Nagykálló Város Önkormányzat. 26/1995. (XII. 04.) Önk. r e n d e l e t e

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagykálló Város Önkormányzat. 26/1995. (XII. 04.) Önk. r e n d e l e t e"

Átírás

1 Nagykálló Város Önkormányzat 26/1995. (XII. 04.) Önk. r e n d e l e t e a vásárokról és piacokról (egységes szerkezetben a 29/2008. (V.05.) Önk.,32/2009.(IX.30.) Önk., 18/2012. (VI.01.) Önk. rendelettel) 14 Nagykálló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A.. (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16..(1) bekezdésében, illetve a szabálysértésekről szóló évi LXIX törvény 1..(1) bekezdésében, a (2) b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a piac és vásár rendjének szabályozására az alábbi rendeletet alkotja: 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az önkormányzati rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya kiterjed Nagykálló Város Önkormányzat közigazgatási területén a kijelölt területen rendezett napi élelmiszer és zöldségpiacra, helyi kirakóvásárra. (2) A rendelet hatálya kiterjed a vásárt rendezőkre, illetve piacot fenntartókra, valamint a vásáron, illetve piacon értékesítő tevékenységet folytatókra, a piac területén tartózkodókra és a piac, vásár üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységet folytatókra. (3) A vásár, a piac területén létesített üzlet működésére, az annak üzletkörébe tartozó áruk forgalmazására - ideértve a jövedéki termékek árusítását is - a vonatkozó jogszabályok az irányadók.

2 2 (4) Nem terjed ki a rendelet hatálya az egyedi engedély alapján közterületen folytatott árusításra, illetve az üzleti árusításra, még akkor sem, ha azt vásár elnevezéssel szervezik. VÁSÁR - ÉS PIACTARTÁS 2. (1) Nagykálló Város Önkormányzat képviselő-testülete a 3. -ban megjelölt heti állatvásárt tartja fenn. (2) A város közigazgatási területén piacot és vásárt létesíteni, üzemeltetni, illetve tartani az irányadó jogszabályok betartásával lehet. (3) A piacok, vásárok üzemeltetése, tisztántartása, rendjének biztosítása, az elsősegélynyújtás megadása, a helyfoglalási díjak beszedése, a piac rendjének kialakítása, a kereskedelmi és egyéb szolgáltató tevékenység végzése, felhozatal szervezése, statisztikai adatok felvétele a fenntartó feladata. A VÁSÁR HELYE, IDEJE, A FORGALOMBA HOZHATÓ ÁRUK KÖRE (1) A helyi állatvásár a nagykállói 0555 hrsz-ú ingatlanon fekszik. (2) A vásár jellege: heti állatvásár. (3) A vásár nyitvatartási ideje: minden héten pénteken órától óráig. 3. (4) A heti állatvásáron árusítható a forgalombahozatalra vonatkozó rendelkezések megtartásával bármely élőállat (tenyész, gazdasági célú háziállat, illetve vadfajok, veszélytelen hobbiállatok) a védett állatfajok és fajták kivételével, továbbá a bognár, kocsigyártó, a köteles és szíjgyártó ipar körébe tartozó, valamint a kialakult szokások szerint állatvásáron árusítható egyéb kézműves termék. 4. (1) A helyi kirakóvásár céljára fenntartott terület a nagykállói 870 hrsz-ú ingatlanon fekszik, mely megközelíthető a Bátori, illetve az Árpád utcáról. 3

3 3 (2) A vásár jellege: heti kirakóvásár. (3) A heti kirakóvásár nyitvatartási idejét az üzemeltető határozza meg. (4) A heti kirakóvásáron forgalomba hozható bármely árú az élő és vágott állatok, a tejtermékek, a zöldségek, gyümölcsök, élő - és művirágok, illetve az ezekből készített használati és dísztárgyak, valamint a karácsonyi fenyőfa kivételével a forgalomba hozatalra, illetve az árusításra jogosultakra vonatkozó jogszabályok megtartásával (1) A napi élelmiszer és zöldségpiac céljára fenntartott terület a nagykállói 2718/3 hrsz-ú ingatlanon fekszik, mely megközelíthető a Táncsics M. utcáról. 5 (2) A piac jellege: élelmiszer és zöldségpiac. 6 (3)A napi élelmiszerpiac nyitvatartási idejét az üzemeltető határozza meg. (4) A napi élelmiszerpiacon élelmiszer, nyersélelmiszer, élelmiszer nyersanyag, élő baromfi, nyúl, hal, és más ehető vízi állat, élő-és művirág, mezőgazdasági termék, karácsonyi fenyőfa és virágföld árusítható. Mezőgazdasági termékből előállított nyers élelmiszer, élelmiszer nyersanyag, lőtt vad, vágott baromfi, nyúl, hal és más ehető víziállat, csak üzlethelyiségben és rendszeres hatósági állatorvosi felügyelet mellett árusítható. (5) Ha az előzőekben kijelölt helyeken az árusítás valamilyen oknál fogva akadályba ütközik, a fenntartó más helyet is kijelölhet ideiglenesen a hatóságok hozzájárulásával. (6) Az egyes állatfajták, termékek, termények, áruféleségek forgalomba hozatala, csak az áru jellege szerint kijelölt vásáron, ezeken belül az üzemeltető által kijelölt területen történhet. (7)

4 4 HELYFOGLALÁS, HELYHASZNÁLAT 8.. (1) Hatályon kívül helyezte a 32/2009. (IX.30.) Önk. rendelet. Hatályos október 01. (2) Hatályon kívül helyezte a 32/2009. (IX.30.) Önk. rendelet. Hatályos október 01. (3) A helyhasználók a zárást követő egy órán belül kötelesek az elfoglalt helyet kiüríteni, árujukat, felszerelésüket elszállítani, és az elfoglalt helyet tisztán elhagyni. 9.. (1) Helyhasználatra jogosult: aki a rendeletben meghatározott területet azért veszi igénybe, hogy azon kereskedelmi, vagy szolgáltató tevékenységet folytasson- feltéve, hogy tevékenységét jogszabály nem zárja ki és az üzemeltető napi, illetve állandó helyhasználati engedélyével rendelkezik. (2) Helyhasználati engedély határozott időre adható. A határozott időre szóló helyhasználati engedély egy hónapnál rövidebb időtartamú nem lehet. (3) Hatályon kívül helyezte a 32/2009. (IX.30.) Önk. rendelet. Hatályos október 01. (4) Helyhasználati engedély azonnali hatállyal visszavonható, ha a jogosult az engedélyben, a rendeletben előírt feltételeket, szabályokat ismételten megszegi, vagy az engedéllyel bármely módon visszaél. HELYPÉNZ, HELYHASZNÁLATI DÍJ 10.. (1) Hatályon kívül helyezte a 32/2009. (IX.30.) Önk. rendelet. Hatályos október 01. AZ ÉLELLMISZER FORGALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

5 5 ÁLLATFORGALMI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI RENDELKEZÉSEK RENDÉSZETI INTÉZKEDÉSEK 13.. (1-10) Hatályon kívül helyezte a 32/2009. (IX.30.) Önk. rendelet. Hatályos október 01. FELÜGYELETI SZERVEK A vásár és piac rendjét, a forgalomba hozott termékeket, valamint a jogszabályokban foglaltak megtartását a jegyző, az ellenőrzésre jogosult más hatóságok, a külön rendeletben erre feljogosított közterület-felügyelő /hatósági piacfelügyelő, illetve a területi gazdasági kamarák végzik. A hatósági ellenőrzésre eltérő szabályozás hiányában a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szabályait kell alkalmazni. SZABÁLYSÉRTÉS Hatályon kívül helyezte a 18/2012. (VI.01.) Önk. rendelet. Hatályba lépésének ideje kihirdetés napja. KITILTÁS 16.. Hatályon kívül helyezte a 32/2009. (IX.30.) Önk. rendelet. Hatályos október 01.

6 6 HATÁLYBALÉPÉS 17.. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg a 2/1970. számú tanácsrendelet hatályát veszti. Fodor János sk. polgármester Csordásné Szikora Erzsébet sk. jegyző 1-13 Módosította a 29/2008. (V.05.) Önk. rendelet. Hatálybalépés ideje 2008.május 15. napján - A 32/2009. (IX.30.) Önk. rendelet több paragrafust, bekezdést hatályon kívül helyezett. (lásd a rendelet szövegében) 14 Hatályon kívül helyezte a 18/2012. (VI.01.) Önk. rendelet. Hatályba lépésének ideje kihirdetés napja.

Zákányszék Község Képviselő-testülete 19/2003. (IX. 23.) Ör. számú rendelete a helyi állatvásárról, kirakodóvásárról és élelmiszer piacról

Zákányszék Község Képviselő-testülete 19/2003. (IX. 23.) Ör. számú rendelete a helyi állatvásárról, kirakodóvásárról és élelmiszer piacról Zákányszék Község Képviselő-testülete 19/2003. (IX. 23.) Ör. számú rendelete a helyi állatvásárról, kirakodóvásárról és élelmiszer piacról 2013. március 29-i módosítást követően Egységes szerkezetben Zákányszék

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 18/2001.(VI.27.) számú önkormányzati rendelete a vásárokról és piacokról.

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 18/2001.(VI.27.) számú önkormányzati rendelete a vásárokról és piacokról. 18/2001. (VI.27.) Ök. sz. rendelet a vásárokról és piacokról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 18/2001.(VI.27.) számú önkormányzati rendelete a vásárokról és piacokról. Az önkormányzat a Lakitelek polgárainak színvonalas

Részletesebben

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2/2008. (III.31.) önkormányzati rendelete A vásárokról és a piacokról 1.. A rendelet hatálya

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2/2008. (III.31.) önkormányzati rendelete A vásárokról és a piacokról 1.. A rendelet hatálya Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2/2008. (III.31.) önkormányzati rendelete A vásárokról és a piacokról Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A HGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL-TESTÜLETÉNEK 23/1999. (XII.15.) SZÁMÚ RENDELETE. a vásárokról és piacokról

A HGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL-TESTÜLETÉNEK 23/1999. (XII.15.) SZÁMÚ RENDELETE. a vásárokról és piacokról 1 A HGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL-TESTÜLETÉNEK 23/1999. (XII.15.) SZÁMÚ RENDELETE a vásárokról és piacokról A képviseltestület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 20/2004. (VIII. 3.) számú rendelete a vásár és piac tartásáról, rendjéről (módosításokkal egységes szerkezetben)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 20/2004. (VIII. 3.) számú rendelete a vásár és piac tartásáról, rendjéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 20/2004. (VIII. 3.) számú rendelete a vásár és piac tartásáról, rendjéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A vásárokról és a piacokról

A vásárokról és a piacokról Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 9/2011. (IV.29.) rendelete A vásárokról és a piacokról Kaposmérő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

30/2004. (IV.29.) Pesterzsébet Önkormányzatának rendelete a vásárokról és piacokról

30/2004. (IV.29.) Pesterzsébet Önkormányzatának rendelete a vásárokról és piacokról 30/2004. (IV.29.) Pesterzsébet Önkormányzatának rendelete a vásárokról és piacokról (Egységes szerkezetben a 12/2005. (VI.7.) Ök. sz., a 22/2005. (XI.1.) Ök. sz., a 26/2005. (XI.24) Ök. sz., a 13/2007.

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2009. (V. 28.) ÖR.

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2009. (V. 28.) ÖR. C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2009. (V. 28.) ÖR. rendelete a vásár és piac rendjéről Záradék: Kihirdetés ideje: 2009. május 28. Hatálybalépés ideje: 2009. június

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Zalakomár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2005.(X.26) számú rendelete a közterület használatáról

Zalakomár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2005.(X.26) számú rendelete a közterület használatáról Zalakomár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2005.(X.26) számú rendelete a közterület használatáról Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület) Az 1990.

Részletesebben

55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról

55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról OptiJus Opten Kft. 1. 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról A 2013.7.20. óta hatályos szöveg A Kormány a kereskedelemről

Részletesebben

1./2009. számú Igazgatói utasítás SZABÁLYZAT A CSEPELI PIAC MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL

1./2009. számú Igazgatói utasítás SZABÁLYZAT A CSEPELI PIAC MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL 1./2009. számú Igazgatói utasítás SZABÁLYZAT A CSEPELI PIAC MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL I. Általános rész 1. A szabályzat kiadásának célja A Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft által üzemeltetett piac működési

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2004.(IV.2.)Rendelete a közterület használat szabályairól

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2004.(IV.2.)Rendelete a közterület használat szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2004.(IV.2.)Rendelete a közterület használat szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A..(2) bekezdésében és a helyi

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2005. (XII.1), 6/2006. (I.26.), 4/2007. (II.1.), 2/2008. (II.7.), 23/2009. (X. 01.), 31/2009. (XII. 21.), 25/2010. (XII. 10.), 12/2012. (V. 25.),

Részletesebben

A jegyző a kereskedő bejelentését nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás nyilvános, azt az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

A jegyző a kereskedő bejelentését nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás nyilvános, azt az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 9.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) határozza meg a kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeit. Az R. 2. -a kereskedelmi

Részletesebben

1. A helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló 36/1995. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló 36/1995. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosítása Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete egyes szabálysértési tárgyú rendelkezéseket megállapító helyi rendeletek

Részletesebben

Karácsonyi köszöntõ. Feledhetetlen tanítónk az égi katedrára állt... Megemlékezésünk. Ligeti János: Karácsony éjszakáján

Karácsonyi köszöntõ. Feledhetetlen tanítónk az égi katedrára állt... Megemlékezésünk. Ligeti János: Karácsony éjszakáján 2011. december XVII. évfolyam 12. szám www.tortel.hu Karácsonyi köszöntõ Kedves Törteliek! Mit is jelent a karácsony? A harsogó reklámok vásárlásra ösztönöznek, próbálják elfeledtetni velünk valódi értelmét

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1994./VI.9./ r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1994./VI.9./ r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1994./VI.9./ r e n d e l e t e a közterület-használatról és a közterület-használati díj megállapításáról /a módosításokkal egységes szerkezetben/

Részletesebben

Az engedély iránti kérelem 3. (1) A közterület használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.

Az engedély iránti kérelem 3. (1) A közterület használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2008. (VI.17.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról és a közterület-használati díj megállapításáról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Törökbálint Nagyközség Önkormányzata 1 29/2000. (XII. 27.) rendelete az állatok tartásáról a módosító 12/2004. (IV. 16.), 41/2004. (XI. 22.), 16/2005. (VIII. 29.), 15/2009. (III. 4.) és 30/2010.(XII. 20.)

Részletesebben

Budapest, 2008. április

Budapest, 2008. április Gazdasági és Közlekedési Minisztérium GKM/223/ /2008. a vásárokról és a piacokról szóló kormányrendeletről Budapest, 2008. április 1 EGYEZTETÉSI LAP A) Állami szervek MeH MeH jogi és közigazgatási Államtitkár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. május 14-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. május 14-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. május 14-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Cserna Gábor

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.

Részletesebben

15/2009. (III. 4.), 30/2010.(XII.

15/2009. (III. 4.), 30/2010.(XII. Törökbálint Nagyközség Önkormányzata 1 29/2000. (XII. 27.) rendelete az állatok tartásáról a módosító 12/2004. (IV. 16.), 41/2004. (XI. 22.), 16/2005. (VIII. 29.), 15/2009. (III. 4.), 30/2010.(XII. 20.)

Részletesebben

A közterület használat általános szabályairól szóló 14/2003.(VII.15.) KT számú rendelet. Általános rendelkezések 1.. 2..

A közterület használat általános szabályairól szóló 14/2003.(VII.15.) KT számú rendelet. Általános rendelkezések 1.. 2.. A közterület használat általános szabályairól szóló 14/2003.(VII.15.) KT számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16.. /1/ bek. alapján Dunaegyháza

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 32/2002. (XII. 17.) számú R E N D E L E T E. A közterület rendjéről és használatáról

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 32/2002. (XII. 17.) számú R E N D E L E T E. A közterület rendjéről és használatáról EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 32/2002. (XII. 17.) számú R E N D E L E T E A közterület rendjéről és használatáról /Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva./ Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 15/1997.(VI.19.) rendelete. (Egységes szerkezetben) 2012.05.18. Bevezető

Jászapáti Városi Önkormányzat 15/1997.(VI.19.) rendelete. (Egységes szerkezetben) 2012.05.18. Bevezető 1 2,3 Jászapáti Városi Önkormányzat 15/1997.(VI.19.) rendelete 1 Közterület-használat rendjéről (Egységes szerkezetben) 2012.05.18. Bevezető Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzatának. 8/2008. /VI.25./ Ö.r. rendelete

Kövegy Község Önkormányzatának. 8/2008. /VI.25./ Ö.r. rendelete Kövegy Község Önkormányzatának 8/2008. /VI.25./ Ö.r. rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRÕL szóló 9/1991.(VIII.1)Ö.r. rendelet módosításáról, egységes szerkezetben a 9/1991.(VIII.1)Ö.r. rendelettel.

Részletesebben