Karate. Tartalom: Egy szülő szemével: miért örülök, hogy gyermekem karatézhat? Edzések helye:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Karate. Tartalom: Egy szülő szemével: miért örülök, hogy gyermekem karatézhat? Edzések helye:"

Átírás

1 Karate Edzések helye: Batthyány Lajos Általános Iskola 1015 Budapest, Batthyány u. 8. Edzések ideje: hétfőn pénteken További információ: Cserneky Krisztián, Tartalom: Egy szülő szemével: miért örülök, hogy gyermekem karatézhat? (1. old) A karate története (2. old.) A modern karate története (6. old.) A Hayashi-féle Shito-ryu karatéról (8. old.) Az övszínek jelentése és az öv szimbolikája (8. old) Karate edzések manapság és nálunk (10. old.) Egy szülő szemével: miért örülök, hogy gyermekem karatézhat? Fiam 2. osztályos korában kezdett karatéra járni, elsősorban azért, mert pár osztálytársától, akik már egy éve karatéztak, csupa érdekeset hallott az edzésekről. Másodsorban azért, mert mi, a szülei, mindenképpen szerettük volna, hogy sportoljon, hiszen az idejébe belefért. Természetesen több lehetőség is felmerült bennünk, hogy milyen sportot is válasszunk. A karate mellett elsősorban azért döntöttünk, mert ismertük a fiunkat. Bebizonyosodott, hogy a karate fegyelemre tanít, önismeretre, magunk és mások testének, lelkének tiszteletére, összpontosítani, gondolkodni, mérlegelni azaz csupa olyan dologra, amire mi is tanítani akartuk őt, és amire az életben szüksége lehet ahhoz, hogy tisztességes, lelkileg is erős ember legyen. Ugyanakkor az is számított, hogy a mai, inkább tanító nénikből, tanárnőkből álló oktatási rendszerben végre férfikezek közé is kerülhet, olyan edzők kezei alá, akik férfias viselkedésmintát is közvetítenek. Azt is tudtuk a fiunkról, hogy szüksége van arra, hogy a sport ne csak a testét, hanem a fejét is igénybe vegye. A formagyakorlatok, az egymás után következő lépések megjegyzése, tökéletes összhangja, az összpontosításnak ez a típusa igazi 1

2 Tanítványaink verseny előtt gyakorolnak kihívást jelenthet számára, a küzdés pedig igazi örömet, amelyben kiteljesedhet, és amelyből sokat megtanulhat önmagáról és társairól. Ugyanakkor a csapathoz való tartozás érzése is igen erőssé vált benne. A gyerekek ugyanis együtt edzenek, egymás segítségével gyakorolnak, lépik át, győzik le az akadályokat, biztatják, erősítik egymást. Ez nagy dolog. Talán ezért is van az, hogy a fiam, aki most már gimnazista, tehát másik iskolába jár, visszajár az edzésekre és eljár a különböző közös programokra is, és nagyon szívesen van együtt edzőtársaival és edzőivel. A karate küzdősport: a gyerekeknek meg kell tanulniuk megküzdeni a másikkal, az ellenféllel, de saját magukkal is. A saját felelősségük tudatában állnak ki, nyernek vagy veszítenek, teljesítenek vagy rontanak. Bizonyos szempontból tehát hihetetlen erővel nevel a karate az önállóságra is. Nekünk, szülőknek jó érzés tudni, hogy a gyerekünk egy olyan közösséghez tartozik, ahol jól érzi magát, ahol figyelnek rá, ahol az edzők által közvetített értékek biztosak és megegyeznek a mieinkkel. Semmivel sem hasonlítható össze az az érzés, amit szülőként átélünk egy-egy vizsgán, versenyen: látjuk, ahogy fejlődik (testben és lélekben egyaránt) a gyerekünk, komolyodik, erősödik, összpontosít, engedelmeskedik, figyel, s megpróbál megfelelni a maga és az edzők elvárásainak, kihozza magából azt, amit eddig csak sejtett és sejtettünk, hogy megvan benne. Felemelő érzés. Tasi Kata, Tasi Benedek édesanyja A karate története A modern karate ma már sokkal inkább tömegsport, nem pedig filozófia. Ugyanakkor nem lehet megtagadni ennek a küzdőművészetnek a múltját sem, melynek következtében hatalmas ősi kultúrák hatásait és különböző gondolkodásmódokat olvaszt magába. A karate ugyanis ha definiálni szeretnénk : egy okinawai eredetű, japán tradíciókon nyugvó, kínai színezetű harcművészet. Okinawa ma Japán legdélibb szigete, de csak az 1890-es években lett hivatalosan is Japán része. Azelőtt többé-kevésé független volt, de inkább valamelyik nagyobb állam elsősorban 2

3 Kína fennhatósága alatt állt. A harcos okinawai nép körében terjedt el a karate pusztakezes önvédelmi küzdőstílusa (a karate jelentése: üres kéz ), illetve annak társa, a különböző paraszti fegyvereket forgató kobudo. (A kobudo fegyverei például a nuncsaku cséphadaró: két bot lánccal összekötve, vagy a tonfa tulajdonképpen egy t-alakú eszköz, amit még ma is láthatunk az amerikai rendőröknél gumibot gyanánt.) Ugyanis a hódító népek rendszerint betiltották a szigeten a fegyverek tartását és használatát, így puszta kézzel vagy elrejthető, munkaeszközöknek látszó harci eszközökkel például egy hosszú bottal, szerszámnyéllel kellett felvenni ellenük a harcot, vagy akár megvédenie az okinawai tengerparti halászoknak magukat a kalózok támadásaitól. Okinawa tehát a karate őshazája. Japán az európai ember számára egy elszigetelt, külön világ, ősi hagyomány és megannyi titok. A második világháború után beözönlő amerikai hatások és a ma már modern nyugatias jellegű életvitel ellenére is többé-kevésbé képes volt a japán ember megőrizni olyan ősi értékeket, mint a tisztelet, az alázat vagy a becsület. Számos üzletember napjának megszokott része úgymond: pihenésképpen betérni egy shinto szentélybe, ahol elmélyülnek, közelebb kerülnek a természethez önmagukhoz. (A shinto Japán ősi vallása bár nyugati értelemben nem feltétlenül neveznénk vallásnak, talán a japán kultúra esszenciája, szertartási szokások rendszere és összessége, egyes kultúrtörténészek szerint Japán Shinto szent hely maga.) A karatéban a meghajlás és tiszteletadás, a küzdelemhez való hozzáállás mind-mind a japán hatást tükrözik. A karate egy másik elnevezése karate-do. A do jelentése japánból fordítva: út, utca, tanítás, helyes út, erkölcs, kötelesség stb. Tulajdonképpen egy elvont filozófiai fogalom, melynek lényege, hogy az utat járó tevékenységének folyamatos gyakorlásával, finomításával, tökéletesítésével fejlődjön, és így eljusson mélyebb igazságokhoz. A karate-do jelentése japánból fordítva: az üres kéz útja. Volt szó eddig Okinawáról és Japánról, de pontosan hogyan kapcsolódik Kína a karate történetéhez? Az i. sz. 6. században élt Indiában egy harcos (ksatria) kasztból származó fiatalember, Bódhidharma. Kiváltságos helyzetének köszönhetően megtanulhatta az indiaiak 3

4 táncra emlékeztető, ütéseket és rúgásokat tartalmazó harcművészetét, a vadzsramustit. Később buddhista szerzetesnek állt, és hosszú órákat töltött csendes meditációval. Mélyen hitte, hogy a megvilágosodás eléréséhez nem elég pusztán a szent szövegek tanulmányozása, hanem mindenkinek fel kell lelnie önmagában a belső békét. Úgy gondolta, hogy a múlton és a jövőn való merengés helyett mindig az adott pillanatra kell összpontosítani. Ezekben az időkben egyébként a szerzetesek gyakran vándoroltak Kína és India között. Bódhidharma is Bódhidharma felkerekedett, hogy meglátogassa az egyik kínai kolostort, Shaolint. A szerzetesek ugyan nagy izgalommal várták a buddhista tanító érkezését, a rendfőnök azonban nem engedte be a templomba Bódhidharmát, nehogy a fentebb már említett modern nézeteivel megbomlassza Shaolin rendjét. Erre Bódhidharma egy közeli barlangba keresett menedéket, ahol a legenda szerint kilenc évig meditált egyhelyben ülve. (Bódhidharmát tekinthetjük a buddhizmus egyik irányzatának, a csan japánul zen buddhizmus megalapítójának, mely később a japán harcosok, a szamurájok világszemlélete és hitvallása is lesz egyben.) A rendfőnök látva Bódhidharma elszántságát végül mégis beengedte őt a kolostorba, tanai pedig nagyon hamar elterjedtek a bentlakók körében. Bódhidharma módszere az órákig, napokig tartó egyhelyben történő meditáció azonban igen igénybe vette a testi mozgáshoz nem szokott szerzetesek erejét és állóképességét, sorra dőltek ki vagy aludtak el meditáció közben. Bódhidharma felismerte: csak kemény fizikummal és egészséges testtel lehet lelki életet élni (test és lélek harmóniája), így testedzésre is szükség van. Kidolgozott tehát az indiai harci stílus alapján egy gyakorlatsort, melyet Lao Han (a végső szentség ) tizennyolc karjának nevezett el. Egyébként nemcsak a megvilágosodás keresése céljából kellett a szerzeteseknek harci fogásokat tanulniuk, hanem azért is, mert a templomokat ez idő tájt rendszeresen fosztogatták banditák, ráadásul a szerzeteseknek utazásaik során is meg kellett védeniük magukat. Shaolinban Bódhidharma halála után is gyakorolták Lao Han tizennyolc karját. A buddhista szerzetesek számára az élet minden formája szent és sérthetetlen volt, tudásukat ezért is csak saját életük vagy templomaik védelmében használták fel. Igyekeztek összhangban élni a természettel és megfigyelni azt. Így egészült ki fokozatosan Lao Han tizennyolc karja további gyakorlatsorokkal, melyek jórészt állatok megfigyeléséből 4

5 származtak. Észrevették például, hogy a majmok gyors ide-oda ugrálással tévesztik meg ellenfeleiket, illetve ha az emberi test bizonyos pontjaira támadnak, mint a kígyók, akkor azonnal harcképtelenné tudják tenni áldozatukat stb. Így alakultak ki a harcművészet különböző formái és technikái: a tigris, a medve, a majom, a kígyó, a daru, a sáska stb. stílusa, amelyet ma Kínában vu-sunak, a nyugati világban pedig kungfunak hívnak (tehát a kung-fu a kínai harcművészetek összefoglaló neve). Hamarosan a Shaolin szerzetesek erejének és tudásának híre szárnyra kapott. Az idők folyamán többször kérték kínai hercegek és császárok a kolostor Japán harcos (szamuráj) lakóit, hogy védjék meg az országot például az északról betörő nomád lovasoktól, amit rendszerint sikeresen teljesítettek is, amiért cserébe kisebb-nagyobb földadományokat kaptak. Ezekben az időkben kezdték a Shaolin papok harci repertoárjukat különböző támadó fegyverek forgatásával kiegészíteni. A császárok rendszeresen próbálták a papokat meghívni palotájukba, hogy költözzenek oda (vagyis az adott császár közvetlen függése alá próbálta hajtani az addigra már jelentős katonai erőt jelentő szerzeteseket), de azok visszautasították a kérést, ugyanakkor biztosították a császárt hűségükről. A 18. század elejére azonban már nem lehetett szemet hunyni a kolostor ereje, az ekkorra már jelentőssé növekedett befolyása és a szerzetesek létszáma felett augusztusában a túlerőben lévő császári csapatok körbevették, majd felégették Shaolint. Rengeteg szerzetes meghalt ekkor. A megmaradt papoknak menekülniük kellett, bujkálásra kényszerültek városokban és templomokban. De vajon találhattak-e közülük néhányan jobb menedéket, mint egy Kína (és Japán) peremvidékén lévő, távoli kis szigetecskét: Okinawát? A karate okinawai eredetű, japán tradíciókon nyugvó, kínai színezetű harcművészet. Egyszerre megtalálható benne az okinawai parasztok egyszerű és kemény harcmodora; a szamurájok etikettje, életszemlélete és tartása; a kínai kung-fu lágysága és az állatok mozgásából merítő küzdőstílusa hiszen többek között az Okinawára menekülő Shaolin papok reformálták meg a szigetvilágon őshonos, igen hatásos harcművészetet. Ezért is jelentette eredetileg a karate szó azt, hogy kínai kéz. 5

6 A modern karate története Mint ahogyan az fentebb már említésre került, Okinawa hódítói például az 1609-ben ide érkező japánok betiltották a fegyverek használatát, de a pusztakezes küzdőmódokat is, ami inkább fokozta, mint visszaszorította a szigeten a harcművészetek iránti érdeklődést. Éjszaka, titokban, a lakott részektől távoli területeken gyakorolták az okinawaiak stílusukat, a tet (jelentése: kéz, ütés, csapás ). Okinawa és Kína között évszázadok óta fennálló kereskedelmi kapcsolatoknak köszönhetően pedig a kínai kung-fu is beszivárgott, ráadásul kínai szerzetesek is akadtak, akik ezen a vidéken telepedtek le, és akik tudásukkal szintén kiegészítették a tet ezért kezdték ezt a harcművészetet a 18. századtól kara-ténak, azaz kínai kéz -nek nevezni. Írásban nem rögzíthették a harci tanokat, ugyanis a tekercseket a hatóságok megtalálhatták (csakúgy, mint a fegyvereket), ezért más módot kellett találniuk a tudás megőrzése végett: íratlan könyveket. Ezek voltak a formagyakorlatok, japánul katák, melyek rögzítették az elődök tudását. A formagyakorlat kötött, egymásután következő mozdulatsorok összessége, Japán zen kert művészi módon megfogalmazott harc képzelt ellenfelekkel, önmagunkkal, határainkkal szemben. A benne található állások olyan izmokat erősítenek meg, amelyekre egy valóságos harcban is szükség van; a katák olyan képességeket fejlesztenek, melyek elengedhetetlenek a karatét gyakorló számára (egyensúly, figyelem, koncentráció, precizitás, gyorsaság stb.). (A mi stílusunkban, a Hayashi-féle Shitoryu karatéban több mint hatvan formagyakorlat létezik, melyeknek hosszúsága, technikai repertoárja, nehézsége, mondanivalója mind eltér egymástól.) A 18. századra Okinawán három jelentősebb harcművészeti központ kerület alakult ki: a Naha, a Suri és a Tomari. Ezen tartományokhoz tartozó formagyakorlatok is eltértek egymástól. A Naha tartomány harcára jellemző volt a lágyság a kínai kung-funak köszönhetően, a Surira a keménység-gyorsaság, a Tomarira pedig a köríves mozdulatok. Az 1890-es években Japán teljesen beolvasztotta a környező szigetvilágot, és mint a japán területeknek, Okinawának is engedélyezték a harcművészetek gyakorlását. 6

7 Japánban a karate egy kiváltságos osztályban született, klasszikus műveltségben nevelkedett okinawai tanítónak, Funakoshi Gichinnek ( ) köszönhetően terjed el. Funakoshi mester elérte, hogy a karate bekerüljön a japán iskolák tantervébe. Ő változtatta meg a karate jelentését kínai kéz -ről üres kéz -re. (A karate szóban az első kandzsi japán írásjel régen azt jelentette, hogy kínai, volt viszont egy másik kandzsi is, amit szintén kará -nak ejtettek, de jelentése üres volt. Funakoshi a propaganda miatt cserélte ki a kettőt, mivel tudta, hogy a kínai -t jelentő kandzsival fémjelzett harcművészet az erős nemzeti önérzettel megáldott Funakoshi Gichin japánoknak nem lett volna túl jó reklám. A japán kandzsiknál egyébként gyakran előfordul, hogy különböző jelentésű írásjeleket ugyanúgy ejtenek.) Funakoshi úgy tartotta, hogy Ha két tigris harcol, az egyik megsérül. A másik meghal., ezért ellenezte a karate használatát és gyakorlását egy másik emberen vagy karatéson. A formagyakorlatokat preferálta, amikben minden elv megtalálható, ami a karatéban fontos például Karate ni sente nashi, vagyis: a karatét gyakorló nem kezdeményez, hiszen minden kata védéssel kezdődik, és csak utána következik a támadás. Funakoshi Gichint művéért azért, amit a karatéért tett hívjuk ma a modern karate megalapítójának. Már Funakoshi halálának évtizedében megrendezték az első karate versenyt aminek a mester nem örült. A karate a második világháború után Japánban állomásozó amerikai katonáknak köszönhetően terjedt el az Egyesült Államokban, majd később Európában. A versenyzés népszerűvé tette a nyugati gondolkodás számára is ezt a küzdőművészetet, így ma már az egész világon elterjedt és gyakorolják. A versenyeken formagyakorlat (egyéni és csapat) és küzdelmi (egyéni és csapat) versenyszámokban lehet indulni, és mivel a versenyszabályok többsége szerint nagyon fontos az ellenfél testi épségének a védelme, így a sportkaratéból kivették azokat a technikákat, amelyek ténylegesen veszélyesek lehetnek. Ezek megmaradtak a karate íratlan könyvei -ben, a katákban, melyeknek igazi értelmét és mondanivalóját csak a mesterek ismerik. 7

8 A Hayashi-féle Shito-ryu karatéról Arra a kérdésre, hogy hány karate stílus létezik a világon, a válasz: körülbelül nyolcvan. Ezek közül a négy legnagyobb irányzat a shotokan, a shito-ryu, a goju-ryu és a wado-ryu (a ryu jelentése: stílus, iskola ). Persze ezeken belül is vannak alcsoportok, a shito-ryun belül például a Hayashiféle Shito-ryu, a Mabuni-féle Shito-ryu, az Inoue-féle Shito-ryu stb. Magát a Shito-ryut egyébként Kenwa Mabuni ( ) alapította. Jellemzőek rá a gyors és nagy erejű kéztechnikák, a sima mozgás, melyben hatékonyan ötvöződnek a lágy és a kemény harci elemek. A Shito elnevezés Mabuni két mesterének Yasutsune Itosu és Kanryo Higaonna nevében Tanítványunk a dobogó tetején található egy-egy japán kandzsi összeolvasatából származik shi és to, a japán kandzsiknak ugyanis több kiejtésük is létezik. Mabuni tanítványa volt Teruo Hayashi mester ( ), akit Okinawán a legnagyobbak között tartottak számon. Még nekünk is volt szerencsénk őt látni 79 éves korában formagyakorlatozni, és edzőtáborában is részt vettünk Svédországban. Egyik tanítványa, a magyar származású Julius Thiry, stílusunk mai nagymestere mesélt nekünk Hayashi harcművészetéről. Elmondta, hogy élő küzdelemben olyan harci elemeket tudott végrehajtani katanával (japán karddal) mindenféle előkészület nélkül, amilyenek csak a filmekben láthatók, és amelyekre egyébként hitetlenkedve azt mondaná az ember, hogy csak előre megtervezett koreográfia lehet. Az övszínek jelentése és az öv szimbolikája Körülbelül nyolcvan karate stílus létezik ma, de hogyan alakult ennyi ki? Egy tanítvány gyakran több mestertől is tanulhatott élete során, illetve a mester halála után az alatta tanuló rangidős nagy tudású harcművészek egymástól eltérően emlékezhettek mentoruk okítására így önálló stílust is alapíthattak, amelybe a saját, harcról kialakított szemléletüket és tudásukat sűrítették bele. 8

9 A harcművészeti stílusok javarészében a tanulók ruháját különböző színű öv (japánul obi) fogja össze, illetve egy idő pontosabban sok edzésmunka után a tanítványok más színű övet köthetnek fel. Gyakran az, hogy a különböző színű övek milyen sorrendben követik egymást, jellemző az adott stílusra. Az obinak azon kívül, hogy összefogja a ruhát és színe megkülönbözteti a tanítványok hierarchiában elfoglalt helyét, szimbolikus jelentése is van. Carl Gustav Jung ( ) svájci mélylélektan-kutató és pszichiáter egyik könyvében beszámolt egy indián törzsfőnökkel történő beszélgetéséről. Leírta, hogy az indián bölcs nem értette, hogy az európai ember miért gondolja azt, hogy a fejével gondolkodik, hiszen szerinte az ember központja a szívben van, az ember a szívével gondolkodik és a fejével érez. Ez az érdekes beszélgetés némiképpen rávilágít arra, hogy különböző kultúrák másként vélekedtek arról, hogy hol is található a személyiség központja. A fejlett nyugati társadalmak szerint a fejben, az említett indiánok elgondolása alapján a szívben, az indiai és keleti kultúrában viszont a hasban, pontosabban a köldök alatt pár centivel, ahol az ember fizikai értelemben vett súlypontja található. Japánul ezt a központot harának hívják. Az öv csomója, amely pont itt helyezkedik el, emlékezteti a harcművészet útján járót saját belső otthonára, ahonnan erőt meríthet, ahonnan küzdőszelleme felszabadulhat. Egyáltalán nem elhanyagolható az övek színe sem. Régen Okinawán, még a nehéz időkben nagyjából a fehér, a barnás, a fekete és a vörös öv létezett illetve az ezek közötti átmenetek. Ha valaki a karate útjára lépett, akkor fehér övet kötött magára. A sok és rendszeres edzés Do ( út ) következtében obija elkezdett barnás árnyalatot felvenni a sok eséstől és küzdelemtől bekoszolódott. Majd szinte teljesen feketévé vált. Nagyjából ezután kezdett el kopni a külseje, ismét látszani kezdtek a fehér részek, de megjelentek a vörös foltok is az övön a vérnek köszönhetően. A legnagyobb mesterek és harcosok öve barnás-vöröses volt, mert már lekopott és vér áztatta az idők során. Szerencsére ma már ezek a színek csak szimbolikusan léteznek, ugyanakkor más színeknek is van jelentősége. A fehér a tisztaság és az ártatlanság színe az érintetlen, szűz hóé. A sárga a felkelő napé, és azt a tanítványt jelképezi, aki számár új nap virrad. A narancssárga a lemenő 9

10 nap szimbóluma. A tanítvány ekkorra már végigedzett egy teljes napot, számára a frissen szerzett tudás alapjai megértek és új horizont felé mutatnak. A zöld a növények, fák színe, a termékenységé és a megújulásé. A kék a távlatok szimbóluma: az óceáné, az égbolté, a messzire törekvésé és a lélek felemelkedéséé. A barna a földé, és ezzel a megbízhatóságé és állhatatosságé. Az a tanítvány, aki idáig eljutott, az már bizonyította rátermettségét és elkötelezettségét a karate útja iránt. A fekete az éjszakáé: a tudás elmélyüléséé, az összegzésé és egy nap lezárásáé. De itt még közel sincs vége az útnak, hiszen hamarosan új nap virrad, a fekete öves pedig új ismeretek birtokába juthat a hajnalhasadást követően. Sok kultúrában a kör az egész, a teljesség és a világmindenség jelképe. A régi korokban az időt még nem lineárisnak fogták fel, hanem inkább önmagát ismétlőnek, önmagába visszatérőnek, kör alakú jelenségnek (hiszen az évszakok is váltják egymást, és folyamatosan ismétlődnek). Az öv kör alakja nemcsak a teljességre való törekvést szimbolizálja, hanem magát az utat is, mely nem ér véget soha. A fekete öv nem a tanulmányok végét jelenti hiszen a valódi cél nem a fekete öv megszerzése, hanem az úton járás mikéntje, az út maga. Az első fekete öv japánul shodan, aminek jelentése: első tanuló. Ez a karate-do lényege. A mi stílusunkban, a Hayashi-féle Shito-ryu Karatéban a következő sorrendben követik egymást az övek: fehér, narancssárga, kék, piros, lila, zöld, barna, fekete. Karate edzések manapság és nálunk Természetesen az, hogy egy karate klub mennyire magas színvonalon oktat és nevel, az szinte egyáltalán nem függ az adott stílustól. Ugyanakkor a karatéban vannak szokások, elvek és körvonalak, amelyek betartását a karate szelleme megköveteli. Az edzés meghajlással tiszteletadással kezdődik és ér véget, edzés közben pedig fontos a fegyelem és a gyakorlatokban való elmélyülés. Ugyanakkor minden edzőnek tisztában kell lennie azzal a ténnyel, hogy a gyerekek még nehezen tudnak huzamosabb ideig egy dologra koncentrálni, ezért az egy-másfél órás edzésidő tartalmaz ügyességi, játékos és erősítő gyakorlatokat is tehát nem utolsó szempont a változatosság sem. A karate mozgásanyaga két részre bontható: formagyakorlat és küzdelem, valamint az ezekhez tartozó különböző segédgyakorlatok. A formagyakorlat (kata) tulajdonképpen harci koreográfia, mely precizitásra, koncentrációra tanít, és hosszútávon megfelelő erőnlétet és gyorsaságot eredményez a karatés számára. A küzdelem pedig a karate technikák egymással való biztonságos gyakorlása, hiszen fontos a 10

11 gyakorlók testi épségének megóvása. Lányok és fiúk egyaránt részt vehetnek az edzéseken. Eleinte nem kell még karate ruha sem, hiszen az iskolai testnevelés felszerelés teljesen megfelel a célnak (karate ruha csak az első vizsga alkalmával szükséges). Az edzéseken történő kisebb megmérettetéseken kívül nagyobb próbának számít az övvizsga, ahol a tanítványok megfelelő időközönként bizonyosságot tesznek tudásukról és előrehaladásukról. Ezen kívül még versenyzésre is van lehetőség noha ez utóbbi egyáltalán nem kötelező a karate gyakorlásához. Tanítványainkkal a tanév végén Felhasznált irodalom: Funakoshi Gichin: Életutam a Karate Do. Budo Ismeretterjesztő Kiskönyvtár, Keszthely, Jung, C. G.: Emlékek, álmok, gondolatok. Európa Könyvkiadó, Budapest, Metil, Luana Townsend, Jace: A karate története. Gulliver Könyvkiadó, h. n., Plavecz Tamás Plavecz Nádor: Japán és kínai harcművészetek kislexikona. HungáriaSport Reklám és Marketing Vállalat, h. n., Satori Bhante: A sintoizmus. Gondolat Kiadó, Budapest, Zsolt Péter: Japán-magyar karate szakszótár. Nyolcadik javított kiadás. HUNOR Kiadó, Budapest,

A Karate-do szociális és fizikai értéke Készítette: Csákvári László

A Karate-do szociális és fizikai értéke Készítette: Csákvári László A Karate-do szociális és fizikai értéke Készítette: Csákvári László A KARATE-DO SZOCIÁLIS ÉS FIZIKAI ÉRTÉKE Napjainkra, a tömegek által ismert modern karate kezdi elveszíteni eredeti jelentőségét, a KARATE-DO-t

Részletesebben

The Kyokushin Way Mas. Oyama Karate Philosophy

The Kyokushin Way Mas. Oyama Karate Philosophy The Kyokushin Way Mas. Oyama Karate Philosophy Bevezető A KYOKUSHIN MÓDSZER Mas. Oyama karate filozófiája Írta: Masutatsu Oyama Tartalomjegyzék Előszó...2 Eszmék és törekvések...5 A szorgalom...10 A bátorság...17

Részletesebben

Az iszlám vallás és jog története

Az iszlám vallás és jog története Az iszlám vallás és jog története Szerző: Merki Ágnes 2012. április 6. I. Aki csak egyet ismer, nem ismer egyet sem (Goethe) Világunk megállíthatatlan fejlődésével párhuzamosan az ember mind több és több

Részletesebben

Tokai Attila Főszerkesztő AKTUÁLIS HÍR. Szerzetesek vezetik a legnagyobb burmai tiltakozást

Tokai Attila Főszerkesztő AKTUÁLIS HÍR. Szerzetesek vezetik a legnagyobb burmai tiltakozást Törekvők és Bódhiszattvák! A BuddhaPest amint látjátok igen jelentős változáson ment keresztül, mind tartalmát, mind stílusát illetően a márciusi induláshoz képest. Ez természetesen hosszas munka eredménye

Részletesebben

A CSERKÉSZET PEDAGÓGIÁJA

A CSERKÉSZET PEDAGÓGIÁJA Apor Vilmos Katolikus Főiskola Romológiai és Alkalmazott Társadalomtudományi Intézet 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. A CSERKÉSZET PEDAGÓGIÁJA Konzulens: HOLLÓSI CECÍLIA Főiskolai tanársegéd Vác, 2010. Készítette:

Részletesebben

Szabad Gondolat. 2007. június 10/2. Antropozófia Ita Wegman: Persephone A dráma keletkezésének története

Szabad Gondolat. 2007. június 10/2. Antropozófia Ita Wegman: Persephone A dráma keletkezésének története Szabad Gondolat ANTROPOZÓFIA NEVELÉSMÛVÉSZET SZOCIÁLIS ÉLET Antropozófia Ita Wegman: Persephone A dráma keletkezésének története Világhelyzet Andreas Flörsheimer: Amerika és Közép-Európa viszonyáról Pedagógia

Részletesebben

A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA. Dobosy Antal. A Nincs Kapu. Források. JEGYZET Budapest, 2011

A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA. Dobosy Antal. A Nincs Kapu. Források. JEGYZET Budapest, 2011 A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA Dobosy Antal A Nincs Kapu JEGYZET Budapest, 2011 Források Dobosy Antal A Nincs Kapu 無 門 関 A zen buddhizmus klasszikus kóangyűjteménye jegyzetekkel, magyarázatokkal Verziószám:

Részletesebben

HELMUTH VON GLASENAPP. Az öt világvallás. Bráhmanizmus Buddhizmus Kínai univerzizmus Kereszténység Iszlám A digitalizálást elkövette: Határozó

HELMUTH VON GLASENAPP. Az öt világvallás. Bráhmanizmus Buddhizmus Kínai univerzizmus Kereszténység Iszlám A digitalizálást elkövette: Határozó HELMUTH VON GLASENAPP Az öt világvallás Bráhmanizmus Buddhizmus Kínai univerzizmus Kereszténység Iszlám A digitalizálást elkövette: Határozó Határozó jegyzete: Egyáltalán nem foglalkoztam a könyv tartalomjegyzékével,

Részletesebben

NNCL2079-62Dv1.0. Tanmaya Honervogt REIKI A KÉZ ÁLTAL KÖZVETÍTETT GYÓGYÍTÁS ÉS HARMÓNIA

NNCL2079-62Dv1.0. Tanmaya Honervogt REIKI A KÉZ ÁLTAL KÖZVETÍTETT GYÓGYÍTÁS ÉS HARMÓNIA NNCL2079-62Dv1.0 Tanmaya Honervogt REIKI A KÉZ ÁLTAL KÖZVETÍTETT GYÓGYÍTÁS ÉS HARMÓNIA A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Tanmaya Honervogt: Reiki. Healing and karmony through the hands Gaia

Részletesebben

EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Public Relations Szakirányú Továbbképzési Szak EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA Készítette:

Részletesebben

Láma Ole Nydahl. A Nagy Pecsét. A Gyémánt Út buddhizmus mahámudra-látásmódja ISBN 963060594-5

Láma Ole Nydahl. A Nagy Pecsét. A Gyémánt Út buddhizmus mahámudra-látásmódja ISBN 963060594-5 Láma Ole Nydahl A Nagy Pecsét A Gyémánt Út buddhizmus mahámudra-látásmódja 2006 ISBN 963060594-5 Fordítás alapjául szolgáló kiadás: Lama Ole Nydahl The Great Seal 2004, San Francisco Fordította: Csöndes

Részletesebben

Tájékoztató 55. 2013. tavasz

Tájékoztató 55. 2013. tavasz A Tan Kapuja Buddhista Egyház Tájékoztató 55 2013. tavasz Tartalom A Tan Kapuja Buddhista Egyház...2 Buddhista Nyári Egyetem... 3 Egyházi események... 3 Buddhista Jövő Műhely...5 A Tan Kapuja Zen Közösség...7

Részletesebben

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 2014. HÚSVÉT 21. évfolyam 79. szám A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja xx-xx. oldal Tartalom Kiss Péter O.Cist.: Húsvét 1 Páprádi Bíborka (10.E): Akik még mindíg randiznak... 2-3 Csontos

Részletesebben

Megjelent: az ELTE Pedagogikum támogatásával. az iskolakultúra 2009/12 melléklete

Megjelent: az ELTE Pedagogikum támogatásával. az iskolakultúra 2009/12 melléklete Megjelent: az ELTE Pedagogikum támogatásával az iskolakultúra 2009/12 melléklete Matóné Szabó Csilla Kodolányi János Főiskola, Neveléstudományi Tanszék Egy japán eredetű szubkultúra: az animék és a mangák

Részletesebben

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL...

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... Ha a fizikusok által elért eredményeket e kissé talán szokatlan gondolatmenettel párosítjuk, olyan világképet kapunk eredményül, ami nagymértékben

Részletesebben

Takáts Péter. Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései

Takáts Péter. Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései Takáts Péter Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései Új mani-fest Budapest, 2009 Tartalom 9. Az idő és az ember viszonyáról 11 10. Az értekezletek elmélete 31 11. A jövő és a menedzsment

Részletesebben

Kínai lecke. A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola mint lehetőség. DEMOS Magyarország

Kínai lecke. A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola mint lehetőség. DEMOS Magyarország Í rásunk egy esettanulmány. Első megközelítésben az idén ötödik tanítási évében járó különleges iskolát, a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolát mutatjuk be, összefoglalva az érintett csoportok

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK: (két kérdéscsoport alapján)

TARTALOMJEGYZÉK: (két kérdéscsoport alapján) v. 1408 Markovics Milán Mór Bajtársaim! Markovics Milán Mór, római katolikus tábori lelkész vagyok. Az alábbi dokumentum egy folyamatosan bővül ő(!) kérdések-válasz segédanyag ( nemcsak) katonák számára.

Részletesebben

A Tan Kapuja Buddhista Egyház

A Tan Kapuja Buddhista Egyház A Tan Kapuja Buddhista Egyház Tájékoztató 46 2010 tél Tartalomjegyzék Kedves Barátunk!... 2 A Tan Kapuja Buddhista Egyház... 3 A Tejút Iskola és Ifjúságnevelő Alapítvány (Csörgő Zoltán)... 5 Japán és zen

Részletesebben

TIBETI HALÁLMEDITÁCIÓK

TIBETI HALÁLMEDITÁCIÓK TIBETI HALÁLMEDITÁCIÓK A tibeti buddhizmus, azaz a lámaizmus tanításai részletezik a halál utáni élet értelmét és folyamatait. A tibeti szent szellemi vezetők, a lámák hagyományaikban őrzik a transzcendens

Részletesebben

Csíkszentmihályi Mihály: FLOW. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest

Csíkszentmihályi Mihály: FLOW. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest Csíkszentmihályi Mihály: FLOW Az áramlat A tökéletes élmény pszichológiája Akadémiai Kiadó, Budapest 1 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Mihaly Csikszentmihalyi: Flow The Psychology of Optimal

Részletesebben

EGY BEVEZETŐNEK SZÁNT HARCMŰVÉSZETI FORRÁS: HEIHŌ SHOSHIN NO TEBIKIGUSA *

EGY BEVEZETŐNEK SZÁNT HARCMŰVÉSZETI FORRÁS: HEIHŌ SHOSHIN NO TEBIKIGUSA * SZABÓ BALÁZS EGY BEVEZETŐNEK SZÁNT HARCMŰVÉSZETI FORRÁS: HEIHŌ SHOSHIN NO TEBIKIGUSA * A tanulmány a Takenouchi-ryū jūjutsu iskola egyik fontos forrásművét, a Heihō shoshin no tebikigusát mutatja be. A

Részletesebben

Mi valójában az áldás?

Mi valójában az áldás? TANTRA A Tantra útjának követéséhez a bizalom, az odaadás és a tisztánlátás elengedhetetlen követelmények. Úgy kezdhetünk neki, hogy tisztának látjuk magunkat, bízunk magunkban és saját Buddha-természetünkben.

Részletesebben

www.karavankiado.hu www.karavankiado.hu

www.karavankiado.hu www.karavankiado.hu www.karavankiado.hu www.karavankiado.hu 4 A betegségek kialakulásánál, a betegség legelõször gondolati formában alakul ki. Ez a gondolatiság a beletörõdésbõl, a kételybõl és a tagadásból tud felépülni.

Részletesebben

Az interkulturális tanulásról külföldre készülő fiataloknak

Az interkulturális tanulásról külföldre készülő fiataloknak Az úton levőknek sok fajtája létezik: a turisták, akik megelégszenek egy gyors pillanatképpel; a telepesek, akik új otthont keresnek; a nomádok, akik mindig úton vannak. E könyv főszereplői a vándorok.

Részletesebben

A teljesítmény lélektana

A teljesítmény lélektana Brian Tracy Phoenix szemináriuma A teljesítmény lélektana Bevezető... 2 A hét lelki törvény... 7 Képességeink Kibontakoztatása... 16 Tudat alatti erıforrások... 25 Vegyük kezünkbe sorsunkat!... 29 A negatív

Részletesebben

Gordon Győri János Eötvös Loránd Tudományegyetem, Radnóti Miklós Gyakorlóiskola

Gordon Győri János Eötvös Loránd Tudományegyetem, Radnóti Miklós Gyakorlóiskola MAGYAR PEDAGÓGIA 98. évf. 4. szám 273 317. (1998) MITŐL HATÉKONY MÉG A JAPÁN OKTATÁS? A hivatalos oktatási rendszer tanítási óráin kívüli képzés és oktatás japánban Gordon Győri János Eötvös Loránd Tudományegyetem,

Részletesebben

......2009. január......továbbtanulás 2009...

......2009. január......továbbtanulás 2009... évf 5 szám III 2009 január Továbbtanulás 2009 1 Januári események Továbbtanulás 2009 J A N U Á R 8 Tantestületi értekezlet 9 Wass Albert-emlékműsor az iskolánk előtti emlékkőnél a kollégium tanulói számára

Részletesebben

Pályázat. Budapest, 2015. március. Készítette: Kis Mihály

Pályázat. Budapest, 2015. március. Készítette: Kis Mihály Pályázat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XI. kerület Tankerülete Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola intézményvezetői beosztás ellátására Budapest, 2015. március Készítette:

Részletesebben

VILÁGP STA. Békesség nektek!

VILÁGP STA. Békesség nektek! VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 1. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. tavasz Nyolcvan éves a Kõszegi Missziósház 6. oldal Egy szipus fiú új élete a Fülöp-szigeteken 8. oldal Szabadulás az alkohol

Részletesebben