Az Európai Szociális Alapról 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Európai Szociális Alapról 1"

Átírás

1 Az Európai Szociális Alapról 1 Mi az Európai Szociális Alap? Az Európai Szociális Alap (ESzA) emberekbe fektet be tőkét. Célja, hogy javítsa a kilátásait azoknak, akik a legnagyobb nehézségekkel találják szembe magukat, akkor, amikor állást keresnek, munkájukat meg akarják tartani, vagy vissza szerezni. Ezáltal az ESzA európaiak milliói számára teremt lehetőséget társadalmi szerepük kiteljesítésére és ezen keresztül életszínvonaluk emelésére. Az ESZA nagyszabású anyagi támogatást nyújt olyan programokhoz, amelyek fejlesztik illetve visszaállítják a népesség foglalkoztathatóságát. Ennek az alapvető fontosságú feladatnak a lényege az emberek megfelelő szakképzettségének tökéletesítése, önbizalmuk és munkaerőpiaci alkalmazkodó-képességük erősítése. Mit jelent ez a gyakorlatban? Az ESZA a tagállamokkal együttműködve, projektek és rendszerek igen széles skáláját finanszírozza. Többek között: szakmai képzés tapasztalatszerzési és elhelyezkedési lehetőségek foglalkoztatási tanácsadás és az álláskeresés segítése a vállalatokon belüli képzési rendszer kialakítására és fejlesztésére vonatkozó elképzelések kutatási projektek a gazdaság jövőbeli munkaerő-szükségleteinek előrejelzésére és tervezésére az oktatási és képzési rendszerek erősítése Az 1994 és 1999 között eltelt hat évben az ESZA, amely az összes tagállamban működik, összesen az Európai Unió teljes költségvetésének megközelítőleg mintegy tíz százalékát 47 milliárd ECU-t költ arra, hogy hozzájáruljon a tagországok által indított programokhoz. Innovatív megoldások keresése - a Közösségi Kezdeményezések Az ESZA támogat olyan különleges projekteket is, amelyek demonstrálják és bátorítják a transznacionális, innovatív és alulról felfelé irányuló megközelítéseket. Ezek a projektek főleg a két, emberi erőforrásokkal kapcsolatos Közösségi Kezdeményezés körébe esnek: Adaptáció és Foglalkoztatás. Az Adapt Kezdeményezés célja segíteni a munkaadóknak és a munkavállalóknak, hogy felkészüljenek az ipari változásokra és leküzdjék azok hatásait, továbbá elősegíteni az információs társadalomba való átmenetet. A Foglalkoztatási Kezdeményezés azokat a csoportokat célozza meg, amelyeknek különleges nehézségekkel kell szembenézniük a munkaerőpiacon. Négy egymással összefüggő részre bomlik: 1 A Szociális és Családügyi Minisztérium Az Európai Szociális Alap c évi kiadványa alapján

2 a Now célja a nők munkaerőpiaci esélyegyenlőségének előmozdítása, a Horizon a megváltozott munkaképességűek támogatására szolgál, az Integra a hátrányos helyzetűek segítését célozza, a Youthstart javítani kívánja a fiatalok képzését és bővíteni a 20 év alatti fiatalok munkalehetőségeit. Az ESZA mint egy szélesebb rendszer része Három másik EU-alappal együtt az ESzA a Strukturális Alapoknak a része, amelyek összességükben a teljes EU-költségvetés közel egyharmadát, 157 milliárd ECU-t tesznek ki, 1994 és 1999 között. Ezek az ESZA-től különböző alapok speciális régiókat (ERDF) és szektorokat: a halászatot (FIFG) illetve a mezőgazdaságot (EAGGF Tanácsadó szekció) támogatják. Egy közös cél szolgálatában állnak: hogy áthidalják az Európa gazdag és kevésbé fejlett régiói közötti szakadékot, azaz, hogy megteremtsék a gazdasági és társadalmi kohéziót az egész EU-n belül. Az ESzA szerepe az, hogy a foglalkoztatás és az emberi erőforrások dimenzióját e közös cél felé irányítsa. A Strukturális Alapok Célkitűzései Az ESZA-ből és egyéb Strukturális Alapokból nyújtott pénzügyi támogatás hat célkítűzés elérésére irányul: 1. Célkitűzés - a fejlődésben elmaradott régiók támogatása 2. Célkitűzés - az ipari hanyatlás által komolyan sújtott régiók szerkezetváltása 3. Célkitűzés - a hosszú távú munkanélküliség leküzdése, a fiatalok és a munkaerőpiacról való kirekesztődéssel fenyegetett csoportok bekapcsolódásának megkönnyítése a munkás életbe, a férfiak és nők munkaerőpiaci esélyegyenlőségének előmozdítása 4. Célkitűzés - a munkaerő felkészítése az ipari változásokra és a termelési rendszerek változására 5. Célkitűzés - (a) a mezőgazdaság és a halászat szerkezetátalakításának meggyorsítása és (b) a vidékfejlesztés elősegítése 6. Célkitűzés - a ritkán lakott régiók fejlesztésének támogatása Az ESzA azokat a programokat finanszírozza, amelyek a 3. és a 4. Célkitűzés körébe tartoznak, amelyeket az EU egészében érvényesítenek. Ezeket a célkitűzéseket kizárólag az ESzA-ból finanszírozzák. az 1., 2., 5b. és 6. Célkitűzés körébe tartoznak, a többi Strukturális Alappal együtt keresik azokat a megoldásokat, amelyek gazdasági növekedést és stabilitást biztosítanak az egyes régiók számára.

3 Küzdelem a munkanélküliség és kirekesztés ellen; az esélyegyenlőség elősegítése A fenyegető munkanélküliséget Európa-szerte a jelenleg napirenden szereplők közül a legégetőbb szociális és gazdasági problémának tartják. Az elmúlt néhány évben a munkanélküliség az Európai Unió gazdaságilag aktív lakosságának %-a között stagnált, ami mintegy 18 millió embert jelent, akiknek a fele több, mint egy évig munka nélkül volt. A Közösség bizonyos részei fokozottabban ki vannak téve a munkanélküliségnek, mint mások, ideértve a nőket, fiatalokat, megváltozott munkaképességűeket és szociális akadályokkal sújtottakat. Amellett, hogy ezeknek az embereknek át kell vészelniük a munkanélküliségből fakadó gazdasági nehézségeket, többségüknek ezen túlmenően meg kell birkózniuk az elszigeteltség illetve a fő társadalmi irányvonal általi nélkülözöttség érzésével. Az alapok 3. Célkitűzése e csoportok megfelelő módon való támogatására hivatott, ezáltal előremozdítva egy társadalmilag koherens Európa felépítését, amelyben mindenki részt vehet és amely mindenki számára jövedelmező. A munkához vezető utak A 3. Célkitűzés meghatározása 1993-ban, amikor a Strukturális Alapok Célkitűzéseit újrafogalmazták, a felülvizsgált ESzA szabályzat új irányt adott a 3. Célkitűzésnek, hogy összhangba kerüljön az Európában elhatalmasodó munkanélküliség problémájával. A jelenlegi program-periódusban ( ) a 3. Célkitűzés számottevő hangsúlyt helyez a munkanélküliség leküzdésére. E Célkitűzés elsősorban hosszabb ideje munka nélkül levőket, a megváltozott munkaképességűeket, a munkakeresés során társadalmi akadályokba ütközőket és olyan 25 év alatti, munkanélküli fiatalokat segít, akik szeretnék megvetni a lábukat a munka világában. Szintén kiemelt jelentőségű ügy a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség előremozdítása. A 3. Célkitűzésen keresztül finanszírozott, a lakosság munkába való visszaállítására irányuló tevékenységek két kategóriába sorolhatók: Szakmai képzésre és előképzésre vonatkozó intézkedések, beleértve az alapképzés, tanácsadás és közvetítés minőségének javítását, ezáltal megkönnyítve az emberek munkára való felkészülését; A támogatások, a képzés, a foglalkoztatási ügyek és a rászorulókat ellátó szociális szolgáltatások fejlesztése; intézkedések többek között foglalkoztatási támogatások, melyek hozzásegítik a vállalkozásokat és a munkaadókat, hogy megfelelő munkaerőt találjanak, ill. újabb munkalehetőségeket kínálhassanak fel. Munka az európai partnerekkel A Foglalkoztatási Közösségi Kezdeményezés A Foglalkoztatási Kezdeményezés a Strukturális Alapok Közösségi Kezdeményezései közé tartozik. E kezdeményezést elsősorban az ESzA alapította, így az Alap általános célkitűzéseire irányul, azaz az emberi erőforrás fejlesztésére és munkalehetőségek megteremtésére Európában. A Foglalkoztatási Közösségi Kezdeményezés pozitívuma az egyéb, ESzA 3. Célkitűzést elősegítő támogatásaihoz képest abban áll, hogy az általa finanszírozott projekteknek speciális kritériumoknak kell eleget tenniük. A Kezdeményezés minden projektje transznacionális kell hogy legyen, tehát kapcsolatban kell állnia más tagországokon belüli, hasonló projektekkel. Továbbá innovatívnak kell lennie, tehát képesnek arra, hogy új eljárásokat és gyakorlatot vezessen be az adott szektorban. Részt kell benne vennie egyének és helyi vállalatok széles körének köz- és magánszférában egyaránt, és a projekt megközelítésmódja használható kell, hogy legyen más nemzeti vagy európai

4 helyzetekben. A Kezdeményezés négyféle tevékenységet finanszírozhat: Kísérleti tanácsadási, tájékoztatási és képzési rendszerek Újfajta képzési, elhelyezési és támogatási programok A munkhelyteremtés támogatása, beleértve az önfoglalkoztatás és a vállalkozások elősegítését A potenciális támogatottak, munkáltatók és a társadalom egésze figyelmének a felhívása az adott csoportokat érintő probléma-típusokra A 3. Célkitűzés keretében az ESzA elsősorban olyan tevékenységeket finanszíroz, amelyek a hosszú távú munkanélküliség leküzdését segítik elő, továbbá az érintetteknek a munka világába való visszatérését. Az intézkedések azokat célozzák meg, akiknél fennáll a veszély, hogy tartósan állás nélkül maradnak, illetve akiknek már több mint egy éve nincs munkájuk. A Foglalkoztatási Közösségi Kezdeményezés Integra ága is segíti az állástalanokat, azon belül mind a tartós munkanélkülieket mind más kiszolgáltatott csoportokat. Az esélyegyenlőség előremozdítása Amíg az ESzA programok a nőket és a férfiakat egyaránt érintik, a 3. Célkitűzés keretében az Alap olyan speciális tevékenységeket is finanszíroz, amelyek hozzásegítik a nőket, hogy olyan munkaterületeken is képviseltessék magukat, ahol alulreprezentáltak, és főként amelyek azokat a nőket célozzák meg akiknek nincs szakmai képesítésük, vagy akik hosszú kihagyás után kívánnak visszatérni a munkaerőpiacra. A Foglalkoztatási Kezdeményezés Now ága az erőit a női munkanélküliség leküzdésére összpontosítja, és erősen támogatja a női vállalkozókészséget. Küzdelem a munka világából való kirekesztés ellen Azoknak a kiszolgáltatott csoportoknak a számára, akik ki vannak téve a munkaerőpiacról való kirekesztés veszélyének, a 3. Célkitűzés anyagi segítséget nyújt a munkakeresés közben felmerülő problémák leküzdéséhez. Ezekbe a csoportokba a következők tartoznak bele: megváltozott munkaképességűek, gyermeküket egyedül nevelő szülők, hajléktalanok és csavargók, cigányok és vándorok, börtönbüntetésüket töltők illetve büntetett előéletűek, kábítószerfüggők és mások. A bevándorlók, vendégmunkások, menekültek és más, a munkaerőpiacon általában erős diszkriminációval sújtott csoportok speciális szükségleteire is figyelmet fordítanak. A Foglalkoztatási Közösségi Kezdeményezés két ága foglalkozik ezekkel a csoportokkal: az Integra, amely a hátrányos helyzetűekre irányul, és a Horizon, melynek hatáskörébe kizárólag a megváltozott munkaképességűek tartoznak. A fiatalok hozzásegítése a munka világába való bekapcsolódáshoz A 3. Célkitűzés és a Foglalkoztatási Közösségi Kezdeményezés Youthstart ágának keretében az ESZA olyan tevékenységeket finanszíroz, amelyek a fiatalkori munkanélküliség leküzdésére irányulnak a fiatalok képzésének kiszélesítésével, illetve a munkalehetőségek előremozdításával, hogy ezáltal több fiatal legfőképpen azok, akinek nincs alapképesítésük találhasson munkát.

5 A munkanélküliség elleni harc Európában Mind a 3. Célkitűzés, mind a Foglalkoztatási Kezdeményezés Európaszerte működik, és igyekszik az állástalanok képességeit és szakmai képesítését fejleszteni; mintegy kiegészítik a tagállamoknak a munkanélküliség és a társadalom perifériájára való sodródás leküzdésére tett erőfeszítéseit. A 3. Célkitűzés és a Foglalkoztatási Kezdeményezés nemzeti alapokat szabadít fel, ami katalizátorként hat a munkahelyteremtés támogatására, továbbá a képzés, tanácsadás és a tájékoztatás fejlesztésére, s így az emberek képességei és a munkaerőkereslet nagyobbfokú összehangoltságának következtében a lehetőségekből több ember részesedhet. Pénzügyi erő Európai szinten a 3. Célkitűzést kizárólag illetve a Foglalkoztatási Közösségi Kezdeményezést szinte kizárólag az ESZA finanszírozza. A jelen program-periódusban a 3. Célkitűzés költségvetése mintegy 12 milliárd ECU-re, azaz valamivel több, mint a teljes ESZA költségvetés egynegyedére rúg. Ugyanebben a periódusban a Foglalkoztatási Kezdeményezés részesedése 1,8 milliárd ECU. Azért hogy az egyes projektek pénzt kaphassanak a 3. Célkitűzés illetve a Foglalkoztatási Kezdeményezés keretei között, támogatást kell kapniuk egyéb köz- vagy magánszervezetektől, tehát az ESzA anyagi hozzájárulása egy projekthez meg is duplázódhat a járulékos magán- illetve közalapoknak köszönhetően. Erős partnerség A 3. Célkitűzés és a Foglalkoztatási kezdeményezés számos részvevőt hoz össze, akik partnerként az Alapok hatékony felhasználásán dolgoznak. A vállalkozások, szakszervezetek, munkaadói szervezetek, országos és regionális hatóságok mind részt vesznek. Sőt, az ESzA által támogatott projektekben a magán, állami illetve önkéntes szférák együttműködése szolgáltatja a lehetőséget a sikeres munkahelyteremtésre és az emberek újbóli bevonására a munkába. A foglalkoztatási stratégia Európában Az Amszterdami Szerződés, habár még nem ratifikálták, a foglalkoztatásról szóló részével együtt Európa elkötelezettségét testesíti meg a foglalkoztatás elősegítése mellett, illetve amellett, hogy ez a kérdés a politikai tevékenységben központi szerepet kapjon novemberében, Luxemburgban a Jobs Submit alkalmával, amely az európai vezetők történelmi találkozása volt, egy ambiciózus, de realisztikus foglalkoztatáspolitika körvonalai rajzolódtak ki Európában. Négy problémakör jelölte ki az utat a tevékenységek négy prioritásához. Első a képzettség hiánya ahol a piacon hiányzik a képzett munkaerő, ott az oktatást és a képzést fejleszteni kell, hogy az emberek munkaképessége minél inkább kibontakoztatható és felhasználható legyen. Második a munkahelyek hiánya ahol kevés a munkahely, ott meg kell teremteni a vállalkozókészség atmoszféráját. Harmadik a partnerség hiánya ahol az ipari változások forradalmasították a munkát, ott alkalmazkodóképességre van szükség, hogy mind a vállalkozások, mind a munkaerő idomulni tudjon az úl technológiákhoz, és piaci feltételekhez. És végül az esélyegyenlőség hiánya a férfiak és nők, továbbá a megváltozott munkaképességűek esélyegyenlőségét előre kell mozdítani, hogy teljes mértékben kiaknázhassuk az európai gazdaság növekedési kapacitását. Európa fejlődő foglalkoztatási stratégiájának négy alappillére, a foglalkoztathatóság, a vállalkozókészség, az

6 alkalmazkodókészség és az esélyegyenlőség új fejezetet nyitottak Európa munkaügyi politikájában. A Strukturális Alapok továbbra is segíteni fogják az EU tagállamokat, hogy végrehajtsák azokat a strukturális reformokat amelyek elkerülhetetlenek ahhoz, hogy a XXI. század küszöbén polgárai gazdagság és jólét elé tekintsenek. Harc a munkáért a kiszolgáltatott csoportok felkarolása Az elmúlt néhány évben az Európai Uniónak fájdalmasan magas, az aktív népesség mintegy 10-11%-ra kiterjedő munkanélküliséget kellett elszenvednie. De a jelenleg 18 millió munkanélküli közül a leglesújtóbb problémával azok állnak szemben, akik rendszeresn kirekesztődnek a munkaerőpiacról megváltozott munkaképességük, vagy más, szociális jellegű diszkrimináció következtében. A társadalom ezen csoportjainak, legyen szó akár színesbőrűekről, akár megváltozott szellemi vagy fizikai képességűekről, akár hajléktalanokról vagy gyermekeiket egyedül nevelő szülőkről, sokkal keményebben kell küzdeniük a munkáért, mint a társadalom többi részének. A munkanélküliség erősíti a szegénységet és egyéb szociális tényezőket A munka hiánya miatti megpróbáltatásokon túlmenően a munkanélküliség nyomást gyakorol egyéb területekre, mint az egészségügy és lakhatás, vagy akár a kulturális és szociális tevékenységek. Például azok az etnikai kisebbségiek, akik alacsony képzettséggel rendelkeznek, általában csak igen nehezen találnak munkát, ami ahhoz vezet, hogy életükben mindennapossá válik a szegénység és betegség. Európában, amely a Föld egyik leggazdagabb régiója, durván 57 millió ember él a szegénységi küszöb alatt. Sokuk olyan háztartásokban élnek, ahol a családfő képesítése hiányos. Az elmúlt pár évben a szegény háztartások az EU-ban általában kevesebbet dolgoztak, és amikor dolgoztak, kevesebbet kerestek. A dolgozó szegénység a szegény háztartások mintegy harmadát teszi ki. Az EU szegényeinek fennmaradó része a következő csoportokból áll: egyharmaduk nyugdíjban van, míg a maradék, vagy munkanélküli vagy inaktív, tehát teljes egészében felhagyott a munkakereséssel. Egyre több, eredetileg középosztálybeli alkotja az ún. új szegény -eket, akik család felbomlása, válás, vagy munkájuk elvesztése következtében csúsztak le. Az európai munkaerőpiacokon és szociális rendszerekben jelenleg folyó gyökeres átalakulások felgyorsították ezt a negatív folyamatot. A számos nagyobbszabású fejlesztés következtében megváltozott az emberek életmódja és munkagyakorlata. A munkerőkereslet összetételének megváltozása. Jóllehet az EU dolgozó népessége egészét érintik a munkaerőpiac strukturális változásai, ezek elsősorban mégis a megváltozott munkaképességűek illetve egyéb szociális problémával sújtottak esélyeit rövidítik meg. Különösképpen a gyenge képességekkel vagy hiányos képzettséggel rendelkezőknek kell komoly nehézségekkel szembenézniük munkakeresés közben. Manapság az új, gyakran sok tudást igénylő iparágakban létrejövő munkahelyeket, amelyek általában magas szinvonalú képesítést igényelnek, jól képzett, magas mobilitású, flexibilis munkások töltik be. A társadalmilag kirekesztetteknek egyre kevesebb a kilátásuk arra, hogy felszállhassanak az egyre gyorsabban forgó körhintára.

7 A társadalmi és egyéni életfeltételek megváltozása. Azok a pluralistább kultúrák, és egyéni életmódok, amelyek nagyobb választási szabadságot biztosítanak, megváltoztatták a társadalmak hagyományos szerveződési módját. Az EU polgárok csupán 72% él hagyományos családokban, és a 16 év alatti gyermekek mintegy 8%- át neveli egyetlen szülő (ez Dániában 14% az Egyesült Királyságban 15%-ra rúg). Ezek a változások nemcsak azt jelentik, hogy az élet egyre bonyolultabbá és kiszámíthatatlanná válik az egyén számára, hanem azt is, hogy szociális és gazdasági védelmi rendszer egyre kevésbé megbízható. Ha a munkanélküliek számra továbbra is nő, akkor a versenyképtelenek számára a gyengülő szociális biztonsági rendszerek mellett igen nagy a veszélye annak, hogy tartósan kiszorul a munkaerőpiacról, és ezáltal a társadalomból is, gazdasági és szociális értelemben egyaránt. Az oktatás az állásbiztonság egyik kulcsa Habár általánosan elfogadott dolog, hogy az alacsony képzettségi színvonal a munkaszerzés egyik fő akadálya, mégis a 15 és 25 év közötti európai fiatalok 20%-a bármiféle diploma nélkül sétál ki az iskolából. Még azok is fenyegetve vannak, akiknek van munkájuk, hiszen tudásuk elavul, és újabb fajta képesítésekre nő meg a kereslet. Mégis, becslések szerint az európai vállalatokban négyből egy munkás megy el képzésre. Minthogy a megfelelő oktatás és képzés kapcsolatban áll a munkaszerzési kilátásokkal, igen komoly probléma, hogy a munkanélkülieknek csupán 10%-a részesül képzésben. Valóban, 1996-ban becslések szerint a munkanélküli nők és férfiak fele nem rendelkezett az alapvető oktatásnál magasabb képzettséggel. A munkából való kizárás elleni harc egy kiemelt fontosságú politikai kérdés A szociális és szakmai biztonság színvonalának fenntartása egyre inkább szükségessé teszi, hogy az EU foglalkoztatási és szociális politikája támogató szerepet játsszon. Ebbben a megvilágításban, nem lehet eléggé hangsúlyozni az Európai Szociális Alap jelentőségét a munkaerőpiacból való kirekesztődéssel fenyegetett csoportok támogatása terén. Nem csupán egy Európa méretű szociális védelmi rendszert képvisel amely erőt ad az embereknek a munkalehetőségek kihasználásához, hanem példát mutat és hajtóerőként szolgál egy új, aktív és dinamikus foglalkoztatási politikához a tagállamokban. Az új Amszterdami Szerződés, habár még ratifikálni kell, egyenesen azoknak az igazságtalanságoknak a gócára mér csapást, amelyekkel azok a megváltozott munkaképességűek és kiszolgáltatott csoportok néznek szembe, amelyek igyekeznek teljes mértékben részt venni a társadalomban. A 6a. cikkely véget vet minden olyan diszkriminációnak, melynek alapja a nem, faji vagy etnikai származás, vallás vagy hit, fogyatékosság, kor vagy szexuális beállítottság. A Szerződés először szolgáltat az EU-nak egy specifikus törvényes alapot a társadalmi kirekesztés elleni harcban. Amennyiben a munkanélküliség befolyásolja egy szociálisan befogadó társadalom kiépülését, 18 millió európai munkanélkülivel és változó társadalmi struktúrával a foglalkoztatáspolitika és a szociálpolitika szétválaszthatatlanul össze vannak fonódva. A munkanélküliség elleni harcban az Európai Szociális Alap az egész EU-ban támogatja az aktív foglalkoztatáspolitikát. A foglalkoztatásról szóló résznek a Szerződésbe való, nemrégiben történt belefoglalása, egy új, nagyszabású lépést képvisel, amely a munka kérdésével való közös törődés és a

8 munkanélküliség elleni harc jele novemberében, Luxemburgban az első Jobs Submit során a tagállamok megállapodtak, hogy foglalkoztatáspolitikáikat összehangolják a Közösség széleskörű gazdaságpolitikájának irányelveivel, és elősegítenek egy jól képzett, és alkalmazkodóképes munkaerő illetve egy gazdasági változásokat követni tudó munkaerőpiac létrejöttét. ESzA egy fontos eszköz a foglalkoztatáspolitikában Az ESzA sokat tett a Közösség szintjén a munkából való kirekesztés leküzdésére, illetve a veszélyben levő csoportok megsegítésére. A tagállamokon belül az ESzA egyre több olyan politikát valósít meg amelyek főként a tartósan munkanélkülieknek segít elhelyezkedni, miközben olyan tevékenységeket is előremozdít amelyek elsősorban megelőzik a hosszú távú munkanélküliséget. Amikor 1993-ban sor került a Strukturális Alapok reformára, az ESzA szabályzatot is felülvizsgálták, és a kiegészítették a következő kitétellel: Kifejezett figyelmet kell fordítani azokra a személyekre akiket a munkaerőpiacról való kirekesztődés fenyeget, és rugalmasabbá kell tenni azokat a kritériumokat, melyek alapján egy adott kategória idesorolható. Ezáltal a Strukturális Alapok igyekeztek a 3. Célkitűzés keretében a célcsoportok körébe sorolni a megváltozott munkaképességűeket, a menekülteket, a vendégmunkásokat és az etnikai kissebségeket, továbbá a gyermekeiket egyedül nevelő szülőket és a hajléktalanokat. Börtönbüntetésüket töltők, illetve volt bűnözők is azok közé a csoportok közé tartoznak, amelyek segítségre számíthatnak, csakúgy, mint a kábítószerfüggők, függőségből felépülők, illetve bárki aki elszigeteltségben él vagy akit a munkából való kirekesztés veszélye fenyeget. A munkához vezető utak Az 1993-as reformok a tevékenységi kör kiszélesítésén túlmenően olyan intézkedéseket is életbe léptettek, amelyek jobban kielégítik a célcsoportok speciális szükségleteit. A hagyományosan kiemelt fontosságú szakmai képzés mellett ma már a pályaválasztási tanácsadás, a motivációs és tájékoztatási intézkedések is egyenlő hangsúlyt kapnak. Az ESZA tevékenység körébe a következők tartoznak: Megelőző jellegű finanszírozás a tartós munkanélküliség elkerülése érdekében A finanszírozás és foglalkoztatás közötti hídfunkció megerősítése a támogatottak munkaerőpiacba való fokozatos integrációjával (az út megközelítés) A szakmai képzés kibővítése szakmai gyakorlatokkal Hálózat kiépítése a munkaerőpiaci szervezet megfelelő egységei között Az olyan képzési szabályok előmozdítása, amelyek valódi munkahelyeket teremtenek A fenntartható képzés, a foglalkoztatás és a támogatási struktúra fejlesztése A képzés és a munka közötti űr áthidalása elsőrendű fontosságot nyert. Tehát a fokozatos módon történő integráció számításba veszi azt a tényt, hogy a munkarőpiacról kirekesztettek számára gyakran igen sok időbe telik, mire felkészülnek a szakmai képzésre, vagy arra, hogy a munkaerőpiac teljesértékű tagjaivá váljanak. A Foglalkoztatási Közösségi Kezdeményezés Ezen célok elérésére törekszik a Közösségi Foglalkoztatási Kezdeményezés is, amely többek között kifejezetten kísérleti és transznacionális programokkal segíti a munkaerőpiacon

9 hátrányos helyzetben levőket. Mind a Horizon ág a megváltozott munkaképességűekért, mind az Integra ág a vendégmunkásokért, és egyéb szociálisan hátrányos helyzetű csoportokért a fejlődésre irányul EU-szerte, valamint arra hogy új és innovatív módon közelítsék meg azok szakmai támogatásának kérdését, akiket munkaerőpiacról való kirekesztődés fenyeget. A Kezdeményezés különleges figyelmet fordít a képzés módjára, valamint arra, hogy a célcsoportok iránti attitűd hogyan változtatható meg. Kellő tesztelés és fejlesztés után ezek a módszerek gyakran válnak az EU illetve nemzeti politika fő irányvonalának részeivé. ESZA a gyakorlatban a kiszolgáltatott csoportok segítése a munkakeresésben Az 1993-as reformok eredményeként, a munkaerőpiacról való kirekesztődést elszenvedőkre fordított EU kiadások jelentősen megnőttek. Habár az ESzA támogatások mértéke tagállamról tagállamra igen különböző, becslések szerint összesen az Alap 11%-a megy a munkából való kirekesztés leküzdésére irányuló intézkedésekre. Ha a Foglalkoztatási Közösségi Kezdeményezést ( Integra és Horizion ágakat) valamint a 3. Célkitűzés kirekesztés elleni intézkedéseket segítő támogatásait (nem számítva az 1. Célkitűzés országait) tekintjük, akkor azt látjuk, hogy a jelen program-periódusban a hátrányos helyzetű csoportokra fordított kiadások majdnem 3 milliárd ECU-re nőttek, amely jól tükrözi a közös figyelmet az EU szintjén, amely ezekre a csoportokra irányul. A tagállamokon belül a legfontosobb tevékenység a megváltozott munkaképességűek támogatása, a második legfontosabb pedig a bevándorlók és a vendégmunkások kérdése. Egyéb, volt bűnözőkre, gyermekeiket egyedül nevelő szülőkre, kábítószerfüggőkre és hajléktalanokra irányuló intézkedéséket minden egyes tagállam a szükséges mértékben vezet be. Görögországban például, ahol egy speciális Operációs Program segíti a súlyosan fogyatékosokat, jól látszik, hogy maga a fogyatékosság fogalma viszonylag szűken van meghatározva. Németországban a német nemzetiségiek beáramlását Kelet-Európából jól tükrözi a vendégmunkások integrációjára fektetett különös hangsúly. Tekintés a jövőbe Európa tagállamai a tolerancia, egyenlőség, pluralizmus és más, a modern demokráciát fémjelező eszmék terjesztésében vezetőszereppel büszkélkedhet. Az EU azonban a munkaerőpiacon jelenlévő, a megváltozott munkaképességűek, különböző faji hátérrel vagy szociális problémákkal rendelkezők ellen irányuló diszkriminációt nem szüntetheti meg egy csapásra. Ugyanígy nem szállhat szembe a gazdasági és társadalmi fejlődés irányával, amely a szociálisan kirekesztettek számára még nehezebbé teszi a munkakeresést. Mégis, az EU számos intézkedést hozott, hogy lehetőségeket biztosítson azoknak, akiket a diszkrimináció leginkább veszélyeztet. A képzés fejlesztését, az előítéletek leküzdését és a munkakeresők munkaerőpiacba való bevonását segítő programokon és projekteken keresztül az EU reményt adott azoknak akiknek a legnagyobb szükségük van rá.

Küzdelem a munka világából való kirekesztődés ellen

Küzdelem a munka világából való kirekesztődés ellen Foglalkoztatás és az Európai Szociális Alap (ESZA - ESF) Küzdelem a munka világából való kirekesztődés ellen ESZA projekt példák Foglalkoztatási és szociális ügyek Európai Bizottság ESZA és Munkavállalás

Részletesebben

A FIATALOK TÁMOGATÁSA AZ ISKOLÁBÓL A MUNKA VILÁGÁBA VEZETŐ ÚTON

A FIATALOK TÁMOGATÁSA AZ ISKOLÁBÓL A MUNKA VILÁGÁBA VEZETŐ ÚTON A FIATALOK TÁMOGATÁSA AZ ISKOLÁBÓL A MUNKA VILÁGÁBA VEZETŐ ÚTON Foglalkoztatás & Európai Szociális Alap Példák az Európai Szociális Alap projektjeire Foglalkoztatási és szociális ügyek Európai Bizottság

Részletesebben

Harc a tartós munkanélküliség ellen. Foglalkoztatás és Európai Szociális Alap. Foglalkoztatási és Szociális Ügyek.

Harc a tartós munkanélküliség ellen. Foglalkoztatás és Európai Szociális Alap. Foglalkoztatási és Szociális Ügyek. Harc a tartós munkanélküliség ellen Foglalkoztatás és Európai Szociális Alap Foglalkoztatási és Szociális Ügyek Európai Bizottság A fordítás az Oktatási Minisztérium megbízásából az eredeti angol nyelvű

Részletesebben

EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP

EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP πϖ7080146_50ψεσφ ΗΥ Ινηαλτ.θξδ7:Μισε εν παγε 1 22.11.2007 1:10 Υηρ Σειτε 1 EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP Befektetés az emberekbe immár 50 éve πϖ7080146_50ψεσφ ΗΥ Ινηαλτ.θξδ7:Μισε εν παγε 1 22.11.2007 1:10 Υηρ

Részletesebben

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

Foglalkoztatási és szociális politika

Foglalkoztatási és szociális politika KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL A munkahelyteremtés, a társadalmi befogadás és a szociális politika mint beruházás Foglalkoztatási és szociális politika Ha a válságból erősebben, összetartóbban

Részletesebben

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés)

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Wim Kok vezette Foglalkoztatási Speciális Munkacsoport jelentése: Munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek Több munkahelyet teremteni Európában! (Jobs, jobs,

Részletesebben

A kiadvány az Európai Unió társfinanszírozásával készült (ROP-3.3.1-2005-01-0024/34). Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Fejlesztés

A kiadvány az Európai Unió társfinanszírozásával készült (ROP-3.3.1-2005-01-0024/34). Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Fejlesztés A kiadvány az Európai Unió társfinanszírozásával készült (ROP3.3.12005010024/34). Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Fejlesztés Operatív Programja keretében. Regionális foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 59. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Fiatalok az Európai Unióban. Oktatás és képzés

EURÓPAI FÜZETEK 59. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Fiatalok az Európai Unióban. Oktatás és képzés EURÓPAI FÜZETEK 59. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Móder Judit Endrész Kinga Fiatalok az Európai Unióban Oktatás és képzés A Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.4.5. COM(2011) 173 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ JEGYZET FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Szakértők: Dr. Gere Ilona Dr. Hegedüs Lajos Dr. Horesnyi Julianna Horváth Anikó Lechnerné Vadász Judit Munkácsi

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

HUTKAI ZSUZSANNA ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉLOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁRSFINANSZÍROZOTT HAZAI PROJEKTEK MEGVALÓSULÁSÁNÁL *

HUTKAI ZSUZSANNA ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉLOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁRSFINANSZÍROZOTT HAZAI PROJEKTEK MEGVALÓSULÁSÁNÁL * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2012 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HUTKAI ZSUZSANNA ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉLOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁRSFINANSZÍROZOTT HAZAI PROJEKTEK MEGVALÓSULÁSÁNÁL * A tanulmány

Részletesebben

A fiatalok foglalkoztatási válsága: Akciófelhívás

A fiatalok foglalkoztatási válsága: Akciófelhívás International Labour Organization Employment Promotion A fiatalok foglalkoztatási válsága: Akciófelhívás A Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 101. ülésszakának határozata és következtetései Genf, 2012 Nemzetközi

Részletesebben

A kivonat a Fővárosi Esélyegyenlőségi Módszertani Iroda megbízásából az EQUAL közösségi kezdeményezés finanszírozásában készült.

A kivonat a Fővárosi Esélyegyenlőségi Módszertani Iroda megbízásából az EQUAL közösségi kezdeményezés finanszírozásában készült. A flexicurity közös alapelvei felé: több és jobb munkahelyet rugalmasság és biztonság révén Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság Kézirat lezárva 2007 júliusában

Részletesebben

Európai Foglalkoztatási Stratégia Lehetőségek és korlátok az új tagállamok számára

Európai Foglalkoztatási Stratégia Lehetőségek és korlátok az új tagállamok számára Európai Foglalkoztatási Stratégia Lehetőségek és korlátok az új tagállamok számára European Employment Strategy Ways of Adaptability in the New Member States The Case of Hungary Európai Foglalkoztatási

Részletesebben

Karrierutak. Foglalkoztatási problémák és megoldások nemzetközi téren

Karrierutak. Foglalkoztatási problémák és megoldások nemzetközi téren Karrierutak Foglalkoztatási problémák és megoldások nemzetközi téren Karrierutak Foglalkoztatási problémák és megoldások nemzetközi térben Tartalom: Bevezetés... 1. oldal Egy program története... 1. oldal

Részletesebben

A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon

A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon Dr. Futó Péter, Hanthy Kinga, Lányi Pál, Mihály András, Dr. Soltész Anikó A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. július augusztus

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. július augusztus A nők tudnak látni, anélkül, hogy odanéznének. Jókai Mór ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. július augusztus A nők tippelése mindig pontosabb, mint a férfiak állítása. Rudyard

Részletesebben

Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában

Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában Rákó Erzsébet- Szűcs Enikő Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában www.hungary romania cbc.eu www.huro cbc.eu A kiadvány a HURO-1001/268/2.3.1. Határmenti együttműködés erő- sítése a szociális

Részletesebben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben 2009. december Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...4 2 Fenntartható fejlődés...6 2.1 A fenntartható fejlődés fogalma...6

Részletesebben

a régiókért dolgozunk 2008. Január

a régiókért dolgozunk 2008. Január HU a régiókért dolgozunk Az Európai Unió regionális politikája 2007 2013 2008. Január Tartalomjegyzék Előszó... 1 Dióhéjban: politika Európa régiói számára... 2 Miért fontos az európai regionális politika?...

Részletesebben

Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza.

Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza. Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza. Esélyegyenlõség és béresélyek Nõk és Férfiak Szerzõk: Dr. Vanicsek Mária V2 Excelsior Bt Dr. Borbély Szilvia Szerkesztette:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 2007. június Verzió: NFFS 3.2 Oldalszám összesen: 64 Jóváhagyta: Dr. Vági Márton Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...3 1.1. A

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Útmutató pályázók és értékelők részére. Munkaanyag. 2004. január 8.

Esélyegyenlőségi Útmutató pályázók és értékelők részére. Munkaanyag. 2004. január 8. Esélyegyenlőségi Útmutató pályázók és értékelők részére Munkaanyag 2004. január 8. Tartalom I. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG, MINT HORIZONTÁLIS ELVÁRÁS FONTOSSÁGA 1. El lehet-e felejtkezni erről a feladatról? 2.

Részletesebben

A szociális gazdaság jelene és jövője Magyarországon, a szektor civil szervezetei és azok képzési igényei

A szociális gazdaság jelene és jövője Magyarországon, a szektor civil szervezetei és azok képzési igényei A szociális gazdaság jelene és jövője Magyarországon, a szektor civil szervezetei és azok képzési igényei Szerzők: Dr. Futó Péter Hanthy Kinga Lányi Pál Mihály András Dr. Soltész Anikó Szerkesztette: Dr.

Részletesebben

Oktatási, képzési, ifjúsági. és sportpolitika. Oktatás és képzés A jövőnk záloga KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL

Oktatási, képzési, ifjúsági. és sportpolitika. Oktatás és képzés A jövőnk záloga KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Oktatási, képzési, ifjúsági Oktatás és képzés A jövőnk záloga és sportpolitika Az oktatásba és a képzésbe való befektetés kulcsfontosságú a fiatalok személyes

Részletesebben

TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS. amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri

TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS. amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.13. COM(2013) 801 final TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri HU HU 1. MUNKAERŐ-PIACI ÉS TÁRSADALMI

Részletesebben