Rádiófon / kazettás magnó. Amsterdam TCM 127. Kezelési utasítás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rádiófon / kazettás magnó. Amsterdam TCM 127. Kezelési utasítás"

Átírás

1 Rádiófon / kazettás magnó Amsterdam TCM 127 Kezelési utasítás

2 A készülék a 70 MHz.-es sávban mæködœ URH adók vételére nem alkalmas. Az OIRT sáv vételét (Kossuth, Petœfi, Bartók) lehetœvé tevœ keverœ, külön tartozékként megvásárolható, az egy éves jótállási idœn belül. A vásárlás lehetœségét a jótállást vállaló biztositja Távvezérlœ RCT 07 (opcióként) 2

3 Tartalomjegyzék: rádió, magnó, váltó (opcióként) Fontos tudnivalók... 5 Biztonsági normák... 5 Általános tudnivalók... 5 Nagyfeszültségæ energia hatása... 5 Biztonsági tudnivalók... 5 Közlekedésbiztonság... 5 álás gépjármævezetés közben 5 üzemmód kritikus területeken 6 Segélykérœ hívások... 6 Beszerelés... 6 Tájékoztató egy CD váltó, erœsítœ vagy infravörös távvezérlœ csatlakoztatásához... 7 Tartozékok... 7 KeyCard és SIM kártya... 8 Alapvetœ tudnivalók... 8 Második KeyCard/SIM kártya... 8 Idegen kulcskártya... 8 A készülék üzembe helyezése... 8 Újbóli üzembe helyezés feszültségmegszakítás után... 9 Nyelv kiválasztása a kijelzœhöz... 9 A kulcskártya/sim kártya kivétele... 9 A kulcskártya/sim kártya betanítása... 9 DSC tanulási üzemmód Az autórádió-igazolványban szereplœ adatok kijelzése Fényjelzés mint lopásgátló A KeyCard/SIM kártya karbantartása Rövid leírás Üzemmód választás Audio üzemmód Rádió üzemmód RDS-el AF - Alternatív Frekvencia REG - Regional (helyi adás) Hullámsáv kiválasztása Rádióadók hangolása Állomáskeresœ / Adóállomás kézi hangolása a << / >> kapcsolóval Közvetlen frekvencia bevitel Lapozás a vételi láncban (csak URH sávnál) Adóállomások tárolása Legtisztábban fogható adók automatikus tárolása Travelstore-val Tárolt adók lehívása Az állomáskeresés érzékenységének beállítása Sztereo - mono átkapcsolás (csak URH sávban) Közlekedési rádióadó vétele RDS-EON-el Közlekedési információs adó elsœbbségének be- és kikapcsolása A közlekedési információs adás és a figyelmezetetœ hangjelzés hangerejének beállítása Figyelmeztetœ hangjelzés A figyelmeztetœ hangjelzés kikapcsolása Az automatikus állomáskeresés indítása Kazetta üzemmód A kazetta behelyezése Kazettakiadás Gyors elœre- és hátracsévélés Mæsorszám választása S-CPS-sel Lejátszási oldal megváltoztatása (Autoreverse) A szalag típusa szerinti átkap-csolás Dolby B NR* Rádióhallgatás gyorscsévélés alatt RM-el (Rádió Monitor) Karbantartási utasítás CD váltó üzemmód (opció) A váltó üzemmód bekapcsolása A CD lemez és a mæsorszám kiválasztása MIX Programozás DSC menüvel Áttekintés a gyári alapbeállításról a DSC menüvel Rádio ENGLSH Telephone 3

4 Tartalomjegyzék a telefonrészhez üzemmód Bevezetés Segélykérœ hívás PIN kód (személyi azonosító szám) SIM kártya behelyezése / PIN kód beírása Lezárt SIM kártya kinyitása Az elsœ egyszeræ telefonálás GSM segélykérœ hívás Rövid használati utasítás a telefonrészhez álás Összeköttetés a GSM hálózattal Átkapcsolás telefon üzemmódra Hívószám kiválasztása Kézi bevitel útján Gyorshívással közvetlen elœhívással a készülék memóriájából: közvetlen elœhívással a SIM kártya memóriájából: a telefonkönyvbœl Újrahívás Automatikusan Kézihívással Hívás fogadása/befejezése Kopogtatás (2. hívás) Makeln (közvetítés) / Tartásba tétel Konferencia-kapcsolás álás a kézibeszélœvel 4 (tartozék) könyv menü Hogyan kell egy nevet/szöveget beírni?. 43 A beírás indítása Betæk/jelek beírása Nagy- és kisbetæs írás A beviteli mezœ mozgatása Hozzáfæzés Törlés Bejegyzés kikeresése a név alapján. 44 Saját hívószám elœhívása Hozzáférés lezárása Kapacitás ellenœrzése Bejegyzés hozzáfæzése Bejegyzés kikeresése a memóriahely szerint Programozás DSC-vel Programozás a Setup menüben A csengœ hangereje Szabad beszéd hangereje Kézibeszélœ hangereje Automatikus hívásfogadás Automatikus újrahívás Üzemmód Bœvített menü Csengœ hangjel Üzenet hangjelzés Hívószám beírása hívás ellenœrzése AOC-paraméter Díjbeállítás Akusztikus figyelmeztetés PIN kód A hozzáférési (biztonsági) kód megváltoztatása Teljes törlés Külsœ riasztó Csatornák a kézibeszélœ nélküli telefonáláshoz TA funkció a telefonálás alatt Áttekintés a gyári alapbeállításokról a Setup menüben: Programozás a hívás menüben Mailbox hívás Beérkezett üzenetek Üzenet kiválasztása Üzenet elolvasása Üzenet törlése Üzenet küldése Hálózat kiválasztása Cell Broadcast Hívás mérœkészülék Hívástovábbítás Hívás letiltása A telefon lezárása Kijelölt hívószámok A felhasználók csoportja Áttekintés a gyári alapbeállításokról a hívás menüben Szójegyzék Mæszaki adatok... 64

5 Fontos tudnivalók Biztonsági normák A mobiltelefon megfelel minden nagyfeszültséggel kapcsolatos biztonsági szabványnak és elœírásnak, amelyeket az irányadó kormányhivatalok és szervezetek állapítottak meg (pl. VDE-szabvány DIN-0848). Általános tudnivalók Rádiófonjának a telefon funkciója a GSM szerinti rádiótelefon szabványon alapul. Ezt a szabványt Európában és más államokban való felhasználásra fejlesztették ki, és világszerte széles körben elterjedt. Rádiófonjával ugyanolyan telefonösszeköttetések hozhatók létre, mint amilyen a mobiltelefonnal lehetségesek. Feltétele, hogy a GSM rádióhálózat a tartózkodási helyén rendelkezésre áll, és Önnek érvényes SIM kártyával hozzáférési engedélye van. áláshoz ezt a SIM kártyát be kell tolni a helyére (szükség esetén olvassa el a KeyCard és SIM-kártya címszó alatt a végrehajtás módját). Nagyfeszültségæ energia hatása Az Ön rádiófonja adó- és vételi berendezés. A rádió frekvenciatartományban csekély energiával dolgozik. A használat során a GSM rendszer állandóan ellenœrzi a frekvenciát és a teljesítményt. Folyik vita arról, hogy a mobiltelefon esetlegesen egészségi ártalmakat okozhat. Évek óta foglalkoznak a kutatók azzal a kérdéssel, hogy a nagyfeszültségæ energia károsan hat-e az egészségre. A tudósok különbözœ rádiótechnológiákat vizsgáltak meg, így a GSM rendszert is. A kutatási eredmények ellenœrzése után és minden idevonatkozó biztonsági szabvánnyal való egyetértésben azt mondhatjuk, hogy a GSM készülékek használatánál nem kell biológiai ártalmaktól tartania. Ha rádiófonja az elœírásoknak megfelelœen lett a jármæbe beszerelve, akkor a szabadon hordott mobiltelefonhoz képest még kiegészítœ védelmet is nyújt. Ha mégis kétségei vannak a nagyfeszültségæ energia befolyását illetœen, tehet néhány óvintézkedést, hogy a lehetœ legkevésbé tegye ki magát a rádióhullámoknak. Ennél magától érthetœen segít a beszélgetési idœ csökkentése, de különösen a használattal kapcsolatos következœ figyelmeztetések betartása. Biztonsági tudnivalók Közlekedésbiztonság A közlekedésbiztonság a legfontosabb szempont. Kérjük ezért, hogy ezt a berendezést mindig az aktuális forgalmi helyzetnek megfelelœen használja. Gondoljon arra, hogy 50 km/h sebességnél az autó egy másodperc alatt 14 métert tesz meg. Azt tanácsoljuk Önnek, hogy kritikus helyzetekben ne használja a készüléket. Fontos, hogy a vezetœ a figyelmeztetœ jelzéseket (pl. a rendœrségét, tæzoltóságét) kellœ idœben és biztonsággal észlelje. Ajánlatos ezért a készüléket utazás közben mérsékelt hangerœvel hallgatni. álás gépjármævezetés közben Vegye figyelembe a mobiltelefonok jármæben való használatára vonatkozó törvényeket és elœírásokat. Koncentráljon teljes egészében az autóvezetésre. Álljon meg biztonságos helyen, mielœtt telefonálni akar. Ha feltétlenül szükséges: Vezetœként az utazás alatt csak kihangosító mikrofonon keresztül telefonáljon. Rádio ENGLSH Telephone 5

6 A közlekedésbiztonság a legfontosabb szempont. üzemmód kritikus területeken A telefon üzemmódot mindig ki kell kapcsolni, ha az üzemmód használata tilos, vagy ha elektromágneses zavarokat vagy veszélyhelyzetet idézne elœ. A telefon üzemmód különösen antennák közelében vezethet elégtelenül védett orvosi készülékek mæködési zavarához. Ha kérdése van, kérjük forduljon orvoshoz vagy az orvosi készülék gyártójához. De más elektronikus készüléknél is felléphetnek elektromágneses zavarok. Ha Ön olyan területen tartózkodik, ahol nagyobb a robbanásveszély, pl. üzemanyagtöltœ állomáson, vegyi gyáraknál vagy robbantási tevékenység helyszínén, akkor kapcsolja ki a telefont. A telefon üzemmód kikapcsolása: Nyomja meg kb. 2 másodpercig a gombot. A kijelzœn megjelenik a TELEPHONE OFF (kikapcsolva) felirat. A telefon üzemmód újbóli aktiválása: nyomja meg rövid ideig a gombot. Segélykérœ hívások Mint minden más rádiótelefon a rádiófon is mobiltelefon- és távhálózattal, rádiójelekkel és a használó által beprogramozott funkciókkal mæködik. Ezért nem garantálható, hogy az összeköttetés minden körülmények között létrejön. Ennél az oknál fogva a felhasználó ne hagyatkozzon kizárólag rádiótelefonra vagy más, hasonló készülékre, ha életfontosságú kommunikációról van szó (pl. orvosi sürgœsségi eset). A rádiófon telefonrésze csak akkor tud hívásokat továbbítani és fogadni, ha bekapcsolta a készüléket, a rádióhálózat szolgálati területén tartózkodik és a térerœsség kielégítœ. Segélykérœ hívások esetleg nem lehetségesek minden mobiltelefon-hálózaton vagy csak akkor, ha meghatározott hálózati szolgáltatás és/vagy teljesítmény jelek aktiválva vannak. Ezt az illetékes helyi hálózatot üzemeltetœ társaságnál kell megérdeklœdni. Néhány hálózat adott esetben megkívánhatja, hogy egy érvényes SIM kártya korrektül legyen behelyezve. Ha bizonyos funkciók (hívásletiltás, számok letiltása, felhasználók zárt csoportja, AOC, rendszerzár, nyomógombzár, stb.) aktivál- va vannak, akkor lehetséges, hogy ezeket elœször ki kell kapcsolni, mielœtt segélykérœ hívást tud kezdeményezni. Kérjük olvassa el a további részleteket ebben a leírásban, és érdeklœdjön a helyi hálózatot üzemeltetœ társaságnál. Segélykérœ hívásnál adja meg az összes szükséges információt olyan pontosan, amennyire lehet. Gondoljon arra, hogy esetleg az Ön mobiltelefonja az egyetlen kommunikációs eszköz a baleset helyszínén. Csak akkor fejezze be a hívást, ha erre felszólítják. Olvassa el a üzemmód - GSM segélykérœ hívás alatti információkat. Beszerelés A rádiófont csak szakember szerelheti be a jármævébe, ill. tarthatja ezt karban. Hibás beszerelés vagy karbantartás veszélyes lehet, és a garancia megszænéséhez vezethet. Ha a jármæ nincs kellœképpen nagyfeszültségæ jelek ellen védve, akkor elektronikus üzemanyag-befecskendezœ rendszereknél, elektronikus ABS-rendszereknél, elektronikus sebességszabályzóknál vagy más elektronikus rendszereknél hibás funkciók léphetnek fel. 6

7 A készülékek használata nem engedélyezett kívül felszerelt GSM vagy kombinált antenna nélkül. A készüléket és a GSM ill. kombinált antennát csak a Bosch által feljogosított márkaszerviz szerelheti fel. A kifogástalan mæködéshez a pozitiv vezetéket a gyújtáson keresztül kell csatlakoztatni. A hangsugárzó kimeneteket ne földelje! Tájékoztató egy CD váltó, erœsítœ vagy infravörös távvezérlœ csatlakoztatásához Kedvezœtlen beszerelési feltételek mellett a csatlakoztatható tartozékokkal, úgy mint CD váltó, erœsítœ és infravörös távvezérlœ, összefüggésben telefon üzemmódban zavarok léphetnek fel. Ezek zavaró zajokban, a telfonbeszélgetés minœségének romlásában vagy az összeköttetés megszakadásában nyilvánulhatnak meg. Ebben az esetben vizsgálja meg a kábelezést, vagy forduljon az egyik javítóhelyünkhöz. Tartozékok Csak a Blaupunkt által engedélyezett tartozékokat és pótalkatrészeket használja! Ezzel a készülékkel a következœ Blaupunkt gyártmányok üzemeltethetœk: CD váltó CDC A06 vagy A 072 (közvetlenül). Távvezérlœ Az RCT es infravörös kormány-távvezérlœ lehetœvé teszi, hogy Ön a legfontosabb funkciókat a kormányról irányítsa. A kezelési funkciókat a rövid leírásban találja. Handset (kézibeszélœ) A es Blaupunkt Handset lehetœvé teszi a hallgatóval vagy hallgató nélküli telefonálást. Ha felveszi a kézibeszélœt, az átkapcsolás automatikusan megtörténik. Figyelmeztetés: A hallgatóban egy viszonylag erœs mágnes található. Tartsa mindazt távol, ami mágneses hatásra reagál, pl. floppylemezeket, csekk-kártyákat, stb. Fontos adatok kerülhetnek törlésre. Erœsítœ Minden Blaupunkt-erœsítœ. Rádio ENGLSH Telephone 7

8 KeyCard és SIM kártya KeyCard Alapvetœ tudnivalók A készülékhez egy KeyCard (kulcskártya) lett mellékelve. Az autórádió azonban egy második betanított kulcskártyával vagy maximum 30 betanítható SIM kártya egyikével is üzemeltethetœ. A KeyCard segítségével a következœ üzemmódok választhatók: rádió, magnó, váltó (opcióként), AUX, telefon segélykérœ hívás. A SIM kártyával a készülék teljes egészében üzemeltethetœ. A SIM kártya átveszi a lopásgátló funkciókat is. Szükség esetén (vagy ha elveszett vagy megsérült), beszerezhet a márkakereskedœnél egy új kulcskártyát vagy SIM kártyát. Második KeyCard/SIM kártya Ha egy második kulcskártyát vagy egy SIM kártyát használ, akkor az elsœ kulcskártya alapbeállításai ezekre is érvényesek. Önnek azonban lehetœsége van rra, hogy a következœ funkciókat egyéni izlésének megfelelœen tárolja a második kulcskártyán: állomásjelzœ gombok programozása, magas (Treble), mély (Bassz), balansz és fader beállítások, Loudness be-/kikapcsolva, TA (hírközlési hangerœ), VOLUME FIX. A második kulcskártyánál és az elsœ két SIM kártyánál az utoljára beállított adatok, úgy mint hullámhossz, mély/magas hangszín, fader/ balansz, adóállomás-beállítás, állomásjelzœ gombok, VOLUME FIX tárolva maradnak. Így a kulcskártya ill. az elsœ két SIM kártya behelyezése után ismét az Ön által választott alapbeállítás jelentkezik. Idegen kulcskártya Ha idegen kulcskártyát helyeznek a készülékbe, a kijelzœn a KEYCARD ERROR vagy KEYCARD FEHLER (hibás kulcskártya) felirat jelenik meg a kijelzœn. Kérjük most ne használja a készüléket. Kb. 8 másodperc múlva kikapcsol a készülék. Ha egy idegen kulcskártyát négyszer helyeznek be, a várakozási idœ egy óráig tart. Ha másfajta kártyát helyez a készülékbe (pl. telefonkártyát vagy hitelkártyát), a kijelzœn kb. 2 másodpercre a CHECK KEY- CARD vagy PRÜFE KEYCARD (ellenœrizze a kulcskártyát) felirat jelenik meg. Vegye ki a helytelen kártyát és helyezze be a készülék által ismert kulcskártyát vagy SIM kártyát. A készülék üzembe helyezése Kapcsolja be a készüléket. (Nyomja meg az 1 gombot). Figyelem! Csak kitolt kártya-nyelv mellett helyezze be a mellékelt kulcskártyát az érintkezési felülettel felfelé a nyílásba. Ha megpróbálja a kulcskártyát akkor behelyezni, ha a kártya-nyelv nincs kitolt helyzetben, akkor tönkremehet a készülék. Az autórádió most üzemképes. 8

9 Újbóli üzembe helyezés feszültségmegszakítás után Ha a rádiófont leválasztja az akkumulátorról (pl. javításnál) és azután ismét beköti, akkor a további betanított SIM kártyák üzembe helyezéséhez és reaktiválásához szüksége van egy betanított kulcskártyára vagy a Master-SIM kártyára. Nyelv kiválasztása a kijelzœhöz A szövegek a kijelzœn angolul jelennek meg (gyáribeállítás). Ön azonban a szövegeket más nyelven is megjelenítetheti. Nyomja meg a DSC/OK gombot. Nyomja a / gombot annyiszor, amíg a kijelzœn megjelenik a LAN- GUAGE (nyelv) felirat. Nyomja meg a DSC/OK gombot és válassza ki a << / >> gombbal a nyelvet. Nyomja meg egymás után a DSC/OK és CL gombot. A kulcskártya/sim kártya kivétele Soha ne húzza ki a kártyát! Fennáll a készülék tönkretételének veszélye. Elœször nyomja meg a kártyát a készülék irányába. Ezzel a kulcskártya/sim kártya kivehetœ helyzetbe kerül. Vegye ki a kártyát. Ha elœször vesz ki egy kártyát, akkor megjelenik a kijelzœn a LEARN CARD (kártya tanítás) felirat. Most könnyen betaníthatja a kártyákat (ld. SIM kártya betanítása ). A folyamat befejezése és a kártya kivétele után a készülék kikapcsol. A kulcskártya/sim kártya betanítása Az elsœ betanítási folyamatnál egy második kulcskártyát (KeyCard) és összesen 30 SIM kártyát taníthat be. Ehhez kapcsolja be a készüléket, és helyezze be a készülékhez mellékelt kulcskártyát. Vegye ki az elsœ kulcskártyát és tolja be az elsœ SIM kártyát. A kijelzœn a NAME? (név?) felirat látható. Ha kívánja, írjon be egy maximum 8 karakterbœl álló nevet. Olvassa el ehhez a Hogyan kell egy nevet/szöveget beírni? címszót. Ha át akarja ugrani ezt a funkciót, vagy a név bevitele után Nyomja meg az OK gombot. Az elsœ SIM kártya betanítása megtörtént. A kijelzœn TERMINATE? PRESS OK (befejezi? nyomja meg az OK gombot) felirat látható. Most betaníthatja a további kártyákat is. A betanítási folyamat befejezéséhez nyomja meg az OK gombot. Az elœször betanított SIM kártya mint Master-SIM kártya átvesz egy különleges funkciót. A többi SIM kártya csak a Master-SIM kártya és KeyCard segítségével tanítható be. A további SIM kártya betanításához a következœ két lehetœség áll rendelkezésére: Rádio ENGLSH Telephone 9

10 a) Kulcskártya/SIM kártya betanítása vagy törlése a DSC üzemmódban Egy kulcskártyát vagy maximum 30 SIM kártyát lehet kiegészítœ kártyaként betanítani vagy helyettesíteni. Helyezze be az elsœ kulcskártyát (amelyik a készülékhez lett mellékelve) és kapcsolja be a készüléket. Nyomja meg a DSC/OKgombot, és válassza a / gombbal LEARN CARD (kártya tanítás) funkciót. Nyomja meg rövid ideig a DSC/OK gombot. A kijelzœn a CHANGE CARD (cserélje ki a kártyát) felirat látható. Vegye ki az elsœ kulcskártyát és helyezze be az új kártyát (kulcskártyát vagy SIM kártyát). Csak egy SIM kártya behelyezésekor: a kijelzœn a NAME? (név?) felirat jelenik meg. Írjon be egy maximum 8 karakterbœl álló nevet. Szükség esetén olvassa el ehhez a Hogyan kell egy nevet/szöveget beírni? címszót. Nyomja meg a DSC /OK gombot. Vigye be a PIN kódszámot és nyomja meg a DSC/OK gombot. A CODE OK jelzés után a kijelzœn pl. a SIM-CARD 23 ACCEPTED jelenik meg (azaz a 23. SIM kártyát tanította be). Most az új kulcskártyával is mæködtetheti a készüléket. Maximum két kulcskártya és 30 SIM kártya tanítható be. Ha egy harmadik kulcskártyát akar betanítani, akkor automatikusan megszænik a kulcskártyának az a jogosultsága, amelyet a betanításnál nem használt fel. Ha már 30 SIM kártyát betanított, akkor az új SIM kártya be tanításához elœször régi jogosultságokat törölni kell. b) Betanítás a KeyCard/Master-SIM kivétele után Ha ezt a funkciót aktiválta a DSC tanítási üzemmódban, akkor a KeyCard/ Master-SIM kivétele után további SIM kártyákat taníthat be. Ennek a funkciónak akkor van értelme, ha egymás után több kártyát akar betanítani (flotta-management). c) SIM kártya jogosultságainak törlése A DSC menüben a CARD LIST (kártyalista) alapján törölheti a SIM kártya jogosultságait. A Master-SIM kártyát csak egy kulcskártyával tudja törölni. DSC tanulási üzemmód Ezzel a funkcióval kiválaszthatja, hogy további SIM kártyákat csak a DSC menün keresztül akar-e betanítani, vagy a KeyCard vagy a Master-SIM minden egyes kivétele után. A kezelési folyamat a Programozás DSC - LEARN MOD címszó alatt találhatók. Az autórádió-igazolványban szereplœ adatok kijelzése A készülékéhez tartozó kulcskártya segítségével lehetœsége van arra, hogy az autórádió-igazolványban szereplœ adatokat, úgy mint a készülék nevét, típus számát (76...), valamint a készülék számát a kijelzœn megjelentesse. Az eljárás menetét a Programozás DSC - READ KEYCARD (kulcskártya olvasás) címszó alatt találja. 10

11 Fényjelzés mint lopásgátló A villogó kártya-nyelv Leállított jármænél és kihúzott kulcskártya ill. SIM kártya mellett villoghat a kártyanyelv, ami lopásgátlóként hat. Ehhez a következœ feltételeknek kell teljesülniük: A pozitív vezeték a beszerelési utasításban leírtak szerint, helyesen legyen bekötve. A DSC üzemmódban a KEYCARD LED ON (bekapcsolva) pozició legyen beállítva. Szükség esetén olvassa el ehhez a Programozás DSC - KEYCARD LED címszó alatt leírtakat. A KeyCard/SIM kártya karbantartása A kártyák kifogástalan funkciója csak abban az esetben biztosított, ha az érintkezések idegen részecskéktœl mentesek. Az érintkezéseket ne érintse meg a kezével! Ne tegye ki a kártyákát közvetlen napsugárzásnak. Szükség esetén tisztítsa meg a kártyák érintkezéseit alkoholba mártott fültisztító pálcikával. Rádio A villogás kikapcsolása Ha a kártya-nyelv megnyomás után bekattant a helyére, a villogás kikapcsolható. Ha Ön a villogást végleg ki akarja kapcsolni, akkor állítsa be a KEYCARD LED OFF (kikapcsolva) poziciót a DSC menüben. ENGLSH Telephone 11

12 Rövid leírás 1 Be-és kikapcsolás Hangerœ A bekapcsoláshoz nyomja meg a gombot (hangerœ szabályzót). A készülék üzemeltetéséhez hozzátartozó kulcskártyának vagy SIM kártyának behelyezett állapotban kell lennie, ill. a következœ 15 másodpercen belül be kell helyezni. Be-és kikapcsolás a kulcskártyával: Ha a készüléket az 1 gombbal kapcsolta be, akkor a kulcskártyával vagy a SIM kártyával ki- és ismét bekapcsolható. Ennek az a feltétele, hogy a DSC menüben a LEARN MODE kijelzés MENU pozicióra legyen állítva. Megjegyzés: Feltétlenül olvassa el a Lopásgátló rendszer: KeyCard/SIM kártya címszó alatti információkat. Ki- és bekapcsolás a gyújtáskapcsoló útján Ha a készülék megfelelœen lett bekötve, akkor azt a jármæ gyújtáskapcsolójának segítségével is ki- ill. be lehet kapcsolni. A gyújtás kikapcsolása után kettœs sípoló hang (Beep hang) emlékezteti arra, hogy a jármæ elhagyása elœtt a kulcskártyát ill. SIM kártyát ki kell húznia. Ha egy telefonbeszélgetés alatt kapcsolja ki a gyújtást, a készülék a telefonálás befejezéséig bekapcsolva marad. A rádió bekapcsolása kikapcsolt gyújtás mellett Kikapcsolt gyújtás mellett (a kártya be van tolva a helyére) következœképpen tudja a készüléket tovább üzemeltetni: Nyomja meg a gombot a kettœs sípoló hang után. A készülék bekapcsol. Egy órás játékidœ után a készülék a jármæ elemének kímélése érdekében automatikusan kikapcsol. Üzemeltetés gyújtás-idœkapcsolóval Ha a DSC menüben a gyújtás-idœkapcsoló aktiválva van, akkor a készülék a gyújtás kikapcsolása után az idœkapcsoló beállításának megfelelœen kapcsol ki (olvassa el a Programozás DSC -IGNITION TIMER (gyújtásidœkapcsoló) címszó alatti információt). A hangerœ megváltoztatása A gomb forgatásával megváltoztatható a hangerœ. A beállított érték megjelenik a kijelzœn. Bekapcsolás után a készülék a korábban beállított hangerœvel üzemel (VOLUME FIX). A VOLUME FIX megváltoztatható (ld. Programozás DSC - VOLUME FIX c. fejezetet). A hangerœ a távvezérlœ segítségével (opcióként) is V- / V+ megváltoztatható. 12

13 2 / AUD Nyomja meg egyszer az AUD gombot: Treble (magas) és Bass (mély) hangszín beállítások a billenœkapcsolóval. Treble + Treble Bass Bass + Nyomja meg az AUD gombot másodszor is: Balance (bal/jobb oldal) és Fader (hangarány elöl/hátul) beállításokhoz szolgál. Fader elöl Fader hátul Balansz bal oldalon Balansz jobb oldalon A kijelzœn megjelennek a beállított értékek. Az utolsó beállítást a készülék automatikusan tárolja. Az AUD funkció kikapcsolása: nyomja meg az AUD gombot harmadszor is. Ha 8 másodpercen belül nem történik változtatás, a készülék automatikusan befejezi az AUD beállítást. Loudness funkció be- és kikapcsolása: Nyomja meg kb. 1 másodpercig az AUD gombot (felhangzik a Beep hangjelzés). A kijelzœn megjelenik rövid idœre a kiválasztott állapot (ON/OFF - bekapsolva/kikapcsolva). További információk: Programozás DSC - LOUDNESS 3 SRC (Source = forrás) Ön rádió, kazetta és CD váltó (opció) üzemmód vagy egy kiegészítœ forrás között tud átkapcsolni. üzemmódból vissza tud az utoljára bekapcsolt forrásra kapcsolni. Feltétele: Nem áll fenn hívásösszeköttetés, és létrejövœben sincs ilyen. 4 TA (Traffic Announcement = közlekedési információk elsœbbsége) Ha a kijelzœn megjelenik a TA jelzés, akkor a készülék csak közlekedési híreket közvetítœ adóállomásokat fog. Az elsœbbségi funkció be- és kikapcsolása: nyomja meg a TA gombot. 5 TS / BND Gomb a tárolási szintek/fm, TS (Travelstore = utazásra tárolt), MW és LW hullámsávok közötti átkapcsoláshoz. 6 Kiegészítœ funkció:travelstore A kilenc legtisztábban fogható adó tárolása Travelstore-val: Nyomja meg a BND gombot, amíg felhangzik a sípoló hang, ill. a kijelzœn megjelenik a TRAVELSTORE felirat. Dolby B NR* Ha a második sorban a DOLBY felirat olvasható, akkor a Dolby B NR-el felvett kazetták optimális minœségben játszhatók le. * A zajcsökkentœ rendszert a Dolby Laboratories engedélyével gyártották. A Dolby szó és a kettœs D jelkép a Dolby Laboratories márkajele. 7 Kazetta kiadás Tartsa a gombot megnyomva, amíg a készülék kiadja a kazettát. Lejátszási oldal megváltoztatása Kazetta üzemmódnál át lehet a másik oldalra (side) kapcsolni. Ehhez nyomja meg rövid ideig a gombot. 8 Kazetta nyílás A kazetta behelyezésére (az A vagy 1- es oldallal felfelé, nyílás jobb oldalon) szolgál. Rádio ENGLSH Telephone 13

14 9 Nyomógombok Rádió üzemmód A frekvencia közvetlen bevitele A nyomógombok segítségével közvetlenül be tud egy FM (URH) frekvenciát írni. Nyomja meg elœször a 0 számgombot, és adja be aztán a kívánt frekvenciát. Kezdje az elsœ hellyel. Csak 87,5 és 108 közötti frekvenciatartomány bevitelére van lehetœség. A készülék nem veszi figyelembe a vesszœt a bevitelnél. A CL gomb segítségével megszakíthatja, az OK gombbal véglegesítheti a bevitelt. Adóállomás tárolása Az egyes tartományokban a gombokkal a következœ száymú adóállomás tárolható: FM (URH) 19 TS (FM-Travelstore) 9 MW (középhullám) 9 LW (hosszúhullám) 9 Tárolás - tartsa az egyik nyomógombot rádió üzemmódban megnyomva, amíg felhangzik a Beep hangjelzés. Ha egy adót két helyiértékæ helyre akar tárolni, akkor elœször az 1 -es gombot nyomja meg rövid ideig, majd a második gombot 2 másodpercen belül és ezt tartsa megnyomva, amíg felhangzik a sípoló hangjelzés. Adóállomás lehívása - állítsa be a hullámsávot (az URH-nál FM vagy TS poziciót válassza), és nyomja meg a megfelelœ gombot. Ha megnyomja az 1 -es, majd 2 másodpercen belül rövid ideig a következœ számot, akkor elœhívhatók 10-tœl 19-ig terjedœ tárolási helyek. Kazetta üzemmód S-CPS-nél (Super-Cassetten-Programm-Suchlauf = kazettaprogram keresés) vagy gyorscsévélésnél ezzel a gombbal lehet beállítani vagy korrigálni, hogy hány mæsorszámot kíván átugrani. CD váltó üzemmód (opció) A CD lemezek közvetlen kiválasztása 1-10 között (0 = 10 CD lemez). : AF / # Alternatív Frekvencia az RDSüzemmódban: ha a kijelzœn megjelenik az AF jelzés, akkor az RDS-el rendelkezœ rádió automatikusan megkeresi ugyanannak a mæsornak jobban fogható frekvenciáját. AF funkció be- és kikapcsolása: nyomja meg rövid ideig az AF gombot. A helyi adás-funkció be- és kikapcsolása: az AF gomb kb. 2 másodpercig tartó megnyomása után (sípoló hang) az elsœ sorban rövid idœre megjelenik a REGIONAL ON (helyi adás be- kapcsolva) vagy a REGIONAL OFF (kikapcsolva) felirat. Bekapcsolt helyi adás funkcionál a kijelzœ jobb oldalán a REG felirat látható. ; + / 0 A közvetlen frekvencia bevitel indításához nyomja meg a gombot. 14

15 = MIX / * Rádió üzemmód Az állomáskeresœ érzékenységének átkapcsolása: nyomja meg rövid ideig a gombot. Ha világít az Io jelzés, a készülék normál érzékenységre van állítva. Az állomáskeresés csak jól fogható adóknál áll meg. Ha nem világít az Io jelzés, a készülék magas érzékenységre van állítva. Az állomáskeresés megáll a kevésbe jó minœségben fogható adóknál is. CD váltó üzemmód (opció) MIX CD A CD lemez mæsorszámai véletlenszeræ sorrendben kerülnek lejátszásra. A CD kiválasztás véletlenszeræ sorrendben történik. MIX OFF A MIX funkció ki van kapcsolva. Nyomja meg annyiszor a MIX gombot, amíg a kívánt funkció megjelenik a kijelzœn. > Kijelzœ Rádió üzemmód a d e f g h i j k Kazetta üzemmód b o p q l m n CD váltó üzemmód (opció) c r s t a) NDR1 NDS - Adóállomás neve b) Side 2-2-es kazettaoldal c) CD 02 - CD -száma d) FM - Hullámsáv e) TP - Közlekedési információs adó (a készülék ilyen adót fogott) f) TA - Közlekedési információs adók elsœbbsége g) lo - Az állomáskeresés érzékenysége h) 19/T9 - Megmutatja, hogy melyik gomb alá lett a fogott adó tárolva (1-19)/Travelstore (1-9) i) - Hívástovábbítás bekapcsolva j) - Megmutatja, ha egy SMS üzenet rögzítésre került k) - Kiegészítœleg jelenik meg, ha egy beszéd-jelentés érkezett be l) - GSM hálózati összeköttetés m) - GSM térerœsség jelzés n) AF - Alternatív Frekvencia RDS-nél o) DOLBY - Dolby B NR p) MTL - Fém vagy krómoxid kazetta lejátszása folyik q) RM - Rádió Monitor (rádióhallgatás gyorscsévélés mellett) r) T: 11 - CD mæsorszám száma s) CD idœ (lejátszott idœ) t) MIX - CD mæsorszám lejátszása véletlenszeræ sorrendben Rádio ENGLSH Telephone 15

16 ? Lopásgátló kártyarendszer A készülék üzemeltetéséhez a mellékelt vagy egy betanított kulcskártyát, ill. egy betanított SIM kártyát be kell helyezni a Billenœkapcsoló Rádió üzemmód Kazetta üzemmód KeyCard Feltétlenül olvassa el a Lopásgátló kártyarendszer címszó alatti információkat. Villogó kártya-nyelv Ha Ön a rádióját kikapcsolta és a kulcskártyát, ill. SIM kártyát kivette a helyérœl, akkor villog a kártya-nyelv, ami további (optikai) lopásvédelmet nyújt. Ennek feltétele, hogy Ön az elœírásoknak megfelelœen járt el. További információk a Programozás DSC-el c. fejezetben találhatók. A kártya-nyelv villogását Ön úgy tudja kikapcsolni, ha megnyomja a kártyanyelvet, és az bekattan a helyére. / Állomáskeresés felfelé lefelé << / >> fokozatosan lefelé/felfelé, (URH-nál csak akkor, ha az AF gomb ki van kapcsolva) csak az URH-nál: << / >> lapozás a vételi láncban bekapcsolt AF gomb mellett pl.: NDR 1, 2, 3, 4, N-JOY. Gyors elœrecsévélés Gyors hátracsévélés / Mæsorszám választás (S-CPS) elœre hátra A funkció megállítása a gombbal történik. 16

17 CD váltó üzemmód (opció) CD kiválasztása felfelé lefelé Mæsorszám kiválasztása felfelé: nyomja meg rövid ideig. CUE - gyors elœrecsévélés (hallható): tartsa benyomva lefelé: nyomja meg egymás után rövid ideig kétszer vagy többször. Mæsorszám újbóli indítása: nyomja meg rövid ideig REVIEW - gyors visszacsévélés (hallható): tartsa benyomva A billenœkapcsoló kiegészítœ funkciói: További beállítások lehetségesek a következœ gombokkal AUD 2 DSC-MODE C Az a feltétele, hogy a megfelelœ funkeió aktiválva legyen. A ME Készülék: csak telefonfunkciók. Távvezérlœ: Rádió üzemmódnál a tárolt adók növekvœ sorrendben történœ lehívására szolgál. CD váltó üzemmódban a CD lemezeket lehet növekvœ sorrendben lehívni. B CL (CLEAR - törlés) Az éppen beállítás alatt lévœ menüpont elhagyása a DSC üzemmódban. A megváltoztatott értékek nem kerülnek tárolásra. A DSC mód elhagyásához nyomja meg még egyszer a CL gombot. A közvetlen frekvencia bevitel megszakításához C DSC / OK DSC (Direct Software Control = közvetlen szoftver irányítás) A DSC funkció segítségével programozható alapbeállításokat változtathat meg. OK A megváltoztatott beállítások tárolása. A DSC elœhívása: nyomja meg a gombot rövid ideig. Funkció választás: nyomja meg a / gombot. A beállított érték megjelenítése: nyomja meg a DSC/OK gombot. Érték megváltoztatása: nyomja meg a << / >> gombot. Tárolás: nyomja meg az OK gombot. DSC befejezése: nyomja meg a CL gombot. Ha a DSC módot a CL gomb megnyomásával úgy hagyja el, hogy elœtte nem nyomta meg az OK gombot, akkor a megváltoztatott értékek nem kerülnek letárolásra. További információk a Programozás DSC -vel c. fejezetben találhatók. Rádio ENGLSH Telephone 17

18 Üzemmód választás Rádió üzemmód RDS-el ( Data System) Audio üzemmód Rádió, kazetta, CD váltó (opció), kiegészítœ hangforrások Az audio üzemmódban az SRC gombbal választhat a rádió, kazetta és CD váltó (opció) vagy egy kiegészítœ hangforrás között. A telefon üzemmódból az SRC gombbal az utoljára beállított audio üzemmódra kapcsolhat. A telefon üzemmód elsœbbséget élvez, ezért csak akkor tud az audio üzemmódra kapcsolni, ha nem áll fenn hívásösszeköttetés, ill. nem indult meg összeköttetés létrehozása. Nyomja meg annyiszor az SRC gombot, amíg a kívánt üzemmód funkciói megjelennek. A kazetta/váltó üzemmód csak behelyezett kazetta, ill. CD-vel töltött adagoló mellett választható. Ha CD nélküli adagolót helyez be, a kijelzœn megjelenik a NO CD (nincs CD) felirat. Kiegészítœ hangforrást csak abban az esetben választhat, ha nincs bekötve Blaupunkt váltó. A DSC menüben állítsa be az AUXI- LIARY ON (kiegészítœ forrás bekapcsolva) poziciót. A Data System több kényelmet nyújt Önnek az URH-adón való rádióhallgatáshoz. Egyre több rádiótársaság sugároz a mæsorhoz kiegészítœ RDS-információkat. Amint az adó azonosítása megtörtént, a kijelzœn megjelenik az állomás rövid jele, adott esetben a regionális jelzés, pl. NDR1 NDS (Alsó-Szászország). Az állomásjelzœ gombok az RDS segítségével programgombokká válnak. Ön most pontosan tudja, hogy melyik mæsort fogja, így a kívánt mæsort ennek megfelelœen is kiválaszthatja. Az RDS funkció még további elœnyöket biztosít Önnek: AF - Alternatív Frekvencia Az AF funkció (Alternatív Frekvencia) gondoskodik arról, hogy a készülék a kiválasztott mæsornál automatikusan mindig a legtisztábban fogható frekvenciára álljon be. Ez a funkció akkor van bekapcsolva, ha a kijelzœn világít az AF -felirat. AF funkció be- és kikapcsolása: nyomja meg rövid ideig az AF/# gombot. A rádióvétel az adás legtisztábban fogható frekvenciájának keresése közben rövid idœre némára kapcsol. Ha a készülék bekapcsolásakor vagy egy beprogramozott frekvencia elœhívásakor a SEARCH (keresés) felirat jelenik meg a kijelzœn, az azt jelenti, hogy a készülék automatikusan egy alternatív frekvenciát keres. A SEARCH jelzés akkor alszik ki, ha a készülék talált egy alternatív frekvenciát, vagy ha végigpásztázta a frekvenciasávot. Ha ez a mæsor továbbra sem fogható élvezhetœ minœségben, úgy válasszon egy másik mæsort. REG - Regional (helyi adás) A rádiótársaságok bizonyos mæsorai meghatározott idœpontokban helyi adásokra vannak felosztva. Például az NDR 1-es programja az északi szövetségi tartományok (Schleswig-Holstein, Hamburg és Alsó- Szászország) számára idœnként különbözœ tartalmú helyi adásokat sugároz. Ha helyi adást fog és azt tovább kívánja hallgatni, úgy kapcsoljon a REGIONAL ON pozicióra. Ehhez: nyomja meg az AF/# gombot kb.1 másodpercig, amíg az elsœ sorban megjelenik a REGIONAL ON felirat. 18

19 Bekapcsolt helyi adás funkciónál a kijelzœn az AF helyett a REG felirat jelenik meg. Ha kiér a helyi adás vételi körzetébœl vagy a teljes RDS szolgáltatást igényli, akkor kapcsoljon a REGIONAL OFF (helyi adás kikapcsolva) állásra. Nyomja meg az AF/# gombot kb. 1 másodpercig, amíg a REGIONAL OFF felirat megjelenik. Hullámsáv kiválasztása Ön a következœ hullámsávok között választhat: URH (FM) 87,5-108 MHz, középhullám (MW) khz és hosszúhullám (LW) khz. A hullámsávot a BND gombbal lehet kiválasztani, ehhez adott esetben nyomja meg a gombot rövid ideig, ahányszor szükséges. Rádióadók hangolása Állomáskeresœ / Ha megnyomja a /, az autórádió automatikusan megkeresi a következœ adóállomást. Ha a kapcsolót / (a távvezérlœn is) fent vagy lent benyomva tartja, a keresés gyor- san folyik tovább elœre vagy hátra. Állomáskeresés felfelé lefelé << / >> fokozatosan lefelé/felfelé (az URH adón csak, ha az AF ki van kapcsolva) Adóállomás kézi hangolása a << / >> kapcsolóval A készüléket manuálisan is behangolhatja. Ehhez: az AF funkció ki van kapcsolva (a kijelzœn nem világít az AF ill. a REG a jelzés). Ha ezt a funkciót ki akarja kapcsolni, akkor: nyomja meg az AF/# gombot. A kézi hangolás menete: << / >> megnyomásával a frekvencia váltás lefelé vagy felfelé fokozatosan történik. Ha a kapcsolót << / >> jobbra vagy balra megnyomva tartja, a frekvencia pásztázás gyorsan folyik. Közvetlen frekvencia bevitel Az FM (URH) és FMT szinteken közvetlenül is beviheti a frekvenciákat. A közvetlen beírás elindítása: nyomja meg a 0 számgombot. Írja be a frekvenciát az elsœ hellyel elkezdve, vesszœ beírása nem szükséges. A CL gombbal törölni és az OK gombbal véglegesíteni tudja a beírást. Lapozás a vételi láncban (csak URH sávnál) A << / >> kapcsolóval a vételi körzetébœl adóállomások hívhatók le. Ha egy vételi lánc több programja is fogható, akkor a >> (elœre) vagy << (vissza) kapcsoló segítségével lapozhat az adóláncban, például NDR 1, 2, 3, 4, N-JOY. Ennek az a feltétele, hogy ezt az adót Ön már legalább egyszer befogta és az AF be van kapcsolva (világít a kijelzœn). Ehhez indítsa el pl. a Travelstore-t: Nyomja meg az BND gombot 2 másodpercig, a készülék végigpásztázza a frekvenciát. Ha az AF nem világít, nyomja meg az AF/# gombot. Rádio ENGLSH Telephone 19

20 Ezzel a <</>> segítségével történœ adóválasztás elœfeltételei teljesültek. Adóállomások tárolása Az egyes hullámsávokon Ön a nyomógombbal a következœ számú adóállomásokat tárolhatja: URH (UKW/FM) 19 TS (FM-Travelstore) 9 középhullám (MW) 9 hosszúhullám (LW) 9 Válassza ki a hullámsávot a BND gombbal. Állítson be egy adót a billenœkapcsoló segítségével (automatikusan / vagy manuálisan << / >>). A kívánt nyomógombot nyomja meg kb. 1 másodpercig, amíg felhangzik a sípoló hangjelzés. Ha egy adóállomást két helyiértékæ helyre akar letárolni, akkor nyomja meg az 1-es számgombot rövid ideig, majd 2 másodpercen belül a második gombot, amíg felhangzik a sípoló hangjelzés. Ezzel az adóállomás beprogramozása megtörtént. A kijelzœ megmutatja, hogy melyik gombot tartja benyomva. Megjegyzés: Abban az esetben, ha egy már beprogramozott adót állít be újra, akkor az ehhez tartozó nyomógomb száma és a tárolási szint rövid idœre felvillan a kijelzœn, ha Ön ugyanazon a tárolási szinten van. Legtisztábban fogható adók automatikus tárolása Travelstore-val Lehetœsége van arra, hogy a mindenkori vételi körzetében térerœsség szerint legtisztábban fogható kilenc URH adót automatikusan tárolja. Ez a funkció különösen utazás közben hasznos. Tartsa a BND/TS gombot 2 másodpercig megnyomva. A kijelzœn megjelenik a TRAVELSTORE felirat. A készülék a kilenc legtisztábban fogható URH adóállomást automatikusan tárolja az FMT (URH-Travelstore) tárolási szintre. Ha a folyamat véget ér, a készülék beállítja a legtisztábban fogható adóállomást az 1-es nyomógombra. Szükség esetén a Travelstore-szint adói manuálisan is letárolhatók (ld. Adóállomások tárolása c. fejezetet). Tárolt adók lehívása Kívánság esetén a letárolt (programozott) adóállomások gombnyomással is lehívhatók. Nyomja meg annyiszor a BND/TS gombot, amíg kijelzœn megjelenik a kívánt hullámsáv. Nyomja meg rövid idœre a megfelelœ nyomógombot. Ha olyan adóállomást akar elœhívni, amely két helyiértékæ tárolási helyet kapott (pl. 19- es tárolási hely), akkor nyomja meg elœször az 1-es, majd 2 másodpercen belül a 9-es számgombot. Az állomáskeresés érzékenységének beállítása Az automatikus állomáskeresœ érzékenysége megváltoztatható. Ha az Io jelzés jelenik meg, akkor csak jó vételi lehetœséggel rendelkezœ adóállomást keres a készülék (alacsony érzékenység). Ha az Io ki van kapcsolva, akkor gyengébben fogható adókat is keres a készülék (magasabb érzékenység). Az állomáskeresés érzékenységének átkapcsolása: nyomja meg a * gombot. 20

Cleveland DJ A (Proton) Cleveland DJ I (Proton)

Cleveland DJ A (Proton) Cleveland DJ I (Proton) Radio / Cassette Cleveland DJ A (Proton) Cleveland DJ I (Proton) Használati utasítás 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL NEDERLANDS FRANÇAIS SLOVENSKO 14 13 12 11 1 2 3 4... 5 6 7 8 9 10 Tartalomjegyzék Rövid leírás...

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BLAUPUNKT AMSTERDAM TCM 127 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3310716

Az Ön kézikönyve BLAUPUNKT AMSTERDAM TCM 127 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3310716 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató BLAUPUNKT AMSTERDAM TCM 127. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Rádió/Kazettás magnó. Boston RCC 45. Használati utasítás

Rádió/Kazettás magnó. Boston RCC 45. Használati utasítás Rádió/Kazettás magnó Boston RCC 45 Használati utasítás Tartalomjegyzék Rövid leírás... 4 Fontos tudnivalók... 6 Amit feltétlenül el kell olvasnia... 6 Közlekedésbiztonság... 6 QuickOut... 6 Beszerelés/Üzembe

Részletesebben

Rádió / Kazettás magnó. Sydney RCM 126. Használati utasítás Beszerelési utasítás

Rádió / Kazettás magnó. Sydney RCM 126. Használati utasítás Beszerelési utasítás Rádió / Kazettás magnó Sydney RCM 126 Használati utasítás Beszerelési utasítás Taalomjegyzék Rövid leírás... 4 Fontos tudnivalók... 10 Amit feltétlenül el kell olvasnia... 10 Közlekedésbiztonság... 10

Részletesebben

Rádió / Kazettás magnó. Köln RCM 126. Használati utasítás

Rádió / Kazettás magnó. Köln RCM 126. Használati utasítás Rádió / Kazettás magnó Köln RCM 126 Használati utasítás Tartalomjegyzék Rövid leírás... 4 Fontos tudnivalók... 10 Amit feltétlenül el kell olvasnia... 10 Közlekedésbiztonság... 10 Beszerelés... 10 Telefon-Mute

Részletesebben

Augsburg RCR 87 Essen RCR 127 Verona RCR 127

Augsburg RCR 87 Essen RCR 127 Verona RCR 127 Rádió/Kazettás magnó Augsburg RCR 87 Essen RCR 127 Verona RCR 127 Használati utasítás 1 2 3 4 5 6 Verona RCR 127 Augsburg Essen RCR 87 RCR 127 13 12 11 10 9 8 7 A készülék a 70 MHz.-es sávban mæködœ URH

Részletesebben

Rádió / CD lejátszó. Toronto RDM 126. Használati utasítás Beszerelési utasítás

Rádió / CD lejátszó. Toronto RDM 126. Használati utasítás Beszerelési utasítás Rádió / CD lejátszó Toronto RDM 126 Használati utasítás Beszerelési utasítás Taalomjegyzék Rövid leírás... 4 Fontos tudnivalók... 10 Amit feltétlenül el kell olvasnia... 10 Közlekedésbiztonság... 10 Beszerelés...

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BLAUPUNKT MONTREUX RCM 45 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3331223

Az Ön kézikönyve BLAUPUNKT MONTREUX RCM 45 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3331223 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató BLAUPUNKT MONTREUX RCM 45. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BLAUPUNKT COBURG RCR 168 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3310832

Az Ön kézikönyve BLAUPUNKT COBURG RCR 168 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3310832 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató BLAUPUNKT COBURG RCR 168. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BLAUPUNKT LONDON RDM 126 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3310301

Az Ön kézikönyve BLAUPUNKT LONDON RDM 126 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3310301 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató BLAUPUNKT LONDON RDM 126. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Saint Tropez RCM 168 Ravenna RCM 168 Rimini RCM 169 Las Vegas DJ

Saint Tropez RCM 168 Ravenna RCM 168 Rimini RCM 169 Las Vegas DJ Rádió / kazettás magnó Saint Tropez RCM 168 Ravenna RCM 168 Rimini RCM 169 Las Vegas DJ Kezelési utasítás 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13

Részletesebben

Rádió / CD lejátszó. Modena RD 148. Használati utasítás

Rádió / CD lejátszó. Modena RD 148. Használati utasítás Rádió / CD lejátszó Modena RD 148 Használati utasítás 17 16 15 14 13 1 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 13 3 6 A készülék a 70 MHz.-es sávban mæködœ URH adók vételére nem alkalmas. Az OIRT sáv vételét (Kossuth,

Részletesebben

Caracas RCR 27 Rio RCR 87

Caracas RCR 27 Rio RCR 87 Rádió / kazettás magnó Caracas RCR 27 Rio RCR 87 Használati utasítás 14 13 12 11 1 2 3 4... 5 6 7 8 9 10 A készülék a 70 MHz.-es sávban mæködœ URH adók vételére nem alkalmas. Az OIRT sáv vételét (Kossuth,

Részletesebben

DEUTSCH ENGLISH. Használati utasítás. Verona CR 43

DEUTSCH ENGLISH. Használati utasítás. Verona CR 43 Használati utasítás Verona CR 43 1 2 1 20 2 19 3 4 5 6 7 8 9 18 17 16 15 14 13 12 10 11 3 Rövid leírás 1 Be-/kikapcsolás: A be-/kikapcsolás a gomb forgatásával történik. Ha a kijelzœn megjelenik a Cod

Részletesebben

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR Használati utasítás

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR Használati utasítás Használati utasítás ACR 3251 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Tartalomjegyzék Rövid leírás... 4 Fontos tudnivalók... 6 Amit feltétlenül el kell olvasnia... 6 Közlekedésbiztonság...

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BLAUPUNKT LAS VEGAS DJ http://hu.yourpdfguides.com/dref/3302050

Az Ön kézikönyve BLAUPUNKT LAS VEGAS DJ http://hu.yourpdfguides.com/dref/3302050 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató BLAUPUNKT LAS VEGAS DJ. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Freiburg RCR 127 Montreux RCR 127 Colorado RCR 127

Freiburg RCR 127 Montreux RCR 127 Colorado RCR 127 Rádió / Kazettás magnó Freiburg RCR 127 Montreux RCR 127 Colorado RCR 127 Használati utasítás 18 17 16 15 14 13 12 11 Freiburg RCR 127 Colorado RCR 127 1 10 Montreux RCR 127 2 3 4 5 6 7 8 9 A készülék

Részletesebben

Coburg RCM 127 Casablanca RCM 127 Cannes RCM 127 Woodstock DJ I Woodstock DJ A

Coburg RCM 127 Casablanca RCM 127 Cannes RCM 127 Woodstock DJ I Woodstock DJ A Rádió/Kazettás magnó/cd cserélœ Coburg RCM 127 Casablanca RCM 127 Cannes RCM 127 Woodstock DJ I Woodstock DJ A Használati utasítás 18 17 16 15 14 13 12 11 Coburg Woodstock RCM 127 DJ I 1 10 Casablanca

Részletesebben

Alicante CD34 7 644 172 310 Freiburg CD34 7 644 194 310

Alicante CD34 7 644 172 310 Freiburg CD34 7 644 194 310 Rádió / CD Alicante CD34 7 644 172 310 Freiburg CD34 7 644 194 310 Kezelési és beszerelési útmutató http://www.blaupunkt.com 2 3 5 1 2 4 6 7 10 9 8 11 3 KEZELÕSZERVEK 1 nyomógomb a lehajtható és levehetõ

Részletesebben

Rádió / kazettás magnó / CD váltó. San Diego DJ A. Használati utasítás

Rádió / kazettás magnó / CD váltó. San Diego DJ A. Használati utasítás Rádió / kazettás magnó / CD váltó San Diego DJ A Használati utasítás 14 13 12 11 10 1 9 2 3 4 5 6 7 8 A készülék a 70 MHz.-es sávban mæködœ URH adók vételére nem alkalmas. Az OIRT sáv vételét (Kossuth,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BLAUPUNKT ESSEN RCR 127

Az Ön kézikönyve BLAUPUNKT ESSEN RCR 127 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató BLAUPUNKT ESSEN RCR 127. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Rádió/Kazettás magnó. Avignon RCM 127. Használati utasítás

Rádió/Kazettás magnó. Avignon RCM 127. Használati utasítás Rádió/Kazettás magnó Avignon RCM 127 Használati utasítás 14 13 12 11 10 1 9 2 3 4 5 6 7 8 15 18 16 17 Távvezérlœ A készülék a 70 MHz.-es sávban mæködœ URH adók vételére nem alkalmas. Az OIRT sáv vételét

Részletesebben

Woodstock DAB54 7 644 708 310

Woodstock DAB54 7 644 708 310 Rádió / DAB / CD / MMC / MP3 Woodstock DAB54 7 644 708 310 Kezelési és beszerelési útmutató http://www.blaupunkt.com 2 1 2 3 4 5 6 7 8 17 16 15 14 13 12 11 10 9 18 19 3 KEZELÕSZERVEK 1 A készülék be- és

Részletesebben

Malaga RCR 127 Granada RCR 127

Malaga RCR 127 Granada RCR 127 Rádió/Kazettás magnó Malaga RCR 127 Granada RCR 127 Használati utasítás 16 15 14 13 12 11 10 9 1 8 2 3 4 5 6 7 A készülék a 70 MHz.-es sávban mæködœ URH adók vételére nem alkalmas. Az OIRT sáv vételét

Részletesebben

Rádió/Kazettás magnó. Heidelberg RCM 126. Használati utasítás

Rádió/Kazettás magnó. Heidelberg RCM 126. Használati utasítás Rádió/Kazettás magnó Heidelberg RCM 126 Használati utasítás Tartalomjegyzék Rövid leírás... 4 Fontos tudnivalók... 10 Amit feltétlenül el kell olvasnia... 10 Közlekedésbiztonság... 10 Beszerelés... 10

Részletesebben

Rádió/Kazettás magnó. Milano RCR 45. Használati utasítás

Rádió/Kazettás magnó. Milano RCR 45. Használati utasítás Rádió/Kazettás magnó Milano RCR 45 Használati utasítás Tartalomjegyzék Rövid leírás... 4 Fontos tudnivalók... 7 Amit feltételenül el kell olvasnia... 7 Közlekedésbiztonság... 7 Beszerelés/Üzembe helyezés...

Részletesebben

Rádió / CD lejátszó. London RDM 126. Használati utasítás

Rádió / CD lejátszó. London RDM 126. Használati utasítás Rádió / CD lejátszó London RDM 126 Használati utasítás Tartalomjegyzék Rövid leírás... 4 Fontos tudnivalók... 10 Amit feltétlenül el kell olvasnia... 10 Közlekedésbiztonság... 10 Beszerelés... 10 Telefon-Mute

Részletesebben

AARTECH EASY LOCK Használati útmutató

AARTECH EASY LOCK Használati útmutató Aartech Easy Lock típusú kódkilincs ismertető A kódkilincs 35 80 mm vastagságú ajtókhoz alkalmazható, ahol az 5. ábrán B-vel jelölt távolság legalább 21 mm. Kisebb távolság esetén (legfeljebb 14 mm-ig),

Részletesebben

St. Louis C33 7 642 183 110

St. Louis C33 7 642 183 110 Rádió / Kazettás magnó St. Louis C33 7 642 183 110 (FM/KH/HH/DMS) Kezelési és beszerelési útmutató http://www.blaupunkt.com 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 3 KEZELÕSZERVEK 1 nyomógomb: a levehetõ elõlap

Részletesebben

Atlanta CD34 7 643 191 510 Venice Beach CD34 7 643 192 510

Atlanta CD34 7 643 191 510 Venice Beach CD34 7 643 192 510 Rádió Radio / CD Atlanta CD34 7 643 191 510 Venice Beach CD34 7 643 192 510 Kezelési és beszerelési útmutató http://www.blaupunkt.com 2 1 2 3 4 5 6 10 9 8 7 11 3 KEZELÕSZERVEK 1 nyomógomb az elõlap lenyitására

Részletesebben

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülék bemutatása 1 REC - Felvétel gomb 2 Stop/Kikapcsolás gomb 3 UP - FEL/Visszatekerés 4 DOWN LE/Előretekerés 5 HOLD - Billentyűzár 6 VOL + (hangerő

Részletesebben

e 120 KÁRTYÁS KÖZPONTI ZÁR VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK (K-CARD)

e 120 KÁRTYÁS KÖZPONTI ZÁR VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK (K-CARD) e 120 KÁRTYÁS KÖZPONTI ZÁR VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK (K-CARD) BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ Az e120 egy központi zár vezérlő készülék, amely két db elektronikus kártyával kerül forgalomba. A készülék az elektronikus kártya

Részletesebben

Rádió-telefon. Helsinki RTM 127. Kezelési utasítás

Rádió-telefon. Helsinki RTM 127. Kezelési utasítás Rádió-telefon Helsinki RTM 127 Kezelési utasítás A poziciószámok magyarázata a rövid leírásban található 1 2 3 4 5 6 7 (PAC) 8 9 10 18 17 16 15 14 13 12 11 11 1 15 16 4 3 Távvezérlœ RCT 07 (opcionálisan)

Részletesebben

CVNI-G170 Pánikgomb karkötő. Használati útmutató

CVNI-G170 Pánikgomb karkötő. Használati útmutató CVNI-G170 Pánikgomb karkötő Használati útmutató Létrehozás dátuma: 2012.06.22 12:51 1. oldal, összesen: 8 Tartalom CVNI-G170... 1 Pánikgomb karkötő... 1 Használati útmutató... 1 Megjelenés és kezelőgombok...

Részletesebben

Használati útmutató a HPB1 3.5, HPB1 4.0, HPB2 3.5, HPB2 4.0, HPB4 4.0 HPB5 3.5, HPB5 4.0, HPB6 WFS riasztókhoz

Használati útmutató a HPB1 3.5, HPB1 4.0, HPB2 3.5, HPB2 4.0, HPB4 4.0 HPB5 3.5, HPB5 4.0, HPB6 WFS riasztókhoz Használati útmutató a HPB1 3.5, HPB1 4.0, HPB2 3.5, HPB2 4.0, HPB4 4.0 HPB5 3.5, HPB5 4.0, HPB6 WFS riasztókhoz FORGALMAZÓ SETECH Meta Hungária Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 130. Tel/fax: 06 1 206-1881

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BLAUPUNKT NEW YORK RDM 127 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3310314

Az Ön kézikönyve BLAUPUNKT NEW YORK RDM 127 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3310314 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató BLAUPUNKT NEW YORK RDM 127. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 40505, 40535, 40545 készletekhez V1.0. 1. oldal

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 40505, 40535, 40545 készletekhez V1.0. 1. oldal KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 40505, 40535, 40545 készletekhez V1.0 1. oldal Biztonsági figyelmeztetés A készülék telepítéséhez figyelmesen olvassa el a mellékelt Telepítési útmutatót, és az abban leírtak szerint

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Audio Baby monitor PNI B6000 wireless

Felhasználói kézikönyv. Audio Baby monitor PNI B6000 wireless Felhasználói kézikönyv Audio Baby monitor PNI B6000 wireless A készülék első bekapcsolása vagy használata előtt, kérjük olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat és tartsa meg ezt a kézikönyvet a későbbi

Részletesebben

A távirányító használata

A távirányító használata A távirányító használata A távirányító használata A távirányító használatával kapcsolatos óvintézkedések. Legyen óvatos a távirányítóval, különösen mert kicsi és könnyű. A leejtéstől vagy a kemény ütéstől

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv ACR Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum:

Felhasználói kézikönyv ACR Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum: ACR-3280 Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum: http://hu.akai-atd.com/hasznalati-utasitas 1 1. ON/OFF: Készülék ki/bekapcsolása vagy AM/FM mód váltás. 2. Set: Idő beállítása

Részletesebben

Modena MP54 7 644 260 310 Sevilla MP54 7 644 262 310

Modena MP54 7 644 260 310 Sevilla MP54 7 644 262 310 Rádió / CD / MP3 Modena MP54 7 644 260 310 Sevilla MP54 7 644 262 310 Kezelési és beszerelési útmutató http://www.blaupunkt.com 2 1 2 3 4 5 6 7 8 16 15 14 13 12 11 10 9 17 3 KEZELÕSZERVEK 1 Nyomógomb a

Részletesebben

Rádió/DVD lejátszó. Kezelési útmutató

Rádió/DVD lejátszó. Kezelési útmutató Figyelem Rádió/DVD lejátszó Kezelési útmutató Menet közben ne próbálja konfigurálni a készüléket. Ha gépjárművével napsütésen parkol, a készülék bekapcsolása előtt várja meg, amíg a készülék lehűl. Esős,

Részletesebben

Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ. R51ME típushoz

Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ. R51ME típushoz Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ R51ME típushoz Kérjük, hogy használatbavétel előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót Elolvasás után őrizze meg, mert később is hasznos információkat találhat benne.

Részletesebben

Wally1/2/3/4/4 PLUS. Programozási leírás. 1, 2, 3, és 4 csatornás rádiós vevő

Wally1/2/3/4/4 PLUS. Programozási leírás. 1, 2, 3, és 4 csatornás rádiós vevő 1.oldal Wally1/2/3/4/4 PLUS 1, 2, 3, és 4 csatornás rádiós vevő Programozási leírás 2.oldal 3.oldal Fő jellemzők Az alap típus 240 kód tárolására képes. A 4 csatornás PLUS típusok 1008 kódot képes tárolni

Részletesebben

Használati Útmutató V:1.25

Használati Útmutató V:1.25 Használati Útmutató V:1.25 Vezérlés egységei: Kulcsos kapcsoló BAT LED Biztosíték Csatlakozók Kijelző START/MENU Ok gomb FL.YEL - gomb RED + gomb Memória Akkumulátor Modem Készülék Üzembe helyezése: 1.

Részletesebben

ESN biztonsági üzemeltetési eljárás

ESN biztonsági üzemeltetési eljárás ESN biztonsági üzemeltetési eljárás Az ESN Ez a termék ESN-nel (Eclipse Security Network Eclipse biztonsági hálózattal) van felszerelve. Egy előre regisztrált zenei CD (kulcslemez), egy négy számjegyű

Részletesebben

Rövid üzembe helyezési útmutató CD480/CD485

Rövid üzembe helyezési útmutató CD480/CD485 Rövid üzembe helyezési útmutató CD480/CD485 A doboz tartalma Kézibeszélő * Bázisállomás (CD485) Bázisállomás (CD480) Töltő * Adapter * Hálózati csatlakozóvezeték ** Felhasználói kézikönyv Rövid üzembe

Részletesebben

vialan OS-103 vonalfordító készülék kezelési útmutató

vialan OS-103 vonalfordító készülék kezelési útmutató vialan OS-103 vonalfordító készülék kezelési útmutató A készülék szabványos (FXS) telefonvonalak összekapcsolására szolgál. A készülékhez 9V és 20V közötti váltakozó- vagy egyenfeszültségű tápegység csatlakoztatható

Részletesebben

A rádió használata. FM vételi jellemzők. Az FM és az AM vétel különbségei. Elhalkulás. Használat

A rádió használata. FM vételi jellemzők. Az FM és az AM vétel különbségei. Elhalkulás. Használat A rádió használata FM vételi jellemzők Általában az FM hangminősége jobb, mint az AM-é. Az FM és sztereó FM vétele esetén azonban több olyan sajátos probléma is fellép, amely nem jellemző az AM-re. Mozgó

Részletesebben

TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK...1 TÍPUS ÉS MŰSZAKI ADATOK...1 GOMBOK ÉS FUNKCIÓJUK...2 JELZÉSEK ÉS FUNKCIÓK...5 ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK...

TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK...1 TÍPUS ÉS MŰSZAKI ADATOK...1 GOMBOK ÉS FUNKCIÓJUK...2 JELZÉSEK ÉS FUNKCIÓK...5 ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK... MEGJEGYZÉS 1. A borítón látható ábra csak tájékoztatásul szolgál, amely eltérhet a vásárolt terméktől. 2. A légkondicionáló működtetése előtt feltétlenül olvassa el az ÓVINTÉZKEDÉSEK című részt. 3. Ez

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BLAUPUNKT VERONA RCR 45

Az Ön kézikönyve BLAUPUNKT VERONA RCR 45 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató BLAUPUNKT VERONA RCR 45. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

VIDUE RXP2S220. Üzembe helyezési útmutató

VIDUE RXP2S220. Üzembe helyezési útmutató VIDUE RXP2S220 Üzembe helyezési útmutató TARTALOMJEGYZÉK PROGRAMOZÁS... 3 JELLEMZŐK... 3 A MONOSTABIL FUNKCIÓ PROGRAMOZÁSA... 3 AZ IDŐZÍTÉS FUNKCIÓ PROGRAMOZÁSA AZ ELSŐ CSATORNÁN... 4 AZ IDŐZÍTÉS FUNKCIÓ

Részletesebben

2. Telepítés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Jellemzô adatok Centralis Receiver RTS. inteo Centralis Receiver RTS. Centralis Receiver RTS.

2. Telepítés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Jellemzô adatok Centralis Receiver RTS. inteo Centralis Receiver RTS. Centralis Receiver RTS. Rádióvevô HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Ahhoz, hogy Ön optimálisan ki tudja használni a Centralis-Receiver RTS rádióvevô által kínált elônyöket, kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót. Kérdések,

Részletesebben

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 40404 V1.0

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 40404 V1.0 TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 40404 V1.0 Készlet tartalma: M Távirányító D,I 2 /16 Ohmos hangszóró E Vezérlő egység R Infra vevő Csatlakozó pontok F Tápellátás 230V N Tápellátás 230V I Bal hangszóró ( piros vezeték

Részletesebben

Fontos biztonsági figyelmeztetések

Fontos biztonsági figyelmeztetések Fontos biztonsági figyelmeztetések Figyelem: HD-2400 FIGYELMEZTETÉS ÁRAMÜTÉS VESZÉLY! KINYITNI TILOS! Ez a jel veszélyes feszültség meglétére hívja fel a figyelmet a készülék belsejében, mely áramütést

Részletesebben

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Figyelmeztetés Hogy elkerülje a tűz vagy elektromos sokk veszélyét, ne vegye le a készülék borítóját (vagy hátát)! Hiba esetén forduljon a szerviz szakképzett

Részletesebben

JSE-L688 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MOTORKERÉKPÁR RIASZTÓ ÉS TÁVINDÍTÓ

JSE-L688 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MOTORKERÉKPÁR RIASZTÓ ÉS TÁVINDÍTÓ JSE-L688 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MOTORKERÉKPÁR RIASZTÓ ÉS TÁVINDÍTÓ Megjegyzések: 1. A távindító rendszer használatával egy idıben a motorkerékpár indítókulcsa nem helyezhetı be, mert ez a biztosíték kiolvadását

Részletesebben

Rövid üzembe helyezési útmutató CD170/CD175

Rövid üzembe helyezési útmutató CD170/CD175 Rövid üzembe helyezési útmutató CD170/CD175 A doboz tartalma Kézibeszélő * Bázisállomás (CD175) Bázisállomás (CD170) Töltő * Adapter * Hálózati csatlakozóvezeték ** Felhasználói kézikönyv Rövid üzembe

Részletesebben

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Figyelmeztetés Hogy elkerülje a tűz vagy elektromos sokk veszélyét, ne vegye le a készülék borítóját (vagy hátát)! Hiba esetén forduljon a szerviz szakképzett

Részletesebben

TÁVSZABÁLYZÓ. Kezelési útmutató. KJR-90 típushoz

TÁVSZABÁLYZÓ. Kezelési útmutató. KJR-90 típushoz Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ KJR-90 típushoz Kérjük, hogy használatbavétel előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót Elolvasás után őrizze meg, mert később is hasznos információkat találhat benne.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BLAUPUNKT ANTARES T60 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3976788

Az Ön kézikönyve BLAUPUNKT ANTARES T60 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3976788 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató BLAUPUNKT ANTARES T60. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

800 120Km automatikus Fejlett A2DP & EDR Bluetooth profil

800 120Km automatikus Fejlett A2DP & EDR Bluetooth profil Használati utasítás Főbb jellemzők: Maximálisan 800 méter hatótávolság két motoros között, Valódi vezeték nélküli, kétirányú kommunikáció akár három motoros között Bluetooth kapcsolaton keresztül. Érthető

Részletesebben

Magyar. BT-03i használati útmutató

Magyar. BT-03i használati útmutató BT-03i használati útmutató 1 Tartalomjegyzék Áttekintés Az első lépések Hogyan fogadja a telefonhívásokat Termékleírás 2 1. Áttekintés A B E D F 1-1 Funkció gombok: C A B C D E F Szilikon fülrögzítő Power

Részletesebben

A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR TARTALOM ELSŐ LÉPÉSEK ELSŐ LÉPÉSEK TARTALOM 1. ELSŐ LÉPÉSEK 1. Első ek 02 2. Kijelző 03 3. Gombok 04 4. Működtetés 08 3. 4.

Részletesebben

Car Radio CD MP3 WMA. Seattle MP57 7 647 453 310

Car Radio CD MP3 WMA. Seattle MP57 7 647 453 310 www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 WMA Seattle MP57 7 647 453 310 Használati és beszerelési útmutató Upute za rad i instaliranje Navodila za uporabo in namestitev Uputstvo za korišćenje i montiranje Vezérlők

Részletesebben

Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS

Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS Thermosunis Indoor Wirefree RTS Thermosunis beltéri vezeték nélküli érzékelő RTS Sunis Indoor Wirefree RTS Sunis beltéri vezeték nélküli érzékelő

Részletesebben

Használati Utasítás 0828H

Használati Utasítás 0828H Használati Utasítás 0828H Digitális heti időkapcsoló vízmenetes kivitel IP 44 0828H Rendeltetésszerű használat Lámpák és elektromos készülékek automatikus kapcsolására kül- és bel térben. Technikai adatok

Részletesebben

Junior DC Elemes vezérlő automatika HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Junior DC Elemes vezérlő automatika HASZNÁLATI UTASÍTÁS Junior DC Elemes vezérlő automatika HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1/5 Fontos: 2-3 másodperces késéssel reagál a szelep az ON vagy OFF gomb megnyomására energiatakarékosság céljából. Két kézi indítás választható:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DIGITÁLIS PULSAR KARÓRÁHOZ (CAL.: W861, REF.: PQ2 )

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DIGITÁLIS PULSAR KARÓRÁHOZ (CAL.: W861, REF.: PQ2 ) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DIGITÁLIS PULSAR KARÓRÁHOZ (CAL.: W861, REF.: PQ2 ) Jellemzők: - pontmátrixos, folyadékkristályos kijelző - idő/dátum - stopper memória funkcióval - visszaszámláló funkció - ébresztő:

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 50302, 50332, 50342 készletekhez V1.0. 1. oldal

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 50302, 50332, 50342 készletekhez V1.0. 1. oldal KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 50302, 50332, 50342 készletekhez V1.0 1. oldal Biztonsági figyelmeztetés A készülék telepítéséhez figyelmesen olvassa el a mellékelt Telepítési útmutatót, és az abban leírtak szerint

Részletesebben

Rövid üzembehelyezési útmutató SE888

Rövid üzembehelyezési útmutató SE888 Rövid üzembehelyezési útmutató SE888 A doboz tartalma Kézibeszélő * Bázisállomás Töltő * Adapter * Hálózati csatlakozóvezeték ** Gyors áttekintő útmutató CD-ROM Garancia Megjegyzés * A több kézibeszélőt

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv

Felhasználói Kézikönyv SA-1389A Hálózati IP Kamera Felhasználói Kézikönyv 1. LED Jelzések 1. Hálózat jelző LED 2. Riasztás LED 3. Felvételt jelző LED 4. Riasztó élesítés LED 5. Infravörös vevő LED LED jelzés funkciók és jelentések:

Részletesebben

VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez

VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. Alap funkciók működése...4 4. Belső hívások...4 5. Felhasználói beállítások

Részletesebben

Lausanne RD 148 Nevada RD 148

Lausanne RD 148 Nevada RD 148 Rádió / CD lejátszó Lausanne RD 148 Nevada RD 148 Használati utasítás 17 16 15 14 13 1 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A készülék a 70 MHz.-es sávban mæködœ URH adók vételére nem alkalmas. Az OIRT sáv vételét

Részletesebben

Rövidített használati útmutató Ability központokhoz

Rövidített használati útmutató Ability központokhoz Rövidített használati útmutató Ability központokhoz A kezelőegység jelzései A védett objektum állapotának kijelzése K: Riasztó kikapcsolva B: Riasztó bekapcsolva (minden zóna éles) M: Éjszakai mód bekapcsolva

Részletesebben

VDT25 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT/TD5 sorozatú készülékekhez

VDT25 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT/TD5 sorozatú készülékekhez VDT25 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT/TD5 sorozatú készülékekhez Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. A kezdő képernyő...4 4. Alap funkciók működése...4 5. Belső hívások...5

Részletesebben

Poolcontroller. Felhasználói leírás

Poolcontroller. Felhasználói leírás Poolcontroller Felhasználói leírás Ring Elektronika Ipari és Elektronika Kft. Budapest 1031 Pákász u. 7. Tel/Fax:+3612420718, Mobil: 06209390155 e-mail: ring.elektronika@mail.datanet.hu web: www.ringel.hu

Részletesebben

Avantalk AH5 Bluetooth Mono Headset Használati utasítás

Avantalk AH5 Bluetooth Mono Headset Használati utasítás Avantalk AH5 Bluetooth Mono Headset Használati utasítás I. Töltés a. Az első használat előtt a készülék teljes feltöltése szükséges, a teljes töltési ciklus hozzávetőlegesen 3.5 4 órát vesz igénybe. b.

Részletesebben

Rövid használati útmutató a Polycom HDX modell család modelljeihez

Rövid használati útmutató a Polycom HDX modell család modelljeihez Rövid használati útmutató a Polycom HDX modell család modelljeihez A készülék használata nagyon egyszerű: távirányító segítségével a grafikus menüképernyőn keresztül, amelyen akár magyar nyelvű kijelzés

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Telefonos illesztő / Telefonhívó modul. VDT-TPC Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT-TPC. VDT-TPC Leírás v1.0.

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Telefonos illesztő / Telefonhívó modul. VDT-TPC Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT-TPC. VDT-TPC Leírás v1.0. 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Telefonos illesztő / Telefonhívó modul VDT-TPC Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT-TPC VDT-TPC Leírás v1.0.pdf Bevezető Leírás: A VDT-TPC egy telefonos illesztő modul

Részletesebben

- Megjegyzés: ha hosszú ideig nem használja (hónapig/hónapokig), akkor havonta töltse fel, az akku elgyengülésének megakadályozásához!

- Megjegyzés: ha hosszú ideig nem használja (hónapig/hónapokig), akkor havonta töltse fel, az akku elgyengülésének megakadályozásához! Használati utasítás Főbb jellemzők: Maximálisan 500 méter hatótávolság két motoros között, Valódi vezeték nélküli, kétirányú kommunikáció akár három motoros között Bluetooth kapcsolaton keresztül. Érthető

Részletesebben

Barcelona RCM 104 A TIM

Barcelona RCM 104 A TIM AUTÓRÁDIÓ AUTÓRÁDIÓ-KAZETTÁS MAGNÓ Beszerelési utasítás H Barcelona RCM 04 A TIM 3 D94 653 050 7 644 490 50 Biztonsági tudnivalók H Beszerelési és csatlakozási elœírások Az akkumulát negatív pólusát a

Részletesebben

OWNER S MANUAL / FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV D 1440 ENGLISH / MAGYAR

OWNER S MANUAL / FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV D 1440 ENGLISH / MAGYAR OWNER S MANUAL / FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV D 1440 ENGLISH / MAGYAR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1. A KÉSZÜLÉK BE ÉS KIKAPCSOLÁSA Nyomja meg a bekapcsoló gombot a készülék bekapcsolásához. MEGJEGYZÉS: KÉNYELMI SZEMPONTOKBÓL

Részletesebben

JABRA MOVE WIRELESS. Használati útmutató. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS. Használati útmutató. jabra.com/movewireless Használati útmutató jabra.com/movewireless 1. ÜDVÖZÖLJÜK...3 2. A DOBOZ TARTALMA... 4 3. A FEJHALLGATÓ VISELÉSE...5 3.1 A MAGASSÁG BEÁLLÍTÁSA 4. A FEJHALLGATÓ FELTÖLTÉSE... 6 4.1 AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTSÉGJELZŐ

Részletesebben

VEVŐTÁJÉKOZTATÓ. 6. Kizárólag száraz kendővel tisztítsa a készüléket.

VEVŐTÁJÉKOZTATÓ. 6. Kizárólag száraz kendővel tisztítsa a készüléket. Fontos biztonsági előírások VEVŐTÁJÉKOZTATÓ 1. Olvassa el az alábbi előírásokat 2. Jegyezze meg az előírásokat. 3. Tartsa be az utasításokat. 4. Kövessen minden utasítást. 5. Ne használja a készüléket

Részletesebben

B MR200 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

B MR200 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ B MR200 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Antenna PTT (Push to talk) gomb Jelek továbbításához, és fogadásához. FEL/LE gomb: csatornák váltása, hangerő beállítása, beállítások kiválasztása Power gomb: A készülék be-

Részletesebben

SunSmart-868 árnyékoló meghajtás

SunSmart-868 árnyékoló meghajtás HU SunSmart-868 árnyékoló meghajtás Ãrizze meg az útmutatót! A meghajtás beépítése után rögzítse ezt az útmutatót a kábelre a villanyszerelœnek. Készülékfunkciók: A meghajtás üzembe helyezése szerelœkábellel

Részletesebben

META MOP3, MOP4 riasztók TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

META MOP3, MOP4 riasztók TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ META MOP3, MOP4 riasztók TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 1 MŰSZAKI PARAMÉTEREK ÁLTALÁNOS Tápfeszültség 12 V (10 15 V) Áramfelvétel (bekapcsolt állapotban).6,5 ma Áramfelvétel (kikapcsolt állapotban)..1 ma Üzemi hőmérséklet.-

Részletesebben

Bristol CD35 7 645 075 310 Vancouver CD35 7 645 070 310

Bristol CD35 7 645 075 310 Vancouver CD35 7 645 070 310 Rádió / CD Bristol CD35 7 645 075 310 Vancouver CD35 7 645 070 310 Kezelési és beszerelési útmutató http://www.blaupunkt.com 2 1 3 4 5 6 7 13 12 11 10 9 8 2 KEZELÕSZERVEK 1 A készülék be- és kikapcsolása;

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. VDT10 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT10. VDT10 Leírás v1.4.pdf

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. VDT10 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT10. VDT10 Leírás v1.4.pdf 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT10 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT10 VDT10 Leírás v1.4.pdf Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. Alap funkciók

Részletesebben

STARSET-24V-os vezérlés

STARSET-24V-os vezérlés STARSET-24V-os vezérlés FELHASZNÁLÓI KÉZI KŐNYV 24 vdc szárnyas kapu vezérlő OLVASSA EL A KÉZIKÖNYVET GONDOSAN HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMEZTETÉSEK: Telepítés előtt olvassa el az utasítást gondosan. Helytelen

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. Basic RK 100 Árszorzós Mérleg

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. Basic RK 100 Árszorzós Mérleg FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Basic RK 100 Árszorzós Mérleg ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ... 3 TÁRÁZÁS... 3 TÁRA RÖGZÍTÉSE.... 3 KÉZI TÁRÁZÁS... 3 KÉZI NULLAFOGÁS.... 3 EGYSZERŰ ÁRSZORZÁS... 3 EGYSÉGÁR RÖGZÍTÉSE... 3

Részletesebben

Az Ön kézikönyve OPEL CD30 MP3 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2824803

Az Ön kézikönyve OPEL CD30 MP3 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2824803 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Phone Clip Használati útmutató

Phone Clip Használati útmutató Phone Clip Használati útmutató TARTALOM Megjelenés.......................................... 3 Üzembe helyezés.................................... 4 Be- és kikapcsolás....................................

Részletesebben

Antares T60. Kezelési és beszerelési útmutató

Antares T60. Kezelési és beszerelési útmutató Rádiófone Antares T60 Kezelési és beszerelési útmutató A KÉSZÜLÉK ÁTTEKINTÉSE 2 3 4 5 6 7 8 1 9 16 15 14 13 12 11 10 2 A KÉSZÜLÉK ÁTTEKINTÉSE 1 Hangerő-szabályozó, be- és kikapcsoló (on/off). 2 SRC nyomógomb:

Részletesebben

Beachside FAMILY. Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Beachside FAMILY. Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Beachside FAMILY Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Beachside FAMILY Kombinált Infraszauna Méretei: 2000x1950x2100 2-4 személyes Candlenut diófa infraszauna Füstszínű üvegajtó Színterápiás világítás

Részletesebben

Magyar 1 Egygombos közvetlen memória 2 Tárol/Néma gomb és indikátor 3 Memória gomb 4 Visszahívás gomb 5 Újrahívás gomb 6 Kézibeszélő hangerő

Magyar 1 Egygombos közvetlen memória 2 Tárol/Néma gomb és indikátor 3 Memória gomb 4 Visszahívás gomb 5 Újrahívás gomb 6 Kézibeszélő hangerő PhoneEasy 311C Magyar 1 Egygombos közvetlen memória 2 Tárol/Néma gomb és indikátor 3 Memória gomb 4 Visszahívás gomb 5 Újrahívás gomb 6 Kézibeszélő hangerő szabályozó 7 Vizuális hívásjelző 8 Kézibeszélő

Részletesebben

Programozó Meta riasztókhoz és Activepark parkolásérzékelőhöz

Programozó Meta riasztókhoz és Activepark parkolásérzékelőhöz Programozó Meta riasztókhoz és Activepark parkolásérzékelőhöz - 2 - A készülék felépítése RS232 soros csatlakozó Dugaszolóaljzat hálózati töltő részére Csatlakozóaljzat a készülékek csatlakoztatásához

Részletesebben

Dittel KRT2 Egyszerűsített használati útmutató

Dittel KRT2 Egyszerűsített használati útmutató Dittel KRT2 Egyszerűsített használati útmutató Előlap és kezelőszervek Az ábra csak a leírás szempontjából lényeges kezelőszerveket és visszajelzőket tartalmazza. A többi kezelőszerv leírását a teljes

Részletesebben

Rádió / CD lejátszó. Toronto RDM 126. Beszerelési utasítás

Rádió / CD lejátszó. Toronto RDM 126. Beszerelési utasítás Rádió / CD lejátszó Toronto RDM 126 Beszerelési utasítás 12V Beszerelési utasítás Biztonsági tudnivalók Csatlakoztatás Átalakító- és csatlakozóvezetékkel Mielœtt az autórádióját beszereli, kérjük olvassa

Részletesebben