Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja"

Átírás

1 Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja június 11. Ceglédberceli Híradó Mi is ott leszünk a VB-n! Egyedül meccset nézni nem rossz, de még jobb közösen! Ezért a Világbajnokság idején minden nap várunk Titeket 17:30-tól a Művelődési házban, ahol óriáskivetítőn naponta két meccset nézhetünk meg együtt. Emellett három ingyenes nyereményjátékot is indítunk. 1. Vb tippverseny: ahol az összes mérkőzésre kell tippelni és a legjobb három versenyző értékes sportszervásárlási utalványt nyer (I. hely Ft. II. hely Ft, III. hely Ft). 2. Napi tippverseny: minden nap egy adott meccsel kapcsolatban kell tippelni, akik a legpontosabban tippelnek azok között egy ajándék bort sorsolunk ki. 3. Díjazzuk a szorgalmat is: azok között, akik minden meccsre tippelnek egy magyar válogatott mezt sorsolunk ki. Június 12-én, 19:30-tól várunk mindenkit a nyitómeccsre! Barátokkal együtt szurkolni sokkal jobb! VB tippverseny Szabályzat A Világbajnokság mérkőzéseire tippelhetsz. A tippek leadása naponta történik, aminek a beküldési határideje az első mérkőzés kezdési időpontját jelenti. A tippszelvényt csak helyben, a VB sátorban lehet leadni. A játékba bármikor be lehet csatlakozni, tehát ha valaki lemarad az első pár mérkőzéséről, tippelhet a későbbiekre is, viszont érdemes minden meccsre tippelni. A tippszelvény a belépő megvásárlásával adható le. Minden tippszelvényre rá kell írni a tippelő nevét és a választott jeligét és a mérkőzésekre vonatkozó tippeket. A név és a választott jelige a verseny során végig ugyanaz legyen, mert csak így tudunk beazonosítani. Tippszelvény minta: Jelige: Bakmacska Név: Tipp Elek Tipp a mérkőzés eredményére: 2. Mexikó 2-1 Kamerun 3. Spanyolország 3-2 Hollandia Tippelési határidő: :00 óra Pontozás: Ha a játékos pontosan eltalálja a mérkőzés végeredményét, 4 ponttal jutalmazzuk. Ha a játékos eltalálja a mérkőzés győztesét és a gólkülönbséget (pl.: a tipp 2-1, a mérkőzés pedig 3-2 lett), 3 pontot kap. Amennyiben a játékos nem találja el a gólkülönbséget, de a mérkőzés győztesét sikeresen tippeli meg, 2 ponttal jutalmazzuk. Három nyerési esély: VB tippverseny: a VB meghatározott mérkőzéseire lehet tippelni, a legjobb három helyezett kerül díjazásra. Az I. helyezett 50 ezer forintos, a II. helyezett 30 ezer forintos, a III. helyezett 20 ezer forintos sportszervásárlási utalványt nyer. Napi tippverseny: minden nap egy adott mérkőzésre vonatkozóan lehet tippelni, a legpontosabban tippelő játékosok között egy palack bort sorsolunk ki. Ez a játék a VB tippversenytől független. Díjazzuk a részvételt: akik az összes megjelölt mérkőzésre leadják a tippjeiket, azok között a magyar válogatott mezét sorsoljuk.

2 2. Ceglédberceli Híradó Önkormányzati Hírek Ceglédbercel Község Önkormányzatának képviselő-testülete június 4-én tartotta munkaterv szerinti rendes ülését. Török József polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt ülés óta eltel időszak fontosabb eseményeiről: Május 5-én ülést tartott a Humán Szolgáltató Társulás tanácsa Május 8 án jegyző úrral Cegléd Város 650 éves évfordulója alkalmából ünnepi közgyűlésen vettünk részt. Május 10-én Szabó Pál sportnap került megrendezésre. Május 11-én a kitelepítettekért tartott szentmisén és koszorúzáson vettünk részt. Május 18-án került megrendezésre a búcsú és ennek keretében a Báránytánc. Ezúton mondok köszönetet a rendezvény szervezőinek és résztvevőinek. Május 25-én rendben lezajlott az Európai Parlamenti választás. Május 31-én megrendezésre került a községi gyermeknap, ezúton szeretném megköszönni a program megrendezésében résztvevők közreműködését. Június 4-én a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából tartott megemlékezésen vettünk részt. 1. napirend keretében a Képviselő-testület meghallgatta és elfogadta a Szociális Segítőház Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről szóló beszámolót. 2. napirendben Pető Zsolt jegyző adott jelentést a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok évi ellátásáról. 3. napirend keretében a képviselő-testület hozzájárult a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló rendelet hatálybalépéshez. A rendelet megismerhető a oldalon. 4. napirendben a testület döntött a Dél-Pest Megyei Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása megszűnésének jóváhagyásáról. 5. napirendben a képviselő-testület a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzattal való együttműködés keretében döntést hozott a Tájház felújításáról. A Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza 1. A Ceglédbercel, Pesti út 56. szám alatti Tájház felújítására vonatkozó LEADER projekt megvalósítására tulajdonosi hozzájárulást ad a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzattal részére. 2. Az 1. pontban meghatározott projekt megvalósításához, ezen belül az önerő biztosításához és az asztalos szerkezetek beszerzéséhez a költségvetés általános tartaléka terhére Ft keretösszegű támogatást nyújt. 3. A projekt előfinanszírozásának megvalósításához visszatérítendő támogatást nyújt a CNNÖ részére. 4. Felhatalmazza Török József polgármestert, hogy a 2-3. pontban szereplő támogatás biztosításáról együttműködési megállapodást kössön a CNNÖ elnökével. 6. napirendben a képviselő-testület módosította a közművelődésről és nyilvános könyvtári ellátási feladatokról szóló 10/2007. (V. 18.) önkormányzati rendeletet. 7. napirendben elfogadásra került a évi költségvetési előirányzatok módosítása. 8. napirend keretében a képviselő-testület döntött a művelődési ház belső udvarának befedéséről. 9. napirendben a testület döntött az iskolabüfé eszközeinek megvásárlásáról. 10. napirendben a képviselő-testület döntést hozott a évi villamos energia beszerzésekről. Török József polgármester Ceglédbercel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014.(VI.05.) önkormányzati rendelete a közművelődésről és nyilvános könyvtári ellátási feladatokról szóló 10/2007. (V. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény 77. -a alapján a közművelődésről és nyilvános könyvtári ellátási feladatokról szóló 10/2007. (V. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1.. A Rendelet megnevezése helyébe lép Ceglédbercel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007. (V. 18.) önkormányzati rendelete a közművelődésről és nyilvános könyvtári ellátási feladatokról 2.. A Rendelet bevezetése helyébe lép Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Tv.) 77. -a alapján a közművelődési és nyilvános könyvtári feladataira, annak formáira és azok ellátásának módjára az alábbi rendeletet alkotja: 3.. (1) A Rendelet 2.. (2) bekezdése helyébe lép Az önkormányzat közművelődési, illetve nyilvános könyvtári feladatait elsősorban az általa fenntartott Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár intézményegység (a továbbiakban: Intézmény) fenntartásával látja el. (2) A Rendelet 2.. (3)-(4) bekezdésében a Kulturális, Nemzetiségi és Sport Bizottság megnevezés helyébe a Kulturális és Népjóléti bizottság megnevezés lép.

3 4..(1) A Rendelet 3.. (2) bekezdésének bd) pontjában a kisebbségi megnevezés helyébe a nemzetiségi megnevezés lép. (2) A Rendelet 3.. (2) bekezdésének dc) pontjából a TELEHÁZ-on keresztül mondatrész törölve. 5.. A Rendelet 4.. (1) bekezdésében a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár intézményi mondatrész helyébe az Intézmény megnevezés lép. 6.. A Rendelet 5.. (1) bekezdésében a kisebbségi megnevezés helyébe a nemzetiségi megnevezés lép. 7.. (1) A Rendelet 7.. (1) bekezdésének helyébe lép A díjmentes és díjköteles szolgáltatások körét az Intézmény szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. (2) A Rendelet 1. számú melléklete hatályon kívül helyezve. 8.. A Rendelet 8.. (2) bekezdése hatályon kívül helyezve. 9.. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát veszíti. Török József Pető Zsolt polgármester jegyző Záradék: A rendelet június 5.-én kihirdetésre került. Pető Zsolt, jegyző Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(VI.05.) önkormányzati rendelete A évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.5.) Önkormányzati rendelet módosítására Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló CXCV. törvény 34. -ában foglaltak alapján Ceglédbercel Község évi költségvetéséről szóló módosított 1/2014. (II. 5.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. Ceglédbercel Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 5.) számú rendelet 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetését: E Ft Bevétellel, E Ft Kiadással állapítja meg. 2. Ceglédbercel Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 5.) számú rendelet 3. (3.) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ceglédberceli Híradó Az önkormányzat költségvetésében a Beruházások öszszegét e Ft-ban állapítja meg, melyből EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek összege 869 e Ft. 3. Ceglédbercel Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 5.) számú rendelet 3. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat a kiadások között E Ft általános tartalékot és 0 E Ft Céltartalékot állapít meg. A tartalékokkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának. 4. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Török József Pető Zsolt polgármester jegyző Záradék: A rendelet június 5. én kihirdetésre kerül. Pető Zsolt, jegyző Tájékoztató az Európai Parlamenti választásról Szakszerű előkészítést követően május 25-én rendben, rendkívüli esemény nélkül lezajlott településünkön az Európai Parlament tagjainak választása. Az öt szavazókörben az összesen választópolgárból 914 fő adta le szavazatát. Ennek megfelelően a helyi részvételi arány 25,39%-os volt. A szavazóköri jegyzőkönyvek adattartalma megtekinthető a www. valasztas.hu oldalon. A helyi választási iroda vezetőjeként ezúton szeretnék köszönetet mondani a szavazatszámláló bizottságok választott és delegált tagjainak, a jegyzőkönyvezetőknek és a választási iroda munkatársainak a szakszerű és pontos feladatellátásért. Pető Zsolt, HVI vezető Tájékoztatás az autóval közlekedők részére A 40-es út belterületi szakasza melletti parkolási nehézségek csökkentése érdekében Ceglédbercel Község Önkormányzata nyitott parkolót alakított ki a Pesti út 115. szám melletti üres önkormányzati ingatlanon. A parkoló használatával könnyen megközelíthető a szemközti Posta, valamint a Napsugár Óvoda épülete is. Kérünk minden autóval közlekedőt, hogy a környékbeli intézmények megközelítésénél ne a forgalmas Pesti úton, hanem a parkolóban állítsa le járművét. Köszönjük a közlekedésbiztonság növelésben való együttműködésüket! 3.

4 Ceglédberceli Híradó Tájékoztatás a szippantott szennyvíz elszállítási szolgáltatásról A vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény értelmében az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, birtokosa vagy használója az ingatlanán keletkező, közüzemi csatornahálózattal el nem vezetett háztartási szennyvizet köteles (derítő aknában) gyűjteni, majd köteles a begyűjtésre (szippantásra) jogosultsággal rendelkező vállalkozóval elszállíttatni. A törvény meghatározása szerint a településen önkormányzati rendeletben meghatározott szolgáltató végezhet szippantott szennyvízszállítási szolgáltatást. Közszolgáltatást az végezhet, aki biztosítani tudja a közszolgáltatás személyi és tárgyi feltételeit, amelyek garantálják a közszolgáltatás tartós, rendszeres és a környezetvédelmi szempontoknak maradéktalanul megfelelő ellátását; a végzendő begyűjtési és szállítási tevékenységet a vízügyi hatóságnak bejelentette; közbeszerzési eljárás vagy - ha a közbeszerzésekről szóló törvény szerint nem szükséges - kijelölés alapján a települési önkormányzattal közszolgáltatási szerződést kötött. A közszolgáltatás díját szintén önkormányzati rendeletben kell rögzíteni. A törvényi kötelezettségnek eleget téve Ceglédbercel Község Önkormányzata megalkotta 23/2013.(XII.11.) önkormányzati rendeletét a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról. A rendelet értelmében Ceglédbercel község területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését kizárólag a COMBOS Településtisztasági Bt. végezheti A szolgáltató elérhetősége: COMBOS Településtisztasági Bt Cegléd, Hársfa út 2. Cím: 2700 Cegléd, Hársfa út 2. Telefon: Mobil: Web: telepulestisztasagibt.mtt.hu A közszolgáltatás egységes díja: Ft/m³ + Áfa Polgármesteri Hivatal 4. Tisztelt Ebtartók! Az ebtartás szabályaival kapcsolatban az alábbiakra hívom fel az állattartók figyelmét. Ebnyilvántartás Az állategészségügyről szóló évi CLXXVI. törvény értelmében a települési önkormányzat jegyzője az ebekről nyilvántartást vezet, amelyben az ebtartó adatain kívül (név, lakcím), az eb azonosítási adatait (fajtáját, születési évét, nemét, színét, ha van, jelölési számát) és a veszettség elleni legutóbbi védőoltás időpontját is fel kell tüntetni. A nyilvántartás pontosítása érdekében az ebeket szükség szerint, de legalább háromévenként össze kell írni. A tavalyi évben Ceglédbercelen sor került az ebek öszszeírására, mely alapján a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban szereplő adatok aktualizálása érdekében felhívjuk az ebtartók figyelmét, hogy új eb állományba vétele, meglévő eb elhullása, elkóborlása, elajándékozása, tartási hely megváltoztatása esetén a bekövetkezett változást 8 napon belül be kell jelenteni. A bejelentést az alábbi elérhetőségeken tehető: Postai úton és személyesen : Ceglédberceli Polgármesteri Hivatal, 2737 Ceglédbercel Pesti út cegledbercel.hu Ebek jelölése A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható. A jelölésre vonatkozó szabályok betartását a jegyző és a járási állat-egészségügyi hivatal ellenőrzi. A négy hónaposnál idősebb transzponderrel nem jelölt ebről a jegyző és a szolgáltató állatorvos köteles jelentést tenni a járási állat-egészségügyi hivatal felé. Ebek veszettség elleni védőoltása Az állategészségügyről szóló évi CLXXVI. törvény értelmében a jegyző az oltó állatorvos jelentése alapján az eboltás tényét az ebnyilvántartásba folyamatosan bejegyzi. Az előző évi eboltást elmulasztó ebtulajdonost (ebtartót) - szabálysértési eljárás megindítása mellett - a szervezett oltás befejezését követő 30 napon belül felszólítja a 15 napon belüli pótoltásra, valamint annak igazolására. Ebrendészeti hozzájárulás Ceglédbercel Község közigazgatási területén ebrendészeti hozzájárulást nem kell fizetni. Felkérem az ebtartókat, hogy a jogszabályokban foglaltaknak tegyenek eleget! Szükség szerint gondoskodjanak a nyilvántartás vezetéséhez szükséges változások bejelentéséről, az ebek megjelöléséről, a veszettség elleni védőoltásáról. A Polgármesteri Hivatal folyamatosan ellenőrzi az ebtartás szabályainak betartását és segítséget nyújt a kötelezettségek teljesítéséhez! Pető Zsolt jegyző

5 Macskákkal kapcsolatos felhívás Az elmúlt időszakban több szóbeli megkeresés érkezett a Polgármesteri Hivatalhoz kóbormacskákra panaszkodók és kedvencüket féltő macskatulajdonosok részéről is. A kóbormacskákra panaszkodók sérelmezik az állatok szabad mozgását, mely során a cicák szinte akadály nélkül jutnak el olyan udvarokba is, ahol nem kívánatos a jelenlétük. A kedvenceiket féltő macskások panasza legtöbbször arról szól, hogy a elkóborlásból visszaérkező cicájuk sokszor rossz egészségi állapotban tér vissza, mely akár fizikai bántalmazásból, vagy mérgezésből is adódhat. A Polgármesteri Hivatal részéről a macskatartással kapcsolatos szakmai tanácsokat nem tudunk adni, azonban a téma kapcsán szeretném felhívni a figyelmet az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény rendelkezéseire. A törvény elsődleges célként határozza meg az állatvilág megőrzését, egyedeinek ésszerű és hatékony védelmét, valamint az állatvédelem szabályainak megalapozását. A jogszabály előírás szerint az állattartóknak a jó gazda gondosságával az állat számára olyan életkörülményeket kell biztosítania, amely az annak fajára, fajtájára és nemére, korára jellemző fizikai, élettani, tenyésztési és etológiai sajátosságainak, egészségi állapotának megfelel, tartási, takarmányozási igényeit kielégíti. Az emberi környezethez szokott állat tulajdonjogával, tartásával felhagyni nem szabad. A felelős állattartás szabályainak betartása mellett felhívom a figyelmet az állatok, így a macskák védelmével és kíméletével kapcsolatos szabályok betartására, a szándékos, vagy gondatlan sérülés és károkozás tilalmára is. Ceglédberceli Híradó A törvény ugyanis biztosítja az állatok védelmét és kíméletét azzal, hogy megfogalmazza az állatkínzás tényállási elemeit. Ennek megfelelően: 6. (1) Az állatnak tilos indokolatlan vagy elkerülhető fájdalmat, szenvedést vagy sérülést okozni, az állatot károsítani, így különösen az állatot nem szabad: a) kínozni, Mindezek mellett a büntetőtörvénykönyv is büntetni rendeli az indokolatlan bántalmazás, vagy az egészségkárosodást okozó bánásmódot 244. (1) Aki a) gerinces állatot indokolatlanul oly módon bántalmaz, vagy gerinces állattal szemben indokolatlanul olyan bánásmódot alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy annak maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozza, b) gerinces állatát vagy veszélyes állatát elűzi, elhagyja vagy kiteszi, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha az állatkínzás a) az állatnak különös szenvedést okoz, vagy b) több állat maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozza. Kérem mindenkitől az állatok, így a macskák védelmével kapcsolatos erkölcsi szabályok és jogi rendelkezések betartását. Pető Zsolt jegyző Tisztelt Lakosság! Ceglédbercel község több utcájában problémát jelent az ingatlanok beazonosítása a hiányzó, vagy rosszul elhelyezett házszámtáblák miatt. A házszámtábla nélküli lakóházak megnehezítik a közszolgáltatók, a postai kézbesítők, az orvosok, mentők, betegszállítók mindennapi munkáját, illetve esetenként a gyors segítségnyújtását. Kérünk minden tulajdonost, hogy az ingatlanát a közterületről jól látható, a címnyilvántartással megegyező házszámtáblával jelölje meg. Kérjük továbbá, hogy a házszám táblát az épület közterület felé néző homlokzatán annak bejárat felöli részén, vagy előkertes beépítés esetén a kerítésen bejárati részén helyezze el. Köszönjük segítő közreműködésüket! Pető Zsolt jegyző Tisztelt Lakosság! Kérem Önöket, hogy az ingatlanjuk előtti közterületen végzett kaszálást, fűnyírást követően a burkolt csapadékvíz elvezető árkokba került füvet és nyesedékeket távolítsák el. A növényi hordalék a település alsóbb részein dugulásokat okozhat, ezáltal veszélyezteti a csapadékvízelvezető árkok közvetlen szomszédságában található ingatlanokat. Köszönöm segítő munkájukat! Hornyik László Település üzemeltetési csoportvezető 5.

6 6. Ceglédberceli Híradó Báránytánc 2014 Május 16-a, vagy az azt követő vasárnap évek óta a Báránytánc megrendezésének időpontja is. Ebben az évben május 18-ára esett ez a nap, s mivel már reggeltől felhők tornyosultak az égen, így több előrejelzés alapján úgy döntöttünk, hogy a Művelődési Házban tartjuk meg rendezvényünket. A fát a Műhely dolgozói hozták a faluba, majd Kellner György segítségével állítottuk fel. Miután berendeztük a helyszínt, vártuk a délután 4 órát, hogy elkezdődhessen az idei Báránytánc. Délután 3 órától érkeztek a fellépők, akik kényelmesen felöltöztek, majd berendeztük a színpadot az első produkcióhoz, miközben a műsorvezető lányok és a bárányfogó fiúk is megérkeztek. Miután minden elkészült, kezdetét vette a műsor. Először Márki Sándor tanítványai, a Ceglédberceli Ifjúsági Fúvószenekar tagjai léptek színpadra. Első számuk a Báránytánc-polka volt, melyet Márki Sándor írt Egyesületünk részére, miután néhány éve személyesen látta rendezvényünket. Műsorukban három számot hallhatott a közönség. Az egyiknél Balla Viktor tanár úr virtuóz szólójátéka aratott nagy tetszést. A repertoár után a közönség vastapssal fogadta a fiatalokat, mely után jöhetett a ráadás. A sikeres megnyitó után Bogyay Kata németül, Kurucz Nikolett pedig magyarul köszöntötte a vendégeket. Ezután a táncosoké volt a színpad. Először a legkisebbeket, az óvodásokat láthatta a közönség Kőrösiné Szeidl Rita és Magyarné Végvári Judit irányításával. Az apróságok után a Lambemasterek tánca következett. A nyolc pár gyönyörű ruhákban, nagyszerű tánctudással szórakoztatta a közönséget. Műsoruk nyitánya hagyományosan egy berceli ugrós volt, majd egy keringőt, és két polkakoreográfiát láthattunk. A közönség ismét vastapssal jutalmazta a fiatalok műsorát, így a táncosok is ráadást adtak. A fiatalokat a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Fúvós Kisparty kísérte, Kövesdi István vezetésével. A következő fellépő az általános iskola alsó tagozatos csoportja, a Frohe Kindern Tanzgruppe volt, Molnár Lászlóné vezetésével. Az ő produkciójukat is nagy tapssal jutalmazta a közönség. Az alsósok után a felsősöket láthattuk, a Fantasztikus TizenNégyest. Az ő műsorukban bevonulást, gyermektáncot és polkakoreográfiát láthattak. Az iskolások sorát a Visszatérők csoportja zárta. Nevük alapján középiskolások és már fiatal felnőttek alkották, akik tánctudását jó volt látni. Az általános iskola alsó és felső tagozatos csoportját valamint a Viszszatérőket is a Kisparty kísérte. A műsort egy felnőtt csoport zárta, a Botlósok és Kotlósok. A Farsangszobán már nagy sikerrel előadott műsorukat láthattuk, ismét mosolyt csalva ezzel a nézők arcára. Az idei Báránytánc jól sikerült, és reméljük, hogy jövőre ismét találkozunk majd! Köszönjük szépen minden segítőnknek valamint támogatónknak, hogy ebben az évben is hozzájárultak a rendezvény sikeres lebonyolításához! Rendezvényünkre anyagi támogatást az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt és az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő által lebonyolított NEMZ-KUL pályázaton keresztül, illetve Ceglédbercel Község Önkormányzatától, és a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzattól kaptunk. Ezúton is szeretnénk megköszönni segítségüket! A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Ifjúsági Egyesület nevében: Polónyiné Zsuzsandor Ibolya A Szent X. Piusz Énekkar hírei A húsvéti ünnepek elmúltával az énekkarnak nem sok ideje maradt a pihenésre, ugyanis május 11-én a kitelepítettekért mutatott be az Egyház szentmisét, majd május 18-án a templomunk búcsúja volt, május 25-én az elsőáldozókért volt szent mise. Időközben meghívás érkezett Martfűről 6 énekkar részvételével megrendezendő pünkösdi kórustalálkozóra. Mihály Atya belegyező szavai után örömmel elfogadtuk a meghívást. Mivel nemzetközi hírnévvel rendelkező kórusok részvételével zajlik a találkozó, így nagy megtiszteltetés volt számunkra a megkeresés. A Katolikus Egyház következő nagy ünnepe a virágsátoros Úrnapi ünnepi szentmise és körmenet. Itt szeretném megköszönni községünk polgárőreinek, hogy egyházi körmeneteinken vigyáznak értékeinkre és biztosítják a zavartalan ünneplést. Szabó A szentmisék rendje Kedden óra Péntek óra Vasárnap óra Vasárnap óra

7 Anyakönyvi hírek Hol voltam, mikor még nem voltam? Előletek jól elbújtam! Piciny búzamag, az voltam. Ezüst csillag egy álomban. Mi minden voltam helyettem, Mielőtt még meg sem születtem. Május hónapban született gyermekek: Belkó Szófia Katalin Szülők: Stiller Katalin és Belkó János Krausz Kinga Szülők: Péntek Diána és Krausz Tamás Hogyha szeretsz, add a kezed, és ne kérdezd, hogy ki vezet, és ne kérdezd, hogy hova megyünk, csak azt kívánd, örökre együtt legyünk. Május hónapban házasságot kötöttek: Pjeczka Dóra és Kollár Gergely Kajzer Adrienn és Szlovák Gergely Ez a világ, e földi élet Mi más az ifjúnak s a vénnek! Előbb arany, utóbb csak talmi, S a vége az, hogy meg kell halni Május hónapban elhunyt halottaink: Dudás Antalné 66 év, Szép u. 20., Király Ferencné 48 év, Szép u. 9., Tóth Pál 82 év, Cserői u. 18/a., Hegedűs József 78 év, Hunyadi u. 15., április 11-én köszöntöttük Feleki Jánosnét 90. születésnapja alkalmából! Ceglédberceli Híradó NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete május 19-én tartotta ülését. Első napirendi pontban a Képviselő-testület a Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzethatárának kijelölésével kapcsolatos egyetértési jog gyakorlásáról döntött és hozott határozatokat. Második napirendi pontban a Képviselő-testület a Magyarországi Németek Országos Zarándoknapján és Búcsúján való részvételről szóló beszámolót tárgyalta meg és fogadta el. Harmadik napirendi pontban a Képviselő-testület a május 11-i kitelepítési megemlékezésről szóló beszámolót fogadta el. Negyedik napirendi pontban a Képviselő-testület a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Ifjúsági Egyesülettel való együttműködési megállapodását vizsgálta felül és döntött a megállapodás 1 évre történő megkötéséről. Ötödik napirendi pontban a Képviselő-testület a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kultúregyesülettel való együttműködési megállapodását vizsgálta felül és döntött a megállapodás 1 évre történő megkötéséről. Hatodik napirendi pontban a Képviselő-testület a Tájház felújítására benyújtott MVH pályázat támogatásának elfogadását, valamint a projekt megvalósítását tárgyalta meg. Hetedik napirendi pontban a Képviselő-testület a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Napsugár Óvodájával, valamint a Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolával kötött együttműködési megállapodások alapján a német nemzetiségi oktatás feltételeinek bővítése érdekében az intézmények támogatási kérelmét tárgyalta meg és döntött a támogatások mértékéről. Egyebek napirendi pontban szó volt a május 18-i Báránytánc rendezvényről. Zárt ülés keretében a Képviselő-testület a tanulmányi és nyelvvizsga ösztöndíjak odaítélését tárgyalta meg. Ceglédbercel, június 5. Farkas Szabolcs sk., elnök NÉMET NEMZETISÉGI TANULMÁNYI ÉS NYELVVIZSGA ÖSZTÖNDÍJAK A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat az általános iskolai ballagáson és évzáró ünnepélyen adja át értékes ösztöndíjait a német nemzetiségi tanulmányi versenyeken sikeresen szereplő, illetve a német nyelvvizsgát megszerző tanulók részére. Az idei évben is közel 30 tanulót részesít az önkormányzat elismerő oklevélben, amely mellé nemzetiségi táborozást, táblagépet, könyvutalványt, ajándékkönyvet kapnak. 7.

8 Ceglédberceli Híradó FOLYTATÓDIK A TÁJHÁZ FELÚJÍTÁSA Az Újhartyáni Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzattal közös MVH LEADER pályázatot nyújtott be az újhartyáni és a ceglédberceli tájházak felújítására. A pályázat ceglédberceli fejezetét a Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága ,- Ft támogatásban részesítette. A támogatói határozat alapján a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, mint pályázó szervezetnek a beruházás ÁFA értékét, ,- Ft-ot önerőként kell biztosítania. A támogatói határozat alapján a felújítási munkák megkezdhetők, és december 31-ig a kivitelezést be kell fejezni. A projekt keretén belül a tájház, a melléképület és az udvar felújítási munkái közül az alábbiak valósíthatók meg: fő és melléképület nyílászárók felújítása, mázolása, a melléképület pincéjének felújítása és látogathatóvá tétele, a nyári konyha belső javítása, festése, udvar felújítása, fő és melléképület tetőszerkezetének felújítása. A szükséges önerő biztosítása, illetve az utófinanszírozásból fakadó forráshiány miatt a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat kérelmezte Ceglédbercel KÖNYVCSOMAG ÉS TÁBLAGÉPEK A NÉMET OKTATÁSHOZ Szintén az az általános iskolai évzáró ünnepélyen kerül átadásra a német munkaközösség részére az a 65 ezer Ft értékű könyvcsomag, illetve 4 táblagép, mely a német nyelv oktatását és a nemzetiségi versenyeken való részvételt hivatott segíteni. Község Önkormányzatától az előfinanszírozáshoz szükséges összeg megelőlegezését, illetve a szükséges önrész 50-50%-ban történő megosztását a két önkormányzat között. Az erről szóló határozatokat mindkét képviselőtestület elfogadta, a projekt finanszírozásának feltételeit együttműködési megállapodásban rögzíti a két önkormányzat. A megállapodásban foglaltak alapján a pályázati elszámolást követően és a támogatás megérkezése után az előfinanszírozás megelőlegezett összegét a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat visszautalja Ceglédbercel Község Önkormányzata részére. A települési önkormányzat emellett az asztalos szerkezetek (kapu, nyílászárók) beszerzéséhez további ,- Ft saját forrást biztosított, így a tájház felújítására fordítható összeg: ,- Ft. A tájház felújítási projekt két szempontból jelent fontos sikert: egyrészt Újhartyán várossal és német nemzetiségi önkormányzatával való sikeres együttműködés eredménye; másrészt Ceglédbercel Község Önkormányzatával közös régi célunk megvalósítása érdekében a két önkormányzat megbízható és segítőkész partnerként együttműködik. Reméljük, hogy a felújítást követően tájházunk még sok évig ellátja Ceglédbercel nemzetiségi hagyományainak megőrzésében nélkülözhetetlen szerepét! Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat köszönetét fejezi ki Bánóczi Ilonának, a Józsefvárosi Német Önkormányzat községünkben élő képviselőjének az értékes német nyelvű könyvek adományozásáért! A könyvek a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár állományát gyarapították és kölcsönözhetők. Pest megyei és Fővárosi Szervezet Települési Agrárgazdasági Bizottság Ceglédbercel Tisztelt kamarai tag, gazdálkodó! Megváltozott a falugazdász fogadónap!!! Balaskáné Schvart Szilvia személyében új falugazdász tart fogadónapot Ceglédberceli polgármesteri hivatal 2-es szobájában, keddi napokon 13:00-15:30-ig (tel: ). Egyéb időpontokban a falugazdászok Cegléd, Kossuth Ferenc utca 1. ( Volt tiszti klub I. emelet, nagypostával szemben) alatti irodában várják a gazdálkodókat. Hétfő - Szerda 09:00-12:00, 13:00-16:00 Csütörtök szünetel, rendkívüli esetben előzetes telefonos egyeztetés szükséges! Péntek 09:00-12:00 Telefonos elérhetőségek: , A mezőgazdasági kockázat kezelési rendszerbe bejelentkezett gazdálkodók, jégkár, viharkár, felhőszakadás, belvíz káreseményeiket a falugazdászon keresztül tehetik meg. A falugazdász részletes felvilágosítással segíti a gazdálkodókat. Ceglédbercel, június 04-én Tisztelettel: Szeleczki Mihály Pál sk., bizottság elnöke 8.

9 SZELEKTÍV HÍRLEVÉL II. félév Tisztelt Ügyfelünk! Ceglédbercel településén továbbra is az ÖKOVÍZ Nonprofit Kft. végzi a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. Célunk, a szelektív hulladék gyűjtés eddigi sikerességének megőrzése. Együttműködő munkájukat ezúton is köszönjük és kérjük, hogy tartsanak velünk és gyűjtsünk együtt szelektíven! HÁZHOZ MENő SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS Újrahasznosítható csomagolási hulladékok gyűjtése: A szelektíven gyűjtött újrahasznosítható csomagolási hulladékokat (pl. papír, műanyag, fém, italos karton), - az eddig alkalmazott térítésmentes zsákjuttatási rendszer szerint a rendelkezésre bocsátott sárga színűmőanyag zsákban keverten gyűjtheti és az alábbi hulladékgyűjtési napokon helyezheti ki az ingatlana elé. A gyűjtési útmutató a zsákokon megtalálható (péntek), (péntek), (péntek), (péntek), (péntek), (péntek) Gyűjtési időszak: az Ön gyűjtési körzetében havonta egy alkalommal a fent megadott napokon. FONTOS: Kérjük, hogy a biztonságos munkavégzés érdekében üveget NE helyezzen a zsákokba! Zsákok gyűjtésének módja: A sárga zsákokat a gyűjtési napokon reggel 7.00 óráig szíveskedjen kihelyezni az ingatlana elé, mert a hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása után, kihelyezett zsákokat nem áll módunkban elszállítani! Amennyiben a zsákba háztartási vegyes hulladék, lom, üveg, vagy nem megfelelı típusú, illetve szennyezett hulladék kerül, úgy Társaságunk jogosult megtagadni annak elszállítását! Amennyiben a cserezsák kevésnek bizonyul, az újrahasznosítható hulladékokat bármilyen más áttetsző, műanyag zsákban is kihelyezheti, az ingatlana elé! Elérhetőségeink: Ügyfélszolgálati irodánk címe: 2700 Cegléd, Szolnoki út 6. Nyitva tartási idő: Hétfő ig; Kedd-Csütörtök ig; Péntek nincs ügyfélszolgálat Postacímünk: 2700 Cegléd, Pesti út 65. Ceglédberceli Híradó GYŐJTİSZIGETEK RENDELTETÉSSZERŐ HASZNÁLATA A szelektív hulladékgyőjtési rendszer egyik kiemelt területe a gyűjtőszigetes hulladékgyűjtés. A gyűjtőszigetek konténerein található matricák kellı segítséget nyújtanak, azok helyes használatához melyek a következők: A gyűjtıszigetek a papír, műanyag, üveg, fémdoboz, valamint italos karton csomagolási hulladékok elkülönített gyűjtésére szolgálnak. Rendkívül fontos, hogy a gyűjtőszigeteken csak az előbbiekben felsorolt hasznosítható hulladékok gyűjthetőek! A gyűjtıszőgeteken egyéb, más típusú hulladék elhelyezése szigorúan tilos! A sárga színű matricával ellátott konténerbe a lakosoknak lehetősége van a laposra taposott: - PET palackokat és kupakjait, - fém italos dobozokat, - konzervdobozokat, - tejes és üdítős dobozokat, - fóliákat, - reklámszatyrokat, - tejtermékek kiöblített poharait, - tisztítószeres flakonokat elhelyezni. A papír hulladék gyűjtésére kizárólag a kék színű matricával rendelkező konténer alkalmas a speciálisan kialakított bedobó nyílása miatt. A konténerben elhelyezhetőek az újságpapírok, szórólapok, illetve a lapra hajtogatott kartondobozok. A zöld színű matricával ellátott konténer az üveg csomagolási hulladék gyűjtésére szolgál, mely alatt a különböző öblös üvegek, befőttesüvegek értendőek. Kiemelten fontos, hogy az üveggyűjtő konténerben nem helyezhető el egyéb üveg, például: síküveg, drótos üveg, autó szélvédő. A gyűjtőszigetek konténereiben elhelyezett hasznosítható hulladékok gyűjtése az üveg csomagolási hulladék kivételével keverten, egy ütemben, hagyományos hulladékgyűjtő járművel történik. A gyűjtőszigetek ellenőrzését, Társaságunk folyamatosan, az illetékes hatóságok bevonásával végzi! Tel.: 06 53/ ; 06 53/ Fax: 06 53/ Honlap: Óvodai hírek Az óvoda dolgozói évek óta arra törekszenek, hogy a nagycsoportosok az utolsó óvodában töltött napot vidáman töltsék el. Hagyomány, hogy ezen a napon nem csak az óvodásokat, de a szüleiket, rokonaikat is meghívjuk egy játékos, sportos délelőttre május 30-án 9 órakor kezdtük el a rendezvényünket. A hűvös idő miatt a bábelőadást a tornatermünkben rendeztük meg. Nagy sikere volt a kecskeméti Furfangos Paraván társulat Világszép kecskebéka c. előadásnak. Az óvoda udvarán folytatódott a délelőtt a mozgásos játékokkal. A Mosolybirodalom Alapítvány részvételével arcfestés, légvár és különböző népi játékeszközök álltak a vendégek rendelkezésére. A megvásárolt trambulinon egész délelőtt ugrálhattak a gyerekek, melyet már előzőnapi kipróbáláskor is hatalmas siker övezett. Különböző mozgásos játékokban vehettek részt a gyermekek az óvodapedagógusok irányításával forgó rendszerben:zsákban ugrálás, szivárványernyőzés, kötélhúzás, az óvoda gumitéglával borított területén sorverseny a GYM elemekből felépített akadálypályán. A délelőtt zárásaként elbúcsúztatak a nagyok az óvodától. Amellett, hogy fáj az elválás, mégis büszkeség tölti el a szívünket, hogy ennyi szépet és jót adhattunk nekik. Rengeteg élménnyel gazdagodtattak, jókat játszottak, játszva tanultak, okosodtak, fejlődtek, ki-ki a maga ütemében, a saját képességei szerint. Bízunk abban, hogy az eltelt évek sok szép élménye, a sok szeretet, amit kaptak az óvó néniktől és dajka néniktől elkíséri őket az életben. Szeretnénk megköszönni mindazoknak a támogatását, aki egész évben segítették az óvodánkat. Külön köszönetet mondunk azoknak a iskolába menő gyermekek szüleinek, akik a Szülői Munkaközösség tagjaiként hosszú éveken át segítették az óvoda munkáját: Félixné Balassa Hajnalka, Schönléberné Révész Ildikó, Megyeri Katalin, Mocsáriné Kiss. SCHMETTERLING TÁNCCSOPORT A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Ifjúsági Egyesülettől meghívást kaptunk án megrendezésre kerülő Báránytáncra, amelynek szívesen tettünk eleget. Tánccsoportunk 3-7 éves korú gyerekekkel, 60 fővel vett részt a rendezvényen. Műsorunk nagy sikert aratott. Köszönjük az Egyesületnek a szereplési lehetőséget és a személyre szóló ajándékokat. Köszönjük a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Ifjúsági Egyesület anyagi támogatását, amely lehetővé tette, hogy 3 db sváb mellénynyel gazdagodhasson a lányok ruhatára, valamint Zsuzsandor Mihályné, Reszike néni munkáját a mellények elkészítésében. Köszönjük az óvoda azon nyugdíjas és aktív dolgozóinak a segítségét, akik a fellépések alkalmával részt vettek a gyermekek öltöztetésében. Végül, de nem utolsó sorban köszönet Gaálné Kecskeméti Juditnak a fellépő CD-k megírásáért. Kőrösiné Szeidl Rita Magyarné Végvári Judit 9.

10 Ceglédberceli Híradó Eötvös hírek Június 20-án öt nyolcadikos osztályos próbálta meg német tudását a Junior nyelvvizsgán, valamennyien jól teljesítettek. A továbbtanulás sikeresen lezárult, valamennyi végzős tanuló középiskolában folytathatja tanulmányait. 34 tanulóból 29 főt az első választott helyre, 5 főt a másodikként m e g- jelölt helyre vettek fel. 28 tanulónk tanul tovább érettségit adó középfokú iskolában, ebből heten gimnáziumban. Hatan szakiskolába nyertek felvételt. Köszönet illeti a nyolcadikos osztályfőnököket, Schmidt Ferencnét és Szabadvári Ilonát a felvételi eljárás gördülékeny lebonyolításáért. Június 6-án Hangold újra! című közös kóruskoncerten vettek részt az énekkarosok Cegléden, a KLIK Ceglédi Tankerülete szervezésében. Felkészítőjük Olgyay Katalin tanárnő volt. Június közepén hárman tesznek alapfokú C típusú német nyelvvizsgát a nyolcadikosok közül. Egyhetes Fürkész tábor -t szervez Répás Lászlóné Június 16. és 21. között az 5. a osztályosoknak. Két napos kiránduláson vehetnek részt a német nemzetiségi tagozaton legeredményesebben teljesítő, legaktívabb tanulók, június közepén. A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával Városlődre látogatnak el. Júliusban közel 40 tanuló utazik Balatonszárszóra, nyári táborba. A nyári szünidő ideje alatt ügyeletet tartunk az iskolában, minden szerdán 9 órától 12 óráig. Köszönetnyilvánítás A Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola valamennyi dolgozója és tanulója nevében köszönjük Ceglédbercel Önkormányzata Képviselőtestületének, a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, a Szülői Munkaközösségnek, a Ceglédberceli Iskoláért Alapítvány Kuratóriumának, A CNNÖ testületének és valamennyi segítőnknek a támogatást, a 2013/2014. tanévben értünk és velünk végzett munkát. Mindenkinek kellemes nyarat és a szabadság idejére jó pihenést kívánunk: Nagy Gáborné A Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár táborai 2014 nyarára Kalóz tábor Egy hét önfeledt kalózkodás sok játékkal, kézműves foglalkozással, mesével, kincsvadászattal és némi hajófosztogatással ;). Részvételi díj: ,- Ft (ami magában foglalja a foglalkozások anyagszükségletét, és a tízórait, ebédet, uzsonnát). Kézműves táborban A kézműveskedni szerető gyerekeket várjuk 4 napos táborunka, ahol minden nap más technikával ismerkedhetnek meg a táborozók. Lesz játék, móka és kacagás is! Részvételi díj: 9.000,- Ft (ami magában foglalja a foglalkozások anyagszükségletét, és a tízórait, ebédet, uzsonnát). Mese tábor Az idei évben is várunk minden érdeklődőt a mesék világába induló utazásunkra. A tábor alatt a főszerep a meséké. Részvételi díj: ,- Ft (ami magában foglalja a foglalkozások anyagszükségletét, és a tízórait, ebédet, uzsonnát). Az olvasás fája Ceglédbercelen Kedves Könyvtárlátogatók! Az idei évben a Pest megyei Könyvtárral összefogva keressük Ceglédbercel, és Pest megye legkedvesebb olvasmányait. Ha szeretnéd te is a könyvtárunk fájára feltenni legkedvesebb könyvedet mint levél, gyere el július 1. és augusztus 31. között a könyvtárba, és kérj magadnak egy levelet! Nyelvi tábor Már tanulsz németül vagy angolul, de szeretnél több szót ismerni?! Vagy még nem tanultad egyik nyelvet, de megismerkednél vele?!akkor itt a helyed a Nyelvi táborunkban! Részvételi díj: ,- Ft (ami magában foglalja a foglalkozások anyagszükségletét, és a tízórait, ebédet, uzsonnát). 10.

11 A Segítőház hírei Ceglédberceli Híradó május 19-én a fociért rajongó ceglédberceli fiúk is megismerkedhettek Buzánszky Jenővel, az ARANYCSAPAT legendás tagjával. Köszönet Sipeki Zsoltnak,Dánszentmiklós polgármesterének, hogy ott lehettünk. (-; május 24-én a Mikebuda festői szépségű erdejében egy fantasztikus gyermeknapot szervezett a Gyermekjóléti Szolgálat. Támogatóink: Dr. Nagy Gáborné igazgatónő, Dózsa Gy. úti Zöldség-Gyümölcs (Noémi és Tamás), Monori Állomás Pékség, Paló Húsbolt, Takarékos üzletlánc Albertirsa. Hálásak vagyunk a támogatásért, hiszen felejthetetlen élményekkel gazdagodtak a fiatalok. A gyermekek utaztatását a Kistérségi Szociális Segítőház biztosította. SZABÓ PÁL CEGLÉDBERCELI DIÁKSPORT EGYESÜLET HIREI Tisztelt Ceglédberceli Lakosok! XIV. SZABÓ PÁL EMLÉKTORNA Tisztelt Hölgyek, Urak és Gyerekek! május 10-én megrendeztük és lebonyolítottuk az 1997-ben elhunyt testnevelő tanárunk tiszteletére meghirdetett XIV. Szabó Pál Emléktornát. Az Emléktorna megrendezése iskolánk Igazgató asszonyának és a Polgármester úr közreműködésével valósult meg. Az ünnepélyes megnyitó előtt Héregi Mihály, az SZPCDSE elnöke köszöntötte az özvegyet és a családtagokat, az Általános iskolánk igazgató asszonyát, községünk polgármesterét és a ceglédberceli tanuló ifjúságot. A megnyitó után a parkban, bemelegítés gyanánt a gyerekektől egy kis Zumbát láthattunk. Ez évben a spotpályán került lebonyolításra a torna. A futószámok (60 és 1000 m) mellett, ismét nagy sikere volt a kislabda hajításnak és a súlylökésnek. Az alsó tagozatos gyerekek részére nagyszerűen megkomponált játékos versenyét jó volt látni. Délután nagy létszámmal a kispályás labdarúgó mérkőzésekre került sor. Itt mérték össze tudásukat az 3-4., 5-6., 7-8. osztályos tanulókból indult csapatok (közel 100) gyerek. A Bercelieken kívül, részt vettek, az Albertirsai Katolikus Iskola és Széchenyi Pál vezetésével a Régió SC csapatai. Ismét nagy sikere volt a 7 méteres rúgóversenynek 100 gyerek küzdött (alsós és felsős) a megszerezhető kupáért, amelyet ez évben is az Albertirsa gyerekei vittek haza. A lebonyolított versenyszámokban első három helyezett oklevélben és érem jutalomban részesült. Az alsó tagozatosok gyerekek nagyszerű teljesítményét táblás csokoládéval jutalmaztuk. A tizennegyedik alkalommal megrendezett Emléktorna lebonyolítására, hogy sor kerülhetett, köszönetét fejezi az SZPCDSE vezetősége azoknak, akik segítettek a versenyek lebonyolításában és hozzájárultak a XIV. Emléktorna sikeréhez: Igazgató és igazgató-helyettes asszonynak, tanári testületnek, az iskolánk technikai személyzetének, Polgármester úrnak, Gamesz munkatársainak, Hortobágyi Tamásnak és nejének, Héregi Árpád és Megyesi István uraknak. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. Héregi Mihály, SzPCDSE elnök TURÁNI H.E. HÍREK A Gerlice - Szerelem és Termékenység Ünnep május 1-jén, Ceglédbercelen, fantasztikusra sikeredett! Már reggel 9-kor szép számmal gyülekeztek az érdeklődő gyermekek és felnőttek, családok. A rendezvényt Török József polgármester Úr, azaz az Ünnep fővédnöke nyitotta meg. Akinek ez úton is hálásak vagyunk minden segítségéért! A gyermek tánccsoportok fellépésein, az örömzenéléseken, előadáson, íjászaton legalább annyian voltak, mint amennyien a kézműves foglalkozásokon és a játszóházban, illetve a gyermek- és családi versenyeken. A szertartások megható és boldogságot hozó pillanatai örök emlékké váltak mindnyájunk számára. Teljesült a legfontosabb célkitűzésünk, azaz, hogy az őseink hagyománya és tudása alapján létrehozott Gerlice Ünnep valóban a családoké, a közösségé legyen, hogy mindenki, aki részt vesz, jól érezze magát, hogy értékes pillanatok alkossanak értékes perceket és órákat kicsiknek és nagyoknak, hogy a hagyomány és szeretet töltse be szívünket. Tiszta, jó érzésekkel, boldogsággal telt el mindenki szíve. Gyönyörű napsütés áldása kísérte ünnepünket. A mosolygó arcokat elnézve újra azt mondtuk, nemcsak mi, szervezők, hogy megérte megdolgozni érte, és megérte eljönni! Jövőre újra lesz Gerlice Ünnep... Köszönjük mindenkinek, aki segített, és nagyon köszönjük, hogy eljöttetek! Köszönet a támogatóinknak és fellépőinknek: Napsugár óvoda Ugri-Bugri tánccsoportja, Heim Mónika Táncoló talpak tánccsoportja, Barát István a Kurultaj szertartás vezetője, Regős Sziránszki József, Ceglédbercel Község Önkormányzata, Sebestyén Edit- Edit illatszer, Sebestyén festék bolt, Palo Hús- hentes áru, Noncsi zöldséges-ceglédbercel, Klementisz Ági, Vegyes műszaki bolt- Szeidl Tamás, Orosz János, Dudás Tibor,Dudás József, Forintos üzletház, Birinszki kertészet,varga József,Kiemelt helyen mondunk köszönetet a főzésért: Lukács Lászlónak és nejének, Lukácsné Kóródi Máriának, valamint Pancs mamának, és kis segítőinek Bóné Dominak és Orosz Biusnak! Anonim támogatóinknak is hálásak vagyunk, s az itt fel nem soroltaknak is. 11.

12 Ceglédberceli Híradó CKSE HÍREK Felnőtt csapat A bajnoki hajrá gyengébbre sikerült a vártnál, de a 6. hely így is szép eredmény a csapattól. A szezon végi mérkőzéseken sok meghatározó játékos nem játszhatott sérülés vagy eltiltás miatt. Ez az új felnőtt csapat az első 10 csapatos bajnokságban még csak az utolsó, a következő 2012/13-as szezonban 12 csapatból 9. helyet érte el. Így ez az idény mindenképpen előrelépést jelent és látszik hogy a csapat évről évre töretlenül fejlődik. Jövőre célunk az első öt között végezni. Köszönjük a szurkolóknak az egész éves támogatásukat! Júliusban péntekenként és vasárnaponként zajlik majd a Gimesi kupa. Szeretettel várjuk ki a labdarúgást kedvelő szurkolókat. Gimesi Kupára nevezni Hörömpő Zoltánnál lehet ( ). Bajnoki eredmények: 23. forduló Ceglédbercel KSE Monorierdő KSK 6-0 g: Király B.(2), Horváth R.(2), Détári T., Nagy Zs. 24. forduló Kóka KSK - Ceglédbercel KSE 6-1 g: Horváth R. 25. forduló Ceglédbercel KSE Vasadi RSC 3-5 g: Nagy Zs., Hörömpő Z., Horváth R. 26. forduló SK Tóalmás - Ceglédbercel KSE 4-0 Tabella Hely Csapat M GY D V LG KG GK P 1. Kóka KSK Sülysáp KSK II Újszilvás KSE Tápióság KSK Úri KSK Ceglédbercel KSE Vasadi RSC Mendei LSE SK Tóalmás Albertirsa SE II Tápióbicske KSK Monorierdő KSK Dánszentmiklósi KSK Pánd KSK Hajrá Bercel!! KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS! CKSE Köszönjük a CEGLÉDBERCELI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATNAK, hogy támogatásukkal segítették Egyesületünk zenekarának hangszervásárlását! Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kultúregyesület vezetősége Közzététel A Sion Alapítvány, mint már biztosan Önök tudják a ceglédberceli Református Templom építését segíti, hitéleti tevékenység, szociális munka és örökség megóvás az alapító okiratban vállalt feladata. Jelen idő szerint leghangsúlyosabb az örökség megóvási tevékenység. Reményünk van arra, hogy az idén megvalósul régi tervünk, a festett kazetták elkészíttetése. Az öt kazetta közül az első készülhet el, a teresznyei Pelikán. Az alapítványnak juttatott 1 %-ok ennek megvalósulását segítik, évben az alapítvány számlájára utalt ,- Ft és a korábbi ,- Ft tartalékolt összeg ban az alapítványnak a bank költségen kívül nem volt egyéb kiadása. Minden lehetőségünket a mennyezeti kazetta elkészíttetésére kívánjuk fordítani. Reméljük tervünk megvalósul,a reformáció ünnepére elkészül a kazetta. A templom és a harangok szentelésének 10. évfordulóját ezzel is ünnepelhetjük! Gimesi Jánosné a kuratórium elnöke Emlékeztető véradásról július 8-án lesz véradás a Művelődési Házban 14 órától 16 óráig. Biztosan Önök is tudják, hogy a nyár vérellátás szempontjából elég problémás. Gyakran kevés a készleten lévő vér. A szabadságok miatt kevesebb a véradó és a balesetek száma pedig nő. Kérem Önöket, ha idejük és egészségük megengedi, jöjjenek el a véradásra! Ismét figyelmükbe ajánlom a Gandhi idézetet: A különbség a között, amit megteszünk, és amire képesek lennénk megváltoztathatná a világot. Ceglédberceli HÍRADÓ Ceglédbercel Község Önkormányzatának lapja Felelős kiadó: Apáti Bt., Cegléd, Kazinczy u. 44. Főszerkesztő: Pető Zsolt, jegyző Tördelőszerkesztő: Ali Attila, 06 20/ Nyomdai munka: Apáti Nyomda 2700 Cegléd, Csatorna u. 8. Tel.: 06 53/ , 06 30/

13 C e g l é d b e rc e l i H í r a d ó GYERMEKTÁBOR A HOTEL AQUARELL****-BEN A szálloda a nagy érdeklődésre való tekintettel ebben az évben először, nyári napközis táborokat szervez, a Cegléden és a Cegléd környékén élő gyermekek számára. Időpontok: Az óvodás korosztálynak 4-7 éves korig, Bogyó és Babóca tábor június 30-július 4ig. Az iskolás korosztálynak 6-10 éves korig, Hercegnők és Kalózok tábora július 1418-ig. Jelentkezési határidő: június 15. Jelentkezni és érdeklődni a címen lehet. További információ: Aquarell Hotel 2700 Cegléd, Fürdő út

14 Házi extra nagy tojás 36 Ft 30 darab felett 33 Ft Lószalami újra 1580 Ft/rúd Sertéshús, szárnyas fűszersó csak 139 Ft/csomag. Házi saját készítésű füstölt húsok, tepertő, abált szalonna állandóan kapható! Vadhúsok valamint extra rendelést is teljesítünk. Házhozszállítás is megoldható!

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja. Sokaknak, ez elhurcoltak

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja. Sokaknak, ez elhurcoltak Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2011. november 18. Ceglédberceli Híradó w w w. c e g l e d b e r c e l. h u Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Ceglédberceliek! A mai napon ismét emlékezni gyűltünk

Részletesebben

Kistarcsai Böllérfesztivál

Kistarcsai Böllérfesztivál Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2012. 01. szám 1 Kistarcsai Böllérfesztivál Korán reggel fogópálinkával kínálta Solymosi Sándor polgármester a csapatokat Antal Péter böllér leszúrja

Részletesebben

2 HIVATALI HÍREK. által kiírt pályázaton, melyet decemberben bíráltak el, és több építési beruházást tartalmaz;

2 HIVATALI HÍREK. által kiírt pályázaton, melyet decemberben bíráltak el, és több építési beruházást tartalmaz; 2 HIVATALI HÍREK Polgármesteri beszámoló - A tavalyi év elején Önkormányzatunknak sok változással kellett szembenézni; számos bizonytalanság volt mind a költségvetés, az állami normatívák, mind a szakfeladatok

Részletesebben

Híradó CEGLÉDBERCELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Híradó CEGLÉDBERCELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2012. február 21. CEGLÉDBERCELI Híradó www.cegledbercel.hu Meghívó Ceglédbercel Község Önkormányzata szeretettel meghívja Ceglédbercel Hölgyeit 2012. március

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 6. szám 2014. NOVEMBER DECEMBER Ára: 120 Ft Írjuk együtt a Kocséri Híradót! Szeretnénk, hogy ismét felálljon egy szerkesztőbizottság, amelynek tagjai rendszeresen

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

Mindenki Karácsonya. Karácsony Ma tán a béke... KÖZMEGHALLGATÁS ÉS FALUGYÛLÉS. 2006. DECEMBER 15. www.cegledbercel.hu. A ceglédi kórház jövõjérõl

Mindenki Karácsonya. Karácsony Ma tán a béke... KÖZMEGHALLGATÁS ÉS FALUGYÛLÉS. 2006. DECEMBER 15. www.cegledbercel.hu. A ceglédi kórház jövõjérõl 2006. DECEMBER 15. www.cegledbercel.hu C E G L É D B E R C E L K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A Mindenki Karácsonya Ceglédbercel Község Önkormányzata 2006. december 21-én (csütörtök)

Részletesebben

FELHÍVÁS. Községi megemlékezés. Kiszámíthatóbbá válnak a szociális támogatások Bõvebben az 5. oldalon

FELHÍVÁS. Községi megemlékezés. Kiszámíthatóbbá válnak a szociális támogatások Bõvebben az 5. oldalon 2015. március XXI. évfolyam 3. szám www.tortel.hu Községi megemlékezés az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 167. évfordulója alkalmából Törtel lakossága március 13-án, pénteken délután 16.30 órai

Részletesebben

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2015. május Szeretettel köszöntjük Tóth Ferenc Urat, Fadd Nagyközség Díszpolgárát! Egy kis séta! Felnézek az égre, Nem látok egy felhőt sem, Árad a nap fénye.

Részletesebben

Veszélyessé duzzadt a folyó

Veszélyessé duzzadt a folyó Rácalmás 1 2013. június XX. évfolyam 6. szám TARTALOM A polgárőrök láthatósági mellényt ajándékoztak a kerékpáros diákoknak. 8. oldal Gyermeknap volt a Jankovichkúriában. 9. oldal A szerb nemzetiségűek

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás XXII. évfolyam, 2014. április 5. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás Nagyon szép nap ez a mai mondtam április

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

Saj (t) ó~szögedről. Az Önkormányzat ingyenes közérdekű kiadványa. Tartalom. 2013. március XVII. évfolyam 1. szám. Tisztelt Faluközösség!

Saj (t) ó~szögedről. Az Önkormányzat ingyenes közérdekű kiadványa. Tartalom. 2013. március XVII. évfolyam 1. szám. Tisztelt Faluközösség! Saj (t) ó~szögedről 2013. március XVII. évfolyam 1. szám Tartalom Összefoglaló a testületi ülésekről... 2 Zártkertek bejelentése........ 5 Megadom a szót 6 Anyakönyvi hírek... 6 Beruházások~fejlesztések..

Részletesebben

FÓKUSZBAN A KÖRNYEZETVÉDELEM LAJOSMIZSÉN

FÓKUSZBAN A KÖRNYEZETVÉDELEM LAJOSMIZSÉN HÍRek LAjosmizse Portáján IV. évfolyam 3. szám, 2009. május június FÓKUSZBAN A KÖRNYEZETVÉDELEM LAJOSMIZSÉN Mindenki igyekszik hozzátenni a magáét! Környezetvédelmi nap az Egészségházban az eredményét

Részletesebben

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja F E LV O N U L Á S. Fotó: T.

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja F E LV O N U L Á S. Fotó: T. 2013. OKTÓBER 23. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM HÍRMONDÓ Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja SZÜRETI F E LV O N U L Á S ZÁNKA, 2013.10.12. Fotó: T. Horváth Lajos 23. évfolyam

Részletesebben

Lezsák Sándor maradt az országgyűlési képviselő

Lezsák Sándor maradt az országgyűlési képviselő XXII. évfolyam IV. szám 2014. április Ára: 120 Ft Lezsák Sándor maradt az országgyűlési képviselő Befejeződött az országgyűlési választás, bár még nincsen végleges eredmény, annyi bizonyos, hogy ezúttal

Részletesebben

Itt a farsang áll a bál

Itt a farsang áll a bál Lellei XXIII. évfolyam 3. szám Újság 2014. március Itt a farsang áll a bál Szombaton az alsósok vették birtokba a parkettát félelmetes kalózruhás tanító nénik irányításával. A gyerekek osztályonként vonultak

Részletesebben

Gyáli Újság. Bácsi Péter. megkezdődött a vecsési út és a bem józsef utca felújítása. magyar arany érdemkeresztet kapott gazdikné kasa csilla

Gyáli Újság. Bácsi Péter. megkezdődött a vecsési út és a bem józsef utca felújítása. magyar arany érdemkeresztet kapott gazdikné kasa csilla Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Bácsi Péter Európa-bajnok! Lapzártánk után érkezett a hír, hogy Bácsi Péter gyáli birkózó, az FTC sportolója aranyérmet nyert a finnországi

Részletesebben

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ 2 NyárfaLevél 2011. június ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Nyáregyháza község Képviselő-testületének fontosabb döntései 2011. JANUÁR 18. A Képviselő-testület a Saubermacher Kft. által benyújtott

Részletesebben

A nyár A GYEREKEKÉ. A szeptember A TANÉVKEZDÉSÉ. Az október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL AZ IDÕSEKÉ. HÍRek LAjosmizse Portáján

A nyár A GYEREKEKÉ. A szeptember A TANÉVKEZDÉSÉ. Az október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL AZ IDÕSEKÉ. HÍRek LAjosmizse Portáján HÍRek LAjosmizse Portáján A nyár A GYEREKEKÉ Birtokba vehették a játszóteret tulajdonosaik. Õk biztos, jó gazdáik lesznek! Vigyázzunk rá mindannyian! 11. szám, 2008. szeptember október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL

Részletesebben

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében.

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. XVI. évfolyam 2009. december 10. 200. szám 200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. Reméljük, hogy minden számban talált valami olyat, ami érdekelte. A Hírmondó

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója XXIII. évfolyam, 2013. június-július

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója XXIII. évfolyam, 2013. június-július A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója XXIII. évfolyam, 2013. június-július A Nagyközséggé válás alkalmával történt események rövid áttekintése Elsősorban szeretném megköszönni Felsőpakony lakosságának,

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS FALUNAP A HONVÉDELEM JEGYÉBEN Immár hagyomány, hogy a falunapot, illetve annak programjait valamilyen téma köré építjük fel.

Részletesebben

Ebesi Hírlap. Munkahelyeket teremtő beruházáshoz kapcsolódó iparterület értékesítés. A tartalomból...

Ebesi Hírlap. Munkahelyeket teremtő beruházáshoz kapcsolódó iparterület értékesítés. A tartalomból... XIII. évf. 6. szám 2014. június Ingyenes kiadvány Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja A tartalomból... Lillafüreden jártak az óvodások 5. oldal Önfeledt szórakozás a gyermeknapon 6. oldal

Részletesebben

Tápiógyörgye. Zenészvilág - Szüreti Mulatság Tápiógyörgyén

Tápiógyörgye. Zenészvilág - Szüreti Mulatság Tápiógyörgyén Faluújság Tápiógyörgye XXI. évfolyam 5. szám A község közéleti lapja 2012. december Zenészvilág - Szüreti Mulatság Tápiógyörgyén Idén októberben 8. alkalommal szervezte meg a Tápiógyörgyei Ifjú Fúvósokért

Részletesebben

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA Solt, Kossuth u. 54. (06-20)320-25-45 Bejelentkezés: (06-20)489-45-07 SOLT OPTIKA Nyitva: hétfõ, szerda, péntek 9-12 és 13-17 csütörtök 8-12 TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. JANUÁR

RÉTSÁG VÁROS LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. JANUÁR RÉTSÁG VÁROS LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. JANUÁR Mindenki karácsonya Bevett szokás, hogy minden évben karácsony elótt megrendezésre kerül a Mindenki Karácsonya a múvelódési központban. A színpadi

Részletesebben

XVI. évfolyam. 3. szám

XVI. évfolyam. 3. szám XVI. évfolyam 3. szám 2008. M Á R C I U S NŐNAPI KÖSZÖNTÉS Ruzsa Község Képviselő-testületének férfi tagjai nevében minden ruzsai hölgynek NAGYON BOLDOG NŐNAPOT kívánok! Gárgyán Imre alpolgármester Minden

Részletesebben