VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG"

Átírás

1 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/ Fax: 88/ Szám: 02/145-21/2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 18-ai ülésére Tárgy: Döntés struktúraváltást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban pályázaton való részvételről (TIOP 2.2.4/08/1) Előadó: Dr. Rácz Jenő főigazgató Az előterjesztés készítésében részt vett: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Beruházási Közbeszerzési és Vagyonkezelő Iroda Csajka Györgyné irodavezető Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Sándor Tamás irodavezető Dr. Győri István egészségügyi szakreferens Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Gazdasági és Területrendezési Bizottság Egészségügyi Bizottság

2 1 Tisztelt Közgyűlés! A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Akciótervében TIOP-2.2.4/08/1 kódszámon betervezésre került a Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbetegszakellátásban című pályázat, melynek kiírására az előzetes tervek szerint júniusában kerül sor. A pályázat előkészítő munkái hosszú időt igényelnek, így a közgyűlés mielőbbi döntése szükséges. A pályázat céljai a következők lesznek: az egészségügyi szolgáltatások feltételrendszereinek a valódi szükségletekhez és a méltányos igénybevételhez való igazítása a rendelkezésre álló erőforrások racionalizálása, a diagnosztikai és terápiás egységek elaprózódásának megszűntetése, a komplex betegellátás biztosítása az intézmények belső logisztikai fejlesztése, a sürgősségi és terápiás tevékenységek összhangjának megteremtése, a betegellátás menedzselése a dolgozók munkafeltételeinek javítása költséghatékonyan fenntartható egészségügyi ellátó egységek kialakítása A pályázathoz rendelt várható keretösszeg 50 milliárd forint. A támogatott pályázatok várható száma minimum 20, maximum 25. A pályázók várható köre a 16/2006. XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet pontja alapján érvényes működési engedéllyel és OEP szerződéssel és/vagy előzetes OEP befogadással rendelkező egészségügyi szolgáltatók, vagy fenntartójuk. A pályázókkal szembeni további elvárások: legalább SO2 szintű sürgősségi ellátó osztállyal rendelkezzen vagy ennek fejlesztésére a TIOP pályázat keretében kötelezettséget vállalt. A pályázó jogi formája szerint a 100%-ban önkormányzati tulajdonban levő részvénytársaság esetén a részvénytársaság pályázhat. A kizáró okok közül a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. esetében jelenleg egyik sem áll fenn. A pályázat tartalma: 1. Központi technológiai tömb (4-ből legalább 3 kötelező elem) fejlesztése a.) központi intenzív b.) központi diagnosztika c.) központi műtő d.) központi betegirányító egység 2. Aktív fekvőbeteg ápolási és rehabilitációs terápiás egységek infrastruktúra fejlesztése 3. Központi technológiai tömbhöz kapcsolódó ellátó egységek átalakítása 4. A sürgősségi osztály és az aktív fekvőbeteg osztályok központi tömbbel való kapcsolódásának biztosítása

3 2 5. Szív és érrendszeri központok, STROKE centrumok kialakítása 6. Központi intenzív részleghez kapcsolódóan, annak speciális részeként támogatható a gyermek és koraszülött intenzív ellátás kialakítása 7. Bababarát kórház kialakítása, az alternatív szülészeti módok igénybevételének biztosítása A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 90%-a. A támogatás várható összege minimálisan 1,5 milliárd forint, maximum 5 milliárd forint. A pályázónak 10% igazolt önrésszel kell rendelkeznie. Bár a pályázati felhívás végleges formája még nem ismert, így azon belül több bizonytalansági tényező is szerepel, ugyanakkor a pályázat beadásának olyan feltételei vannak, melyek a pályázati kiírás és a beadási határidő között nem teljesíthetőek, ezért előzetes tulajdonosi döntések és azt követően pályázat előkészítési munkálatok szükségesek. Kérjük a tisztelt közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglalt határozat elfogadásával hozza meg azon döntéseket, amelyek alapján a pályázat előkészítő munkálatai megkezdődhetnek. A pályázat szakmai tartalma A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. hosszú távú működése szempontjából optimális megoldás abban az esetben adható be, amennyiben a megpályázható összeg maximuma 5 milliárd forint, valamint a pályázat tervezett tartalmi elemei között felsorolt pontok közül a 2. pontra vonatkozóan (rehabilitációs terápiás egységek infrastruktúra fejlesztése: tehát a dobai pszichiátriai rehabilitációs osztály áthelyezése) nincs megjelölve a maximális 15%-os korlát. A várható pályázat kötelező és választható elemei alapján a pályázat az alábbi elemeket tartalmazza: Fejleszteni kívánt terület Központi intenzív Központi diagnosztika Központi műtő+központi steril Központi betegirányító egység Doba áthelyezése Sümegre Tüdőgondozó beköltöztetése STROKE centrum kialakítása Bababarát kórház Informatikai fejlesztések Projekt előkészítés Projekt menedzsment költségek Összesen Tervezett forrásigény 0,3 mrd Ft 0,4 mrd Ft 1,2 mrd Ft 0,23 mrd Ft 1,4 mrd Ft 0,25 mrd Ft 0,3 mrd Ft 0,25 mrd Ft 0,12 mrd Ft 0,05 mrd Ft 0,2 mrd Ft 4,7 mrd Ft

4 3 Az egyes fejlesztések tartalmi elemei: Központi intenzív: (forrásigény: 0,3 mrd Ft) Jelenleg 8 intenzív ágy áll rendelkezése, amely alacsonyabb a szükségleteknél. A hiányt részben pótló osztályos szubintenzív ágyak (szakági őrzők) a személyi és tárgyi feltételeknek csak részben felelnek meg. A szakági őrzők közül a Traumatológia szakági őrzője (6 ágy) az intenzív osztály közvetlen közelségében van, de attól szervezetileg és működési szempontból is teljesen elkülönül. Cél a két szervezeti egység építészeti és funkcionális egyesítése, így 12 intenzív ágy kialakítása, valamint a szűkített funkciójú traumatológiai őrző maradék ágyainak a baleseti osztályon való visszapótlása. A 4 ágy intenzív kapacitásfejlesztés belső aktív ágyak átcsoportosításával lehetséges. A projekt részeként a minimum feltételekben rögzített még hiányzó, valamint az időközben elhasználódott műszerek és eszközök visszapótlása is megtörténik. Központi diagnosztika: (forrásigény: 0,4 mrd Ft) Tekintettel arra, hogy a laboratóriumot nem az intézményünk működteti, így itt fejlesztési igény nem fogalmazódik meg. Az izotópdiagnosztika vonatkozásában a megyei közgyűlés döntése alapján a SPECT cseréje már folyamatban van, ugyanakkor a Gamma kamera lecserélése, a leletező egységek egységesítése szükséges, valamint elsősorban a betegforgalmat racionalizáló kis mértékű építészeti átalakítás is indokolt ahhoz, hogy a balatonfüredi tevékenység is befogadásra kerüljön. Ennek tervezett költsége 0,1 mrdft. A radiológia területén az elmúlt években jelentős fejlesztések indultak meg, melyek a jelen pályázat során tehetőek kompletté. Így szükséges a jelenlegi DSA készülék lecserélése egy direkt digitális COMBO típusú DSA készülékre (160 mft), a megkezdett PACS rendszer tovább fejlesztése és megfelelő háttértár kialakítása (60 mft), a jelenlegi mammográfiás eszköz lecserélése direkt digitális eszközre (50 mft), az ultrahangos eszközök cseréje keretében 2 új eszköz beszerzése (30 mft). Központi műtő és központi steril: (forrásigény: 1,2 mrd Ft) A projekt legfontosabb és legnagyobb horderejű része. Az intézményben jelenleg összesen 21 műtőként nyilvántartott helyiség van. Ezek közül a baleseti sebészeti műtőblokk 3 műtője valamint a szemészet 2 műtője felel meg minden elvárásnak. Mindegyik műtőtől távol van a központi sterilizáló, amely működésében és eszközrendszerében is erősen amortizálódott. A műtők működtetése már szervezetileg központosított. Cél a műtők számának csökkentése, a műtőasztalok koncentrálása az E épületi központi műtőbe annak felújításával egybekötve, az egynapos, kisműtétek és fekvőbeteg műtéti tevékenység szétválasztása, valamint a központi sterilizálónak a legnagyobb ( E épület) műtői blokk mellé telepítése és a központi sterilizáló eszközparkjának felújítása. Az egyes osztályokon (szülészet, fül-orr-gégészet) csak a szakmai előírások alapján előírt műtéti tevékenység marad meg, illetve az ott maradt műtők ennek megfelelően kerülnek felújításra.

5 4 Központi betegirányító egység: (forrásigény: 0,23 mrd Ft) A központi telephelyünkön 3 betegregisztrációs egység működik (központi, radiológia, traumatológia), míg a rendelőintézetben 1 és a tüdőgondozóban szintén 1. Az egységek nem egy rendszerben működnek, valamint a központi egységben a forgalmas időszakokban nem betegbarát a betegfogadási rendszer. Cél egy egységes, a betegek számára a legkisebb megterheléssel és rövidebb várakozással igénybe vehető és átlátható rendszer kialakítása, mely nem csak regisztrál és adminisztrál, hanem valóban segíti a betegek intézményen belüli forgalmát is. A dobai pszichiátriai rehabilitációs osztály áthelyezése a sümegi kórházba: (1,4 mrd Ft) A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt pszichiátriai fekvőbeteg ellátása 2 külön telephelyen és 2 külön településen működik. Mindkét telephelyen mind a hotel funkciók, mind a kiszolgáló funkciók korszerűsítésre szorulnak. Szakmai és gazdaságossági szempontból is célszerű az ellátást egy egységbe koncentrálni. A terveink szerint a 200 ágyas dobai egység és a hozzá kapcsolódó rehabilitációs tevékenység kerül Sümegre áttelepítésre, ahol ezek új épületben kerülnének elhelyezésre. A sümegi jelenlegi épületekkel összeköttetésbe kerülve egységes szerkezetet alakítunk ki, valamint felújításra és bővítésre kerülne a konyha, egyedi tálcás étkezési rendszer kialakításával egybekötve. A dobai szakdolgozók számára saját autóbusszal biztosítanánk az átjárás lehetőségét. Az áthelyezést követően lehetségessé válna a dobai telephely nem egészségügyi célú hasznosítása. Tüdőgondozó beköltöztetése: (forrásigény: 0,25 mrd Ft) A központi steril helyének felszabadulása lehetőséget ad a tüdőgondozó beköltöztetésére a megyei kórház D épület földszintjére. A jelenleg önálló telephelyként működő tüdőgondozó építészetileg és eszközeiben sem felel meg a szakmai előírásoknak. A projekt segítségével lehetővé válna a 3 új rendelő, a 2 laboratórium és a kiszolgáló helyiségek kialakítására és felszerelésére, új digitális radiológiai eszközök beszerzésére és elhelyezésére. A projekt megvalósulása esetén betegellátás szempontjából felszabadul egy telephely, így a működés is gazdaságosabbá válik. STROKE centrum kialakítása: (forrásigény: 0,3 mrd Ft) A projekt 2 részből áll. Az egyik a megyei akut stroke betegek betegút szervezését, a másik a fekvőbetegek ellátását jelenti. A cél egy olyan rendszer kialakítása, amely az akut ellátásban (lyzisben) részesíthető betegek számára biztosítja a 4,5 órás időablakon belüli ellátás lehetőségét. Ehhez szükséges a meglevő neurológiai osztályon egy 20 ágyas stroke részleg és ezen belül egy 4 ágyas szubintenzív rész kialakítása és felszerelése. Bababarát kórház kialakítása: (forrásigény: 0,25 mrd Ft) Jelenleg az intézményben egy légterű, 3 szülőágyas szülőszoba és egy apás szülést lehetővé tevő elkülönített szülőszobai rész működik, mely nem felel meg sem a szakmai sem a lakossági elvárásoknak. A tervek szerint 4 db egyágyas szülőboksz kerülne kialakításra,

6 5 valamint egy az alternatív szülést is lehetővé tevő egység. Emellett kialakításra kerülne egy központi monitorozó egység. A jelenlegi kisműtő vajúdóvá alakulna és kialakításra kerülne az egynapos műtő is. Informatika fejlesztések: (forrásigény: 0,12 mrd Ft) Jelenleg az informatikában alkalmazott szoftverek egymástól részben függetlenek, nem képeznek egységes integrált rendszert, ráadásul részben már elavultak, nem fejleszthetőek. A szerver kapacitás elégtelen, a hardverek részben cserére, részben fejlesztésre szorulnak, a hálózat fejlesztése szintén szükséges. A pályázat maximum 120 mft-os fejlesztést tesz lehetővé, melyen belül prioritást élveznek a pályázatban felsorolt projektek informatikai támogatása, a rendszerek lehetséges integrálása, valamint a szerver kapacitás bővítése. Projekt előkészítés: (forrásigény: 0,05 mrd Ft) Az elszámolható költségek együttes összegének 3%-a, maximum 50 mft. Projekt menedzsment (forrásigény: 0,2 mrd Ft) Az elszámolható költségek együttes összegének 8%-a, maximum 200 mft. Összefoglalás A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. a várhatóan júniusban megjelenő TIOP 2.2.4/08/1 kódszámú a Struktúraváltozást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban című pályázatra pályázatot kíván benyújtani. Az intézmény a pályázat szakmai programját úgy állította össze, hogy az előterjesztés az optimális variációt tartalmazza 4,7 mrd Ft összköltségvetéssel, melynek önrésze 470 M Ft. Amennyiben a megjelenő pályázat csak a tartalékként elkészített, azaz a csökkentett variáció beadását tenné lehetővé, úgy a pályázat szakmai tartalmát át kell vizsgálni és új közgyűlési döntést kell hozni. Új tulajdonosi döntés szükséges abban az esetben is, amennyiben a rehabilitációs terápiás egységek infrastruktúrafejlesztésére (tehát a dobai osztály áthelyezése) a pályázati felhívás költségkorlátot szab. Ebben az esetben a költségkorlátként meghatározott 15 % mindössze 705 millió Ft elszámolható költséget jelent, így az áthelyezés becsült 1,40 mrd Ft költségéből további 695 millió Ft csak saját erőből biztosítható. A műszaki tervezési és egyéb pályázati előkészítő munkák azonnali elindítása azonban mindegyik esetben szükséges. Tisztelt Közgyűlés! A fentiek alapján kérem a Zrt. tulajdonosait, hogy a határozati javaslatok elfogadásával tegyék lehetővé a pályázat előkészítő munkálatainak megkezdését, illetve a pályázat

7 6 beadásához szükséges nyilatkozatokkal és a kötelező önrész biztosításával tegyék lehetővé a pályázat benyújtását../2009. (VI. 18.) MÖK határozat: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja és engedélyezi, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság pályázatot nyújtson be a Struktúraváltást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban című TIOP 2.2.4/08/1 kódszámú pályázati kiírásra. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit ZRt. közgyűlésén a fent megfogalmazott tulajdonosi álláspontot képviselje. a pályázati felhívásban megjelenő beadási határidő 2. A megyei önkormányzat a pályázati program előkészítése, valamint a tervezés miatt felmerülő költségek fedezetéül Ft-ot, azaz Ötvenmillió forintot ideiglenesen átadott pénzeszközként megelőlegez a évi költségvetés hiányát növelő előirányzat terhére. azonnal 3. A megyei közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat, mint a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit ZRt. többségi tulajdonosa képviseletében a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatokat kiadja, valamint a dokumentumokat aláírja. a pályázati felhívásban megjelenő beadási határidő 4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a pályázat benyújtásához szükséges Ft, azaz Négyszázhetven millió forint önrészt a megyei önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2009. (III. 27.) rendelete 17. (3) bekezdésének b) pontjában foglaltak értelmében a Veszprém Megye fejlődéséért kötvény bevétele terhére biztosítja. a pályázati felhívásban megjelenő beadási határidő Veszprém, június 8. Dr. Rácz Jenő s.k. főigazgató

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 155. szám 15333

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 155. szám 15333 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 155. szám 15333 A Kormány 1647/2014. (XI. 14.) Korm. határozata egyes egészségügyi intézmények infrastrukturális fejlesztését célzó projektek megvalósítása érdekében

Részletesebben

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program Dél-dunántúli Operatív Program Észak-alföldi Operatív Program Észak-magyarországi Operatív Program Közép-magyarországi Operatív Program Nyugat-dunántúli

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak szakmai fejlesztési tervének elfogadásáról. 148/2007. (IX. 13.

A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak szakmai fejlesztési tervének elfogadásáról. 148/2007. (IX. 13. 148/2007. (IX. 13.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak szakmai fejlesztési tervének elfogadásáról 1. sz melléklet Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az integrált ügyfélszolgálatok interoperábilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása című kiemelt

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Bentlakásos intézmények kiváltása, című pályázati felhívás B Gyermekvédelmi komponenséhez Kódszám: TIOP-3.4.1.B-11/1. 1 Tartalom A. A támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Bentlakásos intézmények korszerűsítésére. Kódszám: TIOP 3.4.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Bentlakásos intézmények korszerűsítésére. Kódszám: TIOP 3.4. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében Bentlakásos intézmények korszerűsítésére Kódszám: TIOP 3.4.2-08/1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő- testület 2014. június 26-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő- testület 2014. június 26-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő- testület 2014. június 26-án tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. tevékenységéről Előterjesztő: Előkészítők: Véleményezi: Ügyiratszám: 390-4/ 2014. Melléklet:

Részletesebben

53-35/2011. ikt. szám A határozati javaslat törvényes:

53-35/2011. ikt. szám A határozati javaslat törvényes: Szent Lázár Megyei Kórház főigazgatója SALGÓTARJÁN 8. sz. napirendi pont 53-35/2011. ikt. szám A határozati javaslat törvényes: dr. Barta László B E S Z Á M O L Ó a Szent Lázár Megyei Kórház pénzügyi,

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az európai segélyhívószámra épülő Egységes Segélyhívó Rendszer című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást támogató fejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.2.4/B/12/2

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 120. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó:

Részletesebben

1. sz. melléklet PROJEKT ADATLAP. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. című pályázati felhívásához

1. sz. melléklet PROJEKT ADATLAP. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. című pályázati felhívásához 1. sz. melléklet PROJEKT ADATLAP a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére Tárgy: Rendelőintézeti pályázat támogatása Sorszám: IV/10 Előkészítette: Dr. Gulyás Zsuzsanna igazgató főorvos, Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Véleményező Bizottság: Tisztelt

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére 1 11. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: Döntés a 2014-2020-as Európai Uniós programok

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzati kórházak és bentlakásos szociális intézmények ápolásra, gondozásra fordított pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséről

JELENTÉS. az önkormányzati kórházak és bentlakásos szociális intézmények ápolásra, gondozásra fordított pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséről JELENTÉS az önkormányzati kórházak és bentlakásos szociális intézmények ápolásra, gondozásra fordított pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséről 0820 2008. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési

Részletesebben

Margit Kórház, Csorna

Margit Kórház, Csorna 5. számú melléklet Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben Margit Kórház, Csorna Pályázati felhívás címe: Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. október 10-i ülésére Veszprém Megye Önkormányzat Közgyűlése által zártkörű kötvény kibocsátása

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. október 10-i ülésére Veszprém Megye Önkormányzat Közgyűlése által zártkörű kötvény kibocsátása Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/203-3/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

T ÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS RÉSZÉRE. 2007. március 19.

T ÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS RÉSZÉRE. 2007. március 19. T ÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS RÉSZÉRE 2007. március 19. I. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtása I.1. A törvényi felhatalmazás alapján

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés: Konstrukció kód: Megjelentetés időpontja: 1. A TÁMOGATÁS CÉLJA

Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés: Konstrukció kód: Megjelentetés időpontja: 1. A TÁMOGATÁS CÉLJA 1 TOP-1.4. A FOGLALKOZTATÁS ÉS AZ ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK, KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉVEL C. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ (TERVEZET) Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés:

Részletesebben

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház. Kaposvár. Alapítva 1846-ban

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház. Kaposvár. Alapítva 1846-ban Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Kaposvár Alapítva 1846-ban Somogy Megyei KAposi Mór Oktató Kórház Tartalomjegyzék I. Küldetési nyilatkozat 5 Stratégia 6 Jövőkép 7 SEGÍTSEN, HOGY SEGÍTHESSÜNK! Kaposi

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Javasolt napirendek: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem 1. A Veszprém

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2010. (II. 26.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2010. (II. 26.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2 (II. 26.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2 évi költségvetéséről A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben