Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Tóthné Rakusz Julianna és Blahó Sándor képviselőket javasolja Mocsáry Balázs polgármester.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Tóthné Rakusz Julianna és Blahó Sándor képviselőket javasolja Mocsáry Balázs polgármester."

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében szeptember 13-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint Mocsáry Balázs polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés szabályszerűen került összehívásra, határozatképes, mivel a megválasztott 7 képviselőből, jelen van 7 fő. Mocsáry Balázs polgármester elmondja, hogy a kiküldött napirendi pontok módosításra kerültek. A kibővített napirendi pontok az ülés előtt kiosztásra kerültek. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Tóthné Rakusz Julianna és Blahó Sándor képviselőket javasolja Mocsáry Balázs polgármester. Napirend: 1. Pályázaton való elindulás elhatározása 2. Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület működéséhez szükséges kezességvállalás 3. Az általános iskolának, mint ingatlannak a működtetése január 1-től 4. Utcanévtáblák kihelyezésének költségei 5. Belső ellenőrzési terv módosítása 6. Az éven túli adósok listájának közzététele 7. A templomkerti színpad befedésére érkezett árajánlatok értékelése 8. Szociális Intézményi Társulási megállapodás módosítása 9. Egyebek (településfejlesztés, egészségnap, közvilágítás bővítés, stb.) 1

2 A képviselők a módosított napirendi pontokat és a hitelesítőket 7 igen egyhangú szavazattal elfogadták. 1.napirendi pont tárgyalása: Pályázaton való elindulás elhatározása Mocsáry Balázs polgármester elmondja, hogy a vidékfejlesztési faluközpont pályázati ablak októbertől újra meg fog nyílni. 30 nap lesz a beadási idő. A vízmű és a CBA között területen kerülne kialakításra egy olyan tér, ahol az óvodástól a nyugdíjasig mindenki hasznosan el tudná tölteni a szabadidejét. Padok, tornaeszközök bővítése kerülne előtérbe. Kialakításra kerülne egy montebyke pálya. Gyepesítve lenne a terület és automataöntöző rendszer kerülne kiépítése. Az eredeti tervben szereplő színpadi rész megmaradna, a csobogó pedig kikerülne. Olyan pályázat írót keresett, aki a környéken már több nyertes pályázatot adott be. Abban az esetben, ha a testület most és elfogadja a szerződés tervezetett, akkor a következő ülésen már látványtervet tudnának bemutatni. Ebben a pályázat irási szerződés-tervezetben egy konkrét összeg szerepel és nincs sikerdíj. Ha az önkormányzat pályázik, akkor az áfát az önkormányzat nem igényelheti vissza. Az áfát jövőre kellene kigazdálkodni. Blahó Sándor képviselő: Térfigyelő kamerát nem lehetne tenni legalább erre a területre? Mocsáry Balázs polgármester: A térfigyelő kamerára rá fog kérdezni. Cseszlai Sándor alpolgármester: Kicsi ez a terület, túlzsúfolt lenne. Színpad, montebyke pálya, nem beszélve a zsivajról, amit a gyerekek okoznak, az öregek nem fognak tudni pihenni. A jövő évi költségvetésről még nem tudunk semmit, nem tudjuk, hogy be tudunk-e vállalni 10 millió forintot? Mocsáry Balázs polgármester: Ha nyerünk a pályázaton és nem lesz meg a 10 millió forint, akkor még mindig visszaléphetünk, de lehet, hogy az önerőre is lehet pályázni. Manulek József képviselő: Jogos az alpolgármester felvetése, de biztos, hogy a polgármester és a jegyző ezt már átgondolták, utána néztek. A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: Csévharaszt Község Önkormányzat képviselőtestületének 34/2012.(IX.13.)számú határozata: 1.Csévharaszt Község Önkormányzat képviselő-testülete elhatározza, hogy indul a falumegújítási pályázaton. 2. Megbízza a Lévi Group Kft t (1177 Budapest, Wesselényi utca 18.) az EMVA III. tengely Falumegújítás- és fejlesztés szakmai dokumentáció, pályázati csomag elkészítésével. 3. Az ajánlatnak megfelelően a pályázatírás díját 250 e. Ft+ ÁFA összegben határozza meg. 2

3 Felhatalmazza a polgármestert a jegyző ellenjegyzése mellett a szerződés aláírására. Határidő: a pályázat beadási határideje Felelős: polgármester 2.Napirendi pont tárgyalása. Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület működéséhez szükséges kezességvállalás Mocsáry Balázs polgármester: A kiküldött írásos tájékoztatóhoz kiegészítésként elmondja, hogy sajnos a vidékfejlesztés utófinanszírozott és minden évben kérik a kezesség vállalást. Eddig nem kellett fizetni semmit az önkormányzatnak. Ha most nem adjuk meg a hozzájárulást, akkor a pályázat elbírálásánál hátrányba kerülhetünk. A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2012.(IX.13.) számú határozata: Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a Felső- Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület, az Örkény és Vidéke Takarékszövetkezettől történő támogatásmegelőlegezési hitelszerződés megkötésével, és mint a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület tagja a hitelszerződés megkötéséhez a település lakosságszám arányos részére vetített maximum Ft összeg erejéig készfizető kezességet vállal. Határidő: azonnal Felelős: képviselő-testület polgármester 3..napirendi pont tárgyalása: Az általános iskolának, mint ingatlannak a működtetése január 1-től Mocsáry Balázs polgármester elmondja, hogy a 3000 főt meghaladó községek nehezebb helyzetben vannak, mivel azt kell bizonyítaniuk, hogy nincs pénzük, nem tudják működtetni 3

4 az intézményeiket. A 3000 főt meg nem haladó községek esetében vállalhatja az önkormányzat a működtetést. Az általános iskola ingatlanjainak tulajdonjoga marad az önkormányzatnál, az államnak ingyenes vagyonkezelői joga kerül bejegyzésre. Az már biztos, hogy az önkormányzatok bevételei jelentősen csökkenni fognak, tehát nem lesz miből kipótolni az iskolára kapott állami támogatást. Manulek József képviselő: Ebben az esetben is egy kényszerhelyzetben van az önkormányzat. El kell gondolkodni azon, hogy hogyan lehetne kivenni az iskolától a tornatermet, mert ha az iskola átkerül az államhoz, akkor a tornaterem használata, a falu közösségi élete veszélybe kerülhet. Októberre ki kell mutatni, hogy melyik, milyen eszköz kerül átadásra. Mocsáry Balázs polgármester: Technikailag nehéz lenne leválasztani a tornatermet az iskolától. Lehet szerződéssel, bérleti díj ellenében majd igénybe venni a tornatermet. Naszvadi Sándorné képviselő: Ha jól értelmezi, akkor a későbbiekben, ha fenn tudjuk tartani az intézményeket vissza lehet kérni abban az esetben, ha a szakági minisztérium egyetért vele? Mocsáry Balázs polgármester javasolja, hogy ebben az évben ne nyilvánítsuk ki a működtetési szándékot. Ha a következő években úgy látja a testület, hogy gond nélkül tudja az iskolai vagyon működtetését vállalni, akkor dönthet úgy, hogy az önkormányzat lesz a fenntartó, ha a szakági miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével ehhez hozzájárul. 4. napirendi pont tárgyalása: utca névtáblák kihelyezésének költségei Mocsáry Balázs polgármester: A honlapra fel lett téve szavazógép az utcanév-táblákra vonatkozóan, de kevesen szavaztak. Szép akác oszlopra kerülnének elhelyezésre végleges formájukban. Cseszlai Sándor alpolgármester: Kicsi a táblák mérete, olvashatatlan nem igazán jól látható. Ami a CBA-nál van kihelyezve tábla, arra fel kellene tenni az óvoda, orvosi jelző táblát is. Jelezni, hogy merre találhatóak. Mocsáry Balázs polgármester: Az már útbaigazító tábla és nem utcanévtábla. Manulek József képviselő: Az irányt egy nyílforma mutathatná. A tábla valóban kicsi és a festés miatt valóban nem lehet olvasni. Bele kellene égetni a betűket, az a legjobb. Nagyobb tábla és nagyobb betűméret kell. Blahó Sándor képviselő: Egy közeli településen látta és jónak tartja az 1,2 m magas fémtáblákat. A táblanyíl alakú és minden irányba mutatja, hogy hova fordulok és hova juthatok el. 4

5 5. napirendi pont tárgyalása: Belső ellenőrzési terv módosítása Mocsáry Balázs polgármester elmondja, hogy a pénzügyi bizottság megtárgyalta a évi belső ellenőrzési terv módosítását. Felkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság döntését. Naszvadi Sándorné pü. biz. elnöke: A pénzügyi bizottság megtárgyalta és a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja a évi belső ellenőrzési terv módosítását. A könyvtárnál az utalványozás, ellenőrzés egy kézben van. A pénzügyi előírások betartása így nem lehetséges. Arra kell új rendszert kidolgozni, hogy a jogszabályi feltételeknek megfeleljen. Csak a pénzügyi szabályzatokat érinti. A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselőtestületének 36/2012.(IX.13.) számú határozata: Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a évi belső ellenőrzési terv módosítását. Határidő: azonnal Felelős: képviselő-testület polgármester 6. napirendi pont tárgyalása: Az éven túli adósok listájának közzététele Mocsáry Balázs polgármester: A pénzügy bizottság kapott egy listát az éven túli adósokról és egyet a behajtással megbízott cégtől. A bizottság megtárgyalta és megállapította, hogy a behajtással megbízott cég nem volt hatékony. A kintlévőségek nem csökkentek, sőt egy picit nőttek is. A behajtó cég is részletfizetési kedvezményeket adott, de nem fizették rendszeresen. A bizottság javasolja a nyilvánosság segítségét kérni. Az adósok listája ki lenne függesztve a hivatal bejáratánál lévő üvegfelületre, majd a honlapra is felkerülne. Csak az adótartozást lehet kitenni. Magánszemély esetében az egy éven túli és az 5000 Ft-ot meghaladó, vállalkozó esetében a Ft-ot meghaladó adósok listája kerülne ki. Bárányné Billinger Erzsébet jegyző: A jogszabály lehetővé teszi, hogy a helyi adó és gépjárműadó esetében az adózó nevét, címét és az adótartozás összegét az esedékességet követő 10. nap 0 órától a helyben szokásos módon közzé lehet tenni. 5

6 Naszvadi Sándorné képviselő: Erről a döntésről az adózók is tájékoztatást kapnak, mielőtt a kifüggesztés megjelenne. Az adósok között vannak olyanok, akik megtehették volna, hogy fizessenek, de nem fizetnek. Blahó Sándor képviselő: Mi van a rengeteg vízdíj hátralékkal? Bárányné Billinger Erzsébet jegyző: Azokat csak polgári peres úton lehet behajtani. A képviselő-testület 6 igen és 1 nem szavazattal meghozta az alábbi határozatát: Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2012.(IX.13.) számú határozata: Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat kintlévőségeit jelentősen kívánja csökkenteni, ezért élni kíván a évi XCII. törvény 55/B.. által nyilvántartásában szereplő adóhátralékosok nevének és címének nyilvánosságra hozatalával. Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 55/B.. rendelkezése szerint: Az önkormányzati adóhatóság helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a tízezer magánszemélyek esetében az ezer forintot elérő adótartozással rendelkező adózó nevét, címét és az adótartozás összegét az esedékességet követő 10. nap 0 órától a helyben szokásos módon közzéteheti. Önkormányzati adóhatóságunk élve a törvényi lehetőséggel folyamatosan vezeti be az adótartozások közzétételét. Az önkormányzat a nyilvánosság erejével próbálja behajtani a tartozást, ezért hozza nyilvánosságra 2012-ben először, és utána folyamatosan az éven túli és tízezer, magánszemély esetén Ft. feletti adótartozással rendelkezők névsorát. Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Elnökének állásfoglalását ismeri az önkormányzat, ezért első alkalommal az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának bejáratánál lévő üvegfalon teszi közzé az adósok listáját. Ezt követően a honlapra is fel kívánja tenni a nem vitatott adótartozással rendelkezők névsorát. A képviselő-testület osztja azt a véleményt, hogy az adófizetési kötelezettség teljesítése során az adózó hozzájárul a közös teherviseléshez. Társadalmi szempontból elvárt, hogy minden kötelezett eleget tegyen ezen kötelezettségének. A helyi közösségek életében jogkövető magatartást erősíti a nyilvánosság ereje. Az adózónként kimutatott hátralék nem tartalmazza a tartozás után felszámított késedelmi pótlék összegét, valamint az egyéb címen fennálló tartozásokat, mivel ezeknek a nyilvánosságra hozataláról a törvény nem rendelkezik. Nem tartalmazza továbbá azon adóhátralékosok adatait, akik fizetési kedvezmény iránt nyújtottak be kérelmet, függetlenül attól, hogy a benyújtott kérelmük tárgyában esetlegesen még döntés nem született. A fizetési kedvezmény feltételeit 6

7 be nem tartó hátralékosok a folyamatosan frissülő listába kerülnek. Az adóhatóság 24 órán belül törli a listáról azt a hátralékost, aki az adótartozását befizeti és azt az adóhatóságnak igazolja, vagy a befizetése az adószámlára megérkezik. A képviselő-testület előzetesen is fel kívánja hívni a Csévharaszt községben érintettek figyelmét, hogy aki hátralékát az adófizetési kötelezettséget követő határnap után 30 nappal nem rendezi, az adóhátralékosok listájára felkerül és első alkalommal az önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetésre kerül. A fokozatosságot betartva, ha valakinek ezek után is lesz a törvény szerinti nyilvánosságra hozható hátraléka, úgy az a önkormányzat honlapján kerül közzétételre. A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a nyilvánosságra hozandó listát készítse elő, és gondoskodjon első alkalommal a hirdetőtáblán és utána a honlapon való közzétételről és a folyamatos karbantartásról és a negyedévenkénti frissítésről. Határidő: első alkalommal október 15. illetve folyamatos Felelős: - polgármester - jegyző 7. napirendi pont tárgyalása: A templomkerti színpad befedésére érkezett árajánlatok értékelése Mocsáry Balázs polgármester: Két árajánlat érkezett. Az egyik a Fakovi a másik Budai Norbert. A kettő között tartalmában és árban is kis különbség van. 7,5x3,5 m alapterületű színpadot kellene befedni. A faszerkezet szétbontható. A Fakovi esetében az árajánlat nem tartalmaz fedő anyagot, ponyvaborítást javasol. Az ő ajánlata nem teljes ezáltal. A Budai bruttó ajánlata Ft. Cseszlai Sándor alpolgármester: Helyi asztalost nem lehetett volna megkeresni? Fodor Imre képviselő: 30 m2-re van megadva az árajánlat, de valójában 40 m2, mivel elő, hátra egy ½ métert ki fog lógni. Mocsáry Balázs polgármester: A tetőborításban van különbség a kettő között. Cseszlai Sándor alpolgármester: Soknak tartja az Ft-ot a lefedésre. Egy részletesebb, konkrétabb ajánlatot kellene kérni. Meg kellene határozni, hogy milyen anyagból kérjük. 7

8 Mocsáry Balázs polgármester: A mobilitást kell eldönteni, mivel a Fakovi azért adta így az ajánlatát, mivel az 2 óra alatt elbontható, a másikat nem lehet gyorsan. Lehet, hogy nyerünk a pályázaton és akkor azt lehetne állandóra tenni. Damner Erzsébet könyvtár vezetője: Lehetne egy sátrat fölé tenni, amit később is lehetne használni más rendezvényeken. Fodor Imre képviselő egyetért a javaslattal, elmondja, hogy neki is van egy 8*5 m-es sátra, szívesen kölcsönadja, ha kell. Mocsáry Balázs polgármester véleménye, hogy vegyen az önkormányzat egyet, hisz azt falunapon is lehet használni. Megbízza Fodor Imre képviselőt, hogy a sátor megvásárlása ügyében járjon el max: Ft értékben. 8. napirendi pont tárgyalása: Szociális Intézményi Társulási megállapodás módosítása Mocsáry Balázs polgármester elmondja, hogy a változás a Monor és Környéke Szociális Intézményi Társulás társulási megállapodásában az, hogy a házi segítségnyújtás intézmény térítési díjának mértékét rendeletben kell meghatározni. A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát: Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselőtestületének 38/2012.(IX.13.) számú határozata: Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a Monor és Környéke Szociális Intézményi Társulás társulási megállapodás módosítását. Határidő: azonnal Felelős: képviselő-testület polgármester 8

9 9.napirendi pont tárgyalása: Egyebek A.) településrendezési terv Mocsáry Balázs polgármester: Munkaterv szerint a településrendezési terv tárgyalása is napirenden lett volna, de ez most nem került be. Ennek oka, hogy a településrendezési terv folytatásához szerkezeti részeket kellene készíteni. Szeptember 1-től van az új főépítész, aki fel fogja venni kapcsolatot a tervet készítő céggel. A tényleges munka jövőre kezdődik, mivel januártól az OTÉK-ban jelentős változások lesznek. B.) Egészségnap Mocsáry Balázs polgármester: Október 13-án óráig kerül megrendezésre az egészségnap hasonló keretek között, mint 2 éve. Többek között lesz: allergiavizsgálat, bőrgyógyászat, EKG, érvizsgálat, hallásvizsgálat, nőgyógyászati szűrés, szemészet, csontritkulás szűrés. A tornateremben és az egészségházban kerül lebonyolításra. A védőnő is meg fogja keresni a vállalkozókat támogatások végett, de ha nem jön össze a forint, akkor az önkormányzat támogatását kéri. C.) Közvilágítás bővítése Mocsáry Balázs polgármester: A Kisfaludy utca lakói jogos igényükkel keresték fel, miszerint a közvilágítást meg kellene oldani. Javasolja, hogy a Deák F utcától 2 db a Kossuth L. utca felől szintén 2 db Led típusú lámpatest felszerelését. A beruházás költsége több, mint a hagyományos lámpatesteknél, de fogyasztása olcsóbb. D.) Szüreti felvonulás Naszvadi Sándorné képviselő: Ebben az évben október 6-án kerül megrendezése a szüreti felvonulás. A ruhákért nem kell fizetni senkinek sem, mivel van most már elég saját ruha, nem kell kölcsönözni. Aki szeretne csizmát, az hozzon magával. A zenekar már le van foglalva, akik tavaly is voltak. Változás lesz, hogy nem a hivatal elől fognak indulni, hanem a Petőfi Sándor utcai buszfordulótól végig a Kossuth L., Zrínyi, Nyáregyházi úton. Természetesen, ha valaki jelzi, hogy a felvonulókat meg szeretné vendégelni, akkor abba az utcába még bemennek. A belépő 1000 Ft, a beöltözött felnőtteknek 500 Ft, mivel a ruhákért nem kell fizetni. Fodor Imre képviselő javasolja, hogy az idegen cigányokat ki kellene tiltani, mivel az előző évben nagyon erőszakosan szemtelenek voltak. 9

10 E.) Csillagsarki telkek Mocsáry Balázs polgármester elmondja, hogy a Csillagsarkon eladott 3 teleknek, - amit idősek otthonának építésére vásároltak meg sok tulajdonosa van és sok teher van rajta. Az önkormányzat részéről 3200 e Ft van ráterhelve (fűkaszálás, növényvédelmi bírság ) Ha a testület úgy gondolja, megpróbálja az önkormányzat megvásárolni. Majd akkor eldönti a testület, hogy melyik vállalkozónak adja el, vagy mit kezd a területtel. Cseszlai Sándor alpolgármester: A filmstúdióval kapcsolatban eljutunk most már oda, hogy vissza lehetne venni, meg kell nézni, mit tartalmaz a szerződés. Bárányné Billinger Erzsébet jegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy az Izabella utcában lévő romos épület tulajdonosát a monori építéshatóság megtalálta és felszólította, hogy bontsa el az épületet. A tulajdonos jelezte, hogy 30 napon belül újra kezdi építeni. Természetesen eddig nem kezdte el, így a hatóság a következő héten kiadják a kényszerbontási határozatot a lebontásra és a költségeket ráterhelik a tulajdonosra. A közterület felügyelőkkel kapcsolatban elmondja, hogy a polgárőrökkel a megállapodás kidolgozása folyamatban van. Az önkormányzat fog megállapodást kötni a polgárőrökkel. A következő ülésre előkészítésre kerül. Mocsáry Balázs polgármester: A posta írásban jelezte, hogy változni fog decembertől a nyitvatartási idejük. Kedden 15 óráig és szerdán 17 óráig lenne a tervezett nyitva tartás. Fodor Imre képviselő: A dohányértékesítés januártól változni fog, mit lehet róla tudni? Blahó Sándor képviselő: Ki dönti el, hogy ki árulhat dohány terméket? Cseszlai Sándor alpolgármester: Pályázatot kell benyújtani a dohányárusításra. Elsősorban azoknak akar az állam munkát adni, akik jelenleg munkanélküliek. Manulek József képviselő: Egy korábbi testületi ülésen már szó volt a buszmegállók hirdetőtábláiról. Katasztrófálisan néznek ki. Véleménye szerint egy helyi rendeletet kell hozni erre vonatkozóan, hogy meg lehessen büntetni, akinek a plakátja nem megfelelően van kihelyezve. Bárányné Billinger Erzsébet jegyző elmondja, hogy csak azt lehet megbüntetni aki a magát a cselekményt elköveti, tehát kiteszi a hirdetményt. Blahó Sándor képviselő érdeklődik, hogy az Akácfa utca csatornahálózat kiépítése hol tart? Mocsáry Balázs polgármester: Írásban megreklamálta, hogy nem kapott választ a megkeresésre. A napokban telefonon közölték, hogy szervezeti átalakulás van náluk és ezért nem tudtak az üggyel foglalkozni. 10

11 Blahó Sándor képviselő: Ha az engedélyt megadják, akkor a pénz rendelkezésre áll a kivitelezésre? A községben a szelektív hulladékgyűjtés még mindig nem megoldott. Sokan elviszik másik községbe az összegyűjtött hulladékot. Mocsáry Balázs polgármester: Ha az engedély meg van, akkor a kivitelezővel a fizetés módját megbeszélik. A képviselőknek több közérdekű kérdése, bejelentése nem volt, az ülés a továbbiakban zárt ülésként folytatódik. k.m.f. Mocsáry Balázs polgármester Bárányné Billinger Erzsébet jegyző Hitelesítők: Blahó Sándor Tóthné Rakusz Julianna képviselők 11

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. március 19-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. március 19-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. március 19-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs, Antal Erzsébet aljegyző, Kovács

Részletesebben

Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. november 6-i rendkívüli ülésén

Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. november 6-i rendkívüli ülésén 113-14/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. november 6-i rendkívüli ülésén Határozat száma: 147/2008.(XI.6.) 148/2008.(XI.6.) 149/2008.(XI.6.) 150/2008.(XI.6.) 151/2008.(XI.6.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Bana, Jókai Mór utca 18. Ikt.sz.: 218/12/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. június 26-án tartott rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. december 10-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. december 10-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. december 10-én a ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 709-13/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. február 5-én megtartott nyilvános üléséről Rendeletek: 1/2014. (II. 06.) az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről 2/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. április 23-án 15 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. Stefkó Imre polgármester: Köszönti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

1. Virágos Enyingért, Szép Környezetért felhívás

1. Virágos Enyingért, Szép Környezetért felhívás Jegyzőkönyv Készült a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2009. május 13. napján tartott üléséről Az ülés helye: A Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Jelen vannak:

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. január 25-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme, 2657

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. október 25-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-23/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 23-án a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott rendkívüli

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2010. 03. 31. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 258-8/2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án (szerdán) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2011. szeptember 14-én 15 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló

Részletesebben

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról 588-8 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. április 24. Rendes / nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 76/2013.(IV.24.) 77/2013.(IV.24.) 78/2013.(IV.24.) 79/2013.(IV.24.) 80/2013.(IV.24.)

Részletesebben

5/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

5/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 5/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben