JEGYZŐKÖNYV. Dr.Rónay Barnabás képviselő Turcsányi Istvánné képviselő. Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Dr.Rónay Barnabás képviselő Turcsányi Istvánné képviselő. Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2008.december 11-én Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről órai kezdettel. Jelen vannak: Pergő Margit polgármester Nyírő István alpolgármester Borai Tamás képviselő Fülöp Attila képviselő Horváth Jenő képviselő Kruppa József képviselő Punk József képviselő Dr.Rónay Barnabás képviselő Turcsányi Istvánné képviselő Tanácskozási joggal meghívottak: Faragó Istvánné jegyző Karácsony József TESZ vezető Hidvégi Lászlóné hatósági irodavezető Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló Hargitai Tünde Családsegítő Kp. vezető Farkasné Dunai Andrea Süni Óvoda képviseletében Mozgay Dóra Hétszínvirág Óvoda Egyéb meghívottak, jelenlévők: Szőczi Rudolf Horváth Istvánné Kertbarátkör képv. Nyugdíjas Klub vezetője Berhida Távol maradt: Bakonyiné Lentsés Ildikó Vertikál Zrt. Scubert Viktor Vertikál Zrt. Kugler Gyula Bakonykarszt Zrt. Makai Ferenc Bakonykarszt Zrt. Bakonyi Balázs képviselő Nesó Sándorné képviselő Somogyi Józsefné képviselő Molnár Eszter képviselő Talabér Márta képviselő Napirend tárgyalása előtt: Pergő Margit polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 14 fő képviselőből 9 fő az ülés kezdetén jelen van, így a Képviselő-testület határozatképes. A képviselők előzetesen jelezték távolmaradásukat. A polgármester ismerteti a napirendi pontokat, javaslatot tesz

2 2 annak kiegészítésére, tekintettel arra, hogy több tárgyalandó anyag a meghívó kiküldését követően érkezett. A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, a napirendi pontok tárgyalásával egyetértett. 1.) Javaslat az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvízért, szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és kezelésért fizetendő díjakról szóló rendelet módosítására, a víz- és szennyvízcsatorna díjak megállapítására. Borai Tamás: A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztését elfogadásra javasolom. Turcsányi Istvánné: A Településrészi Önkormányzó Testület egyetértett a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatával, a tartalék képzését támogatja. Fülöp Attila: Én utánanéztem kicsit, 2006 évben 4.30 Ft volt elkülönítve, 2007 évben 6 Ft-al emeltük, most Ft és erre 2009 évtől még teszünk 5 Ft-ot. Kérdésem, hogy jelenleg mekkora összeg van elkülönítve? Milyen felújítási munkák készültek el és mit terveznek még megcsinálni. A szolgáltatási területükön más települések is képeznek-e tartalékot, milyen arányban? Kérdésem még, hogy Csajág-Küngös megtették-e ugyanezt, gondoskodtak-e tartalékképzésről? Faragó Istvánné: Aláírt szerződésünk van velük tavaly óta, keletkeznek náluk is elkülönített alapok. Kugler Gyula: 124 önkormányzat területén működünk, a fejlesztési díjhányad beépítése eltérő mindenhol, de átlagosan Ft közötti összeget különítenek el fejlesztésekre. Makai Ferenc: Épp most volt Hajmáskéren is testületi ülés, ott 20 Ft-ot különítettek el, így nekik már 80 Ft fejlesztési hányaduk van. Fülöp Attila: Értem, csak azért kérdeztem, hogy rálátásunk legyen, nagyon nehéz gazdasági helyzet lesz és ezzel még tovább terheljük a lakosságot. De az adatok tükrében

3 3 másként látom én is, először javasolni akartam, hogy ne emeljünk, de most én is elfogadását javaslom. Faragó Istvánné: Az a baj, hogy a rekonstrukcióhoz nem lehet támogatást szerezni, és ha valami váratlan nagy kiadás lesz, nem tudjuk miből fedezni. Kugler Gyula : Jelenleg valóban nincs olyan támogatás, amit Berhida-Pétfürdő távvezetékére lehetne fordítani. Az ivóvíz rekonstrukcióra nem fogunk tudni pályázni ez biztos. Pergő Margit: Az önkormányzat tulajdonát képező rendszer hasznait, de sajnos terheit is viselni kell. A lakosságtól nem kértünk közműfejlesztési hozzájárulást, így viszont növelni kell a fejlesztési hányadot. Van-e észrevétel, kérdés, javaslat? Amennyiben nincs, kérem szavazzanak. A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, a javaslattal egyetértett és a következő rendeletet alkotta meg: BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2008. (XII.15.) rendelete az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatért fizetendő díjról szóló 18/2003.(XII.15.) rendeletének módosításáról (a rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 2.) Javaslat a szemétszállítási díj megállapítására, hulladékgazdálkodásról szóló helyi rendelet módosítására. Borai Tamás : A Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság együttes megtárgyalta a szemétszállítási díj megállapítására, hulladékgazdálkodásról szóló helyi rendelet módosítására tett javaslatot és több ponton nem értettünk egyet a javaslattal. - Véleményünk szerint a megjelentetett költségek nem támasztják alá az 14 %-os emelést. - A bérnövekedés mértékének tervezése jelen gazdasági feltételek között túlzó, nem tűnik ki a korábban beépülő tételek (pl. jelentős kintlévőség, hulladékudvar évi működésének átalakításából adódó költséghányad)

4 4 -A hulladékudvar üzemeltetésének hatósági engedélyekben megjelölt működtetéséről való szerződési feltételek kialakítása előzze meg a díj mértékének meghatározását, hiszen összefügg a feladatellátás és a díj nagysága. -A hulladékgazdálkodási szolgáltatásnak illeszkednie kell a jogszabályi rendelkezések mellett a helyi igényekhez annak érdekében, hogy kevesebb elhagyott hulladék képződjön. - Irreálisnak tartjuk a 300 Ft-os zsák összegét is, honnan vették az inflációs mértéket? Beszéltünk a matricás rendszer bevezetéséről is, ez beválhat? Turcsányi Istvánné: A Településrészi Önkormányzó Testület egyetértett a bizottságokkal, és javasolja hogy a zöldhulladék évi 6 alkalmas elszállítása helyett tegyenek ki konténert a hulladékudvarba és vihesse a lakosság is oda. Schubert Viktor: Megpróbálok válaszolni röviden, az inflációt a KSH állapítja meg, a kintlévőségeink csak jelzés értékkel jelentek meg. A matricás rendszert szeretnénk bevezetni, a nem nyilvántartott felhasználókat tudjuk kiszűrni így. A 300 Ft-os zsákot 280 Ft-ért tudnánk adni, de ennél olcsóbban nem. A zöldhulladék, illetve a hulladékudvarral kapcsolatosan csak a Zrt. számára megadott engedélybe foglaltakat tudjuk vállalni. Fülöp Attila: Mivel a bizottság nem fogadta el a 14 %-os emelést, ezért a kimutatást alaposan átvizsgáltam és így néhány száraznak tűnő, de igen fontos adatot ill. árképzési részletet szeretnék a testülettel megosztani. Ez az árképzés három fő részből áll: 1.) A Vertikál Zrt. lekönyvelt költségeiből 2009 évben a Zrt. várható összköltsége úgy alakul, hogy 2008 év 1-8 hó tényleges adatokból kiszámolják az év végi összköltséget és ez átlagosan 9,5 12 %-kal felszorozzák, így jön ki a 10,1%. 2.) A mérhető mennyiségekből (ami nagyon kevés) Sajnálatos módon az árképzésben nagyon kevés a mért adat. Itt találhatók az ürítések száma, gyűjtő és szállító km és a keletkezett hulladék mennyisége, ill. a lakások száma. Csak megemlíteném, hogy idén is kevesebb lakásszámmal képzik az egységárat. Több településen is ugyanez a probléma, holott később ki fog tűnni ez egy fontos adat és évről-évre nem tudjuk elérni, hogy tényleges adat szerepeljen. 3.) A képzett arányszámokból és tételekből. Ezen arányszámok segítségével mutatják ki a Zrt. összköltségéből a településekre eső költségeket. Pl. a szolgáltatási terület összes gyűjtési költségét elosztják az össz éves gyűjtő km-rel, így ez 1093 lesz. Az összes szállítási költséget elosztják az össz éves szállító km-el, így ez 175 lesz. Az össz számlázási költséget Ft elosztják az összes ingatlan db számával, , ez lesz a 699,61 Ft/ingatlan. az összes kezelt hulladék költségét elosztják az összes költséggel ez 5,52,-Ft. És a később nagyon fontos adat, a szelektív hulladékgyűjtés költségét

5 5 elosztják a begyűjtött lakossági hulladék költségével, ez 2,15 Ft lesz! Még sorolhatnám, de a Berhidára jutó számított nettó szolgáltatási díjakat úgy képzik, hogy a Vertikál Zrt. egész szolgáltatásra vetített arányszámokat megszorozzák a Berhidán mérhető adatokkal. Éves gyűjtő kmx1093 arányszám = költség, ami a tavalyihoz képest 8,1 % növekedés. Éves szállító km x 175 = ami szintén 8,1 %-os növekedés. Bér, járulék nem mérhető, a Vertikál Zrt összköltségből vetítve 8,7 %, az Egyéb költségek szintén nem mérhető, 11,37 %. A hulladékkezelés költsége az elszállított hulladék mennyisége x az 5,52es szorzó ami 13,5 %. Ami ahhoz képest aránytalan, hogy a Berhidán képződő hulladék mennyisége mindösszesen 1 % -al nőtt csak, mellette a lakásszám pedig 6,8 %kal. Tervezett eredménynél az írja, hogy 5 %, de Berhidára vetítve ez 9,86 és 10 %-os emelést jelentene. Ami a nagymértékű díjemelést okozza, az a szelektív hulladékgyűjtés árbevétellel csökkentett költsége, itt 57,6 %-os az emlés!ez annak ellenére olyan magas, hogy 2008 évhez képest 2009-re a Vertikál Zrt. mindösszesen csak 3,6 %-os emelést számolt, ami ezer Ft és emellett a bevétel pedig 28,1 % -ak nő, ami ezer Ft. 12 millió Ft-tal nőtt a 2008 évre tervezett és a 2008 évre várható költség. Miből adódik ez, mi indokolja, hogy Berhidán is ezer Ft-tal növelték a költségeket? Miközben hulladékudvari fejlesztés és karbantartás 8 éve nem volt, a szelektív szigeteket pedig már tavaly elhelyezték? Ugyancsak kiugró a 31,3%-os számlázási költségnövekedés. Nem fedi a valóságot, hogy a lakásszám nem befolyásolja a végösszeget, hiszen az arányszám alapján kimutatott költségre, ahol a lakásszám az alap, ott ha a valós lakásszámnál kisebb számmal osztják az éves költségeket, akkor az azon felül fizetők része nyereség a Zrt-nek. Ha a Vertikál Zrt-nek összesen ezer pozitív eredménye van a szelektív gyűjtésnél, akkor nálunk ez miért jelent Ft-os, azaz 57,6 %-os emelést. A KSH-ról csak annyit, hogy nem a KSH állapítja meg az infláció mértékét, csak tényeket közöl. Az nem ágazati infláció, hanem fogyasztási ár-index, ami a fogyasztási ár növekedést jelenti. Ez egy országos gazdasági mutató. Nem értem továbbá, hogy a tavalyi évben az volt a legfőbb indok, hogy drágul az üzemanyag ár. Most lent van az üzemanyag ár, mégis 12 %-os emeléssel számolnak. Visszatérő probléma a lakásszám, azt is nagy gondnak látom, hogy 8 éve nem volt felújítás, karbantartás a hulladékudvarban, továbbá magasnak tartom a zsákos hulladékgyűjtés emelését is. Összegezve nem javaslom a beterjesztett díj elfogadását az említettek alapján. Maximum 10 %-os emelést javaslok. Schubert Viktor: Köszönöm hogy ilyen részletesen átnézte az anyagot, ez nem jellemző. Reagálnék egy-két dologra. Elsőként a Zrt. csak a Polgárdi hulladéklerakóból indult ki, nem pedig az egész Vertikál Zrt-re vonatkozóan A gyűjtés és szállítás költségeihez még

6 6 hozzákell számolni az elhelyezés költségét, így jön ki a kb %-os emelés. A fajlagos költséggel vannak beszorozva a települési adatok, a lakásszám csak a számlázási költségnél van figyelembe véve. Az éves ürített edényzetszám tehát nem ingatlanszámra, hanem darabszámra vonatkozik. A szelektív gyűjtés is az ürített edényzetre van számolva, megfelel minden tekintetben a Kormány rendeletben előírtaknak. Bakonyiné Lentsés Ildikó: Az 57 %-os emelés nem egészen úgy van, ahogy a képviselő úr mondta. A 2008 évre tervezett és nem a várható költségekkel számoltunk. Év elején az összes éves számlát kiküldjük negyedévre megbontva, ezzel is igyekszünk csökkenteni a számlázási költséget. Faragó Istvánné: Nagyon fontos a jogi szabályozás is. Készül egy másik megállapodás a hulladékudvar üzemeltetéséről, az illegális hulladéklerakás lehetőségeit is igyekszik az önkormányzat mérsékelni. Rögzíteni szükséges az évente 2 alkalommal történő lomtalanítást, mindezt szervezett keretek között akarjuk, ez közös érdek. Schubert Viktor: Fontos a jogi rész valóban, de a gazdasági része fontosabb, cél, hogy mindkét fél jónak találja a szolgáltatás menetét. Tény, hogy a kis városokban jelenleg nem gazdaságos a szelektív hulladékgyűjtés. Igyekszünk minden hulladékot elszállítani, de van egy maximális mennyiség a befogadásra. Faragó Istvánné: Itt lenne szerepe a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezettel történő egyeztetésnek. Ha nem a hulladékudvarba viszik, akkor is kezelni kell. Fülöp Attila: Furcsának találom, hogy 12 millió Ft-tal kevesebb lett tervezve, egy év alatt terhelünk 12 millió Ft-ot a lakosságra? Miből adódik ez a 12 milliós hiány? Schubert Viktor: Automata bálázógépet vettünk, ez majdnem kiteszi a 12 millió Ft-ot. Tehát gépi beruházás volt, de ez egy eseti vétel, magasabb értéket képvisel a bálázott hulladék, így magasabb lesz az árbevétel is. Fülöp Attila: Ez rendben van, de akkor ne egy év alatt jöjjön vissza az ára, hanem pl. 5 év alatt.

7 7 Faragó Istvánné: Akkor az amortizációs költség hol jelenik meg? Starkné Rezeli Erzsébet: Szerintem így duplán számolják el a beszerzést. Pergő Margit: Mi lenne akkor, ha nem terveznék a költséget, tehát nem 1-8 havi adatokkal számolnának, hanem a 12 havi adatokkal. Az I.negyedévben már lehet látni, hogy alakul, mi lenne, ha akkor döntenénk? Bakonyiné Lentsés Ildikó: Nem lenne jó, a jövő évre csak tervezni tudjuk a költségeket. Pergő Margit : De a 12 havi ciklus alapján pontosabban lehet tervezni. Bakonyiné Lentsés Ildikó: December 31-ig rögzíteni kell a Képviselő-testületnek a díjakat. Faragó Istvánné: Ezt egy törvény sem írja elő. Schubert Viktor: Elfogadom, hogy nem jó így ez a szabályozás, de miről is vitatkozunk pontosan? bruttó 130 Ft os emelést irányzott elő a Zrt. a lakosság részére havonta. Nyírő István: Nem is ez a probléma, ha jogos az emelés, akkor rendben van, de van több olyan tétel, amit nem találunk jogosnak. Készült-e kimutatás, hogy az 1850 lakásból hány fő fizet valóban? Tudniillik, a mostani emelést is a rendesen fizetők fogják kigazdálkodni, aki eddig sem fizetett, most sem fog, a szemetét mégis elviszik. Faragó Istvánné: Így van, a matricás rendszer is ezt lenne hivatott kiszűrni, hogy kik azok, akik fizetnek? Az önkormányzat nyitott arra, hogy azok akik jogosultak a lakásfenntartási támogatásra, de nincs edényzete, annak megvegye a hulladékgyűjtőt szociális támogatásként. Mennyibe kerül a Zrt-nél az edényzet?

8 8 Schubert Viktor: Kb. 7 % nem fizet hulladékszállítási díjat. Az edényzetet 4500 Ft+ÁFA összegért tudjuk rendelkezésre bocsátani. Pergő Margit: Tehát javaslat volt a 10 %-os emelés. Javaslat volt továbbá az is, hogy a zöldhulladék elhelyezésére konténereket helyezzenek ki az évi 6 alkalom helyett. Punk József: Jó lenne a konténeres megoldás, konténerbe gyűjtsük a zöldhulladékot az udvarban. Fülöp Attila: Én úgy emlékszem, hogy van olyan irányú nyilatkozat a birtokunkban a Zrt. részéről, melyben kötelezik magukat arra, hogy átveszik a lakossági zöldhulladékot, ennek ellenére megint vita tárgyát képezi. Nem történt meg részükről a zöldhulladék kezelése, holott vállalták. Faragó Istvánné: Az elmúlt évi díjtárgyalás során a szolgáltató a Képviselő-testület ülésén nyilatkozott arról, hogy biztosítja a zöldhulladék szervezett elszállítását. Ezt nem tartotta be, nem került rendezésre a hulladékudvar üzemeltetése. Jogi megoldás az, hogy helyi rendeltbe kell foglalni, innentől be kell tartani, mert különben meg lehet bírságolni. Javaslom a Képviselő-testületnek a rendeleti szabályozást és a hulladékudvar engedélyének megfelelő üzemeltetés kikötését, amelyet felek a közös pályázatukban 10 évre vállaltak. Schubert Viktor: Továbbra is 216 Ft+ÁFA a javaslatom, a zsákot 280 Ft/db áron tudjuk biztosítani. A Hulladékudvar üzemeltetését az engedélyben foglaltak szerint és mennyiség mértékéig biztosítjuk. Borai Tamás: Csak abban az esetben tudom elfogadni a 14 %-os emelést, ha az évi 6 alkalom benne van az árban, továbbá a zsák 280 Ft lesz. A Hulladékudvar üzemeltetése pedig az engedélyben foglalt hulladékok mindegyikére kiterjed. Fülöp Attila: Ha a Zrt. ebben partner, akkor visszavonom a 10 %-os javaslatom. Vagyis fogadjuk el a 216 Ft+ÁFA összeget úgy, hogy a zsák 280 Ft/db, a zöldhulladék elszállítás és a 2x- i lomtalanítás benne van az árban.

9 9 Pergő Margit : Egyetértenek-e a javaslattal a fentiek szerint? A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, a javaslattal egyetértett és a következő rendeletet alkotta meg: BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 29/2008. (XII.15.) rendelete a hulladékgazdálkodásról szóló 24/2000. (XII.20.) rendelet módosításáról (a rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 3.) Javaslat a közterületek használatáról és a közterület-használati díj megállapításáról szóló 21/2005.(IX.30.) rendelet módosítására Borai Tamás: A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztését elfogadásra javasolom. Turcsányi Istvánné: A Településrészi Önkormányzó Testület egyetértett a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatával, a rendeletet elfogadásra javasolja. Fülöp Attila: Kérdésem van, a nál szerepel, hogy épületet, építményt elhelyezni tilos közterületen. Vonatkozik ez pl. arra is, ha teszem fel, ugyanúgy mint Veszprémben a Karácsonyi Vásáron esztétikus fabódékat szeretnének kihelyezni, azt nem engedjük? Faragó Istvánné : Igen, Berhida vonatkozásában nem tudom elképzelni, hogy esztétikus fabódék kihelyezésére sor kerülne. Fülöp Attila: A közterületfoglalási engedélyeknél is ezek szerint nem lehet kiadni engedélyt vendéglátó egységeknél teraszra, vagy arra, hogy székeket asztalokat helyezzen el nyáron a vendéglős? Faragó Istvánné: Így van, ez alapján nem lehet a városközpontban. Ez nem új szabályozás, kb. 10 éve így van.

10 10 Fülöp Attila: Akkor hogy lehetséges, hogy Peremartongyártelepen a központban az Oázis büfé is tőlünk bérli a közterületet e célra? Ezek szerint akkor tőlük is vissza kell vonni? Kruppa József: Legyen a rendeletben hogy jegyzői, vagy polgármesteri engedéllyel lehessen engedélyt kiadni. Pergő Margit: A rendeletet úgy kell megalkotni, hogy azt senkihez ne kelljen igazítani a későbbiekben sem. Szerintem viszont a melléklet így jó, ahogy van, várjunk a végső határidőig a módosításával. Faragó Istvánné: Az Oázis büfét nem érinti, nem városközpont. A rendelet néhány pontjának és a melléklet jogharmonizációs feladat miatti módosítása van napirenden, ez októberégi halasztható. Dr. Rónay Barnabás: Most akkor kirakodás nem lehetséges? Hova lehet kitelepülni? Pergő Margit : Meg van a helye most is, csak a Bezerédi téren, nem a városközpontban. Van-e észrevétel, kérdés, javaslat? Amennyiben nincs, kérem szavazzanak, egyetértenek-e a rendelettel? A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett (Kruppa József ) a javaslattal egyetértett és a következő rendeletet alkotta meg: BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2008. (XII.15.) rendelete a közterületek használatáról és a közterület-használati díj megállapításáról szóló rendelet módosításáról (a rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 4.) Javaslat a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról szóló 22/2005.(IX.30.) rendelet módosítására

11 11 Kruppa József: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság előterjesztését elfogadásra ajánlom. Pergő Margit : Egyetértenek-e a javaslattal az előterjesztés szerint? A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, a javaslattal egyetértett és a következő rendeletet alkotta meg: BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2008.(XII.15.) r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról szóló 22/2005.(IX.30.) rendelet módosításáról (a rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 5.) Javaslat a lakóingatlanok átlagértékeiről szóló 8/2006. (III.31.) rendelet módosítására Faragó Istvánné : Annyi változás van, hogy 2009/10-es évre is vonatkozik a rendelet. Pergő Margit : Egyetértenek-e a javaslattal az előterjesztés szerint? A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, a javaslattal egyetértett és a következő rendeletet alkotta meg: BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2008. (XII.15.) rendelete a lakóingatlanok átlagértékeiről szóló 8/2006.(III.31.) rendelet módosításáról (a rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 6.) Javaslat a Képviselőtestület I. félévi munkatervére Kruppa József: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság I. félévi munkatervére tett javaslatot és azt változtatás nélkül elfogadásra javasolja. Borai Tamás: A Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság együttes ülésén a polgármester által beterjesztett munkatervet elfogadásra ajánlja a

12 12 következő kiegészítéssel: - Előre meghatározott időpontokkal ütemezett intézményi bejárás legyen január hónapban. Punk József: Az Oktatási- Kulturális és Sportbizottság a Pénzügyi Bizottság Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülésén javasoltak alapján a Képviselő-testület I. félévi munkatervére tett polgármesteri javaslatot változtatás nélkül elfogadásra ajánlja. A helyi civil tevékenység értékelésénél a szöveges tájékoztatóhoz készüljön szempont-rendszer a kezelhetőség, egységessé tétel érdekében. Pergő Margit : Egyetértenek-e a javaslattal az előterjesztések szerint? A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, a javaslattal egyetértett és a következő határozatot hozta: 153/2008. (XII.11.) határozat a Képviselőtestület I. félévi munkatervéről Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv ában és a Berhida Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló módosított 7/2003.(IV.30) Ör rendelete aiban foglalt kötelezettségének eleget téve a I. félévi munkatervét az alábbiakban állapítja meg: 2009.január : ülésszünet Feladat előkészítés Előre meghatározott időpontokkal ütemezett intézményi bejárás Berhida: január 19. Peremartongyártelep: január 20. Közfoglalkoztatás terve: január 21. Az előkészítésben részt vesznek: - Önkormányzat bizottságai - Településrészi Önkormányzó Testület - TESZ - Pénzügyi Iroda - FŐ-KÉVE Kft február 26. N a p i r e n d : 1.) Javaslat a közművelődési intézmények munkatervére Előadók: Lengyelné Horváth Andrea közművelődési igazgató

13 13 Oktatási, Kulturális és Sportbizottság Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: - Oktatási, Kulturális és Sportbizottság - Intézmények vezetői - Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Német Kisebbségi Önkormányzat Lengyelné Horváth Andrea közművelődési igazgató 2.) A helyi civil tevékenység értékelése. Előadó: Pergő Margit polgármester Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: -Oktatási- Kulturális és Sportbizottság - Sportegyesületek -civil szervezetek, klubok - Sallai Katalin sportügyintéző Peresztegi Lászlóné aljegyző 3.) Javaslat a évi költségvetés módosítására. Előadó: Pergő Margit polgármester Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: - Önkormányzati bizottságok - Intézmények vezetői - Településrészi Önkormányzó Testület - Pénzügyi Iroda - Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Német Kisebbségi Önkormányzat Horváthné Zakor Tünde Pénzügyi iroda vezetője 4.) Javaslat a 2009.évi gazdasági program és költségvetési terv kialakítására, rendelet megalkotására. Előadó: Pergő Margit polgármester Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: - Önkormányzati bizottságok - Intézmények vezetői - Településrészi Önkormányzó Testület - Pénzügyi Iroda - Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Német Kisebbségi Önkormányzat 5.) A lakóhelyi környezet állapotának értékelése Előadó: Pergő Margit polgármester Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek:

14 14 -Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság - Településrészi Önkormányzó Testület Müller József műszaki és környezetvédelmi ügyintéző 6.) Aktuális ügyek Előadó: Pergő Margit polgármester Közmeghallgatások: a.) március 09. b.) március 10. Kihelyezett ülés a Kultúrházban Kihelyezett ülés a Petőfi Sándor Művelődési Házban N a p i r e n d : 1.) Tájékoztató a évi költségvetés teljesítéséről, évi bevételek várható alakulásáról, gazdasági lehetőségekről, a lakóhelyi környezet állapotáról, a Várpalota Kistérség Többcélú Társulásáról Előadó: Pergő Margit polgármester Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: -Önkormányzati bizottságok -Településrészi Önkormányzó Testület -Intézményvezetők -Pénzügyi Iroda Müller József műszaki és körny.védelmi ügyintéző Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető 2.) A polgármesteri tájékoztató után közmeghallgatás március 26. N a p i r e n d : 1.) Tájékoztató az egészségügyi alapellátás helyzetéről, a táppénzes napok alakulásáról, a védőnői tevékenységről Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: - orvosok -Családsegítő Központ -védőnők - Településrészi Önkormányzó Testület Peresztegi Lászlóné aljegyző Hargitai Tünde Családsegítő Központ vezetője 2.) Javaslat a 2009.évi közbeszerzési tervre Előadó: Pergő Margit polgármester előterjesztés előkészítésében részt vesznek: - Pénzügyi Bizottság - Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság - Településrészi Önkormányzó Testület

15 15 - Pénzügyi Iroda Peresztegi Lászlóné aljegyző Horváthé Zakor Tünde pénzügyi irodavezető Horváthné Zakor Tünde Pénzügyi iroda vezetője 3.) Aktuális ügyek Előadó: Pergő Margit polgármester 4.) Zárt ülés Előadó: Pergő Margit polgármester a.) Javaslat a helyi kitüntetettek személyére Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: - Önkormányzat bizottságai - Településrészi Önkormányzó Testület Peresztegi Lászlóné aljegyző 2009 április 30. N a p i r e n d : 1.) Javaslat a 2008 évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására, a vagyonmérleg, az ellenőrzési feladatok ellátásának értékelésére, további feladatok meghatározására. Előadó: Pergő Margit polgármester Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: - Önkormányzat bizottságai - Településrészi Önkormányzó Testület - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda - Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Német Kisebbségi Önkormányzat - belső ellenőr Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető 2.) Tájékoztató a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Előadó: Hidvégi Lászlóné Hatósági Iroda vezető Hargitai Tünde Családsegítő Központ vez. Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: - Szociális ügyintézők - Családsegítő Központ - Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Német Kisebbségi Önkormányzat Hidvégi Lászlóné hatósági irodavezető Hargitai Tünde Családsegítő Központ vezető

16 16 3.) Beszámoló az átruházott gyermekvédelmi és szociális jogkörök gyakorlásáról, a 2008.évi közfoglalkoztatás tapasztalatairól, a helyi rendeletek végrehajtásából adódó feladatok éves értékelése. Előadók: Pergő Margit polgármester Kruppa József, Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke Turcsányi Istvánné Településrészi Önkormányzó Testület elnöke Karácsony József TESZ vezető Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: - Szociális ügyintézők - Pénzügyi Iroda Hidvégi Lászlóné hatósági irodavezető Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet 4.) Beszámoló a körjegyzőségi feladatok ellátásáról Előadó: Faragó Istvánné Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: - Hidvégi Lászlóné hatósági irodavezető - Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető Peresztegi Lászlóné aljegyző 5.) Aktuális ügyek Előadó: Pergő Margit polgármester május 28. N a p i r e n d : 1.) Tájékoztató a település közrend és közbiztonsági helyzetéről Előadó: Dr.Szabó János Rendőrkapitányság vezető Peresztegi Lászlóné aljegyző 2.) Tájékoztató a évi költségvetés I. negyedévi végrehajtásáról, javaslat a költségvetés módosítására Előadó: Pergő Margit polgármester Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: - Önkormányzat bizottságai - Intézményvezetők - Településrészi Önkormányzó Testület - Pénzügyi Iroda - Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Német Kisebbségi Önkormányzat Horváthné Zakor Tünde pénzügyi Irodavezető 3.) Beszámoló az átruházott szociális jogkörök I. negyedévi gyakorlásáról Előadók: Pergő Margit polgármester Turcsányi Istvánné Településrészi Önkormányzó Testület vezetője Kruppa József Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke

17 17 Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: - Pénzügyi Iroda - Hatósági Iroda, Igazgatási csoport Hidvégi Lászlóné Hatósági Irodavezető Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető 4.) Aktuális ügyek Előadó: Pergő Margit polgármester a.) Ady Endre Általános Iskola igazgatói álláshely pályázat elbírálása 5.) Zárt ülés Előadó: Pergő Margit polgármester június 25. N a p i r e n d : 1.) Javaslat a évi Berhidai Napok rendezvényekre Előadó:Lengyelné Horváth Andrea közművelődési igazgató Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: - Oktatási, Kulturális és Sportbizottság - Településrészi Önkormányzó Testület Lengyelné Horváth Andrea közművelődési igazgató 2.) Javaslat a Képviselőtestület II. félévi munkatervének meghatározására Előadó: Pergő Margit polgármester Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: - Önkormányzat bizottságai - Településrészi Önkormányzó Testület - Polgármesteri Hivatal irodavezetői Peresztegi Lászlóné aljegyző 3.) Tájékoztató a belső piaci szolgáltatásokról szóló Eu irányelvből eredő feladatok végrehajtásáról Előadó: Faragó Istvánné jegyző 4.) Aktuális ügyek Előadó: Pergő Margit polgármester a.) Oktatási intézmények tanulócsoport számának meghatározása Határidő: határozat szerint Felelős: Pergő Margit polgármester Önkormányzati Bizottságok Településrészi Önkormányzó Testület Faragó Istvánné jegyző Peresztegi Lászlóné aljegyző intézményvezetők, irodavezetők kijelölt ügyintézők 7.) Aktuális ügyek

18 18 a.) Javaslat az élelmezési normák meghatározására Kruppa József: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot. Borai Tamás: A Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot. Punk József: Az Oktatási- Kulturális és Sportbizottság is javasolja elfogadni az élelmezési normákat. Turcsányi Istvánné: A Településrészi Önkormányzó Testület egyetértett a bizottsági előterjesztésekkel, a határozati javaslat elfogadását támogatja. Pergő Margit : Egyetértenek-e a javaslattal az előterjesztések szerint? A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, a javaslattal egyetértett és a következő határozatot hozta: 154/2008. (XII.11.) határozat Az élelmezési normákról Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati költségvetési szervek által végzett étkezési feladatok élelmezési normáit a következők szerint határozza meg: 1.) Napközi Otthonos Óvoda 2009.évi díjak - reggeli, ebéd, uzsonna együtt: 260,-Ft 2.) Általános Iskola - reggeli, ebéd, uzsonna együtt: 283,-Ft - menza (ebéd) 186,-Ft 3.) Idősek Klubja: - reggeli, ebéd, vacsora együtt: 355,-Ft(+257=612) 4.) Egyéb ebéd: 265,-Ft(+175=440)+ÁFA Az élelmezési normát január 01-től kell alkalmazni. Az intézmények kötelezően étkező alkalmazottai a norma 80 %-át térítik meg.

19 19 Berhida Város Önkormányzata alkalmazásában álló közalkalmazottak, köztisztviselők, illetve nyugdíjba vonultak a norma 100 %-át térítik meg. Határidő: értesítésre: 2008.december 20. Felelős: Farkasné Dunai Andrea óvodavezető Mozgay Dóra óvodavezető b.) köztisztviselők teljesítménykövetelményének meghatározásáról Kruppa József: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot. Borai Tamás: A Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot. Punk József: Az Oktatási- Kulturális és Sportbizottság is javasolja elfogadni az határozati javaslatot. Turcsányi Istvánné: A Településrészi Önkormányzó Testület egyetértett a bizottsági előterjesztésekkel, a határozati javaslat elfogadását támogatja. Pergő Margit : Egyetértenek-e a javaslattal az előterjesztések szerint? A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, a javaslattal egyetértett és a következő határozatot hozta: 155/2008. (XII.11.) határozat köztisztviselők teljesítménykövetelményének meghatározásáról Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a köztisztviselők teljesítménykövetelményeire vonatkozó előterjesztést és a következő döntést hozta: A köztisztviselők jogállásáról szóló módosított évi XXIII. tv. 34. (3) bekezdése alapján a köztisztviselők teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokról a helyi Képviselő-testület dönt. A kiemelt célok alapján a köztisztviselő munkaköri leírásában foglaltakra is tekintettel az egyéni teljesítménykövetelményeket a jegyző, míg jegyző esetében a polgármester határozza meg. A teljesítménykövetelmények elbírálásának alapjául a Képviselő-testület az alábbi célokat tartja fontosnak: I.) Az önkormányzati ciklushoz kapcsolódó kiemelt célok:

20 20 1.) A évi költségvetés végrehajtásából adódó feladatok 2.) A Polgármesteri Hivatal szervezeti kerete között ellátandó közszolgáltatások színvonalának megőrzése 3.) Az Önkormányzat térségi együttműködésének erősítése, társulásokból adódó feladatok 4.) A helyi civil társadalommal és médiával való kapcsolattartás és azok megfelelő tájékoztatása 5.) A feladat és hatáskörök gyakorlásához kapcsolódó jogszabályok szerinti működés szervezése, ellátása 6.) Az önkormányzati intézmények munkájának segítése 7.) A helyi közszolgáltatások koordinálása II.) Aktuális, kiemelt célok: 1.) Az Európai Unió magyarországi képviselő választási feladatainak sikeres és hatékony lebonyolítása 2.) Az esetleges népszavazás sikeres és hatékony lebonyolítása 3.) A helyi önkormányzati rendeletek végrehajtásához kapcsolódó feladatok ellátása, rendelet-tervezetek előkészítése, jogharmonizáció folyamatos figyelemmel kisérése 4.) Az önkormányzati határozatok határidőben történő közlése, a végrehajtás szervezése Határidő: Egyéni követelmények meghatározására: január 31. Felelős: Pergő Margit polgármester Faragó Istvánné jegyző c.) Óvodák zárva tartási kérelméről Kruppa József: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot. Borai Tamás: A Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot. Punk József: Az Oktatási- Kulturális és Sportbizottság is javasolja elfogadni az határozati javaslatot. Turcsányi Istvánné: A Településrészi Önkormányzó Testület egyetértett a bizottsági előterjesztésekkel, a határozati javaslat elfogadását támogatja. Pergő Margit : Egyetértenek-e a javaslattal az előterjesztések szerint?

/2009. (XII.10.) határozat tervezet a Képviselőtestület I. félévi munkatervéről

/2009. (XII.10.) határozat tervezet a Képviselőtestület I. félévi munkatervéről /2009. (XII.10.) határozat tervezet a Képviselőtestület 2010. I. félévi munkatervéről Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 12. -ában és a Berhida

Részletesebben

/2012. (XII..) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület I. félévi munkatervéről

/2012. (XII..) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület I. félévi munkatervéről /2012. (XII..) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2013. I. félévi munkatervéről Berhida Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2011.(V.3) önkormányzati

Részletesebben

/2014. (XII.15.) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervéről

/2014. (XII.15.) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervéről /2014. (XII.15.) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervéről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 18.-án, órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 18.-án, órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 18.-án, 10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila Héninger

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel.

JEGYZŐKÖNYV február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergõ Margit Fülöp Attila Héninger László Herczeg Gabriella

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Punk József Gerõfi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila Gerõfi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Pergõ Margit Nyírõ István Punk

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületének október 21-i üléséről órai kezdettel.

Jegyzőkönyv. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületének október 21-i üléséről órai kezdettel. Jegyzőkönyv Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. október 21-i üléséről 16.30 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergő Margit Nyírő István Fülöp Attila Gerőfi Roland Héninger László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV december 10-én Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről órai kezdettel.

JEGYZŐKÖNYV december 10-én Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről órai kezdettel. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2009. december 10-én Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről 16.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergő Margit polgármester Nyírő István alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 4-én, 14.10 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 4-én, 14.10 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 4-én, 14.10 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Távol maradtak: Pergõ Margit Nyírõ István

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Városi Önkormányzat Településrészi Önkormányzó Testületének 2010. szeptember 21.-én 17.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Városi Önkormányzat Településrészi Önkormányzó Testületének 2010. szeptember 21.-én 17.00 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Városi Önkormányzat Településrészi Önkormányzó Testületének 2010. szeptember 21.-én 17.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Turcsányi Istvánné Madár Gábor Koltai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV február 25-én órai kezdettel megtartott soronkövetkező üléséről.

JEGYZŐKÖNYV február 25-én órai kezdettel megtartott soronkövetkező üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. február 25-én 17.00 órai kezdettel megtartott soronkövetkező üléséről. Jelen vannak: Turcsányi Istvánné Gerőfi Roland Csomainé Csókási Mónika Héninger László Részönk. Testület

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Herczeg Gabriella képviselõ. Peresztegi Lászlóné

JEGYZŐKÖNYV. Herczeg Gabriella képviselõ. Peresztegi Lászlóné JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5- én, 15,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit polgármester Nyírõ István alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23.-án, 16.00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23.-án, 16.00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23.-án, 16.00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2013. június 25-én 15,00 órai kezdettel. Jelen vannak: Babai János

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2009. november 26-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről 16.00 órai kezdettel.

JEGYZŐKÖNYV. 2009. november 26-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről 16.00 órai kezdettel. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2009. november 26-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről 16.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergő Margit Nyírő István Bakonyi Balázs Borai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. november 27. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Héninger László képviselõ Herczeg Gabriella képviselõ. Peresztegi Lászlóné. Napirend tárgyalása előtt:

JEGYZŐKÖNYV. Héninger László képviselõ Herczeg Gabriella képviselõ. Peresztegi Lászlóné. Napirend tárgyalása előtt: JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 4.-én, 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit polgármester Nyírõ István alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Városi Önkormányzat Településrészi Önkormányzó Testületének 2010. november 23.-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Városi Önkormányzat Településrészi Önkormányzó Testületének 2010. november 23.-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Városi Önkormányzat Településrészi Önkormányzó Testületének 2010. november 23.-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Turcsányi Istvánné Gerőfi Roland Madár

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 6-án 9 óra 15 perces kezdettel a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről jelen vannak:

Jegyzőkönyv. Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről jelen vannak: könyv Készült: 2015. augusztus 31-én Berhida Város Önkormányzat testületének, Vilonya Község Önkormányzat -testületének és Papkeszi Község Önkormányzat -testületének együttes rendkívüli ülésén 16.00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Héninger László képviselõ. Herczeg Gabriella képviselõ. Napirend tárgyalása előtt:

JEGYZŐKÖNYV. Héninger László képviselõ. Herczeg Gabriella képviselõ. Napirend tárgyalása előtt: JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én, 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit polgármester Fülöp Attila

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27 -én, 16.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27 -én, 16.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27 -én, 16.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Pergõ Margit Nyírõ István Gerõfi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 19. napján 16 órakor az öttevényi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bizottsági elnökhelyettes. Peresztegi Lászlóné aljegyző. Lengyelné Horváth Andrea Közművelődési igazgató

JEGYZŐKÖNYV. Bizottsági elnökhelyettes. Peresztegi Lászlóné aljegyző. Lengyelné Horváth Andrea Közművelődési igazgató JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Gazdasági Bizottságának, valamint Humán Ügyek Bizottságának, 2011. november 15.-én 16.00 órai kezdettel megtartott együttes üléséről. Jelen vannak: Humán

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselők neve: Dorkó György képviselő Kelemen Tünde képviselő Pallagi László képviselő

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselők neve: Dorkó György képviselő Kelemen Tünde képviselő Pallagi László képviselő Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. június 25. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat 136/2016. (IX.29.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. szeptember 29-i testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1. A Közösen érted Nagyszentjános

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 1-2., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van.

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van. 51 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2012. február 29. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Nádasdi Frida Palsics

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 20/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 47/2008. (IV.24.) Kt. határozat a 2007 évi zárszámadáshoz kapcsolódó feladatokról A könyvvizsgálói feladatok ellátására a pályázat kiírása megtörtént.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 10/2015. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 10/2015. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 10/2015. K-t. Jegyzőkönyv A 2015. június 8-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. (89-91/2015.) sz. önkormányzati határozat) (-/2015. sz. önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 3/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án 15.30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs Rákóczi u. 2. Telefon: 76/558-131 Fax: 76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 57-3/2015. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Peremartongyártelep Településrészi Önkormányzatának szeptember 05.-én órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Peremartongyártelep Településrészi Önkormányzatának szeptember 05.-én órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Peremartongyártelep Településrészi Önkormányzatának 2013. szeptember 05.-én 17.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Turcsányi Istvánné Részönk. Testület

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28.-án 17 órai kezdettel, a Községházán megtartott üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 TÜSKEVÁR Szám: 125-36/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 15-én (kedden) 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-én tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-én tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12-én tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Németh Sándorné, Bolevácz Zoltán Józsefné

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2016. május 30. napján 19 óra 00 perckor tartott ülésének könyvéből. az alábbi napirendeket fogadta el: 56/2016. (05.30.) számú határozat (Napirendek elfogadása) 1) Beszámoló a Kistérségi Családsegítő

Részletesebben

K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a. Tel: 89/ ; 20/ Fax.: 89/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a. Tel: 89/ ; 20/ Fax.: 89/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9532 K ü l s ő v a t, K o s s u t h u. 7 0. Tel: 89/342-090; 20/418-8690 Fax.: 89/342-090 e-mail: pmkvat@gmail.com Szám: 107-3/2014. J E G Y Z Ő K

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Amely készült: 2015. május 20- án Berhida Város Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 17:40 órai kezdettel. Peresztegi Lászlóné

Jegyzőkönyv. Amely készült: 2015. május 20- án Berhida Város Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 17:40 órai kezdettel. Peresztegi Lászlóné Jegyzőkönyv Amely készült: 2015. május 20- án Berhida Város Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 17:40 órai kezdettel Jelen vannak: Pergő Margit Nyírő István Gerőfi Roland Fülöp Attila Héninger László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 106/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vinár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 11-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2015. augusztus 03. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: Svh/61-1/2015. Készült: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. február

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 30-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-5/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 19 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről 1 Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről Rendeletek: 10/2014. (XII. 23.) sz. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Részletesebben

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 9/2013., c.) határozatai: 61-64., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Az önkormányzat

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet 8/2012. (IV. 13.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-8/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2016. március 21. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi u.

Részletesebben