1. feladat KARAKTERFORMÁZÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. feladat KARAKTERFORMÁZÁS"

Átírás

1 SZÖVEG- SZERKESZTÉS

2 1. feladat KARAKTERFORMÁZÁS Ez a mondat Times New Roman CE betőtípussal 12 pontos betőmérettel van írva. Ez a mondat Times New Roman betőtípussal 14 pontos betőmérettel van írva. Ez a mondat Courier New CE betőtípussal 12 pontos betőmérettel van írva. Egyéb betőtípusok: Arial CE Bookman Old Style Betőstílusok: dılt félkövér aláhúzott dılt és félkövér dılt és aláhúzott félkövér és aláhúzott dılt, félkövér és aláhúzott duplán aláhúzott szaggatottan aláhúzott Betőkülönlegességek: EBBEN A MONDATBAN MINDEN BETŐ NAGYBETŐ. EZ A MONDAT MÁS, MINT AZ ELİZİ. Ha elrontottad át is húzhatod. Ha végképp nem tetszik, akár kétszer is. 1 m 2 =10 2 dm 2 =10 4 cm 2 =10 6 mm 2 1 km 2 =100 ha=10 6 m 2 1 m 3 =10 3 dm 3 =10 6 cm 3 =10 9 mm 3 Néhány vegyület összegképlete: víz: H 2 O szén-dioxid: CO 2 kénsav: H 2 SO 4 szılıcukor: C 6 H 12 O 6 alumínium-oxid (timföld): Al 2 O 3 Térköz és pozíció: Normál: Budapest Ritkított: ( 3 p o n t n y i a r i t k í t á s ) Sőrített: (1 pontnyi a sőrítés) alap emelt 2 ponttal alap süllyesztett 3 ponttal Vízszintesen: 100 % Vízszintesen: 200 % Vízszintesen: 80 % Effektusok a szövegben: Menetelı feketehangyák

3 2. feladat A: Gépelje be az alábbi szöveget A PESSZIMISTA KESZEG A lüke sügér rég egy kérdést feszeget: miért pesszimisták az apró keszegek? Végre választ adott rá a megkérdezett: Amíg be nem kaphat egy harcsát a keszeg, borúlátó leszek. TYÚK VAGY TOJÁS? Rég gyötrıdve kutatjuk, hogy a tojás volt-e elıbb vagy a tyúk. A tyúkot ez a gond sohasem bántotta, csak az, mi lesz elıbb: pörkölt vagy rántotta? B.: Formázza meg az elıbbi nyers szöveget, a minta alapján A PESSZIMISTA KESZEG A lüke sügér rég egy kérdést feszeget: miért pesszimisták az apró keszegek? Végre választ adott rá a megkérdezett: Amíg be nem kaphat egy harcsát a keszeg, borúlátó leszek. 14-es, nagybetős, félkövér félkövér dılt aláhúzott áthúzott félkövér és dılt TYÚK VAGY TOJÁS? Rég gyötrıdve kutatjuk, hogy a tojás volt-e elıbb vagy a tyúk. A tyúkot ez a gond sohasem bántotta, CSAK AZ, MI LESZ ELİBB: PÖRKÖLT VAGY RÁNTOTTA? 14-es, nagybetős, félkövér félkövér, dılt, aláhúzott dılt, aláhúzott duplán aláhúzott kis kapitális

4 3. feladat A bekezdés nem más, mint két ENTER leütése között található szövegrész. Akár egy sor is lehet bekezdés. Minden dokumentum legalább egy bekezdést tartalmaz. Ez a bekezdés balra igazított. A szöveg jobb széle nem esik egy egyenesbe. A hagyományos írógéppel tudunk ilyen formában írni. Félkövér /bold/, 12 pont mérető karaktereket használunk itt. Ez a bekezdés jobbra igazított. A szöveg jobb széle egy egyenesbe esik, a bal nem. Az írógép nem tud így írni. Itt dılt /italic/ karaktereket használunk. Elıtte és utána 12 pontos térközt hagytunk, a sortávolság 1, 5 sornyi. Ez a bekezdés középre igazodik. Középre helyezendı címeknél praktikus. Itt normál karakterek szerepelnek, elıtte tizenkettı, utána egy pontos térköz van! Ennél a bekezdésnél a szöveg jobb és bal széle is egy egyenesbe esik, mint az újságoknál /sorkizárt/. A program ezt úgy oldja meg, hogy a szóközöket megnöveli. FONTOS DOLOG: a hagyományos írógépekkel ellentétben a szövegszerkesztı programban NEM KELL minden sor végén új sort kezdenünk, ezt a program automatikusan megteszi helyettünk! Elıfordulhat, hogy egy bekezdést nem a lap margójához szeretnénk igazítani. A szövegszerkesztı programban természetesen erre is lehetıség nyílik. A bekezdés kijelölése után a Formátum menüpont Bekezdés pontjában válasszuk ki a behúzás mértékét. Jelen esetben a jobb oldali behúzás 1 cm, a bal oldali pedig 3,5 cm. A bekezdés sorkizárt igazítású. A FENTI NÉGY KARAKTEREN KÍVÜL VÁLASZTHAT MÉG KIS NYOMTATOTT BETŐKET, egyszer aláhúzott, kétszer aláhúzott, csak a szavaknál aláhúzott, áthúzott karaktereket, írhatsz alsó és felsı indexet. Ennek a bekezdésnek az elsı sora beljebb kezdıdik, mint a többi három cm-rel, azaz az elsı sor behúzása 3 cm-es. Ez a bekezdés az úgynevezett függı behúzással készült. Ennek lényege az, hogy az elsı sor normál, a bekezdés többi sora pedig beljebb kezdıdik. Ebben a szövegrészben a függı behúzás mértékét 2 cm-re állítottuk a Formátum menüpont Bekezdés pontjában.

5 4. feladat A.A.Milne: MICIMACKÓ ÖTÖDIK FEJEZET AMELYBEN MALACKA EGY ELEFÁNTTAL TALÁLKOZIK (részlet) Bármerre nézek, furcsa, de nyoma sincs a méznek, mit tegnap Mackó koma nyelt, a m é z n e k hőlt nyoma kelt. H o l a m é z e c s k e? Elvitte a kecske? Furcsállom az egészet, ki ette meg a mézet?

6 5. feladat EGY SZAKKÉPZİ ISKOLA MÚLTJA ÉS JELENE Az ipari szakképzés legnagyobb bázisa Bács-Kiskun megyében a Gáspár András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (régi nevén: 607. számú Gáspár András Szakközépiskola és Szakmunkásképzı Intézet) Kecskeméten. Az iskola október 24-én elkezdte mőködését ben az iskola megkapta a régi törvényszék épületét és itt tíz tantermet alakítottak ki ra megértek a feltételek ahhoz, hogy az iskolát "szakirányúvá" nyilvánítsák. A szépen induló fejlıdést az elsı világháború megzavarta. Az iskola épületébıl hadi kórház lett. A tanítás öt helyen keservesen folytatódott április 10-tıl a tanoncokat rendszeresen berendelték az Iparosotthonba, ahol világnézeti elıadásokat tartottak számukra ig csak fiúk jártak az iskolába, ettıl az évtıl már a lányok is tanulhattak szakmát. Roppant nehéz idı következett az iskola életében: a második világháború. A tanítás csak 1945 tavaszán kezdıdött újra. Új szellem költözött az iskolába, a bizakodás és tenniakarás szelleme. Dinamikus fejlıdés kezdıdött 1950-tıl. A személyi kultusz hatása az iskolára is rányomta a bélyegét. Az iskola 1954-ben elnéptelenedett ban, a 75. éves jubileumi ünnepség alkalmából a Munkaügyi Minisztérium a kecskeméti csizmadia fiának, Gáspár András 48-as honvédtáboroknak nevét adományozta az iskolának. Ettıl kezdve iskolánk fejlıdése felgyorsult ben felépült az iskola kétemeletes diákotthona. Az oktatás is lépésrıl lépésre korszerősödött. A tanulók létszáma rohamosan növekedett, majdnem elérte a 3000 fıt, a felnıtt dolgozók létszáma 350 fı volt. Az iskola 1968-ban kettévált ben elkészült a tanmőhely. A képzés 11 kabinetben folyik. A tanmőhelyi képzés tanterv alapján, produktív munkán keresztül valósul meg. A termelési érték 5-6 millió forint között mozogott évenként ban indult az elsı autószerelı szakközépiskolai osztály. Az iskola 1983-ban ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját ben elkezdıdött az építıipari szakközépiskolai képzés, és ezt továbbfejlesztve ban a technikusképzés. Az 1986-os év kiemelkdı fejlesztése az iskola életében az audiovizuális studiórendszerő oktatás és szemléltetés ban páratlan értékkel gyarapodott az intézet, felépült a meglévı tornaterem mellett egy új, hatalmas és korszerő sportcsarnok. Az 1990-es években kezdıdött az informatika és a számítástechnika kiemelt mértékő fejlesztése. Az 1999-es és 2000-es tanév mérföldkı az iskola életében: a világhálón az internet segítségével hatalmas mennyiségő információ vált a tanulók és a tanárok számára hozzáférhetıvé, 5 korszerően felszerelt számítógépteremben folyik a szakmunkás- és szakközépiskolás tanulók képzése.

7 6. feladat S Á N D O R Sándor vagyok, Jókai út 27 szám alatti lakos... és... mikó? És a Fogarasi Árpádról mit tud elmondani? Hát Árpád egyet... hát egy évvel fiatalabb... éntılem,... talán... egy évvel, mer a nıvérével együtt jártam iskolába a Malvinnal és semmi többet nem tudok elmondani. Árpád... fiatalabb tılem egy évvel. Malvin iskolatársam... vót valamikor. Hogy dolgozik? Jó munkásember? Biztosss. Biztos jó munkásember.... Árpád, biztos jó munkásember.... A... a nıvérje velem egykora születéső. Úgyhogy egyebet nem tudok mondani. Kérem kapcsolja ki. És az építményérıl mit tud? Hát, az építményérıl annyit tudok, hogy... a tanács... megkapta az ojjektum... ra való,... hogy mondjam magának... hogy ezt az építményre megkapta a tanácstúl az engedélyt, hogy... hogy akarom magának kifejezni, hogy... mindent megkapott erre az ojjektumra, meg háromszázezer lite, harmincezer vagy nem tudom... valami... ojjektumra, hogy a litér háromszázezer, harmincezer literes víztartályra megkapja az engedélyt... és... És mire fog szolgálni ez az objektum? Hát ez a kocsordi tanács részirül megkapta az engedélyt... ez ahogy a... az oxigén kihasználására, ilyesmit hallottam én... tudomásom szerint hogy harminc, hogy az oxigén ezt a amikor... a harmincezer literes víztartály az objektum... részirül, hogy azt fel fogja használni amikor hidraulika, mittudomén. És atomtámadás ellen is véd ez? Nem, igen... az ellen nem véd, de viszont... így magyaráz...ta ki Árpi, hogy... a vízbül veszi ki a... a... az oxigént. Teccik érteni? A vízbül fogja az o, harmincezer... literbül veszi ki az oxigént.

8 7. feladat A B A N K A U T O M A T A H A S Z N Á L A T A, A V A G Y J Ó U T A T Örömmel értesítjük ügyfeleinket új szolgáltatásunkról, az autóból kezelhetı bankautomata hálózatról. Mától fogva automatáinknál anélkül vehet fel készpénzt, hogy kiszállnának az autóból. Hogy ennek elınyét élvezhessék, kérjük a kezelési utasítás figyelmes elolvasását. Férfi ügyfeleknek: Hajtson az automatához, és nyissa ki az oldalablakot. Helyezze be az automatába a hitelkártyáját, és adja meg a PIN-kódot. Billentyőzze be a kívánt összeget. Tegye el a pénzt. Vegye ki a hitelkártyáját és a számlát. Húzza fel az ablakot, és jó utat! Nıi ügyfeleknek: 1. Hajtson az automata elülsı oldalához. 2. Indítsa újból a lefulladt motort. 3. Nyissa ki az oldalablakot. 4. Menjen hátrafelé, amíg az automata a bal vállával szembe nem kerül. 5. Vegye elı a táskáját, és ürítse ki az utasülésre, majd keresse meg a hitelkártyáját. 6. A visszapillantó tükörben ellenırizze a sminkjét. 7. Próbálja meg a hitelkártyáját behelyezni a bankomatba. 8. Szálljon ki, hogy elérje. 9. Helyezze be a hitelkártyát. 10. Vegye ki, és helyezze bele fordított irányba. 11. Menjen vissza a kocsihoz, és vegye elı a noteszét, amibe a PIN-kódját írta. 12. Billentyőzze be az adott számokat 13. Nyomja meg a törlés gombot, és a TAJ száma helyett adja meg a mellette lévı 4 jegyő számot. 14. Most üsse be a felvenni kívánt összeget. 15. Vegye el a készpénzt, és a bizonylatot. 16. Szálljon vissza a kocsiba, keresse meg a pénztárcáját, és tegye el a pénz, ellenırizze a sminkjét és induljon el. 17. Tolasson vissza az automatához, szálljon ki és vegye ki a hitelkártyáját. 18. Tegye el a kártyát 19. Ha a sminkje rendben, egyes sebességgel. 20. Indítsa újra a lefulladt motort. 21. Vezessen 3-4 km-t, és ha gyorsabban szeretne menni, engedje ki a kéziféket.

9 8. feladat Macskák A macska remek vadász. Érzékszervei kitőnıek, fogai és karmai élesek, erıs és ügyes. Fıleg éjjel vadászik, sötétben is jól lát. A házimacska vadon is megél: egereket, kis madarakat, rovarokat és más állatokat fog. Ez persze nem igaz a fajtiszta, tenyésztett macskák túlnyomó többségére, amelyek már hozzászoktak a kényelmes szobai élethez. Oroszlán, tigris és más nagymacskák Kevés állat kelt olyan félelmet, mint a nagymacskák: az oroszlánok, tigrisek, párducok vagy a gepárd. Valamennyien ügyes vadászok, karmuk és foguk erıs, borotvaéles, testük izmos, érzékszerveik kiválóak. Gyönyörő csíkos vagy pettyes bundájuk jól elrejti ıket a növényzetben, így becserkészhetik, és váratlanul lerohanhatják mit sem sejtı áldozataikat: zebrákat, zsiráfokat vagy másokat. A nagymacskáknak hét fajuk van. Legnagyobb közülük a tigris: egy felnıtt állat hossza orrától a farkáig elérheti a 3 m-t. Az oroszlán sokkal kisebb. A macskafélék ısei 45 millió évvel ezelıtt jelentek meg. A legtöbb macskaféle az oroszlán, párduc, gepárd Afrikában él. A hópárduc a közép ázsiai hegyvidékek erdeinek és füves pusztáinak lakója. A jaguár a Közép és Dél Amerika legnagyobb macskaféléje.

10 9. feladat Itt a tavasz, jön a nyár ÉPÍTSE, SZÉPÍTSE OTTHONÁT május 1.-tıl csökkentjük az építési hitelek kamatát A hitel felhasználható: Ha telket szeretne vásárolni Ha lakást szeretne építeni Ha festeni szeretné lakását Ha új fürdıszobát szeretne Ha kívül omlik a vakolat, és fel kell újítani Keressen bennünket, mi segítünk Kirendeltségeink: SZATYMAZ Sándorfalva Zsombó

11 10. feladat KERET MENET Kereteket a Formátum menü Szegély és mintázat pontjával készíthetünk. Bemutatjuk a keretek közé szorított szöveg lehetıségeit. Vigyázat, a keret nem feltétlenül jelent korlátot. Esetenként kiemeli a mondanivalónkat. Ha akarjuk be is húzhatjuk. Ha akarjuk csak a szöveg háttere lesz szinezve, nem a teljes sor margótól margóig. Lehetıség van arra is, hogy árnyaltabbá tegyük a kifejezéseinket. Sokféle keret létezik. Választóvonalként is használhatunk szegélyt Ez a kis dokumentum, csak néhány példát emel ki a lehetıségek közül. Számtalan módja van, hogy színessé tegyük szövegünket. Bekeretezhetjük akár az egész oldalt is, de elıtte beszúrunk egy képet a Beszúrás menü Kép ClipArt pontja segítségével. Legyen 5cm magas és 4cm széles.

12 11. feladat PIZZA ÉTTEREM INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS Szeged, Pipacs u. 13. Tel: PIZZÁK Margarita Paradicsom, mozzarella sajt 225 Ft Sonkás 250 Ft Paradicsom, mozzarella sajt, sonka, zöldpaprika Magyaros 300 Ft Paradicsom, sajt, szalámi, hagyma, paprika Gombás Paradicsom, sajt, gomba, főszerek 275 Ft Csirkés 300 Ft Paradicsom, csirke filé, sajt, hagyma, zöldpaprika Vegetáriánus 280 Ft Paradicsom, mozzarella sajt, hagyma, zöldpaprika, gomba, zöldborsó SALÁTÁK Gyümölcs saláta İszibarack, alma, ananász 220 Ft Vegyes 220 Ft Káposzta, kukorica, zöldborsó, majonézes mártás Vitamin 220 Ft Uborka, paradicsom, saláta, zöldborsó, joghurtos öntettel ITALOK Dobozos üdítı 120 Ft Dobozos sör 138 Ft J ó é t v á g y a t k í v á n u n k!

13 12. feladat TABULÁTOROK Bevezetés...1 A szövegszerkesztés alapjai...3 A betőjellemzık...7 A bekezdés jellemzıi...11 A tabulátorok használata...15 Megrendelés Megnevezés Cikkszám Menny.egys. Menny. Eár Érték Toll db Irattartó db Cellux csom Telefonkönyv Név Osztály Telefonszám Titkárság 11 Marketing 13 Pénzügy 12 Aranyos Izabell Számvitel 18 Kellemes Emese Titkárság 11 Nagyfejő Zoltán Marketing Órarend Hétfı Kedd Szerda Csütörtök Péntek 1 Magyar Magyar Magyar Magyar Magyar 2 Angol Matematika Matematika Magyar Matematika 3 Magyar --- Magyar Matematika --- 4Matematika Magyar Ebéd Ebéd Ebéd Ebéd Ebéd

14 13. feladat XXX Kft. Oktatási Központ J e l e n t k e z é s i l a p Kérem jelentkezésemet nyilvántartásba venni kosárfonó tanfolyamra. Név:... Anyja neve:... Születési hely:... Születési idı... Iskolai végzettség:... Levelezési cím... Telefon... A tanfolyamról A TV-bıl Rádióból Újsághirdetésbıl Ismerıstıl értesültem. Alulírott tudomásul veszem, hogy a tanfolyam díjat a kurzus kezdéskor megkötött képzési szerzıdés alapján fizetem, a tanfolyam elvégzéséhez szükséges okmányokat az elsı foglalkozásra magammal hozom. Budapest, Aláírás Átvéve:... Képzés várható idıpontja:...

15 14. feladat ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS Eladó: Hő Jenı (Szentes, Veres Péter u. 6/4) Vevı: Vad Alma (Csongrád, Mikszáth K. u. 19.) Az adásvétel tárgya 1db R-200 Csepel típusú kútfúró berendezés. (Alvázszáma: D344-02/2-7512/20, motorszáma: ) Az eladó és a vevı a tanúk elıtt a vételárat illetve a gép dokumentációit egymástól átvették, így az adásvétel létrejött, a vevı a gépet telephelyére szállíthatja. Kelt:... Eladó Vevı... Tanú 1... Tanú

16 15. feladat A F E N teljes értékő kutyaeledel Összetevık:hús és állati. melléktermékek, gabonafélek, tej és tejszármazékok, ásvanyi anyagok, cukor. Adagolási javaslat: a kutya súlya: konzerv/nap 15kg 1 30kg 1 1/2 40kg 2 60kg 2 1/2 A feltüntetett mennyiségek kizárólag csak tájékoztató jellegőek. Az egyes kutyák szükségletét más tényezök is meghatározzák : a fajta, a kor, a napi mozgás és az életkörülmények. Az AFEN-t mindig szobahırnérsékleten add kutyádnak, soha ne közvetlenül a hőtıszekrénybıl. Kutyád táplálásával és gondozásával kapcsolatos további informáciákért írj az alábbi címre: AFEN, Budapest 4004, Pf. 112/111, 1234/789 GeneralFoodsHungary 1215 g

17 16. feladat Á L L A M I K A M A T T Á M O G A T Á S O S H I T E L Ú J L A K Á S R A 1 A kölcsön Törlesztési idı (év) 3 Ügyleti kamat évi 3% összege Érvényes március 1-tıl 2 A támogatás mértéke, a felvett összeg nagyságától és a futamidıtıl függ. 3 Megfelelı feltételek mellett adható 25 év is.

18 17. feladat M E G R E N D E L É S Címzett: A VEVİ Feladó: CSILLA KÉPGALÉRIA Cím: A VEVİ LAKÁSA Dátum: május 23. Telefon: A VEVİ TELEFONJA Lapok: Tárgy: Van Gogh: Napraforgók Másolat: Sürgıs Tájékoztatás Véleményt kér Választ vár Postázás Megjegyzések:

19 18. feladat Számla A vevı neve: Polgármesteri Hivatal KK Számítástechnika BT Baja Nyúl tér 7. (79) A vevı címe: Kalocsa A fizetés módja: Készpénz Átutalás Incasso A számla kelte: február 1. A fizetés határideje: Kedvezmény: 10% Sorszám: Szolgáltatás Tanfolyami díj: 1 fı 50000,00 Ft Összesen: 90000,00 Ft Kiállító : Sovány Sára

20 19. feladat A szakmai vizsga részei 1. Az írásbeli vizsga Az írásbeli vizsgán a szoftver és hardver környezettıl független, általános ismeretanyagot kell számon kéni. A tételeket az MKM központilag adja ki, és a jelölt a vizsgán kapja meg. Segédeszköz nem használható. A vizsga idıtartama: 2 óra. 2. A gyakorlati vizsga Gyakorlati vizsgára csak a sikeres írásbeli vizsgát tett jelöltek bocsáthatók. A vizsgázók a tanult témákban egy-egy feladatot oldanak meg a számítógépen. A gyakorlati vizsga komplex feladatát legalább három változatban a képzı intézmény dolgozza ki, és a vizsgabizottság elnöke a területi gazdasági kamarát képviselı vizsgabizottsági taggal egyetértésben hagyja jóvá. A megoldás során a vonatkozó kézikönyveket használhatják. A feladat kidolgozásának ideje 2 óra. 3. A szóbeli vizsga Szóbeli vizsgára csak az a jelölt bocsátható, aki sikeres gyakorlati vizsgát tett. A szóbeli vizsga a gyakorlati vizsgához kapcsolódik. A vizsgabizottság a gyakorlati feladat megoldásával kapcsolatos kérdéseket tesz fel. A vizsgakérdés sort a képzı intézmény állítja össze - IV. 1. alapján - és azt a kijelölt vizsgabizottsági elnökkel elızetesen egyezteti. Nem megfelelı vagy nem megfelelı nehézségi fokú kérdéssor esetén a vizsgabizottság elnöke a kérdéssort átdolgoztathatja. A szóbeli vizsgán meg kell gyızıdni arról, hogy a vizsgázó rendelkezik a számítógéppel való kommunikációhoz szükséges idegennyelv-ismerettel. A vizsgarészek a feltételektıl függıen - a vizsgabizottság egyetértésével - egy napra is szervezhetık.

21 20. feladat AZ IGÉNYBE VEHETİ SZOLGÁLTATÁSOK A AS KÉK SZÁMON A KÖVETKEZİK: 1. 1 gomb: Ügyintézı kapcsolása 2. 2 gomb: Mérıóra állás bejelentés 3. 3 gomb: Számlázással kapcsolatos ügyek (számlamásolat készítése, csekk igénylése, pótszámlák kiállítása, folyószámla egyeztetés) 4. 4 gomb: Szolgáltatási szerzıdéssel kapcsolatos ügyek (szerzıdésmódosítás, adatmódosítás, reklamációk) gomb: Általános Információk 5.1. Aktuális akciók 5.2. Zöld vonal lehetıségei 5.3. Ügyfélszolgálati iroda nyitva tartása 5.4. Letölthetı dokumentumok Szerzıdés formanyomtatvány Egyéni formanyomtatvány Társas formanyomtatvány Ügyfélszolgálatok listája Díjtételek Új igénybejelentı 5. gomb: Bármi más 7. gomb: Hibabejelentés

22 21. feladat ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA Cégünk szlogenje: megbízhatóság, minıség, garancia. Figyelje folyamatos akcióinkat! Ápr. 20.-máj. 20. szalagfüggöny -15% Máj. 20.-jún. 20. mobil szúnyogháló -15% Jún. 20.-júl. 20. roletta, reluxa -15% Jú1.20.-aug.20. harmonikaajtó -15% Aug. 20.-szept. 20. csuklókaros napellenzı -15% Szept. 20.-okt. 20. alumínium redıny -15% Okt. 20.-nov. 20. mőanyag redıny -15% Reméljük felkeltettük érdeklıdését, várjuk leendı ügyfeleink jelentkezését! Telefon: 06-30/ , 64/

23 22. feladat VÍRUSKERESÉS ÉS VÍRUSÍTRÁS Elsı lépésként nem árt tisztázni, mit is értünk számítógép-vírus alatt. A számítógépvírus olyan speciális program, amely képes a háttértárakon terjedni és bizonyos feltételek teljesülése esetén kárt okozni. Vírusok csoportosítása: File vírusok Boot vírusok Összetett (multipartate) vírusok Polimorf vírusok Lopakodó (stealth) vírusok Makro vírusok Trójai programok Backdoor programok vírusok Retrovírusok Hoax, azaz álhír (átverés) Védekezés a vírusok ellen Vírusszakértık esküsznek rá, hogy minden egyéni számítógépen új programok telepítése esetén vagy új állományok (floppy-s vagy CD-s) felvitele esetén, hálózatba kötött gépeknél pedig szinte folyamatosan minden gép vírustámadásokra is számíthat. A kérdés tehát nem az, hogy gépünk ki lesz-e téve támadásnak, hanem az, hogy mit tehetünk annak kivédése érdekében? Javasolt irányelvek: 1. Gépünk felhasználói jogosultságait megfelelı körültekintéssel alakítsuk ki. 2. Jelszavunkat (jelszavainkat) ırizzük megbízható, nehezen hozzáférhetı helyen. 3. Bizalmas adatokat tároló számítógép használatát ne engedjük meg bárkinek. 4. Kizárólag jogtiszta programokat használjunk. 5. Kizárólag megbízható forrásból fogadjunk el állományokat. 6. Folyamatosan figyelı vírusellenırzı programot használjunk. 7. A vírusellenırzı program tudásbázisát a lehetı leggyakrabban - napi, esetleg heti - rendszerességgel frissítsük. 8. Csak akkor csatlakozzunk bármilyen hálózathoz, ha használjuk azt és ne engedélyezzünk automatikus csatlakozást. 9. Tőzfallal védjük gépünket/gépeinket a külsı behatolásoktól. 10. Folyamatosan figyelt levelezırendszert használjunk, amelyben csak ellenırzött, megbízható forrásból érkezı csatolt állományok lehetnek, és minden tartalom víruskeresıvel ellenırzött. Jegyezzük meg! Teljes biztonság nincs, de a fenti alapszabályok betartásával közelébe érhetünk

24 23. feladat Az XXX gyógyszernek nem minısülı gyógyhatású készítmény, amelynek hatását népgyógyászati és kísérleti adatok igazolják. 4 Összetétel: 50 ml tartalmaz 4,3 xxx kivonatot 70%-os alkoholos oldatban. Javallatok: Általános erısítı, és élénkítı hatású. Eredményesen alkalmazható felsılégúti megbetegedések megelızésére, ill. enyhítésére. Adagolás: Naponta 2-3-szor 20 cseppet kenyérre vagy cukorra csepegtetve bevenni. Figyelmeztetés: A készítményt gyermekek elıl gondosan el kell zárni. Virágporra érzékeny Egyéneknek allergiás reakciót válthat ki. Szembe, nyálkahártyára, nyílt vérzı felületre ne kerüljön! Tárolás: Cº-on Felhasználható a gyártástól számított 18 hónapig, a felbontástól számított 6 hónapig. Gyártja és forgalmazza: YYY Rt. 4 Az Országos Gyógyszerészeti Intézet kísérletei.

25 24. feladat Magyarország Magyarország Közép-Európában, a Kárpátok hegykoszorújával körülölelt medencéjében fekszik. Címerében a magyar korona és alatta két részbıl álló pajzs STATISZTIKA Terület: km 2 Fıváros: Budapest Hivatalos nyelv: magyar Vallás: Római katolikus, protestáns Pénznem: forint Fı export cikkek: mezıgazdasági termékek, gyógyszer, autóbusz Fı importcikkek: kıolaj, földgáz, félkész termékek, gépek, gépkocsik idegenforgalmú vidéke. látható. Szembıl nézve a bal oldalán az Árpád-házi királyok vörös-ezüst sávos (címertani elnevezéssel vágásos) címere, jobb oldalán pedig a királyi hatalom bizánci eredető jelképe, a hármas halmon nyugvó kettıs kereszt jelenik meg. A tengerparttal nem rendelkezı Magyarország nagy kincse a csaknem 600 km 2 -es sekély tó, a Balaton. Átlagos mélysége 3 m, legmélyebb pontja a Tihanyi-félsziget elıteében 11 m. Két partja teljesen különbözı: a délit lubickolásra hívogató homokos föveny kiséri, az úszóknak való északianak pedig a partot övezı hegykoszorú adja a varázsát. A tó körül kiépült üdülıövezet az ország legnagyobb A Mecsek az egyetlen szigetszerően különálló magyar középhegység. Déli fekvése miatt kellemes, mediterrán jellegő éghajlat és növényzet például szelídgesztenyék jellemzik. Hegységei közül a Mátrában emelkedik az ország legmagasabb csúcsa, az 1014 m-es Kékes, az Aggteleki-hegység belseje pedig Európa leghosszabb (22 km) és legszebb cseppkıbarlangját rejti. A kis Magyarország gyógyvíz-nagyhatalom! Szerte az országban számos helyen fakadnak gyógyító anyagokban gazdag források. Az egyik leglátogatottabb nemzetközi Magyarország Gyır-Moson-Sopron Pest Komárom-Esztergom Somogy Tolna Nógrád Borsod-Abaúj-Zemblén Heves Szabolcs-Szatmár-Bereg Hajdú-Bihar gyógyüdülıhely a radioaktív, termálviző Vas Veszprém Fejér Jász-Nagykun-Szolnok források táplálta Hévízi-tó körül épült ki. Zala Bács-Kiskun Békés Az ország fı Csongrád folyója a Duna km-es teljes hosszából 417 km-t tesz Baranya meg magyar földön. A nagy áruforgalmat lebonyolító folyó hazánkba belépve nyugat-kelet irányba haladva képez természetes határt észak felé, majd a keskeny Visegrádi-szorosnál áttör a Dunántúli- és az Északi-középhegység hegyei között. Áttörési szakasza a festıi szépségő Dunakanyar, ahonnan a Duna észak-déli irányban folytatja tovább útját. hírő

26 25. feladat NYEREMÉNYJÁTÉK KÖLTS EL SZÁZEZRET! Tíz szerencsés olvasónk összesen EGYMILLIÓ forintot NYERHET Kedves Olvasóink! Ha válaszol alábbi kérdéseinkre, és a választ felbélyegzett, nyílt levelezılapon február 15-éig elküldi szerkesztıségünk címére, százezer forintos C&C vásárlási utalványt nyerhet. Címünk: 1536 Budapest, Pf A levelezılapra írják rá: C&C katalógus áruház! 1. Milyen darabot próbál eheti interjú alanyunk? 2. Hány szigetbıl áll Indonézia? Tíz szerencsés megfejtınk a C&C katalógus áruházban költheti el nyereményét. Játszanak velünk!

27 26. feladat Gyulai Polgárırség Gyula Gyulai u << NÉV >> << CÉG >> << VÁROS >> <<UTCA>>, <<HÁZSZÁM>> Meghívó Tisztelt Hölgyem! Szeretettel meghívjuk Önt kísérıjével a Gyulai Polgárırség ünnepélyes díszvacsorával egybekötött közgyőlésre, melyet az Aranyszarvas Fogadóban tartunk február órától. Megjelenni kötelezı: nagyestélyiben Jelzést kérünk: galambpostán

28 27. feladat Megállapodás amely létrejött egyrészrıl az XYZ Bank Rt. Vállalati Folyószámla Fıosztály (1256 Budapest, Kacsa u. 4.) mint számlavezetı, másrészrıl (a továbbiakban számlatulajdonos) YYY Kft. között a mai napon, az alulírott helyen és feltételekkel: Számlavezetett részére számlavezetı számon vállalati folyószámlát vezet. Jelen szerzıdés aláírásával számlavezetett felhatalmazza számlavezetıt arra, hogy telefonon az 1. pontban meghatározott számla egyenlegére és napi forgalmára vonatkozó információt adjon annak, aki a számlavezetett számlaszámát és a jelszót megadja. Az elsı telefonhíváskor alkalmazott alapjelszó négy karakterbıl álló számjegy: Alapjelszó: Számlavezetett a szolgáltatást a jelen szerzıdés aláírt példánya Bank általi kézhezvételétıl számított 2. naptól veheti igénybe. 1. Nyissa meg a dokumentumot! 2. Igazítsa középre az elsı bekezdést, és a bető nagyságát állítsa 16 pontosra! 3. Növelje meg a Megállapodás szó betőinek egymástól való távolságát! 4. Az XYZ Bank Rt. és az YYY Kft. betőtípusát állítsa vastag dılt betősre! 5. A kötıjellel kezdett bekezdésekben a jeleket cserélje sorszámra! A megoldás során alkalmazzon formázást! 6. Az elızı pontban megadott szövegrész legyen sorkizárt! 7. Az elızıekben megformázott szövegrész jobb és bal margótól való távolsága legyen 2 cm-rel nagyobb! 8. Az Alapjelszó szót formázza meg kék színnel, és húzza alá! A szó kezdıdjön 2 cm-rel beljebb (ne használjon tabulátort)! 9. Illesszen be négy, megfelelı nagyságú négyzetet az Alapjelszó: szöveg után! 10. Illessze be a dokumentum végére az aktuális dátumot úgy, hogy az mindig az aktuális dátumot mutassa! 11. Tabulátor segítségével készítsen két aláíráshelyet pontsorral! 12. Készítsen egyedi fejlécet! 13. Nyomtassa ki a dokumentumot! 14. Mentse el a dokumentumot!

29 28. feladat Meghívó Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját hagyományosan megrendezésre kerülı Auguszta Bálunkra. A rendezvény helye: Szentendre, Parti stny. 6. pontos idıpontja: október zene, tánc, svédasztal, kilencfogásos vacsora, tőzijáték, légibemutató Megjelenés férfiaknak szmokingban, hölgyeknek estélyiben. 18 éven aluliak a rendezvényt csak különleges engedéllyel látogathatják. Ha az Ön meghívója az ABR Kft. domborbélyegzıjével meg van jelölve, úgy az belépıként szolgál az Ön és négy meghívottja számára. Ha a meghívó jelöletlen, úgy belépıt az ABR Kft.-nél igényelhet Ft/fı egységáron, amely összeg a vacsorát is magában foglalja. 1. Nyissa meg a dokumentumot! 2. A Meghívó szó betőit nagyítsa 30 pontosra! 3. A rendezvény helye és ideje legyen félkövér betővel szedve! 4. A rendezvény helyét és idıpontját tartalmazó sorok kerüljenek narancssárga alapra! 5. Igazítsa középre a legelsı sort, valamint a rendezvény helyét és idejét! 6. Az Auguszta Bál szöveg legyen más betőtípussal megformázva! 7. A zenétıl a légi bemutatóig tartó felsorolást alakítsa át úgy, hogy a tételek egymás alá kerüljenek, mindegyik elıtt álljon egy szimbólum (pl. egy kör)! A megoldás olyan legyen, hogy a lista kiegészítésekor az új elem elıtt automatikusan megjelenjen az adott szimbólum! 8. A Megjelenés kezdető bekezdés szövege legyen dılt betős és jobbra igazított! 9. A belépı árát javítsa át Ft-ra, és tegye zölddé! 10. Az utolsó két bekezdés között ne legyen üres sor, csak egy vékony vonal! 11. Írja be a dokumentum végére annak a menüpontnak a nevét, amellyel az utolsó mővelet visszavonható! 12. Végezzen helyesírás-ellenırzést! Vegye fel a helyesírás-ellenırzı kivételszótárába a Szentendre szót! 13. Oldja meg, hogy két meghívó legyen egy oldalon egymás mellett! 14. Nyomtassa ki a dokumentumot! 15. Mentse el a dokumentumot! 16. Mentse el a dokumentumot a megadott néven a megadott helyre, de más formátumban, mint az ön által használt szövegszerkesztı saját vagy alapértelmezés szerint használt formátuma!

30 29. feladat Budapest Fıváros Önkormányzata Fıpolgármesteri Hivatal Adó Ügyosztály Szám: Adószám: Folyószámla száma: Fizetési értesítés Tisztelt Ügyfelünk! Az adózás rendjérıl szóló többször módosított évi XCI. tv (8)-(9) bek.-ben foglaltak szerint a mellékelt folyószámla-kivonattal és késedelmipótlék-elszámolással tájékoztatjuk folyószámlájának december 31-i zárási egyenlegérıl. Amennyiben saját nyilvántartása és a közölt adatokban forgalmi tételekben van eltérés, pl. olyan évközi változás következett be, amely nincs lekönyvelve, illetve befizetése nem szerepel, akkor a határozatszám megjelölésével vagy a befizetési bizonylat másolatával beadott beadványa alapján a helyesbítést elvégezzük. Ha viszont nem azonosítható tételek okoznak egyeztetést igénylı eltérést, szíveskedjék felkeresni ügyfélszolgálati irodánkat. Ügyfélszolgálati iroda címe: Budapest, XXV., Smaragd u. 20. Tel.: Budapest, Kıhidi Zoltán ügyosztályvezetı 1. Nyissa meg a dokumentumot! 2. Tegye nagybetőssé az elsı három sor szövegét! 3. Állítsa be 13 pontos nagyságúra az elsı három sor szövegét! 4. Igazítsa középre az elsı három sort! 5. Helyezze át a fejlécbe az elsı három sort! Egészítse ki a fejlécet annak a menüpontnak a nevével, amellyel az áthelyezés elvégezhetı! 6. Tegye félkövérré a Fizetési értesítés szöveget! 7. Növelje meg a betőközt a Fizetési értesítés szövegben! 8. A törvény megnevezése legyen dılt betővel szedve! 9. A levél szövege legyen sorkizárt! 10. Az ügyfélszolgálati iroda telefonszáma kerüljön beljebb, a Budapest szó alá! 11. Az aláírás kerüljön a jobb oldalra! 12. A dokumentum végén legyen egy dupla vonal, alatta a hivatal címe és levelezési címe! 13. Állítson be másfeles sorközt a teljes szövegben! 14. Igazítsa a dokumentum szövegét vertikálisan középre! 15. Nyomtassa ki a dokumentumot! 16. Mentse el a dokumentumot!

3. MODUL SZÖVEGSZERKESZTÉS ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK A MEGOLDÁSHOZ ÉS A JAVÍTÁSHOZ

3. MODUL SZÖVEGSZERKESZTÉS ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK A MEGOLDÁSHOZ ÉS A JAVÍTÁSHOZ 3. MODUL SZÖVEGSZERKESZTÉS A HARMADIK MODUL TARTALMA A harmadik modul 161 feladatot tartalmaz. A vizsgaközpont ezek közül egyet jelöl ki a vizsgázónak. A vizsgázó a vizsga kezdetén megkapja annak a feladattípusnak

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS: ALAPSZINT:... pont EMELT SZINT:... pont VIZSGÁZTATÓ ALÁÍRÁSA:... VIZSGÁZÓ NEVE: Papillon

ÉRTÉKELÉS: ALAPSZINT:... pont EMELT SZINT:... pont VIZSGÁZTATÓ ALÁÍRÁSA:... VIZSGÁZÓ NEVE: Papillon 41. FELADAT 2. Készítsen tetszőleges tartalmú fejlécet! 3. Nyomtassa ki, majd mentse el a fájlt! 4. Mentse el a dokumentumot HTML formátumban is! Papillon A Papillon Int l megkezdte egy, az eddigieknél

Részletesebben

ECDL Szövegszerkesztés Syllabus 5. alapján

ECDL Szövegszerkesztés Syllabus 5. alapján 3. MODUL SZÖVEGSZERKESZTÉS 1. FELADAT 1. Gépelje be és formázza meg az alábbi szöveget! A jelölt helyre szúrja be úgy a dátumot, hogy az mindig az aktuális dátumot mutassa! A dokumentum bal és jobb margóját

Részletesebben

ECDL Szövegszerkesztés, syllabus 5.0 ECDL VIZSGAPÉLDATÁR. Szövegszerkesztés Syllabus 5.0. www.ecdl.hu

ECDL Szövegszerkesztés, syllabus 5.0 ECDL VIZSGAPÉLDATÁR. Szövegszerkesztés Syllabus 5.0. www.ecdl.hu ECDL VIZSGAPÉLDATÁR Szövegszerkesztés Syllabus 5.0 www.ecdl.hu 2014 ECDL Foundation (ECDL-F) és Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) Minden jog fenntartva. Jelen kiadványt, ill. annak részeit

Részletesebben

Sulinet Expressz informatikai és informatika alapú továbbképzések Példatár

Sulinet Expressz informatikai és informatika alapú továbbképzések Példatár Sulinet Expressz informatikai és informatika alapú továbbképzések Példatár Sulinet Expressz, 2003.12.12. Tartalomjegyzék Bevezetés a számítástechnikába,( információ-technológiai (IT) alapismeretek, operációs

Részletesebben

Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Közhasznúsági jelentés 2006.

Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Közhasznúsági jelentés 2006. 1 Bevezetı... 2 2 A Társaság gazdálkodása... 3 2.1 A TÁRSASÁG VEZETÉSE... 3 2.2 A SZÁMVITELI POLITIKA RÖVID ISMERTETÉSE... 4 2.3 FORRÁSOK... 4 2.4 ESZKÖZÖK... 5 2.5 LELTÁROZÁS... 5 2.6 KIEGÉSZÍTÉSEK A

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ EUROPASS ÖNÉLETRAJZ-SABLON KITÖLTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ EUROPASS ÖNÉLETRAJZ-SABLON KITÖLTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ AZ EUROPASS ÖNÉLETRAJZ-SABLON KITÖLTÉSÉHEZ (http://europass.cedefop.eu.int) BEVEZETİ Az önéletrajz elkészítése mindig fontos lépés az álláskeresés során. Az önéletrajz rendszerint az elsı kapcsolatfelvétel

Részletesebben

Debreceni Egyetem Agrárgazdasági- és Vidékfejlesztési Kar

Debreceni Egyetem Agrárgazdasági- és Vidékfejlesztési Kar Debreceni Egyetem Agrárgazdasági- és Vidékfejlesztési Kar Gazdasági- és Agrárinformatikai Tanszék Tanszékvezetı: Dr. habil. Herdon Miklós, egyetemi docens ELEKTRONIKUS KERESKEDELMI MEGOLDÁSOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

Részletesebben

KÖSZÖNTİ - KEDVES FIATALOK!

KÖSZÖNTİ - KEDVES FIATALOK! KÖSZÖNTİ - KEDVES FIATALOK! A Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület nevében szeretettel köszöntelek Titeket! Néhány gondolat erejéig had kérjem figyelmeteket. Egyesületünk 2003 óta mőködik Csepregen, mint

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. május 26-ai ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. május 26-ai ülésére 1 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. május 26-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Id. Rubik Ernı Középfokú Kollégiuma

Részletesebben

Saláta írás. H & K Hírlap információs havi lapja.

Saláta írás. H & K Hírlap információs havi lapja. H & K Hírlap információs havi lapja. Alapítva: 1995. Halász Zsuzsanna & Kristály Árpád XX. évf. 4. sz. A Leányfalui Önkormányzat támogatásával. 2015. április Móricz rendezvények Leányfalun Az utóbbi években

Részletesebben

Mindennapi életünk egyszerű ügyiratai

Mindennapi életünk egyszerű ügyiratai Jakabné Dr. Zubály Anna Mindennapi életünk egyszerű ügyiratai A követelménymodul megnevezése: Gépírás és iratkészítés A követelménymodul száma: 1617-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-013-30

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés... 1 2. Az internet és az elektronikus kereskedelem... 3. 2.1. Az internet... 4

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés... 1 2. Az internet és az elektronikus kereskedelem... 3. 2.1. Az internet... 4 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 1 2. Az internet és az elektronikus kereskedelem... 3 2.1. Az internet... 4 2.1.1. Az internet kialakulása... 4 2.1.2. Az internet jelene és jövıje... 7 2.2. Az elektronikus

Részletesebben

"KATTINTS RÁ, NAGYI! "

KATTINTS RÁ, NAGYI! "KATTINTS RÁ, NAGYI! " -internet használatának elsajátítása idıs korban- Tanfolyami segédanyag Budapesti Mővelıdési Központ 1119 Budapest, Etele út 55. Telefon: 06/1/371-2876, Fax: 06/1/371-2761. E-mail:

Részletesebben

1. Ismertesd a kommunikáció általános modelljét! Mutass be néhány kommunikációs technológiát!

1. Ismertesd a kommunikáció általános modelljét! Mutass be néhány kommunikációs technológiát! 1. Ismertesd a kommunikáció általános modelljét! Mutass be néhány kommunikációs technológiát! A kommunikációhoz legalább két szereplı szükséges. Egy adó és egy fogadó. Bármelyik fél lehet többszereplıs

Részletesebben

Angliában jártunk. Az országos döntıbe jutottak. A nemzetközi nınap alkalmából szeretettel köszöntjük hölgy olvasóinkat!

Angliában jártunk. Az országos döntıbe jutottak. A nemzetközi nınap alkalmából szeretettel köszöntjük hölgy olvasóinkat! Honlapunk:www.gerjen.hu X. évfolyam 3. szám INGYENES 2007. március ngliában jártunk nglia történelmével, kultúrájával és sportjával ismerkedtek meg a diákok z országos döntıbe jutottak tartalomból: Testületi

Részletesebben

XX. X. évfolyam 2011. 1. szám (jan.-febr. K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A

XX. X. évfolyam 2011. 1. szám (jan.-febr. K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A KISZOMBORI - HÍRADÓ XX. X. évfolyam 2011. 1. szám (jan.-febr. febr.) K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Tájékoztató a képviselı-testület

Részletesebben

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Búcsú az óvodától

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Búcsú az óvodától Leányvári Újság Leinwarer Zeitung AZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA II/9. szám 2008. július Búcsú az óvodától 2008. május 30-án a leányvári óvoda nagycsoportosai az évzáróval egybekötött ballagáson búcsúztak el az

Részletesebben

Képek a XI. egyházközségi bálról

Képek a XI. egyházközségi bálról 2009. február 28. 1. oldal kiskundorozsma.hu/dorozsmainaplo KÖZÉLETI LAP ALAPÍTVA 1990-BEN XX. évfolyam 2. szám 2009. február 28. Báli szezon Képek a XI. egyházközségi bálról Január 31-én a dorozsmai Sportcsarnokban

Részletesebben

ÚJSÁGOLÓ. Önkéntes tőzoltó egyesület alakul. A lakosság segítségével épül a Faluház. Új bérletrendszer. Virtuális hirdetıfal.

ÚJSÁGOLÓ. Önkéntes tőzoltó egyesület alakul. A lakosság segítségével épül a Faluház. Új bérletrendszer. Virtuális hirdetıfal. SZIGETMONOSTOR 2006. december 2007. január (XII. évf. 12. sz. XIII. évf. 1.sz.) Önkéntes tőzoltó egyesület alakul Szigetmonostor Önkormányzata a szentendrei-szigeti Önkormányzatokkal, valamint a Fıvárosi

Részletesebben

2009. AHFSZ Hírek. Audi Hungária Független Szakszervezet

2009. AHFSZ Hírek. Audi Hungária Független Szakszervezet 2009. AHFSZ Hírek Audi Hungária Független Szakszervezet Az Audi Hungaria Független Szakszervezet tájékoztatója www.ahfsz.hu 2009.január Kérdések, feleletek - Hány nap lehet a próbaidı? 81. (1) A munkaszerzıdésben,

Részletesebben

Pénzügyek egyszerűen, mindenkinek Ferenczi Gábor

Pénzügyek egyszerűen, mindenkinek Ferenczi Gábor Pénzügyek egyszerűen, mindenkinek Ferenczi Gábor Tartalomjegyzék: A közgazdasági, pénzügyi törvényekről... 3 Megtakarítás, befektetés, biztosítás, hitel... 3 Megtakarítások3 Befektetések... 4 Biztosítás...

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-76/2007/069. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Nyrt. Budapest ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indított

Részletesebben

2010. AHFSZ Hírek. Audi Hungária Független Szakszervezet

2010. AHFSZ Hírek. Audi Hungária Független Szakszervezet 2010. HFSZ Hírek udi Hungária Független Szakszervezet z udi Hungaria Független Szakszervezet tájékoztatója www.ahfsz.hu 2010. január-február Kérdések-feleletek Meddig lehet továbbvinni a +/- órákat? 117/C.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 4536-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

ÚJSÁGOLÓ. mányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi LXIV. törvény és számos végrehajtó rendeletük szabályozza.

ÚJSÁGOLÓ. mányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi LXIV. törvény és számos végrehajtó rendeletük szabályozza. SZIGETMONOSTOR ÖNKORMÁNYZATI LAPJA (XII. évf. 7-8. sz.) Választási tájékoztató Tisztelt Választópolgárok! A települési önkormányzati képviselık, polgármesterek, és a megyei közgyőlési tagok választását

Részletesebben

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja Levél Önkormányzatának idıszaki lapja A Képviselı-testület a 2013. február 28-i ülésén egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2013 (III. 01.) önkormányzati

Részletesebben

2011. AHFSZ Hírek. Audi Hungária Független Szakszervezet

2011. AHFSZ Hírek. Audi Hungária Független Szakszervezet 2011. HFSZ Hírek udi Hungária Független Szakszervezet z udi Hungária Független Szakszervezet tájékoztatója www.ahfsz.hu 2011. január-február 6000 5000 4000 3000 1000 0 420 1996 675 1997 847 1998 Taglétszám

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FİISKOLAI KAR SZAKDOLGOZAT Fehér Kálmán Gábor Nappali tagozat Számvitel szak Vállalkozási szakirány 2007 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI

Részletesebben

Számítástechnikai feladatgyűjtemény

Számítástechnikai feladatgyűjtemény Kovács László Számítástechnikai feladatgyűjtemény 2003. Amennyiben szeretné ezt a dokumentumot nyomtatott formában, B/5 formátumú könyvként is megkapni, jelezze ezt a szerzőnek az info@kobakbt.hu címen.

Részletesebben