Eörsi László Juhász Katalin Szabó Ivett Angyalföld 1956 Emberek, sorsok, emlékek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eörsi László Juhász Katalin Szabó Ivett Angyalföld 1956 Emberek, sorsok, emlékek"

Átírás

1 Eörsi László Juhász Katalin Szabó Ivett Angyalföld 1956 Emberek, sorsok, emlékek

2 Angyalföldi Helytörténeti Gyûjtemény 1956-os Intézet Sprint Kft. Budapest 2006

3 Eörsi László Juhász Katalin Szabó Ivett Angyalföld 1956 Emberek, sorsok, emlékek

4 SZERZÕK: Eörsi László, Juhász Katalin, Szabó Ivett Szabó Zoltán, Leskó László, Baumgarten Karola, Baranyecz Jánosné, Tóthné Jeckel Anna, Varga Lászlóné Rácz Gizella, Schönhofenné Johancsik Julianna SZERKESZTETTE: Juhász Katalin FOTÓK ÉS ILLUSZTRÁCIÓK: Angyalföldi Helytörténeti Gyûjtemény Magyar Nemzeti Múzeum MTI 1956-os Intézet Budapest Fõváros Levéltára Országos Széchenyi Könyvtár Aprónyomtatványtára Politikatörténeti Intézet Levéltára Hadtörténeti Intézet és Múzeum Levéltára Baumgarten Karola, Elkán György, Holczer Gábor, Kleinheincz György, Kleinheincz Gábor, Labáth Sándor, Leskó Lászlóné, Kleinheincz Anna, Schönhofen Klausné Johancsik Julianna, Gál Lajos A CÍMLAPON SZEREPLÕ KÉP: Holczer Gábor felvétele (Bevésések 1956-ból a Huba utcai Karmelita-templom falán) KÖNYVTIPOGRÁFIA: Kónya Judit KÉPFELDOLGOZÁS: Kõszegi Róbert, Kenesei Gábor NYOMDAI ELÕKÉSZÍTÉS: Sprint Kft Budapest, Újpesti rkp. 7. Ügyvezetõ igazgató: Machos Ferenc NYOMÁS: Gyomai Kner Nyomda Rt. ISBN ISBN FELELÕS KIADÓ: Kapuvári Beatrix Megjelent Budapest Fõváros XIII. Kerület Önkormányzata Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága, az Angyalföldi József Attila Mûvelõdési Központ, illetve az 1956-os Intézet támogatásával

5 Tartalom ELÕSZÓ (Rainer M. János) 6 BEVEZETÉS (Juhász Katalin) 7 PILLANATKÉPEK1956 Tallózás a Szabad Nép 1956-os évfolyamából 8 MOZAIKOK AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC XIII. KERÜLETI TÖRTÉNETÉBÕL Adatok a XIII. kerületi Tanács mûködésérõl október 23. és november 3. között 21 MDP-bõl MSZMP adalékok a XIII. kerületi pártbizottság tevékenységéhez 31 Fegyveresek, katonák A magyar Honvédség alakulatainak tevékenysége 34 Fegyveres harcok és megtorlás a XIII. kerületben (Eörsi László) 38 Gyárak, munkástanácsok Lakásfoglalók a forradalom alatt 65 Élelmiszer-ellátás, köztisztaság 67 Munkaerõ-fluktuáció a forradalom után 70 Iskolák a forradalomban, forradalom az iskolákban 72 EMBEREK, SORSOK, EMLÉKEK Melegítõben aludtunk Szabó Zoltán interjúja Roboz Lászlóval 81 Kitört a háború! Interjú Labáth Sándorral 85 Rekviem egy anyáért ( Leskó László) 89 Pisztoly a vödörben Interjú Kleinheincz Györggyel 92 Gyermekkori félelmek (Baumgarten Karola) 95 A Glázner kap kenyeret! (Tóthné Jeckel Anna) 97 A mi PARADICSOMUNK (Varga Lászlóné Rácz Gizella) 99 Tudtuk, mi van a szomszéddal (Schönhofenné Johancsik Julianna) 104 FORRÁSOK 108

6 Elõszó 1956 a 20. század történelmében M agyarország 20. századi történelmének egyik sarokpontja volt Az október 23-a körül megfogalmazott követelések ritka egyöntetûséggel fogalmazták meg, mi az, amit a magyar társadalom akar. Mindenekelõtt a Rákosirendszer lebontását, az ország függetlenségét, nemzeti tradícióinak újrafogalmazását és ápolását, az alapvetõ demokratikus szabadságjogok tiszteletben tartását, többpártrendszert és szabad választásokat. A gazdaság és a pénzügyek egy részében az állami tulajdon fenntartása, más, szélesebb részében valódi társadalmasítása a munkástanácsok által képviselt dolgozói kollektíva tulajdonjoga mellett szálltak síkra. Ennek alapján azt lehet mondani, hogy a forradalom résztvevõinek szeme elõtt valamiféle harmadik utas vízió lebegett. Ez döntõen képviseleti demokrácián alapuló de azért közvetlen önigazgató formákat is tartalmazó politikai rendszert és széles köztulajdonon alapuló szociális (állam)gazdaságot jelentett. Az ötvenhatos politikai-társadalmi program harmadikutas jellege mellett demokratikusnak és baloldalinak tûnt. Mindebben azonban néhány sajátos tényezõ is szerepet játszott, ami a fenti összképet számottevõen árnyalhatja. A forradalomnak abban a nagyon rövid periódusában, amikor a szólásszabadság maradéktalanul érvényesült, a politikai közbeszédet, a tömegkommunikációt jelentõs részben még a volt pártellenzék tartotta ellenõrzése alatt. Nagy Imre személyében a pártellenzék rendelkezett a legismertebb politikussal. Emiatt lehettek ennyire egyöntetûek a nyilvánosságot kapott követelések. A politikai élet nem kommunista szereplõi hosszú évek nyomása alól szabadultak fel egyszerre, nem kevesen hosszabb börtönbüntetés után. Érthetõen sokkal óvatosabbak voltak, ha megszólaltak, visszafogottan tették. A forradalom szabadságünnepében is érvényesült bizonyos önkorlátozás, öncenzúra: egy független Magyarország elfogadhatóbb szomszédainak, sõt a Szovjetuniónak is, ha legalább szocialista. Az események dinamikája, a forradalom rövid idõtartama nem hagyott idõt még a követelések kimunkálására sem, nemhogy az esetleges eltérõ nézetek közötti ütközésre. Éppen ezért hiányzott mindaz, ami hosszasabb kidolgozást kívánt volna. Nem került felszínre például részletesebb gazdasági, gazdaságpolitikai elképzelés, külpolitikai program. Az 1956-os magyar forradalom nemzetközi jelentõségét Kende Péter 1995-ben a következõképpen fogalmazta meg: 1. forradalom megrendítette az addig mozdíthatatlannak tûnõ szovjet birodalmat; 2. Szétpukkadt a szovjet szocializmus politikai, sõt filozófiai dogmája, sérült a mítosz, mely elsõsorban a nyugati értelmiség széles körében élt, s amelynek a világháborús gyõzelem új tápot adott; 3. Magyarország modellt adott a forradalmi népmegmozdulásra, amely véget vet a totalitarizmusnak. Kende Péter tézisei igazak, csak éppen nem közvetlen, hanem közvetett értelemben, nem mechanikusan, hanem tendenciájukban, hosszabb távon. Egészen egyszerûen 1956 után nem lehetett úgy folytatni, ahogyan elõtte. A magyar forradalom jelensége mindenkit meggondolásokra késztetett, azokat is, akik a szovjet rendszer ellen lázadtak, s azokat is, akik a rendszer életben tartásán, vagy éppen terjeszkedésén fáradoztak. Az alávetett társadalom ereje, a vele való nyílt összeütközés félelmetes emléke, az 1956-os rettegés ott maradt minden további döntésben egy sokáig láthatatlan folyamatot indított be, melynek eredményei késõbb, a század végén mutatkoztak meg morális ereje és példázata ilyen értelemben valóban kibontható a fenti állításokban, s ennek világtörténeti jelentõsége aligha vitatható a mai, 21. századi totális médiakorszakon jócskán innen zajlott, s képe ezért alapvetõen írott, irodalmi, miként 1848-é. Mégsem véletlen, hogy 1956-nak nincs és valószínûleg soha nem is lesz Victor Hugója és Jókaija. A kép messzirõl, magában felállítva 19. századi, közelebbrõl csak múlt századi, ahogyan környezete és mellékalakjai is. Képe halványul és töredezetté válik az idõben és a vitában, amelyhez kételyeket már egy új század ad. A 20. század hagyományának kialakulása, amelyhez nem szolgáltat mintát a 19. századé, még elõttünk áll benne 1956-tal. Hogy milyen lesz, rajtunk is múlik. * Részletek a szerzõ azonos címû írásából (Rubicon 2002/11 12.) Rainer M. János * 6

7 Bevezetés Angyalföld 1956 M ár közhelyként ismert tény, hogy a XIII. kerület lakossága és munkássága kevéssé vette ki részét az os forradalom eseményeibõl. Való igaz, hogy például a Bem és Köztársaság téri tömegmegmozdulásokhoz, vagy a Corvin közi, Széna tér környéki fegyveres harcokhoz hasonló volumenû akciókra itt, a gyárakkal teli külvárosban nem került sor. Ugyanakkor az Újlipótváros értelmiségi csoportjai és az angyalföldi munkásság nagy tömegei is lelkesen üdvözölték a forradalom kitörését. Október 23-án a túlnyomó többség úgy érezhette, véget ért egy félelemmel teli korszak, lehulltak a bilincsek, s boldogan vonultak az utcára, hogy csatlakozzanak az egyre növekvõ ünneplõ tömeghez. Olyanok is szép számmal akadtak, akik a belvárosi fegyveres felkelõkhöz csatlakoztak. A XIII. kerületben is megalakították a Forradalmi Bizotságot, amely fõként újlipótvárosi kommunistákból állt, és a legtöbb gyárban is elég rövid idõ alatt megalakultak a demokratikusan választott munkástanácsok. Ugyanakkor a kerületi pártbizottság, amelynek korábbi titkára Kádár János, akkori titkára Biszku Béla volt, a kezdettõl fogva minden erõt mozgósított a forradalom eszméinek angyalföldi terjedése ellen. A pártbizottság és a kerületi tanács irányítását átvevõ Forradalmi Bizottság gyakorlatilag mindvégig Biszku Béla és Kádár János útmutatásait követte. A forradalom 50. évfordulójának alkalmából megjelenõ kötetünk az 1956-os Intézet és az Angyalföldi Helytörténeti Gyûjtemény munkatársai közös munkájának eredménye. Eörsi László történész majd két évtizede foglalkozik az 56-os forradalom és szabadságharc kutatásával. Számunkra különösen azért fontosak az õ kutatásai, mert részletesen feldolgozta a fõváros egyes kerületeiben köztük a XIII.-ban történteket is. E kötetben szereplõ tanulmánya tulajdonképpen bõvített változata a XIII. kerületi Helytörténeti Füzetek egyik korábbi számában már megjelent írásának. Szabó Ivett történész kolléganõmmel mi elsõsorban a forradalom hétköznapokban történõ megjelenését, a civil lakosságra gyakorolt hatását kutattuk levéltári források és interjúk segítségével. A kutatás során elég bõséges levéltári adattömeget gyûjtöttünk össze a Budapest Fõváros Levéltára, a Hadtörténeti Múzeum és Levéltár, valamint a Politikatörténeti Intézet levéltárából. Ugyancsak sikerült jó néhány fotóval és korabeli aprónyomtatványok másolataival kiegészíteni az így összegyûlt anyagot elsõsorban a Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtára, az Országos Széchenyi Könyvtár Aprónyomtatványtára, valamint magánszemélyek segítségével. Az így összegyûlt adatbázis egy teljes másolati példányát az 1956-os Intézet archívumában helyezzük el. Az évfordulóra készülõdve az 1956-os Intézet, az Angyalföldi Helytörténeti Gyûjtemény és a XIII. kerületi Hírnök egy közös pályázatot is hiredetett, amelyben visszaemlékezéseket vártunk az 1956-ban a kerületben élt emberektõl. A pályázatra beérkezett írásokból is megjelenik néhány az Emberek, sorsok, emlékek címû fejezetben. Kötetünk összeállítása során fõleg a fiatalabb olvasók kedvéért arra is törekedtünk, hogy a forradalomhoz közvetlenül kapcsolódó anyag mellett legalább felvillantsunk néhány képet, rövid hírt az 1956-os év forradalmat megelõzõ idõszakából. A kötet elsõ fejezetébe került fotókat és tudósításokat a Szabad Nép teljes évfolyamát áttekintve válogattuk ki. Szerencsére sikerült megtalálnunk a tudósításokhoz tartozó fotóanyag egy részének eredeti negatívjait is, amelyeket a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárában õriznek. A szerzõk és szerkesztõk nevében õszintén remélem, hogy a kötet érdekes olvasmányt jelent majd nemcsak a kor megélt idõsebb generációk, hanem gyermekeik, unokáik számára is. Juhász Katalin 7

8 Pillanatképek 1956 Tallózás a Szabad Nép 1956-os évfolyamából 8

9 1956. január 20. Az Orion rádiók világhírûek. Az idén valamennyi új típusú készüléket hullámsávváltásra szolgáló nyomógombokkal, korszerû Noval csövekkel, és új konstrukciójú Orion hangszóróval látják el. Az új hangszóró az eddig gyártottaknál kétszer nagyobb hangerejû, és sokkal tisztábban is adja vissza a hangot. ( ) Új lemezjátszó készüléket is hoz forgalomba az idén az Orion gyár. A lemezjátszók mágneses pick-uppal és mélyhangkiemelõ erõsítõvel készülnek. A pick-uppot oldal lejátszására alkalmas zafírtûvel látják el. ( ) A gyár legnagyobb újdonsága: megkezdte a televíziós vevõkészülékek sorozatgyártását. Ezek 22 csõvel mûködnek, 17 colos négyszögletes képcsõvel, amely centiméteres képet ad. Az Orion Gyár újdonságai (Magyar Nemzeti Múzeum) január 24. A XIII. kerületi lakásépítkezésekkel egy idõben bõvül a kerület bolthálózata is. A Béke úti lakónegyed Kilián György utcai oldalán az egyik új házban a minap gyógyszertárat és háztartási boltot nyitottak. Egy közeli épületben rövidesen új Röltex bolt nyílik. Háztartási bolt a Béke úti lakótelepen (Magyar Nemzeti Múzeum) Az új gyógyszertár a Nõvér utcában (Magyar Nemzeti Múzeum) 9

10 1956. február 5. A hideg idõjárást különösen azok a dolgozók érzik a legjobban, akik a szabadban végzik a munkájukat. A lakásépítkezéseken dolgozó munkások is szívesen fogyasztják ezekben a napokban a forró teát. A Fiastyúk utcai lakásépítkezésen is népszerû most ez az ital. T19 Pihenõ munkások a Fiastyúk utcai lakótelep építkezésén (Magyar Nemzeti Múzeum) Építkezés a Fiastyúk utcai lakótelepen (Magyar Nemzeti Múzeum) április 30. A Béke úti lakótelepen vasárnap délelõtt nyílt meg a fõváros egyik legnagyobb»vendéglátó-ipari kombinátja«, eszpresszóval, söntéssel, látványosan szép étteremmel. Angyalföld lakóinak nagy örömük telik az új létesítményben. Étterem a Béke úti lakótelepen (Magyar Nemzeti Múzeum) 10

11 1956. április 30. Magyar Dolgozók Pártja központi vezetõségének javaslatára a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa számos árucikk kiskereskedelmi árának leszállítását határozta el. Az árleszállítást az ipari és mezõgazdasági termelés évben elért eredményei, a munkatermelékenység növekedése, és az. Tervek teljesítése tette lehetõvé. ( ) Az árleszállítás mintegy 6000 cikkre terjed ki, és a lakosságnak évi 900 millió forint megtakarítást jelent. Ruházati cikkek Férfi vászonöltöny Lódenkabátok Nõi selyemruhák Tweedkosztümök Vászon- és tropikalszoknyák Kasha fiúöltönyök Gaby nadrág Zefír férfiingek Szaténkombinék és -hálóingek Nõi nejlonharisnyák Tisztaselyem festett kendõk Száras cipõk forma gumitalppal Sertésbõr aktatáskák Iskolatáskák, mûanyagból Vegyes iparcikkek Mosószappan Borotvaszappan Rapid mosópor Sidol fémtisztító Verseny cipõkrém Fogkrém Kölnivizek Petróleumfõzõk Pobeda karórák Töltõtollak Tej és tejtermékek Kannatej (új ár: 3 Ft) Pasztõrözött üveges (új ár: 3,60 Ft) Joghurt Trappista, Óvári, Eidámi zsíros sajt 11

12 12

13 1956. július 23. A Cukrászipari Vállalat fagylaltgyárában literes hatalmas üstökben készítették vasárnap délelõtt a vanília-, csokoládé-, tejszín-, karamell-, puncs-, kávé-, eper- és meggyfagylaltot. Hadd ismertessük egy ilyen recept méreteit. 150 liter tejben elkevertek 15 liter tojássárgáját, 51 kiló cukrot, 4,80 kiló kakaóport, s ebbõl perc alatt elkészítettek 208 kiló vagy egy forintos adagokban számítva: 4160 finom csokoládéfagylaltot. Budapesten egyébként vasárnap mintegy adag fagylaltot fogyasztottak el Fagylaltárus (Magyar Nemzeti Múzeum) Vasas Rapid futballmérkõzés a Népstadionban a Közép-Európa Kupa döntõjében (Magyar Nemzeti Múzeum) augusztus 5. Egy hét alatt másodszor telt meg a Népstadion. A fõnyi közönség nagy mérkõzést várt, és nem csalódott. A Budapesti Vasas olyan játékkal rukkolt ki, amilyet magyar csapattól régen láthatott a budapesti közönség. Imponáló fölényt vívott ki, és gólzáporral árasztotta el nagyhírû ellenfelének hálóját. A Népstadionban megrendezett Közép-Európa Kupa döntõjében a Vasas Szilágyi, Kamarás, Csordás, Raduly, Kárpáti, Bundzsák, Sárosi, Berendi, Lenka, Kontha, Teleki összeállításban lépett pályára a bécsi Rapid ellen (Magyar Nemzeti Múzeum) 13

14 14

15 1956. augusztus 15. A Város- és Községgazdálkodási Minisztérium aulájában megnyílt gyermekruha-kiállításon jó néhány hiánycikk látható: mint például a piros gyermekszandál, vagy finom bundabéléses hócipõ. A felsõkabátok szabása rendkívül változatos, a fiúruháké modern, kényelmes. ( ) Talán a legszebbek a sálszövõgépen készült, különbözõ színû, népi hímzésû kis szoknyák, ruhák. A nagy újdonság: a gyönyörû, piros bõrbõl készült, szõrmebéléses kiscsizma, valamint a gyógybetétes gyermekcipõ. t23 Gyermekruha bemutató (Magyar Nemzeti Múzeum) Augusztusi tanszervásár (Magyar Nemzeti Múzeum) augusztus 28. Már csak egy hét, és az iskolák ismét megnyitják kapuikat, s megkezdõdik az új tanév. (...) Az idén elsõ osztályos kisgyerek lépi át az iskola küszöbét. (...) A Tankönyvkiadó Vállalat ebben az évben különösen nagy feladatok elõtt állt. Szeptemberre el kellett készítenie az általános iskolák alsó tagozatának új tankönyveit, és 14-féle tankönyv mintegy ezer példányát. (...) Összesen mintegy hétmillió tankönyv jelent meg az új iskolaévre. A tankönyveket most küldték ki az iskolákba, most kezdõdik el az árusításuk a könyvesboltokban is. Az Úttörõ Áruházban is megnövekedett a vásárlók száma. Sötétkék matrózruhából eddig hatszázat, iskolai fiúöltönybõl ezerötszázat adtak el. Gyermek tréningruhából 15 ezer van raktáron. A konfekcióosztályon ezer iskolakötény és -köpeny várja a vásárlókat. A Belkereskedelmi Minisztérium Vegyianyag Fõigazgatósága is jól felkészült a tanévnyitó elõtti csúcsforgalomra. Körülbelül 200 vagon iskolai füzet, 400 tonna iskolai rajzlap, 300 ezer kisüveg tinta, 300 tonna kék csomagolópapír van a raktárakban. Iskolatáska-vásár (Magyar Nemzeti Múzeum) 15

16 1956. szeptember 2. A mai lapokból ismertté vált az ország lakossága elõtt az MDP Politikai Bizottságának határozata a személyi kultusz maradványainak megszüntetésérõl. Ez a határozat méltóképpen folytatja pártunk és közéletünk megtisztítását a személyi kultusz befolyásától. Nem kétséges, hogy az egész közvélemény egyetértéssel fogadja ezt a határozatot. A mi népünk megértette, hogy a személyi kultusz a nép szerepét és jogait csorbította: a személyi kultusz maradványainak felszámolása együtt jár az egész dolgozó nép szerepének fokozatos növekedésével az ország irányításában. ( ) A személyi kultusz maradványainak felszámolásához tartozik az is, hogy most az intézmények, az üzemek, a vállalatok faláról lekerülnek az élõ magyar állampolgárok nevei. Ezzel azonban nem kisebbedik egyetlen élõ magyar vezetõ érdeme, népszerûsége sem, mert azt nem azon mérik, hogy hány gyár, tsz, iskola vagy más intézmény viseli nevét. Ezzel az intézkedéssel pártunk klasszikusainak tanítását váltja valóra, akik nem szívlelhették a tömjénezés karrierizmust, hízelgést, tespedést szülõ megnyilvánulásait. Az egykori Rákosi Mátyás Kultúrház (ma József Attila Mûvelõdési Központ) 16

17 17

18 18

19 Mozaikok az 1956-os forradalom és szabadságharc XIII. kerületi történetébõl 19

20 20

21 Adatok a XIII. kerületi Tanács mûködésérõl október 23. és november 3. között A z 1950-es években a XIII. kerület legfõbb irányítója az akkori rendszer szerint a kerületi pártszervezet volt. A közigazgatás tényleges mûködtetõje, a kerületi tanács is a párt irányelveinek, határozatainak szellemében mûködött. A forradalom kitörésekor a kerület vezetõ kommunistái a Pártbizottság épületében gyûltek össze azzal a szándékkal, hogy innen irányítsák az ellenforradalom elleni harcot. Míg a pártbizottság forradalom alatti tevékenysége viszonylag jól nyomon követhetõ a feltárt források alapján, addig a kerületi tanácson történtekrõl jóval kevesebb információ állt eddig rendelkezésre. Az MSZMP 1957-bõl fennmaradt kerületi iratai 1 között találtuk azt a visszaemlékezést, amelyet egy pártbizottsági tag, civilben az Adócsõgyár fõmérnöke vetett papírra. Az élménybeszámoló szerzõjének nevét homály fedi. A beszámolóra semmilyen más, általunk ismert forrásban nem hivatkoznak, az Adócsõgyárat nem említik. Az aláírás alapján sok-sok kérdõjellel kockáztathatjuk meg a feltevést, hogy a szerzõ Csabai Károly, a gyár késõbbi igazgatója lehet. Részletes leírása szerint gyakorlatilag a kerületi közigazgatás egyik kulcsfontosságú szereplõje volt az októberi események idején, ennek ellenére semmilyen más beszámolóban nem találtunk rá név szerinti utalást, mint ahogy Noszkai nevû kollégájára sem. Élménybeszámolója azért is lehet tanulságos, mert egy hithû, ugyanakkor vitathatatlanul jó szándékú kommunista szemével, tényszerûen írja le az eseményeket. A hitelességre való törekvés mellett az egykori fõmérnököt nyilvánvalóan az is motiválta, hogy tisztázza magát a vádak alól, amelyek szerint része lett volna ellenforradalmi szervezkedésben. Akárhogyan is volt, 1 Fõvárosi Levéltár XXXV. 18 b., 20. õ. e. ez és az ehhez hasonló beszámolók is közelebb vihetnek az 56-os forradalom történéseinek értelmezéséhez. Az alábbiakban az említett visszaemlékezés részleteivel idézzük fel a történteket. Élménybeszámoló az ellenforradalomról 21

22 1956 októberének eseményei számomra 23-án kezdõdtek meg. Feleségemmel a szigeti Nagyszálló elõtt beszéltünk meg találkozót. Nagy késéssel érkezett meg, az autóbusz már rendetlenül járt. A hallban megittuk a feketéinket, s már feltûnt ott a szokatlan némaság. A Margit hídon már rohantak a teherautók, tömve emberekkel és díszítve nemzetiszínû zászlókkal. Egy izgatott fiatalember egy csoportnak mesélte, hogyan próbálják épp most Sztálin szobrát ledönteni az alapjáról. Valami lelkesedés és az aggodalom egyszerre mozdult meg bennem. Tekintélyekkel, mint volt Sztálin, veszélyes így bánni. Nem izgatott tömegek feladata a Sztálin szobor eltávolítása. Tudom, hogy Gerõt sem szereti a nép, de õ nem szobor, s abból baj lehet, ha döntögetni kezdik. Ezalatt hangzott el Gerõ beszéde, melynek rossz hatását egyébként mérsékelt nagyfiam izgatott elégedetlenségén keresztül mérhettem le kevéssel késõbb. A nap további része otthon, Budán csendesen telt el. Éjjel fél egy körül egy kétségbeesett ismerõs üzenetközvetítésre kért telefonon. Azt mondotta, hogy a Sándor utcából nem tud hazajönni, mert a Rádiót ostromolják, s igen erõs a fegyvertûz. Nem hittem volna, de a telefonon hallani is lehetett. 24-én reggel hatkor a rádió még dolgozott, de a mikrofonba lövéssorozatok hallatszottak. Tudtam, sietni kell, ha ki akarok érni a gyárba. A villamos már nem járt. Amikor a reggeli ködben a Mechwart térre értem, már vagy fiatal csoportosult ott, és pártellenes jelszavakat kiáltoztak. Ide jutottunk, hogy már a párt ellen tüntetnek? Talán az angyalföldi nép is így rohamoz? Vagy látni fogom az elvtársak kis csoportjait a ház környékén védelemre készen? [Az Árpád hídnál] a védelem itt volt, de nem olyan, mint amit elképzeltem. Vagy négy magyar tank állt a budai hídfõben Pest felé fordulva, ugrásra készen. Még reméltem szebbet a hídon, de a pártház (ma József Attila Színház) elõtti tér üres volt. Bementem a pártházunkba. A földszinti folyosó foteleiben rendõrök szunyókáltak, s fent az emeleten a munkatársak géppisztolyokkal bõven felszerelve álltak az ablakok mellett. A pártbizottság titkára két telefonon beszélt egyszerre, és négyen álltak sorban az íróasztala elõtt. Utána a gyárba mentem. Nem sokan jöttek be. A régi hûséges vállalati gárda magától felkészült, hogy megvédje a gyárat. Õrzéssel és munkával telt el a nap és az éjjel. Reggelre úgy látszott, elül a vihar. Megindultak a villamosok a Váci úton. Hazamentem. Nem aludtam fél órát sem, mikor visszahívtak a gyárba. A közlekedés leállt, ismét gyalogolnom kellett. A Váci úton szembe jött velem a kerület egész fiatalsága. Egy gyári csoporttól kérdeztem, hova mennek.»gerõt lemondatni.«ezért mentek. Jókedvvel, kipirult lelkesen vonultak a város felé. Kifelé kevés forgalom volt, egy-két rossz emlékeket keltõ fegyveres civil gyalog, jóval többen gépkocsin jöttek és szervezetten»csinálták«a hangulatot. Estefelé visszajött a tömeg, most már nem lelkesen, hanem fáradtan és leverten. A Kossuth téri súlyos események terhelték a lelkeket. Még ezen a napon alakult meg nálunk az elsõ ideiglenes munkástanács, melyben a legjobb elvtársak is helyet foglaltak, de Zátonyi szerszámkészítõ személyében a fasizmus is megjelent. Elõször csak kikérte magának, hogy elvtársnak szólítom, és helyette a testvér megszólítást ajánlotta. Szembeszálltam vele, és mondtam, hogy én kommunista vagyok és maradok, és vannak itt, akiket elvtársnak szólíthatok. A jelenlévõk közül sokan mellémálltak érzelmileg, de szólni már senki nem akart. ( ) Az emlékíró péntektõl szombatig 24 órás szolgálatban volt egy nagy értékû adócsõ mellett. A nagy figyelmet kívánó munkától és az éjjelezéstõl kimerült, így a szombat és vasárnap eseményeibõl csak egyvalamire emlékezett. Déltájban néhány fiatal fiú a városból jövet követelni kezdte a csillag levételét a Hajógyár épületérõl. A hajógyáriak nem hagyták magukat, mire a fiúk dobálni kezdték kövekkel az épület ablakait. Valahonnan egy lövés is eldördült, és a Hajógyárral szemben lévõ lakóházból és a környékrõl összegyûlt vagy 50 gyerek. Tizenöt évesnél idõsebb egy se volt köztük. Kõzáport zúdítottak az ablakokra. A gyáriak kitörést kíséreltek meg, s kijöttek 22

23 23

24 Harckocsik zárják le a Margit híd pesti hídfõjét október 24-én (MTI-fotó, Munk Tamás)

25 vagy huszonöten botokkal, hogy a gyerekeket elzavarják. Persze ez nem sikerült, sõt a szemben lévõ gyalogjárón összegyûlt nézõk is ezek már felnõttek fenyegetõen kezdtek viselkedni. Elõkerült egy vékonyka tûzoltó fecskendõ is, ami a gyerekeknek inkább szórakozást, mint akadályt jelentett. Már-már attól kellett tartani, hogy az épület minden ablaka összetörik, de nem ez történt. A város felõl elõregördült néhány magyar tank, s ezek beálltak a gyár három kapujába. Velük együtt egy teherautó katona is érkezett. A fiúk nem szaladtak el, hanem a dobálást beszüntették, és zsebre tett kézzel fütyörészve nézegették a tankokat. Egyik itt az ablak alatt még mondogatta is a másiknak, hogy Ezek a tankok miattunk nem sokáig lesznek itt, majd aztán folytatjuk. aztán futballozni kezdtek a Szobor utcában. A tankok azonban nem mentek el, csak több nap múlva. ( ) Hogy-hogy nem, a csillag mégiscsak lekerült a gyár tetejérõl. Másnap reggel már nem volt ott. Lehet, hogy az volt az a csillag, amit másnap este két forintért megvettem két fiúcskától. ( ) Október 23. óta már lassan egy hét telt el. Az állami vezetés fokozatosan megszûnt. A minisztérium utasításai elmaradtak. A szomszéd gyárakban is, meg nálunk is zavar és tanácstalanság keletkezett. Egyre hevesebb volt a párt- és párttagellenes hangulat. A mérnökök, a technikusok és mûvezetõk szinte kivétel nélkül ilyen hangulatba estek, pedig közülük a legtöbben jó szakmunkások voltak korábban. Már a pártjelvények, a köztársasági címer összetörésére is sor került, amikor 30-án Biszkutól telefonüzenet jött: délután két órakor jelenjek meg a tanácsházban a kerületi forradalmi tanács megválasztása céljából. Elmentem. Az épület elõtt az emlékmû összetörve hevert. A választásra összegyûlt emberek között erõsen szélsõséges lázongó emberek is voltak. Emlékszem a Transzvill két fiatal küldöttjére, ezek csillapíthatatlanul lángoltak a mindenellenesség tüzében. Volt idõ megfigyelni az embereket, mivel Biszku egy órát késett. Azt hiszem, ilyen forradalmibizottság-választás sehol sem volt ebben az idõben az országban. A választáson részt vett három elvtárs, akik korábban a kerületi pártbizottság titkárai voltak, név szerint: Biszku, Fülöp és Horváth Vince. 2 Ezen kívül ott volt még a kerületi pártbizottság több tagja, köztük Takács Jenõ, Frey és én. Nem kellett tagadnunk, hogy kommunisták vagyunk, pedig akkor már a budapesti pártbizottság háza az ellenforradalom csõcselékének kezére került. A választás alapján a bizottság elnöke Noszkai lett, aki az Elektromos Mûveknél alapszervi titkár volt. Engem elnökhelyettessé választottak. A bizottság megválasztásával egyidejûleg a gyûlés kiáltványt fogalmazott, melyet másnapra plakát formájában sokszorosítottak. A kiáltvány az abban az idõben szokásos követeléseket tartalmazta, de lényegesen enyhített formában, és a kormánynak igyekezett támogatást nyújtani, hogy idõben megálljon a lejtõn. Október 31-én délelõtt ült össze másodszor a bizottság. Az értekezleten Biszku nem jelent meg. A bizottság áttanulmányozta a plakátot, és elhatároztuk, hogy nem tesszük közzé. A Transzvill két küldöttje tiltakozott az ellen, hogy Biszku a bizottság tagjaként szerepel a plakáton. Szerintük a bizottság tagjául nem Biszkut, hanem Fülöpöt választották meg, akinek neve viszont nem szerepelt a sokszorosított kiáltvány alatt. Mivel hivatalos jegyzõkönyv nem készült, a bizottság a helyzet tisztázása végett új választást határozott el, s nyilvánvaló volt, hogy a jobboldali hangoskodók a bizottság összetételét nem tartják megfelelõnek. Elhatároztuk, hogy aznap délután a kerületi üzemek küldötteivel új választást tartunk. Az értesítést telefonon és küldöncök útján végeztük. A kerületi üzemekbõl össze is gyûlt mintegy 160 küldött. A közigazgatási feladatok már 31-én délelõtt megoldást követelve jelentkeztek. Noszkai és én a tanácselnök szobájában elõszobájának helyezkedtünk el. Az elnöki titkárnõ nem volt a helyén, s így a titkárnõ fel- 2 A felsoroltak között szereplõ Fülöp Pál Biszku Bélát és Kádár Jánost megelõzõen a XIII. kerületi párt vb elsõ titkára volt. A forradalom után õ lett a kerület tanácselnöke 25

26 adatát egy elõttem ismeretlen nevû nõ töltötte be, aki az elsõ bizottság megválasztásában is mint küldött vett részt. A garmadával jelentkezõ ügyfelek az alábbi kérdésekkel foglalkoztattak bennünket: Politikai irányítást kértek. Élelmezési kérdéseik voltak. Lakásproblémákkal álltak elõ. Különféle helyekrõl gépkocsikat és üzemanyagot igényeltek. Pártok és intézmények elhelyezésüket kérték. Karhatalmi beavatkozást kértek. Más természetû szociális segítséget kívántak, például elhaltak holttesteinek elszállítását és temetését. Természetesen a felsorolás nem teljes, de a többit mindenki elképzelheti hozzá. Bár az utólagos, ide vonatkozó tanácsi jegyzõkönyvek szerint ugyan többen disszidáltak, illetve lemondtak tisztségükrõl a forradalom napjaiban, a hûséges tanácsi dolgozók a legnehezebb idõkben is felkeresték a tanácsházát, és segítettek a nehéz feladatok megoldásában, a visszaemlékezés ezzel mégis ellentétes képet fest a tanácsházán történtekrõl. Megpróbáltam a tanácsi apparátust felhasználni a feladatok egy részének elvégzésére. Megkértem elõször Fülöpöt, majd Takácsot, hogy foglalják el helyüket a végrehajtó bizottság elnökhelyettesi szobájában, és intézzék el a hozzájuk irányított személyeket. Ismételt kérésemre valamelyik a kettõ közül elmondotta, hogy õket erõszakkal eltávolították már a tanácsi alkalmazottak a beosztásukból, így nem tehetnek semmit. Úgy emlékszem mindkettõjükre, mint akik céltalanul bolyongtak a tanácsház folyosóin napokon át, és nem ismerték fel a helyzetet. A közigazgatási munkákat mégis el kellett volna végeztetni. Megpróbáltam a tanácsi tisztviselõk saját»forradalmi«bizottságát megkeresni, hogy az osztályokat mégis munkába állítsam. Kiderült, hogy éppen osztályonként üléseztek és minden osztály azzal foglalkozott, hogy kiket kell eltávolítaniuk maguk közül. ( ) Nem volt mit tenni, a vb elnöki elõszobában én fogadtam az összes ügyfelet. A politikai ügyeket Noszkaihoz küldtem. Mindez annyira lekötött minket Noszkaival, hogy egymással sem tudtunk beszélni a 31-én délután 2 órakor kezdõdõ választógyûlés elõtt. Végül a választók jelenlétében õ az elnöki helyen ülve, én meg mögötte a dobogón menetközben beszéltük meg álláspontunkat. Elmondotta, hogy Biszkuval állandó kapcsolata van, és utasítása szerint a lehetõ legtovább tartsunk ki a bizottságban. A várható jobbratolódás a választógyûlés hangulatán meg is mutatkozott. A felszólalók egymás után követelték a szovjet csapatok kivonulását és még sok minden egyebet is. Az elsõ öt felszólalás után és is hozzászóltam. Beszéltem a Szovjetunióval való kapcsolataink hibáiról és a párt és a tömegek kapcsolatának hibáiról is. Igyekeztem nem annyira a hozzászólás tartalmával, hanem inkább stílusában alkalmazkodni a hangulathoz, mely határozottan szovjetellenes volt, de kommunistaellenes és pártellenes nem volt. A hozzászólás jó kis hordószónoklat lett, de célját elérte, mert alapjául szolgált megválasztásomnak. Noszkai az összefoglalásban hasonlóan járt el. Engem egy ismeretlen ember javasolt a bizottságba, én Noszkait javasoltam. Megválasztásunk után mindketten kijelentettük, hogy kommunisták vagyunk, és a szocializmus építéséért állunk ki. A gyûlés bejelentéseinket elfogadta, azt persze nem mondom, hogy lelkesedéssel, de olyan»egye fene«alapon. Megválasztásom miatt Meleg 3 a tanácsi lakásosztályról decemberben egy aktívaülésen árulónak és kémnek nevezett. Az ügyben azután hosszú vizsgálat folyt, mely azzal fejezõdött be, hogy a kerületi pártvezetés nem adott igazat Melegnek. Itt választották meg bizottsági tagul Papp hadnagyot. Köte, Batizi és a szomszéd templom (Szent László) papja is tagja lett a bizottságnak. A gyûlés a választáson kívül a szokásos követeléseket is számos pontba foglalta. Ezek a pontok már nem voltak olyan mérsékeltek, mint az elõzõ napiak. A szovjet hadsereg kivo- 3 Meleg Lajos egyik szorgalmazója volt a XIII. kerületi tanácsban a tanácstagok ellenforradalmi tevékenységéért történõ szigorú felelõsségrevonásának. 26

1996-os emlékbélyegek

1996-os emlékbélyegek 1996-os emlékbélyegek 1. MAGYAR - AZ 1956 -OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC - Bélyeg rendelési kód: 1996/005 2. ENGLISH - THE 1956 REVOLUTION - Order code of the stamp: 1996/005 3. GERMAN - Die Revolution

Részletesebben

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói KARACS ZSIGMOND Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói Az országot 1956. október 4-én a keringõ hírek ellenére váratlanul érte a katasztrófa. Az emberek bíztak a szovjet csapatok kivonulásában, mindenki

Részletesebben

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ Történelem levelező verseny II. FORDULÓ I. Ismerd fel a leírások alapján és jelöld be a vaktérképen a forradalom és szabadságharc vidéki eseményeinek helyszíneit a számok megfelelő helyre történő beírásával!

Részletesebben

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését;

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését; Magyarország 1944/45 és 1989 között Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc főbb eseményei, célkitűzése, nemzetközi jelentősége Az 1956-os forradalom 1956 őszén megélénkülő politikai élet: felújítja

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25.

Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25. http://1956.vfmk.hu Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: 2016. szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25. Irodalom: Cseh Géza: A Damjanich Rádió hullámhosszán.

Részletesebben

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 20 2006/XVIII. 5 6. e z e r k i l e n c s z á z ö t v e n h a t Cora Zoltán Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 1989 után az -os események újra- és átértékelése lehetségessé vált a korábbi egységes nézettel

Részletesebben

Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2. online forduló - Javítókulcs A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem.

Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2. online forduló - Javítókulcs A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem. Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2. online forduló - Javítókulcs A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem. (Bibó István) 1. Állítsa párba az események leírását a hozzá tartozó képekkel!

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre!

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat 38-43. részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Ha a filmsorozat CD-változata nem áll rendelkezésetekre, az interneten

Részletesebben

Forradalmárok az október 23-ai szabadságharcból

Forradalmárok az október 23-ai szabadságharcból 2016 október 23. Flag 0 5 Átlag: 5 (1 szavazat) Mérték Mohai Balázs képein keresztül megismerhetünk forradalmárokat, akik 1956-ban a mi szabadságunkért is küzdöttek. Ez a forradalom Magyarország népének

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016

1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016 1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016 1. Egészítsd ki a 60 évvel ezelőtt elhangzott rádióbeszédet! Itt... beszél, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a...

Részletesebben

Felkelõcsoport a Corvin közben

Felkelõcsoport a Corvin közben EÖRSI LÁSZLÓ Felkelõcsoport a Corvin közben A forradalom kirobbanását követõ éjjeli-hajnali órákban megjelentek a fõvárosban a szovjet páncélos alakulatok, amelyekkel szemben városzszerte felvették a harcot

Részletesebben

IZSÁK LAJOS: A polgári ellenzék kiszorítása a politikai életből Magyarországon 1947 1949 História, 1981/3. szám

IZSÁK LAJOS: A polgári ellenzék kiszorítása a politikai életből Magyarországon 1947 1949 História, 1981/3. szám IZSÁK LAJOS: A polgári ellenzék kiszorítása a politikai életből Magyarországon 1947 1949 História, 1981/3. szám Az 1947. augusztus 31-i országgyűlési választásokon a választási szövetség négy pártja, a

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Felfüggesztett büntetést kapott Biszku Béla Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték nem jogerősen

Részletesebben

XIV. 1 Személyi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye g) Still Ferenc iratai (1918 ) , é. n.

XIV. 1 Személyi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye g) Still Ferenc iratai (1918 ) , é. n. XIV. 1 Személyi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1800 2005 g) Still Ferenc iratai (1918 ) 1922 1990, é. n. Still Ferenc (Vác, 1919. aug. 6 Vác, 2010. jún. 15.), szülei: id. Still Ferenc ácssegéd

Részletesebben

Batthyány István kormánybiztossága

Batthyány István kormánybiztossága Batthyány István kormánybiztossága 1849. április 25-ei keltezéssel az alábbi bejegyzés olvasható Székesfehérvár tanácsának jegyzőkönyvében: Minden itt volt császári katonaság és katonai hatóság ma reggel

Részletesebben

Mihályi Balázs. Dél-Buda ostroma 1944-1945

Mihályi Balázs. Dél-Buda ostroma 1944-1945 Mihályi Balázs Dél-Buda ostroma 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Dél-Buda Budapest ostromában (1944-45)... 10 Előzmények... 10 Az ostrom első szakasza (1944. december 24-25.) Buda bekerítése...

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

Nagy Imre és kora. Az 1956 os forradalom és előzményei

Nagy Imre és kora. Az 1956 os forradalom és előzményei Nagy Imre és kora Az 1956 os forradalom és előzményei A pályázatot készítette: Veres Szimonetta (8. osztály) Felkészítő tanár: Kondor Ágnes Szárcsa Általános Iskola 1213 Budapest, Szárcsa utca 9 11. Tel.:

Részletesebben

Tófalvi Zoltán: A Magyarországon kivégzett 1956-os erdélyi mártírok

Tófalvi Zoltán: A Magyarországon kivégzett 1956-os erdélyi mártírok Tófalvi Zoltán: A Magyarországon kivégzett 1956-os erdélyi mártírok A magyar forradalom és szabadságharc ötvenedik évfordulója tiszteletére, Dávid Gyula irodalomtörténész, egykori politikai elítélt szerkesztésében

Részletesebben

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelmi igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig, különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre A katasztrófák elleni védelem mai tartalmának, szervezetének

Részletesebben

2. 1. sz. Honvéd Kórház. Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar Főnöke Titkárság (MNHF Eü. Csf. útján) B u d a p e s t

2. 1. sz. Honvéd Kórház. Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar Főnöke Titkárság (MNHF Eü. Csf. útján) B u d a p e s t 1. sz. honvéd-kórház parancsnokság Bpest, XII., Királyhágó u. 1. sz. Ksz. 02/[1957.] 2. 1. sz. Honvéd Kórház Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar Főnöke Titkárság (MNHF Eü. Csf. útján) B u d a p e s

Részletesebben

Budapest ostromkalauz

Budapest ostromkalauz Mihályi Balázs Budapest ostromkalauz 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Budapest ostroma (1944 45)... 9 Védelmi és támadási eljárások Budapest ostrománál... 20 Buda Észak... 29 Buda Dél... 62

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

KALÁSZ PÉTER AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1

KALÁSZ PÉTER AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1 KALÁSZ PÉTER KI GAZDAGSZIK GYORSABBAN? PROPAGANDA ÉS VALÓSÁG A JÖVEDELEMPOLITIKAI VITÁK TÜKRÉBEN AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1 Történeti háttér Magyarország a 60-as évek elején hasonlóan a többi szocialista

Részletesebben

Lyukas zászló és Kossuth-címer

Lyukas zászló és Kossuth-címer 2011 október 23. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 Beethoven Egmont-nyitánya mellett az 1956-os forradalom meghatározó jelképe a Kossuth-címer

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 33/1980. számú PARANCSA

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 33/1980. számú PARANCSA HK: 10-123/83. gy. BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA! 10-22/33/1980. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 33/1980. számú PARANCSA a Belügyminisztérium munkájának önkéntes segítői II. országos

Részletesebben

Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai

Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai Dr. Hadnagy Imre József Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai Kiállítócsarnok nem lévén a gyűjtemény néhány muzeális tűzoltószere és a hazai tűzvédelem jeles személyiségeinek domborműve az intézménynek

Részletesebben

Szám: 105/1321- /2011. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 105/1321- /2011. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T 1 Szám: 105/1321- /2011. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 92. (1) bekezdésében

Részletesebben

1956 a szabadságharc katonapolitikája

1956 a szabadságharc katonapolitikája KIRÁLY BÉLA 1956 a szabadságharc katonapolitikája Király Béla hadtörténész az MTA külsô tagja 1912-ben született Kaposvárott. Tanulmányait 1930 1935 között a Ludovika Akadémián, 1940 1942 között a Honvéd

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k, e l u t a s í t o m.

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k, e l u t a s í t o m. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 BM: 33-104, 33-140 BM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István Az alábbi információ zömét Soltész Imre fivérének dédunokája, a mai Trvanában (Nagyszombaton) élő Boris Majerov szolgáltatta, amiért köszönetünket fejezzük ki. Soltész Imre csendőr ezredes 1877. február

Részletesebben

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok JELENKOR Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok A II. világháború történelmével foglalkozó átlagember gondolatában a fasiszta Németország által megtámadott országokban kibontakozó ellenállási

Részletesebben

Ember embernek farkasa

Ember embernek farkasa Jean-Pierre Derriennic: Polgárháborúk. Jelenkor, Pécs, 2004. 271 old. Rendkívül érdekes, a témához kapcsolódó adatokat rendkívül jól szintetizáló munkát vehet kézbe az olvasó, ha Jean-Pierre Derriennic

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Mottó: A kollektív felelősség elvével és a kollektív megtorlás gyakorlatával a magyar nemzet sem most, sem a jövőben sohasem azonosíthatja

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra 2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január 9. Január 17. 16 óra Január 26. 15 óra Január 27. 11.00 óra Január 30. 10-17 óra Február 1. Február

Részletesebben

Növekvő gyermeklétszámok

Növekvő gyermeklétszámok IX. évf. 5. sz. 2012. augusztus www.kiralyhegyes.hu Növekvő gyermeklétszámok óvodánkban, iskolánkban Palánta ültetvényezések a fóliasátorban Útkarbantartási munkálatok Egészségügyi szűrővizsgálatok Ingyenes

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI Minden láng fölfelé lobog. Az emberi lélek is láng. Tánczos István igazgató tanító visszaemlékezései a kerekharaszti iskoláról A visszaemlékező 42 évi hivatásszeretettől vezérelt pedagógus

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

ERRATA. 154. o. Hanák Sándor szökésének történetét maga mesélte el nekem. A szerzó

ERRATA. 154. o. Hanák Sándor szökésének történetét maga mesélte el nekem. A szerzó ERRATA Kéziratom szerkesztett változata számomra karácsonyi meglepetésként jelent meg. Ennek tudható be a néhány tévedés, illetve fontosnak tartom az alábbi kiegészítéseket. A szerzó 230. o. Gereöffy osztályparancsnok,

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Ismeretlen kisfiú naplója: Magyar forradalom. Isten áldd meg a magyart! 1956. X. 23., kedd

Ismeretlen kisfiú naplója: Magyar forradalom. Isten áldd meg a magyart! 1956. X. 23., kedd Ismeretlen kisfiú naplója: Magyar forradalom 1956 Isten áldd meg a magyart! 1956. X. 23., kedd Kronológia: 12.53-kor a rádió bejelenti, hogy a délutánra tervezett tüntetést betiltották, 14.30-kor azonban

Részletesebben

Negyven év eredményei egy nógrád megyei település politikai, gazdasági, társadalmi életében

Negyven év eredményei egy nógrád megyei település politikai, gazdasági, társadalmi életében Honvéd János Negyven év eredményei egy nógrád megyei település politikai, gazdasági, társadalmi életében [ Jelen beszámoló az egykori Magyar Szocialista Munkáspárt intézményén belül, az 1980-as évek közepén

Részletesebben

Kiss Tamás (1956 1957)

Kiss Tamás (1956 1957) Kiss Tamás (1956 1957) Óriási örömömre szolgál, hogy a MEFESZ (Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége) egyik vezéralakjával, egyben az 1956-ban újjáalakult Eötvös Kollégium tagjával van alkalmam

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Rejtő Ernő igaz története

Rejtő Ernő igaz története B. Stenge Csaba B. Stenge Csaba: Rejtő Ernő igaz története Rejtő Ernő igaz története Rasztik (Rejtő) Ernő 1919. október 15-én született Baján, római katolikus családban. Édesapja Rasztik István Géza (1888-1939)

Részletesebben

A Hírszerző Osztály szervezete és állománya 1956-1962

A Hírszerző Osztály szervezete és állománya 1956-1962 Palasik Mária A Hírszerző Osztály szervezete és állománya 1956-1962 A Belügyminisztérium Könyvkiadója 1980-ban kiadott Állambiztonsági értelmező kéziszótárának meghatározása szerint a hírszerzés a már

Részletesebben

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN oral history 186 [ ] SÁRAI SZABÓ KATALIN Változatok az identitásra Az utóbbi években Magyarországon is egyre több kutató fordul a nôtörténet (gender) felé, és szaporodik az egyes nôi csoportok vizsgálatával

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

Szlovákia Magyarország két hangra

Szlovákia Magyarország két hangra dunatáj Szlovákia Magyarország két hangra anuár elsején ünnepelhette önálló államiságának huszadik évfordulóját északi szomszédunk. A Týždeň című pozsonyi hetilap tavalyi évet záró számában olvashattuk:

Részletesebben

AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC. polgármesterének iratai (V-2-a), ad 14.993/1943. ikt. sz.

AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC. polgármesterének iratai (V-2-a), ad 14.993/1943. ikt. sz. L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ Levéltári rendezés során nemegyszer kerülnek elő a kutatók által még fel nem tárt iratcsomók, amelyek váratlanul új megvilágításba helyezhetik a történelmi

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS ÖNKORMÁNYZATI HÍREK KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS A költségmegtakarítás mellett munkahelyeket is megõriz az önkormányzat az általános iskola és a középiskola összevonásával Kevesebb iroda, kevesebb vezetõ a

Részletesebben

A közjogi kérdések az első világháború idején

A közjogi kérdések az első világháború idején A közjogi kérdések az első világháború idején Az Osztrák-Magyar Monarchia középcímere 1915 Kép forrása: Országos Széchényi Könyvtár http://mek.oszk.hu/01900/01905/html/cd8/kep ek/tortenelem/to391ehh08bor.jpg

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. 1956. október 23. november 11.

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. 1956. október 23. november 11. AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 1956. október 23. november 11. 1. Előzmények: 1953. március 8.: Sztálin utóda Hruscsov lesz, aki bírálja Sztálin egyes cselekedeteit (SZKP XX. Kongresszusa, 1956

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI RENDSZERT ÉRT HÁBORÚS KÁROK ÉS A HELYREÁLLÍTÁS TAPASZTALATAI 1944 1947

A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI RENDSZERT ÉRT HÁBORÚS KÁROK ÉS A HELYREÁLLÍTÁS TAPASZTALATAI 1944 1947 A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI RENDSZERT ÉRT HÁBORÚS KÁROK ÉS A HELYREÁLLÍTÁS TAPASZTALATAI 1944 1947 Horváth Attila 1 Az amerikai és brit légierő tömeges légitámadás sorozata a kiválasztott magyarországi célpontok

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Meghalt Biszku Béla-TV2 Elhunyt Biszku Béla- RTL II Meghalt Biszku Béla- DUNA TV Meghalt Biszku

Részletesebben

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 (SERBÁN ANDRÁS igaz székely ember emlékének) Karácsonyi történet Mi, gyerekek, nagyon vártuk az első

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően.

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében tartott ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL. Jelen vannak:

Részletesebben

A 2001/2002. évi tanév. rendje

A 2001/2002. évi tanév. rendje TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA A 2001/2002. évi tanév rendje SPSS állomány neve: E44 Budapest, 2001. február A 2000/2001. évi tanév rendje 2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETÉS 3 A KUTATÁS

Részletesebben

TŰZRIADÓ TERVE: 2010.

TŰZRIADÓ TERVE: 2010. 2. sz. melléklet 4030 DEBRECEN Budai É.u.8/A. sz. 4030 D e b r e c e n, Híd u. 4.- 6. sz. TANMŰHELYÉNEK TŰZRIADÓ TERVE: 2010. Érvényes: 2010. szeptember 10.-től. 4030 D E B R E C E N, Budai É. u. 8/a.

Részletesebben

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én GYERMEKKOROM 1917. május 21-én születtem Pilisvörösvárott. Apám, Fetter János géplakatos volt a Budapestvidéki Kõszénbánya Rt.-nél. Bevonulása elõtt az Erzsébet-aknánál (három község találkozásánál) a

Részletesebben

A géppuska Önműködő, sorozatlövés leadására alkalmas lőfegyverek léteztek már az első világháború kitörése előtt is, igazán félelmetes hírnévre azonban 1914 után tettek szert, amikor a géppuskák a lövészárok-háborúkban

Részletesebben

Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez

Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez Pastyik László Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez Költőnk neve és műve a délszlávországi magyar irodalomban viszonylag hamar, már a húszas évek második felében feltűnik, jelképpé azonban

Részletesebben

Beregnyei Miklós Újvárosi anziksz (4. rész) Paks újváros épített környezete. Épített környezet

Beregnyei Miklós Újvárosi anziksz (4. rész) Paks újváros épített környezete. Épített környezet Beregnyei Miklós Újvárosi anziksz (4. rész) Paks újváros épített környezete Paks 1945 utáni épített környezetére vonatkozó adatok kutatása közben az Illyés Gyula Megyei Könyvtár Helytörténeti Gyűjteményében

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

T Ö R T É N E L E M V E R S E N Y A Z 1 9 5 6 - O S F O R R A D A L O M É S S Z A B A D S Á G H A R C 2007. október 25. Középiskolás B feladatlap

T Ö R T É N E L E M V E R S E N Y A Z 1 9 5 6 - O S F O R R A D A L O M É S S Z A B A D S Á G H A R C 2007. október 25. Középiskolás B feladatlap T Ö R T É N E L E M V E R S E N Y A Z 1 9 5 6 - O S F O R R A D A L O M É S S Z A B A D S Á G H A R C 2007. október 25. Középiskolás B feladatlap 1. Mik voltak a Petőfi körök? Reformkommunista (a sztálinizmusból

Részletesebben

A politikai és a szakmai vezetés találkozása volt a motor

A politikai és a szakmai vezetés találkozása volt a motor Bánszky Pál A politikai és a szakmai vezetés találkozása volt a motor Ön nem kecskeméti, mégis nagyon sokat tett az utóbbi évtizedekben Kecskemét város kulturális életéért. Honnan származik, hogyan került

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

Kezdetek: A község első említése 1288-ból származik. Nevének eredetére kétféle magyarázatot is találtam.

Kezdetek: A község első említése 1288-ból származik. Nevének eredetére kétféle magyarázatot is találtam. Régen és most Kezdetek: A község első említése 1288-ból származik. Nevének eredetére kétféle magyarázatot is találtam. Az egyik, hogy 1288-ban Zurchuk néven szerepelt, 1426-ban pedig már Karakozurchek.

Részletesebben

Dr. André László m. kir. csendőr százados

Dr. André László m. kir. csendőr százados Dr. André László m. kir. csendőr százados Budapesten született 1915. január 16-án köztisztiviselői családban. Nagyapja a Belügyminisztériumban dolgozott a Csendőrgazdászati Osztály irányításában, így már

Részletesebben

Közigazgatás Csengelén

Közigazgatás Csengelén Közigazgatás Csengelén Molnár Mihály Kordás István Csengele területe a 19. század közepéig lakatlan volt, rajta csak pásztorkodással foglalkozó személyek éltek. Földbe vájt viskók voltak a szállásaik.

Részletesebben

A Békés M e g y e i Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási s z e r v e i iratai

A Békés M e g y e i Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási s z e r v e i iratai A Békés M e g y e i Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási s z e r v e i iratai Segédletek 1. A Békés Megyei Tanács, Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási szervei iratai 1950-1990 A Békés

Részletesebben

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt.

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Andrassew Iván A folyó, a tó és a tenger A platón ültünk Avrammal, a teherautót egy szerzetes vezette. A hegyoldalból a menekülttábor nem tűnt nagynak.

Részletesebben

1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor...

1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor... 1 1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor... Örkény Antal Előadásomban arra a kérdésre keresem a választ, hogy 1956 emlékének és mai megünneplésének van-e jelentősége a fiatal generáció számára.

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

ez legyen a magyarság engesztelő központja.

ez legyen a magyarság engesztelő központja. Két szentéletű ember: Mindszenty bíboros és Regőczi István atya. Életük átívelte a XX. századot. Regőczi István atya úgy is közismert, mint Isten vándora. Regőczi István atya egyszerű molnárcsaládban született,

Részletesebben

Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól

Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól Amióta én vagyok a fõigazgató, kell, hogy látsszon az, hogy nagyobb rend van. Ez szép lassan

Részletesebben

A Kárpátok lejtőin komoly dolgok készülődnek"

A Kárpátok lejtőin komoly dolgok készülődnek GALAMBOS SÁNDOR A Kárpátok lejtőin komoly dolgok készülődnek" (Egy német város lapjai a magyar szabadságharcról) Nyíregyháza és Iserlohn német város között napjainkban élénk testvérvárosi kapcsolat áll

Részletesebben

Két jelentés Észak-Koreából

Két jelentés Észak-Koreából Múltunk, 2007/1. 133 137. 133 [ ] FALUDI PÉTER Két jelentés Észak-Koreából A magyar észak-koreai kapcsolatok levéltári anyagának feldolgozása során a Magyar Országos Levéltárból került elô a phenjani magyar

Részletesebben

Ifjúkori balesetek epidemiológiai adatai

Ifjúkori balesetek epidemiológiai adatai Ifjúkori balesetek epidemiológiai adatai Dr. Páll Gabriella gyermekorvos, allergológus, epidemiológus Országos Gyermekegészségügyi intézet Vázlat Bevezetés 15-25 évesek baleseti halálozása Helyzetünk Európában

Részletesebben

Simon Böske, az első európai szépségkirálynő

Simon Böske, az első európai szépségkirálynő 2010 október 21. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Simon értékelve Böske, az első Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Ma már csak kevesen tudják, hogy Magyarország és egyben Európa első je Simon Böske

Részletesebben

tűzött, (/ízen át." Felelős kiadó : Molnár Béla szds Jászberényi Nyomda 300

tűzött, (/ízen át. Felelős kiadó : Molnár Béla szds Jászberényi Nyomda 300 tűzött, (/ízen át." Felelős kiadó : Molnár Béla szds. 60-901 Jászberényi Nyomda 300 SO órától SAS TENGERALATTJÁRÓ 1939-ben a háború kitörésének napjaiban lejátszódó drámai történet, egy lengyel tengeralattjáró

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

Mozgásban a VODAFONE. 2007 december 6. december 16.

Mozgásban a VODAFONE. 2007 december 6. december 16. Mozgásban a VODAFONE 2007 december 6. december 16. A Vodafone mindig nagy nagy hangsúlyt helyez arra, hogy az igényeknek leginkább megfelelô szolgáltatást nyújtsa ügyfeleinek. Ezek kommunikálására mindig

Részletesebben

Szám: 29000 105/1406- /2011. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 29000 105/1406- /2011. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 BM: 33-104, 33-140 BM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000

Részletesebben

GULYÁS MIHÁLY A BAROMFI-FELDOLGOZÁS ÉS BAROMFIKONZERV-GYÁRTÁS TÖRTÉNETE OROSHÁZÁN

GULYÁS MIHÁLY A BAROMFI-FELDOLGOZÁS ÉS BAROMFIKONZERV-GYÁRTÁS TÖRTÉNETE OROSHÁZÁN GULYÁS MIHÁLY A BAROMFI-FELDOLGOZÁS ÉS BAROMFIKONZERV-GYÁRTÁS TÖRTÉNETE OROSHÁZÁN GULYÁS MIHÁLY A baromfi-feldolgozás és a baromfikonzerv-gyártás története Orosházán A Békés Megyei Múzeumok Közleményei

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfktitkarsag@orfk.police.hu Szám: 105/887- /2013.RP. Tárgy: panasz elbírálása

Részletesebben

Kristóf László csendõr törzsõrmester jogi rehabilitációja 2007. február 21.

Kristóf László csendõr törzsõrmester jogi rehabilitációja 2007. február 21. Kristóf László csendõr törzsõrmester jogi rehabilitációja 2007. február 21. Egy ártatlanul kivégzett ember felmentése. (A dr. Ságvári Endre letartóztatásával összefüggésben koholt vád alapján elítélt Kristóf

Részletesebben