M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének március 31-én (szerdán) h kezdettel tartandó nyilvános ülésére.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 31-én (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére."

Átírás

1 BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének március 31-én (szerdán) h kezdettel tartandó nyilvános ülésére. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozó terme Javasolt napirendek: 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, beszámoló a két ülés között végzett munkáról, fontosabb intézkedésekről Előadó: Horváth László polgármester 2. A Színkép Alapítvánnyal kötött Közoktatási Megállapodás közös megegyezéssel való megszűnéséről Előadó: Horváth László polgármester 3. GAMESZ Szervezet átvilágítását érintő feladatok Előadó: Horváth László polgármester 4. Az Önkormányzat vagyonrendeletének módosítása Előadó: Schenk István jegyző 5. Pénzügyi Bizottság beszámolója a civil szerveztek részére évben átadott önkormányzati támogatásokról, a támogatások elszámolásának ellenőrzéséről Előadó: Ifi Béla Pénzügyi Bizottság elnöke 6. Civil szervezetek tájékozatója a évben végzett tevékenységükről Előadók: Civil szervezetek vezetői 7. Balatonkeresztúri székhelyű Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása Előadó: Horváth László polgármester 8. Marcali Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Előadó: Horváth László polgármester 9. Egyebek. 10. Zárt ülés. A napirendek fontosságára való tekintettel kérem az ülésen pontos megjelenését. Esetleges távolmaradását előre kérem jelezni. Balatonberény, március 25. Horváth László polgármester

2 Előterjesztés Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének március 31-i ülésére Tárgy: A Színkép Alapítvánnyal kötött Közoktatási Megállapodás közös megegyezéssel való megszűntetéséről Előadó: Horváth László polgármester Tisztelt Képviselő-testület! A Színkép Alapítvánnyal kötött Közoktatási Megállapodás áttekintésére a február 25-i rendkívüli testületi ülés keretében került sor. A testületi ülésen a Közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. (továbbiakban: Kotv.) szigorú és határidők betartásához kötött előírásokat figyelembe véve a kötelező önkormányzati közoktatási feladatellátások jövőbeni módjáról elvi határozatokat hozott a Képviselőtestület. 37/2010.(II.25.) határozat Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati kötelező feladat ellátására (általános iskolai oktatás, valamint óvodai nevelés) vonatkozószínkép Alapítvánnyal (8649. Balatonberény, Bartók Béla u.1.) 2005/2006. tanévtől hét év határozott időtartamra kötött KÖZOKTATÁSI MEGÁLLAPODÁST (a közoktatási megállapodást a évi módosítással egységes szerkezetben szeptember 1. keltezéssel) elvi döntéssel, közös megegyezéssel megszünteti. A megállapodás megkötésének határideje március 15. Az egyeztetésen alapuló megállapodás tartalma a tényleges felmondás időpontja az Ügyvédi Iroda által kerüljön kidolgozásra. a. Utasítja Horváth László polgármestert, hogy a határozatot a Színkép Alapítvány részére soron kívül kézbesítse. b. A határozatot a Marcali Többcélú Kistérségi Társulás elnökének soron kívül kézbesítse, c. A törvényi előírások betartásával a közoktatási átszervezéssel kapcsolatos előzetes egyeztetéseket hajtsa végre. Határidő: soron kívül Felelős: Horváth László polgármester 38/2010.(II.25.) határozat

3 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Színkép Alapítvánnyal az Általános Iskolai alsó tagozatos oktatás, óvodai nevelésre vonatkozó KÖZOKTATÁSI MEGÁLAPODÁS megszüntetésével összefüggésben a megállapodás elkészítésére az előzetes tárgyalások lefolytatására, a felmerülő elszámolási és más jogviták kezelésére a Dúll és Hamzsa Ügyvédi Irodát bízza meg. Határidő: soron kívül Felelős: Horváth László polgármester 39/2010.(II.25.) határozat Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete elvi döntéssel kinyilvánítja, hogy Balatonberényben a Színkép Alapítvánnyal a Közoktatási Megállapodás közös megegyezéssel megszüntetésre kerül: a. az 1-4 osztályos tanulók közoktatási feladatellátása a 2010/2011. tanévtől a Balatonszentgyörgyi székhelyű Közoktatási Intézményfenntartó Társulás keretében a Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskolában kerül sor, melynek önkormányzatunk is társult tagja, b. az óvodai feladat ellátásra tagintézményként továbbra is Balatonberény Kossuth Lajos u.4.szám alatti címen kerül sor a balatonszentgyörgyi székhelyű Balatonszentgyörgy-Balatonberény-Hollád-Tikos-Vörs Községek Önkormányzatainak Közoktatási Intézményfenntartó Társulása keretében, melynek önkormányzatunk is társult tagja, c. Balatonberény Község Önkormányzata felkéri Schenk István jegyzőt, hogy a közoktatási átszervezésre vonatkozóan működjön közre a törvényekben kötelezően előírt szakvélemények beszerzése egyeztetések lefolytatása érdekében. Az Oktatási Hivataltól a közoktatási szakértő kijelölését soron kívül kérelmezze, a szakértői vélemény rövid időn belül történő beszerzéséről gondoskodjék. Határidő: 2010.március 24. Felelős: Schenk István jegyző A Képviselő-testület döntéseinek végrehajtására a Kotv.-ben foglalt szoros határidők betartására az alábbi ÜTEMTERV készült: ÜTEMTERV SZÍNKÉP ALAPÍTVÁNNYAL KÖTÖTT KÖZOKTATÁSI MEGÁLLAPODÁS KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL VALÓ MEGSZÜNTETÉSÉRE, ÖNKORMÁNYZATI

4 KÖTELEZŐ közoktatási feladatok végrehajtására augusztus 31-i végső határidővel. I. ELVI DÖNTÉS: A./ A Színkép Alapítvánnyal kötött Közoktatási Megállapodás közös megegyezéssel való megszüntetése. B./ Balatonberényi 1-4 osztályos tanulók közoktatási feladatellátása 2010/2011. tanévtől a Balatonszentgyörgyi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Balatonszentgyörgyi Dobó István: Általános Iskolában kerül sor. C./ Közoktatás keretén belül óvodai feladatellátás tagintézményként Balatonberény, Kossuth Lajos utca 4. szám alatt, a B./pont szerinti Intézményfenntartó Társulás keretében. D./ Jegyző megbízása közoktatási feladatellátással összefüggő döntések előkészítésére. /2010. február 25-i testületi ülés/ II. Az Oktatási Hivatal Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságtól Közoktatási Szakértő kijelölése, a Közoktatási Szakértő megbízása Szakértői Vélemény beszerzése. /2010. március 09-ig/ III. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete és a Színkép Alapítvány között a Közoktatási Megállapodás közös megegyezéssel való megszüntetésének előkészítése és a közös döntés véglegesítése. /2010. március 15./ IV. A III./ pontban való megállapodás alapján az Alapítvány Kuratóriumának elnökével közös Ütemterv elkészítése a további együttes feladatokról, azok megvalósításának határidejéről, melyet mind a Képviselő-testület, mind az Alapítvány Kurtóriuma kötelező jelleggel elfogad. /2010. március 20-ig/ V. Elvi döntés meghozatala Balatonszentgyörgy, Hollád, Tikos és Vörs községek önkormányzatai részéről, mint a Dobó István Általános Iskolát társulásban fenntartók részéről, hogy a balatonberényi óvodát Balatonberény, Kossuth Lajos utca 4. szám alatti fióktelephellyel tagintézményként fogadják. /2010. március 22-ig/ VI. A Színkép Alapítvány szervezésében a Kotv (3) bek. alapján a balatonberényi tagintézményeinek (óvoda, alsó tagozatos iskola ) megszűnésével kapcsolatos feladatok ellátása, az érintett közösségek (alkalmazotti közösség, szülői szervezet, stb.) véleményének beszerzése. VII. A Balatonberényi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének végleges döntése, egyidejűleg a Társulási Megállapodás módosítás kezdeményezése a Társulásban résztvevő önkormányzatoknál, valamint a Balatonszentgyörgyi Önkormányzat végleges döntést követő megkeresése a Közoktatási Intézmény átszervezésével kapcsolatos intézkedések meghozatala érdekében. /2010. március 24./ VIII. Somogy Megyei Önkormányzat Közoktatási Fejlesztési Tervébe épített szakvélemény megadása a Megyei Közgyűlés tudományos és oktatási bizottsága részéről.

5 / áprilisi ülés/ Összegzés: A Közoktatási törvény (Kotv.) (11) bekezdése alapján a nevelésioktatási intézmény átszervezésével összefüggő döntést legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása évének május 15. napjáig lehet meghozni. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ÜTEMTERV-ben az I-VI. pontokban megjelölt feladatok határidőkben teljesültek. Ezek közül is kiemelendő: SZÍNKÉP ALAPÍTVÁNNYAL A KÖZOKTATÁSI MEGÁLLAPODÁS MEGSZŰNTETÉSE augusztus 31-vel - mindkét fél részéről március 4-én aláírásra került. Az OKTATÁSI HIVATAL Dél-dunántúli Regionális Igazgatósága közreműködésével felkért közoktatási szakértő március 8. keltezéssel az átszervezéshez a támogató Szakértői Véleményt megadta. A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás a Színkép Alapítvánnyal kötött Megállapodást felmondta. Balatonszentgyörgy, Vörs, Hollád, és Tikos Községek Körjegyzője március 18. keltezéssel megküldte a felsorolt intézményfenntartó önkormányzatok elvi döntéseit a balatonberényi Általános Iskola 1-4 osztályos közoktatási feladatok, valamint a balatonberényi tagintézményként működő óvoda feladatellátás fogadásáról szeptember 01. napjától. A Színkép Alapítvány március 19-én a Kotv (3) bekezdése szerint a szülők és a nevelők részére előírt tájékoztatást megtartotta, az erről készült jegyzőkönyvet utólag megküldte. A Színkép Alapítvány Kuratóriuma március 19-én kelt 4/2010. határozatával jóváhagyta a Színkép Alapítvány és a Balatonberényi Községi Önkormányzat között március 4-én kötött MEGÁLLAPODÁST. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kotv. előírásai, valamint a 37/2010.(II.23.) határozat, 38/2010.(II.25.) határozat, 39/2010.(II.25.) határozat alapján az alábbi döntéseket hozza meg:. sz. határozati javaslat 1. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Színkép Alapítvánnyal kötött Közoktatási Megállapodás közös megegyezéssel való megszüntetésére vonatkozó március 4-én kötött Megállapodást, mely szerint: a. a Színkép Alapítvány és az általa működtetett Harmónia Egységes Óvoda, Bölcsőde, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény két intézményi egységét a Balatonberényi Óvodát és a Balatonberényi Általános Iskolát augusztus 31. napján jogutód nélkül megszünteti.

6 b. a Színkép Alapítvány az ezzel kapcsolatos hivatali eljárást a szükséges hatóságok, szakhatóságok felé május 15-ig megteszi és erről az önkormányzatunkat értesíti. 2. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Színkép Alapítvánnyal való Közoktatási Megállapodás közös megegyezéssel való megszüntetéséhez kapcsolódó március 23. keltezésű Eszközátadási Megállapodást ,- Ft értékben. Utasítja Horváth László polgármestert, hogy a Megállapodásokban foglalt kötelezettségvállalások végrehajtásáról gondoskodjon. Határidő: értelem szerint Felelős: Horváth László polgármester.sz. határozati javaslat Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete mint Balatonszentgyörgy- Balatonberény-Hollád-Tikos-Vörs Községek Közoktatási Intézményfenntartó Társulás tagja: a. a balatonberényi általános iskola 1-4 osztályos tanulók közoktatási feladatellátását a 2010/2011. tanévtől a balatonszentgyörgyi székhelyű Közoktatási Intézményfenntartó Társulás keretében fenntartott balatonszentgyörgyi székhelyű Dobó István Általános Iskola és Óvodában jelenleg is működő 1-4 osztályos tanulócsoportokban látja el, egyidejűleg belép az 1-4 osztály vonatkozásában a Közoktatási Intézményfenntartó Társulásba. b. a balatonberényi óvodai-nevelési feladatok ellátását szeptember 1. napjával kezdődően továbbra is Balatonberény, Kossuth Lajos u.4.szám alatti telephelyen a balatonszentgyörgyi székhelyű Dobó István Általános Iskola és Óvoda tagintézményeként látja el, egyidejűleg belép az óvodai feladatok ellátása tekintetében a Közoktatási Intézményfenntartó Társulásba. c. Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete kezdeményezi a balatonszentgyörgyi székhelyű Közoktatási Intézményfenntartó Társulást alkotó Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatánál, Hollád Község Önkormányzatánál, Tikos Község Önkormányzatánál, Vörs Község Önkormányzatánál, hogy a balatonberényi óvodai-nevelési és általános iskola alsó tagozatos közoktatási feladatokat az a) és b) pontokban az Intézményfenntartó Társulás keretében vállalja és a szükséges döntéseket hozza meg. Határidő: azonnal Felelős: Horváth László polgármester

7 sz. határozati javaslat Balatonberény Község Önkormányzata a Színkép Alapítvánnyal kötött Közoktatási Megállapodás közös megegyezéssel való megszüntetésére, az önkormányzati kötelező közoktatási feladatok végrehajtására augusztus 31-ig terjedő ütemezett feladatokat megállapító ÜTEMTERVET elfogadja. Határidő: értelem szerint Felelős: Horváth László polgármester, Schenk István jegyző Balatonberény, március 25. Horváth László polgármester

8 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület március. ülésének..napirendi pontjaihoz sz napirendi ponthoz Az Üzemviteli szabályzat véglegesítésével összhangban önkormányzati rendelkezés módosítása szükséges a következőkben részletezett módon: 8/2007.(IV.26) Rendelet az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról 43 (2) bekezdés pontjainak végére i, pont felvétele Az intézmény vezetője Ft értékhatár feletti, a szervezet alaptevékenységeinek működtetéséhez szükséges, az éves költségvetésbe tervelőirányzattal meghatározott szellemi termékeket, tárgyi eszközöket, anyagokat és szolgáltatásokat csak a polgármester ellenjegyzésével szerezhet be. Az értékhatárt az önkormányzat mindenkori fizetőképességének figyelembe vételével a polgármester átmeneti jelleggel csökkentheti, illetve meg is szüntetheti. sz napirendi ponthoz Szervezeti és működési szabályzat egyes pontjainak módosítása A július 27-én módosított Alapító Okirat szerint, illetve az Üzemviteli szabályzat véglegesítésével a március 25-én kiadott Szervezeti és működési szabályzat módosítása szükséges a következők szerint: I. fejezet 2. ponthoz tartozó szöveg pontosítása, régi szöveg után az új Az intézmény szervezeti átalakításáról a Képviselő-testület dönt. Irányítási feladatát a GAMESZ vezető látja el. Amennyiben az álláshely megüresedik, úgy a Képviselő-testület pályázat alapján dönt a vezető kinevezéséről. A költségvetési szerv szervezeti átalakításáról a Képviselő-testület dönt. A szervezet hatékony működésének irányítása a költségvetési szerv vezetőjének feladata. A szervezet vezetőjének hivatalos megnevezése GAMESZ vezető. Amennyiben a szervezet vezetőjének álláshelye megüresedik, úgy a Képviselő-testület pályázat alapján dönt a GAMESZ vezető kinevezéséről 8. pont átírása Gazdálkodási jogköre: Az intézmény jogi személy

9 Gazdálkodási szempontból részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Gazdálkodásának alapját a Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési irányszámok képezik. Az intézmény munkáltatóilag és bérgazdálkodás szempontjából Önálló. Az intézmény működésével járó gazdálkodási feladatokat a vezető döntései illetve jóváhagyásával a Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja látja el. Fenti szöveg törölve, helyette a III. fejezet szövege részben átírva került a 8. pontba. A költségvetési szerv gazdálkodására és működésének irányítására vonatkozó szabályozások a következők: a. A bérgazdálkodási jogkört az Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott Költségvetési rendeletben elfogadott személyi juttatásokon belül a GAMESZ vezető gyakorolja. b. A község önkormányzatának pénzgazdálkodásával kapcsolatos kötelezettség-vállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendjéről Balatonberény község Polgármesterének 1. számú intézkedése a mérvadó, melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz. c. A gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről a Balatonberény Község Önkormányzat, mint önállóan, illetve GAMESZ Balatonberény költségvetési szerv között kötött Megállapodás a mérvadó, melyet a 2. sz. melléklet tartalmaz. d. A szervezet kontrolling, személyügyi, eszközgazdálkodási és értékesítési folyamatainak szabályozását az Üzemviteli szabályzat, a 3. sz. melléklet tartalmazza. II. fejezet 3. pontja átírva, régi szöveg után az új

10 A szervezet létszáma: Éves átlaglétszáma 20 fő, mely 1 fő vezetőt és 19 fő állandó és szezonális dolgozót foglal magába A szervezet létszáma: éves közalkalmazotti létszám 9 fő, amelyből 1 fő GAMESZ vezető és 8 fő beosztott. A GAMESZ vezető az előzőekben meghatározott létszám kereten felül a közszolgáltatási feladatok nagyságától függően szezonális jelleggel növelheti létszámát. III. fejezet tartalma a régi IV. fejezettel egyezik meg kivéve a készletre vonatkozó előírásokat, amelyek aktualizálva átkerültek az Üzemviteli szabályzat új alfejezetébe. A feladatok felsorolása végén a következő szöveggel bővült a tartalom. A szervezet által végzendő további feladatok részletes meghatározását az I. fejezet 8. pont szerinti szabályozások tartalmazzák. Készletekre vonatkozó régi előírások, törölve. Raktári készletet az alábbi szempontok szerint köteles tartani: Tárgyi eszközök (épületek, gépek, berendezések) karbantartásához szükséges alkatrészek anyagok max. 1 év időtartamra a feltétlenül szükséges mennyiségben. Tisztító és tisztálkodási anyagokat, a szezonális üzemeléshez szükséges anyagokat max. fél éves időtartamra. Munkaruhát, védőruhát, védőfelszerelést a járandósági felmérés alapján max. fél éves időtartamra. Kis értékű eszközbeszerzés csak azonnali felhasználásra történhet. Raktározásnál a minél kisebb készletértékre kell törekedni, de a folyamatos karbantartáshoz szükséges anyagokat, alkatrészeket időben biztosítani kell. A Balatoni szezonra való felkészüléshez szükséges anyagok biztosítására fokozott figyelmet kell fordítani. IV. fejezet új 10. pontjának szövege Az előírásokon túl a személyügyi folyamathoz tartozó további előírásokat az Üzemviteli szabályzat 3. sz. fejezete részletesen tartalmazza. V. fejezet új 4. pontjának szövege A szervezeten belüli kisebb egységeket irányító vezetők operatív munkáltatói jogát az Üzemviteli szabályzat 3.1. sz. alfejezete szabályozza.

11 VI. fejezet új szakmai tartalma a következő: A szakmai felügyelet gyakorlása 1. A költségvetési szerv felügyeletét az irányító Önkormányzat Képviselő-testülete látja el oly módon, hogy a szervezet vezetőjét évente legalább két alkalommal- az első és harmadik negyedévet követően, illetve attól eltérő időszakokban egyes témakörökben beszámoltatja. 2. A szervezet általános működésének Üzemviteli szabályzat szerinti, kontrolling szemléletű szakmai felügyelete a polgármester feladata. 3. Amennyiben a működés szakmai felügyelete speciális szakmai ismerteket igényel a polgármester külső szakértőt vehet igényben a feladat elvégzésére VII. fejezet új pontjai a következők: A GAMESZ, mint a község önkormányzatának költségvetési szervére a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló CV. törvény rendelkezései az irányadók. A jelen szabályzat 1. és 2. sz. mellékletekben szereplő részben önálló gazdálkodó intézmény, illetve a részben önálló gazdálkodó költségvetési szerv megnevezés alatt egységesen költségvetési szervet kell érteni és alkalmazni. A szabályzat betartatását rendszeresen ellenőrzöm és az esetleges mulasztókkal szemben felelősségre vonást fogok kezdeményezni. Az egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és működési szabályzat hatálybalépésének ideje: április 1. Balatonberény, március 17.

12 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület március. ülésének..napirendi pontjához A Szervezeti és működési szabályzat 3.sz. mellékletének, az Üzemviteli szabályzat egyes pontjainak módosítása Az Üzemviteli szabályzat kísérleti jellegű bevezetése óta szeptember 3-tól - a szakmai tapasztalatokat felhasználva és értékelve, valamint a szakmai egyeztetéseket elvégezve egyes pontok módosítása szükséges a következők szerint. 2.6 alfejezet - A szervezet beszámolási rendje Eredeti szabályozás szövege 8. A beszámolási rend keretén belül a GAMESZ vezető két hetenként (minden második hétfőre) kontrolling jelentést készít a polgármester részére a következő tartalommal: a. Az elmúlt két hét fő feladatainak teljesítése. b. A következő két hét fő feladatainak terve. A kontrolling jelentés személyes megbeszélését a vezetői értekezletek rendje (2.7 alfejezet) szerint kell megtartani. 9. A szervezeten belüli beszámolási rend keretén belül az egységvezetőknek heti kontrolling jelentést kell készíteni a GAMESZ vezető részére a következő tartalommal: a. Az elmúlt hét fő feladatainak teljesítése. b. A következő hét fő feladatainak terve. A heti kontrolling jelentés személyes megbeszélését a vezetői értekezletek rendje (2.7 alfejezet) szerint kell megtartani. Módosítási javaslat szövege 8. A beszámolási rend keretén belül a GAMESZ vezetőnek kéthetenként, a 3.1. sz. függelék szerinti szakmai tartalommal írásos kontrolling jelentést kell készíteni a polgármester részére. A jelentésben megjelölt időszakok csütörtöktől csütörtökig terjednek, ezért a befejezett munkalapok adatfeldolgozását ennek megfelelően kell elvégezni.

13 A kontrolling jelentés személyes megbeszélését a vezetői értekezletek rendje (2.7 alfejezet) szerint kell megtartani. 9. A beszámolási rend keretén belül a szervezeti egységvezetőknek, a 3.1. és 3.2. sz. függelék szerinti szakmai tartalommal írásos kontrolling jelentést kell készíteni a GAMESZ vezető részére. A jelentésben megjelölt időszakok csütörtöktől csütörtökig terjednek, ezért a befejezett munkalapok adatfeldolgozását ennek megfelelően kell elvégezni. Amennyiben a szervezeti egységvezetőhöz tartozó, szezonális működésű csoportban nincs munkavégző, akkor a kontrolling jelentés 1 sz. alpontja szerinti értékelést nem kell elvégezni. A kontrolling jelentés személyes megbeszélését a vezetői értekezletek rendje (2.7 alfejezet) szerint kell megtartani 2.7 alfejezet - A vezetői értekezletek rendje Eredeti szabályozás szövege 1. A GAMESZ szervezet hatékonyságának növelése érdekében szükséges a koordinációs együttműködést biztosító értekezletek rendszeres működtetése. 2. A vezetői értekezlet (minden második hétfőn 11,00 órakor). Résztvevők: polgármester, GAMESZ vezető. Szakmai tartalom: o o o o az előző értekezlet feladatainak teljesítése, kontrolling jelentés alapján tájékoztatás, felmerült problémák és megoldási lehetőségek, döntést igénylő feladatok. 3. Egységszintű értekezlet (minden hétfőn 8,30 órakor). Résztvevők: GAMESZ vezető, kommunális vezető-raktáros, parkgondozási csoportvezető. Szakmai tartalom: o o o az előző értekezlet feladatainak teljesítése, heti kontrolling jelentés alapján tájékoztatás, felmerült problémák és megoldási lehetőségek,

14 o döntést igénylő feladatok. 4. Kontrolling értekezlet (negyedévet követő hó harmadik hétfőjén 13,00 órakor). Résztvevők: polgármester, jegyző, pénzügyi vezető, GAMESZ vezető Szakmai tartalom: o o o o az előző értekezlet feladatainak teljesítése, negyedéves beszámoló alapján tájékoztatás, felmerült problémák és megoldási lehetőségek, döntést igénylő feladatok. Módosítási javaslat szövege 1. A GAMESZ szervezet hatékonyságának növelése érdekében szükséges a koordinációs együttműködést biztosító és a feladatteljesítést, valamint a működési teljesítményeket értékelő értekezletek rendszeres működtetése. 2. A vezetői értekezlet (minden második hétfőn 11,00 órakor). Résztvevők: polgármester, GAMESZ vezető. Szakmai tartalom: o o o két hétre szóló kontrolling jelentés (3.1.sz függelék) alapján tájékoztatás, felmerült problémák és megoldási lehetőségek, döntést igénylő feladatok. 3. Egységszintű értekezlet (minden hétfőn 8,30 órakor). Résztvevők: GAMESZ vezető, kommunális vezető-raktáros, parkgondozási csoportvezető. Szakmai tartalom: o o o heti kontrolling jelentés (3.1. és 3.2.sz függelék) alapján tájékoztatás, felmerült problémák és megoldási lehetőségek, döntést igénylő feladatok. 5. Képviselő-testületi ülés (első és harmadik negyedévet követő hónap). Szakmai tartalom:

15 beszámoló jelentés (2.1., 2.2. és 2.3 sz függelék) alapján tájékoztatás. 3.5 alfejezet Az éves költségvetési terv elkészítése Eredeti szabályozás szövege 5. Az éves költségvetési terv feladatainak kidolgozásánál törekedni kell arra, hogy tapasztalati adatok alapján végzett mennyiségi normatívákat alkalmaznak a tervértékek meghatározásához. Módosítási javaslat szövege 5. Az éves költségvetési terv kidolgozásánál törekedni kell arra, hogy tapasztalati adatok alapján mennyiségi normatívákat alkalmaznak a tervelőirányzatok meghatározásához. A 3.5 alfejezet 2. (b) pont szerinti költségvetési tervhez, a tervelőirányzatokat megalapozó 3-4 oldalas szöveges indoklást kell készíteni GAMESZ vezetőnek. 4.1 alfejezet - A beszerzési tevékenység szabályozása Eredeti szabályozás szövege 2. A beszállító kiválasztását a GAMESZ vezető dönti el saját hatáskörében, adott esetben egyeztetve a beszerzési folyamatban részt vevő munkavállalókkal, valamint ,- Ft érték felett a polgármesterrel is. Módosítási javaslat szövege 2. A beszállító kiválasztását a GAMESZ vezető dönti el saját hatáskörében, adott esetben egyeztetve a beszerzési folyamatban részt vevő munkavállalókkal. A döntéshozatalnál elsősorban a megállapodásos, vagy szerződéses beszállítókat kell elsősorban figyelembe venni alfejezet - Az anyagigénylés Eredeti szabályozás szövege f, Az Ft értékhatár feletti, GAMESZ vezető által engedélyezett anyagigényléseket a polgármesterrel, vagy távolléte esetén a pénzügyi vezetővel ellenjegyeztetni kell. Módosítási javaslat szövege f, Az Ft értékhatár feletti, GAMESZ vezető által engedélyezett anyagigényléseket a polgármesterrel, vagy távolléte esetén a pénzügyi vezetővel ellenjegyeztetni kell. Az értékhatárt a polgármester átmeneti időszakra csökkentheti, vagy rendkívüli helyzetben felfüggesztheti, amennyiben az önkormányzati pénzgazdálkodásban tartós fizetési nehézségek vannak.

16 4.2.6 alfejezet - A készletgazdálkodásra vonatkozó előírások Új alfejezet szövege átvéve a régi SZMSZ IV fejezetéből és aktualizálva lett. 1. A raktározási tevékenységnél minél kisebb készletállományra kell törekedni, de a folyamatos karbantartáshoz szükséges anyagokat, alkatrészeket időben biztosítani kell. 2. A Balatoni szezonra való felkészüléshez szükséges anyagok biztosítására fokozott figyelmet kell fordítani, ezért időben meg kell tenni a beszerzésre vonatkozó intézkedéseket. 3. A tárgyi eszközök (épületek, gépek, berendezések) karbantartásához szükséges alkatrészek anyagok műszakilag indokolt mennyiségben való biztosítása maximum 2 hónap időtartamra. 4. A kis értékű eszközbeszerzés csak azonnali felhasználásra számolható el. 5. A munkaruhát, védőruhát, védőfelszerelést a járandósági felmérés alapján maximum 2 hónap időtartamra kell biztosítani. 6. A tisztító és tisztálkodási anyagokat, valamint a szezonális üzemeléshez szükséges anyagokat maximum 1 hónap időtartamra kell biztosítani alfejezet - A gépjárműhasználat személyi, műszaki, jogi feltételei Eredeti szabályozás szövege 2. A GAMESZ üzemeltetésében levő gépjármű magáncélú használatához az adott munkavállaló felettesének vagy egységvezetőjének a javaslata alapján a polgármester hozzájárulása szükséges. 3. Amennyiben a polgármester döntése alapján a magáncélú használat engedélyezésre került, akkor a fenti munkakörök kivételével a magáncélú használat térítésre köteles. A térítés szintén a polgármester döntése alapján történhet a cégautó-adó megfizetésével vagy az útnyilvántartás szerint megtett kilométerek alapján az adójogszabályoknak megfelelő összegek befizetésével. Az ettől eltérő magánhasználatok esetén munkáltatói felelősségre vonást kell alkalmazni.

17 Módosítási javaslat szövege 2. A GAMESZ üzemeltetésében levő gépjármű magáncélú használatához az adott munkavállaló felettesének vagy egységvezetőjének a javaslata alapján a polgármester, illetve a szervezet munkavállalóira vonatkozóan a GAMESZ vezető hozzájárulása szükséges. 3. Amennyiben a polgármester, illetve GAMESZ vezető döntése alapján a magáncélú használat engedélyezésre került, akkor a magáncélú használat térítésre köteles. A térítés a 3. pont értelmezése szerint a polgármester, illetve GAMESZ vezető döntése alapján történhet a cégautó-adó megfizetésével vagy az útnyilvántartás szerint megtett kilométerek alapján az adójogszabályoknak megfelelő összegek befizetésével. Az ettől eltérő magánhasználatok esetén munkáltatói felelősségre vonást kell alkalmazni. 6. fejezet Rendelkező rész Eredeti szabályozás szövege 1. Az Üzemviteli Szabályzatban foglaltak végrehajtásáért felelősek a a szabályzat karbantartásért a GAMESZ egységeinek vezetői és munkavállalói, GAMESZ vezető. Módosítási javaslat szövege 1. Az Üzemviteli Szabályzatban foglaltak végrehajtásáért felelősek a GAMESZ vezető és a szervezeti egységvezetők, valamint a beosztottak. Az egységes szerkezetbe foglalt Üzemviteli Szabályzat kiadásra került: április 1. Balatonberény, március 17.

18 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ BALATONBERÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BALATONBERÉNY március 17. I. fejezet

19 A költségvetési szerv jogállása, felügyeleti rendje és hatásköre 1. A költségvetési szerv neve: Balatonberény község Képviselő-testületének Gazdasági Műszaki Székhelye: 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1. Telephelye: 8649 Balatonberény, Táncsics M.u.3. Ellátó és Szolgáltató Szervezete (továbbiakban GAMESZ) 2. A költségvetési szerv alapítója, fenntartója, irányító szerve: Balatonberény község Önkormányzat Címe: 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1. Képviselő-testülete A költségvetési szerv szervezeti átalakításáról a Képviselő-testület dönt. A szervezet hatékony működésének irányítása a költségvetési szerv vezetőjének feladata. A szervezet vezetőjének hivatalos megnevezése GAMESZ vezető. Amennyiben a szervezet vezetőjének álláshelye megüresedik, úgy a Képviselő-testület pályázat alapján dönt a GAMESZ vezető kinevezéséről. 3. A költségvetési szerv alapítási ideje: január 1, módosítva december Szakmai felügyeleti szervei: a. A költségvetési szerv felügyeletét Balatonberény község Önkormányzat Képviselőtestülete a testület Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon látja el. b. A költségvetési szerv törvényességi felügyeletét Balatonberény község Önkormányzatának jegyzője végzi. c. A költségvetési szerv szakmai felügyeletét a különböző jogszabályokban megjelölt ágazati minisztériumok ágazati szervei látják el.

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 030532 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1.1. Az intézményi SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 1 Jászai Mari Színház, Népház Szervezeti és működési szabályzat Tatabánya, 2011. Crespo Rodrigo igazgató 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet.3-7 Általános rendelkezések 1. A Szervzeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

K I V O N A T. Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 60/2013. (III. 27.) Kt.h. Tárgy: Csanádpalotai Közös Önkormányzati

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér 2 II. Az intézmény elnevezése, besorolása, jogi státusza, alaptevékenysége kormányzati funkció szerint 3 III. Az intézmény

Részletesebben

Dl Kovács Ferenc polgármester

Dl Kovács Ferenc polgármester NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NY[REGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: GAZD/63-1/201S. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja és jogszabályi alapjai... 3 1.2.

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap I/2011. számú szabályzat A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 1 1 4 9 B u d ap e st, V á r n a u. 2 1 /B. te le fo n : +3 6 1 3 8 3 8 6 0 6 ; + 3 6 1 3 8 3 7 7 5 2 ; + 3 6 1 3 6 3 7 4

Részletesebben

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzata 2005. május I. fejezet A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Vác Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatások Háza 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Tel: (27) 501-400 Fax: (27) 313 412 email: szochaztitkarsag@gmail.com honlap: www.szocialishaz.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Balogh Árpád főigazgató Oktatási és Kulturális Minisztérium mint

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORSOSBERÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2644 Borsosberény, Petőfi út 161. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. január 1-jétől A szervezeti és működési szabályzatot 2013. január 1. napjától

Részletesebben

II. fejezet: Szervezeti felépítés... 8. 1. Az ÚSZF jelenlegi munkavállalói szerkezete...8 2. A költségvetési szerv vezetése és a vezetők feladatai...

II. fejezet: Szervezeti felépítés... 8. 1. Az ÚSZF jelenlegi munkavállalói szerkezete...8 2. A költségvetési szerv vezetése és a vezetők feladatai... ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója Szervezeti és működési szabályzata Az Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Napirendek előtt: Interpelláció Napirendi javaslat: FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2009. SZEPTEMBER

Részletesebben

A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZABÁLYZAT. Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító

A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZABÁLYZAT. Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 01. 01-től Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító A FORENO NONPROFIT Kft. Szervezeti

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. A szabályzat célja... 3 II. Az intézmények jogállása... 5 III. A költségvetés tervezése... 7 IV. Létszám- és bérgazdálkodás... 11 V. Állami vagyonnal való gazdálkodás... 11 VI. Kötelezettségvállalás

Részletesebben

ÚJBUDAI KULTURÁLIS INTÉZET. Szervezeti és Működési Szabályzat

ÚJBUDAI KULTURÁLIS INTÉZET. Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Bevezetés 4 II. Általános rész 4 1. Az intézményrendszerre vonatkozó általános adatok 4 2. Újbudai Kulturális Intézet és telephelyei 4 3. Székhelye

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére 10504-1/52009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére Tárgy: Katona József Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje...

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje... Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja, hatálya... 4 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzatot meghatározó törvények és rendeletek...

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztálya gazdálkodással összefüggő

Részletesebben

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 222/2012. (VIII.31.) önkormányzati határozat melléklete A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Koleszár Istvánné intézményvezető Jóváhagyta: Kazincbarcika Város Önkormányzatának

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás létrehozásáról A hajdúszoboszlói statisztikai kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5

TARTALOMJEGYZÉK. Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5 TARTALOMJEGYZÉK Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5 II. FEJEZET ÁLTALÁNOS RÉSZ 5 1. Cím Alanyi hatály 5 2. Cím Időbeli hatály 6 3. Cím A társaság főbb adatai 6 4. Cím A társaság tevékenységi

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Jóváhagyta: 2013. március 27. PH.. Mravcsik Sándor igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti

Részletesebben