Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének"

Átírás

1 Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 9/2011. (III. 21.), a 12/2011. (III. 31.), a 17/2011. (IV. 28.), az 5/2012. (II.10.), valamint a 46/2012. (V.30.) önkormányzati rendeletekkel módosított 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelete a vásárokról és a piacokról

2 Lenti Város Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: I. Fejezet 1 Általános rendelkezések 1. (1) 2 A rendelet hatálya kiterjed Lenti Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) által fenntartott és üzemeltetett heti rendszerességű állandó piacra, heti állatvásárra, az alkalmi (ünnepi) vásárra, búcsúi vásárra, népművészeti vásárra. 1. A piacok és vásárok helye, időpontja 2. (1) 3 A piac helye Lenti belterületén az alábbi területeken található: a) április 1. napjától május 31. napjáig aa) 1. sz. piactér: Deák Ferenc utca 405, 406 hrsz-ú, a Dox étterem melletti parkoló, ab) 2. sz. piactér: Városi Könyvtár Lenti bejáratától a Városi Művelődési Központ Lenti melletti feltáró útig lévő Templom téri és Zrínyi Miklós utcai útszakasz, ac) 3. sz. piactér: Zrínyi Miklós utca Templom tér felöli végén lévő lezárt parkolóhely, ad) 4. sz. piactér: Városi Művelődési Központ Lenti és Városi Könyvtár Lenti, valamint a posta közötti feltáró út, ae) autóbusz állomás melletti zöldséges piac. b) 4, április 1. napjától a 993/5 hrsz alatti területen, ahol 1 Az 5/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet 1. -a szerinti módosítás február 11-én a módosítás szerint a rendelet 2. (4) bekezdésben az a fenntartó szövegrész helyébe az az önkormányzat szöveg, az a fenntartónak szövegrész helyébe az az önkormányzatnak szöveg, a 9. (1) bekezdésben az a fenntartó szövegrész helyébe az az önkormányzat szöveg, a 9. (2) bekezdésben az az üzemeltető szövegrész helyébe az az önkormányzat szöveg, a 9. (3) bekezdésben az az üzemeltető szövegrész helyébe az az önkormányzat szöveg, a 10. (4) bekezdésben az az üzemeltető szövegrész helyébe az az önkormányzat szöveg, az az üzemeltetőnek szövegrész helyébe az az önkormányzatnak szöveg, a 10. (6) bekezdésben az a fenntartó szövegrész helyébe az az önkormányzat szöveg, 11. (1) bekezdésben az az üzemeltető szövegrész helyébe az az önkormányzat szöveg, a 13. (2) bekezdésben az az üzemeltetőnek szövegrész helyébe az az önkormányzatnak szöveg, 13. (3) bekezdésben az az üzemeltető szövegrész helyébe az az önkormányzat szöveg, az az üzemeltetőnek szövegrész helyébe, az az önkormányzatnak szöveg, 14. (1) bekezdésben az az üzemeltetőnél szövegrész helyébe az az önkormányzatnál szöveg, a 14. (2) bekezdésben az az üzemeltető szövegrész helyébe az az önkormányzat szöveg, 14. (3) bekezdésben az az üzemeltető szövegrész helyébe az az önkormányzat szöveg, 14. (4) bekezdésben az az üzemeltető szövegrész helyébe az az önkormányzat szöveg, a 15. (1) bekezdésben az az üzemeltetőnek szövegrész helyébe az az önkormányzatnak szöveg, 16. (1) bekezdésben az a fenntartó szövegrész helyébe az az önkormányzat szöveg lép. 2 Az 5/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet 1. -a szerinti módosítás február 11-én Ezidáig hatályos rendelkezés: A rendelet hatálya kiterjed Lenti Város Önkormányzata (a továbbiakban: fenntartó) által fenntartott heti rendszerességű állandó piacra, heti állatvásárra, az alkalmi (ünnepi) vásárra, búcsúi vásárra, népművészeti vásárra. 3 A 9/2011. (III. 21.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése szerinti módosítás április 1-jén lépett hatályba. Ezidáig hatályos rendelkezés: 2. (1) A piac helye Lenti belterületén a 993/5 hrsz alatti területen található, ahol a) ruházati termékek árusítására 92 árusítóhely, b) élelmiszer árusítására 18 árusítóhely áll rendelkezésre. A piactér felosztását az 1. melléklet tartalmazza. 4 A 12/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése szerinti módosítás április 1-jén lépett hatályba. Ezidáig hatályos rendelkezés: 2. (1) b) június 1. napjától a 993/5 hrsz alatti területen, ahol ba) ruházati termékek árusítására 80 árusítóhely,

3 ba) ruházati termékek árusítására 63 árusítóhely, bb) élelmiszer árusítására 18 árusítóhely áll rendelkezésre. A piactér felosztását az a) pont szerinti területen a 1. és 2. melléklet, a b) pont szerinti területen az 5. melléklet tartalmazza. (2) Piac minden héten csütörtökön és szombaton tartható. (3) Állatvásár minden hónap első és harmadik csütörtökén tartható. Az állatvásár helye a Honvéd utcai állatvásártér. (4) A következő munkaszüneti napokon a piaci árusítás tilos: március 15., május 1., augusztus 20., október 23., november 1., december 24., 25., 26. és január 1. Ezen piaci napok helyett az önkormányzat, amennyiben indokoltnak tartja, az adott évben kijelölhet a csütörtöki és szombati naptól eltérően más időpontot piac tartására. Indokolt esetben joga van az önkormányzatnak a fenti munkaszüneti napokon kívül más időpontban is megtiltani a piac tartását. Amennyiben a városnapi ünnepség az adott évben csütörtöki vagy szombati napra esik, ebben az esetben a piaci árusítás a városnapi ünnepség napján tilos. 3. A hagyományokhoz és az egyházi ünnepekhez kapcsolódó búcsúi vásár városrészenként különböző időpontban tartható. a) Bárszentmihályfa városrész: Időpontja: minden év május Helye: vegyesbolt környéke b)lenti-szombathely városrész: Időpontja: minden év június Helye: volt iskola épületének környéke c) Lenti-Mumor városrész: Időpontja: minden év július Helye: Arany János utca d) Lenti-hegy: Időpontja: minden év július Helye: volt iskola előtti útszakasz e) Lenti-kápolna városrész: Időpontja: minden év augusztus Helye: Petőfi tér f) Máhomfa városrész: Időpontja: minden év augusztus Helye: vegyesbolt környéke 2. Forgalmazható áruk köre bb) élelmiszer árusítására 18 árusítóhely áll rendelkezésre. A piactér felosztását az a) pont szerinti területen a 1. és 2. melléklet, a b) pont szerinti területen az 5. melléklet tartalmazza. 5 Az 5/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet 2. -a szerinti módosítás április 1-jén Ezidáig hatályos rendelkezés: június 1. napjától a 993/5 hrsz alatti területen, ahol ba) ruházati termékek árusítására 73 árusítóhely, bb) élelmiszer árusítására 18 árusítóhelyáll rendelkezésre. A piactér felosztását az a) pont szerinti területen a 1. és 2. melléklet, a b) pont szerinti területen az 5. melléklet tartalmazza.

4 4. (1) A forgalmazható áruk körére vonatkozó szabályokat a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól szóló egészségügyi miniszteri rendeletben, az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszteri rendeletben, valamint a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni. (2) A piac és vásár területén gombát tilos árusítani. (3) A heti állatvásáron élőállat hozható forgalomba. Az állatvásáron szamár, öszvér, valamint a védett állatfajok forgalomba hozatala tilos. 3. Az árusítás rendje 5. (1) 6 A piac üzemeltetésével, rendjével, az árusítóhely-használat rendjével, a bérleti díjak beszedésével kapcsolatos feladatokat az önkormányzat látja el. (2) 7 A piaci árusításra vonatkozó bérleti szerződés megkötésére a polgármester a pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése mellett jogosult. (3) 8, 9 Nem köthető bérleti szerződés piaci árusításra azzal a kereskedővel, akinek lejárt esedékességű tartozása van az önkormányzattal szemben. A tartozásra vonatkozó adatokat az önkormányzat Lenti Város Polgármesteri Hivatala Pénzügyi Osztályától szerzi be a bérleti szerződés megkötését megelőzően, a kereskedőnek külön igazolást erre vonatkozóan nem kell benyújtania. Amennyiben a bérleti szerződés megkötésére azért nem kerül sor, mert a kereskedőnek lejárt esedékességű tartozása van az adatközlés szerint, a kereskedő részére a 10. (5) bekezdésében meghatározott biztosíték nem jár vissza. (4) 10 Az árusítási idő: 6 Az 5/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet 3. (1) bekezdése szerinti módosítás február 11-én lépett hatályba. Ezidáig hatályos rendelkezés: A piac üzemeltetésével, rendjével, az árusítóhely-használat rendjével, a bérleti díjak beszedésével kapcsolatos feladatokat Lenti Város Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: üzemeltető) látja el. 7 A 9/2011. (III. 21.) önkormányzati rendelet 1. (2) bekezdése szerinti módosítás március 22-én lépett hatályba. Ezidáig hatályos rendelkezés: 5. (2) A piaci árusításra vonatkozó bérleti szerződés megkötésére a jegyző megbízásából a pénzügyi osztályvezető az aljegyző ellenjegyzése mellett jogosult. 8 A 9/2011. (III. 21.) önkormányzati rendelet 1. (2) bekezdése szerinti módosítás március 22-én lépett hatályba. Ezidáig hatályos rendelkezés: 5. (3) Az árusítási idő: a) piacnapokon 7.00 órától óráig, b) alkalmi (ünnepi) vásáron, búcsúvásáron, népművészeti vásáron 7.00 órától óráig tart. 9 Az 5/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdése szerinti módosítás február 11-én lépett hatályba. Ezidáig hatályos rendelkezés: Nem köthető bérleti szerződés piaci árusításra azzal a kereskedővel, akinek lejárt esedékességű tartozása van a fenntartóval szemben. A tartozásra vonatkozó adatközlést az üzemeltető által közölt lista alapján Lenti Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya (továbbiakban: Pénzügyi Osztály) bocsátja rendelkezésre a bérleti szerződés megkötését megelőzően, a kereskedőnek külön igazolást erre vonatkozóan nem kell benyújtania. Amennyiben a bérleti szerződés megkötésére azért nem kerül sor, mert a kereskedőnek lejárt esedékességű tartozása van a Pénzügyi Osztály adatközlése szerint, a kereskedő részére a 10. (5) bekezdésben meghatározott biztosíték nem jár vissza. 10 A 9/2011. (III. 21.) önkormányzati rendelet 1. (2) bekezdése szerinti módosítás március 22-én lépett hatályba.

5 a) piacnapokon 7.00 órától óráig, b) alkalmi (ünnepi) vásáron, búcsúvásáron, népművészeti vásáron 7.00 órától óráig tart. (6) 11 Az árusítóhelyet a nyitást megelőző egy óránál előbb tilos elfoglalni. Az árusításhoz használt sátrakat, asztalokat, egyéb eszközöket a piac zárását követő egy órán belül el kell távolítani A piac területén bármilyen felépítményt csak építési engedély alapján lehet létesíteni. Azok elhelyezése a városközpont részletes rendezési terve szerint történhet. 8. A kereskedő nyilvántartására, az árusítás rendjére, az üzemeltetés ellenőrzésére, a vásár, piac tartására kiadott engedély visszavonására vonatkozó további szabályokat a vásárokról és a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló kormányrendelet tartalmazza. 4. A helyfoglalás, a bérleti díj megfizetése 9. (1) 13 A piac területén igénybe vehető árusítóhely számát az önkormányzat állapítja meg. Az árusítóhely számát és az árusítóhely területének mértékét a 2. (1) bekezdés a) pontjában foglalt piaci hely tekintetében a 3. melléklet, a 2. (1) bekezdés b) pontjában foglalt piaci hely tekintetében a 6. melléklet tartalmazza. (2) Amennyiben a bérleti szerződés tartama alatt az árusítóhely számát érintő jelentős arányú változás következik be, és emiatt a piac átrendezése válik szükségessé, az önkormányzat jogosult a bérleti szerződést módosítani. Az áthelyezés során a bérleti szerződést megkötő kereskedő (a továbbiakban: bérlő) részére a korábban bérelt kategóriának és nagyságának megfelelő másik árusítóhelyet kell biztosítani. (3) Az alkalmi (ünnepi), a búcsúi és a népművészeti vásáron az igénybe vehető árusítóhely számát az önkormányzat jelöli ki. 10. (1) Az árusítóhely igénybevételére vonatkozó bérleti szerződést legfeljebb egy éves időtartamra lehet megkötni, kezdő időpontja ebben az esetben tárgyév április 1. napja, a megszűnés időpontja tárgyévet követő év március 31. napja lehet. A rövidebb időtartamra kötött bérleti szerződés alapján létrejött bérleti jogviszony megszűnésének időpontja minden esetben március 31. napja lehet. 11 A 9/2011. (III. 21.) önkormányzati rendelet 1. (3) bekezdése szerinti módosítás április 1-jén lépett hatályba. 12 Hatályon kívül helyezte a 12/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdése a) pontja. Ezidáig hatályos rendelkezés: 6. Az üzemeltető jogosult kitiltani a piac területéről azt, aki a piac rendjét, az árusításra vonatkozó szabályokat súlyosan vagy ismételten megszegi. A kitiltás időtartama 3 hónaptól 12 hónapig szóló időtartamra terjedhet ki. A kitiltást az érintett kereskedővel írásban is közölni kell. A kitiltás időtartama alatt a kitiltott sem egyéni, sem társas vállalkozóként nem végezhet árusítói tevékenységet a piac területén sem bérleti szerződés, sem napi bérleti díj (a továbbiakban: napidíj) megfizetése alapján. 13 A 9/2011. (III. 21.) önkormányzati rendelet 1. (4) bekezdése szerinti módosítás április 1-jén lépett hatályba. Ezidáig hatályos rendelkezés: 9. (1) A piac területén igénybe vehető árusítóhely számát a fenntartó állapítja meg. Az árusítóhely számát és az árusítóhely területének mértékét a 2. melléklet tartalmazza.

6 (2) 14 A bérleti szerződés alapján bérbe adott árusítóhely havi bérleti díjának mértékét a 2. (1) bekezdés a) pontjában foglalt piaci hely tekintetében a 4. melléklet, a 2. (1) bekezdés b) pontjában foglalt piaci hely tekintetében a 7. melléklet tartalmazza. (3) 15 A felszabaduló árusítóhelyre, több kereskedő jelentkezése esetén, az adott területen árusításra jogosult kiválasztása sorsolással történik. (4) A sorsolást az igény függvényében az önkormányzat által meghatározott időpontban lehet tartani. Az önkormányzatnak folyamatosan arra kell törekedni a sorsolás gyakoriságának meghatározása során, hogy az árusítóhely mindegyike lehetőleg bérbe adásra kerüljön. (5) 16, 17 Az árusítóhely sorsolásán való részvétel feltétele, hogy a résztvevő szerződéskötési biztosítékként (továbbiakban: biztosíték) 1 havi bérleti díjnak megfelelő összeget fizessen meg. Amennyiben a résztvevő több árusítóhelyre is igényt tart, akkor biztosítékként annyi havi bérleti díjat kell megfizetnie, ahány árusítóhelyre vonatkozóan a sorsoláson részt kíván venni. A résztvevőnek a biztosítékot a fenntartó Magyarországi Volksbank Zrt. Lenti Fiókjánál vezetett Lenti Város Önkormányzata Piac bevételek elszámolási alszámlájára kell megfizetnie. A banki befizetésről szóló bizonylatot a sorsolás kezdetekor az önkormányzatnak be kell mutatni. Bizonylat hiányában a sorsoláson részt venni nem lehet. (6) 18, 19 A biztosíték mértéke 5 méteres hely tekintetében Ft, 3 méteres hely tekintetében Ft. A befizetett biztosíték a szerződéskötést követően a szeptember hónapra vonatkozó bérleti díj összegébe kerül beszámításra. Amennyiben a szerződéskötésre az önkormányzat hibájából nem kerül sor, a biztosíték a kereskedő részére visszajár. 14 A 9/2011. (III. 21.) önkormányzati rendelet 1. (5) bekezdése szerinti módosítás április 1-jén lépett hatályba. Ezidáig hatályos rendelkezés: 10. (2) A bérleti szerződés alapján bérbe adott árusítóhely havi bérleti díjának mértékét a 3. melléklet tartalmazza. 15 A 12/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet 1. (2) bekezdése szerinti módosítás április 1-jén lépett hatályba. Ezidáig hatályos rendelkezés: 10. (3) A felszabaduló árusítóhelyet elsősorban Lentiben állandó lakóhellyel vagy Lenti székhellyel rendelkező és folyamatosan itt tartózkodó kereskedő kaphatja. Több kereskedő jelentkezése esetén az adott területen árusításra jogosult kiválasztása sorsolással történik. Amennyiben a Lentiben állandó lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező és folyamatosan itt tartózkodó kereskedő közül a felszabaduló árusítóhelyre senki nem tart igényt, abban az esetben a többi kereskedő közül, több jelentkező esetén sorolás útján, kell valaki számára bérbe adni az árusítóhelyet. 16 A 9/2011. (III. 21.) önkormányzati rendelet 2. -a szerinti kiegészítés március 22-én 17 Az 5/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet 1. -a szerinti módosítás február 11-én Ezidáig hatályos rendelkezés: Az árusítóhely sorsolásán való részvétel feltétele, hogy a résztvevő szerződéskötési biztosítékként (továbbiakban: biztosíték) 1 havi bérleti díjnak megfelelő összeget fizessen meg. Amennyiben a résztvevő több árusítóhelyre is igényt tart, akkor biztosítékként annyi havi bérleti díjat kell megfizetnie, ahány árusítóhelyre vonatkozóan a sorsoláson részt kíván venni. A résztvevőnek a biztosítékot a fenntartó Magyarországi Volksbank Zrt. Lenti Fiókjánál vezetett Piac bevételek elszámolási számlájára kell megfizetnie. A banki befizetésről szóló bizonylatot a sorsolás kezdetekor az üzemeletetőnek be kell mutatni. Bizonylat hiányában a sorsoláson részt venni nem lehet. 18 A 9/2011. (III. 21.) önkormányzati rendelet 2. -a szerinti kiegészítés március 22-én 19 A 46/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelet 1. -a szerinti módosítás május 31-én Ezidáig hatályos rendelkezés: 10. (6) A biztosíték mértéke 5 méteres hely tekintetében Ft, 3 méteres hely tekintetében Ft. A befizetett biztosíték a szerződéskötést követően a szeptember hónapra vonatkozó bérleti díj összegébe kerül beszámításra. Amennyiben a szerződéskötésre az önkormányzat hibájából nem kerül sor, a biztosíték a kereskedő részére visszajár.

7 11. (1) Amennyiben a bérelt árusítóhelyet a bérlő a piaci napon reggel 7.00 óráig nem foglalja el, úgy az önkormányzat jogosult az árusítóhelyet más kereskedőnek egy napra bérbe adni. Több kereskedő jelentkezése esetén a bérbe vevőt sorsolással kell kiválasztani. Az egy napi bérlő a piac nyitva tartásának ideje alatt jogosult azon a helyen az adott napon árusítói tevékenységet végezni. (2) Azon árusítóhelyet is egy napra bérbe lehet adni, amelyre vonatkozóan az adott időpontban nincs érvényes bérleti szerződés az (1) bekezdésben meghatározott szabályok szerint. 12. (1) 20 A bruttó napidíj összegét valamennyi bérlő számára a 2. (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt piaci hely tekintetében egységesen a 7. melléklet tartalmazza. (2) A napidíj megállapításánál a ténylegesen igénybevett terület nagyságát kell figyelembe venni. 13. (1) A bérlő az általa bérelt árusítóhelyet természetes személynek, jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaságnak át nem adhatja, tovább nem értékesítheti. Amennyiben az általa bérelt árusítóhely nem felel meg igényeinek, jogosult azt visszaadni, azonban más árusítóhelyre vonatkozó kérelme új kérelemnek minősül és a többi kérelemmel azonos eljárás keretében kerül elintézésre. A bérlők között tilos az egymás közötti árusítóhelyek cseréje. (2) A bérlő az alkalmazottját vagy megbízottját köteles az önkormányzatnak az alkalmazás kezdetétől számított 15 napon belül írásban bejelenteni és az alkalmazásra vonatkozó munkaszerződést bemutatni. (3) Az önkormányzat a bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a bérlő a árusítóhelyet árusítás céljára másnak átadja, vagy továbbértékesíti, továbbá ha a bérlő az alkalmazottját vagy megbízottját 15 napon belül az önkormányzatnak írásban nem jelenti be. 14. (1) A bérlő a bérleti díjat havonta a tárgyhónapot megelőző hónap utolsó piaci napjáig köteles megfizetni. A befizetésről szóló feladóvevényt a befizetés kétségessége esetén köteles az önkormányzatnál felszólítást követően bemutatni. (2) Ha a bérlő az előírt határidőre a fizetési kötelezettségét nem teljesíti, illetve a felszólítást követően nem igazolja a befizetés megtörténtét, az önkormányzat 3 napos határidő tűzésével felszólítja a bérlőt fizetési kötelezettségének teljesítésére. (3) 21 Amennyiben a bérlő az első felszólítást követően az előírt határidőn belül sem tesz eleget fizetési kötelezettségének, az önkormányzat jogosult a bérleti szerződés azonnali hatályú felmondására. 20 A 9/2011. (III. 21.) önkormányzati rendelet 3. -a szerinti módosítás április 1-jén Ezidáig hatályos rendelkezés: 12. (1) A bruttó napidíj összegét valamennyi bérlő számára a 3. melléklet tartalmazza. 21 A 17/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdésével módosított 12/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdése b) pontjának módosítása április 29-én Ezidáig hatályos rendelkezés: 14. (3) Amennyiben a bérlő az első felszólítást követően az előírt határidőn belül sem tesz eleget fizetési kötelezettségének, az üzemeltető jogosult a bérleti szerződés azonnali hatályú felmondására, továbbá indokolt esetben a bérlő a piac területéről 3 hónaptól 12 hónapig terjedő időtartamra kitiltható.

8 (4) Amennyiben a bérleti szerződést az önkormányzat késedelmes fizetés vagy tartozás miatt bontotta fel, a bérlő a tartozás kiegyenlítése után, csak további 3 havi bérleti díj egyösszegű előre történő kifizetése vállalásával köthet új bérleti szerződést. (5) 22 Azonnali hatályú felmondás esetén a 10. (6) bekezdésében foglalt időpont előtt, a biztosíték nem jár vissza a bérlő részére. Amennyiben a bérlő több árusítóhelyet is bérel és az azonnali hatályú felmondás oka csak egyes árusítóhelyen merül fel, a biztosítéktól csak ezen árusítóhely tekintetében esik el. Ha az azonnali felmondásra a 14/A. (2) bekezdésében foglaltak miatt kerül sor és a bérlő több árusítóhelyet is bérel, valamennyi árusító helyre biztosítékként befizetett összegtől elesik. (6) 23 Nem jár vissza a biztosíték, ha a bérleti szerződés rendes felmondással történő megszüntetésére a bérlő részéről a 10. (6) bekezdésében meghatározott időpont előtt kerülhet sor. 14/A. 24 (1) A bérlő részéről a bérleti szerződés rendes felmondással történő megszüntetése a tárgyhót megelőző hó végéig írásbeli közléssel történő, a tárgyhó utolsó napjára vonatkozó hatállyal kerülhet sor. (2) Azonnali hatályú felmondásnak van helye a bérbeadó részéről, ha a bérlő a piac rendjére és tisztaságára vonatkozó szabályokat megszegi. (3) 25 Az a bérlő, akinek a bérleti szerződését az önkormányzat a (2) bekezdésben foglalt okra hivatkozva felmondja, a 10. (1) bekezdésben meghatározott időtartam alatt nem árusíthat a piacon. 15. (1) Alkalomszerű árusítás esetén a napidíjat az önkormányzatnak legkésőbb aznap reggel 8.00 óráig meg kell fizetni. Amennyiben a kereskedő ezen időpontig nem tesz eleget fizetési kötelezettségének reggel 8.00 óra után nem árusíthat az adott árusítóhelyen. A napidíj befizetéséről szóló igazolást a kereskedőnek egész nap meg kell őriznie. (2) 26 A napidíj összegét az árusítóhelyre vonatkozóan a 2. (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt piaci hely tekintetében egységesen a 7. melléklet tartalmazza. (3) 27 A heti állatvásáron, az alkalmi (ünnepi) vásáron, a búcsúi és a népművészeti vásáron az árusítóhely napi használatáért napidíjat kell fizetni. Ennek összegét a 8. melléklet tartalmazza. 22 A 9/2011. (III. 21.) önkormányzati rendelet 4. (1) bekezdése szerinti kiegészítés április 1-jén lépett hatályba. 23 A 9/2011. (III. 21.) önkormányzati rendelet 4. (1) bekezdése szerinti kiegészítés április 1-jén lépett hatályba. 24 A 9/2011. (III. 21.) önkormányzati rendelet 4. (2) bekezdése szerinti kiegészítés április 1-jén lépett hatályba. 25 Az 5/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet 5. -a szerinti kiegészítés április 1-jén 26 A 9/2011. (III. 21.) önkormányzati rendelet 5. -a szerinti módosítás április 1-jén Ezidáig hatályos rendelkezés: 15. (2) A napidíj összegét az árusítóhelyre vonatkozóan a 3. melléklet tartalmazza. 27 A 9/2011. (III. 21.) önkormányzati rendelet 5. -a szerinti módosítás április 1-jén Ezidáig hatályos rendelkezés: 15. (3) A heti állatvásáron, az alkalmi (ünnepi) vásáron, a búcsúi és a népművészeti vásáron az árusítóhely napi használatáért napidíjat kell fizetni. Ennek összegét a 4. melléklet tartalmazza.

9 16. (1) Az árusítóhely bérleti díjának megfizetésére január és február hónapra az önkormányzat kedvezményt nyújt. A kedvezmény mértéke: 10 % (2) Amennyiben a kereskedő az árusítóhelyre vonatkozó éves bérleti díjat egyösszegben befizeti a bérleti szerződés megkötésétől számított két héten belül, akkor az éves befizetendő bérleti díj egy hónapra jutó átlaga kétszeresének megfelelő összegű kedvezményben részesül. (3) Amennyiben kereskedő az árusítóhelyre vonatkozó bérleti díjat egyösszegben fél évre előre befizeti a bérleti szerződés megkötésétől számított két héten belül, akkor az éves befizetendő bérleti díj egy hónapra jutó átlagának megfelelő összegű kedvezményben részesül. II. Fejezet Záró rendelkezések 17. (1) Ez a rendelet április 1. napjával lép hatályba. (2) A rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2008. (II. 28.) önkormányzati rendelete a vásárokról és a piacokról. Lenti, május 30. dr. Csizmazia Bernadett sk. jegyző Horváth László sk. polgármester Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve: május 30. napján dr. Csizmazia Bernadett sk. jegyző Kiadmány hiteléül:

10 1. melléklet a 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez Módosította a 9/2011. (III. 21.) önkormányzati rendelet 6. (1) bekezdése. A módosítás április 1-jén

11 2. melléklet a 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez Módosította a 9/2011. (III. 21.) önkormányzati rendelet 6. (2) bekezdése. A módosítás április 1-jén

12 3. melléklet a 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez 30 Az árusító helyek darabszám szerinti felosztásáról A piactér megnevezése m2 darabszáma 1. számú piactér 7,5 37 (hrsz 405., 406. hrsz..parkoló) 12, , ,5 1 összesen számú piactér 12,5 24 (Templom téri, Zrínyi utcai út- 7,5 50 szakasz) összesen számú piactér 4 1 (lezárt parkoló) 7, összesen számú piactér 6 18 (feltáró út) összesen 18 mindösszesen Módosította a 9/2011. (III. 21.) önkormányzati rendelet 6. (3) bekezdése. A módosítás április 1-jén

13 4. melléklet a 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez 31 Árusítóhelyek bérleti díja Árusítóhely Havi bruttó bérleti díj Ft/m2 1. számú piactér számú piactér számú piactér számú piactér Zöldségespiac Ft/hó alapterülettől függetlenül: Módosította a 9/2011. (III. 21.) önkormányzati rendelet 6. (4) bekezdése. A módosítás április 1-jén

14 32, 33,34 5. melléklet a 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez 32 Módosította a 9/2011. (III. 21.) önkormányzati rendelet 6. (5) bekezdése. A módosítás április 1-jén 33 Módosította a 12/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet 2. (1) bekezdése. A módosítás április 1-jén 34 Módosította az 5/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet 6. (2) bekezdése. A módosítás április 1-jén lépett hatályba

15 35, 36,37 6. melléklet a 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez Az árusítóhely darabszám és területének mértéke szerinti felosztásáról A piactér megnevezése m2 darabszám árusítóhely jelzőszáma piactér (ruházati termékek) 7, , 54 12, , 48-53, piactér (élelmiszer árusítására) összesen Módosította a 9/2011. (III. 21.) önkormányzati rendelet 6. (6) bekezdése. A módosítás április 1-jén 36 Módosította a 12/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet 2. (2) bekezdése. A módosítás április 1-jén 37 Módosította az 5/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet 6. (3) bekezdése. A módosítás április 1-jén

16 7. melléklet a 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez 38, 39 A havi bérleti díj és napidíj mértéke 1) A bérleti szerződéssel igénybevett árusítóhelyek bruttó bérleti díja egységesen a zöldségpiac kivételével: Ft/m2/hó 2) A bérleti szerződéssel igénybevett árusítóhelyek bruttó bérleti díja egységesen a zöldségpiacon, alapterülettől függetlenül: Ft/hó 3) A bruttó napidíj egységesen: 410 Ft/m2 38 Számozását módosította a 9/2011. (III. 21.) önkormányzati rendelet 6. (3) bekezdése. A módosítás április 1-jén 39 Módosította az 5/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet 6. (3) bekezdése. A módosítás április 1-jén lépett hatályba

17 8. melléklet a 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez 40 A bérleti díj mértéke heti állatvásáron, az alkalmi (ünnepi) vásáron, a búcsúi és a népművészeti vásáron Egy alkalomra szóló bérleti díj Nettó díj forintban I. Kirakó -,alkalmi-, népművészeti és búcsúi vásár 1. Sátrakban, padokon, állványokon történő árusítás Ft/m2/nap Földön történő árusítás Ft/m2/nap 50 II. Állatvásár Állatok után fizetendő bérleti díjak Ft/db 1. Ló, szarvasmarha Sertés 50 kg felett Süldő, juh, kecske Választós malac, bárány, gida Liba, pulyka, nyúl Kacsa, tyúk és egyéb baromfi (pelyhes baromfi kivételével) 30 7 Pelyhes baromfi (10 db-onként) Galamb, díszmadár 20 Járműről történő árusítás esetén: A jármű helyhasználati díja Ft/db 1. Tehergépkocsi, vontató Személygépkocsi, egyéb Számozását módosította a 9/2011. (III. 21.) önkormányzati rendelet 6. (4) bekezdése. A módosítás április 1-jén

1. - hoz. A piactér tekintetében a helyrajzi-számok összevonásából adódóan szükséges módosítani és pontosítani a korábbi meghatározást. 2.

1. - hoz. A piactér tekintetében a helyrajzi-számok összevonásából adódóan szükséges módosítani és pontosítani a korábbi meghatározást. 2. Városi Önkormányzat Jegyzőjétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Abokom Nonprofit Kft.

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2009. (V. 28.) ÖR.

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2009. (V. 28.) ÖR. C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2009. (V. 28.) ÖR. rendelete a vásár és piac rendjéről Záradék: Kihirdetés ideje: 2009. május 28. Hatálybalépés ideje: 2009. június

Részletesebben

Mezőkövesd város Önkormányzatának 39/2005. (XII. 01.) ÖK számú R E N D E L E T E

Mezőkövesd város Önkormányzatának 39/2005. (XII. 01.) ÖK számú R E N D E L E T E Mezőkövesd város Önkormányzatának 39/2005. (XII. 01.) ÖK számú R E N D E L E T E a városi piac és vásár fenntartásának, használatának és rendjének szabályozásáról Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mezőkövesd város Önkormányzatának 39/2005. (XII. 01.) ÖK számú R E N D E L E T E

Mezőkövesd város Önkormányzatának 39/2005. (XII. 01.) ÖK számú R E N D E L E T E Mezőkövesd város Önkormányzatának 39/2005. (XII. 01.) ÖK számú R E N D E L E T E a városi piac és vásár fenntartásának, használatának és rendjének szabályozásáról Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testülete 7/1991. (VI.13.) Kt. rendelete a vásárokról és a piacokról (egységes szerkezetben) 1 A rendelet hatálya

Kistelek Város Képviselő-testülete 7/1991. (VI.13.) Kt. rendelete a vásárokról és a piacokról (egységes szerkezetben) 1 A rendelet hatálya Kistelek Város Képviselő-testülete 7/1991. (VI.13.) Kt. rendelete a vásárokról és a piacokról (egységes szerkezetben) 1 A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya kiterjed Kistelek város területén működő

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2012.(X.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A piacról

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2012.(X.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A piacról DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2012.(X.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A piacról Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló törvény 16. (1)

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 26/1995. (XII. 04.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 26/1995. (XII. 04.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 26/1995. (XII. 04.) Önk. r e n d e l e t e a vásárokról és piacokról (egységes szerkezetben a 29/2008. (V.05.) Önk.,32/2009.(IX.30.) Önk., 18/2012. (VI.01.) Önk. rendelettel)

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános szabályok

A rendelet hatálya. Általános szabályok Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2000.(XII.1.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Kaskantyú Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

FONYÓDI PIAC- ÉS VÁSÁR ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT 2017.

FONYÓDI PIAC- ÉS VÁSÁR ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT 2017. FONYÓDI PIAC- ÉS VÁSÁR ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT 2017. Szervezet neve: Címe: Fonyód Város Önkormányzat 8640 Fonyód, Fő u.19. Adószáma: 15731405-2-14 Képviseletre jogosult személy neve: Hidvégi József polgármester

Részletesebben

A közterületek használatáról

A közterületek használatáról Gyöngyöshalász községi Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2008. (V.22.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 17/2008.(VI.26.), 19/2013.(XII.10) önkormányzati rendeletei egységes szerkezetben

Részletesebben

7/2010.(V.26.) SZ. RENDELETE. A helyi piac működési rendjéről

7/2010.(V.26.) SZ. RENDELETE. A helyi piac működési rendjéről KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010.(V.26.) SZ. RENDELETE A helyi piac működési rendjéről Sajólád község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi CXV.

Részletesebben

1.. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012.(IX.04.) rendelettel módosított 8/2012 (IV. 25.) önkormányzati rendelete a piacokról és vásárokról Csataszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelete. a piacokról és vásárokról

Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelete. a piacokról és vásárokról Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelete a piacokról és vásárokról Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 29/1995.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 29/1995.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 29/1995.(VII.1.) számú r e n d e l e t e a vásárokról és piacokról (egységes szerkezetben a 17/1997. (III.1.) sz., 46/1997. (VI.1.) sz., 30/1998. (VII.1.) a

Részletesebben

Vásár- és piac fenntartása

Vásár- és piac fenntartása Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2001. (XII. 6.) rendelete a vásár- és piactartás rendjéről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 40/2004.(XI.30.) és 34/2008. (XI.28.) számú rendeletekkel)

Részletesebben

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2009. /V. 28./ rendelete a piacok vásárok rendjéről

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2009. /V. 28./ rendelete a piacok vásárok rendjéről Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2009. /V. 28./ rendelete a piacok vásárok rendjéről Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az az 1999. évi LXIX törvény,

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya

Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról Csengőd Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése és

Részletesebben

PIACCSARNOK Kft. (5052 Újszász, Kossuth út 43.) TULAJDONÁBAN LÉVŐ PIAC ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

PIACCSARNOK Kft. (5052 Újszász, Kossuth út 43.) TULAJDONÁBAN LÉVŐ PIAC ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA PIACCSARNOK Kft. (5052 Újszász, Kossuth út 43.) TULAJDONÁBAN LÉVŐ PIAC ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A Piaccsarnok kft a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13) Korm. rendelet

Részletesebben

a közterületek használatáról

a közterületek használatáról 1 Tabdi Község Képviselőtestülete 5/1998. (III. 25.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Tabdi Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (V. 4.) rendelete a Terézvárosi Vásárcsarnokról és piacról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (V. 4.) rendelete a Terézvárosi Vásárcsarnokról és piacról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (V. 4.) rendelete a Terézvárosi Vásárcsarnokról és piacról Módosítás: a) 24/2011. (V. 30.) ör. /2011. VI. 1- A helyi

Részletesebben

A PIACOKRÓL ÉS VÁSÁROKRÓL

A PIACOKRÓL ÉS VÁSÁROKRÓL KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1993. (IV.10.) Ökr. számú r e n d e l e t e A PIACOKRÓL ÉS VÁSÁROKRÓL (a 36/1993. (XII.2.), a 9/2000. (V.18.), a 13/2004. (V.3.), a 24/2009. (XII.11.)

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (II.18.) rendelete a vásárokról és a piacokról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vásárokról és a piacokról szóló 35/1995.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 2/1135/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A vásárokról és piacokról

Részletesebben

Mórahalom város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 13/2009. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a vásárokról, piacokról

Mórahalom város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 13/2009. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a vásárokról, piacokról Mórahalom város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 13/2009. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a vásárokról, piacokról Mórahalom város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

24/2008.(IX.17.) rendelete

24/2008.(IX.17.) rendelete Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008.(IX.17.) rendelete a helyi vásárok és piacok tartásának rendjéről Módosítás: 11/2009.(V.13.) rendelet 26/2009.(XI.26.) rendelet Hatályos: 2009.

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzatának 19/2009.(IV.29.) rendelete a vásárok és piacok tartásáról

Füzesabony Város Önkormányzatának 19/2009.(IV.29.) rendelete a vásárok és piacok tartásáról 7. melléklet Füzesabony Város Önkormányzatának 19/2009.(IV.29.) rendelete a vásárok és piacok tartásáról Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 16/2012. (III.01.), valamint a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 16/2012. (III.01.), valamint a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 16/2012. (III.01.), valamint a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 16/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az állattartásról 2 Lenti

Részletesebben

21/2008. (05.06.) Kgy. rendelet 1. Vásár rendezéséről és piac tartásáról

21/2008. (05.06.) Kgy. rendelet 1. Vásár rendezéséről és piac tartásáról 21/2008. (05.06.) Kgy. rendelet 1 Vásár rendezéséről és piac tartásáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület március hónap 30. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület március hónap 30. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2017. március hónap 30. napján tartandó ülésére Tárgy: a vásárokról és a piacokról szóló rendelet elfogadása. Döntési dokumentumok

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (V. 4.) rendelete a Terézvárosi Vásárcsarnokról és piacról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (V. 4.) rendelete a Terézvárosi Vásárcsarnokról és piacról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (V. 4.) rendelete a Terézvárosi Vásárcsarnokról és piacról Módosítás: a) 24/2011. (V. 30.) ör. b) 31/2015. (XI. 19.)

Részletesebben

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008 (IV.18.) Ör. sz. rendelete. A közterület-használat szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008 (IV.18.) Ör. sz. rendelete. A közterület-használat szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008 (IV.18.) Ör. sz. rendelete A közterület-használat szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vezseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Fülöpszállás Községi Önkormányzat 10/2003.(XI.7.) rendelete. ( a módosításokkal egységes szerkezetben 2008.06.25.)

Fülöpszállás Községi Önkormányzat 10/2003.(XI.7.) rendelete. ( a módosításokkal egységes szerkezetben 2008.06.25.) 1 Fülöpszállás Községi Önkormányzat 10/2003.(XI.7.) rendelete a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól ( a módosításokkal egységes szerkezetben 2008.06.25.) Fülöpszállás

Részletesebben

(TERVEZET) Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (..) rendelete a vásárokról és piacokról

(TERVEZET) Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (..) rendelete a vásárokról és piacokról (TERVEZET) Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (..) rendelete a vásárokról és piacokról Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület) a Magyarország helyi

Részletesebben

Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzatának a február 26-án tartandó soros Képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzatának a február 26-án tartandó soros Képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzatának a 2015. február 26-án tartandó soros Képviselő-testületi ülésére B. 3. Tisztelt Képviselő-testület! Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2004.

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 121/2010. (XII. 15.) önkormányzati határozata a vásárok és piacok üzemeltetési szabályzatáról

Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 121/2010. (XII. 15.) önkormányzati határozata a vásárok és piacok üzemeltetési szabályzatáról Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 121/2010. (XII. 15.) önkormányzati határozata a vásárok és piacok üzemeltetési szabályzatáról Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 18/2001.(VI.27.) számú önkormányzati rendelete a vásárokról és piacokról.

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 18/2001.(VI.27.) számú önkormányzati rendelete a vásárokról és piacokról. 18/2001. (VI.27.) Ök. sz. rendelet a vásárokról és piacokról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 18/2001.(VI.27.) számú önkormányzati rendelete a vásárokról és piacokról. Az önkormányzat a Lakitelek polgárainak színvonalas

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 16/1996. (IV.29.) r e n d e l e t e a piacok és vásárok tartásáról

A Mohácsi Önkormányzat 16/1996. (IV.29.) r e n d e l e t e a piacok és vásárok tartásáról A Mohácsi Önkormányzat 16/1996. (IV.29.) r e n d e l e t e a piacok és vásárok tartásáról (Egységes szerkezetben a módosításról szóló 24/2013.(XII.13.), 31/2012.(XII.17.), 14/2012.(V.2.), 34/2011.(XII.16.),

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a helyi termelői piac működéséről és üzemeltetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a helyi termelői piac működéséről és üzemeltetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a helyi termelői piac működéséről és üzemeltetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

A rendelet hatálya. Piac rendezése és fenntartása

A rendelet hatálya. Piac rendezése és fenntartása Budapest-Zugló Képviselő-testületének 33/1996. (VII.11.) sz. rendelete a piacokról és vásárokról /egységes szerkezetben a 14/2001.(IV.20.), a 28/2004. (V.19.), az 54/2004. (X.21.), a 42/2010. (XII.15.),

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 51/2012. (IX.06.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 51/2012. (IX.06.) önkormányzati rendelete Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 51/2012. (IX.06.) önkormányzati rendelete a nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól Lenti Város Önkormányzat

Részletesebben

9/2012. (II. 20.) sz. önkormányzati

9/2012. (II. 20.) sz. önkormányzati 0 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a vásárokról és piacokról szóló 9/2012. (II. 20.) sz. önkormányzati R E ND E L E T E Egységes szerkezetben: 17/2014. (VIII. 04.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 22/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a vásárokról és piacokról

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 22/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a vásárokról és piacokról Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 22/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a vásárokról és piacokról Módosítva: - Hatályba léptetve: 2004. (VII. 1.) 30/2005. (X. 21.) 2005. X. 21.

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról Pátka Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről (módosításokkal egységes

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2012. (IX. 5.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2012. (IX. 5.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2012. (IX. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat fenntartásában működő köznevelési intézményben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 11/2004. (III. 30.) Ör. rendelete piac és vásárok tartásáról

Tolna Város Önkormányzatának 11/2004. (III. 30.) Ör. rendelete piac és vásárok tartásáról Tolna Város Önkormányzatának 11/2004. (III. 30.) Ör. rendelete piac és vásárok tartásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdésében

Részletesebben

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2006.(II.10) sz. önkormányzati rendelete a piactartás rendjéről

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2006.(II.10) sz. önkormányzati rendelete a piactartás rendjéről Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2006.(II.10) sz. önkormányzati rendelete a piactartás rendjéről Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

a vásárok és piacok tartásáról

a vásárok és piacok tartásáról Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/1997. (III. 28.) rendelete a 23/1997. (XII.29.), az 1/2000. (I. 28.), a 3/2000. (II. 25.), a 25/2001.(XII. 21.), a 7/2002. (IV. 26.), a 26/2002.(XII.06.),

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a vásárokról és piacokról Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének

Részletesebben

1. A rendelet hatálya A rendelet hatálya Balatonlelle város közigazgatási területén történő

1. A rendelet hatálya A rendelet hatálya Balatonlelle város közigazgatási területén történő 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 1 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és egyéb családi esemény engedélyezésének szabályairól

Részletesebben

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e 2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e a parkolás szabályairól és a parkolási díj megállapításáról

Részletesebben

A rendelet területi hatálya. A telkek hasznosítása jellegük szerint

A rendelet területi hatálya. A telkek hasznosítása jellegük szerint BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő pihenő és mezőgazdasági hasznosítási célú bértelkek hasznosításáról Budakalász

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról. Fejezet ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról. Fejezet ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról I. Fejezet 1. A rendelet hatálya: Gáborján Község közigazgatási területén a közterületet

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya 1.. Hatásköri szabályok 2..

I. fejezet. A rendelet hatálya 1.. Hatásköri szabályok 2.. Herceghalom Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2002.(XII.15.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére (Egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/1996. (I. 31.) SZÁMÚ RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/1996. (I. 31.) SZÁMÚ RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/1996. (I. 31.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ÉLELMEZÉSI NYERSANYAGNORMÁIRÓL, TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL ÉS MUNKAHELYI ÉTKEZTETÉSRŐL Egységes szerkezetbe

Részletesebben

A rendelet hatálya. A lakásbérlet általános szabályai

A rendelet hatálya. A lakásbérlet általános szabályai Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (IV. 25.) számú rendelete feltételeiről Lábatlan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Abony Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

31/2015. (X.30.) Ör. számú rendelete a vásárok és piacok fenntartásáról

31/2015. (X.30.) Ör. számú rendelete a vásárok és piacok fenntartásáról 31/2015. (X.30.) Ör. számú rendelete a vásárok és piacok fenntartásáról Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói

Részletesebben

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/1996. (III. 15.) önkormányzati rendelete. a vásárokról és a piacokról

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/1996. (III. 15.) önkormányzati rendelete. a vásárokról és a piacokról Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/1996. (III. 15.) önkormányzati rendelete a vásárokról és a piacokról (egységes szerkezetben az időközi módosításokat tartalmazó 14/1998. (IV. 17.),

Részletesebben

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/1996.(IV. 25.) Önk. számú rendelete

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/1996.(IV. 25.) Önk. számú rendelete FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/1996.(IV. 25.) Önk. számú rendelete a parkolás szabályairól és a parkolási díjak megállapításáról Fehérgyarmat Város Képviselő- testülete a közúti

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK 23/1995. (XII. 28.) 1 RENDELETE 2

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK 23/1995. (XII. 28.) 1 RENDELETE 2 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK 23/1995. (XII. 28.) 1 RENDELETE 2 AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL, A VAGYONTÁRGYAK FELETTI TULAJDONOSI JOGOK GYAKORLÁSÁRÓL A 15/1996. (IV. 30.) 3, A 7/1998.

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II.15.), az 1/2014. (II.10.), a 2/2015. (II.25.) és az 1/2016. (II.8.) önkormányzati rendeletekkel módosított 3/2012. (I. 31.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet 12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről egységes szerkezetben a módosítására kiadott 19/2004. (VII.15.) Orosházi Önkormányzati

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (II. 26.) és 13/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelettel módosított 16/2013. (VII. 29.) önkormányzati rendelete az étkezési-, valamint a

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról

12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról 12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének az 1990. évi LXV. Tv. 16. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az állatok

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete mezőgazdasági művelésre alkalmas földterületek bérbe-, használatba- és haszonbérbe adására vonatkozó eljárási

Részletesebben

Abádszalók Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011. (V. 1.) Önkormányzati r e n d e l e t e. a piacok és vásárok tartásának rendjéről

Abádszalók Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011. (V. 1.) Önkormányzati r e n d e l e t e. a piacok és vásárok tartásának rendjéről Abádszalók Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011. (V. 1.) Önkormányzati r e n d e l e t e a piacok és vásárok tartásának rendjéről Abádszalók Város Önkormányzati Képviselőtestülete az Alkotmány

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2008.(VI.23.) rendelete A PIACI ÁRUSÍTÓ HELY MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL egységes szerkezetben a 13/2012. (V.20.); 23/2013. (XII.20.) sz. önk. rendelettel

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete. 37/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete. 37/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL A 17/1999. (V. 13.) 3, A 33/2000. (X. 24.) 4, A 42/2000.

Részletesebben

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 30/2007.(X.29.) MÖK sz. rendelete. Az önkormányzat által megállapított helyi díjakról

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 30/2007.(X.29.) MÖK sz. rendelete. Az önkormányzat által megállapított helyi díjakról Módosította: 26/2008.(X.28.) MÖK sz. rendelet, a 11/2009.(VI.30.) MÖK sz. rendelet, a 21/2009.(X.27.) MÖK rendelet, valamint a 22/2010.(XI.30.) MÖK rendelet. Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE A gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól. ( egységes szerkezetben) Jászszentandrás

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete a helyiségek bérletéről szóló 19/2011.(V. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat önálló gazdálkodásának

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az alapfokú művészetoktatás keretében fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításáról, fizetésének módjáról és az adható fizetési kedvezményekről

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 43/2011. (VII. 5.) önkormányzati rendelete a vásárok és piacok tartásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (N0)

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (N0) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (N0) az anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól és a házasságkötéshez többletszolgáltatásért fizetendő

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról -

GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról - A Képviselő-testület: GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról - Az 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdése

Részletesebben

Vásárok, piacok rendeltetése és fenntartása. Vásárok és piacok helyének megjelölése és árusítható áruk köre

Vásárok, piacok rendeltetése és fenntartása. Vásárok és piacok helyének megjelölése és árusítható áruk köre Gyömrő Város Önkormányzatának 18/2002. (VI. 13.) sz. rendelete a piacokról és vásárokról Az 1/2003. (I.23.),27/2003. (XII.22.), a22/2004. (XII.16.) 23/2005. (IX.15.), a 34/2005. (XII.15.) 16/2006. (XII.14.)

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről (egységes szerkezetben) 1 Budapest

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1 Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a felsőoktatási intézményekben tanulók ösztöndíj támogatásáról

Részletesebben

A rendelet hatálya Általános rendelkezések

A rendelet hatálya Általános rendelkezések 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 13/1997. (X. 2.) önkormányzati rendelete 1 a tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2 A Tolna

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2015. április 1. Egységesítve: 2015. március 1. az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási

Részletesebben

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Velem Község Önkormányzata Képviselőtestületének február 4-i ülésének... napirendi pontjához

Velem Község Önkormányzata Képviselőtestületének február 4-i ülésének... napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 4-i ülésének... napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! Velem Község Önkormányzata Képviselőtestületének az anyakönyvi

Részletesebben

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 4/2002. (II.15.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 4/2002. (II.15.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 4/2002. (II.15.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÜLTERÜLETI ÉS BELTERÜLETI INGATLANOK HASZONBÉRBE

Részletesebben

Abaújszántó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015 (III.31.) önkormányzati rendelete a helyi vásárról és a helyi termelői piacról

Abaújszántó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015 (III.31.) önkormányzati rendelete a helyi vásárról és a helyi termelői piacról Abaújszántó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015 (III.31.) önkormányzati rendelete a helyi vásárról és a helyi termelői piacról Abaújszántó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 40/2001. (VII.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 40/2001. (VII.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 40/2001. (VII.1.) számú r e n d e l e t e a vásárokról és piacokról szóló, többször módosított 29/1995. (VII.01.) sz. rendelet módosításáról A Közgyűlés vásárokról

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított 23/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a háziorvosi és védőnői körzetek

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről szóló 25/2006.(VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és egyéb családi esemény

Részletesebben

NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (IV.1) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (IV.1) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (IV.1) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS- ÉS EGYÉB FELNŐTT ÉTKEZTETÉS, VALAMINT GYERMEKÉTKEZTETÉS TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL Nagyharsány Község Önkormányzatának

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a

Részletesebben