Karate. Tartalom: Egy szülő szemével: miért örülök, hogy gyermekem karatézhat? Edzések helye:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Karate. Tartalom: Egy szülő szemével: miért örülök, hogy gyermekem karatézhat? Edzések helye:"

Átírás

1 Karate Edzések helye: Batthyány Lajos Általános Iskola 1015 Budapest, Batthyány u. 8. Edzések ideje: hétfőn pénteken További információ: Cserneky Krisztián, Tartalom: Egy szülő szemével: miért örülök, hogy gyermekem karatézhat? (1. old) A karate története (2. old.) A modern karate története (6. old.) A Hayashi-féle Shito-ryu karatéról (8. old.) Az övszínek jelentése és az öv szimbolikája (8. old) Karate edzések manapság és nálunk (10. old.) Egy szülő szemével: miért örülök, hogy gyermekem karatézhat? Fiam 2. osztályos korában kezdett karatéra járni, elsősorban azért, mert pár osztálytársától, akik már egy éve karatéztak, csupa érdekeset hallott az edzésekről. Másodsorban azért, mert mi, a szülei, mindenképpen szerettük volna, hogy sportoljon, hiszen az idejébe belefért. Természetesen több lehetőség is felmerült bennünk, hogy milyen sportot is válasszunk. A karate mellett elsősorban azért döntöttünk, mert ismertük a fiunkat. Bebizonyosodott, hogy a karate fegyelemre tanít, önismeretre, magunk és mások testének, lelkének tiszteletére, összpontosítani, gondolkodni, mérlegelni azaz csupa olyan dologra, amire mi is tanítani akartuk őt, és amire az életben szüksége lehet ahhoz, hogy tisztességes, lelkileg is erős ember legyen. Ugyanakkor az is számított, hogy a mai, inkább tanító nénikből, tanárnőkből álló oktatási rendszerben végre férfikezek közé is kerülhet, olyan edzők kezei alá, akik férfias viselkedésmintát is közvetítenek. Azt is tudtuk a fiunkról, hogy szüksége van arra, hogy a sport ne csak a testét, hanem a fejét is igénybe vegye. A formagyakorlatok, az egymás után következő lépések megjegyzése, tökéletes összhangja, az összpontosításnak ez a típusa igazi 1

2 Tanítványaink verseny előtt gyakorolnak kihívást jelenthet számára, a küzdés pedig igazi örömet, amelyben kiteljesedhet, és amelyből sokat megtanulhat önmagáról és társairól. Ugyanakkor a csapathoz való tartozás érzése is igen erőssé vált benne. A gyerekek ugyanis együtt edzenek, egymás segítségével gyakorolnak, lépik át, győzik le az akadályokat, biztatják, erősítik egymást. Ez nagy dolog. Talán ezért is van az, hogy a fiam, aki most már gimnazista, tehát másik iskolába jár, visszajár az edzésekre és eljár a különböző közös programokra is, és nagyon szívesen van együtt edzőtársaival és edzőivel. A karate küzdősport: a gyerekeknek meg kell tanulniuk megküzdeni a másikkal, az ellenféllel, de saját magukkal is. A saját felelősségük tudatában állnak ki, nyernek vagy veszítenek, teljesítenek vagy rontanak. Bizonyos szempontból tehát hihetetlen erővel nevel a karate az önállóságra is. Nekünk, szülőknek jó érzés tudni, hogy a gyerekünk egy olyan közösséghez tartozik, ahol jól érzi magát, ahol figyelnek rá, ahol az edzők által közvetített értékek biztosak és megegyeznek a mieinkkel. Semmivel sem hasonlítható össze az az érzés, amit szülőként átélünk egy-egy vizsgán, versenyen: látjuk, ahogy fejlődik (testben és lélekben egyaránt) a gyerekünk, komolyodik, erősödik, összpontosít, engedelmeskedik, figyel, s megpróbál megfelelni a maga és az edzők elvárásainak, kihozza magából azt, amit eddig csak sejtett és sejtettünk, hogy megvan benne. Felemelő érzés. Tasi Kata, Tasi Benedek édesanyja A karate története A modern karate ma már sokkal inkább tömegsport, nem pedig filozófia. Ugyanakkor nem lehet megtagadni ennek a küzdőművészetnek a múltját sem, melynek következtében hatalmas ősi kultúrák hatásait és különböző gondolkodásmódokat olvaszt magába. A karate ugyanis ha definiálni szeretnénk : egy okinawai eredetű, japán tradíciókon nyugvó, kínai színezetű harcművészet. Okinawa ma Japán legdélibb szigete, de csak az 1890-es években lett hivatalosan is Japán része. Azelőtt többé-kevésé független volt, de inkább valamelyik nagyobb állam elsősorban 2

3 Kína fennhatósága alatt állt. A harcos okinawai nép körében terjedt el a karate pusztakezes önvédelmi küzdőstílusa (a karate jelentése: üres kéz ), illetve annak társa, a különböző paraszti fegyvereket forgató kobudo. (A kobudo fegyverei például a nuncsaku cséphadaró: két bot lánccal összekötve, vagy a tonfa tulajdonképpen egy t-alakú eszköz, amit még ma is láthatunk az amerikai rendőröknél gumibot gyanánt.) Ugyanis a hódító népek rendszerint betiltották a szigeten a fegyverek tartását és használatát, így puszta kézzel vagy elrejthető, munkaeszközöknek látszó harci eszközökkel például egy hosszú bottal, szerszámnyéllel kellett felvenni ellenük a harcot, vagy akár megvédenie az okinawai tengerparti halászoknak magukat a kalózok támadásaitól. Okinawa tehát a karate őshazája. Japán az európai ember számára egy elszigetelt, külön világ, ősi hagyomány és megannyi titok. A második világháború után beözönlő amerikai hatások és a ma már modern nyugatias jellegű életvitel ellenére is többé-kevésbé képes volt a japán ember megőrizni olyan ősi értékeket, mint a tisztelet, az alázat vagy a becsület. Számos üzletember napjának megszokott része úgymond: pihenésképpen betérni egy shinto szentélybe, ahol elmélyülnek, közelebb kerülnek a természethez önmagukhoz. (A shinto Japán ősi vallása bár nyugati értelemben nem feltétlenül neveznénk vallásnak, talán a japán kultúra esszenciája, szertartási szokások rendszere és összessége, egyes kultúrtörténészek szerint Japán Shinto szent hely maga.) A karatéban a meghajlás és tiszteletadás, a küzdelemhez való hozzáállás mind-mind a japán hatást tükrözik. A karate egy másik elnevezése karate-do. A do jelentése japánból fordítva: út, utca, tanítás, helyes út, erkölcs, kötelesség stb. Tulajdonképpen egy elvont filozófiai fogalom, melynek lényege, hogy az utat járó tevékenységének folyamatos gyakorlásával, finomításával, tökéletesítésével fejlődjön, és így eljusson mélyebb igazságokhoz. A karate-do jelentése japánból fordítva: az üres kéz útja. Volt szó eddig Okinawáról és Japánról, de pontosan hogyan kapcsolódik Kína a karate történetéhez? Az i. sz. 6. században élt Indiában egy harcos (ksatria) kasztból származó fiatalember, Bódhidharma. Kiváltságos helyzetének köszönhetően megtanulhatta az indiaiak 3

4 táncra emlékeztető, ütéseket és rúgásokat tartalmazó harcművészetét, a vadzsramustit. Később buddhista szerzetesnek állt, és hosszú órákat töltött csendes meditációval. Mélyen hitte, hogy a megvilágosodás eléréséhez nem elég pusztán a szent szövegek tanulmányozása, hanem mindenkinek fel kell lelnie önmagában a belső békét. Úgy gondolta, hogy a múlton és a jövőn való merengés helyett mindig az adott pillanatra kell összpontosítani. Ezekben az időkben egyébként a szerzetesek gyakran vándoroltak Kína és India között. Bódhidharma is Bódhidharma felkerekedett, hogy meglátogassa az egyik kínai kolostort, Shaolint. A szerzetesek ugyan nagy izgalommal várták a buddhista tanító érkezését, a rendfőnök azonban nem engedte be a templomba Bódhidharmát, nehogy a fentebb már említett modern nézeteivel megbomlassza Shaolin rendjét. Erre Bódhidharma egy közeli barlangba keresett menedéket, ahol a legenda szerint kilenc évig meditált egyhelyben ülve. (Bódhidharmát tekinthetjük a buddhizmus egyik irányzatának, a csan japánul zen buddhizmus megalapítójának, mely később a japán harcosok, a szamurájok világszemlélete és hitvallása is lesz egyben.) A rendfőnök látva Bódhidharma elszántságát végül mégis beengedte őt a kolostorba, tanai pedig nagyon hamar elterjedtek a bentlakók körében. Bódhidharma módszere az órákig, napokig tartó egyhelyben történő meditáció azonban igen igénybe vette a testi mozgáshoz nem szokott szerzetesek erejét és állóképességét, sorra dőltek ki vagy aludtak el meditáció közben. Bódhidharma felismerte: csak kemény fizikummal és egészséges testtel lehet lelki életet élni (test és lélek harmóniája), így testedzésre is szükség van. Kidolgozott tehát az indiai harci stílus alapján egy gyakorlatsort, melyet Lao Han (a végső szentség ) tizennyolc karjának nevezett el. Egyébként nemcsak a megvilágosodás keresése céljából kellett a szerzeteseknek harci fogásokat tanulniuk, hanem azért is, mert a templomokat ez idő tájt rendszeresen fosztogatták banditák, ráadásul a szerzeteseknek utazásaik során is meg kellett védeniük magukat. Shaolinban Bódhidharma halála után is gyakorolták Lao Han tizennyolc karját. A buddhista szerzetesek számára az élet minden formája szent és sérthetetlen volt, tudásukat ezért is csak saját életük vagy templomaik védelmében használták fel. Igyekeztek összhangban élni a természettel és megfigyelni azt. Így egészült ki fokozatosan Lao Han tizennyolc karja további gyakorlatsorokkal, melyek jórészt állatok megfigyeléséből 4

5 származtak. Észrevették például, hogy a majmok gyors ide-oda ugrálással tévesztik meg ellenfeleiket, illetve ha az emberi test bizonyos pontjaira támadnak, mint a kígyók, akkor azonnal harcképtelenné tudják tenni áldozatukat stb. Így alakultak ki a harcművészet különböző formái és technikái: a tigris, a medve, a majom, a kígyó, a daru, a sáska stb. stílusa, amelyet ma Kínában vu-sunak, a nyugati világban pedig kungfunak hívnak (tehát a kung-fu a kínai harcművészetek összefoglaló neve). Hamarosan a Shaolin szerzetesek erejének és tudásának híre szárnyra kapott. Az idők folyamán többször kérték kínai hercegek és császárok a kolostor Japán harcos (szamuráj) lakóit, hogy védjék meg az országot például az északról betörő nomád lovasoktól, amit rendszerint sikeresen teljesítettek is, amiért cserébe kisebb-nagyobb földadományokat kaptak. Ezekben az időkben kezdték a Shaolin papok harci repertoárjukat különböző támadó fegyverek forgatásával kiegészíteni. A császárok rendszeresen próbálták a papokat meghívni palotájukba, hogy költözzenek oda (vagyis az adott császár közvetlen függése alá próbálta hajtani az addigra már jelentős katonai erőt jelentő szerzeteseket), de azok visszautasították a kérést, ugyanakkor biztosították a császárt hűségükről. A 18. század elejére azonban már nem lehetett szemet hunyni a kolostor ereje, az ekkorra már jelentőssé növekedett befolyása és a szerzetesek létszáma felett augusztusában a túlerőben lévő császári csapatok körbevették, majd felégették Shaolint. Rengeteg szerzetes meghalt ekkor. A megmaradt papoknak menekülniük kellett, bujkálásra kényszerültek városokban és templomokban. De vajon találhattak-e közülük néhányan jobb menedéket, mint egy Kína (és Japán) peremvidékén lévő, távoli kis szigetecskét: Okinawát? A karate okinawai eredetű, japán tradíciókon nyugvó, kínai színezetű harcművészet. Egyszerre megtalálható benne az okinawai parasztok egyszerű és kemény harcmodora; a szamurájok etikettje, életszemlélete és tartása; a kínai kung-fu lágysága és az állatok mozgásából merítő küzdőstílusa hiszen többek között az Okinawára menekülő Shaolin papok reformálták meg a szigetvilágon őshonos, igen hatásos harcművészetet. Ezért is jelentette eredetileg a karate szó azt, hogy kínai kéz. 5

6 A modern karate története Mint ahogyan az fentebb már említésre került, Okinawa hódítói például az 1609-ben ide érkező japánok betiltották a fegyverek használatát, de a pusztakezes küzdőmódokat is, ami inkább fokozta, mint visszaszorította a szigeten a harcművészetek iránti érdeklődést. Éjszaka, titokban, a lakott részektől távoli területeken gyakorolták az okinawaiak stílusukat, a tet (jelentése: kéz, ütés, csapás ). Okinawa és Kína között évszázadok óta fennálló kereskedelmi kapcsolatoknak köszönhetően pedig a kínai kung-fu is beszivárgott, ráadásul kínai szerzetesek is akadtak, akik ezen a vidéken telepedtek le, és akik tudásukkal szintén kiegészítették a tet ezért kezdték ezt a harcművészetet a 18. századtól kara-ténak, azaz kínai kéz -nek nevezni. Írásban nem rögzíthették a harci tanokat, ugyanis a tekercseket a hatóságok megtalálhatták (csakúgy, mint a fegyvereket), ezért más módot kellett találniuk a tudás megőrzése végett: íratlan könyveket. Ezek voltak a formagyakorlatok, japánul katák, melyek rögzítették az elődök tudását. A formagyakorlat kötött, egymásután következő mozdulatsorok összessége, Japán zen kert művészi módon megfogalmazott harc képzelt ellenfelekkel, önmagunkkal, határainkkal szemben. A benne található állások olyan izmokat erősítenek meg, amelyekre egy valóságos harcban is szükség van; a katák olyan képességeket fejlesztenek, melyek elengedhetetlenek a karatét gyakorló számára (egyensúly, figyelem, koncentráció, precizitás, gyorsaság stb.). (A mi stílusunkban, a Hayashi-féle Shitoryu karatéban több mint hatvan formagyakorlat létezik, melyeknek hosszúsága, technikai repertoárja, nehézsége, mondanivalója mind eltér egymástól.) A 18. századra Okinawán három jelentősebb harcművészeti központ kerület alakult ki: a Naha, a Suri és a Tomari. Ezen tartományokhoz tartozó formagyakorlatok is eltértek egymástól. A Naha tartomány harcára jellemző volt a lágyság a kínai kung-funak köszönhetően, a Surira a keménység-gyorsaság, a Tomarira pedig a köríves mozdulatok. Az 1890-es években Japán teljesen beolvasztotta a környező szigetvilágot, és mint a japán területeknek, Okinawának is engedélyezték a harcművészetek gyakorlását. 6

7 Japánban a karate egy kiváltságos osztályban született, klasszikus műveltségben nevelkedett okinawai tanítónak, Funakoshi Gichinnek ( ) köszönhetően terjed el. Funakoshi mester elérte, hogy a karate bekerüljön a japán iskolák tantervébe. Ő változtatta meg a karate jelentését kínai kéz -ről üres kéz -re. (A karate szóban az első kandzsi japán írásjel régen azt jelentette, hogy kínai, volt viszont egy másik kandzsi is, amit szintén kará -nak ejtettek, de jelentése üres volt. Funakoshi a propaganda miatt cserélte ki a kettőt, mivel tudta, hogy a kínai -t jelentő kandzsival fémjelzett harcművészet az erős nemzeti önérzettel megáldott Funakoshi Gichin japánoknak nem lett volna túl jó reklám. A japán kandzsiknál egyébként gyakran előfordul, hogy különböző jelentésű írásjeleket ugyanúgy ejtenek.) Funakoshi úgy tartotta, hogy Ha két tigris harcol, az egyik megsérül. A másik meghal., ezért ellenezte a karate használatát és gyakorlását egy másik emberen vagy karatéson. A formagyakorlatokat preferálta, amikben minden elv megtalálható, ami a karatéban fontos például Karate ni sente nashi, vagyis: a karatét gyakorló nem kezdeményez, hiszen minden kata védéssel kezdődik, és csak utána következik a támadás. Funakoshi Gichint művéért azért, amit a karatéért tett hívjuk ma a modern karate megalapítójának. Már Funakoshi halálának évtizedében megrendezték az első karate versenyt aminek a mester nem örült. A karate a második világháború után Japánban állomásozó amerikai katonáknak köszönhetően terjedt el az Egyesült Államokban, majd később Európában. A versenyzés népszerűvé tette a nyugati gondolkodás számára is ezt a küzdőművészetet, így ma már az egész világon elterjedt és gyakorolják. A versenyeken formagyakorlat (egyéni és csapat) és küzdelmi (egyéni és csapat) versenyszámokban lehet indulni, és mivel a versenyszabályok többsége szerint nagyon fontos az ellenfél testi épségének a védelme, így a sportkaratéból kivették azokat a technikákat, amelyek ténylegesen veszélyesek lehetnek. Ezek megmaradtak a karate íratlan könyvei -ben, a katákban, melyeknek igazi értelmét és mondanivalóját csak a mesterek ismerik. 7

8 A Hayashi-féle Shito-ryu karatéról Arra a kérdésre, hogy hány karate stílus létezik a világon, a válasz: körülbelül nyolcvan. Ezek közül a négy legnagyobb irányzat a shotokan, a shito-ryu, a goju-ryu és a wado-ryu (a ryu jelentése: stílus, iskola ). Persze ezeken belül is vannak alcsoportok, a shito-ryun belül például a Hayashiféle Shito-ryu, a Mabuni-féle Shito-ryu, az Inoue-féle Shito-ryu stb. Magát a Shito-ryut egyébként Kenwa Mabuni ( ) alapította. Jellemzőek rá a gyors és nagy erejű kéztechnikák, a sima mozgás, melyben hatékonyan ötvöződnek a lágy és a kemény harci elemek. A Shito elnevezés Mabuni két mesterének Yasutsune Itosu és Kanryo Higaonna nevében Tanítványunk a dobogó tetején található egy-egy japán kandzsi összeolvasatából származik shi és to, a japán kandzsiknak ugyanis több kiejtésük is létezik. Mabuni tanítványa volt Teruo Hayashi mester ( ), akit Okinawán a legnagyobbak között tartottak számon. Még nekünk is volt szerencsénk őt látni 79 éves korában formagyakorlatozni, és edzőtáborában is részt vettünk Svédországban. Egyik tanítványa, a magyar származású Julius Thiry, stílusunk mai nagymestere mesélt nekünk Hayashi harcművészetéről. Elmondta, hogy élő küzdelemben olyan harci elemeket tudott végrehajtani katanával (japán karddal) mindenféle előkészület nélkül, amilyenek csak a filmekben láthatók, és amelyekre egyébként hitetlenkedve azt mondaná az ember, hogy csak előre megtervezett koreográfia lehet. Az övszínek jelentése és az öv szimbolikája Körülbelül nyolcvan karate stílus létezik ma, de hogyan alakult ennyi ki? Egy tanítvány gyakran több mestertől is tanulhatott élete során, illetve a mester halála után az alatta tanuló rangidős nagy tudású harcművészek egymástól eltérően emlékezhettek mentoruk okítására így önálló stílust is alapíthattak, amelybe a saját, harcról kialakított szemléletüket és tudásukat sűrítették bele. 8

9 A harcművészeti stílusok javarészében a tanulók ruháját különböző színű öv (japánul obi) fogja össze, illetve egy idő pontosabban sok edzésmunka után a tanítványok más színű övet köthetnek fel. Gyakran az, hogy a különböző színű övek milyen sorrendben követik egymást, jellemző az adott stílusra. Az obinak azon kívül, hogy összefogja a ruhát és színe megkülönbözteti a tanítványok hierarchiában elfoglalt helyét, szimbolikus jelentése is van. Carl Gustav Jung ( ) svájci mélylélektan-kutató és pszichiáter egyik könyvében beszámolt egy indián törzsfőnökkel történő beszélgetéséről. Leírta, hogy az indián bölcs nem értette, hogy az európai ember miért gondolja azt, hogy a fejével gondolkodik, hiszen szerinte az ember központja a szívben van, az ember a szívével gondolkodik és a fejével érez. Ez az érdekes beszélgetés némiképpen rávilágít arra, hogy különböző kultúrák másként vélekedtek arról, hogy hol is található a személyiség központja. A fejlett nyugati társadalmak szerint a fejben, az említett indiánok elgondolása alapján a szívben, az indiai és keleti kultúrában viszont a hasban, pontosabban a köldök alatt pár centivel, ahol az ember fizikai értelemben vett súlypontja található. Japánul ezt a központot harának hívják. Az öv csomója, amely pont itt helyezkedik el, emlékezteti a harcművészet útján járót saját belső otthonára, ahonnan erőt meríthet, ahonnan küzdőszelleme felszabadulhat. Egyáltalán nem elhanyagolható az övek színe sem. Régen Okinawán, még a nehéz időkben nagyjából a fehér, a barnás, a fekete és a vörös öv létezett illetve az ezek közötti átmenetek. Ha valaki a karate útjára lépett, akkor fehér övet kötött magára. A sok és rendszeres edzés Do ( út ) következtében obija elkezdett barnás árnyalatot felvenni a sok eséstől és küzdelemtől bekoszolódott. Majd szinte teljesen feketévé vált. Nagyjából ezután kezdett el kopni a külseje, ismét látszani kezdtek a fehér részek, de megjelentek a vörös foltok is az övön a vérnek köszönhetően. A legnagyobb mesterek és harcosok öve barnás-vöröses volt, mert már lekopott és vér áztatta az idők során. Szerencsére ma már ezek a színek csak szimbolikusan léteznek, ugyanakkor más színeknek is van jelentősége. A fehér a tisztaság és az ártatlanság színe az érintetlen, szűz hóé. A sárga a felkelő napé, és azt a tanítványt jelképezi, aki számár új nap virrad. A narancssárga a lemenő 9

10 nap szimbóluma. A tanítvány ekkorra már végigedzett egy teljes napot, számára a frissen szerzett tudás alapjai megértek és új horizont felé mutatnak. A zöld a növények, fák színe, a termékenységé és a megújulásé. A kék a távlatok szimbóluma: az óceáné, az égbolté, a messzire törekvésé és a lélek felemelkedéséé. A barna a földé, és ezzel a megbízhatóságé és állhatatosságé. Az a tanítvány, aki idáig eljutott, az már bizonyította rátermettségét és elkötelezettségét a karate útja iránt. A fekete az éjszakáé: a tudás elmélyüléséé, az összegzésé és egy nap lezárásáé. De itt még közel sincs vége az útnak, hiszen hamarosan új nap virrad, a fekete öves pedig új ismeretek birtokába juthat a hajnalhasadást követően. Sok kultúrában a kör az egész, a teljesség és a világmindenség jelképe. A régi korokban az időt még nem lineárisnak fogták fel, hanem inkább önmagát ismétlőnek, önmagába visszatérőnek, kör alakú jelenségnek (hiszen az évszakok is váltják egymást, és folyamatosan ismétlődnek). Az öv kör alakja nemcsak a teljességre való törekvést szimbolizálja, hanem magát az utat is, mely nem ér véget soha. A fekete öv nem a tanulmányok végét jelenti hiszen a valódi cél nem a fekete öv megszerzése, hanem az úton járás mikéntje, az út maga. Az első fekete öv japánul shodan, aminek jelentése: első tanuló. Ez a karate-do lényege. A mi stílusunkban, a Hayashi-féle Shito-ryu Karatéban a következő sorrendben követik egymást az övek: fehér, narancssárga, kék, piros, lila, zöld, barna, fekete. Karate edzések manapság és nálunk Természetesen az, hogy egy karate klub mennyire magas színvonalon oktat és nevel, az szinte egyáltalán nem függ az adott stílustól. Ugyanakkor a karatéban vannak szokások, elvek és körvonalak, amelyek betartását a karate szelleme megköveteli. Az edzés meghajlással tiszteletadással kezdődik és ér véget, edzés közben pedig fontos a fegyelem és a gyakorlatokban való elmélyülés. Ugyanakkor minden edzőnek tisztában kell lennie azzal a ténnyel, hogy a gyerekek még nehezen tudnak huzamosabb ideig egy dologra koncentrálni, ezért az egy-másfél órás edzésidő tartalmaz ügyességi, játékos és erősítő gyakorlatokat is tehát nem utolsó szempont a változatosság sem. A karate mozgásanyaga két részre bontható: formagyakorlat és küzdelem, valamint az ezekhez tartozó különböző segédgyakorlatok. A formagyakorlat (kata) tulajdonképpen harci koreográfia, mely precizitásra, koncentrációra tanít, és hosszútávon megfelelő erőnlétet és gyorsaságot eredményez a karatés számára. A küzdelem pedig a karate technikák egymással való biztonságos gyakorlása, hiszen fontos a 10

11 gyakorlók testi épségének megóvása. Lányok és fiúk egyaránt részt vehetnek az edzéseken. Eleinte nem kell még karate ruha sem, hiszen az iskolai testnevelés felszerelés teljesen megfelel a célnak (karate ruha csak az első vizsga alkalmával szükséges). Az edzéseken történő kisebb megmérettetéseken kívül nagyobb próbának számít az övvizsga, ahol a tanítványok megfelelő időközönként bizonyosságot tesznek tudásukról és előrehaladásukról. Ezen kívül még versenyzésre is van lehetőség noha ez utóbbi egyáltalán nem kötelező a karate gyakorlásához. Tanítványainkkal a tanév végén Felhasznált irodalom: Funakoshi Gichin: Életutam a Karate Do. Budo Ismeretterjesztő Kiskönyvtár, Keszthely, Jung, C. G.: Emlékek, álmok, gondolatok. Európa Könyvkiadó, Budapest, Metil, Luana Townsend, Jace: A karate története. Gulliver Könyvkiadó, h. n., Plavecz Tamás Plavecz Nádor: Japán és kínai harcművészetek kislexikona. HungáriaSport Reklám és Marketing Vállalat, h. n., Satori Bhante: A sintoizmus. Gondolat Kiadó, Budapest, Zsolt Péter: Japán-magyar karate szakszótár. Nyolcadik javított kiadás. HUNOR Kiadó, Budapest,

ÖV VIZSGA ELMÉLETI KÉRDÉSEI

ÖV VIZSGA ELMÉLETI KÉRDÉSEI ÖV VIZSGA ELMÉLETI KÉRDÉSEI Alkalmazása: gyerekeknél 10 éves kortól, vagy 7. kyutól, felnőtteknél 9. kyutól 9. kyu (fehér öv) 1. Mit jelent a Sempai és a Sensei szó? Magasabb öves, tanár, mester 2. Hogy

Részletesebben

Ideje: 2014. október 4.

Ideje: 2014. október 4. Nyílt KEMPO Magyar Kupa V. Pilis Városi Nyílt Kempo Verseny Ideje: 2014. október 4. Szervezője: Pilisi Sport és Szabadidő Egyesület Főbírája: Hernádi Zoltán 4.dan Helye: Gubányi Károly Általános iskola

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

ELMÉLETI VIZSGAKÉRDÉSEK

ELMÉLETI VIZSGAKÉRDÉSEK ELMÉLETI VIZSGAKÉRDÉSEK 1. A karate meghatározása. Okinawából és Japánból származó küzdőművészet. Ütések, rúgások és azok elhárítására szolgáló védések rend-szere. 2. Mit jelent a karate és mire utal ez?

Részletesebben

2. KYU BARNA ÖV FEKETE CSÚCCSAL

2. KYU BARNA ÖV FEKETE CSÚCCSAL A KORÁBBI KÖVETELMÉNYEKEN FELÜL: MEGJEGYZÉS: KATA VERSENYEN INDULÁS KÖTELEZŐ! KÖVETELMÉNYEK: GYEREKEK, JUNIOROK ÉS FELNŐTTEK TANÍTÁSA; VERSENYTAPASZTALAT VEZETŐ- ÉS PONTOZÓBÍRÓKÉNT SZEMINÁRIUMOK LÁTOGATÁSA

Részletesebben

Interjú Kiss Csaba (Battodo 4.dan) mesterrel

Interjú Kiss Csaba (Battodo 4.dan) mesterrel Interjú Kiss Csaba (Battodo 4.dan) mesterrel Battodo Hírlevél: Először is gratulálunk a sikeres 4. danos vizsgádhoz. Hallottuk hogy a vizsgabizottság külön dicséretben részesített. Kiss Csaba: Köszönöm,

Részletesebben

Kick-box light-contact övvizsga 3. kyu (barna öv egy piros keresztcsíkkal)

Kick-box light-contact övvizsga 3. kyu (barna öv egy piros keresztcsíkkal) 3. kyu (barna öv egy piros keresztcsíkkal) 14-16 év között 16 év felett fekvőtámasz 50 60 felülés 120 150 a, első köríves rúgás (t) + fordított köríves rúgás (f) + köríves rúgás (f) - hátsó csapott (t)

Részletesebben

X. Chan Wu Magyar Bajnokság és Kínai Kulturális Napok 2013. Június 1. 9. Budaörs Sportcsarnok, Budaörs Városháza

X. Chan Wu Magyar Bajnokság és Kínai Kulturális Napok 2013. Június 1. 9. Budaörs Sportcsarnok, Budaörs Városháza X. Chan Wu Magyar Bajnokság és Kínai Kulturális Napok 2013. Június 1. 9. Budaörs Sportcsarnok, Budaörs Városháza Tervezet Tartalomjegyzék 1. Összefoglaló 2. Nemzetközi kapcsolatok 3. Együttműködési elképzelések,

Részletesebben

Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a

Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a tábor előtt megkezdődött, viszont itt még módunkban állt

Részletesebben

budomagazin.hu: Sensei Marossy: A karatés más, mint a többi ember

budomagazin.hu: Sensei Marossy: A karatés más, mint a többi ember 2012-06-19 12:00:00 budomagazin.hu: Sensei Marossy: A karatés más, mint a többi ember budomagazin.hu: Sensei Marossy: A karatés más, mint a többi ember Sensei Marossy Károly harca - egyelőre pontozásos

Részletesebben

Hanbo-jitsu kurzus Párizsban

Hanbo-jitsu kurzus Párizsban Hanbo-jitsu kurzus Párizsban Január 19-20-n mutatkozott be először Párizsban Vikartóczky Gusztáv mester Hanbojitsu anyagával Philippe Galais mester meghívására. A rendezvényre a váratlan hóesés ellenére

Részletesebben

A Chikung alkalmazási területei

A Chikung alkalmazási területei A Chikung alkalmazási területei Az egészség megőrzése Az egészségmegőrző Chikung stílusok célja a nyugalom és az egyensúly. E harmónia birtokában kezdhetünk neki, a Chi keringését és egyensúlyát fenntartó

Részletesebben

Mi köze a sógunoknak a leanhez?

Mi köze a sógunoknak a leanhez? A menedzsment szerepe a Lean és Six Sigma programok eredményességében Mi köze a sógunoknak a leanhez? A Japán Ipari Menedzsment történeti és társadalmi alapjai Tóth László Tartalomjegyzék 1. Bevezetés

Részletesebben

Gyerek 9. kyu: fehér - citrom öv Kivárási idő: 3 hónap (5) Heti edzésszám: 2 Minimum edzésszám: 21 (36)

Gyerek 9. kyu: fehér - citrom öv Kivárási idő: 3 hónap (5) Heti edzésszám: 2 Minimum edzésszám: 21 (36) Gyerek 10. kyu: fehér öv - Övvizsga nélkül Gyerek 10. + kyu: fehér öv citrom csík Kivárási idő: 2 hónap Heti edzésszám: 2 Minimum edzésszám: 15-3 fekvőtámasz - 5 felülés 1. x seiken choku ts hd 2. x age

Részletesebben

Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem!

Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! 2015-02-15 12:00:00 Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán!

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után.

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Jóga Nidra 1. Streszoldó relaxáció CD Időtartam: 43 perc A mélylazítás hatásos jógatechnikája során a gyakorló elsajátíthatja

Részletesebben

A MatLap 2011/10. számában megjelent A logikai táblázat módszere című cikk feladatainak a megoldása

A MatLap 2011/10. számában megjelent A logikai táblázat módszere című cikk feladatainak a megoldása A MatLap 2011/10. számában megjelent A logikai táblázat módszere című cikk feladatainak a megoldása 1. ajtóin a feliratok a következők: I. szoba: Ebben a szobában hölgy, a másikban tigris van. II. szoba:

Részletesebben

10. Kyu (Fehér öv 1. csík) Kivárási idő: 3 hónap

10. Kyu (Fehér öv 1. csík) Kivárási idő: 3 hónap 10. Kyu (Fehér öv 1. csík) Kivárási idő: 3 hónap Dachi: - Musubi dachi (alap állás) - Heisoku dachi (zárt állás) - Shizentai dachi (egy vállszéles állás) Kihon: - Seiken Tsuki / shizentai dachi/ - Uraken

Részletesebben

7x7, vagy 8x8 m-es tatami vagy pást Bírók száma: 1 vezető és 2 segédbíró, 1 jegyzőkönyvvezető és 1 időmérőbíró

7x7, vagy 8x8 m-es tatami vagy pást Bírók száma: 1 vezető és 2 segédbíró, 1 jegyzőkönyvvezető és 1 időmérőbíró Tatami sport *** Stop, Semi Contact / Pontfighting Mérkőzés helyszíne: 7x7, vagy 8x8 m-es tatami vagy pást Bírók száma: 1 vezető és 2 segédbíró, 1 jegyzőkönyvvezető és 1 időmérőbíró Technikák: Csak érintőlegesen

Részletesebben

Szakmai továbbképzés I. foglalkozás

Szakmai továbbképzés I. foglalkozás Szakmai továbbképzés 2016. I. foglalkozás Minden évben négy alkalommal kerül megrendezésre szakmai továbbképzésünk, mely az idén 2016. Január 24-n volt a Honvéd Küzdőcentrumban. A rendezvényre alapvetően

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Milyen is volt a WT Kung-Fu tábor Bátorban a Sárkány Wellness-ben? 2010. június 23-27. Nézzük csak meg!

Milyen is volt a WT Kung-Fu tábor Bátorban a Sárkány Wellness-ben? 2010. június 23-27. Nézzük csak meg! Milyen is volt a WT Kung-Fu tábor Bátorban a Sárkány Wellness-ben? 2010. június 23-27. Nézzük csak meg! Tanulni vágyó fiúk és lányok, fiatalok és idősebbek jöttek az ország keleti és nyugati részéből egyaránt.

Részletesebben

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata.

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata. 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. Ókori és újkori olimpiák. Magyarok az olimpiai versenyeken. Olimpiai szimbólumok. 2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi

Részletesebben

VIII. Esztergom-kertváros Kupa

VIII. Esztergom-kertváros Kupa VIII. Esztergom-kertváros Kupa Ideje: 2012.04.21. Nyílt Nemzetközi Harcművészeti Bajnokság Rendezője: Esztergom-kertvárosi Kempo Karate Klub Főbírája: Pokorni Gábor 4. Dan Verseny helye: 2500 Esztergom

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM DIÁKJAINAK ETIKAI KÓDEXE átdolgozása készült: 2011. október Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium nevelőtestülete 2011. október 24-én Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium diákönkormányzata...

Részletesebben

A karate-do A karate kialakulása Rövid történet Karate-irányzatok

A karate-do A karate kialakulása Rövid történet Karate-irányzatok Forrás: http://www.nagycsavar.hu/karate/karatedo.htm (A Japán Harcművészeti Egyesület tagjai részére kis mértékben átdolgozta és bővítette Török Ferenc) A karate-do A karate kialakulása Rövid történet

Részletesebben

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!" Talán sokunknak az agyába megfordult már a kérdés: miért is kiáltunk szerencse után, amikor meglátjuk a kéményseprőt? Miért

Részletesebben

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa.

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. A HITOKTATÁSRÓL Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. (Mt 19,14) HIT ÉS ERKÖLCSTAN VAGY ERKÖLCSTAN? Az általános iskolai

Részletesebben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben SZKA_207_02 Nemzetségek nemzete Táltosok a magyar történelemben 16 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET A NEMZETSÉGEK NEMZETE 7. ÉVFOLYAM 17 JANKOVICS MARCELL: ÁLMOS

Részletesebben

XIII. Bicske. 2013. április 13., szombat 10:00. Nyílt, meghívásos, nemzetközi harcművészeti verseny

XIII. Bicske. 2013. április 13., szombat 10:00. Nyílt, meghívásos, nemzetközi harcművészeti verseny Alapította a Dinamik Harcmûvészeti Közhasznú Sportegyesület, 1999-ben. Dinamik Harcmûvészeti XIII. Bicske Kupa Nyílt, meghívásos, nemzetközi harcművészeti verseny Nyílt KEMPO Magyar Bajnokság gyermek és

Részletesebben

A verseny helyszíne BUDAÖRS Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand (BVUSS) 2040 BUDAÖRS. Hársfa utca december december 9. és 11.

A verseny helyszíne BUDAÖRS Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand (BVUSS) 2040 BUDAÖRS. Hársfa utca december december 9. és 11. A verseny helyszíne BUDAÖRS Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand (BVUSS) 2040 BUDAÖRS. Hársfa utca 6. A verseny napja Szeminárium és övvizsga 2016. december 10. 2016. december 9. és 11. A verseny védnökei

Részletesebben

Világjátékok 2009 - Tajvan, a magyar sikersziget. Világjátékok 2009 - Tajvan, a magyar sikersziget. The World Games 2009. The World Games 2009

Világjátékok 2009 - Tajvan, a magyar sikersziget. Világjátékok 2009 - Tajvan, a magyar sikersziget. The World Games 2009. The World Games 2009 96 97 98 99 100 SKAohsiung: A BAJNOK ÚTJA,,Hatéves voltam, amikor édesapám ismerôse révén elmehettem egy karateedzésre. Ahogy beléptem, iszonyú hangzavar, kiabálás, egymással harcoló fehér ruhás emberek

Részletesebben

Milyen pluszfeladatokkal jár a Mesterpedagógus besorolás?

Milyen pluszfeladatokkal jár a Mesterpedagógus besorolás? Milyen pluszfeladatokkal jár a Mesterpedagógus besorolás? 2.0* Készítette: Szakál Ferenc Pál *A korábbi változatokban ma már nem aktuális, nem érvényes tartalmak lehetnek, így azok tartalmáért e változat

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

AJKA-I SHOTOKAN KARATE DO SZÖVETSÉG KATA VIZSGAKÉRDÉSEK

AJKA-I SHOTOKAN KARATE DO SZÖVETSÉG KATA VIZSGAKÉRDÉSEK AJKA-I SHOTOKAN KARATE DO SZÖVETSÉG KATA VIZSGAKÉRDÉSEK Kérjük a kérdéseket tartalmazó vizsgakérdések c. lapra ne írjon semmit. A válaszokat csak a vizsgalapon jelöljék be. Ellenőrizze, hogy azonosítási

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

A magyar futball filozófia. Filozófia nélkül nincs törzse a fának, csak ágai és kellenek a gyökerek is!

A magyar futball filozófia. Filozófia nélkül nincs törzse a fának, csak ágai és kellenek a gyökerek is! A magyar futball filozófia Filozófia nélkül nincs törzse a fának, csak ágai és kellenek a gyökerek is! Magyar labdarúgó filozófia Mit akarunk? Hová akarunk eljutni? Milyen a mi filozófiánk? Milyen a labdarúgó

Részletesebben

Településünk, B-A-Z megye ÉK-i csücskében, a Bodrogközben található. Ez a Cigándi járás az ország gazdaságilag és társadalmilag is a

Településünk, B-A-Z megye ÉK-i csücskében, a Bodrogközben található. Ez a Cigándi járás az ország gazdaságilag és társadalmilag is a 1 Településünk, B-A-Z megye ÉK-i csücskében, a Bodrogközben található. Ez a Cigándi járás az ország gazdaságilag és társadalmilag is a legelmaradottabb, leghátrányosabb térsége. 2 A Bodrogközt 3 folyó

Részletesebben

I. Harcművészeti Élménynap

I. Harcművészeti Élménynap I. Harcművészeti Élménynap- 2013. május 4-én szombaton, kiváló időben és hangulatban került megrendezésre az I. Harcművészeti Élménynap. A debreceni Decathlon Sportáruházba látogatók több mint, húsz harcművészeti

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri 1 1. 2. 3. 4. 5., 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15., (,»;, ;,...) 16. 17. 18.,, 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. (, ) 26.. 27.,, 28. (, ) 29. 30., 31. 32. 33. 34. '' '' 35. 36. 37., 38., 39., Santa Maria

Részletesebben

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést.

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést. Bevezető Bevezető Kedves Kollégák! Egy olyan új tantárgyat vezetünk be a magyar oktatás rendszerébe, ami csak szerkezetében és elnevezésében új. Hiszen a közel másfél évtizeddel ezelőtt bevezetett etika

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

LEGO MAGYAR NYELVŰ KÖNYVEK, MATRICÁK ÉS FOGLALKOZTATÓK

LEGO MAGYAR NYELVŰ KÖNYVEK, MATRICÁK ÉS FOGLALKOZTATÓK 1106 Budapest, Keresztúri út 8/A +36-1-264-4555 terjesztes@dunakiado.hu LEGO MAGYAR NYELVŰ KÖNYVEK, MATRICÁK ÉS FOGLALKOZTATÓK 1. Oroszlánok és sasok LEGO Legends of Chima minifigurás foglalkoztató Sok

Részletesebben

A bíróknak a helyszínen március 16-án 18 órakor kötelező bírói továbbképzés lesz! (Szállás és vacsora biztosított) A verseny után bírói

A bíróknak a helyszínen március 16-án 18 órakor kötelező bírói továbbképzés lesz! (Szállás és vacsora biztosított) A verseny után bírói VERSENYKIÍRÁS A verseny neve: A.J.K.A. I. Nyugati Nyílt Regionális Bajnokság A verseny célja: Versenylehetőség biztosítása az A.J.K.A. I. Shotokan Karate-Do Szövetség magyarországi klubjainak. A verseny

Részletesebben

GONDOLKODJUNK! A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

GONDOLKODJUNK! A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z GONDOLKODJUNK! GONDOLJ EGY TETSZŐLEGES KÉTJEGYŰ SZÁMRA! VOND KI BELŐLE A SZÁMJEGYEINEK AZ ÖSSZEGÉT! AZ ÍGY KAPOTT SZÁMNAK VEDD A SZÁMJEGYEINEK AZ ÖSSZEGÉT! EBBŐL VONJÁL KI 5-öt! VEDD AZ ANGOL ABC-ben AZ

Részletesebben

VII. Amatőr késharc verseny és önvédelmi szeminárium

VII. Amatőr késharc verseny és önvédelmi szeminárium Tisztelt Sporttársak! Örömmel tájékoztatunk benneteket, hogy 2015. november 21-én a Magyar Közelharc- Kézitusa Szövetség, HASE közelharc-kézitusa szakosztálya ismét amatőr késharc versenyt és szeminárium

Részletesebben

A hun harc művésze Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

A hun harc művésze Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2012 december 29. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 A hunok harci technikája a hadtörténelem során a legsikeresebb volt.

Részletesebben

JUDO. SPORTÁGI VEZETŐ: Dr. Hetényi Antal. Előadó: Preiszler Gábor Junior válogatott edző. Magyar Edzőt Társasága 2011. június 9.

JUDO. SPORTÁGI VEZETŐ: Dr. Hetényi Antal. Előadó: Preiszler Gábor Junior válogatott edző. Magyar Edzőt Társasága 2011. június 9. JUDO SPORTÁGI VEZETŐ: Dr. Hetényi Antal Előadó: Preiszler Gábor Junior válogatott edző Magyar Edzőt Társasága 2011. június 9. BEVEZETŐ Mi a judo: egy sajátos etikai, nevelési, testnevelési és harcművészeti

Részletesebben

IX. Ürömi Gankaku Kupa a Dr. Borzási Fogorvosi és Implantológiai Rendelő Támogatásával Kovács Margó Emlékverseny III. forduló

IX. Ürömi Gankaku Kupa a Dr. Borzási Fogorvosi és Implantológiai Rendelő Támogatásával Kovács Margó Emlékverseny III. forduló IX. Ürömi - Gankaku Kupa a Dr. Borzási Fogorvosi és Implantológiai Rendelő Támogatásával KOVÁCS MARGÓ EMLÉKVERSENY III. FORDULÓ ÜRÖM, 2014. március 30. A verseny jellege: A verseny célja: Meghívásos IKGA

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

A világ mint karmikus vízió Megjegyzések a Buddha-testek doktrínájáról Tantest Gyönyörtest Átváltozástest A Tiszta Földekről

A világ mint karmikus vízió Megjegyzések a Buddha-testek doktrínájáról Tantest Gyönyörtest Átváltozástest A Tiszta Földekről Németh Norbert eddigi előadásai 2011. január 28. Bevezetés a bardó tanításokba Nyugati és keleti hozzáállás Tibeti Halottaskönyv A helyes beállítódásról Bardókról általában Az élet utáni állapotválotzásokról

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 10. függelék 3. melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

Az edző személyisége és hatása. Az edző és tanítvány kapcsolata.

Az edző személyisége és hatása. Az edző és tanítvány kapcsolata. Vincze Virgil Az edző személyisége és hatása. Az edző és tanítvány kapcsolata. Révész László TF alapján Az edző a változás szakembere, aki segít másoknak felelősséget vállalni és cselekedni képességei

Részletesebben

Angyal Mágia. Az egyik módja, hogy kívánságainkat, üzeneteinket kiküldjük az univerzumba, illetve angyalaink segítségét kérjük, gyertyamágia.

Angyal Mágia. Az egyik módja, hogy kívánságainkat, üzeneteinket kiküldjük az univerzumba, illetve angyalaink segítségét kérjük, gyertyamágia. Angyal Mágia Az egyik módja, hogy kívánságainkat, üzeneteinket kiküldjük az univerzumba, illetve angyalaink segítségét kérjük, gyertyamágia. A szertarta s menete: 1. Válassz egy szép gyertyát magadnak,

Részletesebben

DRÁMAFUTÁR DRÁMAFUTÁR. tanítási drámaprogram 2010. a Vajdasági Magyar Drámapedagógia Társaság és a budapesti Káva Kulturális Műhely programja

DRÁMAFUTÁR DRÁMAFUTÁR. tanítási drámaprogram 2010. a Vajdasági Magyar Drámapedagógia Társaság és a budapesti Káva Kulturális Műhely programja DRÁMAFUTÁR DRÁMAFUTÁR tanítási drámaprogram 2010 a Vajdasági Magyar Drámapedagógia Társaság és a budapesti Káva Kulturális Műhely programja A Drámafutár elnevezésű program tanítási drámafoglalkozásokat

Részletesebben

Kedves látogató! Fegyverek, harcban használt eszközök. Védőfegyverek. Támadófegyverek

Kedves látogató! Fegyverek, harcban használt eszközök. Védőfegyverek. Támadófegyverek Kedves látogató! Szeretettel köszöntünk kiállításunkban, mely a 18-19. századi Perzsiát [ma Irán] mutatja be. A kiállítási termekben lenyűgöző tárgyak sorával képviselteti magát a férfiak világa, az írástudók

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON Időpontja: 2009. Június 25-28. (4 nap) A rendezvény eszmeisége: Sok évszázados, vagy akár évezredes székely hagyomány megjelenítése történik meg, tehát minden program

Részletesebben

Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba

Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba Mönks tehetségmodellje Kreativitás ISKOLA TÁRSAK Feladat iránti elkötelezettség Átlagon felüli képességek CSALÁD Játékossá válás GENETIKA EDZŐ KÉPZÉS CSALÁD

Részletesebben

AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLA KÖZÖTTI ÁTMENET (SZÜLŐI KÉRDŐÍV JANUÁR)

AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLA KÖZÖTTI ÁTMENET (SZÜLŐI KÉRDŐÍV JANUÁR) AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLA KÖZÖTTI ÁTMENET (SZÜLŐI KÉRDŐÍV 2011. JANUÁR) Összeállította: Ladányiné Sütő Tünde Budapest 2011. január 1 Az óvoda iskola átmenet tapasztalatai 2010/2011. Elégedettségi mérést az

Részletesebben

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló 1. Mennyi az eredmény 15+17 15+17 15+17=? A) 28 B) 35 C) 36 D)96 2. Melyik szám van a piramis csúcsán? 42 82 38 A) 168 B) 138

Részletesebben

Remekül szerepeltek az MKKSZ versenyzői

Remekül szerepeltek az MKKSZ versenyzői Ismét Nyírmada! 54 fő állt a sorban szombaton reggel, hogy megmutassa tudását. Alapvetően gyerekek vizsgáztak színes csíkokra és övekre október második hétvégéjén, Nyírmadán. Iván János és Király György

Részletesebben

LOVAGLÁS. A TÁMOP 3.1.4. pályázat elnyerésével iskolánknak lehetősége nyílt lovaglás oktatás megszervezésére.

LOVAGLÁS. A TÁMOP 3.1.4. pályázat elnyerésével iskolánknak lehetősége nyílt lovaglás oktatás megszervezésére. LOVAGLÁS Helyszín: Felsőtárkány, Karap lovastanya Oktató: Karap Péter lovasedző Bevont tanulók: 20 tanuló, 3. és 4. osztályosok 20 alkalom: május 12., 14., 19., 21., 26., 28., június 2., 4., 11., 16.,

Részletesebben

Az edzésen leggyakrabban használatos kifejezések. szó kiejtés jelentés magyarázat

Az edzésen leggyakrabban használatos kifejezések. szó kiejtés jelentés magyarázat szó kiejtés jelentés magyarázat számok rei, zero rej, zeró 0 ichi (sho) icsi (só) 1 a sho elsőt jelent ni nyi 2 san szan 3 yon (shi) jon, si 4 a shi és a halál jele ugyanaz, ezért inkább a yon-t használják

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Színes iskolánk. Sporttevékenységek

Színes iskolánk. Sporttevékenységek Színes iskolánk Ha megkérdezzük a gyerekeket,hogy miért szeretnek iskolába járni, a válaszok igen tág skálán mozognak. Vannak, akiket az érdekes feladatok hoznak izgalomba, vannak akiket a naponta elért

Részletesebben

Kyokushin Karate mint versenysport: a sporttudomány jelentősége

Kyokushin Karate mint versenysport: a sporttudomány jelentősége Kyokushin Karate mint versenysport: a sporttudomány jelentősége A karate nem sport, hanem életforma! Írta: Dr. Dörgő Sándor Az idézett teória avagy bölcselet a Kyokushin Karatét gyakorlók körében igen

Részletesebben

Bp, XV. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Bp, XV. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezője: Rendezője: Fővédnöke: Főbírája: Helye: Újpalota Sportegyesület Bp, XV. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Bitvai Nándor Alpolgármester úr Hernádi Zoltán 4.Dan Károly Róbert Kereskedelmi

Részletesebben

Erasmus tudósítás Kölnből. Mészáros Brigitta. Ahány nyelvet beszélsz, annyi életet élsz

Erasmus tudósítás Kölnből. Mészáros Brigitta. Ahány nyelvet beszélsz, annyi életet élsz Erasmus tudósítás Kölnből Mészáros Brigitta Ahány nyelvet beszélsz, annyi életet élsz Békés Márta 2015. június 13. Köln 1 Mészáros Brigitta vagyok, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán tanulok,

Részletesebben

Harcművészet és pusztakezes harci specializációk a Star Wars galaxisában:

Harcművészet és pusztakezes harci specializációk a Star Wars galaxisában: Harcművészet és pusztakezes harci specializációk a Star Wars galaxisában: Számtalan különféle fegyvertelen harci stílus létezik a galaxisban. Fellelhetőek közöttük a legegyszerűbb verekedési módozatoktól

Részletesebben

Szolnoki Gazdasági Fórum 2015. 2015.10.16. Dr. Török László 1

Szolnoki Gazdasági Fórum 2015. 2015.10.16. Dr. Török László 1 Szolnoki Gazdasági Fórum 2015 2015.10.16. Dr. Török László 1 Kit érdekel a vezetés? Az emberek többsége hosszabb-rövidebb ideig kénytelen vezetőként viselkedni. Ehhez képest elég kevesen képzik magukat

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I.

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I. SZKB_207_09 Kell egy csapat! I. diak09.indd 55 2006.12.09. 22:01:12 DIÁKMELLÉKLET KELL EGY CSAPAT! I. 7. ÉVFOLYAM 57 DIÁKMELLÉKLET D1 Feladatlap a csoportmunkához b) A táblázat második oszlopában szereplő

Részletesebben

Nyílt, meghívásos, nemzetközi harcművészeti verseny

Nyílt, meghívásos, nemzetközi harcművészeti verseny Nyílt, meghívásos, nemzetközi harcművészeti verseny A bicskei Dinamik Harcművészeti Közhasznú Sportegyesület szervezésében A Magyar Sport-jitsu Szövetség szakmai védnökségével Főbíró Hernádi Zoltán (5.

Részletesebben

Üdvözöljük a Your Dance online tánciskola világában. Élmények iskolája az otthonodban, élmények az életedben.

Üdvözöljük a Your Dance online tánciskola világában. Élmények iskolája az otthonodban, élmények az életedben. Üdvözöljük a Your Dance online tánciskola világában. Élmények iskolája az otthonodban, élmények az életedben. Élmények Minden ember számára fontosak az élmények, ahogy Önnek is, hiszen egy jó élmény örök

Részletesebben

2. Téma. Az állam kialakulásának ázsiai, antik és germán újtai

2. Téma. Az állam kialakulásának ázsiai, antik és germán újtai 2. Téma Az állam kialakulásának ázsiai, antik és germán újtai 1. Ázsiai út 1.1. Az ázsiai út meghatározása 1.2. A kialakulás folyamata 2. Az antik út 2.1. Kialakulásának előzményei 2.2. Az antik út folyamata

Részletesebben

Terbe Rezső. Élem az álmom - A jövő naplója

Terbe Rezső. Élem az álmom - A jövő naplója Terbe Rezső Élem az álmom - A jövő naplója 2100. január 1. Elhatároztam, hogy naplót írok. Úgy érzem, hogy most boldog vagyok. Ugyanakkor a teljes történet megértéséhez hozzátartozik az is, hogy csak pár

Részletesebben

Ízelítő, a Senshi Kyokushin Karate Gyermek, Ifjúsági és Szabadidő Sportegyesület 2009 évi tevékenységéből.

Ízelítő, a Senshi Kyokushin Karate Gyermek, Ifjúsági és Szabadidő Sportegyesület 2009 évi tevékenységéből. Ízelítő, a Senshi Kyokushin Karate Gyermek, Ifjúsági és Szabadidő Sportegyesület 2009 évi tevékenységéből. 2009. január 17-ént Szolnokon rendezte meg a Magyar Kyokushin Karate Szervezet az éves közgyűlését.

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben

Beszámoló az egészséghét programjairól. Az egészség hét programjának részletes ismertetése

Beszámoló az egészséghét programjairól. Az egészség hét programjának részletes ismertetése Beszámoló az egészséghét programjairól Iskolánkban 2009. október 19-21 között rendeztük meg az egészséghetet. Úgy gondoltuk, hogy mivel sok tanulónk ezen belül a 8 a osztály több tagjának életmódjára jellemező

Részletesebben

Milyen pluszfeladatokkal jár a Mesterpedagógus besorolás?

Milyen pluszfeladatokkal jár a Mesterpedagógus besorolás? Milyen pluszfeladatokkal jár a Mesterpedagógus besorolás? 1.2* Készítette: Szakál Ferenc Pál *A korábbi változatokban ma már nem aktuális, nem érvényes tartalmak lehetnek, így azok tartalmáért e változat

Részletesebben

Csillagtúra egy Európáról

Csillagtúra egy Európáról Csillagtúra egy Európáról Nagyon vártuk a csapat első Csillagtúráját több okból. Egyrészt mert bár a Kékszalag a legnagyobb médiaesemény a Balatonon, de a leginkább embert próbáló verseny szerintem a Csillagtúra.

Részletesebben

Történelem 6. osztály - 3. forduló -

Történelem 6. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

2016/2017. TANÉVI AEROBIK DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS

2016/2017. TANÉVI AEROBIK DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS 2016/2017. TANÉVI AEROBIK DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS Az Aerobik Diákolimpiát az oktatásért felelős miniszter a Magyar Diáksport Szövetséggel (továbbiakban: MDSZ) közösen hirdeti meg; a versenyt az MDSZ-szel

Részletesebben

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2010. év

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2010. év KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2010. év A tevékenység meghatározása 2010 évben a Kulturális és Sport sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE Budapest, 2016. április 15. Készítette: Magyary Jenő Témaválasztásom fő oka, hogy egyfelől a munkám miatt fontosnak tartom azt, hogy hogyan lehet

Részletesebben

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Tematikai egység címe Az én világom Társaim Ők és én Közvetlen közösségeim A család és a gyerekek Tágabb közösségeim A lakóhelyi közösség A környező világ A

Részletesebben

Geofrámia kivonatok - Enoszuke

Geofrámia kivonatok - Enoszuke klzg Geofrámia kivonatok - Enoszuke A Bukott Császárság - Psz. 3700 után Történelem A Sinemos-tenger északi határán a századfordulón történtek után Enoszuke császársága a világ legnagyobb részének szemében

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának. 1 2 Nagyon régen, mielőtt megszülettél, 'Abdu'lBahá ellátogatott Amerikába. Az utazás alatt Amerikában

Részletesebben

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy Örömre ítélve Fotók: Gál Efraim Ha a drog egy fallal körbezárt város, akkor ki engedélyezi vagy tiltja a kijárást? Vajon ha az embernek több száz kulcsa lenne az örömhöz, bárhova bezárhatnák? Nem tudom.

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

Tananyag: Kiss Béla - Krebsz Anna: Lineáris algebra, többváltozós függvények, valószínűségszámítás,

Tananyag: Kiss Béla - Krebsz Anna: Lineáris algebra, többváltozós függvények, valószínűségszámítás, // KURZUS: Matematika II. MODUL: Valószínűség-számítás 16. lecke: Kombinatorika (alapfeladatok) Tananyag: Kiss Béla - Krebsz Anna: Lineáris algebra, többváltozós függvények, valószínűségszámítás, 3.1.

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben