NAGYBÖRZSÖNYI PÁVA KÖR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NAGYBÖRZSÖNYI PÁVA KÖR"

Átírás

1 C S E L K A EMLÉKÜNNEPSÉGEK AZ IPEL - IPOLY EURORÉGIÓBAN május 28-án, Pünkösd hétfőn: 8-20 óráig Hetedhét Ipolyon innen és túl... Salka/Ipolyszalkán (S) >Bielovce /Ipolybélben (S) >Vámosmikolában (H) 8 órakor a Szalkai Alapiskola aulájában kiállítás megnyitó APA és FIA CSELKA KÁROLY és NÁNDOR ÉLETÚTJÁNAK DOKUMENTUMAI A XIX. SZÁZADBÓL Köszöntőt mond: Józsa János polgármester Megnyitja: Németh Péter Mikola költő, az Ipoly Eu. magyarországi titkára Közreműködnek: a Vámosmikolai Általános Iskola Színjátszói Pintér Alexandra tanárnő vezetésével; a Szalkai Alapiskola kisdiákjai; Stella Bartman (fuvola) 9 órakor a Cselka sírnál az ipolyszalkai temetőben imát mond: Vanda Károly plébános CSELKA KÁROLYRA (1811. okt jún.26.)emlékezünk Emlékbeszédet mond: Medgyes Tibor a vámosmikolai Plébánia vezetője Közreműködnek: NAGYBÖRZSÖNYI PÁVA KÖR és Németh Zsófia Nóra egyetemi hallg. (versmondás); < Ünnepi fogadás a szalkai Tájházban > Bielovce / Ipolybélen kor Istentisztelet a Református templomában Igét hirdet CZÍRIA JÁNOS ny. református lelkész Köszöntőt mond: Skladanová Irén polgármester kor SIMONYI SÁNDOR 1848/49-es Lovas Nemzetőr főhadnagyra emlékezünk családi sírboltjánál az ipolybéli temetőben -- Imát mond: Czíria János Emlékbeszédet mond: Pelyach István történész, a Szegedi Tudományegyetem docense Imádság SERES RÓBERT Ipolybél első szabadon választott polgármestere, az Ipoly Eurorégió első szlovákiai referense sírjánál Megemlékezik: Németh Péter Mikola >< Közreműködik a NAGYBÖRZSÖNYI PÁVA KÖR <<< Ebédszünet >>> 1

2 CSELKA SZIMPÓZIUM A KATOLICIZMUS JEGYÉBEN ÖKUMENIKUS SZELLEMBEN II. Világháborús lengyel menekültek az Ipoly-táji hazában órától a Vámosmikolai Idősek Otthonában - Ipolysági út 9-11 Koszorúzáskor a lengyel menekültek vámosmikolai emléktáblájánál köszöntőt mond: KOVÁCS PÉTER igazgató A Szimpózium levezető előadója: Németh Péter Mikola Csisztay Gizella: Halhatatlan némák a KATYNI regényről Dr. Koczó József: A vámosmikolai lengyel menekülttábor lakóinak és a község népének együttélése Szemelvényeket olvas fel: Pénzes Zsófia és Szebeni Alexandra Pelyach István: Bem József tábornok és az 1848/49-es szabadságharc lengyel hősei Mandics György: Rovott múltunk (vetített-képes előadás a rovásírásról) A lengyel költészet gyöngyszemeiből válogat és verseket mond: Németh Zsófia Nóra és Németh Péter Mikola Közreműködnek: STELLA BARTMAN (fuvola) és a ZSOLNAI DUÓ 18 órakor a vámosmikolai Római Katolikus templomban CSELKA NÁNDOR EMLÉKMISE Főcelebráns: Varga Lajos váci segédpüspök kor Dr. Cselka Nándor c. püspök ( ) Emléktáblájánál KLASSZIKUSAINK SZEREPE A HATÁRON ÁTÍVELŐ KAPCSOLATOK ÚJJÁÉPÍTÉSÉBEN Ünnepi beszédet mond: HRUBIK Béla a CSEMADOK Országos elnöke - az Ipel - Ipoly Eurorégió alelnöke Közreműködik: a nagybörzsönyi PÁVA KÖR és a vámosmikolai ASSZONYKÓRUS + Koszorúzás IMÁDSÁG ENDREY MIHÁLY PÜSPÖKÉRT ( ) EMLÉKTÁBLÁJA MEGKOSZORÚZÁSA A PLÉBÁNIA FALÁN <<< Agapé a plébánia udvarán >>> Szeretettel hívnak és várnak minden pünkösdi ünnepre vágyó Embert és Családtagjaikat AZ IPEL'-- IPOLY EURORÉGIÓ TAGSZERVEZETEI: IPOLYSZALKA/SALKA, IPOLYBÉL/BIELOVCE és VÁMOSMIKOLA ÖNKORMÁNYZATAI A SZENT ISTVÁN KIRÁLY ALAPÍTVÁNY AZ IPOLY-MENTE KULTÚRKÖRÉRT A SZALKAI KULTURÁLIS ÉS TÚRISZTIKAI EGYESÜLET, VALAMINT A VÁMOSMIKOLAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Következő rendezvény az Ipel - Ipoly Eurorégióban: Ipolyszalkán/Salka/ Csepreghy Ferenc színműíró szülőfalujában Június én lesz: Szent Ivánkor az IPOLY EURORÉGIÓ SZABADEGYETEM CSEPREGHY TANULMÁNYI- és EMLÉKNAPJA A MAGYAR NÉPSZÍNMŰJÁTSZÁS Határokon Átívelő Találkozója alkalmával, ahová már most meghívunk minden óvodás és iskoláskorú, játékos kedvű nebulót és tovább játszó felnőtt gyermeket drámapedagógiai szándékkal, a találkozás reményében. Rendező: NÉMETH PÉTER MIKOLA >< (20) >< Vámosmikola: 06-/27)

3 S z e m e l v é n y e k: Vámosmikolai ünnep Cselka Nándor tiszteletére A Vámosmikolai Római Katolikus Egyházközség és a Szent István Király Alapítvány az Ipoly mente kultúrkörért július án "emlékhétvégét" szervezett a település XIX. századi híres szülötte, Cselka Nándor püspök emlékezetére. Az ünnepi misét követően, az augusztus 3-án felszentelt emléktáblánál Németh Péter Mikola költő, az Ipoly Eurorégió titkára mondott ünnepi köszöntőt. Cselka Nándor Esztergomban lépett a növendékpapok sorába: Pozsonyban, Nagyszombatban és Bécsben tanult, majd a szókimondó, erősen magyar érzelmű fiatalember 1856-ban Pesten fejezte be teológiai tanulmányait. Lelkipásztorként, később a budapesti egyházkerület espereseként a főváros különböző plébániáin teljesített szolgálatot, többek között Buda-Újlakon, a Terézvárosban, a belvárosi főplébánián és Óbudán. Gazdag irodalmi munkásságát dokumentálja a Religio című egyházi és irodalmi folyóirat, amelynek - Darázs, illetve Szúnyog álnéven - munkatársa, majd között szerkesztője is volt. Óbudán ő honosította meg a Páli Szent Vince Szeretetleányai rendet, létrehozta a nehéz helyzetű óbudaiakat támogató családbiztosítási szervezetet: a Cselka Egyletet. A fővárosban az addig főleg német nyelvű istentiszteletek helyett rendszeresítette a magyar nyelvű szentbeszédeket, és rendezte a hitoktatás ügyét is. Cselka 1892-ben esztergomi kanonoki kinevezést kapott, s 1897-ben bekövetkezett haláláig a budapesti Központi Papnevelő Intézet rektora volt. A köztiszteletben álló főpap földi maradványait a Kerepesi úti temetőből 1975-ben vitték át végső nyughelyére, a pesti Egyetemi templom sírboltjába. (Pallós Tamás Új Ember LXII. 32.évf ). A 2007-es, vagyis a tizedik évfordulós Cselka Emlékbeszédhez Kereken tíz esztendővel ezelőtt, augusztus 3-án, Cselka Nándor címzetes püspök, egyházi írót halála 100. évében, amikor templomunk falán, az emléktáblát, Bészabó András rézdomborművét Keszthelyi Ferenc, akkori váci megyéspüspökünk megáldotta, s így felavathattam, azért fohászkodtunk, imádkoztunk, arra kértük Vámosmikola reformkori szülöttjét az égiekben, JOSEPHUS FERDINANDUS CSELKÁt, hogy ebben a lassú körénk feketedésben, a kilátástalanság hevében, amiben élni kényszerülünk, legyen újra jelenvalóvá miközöttünk, kései utódok között szellemével, hitével, tenni vágyás elméjével. Legyen hatással ránk mindazzal az emberi jóval, bizalommal ami élete 63 esztendeje alatt dolgát szolgálta teljesíteni a földiekben. Mert Ő, képzetem szerint azon kevesek közé tartozott, akinek nem csupán célja, de sokkal inkább dolga, örökkéval(l)ó küldetése volt, abban az árnyékvilágban, amelyben, Gárdonyi Géza szavaival: Minden fakul, minden romlik, A márvány is összeomlik. Bíbor leplek ronggyá válnak, Dicsőségek füstbe szállnak. Amikor 1997-ben, hosszú töprengés és tétovázgatás eredményeként, a mi főtisztelendő Cselka Nándorunknak halála századik évében, mégiscsak vállalhattuk az emléktábla állítást, mert bizony, március 8-ra, a kerek évfordulóra, még voltak, akik a Cselka Emlékünnepségek létrejöttét ideiglenesen ugyan, de megakadályozhatták. Valójában már csak annyiban, hogy a falu népe, a hálás utókor, ne a plébánia Baptisalorumába, az un. Kereszteltek Anyakönyvébe bejegyzett évfordulón emlékezhessen meg az Ipoly-táji Haza nagy fiáról, jeles személyiségéről, tudós-író-papjáról, hanem valamivel később, a felújított templom újraszentelésekor. HALÁL ŰZŐ RAGYOGÁSBAN / CSUPASZON A KÉKÜLŐ ÉG ALATT A házad itt állt szerte szállt! Ezt látod, érted. Azt nem érted, hogy hazád épp így ért véget csoda, hogy addig is állt! (Illyés Gyula: Nem volt elég - részlet) A Kárpát-haza öt géniuszát, egy-egy földrajzi hely mindent átlényegítő védszellemét, a genius locit - épp itt a miénket, az északi géniuszét az Ipoly-, a Garam- és Duna-táji hazában, még ma is, s azóta is a született géniuszaink: zeneszerzőink, költőink, íróink, művészeink és tudósaink, krónikásaink műveiből ismerheti fel és meg az itt élő palóc ember, a felnövekvő nemzedék. Ipolyi püspök két 3

4 kötetes Magyar Mythologiájából például. Annak az Ipolyi Arnoldnak művéből, aki, az ide nagyon is közeli Disznósdon született 1823-ban, s Ipolykeszin töltötte gyermekéveit. Élete teljében Szent László városa, Nagyvárad püspökeként, 1854-ben, egy vesztett szabadságharcot és forradalmat követően, a legnehezebb időkben adta ki magyar nyelven, a Bach-korszakban talán elsőként a Magyar Mythologiát, azt az enciklopédikus művet, amelyben a hun-magyar Mi tudat, azonosságérv reális alapjait veszi alapul, arra építi gondolatait, s amiben ősi krónikáink látószögéből szemléli, és úgy köti össze a magyar hitregék évszázadokon át szétkötött szálait. Reformkori szellemtársa a keresztségben, a vámosmikolai születésű, szamaritánus lelkületű tudósfőpap, Jozephus Ferdinandus Cselka ( ) a franciaországi Carre felszentelt püspöke, pápai kamarás, a budapesti Központi Papnevelő Intézet rektora, akit többek között a Religio /Hit és vallás/ című egyházi és irodalmi folyóiratban ( ) kifejtett munkássága, majd 1869-ben megjelent Egyházi beszéd című teológiai műve elismeréseként a svájci Reveredói Tudományos Akadémia tagjává választottak. Két szellemóriás, akiket szűkebb pátriánk az Ipoly-táji haza adott Európának, a magyarságnak, az egyetemes anyaszentegyháznak, az egész világnak. S ennek a két nagy formátumú személyiségnek volt kortársa Simonyi Sándor az 1848/49-es forradalom és szabadságharc huszár főhadnagya, aki a közeli Lontón született 1811-ben, és itt Bélben a Simonyi-ak családi sírboltjában talált örök nyugodalmat, 1891 óta. S akinek, a hálás utókor, az Ipolybéliek, tavaly augusztusban Halálűző ragyogásban. / Csupaszon a kékülő ég alatt gondolatával és hitével állították emlékül azt a kopjafát, ami előtt épp most állunk, mint vigyázó őrszemek a strázsán. Őrzők, vigyázzatok a strázsán Üzeni mindahányunknak, a 20. század tüzes vastrónjából Ady, aki arra figyelmeztet, hogy Az Élet él, szent okokból élni akar, / S ha Magyarországra dob ki valakit, / Annak százszor inkább kell akarni: az Életet, most és mindörökké. (Németh Péter Mikola) (Elhangzott a CSELKA EMLÉKÜNNEPSÉGEN Ipolybél, július 25-én.) CSELKA-HÍD AZ IPOLYON A CSELKÁKNAK, Károlynak, előbb Vámosmikola, majd később Szalka mezőváros egykori ludirektorának és nótáriusának, és tudós-író-pap fiának Nándornak a feledés homályból jövet, újjá születő reformkori és kiegyezés korabeli szelleme, érezhetően, évről-évre jelen valóbbá válik közöttünk. A NAGYÍVŰ SZELLEMI HÍD Apa és Fia között, épp jókor, jó időben a jó szolgálatunkba állt a 21. század előterében, ország határokat megsemmisítőn ismét ÉPÜLŐBEN VAN: jelképesen és valóságosan is. ŐK KETTEN ONNAN FENTRŐL NÉZVÉST TALÁN TUDJÁK ÉS LÁTJÁK IS, HOGY AMA HAZA A MAGASBAN, LÉTEZIK. AZ EZÜST- és ARANYHÍDAK ÉPÍTÉSÉNEK ÓHAJA, S AZ ELSZAKADT NEMZET TESTEK EGYESÜLÉSÉNEK VÁGYA,a december 5-i népszavazás ellenére is létezik a lelkekben, a szívekben bujdokolva és láthatatlanul. Mert hisszük és reméljük, hogy a keresztény és keresztyén Európába olytott felvilágosult klasszikus görög szellem, még mindig képes lesz áthidalni az emberek, a nemzetek között meglévő, olykor fényévnyinek tűnő távolságokat, olyan élethelyzeteket teremtve, amelyekben a HiDaK metaforikusan és valóságosan is összeköthetnek partokat és lelkeket. Mert a HíD lehet fa- vagy fémszerkezetű, de lehet egy jó akarat, szándék építménye is, egy olyan emberi gesztusé, amelyben nem az egymás elleni gyűlölet, hanem sokkal inkább az egymás iránti megértő szeretet nyilvánul meg. Mi, úgy reméljük, hogy az Ipel'-Ipoly Eurorégióban ez utóbbi mellett tettünk hitet, ennek van jövője. (mikola) Újjászülető Haza Az elmúlt egyetemi évad második szemeszterében a Károli Gáspár Ref. Egyetem holland szakán előadásaimra járt egy zsolnai szlovák lány, aki Olmützben tanul hollandul. A szemeszter vége felé elbeszélgettem vele és megkérdeztem tőle, hogy milyen benyomásai vannak Budapestről és általában a magyarokról. Bevallotta: az első hetekben nem mertem megmondani, hogy szlovák vagyok; cseh-nek mondtam magamat, mert Csehországban tanulok. De közben rájöttem, -- mondta derűsen --hogy a magyarok nagyon is segítőkészek, vendégszeretőek és befogadók. S amikor félve ugyan, de mégis bevallottam, hogy szlovák vagyok, utána meg kellett vallanom, hogy a társaimnak egyáltalán nem változott meg velem szemben az addig tanúsított barátságos magatartásuk. Ezek után megkérdeztem tőle: mégis miért félt a magyaroktól? Tudna erre valamiféle magyarázatot adni? Azért, hangzott a határozott válasz, mert a szlovák sajtóban többnyire nem olyan jó hírek látnak napvilágot Magyarországról, a magyar emberekről, amelyek érdeklődésemet komolyabban felkelthették volna, kíváncsivá tettek volna irántuk. Ellenkezőleg! De most, ha hazamegyek, állította határozottan a leány -- elmondom mindenkinek, hogy semmi sem igaz abból, amit a magyarokról mondanak, írnak nálunk. Sőt minden barátomnak és minden egyetemistának javasolni fogom, hogy nagyon is érdemes elutaznia Budapestre turistaként, vagy épp felvételiznie valamelyik budapesti egyetemre, főiskolára. 4

5 Korai fecske lenne talán ez a szlovák lány? S egy fecske nem csinál nyarat? Lehet. De ha a fecske megjelenik az már magában is a tavasz hírnöke. Tehát: van ok reménykednünk. Így azt is remélem, hogy reménységünket nem teszi tönkre egy olyan politikus a bratislavai parlamentben, akinek fontosabb a saját karrierje, mint a demokratikus játékszabályok elfogadása és azok betartása. Ismerjük el: rossz a hírünk a nagyvilágban. Ismerjük el: minket csak rabszolgamunkára tartanak méltónak. Ennek ékes bizonyságát adta az elmúlt héten az IMF. Az extra profitért létrehozott Nemzetközi Valutaalapnak nagyobb gondot okoz a bankadó bevezetése és a Nemzeti Bank elnöke több milliós fizetésének csökkentése, mint a kis fizetésű, sokat gürcölő, meg éhező magyar gyermekek sorsa. Újjászülető Hazánknak joga van, mint minden más népnek is, a szabadsághoz és független-séghez. Újjászülető Haza? Az elején Jézussal kezdtem és utaltam Nikodémussal folytatott éjszakai beszélgetésére. Most a vége felé Zakariás prófétához kanyarodom, aki a róla elnevezett könyv 8-ik fejezete 16. és 17. versében az elcsüggedt és kilátástalan helyzetben élő zsidóknak ezt mondja: Mondjatok igazat. Hozzatok igaz és békét szerző ítéletet. Ne tervezzetek magatokban egymás ellen semmi rosszat, és ne szeressétek a hamis esküt! Mindezt gyűlölöm én így szól az ÚR. Meggyőződésem, hogy népünk és hazánk csak abban az esetben tud igazán újjászületni, ha radikálisan odafordul az Istenhez, a Messiás Jézushoz. Mert radikális belső változásra van szükség ahhoz, hogy ne trükkök százaival vezessük félre egymást, hanem az igazat mondjuk egymásnak, és igazságosan cselekedjünk. Ne a rosszat, hanem a jót keressük egymásnak és egymással. A tavaly nyáron végre megjavított 12-es út mellett lecövekelt km. távolságot jelző oszlopok többjéről már lelopták a számtáblát. Ez engem mélységes szomorúsággal tölt el, mert ez sajnos népkaraktert jelez. Nem vagyunk mi olyan tökéletesek, mint amilyennek hisszük és hirdetjük magunkat magunknak. Rossz az is, ha a magyar ajkú nép kipusztítja önmagát azzal, hogy nem kell neki az utód. Meggyőződésem, hogy ha minden magyar családban mind Magyarországon, mind az elszakított területeken, legalább három gyermek születhetne, más lenne a magyar ajkú nép sorsa. Ipolybél, Július 24. (Ds.Czíria János-Jochanan) 5

C S E L K A TANULMÁNYI NAP

C S E L K A TANULMÁNYI NAP C S E L K A TANULMÁNYI NAP ÉS EMLÉKÜNNEPSÉGEK AZ IPEL - IPOLY EURORÉGIÓBAN 2013.Május 20-án, Pünkösd hétf n: 8-20 óráig Hetedhét Ipolyon innen és túl... Salka/Ipolyszalkán (S) >Bielovce /Ipolybélben (S)

Részletesebben

Szobi Hírnök. XIX. évf. 7. szám - 2009. július * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes!

Szobi Hírnök. XIX. évf. 7. szám - 2009. július * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes! Szobi Hírnök XIX. évf. 7. szám - 2009. július * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes! Kicsit másként ünnepeltünk - a IX. Városnapok margójára A Bon Bon együttes városnapi koncertje Az idei

Részletesebben

Reformáció/forradalom

Reformáció/forradalom evangélikus hetilap 72. évfolyam, 43. szám 2007. október 28. Szentháromság ünnepe után 21. (Biblia-) vasárnap Ára: 180 Ft Olvasóink többsége igényli, hogy a közéleti eseményekrõl keresztény és fõképpen

Részletesebben

KÜRTÖS. Anyanyelvemben õrizlek téged

KÜRTÖS. Anyanyelvemben õrizlek téged k W r t s Q KÜRTÖS X. évfolyam 5. szám Közéleti havilap 2012. május Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft K E L L E G Y K I S Á R A M S Z Ü N E T......énekeltük annak idején Hofi Géza kedvenc slágerét, s bár groteszk

Részletesebben

KÜRTÖS FELTÁMADÁSI MENET ÁPRILIS A FÁK ÉS ERDŐK HÓNAPJA. Április 11. - A költészet napja Reményik Sándor Templom és iskola

KÜRTÖS FELTÁMADÁSI MENET ÁPRILIS A FÁK ÉS ERDŐK HÓNAPJA. Április 11. - A költészet napja Reményik Sándor Templom és iskola k W r t s Q KÜRTÖS VI. évfolyam 4. szám Közéleti havilap 2008. április Ára 10,- korona Április 11. - A költészet napja Reményik Sándor Templom és iskola Ti nem akartok semmi rosszat, Isten a tanútok reá.

Részletesebben

A megbékélés közös üzenete Emlékkonferencia és sírkõavatás Bachát Dániel püspök emlékezetére

A megbékélés közös üzenete Emlékkonferencia és sírkõavatás Bachát Dániel püspök emlékezetére evangélikus hetilap 71. évfolyam, 41. szám 2006. október 8. Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 165 Ft A bibliai õstörténet hitvallása szerint az ember bukásának, bûnének oka nem más, mint a kísértõnek,

Részletesebben

TARTALOM: Horvátországi Magyarság Megjelenik havonta. ISSN 1218 1269 Kiadja a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége

TARTALOM: Horvátországi Magyarság Megjelenik havonta. ISSN 1218 1269 Kiadja a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége Megjelenik havonta ISSN 1218 1269 Kiadja a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége Felelős szerkesztő: Andócsi János Felelős kiadó: Jakab Sándor Lektor: Ljubić Molnár Mónika Műszaki szerkesztő: Farahó

Részletesebben

XXVII. évfolyam, 3. szám Budapest, 2008

XXVII. évfolyam, 3. szám Budapest, 2008 XXVII. évfolyam, 3. szám Budapest, 2008 Hiszek egy Istenben, Hiszek egy Hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban Hiszek Magyarország feltámadásában! Fotó: archív 2 VITÉZI TÁJÉKOZTATÓ 2008/3. Tartalom:

Részletesebben

Add Uram, hogy a pedagógus Ne féljen, csak neveljen, csak neveljen, Mert félelemben nevelni Egy egész nemzet jövőjét tönkre lehet tenni.

Add Uram, hogy a pedagógus Ne féljen, csak neveljen, csak neveljen, Mert félelemben nevelni Egy egész nemzet jövőjét tönkre lehet tenni. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének lapja n XI. évfolyam n 2012. március n 3. szám n Ára: 0,60 (20,-Sk) Add Uram, hogy a pedagógus Ne féljen, csak neveljen, csak neveljen, Mert félelemben nevelni

Részletesebben

SYDNEY AZ EGRI VÉGVÁRON

SYDNEY AZ EGRI VÉGVÁRON POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XL. évf. 9. szám (40. Jg. Nr. 9) Az európai magyar katolikusok lapja 2008. szeptember A SZENTLÉLEK EREJE Részlet XVI. Benedek pápának az Ifjúsági Világtalálkozó záró szentmiséjén

Részletesebben

Együtt, egységben a Bibliával Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az ökumenikus imahét és a Biblia éve

Együtt, egységben a Bibliával Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az ökumenikus imahét és a Biblia éve evangélikus hetilap 73. évfolyam, 4. szám 2008. január 27. Hatvanad vasárnap Ára: 199 Ft Luthert idézõ, mondhatnánk, veretes»lutheri«érveléssel találkozunk, s [a szerzõ] úgy véli, hogy az egyházra inkább

Részletesebben

A FELTÁMADÁS FÉNYÉBEN

A FELTÁMADÁS FÉNYÉBEN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XLIII. évf. 4. szám (43. Jg. Nr. 4) Az európai magyar katolikusok lapja 2011. április A HIT ÉS A REMÉNY MEGNYITJA LÁTÁSUNKAT A Szentatya nagyböjti üzenetébõl Ahhoz, hogy komolyan

Részletesebben

2008. VENI SANCTE. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

2008. VENI SANCTE. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor XI. évfolyam 4. szám 2008. VENI SANCTE Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel

Részletesebben

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap Temerin népe 1853-ban úgy határozott, hogy július 20-át, Illés próféta napját fogadalmi ünnepévé teszi, azt minden évben megtartja. E hagyomány tiszteletét gyermekeire

Részletesebben

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL)

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL) evangélikus hetilap 72. évfolyam, 14. szám 2007. április 8. Húsvét ünnepe Ára: 180 Ft SEMPER REFORMANDA Itt is, másutt is azt hallom, hogy Krisztus minden igéje engem akar vigasztalni. Minden szava, tette

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XIX. évfolyam 4. szám SZENTHÁROMSÁG 2012. június - július Tartalom Te voltál mindig mindenben minden..1 Laudate, cantate!

Részletesebben

REFORMÁTUSOK SZATMÁRÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2013-2014

REFORMÁTUSOK SZATMÁRÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2013-2014 REFORMÁTUSOK SZATMÁRÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2013-2014 Tisztelettel és szeretettel köszöntjük olvasóinkat a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület nevében! Az emberi személyiség felnõtté válásának

Részletesebben

MÁRIA, ISTEN ANYJA HIRDESSÉTEK AZ EVANGÉLIUMOT MÜNCHEN. ĺrta: ERDŐ PÉTER bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek

MÁRIA, ISTEN ANYJA HIRDESSÉTEK AZ EVANGÉLIUMOT MÜNCHEN. ĺrta: ERDŐ PÉTER bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVI. évf. 1. szám (36. Jg. Nr. 1) Az európai magyar katolikusok lapja 2004. január HIRDESSÉTEK AZ EVANGÉLIUMOT II. János Pál pápa Pastores gregis apostoli buzdítása A dokumentum

Részletesebben

EGY AZ ISTEN. ségben, küzdelemben erőforrásként szolgálnak, szomorúságban

EGY AZ ISTEN. ségben, küzdelemben erőforrásként szolgálnak, szomorúságban EGY AZ ISTEN Fotó: Kerestély Attila KOLOZSVÁR, 1888 1948/1990. 21. (81.) ÉVF. 8. SZÁM 2011. AUGUSZTUS ÁRA: 2,00 LEJ Történetek Mindannyiunknak van legalább egy fontos története, ami hozzánk kötődik, életünk

Részletesebben

KÜRTÖS. Az első tégla a falból 25 éve volt a páneurópai piknik

KÜRTÖS. Az első tégla a falból 25 éve volt a páneurópai piknik k W r t s Q KÜRTÖS XII. évfolyam 8. szám Közéleti havilap 2014. augusztus Ára 0,40 EUR 150,- Ft Az első tégla a falból 25 éve volt a páneurópai piknik Az Európát kettéosztó vasfüggöny átvágásának, Németország

Részletesebben

Küldött: A Veszprémi Főegyházmegye lapja. Kiadja a Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központ, 8200 Veszprém, Vár u. 31. Tel.: 88/580-528. Fax.

Küldött: A Veszprémi Főegyházmegye lapja. Kiadja a Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központ, 8200 Veszprém, Vár u. 31. Tel.: 88/580-528. Fax. Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja IV. évfolyam 3. szám, 2015. nyár Küldött: A Veszprémi Főegyházmegye lapja. Kiadja a Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központ, 8200 Veszprém, Vár u. 31. Tel.: 88/580-528.

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 7. szám. 2013. április 1. Ára 0,80 lej Érdemes célt kitűzni és azért megharcolni Felújították a mezőcsávási templomot Az élőket szólítom,

Részletesebben

A Lévai Egyházközség információs és közéleti lapja. V. évfolyam Léva, 2014. május 1. I. szám. Húsvéti győzelem - igei üzenet 2.o

A Lévai Egyházközség információs és közéleti lapja. V. évfolyam Léva, 2014. május 1. I. szám. Húsvéti győzelem - igei üzenet 2.o A Lévai Egyházközség információs és közéleti lapja V. évfolyam Léva, 2014. május 1. I. szám Tápláltuk még eddig egymást remén(y)séggel /Czeglédi Péter gályarab lelkésznek a trieszti börtönben írt verséből.

Részletesebben

KÜRTÖS. A nemzeti összetartozás napja

KÜRTÖS. A nemzeti összetartozás napja k W r t s Q KÜRTÖS X. évfolyam 6. szám Közéleti havilap 2012. június Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft A nemzeti összetartozás napja Volt egyszer egy ország, ahol élt a magyar, A Kárpátok védték, ha jött a

Részletesebben

pápai káplán, protonotárius, kanonok, é. esperes, 1983. július 2 2013. július 31. között kispesti plébános nyugállományba vonulására

pápai káplán, protonotárius, kanonok, é. esperes, 1983. július 2 2013. július 31. között kispesti plébános nyugállományba vonulására Rendkívüli kiadás; 2013. július 28. EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! HEGEDUS LÁSZLÓ pápai káplán, protonotárius, kanonok, é. esperes, 1983. július 2 2013. július 31. között kispesti plébános nyugállományba

Részletesebben

VITÉZAVATÁS a budavári Mátyás - templomban! 2008. szeptember 27-én

VITÉZAVATÁS a budavári Mátyás - templomban! 2008. szeptember 27-én V i t é z e k L a p j a X I V. é v f o l y a m 2. s z á m, 2 0 0 8. d e c e m b e r VITÉZAVATÁS a budavári Mátyás - templomban! 2008. szeptember 27-én 2008. szeptember 27-én, szombaton a zsúfolásig megtelt

Részletesebben

Szóljon a köszönet hangja! A Szentírás vasárnapján: Gondolatok a Szentírásról a Család Évében

Szóljon a köszönet hangja! A Szentírás vasárnapján: Gondolatok a Szentírásról a Család Évében 2011. szeptember 25. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom lapja III. évfolyam, 10. szám (33.) Beköszöntő Kedves Olvasóink! Nagy szeretettel nyújtjuk át templomi hírlevelünk új számát. Ez a szám

Részletesebben

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA Életjel AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA IV. évfolyam 4. szám Várva vártam az Urat Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és

Részletesebben

Ifjúsági istentisztelettel zárult az ökumenikus imahét. Döcög vagy gyorsul az ökumené vonata? A lelki közösség összhangja Orgonaszentelés Pestújhelyen

Ifjúsági istentisztelettel zárult az ökumenikus imahét. Döcög vagy gyorsul az ökumené vonata? A lelki közösség összhangja Orgonaszentelés Pestújhelyen evangélikus hetilap 73. évfolyam, 5. szám 2008. február 3. Ötvened vasárnap (Esto mihi) Ára: 199 Ft Létezik egy olyan, nem csupán a Déli Egyházkerületet, de az egész egyházat érintõ»nõi ügy«, amelyet nagyon

Részletesebben

Fotók: Petô István. Ady Endre: Kis, karácsonyi ének. Tegnap harangoztak, Holnap harangoznak, Holnapután az angyalok Gyémánt-havat hoznak.

Fotók: Petô István. Ady Endre: Kis, karácsonyi ének. Tegnap harangoztak, Holnap harangoznak, Holnapután az angyalok Gyémánt-havat hoznak. mindenkinek van véleménye 2009. december III. évfolyam, 12. szám Közéleti Civil Hírmondó Ára: 100 Ft Kávéház Advent harmadik vasárnapján... Pilinszky János szavai szerint az advent a várakozás szentsége.

Részletesebben