1. feladat KARAKTERFORMÁZÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. feladat KARAKTERFORMÁZÁS"

Átírás

1 SZÖVEG- SZERKESZTÉS

2 1. feladat KARAKTERFORMÁZÁS Ez a mondat Times New Roman CE betőtípussal 12 pontos betőmérettel van írva. Ez a mondat Times New Roman betőtípussal 14 pontos betőmérettel van írva. Ez a mondat Courier New CE betőtípussal 12 pontos betőmérettel van írva. Egyéb betőtípusok: Arial CE Bookman Old Style Betőstílusok: dılt félkövér aláhúzott dılt és félkövér dılt és aláhúzott félkövér és aláhúzott dılt, félkövér és aláhúzott duplán aláhúzott szaggatottan aláhúzott Betőkülönlegességek: EBBEN A MONDATBAN MINDEN BETŐ NAGYBETŐ. EZ A MONDAT MÁS, MINT AZ ELİZİ. Ha elrontottad át is húzhatod. Ha végképp nem tetszik, akár kétszer is. 1 m 2 =10 2 dm 2 =10 4 cm 2 =10 6 mm 2 1 km 2 =100 ha=10 6 m 2 1 m 3 =10 3 dm 3 =10 6 cm 3 =10 9 mm 3 Néhány vegyület összegképlete: víz: H 2 O szén-dioxid: CO 2 kénsav: H 2 SO 4 szılıcukor: C 6 H 12 O 6 alumínium-oxid (timföld): Al 2 O 3 Térköz és pozíció: Normál: Budapest Ritkított: ( 3 p o n t n y i a r i t k í t á s ) Sőrített: (1 pontnyi a sőrítés) alap emelt 2 ponttal alap süllyesztett 3 ponttal Vízszintesen: 100 % Vízszintesen: 200 % Vízszintesen: 80 % Effektusok a szövegben: Menetelı feketehangyák

3 2. feladat A: Gépelje be az alábbi szöveget A PESSZIMISTA KESZEG A lüke sügér rég egy kérdést feszeget: miért pesszimisták az apró keszegek? Végre választ adott rá a megkérdezett: Amíg be nem kaphat egy harcsát a keszeg, borúlátó leszek. TYÚK VAGY TOJÁS? Rég gyötrıdve kutatjuk, hogy a tojás volt-e elıbb vagy a tyúk. A tyúkot ez a gond sohasem bántotta, csak az, mi lesz elıbb: pörkölt vagy rántotta? B.: Formázza meg az elıbbi nyers szöveget, a minta alapján A PESSZIMISTA KESZEG A lüke sügér rég egy kérdést feszeget: miért pesszimisták az apró keszegek? Végre választ adott rá a megkérdezett: Amíg be nem kaphat egy harcsát a keszeg, borúlátó leszek. 14-es, nagybetős, félkövér félkövér dılt aláhúzott áthúzott félkövér és dılt TYÚK VAGY TOJÁS? Rég gyötrıdve kutatjuk, hogy a tojás volt-e elıbb vagy a tyúk. A tyúkot ez a gond sohasem bántotta, CSAK AZ, MI LESZ ELİBB: PÖRKÖLT VAGY RÁNTOTTA? 14-es, nagybetős, félkövér félkövér, dılt, aláhúzott dılt, aláhúzott duplán aláhúzott kis kapitális

4 3. feladat A bekezdés nem más, mint két ENTER leütése között található szövegrész. Akár egy sor is lehet bekezdés. Minden dokumentum legalább egy bekezdést tartalmaz. Ez a bekezdés balra igazított. A szöveg jobb széle nem esik egy egyenesbe. A hagyományos írógéppel tudunk ilyen formában írni. Félkövér /bold/, 12 pont mérető karaktereket használunk itt. Ez a bekezdés jobbra igazított. A szöveg jobb széle egy egyenesbe esik, a bal nem. Az írógép nem tud így írni. Itt dılt /italic/ karaktereket használunk. Elıtte és utána 12 pontos térközt hagytunk, a sortávolság 1, 5 sornyi. Ez a bekezdés középre igazodik. Középre helyezendı címeknél praktikus. Itt normál karakterek szerepelnek, elıtte tizenkettı, utána egy pontos térköz van! Ennél a bekezdésnél a szöveg jobb és bal széle is egy egyenesbe esik, mint az újságoknál /sorkizárt/. A program ezt úgy oldja meg, hogy a szóközöket megnöveli. FONTOS DOLOG: a hagyományos írógépekkel ellentétben a szövegszerkesztı programban NEM KELL minden sor végén új sort kezdenünk, ezt a program automatikusan megteszi helyettünk! Elıfordulhat, hogy egy bekezdést nem a lap margójához szeretnénk igazítani. A szövegszerkesztı programban természetesen erre is lehetıség nyílik. A bekezdés kijelölése után a Formátum menüpont Bekezdés pontjában válasszuk ki a behúzás mértékét. Jelen esetben a jobb oldali behúzás 1 cm, a bal oldali pedig 3,5 cm. A bekezdés sorkizárt igazítású. A FENTI NÉGY KARAKTEREN KÍVÜL VÁLASZTHAT MÉG KIS NYOMTATOTT BETŐKET, egyszer aláhúzott, kétszer aláhúzott, csak a szavaknál aláhúzott, áthúzott karaktereket, írhatsz alsó és felsı indexet. Ennek a bekezdésnek az elsı sora beljebb kezdıdik, mint a többi három cm-rel, azaz az elsı sor behúzása 3 cm-es. Ez a bekezdés az úgynevezett függı behúzással készült. Ennek lényege az, hogy az elsı sor normál, a bekezdés többi sora pedig beljebb kezdıdik. Ebben a szövegrészben a függı behúzás mértékét 2 cm-re állítottuk a Formátum menüpont Bekezdés pontjában.

5 4. feladat A.A.Milne: MICIMACKÓ ÖTÖDIK FEJEZET AMELYBEN MALACKA EGY ELEFÁNTTAL TALÁLKOZIK (részlet) Bármerre nézek, furcsa, de nyoma sincs a méznek, mit tegnap Mackó koma nyelt, a m é z n e k hőlt nyoma kelt. H o l a m é z e c s k e? Elvitte a kecske? Furcsállom az egészet, ki ette meg a mézet?

6 5. feladat EGY SZAKKÉPZİ ISKOLA MÚLTJA ÉS JELENE Az ipari szakképzés legnagyobb bázisa Bács-Kiskun megyében a Gáspár András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (régi nevén: 607. számú Gáspár András Szakközépiskola és Szakmunkásképzı Intézet) Kecskeméten. Az iskola október 24-én elkezdte mőködését ben az iskola megkapta a régi törvényszék épületét és itt tíz tantermet alakítottak ki ra megértek a feltételek ahhoz, hogy az iskolát "szakirányúvá" nyilvánítsák. A szépen induló fejlıdést az elsı világháború megzavarta. Az iskola épületébıl hadi kórház lett. A tanítás öt helyen keservesen folytatódott április 10-tıl a tanoncokat rendszeresen berendelték az Iparosotthonba, ahol világnézeti elıadásokat tartottak számukra ig csak fiúk jártak az iskolába, ettıl az évtıl már a lányok is tanulhattak szakmát. Roppant nehéz idı következett az iskola életében: a második világháború. A tanítás csak 1945 tavaszán kezdıdött újra. Új szellem költözött az iskolába, a bizakodás és tenniakarás szelleme. Dinamikus fejlıdés kezdıdött 1950-tıl. A személyi kultusz hatása az iskolára is rányomta a bélyegét. Az iskola 1954-ben elnéptelenedett ban, a 75. éves jubileumi ünnepség alkalmából a Munkaügyi Minisztérium a kecskeméti csizmadia fiának, Gáspár András 48-as honvédtáboroknak nevét adományozta az iskolának. Ettıl kezdve iskolánk fejlıdése felgyorsult ben felépült az iskola kétemeletes diákotthona. Az oktatás is lépésrıl lépésre korszerősödött. A tanulók létszáma rohamosan növekedett, majdnem elérte a 3000 fıt, a felnıtt dolgozók létszáma 350 fı volt. Az iskola 1968-ban kettévált ben elkészült a tanmőhely. A képzés 11 kabinetben folyik. A tanmőhelyi képzés tanterv alapján, produktív munkán keresztül valósul meg. A termelési érték 5-6 millió forint között mozogott évenként ban indult az elsı autószerelı szakközépiskolai osztály. Az iskola 1983-ban ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját ben elkezdıdött az építıipari szakközépiskolai képzés, és ezt továbbfejlesztve ban a technikusképzés. Az 1986-os év kiemelkdı fejlesztése az iskola életében az audiovizuális studiórendszerő oktatás és szemléltetés ban páratlan értékkel gyarapodott az intézet, felépült a meglévı tornaterem mellett egy új, hatalmas és korszerő sportcsarnok. Az 1990-es években kezdıdött az informatika és a számítástechnika kiemelt mértékő fejlesztése. Az 1999-es és 2000-es tanév mérföldkı az iskola életében: a világhálón az internet segítségével hatalmas mennyiségő információ vált a tanulók és a tanárok számára hozzáférhetıvé, 5 korszerően felszerelt számítógépteremben folyik a szakmunkás- és szakközépiskolás tanulók képzése.

7 6. feladat S Á N D O R Sándor vagyok, Jókai út 27 szám alatti lakos... és... mikó? És a Fogarasi Árpádról mit tud elmondani? Hát Árpád egyet... hát egy évvel fiatalabb... éntılem,... talán... egy évvel, mer a nıvérével együtt jártam iskolába a Malvinnal és semmi többet nem tudok elmondani. Árpád... fiatalabb tılem egy évvel. Malvin iskolatársam... vót valamikor. Hogy dolgozik? Jó munkásember? Biztosss. Biztos jó munkásember.... Árpád, biztos jó munkásember.... A... a nıvérje velem egykora születéső. Úgyhogy egyebet nem tudok mondani. Kérem kapcsolja ki. És az építményérıl mit tud? Hát, az építményérıl annyit tudok, hogy... a tanács... megkapta az ojjektum... ra való,... hogy mondjam magának... hogy ezt az építményre megkapta a tanácstúl az engedélyt, hogy... hogy akarom magának kifejezni, hogy... mindent megkapott erre az ojjektumra, meg háromszázezer lite, harmincezer vagy nem tudom... valami... ojjektumra, hogy a litér háromszázezer, harmincezer literes víztartályra megkapja az engedélyt... és... És mire fog szolgálni ez az objektum? Hát ez a kocsordi tanács részirül megkapta az engedélyt... ez ahogy a... az oxigén kihasználására, ilyesmit hallottam én... tudomásom szerint hogy harminc, hogy az oxigén ezt a amikor... a harmincezer literes víztartály az objektum... részirül, hogy azt fel fogja használni amikor hidraulika, mittudomén. És atomtámadás ellen is véd ez? Nem, igen... az ellen nem véd, de viszont... így magyaráz...ta ki Árpi, hogy... a vízbül veszi ki a... a... az oxigént. Teccik érteni? A vízbül fogja az o, harmincezer... literbül veszi ki az oxigént.

8 7. feladat A B A N K A U T O M A T A H A S Z N Á L A T A, A V A G Y J Ó U T A T Örömmel értesítjük ügyfeleinket új szolgáltatásunkról, az autóból kezelhetı bankautomata hálózatról. Mától fogva automatáinknál anélkül vehet fel készpénzt, hogy kiszállnának az autóból. Hogy ennek elınyét élvezhessék, kérjük a kezelési utasítás figyelmes elolvasását. Férfi ügyfeleknek: Hajtson az automatához, és nyissa ki az oldalablakot. Helyezze be az automatába a hitelkártyáját, és adja meg a PIN-kódot. Billentyőzze be a kívánt összeget. Tegye el a pénzt. Vegye ki a hitelkártyáját és a számlát. Húzza fel az ablakot, és jó utat! Nıi ügyfeleknek: 1. Hajtson az automata elülsı oldalához. 2. Indítsa újból a lefulladt motort. 3. Nyissa ki az oldalablakot. 4. Menjen hátrafelé, amíg az automata a bal vállával szembe nem kerül. 5. Vegye elı a táskáját, és ürítse ki az utasülésre, majd keresse meg a hitelkártyáját. 6. A visszapillantó tükörben ellenırizze a sminkjét. 7. Próbálja meg a hitelkártyáját behelyezni a bankomatba. 8. Szálljon ki, hogy elérje. 9. Helyezze be a hitelkártyát. 10. Vegye ki, és helyezze bele fordított irányba. 11. Menjen vissza a kocsihoz, és vegye elı a noteszét, amibe a PIN-kódját írta. 12. Billentyőzze be az adott számokat 13. Nyomja meg a törlés gombot, és a TAJ száma helyett adja meg a mellette lévı 4 jegyő számot. 14. Most üsse be a felvenni kívánt összeget. 15. Vegye el a készpénzt, és a bizonylatot. 16. Szálljon vissza a kocsiba, keresse meg a pénztárcáját, és tegye el a pénz, ellenırizze a sminkjét és induljon el. 17. Tolasson vissza az automatához, szálljon ki és vegye ki a hitelkártyáját. 18. Tegye el a kártyát 19. Ha a sminkje rendben, egyes sebességgel. 20. Indítsa újra a lefulladt motort. 21. Vezessen 3-4 km-t, és ha gyorsabban szeretne menni, engedje ki a kéziféket.

9 8. feladat Macskák A macska remek vadász. Érzékszervei kitőnıek, fogai és karmai élesek, erıs és ügyes. Fıleg éjjel vadászik, sötétben is jól lát. A házimacska vadon is megél: egereket, kis madarakat, rovarokat és más állatokat fog. Ez persze nem igaz a fajtiszta, tenyésztett macskák túlnyomó többségére, amelyek már hozzászoktak a kényelmes szobai élethez. Oroszlán, tigris és más nagymacskák Kevés állat kelt olyan félelmet, mint a nagymacskák: az oroszlánok, tigrisek, párducok vagy a gepárd. Valamennyien ügyes vadászok, karmuk és foguk erıs, borotvaéles, testük izmos, érzékszerveik kiválóak. Gyönyörő csíkos vagy pettyes bundájuk jól elrejti ıket a növényzetben, így becserkészhetik, és váratlanul lerohanhatják mit sem sejtı áldozataikat: zebrákat, zsiráfokat vagy másokat. A nagymacskáknak hét fajuk van. Legnagyobb közülük a tigris: egy felnıtt állat hossza orrától a farkáig elérheti a 3 m-t. Az oroszlán sokkal kisebb. A macskafélék ısei 45 millió évvel ezelıtt jelentek meg. A legtöbb macskaféle az oroszlán, párduc, gepárd Afrikában él. A hópárduc a közép ázsiai hegyvidékek erdeinek és füves pusztáinak lakója. A jaguár a Közép és Dél Amerika legnagyobb macskaféléje.

10 9. feladat Itt a tavasz, jön a nyár ÉPÍTSE, SZÉPÍTSE OTTHONÁT május 1.-tıl csökkentjük az építési hitelek kamatát A hitel felhasználható: Ha telket szeretne vásárolni Ha lakást szeretne építeni Ha festeni szeretné lakását Ha új fürdıszobát szeretne Ha kívül omlik a vakolat, és fel kell újítani Keressen bennünket, mi segítünk Kirendeltségeink: SZATYMAZ Sándorfalva Zsombó

11 10. feladat KERET MENET Kereteket a Formátum menü Szegély és mintázat pontjával készíthetünk. Bemutatjuk a keretek közé szorított szöveg lehetıségeit. Vigyázat, a keret nem feltétlenül jelent korlátot. Esetenként kiemeli a mondanivalónkat. Ha akarjuk be is húzhatjuk. Ha akarjuk csak a szöveg háttere lesz szinezve, nem a teljes sor margótól margóig. Lehetıség van arra is, hogy árnyaltabbá tegyük a kifejezéseinket. Sokféle keret létezik. Választóvonalként is használhatunk szegélyt Ez a kis dokumentum, csak néhány példát emel ki a lehetıségek közül. Számtalan módja van, hogy színessé tegyük szövegünket. Bekeretezhetjük akár az egész oldalt is, de elıtte beszúrunk egy képet a Beszúrás menü Kép ClipArt pontja segítségével. Legyen 5cm magas és 4cm széles.

12 11. feladat PIZZA ÉTTEREM INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS Szeged, Pipacs u. 13. Tel: PIZZÁK Margarita Paradicsom, mozzarella sajt 225 Ft Sonkás 250 Ft Paradicsom, mozzarella sajt, sonka, zöldpaprika Magyaros 300 Ft Paradicsom, sajt, szalámi, hagyma, paprika Gombás Paradicsom, sajt, gomba, főszerek 275 Ft Csirkés 300 Ft Paradicsom, csirke filé, sajt, hagyma, zöldpaprika Vegetáriánus 280 Ft Paradicsom, mozzarella sajt, hagyma, zöldpaprika, gomba, zöldborsó SALÁTÁK Gyümölcs saláta İszibarack, alma, ananász 220 Ft Vegyes 220 Ft Káposzta, kukorica, zöldborsó, majonézes mártás Vitamin 220 Ft Uborka, paradicsom, saláta, zöldborsó, joghurtos öntettel ITALOK Dobozos üdítı 120 Ft Dobozos sör 138 Ft J ó é t v á g y a t k í v á n u n k!

13 12. feladat TABULÁTOROK Bevezetés...1 A szövegszerkesztés alapjai...3 A betőjellemzık...7 A bekezdés jellemzıi...11 A tabulátorok használata...15 Megrendelés Megnevezés Cikkszám Menny.egys. Menny. Eár Érték Toll db Irattartó db Cellux csom Telefonkönyv Név Osztály Telefonszám Titkárság 11 Marketing 13 Pénzügy 12 Aranyos Izabell Számvitel 18 Kellemes Emese Titkárság 11 Nagyfejő Zoltán Marketing Órarend Hétfı Kedd Szerda Csütörtök Péntek 1 Magyar Magyar Magyar Magyar Magyar 2 Angol Matematika Matematika Magyar Matematika 3 Magyar --- Magyar Matematika --- 4Matematika Magyar Ebéd Ebéd Ebéd Ebéd Ebéd

14 13. feladat XXX Kft. Oktatási Központ J e l e n t k e z é s i l a p Kérem jelentkezésemet nyilvántartásba venni kosárfonó tanfolyamra. Név:... Anyja neve:... Születési hely:... Születési idı... Iskolai végzettség:... Levelezési cím... Telefon... A tanfolyamról A TV-bıl Rádióból Újsághirdetésbıl Ismerıstıl értesültem. Alulírott tudomásul veszem, hogy a tanfolyam díjat a kurzus kezdéskor megkötött képzési szerzıdés alapján fizetem, a tanfolyam elvégzéséhez szükséges okmányokat az elsı foglalkozásra magammal hozom. Budapest, Aláírás Átvéve:... Képzés várható idıpontja:...

15 14. feladat ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS Eladó: Hő Jenı (Szentes, Veres Péter u. 6/4) Vevı: Vad Alma (Csongrád, Mikszáth K. u. 19.) Az adásvétel tárgya 1db R-200 Csepel típusú kútfúró berendezés. (Alvázszáma: D344-02/2-7512/20, motorszáma: ) Az eladó és a vevı a tanúk elıtt a vételárat illetve a gép dokumentációit egymástól átvették, így az adásvétel létrejött, a vevı a gépet telephelyére szállíthatja. Kelt:... Eladó Vevı... Tanú 1... Tanú

16 15. feladat A F E N teljes értékő kutyaeledel Összetevık:hús és állati. melléktermékek, gabonafélek, tej és tejszármazékok, ásvanyi anyagok, cukor. Adagolási javaslat: a kutya súlya: konzerv/nap 15kg 1 30kg 1 1/2 40kg 2 60kg 2 1/2 A feltüntetett mennyiségek kizárólag csak tájékoztató jellegőek. Az egyes kutyák szükségletét más tényezök is meghatározzák : a fajta, a kor, a napi mozgás és az életkörülmények. Az AFEN-t mindig szobahırnérsékleten add kutyádnak, soha ne közvetlenül a hőtıszekrénybıl. Kutyád táplálásával és gondozásával kapcsolatos további informáciákért írj az alábbi címre: AFEN, Budapest 4004, Pf. 112/111, 1234/789 GeneralFoodsHungary 1215 g

17 16. feladat Á L L A M I K A M A T T Á M O G A T Á S O S H I T E L Ú J L A K Á S R A 1 A kölcsön Törlesztési idı (év) 3 Ügyleti kamat évi 3% összege Érvényes március 1-tıl 2 A támogatás mértéke, a felvett összeg nagyságától és a futamidıtıl függ. 3 Megfelelı feltételek mellett adható 25 év is.

18 17. feladat M E G R E N D E L É S Címzett: A VEVİ Feladó: CSILLA KÉPGALÉRIA Cím: A VEVİ LAKÁSA Dátum: május 23. Telefon: A VEVİ TELEFONJA Lapok: Tárgy: Van Gogh: Napraforgók Másolat: Sürgıs Tájékoztatás Véleményt kér Választ vár Postázás Megjegyzések:

19 18. feladat Számla A vevı neve: Polgármesteri Hivatal KK Számítástechnika BT Baja Nyúl tér 7. (79) A vevı címe: Kalocsa A fizetés módja: Készpénz Átutalás Incasso A számla kelte: február 1. A fizetés határideje: Kedvezmény: 10% Sorszám: Szolgáltatás Tanfolyami díj: 1 fı 50000,00 Ft Összesen: 90000,00 Ft Kiállító : Sovány Sára

20 19. feladat A szakmai vizsga részei 1. Az írásbeli vizsga Az írásbeli vizsgán a szoftver és hardver környezettıl független, általános ismeretanyagot kell számon kéni. A tételeket az MKM központilag adja ki, és a jelölt a vizsgán kapja meg. Segédeszköz nem használható. A vizsga idıtartama: 2 óra. 2. A gyakorlati vizsga Gyakorlati vizsgára csak a sikeres írásbeli vizsgát tett jelöltek bocsáthatók. A vizsgázók a tanult témákban egy-egy feladatot oldanak meg a számítógépen. A gyakorlati vizsga komplex feladatát legalább három változatban a képzı intézmény dolgozza ki, és a vizsgabizottság elnöke a területi gazdasági kamarát képviselı vizsgabizottsági taggal egyetértésben hagyja jóvá. A megoldás során a vonatkozó kézikönyveket használhatják. A feladat kidolgozásának ideje 2 óra. 3. A szóbeli vizsga Szóbeli vizsgára csak az a jelölt bocsátható, aki sikeres gyakorlati vizsgát tett. A szóbeli vizsga a gyakorlati vizsgához kapcsolódik. A vizsgabizottság a gyakorlati feladat megoldásával kapcsolatos kérdéseket tesz fel. A vizsgakérdés sort a képzı intézmény állítja össze - IV. 1. alapján - és azt a kijelölt vizsgabizottsági elnökkel elızetesen egyezteti. Nem megfelelı vagy nem megfelelı nehézségi fokú kérdéssor esetén a vizsgabizottság elnöke a kérdéssort átdolgoztathatja. A szóbeli vizsgán meg kell gyızıdni arról, hogy a vizsgázó rendelkezik a számítógéppel való kommunikációhoz szükséges idegennyelv-ismerettel. A vizsgarészek a feltételektıl függıen - a vizsgabizottság egyetértésével - egy napra is szervezhetık.

21 20. feladat AZ IGÉNYBE VEHETİ SZOLGÁLTATÁSOK A AS KÉK SZÁMON A KÖVETKEZİK: 1. 1 gomb: Ügyintézı kapcsolása 2. 2 gomb: Mérıóra állás bejelentés 3. 3 gomb: Számlázással kapcsolatos ügyek (számlamásolat készítése, csekk igénylése, pótszámlák kiállítása, folyószámla egyeztetés) 4. 4 gomb: Szolgáltatási szerzıdéssel kapcsolatos ügyek (szerzıdésmódosítás, adatmódosítás, reklamációk) gomb: Általános Információk 5.1. Aktuális akciók 5.2. Zöld vonal lehetıségei 5.3. Ügyfélszolgálati iroda nyitva tartása 5.4. Letölthetı dokumentumok Szerzıdés formanyomtatvány Egyéni formanyomtatvány Társas formanyomtatvány Ügyfélszolgálatok listája Díjtételek Új igénybejelentı 5. gomb: Bármi más 7. gomb: Hibabejelentés

22 21. feladat ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA Cégünk szlogenje: megbízhatóság, minıség, garancia. Figyelje folyamatos akcióinkat! Ápr. 20.-máj. 20. szalagfüggöny -15% Máj. 20.-jún. 20. mobil szúnyogháló -15% Jún. 20.-júl. 20. roletta, reluxa -15% Jú1.20.-aug.20. harmonikaajtó -15% Aug. 20.-szept. 20. csuklókaros napellenzı -15% Szept. 20.-okt. 20. alumínium redıny -15% Okt. 20.-nov. 20. mőanyag redıny -15% Reméljük felkeltettük érdeklıdését, várjuk leendı ügyfeleink jelentkezését! Telefon: 06-30/ , 64/

23 22. feladat VÍRUSKERESÉS ÉS VÍRUSÍTRÁS Elsı lépésként nem árt tisztázni, mit is értünk számítógép-vírus alatt. A számítógépvírus olyan speciális program, amely képes a háttértárakon terjedni és bizonyos feltételek teljesülése esetén kárt okozni. Vírusok csoportosítása: File vírusok Boot vírusok Összetett (multipartate) vírusok Polimorf vírusok Lopakodó (stealth) vírusok Makro vírusok Trójai programok Backdoor programok vírusok Retrovírusok Hoax, azaz álhír (átverés) Védekezés a vírusok ellen Vírusszakértık esküsznek rá, hogy minden egyéni számítógépen új programok telepítése esetén vagy új állományok (floppy-s vagy CD-s) felvitele esetén, hálózatba kötött gépeknél pedig szinte folyamatosan minden gép vírustámadásokra is számíthat. A kérdés tehát nem az, hogy gépünk ki lesz-e téve támadásnak, hanem az, hogy mit tehetünk annak kivédése érdekében? Javasolt irányelvek: 1. Gépünk felhasználói jogosultságait megfelelı körültekintéssel alakítsuk ki. 2. Jelszavunkat (jelszavainkat) ırizzük megbízható, nehezen hozzáférhetı helyen. 3. Bizalmas adatokat tároló számítógép használatát ne engedjük meg bárkinek. 4. Kizárólag jogtiszta programokat használjunk. 5. Kizárólag megbízható forrásból fogadjunk el állományokat. 6. Folyamatosan figyelı vírusellenırzı programot használjunk. 7. A vírusellenırzı program tudásbázisát a lehetı leggyakrabban - napi, esetleg heti - rendszerességgel frissítsük. 8. Csak akkor csatlakozzunk bármilyen hálózathoz, ha használjuk azt és ne engedélyezzünk automatikus csatlakozást. 9. Tőzfallal védjük gépünket/gépeinket a külsı behatolásoktól. 10. Folyamatosan figyelt levelezırendszert használjunk, amelyben csak ellenırzött, megbízható forrásból érkezı csatolt állományok lehetnek, és minden tartalom víruskeresıvel ellenırzött. Jegyezzük meg! Teljes biztonság nincs, de a fenti alapszabályok betartásával közelébe érhetünk

24 23. feladat Az XXX gyógyszernek nem minısülı gyógyhatású készítmény, amelynek hatását népgyógyászati és kísérleti adatok igazolják. 4 Összetétel: 50 ml tartalmaz 4,3 xxx kivonatot 70%-os alkoholos oldatban. Javallatok: Általános erısítı, és élénkítı hatású. Eredményesen alkalmazható felsılégúti megbetegedések megelızésére, ill. enyhítésére. Adagolás: Naponta 2-3-szor 20 cseppet kenyérre vagy cukorra csepegtetve bevenni. Figyelmeztetés: A készítményt gyermekek elıl gondosan el kell zárni. Virágporra érzékeny Egyéneknek allergiás reakciót válthat ki. Szembe, nyálkahártyára, nyílt vérzı felületre ne kerüljön! Tárolás: Cº-on Felhasználható a gyártástól számított 18 hónapig, a felbontástól számított 6 hónapig. Gyártja és forgalmazza: YYY Rt. 4 Az Országos Gyógyszerészeti Intézet kísérletei.

25 24. feladat Magyarország Magyarország Közép-Európában, a Kárpátok hegykoszorújával körülölelt medencéjében fekszik. Címerében a magyar korona és alatta két részbıl álló pajzs STATISZTIKA Terület: km 2 Fıváros: Budapest Hivatalos nyelv: magyar Vallás: Római katolikus, protestáns Pénznem: forint Fı export cikkek: mezıgazdasági termékek, gyógyszer, autóbusz Fı importcikkek: kıolaj, földgáz, félkész termékek, gépek, gépkocsik idegenforgalmú vidéke. látható. Szembıl nézve a bal oldalán az Árpád-házi királyok vörös-ezüst sávos (címertani elnevezéssel vágásos) címere, jobb oldalán pedig a királyi hatalom bizánci eredető jelképe, a hármas halmon nyugvó kettıs kereszt jelenik meg. A tengerparttal nem rendelkezı Magyarország nagy kincse a csaknem 600 km 2 -es sekély tó, a Balaton. Átlagos mélysége 3 m, legmélyebb pontja a Tihanyi-félsziget elıteében 11 m. Két partja teljesen különbözı: a délit lubickolásra hívogató homokos föveny kiséri, az úszóknak való északianak pedig a partot övezı hegykoszorú adja a varázsát. A tó körül kiépült üdülıövezet az ország legnagyobb A Mecsek az egyetlen szigetszerően különálló magyar középhegység. Déli fekvése miatt kellemes, mediterrán jellegő éghajlat és növényzet például szelídgesztenyék jellemzik. Hegységei közül a Mátrában emelkedik az ország legmagasabb csúcsa, az 1014 m-es Kékes, az Aggteleki-hegység belseje pedig Európa leghosszabb (22 km) és legszebb cseppkıbarlangját rejti. A kis Magyarország gyógyvíz-nagyhatalom! Szerte az országban számos helyen fakadnak gyógyító anyagokban gazdag források. Az egyik leglátogatottabb nemzetközi Magyarország Gyır-Moson-Sopron Pest Komárom-Esztergom Somogy Tolna Nógrád Borsod-Abaúj-Zemblén Heves Szabolcs-Szatmár-Bereg Hajdú-Bihar gyógyüdülıhely a radioaktív, termálviző Vas Veszprém Fejér Jász-Nagykun-Szolnok források táplálta Hévízi-tó körül épült ki. Zala Bács-Kiskun Békés Az ország fı Csongrád folyója a Duna km-es teljes hosszából 417 km-t tesz Baranya meg magyar földön. A nagy áruforgalmat lebonyolító folyó hazánkba belépve nyugat-kelet irányba haladva képez természetes határt észak felé, majd a keskeny Visegrádi-szorosnál áttör a Dunántúli- és az Északi-középhegység hegyei között. Áttörési szakasza a festıi szépségő Dunakanyar, ahonnan a Duna észak-déli irányban folytatja tovább útját. hírő

26 25. feladat NYEREMÉNYJÁTÉK KÖLTS EL SZÁZEZRET! Tíz szerencsés olvasónk összesen EGYMILLIÓ forintot NYERHET Kedves Olvasóink! Ha válaszol alábbi kérdéseinkre, és a választ felbélyegzett, nyílt levelezılapon február 15-éig elküldi szerkesztıségünk címére, százezer forintos C&C vásárlási utalványt nyerhet. Címünk: 1536 Budapest, Pf A levelezılapra írják rá: C&C katalógus áruház! 1. Milyen darabot próbál eheti interjú alanyunk? 2. Hány szigetbıl áll Indonézia? Tíz szerencsés megfejtınk a C&C katalógus áruházban költheti el nyereményét. Játszanak velünk!

27 26. feladat Gyulai Polgárırség Gyula Gyulai u << NÉV >> << CÉG >> << VÁROS >> <<UTCA>>, <<HÁZSZÁM>> Meghívó Tisztelt Hölgyem! Szeretettel meghívjuk Önt kísérıjével a Gyulai Polgárırség ünnepélyes díszvacsorával egybekötött közgyőlésre, melyet az Aranyszarvas Fogadóban tartunk február órától. Megjelenni kötelezı: nagyestélyiben Jelzést kérünk: galambpostán

28 27. feladat Megállapodás amely létrejött egyrészrıl az XYZ Bank Rt. Vállalati Folyószámla Fıosztály (1256 Budapest, Kacsa u. 4.) mint számlavezetı, másrészrıl (a továbbiakban számlatulajdonos) YYY Kft. között a mai napon, az alulírott helyen és feltételekkel: Számlavezetett részére számlavezetı számon vállalati folyószámlát vezet. Jelen szerzıdés aláírásával számlavezetett felhatalmazza számlavezetıt arra, hogy telefonon az 1. pontban meghatározott számla egyenlegére és napi forgalmára vonatkozó információt adjon annak, aki a számlavezetett számlaszámát és a jelszót megadja. Az elsı telefonhíváskor alkalmazott alapjelszó négy karakterbıl álló számjegy: Alapjelszó: Számlavezetett a szolgáltatást a jelen szerzıdés aláírt példánya Bank általi kézhezvételétıl számított 2. naptól veheti igénybe. 1. Nyissa meg a dokumentumot! 2. Igazítsa középre az elsı bekezdést, és a bető nagyságát állítsa 16 pontosra! 3. Növelje meg a Megállapodás szó betőinek egymástól való távolságát! 4. Az XYZ Bank Rt. és az YYY Kft. betőtípusát állítsa vastag dılt betősre! 5. A kötıjellel kezdett bekezdésekben a jeleket cserélje sorszámra! A megoldás során alkalmazzon formázást! 6. Az elızı pontban megadott szövegrész legyen sorkizárt! 7. Az elızıekben megformázott szövegrész jobb és bal margótól való távolsága legyen 2 cm-rel nagyobb! 8. Az Alapjelszó szót formázza meg kék színnel, és húzza alá! A szó kezdıdjön 2 cm-rel beljebb (ne használjon tabulátort)! 9. Illesszen be négy, megfelelı nagyságú négyzetet az Alapjelszó: szöveg után! 10. Illessze be a dokumentum végére az aktuális dátumot úgy, hogy az mindig az aktuális dátumot mutassa! 11. Tabulátor segítségével készítsen két aláíráshelyet pontsorral! 12. Készítsen egyedi fejlécet! 13. Nyomtassa ki a dokumentumot! 14. Mentse el a dokumentumot!

29 28. feladat Meghívó Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját hagyományosan megrendezésre kerülı Auguszta Bálunkra. A rendezvény helye: Szentendre, Parti stny. 6. pontos idıpontja: október zene, tánc, svédasztal, kilencfogásos vacsora, tőzijáték, légibemutató Megjelenés férfiaknak szmokingban, hölgyeknek estélyiben. 18 éven aluliak a rendezvényt csak különleges engedéllyel látogathatják. Ha az Ön meghívója az ABR Kft. domborbélyegzıjével meg van jelölve, úgy az belépıként szolgál az Ön és négy meghívottja számára. Ha a meghívó jelöletlen, úgy belépıt az ABR Kft.-nél igényelhet Ft/fı egységáron, amely összeg a vacsorát is magában foglalja. 1. Nyissa meg a dokumentumot! 2. A Meghívó szó betőit nagyítsa 30 pontosra! 3. A rendezvény helye és ideje legyen félkövér betővel szedve! 4. A rendezvény helyét és idıpontját tartalmazó sorok kerüljenek narancssárga alapra! 5. Igazítsa középre a legelsı sort, valamint a rendezvény helyét és idejét! 6. Az Auguszta Bál szöveg legyen más betőtípussal megformázva! 7. A zenétıl a légi bemutatóig tartó felsorolást alakítsa át úgy, hogy a tételek egymás alá kerüljenek, mindegyik elıtt álljon egy szimbólum (pl. egy kör)! A megoldás olyan legyen, hogy a lista kiegészítésekor az új elem elıtt automatikusan megjelenjen az adott szimbólum! 8. A Megjelenés kezdető bekezdés szövege legyen dılt betős és jobbra igazított! 9. A belépı árát javítsa át Ft-ra, és tegye zölddé! 10. Az utolsó két bekezdés között ne legyen üres sor, csak egy vékony vonal! 11. Írja be a dokumentum végére annak a menüpontnak a nevét, amellyel az utolsó mővelet visszavonható! 12. Végezzen helyesírás-ellenırzést! Vegye fel a helyesírás-ellenırzı kivételszótárába a Szentendre szót! 13. Oldja meg, hogy két meghívó legyen egy oldalon egymás mellett! 14. Nyomtassa ki a dokumentumot! 15. Mentse el a dokumentumot! 16. Mentse el a dokumentumot a megadott néven a megadott helyre, de más formátumban, mint az ön által használt szövegszerkesztı saját vagy alapértelmezés szerint használt formátuma!

30 29. feladat Budapest Fıváros Önkormányzata Fıpolgármesteri Hivatal Adó Ügyosztály Szám: Adószám: Folyószámla száma: Fizetési értesítés Tisztelt Ügyfelünk! Az adózás rendjérıl szóló többször módosított évi XCI. tv (8)-(9) bek.-ben foglaltak szerint a mellékelt folyószámla-kivonattal és késedelmipótlék-elszámolással tájékoztatjuk folyószámlájának december 31-i zárási egyenlegérıl. Amennyiben saját nyilvántartása és a közölt adatokban forgalmi tételekben van eltérés, pl. olyan évközi változás következett be, amely nincs lekönyvelve, illetve befizetése nem szerepel, akkor a határozatszám megjelölésével vagy a befizetési bizonylat másolatával beadott beadványa alapján a helyesbítést elvégezzük. Ha viszont nem azonosítható tételek okoznak egyeztetést igénylı eltérést, szíveskedjék felkeresni ügyfélszolgálati irodánkat. Ügyfélszolgálati iroda címe: Budapest, XXV., Smaragd u. 20. Tel.: Budapest, Kıhidi Zoltán ügyosztályvezetı 1. Nyissa meg a dokumentumot! 2. Tegye nagybetőssé az elsı három sor szövegét! 3. Állítsa be 13 pontos nagyságúra az elsı három sor szövegét! 4. Igazítsa középre az elsı három sort! 5. Helyezze át a fejlécbe az elsı három sort! Egészítse ki a fejlécet annak a menüpontnak a nevével, amellyel az áthelyezés elvégezhetı! 6. Tegye félkövérré a Fizetési értesítés szöveget! 7. Növelje meg a betőközt a Fizetési értesítés szövegben! 8. A törvény megnevezése legyen dılt betővel szedve! 9. A levél szövege legyen sorkizárt! 10. Az ügyfélszolgálati iroda telefonszáma kerüljön beljebb, a Budapest szó alá! 11. Az aláírás kerüljön a jobb oldalra! 12. A dokumentum végén legyen egy dupla vonal, alatta a hivatal címe és levelezési címe! 13. Állítson be másfeles sorközt a teljes szövegben! 14. Igazítsa a dokumentum szövegét vertikálisan középre! 15. Nyomtassa ki a dokumentumot! 16. Mentse el a dokumentumot!

Betűtípusok. Betűstílusok:

Betűtípusok. Betűstílusok: Betűtípusok ez a mondat times new roman ce betűtípussal 12 pontos betűmérettel van írva. ez a mondat times new roman betűtípussal 14 pontos betűmérettel van írva. ez a mondat courier new ce betűtípussal

Részletesebben

SZABÁLYZATOK FORMÁTUMLEÍRÁSA

SZABÁLYZATOK FORMÁTUMLEÍRÁSA TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZATOK FORMÁTUMLEÍRÁSA Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2007. január 3. Határozat száma: 2007/1/6. Hatályos: 2007. január 3. Felelıs személy: Tóth Péter, fıtitkár oldalszám:

Részletesebben

2. ALKALOM. Bekezdés Elválasztás Tabulátor Vezérlıkarakterek Beállítás Oldalbeállítás BEKEZDÉS

2. ALKALOM. Bekezdés Elválasztás Tabulátor Vezérlıkarakterek Beállítás Oldalbeállítás BEKEZDÉS 2. ALKALOM Bekezdés Elválasztás Tabulátor Vezérlıkarakterek Beállítás Oldalbeállítás BEKEZDÉS Két ENTER közé esı szövegrészt kezel egy bekezdésként a szövegszerkesztı program. Bekezdés (alinea) tulajdonságok:

Részletesebben

3. modul - Szövegszerkesztés

3. modul - Szövegszerkesztés 3. modul - Szövegszerkesztés - 1-3. modul - Szövegszerkesztés Az alábbiakban ismertetjük a 3. modul (Szövegszerkesztés) syllabusát, amely a modulvizsga követelményrendszere. A modul célja Ezen a vizsgán

Részletesebben

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 1 Tartalomjegyzék 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 3 2. EU tanúsítvány.. 3 3. Az SD 201 felszerelése 3 4. Biztonsági elıírások. 3 5. Szállított anyagok listája.. 3 6. A berendezés felszerelése..

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM és a 12/2013 (III.28) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM és a 12/2013 (III.28) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM és a 12/2013 (III.28) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 346 01 Irodai asszisztens Tájékoztató A vizsgázó az

Részletesebben

StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató

StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató 1 Tartalomjegyzék Alapvető tudnivalók...3 Használatba vétel előtt megadandó és ellenőrizendő adatok...3 Alanyi adómentes vállalkozás esetén...3 Számla

Részletesebben

Felhasználói útmutató EUREST KFT. SEMMELWEIS EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM,

Felhasználói útmutató EUREST KFT. SEMMELWEIS EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, Felhasználói útmutató EUREST KFT. SEMMELWEIS EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, NEM NAPKÖZIS GYERMEKEK MENÜRENDSZERÉNEK HASZNÁLATA Tartalom Általános felhasználói ismeretek... 2 Regisztráció...

Részletesebben

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta!

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta! 7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER DVC-VDP712 - Model A: 1 beltéri egység 2 kültéri egységgel DVC- VDP721 - Model B: 2 beltéri egység 1 kültéri egységgel HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Részletesebben

Microsoft Word előadás. Bevezetés az informatikába I.

Microsoft Word előadás. Bevezetés az informatikába I. Microsoft Word előadás Bevezetés az informatikába I. A Word felépítése Menüsor Eszköztár Vonalzók Kurzor Dokumentum Állapotsor Betűk betűtípus fogalma betűméret félkövér, dőlt, aláhúzott proporcionális

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Táblázatok. Feladatok Szegélyek és cellák. 1. feladat. 2. feladat

Táblázatok. Feladatok Szegélyek és cellák. 1. feladat. 2. feladat Táblázatok A táblázatok cellákat tartalmazó sorokból és oszlopokból épülnek fel. A cellában szöveg, szövegközi grafikák és egyéb táblázatok is elhelyezhetők. A táblázat táblázatba történő beszúrásánál

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája

Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája A szövegszerkesztés alapjai Karakter- és bekezdésformázás Az oldalbeállítás és a nyomtatás Tabulátorok és hasábok A felsorolás és a sorszámozás

Részletesebben

Kördokumentum (3. típus) Kördokumentum (3. típus) Kördokumentum (3. típus)

Kördokumentum (3. típus) Kördokumentum (3. típus) Kördokumentum (3. típus) 119. FELADAT 1. Készítsen körlevelet, amely egy rendezvényre invitál! A 3-4 rekordból álló címlista elkészítése is a feladat része, amihez más programot nem használhat! 2. Nyomtassa fájlba a körlevelet!

Részletesebben

Attól, hogy nem inog horizontális irányban a szélességi- és hosszúsági tengelye körül sem.

Attól, hogy nem inog horizontális irányban a szélességi- és hosszúsági tengelye körül sem. Konkrét tanácsok a Salgó-dexion polcrendszer összeszereléséhez Vásárlásunk során a Salgó-dexion polcokat, polcrendszereket sokféle módon állíthatjuk össze az igénybe vételnek, felhasználásnak, valamint

Részletesebben

Hogyan fizetünk? A készpénz és más eszközök használata

Hogyan fizetünk? A készpénz és más eszközök használata Hogyan fizetünk? A készpénz és más eszközök használata Feladat az osztálynak Párosítsátok az A oszlopban lévı szórészleteket a B oszlopban lévıkkel úgy, hogy értelmes szavakat kapjatok! A oszlop + B oszlop

Részletesebben

Szerelési és kezelési útmutató

Szerelési és kezelési útmutató USB-RS485 USB-s RS485 konverter Szerelési és kezelési útmutató EUROPROX Bt. E-mail: europrox@enternet.hu E01-07001-0A T A R T A L O M 1. Általános termékismertetı...3 2. Telepítés, üzembe helyezés...3

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató EUREST KFT. TESTNEVELÉSI EGYETEM GYAKORLÓ SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM WEB ALAPÚ MENÜRENDSZERÉNEK HASZNÁLATÁHOZ Tartalom Általános felhasználói ismeretek... 2 Regisztráció...

Részletesebben

Raiffeisen Mobil Banking

Raiffeisen Mobil Banking Raiffeisen Mobil Banking Használati útmutató Magánszemélyeknek 2013. május 1. BEVEZETÉS Kedves Ügyfelünk! Örömmel üdvözöljük Önt a Raiffeisen Mobil Banking felhasználók között. Szolgáltatásunkat azzal

Részletesebben

2013. EüK. 7. szám közlemény 2 (hatályos: 2013.04.30 - )

2013. EüK. 7. szám közlemény 2 (hatályos: 2013.04.30 - ) A Nemzeti Vizsgabizottság közleménye rendkívüli vizsgaidıszakra vonatkozó szakvizsga tájékoztatójáról a 2013. június július közötti vizsgaidıszakra Általános tudnivalók 2013. EüK. 7. szám közlemény 2 (hatályos:

Részletesebben

Korábbi Új Ciklus. Log-in # Ösztöndíj elızmény. Kérünk minden kért anyagot 4 példányban benyújtani: az eredetit és 3 fénymásolt példányt!

Korábbi Új Ciklus. Log-in # Ösztöndíj elızmény. Kérünk minden kért anyagot 4 példányban benyújtani: az eredetit és 3 fénymásolt példányt! Ne töltse ki! Ezt a részt az iroda tölti ki! Roma Memorial - Felsıoktatási Ösztöndíj Program JELENTKEZÉSI LAP Ország kódja Korábbi Új Ciklus Log-in # Ösztöndíj elızmény Ajánlólevél Tanulmányi átlag igazolás

Részletesebben

Összetett feladatok. Föld és a Hold

Összetett feladatok. Föld és a Hold 1. feladat Összetett feladatok Föld és a Hold Készíts weblapot, ahol a Földet és a Holdat mutatod be! A weblaphoz tartozó nyers szöveg a fold.txt és a hold.txt tartalmazza. A forrásban megtalálod a fold.jpg

Részletesebben

MÉRNÖK-SZÓTÁR. számítógépes program rendszer. magyar-angol-német-orosz és más nyelvek. Mérnökök által összeállított szakmai szótárak, szakembereknek!

MÉRNÖK-SZÓTÁR. számítógépes program rendszer. magyar-angol-német-orosz és más nyelvek. Mérnökök által összeállított szakmai szótárak, szakembereknek! MÉRNÖK-SZÓTÁR számítógépes program rendszer - Többnyelvő szakszótárak - Építıipari szakszótár - Gépipari szakszótár - Vasúti szakszótár - Nyelvi választék: magyar-angol-német-orosz és más nyelvek - Általános

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ápr.

TÁJÉKOZTATÓ ápr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

Képzési díj visszaigénylési útmutató

Képzési díj visszaigénylési útmutató Képzési díj visszaigénylési útmutató www.mvh.gov.hu honlapon lehet elérni a visszaigénylési felületet Elektronikus ügyintézés Ügyfél-tájékoztatási rendszer Az ügyfélkapus felhasználói név és jelszó megadása

Részletesebben

Steel Mate PTSV402. tolatóradar kamerával és monitorral

Steel Mate PTSV402. tolatóradar kamerával és monitorral Steel Mate PTSV402 tolatóradar kamerával és monitorral 1 Steel Mate PTSV402 tolatóradar kamerával és monitorral Használati és beszerelési útmutató Nyilatkozat A parkolást segítı rendszert arra tervezték,

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató EUREST KFT. BUDAPESTI NÉMET ISKOLA WEB ALAPÚ MENÜRENDSZERÉNEK HASZNÁLATÁHOZ Tartalom Általános felhasználói ismeretek... 2 Nyelv Választás... 3 Regisztráció... 4 Bejelentkezés...

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

Szövegszerkesztés. Munkánk során figyelembe vesszük azt, hogy az irodai programcsomag szövegszerkesztői az alábbi elemeket kezelik.

Szövegszerkesztés. Munkánk során figyelembe vesszük azt, hogy az irodai programcsomag szövegszerkesztői az alábbi elemeket kezelik. erdeigrete.webnode.hu greta@korosy.hu Szövegszerkesztés Szövegszerkesztő programot használunk akkor, ha írásos munkánkat igényesen, esztétikusan, esetleg nyomtatásra szeretnénk elkészíteni. Munkánk során

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 27/511-150 Fax: 27/511-141 Honlap: Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Leadandó dokumentum Fogadó nyilatkozatok Megbízási szerzıdés

Részletesebben

U9600. Motor leírás. MotorLeírás U9600. KLING Kft ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

U9600. Motor leírás. MotorLeírás U9600. KLING Kft ÁLTALÁNOS LEÍRÁS ÁLTALÁNOS LEÍRÁS A BX-324 tolókapumotor egy a CAME CANCELLI AUTOMATICI S.p.a által tervezett és gyártott elektromos kapunyitó berendezés. A termék háza IP54 védelemmel lett gyártva. Maximális terhelhetıség

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ febr.

TÁJÉKOZTATÓ febr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

Szövegszerkesztés. Microsoft Office Word 2010

Szövegszerkesztés. Microsoft Office Word 2010 Szövegszerkesztés Microsoft Office Word 2010 Szövegformázás A dokumentumszöveg formátumát meghatározó felépítés formázott - szöveg, - táblázat, - kép + stílusok + eszköztár beállítások Karakterek Bekezdések...

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS LINEÁRIS ABLAKMOZGATÓ MOTOR

HASZNÁLATI UTASÍTÁS LINEÁRIS ABLAKMOZGATÓ MOTOR SL60 ablakmozgató motor 1. oldal, 1. összesen HASZNÁLATI UTASÍTÁS LINEÁRIS ABLAKMOZGATÓ MOTOR KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA VÉGIG, MERT A TELEPÍTÉSI HIBÁKÉRT A GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ CÉG NEM VÁLLAL FELELİSÉGET!

Részletesebben

LaserArt Studio. laserarts@t-online.hu címen

LaserArt Studio. laserarts@t-online.hu címen LaserArt I. Lézertehnikai szakkiállítás Budapest 2008 október 24-25-26, Hálózatos Televíziók Rt., Konferenciaterem. Budapest, Bartók Béla út. 152/L Általános tájékoztató, ismertetı és megrendelılap 1.

Részletesebben

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Cél: A képzés célja, hogy a projekt résztvevői tudják kezelni a számítógépet és perifériáit, ismerjék a szoftvereket. Képessé

Részletesebben

A feladatlap 5 6. o. Országos döntı Számkeresztrejtvény

A feladatlap 5 6. o. Országos döntı Számkeresztrejtvény A feladatlap 6. o. Országos döntı.. 8. Számkeresztrejtvény Azonosító: a b c Pontozás: A táblázatba beírt számokra - pont, összesen 7. A megoldásokra feladatonként pont, összesen 8 = 6 pont. Szerezhetı

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység

Gyakorlati vizsgatevékenység Martin János Szakképz Iskola Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése, tartalma: 1605-06/ Gyakorlati vizsgatevékenység Szakképesítés /rész-szakképesítés/ elágazás/ráépülés azonosító száma, megnevezése:

Részletesebben

QuickSend. E-Mail, és SMS küldés program. Felhasználói kézikönyv. Program dokumentáció 2008 JMGM Magyarország Informatikai Kft.

QuickSend. E-Mail, és SMS küldés program. Felhasználói kézikönyv. Program dokumentáció 2008 JMGM Magyarország Informatikai Kft. E-Mail, és SMS küldés program Felhasználói kézikönyv Program dokumentáció 2008 JMGM Magyarország Informatikai Kft. -1- (30)264-92-05 Tartalomjegyzék A programról általában... 3 Hardware software igény...

Részletesebben

Chat felhasználói segédlet

Chat felhasználói segédlet Chat felhasználói segédlet A Chat indítása, regisztráció, belépés A Chatre a honlapról www.smlista.hu, vagy a http://chat.smlista.hu címrıl lehet belépni. A fıoldalon van a belépés a Chatre, ha már van

Részletesebben

PAS számlázó szoftver Használati útmutató

PAS számlázó szoftver Használati útmutató PAS számlázó szoftver Használati útmutató 1 Bevezetés 1.1.1 A PAS számlázó szoftver (a továbbiakban számlázó ) a magyar jogszabályoknak megfelelő számla kibocsátására alkalmas, interneten keresztül használható

Részletesebben

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL. Komplex szakmai vizsga. Gyakorlati vizsgatevékenység

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL. Komplex szakmai vizsga. Gyakorlati vizsgatevékenység NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység Gyakorlati vizsgatevékenység időtartama: 120 perc A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30% 315/2013.

Részletesebben

1. Komárom. 40 pont. Név:... osztály:... Informatika középszint. gyakorlati vizsga 0921 4 / 16 2010. május 17.

1. Komárom. 40 pont. Név:... osztály:... Informatika középszint. gyakorlati vizsga 0921 4 / 16 2010. május 17. 1. Komárom Hozzon létre egy 2 oldalas dokumentumot a komáromi er drendszer történetének bemutatására! A dokumentumot a szövegszerkeszt program segítségével készítse el! Az egyszer szövegszerkeszt vel készített

Részletesebben

MULTI ECHO. 230V-os ablaknyitó motor

MULTI ECHO. 230V-os ablaknyitó motor 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu MULTI ECHO 230V-os ablaknyitó motor 1, Motor 7, Hatszögő anya alátéttel 2, Elsı csap a lánchoz 10, Motor

Részletesebben

I/1. Pályázati adatlap

I/1. Pályázati adatlap I/1. Pályázati adatlap Készítsd el a mintán látható A4-es méretű adatlapot! A következő feladatok ehhez nyújtanak útmutatást. Az adatlap teljes szövegét tartalmazó forrásfájl és a felhasznált kép a mellékelt

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT / DIPLOMAMUNKA FORMAI KÖVETELMÉNYEI

A SZAKDOLGOZAT / DIPLOMAMUNKA FORMAI KÖVETELMÉNYEI A SZAKDOLGOZAT / DIPLOMAMUNKA FORMAI KÖVETELMÉNYEI A formai és tartalmi követelmények nagyrészt megegyeznek a szakdolgozat és a diplomamunka esetén. Az eltéréseket piros szöveggel jelezzük. A beadandó

Részletesebben

Szövegszerkesztés alapok WORD Formázások

Szövegszerkesztés alapok WORD Formázások Szövegszerkesztés alapok WORD Formázások A formázás sorrendje 1. Begépelem a szöveget folyamatosan 2. Helyesírást ellenőrzök 3. Entert (bekezdés) vagy Shift + Entert ütök 4. Formázok KIJELÖLÖM A FORMÁZANDÓ

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 SZÁMÍTÁSTECHNIKA

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 SZÁMÍTÁSTECHNIKA Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 SZÁMÍTÁSTECHNIKA II. (regionális) forduló 2006. február 17... Helyszín fejbélyegzője Versenyző Pontszám Kódja Elérhető Elért Százalék. 100..

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV VC-50M FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV MICRA-Metripond Kft. 6800 Hódmezıvásárhely Bajcsy-Zsilinszky u. 70. Telefon: (62) 245-460 Fax: (62) 244-096 www.micra.hu E-mail: micra@micra.hu 1. BEVEZETÉS 2 2. A MÉRLEG

Részletesebben

Rhein. Tetıfelület 2,75 m². Rhein 2011 Ungarn Seite 1

Rhein. Tetıfelület 2,75 m². Rhein 2011 Ungarn Seite 1 Rhein Tisztelt Vásárló! A felépítés elıtt gondosan olvassa el a jelen útmutatót. Kérdés esetén forduljon a felépítés elıtt szakértıhöz. Amennyiben pótalkatrészekre lenne szüksége, használja a felépítési

Részletesebben

Tájékoztató a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szolgáltatásairól

Tájékoztató a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szolgáltatásairól Tájékoztató a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szolgáltatásairól Telefonos ügyfélszolgálat Internetes ügyfélszolgálat E-számla, e-fizetés Csoportos beszedési megbízás Tartalom 01 Telefonos ügyfélszolgálat

Részletesebben

Word I. Bevezető. Alapfogalmak

Word I. Bevezető. Alapfogalmak Word I. Bevezető A szövegszerkesztők segítségével igényesen kialakított dokumentum készítésére van lehetőségünk, de használhatjuk levelek akár elektronikus levelek írására is. Tananyagunkkal a szövegszerkesztési

Részletesebben

Táblázatkezelés 2. - Adatbevitel, szerkesztés, formázás ADATBEVITEL. a., Begépelés

Táblázatkezelés 2. - Adatbevitel, szerkesztés, formázás ADATBEVITEL. a., Begépelés Táblázatkezelés 2. - Adatbevitel, szerkesztés, formázás ADATBEVITEL a., Begépelés Az adatok bevitelének legegyszerűbb módja, ha a táblázat kijelölt cellájába beírjuk őket. - számok (numerikus adatok) -

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL - 1/76 - I. Intézmény képzési struktúrája A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola 2004- ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

<X Y SZAKKÖZÉPISKOLA> Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0900-06 Informatikai,

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS: VIZSGÁZTATÓ ALÁÍRÁSA:... VIZSGÁZÓ NEVE:

ÉRTÉKELÉS: VIZSGÁZTATÓ ALÁÍRÁSA:... VIZSGÁZÓ NEVE: 61. FELADAT Nyissa meg az M6-61 nevű prezentációt! 1. Állítson be egyszínű, halványpiros hátteret a bemutató mindegyik diájára! 2. A diák jobb szélén lévő téglalapok kitöltőszíne legyen bordó! 3. Szúrja

Részletesebben

hatályos: 2012.02.29 -

hatályos: 2012.02.29 - A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet közleménye az egészségügyi szakképzések területén mőködı szaktanácsadói hálózatba

Részletesebben

Gyakorló 9. feladat megoldási útmutató

Gyakorló 9. feladat megoldási útmutató Gyakorló 9. feladat megoldási útmutató 1. Minek a leírása a következő? Aktív hálózati hardver eszközök (pl.: routerek) és szoftverek segítségével létrehozott biztonsági rendszer két hálózat (jellemzően

Részletesebben

SZABÁLYZAT AZ OKLEVÉLMELLÉKLETEK KIADÁSÁNAK RENDJÉ-

SZABÁLYZAT AZ OKLEVÉLMELLÉKLETEK KIADÁSÁNAK RENDJÉ- TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT AZ OKLEVÉLMELLÉKLETEK KIADÁSÁNAK RENDJÉ- RİL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008.12.09. Határozat száma: 2008/5/49. Hatályos: 2008.12.09 Készítette: dr. Kohány András

Részletesebben

6. Alkalom. Kép ClipArt WordArt Szimbólum Körlevél. K é p

6. Alkalom. Kép ClipArt WordArt Szimbólum Körlevél. K é p 6. Alkalom Kép ClipArt WordArt Szimbólum Körlevél K é p Képet már létezı képállományból vagy a Word beépített CLIPART képtárgyőjteményébıl illeszthetünk be. Képállományból kép beillesztése A szövegkurzort

Részletesebben

I. Internetes keresési feladatok (ajánlott idő: 20 perc)

I. Internetes keresési feladatok (ajánlott idő: 20 perc) I. Internetes keresési feladatok (ajánlott idő: 20 perc) A talált oldalak internet címét (URL) másold ki egy szöveges dokumentumba és mentsd Csapatnev_internet néven! A konkrét válaszokat ide a papírra

Részletesebben

Verzió: 1.7 Dátum: 2010-02-18. Elektronikus archiválási útmutató

Verzió: 1.7 Dátum: 2010-02-18. Elektronikus archiválási útmutató Verzió: 1.7 Dátum: 2010-02-18 Elektronikus archiválási útmutató Tartalom 1 Bevezetés... 2 2 Az archiválandó e-akta összeállítása... 2 2.1 Metaadatok kitöltése... 2 2.2 Az archiválandó e-akta összeállítása...

Részletesebben

C É G I S M E R T E Tİ M A J U T E M É R N Ö K I R O D A

C É G I S M E R T E Tİ M A J U T E M É R N Ö K I R O D A Központ: H-3100 Salgótarján, Kıvirág út 6. Iroda: H-1183 Budapest, Üllıi út 454. Telefon: (32) 310-565; Fax: (70) 901-5644 Mobil: (70) 319-7843 e-mail: info@majute.hu web: www.majute.hu C É G I S M E R

Részletesebben

KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.

KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling. KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu FERNI 24V Külsı szárnyaskapu hajtás F1024 Magyarországi Képviselet

Részletesebben

Kezelési utasítás SITRANS F M MAG 8000 & MAG 8000 CT 02/2010. SITRANS F M MAG8000 és MAG8000 CT elektromágneses áramlásmérő típusok

Kezelési utasítás SITRANS F M MAG 8000 & MAG 8000 CT 02/2010. SITRANS F M MAG8000 és MAG8000 CT elektromágneses áramlásmérő típusok Kezelési utasítás 02/2010 SITRANS F M MAG 8000 & MAG 8000 CT SITRANS F M MAG8000 és MAG8000 CT elektromágneses áramlásmérő típusok 2 Általános utasítások Az üzembe helyezés során figyelembe kell venni

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS: VIZSGÁZTATÓ ALÁÍRÁSA:... VIZSGÁZÓ NEVE:

ÉRTÉKELÉS: VIZSGÁZTATÓ ALÁÍRÁSA:... VIZSGÁZÓ NEVE: 71. FELADAT Nyissa meg az M6-71 nevű prezentációt! 1. Alkalmazza a bemutatóra a Sablon2 nevű sablont! 2. Az 1. dián lévő dupla szegélyű keret vastagsága 5 pont, színe világoskék legyen! 3. Másolja át a

Részletesebben

Garázskapu nyitó. Kezelési útmutató

Garázskapu nyitó. Kezelési útmutató RoboBox 50 Garázskapu nyitó Kezelési útmutató Mozgatható tömeg 50 kg Beállítható kimeneti teljesítmény korlát Távvezérlı tanuló funkció Gyors hajtásmegszakítási lehetıség Könnyő telepíthetıség 1 MŐSZAKI

Részletesebben

54 812 01 1000 00 00 Idegenvezető Idegenvezető

54 812 01 1000 00 00 Idegenvezető Idegenvezető A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Internet bank felhasználói leírás v1.1

Internet bank felhasználói leírás v1.1 Internet bank felhasználói leírás v1.1 Miután az Internet Bank használatára leadta igénylését, 5 munkanapon belül E- mailben megkapja a Csoport, illetve a Felhasználó nevét, SMS-ben pedig az első belépéshez

Részletesebben

Felhasználói útmutató EUREST KFT. SEK BUDAPEST INTERNATIONAL SCHOOL HUNGARY MENÜRENDSZERÉNEK HASZNÁLATA

Felhasználói útmutató EUREST KFT. SEK BUDAPEST INTERNATIONAL SCHOOL HUNGARY MENÜRENDSZERÉNEK HASZNÁLATA Felhasználói útmutató EUREST KFT. SEK BUDAPEST INTERNATIONAL SCHOOL HUNGARY MENÜRENDSZERÉNEK HASZNÁLATA Tartalom Általános felhasználói ismeretek... 2 Regisztráció... 3 Bejelentkezés... 4 Ebéd rendelése...

Részletesebben

Fontos biztonsági figyelmeztetések

Fontos biztonsági figyelmeztetések Fontos biztonsági figyelmeztetések Figyelem: HD-2400 FIGYELMEZTETÉS ÁRAMÜTÉS VESZÉLY! KINYITNI TILOS! Ez a jel veszélyes feszültség meglétére hívja fel a figyelmet a készülék belsejében, mely áramütést

Részletesebben

Kezelési Útmutató. Elıszó 远峰国际有限公司

Kezelési Útmutató. Elıszó 远峰国际有限公司 Kezelési Útmutató Elıszó 远峰国际有限公司 远 峰 国 际 有 限 公 司 Kezelési Útmutató Elıszó Kezelési Útmutató Alcor Race 远 峰 国 际 有 限 公 司 Kezelési Útmutató Elıszó Köszönjük, hogy termékünket választotta. Az esetleges termékfejlesztés

Részletesebben

Az elektronikus napló

Az elektronikus napló Az elektronikus napló I. Bevezetés A napló az iskolai élet egyik fontos velejárója, a tanárok ebben vezetik a diákok jegyeit, hiányzásait, valamint könyvelik az órával és a diákokkal kapcsolatos egyéb

Részletesebben

Szülői modul. Belépés a TANINFORM rendszerbe. Főoldal

Szülői modul. Belépés a TANINFORM rendszerbe. Főoldal Szülői modul Belépés a TANINFORM rendszerbe Belépni vagy a bogim.hu oldalon elhelyezett linkre való kattintással vagy a https://start.taninform.hu/application/start?intezmenyindex=032552 cím böngészőbe

Részletesebben

Felhasználói segédlet

Felhasználói segédlet Felhasználói segédlet Debrecen Megyei Jogú Város civil szervezeti számára pályázatok Civil Alapból, Kulturális Alapból és Ifjúságpolitikai Alapból történő finanszírozásának online igényléséhez 2013/04/02/

Részletesebben

ÉRETTSÉGI MÁSODIK GYAKORLAT ELINDULÁS A PAPÍRMÉRET ÉS A MARGÓK BEÁLLÍTÁSA. ÜZLETI INFORMATIKAI ESZKÖZÖK Kiadványszerkesztés

ÉRETTSÉGI MÁSODIK GYAKORLAT ELINDULÁS A PAPÍRMÉRET ÉS A MARGÓK BEÁLLÍTÁSA. ÜZLETI INFORMATIKAI ESZKÖZÖK Kiadványszerkesztés 1 MÁSODIK GYAKORLAT ÉRETTSÉGI A feladat megoldása során a Word 2010 használata a javasolt. Ebben a feladatban a következőket fogjuk gyakorolni: A papírméret és a margók beállítása. Stílusok létrehozása,

Részletesebben

K o m m u n i k á c i ó

K o m m u n i k á c i ó K o m m u n i k á c i ó T a r t a l o m Mintafeladatok... 434 01. Feladat... 434 Megoldás... 434 02. Feladat... 435 Megoldás... 435 03. Feladat... 436 Megoldás... 436 04. Feladat... 437 Megoldás... 437

Részletesebben

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE Bevezetés: 1. oldal HÁZIREND Az iskola neve: Weöres Sándor Általános Iskola Címe: 8500 Pápa, Teleki u.2. Telefon: Igazgató: 89/510-560 Gondnoki+fax: 89/510-561 Gondnoki: 89/510-562 Felsıs tanári: 89/510-563

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző. Szociális segítő É 1/7

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző. Szociális segítő É 1/7 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Felhasználói Leírás v.2.00

Felhasználói Leírás v.2.00 Euro-eBank Ügyfélprogram (ÜP) Felhasználói Leírás v.2.00 Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 1. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Program indítása:... 3 A program üzemmódjai:... 4 Számlaegyenleg lekérdezése:...

Részletesebben

54 762 01 0010 54 02 Szociális asszisztens Szociális segítő

54 762 01 0010 54 02 Szociális asszisztens Szociális segítő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21.

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21. a munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvényben (a továbbiakban: Mvt.) kapott felhatalmazás alapján - az érintett

Részletesebben

IVR-Bank Felhasználói kézikönyv

IVR-Bank Felhasználói kézikönyv IVR-Bank Felhasználói kézikönyv 2006.04.01. Tartalom 1. Általános információk... 3 2. Az SMS-Bank funkciói... 4 2.1. A bejelentkezés... 4 2.2. Jelszóváltoztatás... 4 2.3. Egyenleg és fedezet lekérdezés...

Részletesebben

Csak tömegmérı mérleg

Csak tömegmérı mérleg PS-50/60 Csak tömegmérı mérleg FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV MICRA-Metripond Kft. 6800 Hódmezıvásárhely Bajcsy-Zsilinszky u. 70. Telefon: (62) 245-460 Fax: (62) 244-096 www.micra.hu E-mail: micra@micra.hu 1.

Részletesebben

Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül

Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül EKPortal (IxWebEk) felhasználói súgó (infomix Kft) Bizalmas 1. oldal 2008.03.28. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1 Portál elérhetısége... 3 1.1

Részletesebben

S z ö v e g s z e r k e s z t é s

S z ö v e g s z e r k e s z t é s S z ö v e g s z e r k e s z t é s T a r t a l o m Mintafeladatok... 150 01. Feladat... 150 02. Feladat... 154 03. Feladat... 157 04. Feladat... 160 05. Feladat... 163 06. Feladat... 166 07. Feladat...

Részletesebben

PC-Kismester verseny első forduló feladatai. Beküldési határidő: 2015. február 25.

PC-Kismester verseny első forduló feladatai. Beküldési határidő: 2015. február 25. PC-Kismester XVIII. informatikai verseny feladatok 1. oldal, összesen: 5 5-8. osztály PC-Kismester verseny első forduló feladatai Beküldési határidő: 2015. február 25. Informatikai alapismeretek 1. Ms

Részletesebben

A szövegszerkeszt. vegszerkesztésrıl. A munka egyes fázisai f alatt folyamatosan mentsük k a dokumentumot! pernyıje. A Word képernyk.

A szövegszerkeszt. vegszerkesztésrıl. A munka egyes fázisai f alatt folyamatosan mentsük k a dokumentumot! pernyıje. A Word képernyk. A szövegszerkeszt vegszerkesztés s elınyei A szövegszerkeszt vegszerkesztésrıl Nagy-Szak Szakál l Zoltán Kényelmes szövegbeg vegbegépelés s több t nézetben n (WYSIWYG) Betők, bekezdések, szakaszok és s

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

Euro-eBank Ügyfélprogram (ÜP) Felhasználói Leírás v. 3.00

Euro-eBank Ügyfélprogram (ÜP) Felhasználói Leírás v. 3.00 Euro-eBank Ügyfélprogram (ÜP) Felhasználói Leírás v. 3.00 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Program indítása:... 3 3. A program üzemmódjai:... 4 4. Számlaegyenleg lekérdezése:... 4 5. Számlakivonatok

Részletesebben

Raiffeisen DirektNet, Internet Banking. Felhasználói kézikönyv - Új funkciók

Raiffeisen DirektNet, Internet Banking. Felhasználói kézikönyv - Új funkciók Raiffeisen DirektNet, Internet Banking Felhasználói kézikönyv - Új funkciók TARTALOM 1. LEJÁRT TARTOZÁSOK MEGJELENÍTÉSE LAKOSSÁGI ÜGYFELEKNEK... 2 2. FORINTÁTUTALÁS HITELKÁRTYASZÁMLÁRÓL MAGÁNSZEMÉLYEKNEK...

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Szövegszerkesztési és táblázatkezelési feladatok lépésrıl lépésre

Szövegszerkesztési és táblázatkezelési feladatok lépésrıl lépésre EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Szövegszerkesztési és táblázatkezelési feladatok lépésrıl lépésre Készítette: Témavezetı: Ürge Szilvia matematika informatika tanári szak Zsakó László

Részletesebben

Felhasználói útmutató Tartalom

Felhasználói útmutató Tartalom Felhasználói útmutató EUREST KFT. SEMMELWEIS EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2-12. ÉVFOLYAM NAPKÖZIS GYERMEKEK MENÜRENDSZERÉNEK HASZNÁLATA Tartalom Általános felhasználói ismeretek... 2

Részletesebben

PRÓBAÉRETTSÉGI 2004.május MATEMATIKA. KÖZÉPSZINT II. 135 perc

PRÓBAÉRETTSÉGI 2004.május MATEMATIKA. KÖZÉPSZINT II. 135 perc PRÓBAÉRETTSÉGI 2004.május MATEMATIKA KÖZÉPSZINT II. 135 perc A feladatok megoldására 135 perc fordítható, az idő leteltével a munkát be kell fejeznie. A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges. A II/B

Részletesebben