E Vizsgakérdések és válaszok a Paksi Atomerőmű Zrt. munkavédelmi szabályozásából vállalkozás beosztott munkavállalói részére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E Vizsgakérdések és válaszok a Paksi Atomerőmű Zrt. munkavédelmi szabályozásából vállalkozás beosztott munkavállalói részére"

Átírás

1 E Vizsgakérdések és válaszok a Paksi Atomerőmű Zrt. munkavédelmi szabályozásából vállalkozás beosztott munkavállalói részére Kérdések 1. Kiknek kell betartani a Paksi Atomerőmű Zrt. munkavédelmi előírásait? Válaszok A Paksi Atomerőmű Zrt. területén minden munkavégzőnek, vagy egyéb jogcímen tartózkodónak. 2. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek teljesítése helyett kaphat-e a munkavállaló pénzbeli, vagy egyéb megváltást? 3. Hol kell alkalmazni a biztonsági és egészségvédelmi jelzéseket? Nem. Minden olyan munkahelyen, területen, ahol a veszély jellege indokolja. 4. Milyen védelmet kell alkalmazni ott, ahol be- vagy leesés veszély van. Elkerítéssel, lefedéssel, vagy más alkalmas módon kell védekezni. 5. Milyen védelmet kell alkalmazni ott, ahol a munkavállalókat leeső tárgyak veszélyeztetik? 6. Melyik állítás a helyes a Paksi Atomerőmű Zrt. területére? 7. Hol szabad dohányozni a Paksi Atomerőmű Zrt. területén. Elkerítéssel, vagy más alkalmas módon kell védekezni. Az épületeken belül dohányozni TILOS! Az udvartérnek azon a területén, ahol a dohányzást jelzés, piktogram, utasítás, rendelkezés nem tiltja. 8. Mennyi a megengedett legnagyobb sebesség a Paksi 9. Kinek a feladata a munkavállalók egyéni védőeszközzel történő ellátása, használatuk megkövetelése, rendszeres ellenőrzése? 10. Milyen intézkedést kell hozni, ha a munkavégzés környezetében az egészségkárosodás kockázatával járó anyag, vagy készítmény légtéri koncentrációja a mérések alapján a megengedett maximális értéket eléri, vagy meghaladja? 11. Milyen feladata van a munkavállalónak a rendelkezésére bocsátott munkaeszközre vonatkozóan. 30 km/h A munkavállalót foglalkoztató vállalkozás vezetőjének a feladata. A területet egyértelműen körül kell keríteni, biztonsági jelzésekkel kell ellátni és az előírt szűrőbetétes légzésvédőt kell használni. A rendelkezésére bocsátott munkaeszköz biztonságos állapotáról a tőle elvárható módon meggyőződni, azt rendeltetésének megfelelően használni, a számára meghatározott karbantartási feladatokat elvégezni. 12. Milyen feladata van a munkavállalónak a rendelkezésére bocsátott egyéni védőeszközökre vonatkozóan. A munkavégzés helyére, környezetére, a felhasznált anyagra előírt egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően használni és a tőle elvárható tisztításáról gondoskodni. 13. A felsoroltak közül hol kötelező a fejvédő sisak A fokozottan őrzött üzemi területen (sárga kerítéssel határolt terület) belüli szabadtereken, a kiépített közlekedési útvonalakon történő közlekedés kivételével. 14. A felsoroltak közül hol kötelező a fejvédő sisak Az üzemi területen belüli (kék kerítéssel határolt terület) technológiai épületekben, technológiai helyiségekben és az ellenőrzött zónán belül a forgókereszt utáni folyosókon. 1

2 15. A felsoroltak közül hol kötelező a fejvédő sisak 16. A felsoroltak közül hol kötelező a fejvédő sisak Állványon és állvány alatt. A több szintűen kialakított munkaterületeken, és minden más területen, ha fennáll a fej beütődéséből, és eső, zuhanó tárgyakból származó veszély. 17. A felsoroltak közül hol tilos a fejvédő sisak A reaktorcsarnokban a reaktorpódiumon és a reaktorpódium felett álló darukon, illetve a nyitott 2. számú akna közelében. 18. A felsoroltak közül hol tilos a fejvédő sisak A nyitott fővízköri berendezéseknél, mint pl.: reaktor, gőzfejlesztők, főkeringtető szivattyúk, térfogatkompenzátor. 19. A felsoroltak közül hol tilos a fejvédő sisak 20. Hol kötelező a hallásvédő eszköz használata a Paksi 21. Hol tilos a hallásvédő eszköz használata a Paksi Üzemelő szerszámgép kezelésekor. Minden olyan területen, ahol azt felirat, piktogram jelzi, és ahol a területileg illetékes vezető annak használatát elrendeli. Az ellenőrzött zóna tisztaszerelési területein, kivéve, ha a hallásvédő eszköz leesés ellen rögzített. 22. Hol kötelező a mechanikai hatások elleni védőszemüveg, vagy a vegyi hatások elleni védőálarc használata a Paksi Atomerőmű Zrt. területén belül? 23. Hol kötelező a mechanikai hatások elleni védőszemüveg használata a Paksi Atomerőmű Zrt. területén belül? 24. Milyen lábbelit kötelező viselni a Paksi Atomerőmű Zrt. területén (pl.: technológiai szabadtereken, technológiai épületekben, technológiai helyiségekben, műhelyekben) fizikai munkavégzés során? 25. Melyik lábbeli viselése megengedett a Paksi Atomerőmű Zrt. területén (pl.: technológiai szabadtereken, technológiai épületekben, technológiai helyiségekben, műhelyekben) fizikai munkavégzés során? 26. Milyen ruházat megengedett a Paksi Atomerőmű Zrt. területén (pl.: technológiai szabadtereken, technológiai épületekben, technológiai helyiségekben, műhelyekben) fizikai munkavégzés során? 27. Mikor jogosult a munkavállaló a munkát megtagadni? Minden olyan területen, ahol azt felirat, piktogram jelzi, és ahol a területileg illetékes vezető annak használatát elrendeli. Fémipari és/vagy a faipari megmunkáló gépek, továbbá minden olyan munkaeszköz hatókörzetében, ahol a munkát végzők és/vagy az egyéb jogcímen tartózkodók ki vannak téve repülő, pattanó szilárd részecskék okozta szemsérülés veszélyének. A tevékenységből és a környezeti ártalmakból származó veszélyek ellen védelmet nyújtó, a munkavállaló számára rendszeresített védőlábbelit, vagy legalább zárt és lapos sarkú lábbelit. Zárt és lapos sarkú lábbeli. Hosszúszárú nadrág és hosszú ujjú, de minimum a felső kart nagyobb részben takaró felsőtesti ruházat. Ha azzal életét, egészségét, vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. 2

3 28. Mi minősül többek között veszélyeztetésnek? A szükséges biztonsági berendezések hiánya, működésképtelensége, valamint az ártalmak ellen megfelelő védelmet biztosító, az előírásoknak megfelelő minőségű és állapotú egyéni védőeszközök hiánya. 29. Hol nem lehet a Paksi Atomerőmű Zrt. területén egyedüli munkavégzést elrendelni? 30. A Paksi Atomerőmű Zrt. területén például, hol tilos egyedül munkát végezni? 31. A Paksi Atomerőmű Zrt. területén például, hol lehet egyedül is munkát végezni? 32. A felsoroltak közül milyen munkakörülmények között tilos egyedül munkát végezni a Paksi 33. A felsoroltak közül milyen munkakörülmények között tilos egyedül munkát végezni a Paksi 34. A felsoroltak közül milyen munkakörülmények között tilos egyedül munkát végezni a Paksi 35. A biztonságos munkavégzés érdekében mit kell tennie a munkahelyi vezetőnek, ha a munkát egyidejűleg két vagy több munkavállaló végzi? Ahol veszély fenyeget. Forgácsoló műhelyben, faipari műhelyben. Irodákban. Feszültség alatt és a feszültség közelében. Beszállási engedéllyel veszélyes térben. A 400/120 kv-os alállomás szabadterén. Az egyik munkavállalót meg kell bízni a munka irányításával, és ezt a többiek tudomására kell hozni. 36. Mi a munkabaleset? Az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során, vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől, időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül. 37. Melyik baleset nem tekinthető a munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező balesetnek (munkabalesetnek)? Az a baleset, amely a sérültet a lakásáról (szállásáról) a munkahelyére, illetve a munkahelyéről a lakására (szállására) menet közben éri, kivéve, ha a baleset a munkáltató saját, vagy, bérelt járművével történt. 38. A Paksi Atomerőmű Zrt. területén történő baleset esetén mit kell tennie a sérültnek, illetőleg a balesetet észlelőnek? 39. Hova, kinek kell minden esetben bejelenteni a Paksi Atomerőmű Zrt. területén történt balesetet? 40. Kit kell értesíteni a Paksi Atomerőmű Zrt. területén a sérült, vagy rosszullétes munkavállaló sürgősségi ellátása érdekében? Köteles a balesetet, a munkát közvetlenül irányító személynek haladéktalanul jelenteni. A munka- és tűzvédelmi feladatokat ellátó szervezet ös számú üzenetrögzítős készülékére, valamint az EIK (erőmű irányító központ) szolgálatvivő es, vagy a es számú készülékére. A Létesítményi Tűzoltóságot a ös vagy a es telefonszámon, ha a sérült, rosszullétes állapota helyszíni egészségügyi ellátást, vagy szakellátás érdekében az üzemi mentő gépkocsival történő szállítását igényli. 41. A Paksi Atomerőmű Zrt. területén történt baleset Legkésőbb a baleset utáni munkanapon. esetén a baleseti nyilvántartás (bejelentő) másolatát mikor kell a Paksi Atomerőmű Zrt. munka-és tűzvédelmi osztályára eljuttatni? 42. Milyen oktatásban kell részesíteni a Paksi Munkavédelmi alapoktatásban. Atomerőmű Zrt. területén munkát végző vállalkozás új munkavállalóját? 43. Milyen részekből áll a munkavédelmi alapoktatás? Gyakorlati és elméleti. 3

4 44. A Paksi Atomerőmű Zrt.-nél történő munkába állást követően, meddig kell befejezni az új munkavállalók munkavédelmi elméleti oktatását? 45. A Paksi Atomerőmű Zrt.-nél történő munkába állás esetén, meddig kell megtartani az új munkavállalóknak a gyakorlati munkavédelmi oktatását? 46. Mi a célja a Paksi Atomerőmű Zrt.-nél történő munkába állás esetén az új munkavállaló gyakorlati munkavédelmi oktatásának? A munkába állás napját követő hónap végéig. A gyakorlati munkavédelmi oktatást a munkahelyen, még az első munkába állás előtt kell megtartani. Hogy az új munkavállaló megismerje a munkavégzés és/vagy tartózkodási helyének közvetlen környezetét, az ott található veszélyforrásokat, az ellenük való védekezés módját, a közlekedési útvonalakat és szabályokat, a vészkijáratokat és a menekülési útvonalakat, valamint az adott munkahelyre vonatkozó legfontosabb magatartási és viselkedési szabályokat. 47. Milyen képzettséggel és vizsgával kell rendelkeznie a Paksi Atomerőmű Zrt.-nél a munkavállalónak az önálló munkavégzési jogosultsághoz? 48. Hány évig érvényes a Paksi Atomerőmű Zrt.-nél letett munkavédelmi vizsga? 49. A Paksi Atomerőmű Zrt.-nél történő munkába állás esetén az új munkavállalónak mennyi időn belül kell munkavédelemi vizsgát tenni? 50. Kinek a feladata a Paksi Atomerőmű Zrt. területén a munkavállalók kockázatokkal szemben védelmet nyújtó egyéni védőeszközzel történő ellátása? A munkavégzésre előírt szakmai képzettséggel, jogosultsággal és érvényes munkavédelmi vizsgával. Öt. A munkába állás napját követő hónap végéig. A munkavállalót foglalkoztató vállalkozás vezetőjének a feladata. 51. Az egyéni védőeszköznek mennyi a kihordási ideje? Nincs kihordási ideje. 52. Kinek a feladata a munkavállaló előzetes tájékoztatása azokról a kockázatokról, azok jellegéről és mértékéről, amelyekkel szemben az egyéni védőeszköz használata őt megvédi. 53. Kinek kell gondoskodnia arról szükség esetén gyakorlati képzéssel, hogy a munkavállaló megtanulja az egyéni védőeszköz használatának módját? munkahelyi vezetőjének. 54. Ki felelős az egyéni védőeszköz tisztántartásáért? A munkavállaló és a munkáltató. 55. Milyen esetekben mondhat le a munkavállaló az egyéni védőeszköz használatáról? 56. Kinek a feladata az egyéni védőeszköz állapotának, érvényességének használat előtti ellenőrzése? Érvényesen nem mondhat le. A munkavállaló feladata. 57. A munkavállaló mellett kinek a feladata még a kiadott egyéni védőeszköz állapotának az ellenőrzése? 58. Kinek kell elvégezni a munkavállalóknak történő átadás, használatba vétel előtt a kollektív védőeszközök állapotának ellenőrzését. 59. Mikor kell a munkavállalót foglalkoztató vállalkozás vezetőjének vagy a munkahelyi vezetőjének azonnal kicserélni az egyéni védőeszközt? Abban az esetben, ha a védőfunkció ellátására alkalmatlanná vált. 4

5 60. Kinek a feladata a munkakörre előírt és/vagy a munkavégzésből származó ártalmak ellen megfelelő védelmet nyújtó egyéni védőeszközök biztosítása? 61. Kinek a feladata a munkavégzés egészséget nem veszélyeztető és biztonságos feltételek meglétének rendszeres ellenőrzése? 62. Kinek a feladata felhívni a figyelmet, hogy a felhasználásra szánt anyag, készítmény veszélyesnek minősül-e vagy sem? 63. Mi alapján lehet meghatározni a felhasználásra szánt anyagok és készítmények veszélyességét (veszélyesnek minősül, vagy sem)? 64. Milyen formában kell a munkavállalót tájékoztatni arról, hogy potenciálisan rákkeltő anyaggal kívánja a munkáltató foglalkoztatni? A biztonsági adatlap és/vagy a göngyölegen lévő címke, valamint címke hiányában a veszélyjel alapján. Írásban kell tájékoztatni az érintett munkavállalót, hogy potenciálisan rákkeltő anyaggal foglalkoztatják, vagy kívánják foglalkoztatni. 65 Kinek a feladata a munkakezdés előtt az elvégzendő feladatok ismertetése? 66. Mire kell, hogy felhívja a figyelmet a munkavezető a munkakezdés előtti eligazítás során? A munkakörnyezetből, a munkavégzéshez használandó munkaeszközök, és anyagok veszélyeire, a munkavédelmi előírások betartására ezen belül kiemelten a kollektív és/vagy az egyéni védőeszközök használatára, a védőberendezések, reteszelések munkakezdés előtti ellenőrzésének, lepróbálásának, valamint az esetleges munkabalesetek azonnal bejelentésének fontosságára. 67. Milyen esetben kell beszállási engedélyt használni? Minden veszélyes térben történő munkavégzés esetén. 68. Melyik állítás az igaz? Állandó beszállási engedéllyel csak az üzemviteli, a sugárvédelmi és az ellenőrzési feladatot végző szervezetek munkavállalói végezhetnek munkát. 69. Melyik állítás az igaz? A veszélyes térbe történő beszállás előtt és a beszállás alatt folyamatosan kell az oxigénkoncentrációt mérni. 70. Melyik állítás az igaz? A figyelőnek a munkavégzés alatt végig a helyszínen, de a veszélyes téren kívül kell tartózkodnia. 71. Munkaközi szünet után, hogy folytatható a veszélyes térben beszállási engedéllyel végzett munka? 72. Mi a teendő, ha a veszélyes térben az oxigénkoncentráció 17 térfogat % alá csökken? 73. Milyen esetben alkalmazható a Beszállási engedély oxigénhiányos térbe nyomtatvány? A munkacsoportot csak a felelős munkavezető bocsáthatja munkára, egyetlen munkavállaló sem jogosult a munkát önállóan felvenni. A veszélyes teret haladéktalanul el kell hagyni. Akkor kell alkalmazni, amikor a veszélyes térben veszélyes anyag jelenlétére, képződésére nem, csak oxigénhiányra kell számítani. 74. Mi a teendő, ha beszállási engedéllyel végzett munka esetén a felelős munkavezetőnek el kell hagynia a munkaterületet? A munkát fel kell függeszteni és a veszélyes teret, el kell hagyni. 5

6 6

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01.

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben (Hatályos:2011.08.01.) [ vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 1 / 43 2012.05.30. 16:58 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az anyagot készítette:

Az anyagot készítette: Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MUNKAANYAG. Horváth József. Munka-, tűz-, környezet- és egészségvédelem. A követelménymodul megnevezése: Korszerű munkaszervezés

MUNKAANYAG. Horváth József. Munka-, tűz-, környezet- és egészségvédelem. A követelménymodul megnevezése: Korszerű munkaszervezés Horváth József Munka-, tűz-, környezet- és egészségvédelem A követelménymodul megnevezése: Korszerű munkaszervezés A követelménymodul száma: 1180-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-010-55

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TÜZV06 Tárgy: Tűzvédelmi Szabályzat TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Verziószám: 6.0 Cím: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tűzvédelmi Szabályzata A szabályozás hatálya: SZMSZ Szervezeti és Működési

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 OptiJus Opten Kft. 1. 1993. évi XCIII. törvény 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 A 2013.1.1. és 2013.2.28. között hatályos szöveg (A végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet tel

Részletesebben

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei Kovács Ferencné A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei A követelménymodul megnevezése: Építőipari közös feladatok A követelménymodul száma: 0459-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31

Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31 Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemr l a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag bet s szedés az 1993. évi XCIII. törvény

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklete) Elfogadva: 009. 04.07., hatályba lép: 01.05. Utolsó módosítás 015.

Részletesebben

A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezés és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzése

A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezés és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzése A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezés és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzése Általános szabályok A rákkeltő anyagokkal kapcsolatos szabályokat alkalmazni kell valamennyi

Részletesebben

MUNKAHELYI KOCKÁZATELEMZÉS

MUNKAHELYI KOCKÁZATELEMZÉS Cég neve Címe MUNKAHELYI KOCKÁZATELEMZÉS 2010. Készítette: munkavédelmi tanácsadó Telefon: E-mail: Web: Tartalomjegyzék A gazdálkodó szervezetre vonatkozó adatok 5 A kockázatértékelés célja és jogszabályi

Részletesebben

Oktatási segédlet a gépészmérnökkari MUNKAVÉDELEM. c. tantárgyakhoz. szerkesztette: Berecz Tibor. BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék

Oktatási segédlet a gépészmérnökkari MUNKAVÉDELEM. c. tantárgyakhoz. szerkesztette: Berecz Tibor. BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék Oktatási segédlet a gépészmérnökkari MUNKAVÉDELEM c. tantárgyakhoz szerkesztette: Berecz Tibor BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék TARTALOMJEGYZÉK 1 A munkavédelem... 7 1.1 A munkavédelem területei...

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló többször módosított 1996. évi XXXI. törvény 19. /1/bekezdés, valamint a 33/1999. (IX. 24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium 7622 Pécs, Batthyány u. 1-3. 7621 Pécs, Jókai u. 8. Tűzvédelmi szervezetéről és tevékenységéről

Részletesebben

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült MUNKAVÉDELEM. Szerző: Vincze József

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült MUNKAVÉDELEM. Szerző: Vincze József Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült MUNKAVÉDELEM Szerző: Vincze József Budapest, 2007 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 20/2001. (III. 30.) OGY határozat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MUNKA-, KÖRNYEZET-, TŰZ-, KATASZTRÓFA- és POLGÁRI VÉDELM I ISMERETEK

ÁLTALÁNOS MUNKA-, KÖRNYEZET-, TŰZ-, KATASZTRÓFA- és POLGÁRI VÉDELM I ISMERETEK ÁLTALÁNOS MUNKA-, KÖRNYEZET-, TŰZ-, KATASZTRÓFA- és POLGÁRI VÉDELM I ISMERETEK OKTATÁSI ANYAG ELSŐ ÉVES HALLGATÓK SZÁMÁRA Összeállította: Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Üzemeltetési Osztály Munka-

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT MUNKAVÉDELEM, TŰZVÉDELEM, EMELŐGÉP ÜGYINTÉZÉS Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő És Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság Hódmezővásárhely, Bajcsy Zs. E. u. 70. sz. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Készítette: Fenyvesiné

Részletesebben

Hatálybalépés idõpontja: 2009. 01. 01. - Másolatot kapják illetékesek

Hatálybalépés idõpontja: 2009. 01. 01. - Másolatot kapják illetékesek TÛZVÉDELMI SZABÁLYZATA Készítette: Ellenõrizte: Jóváhagyta: Márki László Dátum: Dátum: Dátum: Hatálybalépés idõpontja: 2009. 01. 01. - Eredeti (tõ) példány megõrzési helye: Igazgató titkárság - Másolatot

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR BUDAPEST, VIII. SZENTKIRÁLYI U. 26. - 28. - 30. 2011. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. XXXI. törvény

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE AZ ÓBUDAI EGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 015. (015. június 3. napjától hatályos 1. verziószámú változat) 1 Bevezetés...

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 33/2006. (IV. 27.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2006 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 33/2006. (IV. 27.) számú h a t á r o z a t a az Egyetem Tűzvédelmi Szabályzatának

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT COX-Invest Kft. FÁKLYA-KLUB Budapest VI. ker., Csengery u. 68.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT COX-Invest Kft. FÁKLYA-KLUB Budapest VI. ker., Csengery u. 68. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT COX-Invest Kft. FÁKLYA-KLUB Budapest VI. ker., Csengery u. 68. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1 A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 2 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT FOGALOMMEGHATÁROZÁSAI... 4 3 A TŰZVÉDELMI

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft.

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER Ingatlan Kft. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

Az Mvt. 2. (2) bekezdése a 2004: XI. törvény 2. -ával megállapított szöveg.

Az Mvt. 2. (2) bekezdése a 2004: XI. törvény 2. -ával megállapított szöveg. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl 1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betős szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) szövege, a normál

Részletesebben

TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT. 2015. június.1.9.,

TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT. 2015. június.1.9., TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT 2015. június.1.9., Tűzvédelmi Szabályzat A Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (a továbbiakban: GKZ) tűzvédelmi fe/adatainak végrehajtására, a tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

Általános élelmiszeripari munka-, baleset-, tűz és környezetvédelem elméleti ismeretei

Általános élelmiszeripari munka-, baleset-, tűz és környezetvédelem elméleti ismeretei Általános élelmiszeripari munka-, baleset-, tűz és környezetvédelem elméleti ismeretei Modulfüzet tanulók számára Készült a TÁMOP 2.2.3-07-2/2F-2008-0033 támogatásával Összeállította: Namesnyik Ödön Árpád

Részletesebben

TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG

TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKDÁSI KAR ZALAEGERSZEG Tűzvédelmi Szabályzat A Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (a továbbiakban: Intézet) tűzvédelmi feladatainak végrehajtására a tűz

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM 2700 Cegléd, Rákóczi u. 46. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2012 KÉSZÍTETTE:.. Bakos Zoltán munkabiztonsági tanácsadó Váll.ig.sz.: ES-535 835 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3. I.fejezet A

Részletesebben

Kivitelezői EBK Hírlevél

Kivitelezői EBK Hírlevél Kivitelezői EBK Hírlevél 2014 Március MOL Magyarország Program 2014. EBK Javítjuk az EBK tudatosságot Az üzleti tevékenység részeként javítjuk a technológiai biztonságot Egészséget nem veszélyeztető munkahelyeket

Részletesebben