C S E L K A TANULMÁNYI NAP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "C S E L K A TANULMÁNYI NAP"

Átírás

1 C S E L K A TANULMÁNYI NAP ÉS EMLÉKÜNNEPSÉGEK AZ IPEL - IPOLY EURORÉGIÓBAN 2013.Május 20-án, Pünkösd hétf n: 8-20 óráig Hetedhét Ipolyon innen és túl... Salka/Ipolyszalkán (S) >Bielovce /Ipolybélben (S) >Vámosmikolában (H) 8 órakor a Szalkai Alapiskola aulájában kiállítás megnyitó APA és FIA CSELKA KÁROLY és NÁNDOR ÉLETÚTJÁNAK DOKUMENTUMAI A XIX. SZÁZADBÓL Köszönt t mond: Józsa János polgármester Megnyitja: Németh Péter Mikola költ, az Ipoly Eu. magyarországi titkára Közrem ködnek: a Szalkai Alapiskola kisdiákjai; Stella Bartman (fuvola); Verset mond: Németh Zsófia Nóra egyetemi hallgató 9 órakor a Cselka sírnál az ipolyszalkai temet ben imát mond: Vanda Károly plébános CSELKA KÁROLYRA (1811. okt jún. 26.) EMLÉKEZÜNK Emlékbeszédet mond: Záborszky Kálmán ferences atya Emlékezés, Koszorúzás a II. Világháborús szalkai lengyel síroknál Közrem ködik: a NAGYBÖRZSÖNYI PÁVA KÖR GONDOLTAM c. versét Konczek József mondja el < Ünnepi fogadás szalkai a Tájházban > Bielovce / Ipolybélen kor Ökumenikus Istentisztelet a Református templomban Igét hirdet CZÍRIA JÁNOS ny. ref. lelkész Imádságot mond: MARIAN KRIZSAN béli plébános Köszönt t mond: Skladanová Irén polgármester Verset mond: Skladan Réka kor SIMONYI SÁNDOR 1848/49-es Lovas Nemzet r f hadnagyra emlékezünk családi sírboltjánál az ipolybéli temet ben Emlékbeszédet mond: Dr. Hermann Róbert történész, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum f tanácsosa Kepes Károly költ verseit elmondja: Németh Zsófia Nóra egyetemi hallgató Imát mond: Czíria János Imádság SERES RÓBERT Ipolybél els szabadon választott polgármestere, az Ipoly Eurorégió els szlovákiai referense sírjánál Megemlékezik: Németh Péter Mikola >< Közrem ködik a NAGYBÖRZSÖNYI PÁVA KÖR <<< Ünnepi ebéd >>> 1

2 14.45-kor városi Önkormányzat Id sek Otthona VÁMOSMIKOLA Ipolysági út LENGYEL-MAGYAR KÉT JÓ BARÁT Emlékbeszédet mond: Csisztay Gizella író, m fordító a KATYNI regény, a HALHATATLAN NÉMÁK fordítója Koszorúzás - a lengyel menekültek vámosmikolai emléktáblájánál Közrem ködnek: NAGYBÖRZSÖNYI PÁVA KÖR és Németh Zsófia Nóra egyetemi hallgató (versmondás); C S E L K A S Z I M P Ó Z I U M 15 órakor a vámosmikolai Szabadid Központ Könyvtárában A Szimpózium levezet el adója: Németh Péter Mikola: A KLASSZIKUS EL DÖK Ipolyi Arnold, Madách Imre, Mikszáth Kálmán SZEREPE A HATÁRON ÁTÍVEL KAPCSOLATOK ÚJJÁÉPÍTÉSÉBEN dr. Koczó József: EGYHÁZY ÁDÁM ( ) Vámosmikola plébánosának, Cselka Nándor hitoktatójának emlékezete; Dr. Hermann Róbert: Az 1848/49-es szabadságharc lengyel és szlovák h sei Danis Ferenc: II. Világháborús lengyel menekültek az Ipoly-táji hazában P. Borsos József: MEMENTO MORI / EMLÉKEZZÉL A HALÁLRA A magyar alapítású PÁLOS SZERZETESREND lengyel CZESTOCHOWAI ágának múltja és jelene A kortárs lengyel költészet gyöngyszemeib l Zsille Gábor költ válogat A verseket elmondják: Zsille Gábor - Németh Zsófia Nóra Közrem ködnek: STELLA BARTMAN (fuvola) és a ZSOLNAI DUÓ 18 órakor a vámosmikolai Római Katolikus Templomban EGYHÁZY ÁDÁM PÜNKÖSDI EMLÉKMISÉJE HALÁLA 170. ÉVFORDULÓJÁN Misét celebrál: P. Borsos József pálos szerzetes kor Koszorúzás + Gyertyagyújtás EGYHÁZY ÁDÁM ( ) SÍRJÁNÁL Közrem ködik: a NAGYBÖRZSÖNYI PÁVA KÖR Szeretettel hívunk és várunk minden pünkösdi ünnepre vágyó Embert és Családtagjaikat Hetedhét Ipolyon innenr l és túlról! Pünkösd hétf i zarándoklatunkra a vámosmikolai plébánia el l ¼ 8-kor indul: a kisbusz Nagybörzsönyön át Ipolyszlkára, Ipolybélre, onnan re érkezik vissza Vámosmikolára, az Id sek Otthonához. AZ IPEL'-- IPOLY EURORÉGIÓ TAGSZERVEZETEI: IPOLYSZALKA/SALKA, IPOLYBÉL/BIELOVCE és VÁMOSMIKOLA ÖNKORMÁNYZATAI A SZENT ISTVÁN KIRÁLY ALAPÍTVÁNY AZ IPOLY-MENTE KULTÚRKÖRÉRT A SZALKAI KULTURÁLIS ÉS TÚRISZTIKAI EGYESÜLET, VALAMINT A VÁMOSMIKOLAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGE Következ rendezvényeink az Ipel - Ipoly Eurorégióban: Június án Szent Iván alakalmával: EKSZPANZIÓ XXV. >< A HAIKU Hívó gondolatára a Dunakanyarban: Ver cén> Kisorosziban > Visegrádon Júl MIKOLA 60 Születésnapi Kiállítás- performansz a zebegényi Könyvtárban Színházi el adások a faluban; Augusztus PALÓC VILÁGTALÁLKOZÓ TAR KÖZSÉGBEN Szep. 5-én, csütörtök EKSZPANZIÓ XXV. >< JUBILEUMI SZIPÓZIUM Bp-en a Pet fi Irodalmi Múzeumban; Szept TEMPLOMOS NAPOK + TEMPLOMOK ÉJSZAKÁJA NAGYBÖRZSÖNYBEN és SZÁZDON/SAZDICE Szept. 21-én, a Magyar Dráma és a Magyar Népszínm játszás Napja az Ipoly Eu. Szabadegyetemen Csepreghy Ferenc szül falujában Ipolyszalkán/Salka A schengeni határokon átível találkozóink alkalmával, már most meghívunk minden óvodás és iskoláskorú, játékos kedv nebulót és tovább játszó feln tt gyermeket drámapedagógiai szándékkal, a találkozás reményében. >< (20) >< Vámosmikola: 06-/27) Rendez : NÉMETH Péter MIKOLA Kérjük támogassa Ön is adója 1 % -val a magyar-szlovák határon átnyúló Kulturális Együttm ködéseinket! IPOLY EURORÉGIÓ Határon Átnyúló Együttm ködés - Adószáma:

3 S z e m e l v é n y e k: Vámosmikolai ünnep Cselka Nándor tiszteletére A Vámosmikolai Római Katolikus Egyházközség és a Szent István Király Alapítvány az Ipoly mente kultúrkörért július án "emlékhétvégét" szervezett a település XIX. századi híres szülötte, Cselka Nándor c. püspök, egyházi-író emlékezetére. Az ünnepi misét követ en, az augusztus 3-án felszentelt emléktáblánál Németh Péter Mikola költ, az Ipoly Eurorégió magyarországi titkára mondott ünnepi köszönt t. Cselka Nándor Esztergomban lépett a növendékpapok sorába: Pozsonyban, Nagyszombatban és Bécsben tanult, majd a szókimondó, er sen magyar érzelm fiatalember 1856-ban Pesten fejezte be teológiai tanulmányait. Lelkipásztorként, kés bb a budapesti egyházkerület espereseként a f város különböz plébániáin teljesített szolgálatot, többek között Buda-Újlakon, a Terézvárosban, a belvárosi plébánián és Óbudán. Gazdag irodalmi munkásságát dokumentálja a Religio cím egyházi és irodalmi folyóirat, amelynek - Darázs, illetve Szúnyog álnéven - munkatársa, majd között szerkeszt je is volt. Óbudán honosította meg a Páli Szent Vince Szeretetleányai rendet, létrehozta a nehéz helyzet óbudaiakat támogató családbiztosítási szervezetet: a Cselka Egyletet. A f városban az addig f leg német nyelv istentiszteletek helyett rendszeresítette a magyar nyelv szentbeszédeket, és rendezte a hitoktatás ügyét is. Cselka 1892-ben esztergomi kanonoki kinevezést kapott, s 1897-ben bekövetkezett haláláig a budapesti Központi Papnevel Intézet rektora volt. A köztiszteletben álló f pap földi maradványait a Kerepesi úti temet l 1975-ben vitték át végs nyughelyére, a pesti Egyetemi templom sírboltjába. (Pallós Tamás Új Ember LXII. 32.évf ). A 2007-es, vagyis a tizedik évfordulós Cselka Emlékbeszédhez Kereken tíz esztend vel ezel tt, augusztus 3-án, Cselka Nándor címzetes püspök, egyházi író halála 100. évében, amikor templomunk falán, az emléktáblát, Bészabó András rézdomborm vét Keszthelyi Ferenc, akkori váci megyéspüspökünk megáldotta, s így felavathattam, azért fohászkodtunk, imádkoztunk, arra kértük Vámosmikola reformkori szülöttjét az égiekben, JOSEPHUS FERDINANDUS CSELKÁt, hogy ebben a lassú körénk feketedésben, a kilátástalanság hevében, amiben élni kényszerülünk, legyen újra jelenvalóvá miközöttünk, kései utódok között szellemével, hitével, tenni vágyás elméjével. Legyen hatással ránk mindazzal az emberi jóval, bizalommal ami élete 63 esztendeje alatt dolgát szolgálta teljesíteni a földiekben. Mert, képzetem szerint azon kevesek közé tartozott, akinek nem csupán célja, de sokkal inkább dolga, örökkéval(l)ó küldetése volt, abban az árnyékvilágban, amelyben, Gárdonyi Géza szavaival: Minden fakul, minden romlik, A márvány is összeomlik. Bíbor leplek ronggyá válnak, Dics ségek füstbe szállnak. Amikor 1997-ben, hosszú töprengés és tétovázgatás eredményeként, a mi f tisztelend Cselka Nándorunknak halála századik évében, mégiscsak vállalhattuk az emléktábla állítást, mert bizony, március 8-ra, a kerek évfordulóra, még voltak, akik a Cselka Emlékünnepségek létrejöttét ideiglenesen ugyan, de megakadályozhatták. Valójában már csak annyiban, hogy a falu népe, a hálás utókor, ne a plébánia Baptisalorumába, az un. Kereszteltek Anyakönyvébe bejegyzett évfordulón emlékezhessen meg az Ipoly-táji Haza nagy fiáról, jeles személyiségér l, tudós-író-papjáról, hanem valamivel kés bb, a felújított templom újraszentelésekor. HALÁL RAGYOGÁSBAN / CSUPASZON A KÉKÜL ÉG ALATT A házad itt állt szerteszállt! Ezt látod, érted. Azt nem érted, hogy hazád épp így ért véget csoda, hogy addig is állt! (Illyés Gyula: Nem volt elég - részlet) A Kárpát-haza öt géniuszát, egy-egy földrajzi hely mindent átlényegít védszellemét, a genius locit - épp itt a miénket, az északi géniuszét az Ipoly-, a Garam- és Duna-táji hazában, még ma is, s azóta is a született géniuszaink: zeneszerz ink, költ ink, íróink, m vészeink és tudósaink, krónikásaink veib l ismerheti fel és meg az itt él palóc ember, a felnövekv nemzedék. Ipolyi püspök két 3

4 kötetes Magyar Mythologiájából például. Annak az Ipolyi Arnoldnak m véb l, aki, az ide nagyon is közeli Disznósdon született 1823-ban, s Ipolykeszin töltötte gyermekéveit. Élete teljében Szent László városa, Nagyvárad püspökeként, 1854-ben, egy vesztett szabadságharcot és forradalmat követ en, a legnehezebb id kben adta ki magyar nyelven, a Bach-korszakban talán els ként a Magyar Mythologiát, azt az enciklopédikus m vet, amelyben a hun-magyar Mi tudat, azonosságérv reális alapjait veszi alapul, arra építi gondolatait, s amiben si krónikáink látószögéb l szemléli, és úgy köti össze a magyar hitregék évszázadokon át szétkötött szálait. Reformkori szellemtársa a keresztségben, a vámosmikolai születés, szamaritánus lelkület tudós- pap, Jozephus Ferdinandus Cselka ( ) a franciaországi Carre felszentelt püspöke, pápai kamarás, a budapesti Központi Papnevel Intézet rektora, akit többek között a Religio /Hit és vallás/ cím egyházi és irodalmi folyóiratban ( ) kifejtett munkássága, majd 1869-ben megjelent Egyházi beszéd cím teológiai m ve elismeréseként a svájci Reveredói Tudományos Akadémia tagjává választottak. Két szellemóriás, akiket sz kebb pátriánk az Ipoly-táji haza adott Európának, a magyarságnak, az egyetemes anyaszentegyháznak, az egész világnak. S ennek a két nagy formátumú személyiségnek volt kortársa Simonyi Sándor az 1848/49-es forradalom és szabadságharc huszár f hadnagya, aki a közeli Lontón született 1811-ben, és itt Bélben a Simonyi-ak családi sírboltjában talált örök nyugodalmat, 1891 óta. S akinek, a hálás utókor, az Ipolybéliek, tavaly augusztusban Halál ragyogásban. / Csupaszon a kékül ég alatt gondolatával és hitével állították emlékül azt a kopjafát, ami el tt épp most állunk, mint vigyázó rszemek a strázsán. rz k, vigyázzatok a strázsán Üzeni mindahányunknak, a 20. század tüzes vastrónjából Ady, aki arra figyelmeztet, hogy Az Élet él, szent okokból élni akar, / S ha Magyarországra dob ki valakit, / Annak százszor inkább kell akarni: az Életet, most és mindörökké. (Németh Péter Mikola) (Elhangzott a CSELKA EMLÉKÜNNEPSÉGEN Ipolybél, július 25-én.) CSELKA-HÍD AZ IPOLYON A CSELKÁKNAK, Károlynak, el bb Vámosmikola, majd kés bb Szalka mez város egykori ludirektorának és nótáriusának, és tudós-író-pap fiának Nándornak a feledés homályból jövet, újjá szület reformkori és kiegyezés korabeli szelleme, érezhet en, évr l-évre jelen valóbbá válik közöttünk. A NAGYÍV SZELLEMI HÍD Apa és Fia között, épp jókor, jó id ben a jó szolgálatunkba állt a 21. század el terében, ország határokat megsemmisít n ismét ÉPÜL BEN VAN: jelképesen és valóságosan is. K KETTEN ONNAN FENTR L NÉZVÉST TALÁN TUDJÁK ÉS LÁTJÁK IS, HOGY AMA HAZA A MAGASBAN, LÉTEZIK. AZ EZÜST- és ARANYHÍDAK ÉPÍTÉSÉNEK ÓHAJA, S AZ ELSZAKADT NEMZET TESTEK EGYESÜLÉSÉNEK VÁGYA,a december 5-i népszavazás ellenére is létezik a lelkekben, a szívekben bujdokolva és láthatatlanul. Mert hisszük és reméljük, hogy a keresztény és keresztyén Európába olytott felvilágosult klasszikus görög szellem, még mindig képes lesz áthidalni az emberek, a nemzetek között meglév, olykor fényévnyinek távolságokat, olyan élethelyzeteket teremtve, amelyekben a HiDaK metaforikusan és valóságosan is összeköthetnek partokat és lelkeket. Mert a HíD lehet fa- vagy fémszerkezet, de lehet egy jó akarat, szándék építménye is, egy olyan emberi gesztusé, amelyben nem az egymás elleni gy lölet, hanem sokkal inkább az egymás iránti megért szeretet nyilvánul meg. Mi, úgy reméljük, hogy az Ipel'-Ipoly Eurorégióban ez utóbbi mellett tettünk hitet, ennek van jöv je. (mikola) Újjászület Haza Az elmúlt egyetemi évad második szemeszterében a Károli Gáspár Ref. Egyetem holland szakán el adásaimra járt egy zsolnai szlovák lány, aki Olmützben tanul hollandul. A szemeszter vége felé elbeszélgettem vele és megkérdeztem t le, hogy milyen benyomásai vannak Budapestr l és általában a magyarokról. Bevallotta: az els hetekben nem mertem megmondani, hogy szlovák vagyok; cseh-nek mondtam magamat, mert Csehországban tanulok. De közben rájöttem, -- mondta der sen --hogy a magyarok nagyon is segít készek, vendégszeret k és befogadók. S amikor félve ugyan, de mégis bevallottam, hogy szlovák vagyok, utána meg kellett vallanom, hogy a társaimnak egyáltalán nem változott meg velem szemben az addig tanúsított barátságos magatartásuk. Ezek után megkérdeztem t le: mégis miért félt a magyaroktól? Tudna erre valamiféle magyarázatot adni? Azért, hangzott a határozott válasz, mert a szlovák sajtóban többnyire nem olyan jó hírek látnak napvilágot Magyarországról, a magyar emberekr l, amelyek érdekl désemet komolyabban felkelthették volna, kíváncsivá tettek volna irántuk. Ellenkez leg! De most, ha hazamegyek, állította határozottan a leány -- elmondom mindenkinek, hogy semmi sem igaz abból, amit a magyarokról mondanak, írnak nálunk. S t minden barátomnak és minden egyetemistának javasolni fogom, hogy nagyon is érdemes elutaznia Budapestre turistaként, vagy épp felvételiznie valamelyik budapesti egyetemre, f iskolára. 4

5 Korai fecske lenne talán ez a szlovák lány? S egy fecske nem csinál nyarat? Lehet. De ha a fecske megjelenik az már magában is a tavasz hírnöke. Tehát: van ok reménykednünk. Így azt is remélem, hogy reménységünket nem teszi tönkre egy olyan politikus a bratislavai parlamentben, akinek fontosabb a saját karrierje, mint a demokratikus játékszabályok elfogadása és azok betartása. Ismerjük el: rossz a hírünk a nagyvilágban. Ismerjük el: minket csak rabszolgamunkára tartanak méltónak. Ennek ékes bizonyságát adta az elmúlt héten az IMF. Az extra profitért létrehozott Nemzetközi Valutaalapnak nagyobb gondot okoz a bankadó bevezetése és a Nemzeti Bank elnöke több milliós fizetésének csökkentése, mint a kis fizetés, sokat gürcöl, meg éhez magyar gyermekek sorsa. Újjászület Hazánknak joga van, mint minden más népnek is, a szabadsághoz és független-séghez. Újjászület Haza? Az elején Jézussal kezdtem és utaltam Nikodémussal folytatott éjszakai beszélgetésére. Most a vége felé Zakariás prófétához kanyarodom, aki a róla elnevezett könyv 8-ik fejezete 16. és 17. versében az elcsüggedt és kilátástalan helyzetben él zsidóknak ezt mondja: Mondjatok igazat. Hozzatok igaz és békét szerz ítéletet. Ne tervezzetek magatokban egymás ellen semmi rosszat, és ne szeressétek a hamis esküt! Mindezt gy lölöm én így szól az ÚR. Meggy désem, hogy népünk és hazánk csak abban az esetben tud igazán újjászületni, ha radikálisan odafordul az Istenhez, a Messiás Jézushoz. Mert radikális bels változásra van szükség ahhoz, hogy ne trükkök százaival vezessük félre egymást, hanem az igazat mondjuk egymásnak, és igazságosan cselekedjünk. Ne a rosszat, hanem a jót keressük egymásnak és egymással. A tavaly nyáron végre megjavított 12-es út mellett lecövekelt km. távolságot jelz oszlopok többjér l már lelopták a számtáblát. Ez engem mélységes szomorúsággal tölt el, mert ez sajnos népkaraktert jelez. Nem vagyunk mi olyan tökéletesek, mint amilyennek hisszük és hirdetjük magunkat magunknak. Rossz az is, ha a magyar ajkú nép kipusztítja önmagát azzal, hogy nem kell neki az utód. Meggy désem, hogy ha minden magyar családban mind Magyarországon, mind az elszakított területeken, legalább három gyermek születhetne, más lenne a magyar ajkú nép sorsa. Ipolybél, Július 24. (Ds.Czíria János-Jochanan) azt hiszem itt Közép-Európában, vagy Közép-Kelet-Európában, mi magyarok nagyon sajátos helyzetben vagyunk, és valószín, hogy történeti fejl désünk eredményeként jutottunk el oda, hogy néha már szégyellni kell, hogy nemzetben gondolkodunk, hogy fontos számunkra a nemzet, mint fogalom, és mint tartalom is. Van egy-két kedvenc példánk Nyugat-Európából, ezeket most hadd ne mondjam el, de, hogyha az ember kimegy oda és körülnéz, akkor ott bizony azzal kénytelen szembesülni, hogy ott a nacionalizmusnak a jó értelemben vett megfogalmazása és tartalma, a nemzetnek a jó értelemben vett használata az köznapi gyakorlat. Nyugat- Európában, mondjuk Skóciában, vagy Franciaországban, akár Angliában, vagy a Benelux államok valamelyikében: hollandnak, franciának, skótnak, angolnak lenni az egy természetes állapot. Egyúttal egy olyan kívánatos helyzet, amely az emberek mindennapjait meghatározza, és nem probléma senki számára, hogy ezt meg is fogalmazzák. Itt Közép-Kelet-Európában az elmúlt két-háromszáz évben mindig vívódtunk saját magunkkal és mindig meg akartuk határozni a saját helyünket ebben a térségben. Ugyanakkor mások meg, sokan megkérd jelezték a mi helyünket ebben a térségben. Összefoglalva tehát, azt gondolom: nem kell félnünk nemzetben gondolkodni. Nem kell félnünk, kijelenteni azt, hogy a Kárpát-medencében mi magyarok ezer éve élünk, tiszteletben tartva minden más etnikumnak, minden más nemzetnek és nemzetiségnek a politikai, kulturális és egyéb jogait, és tiszteletben tartva minden államnak a teljes szuverenitását. De nem kell lemondanunk arról, hogy azért, mert jó néhányan negatív értelemben közelítenek ehhez a problematikához, ehhez a kérdéshez, akkor mi is vélt, vagy valós sérelmi politikát folytatva visszavonuljunk, és feladjuk a saját hadállásainkat. Ha ugyanis, el kezdjük feladni pozíciónkat, akkor szép lassan nem csak a humanitás, nemcsak a humanizmus, hanem a nemzet is eljut egy olyan pontra, amikor nem lesz mit védeni, amikor már nem lesz szükség humanista elvekre. Ipolybél/Bielovce, ( Pelyach István történész - a Szegedi Tudomány Egyetem docense) 5

Szobi Hírnök. XIX. évf. 7. szám - 2009. július * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes!

Szobi Hírnök. XIX. évf. 7. szám - 2009. július * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes! Szobi Hírnök XIX. évf. 7. szám - 2009. július * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes! Kicsit másként ünnepeltünk - a IX. Városnapok margójára A Bon Bon együttes városnapi koncertje Az idei

Részletesebben

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. évfolyam 1. szám 2007. január A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN A nemzet nyelvében él. Ha nem akarjuk, hogy els öngyilkossági kísérlete után még

Részletesebben

KÜRTÖS FELTÁMADÁSI MENET ÁPRILIS A FÁK ÉS ERDŐK HÓNAPJA. Április 11. - A költészet napja Reményik Sándor Templom és iskola

KÜRTÖS FELTÁMADÁSI MENET ÁPRILIS A FÁK ÉS ERDŐK HÓNAPJA. Április 11. - A költészet napja Reményik Sándor Templom és iskola k W r t s Q KÜRTÖS VI. évfolyam 4. szám Közéleti havilap 2008. április Ára 10,- korona Április 11. - A költészet napja Reményik Sándor Templom és iskola Ti nem akartok semmi rosszat, Isten a tanútok reá.

Részletesebben

Péter hitével, Pál szívével

Péter hitével, Pál szívével Péter hitével, Pál szívével XVI. Benedek pápa rendelkezése szerint a katolikus egyházban 2013. a Hit Éve. Ebben az évben különös hangsúlyt kap a búcsúnk ünnepe, hiszen gyönyörű templomunk a két főapostol,

Részletesebben

Együtt, egységben a Bibliával Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az ökumenikus imahét és a Biblia éve

Együtt, egységben a Bibliával Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az ökumenikus imahét és a Biblia éve evangélikus hetilap 73. évfolyam, 4. szám 2008. január 27. Hatvanad vasárnap Ára: 199 Ft Luthert idézõ, mondhatnánk, veretes»lutheri«érveléssel találkozunk, s [a szerzõ] úgy véli, hogy az egyházra inkább

Részletesebben

A FELTÁMADÁS FÉNYÉBEN

A FELTÁMADÁS FÉNYÉBEN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XLIII. évf. 4. szám (43. Jg. Nr. 4) Az európai magyar katolikusok lapja 2011. április A HIT ÉS A REMÉNY MEGNYITJA LÁTÁSUNKAT A Szentatya nagyböjti üzenetébõl Ahhoz, hogy komolyan

Részletesebben

Vianney Szent János A P A P O K É V E L E L K I P Á S Z T O R I L Á T O G A T Á S Ú J T E C H N O L Ó G I Á K, Ú J K A P C S O L A T O K

Vianney Szent János A P A P O K É V E L E L K I P Á S Z T O R I L Á T O G A T Á S Ú J T E C H N O L Ó G I Á K, Ú J K A P C S O L A T O K POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XLI. évf. 7 8. szám (41. Jg. Nr. 7 8) Az európai magyar katolikusok lapja 2009. július augusztus Ú J T E C H N O L Ó G I Á K, Ú J K A P C S O L A T O K XVI. Benedek pápa üzenete

Részletesebben

2008. VENI SANCTE. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

2008. VENI SANCTE. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor XI. évfolyam 4. szám 2008. VENI SANCTE Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel

Részletesebben

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL)

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL) evangélikus hetilap 72. évfolyam, 14. szám 2007. április 8. Húsvét ünnepe Ára: 180 Ft SEMPER REFORMANDA Itt is, másutt is azt hallom, hogy Krisztus minden igéje engem akar vigasztalni. Minden szava, tette

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XIX. évfolyam 4. szám SZENTHÁROMSÁG 2012. június - július Tartalom Te voltál mindig mindenben minden..1 Laudate, cantate!

Részletesebben

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1052 Budapest, Piarista köz 1. KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE BP. 72. 1426. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 72. szám 2011. március 2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

Részletesebben

MÁRIA, ISTEN ANYJA HIRDESSÉTEK AZ EVANGÉLIUMOT MÜNCHEN. ĺrta: ERDŐ PÉTER bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek

MÁRIA, ISTEN ANYJA HIRDESSÉTEK AZ EVANGÉLIUMOT MÜNCHEN. ĺrta: ERDŐ PÉTER bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVI. évf. 1. szám (36. Jg. Nr. 1) Az európai magyar katolikusok lapja 2004. január HIRDESSÉTEK AZ EVANGÉLIUMOT II. János Pál pápa Pastores gregis apostoli buzdítása A dokumentum

Részletesebben

KÜRTÖS. Az első tégla a falból 25 éve volt a páneurópai piknik

KÜRTÖS. Az első tégla a falból 25 éve volt a páneurópai piknik k W r t s Q KÜRTÖS XII. évfolyam 8. szám Közéleti havilap 2014. augusztus Ára 0,40 EUR 150,- Ft Az első tégla a falból 25 éve volt a páneurópai piknik Az Európát kettéosztó vasfüggöny átvágásának, Németország

Részletesebben

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ VIII. évf. 1. sz. 2001. HÚSVÉT EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ tavasz te csupa zöld a föld magot ölelve

Részletesebben

KÜRTÖS. Nagyobbik hazánk - Európa?

KÜRTÖS. Nagyobbik hazánk - Európa? k W r t s Q KÜRTÖS XII. évfolyam 7. szám Közéleti havilap 2014. július Ára 0,40 EUR 150,- Ft Nagyobbik hazánk - Európa? Babits Mihály vélekedik így Európáról egyik versében. De lássuk milyen is tud lenni

Részletesebben

f Szépirodalmi összeállítás 6 7. oldal Felszentelték az új békéscsabai oltárképet Szeverényi Mihály: Elvégeztetett

f Szépirodalmi összeállítás 6 7. oldal Felszentelték az új békéscsabai oltárképet Szeverényi Mihály: Elvégeztetett evangélikus hetilap 71. évfolyam, 25. szám 2006. június 18. Szentháromság ünnepe után 1. vasárnap Ára: 165 Ft Az eklézsia humorgyûjteményét gazdagította volna, hogyha a nyomtatott szöveg szerint hangzik

Részletesebben

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIX. évf. 5. szám (39. Jg. Nr. 5) Az európai magyar katolikusok lapja 2007. május A SZERETET SZENTSÉGE XVI. Benedek pápa szinódus utáni buzdítása A szeretet szentségében,

Részletesebben

XXI. évf., 2. (59.) szám 2010. Illés-nap. Millenniumi emléktemplom

XXI. évf., 2. (59.) szám 2010. Illés-nap. Millenniumi emléktemplom TEMERINI HARANGSZÓ 1 XXI. évf., 2. (59.) szám 2010. Illés-nap 10 Millenniumi emléktemplom 2000 2010 2 TEMERINI HARANGSZÓ Msgr. dr. Pénzes János, szabadkai megyéspüspök a hívők sokaságának és a vendégek

Részletesebben

HADOBÁS PÁL AZ EDELÉNYI FÜZETEK

HADOBÁS PÁL AZ EDELÉNYI FÜZETEK HADOBÁS PÁL AZ EDELÉNYI FÜZETEK 1987 2006 2006 Edelényi Füzetek 36. Összeállította és szerkesztette: Hadobás Pál Szöveggondozás, korrektúra: dr. M. Takács Lajos Technikai munkatárs: Slezsák Zsolt A borítón:

Részletesebben

Katolikus és magyar. Mindszenty József bíboros, prímás, esztergomi érsek (1948) A

Katolikus és magyar. Mindszenty József bíboros, prímás, esztergomi érsek (1948) A Nyári táborok az egyházmegyében Színes programokkal várták a gyermekeket Szombathelyen és Nardán 3. oldal Házasság és család Idén is együtt ünnepeltek az egyházmegye jubiláns házapárjai 7. oldal Hároméves

Részletesebben

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA Életjel AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA IV. évfolyam 4. szám Várva vártam az Urat Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és

Részletesebben

TARTALOM: Horvátországi Magyarság Megjelenik havonta. ISSN 1218 1269 Kiadja a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége

TARTALOM: Horvátországi Magyarság Megjelenik havonta. ISSN 1218 1269 Kiadja a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége Megjelenik havonta ISSN 1218 1269 Kiadja a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége Felelős szerkesztő: Andócsi János Felelős kiadó: Jakab Sándor Lektor: Ljubić Molnár Mónika Műszaki szerkesztő: Farahó

Részletesebben

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 gyertyagyújtások advent 1. vasárnapján Keszthely (Fotó: Zalai Hírlap) VeszPrém PáPa Küldött: A Veszprémi Főegyházmegye lapja. Megjelenik

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Május els vasárnapján: ANYÁK NAPJA

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Május els vasárnapján: ANYÁK NAPJA VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIX. évfolyam 5. szám 2013. május Május els vasárnapján: ANYÁK NAPJA Jékely Zoltán: BARNA, MÉLY SZEMEK Néztek szemembe, barna, mély szemek, de mindegyikb l Anyám

Részletesebben

EGY AZ ISTEN. ségben, küzdelemben erőforrásként szolgálnak, szomorúságban

EGY AZ ISTEN. ségben, küzdelemben erőforrásként szolgálnak, szomorúságban EGY AZ ISTEN Fotó: Kerestély Attila KOLOZSVÁR, 1888 1948/1990. 21. (81.) ÉVF. 8. SZÁM 2011. AUGUSZTUS ÁRA: 2,00 LEJ Történetek Mindannyiunknak van legalább egy fontos története, ami hozzánk kötődik, életünk

Részletesebben

NAGYBÖJT ELEJÉN AKI BEFOGAD EGY GYERMEKET...

NAGYBÖJT ELEJÉN AKI BEFOGAD EGY GYERMEKET... POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVI. évf. 3. szám (36. Jg. Nr. 3) Az európai magyar katolikusok lapja 2004. március AKI BEFOGAD EGY GYERMEKET... II. János Pál pápa üzenete a 2004. év nagyböjtjére SOMORJAI

Részletesebben

Hol vagy magyarok tündöklõ csillaga?

Hol vagy magyarok tündöklõ csillaga? 20 B e s z á m o l ó EKOSZ - EMTE Frigyesy Ágnes Hol vagy magyarok tündöklõ csillaga? A Nemzeti Jogvédõ Alapítvány tagjainak és baráti körének emberjogi megfigyelõ útja Kárpátalján Fejezzék be! (Mármint

Részletesebben

A Lélek megadja nekünk ajándékait Írta: SPÁNYI ANTAL c. püspök, Budapest

A Lélek megadja nekünk ajándékait Írta: SPÁNYI ANTAL c. püspök, Budapest POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXI. évf. 5. szám (31. Jahrg. Nr. 5) Az európai magyar katolikusok lapja 1999 május PÜNKÖSD LELKE Ünneplő lélekkel várjuk a pünkösdöt, a Szentlélek ünnepét. Ez a lélek világosság

Részletesebben

SYDNEY AZ EGRI VÉGVÁRON

SYDNEY AZ EGRI VÉGVÁRON POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XL. évf. 9. szám (40. Jg. Nr. 9) Az európai magyar katolikusok lapja 2008. szeptember A SZENTLÉLEK EREJE Részlet XVI. Benedek pápának az Ifjúsági Világtalálkozó záró szentmiséjén

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz

Részletesebben