pont Tárgy: Javaslat a Civilház - Integrált Közösségi Szolgáltató Tér költségvetési szerv megszüntetésére

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Preambulum

ALAPÍTÓ OKIRAT. Preambulum ALAPÍTÓ OKIRAT Preambulum Törökbálint Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban Áht.) 8. (1) bekezdése b) pontja és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet)

Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet) Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Lajosmizse Város KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 43/05. (IV..) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3650-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Kerekegyerdő bölcsőde intézmény alapítása Előterjesztő: dr. Kelemen Márk

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Benedek Elek Óvoda Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint. Egyben

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK.../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 (1) bekezdésében

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva)

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Hatályos: 2012. május 1. Bődi Szabolcs Társulás elnöke

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola alapító okiratának módosítása Előadó: Dr. Árpásy Tamás

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása . számú előterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!! a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 15. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.2.)

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére.

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. . napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról. Előterjesztő:

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA Egy kisvárosi önkormányzat önállóan tartja fenn művelődési házát és könyvtárát.

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém, Kossuth u. 10.

Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém, Kossuth u. 10. 186/2009. (XII. 17.) MÖK határozat I. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Előterjesztést

Részletesebben

Módosító okirat. III. Az Alapító okirat kiegészül 2.3. ponttal: A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

Módosító okirat. III. Az Alapító okirat kiegészül 2.3. ponttal: A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének Okirat száma: 44-2/2015. Módosító okirat Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ a Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete által 2015. március 03. napján kiadott, 46/2015. (III.

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS Dorog Város Képviselő-testületének 2014. december 12

Részletesebben