M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének március 31-én (szerdán) h kezdettel tartandó nyilvános ülésére.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 31-én (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére."

Átírás

1 BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének március 31-én (szerdán) h kezdettel tartandó nyilvános ülésére. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozó terme Javasolt napirendek: 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, beszámoló a két ülés között végzett munkáról, fontosabb intézkedésekről Előadó: Horváth László polgármester 2. A Színkép Alapítvánnyal kötött Közoktatási Megállapodás közös megegyezéssel való megszűnéséről Előadó: Horváth László polgármester 3. GAMESZ Szervezet átvilágítását érintő feladatok Előadó: Horváth László polgármester 4. Az Önkormányzat vagyonrendeletének módosítása Előadó: Schenk István jegyző 5. Pénzügyi Bizottság beszámolója a civil szerveztek részére évben átadott önkormányzati támogatásokról, a támogatások elszámolásának ellenőrzéséről Előadó: Ifi Béla Pénzügyi Bizottság elnöke 6. Civil szervezetek tájékozatója a évben végzett tevékenységükről Előadók: Civil szervezetek vezetői 7. Balatonkeresztúri székhelyű Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása Előadó: Horváth László polgármester 8. Marcali Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Előadó: Horváth László polgármester 9. Egyebek. 10. Zárt ülés. A napirendek fontosságára való tekintettel kérem az ülésen pontos megjelenését. Esetleges távolmaradását előre kérem jelezni. Balatonberény, március 25. Horváth László polgármester

2 Előterjesztés Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének március 31-i ülésére Tárgy: A Színkép Alapítvánnyal kötött Közoktatási Megállapodás közös megegyezéssel való megszűntetéséről Előadó: Horváth László polgármester Tisztelt Képviselő-testület! A Színkép Alapítvánnyal kötött Közoktatási Megállapodás áttekintésére a február 25-i rendkívüli testületi ülés keretében került sor. A testületi ülésen a Közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. (továbbiakban: Kotv.) szigorú és határidők betartásához kötött előírásokat figyelembe véve a kötelező önkormányzati közoktatási feladatellátások jövőbeni módjáról elvi határozatokat hozott a Képviselőtestület. 37/2010.(II.25.) határozat Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati kötelező feladat ellátására (általános iskolai oktatás, valamint óvodai nevelés) vonatkozószínkép Alapítvánnyal (8649. Balatonberény, Bartók Béla u.1.) 2005/2006. tanévtől hét év határozott időtartamra kötött KÖZOKTATÁSI MEGÁLLAPODÁST (a közoktatási megállapodást a évi módosítással egységes szerkezetben szeptember 1. keltezéssel) elvi döntéssel, közös megegyezéssel megszünteti. A megállapodás megkötésének határideje március 15. Az egyeztetésen alapuló megállapodás tartalma a tényleges felmondás időpontja az Ügyvédi Iroda által kerüljön kidolgozásra. a. Utasítja Horváth László polgármestert, hogy a határozatot a Színkép Alapítvány részére soron kívül kézbesítse. b. A határozatot a Marcali Többcélú Kistérségi Társulás elnökének soron kívül kézbesítse, c. A törvényi előírások betartásával a közoktatási átszervezéssel kapcsolatos előzetes egyeztetéseket hajtsa végre. Határidő: soron kívül Felelős: Horváth László polgármester 38/2010.(II.25.) határozat

3 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Színkép Alapítvánnyal az Általános Iskolai alsó tagozatos oktatás, óvodai nevelésre vonatkozó KÖZOKTATÁSI MEGÁLAPODÁS megszüntetésével összefüggésben a megállapodás elkészítésére az előzetes tárgyalások lefolytatására, a felmerülő elszámolási és más jogviták kezelésére a Dúll és Hamzsa Ügyvédi Irodát bízza meg. Határidő: soron kívül Felelős: Horváth László polgármester 39/2010.(II.25.) határozat Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete elvi döntéssel kinyilvánítja, hogy Balatonberényben a Színkép Alapítvánnyal a Közoktatási Megállapodás közös megegyezéssel megszüntetésre kerül: a. az 1-4 osztályos tanulók közoktatási feladatellátása a 2010/2011. tanévtől a Balatonszentgyörgyi székhelyű Közoktatási Intézményfenntartó Társulás keretében a Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskolában kerül sor, melynek önkormányzatunk is társult tagja, b. az óvodai feladat ellátásra tagintézményként továbbra is Balatonberény Kossuth Lajos u.4.szám alatti címen kerül sor a balatonszentgyörgyi székhelyű Balatonszentgyörgy-Balatonberény-Hollád-Tikos-Vörs Községek Önkormányzatainak Közoktatási Intézményfenntartó Társulása keretében, melynek önkormányzatunk is társult tagja, c. Balatonberény Község Önkormányzata felkéri Schenk István jegyzőt, hogy a közoktatási átszervezésre vonatkozóan működjön közre a törvényekben kötelezően előírt szakvélemények beszerzése egyeztetések lefolytatása érdekében. Az Oktatási Hivataltól a közoktatási szakértő kijelölését soron kívül kérelmezze, a szakértői vélemény rövid időn belül történő beszerzéséről gondoskodjék. Határidő: 2010.március 24. Felelős: Schenk István jegyző A Képviselő-testület döntéseinek végrehajtására a Kotv.-ben foglalt szoros határidők betartására az alábbi ÜTEMTERV készült: ÜTEMTERV SZÍNKÉP ALAPÍTVÁNNYAL KÖTÖTT KÖZOKTATÁSI MEGÁLLAPODÁS KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL VALÓ MEGSZÜNTETÉSÉRE, ÖNKORMÁNYZATI

4 KÖTELEZŐ közoktatási feladatok végrehajtására augusztus 31-i végső határidővel. I. ELVI DÖNTÉS: A./ A Színkép Alapítvánnyal kötött Közoktatási Megállapodás közös megegyezéssel való megszüntetése. B./ Balatonberényi 1-4 osztályos tanulók közoktatási feladatellátása 2010/2011. tanévtől a Balatonszentgyörgyi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Balatonszentgyörgyi Dobó István: Általános Iskolában kerül sor. C./ Közoktatás keretén belül óvodai feladatellátás tagintézményként Balatonberény, Kossuth Lajos utca 4. szám alatt, a B./pont szerinti Intézményfenntartó Társulás keretében. D./ Jegyző megbízása közoktatási feladatellátással összefüggő döntések előkészítésére. /2010. február 25-i testületi ülés/ II. Az Oktatási Hivatal Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságtól Közoktatási Szakértő kijelölése, a Közoktatási Szakértő megbízása Szakértői Vélemény beszerzése. /2010. március 09-ig/ III. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete és a Színkép Alapítvány között a Közoktatási Megállapodás közös megegyezéssel való megszüntetésének előkészítése és a közös döntés véglegesítése. /2010. március 15./ IV. A III./ pontban való megállapodás alapján az Alapítvány Kuratóriumának elnökével közös Ütemterv elkészítése a további együttes feladatokról, azok megvalósításának határidejéről, melyet mind a Képviselő-testület, mind az Alapítvány Kurtóriuma kötelező jelleggel elfogad. /2010. március 20-ig/ V. Elvi döntés meghozatala Balatonszentgyörgy, Hollád, Tikos és Vörs községek önkormányzatai részéről, mint a Dobó István Általános Iskolát társulásban fenntartók részéről, hogy a balatonberényi óvodát Balatonberény, Kossuth Lajos utca 4. szám alatti fióktelephellyel tagintézményként fogadják. /2010. március 22-ig/ VI. A Színkép Alapítvány szervezésében a Kotv (3) bek. alapján a balatonberényi tagintézményeinek (óvoda, alsó tagozatos iskola ) megszűnésével kapcsolatos feladatok ellátása, az érintett közösségek (alkalmazotti közösség, szülői szervezet, stb.) véleményének beszerzése. VII. A Balatonberényi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének végleges döntése, egyidejűleg a Társulási Megállapodás módosítás kezdeményezése a Társulásban résztvevő önkormányzatoknál, valamint a Balatonszentgyörgyi Önkormányzat végleges döntést követő megkeresése a Közoktatási Intézmény átszervezésével kapcsolatos intézkedések meghozatala érdekében. /2010. március 24./ VIII. Somogy Megyei Önkormányzat Közoktatási Fejlesztési Tervébe épített szakvélemény megadása a Megyei Közgyűlés tudományos és oktatási bizottsága részéről.

5 / áprilisi ülés/ Összegzés: A Közoktatási törvény (Kotv.) (11) bekezdése alapján a nevelésioktatási intézmény átszervezésével összefüggő döntést legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása évének május 15. napjáig lehet meghozni. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ÜTEMTERV-ben az I-VI. pontokban megjelölt feladatok határidőkben teljesültek. Ezek közül is kiemelendő: SZÍNKÉP ALAPÍTVÁNNYAL A KÖZOKTATÁSI MEGÁLLAPODÁS MEGSZŰNTETÉSE augusztus 31-vel - mindkét fél részéről március 4-én aláírásra került. Az OKTATÁSI HIVATAL Dél-dunántúli Regionális Igazgatósága közreműködésével felkért közoktatási szakértő március 8. keltezéssel az átszervezéshez a támogató Szakértői Véleményt megadta. A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás a Színkép Alapítvánnyal kötött Megállapodást felmondta. Balatonszentgyörgy, Vörs, Hollád, és Tikos Községek Körjegyzője március 18. keltezéssel megküldte a felsorolt intézményfenntartó önkormányzatok elvi döntéseit a balatonberényi Általános Iskola 1-4 osztályos közoktatási feladatok, valamint a balatonberényi tagintézményként működő óvoda feladatellátás fogadásáról szeptember 01. napjától. A Színkép Alapítvány március 19-én a Kotv (3) bekezdése szerint a szülők és a nevelők részére előírt tájékoztatást megtartotta, az erről készült jegyzőkönyvet utólag megküldte. A Színkép Alapítvány Kuratóriuma március 19-én kelt 4/2010. határozatával jóváhagyta a Színkép Alapítvány és a Balatonberényi Községi Önkormányzat között március 4-én kötött MEGÁLLAPODÁST. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kotv. előírásai, valamint a 37/2010.(II.23.) határozat, 38/2010.(II.25.) határozat, 39/2010.(II.25.) határozat alapján az alábbi döntéseket hozza meg:. sz. határozati javaslat 1. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Színkép Alapítvánnyal kötött Közoktatási Megállapodás közös megegyezéssel való megszüntetésére vonatkozó március 4-én kötött Megállapodást, mely szerint: a. a Színkép Alapítvány és az általa működtetett Harmónia Egységes Óvoda, Bölcsőde, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény két intézményi egységét a Balatonberényi Óvodát és a Balatonberényi Általános Iskolát augusztus 31. napján jogutód nélkül megszünteti.

6 b. a Színkép Alapítvány az ezzel kapcsolatos hivatali eljárást a szükséges hatóságok, szakhatóságok felé május 15-ig megteszi és erről az önkormányzatunkat értesíti. 2. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Színkép Alapítvánnyal való Közoktatási Megállapodás közös megegyezéssel való megszüntetéséhez kapcsolódó március 23. keltezésű Eszközátadási Megállapodást ,- Ft értékben. Utasítja Horváth László polgármestert, hogy a Megállapodásokban foglalt kötelezettségvállalások végrehajtásáról gondoskodjon. Határidő: értelem szerint Felelős: Horváth László polgármester.sz. határozati javaslat Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete mint Balatonszentgyörgy- Balatonberény-Hollád-Tikos-Vörs Községek Közoktatási Intézményfenntartó Társulás tagja: a. a balatonberényi általános iskola 1-4 osztályos tanulók közoktatási feladatellátását a 2010/2011. tanévtől a balatonszentgyörgyi székhelyű Közoktatási Intézményfenntartó Társulás keretében fenntartott balatonszentgyörgyi székhelyű Dobó István Általános Iskola és Óvodában jelenleg is működő 1-4 osztályos tanulócsoportokban látja el, egyidejűleg belép az 1-4 osztály vonatkozásában a Közoktatási Intézményfenntartó Társulásba. b. a balatonberényi óvodai-nevelési feladatok ellátását szeptember 1. napjával kezdődően továbbra is Balatonberény, Kossuth Lajos u.4.szám alatti telephelyen a balatonszentgyörgyi székhelyű Dobó István Általános Iskola és Óvoda tagintézményeként látja el, egyidejűleg belép az óvodai feladatok ellátása tekintetében a Közoktatási Intézményfenntartó Társulásba. c. Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete kezdeményezi a balatonszentgyörgyi székhelyű Közoktatási Intézményfenntartó Társulást alkotó Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatánál, Hollád Község Önkormányzatánál, Tikos Község Önkormányzatánál, Vörs Község Önkormányzatánál, hogy a balatonberényi óvodai-nevelési és általános iskola alsó tagozatos közoktatási feladatokat az a) és b) pontokban az Intézményfenntartó Társulás keretében vállalja és a szükséges döntéseket hozza meg. Határidő: azonnal Felelős: Horváth László polgármester

7 sz. határozati javaslat Balatonberény Község Önkormányzata a Színkép Alapítvánnyal kötött Közoktatási Megállapodás közös megegyezéssel való megszüntetésére, az önkormányzati kötelező közoktatási feladatok végrehajtására augusztus 31-ig terjedő ütemezett feladatokat megállapító ÜTEMTERVET elfogadja. Határidő: értelem szerint Felelős: Horváth László polgármester, Schenk István jegyző Balatonberény, március 25. Horváth László polgármester

8 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület március. ülésének..napirendi pontjaihoz sz napirendi ponthoz Az Üzemviteli szabályzat véglegesítésével összhangban önkormányzati rendelkezés módosítása szükséges a következőkben részletezett módon: 8/2007.(IV.26) Rendelet az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról 43 (2) bekezdés pontjainak végére i, pont felvétele Az intézmény vezetője Ft értékhatár feletti, a szervezet alaptevékenységeinek működtetéséhez szükséges, az éves költségvetésbe tervelőirányzattal meghatározott szellemi termékeket, tárgyi eszközöket, anyagokat és szolgáltatásokat csak a polgármester ellenjegyzésével szerezhet be. Az értékhatárt az önkormányzat mindenkori fizetőképességének figyelembe vételével a polgármester átmeneti jelleggel csökkentheti, illetve meg is szüntetheti. sz napirendi ponthoz Szervezeti és működési szabályzat egyes pontjainak módosítása A július 27-én módosított Alapító Okirat szerint, illetve az Üzemviteli szabályzat véglegesítésével a március 25-én kiadott Szervezeti és működési szabályzat módosítása szükséges a következők szerint: I. fejezet 2. ponthoz tartozó szöveg pontosítása, régi szöveg után az új Az intézmény szervezeti átalakításáról a Képviselő-testület dönt. Irányítási feladatát a GAMESZ vezető látja el. Amennyiben az álláshely megüresedik, úgy a Képviselő-testület pályázat alapján dönt a vezető kinevezéséről. A költségvetési szerv szervezeti átalakításáról a Képviselő-testület dönt. A szervezet hatékony működésének irányítása a költségvetési szerv vezetőjének feladata. A szervezet vezetőjének hivatalos megnevezése GAMESZ vezető. Amennyiben a szervezet vezetőjének álláshelye megüresedik, úgy a Képviselő-testület pályázat alapján dönt a GAMESZ vezető kinevezéséről 8. pont átírása Gazdálkodási jogköre: Az intézmény jogi személy

9 Gazdálkodási szempontból részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Gazdálkodásának alapját a Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési irányszámok képezik. Az intézmény munkáltatóilag és bérgazdálkodás szempontjából Önálló. Az intézmény működésével járó gazdálkodási feladatokat a vezető döntései illetve jóváhagyásával a Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja látja el. Fenti szöveg törölve, helyette a III. fejezet szövege részben átírva került a 8. pontba. A költségvetési szerv gazdálkodására és működésének irányítására vonatkozó szabályozások a következők: a. A bérgazdálkodási jogkört az Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott Költségvetési rendeletben elfogadott személyi juttatásokon belül a GAMESZ vezető gyakorolja. b. A község önkormányzatának pénzgazdálkodásával kapcsolatos kötelezettség-vállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendjéről Balatonberény község Polgármesterének 1. számú intézkedése a mérvadó, melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz. c. A gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről a Balatonberény Község Önkormányzat, mint önállóan, illetve GAMESZ Balatonberény költségvetési szerv között kötött Megállapodás a mérvadó, melyet a 2. sz. melléklet tartalmaz. d. A szervezet kontrolling, személyügyi, eszközgazdálkodási és értékesítési folyamatainak szabályozását az Üzemviteli szabályzat, a 3. sz. melléklet tartalmazza. II. fejezet 3. pontja átírva, régi szöveg után az új

10 A szervezet létszáma: Éves átlaglétszáma 20 fő, mely 1 fő vezetőt és 19 fő állandó és szezonális dolgozót foglal magába A szervezet létszáma: éves közalkalmazotti létszám 9 fő, amelyből 1 fő GAMESZ vezető és 8 fő beosztott. A GAMESZ vezető az előzőekben meghatározott létszám kereten felül a közszolgáltatási feladatok nagyságától függően szezonális jelleggel növelheti létszámát. III. fejezet tartalma a régi IV. fejezettel egyezik meg kivéve a készletre vonatkozó előírásokat, amelyek aktualizálva átkerültek az Üzemviteli szabályzat új alfejezetébe. A feladatok felsorolása végén a következő szöveggel bővült a tartalom. A szervezet által végzendő további feladatok részletes meghatározását az I. fejezet 8. pont szerinti szabályozások tartalmazzák. Készletekre vonatkozó régi előírások, törölve. Raktári készletet az alábbi szempontok szerint köteles tartani: Tárgyi eszközök (épületek, gépek, berendezések) karbantartásához szükséges alkatrészek anyagok max. 1 év időtartamra a feltétlenül szükséges mennyiségben. Tisztító és tisztálkodási anyagokat, a szezonális üzemeléshez szükséges anyagokat max. fél éves időtartamra. Munkaruhát, védőruhát, védőfelszerelést a járandósági felmérés alapján max. fél éves időtartamra. Kis értékű eszközbeszerzés csak azonnali felhasználásra történhet. Raktározásnál a minél kisebb készletértékre kell törekedni, de a folyamatos karbantartáshoz szükséges anyagokat, alkatrészeket időben biztosítani kell. A Balatoni szezonra való felkészüléshez szükséges anyagok biztosítására fokozott figyelmet kell fordítani. IV. fejezet új 10. pontjának szövege Az előírásokon túl a személyügyi folyamathoz tartozó további előírásokat az Üzemviteli szabályzat 3. sz. fejezete részletesen tartalmazza. V. fejezet új 4. pontjának szövege A szervezeten belüli kisebb egységeket irányító vezetők operatív munkáltatói jogát az Üzemviteli szabályzat 3.1. sz. alfejezete szabályozza.

11 VI. fejezet új szakmai tartalma a következő: A szakmai felügyelet gyakorlása 1. A költségvetési szerv felügyeletét az irányító Önkormányzat Képviselő-testülete látja el oly módon, hogy a szervezet vezetőjét évente legalább két alkalommal- az első és harmadik negyedévet követően, illetve attól eltérő időszakokban egyes témakörökben beszámoltatja. 2. A szervezet általános működésének Üzemviteli szabályzat szerinti, kontrolling szemléletű szakmai felügyelete a polgármester feladata. 3. Amennyiben a működés szakmai felügyelete speciális szakmai ismerteket igényel a polgármester külső szakértőt vehet igényben a feladat elvégzésére VII. fejezet új pontjai a következők: A GAMESZ, mint a község önkormányzatának költségvetési szervére a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló CV. törvény rendelkezései az irányadók. A jelen szabályzat 1. és 2. sz. mellékletekben szereplő részben önálló gazdálkodó intézmény, illetve a részben önálló gazdálkodó költségvetési szerv megnevezés alatt egységesen költségvetési szervet kell érteni és alkalmazni. A szabályzat betartatását rendszeresen ellenőrzöm és az esetleges mulasztókkal szemben felelősségre vonást fogok kezdeményezni. Az egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és működési szabályzat hatálybalépésének ideje: április 1. Balatonberény, március 17.

12 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület március. ülésének..napirendi pontjához A Szervezeti és működési szabályzat 3.sz. mellékletének, az Üzemviteli szabályzat egyes pontjainak módosítása Az Üzemviteli szabályzat kísérleti jellegű bevezetése óta szeptember 3-tól - a szakmai tapasztalatokat felhasználva és értékelve, valamint a szakmai egyeztetéseket elvégezve egyes pontok módosítása szükséges a következők szerint. 2.6 alfejezet - A szervezet beszámolási rendje Eredeti szabályozás szövege 8. A beszámolási rend keretén belül a GAMESZ vezető két hetenként (minden második hétfőre) kontrolling jelentést készít a polgármester részére a következő tartalommal: a. Az elmúlt két hét fő feladatainak teljesítése. b. A következő két hét fő feladatainak terve. A kontrolling jelentés személyes megbeszélését a vezetői értekezletek rendje (2.7 alfejezet) szerint kell megtartani. 9. A szervezeten belüli beszámolási rend keretén belül az egységvezetőknek heti kontrolling jelentést kell készíteni a GAMESZ vezető részére a következő tartalommal: a. Az elmúlt hét fő feladatainak teljesítése. b. A következő hét fő feladatainak terve. A heti kontrolling jelentés személyes megbeszélését a vezetői értekezletek rendje (2.7 alfejezet) szerint kell megtartani. Módosítási javaslat szövege 8. A beszámolási rend keretén belül a GAMESZ vezetőnek kéthetenként, a 3.1. sz. függelék szerinti szakmai tartalommal írásos kontrolling jelentést kell készíteni a polgármester részére. A jelentésben megjelölt időszakok csütörtöktől csütörtökig terjednek, ezért a befejezett munkalapok adatfeldolgozását ennek megfelelően kell elvégezni.

13 A kontrolling jelentés személyes megbeszélését a vezetői értekezletek rendje (2.7 alfejezet) szerint kell megtartani. 9. A beszámolási rend keretén belül a szervezeti egységvezetőknek, a 3.1. és 3.2. sz. függelék szerinti szakmai tartalommal írásos kontrolling jelentést kell készíteni a GAMESZ vezető részére. A jelentésben megjelölt időszakok csütörtöktől csütörtökig terjednek, ezért a befejezett munkalapok adatfeldolgozását ennek megfelelően kell elvégezni. Amennyiben a szervezeti egységvezetőhöz tartozó, szezonális működésű csoportban nincs munkavégző, akkor a kontrolling jelentés 1 sz. alpontja szerinti értékelést nem kell elvégezni. A kontrolling jelentés személyes megbeszélését a vezetői értekezletek rendje (2.7 alfejezet) szerint kell megtartani 2.7 alfejezet - A vezetői értekezletek rendje Eredeti szabályozás szövege 1. A GAMESZ szervezet hatékonyságának növelése érdekében szükséges a koordinációs együttműködést biztosító értekezletek rendszeres működtetése. 2. A vezetői értekezlet (minden második hétfőn 11,00 órakor). Résztvevők: polgármester, GAMESZ vezető. Szakmai tartalom: o o o o az előző értekezlet feladatainak teljesítése, kontrolling jelentés alapján tájékoztatás, felmerült problémák és megoldási lehetőségek, döntést igénylő feladatok. 3. Egységszintű értekezlet (minden hétfőn 8,30 órakor). Résztvevők: GAMESZ vezető, kommunális vezető-raktáros, parkgondozási csoportvezető. Szakmai tartalom: o o o az előző értekezlet feladatainak teljesítése, heti kontrolling jelentés alapján tájékoztatás, felmerült problémák és megoldási lehetőségek,

14 o döntést igénylő feladatok. 4. Kontrolling értekezlet (negyedévet követő hó harmadik hétfőjén 13,00 órakor). Résztvevők: polgármester, jegyző, pénzügyi vezető, GAMESZ vezető Szakmai tartalom: o o o o az előző értekezlet feladatainak teljesítése, negyedéves beszámoló alapján tájékoztatás, felmerült problémák és megoldási lehetőségek, döntést igénylő feladatok. Módosítási javaslat szövege 1. A GAMESZ szervezet hatékonyságának növelése érdekében szükséges a koordinációs együttműködést biztosító és a feladatteljesítést, valamint a működési teljesítményeket értékelő értekezletek rendszeres működtetése. 2. A vezetői értekezlet (minden második hétfőn 11,00 órakor). Résztvevők: polgármester, GAMESZ vezető. Szakmai tartalom: o o o két hétre szóló kontrolling jelentés (3.1.sz függelék) alapján tájékoztatás, felmerült problémák és megoldási lehetőségek, döntést igénylő feladatok. 3. Egységszintű értekezlet (minden hétfőn 8,30 órakor). Résztvevők: GAMESZ vezető, kommunális vezető-raktáros, parkgondozási csoportvezető. Szakmai tartalom: o o o heti kontrolling jelentés (3.1. és 3.2.sz függelék) alapján tájékoztatás, felmerült problémák és megoldási lehetőségek, döntést igénylő feladatok. 5. Képviselő-testületi ülés (első és harmadik negyedévet követő hónap). Szakmai tartalom:

15 beszámoló jelentés (2.1., 2.2. és 2.3 sz függelék) alapján tájékoztatás. 3.5 alfejezet Az éves költségvetési terv elkészítése Eredeti szabályozás szövege 5. Az éves költségvetési terv feladatainak kidolgozásánál törekedni kell arra, hogy tapasztalati adatok alapján végzett mennyiségi normatívákat alkalmaznak a tervértékek meghatározásához. Módosítási javaslat szövege 5. Az éves költségvetési terv kidolgozásánál törekedni kell arra, hogy tapasztalati adatok alapján mennyiségi normatívákat alkalmaznak a tervelőirányzatok meghatározásához. A 3.5 alfejezet 2. (b) pont szerinti költségvetési tervhez, a tervelőirányzatokat megalapozó 3-4 oldalas szöveges indoklást kell készíteni GAMESZ vezetőnek. 4.1 alfejezet - A beszerzési tevékenység szabályozása Eredeti szabályozás szövege 2. A beszállító kiválasztását a GAMESZ vezető dönti el saját hatáskörében, adott esetben egyeztetve a beszerzési folyamatban részt vevő munkavállalókkal, valamint ,- Ft érték felett a polgármesterrel is. Módosítási javaslat szövege 2. A beszállító kiválasztását a GAMESZ vezető dönti el saját hatáskörében, adott esetben egyeztetve a beszerzési folyamatban részt vevő munkavállalókkal. A döntéshozatalnál elsősorban a megállapodásos, vagy szerződéses beszállítókat kell elsősorban figyelembe venni alfejezet - Az anyagigénylés Eredeti szabályozás szövege f, Az Ft értékhatár feletti, GAMESZ vezető által engedélyezett anyagigényléseket a polgármesterrel, vagy távolléte esetén a pénzügyi vezetővel ellenjegyeztetni kell. Módosítási javaslat szövege f, Az Ft értékhatár feletti, GAMESZ vezető által engedélyezett anyagigényléseket a polgármesterrel, vagy távolléte esetén a pénzügyi vezetővel ellenjegyeztetni kell. Az értékhatárt a polgármester átmeneti időszakra csökkentheti, vagy rendkívüli helyzetben felfüggesztheti, amennyiben az önkormányzati pénzgazdálkodásban tartós fizetési nehézségek vannak.

16 4.2.6 alfejezet - A készletgazdálkodásra vonatkozó előírások Új alfejezet szövege átvéve a régi SZMSZ IV fejezetéből és aktualizálva lett. 1. A raktározási tevékenységnél minél kisebb készletállományra kell törekedni, de a folyamatos karbantartáshoz szükséges anyagokat, alkatrészeket időben biztosítani kell. 2. A Balatoni szezonra való felkészüléshez szükséges anyagok biztosítására fokozott figyelmet kell fordítani, ezért időben meg kell tenni a beszerzésre vonatkozó intézkedéseket. 3. A tárgyi eszközök (épületek, gépek, berendezések) karbantartásához szükséges alkatrészek anyagok műszakilag indokolt mennyiségben való biztosítása maximum 2 hónap időtartamra. 4. A kis értékű eszközbeszerzés csak azonnali felhasználásra számolható el. 5. A munkaruhát, védőruhát, védőfelszerelést a járandósági felmérés alapján maximum 2 hónap időtartamra kell biztosítani. 6. A tisztító és tisztálkodási anyagokat, valamint a szezonális üzemeléshez szükséges anyagokat maximum 1 hónap időtartamra kell biztosítani alfejezet - A gépjárműhasználat személyi, műszaki, jogi feltételei Eredeti szabályozás szövege 2. A GAMESZ üzemeltetésében levő gépjármű magáncélú használatához az adott munkavállaló felettesének vagy egységvezetőjének a javaslata alapján a polgármester hozzájárulása szükséges. 3. Amennyiben a polgármester döntése alapján a magáncélú használat engedélyezésre került, akkor a fenti munkakörök kivételével a magáncélú használat térítésre köteles. A térítés szintén a polgármester döntése alapján történhet a cégautó-adó megfizetésével vagy az útnyilvántartás szerint megtett kilométerek alapján az adójogszabályoknak megfelelő összegek befizetésével. Az ettől eltérő magánhasználatok esetén munkáltatói felelősségre vonást kell alkalmazni.

17 Módosítási javaslat szövege 2. A GAMESZ üzemeltetésében levő gépjármű magáncélú használatához az adott munkavállaló felettesének vagy egységvezetőjének a javaslata alapján a polgármester, illetve a szervezet munkavállalóira vonatkozóan a GAMESZ vezető hozzájárulása szükséges. 3. Amennyiben a polgármester, illetve GAMESZ vezető döntése alapján a magáncélú használat engedélyezésre került, akkor a magáncélú használat térítésre köteles. A térítés a 3. pont értelmezése szerint a polgármester, illetve GAMESZ vezető döntése alapján történhet a cégautó-adó megfizetésével vagy az útnyilvántartás szerint megtett kilométerek alapján az adójogszabályoknak megfelelő összegek befizetésével. Az ettől eltérő magánhasználatok esetén munkáltatói felelősségre vonást kell alkalmazni. 6. fejezet Rendelkező rész Eredeti szabályozás szövege 1. Az Üzemviteli Szabályzatban foglaltak végrehajtásáért felelősek a a szabályzat karbantartásért a GAMESZ egységeinek vezetői és munkavállalói, GAMESZ vezető. Módosítási javaslat szövege 1. Az Üzemviteli Szabályzatban foglaltak végrehajtásáért felelősek a GAMESZ vezető és a szervezeti egységvezetők, valamint a beosztottak. Az egységes szerkezetbe foglalt Üzemviteli Szabályzat kiadásra került: április 1. Balatonberény, március 17.

18 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ BALATONBERÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BALATONBERÉNY március 17. I. fejezet

19 A költségvetési szerv jogállása, felügyeleti rendje és hatásköre 1. A költségvetési szerv neve: Balatonberény község Képviselő-testületének Gazdasági Műszaki Székhelye: 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1. Telephelye: 8649 Balatonberény, Táncsics M.u.3. Ellátó és Szolgáltató Szervezete (továbbiakban GAMESZ) 2. A költségvetési szerv alapítója, fenntartója, irányító szerve: Balatonberény község Önkormányzat Címe: 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1. Képviselő-testülete A költségvetési szerv szervezeti átalakításáról a Képviselő-testület dönt. A szervezet hatékony működésének irányítása a költségvetési szerv vezetőjének feladata. A szervezet vezetőjének hivatalos megnevezése GAMESZ vezető. Amennyiben a szervezet vezetőjének álláshelye megüresedik, úgy a Képviselő-testület pályázat alapján dönt a GAMESZ vezető kinevezéséről. 3. A költségvetési szerv alapítási ideje: január 1, módosítva december Szakmai felügyeleti szervei: a. A költségvetési szerv felügyeletét Balatonberény község Önkormányzat Képviselőtestülete a testület Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon látja el. b. A költségvetési szerv törvényességi felügyeletét Balatonberény község Önkormányzatának jegyzője végzi. c. A költségvetési szerv szakmai felügyeletét a különböző jogszabályokban megjelölt ágazati minisztériumok ágazati szervei látják el.

20 5. Bélyegzője: Körbélyegző középen a Magyar Köztársaság címere, peremén szöveggel: Községi Önkormányzat GAMESZ Balatonberény 6. Pénzforgalmi vezetője: nincs elkülönített számlavezetése. 7. Számlavezetője: Balatonberény Polgármesteri Hivatal keretén belül OTP Fiók Fonyód számú számlán. 8. A költségvetési szerv gazdálkodására és működésének irányítására vonatkozó szabályozások a következők: a. A bérgazdálkodási jogkört az Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott Költségvetési rendeletben elfogadott személyi juttatásokon belül a GAMESZ vezető gyakorolja. b. A község önkormányzatának pénzgazdálkodásával kapcsolatos kötelezettség-vállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendjéről Balatonberény község Polgármesterének 1. számú intézkedése a mérvadó, melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz. c. A gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről a Balatonberény Község Önkormányzat, mint önállóan, illetve GAMESZ Balatonberény költségvetési szerv között kötött Megállapodás a mérvadó, melyet a 2. sz. melléklet tartalmaz. d. A szervezet kontrolling, személyügyi, eszközgazdálkodási és értékesítési folyamatainak szabályozását az Üzemviteli szabályzat, a 3. sz. melléklet tartalmazza. II. fejezet A GAMESZ alaptevékenységének jellege, feladata és létszáma 1. Feladata: Községgazdálkodási és üdülőhelyi feladatok koordinálása (elvégzése, illetve elvégeztetése) a működési területen.

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására A megállapodás létrejött egyrészről a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. (Törzsszám: 810870;

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Tervezet

MEGÁLLAPODÁS. Tervezet MEGÁLLAPODÁS Tervezet A Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó, valamint a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény, mint önállóan működő költségvetési szerv

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Léh Községi Önkormányzat, valamint Léh Cigány Nemzetiségi Önkormányzat között a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény 80. -a értelmében 1. Általános szempontok

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. Ü G Y R E N D 2011.év SZÁMVITELI OSZTÁLY A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat GESZ

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 450 Püspökladány, Bocskai u.. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

1. A vállalkozási tevékenység

1. A vállalkozási tevékenység SZMSZ 3 A vállalkozási feladatok és közhasznú, vagy gazdasági társaságban részvételnek a részletes felsorolása, a feladatok forrásai 1. A vállalkozási tevékenység 1.1. A szerv vállalkozási tevékenységet

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 8/2014. (V.21.) önkormányzati rendelettel)

(Egységes szerkezetben a 8/2014. (V.21.) önkormányzati rendelettel) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelete a közoktatási intézmény körzethatáráról és adatszolgáltatási rendjéről (Egységes szerkezetben a 8/2014.

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között A helyi cigány kisebbség közösségi jogainak érvényesítése érdekében a Dunaföldvári

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzatát, Eszközök és források értékelési szabályzatát, Selejtezési és hasznosítási szabályzatát, Házipénztár és pénzkezelési szabályzatát, Bizonylati szabályzatát, Önköltségszámítási

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.11.) önkormányzati

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

pdfmachine trial version

pdfmachine trial version Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete 1. Az alapító okirat száma: 3/1998.(I. 29.) sz. KT. Határozat 2. Az intézmény neve: A L A P Í TÓ O K I R A T Tolcsvai Napközi Otthonos Óvoda OM. Azonosítója: 28791

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dunavarsány Város Önkormányzat Erkel Ferenc

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár 1.1. Rövidített névalakja: Művelődési Ház és Könyvtár 2. A költségvetési szerv székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. DECEMBER 18-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Előadó: 2015.

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon:

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest,, 20(19 UK

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskola és Mûvészetek Iskolája. Logopédiai és Gyógytestnevelési Szakszolgálat

Belvárosi Általános Iskola és Mûvészetek Iskolája. Logopédiai és Gyógytestnevelési Szakszolgálat ALAPÍTÓ OKIRAT Belvárosi Általános Iskola és Mûvészetek Iskolája, Logopédiai és Gyógytestnevelési Szakszolgálat Az intézmény neve: Belvárosi Általános Iskola és Mûvészetek Iskolája Logopédiai és Gyógytestnevelési

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei:

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.27. ) önkormányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzata 2015. évi költségvetéséről Tápiószentmárton Nagyközség

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28)

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28) 10 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133, Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Városi Óvoda

Részletesebben

Módosító Okirat. 26/2013. (I. 24.) Kt. határozat 1/a. melléklete

Módosító Okirat. 26/2013. (I. 24.) Kt. határozat 1/a. melléklete 26/2013. (I. 24.) Kt. határozat 1/a. melléklete Módosító Okirat Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aprófalva Óvoda Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008./V.7./sz. rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjéről

Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008./V.7./sz. rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjéről Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008./V.7./sz. rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjéről Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a (a továbbiakban:

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Almáskert Napköziotthonos Óvoda

Almáskert Napköziotthonos Óvoda Almáskert Napköziotthonos Óvoda A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Hatályba lépés időpontja: 2006. május 1. Készítette: Kiss Róbertné óvodavezető I. Bevezetés

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére Tárgy: A Hajdúhadházi Mikrotérségi módosításának jóváhagyása Szociális Gondozási

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/1/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ Ikt.sz:. /2017. 1. sz. Melléklet Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a A Ramocsaházi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratáról A Képviselő-testület: 1. A Ramocsaházi

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Többsincs Óvoda és Bölcsöde Alapító Okiratának módosítása. Tura Város Önkormányzatának

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2013. (IV. 25.) határozata

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata Kivonat! Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 2016. február 15-i ülésén készült jegyzőkönyvéből: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás

Munkamegosztási megállapodás Munkamegosztási megállapodás Amely létrejött a Téglási Polgármesteri Hivatal (Téglás, Kossuth u. 61. sz.) valamint a Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Téglás, Liget u.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3650-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Kerekegyerdő bölcsőde intézmény alapítása Előterjesztő: dr. Kelemen Márk

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. április 20. A 24/2012. (IV. 20.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. május E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. május havi

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Ötvöskónyi Község Önkormányzata (képviseli Pusztai László polgármester, székhely: 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. bankszámlaszám: 11743033-15570396- 00000000,

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás 2014. évi

Részletesebben

Módosítása. Az alapító okirat 12.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Módosítása. Az alapító okirat 12.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Száma: 1/ 2012. ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT Módosítása A bevezető szövegrész helyébe Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 87.,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Brantmüller Zoltán polgármester Tratnyek Gyula alpolgármester

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére 10. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Javaslat a Gólyafészek Óvoda alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 75/2012. (V. 23.) számú

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 75/2012. (V. 23.) számú ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete:

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete: ... napirendi pont Az Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint Dr. Kun András alpolgármester előterjesztése Javaslat A Nevelési Tanácsadó Gyermek és Ifjúságpszichológiai Központ módszerbeli és szerkezeti

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 8. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /461-25/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. szeptember 16 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: Tapolcai Egységes Pedagógiai

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének 2/2009. (III. 17.) rendelete Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kihirdetve: 2009. március 17. Németh Tünde körjegyző Örvényes Község Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. február 25. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

Előterjesztés Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására

Előterjesztés Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására Előterjesztés Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közoktatásról szóló

Részletesebben

Tárgy: Az Eperjes és Nagytőke Község Önkormányzataival kötendő óvodai feladatellátási

Tárgy: Az Eperjes és Nagytőke Község Önkormányzataival kötendő óvodai feladatellátási Szentes Város Jegyzőjétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Az Eperjes

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 132/2015.(XI.26.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat 2016. évi éves ellenőrzési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 201/2016. (IV.28.) Tárgy: Javaslat együttműködési megállapodás jóváhagyására Kunszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Lesi Árpád polgármester

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére.

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. . napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról. Előterjesztő:

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 30-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 30-i ülésére 5. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-i ülésére Tárgy: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának felülvizsgálta Az előterjesztést

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi MUNKATERVE A Képviselő-testület 8/2013.(II.07.) számú határozatával a 2013. évi Munkatervét elfogadta. Balatonberény, 2013. február

Részletesebben

A Tiszta Forrás Waldorf Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda. Alapító Okirata

A Tiszta Forrás Waldorf Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda. Alapító Okirata A Tiszta Forrás Waldorf Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Alapító Okirata 2014 1 A Tiszta Forrás Waldorf Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Az intézmény

Részletesebben

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA 11683/2008. KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 89. -ának (1) bekezdésében foglaltak

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben