JEGYZŐKÖNYV. Dr.Rónay Barnabás képviselő Turcsányi Istvánné képviselő. Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Dr.Rónay Barnabás képviselő Turcsányi Istvánné képviselő. Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2008.december 11-én Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről órai kezdettel. Jelen vannak: Pergő Margit polgármester Nyírő István alpolgármester Borai Tamás képviselő Fülöp Attila képviselő Horváth Jenő képviselő Kruppa József képviselő Punk József képviselő Dr.Rónay Barnabás képviselő Turcsányi Istvánné képviselő Tanácskozási joggal meghívottak: Faragó Istvánné jegyző Karácsony József TESZ vezető Hidvégi Lászlóné hatósági irodavezető Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló Hargitai Tünde Családsegítő Kp. vezető Farkasné Dunai Andrea Süni Óvoda képviseletében Mozgay Dóra Hétszínvirág Óvoda Egyéb meghívottak, jelenlévők: Szőczi Rudolf Horváth Istvánné Kertbarátkör képv. Nyugdíjas Klub vezetője Berhida Távol maradt: Bakonyiné Lentsés Ildikó Vertikál Zrt. Scubert Viktor Vertikál Zrt. Kugler Gyula Bakonykarszt Zrt. Makai Ferenc Bakonykarszt Zrt. Bakonyi Balázs képviselő Nesó Sándorné képviselő Somogyi Józsefné képviselő Molnár Eszter képviselő Talabér Márta képviselő Napirend tárgyalása előtt: Pergő Margit polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 14 fő képviselőből 9 fő az ülés kezdetén jelen van, így a Képviselő-testület határozatképes. A képviselők előzetesen jelezték távolmaradásukat. A polgármester ismerteti a napirendi pontokat, javaslatot tesz

2 2 annak kiegészítésére, tekintettel arra, hogy több tárgyalandó anyag a meghívó kiküldését követően érkezett. A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, a napirendi pontok tárgyalásával egyetértett. 1.) Javaslat az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvízért, szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és kezelésért fizetendő díjakról szóló rendelet módosítására, a víz- és szennyvízcsatorna díjak megállapítására. Borai Tamás: A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztését elfogadásra javasolom. Turcsányi Istvánné: A Településrészi Önkormányzó Testület egyetértett a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatával, a tartalék képzését támogatja. Fülöp Attila: Én utánanéztem kicsit, 2006 évben 4.30 Ft volt elkülönítve, 2007 évben 6 Ft-al emeltük, most Ft és erre 2009 évtől még teszünk 5 Ft-ot. Kérdésem, hogy jelenleg mekkora összeg van elkülönítve? Milyen felújítási munkák készültek el és mit terveznek még megcsinálni. A szolgáltatási területükön más települések is képeznek-e tartalékot, milyen arányban? Kérdésem még, hogy Csajág-Küngös megtették-e ugyanezt, gondoskodtak-e tartalékképzésről? Faragó Istvánné: Aláírt szerződésünk van velük tavaly óta, keletkeznek náluk is elkülönített alapok. Kugler Gyula: 124 önkormányzat területén működünk, a fejlesztési díjhányad beépítése eltérő mindenhol, de átlagosan Ft közötti összeget különítenek el fejlesztésekre. Makai Ferenc: Épp most volt Hajmáskéren is testületi ülés, ott 20 Ft-ot különítettek el, így nekik már 80 Ft fejlesztési hányaduk van. Fülöp Attila: Értem, csak azért kérdeztem, hogy rálátásunk legyen, nagyon nehéz gazdasági helyzet lesz és ezzel még tovább terheljük a lakosságot. De az adatok tükrében

3 3 másként látom én is, először javasolni akartam, hogy ne emeljünk, de most én is elfogadását javaslom. Faragó Istvánné: Az a baj, hogy a rekonstrukcióhoz nem lehet támogatást szerezni, és ha valami váratlan nagy kiadás lesz, nem tudjuk miből fedezni. Kugler Gyula : Jelenleg valóban nincs olyan támogatás, amit Berhida-Pétfürdő távvezetékére lehetne fordítani. Az ivóvíz rekonstrukcióra nem fogunk tudni pályázni ez biztos. Pergő Margit: Az önkormányzat tulajdonát képező rendszer hasznait, de sajnos terheit is viselni kell. A lakosságtól nem kértünk közműfejlesztési hozzájárulást, így viszont növelni kell a fejlesztési hányadot. Van-e észrevétel, kérdés, javaslat? Amennyiben nincs, kérem szavazzanak. A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, a javaslattal egyetértett és a következő rendeletet alkotta meg: BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2008. (XII.15.) rendelete az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatért fizetendő díjról szóló 18/2003.(XII.15.) rendeletének módosításáról (a rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 2.) Javaslat a szemétszállítási díj megállapítására, hulladékgazdálkodásról szóló helyi rendelet módosítására. Borai Tamás : A Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság együttes megtárgyalta a szemétszállítási díj megállapítására, hulladékgazdálkodásról szóló helyi rendelet módosítására tett javaslatot és több ponton nem értettünk egyet a javaslattal. - Véleményünk szerint a megjelentetett költségek nem támasztják alá az 14 %-os emelést. - A bérnövekedés mértékének tervezése jelen gazdasági feltételek között túlzó, nem tűnik ki a korábban beépülő tételek (pl. jelentős kintlévőség, hulladékudvar évi működésének átalakításából adódó költséghányad)

4 4 -A hulladékudvar üzemeltetésének hatósági engedélyekben megjelölt működtetéséről való szerződési feltételek kialakítása előzze meg a díj mértékének meghatározását, hiszen összefügg a feladatellátás és a díj nagysága. -A hulladékgazdálkodási szolgáltatásnak illeszkednie kell a jogszabályi rendelkezések mellett a helyi igényekhez annak érdekében, hogy kevesebb elhagyott hulladék képződjön. - Irreálisnak tartjuk a 300 Ft-os zsák összegét is, honnan vették az inflációs mértéket? Beszéltünk a matricás rendszer bevezetéséről is, ez beválhat? Turcsányi Istvánné: A Településrészi Önkormányzó Testület egyetértett a bizottságokkal, és javasolja hogy a zöldhulladék évi 6 alkalmas elszállítása helyett tegyenek ki konténert a hulladékudvarba és vihesse a lakosság is oda. Schubert Viktor: Megpróbálok válaszolni röviden, az inflációt a KSH állapítja meg, a kintlévőségeink csak jelzés értékkel jelentek meg. A matricás rendszert szeretnénk bevezetni, a nem nyilvántartott felhasználókat tudjuk kiszűrni így. A 300 Ft-os zsákot 280 Ft-ért tudnánk adni, de ennél olcsóbban nem. A zöldhulladék, illetve a hulladékudvarral kapcsolatosan csak a Zrt. számára megadott engedélybe foglaltakat tudjuk vállalni. Fülöp Attila: Mivel a bizottság nem fogadta el a 14 %-os emelést, ezért a kimutatást alaposan átvizsgáltam és így néhány száraznak tűnő, de igen fontos adatot ill. árképzési részletet szeretnék a testülettel megosztani. Ez az árképzés három fő részből áll: 1.) A Vertikál Zrt. lekönyvelt költségeiből 2009 évben a Zrt. várható összköltsége úgy alakul, hogy 2008 év 1-8 hó tényleges adatokból kiszámolják az év végi összköltséget és ez átlagosan 9,5 12 %-kal felszorozzák, így jön ki a 10,1%. 2.) A mérhető mennyiségekből (ami nagyon kevés) Sajnálatos módon az árképzésben nagyon kevés a mért adat. Itt találhatók az ürítések száma, gyűjtő és szállító km és a keletkezett hulladék mennyisége, ill. a lakások száma. Csak megemlíteném, hogy idén is kevesebb lakásszámmal képzik az egységárat. Több településen is ugyanez a probléma, holott később ki fog tűnni ez egy fontos adat és évről-évre nem tudjuk elérni, hogy tényleges adat szerepeljen. 3.) A képzett arányszámokból és tételekből. Ezen arányszámok segítségével mutatják ki a Zrt. összköltségéből a településekre eső költségeket. Pl. a szolgáltatási terület összes gyűjtési költségét elosztják az össz éves gyűjtő km-rel, így ez 1093 lesz. Az összes szállítási költséget elosztják az össz éves szállító km-el, így ez 175 lesz. Az össz számlázási költséget Ft elosztják az összes ingatlan db számával, , ez lesz a 699,61 Ft/ingatlan. az összes kezelt hulladék költségét elosztják az összes költséggel ez 5,52,-Ft. És a később nagyon fontos adat, a szelektív hulladékgyűjtés költségét

5 5 elosztják a begyűjtött lakossági hulladék költségével, ez 2,15 Ft lesz! Még sorolhatnám, de a Berhidára jutó számított nettó szolgáltatási díjakat úgy képzik, hogy a Vertikál Zrt. egész szolgáltatásra vetített arányszámokat megszorozzák a Berhidán mérhető adatokkal. Éves gyűjtő kmx1093 arányszám = költség, ami a tavalyihoz képest 8,1 % növekedés. Éves szállító km x 175 = ami szintén 8,1 %-os növekedés. Bér, járulék nem mérhető, a Vertikál Zrt összköltségből vetítve 8,7 %, az Egyéb költségek szintén nem mérhető, 11,37 %. A hulladékkezelés költsége az elszállított hulladék mennyisége x az 5,52es szorzó ami 13,5 %. Ami ahhoz képest aránytalan, hogy a Berhidán képződő hulladék mennyisége mindösszesen 1 % -al nőtt csak, mellette a lakásszám pedig 6,8 %kal. Tervezett eredménynél az írja, hogy 5 %, de Berhidára vetítve ez 9,86 és 10 %-os emelést jelentene. Ami a nagymértékű díjemelést okozza, az a szelektív hulladékgyűjtés árbevétellel csökkentett költsége, itt 57,6 %-os az emlés!ez annak ellenére olyan magas, hogy 2008 évhez képest 2009-re a Vertikál Zrt. mindösszesen csak 3,6 %-os emelést számolt, ami ezer Ft és emellett a bevétel pedig 28,1 % -ak nő, ami ezer Ft. 12 millió Ft-tal nőtt a 2008 évre tervezett és a 2008 évre várható költség. Miből adódik ez, mi indokolja, hogy Berhidán is ezer Ft-tal növelték a költségeket? Miközben hulladékudvari fejlesztés és karbantartás 8 éve nem volt, a szelektív szigeteket pedig már tavaly elhelyezték? Ugyancsak kiugró a 31,3%-os számlázási költségnövekedés. Nem fedi a valóságot, hogy a lakásszám nem befolyásolja a végösszeget, hiszen az arányszám alapján kimutatott költségre, ahol a lakásszám az alap, ott ha a valós lakásszámnál kisebb számmal osztják az éves költségeket, akkor az azon felül fizetők része nyereség a Zrt-nek. Ha a Vertikál Zrt-nek összesen ezer pozitív eredménye van a szelektív gyűjtésnél, akkor nálunk ez miért jelent Ft-os, azaz 57,6 %-os emelést. A KSH-ról csak annyit, hogy nem a KSH állapítja meg az infláció mértékét, csak tényeket közöl. Az nem ágazati infláció, hanem fogyasztási ár-index, ami a fogyasztási ár növekedést jelenti. Ez egy országos gazdasági mutató. Nem értem továbbá, hogy a tavalyi évben az volt a legfőbb indok, hogy drágul az üzemanyag ár. Most lent van az üzemanyag ár, mégis 12 %-os emeléssel számolnak. Visszatérő probléma a lakásszám, azt is nagy gondnak látom, hogy 8 éve nem volt felújítás, karbantartás a hulladékudvarban, továbbá magasnak tartom a zsákos hulladékgyűjtés emelését is. Összegezve nem javaslom a beterjesztett díj elfogadását az említettek alapján. Maximum 10 %-os emelést javaslok. Schubert Viktor: Köszönöm hogy ilyen részletesen átnézte az anyagot, ez nem jellemző. Reagálnék egy-két dologra. Elsőként a Zrt. csak a Polgárdi hulladéklerakóból indult ki, nem pedig az egész Vertikál Zrt-re vonatkozóan A gyűjtés és szállítás költségeihez még

6 6 hozzákell számolni az elhelyezés költségét, így jön ki a kb %-os emelés. A fajlagos költséggel vannak beszorozva a települési adatok, a lakásszám csak a számlázási költségnél van figyelembe véve. Az éves ürített edényzetszám tehát nem ingatlanszámra, hanem darabszámra vonatkozik. A szelektív gyűjtés is az ürített edényzetre van számolva, megfelel minden tekintetben a Kormány rendeletben előírtaknak. Bakonyiné Lentsés Ildikó: Az 57 %-os emelés nem egészen úgy van, ahogy a képviselő úr mondta. A 2008 évre tervezett és nem a várható költségekkel számoltunk. Év elején az összes éves számlát kiküldjük negyedévre megbontva, ezzel is igyekszünk csökkenteni a számlázási költséget. Faragó Istvánné: Nagyon fontos a jogi szabályozás is. Készül egy másik megállapodás a hulladékudvar üzemeltetéséről, az illegális hulladéklerakás lehetőségeit is igyekszik az önkormányzat mérsékelni. Rögzíteni szükséges az évente 2 alkalommal történő lomtalanítást, mindezt szervezett keretek között akarjuk, ez közös érdek. Schubert Viktor: Fontos a jogi rész valóban, de a gazdasági része fontosabb, cél, hogy mindkét fél jónak találja a szolgáltatás menetét. Tény, hogy a kis városokban jelenleg nem gazdaságos a szelektív hulladékgyűjtés. Igyekszünk minden hulladékot elszállítani, de van egy maximális mennyiség a befogadásra. Faragó Istvánné: Itt lenne szerepe a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezettel történő egyeztetésnek. Ha nem a hulladékudvarba viszik, akkor is kezelni kell. Fülöp Attila: Furcsának találom, hogy 12 millió Ft-tal kevesebb lett tervezve, egy év alatt terhelünk 12 millió Ft-ot a lakosságra? Miből adódik ez a 12 milliós hiány? Schubert Viktor: Automata bálázógépet vettünk, ez majdnem kiteszi a 12 millió Ft-ot. Tehát gépi beruházás volt, de ez egy eseti vétel, magasabb értéket képvisel a bálázott hulladék, így magasabb lesz az árbevétel is. Fülöp Attila: Ez rendben van, de akkor ne egy év alatt jöjjön vissza az ára, hanem pl. 5 év alatt.

7 7 Faragó Istvánné: Akkor az amortizációs költség hol jelenik meg? Starkné Rezeli Erzsébet: Szerintem így duplán számolják el a beszerzést. Pergő Margit: Mi lenne akkor, ha nem terveznék a költséget, tehát nem 1-8 havi adatokkal számolnának, hanem a 12 havi adatokkal. Az I.negyedévben már lehet látni, hogy alakul, mi lenne, ha akkor döntenénk? Bakonyiné Lentsés Ildikó: Nem lenne jó, a jövő évre csak tervezni tudjuk a költségeket. Pergő Margit : De a 12 havi ciklus alapján pontosabban lehet tervezni. Bakonyiné Lentsés Ildikó: December 31-ig rögzíteni kell a Képviselő-testületnek a díjakat. Faragó Istvánné: Ezt egy törvény sem írja elő. Schubert Viktor: Elfogadom, hogy nem jó így ez a szabályozás, de miről is vitatkozunk pontosan? bruttó 130 Ft os emelést irányzott elő a Zrt. a lakosság részére havonta. Nyírő István: Nem is ez a probléma, ha jogos az emelés, akkor rendben van, de van több olyan tétel, amit nem találunk jogosnak. Készült-e kimutatás, hogy az 1850 lakásból hány fő fizet valóban? Tudniillik, a mostani emelést is a rendesen fizetők fogják kigazdálkodni, aki eddig sem fizetett, most sem fog, a szemetét mégis elviszik. Faragó Istvánné: Így van, a matricás rendszer is ezt lenne hivatott kiszűrni, hogy kik azok, akik fizetnek? Az önkormányzat nyitott arra, hogy azok akik jogosultak a lakásfenntartási támogatásra, de nincs edényzete, annak megvegye a hulladékgyűjtőt szociális támogatásként. Mennyibe kerül a Zrt-nél az edényzet?

8 8 Schubert Viktor: Kb. 7 % nem fizet hulladékszállítási díjat. Az edényzetet 4500 Ft+ÁFA összegért tudjuk rendelkezésre bocsátani. Pergő Margit: Tehát javaslat volt a 10 %-os emelés. Javaslat volt továbbá az is, hogy a zöldhulladék elhelyezésére konténereket helyezzenek ki az évi 6 alkalom helyett. Punk József: Jó lenne a konténeres megoldás, konténerbe gyűjtsük a zöldhulladékot az udvarban. Fülöp Attila: Én úgy emlékszem, hogy van olyan irányú nyilatkozat a birtokunkban a Zrt. részéről, melyben kötelezik magukat arra, hogy átveszik a lakossági zöldhulladékot, ennek ellenére megint vita tárgyát képezi. Nem történt meg részükről a zöldhulladék kezelése, holott vállalták. Faragó Istvánné: Az elmúlt évi díjtárgyalás során a szolgáltató a Képviselő-testület ülésén nyilatkozott arról, hogy biztosítja a zöldhulladék szervezett elszállítását. Ezt nem tartotta be, nem került rendezésre a hulladékudvar üzemeltetése. Jogi megoldás az, hogy helyi rendeltbe kell foglalni, innentől be kell tartani, mert különben meg lehet bírságolni. Javaslom a Képviselő-testületnek a rendeleti szabályozást és a hulladékudvar engedélyének megfelelő üzemeltetés kikötését, amelyet felek a közös pályázatukban 10 évre vállaltak. Schubert Viktor: Továbbra is 216 Ft+ÁFA a javaslatom, a zsákot 280 Ft/db áron tudjuk biztosítani. A Hulladékudvar üzemeltetését az engedélyben foglaltak szerint és mennyiség mértékéig biztosítjuk. Borai Tamás: Csak abban az esetben tudom elfogadni a 14 %-os emelést, ha az évi 6 alkalom benne van az árban, továbbá a zsák 280 Ft lesz. A Hulladékudvar üzemeltetése pedig az engedélyben foglalt hulladékok mindegyikére kiterjed. Fülöp Attila: Ha a Zrt. ebben partner, akkor visszavonom a 10 %-os javaslatom. Vagyis fogadjuk el a 216 Ft+ÁFA összeget úgy, hogy a zsák 280 Ft/db, a zöldhulladék elszállítás és a 2x- i lomtalanítás benne van az árban.

9 9 Pergő Margit : Egyetértenek-e a javaslattal a fentiek szerint? A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, a javaslattal egyetértett és a következő rendeletet alkotta meg: BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 29/2008. (XII.15.) rendelete a hulladékgazdálkodásról szóló 24/2000. (XII.20.) rendelet módosításáról (a rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 3.) Javaslat a közterületek használatáról és a közterület-használati díj megállapításáról szóló 21/2005.(IX.30.) rendelet módosítására Borai Tamás: A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztését elfogadásra javasolom. Turcsányi Istvánné: A Településrészi Önkormányzó Testület egyetértett a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatával, a rendeletet elfogadásra javasolja. Fülöp Attila: Kérdésem van, a nál szerepel, hogy épületet, építményt elhelyezni tilos közterületen. Vonatkozik ez pl. arra is, ha teszem fel, ugyanúgy mint Veszprémben a Karácsonyi Vásáron esztétikus fabódékat szeretnének kihelyezni, azt nem engedjük? Faragó Istvánné : Igen, Berhida vonatkozásában nem tudom elképzelni, hogy esztétikus fabódék kihelyezésére sor kerülne. Fülöp Attila: A közterületfoglalási engedélyeknél is ezek szerint nem lehet kiadni engedélyt vendéglátó egységeknél teraszra, vagy arra, hogy székeket asztalokat helyezzen el nyáron a vendéglős? Faragó Istvánné: Így van, ez alapján nem lehet a városközpontban. Ez nem új szabályozás, kb. 10 éve így van.

10 10 Fülöp Attila: Akkor hogy lehetséges, hogy Peremartongyártelepen a központban az Oázis büfé is tőlünk bérli a közterületet e célra? Ezek szerint akkor tőlük is vissza kell vonni? Kruppa József: Legyen a rendeletben hogy jegyzői, vagy polgármesteri engedéllyel lehessen engedélyt kiadni. Pergő Margit: A rendeletet úgy kell megalkotni, hogy azt senkihez ne kelljen igazítani a későbbiekben sem. Szerintem viszont a melléklet így jó, ahogy van, várjunk a végső határidőig a módosításával. Faragó Istvánné: Az Oázis büfét nem érinti, nem városközpont. A rendelet néhány pontjának és a melléklet jogharmonizációs feladat miatti módosítása van napirenden, ez októberégi halasztható. Dr. Rónay Barnabás: Most akkor kirakodás nem lehetséges? Hova lehet kitelepülni? Pergő Margit : Meg van a helye most is, csak a Bezerédi téren, nem a városközpontban. Van-e észrevétel, kérdés, javaslat? Amennyiben nincs, kérem szavazzanak, egyetértenek-e a rendelettel? A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett (Kruppa József ) a javaslattal egyetértett és a következő rendeletet alkotta meg: BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2008. (XII.15.) rendelete a közterületek használatáról és a közterület-használati díj megállapításáról szóló rendelet módosításáról (a rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 4.) Javaslat a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról szóló 22/2005.(IX.30.) rendelet módosítására

11 11 Kruppa József: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság előterjesztését elfogadásra ajánlom. Pergő Margit : Egyetértenek-e a javaslattal az előterjesztés szerint? A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, a javaslattal egyetértett és a következő rendeletet alkotta meg: BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2008.(XII.15.) r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról szóló 22/2005.(IX.30.) rendelet módosításáról (a rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 5.) Javaslat a lakóingatlanok átlagértékeiről szóló 8/2006. (III.31.) rendelet módosítására Faragó Istvánné : Annyi változás van, hogy 2009/10-es évre is vonatkozik a rendelet. Pergő Margit : Egyetértenek-e a javaslattal az előterjesztés szerint? A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, a javaslattal egyetértett és a következő rendeletet alkotta meg: BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2008. (XII.15.) rendelete a lakóingatlanok átlagértékeiről szóló 8/2006.(III.31.) rendelet módosításáról (a rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 6.) Javaslat a Képviselőtestület I. félévi munkatervére Kruppa József: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság I. félévi munkatervére tett javaslatot és azt változtatás nélkül elfogadásra javasolja. Borai Tamás: A Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság együttes ülésén a polgármester által beterjesztett munkatervet elfogadásra ajánlja a

12 12 következő kiegészítéssel: - Előre meghatározott időpontokkal ütemezett intézményi bejárás legyen január hónapban. Punk József: Az Oktatási- Kulturális és Sportbizottság a Pénzügyi Bizottság Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülésén javasoltak alapján a Képviselő-testület I. félévi munkatervére tett polgármesteri javaslatot változtatás nélkül elfogadásra ajánlja. A helyi civil tevékenység értékelésénél a szöveges tájékoztatóhoz készüljön szempont-rendszer a kezelhetőség, egységessé tétel érdekében. Pergő Margit : Egyetértenek-e a javaslattal az előterjesztések szerint? A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, a javaslattal egyetértett és a következő határozatot hozta: 153/2008. (XII.11.) határozat a Képviselőtestület I. félévi munkatervéről Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv ában és a Berhida Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló módosított 7/2003.(IV.30) Ör rendelete aiban foglalt kötelezettségének eleget téve a I. félévi munkatervét az alábbiakban állapítja meg: 2009.január : ülésszünet Feladat előkészítés Előre meghatározott időpontokkal ütemezett intézményi bejárás Berhida: január 19. Peremartongyártelep: január 20. Közfoglalkoztatás terve: január 21. Az előkészítésben részt vesznek: - Önkormányzat bizottságai - Településrészi Önkormányzó Testület - TESZ - Pénzügyi Iroda - FŐ-KÉVE Kft február 26. N a p i r e n d : 1.) Javaslat a közművelődési intézmények munkatervére Előadók: Lengyelné Horváth Andrea közművelődési igazgató

13 13 Oktatási, Kulturális és Sportbizottság Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: - Oktatási, Kulturális és Sportbizottság - Intézmények vezetői - Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Német Kisebbségi Önkormányzat Lengyelné Horváth Andrea közművelődési igazgató 2.) A helyi civil tevékenység értékelése. Előadó: Pergő Margit polgármester Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: -Oktatási- Kulturális és Sportbizottság - Sportegyesületek -civil szervezetek, klubok - Sallai Katalin sportügyintéző Peresztegi Lászlóné aljegyző 3.) Javaslat a évi költségvetés módosítására. Előadó: Pergő Margit polgármester Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: - Önkormányzati bizottságok - Intézmények vezetői - Településrészi Önkormányzó Testület - Pénzügyi Iroda - Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Német Kisebbségi Önkormányzat Horváthné Zakor Tünde Pénzügyi iroda vezetője 4.) Javaslat a 2009.évi gazdasági program és költségvetési terv kialakítására, rendelet megalkotására. Előadó: Pergő Margit polgármester Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: - Önkormányzati bizottságok - Intézmények vezetői - Településrészi Önkormányzó Testület - Pénzügyi Iroda - Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Német Kisebbségi Önkormányzat 5.) A lakóhelyi környezet állapotának értékelése Előadó: Pergő Margit polgármester Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek:

14 14 -Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság - Településrészi Önkormányzó Testület Müller József műszaki és környezetvédelmi ügyintéző 6.) Aktuális ügyek Előadó: Pergő Margit polgármester Közmeghallgatások: a.) március 09. b.) március 10. Kihelyezett ülés a Kultúrházban Kihelyezett ülés a Petőfi Sándor Művelődési Házban N a p i r e n d : 1.) Tájékoztató a évi költségvetés teljesítéséről, évi bevételek várható alakulásáról, gazdasági lehetőségekről, a lakóhelyi környezet állapotáról, a Várpalota Kistérség Többcélú Társulásáról Előadó: Pergő Margit polgármester Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: -Önkormányzati bizottságok -Településrészi Önkormányzó Testület -Intézményvezetők -Pénzügyi Iroda Müller József műszaki és körny.védelmi ügyintéző Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető 2.) A polgármesteri tájékoztató után közmeghallgatás március 26. N a p i r e n d : 1.) Tájékoztató az egészségügyi alapellátás helyzetéről, a táppénzes napok alakulásáról, a védőnői tevékenységről Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: - orvosok -Családsegítő Központ -védőnők - Településrészi Önkormányzó Testület Peresztegi Lászlóné aljegyző Hargitai Tünde Családsegítő Központ vezetője 2.) Javaslat a 2009.évi közbeszerzési tervre Előadó: Pergő Margit polgármester előterjesztés előkészítésében részt vesznek: - Pénzügyi Bizottság - Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság - Településrészi Önkormányzó Testület

15 15 - Pénzügyi Iroda Peresztegi Lászlóné aljegyző Horváthé Zakor Tünde pénzügyi irodavezető Horváthné Zakor Tünde Pénzügyi iroda vezetője 3.) Aktuális ügyek Előadó: Pergő Margit polgármester 4.) Zárt ülés Előadó: Pergő Margit polgármester a.) Javaslat a helyi kitüntetettek személyére Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: - Önkormányzat bizottságai - Településrészi Önkormányzó Testület Peresztegi Lászlóné aljegyző 2009 április 30. N a p i r e n d : 1.) Javaslat a 2008 évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására, a vagyonmérleg, az ellenőrzési feladatok ellátásának értékelésére, további feladatok meghatározására. Előadó: Pergő Margit polgármester Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: - Önkormányzat bizottságai - Településrészi Önkormányzó Testület - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda - Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Német Kisebbségi Önkormányzat - belső ellenőr Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető 2.) Tájékoztató a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Előadó: Hidvégi Lászlóné Hatósági Iroda vezető Hargitai Tünde Családsegítő Központ vez. Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: - Szociális ügyintézők - Családsegítő Központ - Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Német Kisebbségi Önkormányzat Hidvégi Lászlóné hatósági irodavezető Hargitai Tünde Családsegítő Központ vezető

16 16 3.) Beszámoló az átruházott gyermekvédelmi és szociális jogkörök gyakorlásáról, a 2008.évi közfoglalkoztatás tapasztalatairól, a helyi rendeletek végrehajtásából adódó feladatok éves értékelése. Előadók: Pergő Margit polgármester Kruppa József, Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke Turcsányi Istvánné Településrészi Önkormányzó Testület elnöke Karácsony József TESZ vezető Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: - Szociális ügyintézők - Pénzügyi Iroda Hidvégi Lászlóné hatósági irodavezető Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet 4.) Beszámoló a körjegyzőségi feladatok ellátásáról Előadó: Faragó Istvánné Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: - Hidvégi Lászlóné hatósági irodavezető - Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető Peresztegi Lászlóné aljegyző 5.) Aktuális ügyek Előadó: Pergő Margit polgármester május 28. N a p i r e n d : 1.) Tájékoztató a település közrend és közbiztonsági helyzetéről Előadó: Dr.Szabó János Rendőrkapitányság vezető Peresztegi Lászlóné aljegyző 2.) Tájékoztató a évi költségvetés I. negyedévi végrehajtásáról, javaslat a költségvetés módosítására Előadó: Pergő Margit polgármester Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: - Önkormányzat bizottságai - Intézményvezetők - Településrészi Önkormányzó Testület - Pénzügyi Iroda - Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Német Kisebbségi Önkormányzat Horváthné Zakor Tünde pénzügyi Irodavezető 3.) Beszámoló az átruházott szociális jogkörök I. negyedévi gyakorlásáról Előadók: Pergő Margit polgármester Turcsányi Istvánné Településrészi Önkormányzó Testület vezetője Kruppa József Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke

17 17 Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: - Pénzügyi Iroda - Hatósági Iroda, Igazgatási csoport Hidvégi Lászlóné Hatósági Irodavezető Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető 4.) Aktuális ügyek Előadó: Pergő Margit polgármester a.) Ady Endre Általános Iskola igazgatói álláshely pályázat elbírálása 5.) Zárt ülés Előadó: Pergő Margit polgármester június 25. N a p i r e n d : 1.) Javaslat a évi Berhidai Napok rendezvényekre Előadó:Lengyelné Horváth Andrea közművelődési igazgató Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: - Oktatási, Kulturális és Sportbizottság - Településrészi Önkormányzó Testület Lengyelné Horváth Andrea közművelődési igazgató 2.) Javaslat a Képviselőtestület II. félévi munkatervének meghatározására Előadó: Pergő Margit polgármester Az előterjesztés előkészítésében részt vesznek: - Önkormányzat bizottságai - Településrészi Önkormányzó Testület - Polgármesteri Hivatal irodavezetői Peresztegi Lászlóné aljegyző 3.) Tájékoztató a belső piaci szolgáltatásokról szóló Eu irányelvből eredő feladatok végrehajtásáról Előadó: Faragó Istvánné jegyző 4.) Aktuális ügyek Előadó: Pergő Margit polgármester a.) Oktatási intézmények tanulócsoport számának meghatározása Határidő: határozat szerint Felelős: Pergő Margit polgármester Önkormányzati Bizottságok Településrészi Önkormányzó Testület Faragó Istvánné jegyző Peresztegi Lászlóné aljegyző intézményvezetők, irodavezetők kijelölt ügyintézők 7.) Aktuális ügyek

18 18 a.) Javaslat az élelmezési normák meghatározására Kruppa József: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot. Borai Tamás: A Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot. Punk József: Az Oktatási- Kulturális és Sportbizottság is javasolja elfogadni az élelmezési normákat. Turcsányi Istvánné: A Településrészi Önkormányzó Testület egyetértett a bizottsági előterjesztésekkel, a határozati javaslat elfogadását támogatja. Pergő Margit : Egyetértenek-e a javaslattal az előterjesztések szerint? A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, a javaslattal egyetértett és a következő határozatot hozta: 154/2008. (XII.11.) határozat Az élelmezési normákról Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati költségvetési szervek által végzett étkezési feladatok élelmezési normáit a következők szerint határozza meg: 1.) Napközi Otthonos Óvoda 2009.évi díjak - reggeli, ebéd, uzsonna együtt: 260,-Ft 2.) Általános Iskola - reggeli, ebéd, uzsonna együtt: 283,-Ft - menza (ebéd) 186,-Ft 3.) Idősek Klubja: - reggeli, ebéd, vacsora együtt: 355,-Ft(+257=612) 4.) Egyéb ebéd: 265,-Ft(+175=440)+ÁFA Az élelmezési normát január 01-től kell alkalmazni. Az intézmények kötelezően étkező alkalmazottai a norma 80 %-át térítik meg.

19 19 Berhida Város Önkormányzata alkalmazásában álló közalkalmazottak, köztisztviselők, illetve nyugdíjba vonultak a norma 100 %-át térítik meg. Határidő: értesítésre: 2008.december 20. Felelős: Farkasné Dunai Andrea óvodavezető Mozgay Dóra óvodavezető b.) köztisztviselők teljesítménykövetelményének meghatározásáról Kruppa József: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot. Borai Tamás: A Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot. Punk József: Az Oktatási- Kulturális és Sportbizottság is javasolja elfogadni az határozati javaslatot. Turcsányi Istvánné: A Településrészi Önkormányzó Testület egyetértett a bizottsági előterjesztésekkel, a határozati javaslat elfogadását támogatja. Pergő Margit : Egyetértenek-e a javaslattal az előterjesztések szerint? A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, a javaslattal egyetértett és a következő határozatot hozta: 155/2008. (XII.11.) határozat köztisztviselők teljesítménykövetelményének meghatározásáról Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a köztisztviselők teljesítménykövetelményeire vonatkozó előterjesztést és a következő döntést hozta: A köztisztviselők jogállásáról szóló módosított évi XXIII. tv. 34. (3) bekezdése alapján a köztisztviselők teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokról a helyi Képviselő-testület dönt. A kiemelt célok alapján a köztisztviselő munkaköri leírásában foglaltakra is tekintettel az egyéni teljesítménykövetelményeket a jegyző, míg jegyző esetében a polgármester határozza meg. A teljesítménykövetelmények elbírálásának alapjául a Képviselő-testület az alábbi célokat tartja fontosnak: I.) Az önkormányzati ciklushoz kapcsolódó kiemelt célok:

20 20 1.) A évi költségvetés végrehajtásából adódó feladatok 2.) A Polgármesteri Hivatal szervezeti kerete között ellátandó közszolgáltatások színvonalának megőrzése 3.) Az Önkormányzat térségi együttműködésének erősítése, társulásokból adódó feladatok 4.) A helyi civil társadalommal és médiával való kapcsolattartás és azok megfelelő tájékoztatása 5.) A feladat és hatáskörök gyakorlásához kapcsolódó jogszabályok szerinti működés szervezése, ellátása 6.) Az önkormányzati intézmények munkájának segítése 7.) A helyi közszolgáltatások koordinálása II.) Aktuális, kiemelt célok: 1.) Az Európai Unió magyarországi képviselő választási feladatainak sikeres és hatékony lebonyolítása 2.) Az esetleges népszavazás sikeres és hatékony lebonyolítása 3.) A helyi önkormányzati rendeletek végrehajtásához kapcsolódó feladatok ellátása, rendelet-tervezetek előkészítése, jogharmonizáció folyamatos figyelemmel kisérése 4.) Az önkormányzati határozatok határidőben történő közlése, a végrehajtás szervezése Határidő: Egyéni követelmények meghatározására: január 31. Felelős: Pergő Margit polgármester Faragó Istvánné jegyző c.) Óvodák zárva tartási kérelméről Kruppa József: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot. Borai Tamás: A Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot. Punk József: Az Oktatási- Kulturális és Sportbizottság is javasolja elfogadni az határozati javaslatot. Turcsányi Istvánné: A Településrészi Önkormányzó Testület egyetértett a bizottsági előterjesztésekkel, a határozati javaslat elfogadását támogatja. Pergő Margit : Egyetértenek-e a javaslattal az előterjesztések szerint?

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-23/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 23-án a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. augusztus 8-i soros n y í l t üléséről. Jelen vannak: Juhász János polgármester Rigó

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. március 27-én 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2010. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. március 26-án du. 14 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésének alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án, 13:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 30-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 30-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 42-26/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. április 28-án (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. december 10-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. december 10-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. december 10-én a ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 17-én 14.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. február 5-én megtartott nyilvános üléséről Rendeletek: 1/2014. (II. 06.) az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről 2/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült: JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben