Rádiófon / kazettás magnó. Amsterdam TCM 127. Kezelési utasítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rádiófon / kazettás magnó. Amsterdam TCM 127. Kezelési utasítás"

Átírás

1 Rádiófon / kazettás magnó Amsterdam TCM 127 Kezelési utasítás

2 A készülék a 70 MHz.-es sávban mæködœ URH adók vételére nem alkalmas. Az OIRT sáv vételét (Kossuth, Petœfi, Bartók) lehetœvé tevœ keverœ, külön tartozékként megvásárolható, az egy éves jótállási idœn belül. A vásárlás lehetœségét a jótállást vállaló biztositja Távvezérlœ RCT 07 (opcióként) 2

3 Tartalomjegyzék: rádió, magnó, váltó (opcióként) Fontos tudnivalók... 5 Biztonsági normák... 5 Általános tudnivalók... 5 Nagyfeszültségæ energia hatása... 5 Biztonsági tudnivalók... 5 Közlekedésbiztonság... 5 álás gépjármævezetés közben 5 üzemmód kritikus területeken 6 Segélykérœ hívások... 6 Beszerelés... 6 Tájékoztató egy CD váltó, erœsítœ vagy infravörös távvezérlœ csatlakoztatásához... 7 Tartozékok... 7 KeyCard és SIM kártya... 8 Alapvetœ tudnivalók... 8 Második KeyCard/SIM kártya... 8 Idegen kulcskártya... 8 A készülék üzembe helyezése... 8 Újbóli üzembe helyezés feszültségmegszakítás után... 9 Nyelv kiválasztása a kijelzœhöz... 9 A kulcskártya/sim kártya kivétele... 9 A kulcskártya/sim kártya betanítása... 9 DSC tanulási üzemmód Az autórádió-igazolványban szereplœ adatok kijelzése Fényjelzés mint lopásgátló A KeyCard/SIM kártya karbantartása Rövid leírás Üzemmód választás Audio üzemmód Rádió üzemmód RDS-el AF - Alternatív Frekvencia REG - Regional (helyi adás) Hullámsáv kiválasztása Rádióadók hangolása Állomáskeresœ / Adóállomás kézi hangolása a << / >> kapcsolóval Közvetlen frekvencia bevitel Lapozás a vételi láncban (csak URH sávnál) Adóállomások tárolása Legtisztábban fogható adók automatikus tárolása Travelstore-val Tárolt adók lehívása Az állomáskeresés érzékenységének beállítása Sztereo - mono átkapcsolás (csak URH sávban) Közlekedési rádióadó vétele RDS-EON-el Közlekedési információs adó elsœbbségének be- és kikapcsolása A közlekedési információs adás és a figyelmezetetœ hangjelzés hangerejének beállítása Figyelmeztetœ hangjelzés A figyelmeztetœ hangjelzés kikapcsolása Az automatikus állomáskeresés indítása Kazetta üzemmód A kazetta behelyezése Kazettakiadás Gyors elœre- és hátracsévélés Mæsorszám választása S-CPS-sel Lejátszási oldal megváltoztatása (Autoreverse) A szalag típusa szerinti átkap-csolás Dolby B NR* Rádióhallgatás gyorscsévélés alatt RM-el (Rádió Monitor) Karbantartási utasítás CD váltó üzemmód (opció) A váltó üzemmód bekapcsolása A CD lemez és a mæsorszám kiválasztása MIX Programozás DSC menüvel Áttekintés a gyári alapbeállításról a DSC menüvel Rádio ENGLSH Telephone 3

4 Tartalomjegyzék a telefonrészhez üzemmód Bevezetés Segélykérœ hívás PIN kód (személyi azonosító szám) SIM kártya behelyezése / PIN kód beírása Lezárt SIM kártya kinyitása Az elsœ egyszeræ telefonálás GSM segélykérœ hívás Rövid használati utasítás a telefonrészhez álás Összeköttetés a GSM hálózattal Átkapcsolás telefon üzemmódra Hívószám kiválasztása Kézi bevitel útján Gyorshívással közvetlen elœhívással a készülék memóriájából: közvetlen elœhívással a SIM kártya memóriájából: a telefonkönyvbœl Újrahívás Automatikusan Kézihívással Hívás fogadása/befejezése Kopogtatás (2. hívás) Makeln (közvetítés) / Tartásba tétel Konferencia-kapcsolás álás a kézibeszélœvel 4 (tartozék) könyv menü Hogyan kell egy nevet/szöveget beírni?. 43 A beírás indítása Betæk/jelek beírása Nagy- és kisbetæs írás A beviteli mezœ mozgatása Hozzáfæzés Törlés Bejegyzés kikeresése a név alapján. 44 Saját hívószám elœhívása Hozzáférés lezárása Kapacitás ellenœrzése Bejegyzés hozzáfæzése Bejegyzés kikeresése a memóriahely szerint Programozás DSC-vel Programozás a Setup menüben A csengœ hangereje Szabad beszéd hangereje Kézibeszélœ hangereje Automatikus hívásfogadás Automatikus újrahívás Üzemmód Bœvített menü Csengœ hangjel Üzenet hangjelzés Hívószám beírása hívás ellenœrzése AOC-paraméter Díjbeállítás Akusztikus figyelmeztetés PIN kód A hozzáférési (biztonsági) kód megváltoztatása Teljes törlés Külsœ riasztó Csatornák a kézibeszélœ nélküli telefonáláshoz TA funkció a telefonálás alatt Áttekintés a gyári alapbeállításokról a Setup menüben: Programozás a hívás menüben Mailbox hívás Beérkezett üzenetek Üzenet kiválasztása Üzenet elolvasása Üzenet törlése Üzenet küldése Hálózat kiválasztása Cell Broadcast Hívás mérœkészülék Hívástovábbítás Hívás letiltása A telefon lezárása Kijelölt hívószámok A felhasználók csoportja Áttekintés a gyári alapbeállításokról a hívás menüben Szójegyzék Mæszaki adatok... 64

5 Fontos tudnivalók Biztonsági normák A mobiltelefon megfelel minden nagyfeszültséggel kapcsolatos biztonsági szabványnak és elœírásnak, amelyeket az irányadó kormányhivatalok és szervezetek állapítottak meg (pl. VDE-szabvány DIN-0848). Általános tudnivalók Rádiófonjának a telefon funkciója a GSM szerinti rádiótelefon szabványon alapul. Ezt a szabványt Európában és más államokban való felhasználásra fejlesztették ki, és világszerte széles körben elterjedt. Rádiófonjával ugyanolyan telefonösszeköttetések hozhatók létre, mint amilyen a mobiltelefonnal lehetségesek. Feltétele, hogy a GSM rádióhálózat a tartózkodási helyén rendelkezésre áll, és Önnek érvényes SIM kártyával hozzáférési engedélye van. áláshoz ezt a SIM kártyát be kell tolni a helyére (szükség esetén olvassa el a KeyCard és SIM-kártya címszó alatt a végrehajtás módját). Nagyfeszültségæ energia hatása Az Ön rádiófonja adó- és vételi berendezés. A rádió frekvenciatartományban csekély energiával dolgozik. A használat során a GSM rendszer állandóan ellenœrzi a frekvenciát és a teljesítményt. Folyik vita arról, hogy a mobiltelefon esetlegesen egészségi ártalmakat okozhat. Évek óta foglalkoznak a kutatók azzal a kérdéssel, hogy a nagyfeszültségæ energia károsan hat-e az egészségre. A tudósok különbözœ rádiótechnológiákat vizsgáltak meg, így a GSM rendszert is. A kutatási eredmények ellenœrzése után és minden idevonatkozó biztonsági szabvánnyal való egyetértésben azt mondhatjuk, hogy a GSM készülékek használatánál nem kell biológiai ártalmaktól tartania. Ha rádiófonja az elœírásoknak megfelelœen lett a jármæbe beszerelve, akkor a szabadon hordott mobiltelefonhoz képest még kiegészítœ védelmet is nyújt. Ha mégis kétségei vannak a nagyfeszültségæ energia befolyását illetœen, tehet néhány óvintézkedést, hogy a lehetœ legkevésbé tegye ki magát a rádióhullámoknak. Ennél magától érthetœen segít a beszélgetési idœ csökkentése, de különösen a használattal kapcsolatos következœ figyelmeztetések betartása. Biztonsági tudnivalók Közlekedésbiztonság A közlekedésbiztonság a legfontosabb szempont. Kérjük ezért, hogy ezt a berendezést mindig az aktuális forgalmi helyzetnek megfelelœen használja. Gondoljon arra, hogy 50 km/h sebességnél az autó egy másodperc alatt 14 métert tesz meg. Azt tanácsoljuk Önnek, hogy kritikus helyzetekben ne használja a készüléket. Fontos, hogy a vezetœ a figyelmeztetœ jelzéseket (pl. a rendœrségét, tæzoltóságét) kellœ idœben és biztonsággal észlelje. Ajánlatos ezért a készüléket utazás közben mérsékelt hangerœvel hallgatni. álás gépjármævezetés közben Vegye figyelembe a mobiltelefonok jármæben való használatára vonatkozó törvényeket és elœírásokat. Koncentráljon teljes egészében az autóvezetésre. Álljon meg biztonságos helyen, mielœtt telefonálni akar. Ha feltétlenül szükséges: Vezetœként az utazás alatt csak kihangosító mikrofonon keresztül telefonáljon. Rádio ENGLSH Telephone 5

6 A közlekedésbiztonság a legfontosabb szempont. üzemmód kritikus területeken A telefon üzemmódot mindig ki kell kapcsolni, ha az üzemmód használata tilos, vagy ha elektromágneses zavarokat vagy veszélyhelyzetet idézne elœ. A telefon üzemmód különösen antennák közelében vezethet elégtelenül védett orvosi készülékek mæködési zavarához. Ha kérdése van, kérjük forduljon orvoshoz vagy az orvosi készülék gyártójához. De más elektronikus készüléknél is felléphetnek elektromágneses zavarok. Ha Ön olyan területen tartózkodik, ahol nagyobb a robbanásveszély, pl. üzemanyagtöltœ állomáson, vegyi gyáraknál vagy robbantási tevékenység helyszínén, akkor kapcsolja ki a telefont. A telefon üzemmód kikapcsolása: Nyomja meg kb. 2 másodpercig a gombot. A kijelzœn megjelenik a TELEPHONE OFF (kikapcsolva) felirat. A telefon üzemmód újbóli aktiválása: nyomja meg rövid ideig a gombot. Segélykérœ hívások Mint minden más rádiótelefon a rádiófon is mobiltelefon- és távhálózattal, rádiójelekkel és a használó által beprogramozott funkciókkal mæködik. Ezért nem garantálható, hogy az összeköttetés minden körülmények között létrejön. Ennél az oknál fogva a felhasználó ne hagyatkozzon kizárólag rádiótelefonra vagy más, hasonló készülékre, ha életfontosságú kommunikációról van szó (pl. orvosi sürgœsségi eset). A rádiófon telefonrésze csak akkor tud hívásokat továbbítani és fogadni, ha bekapcsolta a készüléket, a rádióhálózat szolgálati területén tartózkodik és a térerœsség kielégítœ. Segélykérœ hívások esetleg nem lehetségesek minden mobiltelefon-hálózaton vagy csak akkor, ha meghatározott hálózati szolgáltatás és/vagy teljesítmény jelek aktiválva vannak. Ezt az illetékes helyi hálózatot üzemeltetœ társaságnál kell megérdeklœdni. Néhány hálózat adott esetben megkívánhatja, hogy egy érvényes SIM kártya korrektül legyen behelyezve. Ha bizonyos funkciók (hívásletiltás, számok letiltása, felhasználók zárt csoportja, AOC, rendszerzár, nyomógombzár, stb.) aktivál- va vannak, akkor lehetséges, hogy ezeket elœször ki kell kapcsolni, mielœtt segélykérœ hívást tud kezdeményezni. Kérjük olvassa el a további részleteket ebben a leírásban, és érdeklœdjön a helyi hálózatot üzemeltetœ társaságnál. Segélykérœ hívásnál adja meg az összes szükséges információt olyan pontosan, amennyire lehet. Gondoljon arra, hogy esetleg az Ön mobiltelefonja az egyetlen kommunikációs eszköz a baleset helyszínén. Csak akkor fejezze be a hívást, ha erre felszólítják. Olvassa el a üzemmód - GSM segélykérœ hívás alatti információkat. Beszerelés A rádiófont csak szakember szerelheti be a jármævébe, ill. tarthatja ezt karban. Hibás beszerelés vagy karbantartás veszélyes lehet, és a garancia megszænéséhez vezethet. Ha a jármæ nincs kellœképpen nagyfeszültségæ jelek ellen védve, akkor elektronikus üzemanyag-befecskendezœ rendszereknél, elektronikus ABS-rendszereknél, elektronikus sebességszabályzóknál vagy más elektronikus rendszereknél hibás funkciók léphetnek fel. 6

7 A készülékek használata nem engedélyezett kívül felszerelt GSM vagy kombinált antenna nélkül. A készüléket és a GSM ill. kombinált antennát csak a Bosch által feljogosított márkaszerviz szerelheti fel. A kifogástalan mæködéshez a pozitiv vezetéket a gyújtáson keresztül kell csatlakoztatni. A hangsugárzó kimeneteket ne földelje! Tájékoztató egy CD váltó, erœsítœ vagy infravörös távvezérlœ csatlakoztatásához Kedvezœtlen beszerelési feltételek mellett a csatlakoztatható tartozékokkal, úgy mint CD váltó, erœsítœ és infravörös távvezérlœ, összefüggésben telefon üzemmódban zavarok léphetnek fel. Ezek zavaró zajokban, a telfonbeszélgetés minœségének romlásában vagy az összeköttetés megszakadásában nyilvánulhatnak meg. Ebben az esetben vizsgálja meg a kábelezést, vagy forduljon az egyik javítóhelyünkhöz. Tartozékok Csak a Blaupunkt által engedélyezett tartozékokat és pótalkatrészeket használja! Ezzel a készülékkel a következœ Blaupunkt gyártmányok üzemeltethetœk: CD váltó CDC A06 vagy A 072 (közvetlenül). Távvezérlœ Az RCT es infravörös kormány-távvezérlœ lehetœvé teszi, hogy Ön a legfontosabb funkciókat a kormányról irányítsa. A kezelési funkciókat a rövid leírásban találja. Handset (kézibeszélœ) A es Blaupunkt Handset lehetœvé teszi a hallgatóval vagy hallgató nélküli telefonálást. Ha felveszi a kézibeszélœt, az átkapcsolás automatikusan megtörténik. Figyelmeztetés: A hallgatóban egy viszonylag erœs mágnes található. Tartsa mindazt távol, ami mágneses hatásra reagál, pl. floppylemezeket, csekk-kártyákat, stb. Fontos adatok kerülhetnek törlésre. Erœsítœ Minden Blaupunkt-erœsítœ. Rádio ENGLSH Telephone 7

8 KeyCard és SIM kártya KeyCard Alapvetœ tudnivalók A készülékhez egy KeyCard (kulcskártya) lett mellékelve. Az autórádió azonban egy második betanított kulcskártyával vagy maximum 30 betanítható SIM kártya egyikével is üzemeltethetœ. A KeyCard segítségével a következœ üzemmódok választhatók: rádió, magnó, váltó (opcióként), AUX, telefon segélykérœ hívás. A SIM kártyával a készülék teljes egészében üzemeltethetœ. A SIM kártya átveszi a lopásgátló funkciókat is. Szükség esetén (vagy ha elveszett vagy megsérült), beszerezhet a márkakereskedœnél egy új kulcskártyát vagy SIM kártyát. Második KeyCard/SIM kártya Ha egy második kulcskártyát vagy egy SIM kártyát használ, akkor az elsœ kulcskártya alapbeállításai ezekre is érvényesek. Önnek azonban lehetœsége van rra, hogy a következœ funkciókat egyéni izlésének megfelelœen tárolja a második kulcskártyán: állomásjelzœ gombok programozása, magas (Treble), mély (Bassz), balansz és fader beállítások, Loudness be-/kikapcsolva, TA (hírközlési hangerœ), VOLUME FIX. A második kulcskártyánál és az elsœ két SIM kártyánál az utoljára beállított adatok, úgy mint hullámhossz, mély/magas hangszín, fader/ balansz, adóállomás-beállítás, állomásjelzœ gombok, VOLUME FIX tárolva maradnak. Így a kulcskártya ill. az elsœ két SIM kártya behelyezése után ismét az Ön által választott alapbeállítás jelentkezik. Idegen kulcskártya Ha idegen kulcskártyát helyeznek a készülékbe, a kijelzœn a KEYCARD ERROR vagy KEYCARD FEHLER (hibás kulcskártya) felirat jelenik meg a kijelzœn. Kérjük most ne használja a készüléket. Kb. 8 másodperc múlva kikapcsol a készülék. Ha egy idegen kulcskártyát négyszer helyeznek be, a várakozási idœ egy óráig tart. Ha másfajta kártyát helyez a készülékbe (pl. telefonkártyát vagy hitelkártyát), a kijelzœn kb. 2 másodpercre a CHECK KEY- CARD vagy PRÜFE KEYCARD (ellenœrizze a kulcskártyát) felirat jelenik meg. Vegye ki a helytelen kártyát és helyezze be a készülék által ismert kulcskártyát vagy SIM kártyát. A készülék üzembe helyezése Kapcsolja be a készüléket. (Nyomja meg az 1 gombot). Figyelem! Csak kitolt kártya-nyelv mellett helyezze be a mellékelt kulcskártyát az érintkezési felülettel felfelé a nyílásba. Ha megpróbálja a kulcskártyát akkor behelyezni, ha a kártya-nyelv nincs kitolt helyzetben, akkor tönkremehet a készülék. Az autórádió most üzemképes. 8

9 Újbóli üzembe helyezés feszültségmegszakítás után Ha a rádiófont leválasztja az akkumulátorról (pl. javításnál) és azután ismét beköti, akkor a további betanított SIM kártyák üzembe helyezéséhez és reaktiválásához szüksége van egy betanított kulcskártyára vagy a Master-SIM kártyára. Nyelv kiválasztása a kijelzœhöz A szövegek a kijelzœn angolul jelennek meg (gyáribeállítás). Ön azonban a szövegeket más nyelven is megjelenítetheti. Nyomja meg a DSC/OK gombot. Nyomja a / gombot annyiszor, amíg a kijelzœn megjelenik a LAN- GUAGE (nyelv) felirat. Nyomja meg a DSC/OK gombot és válassza ki a << / >> gombbal a nyelvet. Nyomja meg egymás után a DSC/OK és CL gombot. A kulcskártya/sim kártya kivétele Soha ne húzza ki a kártyát! Fennáll a készülék tönkretételének veszélye. Elœször nyomja meg a kártyát a készülék irányába. Ezzel a kulcskártya/sim kártya kivehetœ helyzetbe kerül. Vegye ki a kártyát. Ha elœször vesz ki egy kártyát, akkor megjelenik a kijelzœn a LEARN CARD (kártya tanítás) felirat. Most könnyen betaníthatja a kártyákat (ld. SIM kártya betanítása ). A folyamat befejezése és a kártya kivétele után a készülék kikapcsol. A kulcskártya/sim kártya betanítása Az elsœ betanítási folyamatnál egy második kulcskártyát (KeyCard) és összesen 30 SIM kártyát taníthat be. Ehhez kapcsolja be a készüléket, és helyezze be a készülékhez mellékelt kulcskártyát. Vegye ki az elsœ kulcskártyát és tolja be az elsœ SIM kártyát. A kijelzœn a NAME? (név?) felirat látható. Ha kívánja, írjon be egy maximum 8 karakterbœl álló nevet. Olvassa el ehhez a Hogyan kell egy nevet/szöveget beírni? címszót. Ha át akarja ugrani ezt a funkciót, vagy a név bevitele után Nyomja meg az OK gombot. Az elsœ SIM kártya betanítása megtörtént. A kijelzœn TERMINATE? PRESS OK (befejezi? nyomja meg az OK gombot) felirat látható. Most betaníthatja a további kártyákat is. A betanítási folyamat befejezéséhez nyomja meg az OK gombot. Az elœször betanított SIM kártya mint Master-SIM kártya átvesz egy különleges funkciót. A többi SIM kártya csak a Master-SIM kártya és KeyCard segítségével tanítható be. A további SIM kártya betanításához a következœ két lehetœség áll rendelkezésére: Rádio ENGLSH Telephone 9

10 a) Kulcskártya/SIM kártya betanítása vagy törlése a DSC üzemmódban Egy kulcskártyát vagy maximum 30 SIM kártyát lehet kiegészítœ kártyaként betanítani vagy helyettesíteni. Helyezze be az elsœ kulcskártyát (amelyik a készülékhez lett mellékelve) és kapcsolja be a készüléket. Nyomja meg a DSC/OKgombot, és válassza a / gombbal LEARN CARD (kártya tanítás) funkciót. Nyomja meg rövid ideig a DSC/OK gombot. A kijelzœn a CHANGE CARD (cserélje ki a kártyát) felirat látható. Vegye ki az elsœ kulcskártyát és helyezze be az új kártyát (kulcskártyát vagy SIM kártyát). Csak egy SIM kártya behelyezésekor: a kijelzœn a NAME? (név?) felirat jelenik meg. Írjon be egy maximum 8 karakterbœl álló nevet. Szükség esetén olvassa el ehhez a Hogyan kell egy nevet/szöveget beírni? címszót. Nyomja meg a DSC /OK gombot. Vigye be a PIN kódszámot és nyomja meg a DSC/OK gombot. A CODE OK jelzés után a kijelzœn pl. a SIM-CARD 23 ACCEPTED jelenik meg (azaz a 23. SIM kártyát tanította be). Most az új kulcskártyával is mæködtetheti a készüléket. Maximum két kulcskártya és 30 SIM kártya tanítható be. Ha egy harmadik kulcskártyát akar betanítani, akkor automatikusan megszænik a kulcskártyának az a jogosultsága, amelyet a betanításnál nem használt fel. Ha már 30 SIM kártyát betanított, akkor az új SIM kártya be tanításához elœször régi jogosultságokat törölni kell. b) Betanítás a KeyCard/Master-SIM kivétele után Ha ezt a funkciót aktiválta a DSC tanítási üzemmódban, akkor a KeyCard/ Master-SIM kivétele után további SIM kártyákat taníthat be. Ennek a funkciónak akkor van értelme, ha egymás után több kártyát akar betanítani (flotta-management). c) SIM kártya jogosultságainak törlése A DSC menüben a CARD LIST (kártyalista) alapján törölheti a SIM kártya jogosultságait. A Master-SIM kártyát csak egy kulcskártyával tudja törölni. DSC tanulási üzemmód Ezzel a funkcióval kiválaszthatja, hogy további SIM kártyákat csak a DSC menün keresztül akar-e betanítani, vagy a KeyCard vagy a Master-SIM minden egyes kivétele után. A kezelési folyamat a Programozás DSC - LEARN MOD címszó alatt találhatók. Az autórádió-igazolványban szereplœ adatok kijelzése A készülékéhez tartozó kulcskártya segítségével lehetœsége van arra, hogy az autórádió-igazolványban szereplœ adatokat, úgy mint a készülék nevét, típus számát (76...), valamint a készülék számát a kijelzœn megjelentesse. Az eljárás menetét a Programozás DSC - READ KEYCARD (kulcskártya olvasás) címszó alatt találja. 10

11 Fényjelzés mint lopásgátló A villogó kártya-nyelv Leállított jármænél és kihúzott kulcskártya ill. SIM kártya mellett villoghat a kártyanyelv, ami lopásgátlóként hat. Ehhez a következœ feltételeknek kell teljesülniük: A pozitív vezeték a beszerelési utasításban leírtak szerint, helyesen legyen bekötve. A DSC üzemmódban a KEYCARD LED ON (bekapcsolva) pozició legyen beállítva. Szükség esetén olvassa el ehhez a Programozás DSC - KEYCARD LED címszó alatt leírtakat. A KeyCard/SIM kártya karbantartása A kártyák kifogástalan funkciója csak abban az esetben biztosított, ha az érintkezések idegen részecskéktœl mentesek. Az érintkezéseket ne érintse meg a kezével! Ne tegye ki a kártyákát közvetlen napsugárzásnak. Szükség esetén tisztítsa meg a kártyák érintkezéseit alkoholba mártott fültisztító pálcikával. Rádio A villogás kikapcsolása Ha a kártya-nyelv megnyomás után bekattant a helyére, a villogás kikapcsolható. Ha Ön a villogást végleg ki akarja kapcsolni, akkor állítsa be a KEYCARD LED OFF (kikapcsolva) poziciót a DSC menüben. ENGLSH Telephone 11

12 Rövid leírás 1 Be-és kikapcsolás Hangerœ A bekapcsoláshoz nyomja meg a gombot (hangerœ szabályzót). A készülék üzemeltetéséhez hozzátartozó kulcskártyának vagy SIM kártyának behelyezett állapotban kell lennie, ill. a következœ 15 másodpercen belül be kell helyezni. Be-és kikapcsolás a kulcskártyával: Ha a készüléket az 1 gombbal kapcsolta be, akkor a kulcskártyával vagy a SIM kártyával ki- és ismét bekapcsolható. Ennek az a feltétele, hogy a DSC menüben a LEARN MODE kijelzés MENU pozicióra legyen állítva. Megjegyzés: Feltétlenül olvassa el a Lopásgátló rendszer: KeyCard/SIM kártya címszó alatti információkat. Ki- és bekapcsolás a gyújtáskapcsoló útján Ha a készülék megfelelœen lett bekötve, akkor azt a jármæ gyújtáskapcsolójának segítségével is ki- ill. be lehet kapcsolni. A gyújtás kikapcsolása után kettœs sípoló hang (Beep hang) emlékezteti arra, hogy a jármæ elhagyása elœtt a kulcskártyát ill. SIM kártyát ki kell húznia. Ha egy telefonbeszélgetés alatt kapcsolja ki a gyújtást, a készülék a telefonálás befejezéséig bekapcsolva marad. A rádió bekapcsolása kikapcsolt gyújtás mellett Kikapcsolt gyújtás mellett (a kártya be van tolva a helyére) következœképpen tudja a készüléket tovább üzemeltetni: Nyomja meg a gombot a kettœs sípoló hang után. A készülék bekapcsol. Egy órás játékidœ után a készülék a jármæ elemének kímélése érdekében automatikusan kikapcsol. Üzemeltetés gyújtás-idœkapcsolóval Ha a DSC menüben a gyújtás-idœkapcsoló aktiválva van, akkor a készülék a gyújtás kikapcsolása után az idœkapcsoló beállításának megfelelœen kapcsol ki (olvassa el a Programozás DSC -IGNITION TIMER (gyújtásidœkapcsoló) címszó alatti információt). A hangerœ megváltoztatása A gomb forgatásával megváltoztatható a hangerœ. A beállított érték megjelenik a kijelzœn. Bekapcsolás után a készülék a korábban beállított hangerœvel üzemel (VOLUME FIX). A VOLUME FIX megváltoztatható (ld. Programozás DSC - VOLUME FIX c. fejezetet). A hangerœ a távvezérlœ segítségével (opcióként) is V- / V+ megváltoztatható. 12

13 2 / AUD Nyomja meg egyszer az AUD gombot: Treble (magas) és Bass (mély) hangszín beállítások a billenœkapcsolóval. Treble + Treble Bass Bass + Nyomja meg az AUD gombot másodszor is: Balance (bal/jobb oldal) és Fader (hangarány elöl/hátul) beállításokhoz szolgál. Fader elöl Fader hátul Balansz bal oldalon Balansz jobb oldalon A kijelzœn megjelennek a beállított értékek. Az utolsó beállítást a készülék automatikusan tárolja. Az AUD funkció kikapcsolása: nyomja meg az AUD gombot harmadszor is. Ha 8 másodpercen belül nem történik változtatás, a készülék automatikusan befejezi az AUD beállítást. Loudness funkció be- és kikapcsolása: Nyomja meg kb. 1 másodpercig az AUD gombot (felhangzik a Beep hangjelzés). A kijelzœn megjelenik rövid idœre a kiválasztott állapot (ON/OFF - bekapsolva/kikapcsolva). További információk: Programozás DSC - LOUDNESS 3 SRC (Source = forrás) Ön rádió, kazetta és CD váltó (opció) üzemmód vagy egy kiegészítœ forrás között tud átkapcsolni. üzemmódból vissza tud az utoljára bekapcsolt forrásra kapcsolni. Feltétele: Nem áll fenn hívásösszeköttetés, és létrejövœben sincs ilyen. 4 TA (Traffic Announcement = közlekedési információk elsœbbsége) Ha a kijelzœn megjelenik a TA jelzés, akkor a készülék csak közlekedési híreket közvetítœ adóállomásokat fog. Az elsœbbségi funkció be- és kikapcsolása: nyomja meg a TA gombot. 5 TS / BND Gomb a tárolási szintek/fm, TS (Travelstore = utazásra tárolt), MW és LW hullámsávok közötti átkapcsoláshoz. 6 Kiegészítœ funkció:travelstore A kilenc legtisztábban fogható adó tárolása Travelstore-val: Nyomja meg a BND gombot, amíg felhangzik a sípoló hang, ill. a kijelzœn megjelenik a TRAVELSTORE felirat. Dolby B NR* Ha a második sorban a DOLBY felirat olvasható, akkor a Dolby B NR-el felvett kazetták optimális minœségben játszhatók le. * A zajcsökkentœ rendszert a Dolby Laboratories engedélyével gyártották. A Dolby szó és a kettœs D jelkép a Dolby Laboratories márkajele. 7 Kazetta kiadás Tartsa a gombot megnyomva, amíg a készülék kiadja a kazettát. Lejátszási oldal megváltoztatása Kazetta üzemmódnál át lehet a másik oldalra (side) kapcsolni. Ehhez nyomja meg rövid ideig a gombot. 8 Kazetta nyílás A kazetta behelyezésére (az A vagy 1- es oldallal felfelé, nyílás jobb oldalon) szolgál. Rádio ENGLSH Telephone 13

14 9 Nyomógombok Rádió üzemmód A frekvencia közvetlen bevitele A nyomógombok segítségével közvetlenül be tud egy FM (URH) frekvenciát írni. Nyomja meg elœször a 0 számgombot, és adja be aztán a kívánt frekvenciát. Kezdje az elsœ hellyel. Csak 87,5 és 108 közötti frekvenciatartomány bevitelére van lehetœség. A készülék nem veszi figyelembe a vesszœt a bevitelnél. A CL gomb segítségével megszakíthatja, az OK gombbal véglegesítheti a bevitelt. Adóállomás tárolása Az egyes tartományokban a gombokkal a következœ száymú adóállomás tárolható: FM (URH) 19 TS (FM-Travelstore) 9 MW (középhullám) 9 LW (hosszúhullám) 9 Tárolás - tartsa az egyik nyomógombot rádió üzemmódban megnyomva, amíg felhangzik a Beep hangjelzés. Ha egy adót két helyiértékæ helyre akar tárolni, akkor elœször az 1 -es gombot nyomja meg rövid ideig, majd a második gombot 2 másodpercen belül és ezt tartsa megnyomva, amíg felhangzik a sípoló hangjelzés. Adóállomás lehívása - állítsa be a hullámsávot (az URH-nál FM vagy TS poziciót válassza), és nyomja meg a megfelelœ gombot. Ha megnyomja az 1 -es, majd 2 másodpercen belül rövid ideig a következœ számot, akkor elœhívhatók 10-tœl 19-ig terjedœ tárolási helyek. Kazetta üzemmód S-CPS-nél (Super-Cassetten-Programm-Suchlauf = kazettaprogram keresés) vagy gyorscsévélésnél ezzel a gombbal lehet beállítani vagy korrigálni, hogy hány mæsorszámot kíván átugrani. CD váltó üzemmód (opció) A CD lemezek közvetlen kiválasztása 1-10 között (0 = 10 CD lemez). : AF / # Alternatív Frekvencia az RDSüzemmódban: ha a kijelzœn megjelenik az AF jelzés, akkor az RDS-el rendelkezœ rádió automatikusan megkeresi ugyanannak a mæsornak jobban fogható frekvenciáját. AF funkció be- és kikapcsolása: nyomja meg rövid ideig az AF gombot. A helyi adás-funkció be- és kikapcsolása: az AF gomb kb. 2 másodpercig tartó megnyomása után (sípoló hang) az elsœ sorban rövid idœre megjelenik a REGIONAL ON (helyi adás be- kapcsolva) vagy a REGIONAL OFF (kikapcsolva) felirat. Bekapcsolt helyi adás funkcionál a kijelzœ jobb oldalán a REG felirat látható. ; + / 0 A közvetlen frekvencia bevitel indításához nyomja meg a gombot. 14

15 = MIX / * Rádió üzemmód Az állomáskeresœ érzékenységének átkapcsolása: nyomja meg rövid ideig a gombot. Ha világít az Io jelzés, a készülék normál érzékenységre van állítva. Az állomáskeresés csak jól fogható adóknál áll meg. Ha nem világít az Io jelzés, a készülék magas érzékenységre van állítva. Az állomáskeresés megáll a kevésbe jó minœségben fogható adóknál is. CD váltó üzemmód (opció) MIX CD A CD lemez mæsorszámai véletlenszeræ sorrendben kerülnek lejátszásra. A CD kiválasztás véletlenszeræ sorrendben történik. MIX OFF A MIX funkció ki van kapcsolva. Nyomja meg annyiszor a MIX gombot, amíg a kívánt funkció megjelenik a kijelzœn. > Kijelzœ Rádió üzemmód a d e f g h i j k Kazetta üzemmód b o p q l m n CD váltó üzemmód (opció) c r s t a) NDR1 NDS - Adóállomás neve b) Side 2-2-es kazettaoldal c) CD 02 - CD -száma d) FM - Hullámsáv e) TP - Közlekedési információs adó (a készülék ilyen adót fogott) f) TA - Közlekedési információs adók elsœbbsége g) lo - Az állomáskeresés érzékenysége h) 19/T9 - Megmutatja, hogy melyik gomb alá lett a fogott adó tárolva (1-19)/Travelstore (1-9) i) - Hívástovábbítás bekapcsolva j) - Megmutatja, ha egy SMS üzenet rögzítésre került k) - Kiegészítœleg jelenik meg, ha egy beszéd-jelentés érkezett be l) - GSM hálózati összeköttetés m) - GSM térerœsség jelzés n) AF - Alternatív Frekvencia RDS-nél o) DOLBY - Dolby B NR p) MTL - Fém vagy krómoxid kazetta lejátszása folyik q) RM - Rádió Monitor (rádióhallgatás gyorscsévélés mellett) r) T: 11 - CD mæsorszám száma s) CD idœ (lejátszott idœ) t) MIX - CD mæsorszám lejátszása véletlenszeræ sorrendben Rádio ENGLSH Telephone 15

16 ? Lopásgátló kártyarendszer A készülék üzemeltetéséhez a mellékelt vagy egy betanított kulcskártyát, ill. egy betanított SIM kártyát be kell helyezni a Billenœkapcsoló Rádió üzemmód Kazetta üzemmód KeyCard Feltétlenül olvassa el a Lopásgátló kártyarendszer címszó alatti információkat. Villogó kártya-nyelv Ha Ön a rádióját kikapcsolta és a kulcskártyát, ill. SIM kártyát kivette a helyérœl, akkor villog a kártya-nyelv, ami további (optikai) lopásvédelmet nyújt. Ennek feltétele, hogy Ön az elœírásoknak megfelelœen járt el. További információk a Programozás DSC-el c. fejezetben találhatók. A kártya-nyelv villogását Ön úgy tudja kikapcsolni, ha megnyomja a kártyanyelvet, és az bekattan a helyére. / Állomáskeresés felfelé lefelé << / >> fokozatosan lefelé/felfelé, (URH-nál csak akkor, ha az AF gomb ki van kapcsolva) csak az URH-nál: << / >> lapozás a vételi láncban bekapcsolt AF gomb mellett pl.: NDR 1, 2, 3, 4, N-JOY. Gyors elœrecsévélés Gyors hátracsévélés / Mæsorszám választás (S-CPS) elœre hátra A funkció megállítása a gombbal történik. 16

17 CD váltó üzemmód (opció) CD kiválasztása felfelé lefelé Mæsorszám kiválasztása felfelé: nyomja meg rövid ideig. CUE - gyors elœrecsévélés (hallható): tartsa benyomva lefelé: nyomja meg egymás után rövid ideig kétszer vagy többször. Mæsorszám újbóli indítása: nyomja meg rövid ideig REVIEW - gyors visszacsévélés (hallható): tartsa benyomva A billenœkapcsoló kiegészítœ funkciói: További beállítások lehetségesek a következœ gombokkal AUD 2 DSC-MODE C Az a feltétele, hogy a megfelelœ funkeió aktiválva legyen. A ME Készülék: csak telefonfunkciók. Távvezérlœ: Rádió üzemmódnál a tárolt adók növekvœ sorrendben történœ lehívására szolgál. CD váltó üzemmódban a CD lemezeket lehet növekvœ sorrendben lehívni. B CL (CLEAR - törlés) Az éppen beállítás alatt lévœ menüpont elhagyása a DSC üzemmódban. A megváltoztatott értékek nem kerülnek tárolásra. A DSC mód elhagyásához nyomja meg még egyszer a CL gombot. A közvetlen frekvencia bevitel megszakításához C DSC / OK DSC (Direct Software Control = közvetlen szoftver irányítás) A DSC funkció segítségével programozható alapbeállításokat változtathat meg. OK A megváltoztatott beállítások tárolása. A DSC elœhívása: nyomja meg a gombot rövid ideig. Funkció választás: nyomja meg a / gombot. A beállított érték megjelenítése: nyomja meg a DSC/OK gombot. Érték megváltoztatása: nyomja meg a << / >> gombot. Tárolás: nyomja meg az OK gombot. DSC befejezése: nyomja meg a CL gombot. Ha a DSC módot a CL gomb megnyomásával úgy hagyja el, hogy elœtte nem nyomta meg az OK gombot, akkor a megváltoztatott értékek nem kerülnek letárolásra. További információk a Programozás DSC -vel c. fejezetben találhatók. Rádio ENGLSH Telephone 17

18 Üzemmód választás Rádió üzemmód RDS-el ( Data System) Audio üzemmód Rádió, kazetta, CD váltó (opció), kiegészítœ hangforrások Az audio üzemmódban az SRC gombbal választhat a rádió, kazetta és CD váltó (opció) vagy egy kiegészítœ hangforrás között. A telefon üzemmódból az SRC gombbal az utoljára beállított audio üzemmódra kapcsolhat. A telefon üzemmód elsœbbséget élvez, ezért csak akkor tud az audio üzemmódra kapcsolni, ha nem áll fenn hívásösszeköttetés, ill. nem indult meg összeköttetés létrehozása. Nyomja meg annyiszor az SRC gombot, amíg a kívánt üzemmód funkciói megjelennek. A kazetta/váltó üzemmód csak behelyezett kazetta, ill. CD-vel töltött adagoló mellett választható. Ha CD nélküli adagolót helyez be, a kijelzœn megjelenik a NO CD (nincs CD) felirat. Kiegészítœ hangforrást csak abban az esetben választhat, ha nincs bekötve Blaupunkt váltó. A DSC menüben állítsa be az AUXI- LIARY ON (kiegészítœ forrás bekapcsolva) poziciót. A Data System több kényelmet nyújt Önnek az URH-adón való rádióhallgatáshoz. Egyre több rádiótársaság sugároz a mæsorhoz kiegészítœ RDS-információkat. Amint az adó azonosítása megtörtént, a kijelzœn megjelenik az állomás rövid jele, adott esetben a regionális jelzés, pl. NDR1 NDS (Alsó-Szászország). Az állomásjelzœ gombok az RDS segítségével programgombokká válnak. Ön most pontosan tudja, hogy melyik mæsort fogja, így a kívánt mæsort ennek megfelelœen is kiválaszthatja. Az RDS funkció még további elœnyöket biztosít Önnek: AF - Alternatív Frekvencia Az AF funkció (Alternatív Frekvencia) gondoskodik arról, hogy a készülék a kiválasztott mæsornál automatikusan mindig a legtisztábban fogható frekvenciára álljon be. Ez a funkció akkor van bekapcsolva, ha a kijelzœn világít az AF -felirat. AF funkció be- és kikapcsolása: nyomja meg rövid ideig az AF/# gombot. A rádióvétel az adás legtisztábban fogható frekvenciájának keresése közben rövid idœre némára kapcsol. Ha a készülék bekapcsolásakor vagy egy beprogramozott frekvencia elœhívásakor a SEARCH (keresés) felirat jelenik meg a kijelzœn, az azt jelenti, hogy a készülék automatikusan egy alternatív frekvenciát keres. A SEARCH jelzés akkor alszik ki, ha a készülék talált egy alternatív frekvenciát, vagy ha végigpásztázta a frekvenciasávot. Ha ez a mæsor továbbra sem fogható élvezhetœ minœségben, úgy válasszon egy másik mæsort. REG - Regional (helyi adás) A rádiótársaságok bizonyos mæsorai meghatározott idœpontokban helyi adásokra vannak felosztva. Például az NDR 1-es programja az északi szövetségi tartományok (Schleswig-Holstein, Hamburg és Alsó- Szászország) számára idœnként különbözœ tartalmú helyi adásokat sugároz. Ha helyi adást fog és azt tovább kívánja hallgatni, úgy kapcsoljon a REGIONAL ON pozicióra. Ehhez: nyomja meg az AF/# gombot kb.1 másodpercig, amíg az elsœ sorban megjelenik a REGIONAL ON felirat. 18

19 Bekapcsolt helyi adás funkciónál a kijelzœn az AF helyett a REG felirat jelenik meg. Ha kiér a helyi adás vételi körzetébœl vagy a teljes RDS szolgáltatást igényli, akkor kapcsoljon a REGIONAL OFF (helyi adás kikapcsolva) állásra. Nyomja meg az AF/# gombot kb. 1 másodpercig, amíg a REGIONAL OFF felirat megjelenik. Hullámsáv kiválasztása Ön a következœ hullámsávok között választhat: URH (FM) 87,5-108 MHz, középhullám (MW) khz és hosszúhullám (LW) khz. A hullámsávot a BND gombbal lehet kiválasztani, ehhez adott esetben nyomja meg a gombot rövid ideig, ahányszor szükséges. Rádióadók hangolása Állomáskeresœ / Ha megnyomja a /, az autórádió automatikusan megkeresi a következœ adóállomást. Ha a kapcsolót / (a távvezérlœn is) fent vagy lent benyomva tartja, a keresés gyor- san folyik tovább elœre vagy hátra. Állomáskeresés felfelé lefelé << / >> fokozatosan lefelé/felfelé (az URH adón csak, ha az AF ki van kapcsolva) Adóállomás kézi hangolása a << / >> kapcsolóval A készüléket manuálisan is behangolhatja. Ehhez: az AF funkció ki van kapcsolva (a kijelzœn nem világít az AF ill. a REG a jelzés). Ha ezt a funkciót ki akarja kapcsolni, akkor: nyomja meg az AF/# gombot. A kézi hangolás menete: << / >> megnyomásával a frekvencia váltás lefelé vagy felfelé fokozatosan történik. Ha a kapcsolót << / >> jobbra vagy balra megnyomva tartja, a frekvencia pásztázás gyorsan folyik. Közvetlen frekvencia bevitel Az FM (URH) és FMT szinteken közvetlenül is beviheti a frekvenciákat. A közvetlen beírás elindítása: nyomja meg a 0 számgombot. Írja be a frekvenciát az elsœ hellyel elkezdve, vesszœ beírása nem szükséges. A CL gombbal törölni és az OK gombbal véglegesíteni tudja a beírást. Lapozás a vételi láncban (csak URH sávnál) A << / >> kapcsolóval a vételi körzetébœl adóállomások hívhatók le. Ha egy vételi lánc több programja is fogható, akkor a >> (elœre) vagy << (vissza) kapcsoló segítségével lapozhat az adóláncban, például NDR 1, 2, 3, 4, N-JOY. Ennek az a feltétele, hogy ezt az adót Ön már legalább egyszer befogta és az AF be van kapcsolva (világít a kijelzœn). Ehhez indítsa el pl. a Travelstore-t: Nyomja meg az BND gombot 2 másodpercig, a készülék végigpásztázza a frekvenciát. Ha az AF nem világít, nyomja meg az AF/# gombot. Rádio ENGLSH Telephone 19

20 Ezzel a <</>> segítségével történœ adóválasztás elœfeltételei teljesültek. Adóállomások tárolása Az egyes hullámsávokon Ön a nyomógombbal a következœ számú adóállomásokat tárolhatja: URH (UKW/FM) 19 TS (FM-Travelstore) 9 középhullám (MW) 9 hosszúhullám (LW) 9 Válassza ki a hullámsávot a BND gombbal. Állítson be egy adót a billenœkapcsoló segítségével (automatikusan / vagy manuálisan << / >>). A kívánt nyomógombot nyomja meg kb. 1 másodpercig, amíg felhangzik a sípoló hangjelzés. Ha egy adóállomást két helyiértékæ helyre akar letárolni, akkor nyomja meg az 1-es számgombot rövid ideig, majd 2 másodpercen belül a második gombot, amíg felhangzik a sípoló hangjelzés. Ezzel az adóállomás beprogramozása megtörtént. A kijelzœ megmutatja, hogy melyik gombot tartja benyomva. Megjegyzés: Abban az esetben, ha egy már beprogramozott adót állít be újra, akkor az ehhez tartozó nyomógomb száma és a tárolási szint rövid idœre felvillan a kijelzœn, ha Ön ugyanazon a tárolási szinten van. Legtisztábban fogható adók automatikus tárolása Travelstore-val Lehetœsége van arra, hogy a mindenkori vételi körzetében térerœsség szerint legtisztábban fogható kilenc URH adót automatikusan tárolja. Ez a funkció különösen utazás közben hasznos. Tartsa a BND/TS gombot 2 másodpercig megnyomva. A kijelzœn megjelenik a TRAVELSTORE felirat. A készülék a kilenc legtisztábban fogható URH adóállomást automatikusan tárolja az FMT (URH-Travelstore) tárolási szintre. Ha a folyamat véget ér, a készülék beállítja a legtisztábban fogható adóállomást az 1-es nyomógombra. Szükség esetén a Travelstore-szint adói manuálisan is letárolhatók (ld. Adóállomások tárolása c. fejezetet). Tárolt adók lehívása Kívánság esetén a letárolt (programozott) adóállomások gombnyomással is lehívhatók. Nyomja meg annyiszor a BND/TS gombot, amíg kijelzœn megjelenik a kívánt hullámsáv. Nyomja meg rövid idœre a megfelelœ nyomógombot. Ha olyan adóállomást akar elœhívni, amely két helyiértékæ tárolási helyet kapott (pl. 19- es tárolási hely), akkor nyomja meg elœször az 1-es, majd 2 másodpercen belül a 9-es számgombot. Az állomáskeresés érzékenységének beállítása Az automatikus állomáskeresœ érzékenysége megváltoztatható. Ha az Io jelzés jelenik meg, akkor csak jó vételi lehetœséggel rendelkezœ adóállomást keres a készülék (alacsony érzékenység). Ha az Io ki van kapcsolva, akkor gyengébben fogható adókat is keres a készülék (magasabb érzékenység). Az állomáskeresés érzékenységének átkapcsolása: nyomja meg a * gombot. 20

Az Ön kézikönyve BLAUPUNKT COBURG RCR 168 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3310832

Az Ön kézikönyve BLAUPUNKT COBURG RCR 168 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3310832 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató BLAUPUNKT COBURG RCR 168. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

CD 50 PHONE, CD 60 MMEDIA

CD 50 PHONE, CD 60 MMEDIA CD 50 PHONE, CD 60 MMEDIA CDC 80 MMEDIA Rövid áttekintés... 8 Általános információk... 10 Vészhelyzet... 13 Kezelés... 15 Fõ menü... 24 Hangbeállítások... 26 Hangerõ-beállítások... 28 Rádió... 30 CD-/MP3-lejátszó,

Részletesebben

Monte Carlo MP34 7 643 193 510 Bahamas MP34 7 643 194 510

Monte Carlo MP34 7 643 193 510 Bahamas MP34 7 643 194 510 Rádió Radio / CD / MP3 Monte Carlo MP34 7 643 193 510 Bahamas MP34 7 643 194 510 Kezelési és beszerelési útmutató http://www.blaupunkt.com 2 1 2 3 4 5 6 10 9 8 7 11 3 KEZELÕSZERVEK 1 nyomógomb: az elõlap

Részletesebben

2. A szállítás tartalma: 3. Szimbólumok. 4. Biztonsági tudnivalók. 1. Rendeltetés. "UBC278CLT" asztali szkenner. Rend. sz.

2. A szállítás tartalma: 3. Szimbólumok. 4. Biztonsági tudnivalók. 1. Rendeltetés. UBC278CLT asztali szkenner. Rend. sz. Csak száraz beltéri helyiségben működhet. Nedvességgel való érintkezés okvetlenül kerülendő. Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 02 50 "UBC278CLT" asztali szkenner Rend. sz.: 93

Részletesebben

Tartalom. Bevezetés 2. Biztonsági kód 4. Audio rendszer, gyors áttekintő 6. Általános vezérlés 9. Audio rendszer működtetése 11

Tartalom. Bevezetés 2. Biztonsági kód 4. Audio rendszer, gyors áttekintő 6. Általános vezérlés 9. Audio rendszer működtetése 11 Tartalom Bevezetés 2 Biztonsági kód 4 Audio rendszer, gyors áttekintő 6 Általános vezérlés 9 Audio rendszer működtetése 11 Klímavezérlés, gyors áttekintő 19 Klímavezérlés 21 Navigációs rendszer, gyors

Részletesebben

UPC Direct Használati útmutató Philips DSX 6010 beltéri egység

UPC Direct Használati útmutató Philips DSX 6010 beltéri egység UPC Direct Használati útmutató Philips DSX 6010 beltéri egység A kézirat lezárva: 2011. 04. 05. Tartalom A digitális mûholdvevô (DSR) Felhasználói kézikönyve...72 A rendszer...72 1 Üzembe helyezés Kicsomagolás...73

Részletesebben

A készülék áttekintése

A készülék áttekintése A készülék áttekintése LCD TV A készülék eleje DE CODES / KOD 1. TFT képernyő: 2. Üzemjelző: Világít, ha a készülék készenléti üzemmódban van. Kialszik, amikor a készüléket bekapcsolják: Infravörös érzékelő:

Részletesebben

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja obsługi Manual do proprietário

Részletesebben

Kiegészítő kezelési útmutató

Kiegészítő kezelési útmutató Rendelési szám: 6515 6925 21 Cikkszám: 172 584 16 81 Z100 Kiadás: NA 2011/03c Kiegészítő kezelési útmutató Audio 20 Kiegészítő kezelési útmutató Audio 20 Üdvözöljük a ercedes-benz világában! indenekelőtt

Részletesebben

Scott 610 RDS-autórádió CD/MP3 játszóval

Scott 610 RDS-autórádió CD/MP3 játszóval Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 Scott 610 RDS-autórádió CD/MP3 játszóval Rend.sz.: 37 93 06 A készülék részei, kezelőszervek: (Ld. a többnyelvű útmutató G-1 oldalán lévő

Részletesebben

Kezelési útmutató. Nagyfelbontású digitális vevőegységhez. Opticum HD x405p műholdvevő

Kezelési útmutató. Nagyfelbontású digitális vevőegységhez. Opticum HD x405p műholdvevő Nagyfelbontású digitális vevőegységhez Opticum HD x405p műholdvevő Feldolgozás dátuma: 2012.03 (1.07.3965 készülék szoftver alapján W.V) Tartalomjegyzék BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 4 1. Környezetvédelem 5 2.

Részletesebben

Audio 20. Kiegészítő kezelési útmutató

Audio 20. Kiegészítő kezelési útmutató Audio 20 Kiegészítő kezelési útmutató Szimbólumok Ebben a kezelési útmutatóban a következő szimbólumokkal találkozhat: G FIGYELEM A figyelmeztetések azokra a veszélyekre hívják fel a figyelmet, amelyek

Részletesebben

BEVEZET!..." ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK...3

BEVEZET!... ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK...3 Tartalom BEVEZET!..." ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK...3 Fontos tudnivalók a készülék hatékony és biztonságos m!ködtetésér"l...3 Olvassa el ezt a tájékoztatót, miel"tt használatba veszi a személyi kommunikátort...3

Részletesebben

Gigaset AS200/AS200A/AS300

Gigaset AS200/AS200A/AS300 Gigaset AS200/AS200A/AS300 A mobilegység rövid áttekintése 1 Akkumulátor töltöttségi szintje 2 Üzenetrögzítő szimbólum (csak AS200A/AS300A esetén) 3 Kijelzőgombok 4 Üzenetek gomb Villog: új üzenet érkezett

Részletesebben

Elemek. A készülék használata a Kontroll Center -rel

Elemek. A készülék használata a Kontroll Center -rel Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 Kameleon 10 univerzális távirányító Rend.sz: 352021 A készülék jellemzői A KAMELEON 10 könnyen kezelhető, univerzális távirányító. A felhasználóbarát

Részletesebben

Tartalomjegyzék >>> TARTALOMJEGYZÉK

Tartalomjegyzék >>> TARTALOMJEGYZÉK KEZELÉSI ÚTMUTATÓ >>> TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Biztonsági figyelmeztetések 6 A Navigációs készülék 8 A kezelési utasítás tartalma 8 Használat 8 Navigáció 8 Zene* 9 Képek* 9 Videó*

Részletesebben

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live Felhasználói kézikönyv Magyar 2010. június Az áthúzott, kerekes szemétgyűjtő-tartály azt jelenti, hogy az

Részletesebben

Használati utasítás. Technogym s.p.a. által lett bejegyezve Olaszországban és más

Használati utasítás. Technogym s.p.a. által lett bejegyezve Olaszországban és más Használati utasítás Technogym, The Wellness Company, Excite és CPR (figuratív) a Technogym s.p.a. tulajdonában lévő védjegyek Olaszországban és más országokban. A Smartkey és a TGS key az itt illusztrált

Részletesebben

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live Felhasználói kézikönyv Magyar 2010. augusztus Az áthúzott, kerekes szemétgyűjtő-tartály azt jelenti, hogy az Európai Unión belül a készüléket

Részletesebben

Ashtech Mobile Mapper 100 GPS-vevő használata DigiTerra Explorer v6 szoftverrel

Ashtech Mobile Mapper 100 GPS-vevő használata DigiTerra Explorer v6 szoftverrel Ashtech Mobile Mapper 100 GPS-vevő használata DigiTerra Explorer v6 szoftverrel Üzembe helyezési leírás a MobileMapper 100, ProMark 100 és Promark 200 készülékhez, a DigiTerra Explorer v6 készülék-specifikus

Részletesebben

5.2 Csatornaváltás és Kedvenc csatornák kezelése. 5.3 Hangerő szabályozás. 5.4 Információs sáv. 5.5 Nyelv kiválasztása

5.2 Csatornaváltás és Kedvenc csatornák kezelése. 5.3 Hangerő szabályozás. 5.4 Információs sáv. 5.5 Nyelv kiválasztása Használati utasítás Intek HDPV-C12CX HD digitális vevőkészülék 1 Tartalomjegyzék 1. Biztonsági előírások 5.2 Csatornaváltás és Kedvenc csatornák kezelése 7.3.3 Csatorna zárolása 2. Általános jellemzők

Részletesebben

Használati útmutató Philips DSR4101/58 beltéri egység

Használati útmutató Philips DSR4101/58 beltéri egység UPC Direct Használati útmutató Philips DSR4101/58 beltéri egység A kézirat lezárva: 2011. 04. 05. Tartalomjegyzék Üdvözöljük a digitális televíziózás világában Környezetvédelmi adatlap Biztonsági előírások

Részletesebben

Nokia 3230 Felhasználói útmutató. 9234644 1. kiadás HU

Nokia 3230 Felhasználói útmutató. 9234644 1. kiadás HU Nokia 3230 Felhasználói útmutató 9234644 1. kiadás HU MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT NOKIA CORPORATION kizárólagos felelõsségére kijelenti, hogy az RM-51-es készülék mindenben megfelel az alapvetõ követelményeknek,

Részletesebben

A készülék részei: Az adó viselése. A gombok és funkcióik

A készülék részei: Az adó viselése. A gombok és funkcióik Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 POLAR pulzusmérő készülékek - M31, M32, M61, M62 Rend.sz.: 840539 (M31) A KÉSZÜLÉK RÉSZEI:... 1 AZ ADÓ VISELÉSE... 1 A GOMBOK ÉS FUNKCIÓIK...

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ W 100

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ W 100 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ W 100 02 Biztonsági előírások Soha ne nyissuk ki az elektromos készülékeket! Amennyiben az előírás ellenére mégis kinyitjuk, a garancia érvényét veszti. Ne tegyük a készülékeket központi

Részletesebben

Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat Alulírott, Sharp Telecommunications of Europe Limited nyilatkozom, hogy a GX17 megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak. Az eredeti

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Lakossági 4-utas kazettás készülékhez. LÉGKONDÍCIONÁLÓ (SPLIT Típusú) RAS-M16SMUV-E RAS-M16SMUCV-E.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Lakossági 4-utas kazettás készülékhez. LÉGKONDÍCIONÁLÓ (SPLIT Típusú) RAS-M16SMUV-E RAS-M16SMUCV-E. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Lakossági 4-utas kazettás készülékhez LÉGKONDÍCIONÁLÓ (SPLIT Típusú) Beltéri Egység Hõszivattyús Modell Csak hûtõ Modell Mennyezeti panel RAS-M10SMUV-E RAS-M10SMUCV-E RB-B11MC(W)E RAS-M13SMUV-E

Részletesebben

Figyelmesen olvassa el a szimbolikus ábrákkal megjelölt figyelmeztetéseket és javaslatokat:

Figyelmesen olvassa el a szimbolikus ábrákkal megjelölt figyelmeztetéseket és javaslatokat: Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük Önnek, hogy a Fiat márkát részesítette előnyben, és gratulálunk, hogy egy Fiat Fiorino QUBO gépkocsit választott. Ezt a útmutatót azért készítettük, hogy segítsük Önt a Fiat

Részletesebben

HygroMatik Működési leírás Vezérlések. Basic DS Comfort DS Comfort Plus DS

HygroMatik Működési leírás Vezérlések. Basic DS Comfort DS Comfort Plus DS HygroMatik Működési leírás Vezérlések Basic DS Comfort DS Comfort Plus DS 1 1. Bevezetés 5. 1.1 Nyomdai megjelölések 5 1.2 Dokumentáció 5 1.3 Rendeltetésszerű használat 6 2 Biztonsági utasítások 7 2.1

Részletesebben

TechSon S20xx DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTŐ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ 4/8/16 CSATORNÁS VER S2-1.2

TechSon S20xx DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTŐ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ 4/8/16 CSATORNÁS VER S2-1.2 TechSon S20xx DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTŐ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ 4/8/16 CSATORNÁS VER S2-1.2 Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a digitális videórögzítőt. A digitális videórögzítő használata előtt olvassa el

Részletesebben