A KERESKEDELMI TELEVĺZIÓ KETTŐS TERMÉKE. Hirdetés és műsorbrand a TV2-ben, a felzárkózás jegyében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KERESKEDELMI TELEVĺZIÓ KETTŐS TERMÉKE. Hirdetés és műsorbrand a TV2-ben, a felzárkózás jegyében"

Átírás

1 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Marketing szakirány A KERESKEDELMI TELEVĺZIÓ KETTŐS TERMÉKE Hirdetés és műsorbrand a TV2-ben, a felzárkózás jegyében Készítette: Bartha Krisztina Budapest, 2004.

2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 5 I. A kereskedelmi televízió, mint reklámhordozó 7 I.1 Tendenciák a magyar reklámpiacon 7 I.1.1 A kereskedelmi televíziók helyzete a hirdetési piacon 7 I.1.2 Listaár vagy nettó ár? 8 I.1.3 A televíziós torta 10 I.1.4 A kereskedelmi televíziózás születése, térhódítása a piacon 12 I.1.5 Nemzetközi kitekintés 13 I.2 A kereskedelmi televíziók hirdetői 16 I.2.1 A spot 16 I.2.2 A hirdetők 17 I.2.3 A legfontosabb hirdetők médiamixe 18 I.2.4 A vezető hirdetési szektorok csatornapolitikája 20 I.3 A hirdetéshelyek 21 I.4 A TV2 és az RTL Klub reklámbevételei 25 I.4.1 A GRP 25 I.4.2 A SAP 27 I.4.3 A bevételek 28 I.4.4 A tarifanövelés 29 I.5 Jövőbeli tendenciák: az EU várható hatásai 31 II. A kereskedelmi televízió, mint reklámozó 33 II.1 A TV2 stratégiai elemzése 33 II.1.2 Környezetelemzés (PEST) 33 II.1.3 Versenyhelyzet-elemzés (Porter) 38 II.2 Márkaépítési stratégiák 43 II.2.1 Csatorna-image építés. A TV2 mint brand 43 Pozícionálás 43 Design, arculat, logó 44 3

3 Piackutatás 49 II.2.2 A műsorbrandek 56 A műsorstruktúra 56 Portfolióelemzés 66 II.2.3 Kampányok és önreklám a brandépítés érdekében 69 II.2.3/1 A médiamix külső elemei 72 ATL reklámozás 72 BTL módszerek 76 II.2.3/2 Belső promóció 78 II.2.3/3 Mónika kontra Katalin bírónő 80 Függelék Reklámblokkok átlagos nézettsége a nap folyamán Most relevant brands in2000; Best known brands in Kérdőív a TV2 -ről Katalin bírónő plakátterv 88 Ábrák jegyzéke 89 Táblázatok jegyzéke 90 Felhasznált irodalom és források 91 4

4 Bevezetés A dolgozat kísérletet tesz arra, hogy újfajta megközelítésből vizsgálja a kereskedelmi televíziós reklámtevékenységet. Az alapkoncepció szerint a televíziós termék kettőstermészetű. Két alkotóelemét pedig eltéphetetlen kötelékek fűzik össze. Mintha csak sziámi ikrek lennének, akiket szétműteni lehetetlen, mert életfontosságú szerveik közösek. A termék egyik része a reklámhely, melyet a televízió értékesít, s melynek vásárlója a hirdető. A másik rész maga a műsor. Ezt a csatorna szolgáltatja, s a reklámhely kényszerűen együtt mozog vele. A műsor vásárlója a néző. Ha ő nem veszi meg a műsort, akkor a hirdető sem a reklámhelyet. A csatornának tehát az a célja, hogy műsorát, mint brandet minél sikeresebbé tegye, hogy ezzel jobban eladhassa, akár saját, akár más médiumokban. Ez által maga is épp olyan hirdetővé válik, mint egyes számú vásárlója. Ha a hirdetést sikerül jó áron értékesíteni, akkor megfelelő forrásokat tud invesztálni a brandépítésbe, és így tovább, a kör újra és újra visszatér önmagába. E dolgozat elmélete szerint a kereskedelmi televíziós termék e kettőssége miatt nem választható szét, ezért a teljesség kedvéért mindkét elemét tárgyalja. A mai magyarországi kereskedelmi televíziókban a kereskedelmi és a marketing részleg, a programtervezés és a kommunikáció mind külön osztályt alkot, mind saját igazgatóval. Ezeket az osztályokat szorosabb-lazább kötelékek fűzik össze így van ez a TV2-ben is. Elméletileg egy közös cél érdekében dolgoznak: minél nagyobb legyen a bevétel. De nem mindegy, hogy ki irányít. Egyenrangúság van, vagy alá-fölé rendelés? Nem mindig egyértelmű, hogy tulajdonképpen ki vagy kik dolgozzák ki a stratégiát. Kereskedelmi televízió lévén logikusnak tűnik, hogy a kereskedelmi osztályé legyen a (ki nem mondott) elsőbbség, legalábbis így van ez a TV2-ben. Hiszen pénz beszél, mondhatni, és a számok rögtön megmutatják, hogy a műsor sikeres-e. Csakhogy egyáltalán nem biztos, hogy ez hosszú távon is jó stratégia (már ha egyáltalán annak nevezhető). Igaz, hogy a kereskedelmi televíziók első néhány éve abszolút sikertörténet, ami adódik a sajátos magyar fejlődéstörténetből, abból, hogy ezek az új csatornák addig teljesen ismeretlen, vonzó és szórakoztató műsorokkal álltak elő, melyek a tanulatlanabb (és így többségben lévő) 5

5 néprétegek számára is könnyen emészthetőek (valójában az ő színvonalukhoz vannak igazítva). Csakhogy a piacra nem elég behatolni, hanem meg is kell tudni tartani azt. Az első törésvonalak már látszanak a TV2 műsorpolitikájának köszönhetően, mely piacvezetőként indult, mostanra viszont jelentősen lemaradt az RTL Klubtól, miközben megjelennek az új versenytársak, és a régiek is igyekeznek megerősödni. Megfelelő stratégia kell(enne), különben néhány éven belül végzetessé válik a lemaradás. A legfőbb probléma talán mégis az, hogy még nem szembesültek a kereskedelmi televíziós terméknek ezzel a kettős természetével. Mintha valamiféle meghasonulás következne be, már csak attól az egyszerűnek látszó kérdéstől is, hogy milyen üzletben is dolgozunk?, vagyis ki a mi fogyasztónk, kinek kellene megfelelnünk, a hirdetőknek, vagy a nézőknek? Aztán a verseny győztese kizárólagosan a hirdető lesz, a műsorbrand pedig csak mint kényszerű eszköz, szükséges rossz jelenik meg, amit valahogyan le kell tudni, mert anélkül nincs hirdetés. Átfogó koncepció hiányában ad-hoc döntések sorozata irányítja a csatornát, miközben mindenre rátelepedik a rövidlátó kereskedelmi gondolkodás. A dolgozat első része a kettős termék első szeletével, az értékesítéssel foglalkozik. Ez szintetikus jellegű, összefoglaló munka, mely igyekszik feltárni, megmutatni a magyar hirdetési piac sajátosságait, a jelenleg használatos, eltérő értékesítési rendszereket, a magyar piacon lévő legfontosabb hirdetőket, költésüket, hogy mikor és hol szeretnek reklámozni. Megpróbál rámutatni a jövőbeli tendenciákra, hogy milyen sors vár ránk, s vajon a germán, vagy az olasz hirdetési minta fog-e nálunk is kialakulni az elkövetkezendő évtizedekben. Itt, a fejezet jellegéből adódóan mindkét országos lefedettségű kereskedelmi csatornával foglalkozunk, hiszen a jelenlegi hirdetési rendszerek, a hirdetéshelyek minősége, a hatályos törvények mindkettőre egyformán vonatkoznak. A számadatok sem jelentenek önmagukban túl sokat, ha nem hasonlítjuk össze a legnagyobb riválisokat. A második, terjedelmesebb rész foglalkozik a termék másik oldalával, a csatorna- és műsorbranddel. Ez a fejezet önálló elemzések sorozata, mely most már elsősorban a TV2 - vel, annak márkaépítésével foglalkozik, s ennek függvényében vizsgálja a TV2 médiatervezését, műsorkoncepcióját, kampánystratégiáit. Persze itt is vizsgáljuk a nagy ellenfelet, hogy mit csinál ő jobban, és mi az, ami nála gyengébb. A dolgozat nem titkolt célja, hogy egy összehangoltabb, hatékonyabb stratégiát javasoljon a TV2 számára, mely sok mindenben különbözne a jelenlegitől. Ehhez (tehát az image- és márkaépítéshez) kapcsolódik 6

6 az elvégzett piackutatás is, mely talán egy kevés segítséget nyújthat egy új és jobb koncepció kialakításában. I. A kereskedelmi televízió mint reklámhordozó I.1 Tendenciák a magyar reklámpiacon A kereskedelmi tévékre kapott licenc felér egy pénznyomtatási engedéllyel. (Ismeretlen szerző) I.1.1 A kereskedelmi televíziók helyzete a hirdetési piacon A fent idézett híres bonmot sugallata szerint a kereskedelmi televíziók reklámhelyeinek értékesítése ma az egyik legjobb médiaüzlet Magyarországon. Nyilvánvalóan nem pusztán egy megelőlegezett elképzelés, vagy jóslat volt ez (vagy ha mégis, nagyszerűen bevált), hanem sokkal inkább a kereskedelmi tévék immár több esztendős hazai tevékenységének számadatokkal, és forint-milliárdokkal is alátámasztott mérlege. Kétségtelen tény, hogy ha a hivatalos, listaáras adatokat vesszük alapul, a hazai reklámpiac abszolút befutóivá a televíziók - s ezen belül elsősorban a kereskedelmi televíziók - váltak, amelyekkel konkurálni pillanatnyilag a médiapiac egyetlen más szektora sem képes. Ezt mutatja az úgynevezett reklámtorta, vagyis a reklámköltések megoszlása az egyes médiumok között. 1. ábra Reklámtorta % 13% Televízió Folyóiratok 13% Napilapok 7% 62% Rádió Közterület 7

7 Forrásadatok: Mediagnózis A 2002-es arányok sem 2003 folyamán, sem pedig 2004 első hónapjaiban nem változtak lényegesen. E szerint a hirdetők Magyarországon túlnyomóan a televíziókban szeretnék viszontlátni reklámspotjaikat, ettől várják kampányuk hatékonyságát, termékük sikerét és eladhatóságát. Közben az újságok, a rádió, vagy a köztéri reklámhordozók csak jócskán lemaradva kullognak a tévék után (nem beszélve a mozi vagy indoor lehetőségeiről, amelyek szinte teljesen elenyésznek a homályban). Igaz, hogy ezeket az eredményeket a hivatalos listaárak alapján számították. E szerint 2002-ben a hirdetők mintegy 318, 4 milliárd forintot költöttek 1, ezen osztoztak a médiapiac szereplői a reklámtortán látható arányban. Sokan azonban túlzónak, és a valóságtól elrugaszkodottnak tartják ezt az összeget. Az utóbbi évek során egyre hevesebben merült fel az igény, hogy a reklámpiac valóságos méreteit kellene megbecsülni. Azt, hogy a hivatalosan kiadott árlistáktól eltérően, milyen bevételek-kiadások valósultak meg ténylegesen, vagyis mennyi a reklámpiac nettó bevétele. I.1.2 Listaár vagy nettó ár? Az utóbbi évek egyik legnagyobb vitája bontakozott ki ebben a kérdéskörben. Talán nem meglepőek a heves indulatok, ha a sokat emlegetett 2002-es év bruttó árbevételét (318,4 milliárd) összehasonlítjuk a becsült nettóval, ami 124, 4 milliárd forint. 2 Honnan ez a tetemes különbség? A reklámköltést mérő cégek a reklámhordozó médiumok által előzetesen megállapított tarifa, illetve a reklámok mennyisége alapján mérik a hirdetési piac nagyságát. Ezekbe a számításokba azonban nem kalkulálják bele a hirdetőknek adott kedvezményeket, a bartereket, illetve a nézettséghez kötött árakat. A kedvezmények esetében elmondható például, hogy a két kereskedelmi tévé szinte vérig menő versengésébe a 20, de még a 80 %-os engedmény is belefér a listaárhoz képest. De talán még ennél is lényegesebb az úgynevezett CPP áron történő értékesítés térhódítása a televíziókban (Cost Per Rating Point, költséghatékonysági mutató, mely a Az adatokat közli: Médiafigyelő, P Reklám és médiabarométer. MédiaFigyelő, P.34 2 A Magyar Reklámszövetség becslése in: Nagyobb a sajtó reklámbevétele. Világgazdaság, P.4 8

8 hirdetés költsége, és a nézettség arányszáma, másképpen fogalmazva a célcsoport 1%-ának elérési költsége). A CPP segítségével a hirdetést vásárló könnyedén megkaphatja az ezer fő elérésére vetített árat, melyet kifizetett. Ez jelentősen megkönnyíti a médiatervezést a cég számára. De ami a lényeg: e szerint a hirdető nem csak az előre megadott listaár díjszabása szerint, a program reklámértéke szerint fizet, mivel a végleges árat az adott műsor aktuális nézettsége is befolyásolja. A megvalósult árak így lényegesen eltávolodnak a listaáraktól. A Magyar Reklámszövetség, öntsünk tiszta vizet a pohárba jelszavával indított, médiumok és ügynökségek bevonásával készített becslése 3 igen meglepő fordulatot hozott. Az MRSZ kérdőívei a Mediagnózis tarifaáras adatait tartalmazták, ennek alapján kellett a szakembereknek megbecsülniük a kedvezményekkel csökkentett, de az ügynökségi jutalékokat tartalmazó médiaköltési adatokat. E szerint valójában nem is a televíziókban (41%), hanem a nyomtatott sajtóban (42%) költik a legtöbbet a hirdetők, igaz, hogy csak 1 %- kal tud többet felmutatni az aranyérmes. Az indoklás szerint erőteljesen növekedett a hirdetési újságok és a magazinok száma az utóbbi években, illetve tarifáikat is jobban növelték a televízióknál. 2. ábra MRSZ becslés a évi nettó reklámköltésrol 9% 42% 6% 1% 1% 41% Televízió Sajtó Közterület Rádió Mozi Internet Forrásadatok: MRSZ A dolog szépséghibája, hogy a két országos kereskedelmi tévén kívül valójában a mai napig egyetlen más médium sem hozza nyilvánosságra nettó bevételeit, így az MRSZ által első helyezettnek kihozott sajtópiac sem. Így valós súlyukat sem lehet korrektül felmérni, s ezek a 3 Az írott sajtó vezet. Népszabadság, P.4. Az MRSZ adatai in: Médiafigyelő P.34. 9

9 becsült adatok is alaposan félrevezethetik a gyanútlan tájékozódót. Ráadásul a reklámköltések még korántsem biztos, hogy arányosak az egyes médiumok hatékonysági mutatóival. Mindenki maga kell tehát, hogy eldöntse, melyik módszer a szimpatikusabb neki. Az igazság valószínűleg, mint mindig, valahol félúton lehet. Ahhoz azonban, hogy megtaláljuk, ki kellene találni egy egységes, mindenki által elfogadott mérési módszert. Ehhez viszont nem ártana, ha a piac valamennyi szereplője precízen közzétenné valós bevételeit. Lássuk a tavalyi adatokat: bruttó milliárd, nettó 140 milliárd 4. E szerint, ha a legóvatosabb becsléseket vesszük is alapul, a televíziók nettó részesedése a reklámtortából mintegy 57 milliárd forint volt a tavalyi évben. I.1.3A televíziós torta Ha szűkebben, már csupán a televíziós reklámpiacot nézzük, markánsan kiviláglik a két nagy kereskedelmi csatorna piacvezető helyzete. 3.ábra Televíziós reklámbevételek ben 7% 93% Kereskedelmi televíziók Többi televízió forrásadatok: 5.lábjegyzet Míg 2001-ben mintegy 85, addig 2002-ben a televíziós reklámtortának már több mint 90 %- án osztozott a két kereskedelmi televízió ben a nettó milliárdosra becsült televíziós bevételekből 39 milliárd forint jutott a TV2 és az RTL Klub kasszájába 5, számítások szerint, a tavalyi évben, a 140 milliárdos reklámbevételből 51 milliárd csorgott a kereskedelmi tv-k büdzséjébe. 4 Incze Kinga: Perception is everything? MédiaFigyelő, P.15 5 Locsmándi Andrea: A kereskedelmi csatornáké a legtöbb bevétel www.magyarhirlap/hu/archivum Letöltés(továbbikban L): :19 10

10 4.ábra Országos, földi csatornák részesedése a reklámbevételekből % 39% 58% RTL Klub TV2 MTV 5.ábra Országos, földi sugárzású csatornák reklámrészesedése, % 46% 50% RTL Klub TV2 MTV forrásadatok: 4.lábjegyzet Bárhogyan is nézzük az adatokat, annyit nyugodtan kijelenthetünk, hogy a tavalyi a televíziók éve volt, de a számokból az is kiolvasható, hogy a televíziós reklámpiac évről-évre dinamikusan fejlődik, és mindaz, ami ott történik, alapvetően meghatározza az egész reklámpiacot. Akarva vagy akaratlanul, kényszeredetten vagy önként és dalolva, a médiapiac összes szereplője ma - beleértve az elektronikus és nyomtatott médiát, az ügynökségeket és a hirdetőket - a (kereskedelmi) tévétársaságokat figyelve, követve alakítja ki éves médiastratégiáját. 11

11 Hogyan alakulhatott ki ez az egyenlőtlen, függő, és távolról sem ideális helyzet? I.1.4. A kereskedelmi televíziózás születése, térhódítása a piacon Az évi I. törvény, vagyis a médiatörvény határozott a kereskedelmi televíziók felállításáról. Így a törvény által létrehozott ORTT megpályáztatta a törvény hatálybalépése elõtt (MTV2 mûsorként megjelölt és az 58-as csatornaként ismert frekvenciakészlet egyesítésébõl) az 1. és a 2. Kereskedelmi Tv adóhálózatot. A két országos földi terjesztésû televíziós mûsorszolgáltatás jogosultságát első körben 10 évre lehetett megszerezni, 5 év hosszabbítással. Az ORTT 1997-ben hozott döntése értelmében a kereskedelmi televíziók pályázatának két nyertese az MTM-SBS Televízió Rt. (TV2) és a Magyar RTL Rt. (RTL Klub) lett. A két új, országos, földi terjesztésû televízió-program októberétől kezdhette meg mûködését. Az 1997 őszi indulást követően a két új kereskedelmi csatorna, viharos sebességgel vette át a vezetést a televíziós piacon. A TV2 már az első év második negyedévére elérte a háztartások 93 százalékát, amelyet a negyedik év végére már csak további 0.8 százalékponttal növelt. Az RTL Klub az elsõ negyedéves 86,6 százalékos elérést év közben folyamatosan növelve, év végére elérte a háztartások 92,5 százalékát. 6 Mindeközben az MTV1 nézettsége folyamatosan és drasztikusan csökkent októberig az MTV1 részesedése a teljes 4 éven felüli tévés lakosság (Totál 4+) nézési idejébõl 50 százalék, az MTV2 18 százalék, ezzel szemben a Duna TV részesedése a hazai nézõk körében már akkor is mindössze 4 százaléknyi volt. A többi kisebb, magyar nyelvű regionális, illetve kábeltelevízió részesedése egyenként nem érte el a 4 százalékot sem. Az idegen nyelvű műholdas adók részesedése együttesen 8 %-ot tett ki. Mindez drámaian megváltozott az év egészét tekintve. Az éves átlagban MTV1=23 %, MTV2=3 %, TV2=30 %, RTL Klub=23 %, Duna TV= 2 %, és ennek megfelelõen csökkent minden más csatorna részesedése is óta a magyar televíziós piacon már gyakorlatilag csak két szereplőről érdemes beszélni: a két földi sugárzású kereskedelmi televízióról, hiszen a két csatorna együttes Share-je a reklámozók szempontjából érdekes évesek körében % körül mozog. (SHR: egy 6 Zelenay Anna: A kereskedelmi televíziózás első éve L:

12 pontosan meghatározott idősávban, az akkor tévénéző közönségen belül, melyet 100%.nak veszünk, a vizsgált műsort hány százalékuk nézte). Az MTV rohamos térvesztése persze összefüggésbe hozható a csatorna körül kialakult állandósult botrányokkal és zilált helyzettel is. Ma a két kereskedelmi tévé már nem a Magyar Televíziótól hódít el nézőket, hanem szinte csak egymástól. Mindenestre mostanra kialakult a sokak által kárhoztatott, sajátos magyar minta, ahol a kereskedelmi televíziók formálják a közízlést, dél- amerikai szappanoperákon és valóságshow-kon szocializálódnak a magyar gyerekek, s közben a közszolgálati televízió nem képes elfogadható alternatívát nyújtani. Lássuk, mi a helyzet külföldön. I.1.5 Nemzetközi kitekintés Általánosságban elmondható, hogy a tévés költések, nem csak Európában, hanem világszerte, stabilan magasak, 7 méghozzá annak ellenére, hogy szakmai berkekben nem szűnnek a (rém)hírek, hogy a tévé reklámpiaci uralma leáldozóban van. A reklámpiacok nagyságát persze nem lenne érdemes hasonlítgatni, hiszen például a nyugat-európai országok bármelyikénél nagyságrendekkel nagyobb a hirdetési piac a magyarországinál. Ám a reklámköltések megoszlása az egyes médiumok között már nagyon is sokatmondó lehet számunkra, most, az EU tagság küszöbén. Nyugat-Európa országaiban kalandozva, meglehetősen vegyes kép fogad minket. Persze a televízió mindenütt fontos pozícióban van, de korántsem azonos mértékben. A szomszédos Ausztriában mondhatni szép, kiegyensúlyozott kép fogad minket. Ahogyan a 6. ábra is mutatja, a televízió, a napilap és a magazin nagyjából azonos arányban részesülnek a reklámozók kegyeiből, bár úgy is nézhetjük a dolgot, hogy a nyomtatott sajtó összességében bizony lekörözi a tévéket. 7 Ahogy a csillag megy az égen. (továbbiakban: KreativOnline) L: :00 13

13 Reklámköltés Ausztriában 6. ábra Forrás: Zenith-Optimedia Olaszországban a televízió drasztikusan vezet minden más médium előtt. Az ő reklámtortájuk kicsit hasonlít a magyarra, már ha a Mediagnózis által mért listaáron alapulót vesszük. Reklámköltés Olaszországban 7. ábra ábra, közli: L: :20 14

14 A képen csillaggal jelölt évek a következő évi jóslatokat tartalmazzák. E szerint ez a tendencia nem is nagyon fog megváltozni a következő években. És akkor egy ellenpélda: Dánia, ahol a napilapok viszik el pálmát, méghozzá egész Európában egyedülállóan nagy fölénnyel. Reklámköltés Dániában 8. ábra Érdemes lenne elgondolkodni, vajon miért éri meg Dániában az újságokban hirdetni? (miközben a magyar sajtó arról panaszkodik, hogy a tévés túlsúly agyonnyomja). Lehet, hogy a dánok többet olvasnak, mint mi, magyarok? 15

15 I. 2. A KERESKEDELMI TELEVÍZIÓK HIRDETŐI Naponta a teljes népesség háromnegyede lát legalább egy reklámfilmet (Az AGB Hungary felmérése) I.2.1. A spot Ezek az 5-30 mp hosszúságú reklámfilmek, vagyis a spotok foglalják le a kereskedelmi televíziók műsoridejének mintegy ötödét. Sugárzásukért fizet a hirdető, az előzetesen meghatározott díjszabásnak megfelelően, (illetve attól függően, hogy miként sikerült megegyezni a csatornával). Csak hogy érzékeltessük az arányokat, néhány adat 2004 első két hónapjáról. 9. ábra Értékesített televíziós spotok száma (db) január február forrásadatok: 8. lábjegyzet 16

16 Ebben az időszakban az AGB által mér csatornákon összesen spot került sugárzásra, ami átlagban 1045 reklámfilmet jelent naponta 8 A spotok összhossza 474,18 óra naponta! (ráadásul az év első két hónapja hagyományosan gyengébb szokott lenni az előző év végi csúcs után). Ebben az időszakban a legmagasabb átlagnézettségű reklámfilmek toplistáján megtalálhatjuk Az utolsó szamuráj mozifilm, a Skoda (fiú ráfaragott az autóvásárlásra), illetve a Perwoll aktuális reklámspotjait. 9 Blokkonként átlagosan 5 db spotot nézhetünk végig, melyek 25.9 mp hosszúságúak, szintén átlagban. És hogy kik töltötték meg azt a csaknem reklámblokkot? I A hirdetők Kereskedelmi televízióban tömegterméket reklámozni a legérdemesebb. Talán nem meglepő ezek után, hogy a legfontosabb hirdetők az FMCG szektorból kerülnek ki. Ha a hirdetőket szektorok szerint bontjuk, jól megfigyelhető ez a tendencia. 2001, 2002-ben is a legtöbbet az élelmiszer-iparág áldozott tévéreklámra. Az ötös toplista második helyezettje a szépségápolás, a háztartási cikkek piaca, majd a gyógyszerek, és a telekommunikáció következnek. Bár az arányszámok évről évre módosulnak, a sorrend lényegében változatlan marad. Az öt legfontosabb szektort az élvezeti cikkek, a szabadidő, a közlekedés, a tömegtájékoztatás, és a pénzintézetek követik a sorban. 10 Az utóbbi évek legfontosabb hirdetői is nagyjából ugyanazok maradnak. A sorrend itt is változik, bár a két abszolút befutó eddig az Unilever és a Procter & Gamble maradt. Legfontosabb hirdetők Táblázat Hirdető Spotszám Költés(Ft) 1. Unilever Magyarország Procter & Gamble Reckitt Benckiser Henkel Magyarország Westel Átlagos reklámblokk végignézettség. In: Dömötör Sándor: Ki nézi meg a reklámokat? műhely. L: :00 (továbbiakban: Dömötör,1999) 9 A legmagasabb átlagnézettséget elért reklámfilmek L: :13 10 Szektorok megoszlása hetente 2004-ben. L: :10 17

17 Forrás: AGB Hungary De versenyben van a Henkel Mgyarország, a L Oréal, a Nestlé Hungária, a Ferrero, a Wrigley Hungária, a Coca Cola, a Béres Rt., a Beiersdorf Hungary, a Roche Magyarország, és persze a Westel, a Pannon GSM, és Vodafone is. 11 A legerőteljesebben reklámozott márkák azonban meglepő módon többnyire mégis a telekommunikációs szektorból jönnek. A Vodafone Vitamax Unoja, a Westel Domino, a Matáv csevegő díjcsomagja például a listák élén állnak. 12 Ám ha jobban megvizsgáljuk a helyzetet, rájövünk, hogy ez csak első látásra különös, a megfejtés pedig egyszerű: míg az Unilever vagy a Procter & Gamble költése sok termék között oszlik meg, addig mondjuk a Westel összes költésén esetleg csak 2-3 márka (Westel, Westel Domino) osztozik. Legerőteljesebben hirdetett márkák, táblázat Márka A márka hirdetője Spotszám Költés 1. Vodafone Vodafone Nivea Beiersdorf Hungary Westel Domino Westel Matáv Matáv-csport Westel Westel Forrás: 11. lábjegyzet I.2.3 A legfontosabb hirdetők médiamixe A fentebb említett, költés szempontjából legfontosabb szektorok (élelmiszeripar, szépségápolás, stb.) tipikus televíziós hirdetők. Ezzel szemben például az autós, pénzintézeti vagy telekommunikációs szektoroknak a nem televíziós aránya is jelentős. A diagram (10. ábra) egy kozmetikai termékeket (Procter & Gamble), és egy tömegkommunikációs (Westel) cikkeket forgalmazó cég médiamixét hasonlítja össze 11 Hirdetők. KreativOnline :21 L: :12 18

18 10. ábra Hirdetok médiamixe (%) Procter and Gamble Westel mobil RT. 0 Televízió Napilap Folyóirat Közterület Rádió Egyéb Forrásadatok: Mediagnózis. Közli: 21. láblegyzet Bár mindkét cég elsősorban a televízióban hirdet, jól látszik, hogy míg a Westel a nyomtatott sajtóban és a rádióban is jelentősen költ, addig a Procter szinte kizárólag a televízió felé fordult. A Procter esete egyáltalán nem egyedülálló Magyarországon. Az Unilever, a Henkel és még számtalan hatalmas cég követi ugyanezt a médiapolitikát. Igaz, hogy az FMCG tömegtermékeit igen hatékonyan kommunikálja a televízió, ám az is alapszabály a reklámszakmában, hogy a többirányú kommunikáció nagy valószínűséggel hatékonyabb (és kifizetődőbb) lehet. A televízió csak bizonyos típusú üzenetek továbbítására megfelelő. Egyes termékek (például a műszaki cikkek) esetenként igénylik a hosszabb, teljesebb információt, magyarázatot. Minden bizonnyal a Westel marketingstratégái is így gondolják. Miért szűkült be mégis ennyire a vezető szektorok hirdetőinek reklámmixe? Ahhoz, hogy a kérdésre válaszolni tudjunk, közelebbről kell megvizsgálnunk e szektorok csatornapolitikáját. 12 uo. 19

19 I.2.3. A vezető hirdetési szektorok csatornapolitikája Bár az eddig ismertetett adatok az összes televízióban megjelenő hirdetésekre vonatkoznak, nem nehéz kitalálni, hogy a legnagyobb haszonélvezők itt is a kereskedelmi televíziók (gondoljunk csak a televíziós tortára). Az alábbi táblázat jól szemlélteti, hogy néhány jelentős hirdető hogyan osztja meg erőit az egyes csatornák között. Jelentős hirdetők csatornastratégiája, 2003 jan.-szept. 3. táblázat Unilever Procter &Gamble Vodafone Coca Cola RTL Klub 48% 46% 58% 100% TV2 51% 49% 34% 0% Egyéb 1% 5% 8% 0% Főműsoridő 53% 51% 66% 56% aránya Forrás: AGB-Mediaedge, közli: 23. lábjegyzet Az adatok legfontosabb tanúsága szerint a legjelentősebb hirdetők a televíziós piacon szinte kizárólag a kereskedelmi televíziókban jelennek meg. A Coca Cola például csak az RTL Klubon, az Unilever pedig megosztja erőit közöttük. Összegezve tehát egyrészt 90 %-on felüli arányban a tévékben hirdetnek, ráadásul tévés reklámjaik is 90 %-on felüli arányban a TV2-n és az RTL Klubon futnak. Nem pusztán arról van itt szó tehát, hogy a tévé hatékonyan kommunikálja termékeiket, hanem az is jelentősen közrejátszhat, hogy a kereskedelmi tévék lényegében a tavalyi évig mélyen áron alul adták hirdetési idejüket. Ennek okai persze könnyen kitalálhatók, a kemény verseny nyomta le eddig az árakat. Csakhogy ennek messzemenő következményei lettek az egész médiapiacot illetően. ĺgy olyan hirdetők is bejutottak a televízióba, akik rendesen máshol hirdetnének. Ez igen rossz a többi médiumnak, de nem feltétlenül használ a hirdetőnek sem, aki esetleg egy elhibázott, egyoldalú mixszel dobja piacra termékeit (miközben a kereskedelmi televízió is rosszul jár elkótyavetyélt reklámidejével) 20

20 Az utóbbi hónapokban történt már elmozdulás ezen a téren, (melyről később még szó esik) de hogy mennyiben fogja ez átrendezni a hirdetési piacot (s ezzel együtt a reklámtortát), az még a jövő zenéje. I. 3 A HIRDETÉSHELYEK Mostanában mindenki a Betty breakjére vágyik (Cserhalmi Kinga, az Interaktív produkciós főszerkesztője, októberben) A Betty a csúnya lány, dél-amerikai szappanopera a TV2 késő délutáni programsávjának verhetetlen műsora lett. A sorozat körül kialakult hisztériára jellemző, hogy Crespo Rodrigót, Betty szerelmének magyar hangját többször megfenyegették máskor valószínűleg - jámbor honpolgárok, mivel felháborodtak (a sorozatbeli fiatalember) csúnya viselkedésén. Ezek után nem csoda, ha az első széria utolsó darabja rekordnézettségeket produkált, a hirdetők szempontjából érdekes éves korosztály körében még a 60 %-on felüli közönségarány (Share) sem volt ritka. 13 A Betty azonban nem csak az RTL Klub riogatására volt jó, hanem a hirdetők minél nagyobb számú toborzására is. (Valójában a csatorna főszerkesztői is beszálltak a harcba, hogy saját műsoraik promócióját valahogy elhelyezhessék a szappanoperát megszakító reklámblokkban.) Természetesen egyáltalán nem mindegy, hogy mikor sugározzák a reklámfilmet. Többféle összetevőt kell megvizsgálnia a hirdetőnek ahhoz, hogy terméke számára a legoptimálisabb műsorsávot kiválaszthassa. A csatornák minden egyes műsorsávjának megvan az előre megszabott árfekvése, amelynek alapja az arra az időzónára jellemző nézettség (Rating, jelölése AMR: a jelzett műsor vagy időszak egy átlagos percének közönségnagysága). Mivel a reklámok nézettsége igazodik a tévénézés napközbeni alakulásához, így azok a napszakok, amelyekben többen néznek tévét, hirdetői szempontból drágábbak. A tendencia szerint a hajnali időszakban a Rating lényegében elhanyagolható. Aztán a nap folyamán lassan, de biztosan nő, míg délután, 16 óra magaságában el nem kezd 13 információk.(továbbiakban: RTLOnline) Nézettségi adatok. L: :10 21

21 meredeken emelkedni (amikor elkezdenek hazaszállingózni az emberek), este 19 órakor ugrik meg másodszor erőteljesen a görbe, majd 22 órától ismét lefelé tendál (függelék 1) 14. Hirdetői szempontból tehát a főműsoridő (19-22 óráig) a legértékesebb, s egyben a legdrágább. Ha visszatekintünk 3. táblázatra, láthatjuk, hogy a legfontosabb hirdetők reklámspotjaik mintegy felét ebben a három órás idősávban hirdetik, a másik fele pedig megoszlik az egész nap folyamán. A főműsoridő mellett a délutáni műsorsáv (14:00-19:00) érdemel még figyelmet. A hirdetők szempontjából az sem mellékes, hogy a célzott korosztályt mikor érheti el legvalószínűbben. Reggel inkább az idősebbek néznek tévét, majd délután az egészen fiatalok. Estére kiegyenlítődik a korosztályok aránya. Általános közhiedelem, hogy két műsor között a nézők szörföznek a csatornák között. A AGB felmérése viszont azt mutatja, hogy az átlagos néző a reklámblokk 86%-át végignézi (ám vigyázat, a blokk hossza fordítottan arányos a végignézettséggel!). Ugyanakkor a napszak is befolyásolhatja reklámnézési kedvet: délelőtt kevésbé kapcsolnak el a nézők, mint este, főműsoridőben. 15 Azt sem árt figyelembe venni, hogy a tévénézés szezonális, vagyis a nyár felé haladva egyre kevesebben ülnek otthon a képernyők előtt, majd ősszel újra emelkedik a nézőszám, hogy aztán decemberben, az ünnepek alatt tetőzzön. Hogy képet kapjunk a nagyságrendekről, nézzük meg az RTL Klub néhány díjszabását 2003 októberéből. A csatorna 20 fizetési kategóriába osztotta a napszakokat reggel 6 órától hajnali 2 óráig. A kora reggel 45 ezer forinttal indul, ez a XIX. kategória. Reggel 7 órától a díj felszalad 90 ezer forintra, majd dél körül újra visszaesik 30 ezerre. 14:20-tól fokozatos emelkedő tendencia bontakozik ki, 90, 150, 300 ezer forint egy spot sugárzási díja. A Balázs show-ban 510 ezer forintért lehet hirdetni, a Mónika 750 ezer, a Fókusz 1.8 millió forint. Egész nap a legdrágább a Barátok közt szünete, ez 3.3 millió forintba kerül. 21 órától 22 óráig 2.7 millió forint volt a hirdetés ára, majd től újra csökkenő tendenciát mutat egészen hajnali 2 óráig. 16 Vagyis jól látható, hogy a díjszabás hűen követi az AGB eredményeit. 14 Reklámblokkok átlagos nézettsége- függvény. In :Dömötör, uo. 22

Készült a z ORTT Alka lmaz ott Kommuni ká ciótu domány i Intézete

Készült a z ORTT Alka lmaz ott Kommuni ká ciótu domány i Intézete Készült a z ORTT Alka lmaz ott Kommuni ká ciótu domány i Intézete Az emberek fejében megbíz mit kellene ás áb ól átállítani? Azon túl, hogy az új technológiát meg kell ismerni, az új technológiai eszközöket

Részletesebben

1.1.4. A produkciós osztály akik képesek elkészíteni, amit mások megálmodtak

1.1.4. A produkciós osztály akik képesek elkészíteni, amit mások megálmodtak 1. Mi a reklámügynökség? Mit csinál a médiás? A reklámstratégiát a stratégiai tervezô készíti a többi osztállyal együttmûködve. A reklámkoncepciót a kreatívigazgató alkotja meg. A reklámszöveget a copywriter

Részletesebben

Magyarországi médiapiaci körkép 2013. 1. félév Készítette a Mrs. White Media Consulting Kft. A Médiatanács Médiatudományi Intézetének megbízásából

Magyarországi médiapiaci körkép 2013. 1. félév Készítette a Mrs. White Media Consulting Kft. A Médiatanács Médiatudományi Intézetének megbízásából Magyarországi médiapiaci körkép 2013. 1. félév Készítette a Mrs. White Media Consulting Kft. A Médiatanács Médiatudományi Intézetének megbízásából MTMI-kézirat lezárva: Budapest, 2013. október 1., publikus

Részletesebben

Készült a z ORTT Alka lmaz ott Kommuni ká ciótu domány i Intézete

Készült a z ORTT Alka lmaz ott Kommuni ká ciótu domány i Intézete Készült a z ORTT Alka lmaz ott Kommuni ká ciótu domány i Intézete Az emberek fejében megbíz mit kellene ás áb ól átállítani? Azon túl, hogy az új technológiát meg kell ismerni, az új technológiai eszközöket

Részletesebben

Készült a z ORTT Alka lmaz ott Kommuni ká ciótu domány i Intézete

Készült a z ORTT Alka lmaz ott Kommuni ká ciótu domány i Intézete Készült a z ORTT Alka lmaz ott Kommuni ká ciótu domány i Intézete Az emberek fejében megbíz mit kellene ás áb ól átállítani? Azon túl, hogy az új technológiát meg kell ismerni, az új technológiai eszközöket

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Készítette: Győrffy Katalin Zsófia Budapest, 2006 3 Tartalomjegyzék Bevezetés... 6. oldal Kifejtés

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Rádi Laura 2007.

SZAKDOLGOZAT. Rádi Laura 2007. SZAKDOLGOZAT Rádi Laura 2007. Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Reklám szakirány A SIKERFILM MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓJA HOLLYWOODBAN ÉS

Részletesebben

A keresőmarketing és jövője - Online reklám Magyarországon

A keresőmarketing és jövője - Online reklám Magyarországon 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Levelező tagozat Reklám szakirány A keresőmarketing és jövője - Online reklám Magyarországon Budapest, 2007. Készítette:

Részletesebben

1. A dolgozat témájának bemutatása

1. A dolgozat témájának bemutatása 1. A dolgozat témájának bemutatása A gyermek-fogyasztó tagja a társadalomnak és egyre inkább gazdasági erőként jelenik meg. Teszi ezt a saját fogyasztásával, a szülők fogyasztására gyakorolt hatásával,

Részletesebben

BIG DATA. QR kód. melléklet. Interjú Máth András Ringier Kiadó. RABBIT Online médiatervezés. Média Tehetségkutatók

BIG DATA. QR kód. melléklet. Interjú Máth András Ringier Kiadó. RABBIT Online médiatervezés. Média Tehetségkutatók MARKETINGKUTATÓ NRC#03 2012. tél ingyenes www.marketingkutato.hu BIG DATA QR kód ATM-használat vs. mobilfizetés Interjú Máth András Ringier Kiadó RABBIT Online médiatervezés Média Tehetségkutatók InternetPenetráció:

Részletesebben

EVENTINFO.HU - DIREKT MARKETING AZ INTERNETEN -

EVENTINFO.HU - DIREKT MARKETING AZ INTERNETEN - Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING ÉS TELJES KÖRŰ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS SZAK Nappali tagozat Szolgáltatás és non-profit szakirány EVENTINFO.HU - DIREKT MARKETING

Részletesebben

Intro. Tartalom. Köszöntő. Mező László Ügyvezetőa igazgató, OMD Hungary mezo.laszlo@omd.hu. Aktuális

Intro. Tartalom. Köszöntő. Mező László Ügyvezetőa igazgató, OMD Hungary mezo.laszlo@omd.hu. Aktuális Negyedévente megjelenő magazin Tél 2009 Impresszum Felelős szerkesztő Király Emese Kommunikációs Vezető OmnicomMediaGroup Szerkesztők Bognár Vera Online Senior Média Tervező OMD Digital Deák Dóra Senior

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT DOMJÁN ZSÓFIA

SZAKDOLGOZAT DOMJÁN ZSÓFIA SZAKDOLGOZAT DOMJÁN ZSÓFIA 2010 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK NAPPALI tagozat MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ szakirány A KÖZÖSSÉGI MÉDIA TÉRNYERÉSE AZ ONLINE MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓBAN

Részletesebben

A Free Record Shop termékportfóliójának vizsgálata.

A Free Record Shop termékportfóliójának vizsgálata. Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Helye Marketing Mesterszak Marketing Intézet A Free Record Shop termékportfóliójának vizsgálata. Belső konzulens neve, beosztása:

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR MARKETING MESTERKÉPZÉS SZAK Levelező tagozat

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR MARKETING MESTERKÉPZÉS SZAK Levelező tagozat BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR MARKETING MESTERKÉPZÉS SZAK Levelező tagozat ONLINE MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA EGY SZABADIDŐKÖZPONT SZÁMÁRA Készítette: Tamás Ildikó Budapest,

Részletesebben

LUXUS. Kiváltságosnak. érezzük magunkat a luxustól 6. oldal. A luxusfogyasztó. a bôvülô luxuskínálat 18. oldal

LUXUS. Kiváltságosnak. érezzük magunkat a luxustól 6. oldal. A luxusfogyasztó. a bôvülô luxuskínálat 18. oldal III. évfolyam 36. szám 2011. november december Kiváltságosnak LUXUS érezzük magunkat a luxustól 6. oldal A luxusfogyasztó lélektana 8. oldal Itthon tartja a fogyasztókat a bôvülô luxuskínálat 18. oldal

Részletesebben

Tele a tárca. Lassú víz partot mos. ízlések és pofonok. Meddig lesz még jövő idő? Akadályok a készpénzkímélő fizetési megoldások előtt

Tele a tárca. Lassú víz partot mos. ízlések és pofonok. Meddig lesz még jövő idő? Akadályok a készpénzkímélő fizetési megoldások előtt MARKETINGKUTATo NRC#06 2014. tavasz www.marketingkutato.hu Lassú víz partot mos Elektronikus tartalomfogyasztási szokások Meddig lesz még jövő idő? ízlések és pofonok Nemi szerepek a reklámokban Tele a

Részletesebben

ÖTLET. tehetség. bátorság. nyitottság. játékosság. kíváncsiság. Kreativitás. együttmûködés. a marketingben. mutatni 12. oldal. Egy direktkampányhoz

ÖTLET. tehetség. bátorság. nyitottság. játékosság. kíváncsiság. Kreativitás. együttmûködés. a marketingben. mutatni 12. oldal. Egy direktkampányhoz V. évfolyam 5. szám 2013. november december bátorság Nagy csatornazajban újat mutatni 12. oldal Egy direktkampányhoz is bevállalósnak kell lenni! 15. oldal Európa legjobb fiatal kreatívjai között 24. oldal

Részletesebben

6. oldal. Sziget: a megkerülhetetlen szereplő. A megfelelő tartalom is fontos. 8. oldal. 12. oldal. 23. oldal

6. oldal. Sziget: a megkerülhetetlen szereplő. A megfelelő tartalom is fontos. 8. oldal. 12. oldal. 23. oldal VI. évfolyam 2. szám 2014.március-április-május A SZPONZORÁCIÓ ÚJ ARANYKORA 6. oldal Sziget: a megkerülhetetlen szereplő 8. oldal Legyen költséghatékony és integrált 12. oldal A megfelelő tartalom is fontos

Részletesebben

FOGYASZTÁSI HITELEK: NÖVEKVÕ ELADÓSODOTTSÁG?

FOGYASZTÁSI HITELEK: NÖVEKVÕ ELADÓSODOTTSÁG? 2005. NEGYEDIK ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1 DOBÁK PÉTER SÁGI JUDIT FOGYASZTÁSI HITELEK: NÖVEKVÕ ELADÓSODOTTSÁG? Napjainkban számos kritika éri a magyar háztartások pénzügyi tudatosságát. Leginkább a megtakarítások

Részletesebben

A globális online aggregátorok működésének hatása a hazai tartalomszolgáltatás iparági folyamataira Zöld könyv

A globális online aggregátorok működésének hatása a hazai tartalomszolgáltatás iparági folyamataira Zöld könyv pwc.com/hu A globális online aggregátorok működésének hatása a hazai tartalomszolgáltatás iparági folyamataira Zöld könyv Tartalom Tartalom 4 1 A megbízás tárgya 5 6 2 Az online tartalomszolgáltatás 7

Részletesebben

A MARKETING SZEREPE A FILMGYÁRTÁSBAN ÉS FORGALMAZÁSBAN

A MARKETING SZEREPE A FILMGYÁRTÁSBAN ÉS FORGALMAZÁSBAN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Nappali tagozat Nemzetközi marketing szakirány A MARKETING SZEREPE A FILMGYÁRTÁSBAN ÉS FORGALMAZÁSBAN Budapest, 2010 Készítette:

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Reklám szakirány A PROVOKATÍV REKLÁMOK

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Reklám szakirány A PROVOKATÍV REKLÁMOK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Reklám szakirány A PROVOKATÍV REKLÁMOK Készítette: Balázs Réka Blanka Budapest, 2007. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...

Részletesebben

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009. Konzulens: Dr.

MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009. Konzulens: Dr. MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA VERSENYTÁRSELEMZÉS ÉS HELYZETJELENTÉS AZ ONLINE MAGYAR BANKSZEKTORRÓL 2009 Konzulens: Dr. Kandikó József Főiskolai tanár Online marketing 2009 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

A MAGYAR GYÓGYSZERIPAR REKLÁMHATÉKONYSÁGÁNAK ELEMZÉSE

A MAGYAR GYÓGYSZERIPAR REKLÁMHATÉKONYSÁGÁNAK ELEMZÉSE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Nappali tagozat Nemzetközi Marketing szakirány A MAGYAR GYÓGYSZERIPAR REKLÁMHATÉKONYSÁGÁNAK ELEMZÉSE Budapest, 2011 Készítette:

Részletesebben

AZ MKB BANK MARKETINGTEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, AZ MKB OTTHONKERESŐ KAMPÁNY BEMUTATÁSÁN KERESZTÜL

AZ MKB BANK MARKETINGTEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, AZ MKB OTTHONKERESŐ KAMPÁNY BEMUTATÁSÁN KERESZTÜL Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Kereskedelem és marketing szak 3. tagozat Nemzetközi marketing szakirány AZ MKB BANK MARKETINGTEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, AZ MKB OTTHONKERESŐ KAMPÁNY

Részletesebben

Az országos kereskedelmi televíziók támogatási gyakorlata (2012. január-március)

Az országos kereskedelmi televíziók támogatási gyakorlata (2012. január-március) Az országos kereskedelmi televíziók támogatási gyakorlata (2012. január-március) Bevezetés Manapság a televíziós műsorkínálatot - a minőségre való törekvés helyett - elsődlegesen gazdasági szempontok alakítják.

Részletesebben

Ökonometria. Mission impossible. Interjú TÁVKÖZLÉS. Fmcg. Kampányhatékonyság elemzés idősoros adatokkal. InternetPenetráció: 63%

Ökonometria. Mission impossible. Interjú TÁVKÖZLÉS. Fmcg. Kampányhatékonyság elemzés idősoros adatokkal. InternetPenetráció: 63% MARKETINGKUTATÓ NRC#02 2012. ősz ingyenes www.marketingkutato.hu Mission impossible Mi a baj a fiatalokkal? Ökonometria Kampányhatékonyság elemzés idősoros adatokkal Interjú Szabó Csaba Magyar Telekom

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. Nappali tagozat. Marketingkommunikáció szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. Nappali tagozat. Marketingkommunikáció szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Nappali tagozat Marketingkommunikáció szakirány A KVINT-R KFT. NYOMTATÓPIACI MARKETINGSTRATÉGIÁJÁNAK, - AKTIVITÁSÁNAK ELEMZÉSE,

Részletesebben

Készült a z ORTT Stratég iai Kutat ás ok é s Elemzé sek Pr ogr amja

Készült a z ORTT Stratég iai Kutat ás ok é s Elemzé sek Pr ogr amja Készült a z ORTT Stratég iai Kutat ás ok é s Elemzé sek Pr ogr amja Az emberek fejében megbíz mit kellene ás áb ól átállítani? Azon túl, hogy az új technológiát meg kell ismerni, az új technológiai eszközöket

Részletesebben