C S E L K A TANULMÁNYI NAP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "C S E L K A TANULMÁNYI NAP"

Átírás

1 C S E L K A TANULMÁNYI NAP ÉS EMLÉKÜNNEPSÉGEK AZ IPEL - IPOLY EURORÉGIÓBAN 2013.Május 20-án, Pünkösd hétf n: 8-20 óráig Hetedhét Ipolyon innen és túl... Salka/Ipolyszalkán (S) >Bielovce /Ipolybélben (S) >Vámosmikolában (H) 8 órakor a Szalkai Alapiskola aulájában kiállítás megnyitó APA és FIA CSELKA KÁROLY és NÁNDOR ÉLETÚTJÁNAK DOKUMENTUMAI A XIX. SZÁZADBÓL Köszönt t mond: Józsa János polgármester Megnyitja: Németh Péter Mikola költ, az Ipoly Eu. magyarországi titkára Közrem ködnek: a Szalkai Alapiskola kisdiákjai; Stella Bartman (fuvola); Verset mond: Németh Zsófia Nóra egyetemi hallgató 9 órakor a Cselka sírnál az ipolyszalkai temet ben imát mond: Vanda Károly plébános CSELKA KÁROLYRA (1811. okt jún. 26.) EMLÉKEZÜNK Emlékbeszédet mond: Záborszky Kálmán ferences atya Emlékezés, Koszorúzás a II. Világháborús szalkai lengyel síroknál Közrem ködik: a NAGYBÖRZSÖNYI PÁVA KÖR GONDOLTAM c. versét Konczek József mondja el < Ünnepi fogadás szalkai a Tájházban > Bielovce / Ipolybélen kor Ökumenikus Istentisztelet a Református templomban Igét hirdet CZÍRIA JÁNOS ny. ref. lelkész Imádságot mond: MARIAN KRIZSAN béli plébános Köszönt t mond: Skladanová Irén polgármester Verset mond: Skladan Réka kor SIMONYI SÁNDOR 1848/49-es Lovas Nemzet r f hadnagyra emlékezünk családi sírboltjánál az ipolybéli temet ben Emlékbeszédet mond: Dr. Hermann Róbert történész, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum f tanácsosa Kepes Károly költ verseit elmondja: Németh Zsófia Nóra egyetemi hallgató Imát mond: Czíria János Imádság SERES RÓBERT Ipolybél els szabadon választott polgármestere, az Ipoly Eurorégió els szlovákiai referense sírjánál Megemlékezik: Németh Péter Mikola >< Közrem ködik a NAGYBÖRZSÖNYI PÁVA KÖR <<< Ünnepi ebéd >>> 1

2 14.45-kor városi Önkormányzat Id sek Otthona VÁMOSMIKOLA Ipolysági út LENGYEL-MAGYAR KÉT JÓ BARÁT Emlékbeszédet mond: Csisztay Gizella író, m fordító a KATYNI regény, a HALHATATLAN NÉMÁK fordítója Koszorúzás - a lengyel menekültek vámosmikolai emléktáblájánál Közrem ködnek: NAGYBÖRZSÖNYI PÁVA KÖR és Németh Zsófia Nóra egyetemi hallgató (versmondás); C S E L K A S Z I M P Ó Z I U M 15 órakor a vámosmikolai Szabadid Központ Könyvtárában A Szimpózium levezet el adója: Németh Péter Mikola: A KLASSZIKUS EL DÖK Ipolyi Arnold, Madách Imre, Mikszáth Kálmán SZEREPE A HATÁRON ÁTÍVEL KAPCSOLATOK ÚJJÁÉPÍTÉSÉBEN dr. Koczó József: EGYHÁZY ÁDÁM ( ) Vámosmikola plébánosának, Cselka Nándor hitoktatójának emlékezete; Dr. Hermann Róbert: Az 1848/49-es szabadságharc lengyel és szlovák h sei Danis Ferenc: II. Világháborús lengyel menekültek az Ipoly-táji hazában P. Borsos József: MEMENTO MORI / EMLÉKEZZÉL A HALÁLRA A magyar alapítású PÁLOS SZERZETESREND lengyel CZESTOCHOWAI ágának múltja és jelene A kortárs lengyel költészet gyöngyszemeib l Zsille Gábor költ válogat A verseket elmondják: Zsille Gábor - Németh Zsófia Nóra Közrem ködnek: STELLA BARTMAN (fuvola) és a ZSOLNAI DUÓ 18 órakor a vámosmikolai Római Katolikus Templomban EGYHÁZY ÁDÁM PÜNKÖSDI EMLÉKMISÉJE HALÁLA 170. ÉVFORDULÓJÁN Misét celebrál: P. Borsos József pálos szerzetes kor Koszorúzás + Gyertyagyújtás EGYHÁZY ÁDÁM ( ) SÍRJÁNÁL Közrem ködik: a NAGYBÖRZSÖNYI PÁVA KÖR Szeretettel hívunk és várunk minden pünkösdi ünnepre vágyó Embert és Családtagjaikat Hetedhét Ipolyon innenr l és túlról! Pünkösd hétf i zarándoklatunkra a vámosmikolai plébánia el l ¼ 8-kor indul: a kisbusz Nagybörzsönyön át Ipolyszlkára, Ipolybélre, onnan re érkezik vissza Vámosmikolára, az Id sek Otthonához. AZ IPEL'-- IPOLY EURORÉGIÓ TAGSZERVEZETEI: IPOLYSZALKA/SALKA, IPOLYBÉL/BIELOVCE és VÁMOSMIKOLA ÖNKORMÁNYZATAI A SZENT ISTVÁN KIRÁLY ALAPÍTVÁNY AZ IPOLY-MENTE KULTÚRKÖRÉRT A SZALKAI KULTURÁLIS ÉS TÚRISZTIKAI EGYESÜLET, VALAMINT A VÁMOSMIKOLAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGE Következ rendezvényeink az Ipel - Ipoly Eurorégióban: Június án Szent Iván alakalmával: EKSZPANZIÓ XXV. >< A HAIKU Hívó gondolatára a Dunakanyarban: Ver cén> Kisorosziban > Visegrádon Júl MIKOLA 60 Születésnapi Kiállítás- performansz a zebegényi Könyvtárban Színházi el adások a faluban; Augusztus PALÓC VILÁGTALÁLKOZÓ TAR KÖZSÉGBEN Szep. 5-én, csütörtök EKSZPANZIÓ XXV. >< JUBILEUMI SZIPÓZIUM Bp-en a Pet fi Irodalmi Múzeumban; Szept TEMPLOMOS NAPOK + TEMPLOMOK ÉJSZAKÁJA NAGYBÖRZSÖNYBEN és SZÁZDON/SAZDICE Szept. 21-én, a Magyar Dráma és a Magyar Népszínm játszás Napja az Ipoly Eu. Szabadegyetemen Csepreghy Ferenc szül falujában Ipolyszalkán/Salka A schengeni határokon átível találkozóink alkalmával, már most meghívunk minden óvodás és iskoláskorú, játékos kedv nebulót és tovább játszó feln tt gyermeket drámapedagógiai szándékkal, a találkozás reményében. >< (20) >< Vámosmikola: 06-/27) Rendez : NÉMETH Péter MIKOLA Kérjük támogassa Ön is adója 1 % -val a magyar-szlovák határon átnyúló Kulturális Együttm ködéseinket! IPOLY EURORÉGIÓ Határon Átnyúló Együttm ködés - Adószáma:

3 S z e m e l v é n y e k: Vámosmikolai ünnep Cselka Nándor tiszteletére A Vámosmikolai Római Katolikus Egyházközség és a Szent István Király Alapítvány az Ipoly mente kultúrkörért július án "emlékhétvégét" szervezett a település XIX. századi híres szülötte, Cselka Nándor c. püspök, egyházi-író emlékezetére. Az ünnepi misét követ en, az augusztus 3-án felszentelt emléktáblánál Németh Péter Mikola költ, az Ipoly Eurorégió magyarországi titkára mondott ünnepi köszönt t. Cselka Nándor Esztergomban lépett a növendékpapok sorába: Pozsonyban, Nagyszombatban és Bécsben tanult, majd a szókimondó, er sen magyar érzelm fiatalember 1856-ban Pesten fejezte be teológiai tanulmányait. Lelkipásztorként, kés bb a budapesti egyházkerület espereseként a f város különböz plébániáin teljesített szolgálatot, többek között Buda-Újlakon, a Terézvárosban, a belvárosi plébánián és Óbudán. Gazdag irodalmi munkásságát dokumentálja a Religio cím egyházi és irodalmi folyóirat, amelynek - Darázs, illetve Szúnyog álnéven - munkatársa, majd között szerkeszt je is volt. Óbudán honosította meg a Páli Szent Vince Szeretetleányai rendet, létrehozta a nehéz helyzet óbudaiakat támogató családbiztosítási szervezetet: a Cselka Egyletet. A f városban az addig f leg német nyelv istentiszteletek helyett rendszeresítette a magyar nyelv szentbeszédeket, és rendezte a hitoktatás ügyét is. Cselka 1892-ben esztergomi kanonoki kinevezést kapott, s 1897-ben bekövetkezett haláláig a budapesti Központi Papnevel Intézet rektora volt. A köztiszteletben álló f pap földi maradványait a Kerepesi úti temet l 1975-ben vitték át végs nyughelyére, a pesti Egyetemi templom sírboltjába. (Pallós Tamás Új Ember LXII. 32.évf ). A 2007-es, vagyis a tizedik évfordulós Cselka Emlékbeszédhez Kereken tíz esztend vel ezel tt, augusztus 3-án, Cselka Nándor címzetes püspök, egyházi író halála 100. évében, amikor templomunk falán, az emléktáblát, Bészabó András rézdomborm vét Keszthelyi Ferenc, akkori váci megyéspüspökünk megáldotta, s így felavathattam, azért fohászkodtunk, imádkoztunk, arra kértük Vámosmikola reformkori szülöttjét az égiekben, JOSEPHUS FERDINANDUS CSELKÁt, hogy ebben a lassú körénk feketedésben, a kilátástalanság hevében, amiben élni kényszerülünk, legyen újra jelenvalóvá miközöttünk, kései utódok között szellemével, hitével, tenni vágyás elméjével. Legyen hatással ránk mindazzal az emberi jóval, bizalommal ami élete 63 esztendeje alatt dolgát szolgálta teljesíteni a földiekben. Mert, képzetem szerint azon kevesek közé tartozott, akinek nem csupán célja, de sokkal inkább dolga, örökkéval(l)ó küldetése volt, abban az árnyékvilágban, amelyben, Gárdonyi Géza szavaival: Minden fakul, minden romlik, A márvány is összeomlik. Bíbor leplek ronggyá válnak, Dics ségek füstbe szállnak. Amikor 1997-ben, hosszú töprengés és tétovázgatás eredményeként, a mi f tisztelend Cselka Nándorunknak halála századik évében, mégiscsak vállalhattuk az emléktábla állítást, mert bizony, március 8-ra, a kerek évfordulóra, még voltak, akik a Cselka Emlékünnepségek létrejöttét ideiglenesen ugyan, de megakadályozhatták. Valójában már csak annyiban, hogy a falu népe, a hálás utókor, ne a plébánia Baptisalorumába, az un. Kereszteltek Anyakönyvébe bejegyzett évfordulón emlékezhessen meg az Ipoly-táji Haza nagy fiáról, jeles személyiségér l, tudós-író-papjáról, hanem valamivel kés bb, a felújított templom újraszentelésekor. HALÁL RAGYOGÁSBAN / CSUPASZON A KÉKÜL ÉG ALATT A házad itt állt szerteszállt! Ezt látod, érted. Azt nem érted, hogy hazád épp így ért véget csoda, hogy addig is állt! (Illyés Gyula: Nem volt elég - részlet) A Kárpát-haza öt géniuszát, egy-egy földrajzi hely mindent átlényegít védszellemét, a genius locit - épp itt a miénket, az északi géniuszét az Ipoly-, a Garam- és Duna-táji hazában, még ma is, s azóta is a született géniuszaink: zeneszerz ink, költ ink, íróink, m vészeink és tudósaink, krónikásaink veib l ismerheti fel és meg az itt él palóc ember, a felnövekv nemzedék. Ipolyi püspök két 3

4 kötetes Magyar Mythologiájából például. Annak az Ipolyi Arnoldnak m véb l, aki, az ide nagyon is közeli Disznósdon született 1823-ban, s Ipolykeszin töltötte gyermekéveit. Élete teljében Szent László városa, Nagyvárad püspökeként, 1854-ben, egy vesztett szabadságharcot és forradalmat követ en, a legnehezebb id kben adta ki magyar nyelven, a Bach-korszakban talán els ként a Magyar Mythologiát, azt az enciklopédikus m vet, amelyben a hun-magyar Mi tudat, azonosságérv reális alapjait veszi alapul, arra építi gondolatait, s amiben si krónikáink látószögéb l szemléli, és úgy köti össze a magyar hitregék évszázadokon át szétkötött szálait. Reformkori szellemtársa a keresztségben, a vámosmikolai születés, szamaritánus lelkület tudós- pap, Jozephus Ferdinandus Cselka ( ) a franciaországi Carre felszentelt püspöke, pápai kamarás, a budapesti Központi Papnevel Intézet rektora, akit többek között a Religio /Hit és vallás/ cím egyházi és irodalmi folyóiratban ( ) kifejtett munkássága, majd 1869-ben megjelent Egyházi beszéd cím teológiai m ve elismeréseként a svájci Reveredói Tudományos Akadémia tagjává választottak. Két szellemóriás, akiket sz kebb pátriánk az Ipoly-táji haza adott Európának, a magyarságnak, az egyetemes anyaszentegyháznak, az egész világnak. S ennek a két nagy formátumú személyiségnek volt kortársa Simonyi Sándor az 1848/49-es forradalom és szabadságharc huszár f hadnagya, aki a közeli Lontón született 1811-ben, és itt Bélben a Simonyi-ak családi sírboltjában talált örök nyugodalmat, 1891 óta. S akinek, a hálás utókor, az Ipolybéliek, tavaly augusztusban Halál ragyogásban. / Csupaszon a kékül ég alatt gondolatával és hitével állították emlékül azt a kopjafát, ami el tt épp most állunk, mint vigyázó rszemek a strázsán. rz k, vigyázzatok a strázsán Üzeni mindahányunknak, a 20. század tüzes vastrónjából Ady, aki arra figyelmeztet, hogy Az Élet él, szent okokból élni akar, / S ha Magyarországra dob ki valakit, / Annak százszor inkább kell akarni: az Életet, most és mindörökké. (Németh Péter Mikola) (Elhangzott a CSELKA EMLÉKÜNNEPSÉGEN Ipolybél, július 25-én.) CSELKA-HÍD AZ IPOLYON A CSELKÁKNAK, Károlynak, el bb Vámosmikola, majd kés bb Szalka mez város egykori ludirektorának és nótáriusának, és tudós-író-pap fiának Nándornak a feledés homályból jövet, újjá szület reformkori és kiegyezés korabeli szelleme, érezhet en, évr l-évre jelen valóbbá válik közöttünk. A NAGYÍV SZELLEMI HÍD Apa és Fia között, épp jókor, jó id ben a jó szolgálatunkba állt a 21. század el terében, ország határokat megsemmisít n ismét ÉPÜL BEN VAN: jelképesen és valóságosan is. K KETTEN ONNAN FENTR L NÉZVÉST TALÁN TUDJÁK ÉS LÁTJÁK IS, HOGY AMA HAZA A MAGASBAN, LÉTEZIK. AZ EZÜST- és ARANYHÍDAK ÉPÍTÉSÉNEK ÓHAJA, S AZ ELSZAKADT NEMZET TESTEK EGYESÜLÉSÉNEK VÁGYA,a december 5-i népszavazás ellenére is létezik a lelkekben, a szívekben bujdokolva és láthatatlanul. Mert hisszük és reméljük, hogy a keresztény és keresztyén Európába olytott felvilágosult klasszikus görög szellem, még mindig képes lesz áthidalni az emberek, a nemzetek között meglév, olykor fényévnyinek távolságokat, olyan élethelyzeteket teremtve, amelyekben a HiDaK metaforikusan és valóságosan is összeköthetnek partokat és lelkeket. Mert a HíD lehet fa- vagy fémszerkezet, de lehet egy jó akarat, szándék építménye is, egy olyan emberi gesztusé, amelyben nem az egymás elleni gy lölet, hanem sokkal inkább az egymás iránti megért szeretet nyilvánul meg. Mi, úgy reméljük, hogy az Ipel'-Ipoly Eurorégióban ez utóbbi mellett tettünk hitet, ennek van jöv je. (mikola) Újjászület Haza Az elmúlt egyetemi évad második szemeszterében a Károli Gáspár Ref. Egyetem holland szakán el adásaimra járt egy zsolnai szlovák lány, aki Olmützben tanul hollandul. A szemeszter vége felé elbeszélgettem vele és megkérdeztem t le, hogy milyen benyomásai vannak Budapestr l és általában a magyarokról. Bevallotta: az els hetekben nem mertem megmondani, hogy szlovák vagyok; cseh-nek mondtam magamat, mert Csehországban tanulok. De közben rájöttem, -- mondta der sen --hogy a magyarok nagyon is segít készek, vendégszeret k és befogadók. S amikor félve ugyan, de mégis bevallottam, hogy szlovák vagyok, utána meg kellett vallanom, hogy a társaimnak egyáltalán nem változott meg velem szemben az addig tanúsított barátságos magatartásuk. Ezek után megkérdeztem t le: mégis miért félt a magyaroktól? Tudna erre valamiféle magyarázatot adni? Azért, hangzott a határozott válasz, mert a szlovák sajtóban többnyire nem olyan jó hírek látnak napvilágot Magyarországról, a magyar emberekr l, amelyek érdekl désemet komolyabban felkelthették volna, kíváncsivá tettek volna irántuk. Ellenkez leg! De most, ha hazamegyek, állította határozottan a leány -- elmondom mindenkinek, hogy semmi sem igaz abból, amit a magyarokról mondanak, írnak nálunk. S t minden barátomnak és minden egyetemistának javasolni fogom, hogy nagyon is érdemes elutaznia Budapestre turistaként, vagy épp felvételiznie valamelyik budapesti egyetemre, f iskolára. 4

5 Korai fecske lenne talán ez a szlovák lány? S egy fecske nem csinál nyarat? Lehet. De ha a fecske megjelenik az már magában is a tavasz hírnöke. Tehát: van ok reménykednünk. Így azt is remélem, hogy reménységünket nem teszi tönkre egy olyan politikus a bratislavai parlamentben, akinek fontosabb a saját karrierje, mint a demokratikus játékszabályok elfogadása és azok betartása. Ismerjük el: rossz a hírünk a nagyvilágban. Ismerjük el: minket csak rabszolgamunkára tartanak méltónak. Ennek ékes bizonyságát adta az elmúlt héten az IMF. Az extra profitért létrehozott Nemzetközi Valutaalapnak nagyobb gondot okoz a bankadó bevezetése és a Nemzeti Bank elnöke több milliós fizetésének csökkentése, mint a kis fizetés, sokat gürcöl, meg éhez magyar gyermekek sorsa. Újjászület Hazánknak joga van, mint minden más népnek is, a szabadsághoz és független-séghez. Újjászület Haza? Az elején Jézussal kezdtem és utaltam Nikodémussal folytatott éjszakai beszélgetésére. Most a vége felé Zakariás prófétához kanyarodom, aki a róla elnevezett könyv 8-ik fejezete 16. és 17. versében az elcsüggedt és kilátástalan helyzetben él zsidóknak ezt mondja: Mondjatok igazat. Hozzatok igaz és békét szerz ítéletet. Ne tervezzetek magatokban egymás ellen semmi rosszat, és ne szeressétek a hamis esküt! Mindezt gy lölöm én így szól az ÚR. Meggy désem, hogy népünk és hazánk csak abban az esetben tud igazán újjászületni, ha radikálisan odafordul az Istenhez, a Messiás Jézushoz. Mert radikális bels változásra van szükség ahhoz, hogy ne trükkök százaival vezessük félre egymást, hanem az igazat mondjuk egymásnak, és igazságosan cselekedjünk. Ne a rosszat, hanem a jót keressük egymásnak és egymással. A tavaly nyáron végre megjavított 12-es út mellett lecövekelt km. távolságot jelz oszlopok többjér l már lelopták a számtáblát. Ez engem mélységes szomorúsággal tölt el, mert ez sajnos népkaraktert jelez. Nem vagyunk mi olyan tökéletesek, mint amilyennek hisszük és hirdetjük magunkat magunknak. Rossz az is, ha a magyar ajkú nép kipusztítja önmagát azzal, hogy nem kell neki az utód. Meggy désem, hogy ha minden magyar családban mind Magyarországon, mind az elszakított területeken, legalább három gyermek születhetne, más lenne a magyar ajkú nép sorsa. Ipolybél, Július 24. (Ds.Czíria János-Jochanan) azt hiszem itt Közép-Európában, vagy Közép-Kelet-Európában, mi magyarok nagyon sajátos helyzetben vagyunk, és valószín, hogy történeti fejl désünk eredményeként jutottunk el oda, hogy néha már szégyellni kell, hogy nemzetben gondolkodunk, hogy fontos számunkra a nemzet, mint fogalom, és mint tartalom is. Van egy-két kedvenc példánk Nyugat-Európából, ezeket most hadd ne mondjam el, de, hogyha az ember kimegy oda és körülnéz, akkor ott bizony azzal kénytelen szembesülni, hogy ott a nacionalizmusnak a jó értelemben vett megfogalmazása és tartalma, a nemzetnek a jó értelemben vett használata az köznapi gyakorlat. Nyugat- Európában, mondjuk Skóciában, vagy Franciaországban, akár Angliában, vagy a Benelux államok valamelyikében: hollandnak, franciának, skótnak, angolnak lenni az egy természetes állapot. Egyúttal egy olyan kívánatos helyzet, amely az emberek mindennapjait meghatározza, és nem probléma senki számára, hogy ezt meg is fogalmazzák. Itt Közép-Kelet-Európában az elmúlt két-háromszáz évben mindig vívódtunk saját magunkkal és mindig meg akartuk határozni a saját helyünket ebben a térségben. Ugyanakkor mások meg, sokan megkérd jelezték a mi helyünket ebben a térségben. Összefoglalva tehát, azt gondolom: nem kell félnünk nemzetben gondolkodni. Nem kell félnünk, kijelenteni azt, hogy a Kárpát-medencében mi magyarok ezer éve élünk, tiszteletben tartva minden más etnikumnak, minden más nemzetnek és nemzetiségnek a politikai, kulturális és egyéb jogait, és tiszteletben tartva minden államnak a teljes szuverenitását. De nem kell lemondanunk arról, hogy azért, mert jó néhányan negatív értelemben közelítenek ehhez a problematikához, ehhez a kérdéshez, akkor mi is vélt, vagy valós sérelmi politikát folytatva visszavonuljunk, és feladjuk a saját hadállásainkat. Ha ugyanis, el kezdjük feladni pozíciónkat, akkor szép lassan nem csak a humanitás, nemcsak a humanizmus, hanem a nemzet is eljut egy olyan pontra, amikor nem lesz mit védeni, amikor már nem lesz szükség humanista elvekre. Ipolybél/Bielovce, ( Pelyach István történész - a Szegedi Tudomány Egyetem docense) 5

NAGYBÖRZSÖNYI PÁVA KÖR

NAGYBÖRZSÖNYI PÁVA KÖR C S E L K A EMLÉKÜNNEPSÉGEK AZ IPEL - IPOLY EURORÉGIÓBAN 2012. május 28-án, Pünkösd hétfőn: 8-20 óráig Hetedhét Ipolyon innen és túl... Salka/Ipolyszalkán (S) >Bielovce /Ipolybélben (S) >Vámosmikolában

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok Ny rbætor VÆros 2014. Øvi K zm vel døsi RendezvØnyterve Nyírbátor Város 2014. évi Rendezvényterve I. Kiemelt Önkormányzati programok Magyarország nemzeti ünnepei: Március 15. Augusztus 20. Október 23.

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

Tátyi Tibor. Az alapszervezet története

Tátyi Tibor. Az alapszervezet története 217 Tátyi Tibor Az alapszervezet története Párkányban 1949. április 24-én alakult meg a CSEMADOK városi alapszervezete. Elsősorban lelkes, tenni akaró a magyar kultúra ápolásáért kész emberek fogtak össze,

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Hazaváró Családi Juniális

Hazaváró Családi Juniális DENGELEG 1999. PÜNKÖSD V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM A Szentlélek egyik legf bb munkája, hogy a nyugtalan szív megnyugodjon, meger södjék. A Isten Áldott szép pünkösd embert nyugtató m ve, hogy a békétlenség idején,

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria 90. fond Hangszalagtár 1949 1990 Hegyi-Füstös István református lelkipásztor az 1940-es évektől a Magyar Rádió munkatársaként is dolgozott. E munkája során vetődött fel benne a gondolat egy egyházi hangarchívum

Részletesebben

Péter Pál napi arató ünnepség 2014. június 29-én. Ünnepi ebéd a Palóc üdülő éttermében.

Péter Pál napi arató ünnepség 2014. június 29-én. Ünnepi ebéd a Palóc üdülő éttermében. add meg nékünk ma! " Mindennapi kenyerünket Péter Pál napi arató ünnepség 2014. június 29-én. Ünnepi ebéd a Palóc üdülő éttermében. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Engedjék meg, hogy Péter Pál ünnepén hadd

Részletesebben

Pedagógiai Program. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375

Pedagógiai Program. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375 Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375 Székhely: 5650 Mezőberény, Petőfi út 13-15. Telephely (Kollégium): 5650 Mezőberény, Petőfi út 14. Telephely (Gimnázium): 5650 Mezőberény,

Részletesebben

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció gyors elterjedésének az okai Az egyház elvilágiasodása Mátyás király uralkodása alatt a király az ország irányításában alkalmazott nagy

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

Emerson. (Halálának 50 éves és hires úrvacsorai beszédének 100-ik évfordulójára).

Emerson. (Halálának 50 éves és hires úrvacsorai beszédének 100-ik évfordulójára). (Halálának 50 éves és hires úrvacsorai beszédének 100-ik évfordulójára). Április 27-ikén volt 50 esztendeje, hogy Ralph Waldo Emerson, Amerika legkiválóbb gondolkodója 79 éves korában örökre lehunyta szemeit.

Részletesebben

ormátus lelkésszel, Kondé Lajos katolikus plébánossal és Szélpál Gáborral

ormátus lelkésszel, Kondé Lajos katolikus plébánossal és Szélpál Gáborral December másodikán megkezdődött a Szegedi Karácsonyi Ünnepek rendezvénysorozata. A Széchenyi és a Dugonics téri vásárokon és ünnepi előadásokon kívül a város idén óriási koszorúval és díszkivilágítással

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Szabadka urbanisztikai és építészeti fejlõdése a XIX XX. század fordulóján

Szabadka urbanisztikai és építészeti fejlõdése a XIX XX. század fordulóján Dömötör Gábor Szabadka urbanisztikai és építészeti fejlõdése a XIX XX. század fordulóján Európa nagy építészei közül valaki azt mondta: Ahol a homlokzatokról hullik a vakolat, az utcák pedig elhanyagoltak,

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Z sám bék jelenkori utcaneveinek

Z sám bék jelenkori utcaneveinek mertetése sajnos meghaladná ezen írás kereteit, ezért inkább csak a betekintés, az érdeklődés felkeltése volt a cél. Köszönettel tartozom a város már említett helytörténészeinek, valamint Szuchy M. Emilnek

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály Neved: Felkészítőd: Iskolád: Osztályod: 2013. 1 Általános tudnivalók Iskolánk, a nyirádi Erzsébet királyné Általános Iskola már tízedik alkalommal

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

AZ ELIDEGENITÉS FOGALMA A KÁNONJOGBAN

AZ ELIDEGENITÉS FOGALMA A KÁNONJOGBAN PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM KÁNONJOGI POSZTGRADUÁLIS INTÉZET VALLÁSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KÁNONJOGI PROGRAM AZ ELIDEGENITÉS FOGALMA A KÁNONJOGBAN PhD tézisek Készítette: Fügedy Antal Levente Témavezető:

Részletesebben

Magyar Örökség Díj Petrik Gézának

Magyar Örökség Díj Petrik Gézának PERSZONÁLIA Magyar Örökség Díj Petrik Gézának I I I 2003. március 22-én Petrik Géza Magyar Örökség Díjat kapott a magyar nemzeti bibliográfiát megalapozó tevékenysége elismeréséül. A Magyar Nemzeti Múzeumban

Részletesebben

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra 2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január 9. Január 17. 16 óra Január 26. 15 óra Január 27. 11.00 óra Január 30. 10-17 óra Február 1. Február

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

Prohászka Ottokár Jubileumi sorozat

Prohászka Ottokár Jubileumi sorozat Prohászka Ottokár Jubileumi sorozat E szentéletű püspök életének és műveinek bemutatása és széleskörű ismertetése rendkívül időszerű ma. Sokunkat komolyan aggaszt népünk állapota: a házasságok és gyermekszületések

Részletesebben

közép -2. Verőce BME Középülettervezési Tanszék, 2016

közép -2. Verőce BME Középülettervezési Tanszék, 2016 közép -2. Verőce BME Középülettervezési Tanszék, 2016 program: A tárgy célja, hogy a hallgatóságot rávezesse a természetes, minden tekintetben arányos, különösen a hely szellemének megfelelő építészeti

Részletesebben

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri 1 1. 2. 3. 4. 5., 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15., (,»;, ;,...) 16. 17. 18.,, 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. (, ) 26.. 27.,, 28. (, ) 29. 30., 31. 32. 33. 34. '' '' 35. 36. 37., 38., 39., Santa Maria

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Statisztikai adatok az egyes intézményekben tanult, törlesztésre kötelezett ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM:

Részletesebben

II. BOMLÁS VAGY EGYSÉG? AZ ERDÉLYI SZELLEM

II. BOMLÁS VAGY EGYSÉG? AZ ERDÉLYI SZELLEM II. BOMLÁS VAGY EGYSÉG? AZ ERDÉLYI SZELLEM A kérdés, amelyet tárgyalni akarunk, nem esztétikai, nem filozófiai, nem is politikai, hanem az erdélyi magyarság életkérdése. Gyökerében megtaláljuk irodalmi,

Részletesebben

Máriapócsot Csíksomlyóval és Mariazellel összekötő zarándokút - A Mária Út menti településvezetők nemzetközi találkozója MÁRIAPÓCS 2011.04.27. - 29.

Máriapócsot Csíksomlyóval és Mariazellel összekötő zarándokút - A Mária Út menti településvezetők nemzetközi találkozója MÁRIAPÓCS 2011.04.27. - 29. Máriától - Máriáig Máriapócsot Csíksomlyóval és Mariazellel összekötő zarándokút - A Mária Út menti településvezetők nemzetközi találkozója MÁRIAPÓCS 2011.04.27. - 29. 2011.április 27.-én szerdán Bemutatkozik:

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6 HA JÓ a kezdet Pedagógiai program 2016 Készítette: a Pécsi Baptista Gyülekezet Szakmai Csoportja

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Q IRODALOM G * Bessenyei György mint ref. főconsistoriumi titkár. Irta: Zoványi Jenő. Sárospatak, 1909. 8-rétű 42 lap. Ára: K. 2. Zoványi füzete különlenyomat egy nagyobb müvéből, mely a magyarországi

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi Pedagógiai Program 2015.

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi Pedagógiai Program 2015. BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma Kollégiumi Pedagógiai Program 2015. Tartalom 1. Az intézmény meghatározása... 4 2. Bevezető... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1.2 Értékeink...

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata

Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata {remegiysz km : I S9 0 11 Érkezett : 2012 FFFR 1 4. Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata a Máriapócsi Kegyhelyről és a magyar görögkatolikus közösség társadalomba n betöltött szerepér ől Magyarország

Részletesebben

SZENT HEDVIG KOLLÉGIUM 3300 Eger, Dobó tér 6. PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZENT HEDVIG KOLLÉGIUM 3300 Eger, Dobó tér 6. PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENT HEDVIG KOLLÉGIUM 3300 Eger, Dobó tér 6. PEDAGÓGIAI PROGRAM Tantestület jóváhagyásának dátuma: 2013. 08. 27. Fenntartói jóváhagyás dátuma: 2013. 08. 29. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2016/2017.

Részletesebben

Szergényi István: Energia, civilizáció, szintézisigény c. könyvének laudációja

Szergényi István: Energia, civilizáció, szintézisigény c. könyvének laudációja Szergényi István: Energia, civilizáció, szintézisigény c. könyvének laudációja Hogy ez a könyv létrejöhetett, a szerző kézirata hasznosulhatott, abban a legnagyobb érdeme dr. Faragó Katalinnak, Szergényi

Részletesebben

A helyes istentiszteletről 1

A helyes istentiszteletről 1 A helyes istentiszteletről 1 Textus: Róm. 12,1 Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.

Részletesebben

Nagy Gáspár Kulturális Központ. Vasvár. Min sített Közm vel dési Intézmény Cím elnyerésére benyújtott pályázat 2015

Nagy Gáspár Kulturális Központ. Vasvár. Min sített Közm vel dési Intézmény Cím elnyerésére benyújtott pályázat 2015 Nagy Gáspár Kulturális Központ Vasvár Min sített Közm vel dési Intézmény Cím elnyerésére benyújtott pályázat 2015 1/107 Tartalomjegyzék 1. Jelentkezési lap... 3 2. Az intézmény bemutatása... 6 3. Önértékelési

Részletesebben

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium érvényes Pedagógiai Programját

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

18.00 Ökumenikus istentisztelet az Unitárius Templomban helyszín:unitárius Templom, 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 1-2. 2010. NOVEMBER 11.

18.00 Ökumenikus istentisztelet az Unitárius Templomban helyszín:unitárius Templom, 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 1-2. 2010. NOVEMBER 11. 2010. NOVEMBER 11. (CSÜTÖRTÖK) 15.00-17.00 Nemcsak a húszéveseké a világ! Örökifjak bálja zenél a Seres Duó zártkörû rendezvény helyszín: Aranytíz, Lovagterem, 18.00 Reitter Ferenc Díjátadó Ünnepség A

Részletesebben

Ilyen igazán haladó tevékenykedése az 1831. évi kolerajárvány idején kifejtett munkássága, és evvel Váradi valódi értéke is lemérhető.

Ilyen igazán haladó tevékenykedése az 1831. évi kolerajárvány idején kifejtett munkássága, és evvel Váradi valódi értéke is lemérhető. Váradi Sámuel (1773 1857) Nagyenyed város és Alsó Fehér vármegye egykori orvosának rövid életrajza és haladó szellemű tevékenysége az 1831. évi kolerajárvány idején Váradi Sámuel 1773-ban született Nagyenyeden.

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Elmúlt idők levelezése

Elmúlt idők levelezése Elmúlt idők levelezése (folytatás) A következő században a XVII.-ben leveleink kifejezésmódja cifrábbá, díszesebbé válik. Hogyha ritka volt is az olyan hosszadalmas köszöntő, mint a Zrínyi Katáé, most

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

Magnifice Rector! Tisztelt Dékán Asszony! Tisztelt Kari Tanács! Kedves Vendégeink! Hölgyeim és Uraim!

Magnifice Rector! Tisztelt Dékán Asszony! Tisztelt Kari Tanács! Kedves Vendégeink! Hölgyeim és Uraim! Magnifice Rector! Tisztelt Dékán Asszony! Tisztelt Kari Tanács! Kedves Vendégeink! Hölgyeim és Uraim! Régi idők tanújaként beszélni egy nagy múltú intézmény ünnepére összegyűlt vendégek előtt, közöttük

Részletesebben

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6.

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6. Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, 2016. október PROGRAMFÜZET 2016. október 20. november 6. 2016. október 20., csütörtök 11:00 óra A MAGYAR IFJÚSÁG TÖRTÉNELMET ÍRT Ünnepi megemlékezés Beszédet

Részletesebben

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM Újfehértó, 2014 Tartalomjegyzék Az iskola küldetésnyilatkozata...4 Pedagógiai alapelveink...5 A pedagógiai program

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

FOTOHÓNAP. MKKI, Pozsony. A program rövid ismertetése (különös tekintettel az évfordulós megemlékezésekre, kiemelkedő művész meghívására) Sor - szá m

FOTOHÓNAP. MKKI, Pozsony. A program rövid ismertetése (különös tekintettel az évfordulós megemlékezésekre, kiemelkedő művész meghívására) Sor - szá m MKKI, Pozsony Sor - szá m Dátum A program megnevezése A program jellege /típusa (pl. tudomány, képzőmű-vészet, zene, film) A program rövid ismertetése (különös tekintettel az évfordulós megemlékezésekre,

Részletesebben

A SZABOLCS MEGYEI NEMZETI BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE 19 45 ÁPRILIS VÉGÉIG

A SZABOLCS MEGYEI NEMZETI BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE 19 45 ÁPRILIS VÉGÉIG A SZABOLCS MEGYEI NEMZETI BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE 19 45 ÁPRILIS VÉGÉIG A felszabadulás utáni korszak történeti feldolgozására és elvi problémáinak tárgyalására való törekvés, egyre nagyobb helyet kap történeti

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

~5~. számú előterjesztés

~5~. számú előterjesztés ---------------------- ----- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je ~5~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az önkormányzati kitüntetések alapításáról és

Részletesebben

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely M E G H Í V Ó A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE 2. 2009. november 5-6. Szombathely A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT MŐVÉSZETI, NEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR TANÍTÓKÉPZİ INTÉZETE AZ

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA 11 HALLGATÓI ÉLET (Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió A kiadás dátuma: 2008. március 3. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: FHÖK elnök JÓVÁHAGYTA: Prof. Dr. Rudas Imre

Részletesebben

HÍRLEVÉL VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET 2016/3

HÍRLEVÉL VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET 2016/3 HÍRLEVÉL VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA (TERVEZET) VÉLEMÉNYEZÉSE Tisztelt Partnereink! A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület 2016.április 4.-én megkapta a

Részletesebben

A diktatúra keltette sebek beforradását mikor akarja a sokadalom?

A diktatúra keltette sebek beforradását mikor akarja a sokadalom? A diktatúra keltette sebek beforradását mikor akarja a sokadalom? Napokkal ezelőtt írtam ennek a levélnek elemző részét. Annak, hogy csak ma küldöm el, három oka van: egyrészt a kolontári tragédiáról elkezdtek

Részletesebben

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Készítette: Sárköziné Kollárits Edit igazgató 0 Tartalom Á L T A L Á N O S A D A T O

Részletesebben

Javaslat a.templom lépcső. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a.templom lépcső. települési értéktárba történő felvételéhez . 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a.templom lépcső. települési értéktárba történő felvételéhez Felújított templom lépcső Készítette: Csepregi Ferenc Kisszékelyi kulturális

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Akik hisznek a megmaradásban

Akik hisznek a megmaradásban Akik hisznek a megmaradásban A 2014-es magyar vers ünnepéről Bármily lehangoló is napjaink társadalmi, közéleti csapodársága, a csalódás, a kiábrándulás a politika csinálta közhangulat, azért az, hogy

Részletesebben

VÁRhely 2002/4. HARS JÓZSEF: Magyar Művelődés Háza

VÁRhely 2002/4. HARS JÓZSEF: Magyar Művelődés Háza VÁRhely 2002/4 HARS JÓZSEF: Magyar Művelődés Háza Többen visszafojtott lélegzettel figyeltük drámai csúcspontokon, hogy a védőháló mögött hulló vakolattal együtt nem verik- e le a betűket a Kaszinó homlokzatáról.

Részletesebben

POMOGÁTS BÉLA Trianon a történelemben és a magyar irodalomban

POMOGÁTS BÉLA Trianon a történelemben és a magyar irodalomban POMOGÁTS BÉLA Trianon a történelemben és a magyar irodalomban A trianoni döntések Mindazt, ami az első világháború után Magyarországgal történt, alig tudta feldolgozni a nemzet emlékezete. Az 1920. június

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ. A templom szükségessége. 1

KERESZTÉNY MAGVETŐ. A templom szükségessége. 1 KERESZTÉNY MAGVETŐ LXVIII. ÉVF. 1936. MÁJUS-JUNIUS 3. FÜZET. A templom szükségessége. 1 Nemcsak ti, magam is régen vártam erre az áldott alkalomra, hogy itt, most már a saját lelki Sionotokban találkozhassam

Részletesebben

JELENTÉS A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUMBAN ÉS HÁTTÉRINTÉZMÉNYEINÉL 2015. ÉVRE VONATKOZÓAN VÉGZETT ÁLLAMPOLGÁRI ELÉGEDETTSÉG-VIZSGÁLATRÓL

JELENTÉS A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUMBAN ÉS HÁTTÉRINTÉZMÉNYEINÉL 2015. ÉVRE VONATKOZÓAN VÉGZETT ÁLLAMPOLGÁRI ELÉGEDETTSÉG-VIZSGÁLATRÓL JELENTÉS A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUMBAN ÉS HÁTTÉRINTÉZMÉNYEINÉL 2015. ÉVRE VONATKOZÓAN VÉGZETT ÁLLAMPOLGÁRI ELÉGEDETTSÉG-VIZSGÁLATRÓL MVH Irányítási és Jogorvoslati Főosztály A főosztály háttérintézménye

Részletesebben

ITT VALAMI KÉSZÜL. I.Korinthus 15,4 feltámadt az Írások szerint

ITT VALAMI KÉSZÜL. I.Korinthus 15,4 feltámadt az Írások szerint 2016. böjt ITT VALAMI KÉSZÜL I.Korinthus 15,4 feltámadt az Írások szerint Mondjuk a fenti mondatot, ha sejtünk valamit, hogy be fog következni. S attól függően, hogy jóra vagy rosszra számítunk megpróbálunk

Részletesebben

1. Melyik olimpián nyert aranyérmet Kaposvár világhírű szülötte, Csík Ferenc( (100 m-es gyorsúszás)

1. Melyik olimpián nyert aranyérmet Kaposvár világhírű szülötte, Csík Ferenc( (100 m-es gyorsúszás) 5. forduló 1. Melyik olimpián nyert aranyérmet Kaposvár világhírű szülötte, Csík Ferenc( (100 m-es gyorsúszás) A. Berlin B. Helsinki C. Melbourne 2. Hogy hívják a Kaposszentjakabon évek óta rendszeresen

Részletesebben

Tavaszi Kiállítás és Fesztivál. Tavaszi nagytakarítás. Kedves Vértesszőlősiek!

Tavaszi Kiállítás és Fesztivál. Tavaszi nagytakarítás. Kedves Vértesszőlősiek! Tavaszi Kiállítás és Fesztivál Április 25-én szombaton és 26-án vasárnap ismét megrendezésre kerül a Sportcsarnokban a Tavaszi Kiállítás és Fesztivál. A szokásos termék- és árubemutatókon kívül állandó

Részletesebben

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a Dombóváron található emléktáblákról Előterjesztő:

Részletesebben

Ciszterciek, eszmény és valóság Országos Középiskolai Történelem Verseny 3.forduló november 19.

Ciszterciek, eszmény és valóság Országos Középiskolai Történelem Verseny 3.forduló november 19. Ciszterciek, eszmény és valóság Országos Középiskolai Történelem Verseny 3.forduló november 19. Kedves Versenyzők! Játékunk első része ezzel a fordulóval befejeződik. A mostani forduló elsősorban művelődéstörténeti

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

Összes költség (Ft) Rendszeres táncház és kézműves programok szervezése. RO010 EMKE OE EMKE Közgyűlés 2009 1 007 000 51 000 0 600 000 250 000 250 000

Összes költség (Ft) Rendszeres táncház és kézműves programok szervezése. RO010 EMKE OE EMKE Közgyűlés 2009 1 007 000 51 000 0 600 000 250 000 250 000 Sorszám Pályázó neve Pályázat címe Összes költség (Ft) Saját rész (Ft) Egyéb összeg (Ft) Igényelt összeg (Ft) Javasolt összeg (Ft) Megítélt összeg (Ft) RO006 Romániai Magyar Néptánc Egyesület, Alapfokú

Részletesebben

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok (Önkormányzati együttműködési, Informatika, Média Kollégium második pályázati forduló)

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok (Önkormányzati együttműködési, Informatika, Média Kollégium második pályázati forduló) Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok (Önkormányzati együttműködési, Informatika, Média Kollégium második pályázati forduló) Pályázati Érvénytelen pályázatok 2.3. 5620/2007 Helemba Község

Részletesebben

A bölcsesség otthon: férj és feleség

A bölcsesség otthon: férj és feleség A bölcsesség otthon: férj és feleség Lekció: 1Pét. 3.1-9 Textus: Péld 5.15-23, 2.16-1, 14.1, 21.9, 21.19, 12.4, 11.22, 18.22, 19.14, 30.18-19 2013. okt. 20. A bölcsesség otthon. Mit tanít a Példabeszédek

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. Január: 08. Vízszentelés Helye: Római Katolikus templom 10. Bábszínház: A három kismalac 20. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról 22. Vince napi borszentelés

Részletesebben

Ötvenhat és a harmadik út

Ötvenhat és a harmadik út 2006. november 69 POMOGÁTS BÉLA Ötvenhat és a harmadik út Egy történelmi évfordulónak mindig számvetésre kell (kellene) késztetnie az utókort, ez volna az ünneplés hitelesebb és eredményesebb változata.

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Ifjúságkutatás 1997 "FIATAL" kérdőív

Ifjúságkutatás 1997 FIATAL kérdőív 1 főcím 2 pótcím sorszám Ifjúságkutatás 1997 "FIATAL" kérdőív A válaszadás önkéntes! A kérdezés helye: 1 - Salgótarján 2 - Sopron Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan kezelem,

Részletesebben