ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG"

Átírás

1 ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u Bp. Pf.: 314/15 Tel: /33104 Fax: / Szám: 105/887- /2013.RP. Tárgy: panasz elbírálása Ea: dr. Zsólyomi Emese r. alezr. H A T Á R O Z A T A Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 92. (1) bekezdésében biztosított jogkörömnél fogva, a panaszos által előterjesztett panasz miatt folytatott eljárás során figyelemmel az Rtv. 93/A. (7) bekezdésére, továbbá a Független Rendészeti Panasztestület (a továbbiakban: Panasztestület) 101/2014. (V. 15.) számú állásfoglalásának megállapításaira a téves tájékoztatás adása és a panasz rögzítésével kapcsolatos mulasztás kapcsán, a panasznak minden egyéb vonatkozásban a panaszt helyt adok, e l u t a s í t o m. A határozat ellen az Rtv. 93/A. (9) bekezdése alapján figyelemmel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 100. (1) bekezdés e) pontjára, valamint a 109. (1) bekezdés a) pontjára fellebbezésnek helye nincs, annak felülvizsgálata kérhető a bíróságtól. A keresetlevelet az Országos Rendőr-főkapitányságnál a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni (1903 Budapest, Pf.: 314/15.), (A polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 326. (7) bekezdése, 330. (2) bekezdése; Ket (1) bekezdés a) pontja). A határozatot kapják: 1) panaszos 2) Független Rendészeti Panasztestület 3) Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetője 4) Irattár

2 2 I N D O K O L Á S I. A panaszos szeptember 3-án képviselője útján terjesztette elő panaszbeadványát, melyben előadta, hogy augusztus 14-én, hajnali három óra körül két külföldi barátjával tartott hazafelé, amikor a Ferenc körúton, a Harminckettesek tere nevű villamosmegállóval szemben lévő nemzeti dohánybolt előtt megálltak, hogy barátjuk bemenjen cigarettát vásárolni. Amíg ez történt, addig a panaszos azonos nemű barátját megcsókolta az utcán. A dohánybolt melletti éjjel-nappali üzletből két személy, az eladó és egy nagydarab férfi látta a csókot. A panaszosnak arról nincs tudomása, hogy az erős testalkatú férfi alkalmazottja volte, mindenesetre otthonosan mozgott az üzletben és a boltost is biztosan ismerte. Az üzlet eladója odaszólt ennek a férfinak, hogy Nézd, ott buziskodnak! erre a nagydarab férfi hátrament a boltba, majd egy baseballütővel jött vissza az utcára, miközben olyanokat kiabált, hogy Buzik! Ne itt buziskodjatok! Húzzatok el innen!. Ekkor az eladó már nem volt látható, visszament az üzletbe. A panaszos párjával a fenyegetés hatására távolabb ment, hogy elkerüljék a támadást, és a 107-es számon hívták a rendőrséget. A panaszos a telefonban jelezte, hogy megfenyegették, és azt is közölte, hogy a támadásra szexuális irányultsága miatt került sor. Ekkorra már a dohányboltban vásároló barátjuk is csatlakozott hozzájuk, aki szintén látta a nagydarab férfi kezében a baseballütőt. A rendőrök perc múlva érkeztek ki a bolthoz. A panaszost és az előzőleg fenyegetően fellépő férfit is igazoltatták. A panaszos elmondta a rendőröknek a történteket, és kifejezetten hangsúlyozta, hogy a motiváció szexuális irányultsága volt. Az egyik rendőr (ő később inkább hallgatott) rögtön mondta, hogy Ők külföldiek, de azért tudhatnák, hogy ez itt még mindig Magyarország. A panaszos társasága ezt úgy értette, hogy ezzel arra utal, itthon nem lehet olyan módon viselkedni, ahogy ők tették. A boltos és társaságában lévő személy a rendőrök jelenlétében is egyértelműen utaltak rá, hogy az volt a probléma, hogy azonos nemű párról van szó ( Ha egy fiú és egy lány csókolózna az utcán az normális lenne, de ha két fiú, az gusztustalan. Elijeszti a vásárlókat. ) A panaszos ragaszkodott ahhoz, hogy homofób támadás történt, mire a másik rendőr közölte: ők követtek el közszeméremsértést, amelyért őket elő is lehetne állítani. Sőt, a rendőrök javasolták az őket megtámadó személynek, hogy tegyen feljelentést ezen bűncselekmény miatt. A panaszos véleménye szerint ezt a rendőr valószínűleg azért mondta, hogy megfélemlítse őket, hogy ne akarják, hogy intézkedjenek, mert ők is megüthetik a bokájukat. Mikor a panaszos jelezte, hogy a rendőrök fellépése diszkriminatív, az egyik rendőr elment a szolgálati gépjárműhöz, előhozott egy könyvet, és abból olvasta fel a tényállást. A panaszos az incidens óta eltelt idő miatt pontosan nem tudta felidézni az elhangzottakat, a közszeméremsértés megnevezése és a másokat megbotránkoztat - fordulat azonban biztosan szerepelt benne. A rendőr arra nem utalt kifejezetten, hogy az azonos neműek csókolózása a probléma, végig amit csináltak -ként hivatkozott rá, de egyértelműen lehetett érteni, hogy valójában erről van szó. A rendőrök végig fenyegetően léptek fel, pl. a panaszos két magyarul nem értő barátja angolul beszélt, ami a rendőröket láthatólag zavarta. Elhangzott a fuck szó is, mellyel kapcsolatban a rendőrök közölték, hogy azt is jegyzőkönyvezni fogják, illetve ahhoz is ragaszkodtak, hogy rögzítsék a panaszos és társai alkoholos befolyásoltságát.

3 3 A nagydarab férfi a baseballütőt a rendőrség érkezésére már elrakta, és tagadta, hogy korábban lett volna nála, pedig három tanú is állította az ellenkezőjét. A rendőrök néhány másodperc erejéig a boltba is bementek, de a panaszos véleménye szerint kizárt, hogy ennyi idő alatt érdemi lépéseket tudtak tenni a baseballütő felkutatására. A rendőrök nem mondták, hogy miért mentek be. Végül felvették minden helyszínen jelenlévő személy adatait (a panaszos és két társa, az eladó, a baseballütős férfi és a dohánybolt munkatársainak adatait is). A helyszíni fellépés azzal zárult, hogy valamennyi jelenlevőnek azt mondták, menjenek el azonnal feljelentést tenni a rendőrségre. A jegyzőkönyvet aláírni nem kellett, abból a panaszos sem kapott példányt. A panaszos aznap délután, óra körül ment el feljelentést tenni a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányságra. A panaszossal azt közölték, hogy a feljelentés megtételének nincs értelme, mert biztos folyamatban van már az ügy. A panaszos jelezte, hogy panaszt is szeretne tenni, ezzel kapcsolatban pedig azt javasolták, hogy mivel biztosan a Készenléti Rendőrség állománya intézkedett, forduljon a Teve utcához vagy a Panasztestülethez. Erről a beszélgetésről semmilyen papír nem készült, egyszerűen elküldték a panaszost. Tudomása szerint a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányságon általános számon van folyamatban vizsgálat az ügyükkel kapcsolatban, mely annak megállapítására irányul, hogy történt-e bűncselekmény. Ezen eljárásban a panaszos képviselője útján egy indítványt is benyújtott, melyben jogi álláspontjukat rögzítették az események kapcsán. Annak ellenére, hogy a panaszbeadvány megfogalmazásának időpontjában a helyszínre érkezett rendőröknek tett feljelentés óta 20, az írásbeli indítvány megtétele óta pedig 18 nap telt el, a panaszos nem kapott értesítést arról, hogy indult-e nyomozás a támadással kapcsolatban. A panaszos sérelmezi a kiérkező rendőrök vele és társaival szemben tanúsított bánásmódját. A rendőri fellépés az intézkedés egész ideje alatt fenyegető és diszkriminatív volt, hiszen nyíltan kifogásolták azt a cselekményt (csókolózás), ami a homofób támadás kiváltó oka volt. A panaszos úgy véli, hogy ilyen, a szubjektív érzelmektől vezérelt részrehajló bánásmód elfogadhatatlan a rendőrök részéről. A panaszos cselekménye semmilyen büntetőjogi tényállást nem valósított meg, ennek ellenére többször hivatkoztak hibásan arra, hogy közszeméremsértést követtek el, és egyéb rosszalló, fenyegető megjegyzéssel is illették őket és viselkedésüket is. Mindezek miatt a panaszos úgy érzi, hogy a rendőrök a támadó mellé álltak az intézkedés során. A panaszos a rendőrök fellépése során többször hangsúlyozta, hogy homofób támadás áldozatai lettek, és konkrétan említette a közösség tagja elleni bűncselekmény megvalósulását is. A panaszosnak arról nincs tudomása, hogy ez bekerült-e az intézkedésről készült jelentésbe, de véleménye szerint, amennyiben nem, az ugyancsak a diszkriminatív eljárást támasztaná alá. A panaszos sérelmezi továbbá, hogy az eljáró rendőrök nem szereztek be, illetve nem kíséreltek meg beszerezni minden elérhető bizonyítékot, hiszen a panaszos ellen megvalósuló fenyegetés eszközeként használt ütőt meg sem próbálták megkeresni vagy a használójától elkérni. A panaszos véleménye szerint ezzel olyan mulasztást követtek el, amely jelentősen megnehezíti a támadás későbbi bizonyítását.

4 4 Az előterjesztett panasz összegezve az alábbi kifogásokat tartalmazza: 1./ A panaszbeadvány kitért arra a körülményre, hogy a rendőrök perc múlva érkeztek ki a bolthoz. 2./ A panaszos sérelmezi a kiérkező rendőrök vele és társaival szemben tanúsított bánásmódját (szubjektív, részrehajló és diszkriminatív volt az intézkedés) 3./ A panaszos sérelmezi, hogy annak ellenére, hogy semmilyen bűncselekményt nem követett el a rendőrök hibásan hivatkoztak arra, hogy közszeméremsértést követtett el, és ennek kapcsán egyéb rosszalló, fenyegető megjegyzéssel is illették őt, lényegében a támadó mellé álltak. 4./ A panaszos sérelmezi, hogy az eljáró rendőrök nem szereztek be, illetve nem kíséreltek meg beszerezni minden elérhető bizonyítékot (a fenyegetés eszközeként használt ütőt). 5./ A panaszos sérelmezte, hogy az intézkedés napján, délután a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányságon panaszát nem rögzítették, egyszerűen elküldték. A Panasztestület a sérelmezett rendőri intézkedéssel kapcsolatban kialakított állásfoglalásában megállapította, hogy a panaszos bejelentése intézkedési kötelezettséget keletkeztetett. Megállapította a panaszos tisztességes eljáráshoz való jogának sérelmét a rendőrök késedelmes kiérkezése és a panaszosnak nyújtott tájékoztatás jogszerűtlensége miatt, valamint az egyenlő bánásmód követelményének megsértését a rendőrök részrehajló intézkedése miatt. II. A Ket. 50. (1) bekezdésében foglalt tényállás tisztázási kötelezettség keretében a hatóság az alábbi bizonyítási eszközök tartalmát vette figyelembe: - a küldési napló augusztus 14-ei kivonata; - az intézkedő r. zászlós augusztus 14-én kelt jelentése; - A. D. r. főtörzsőrmester augusztus 16-án kelt jelentése; - a BRFK bűnügyi helyettesének a BRFK hivatalvezetője részére küldött levele; - Budapest Rendőrfőkapitányának augusztus 20-án kelt, az ORFK Hivatalvezetője részére küldött átirata; - a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság Rendészeti osztályvezetőjének augusztus 22-én készített összefoglaló jelentése; - a BRFK Központi Ügyeleti Főosztály mb. főosztályvezetőjének augusztus 23- án kelt, a BRFK hivatalvezetője részére küldött levele; - a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság mb. kapitányságvezetőjének augusztus 26-án kelt, a BRFK hivatalvezetője részére küldött levele; - a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság mb. kapitányságvezetőjének augusztus 26-án kelt, Budapest Rendőrfőkapitánya részére küldött levele; - a panaszos szeptember 3-án kelt panaszbeadványa, a csatolt meghatalmazással; - a ki és beléptetésről szóló, október 1-jén lekért bizonylat; - a BRFK VIII. kerületi Rendőrkaptányság Rendészeti osztályvezetőjének október 2-án kelt jelentése; - BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság r. századosának október 2-án kelt jelentése; - a BRFK Hivatalvezetőjének október 3-án kelt átirata; - 1 db CD lemez.

5 5 III. A lefolytatott közigazgatási hatósági eljárás során a panaszos az általa előterjesztett beadványban megfogalmazott állításokat alátámasztó bizonyítási indítványt, nyilatkozatot, illetőleg egyéb bizonyítékot nem szolgáltatott, panaszát kiegészítő nyilatkozatot nem terjesztett elő. Az eljárás során a felsoroltakon kívül egyéb bizonyíték nem merült fel, ugyanakkor a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján eleget lehetett tenni a Ket. 50. (1) bekezdésében előírt tényállás tisztázási kötelezettségnek. Az eljárás során a panaszost a hatóság végzésben hiánypótlásra hívta fel, annak érdekében, hogy a Panasztestületnél előterjesztett panaszhoz csatolt meghatalmazást módosítása megtörténjen, mivel a Háttér Társaság a Melegekért egyesület meghatalmazása a Panasztestület előtti eljárásra terjedt ki. A panaszos a hiánypótlási felhívást a megadott határidőben nem teljesítette, ezért ezen eljárásban a panaszos képviselet nélkül jár el. A rendőri intézkedés ellen a panaszos által megfogalmazott kifogások kapcsán álláspontom a következő. III. 1. A panaszbeadvány kitért arra a körülményre, hogy a rendőrök perc múlva érkeztek ki a bolthoz. Az Rtv. 13. (1) bekezdés szerint a rendőr jogkörében eljárva köteles intézkedni vagy intézkedést kezdeményezni, ha a közbiztonságot, a közrendet vagy az államhatár rendjét sértő vagy veszélyeztető tényt, körülményt vagy cselekményt észlel, illetve ilyet a tudomására hoznak. Ez a kötelezettség a rendőrt halaszthatatlan esetben szolgálaton kívül is terheli, feltéve, hogy az intézkedés szükségességének időpontjában intézkedésre alkalmas állapotban van. A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet (a továbbiakban: Szolgálati Szabályzat) 4. -ának (2) bekezdése szerint több, egy időben szükséges intézkedés közül először a súlyosabb sérelemmel fenyegető helyzetnek megfelelő intézkedést kell foganatosítani. A panaszos a kiérkezés időpontját kifejezetten nem kifogásolta, azonban a panasz részeként értékelve az elbírálás során a vizsgálat tárgyát képezte. Az intézkedő rendőr jelentésének tanúsága szerint a rendőrök 03 óra 45 perckor jelentek meg a helyszínen a Józsefvárosi központ utasítása alapján, ahol a bejelentő a tényállás kifejtését azzal kezdte, hogy 03 óra 30 perc körüli időben barátjával csókolózott a Non-stop bolt bejáratánál. A jelentés szerint a helyszínen meghallgatott S. J. N., illetve barátja, a bolt eladója (K. T.) egybehangzóan nyilatkoztak arról, hogy 03 óra 30 perc körüli időben a boltban beszélgettek, amikor az ügy alapjául szolgáló eset történt. A BRFK Központi Ügyeleti Főosztály tájékoztatása szerint a panaszos augusztus 14-én, 03 óra 14 perckor tett bejelentést arról, hogy a VIII. kerületi Baross utcai 4-6 számú villamos megállója közelében egy boltos homoszexuális orientációja miatt baseballütővel támadt rá. A további intézkedésre a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság lett kijelölve, akik a

6 6 bejelentés rögzítését követően 03 óra 19 perckor kapták meg a címet. A kerületi kapitányság 05 óra 49 perckor jelentette, hogy a járőregység jelentést készít az eseményről. Az intézkedési lapot 05 óra 52 perckor zárták le. A küldési napló adatai szerint a kerületi rendőrkapitányság 03 óra 20 perckor kapta meg a címet, melyre a Józsefváros 42-es egységet küldte. A helyszínen igazoltatásra és adatgyűjtésre került sor, melyekről rendőri jelentés készült. A rendőri intézkedés befejezési idejeként 04 óra 00 perc került rögzítésre. A BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság vezetőjének tájékoztatása a kiérkezéssel kapcsolatban azt tartalmazza, hogy a kapitányság ügyeletére 03 óra 19 perckor érkezett meg a cím a központi ügyelettől, és azt 03 óra 29 perckor adták ki. A óra és óra között eltelte 10 percben az ügyeletes telefonon felvette a kapcsolatot a bejelentővel, tájékozódott az esettel kapcsolatban, pontosította a bejelentést, a helyszínt, majd ezt követően adta ki a címet a Józsefváros 42 hívójú tagállomás részére. A rendőrségi dokumentumok tanúsága szerint a bejelentés órakor történt, a helyszínre érkezés pedig órakor, tehát 31 perccel a bejelentést követően. A BRFK Központi Ügyelete az elsődleges intézkedéseket időveszteség nélkül megtette. A 31 perc időtartam igénybevételét az tette szükségessé, hogy az ügyeletes felvette a kapcsolatot a bejelentővel, hogy pontosítsa az esemény helyszínét, valamint a bejelentéssel kapcsolatos elsődleges információkat, és ezt követően adta ki a címet a járőröknek. A helyszínre szolgálati járművel mentek ki a rendőrök, ami szintén okozhatott további időveszteséget, tekintettel a környék speciális forgalmi rendjére, mivel az egyirányú utcák miatt több ponton kerülőt szükséges tenni. Megkülönböztető jelzés használata a bejelentés alapján nem volt indokolt. A veszélyeztető magatartás megszűnt, a panaszos eltávolodott a helyszínről. Mindezek alapján megállapítható, hogy a bejelentőnek az adatok pontosítása érdekében történt visszahívása, valamint a közlekedési helyzet következtében a helyszínre érkezésig eltelt idő nem tekinthető aránytalanul hosszúnak, ezért az intézkedés késedelmes megkezdésére irányuló panasz alaptalan. III. 2. A panaszos sérelmezi a kiérkező rendőrök vele és társaival szemben tanúsított bánásmódját, illetve, hogy a helyszínen nem vettek fel jegyzőkönyvet. Az Rtv. 13. (2) A rendőr köteles a törvény rendelkezésének megfelelően, részrehajlás nélkül intézkedni. Az Rtv. 29. (1) a) pontja szerint a rendőr a feladata ellátása során igazoltathatja azt, akinek a személyazonosságát a közrend, a közbiztonság védelme érdekében, bűnmegelőzési vagy bűnüldözési célból, a tartózkodása jogszerűségének megállapítása céljából, közlekedésrendészeti ellenőrzés során, továbbá az igazoltatott vagy más természetes, illetve jogi személy és egyéb szervezet jogainak védelme érdekében kell megállapítani. A panaszbeadványban foglaltak szerint a panaszos úgy véli, az intézkedő rendőrök részrehajló módon támadóik oldalára álltak. A beadvány szerint, amikor a panaszos előadta a rendőröknek a történteket, kifejezetten hangsúlyozta, hogy a támadás motivációja szexuális irányultsága volt. Az egyik rendőr erre annyit reagált, hogy Ők külföldiek, de azért

7 7 tudhatnák, hogy ez itt még mindig Magyarország, ami adott szövegkörnyezetben arra utalt, hogy itthon nem lehet olyan módon viselkedni, ahogyan azt a panaszosok tették. A panaszos szerint a boltos és társa a rendőrök jelenlétében is egyértelműen utaltak a konfliktus homofób gyökereire ( Ha egy fiú és egy lány csókolózna az utcán az normális lenne, de ha két fiú, az gusztustalan. Elijeszti a vásárlókat. ). A panaszosok szerint a rendőrök az őket megtámadó személynek azt javasolták, hogy tegyen feljelentést az általuk elkövetett bűncselekmény miatt. A panaszos e körben azt is sérelmezte, hogy a rendőrök nem vettek fel jegyzőkönyvet, így az általuk a helyszínen elmondottakat semmilyen formában nem rögzítették, ezt pedig szintén a részrehajlást alátámasztó körülményként értelmezi. Az intézkedésről készült jelentésben a panaszosok szexuális beállítottságát elítélő kijelentés nem szerepel. A rendőri jelentés és az egyéb dokumentumok a rendőrök helyszíni viselkedésével kapcsolatban azt tartalmazzák, hogy a rendőrök a vitában részes feleket meghallgatták, az általuk tett kijelentésekről, az intézkedéshez fűzött kommentárjaikról nem esik szó. Az idézett Rtv a alapján a rendőr a panaszost az általa bejelentett bűncselekmény miatt, bűnüldözési célból, illetve kifejezetten a panaszos jogainak védelme érdekében megfelelő jogalappal igazoltatta. A tényállás felderítéséhez a bejelentő azonosítására mindenképpen szükség volt, ez pedig jellemzően a helyszíni intézkedések első lépése. A helyszíni intézkedésről a rendőrök jelentést készítettek, külön jegyzőkönyv erről nem készült. Ez a körülmény tehát nem az intézkedés részrehajló voltát igazolja, hanem azt, hogy a rendőrök az előírt kötelezettségüknek az intézkedés dokumentálása kapcsán eleget tettek. Mindezek alapján a részrehajló intézkedéssel kapcsolatos panasz alaptalan. III. 3. A panaszos sérelmezi, hogy annak ellenére, hogy semmilyen bűncselekményt nem követett el a rendőrök hibásan hivatkoztak arra, hogy közszeméremsértést követett el, és ennek kapcsán egyéb rosszalló, fenyegető megjegyzéssel is illették őt, lényegében a támadó mellé álltak. Az Rtv. 2. -ának (1) bekezdése kimondja, hogy a rendőrség védelmet nyújt az életet, a testi épséget, a vagyonbiztonságot közvetlenül fenyegető vagy sértő cselekménnyel szemben, felvilágosítást és segítséget ad a rászorulónak. A rendőrség tiszteletben tartja és védelmezi az emberi méltóságot, óvja az ember jogait. Az Rtv ának (1) bekezdése szerint a rendőr köteles a feladatkörébe tartozó segítséget, illetőleg a hozzáfordulónak a tőle elvárható felvilágosítást megadni. A panaszbeadvány a rendőrök által nyújtott tájékoztatás kapcsán azt tartalmazza, hogy a panaszos közlésére, hogy homofób támadás történt az egyik rendőr kijelentette: a panaszos és barátja követett el közszeméremsértést, amelyért őket elő is lehetne állítani. A rendőr társa az elhangzottakat megerősítendő a szolgálati gépjárműhöz ment, előhozott egy könyvet és abból

8 8 valamit felolvasott. A felolvasott szöveg tartalmát a panaszos pontosan nem tudta felidézni, de arra emlékszik, hogy a közszeméremsértés megnevezése és a másokat megbotránkoztat - fordulat biztosan szerepelt benne. A panaszos szerint kifejezetten elhangzott, hogy ő magatartásával bűncselekményt követett el. Az ügy megítélése szempontjából rendelkezésre áll a BRFK Központi Ügyelete és a Budapest VIII. kerületi Rendőrkapitányság ügyeletes tiszthelyettese közötti beszélgetést rögzítő hangfelvétel, amely azt tartalmazza, hogy a VIII. kerületi ügyeletes tiszthelyettes közerkölcs megsértéseként minősíti a bejelentő által elmondottakat, pontosabban magát a bejelentő magatartását. A hangfelvétel alapján tényként megállapítható, hogy az intézkedő rendőröket a helyszínre küldő rendőr (VIII. kerületi Rendőrkapitányságon szolgálatot teljesítő ügyeletes tiszt) a panaszos és barátja viselkedését mindössze a csókra vonatkozó információ alapján közerkölcs megsértésének minősítette. Az intézkedő rendőr jelentése arra a körülményre nem tér ki, hogy elhangzott-e az ominózus közszeméremsértés kifejezés a panaszosok magatartásának minősítésére. Azt tartalmazza, hogy az intézkedés végén a rendőr a jogi felvilágosítást mindkét fél részére megadta. A fentiek alapján tényként rögzíthető, hogy a helyszínre küldést végrehajtó rendőr tévesen minősítette a bejelentő magatartását. A panaszos ez ügyben a már ismertetett módon nyilatkozott. A panaszra okot adó körülmény a panaszbeadvány szerint azt volt, hogy a panaszos aki rendőri segítséget kért, és megítélése szerint ennek pont az ellenkezőjét kapta, segítség helyett a rendőrök őt jogsértés elkövetésével vádolták nem kapta meg a rendőröktől a kért segítséget. E két körülményt egyrészt a helyszínre küldő rendőr téves tájékoztatását, másrészt a panasz alapját képező momentumot együttesen értékelve megállapítható, hogy feltehetően a jogsértésről a helyszínen adott tájékoztatás szintén hibás volt. Mindezek alapján a hibás jogi minősítés okán a téves tájékoztatás adása kapcsán előadott panasz megalapozott. III. 4. A panaszos sérelmezi, hogy az eljáró rendőrök nem szereztek be, illetve nem kíséreltek meg beszerezni minden elérhető bizonyítékot (a fenyegetés eszközeként használt ütőt). A panaszbeadvány ezzel kapcsolatban azt tartalmazza, hogy az eljáró rendőrök nem szereztek be, illetve nem kíséreltek meg beszerezni minden elérhető bizonyítékot, hiszen a panaszos ellen megvalósuló fenyegetés eszközeként használt ütőt meg sem próbálták megkeresni vagy a használójától elkérni. A panaszos véleménye szerint ezzel olyan mulasztást követtek el, amely jelentősen megnehezíti a támadás későbbi bizonyítását. A panaszos és barátai az esetről a helyszínen úgy nyilatkoztak, hogy őket K. T. dehonesztáló kifejezésekkel illette, majd egy baseballütővel megfenyegette és a bolt, valamint a környék elhagyására kényszerítette.

9 9 A rendőri jelentés szerint a rendőrök a helyszínen felvették a kapcsolatot a bejelentővel, a társaságában ott tartózkodó két személlyel, valamint a boltnál tartózkodó másik két, az eseményekben érintett személlyel. A panaszos és barátai, illetve az üzletben dolgozó eladó és egy az esetkor üzletben tartózkodó személy egymással ellentétesen mondták el a történteket. Az éjjel-nappali üzlet eladója valóban tett megjegyzéseket a csókolózó fiatal férfiakra, azonban őket nem fenyegette, és nem bántalmazta. Mivel benne undort keltett a férfiak viselkedése, őket a boltból való távozásra szólította fel. Ezt támasztotta alá az esetkor az üzletben tartózkodó személy nyilatkozata is, aki elmondta, hogy az eladó csupán erőteljesen távozásra szólította fel a panaszost és barátját, őket azonban nem fenyegette és nem bántalmazta. Ehhez képest a panaszos és két barátja egybehangzóan állította, hogy őket az eladó b*zinak nevezte és egy baseball-ütővel a bolt elhagyására kényszerítette. Az intézkedést végrehajtó járőrök az intézkedésben érintett személyek részére jogi felvilágosítást, valamint az esetleges panasztételre vonatkozó lehetőségekről tájékoztatást adtak. Tekintettel arra, hogy a rendőri jelentés alapján sem szabálysértés, sem pedig bűncselekmény nem került megállapításra, így az események tisztázása és az esetleges kamerafelvételek elemzése érdekében további adatgyűjtést végzett a VIII. kerületi Rendőrkapitányság munkatársa (körzeti megbízott). Az adatgyűjtésről készült jelentés azt tartalmazza, hogy felkereste az érintett üzletet, valamint a szomszédságában található dohányüzletet, illetve a közterület-felügyelettel is kapcsolatba lépett a jelzett terület közelében található kamerák felvételeinek megtekintése érdekében. Az adatgyűjtés során meghallgatásokat hajtott végre, azonban az üggyel kapcsolatban releváns információkat nem sikerült beszereznie, a két bolt dolgozói az esetet különös tekintettel a baseball-ütővel történő fenyegetésre, támadásra nem észlelték, csupán hangos szóváltást hallottak kintről. A helyszínen, vagy annak közelében nem volt fellelhető baseball-ütő, valamint megállapítást nyert, hogy nem készült olyan kamerafelvétel, melyen a bejelentés alapjául szolgáló esemény látható lett volna, ezért az ügy kivizsgálása során az abban résztvevő felek elmondására lehet csak hagyatkozni. Mindezek alapján megállapítható, hogy a rendőrség a bejelentés nyomán az alábbi intézkedéseket tette: - helyszínre haladéktalanul rendőröket küldött; - a kiérkező rendőrök a helyszínen tartózkodókat meghallgatták, elsődleges adatokat gyűjtöttek, tájékozódtak; - a helyszínen intézkedő rendőrök a jelenlévőket tájékoztatták; - az érintett rendőri szerv a jogsértés további felderítése érdekében adatgyűjtést végzett. Mindezek alapján megállapítható, hogy a rendőrség a bejelentés nyomán a szükséges intézkedéseket megtette, ezért az e körben előadott panasz alaptalan.

10 10 III. 5. A panaszos sérelmezte, hogy az intézkedés napján, délután a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányságon panaszát nem rögzítették, egyszerűen elküldték. Az Rtv. 11. (1) bekezdése szerint a rendőr köteles a szolgálati beosztásában meghatározott feladatait a törvényes előírásoknak megfelelően teljesíteni, az elöljárója utasításainak az e törvényben foglaltak figyelembevételével engedelmeskedni, a közbiztonságot és a közrendet, ha kell, élete kockáztatásával is megvédeni. A panaszok és bejelentések kezeléséről szóló 51/2013. (XII. 16.) ORFK utasítás 11. pontjában írt rendelkezés szerint a személyesen, szóban előadott panaszról, közérdekű bejelentésről, valamint egyéb bejelentésről (a továbbiakban ezen alcím vonatkozásában együtt: bejelentés) feljegyzést, kérelemre jegyzőkönyvet kell készíteni. Erről a panaszost, a közérdekű bejelentőt vagy az egyéb bejelentést tevő személyt (a továbbiakban ezen alcím vonatkozásában együtt: bejelentő) megfelelően tájékoztatni szükséges. A panaszbeadvány ezzel kapcsolatban azt tartalmazza, hogy a panaszos az intézkedés napján, délután 16 órakor bement a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányságra, ahol jelezte, hogy panaszt kíván bejelenteni az intézkedő rendőrökkel szemben. Elmondása szerint vele a panasztétel kapcsán azt közölték, hogy mivel biztosan a Készenléti Rendőrség állománya intézkedett, forduljon a Teve utcához vagy a Testülethez, panaszát pedig nem vették fel, egyszerűen elküldték. Az érintett rendőrkapitányság által megküldött iratokból megállapítható, hogy a panaszos valóban járt ott az intézkedés délutánján. A panaszost az objektumőr a panaszirodára irányította, ahol a szolgálatot teljesítő rendőr a panaszosnak a szükséges tájékoztatást megadta. A RZS Neo beléptető rendszer adatai alapján a panaszos 17 óra 46 perctől 18 óra 50 percig tartózkodott az épületben, panaszfelvétel céljából. A panaszfelvételt végző rendőr az esetről október 2-án a Panasztestület megkeresése nyomán jelentést készített, miszerint a panaszos arról számolt be, hogy őt megfenyegették, mert homoszexuális kapcsolatát nyilvánosan kimutatta, mégpedig oly módon, hogy az utcán csókolózott egy másik férfival. A panaszos elmondta, hogy amikor ez az eset történt, ők rendőri intézkedést kértek, de nem volt megelégedve a rendőrök viselkedésével. A jelentés azt is rögzíti, hogy a panaszos kérdése arra irányult, hol teheti meg feljelentését abban az esetben, ha az intézkedő rendőrök tudomása szerint a BRFK VIII. kerületi Rendőrkaptányság állományába tartoztak. A panaszos utalt rá, hogy mivel ellenük irányul a feljelentése és nem szeretné, ha elfogult lenne a kapitányság, elég-e az, ha a Testületnél teszi meg írásban a feljelentését. Erre a r. százados közölte vele, hogy természetesen ott is megteheti. A jelentés a jegyzőkönyv felvételének elmaradása kapcsán azt tartalmazza, hogy ez azért nem történt meg, mert a panaszos tartott a kapitányság elfogultságától, és őt ezért irányították kifejezetten a Panasztestülethez. Mindezek alapján megállapítható, hogy a panaszok felvételével megbízott rendőr e feladatát, azáltal, hogy nem rögzítette jegyzőkönyvben az elhangzottakat, nem teljesítette, ezzel mulasztást követett el, így az e körben előadott panasz megalapozott.

11 11 IV. A Panasztestület a panaszos által előterjesztett panaszt megvizsgálta és a fent hivatkozott állásfoglalásában azt megalapozottnak találta. A Panasztestület álláspontjától való eltérés jogszabállyal alátámasztott indokait a határozat III. része tartalmazza. Hatásköröm és illetékességem az Rtv. 92. (1) bekezdésén alapul, miszerint akinek az e törvény IV., V. és VI. fejezetében meghatározott kötelezettség megsértése, a rendőri intézkedés, annak elmulasztása, a kényszerítő eszköz alkalmazása (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban együtt: intézkedés) alapvető jogát sértette - választása szerint - panasszal fordulhat az intézkedést foganatosító rendőri szervhez, vagy kérheti, hogy panaszát az országos rendőrfőkapitány a Panasztestület által lefolytatott vizsgálatot követően bírálja el. A döntés az Rtv. 93/A. (7) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján az állásfoglalás kézhezvételét követő harminc napon belül közigazgatási hatósági eljárás keretében történt meg. A határozat az alábbi jogszabályokon alapul: - a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 1., 3., 326. (7) és 330. (2) bekezdése; - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 100. (1) bekezdés e) pont, 109. (1) bekezdés a) pont és (2) bekezdése; - a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 2. (1) bekezdése, 11. (1) bekezdése, 13. (1)-(2) bekezdései, 24. (1) bekezdése, 29. (1) a) pontja, 92. (1) bekezdése, 93/A. (7) és (9) bekezdései; - A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 4. (2) bekezdése; - A panaszok és bejelentések kezeléséről szóló 51/2013. (XII. 16.) ORFK utasítás 11. pontja. Budapest, szeptember 26. Papp Károly r. altábornagy rendőrségi főtanácsos országos rendőrfőkapitány

Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfktitkarsag@orfk.police.hu

Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfktitkarsag@orfk.police.hu ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfktitkarsag@orfk.police.hu Szám: 105/411- /2014.RP. Tárgy: panasz elbírálása

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfktitkarsag@orfk.police.hu Szám: 105/502- /2013.RP. Tárgy: panasz elbírálása

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k.

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Telefon: (06-1) 443-5573, Telefax: (06-1) 443-5733 BM telefon: 33-104, 33-140, BM telefax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000 105/993- /2012. P. Tárgy: alapvető

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000/105/33- /2013.P. Tárgy: alapvető

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000/105/367/ /2012. RP. Tárgy: alapvető

Részletesebben

Szám: 105/1321- /2011. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 105/1321- /2011. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T 1 Szám: 105/1321- /2011. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 92. (1) bekezdésében

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m.

H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Telefon: (06-1) 443-5573, Telefax: (06-1) 443-5733 BM telefon: 33-104, 33-140, BM telefax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000/105/547- /2012.P. Tárgy: alapvető

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k, e l u t a s í t o m.

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k, e l u t a s í t o m. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 BM: 33-104, 33-140 BM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000

Részletesebben

Országos Rendőrfőkapitány

Országos Rendőrfőkapitány Országos Rendőrfőkapitány PAPP KÁROLY r. altábornagy Szám: 29000/105-291- /2015. P. Tárgy: alapvető jogot érintő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása Ea.: Vadas Enikő c. r. alezredes Tel.: 34-365

Részletesebben

Országos Rendőrfőkapitány. Papp Károly r. altábornagy H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m.

Országos Rendőrfőkapitány. Papp Károly r. altábornagy H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m. Országos Rendőrfőkapitány Papp Károly r. altábornagy Szám: 29000/105/794-18/2014. P. Tárgy: alapjogot érintő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T A Rendőrségről szóló 1994. évi

Részletesebben

Szám: 29000/105-1107- /2013. RP. Tárgy: rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 29000/105-1107- /2013. RP. Tárgy: rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Telefon: (06-1) 443-5573 / 33-104 Telefax: (06-1) 443-5733 / 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000/105-1107-

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000/105/417- /2013.P. Tárgy: alapvető

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000/105/1304- /2012.P. Tárgy: alapvető

Részletesebben

Szám: 105/574- /2010. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 105/574- /2010. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 BM: 33-104, 33-140 BM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 105/574-

Részletesebben

Szám: 105/1125- /2010.RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 105/1125- /2010.RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T Szám: 105/1125- /2010.RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 92. (1) bekezdésében

Részletesebben

Cím: 1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfktitkarsag@orfk.police.hu

Cím: 1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfktitkarsag@orfk.police.hu ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím: 1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfktitkarsag@orfk.police.hu Szám: 29000-105/71- /2014. P. Tárgy: alapvető

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m, m e g s z ü n t e t e m.

H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m, m e g s z ü n t e t e m. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Telefon: (06-1) 443-5573, Telefax: (06-1) 443-5733 BM telefon: 33-104, 33-140, BM telefax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k, e l u t a s í t o m.

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k, e l u t a s í t o m. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 BM: 33-104, 33-140 BM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000

Részletesebben

Szám: 29000 105/1406- /2011. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 29000 105/1406- /2011. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 BM: 33-104, 33-140 BM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000

Részletesebben

Szám: 105/1557- /2010. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 105/1557- /2010. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 IRM: 33-104, 33-140 IRM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 105/1557-

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. helyt adok,

H A T Á R O Z A T. helyt adok, ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY PAPP KÁROLY r. altábornagy Szám: 29000-105/943- /2014.P. Tárgy: rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Szám: 29000-105/15/ /2014.P. ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfktitkarsag@orfk.police.hu Tárgy: rendőri

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k, a segítségnyújtási kötelezettség (élelmezés) elmulasztása tekintetében azt. e l u t a s í t o m.

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k, a segítségnyújtási kötelezettség (élelmezés) elmulasztása tekintetében azt. e l u t a s í t o m. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 BM: 33-104, 33-140 BM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m.

H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 BM: 33-104, 33-140 BM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. helyt adok, e l u t a s í t o m.

H A T Á R O Z A T. helyt adok, e l u t a s í t o m. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 IRM: 33-104, 33-140 IRM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000/105/564/

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k, e l u t a s í t o m.

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k, e l u t a s í t o m. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 BM: 33-104, 33-140 BM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000

Részletesebben

Szám: 105/1361- /2011. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 105/1361- /2011. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T 1 Szám: 105/1361- /2011. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 92. (1) bekezdésében

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m.

H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m. ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Telefon: (06-1) 443-5573 / 33-104, Telefax: (06-1) 443-5733 / 33-133, E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000/105/742/12/2013.

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel.: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000 105/538 /2012. RP. Tárgy: rendőri

Részletesebben

Szám: 105/288- /2009. Tárgy: alapvetı jogot sértı rendıri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 105/288- /2009. Tárgy: alapvetı jogot sértı rendıri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS RENDİRFİKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 IRM: 33-104, 33-140 IRM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 105/288-

Részletesebben

Szám: 105/1206- /2011. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 105/1206- /2011. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T 1 ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 IRM: 33-104, 33-140 IRM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám:

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfktitkarsag@orfk.police.hu Szám: 29000/105/901-12/2013.P Tárgy: rendőri

Részletesebben

Szám: 29000-105/1045/24/2009. RP. rendıri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 29000-105/1045/24/2009. RP. rendıri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS RENDİRFİKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 BM: 33-104, 33-140 BM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000-105/1045/24/2009.

Részletesebben

Szám: 29000/105/1422/ /2010. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása Ea. : Kissné Vadas Enikő r. alezr.

Szám: 29000/105/1422/ /2010. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása Ea. : Kissné Vadas Enikő r. alezr. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 BM: 33-104, 33-140 BM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000/105/1422/

Részletesebben

Szám: 29000 105/786 /2010. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 29000 105/786 /2010. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T Szám: 29000 105/786 /2010. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 92. (1) bekezdésében

Részletesebben

Szám: 29000/105/745/ /2012. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 29000/105/745/ /2012. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Telefon: (06-1) 443-5573, Telefax: (06-1) 443-5733 BM telefon: 33-104, 33-140, BM telefax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k,

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k, ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 BM: 33-104, 33-140 BM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000

Részletesebben

Szám: 29000/105/1270/11/2010. RP. rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 29000/105/1270/11/2010. RP. rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Telefon: (06-1) 443-5573, Telefax: (06-1) 443-5733 BM telefon: 33-104, 33-140, BM telefax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. elutasítom.

H A T Á R O Z A T. elutasítom. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY PAPP KÁROLY r. altábornagy Szám: 29000-105/282/ /2015. P. Tárgy: rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása Ügyintéző: Csuka Erika c. r. alezredes Tel: 462-7432, 462-7400/34-315

Részletesebben

Szám: 29000 105/445- /2011. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 29000 105/445- /2011. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 BM: 33-104, 33-140 BM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. elutasítom, az emberi méltósághoz való jog megsértése vonatkozásában pedig a panasznak. helyt adok.

H A T Á R O Z A T. elutasítom, az emberi méltósághoz való jog megsértése vonatkozásában pedig a panasznak. helyt adok. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 IRM: 33-104, 33-140 IRM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 17614/2008.

Részletesebben

Szám: 105/449- /2010. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 105/449- /2010. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 BM: 33-104, 33-140 BM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 105/449-

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k, e l u t a s í t o m.

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k, e l u t a s í t o m. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 IRM: 33-104, 33-140 IRM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000/105/1506/

Részletesebben

rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 BM: 33-104, 33-140 BM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000/105/768/

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000/105/1174-18/2012.P Tárgy: alapvető

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. helyt adok, elutasítom.

H A T Á R O Z A T. helyt adok, elutasítom. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 BM: 33-104, 33-140 BM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k, e l u t a s í t o m.

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k, e l u t a s í t o m. 1 ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 IRM: 33-104, 33-140 IRM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám:

Részletesebben

III. A Testület által vizsgált ügyek tanulságai

III. A Testület által vizsgált ügyek tanulságai 10 s Rendészet és emberi jogok 2014/1 2. 4. Fokozott ellenőrzés elrendelése, térbeli és időbeli korlátai A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (Rtv.) 30. -a, illetve a rendőrség szolgálati szabályzatáról

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000 105/844- /2012. P. Tárgy: alapvető

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k.

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 BM: 33-104, 33-140 BM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. elutasítom.

H A T Á R O Z A T. elutasítom. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY PAPP KÁROLY r. altábornagy Szám: 29000-105/877- /2014.P. Tárgy: rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

I. Hatósági tevékenység

I. Hatósági tevékenység Beszámoló az Egyenlő Bánásmód Hatóság tevékenységéről, valamint az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alkalmazásának tapasztalatairól (2006. január

Részletesebben

Alkotmánybíróság. a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság útján. Tárgy: alkotmányjogi panasz. Tisztelt Alkotmánybíróság!

Alkotmánybíróság. a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság útján. Tárgy: alkotmányjogi panasz. Tisztelt Alkotmánybíróság! Alkotmánybíróság a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság útján Tárgy: alkotmányjogi panasz Tisztelt Alkotmánybíróság! Alulírott Vincze Krisztián ( ) meghatalmazott jogi képviselőm (dr. Hüttl Tivadar

Részletesebben

Szám: 27879/ /2008. RP. Tárgy: alapvetı jogot sértı rendıri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 27879/ /2008. RP. Tárgy: alapvetı jogot sértı rendıri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS RENDİRFİKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 BM: 33-104, 33-140 BM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 27879/

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3010/2015. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3010/2015. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3010/2015. számú ügyben Az eljárás megindítása A panaszos szülő Budapesten a Fráter György téren működő Csicsergő Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) eljárását sérelmezte.

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-6436/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata az Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt. számára. A Pénzügyi

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfktitkarsag@orfk.police.hu Szám: 29000/105/828- /2013.P Tárgy: rendőri

Részletesebben

AZ ÜGYFÉL KÉRELME, A FOGYASZTÓVÉDELMI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁNAK INDOKA

AZ ÜGYFÉL KÉRELME, A FOGYASZTÓVÉDELMI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁNAK INDOKA A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének H-FK-II-1091/2012. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását valamint intézkedést tartalmazó határozata a K&H Biztosító Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást Vagyongyarapodás bizonyítás, becslés, elévülés Békés Megyei Bíróság 7.K.23.351/2006/3.szám A megyei bíróság dr Bagdi László ügyvéd által képviselt I.rendű, II. rendű felpereseknek - APEH Hatósági Főosztály

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-4273/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-4273/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-4273/2013. számú ügyben Ügyintéző: dr. Zséger Barbara Az eljárás megindulása A panaszos beadványa szerint a rendőrség indokolatlanul igazoltatta, előállította

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Székesfehérvári Munkaügyi Bíróság 3.M.527/2004/9. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Székesfehérvári Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (1388 Budapest, Pf.: 52.; ügyintéző: dr. Csányi Éva

Részletesebben

A-PBT-A-71/2013. Ajánlás

A-PBT-A-71/2013. Ajánlás A-PBT-A-71/2013. Ajánlás A Pénzügyi Békéltető Testület a H.F. kérelmező (xxx; a továbbiakban: Kérelmező) ABC Biztosító (yyy; a továbbiakban: Pénzügyi Szolgáltató) ellen benyújtott kérelmére indult, xxx

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 173/2013. (I.30.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 173/2013. (I.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/538-8/2013. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 173/2013. (I.30.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-6142/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedés alkalmazását és bírság kiszabását tartalmazó határozata a Generali-Providencia Biztosító Zrt. számára

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 757/2014. (VII. 30.) sz. HATÁROZATA. megállapította,

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 757/2014. (VII. 30.) sz. HATÁROZATA. megállapította, Ügyiratszám: MN/18134-6/2014. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 757/2014. (VII.

Részletesebben

A Független Rendészeti Panasztestület 384/2010. (VIII. 4.) számú állásfoglalásának ismertetése

A Független Rendészeti Panasztestület 384/2010. (VIII. 4.) számú állásfoglalásának ismertetése LUKONICS ESZTER A Független Rendészeti Panasztestület 384/2010. (VIII. 4.) számú állásfoglalásának ismertetése I. A Független Rendészeti Panasztestület (a továbbiakban: Testület) 384/2010. (VIII. 4.) számú

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG A FÜGGETLEN RENDÉSZETI PANASZTESTÜLET ELJÁRÁSÁRÓL TARTOTT ELŐADÁSHOZ

HÁTTÉRANYAG A FÜGGETLEN RENDÉSZETI PANASZTESTÜLET ELJÁRÁSÁRÓL TARTOTT ELŐADÁSHOZ HÁTTÉRANYAG A FÜGGETLEN RENDÉSZETI PANASZTESTÜLET ELJÁRÁSÁRÓL TARTOTT ELŐADÁSHOZ dr. Kádár András Kristóf 1. Pozitív változások a panaszeljárás szabályozásában Az Rtv. 92-93. -ában szabályozott és jelenleg

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7605/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7605/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7605/2013. számú ügyben Előadó: dr. Győrffy Zsuzsanna A vizsgálat megindítása A panaszos apa 17 éves gyermeke ügyében kérte a segítségemet. A csatolt dokumentumok

Részletesebben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben Előadó: dr. Juhász Zoltán Az eljárás megindulása A panaszos beadvánnyal fordult az Országgyűlési Biztos Hivatalához,

Részletesebben

Miskolci Bányakapitányság 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf.: 31) Tel: 46/503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.

Miskolci Bányakapitányság 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf.: 31) Tel: 46/503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh. Miskolci Bányakapitányság 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf.: 31) Tel: 46/503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu ikt.sz.: MBk/635-4/2012. A határozat jogerős: 2013. 04. 02. Üi.: dr.

Részletesebben

Vincze Attila. Az Alkotmánybíróság határozata a pénznyerő gépek betiltásáról* A vállalkozás szabadsága és a bizalomvédelem

Vincze Attila. Az Alkotmánybíróság határozata a pénznyerő gépek betiltásáról* A vállalkozás szabadsága és a bizalomvédelem JeMa 2014/1 alkotmányjog Vincze Attila Az Alkotmánybíróság határozata a pénznyerő gépek betiltásáról* A vállalkozás szabadsága és a bizalomvédelem Hivatalos hivatkozás: 26/2013. (X. 4.) AB határozat, ABK

Részletesebben

Tisztelt Egri Munkaügyi Bíróság!

Tisztelt Egri Munkaügyi Bíróság! Tisztelt Egri Munkaügyi Bíróság! felperes a Heves megyei Rendőr-főkapitányság alperes ellen elmaradt ellen elmaradt nyomozói pótlék kifizetése iránt (F/1) alatt csatolt meghatalmazással igazolt jogi képviselőm

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7891/2012. számú ügyben (Kapcsolódó ügy: AJB-7873/2012. számú ügy)

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7891/2012. számú ügyben (Kapcsolódó ügy: AJB-7873/2012. számú ügy) Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7891/2012. számú ügyben (Kapcsolódó ügy: AJB-7873/2012. számú ügy) Előadó: dr. Kéri Szilvia Az eljárás megindítása A hivatalhoz érkezett beadvány szerint a

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T- ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T- ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.819/11 /2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.:D. 835/11/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

Műszaki Segítségnyújtás. kiegészítő szolgáltatás különös feltételei (MSKSKF2) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16448

Műszaki Segítségnyújtás. kiegészítő szolgáltatás különös feltételei (MSKSKF2) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16448 Műszaki Segítségnyújtás kiegészítő szolgáltatás különös feltételei (MSKSKF2) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16448 Tartalomjegyzék Műszaki Segítségnyújtás kiegészítő szolgáltatás különös feltételei

Részletesebben

PEPSZOLG KFT. TULAJDONOSAI 1201 Budapest, Irma u. 8. Alapítva: 1989. október 23. Tel + Fax: 36-1-285-5815

PEPSZOLG KFT. TULAJDONOSAI 1201 Budapest, Irma u. 8. Alapítva: 1989. október 23. Tel + Fax: 36-1-285-5815 AGRIA Ba-Mat Kft. fa tulajdonosai Székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 51-53. Telephely: 1201 Budapest, Irma u. 8. Adósz.: 12018705-2-42 Alapítva: 1993. július 01. PEPSZOLG KFT. TULAJDONOSAI 1201 Budapest,

Részletesebben

alkotmányjogi panaszt

alkotmányjogi panaszt Alkotmánybíróság a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság útján Tárgy: alkotmányjogi panasz Tisztelt Alkotmánybíróság! Alulírott ( ) meghatalmazott jogi képviselőm (dr. Hüttl Tivadar ügyvéd, 1136

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/17076-6/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t o t

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t o t VERSENYTANÁCS Vj66/2006/35. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a BAU ART Marcali Építész Iroda Bt. I. rendű, az Ormai Építési Szerelési Vállalkozás Kft. II. rendű és a Noa Építőipari és Beruházó

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2096/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2096/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2096/2014. számú ügyben (Kapcsolódó ügyek: AJB-881/2013; 3717/2013; 5370/20137810/2013; 371/2014; 709/2014; 1124/2014; 2602/2014; 2821/2014; 3135/2014; 5577/2014;

Részletesebben

Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata

Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata Merkantil Bank Zrt. Merkantil Car Zrt. Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata 2015. december 21. 1 Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata 2015. december 21 Bevezető (1) A Merkantil Bank és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság Budapest, II. Gyorskocsi u. 52. 21.M.496/2004/10. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (üi.: dr. Csányi Éva jogtanácsos,

Részletesebben

A felek megállapodásán alapuló gyermektartásdíj megváltoztatásának. feltételrendszere. Szerző: dr. Sarkadi Mónika

A felek megállapodásán alapuló gyermektartásdíj megváltoztatásának. feltételrendszere. Szerző: dr. Sarkadi Mónika A felek megállapodásán alapuló gyermektartásdíj megváltoztatásának feltételrendszere Szerző: dr. Sarkadi Mónika Tatabánya 2015. november 21. I. Bevezetés A gyermektartásdíj tárgyában megkötött és a bíróság

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.211/10/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal

Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Tel: 22/316-321 Fax: 22/310-391 e-mail: kozigazgatasi.hivatal@fejer.b-m.hu web: www.fejerkozig.helyinfo.hu Ügyszám:

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-7392/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. számára A Pénzügyi

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sorszám: PANASZ 5/2011.05.31. Elfogadó igazgatósági határozat száma/dátuma: Ig. 53/2011. 05.31. Hatályon kívül helyezve: PANASZ 4/2011.01.25. HATÁLYOS: 2011.

Részletesebben

Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 745/2015. (VI.16.) számú H A T Á R O Z A T A

Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 745/2015. (VI.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/13198-6/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Ikt.sz.: D. 784/13/2009. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések

Részletesebben

A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA. a nyíregyházi Őzdomb lakókert településrendezési eljárása tárgyában

A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA. a nyíregyházi Őzdomb lakókert településrendezési eljárása tárgyában JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a nyíregyházi Őzdomb lakókert

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 443/2010. (III. 10.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 443/2010. (III. 10.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 443/2010. (III. 10.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Levélcím: Telefon: Fax: Ügyszám: Iktatószám: Axel Springer- Magyarország Kft. v é g z é s t. változtatja meg

Levélcím: Telefon: Fax: Ügyszám: Iktatószám: Axel Springer- Magyarország Kft. v é g z é s t. változtatja meg 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/23/2011. Iktatószám: Vj/23-211/2011. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. BEVEZETŐ

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. BEVEZETŐ 38-2010/9. melléklet PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. BEVEZETŐ Jelen szabályzat a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA MELLÉKLETEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA MELLÉKLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA MELLÉKLETEK TARTALOM 1. sz. melléklet - DÍJSZABÁS... 3 2. sz. melléklet - SZOLGÁLTATÁSI TERÜLET... 7 3. sz. melléklet - ADATVÉDELMI

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-683/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-683/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-683/2014. számú ügyben Előadó: dr. Győrffy Zsuzsanna A vizsgálat megindítása A panaszos édesanya a 2009-ben született gyermekével való kapcsolattartása ügyében

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Ikt.sz.: D110/ 5 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

BEVEZETÉS... 2 I. A PANASZ... 2 II. A PANASZOS... 2 III. A PANASZÜGYINTÉZÉST ELLÁTÓ SZAKMAI TERÜLET MEGHATÁROZÁSA... 3

BEVEZETÉS... 2 I. A PANASZ... 2 II. A PANASZOS... 2 III. A PANASZÜGYINTÉZÉST ELLÁTÓ SZAKMAI TERÜLET MEGHATÁROZÁSA... 3 Panaszkezelési szabályzat NN Biztosító Zrt. Érvényes 2016. január 1-jétől Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 2 I. A PANASZ... 2 II. A PANASZOS... 2 III. A PANASZÜGYINTÉZÉST ELLÁTÓ SZAKMAI TERÜLET MEGHATÁROZÁSA...

Részletesebben