Hollandia: A nyilvánosság aktív bevonása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hollandia: A nyilvánosság aktív bevonása"

Átírás

1 Hollandia: A nyilvánosság aktív bevonása Forrás: eb6e/$FILE/ DOC Gyors link: Fordította: Gondár Szilvia * a cikket készítette Mr. René Kuijper, Közönségkapcsolati Munkatárs, DCMR Környezetvédelmi Hivatal (Rotterdam-Rajna-delta régió), Hollandia.

2 List of participants ENV/EPOC/GEP(2000)8 I. BEVEZETÉS 1. Háttér DCMR Környezetvédelmi Hivatala egy regionális működésű hivatal, amely 18 településen (Rotterdamban is) valamint a Dél Hollandia tartományban a Rajna-delta vidékén kormányzati környezetvédelmi feladatokat lát el. A hivatal legfőbb feladatai közé tartozik a környezetvédelmi engedélyek elkészítése, valamint a környezeti minőség megkövetelése és ellenőrzése a régióban. A környezetvédelmi törvények hatálya alá tartozó cégek száma a régióban eléri a et, ide tartozik 4 finomító és 80 vegyipari üzem. A Rajna-delta területén közel 1,2 millió ember él. Az ipari létesítmények nagyon közel találhatók a lakóterületekhez, amelynek gyakori következményei a zavaró bűz, porszennyezés és zajterhelés. A környezetvédelmi hivatal kb. 400 embert alkalmaz. A teljes költségvetése megközelíti a 25 millió USD-t. 2. A nyilvánosság tájékoztatása Más holland közhivatalokhoz hasonlóan a DCMR is köteles tájékoztatást adni a nyilvánosságnak, abban az esetben, ha információért hozzájuk fordulnak. A Kormányzati Információs Törvény kimondja, hogy minden nyilvánosnak minősül, néhány kivételtől eltekintve. Kötelező a helyi újságban megjelentetni az engedélytervezeteket azok hivatalos elfogadása előtt. A régióban lakóknak, civil szervezeteknek és cégeknek így lehetőségük nyílik a reagálásra. A DCMR-nek ezeket a véleményeket figyelembe kell vennie a végső engedély kiadása előtt. A kibocsátásokra vonatkozó információk, az incidensek, talajszennyezés esetei, valamint egyéb környezetvédelmi események nyilvános információk, ám nem szükséges ezeket aktív módon a közvélemény elé tárni. Valamennyi, monitorozás alatt álló környezeti paraméter szintén elérhető a nyilvánosság számára. Valójában, a DCMR a nyitottság politikáját folytatja. Évente megjelentetik a monitoring jelentést, amely tartalmazza a kibocsátási pontokra, minőségre és kormányzati hivatalok törekvéseire vonatkozó valódi adatokat. Passzív módon a közhivatalok mindegyike köteles információt szolgáltatni szinte valamennyi környezeti tényezővel kapcsolatosan. A DCMR Környezetvédelmi Hivatal ezen túlmenően megpróbálja aktív módon bevonni a nyilvánosságot a környezeti kérdésekbe, illetve párbeszédet kezdeményezni a lakosság és a (nagyobb) vállalatok, a civil szervezetek és a kormányzati szervezetek között. Ez a cikk azokat a lehetőségeket mutatja be, amelyek a Rajna-deltában élő emberek előtt nyitva állnak mindenfajta környezeti problémával és a DCMR reakcióival kapcsolatos panaszaik megvitatására. A cikk bemutatja azt is, hogyan történt a párbeszéd kialakítása a nyilvánossággal a fórumok kialakításán keresztül. Nemcsak a sikertörténeteket mutatja be, hanem a folyamat során tapasztalt nehézségeket is. II. A NYILVÁNOSSÁG PANASZAI Immár több mint 30 éve tart fenn a DCMR egy, a Rajna-delta régióra vonatkozó információs és jelentési központot a közvélemény részére, hogy ide benyújthassák a környezetvédelmi zavaró hatásokra pl. bűz, por, zaj, talajszennyezés és egyéb, a környező cégek által okozott károsításokra vonatkozó panaszaikat. Annak érdekében, hogy a panaszukat leadják, az emberek egy speciális, normál tarifás telefonszámot hívhatnak (éjjel-nappal), ahol egy felügyelővel tudnak beszélni. Mivel számos gyár működik egymás mellett, többé-kevésbé hasonló kémiai anyagokkal dolgoznak, a lakosok nem minden esetben tudják elkülöníteni a zavaró hatás forrását. Ezért alapos vizsgálat lefolytatása szükséges. Mivel a DCMR rendelkezik az engedélyezési és ellenőrzési jogokkal és feladatokkal, így a vizsgálatokat le tudja folytatni. A DCMR felügyelőinek minden esetben bejáratuk kell, hogy legyen az ipari létesítményekbe. A cégekkel együttműködve megpróbálják megkeresni a probléma okát és megszüntetni azt. Ezt a szolgáltatást a lakosság nagy megelégedéssel fogadja. Minden évben közel panaszt regisztrálnak és vizsgálnak ki a Központban. Ez a Hivatalnak megadja az esélyt, hogy hatásosan ellenőrizzen és szabadítsa meg az embereket a zavaró hatásoktól.

3 A legfontosabb az, hogy a panasz benyújtásának célja nemcsak az, hogy a zavaró hatást megoldják, hanem inkább a zavaró hatással kapcsolatos információk megszerzése: biztonságos-e, mi a forrása a zavaró hatásnak és mennyi ideig fog tartani? Amikor az ezen kérdésekre adott válaszok ismertekké válnak, az információkat átadják az információ igénylőjének, ám legtöbb esetben a probléma részletes feltárása szükséges. 1. Sajtóközlemények Egy probléma, ami felmerült ilyen nagyszámú panasz kezelésében: több mint panasz kezelésekor lehetetlenség felhívni mindenkit és tájékoztatni őket a munkánk eredményéről. A gyakorlatban előfordulhat, hogy a panasz lezárásra kerül és a bejelentő nem hall semmit az eredményről Annak érdekében, hogy változtassunk ezen a helyzeten, sajtóközleményeket adunk ki, abban az esetben, ha egy ügyben több mint 30 panasz összegyűlik. Ugyanakkor vannak olyan esetek is, amelyek naponta 3-4 panaszt generálnak, de a panaszok teljes száma nem éri el a 30-at. Az ilyen esetekre, minden hónapban kiadunk egy sajtóközleményt. Ezek a sajtóközlemények sok panasszal kapcsolatban tartalmaznak információt, pl. a város vagy városrész, ahol a zavaró hatás előfordul, a zavarás természete és természetesen a kibocsátó cég és a probléma jellege. A cég nevét is közzétesszük. Az ezen típusú visszajelzés egyik előnye, hogy nemcsak a panasztevőt éri el, hanem azokat is, akik nem tartoznak ehhez a csoporthoz, ami több embert foglal magában. Ezen túlmenően, a sajtóközlemények jó marketing eszközként is felfoghatók a DCMR Információs Központjának megismertetésében és kiegészítőként jelennek meg más reklámozási eszközök, mint szórólapok, matricák, az országos és helyi telefonkönyvek, illetve a bűz-teszt mellett. Amikor a válaszok kiadása a médián keresztül elkezdődött kb. 10 évvel ezelőtt, az ipari létesítmények nagyon szkeptikusak voltak, illetve többször bírósági feljelentéssel fenyegették őket. Ez azonban sosem következett be. Végül elfogadták a nyilvánosság tájékoztatásának fontosságát, ami a Központ terve volt. Sohasem tüntették ezt fel úgy, mint büntetést. Manapság már közömbösek az iránt, hogy a Központ hogyan informálja a nyilvánosságot, és az is előfordul, hogy a cégek teszik meg az első lépést. Néhány cég, mint pl. a Shell finomító elkészítik a saját sajtóközleményüket vagy hirdetéseiket, arról, hogy hol okoztak kellemetlenségeket a lakosoknak, vagy mikor várható ilyen zavaró hatás megjelenése, mint pl. mikor lesz üzemindítás. 2. A jövő Mivel lehetetlen kapcsolatba lépni minden emberrel, akik panaszt nyújtottak be, szükség van más válaszadási lehetőségek keresésére. Előfordul, hogy a Központ hívásakor információt kapnak, illetve néhány hívót meg is látogatnak a vizsgálatok során. Nagyon sok emberhez eljut az információ a környezeti zavaró hatásról a médián keresztül egy sajtóanyag kiadásával, ám még így is rengeteg ember van, akik nem is hallanak a Hivatalról a panasz benyújtását követően. Számukra a Hivatal egy tervezett kísérlet során a hozzájuk minden héten eljutó, ingyenes helyi újságban megjelentetné a panaszokkal kapcsolatos információkat, a cégekkel együtt megtett intézkedéseket annak érdekében, hogy megszüntessék a zavaró hatás forrását. A Hivatal egy közvélemény-kutatáson keresztül fog meggyőződni arról, hogy ezt a fajta választ méltányolják-e a lakosok a régióban. Ez a kísérlet az év végéig fog tartani. A rendelkezésre álló munkatársak és a telefonvonalak kis száma miatt, amikor nagyon sok ember egyszerre szeretne panaszt benyújtani, problémás valamennyi hívásra válaszolni. Ezen időszakban egy 30 perces időszakban telefonhívás érkezik. Vannak törekvések arra vonatkozóan, hogy a panaszkezelés az Interneten keresztül is lefolytatható legyen. A probléma ebben az esetben a panaszt benyújtók titkosságának biztosítása, mivel adataikat bizalmasan kell kezelni. Másik probléma a szükséges információk beszerzése. Előnye ennek a rendszernek, hogy megteremti a lehetőségét annak, hogy valamennyi panaszbenyújtásra válaszolhassunk, és információt szolgáltathassunk a problémával kapcsolatban. Reményeink szerint a panaszok ilyenfajta kezelése a következő évben már lehetséges lesz.

4 List of participants ENV/EPOC/GEP(2000)8 III. FÓRUMGYŰLÉSEK Annak érdekében, hogy be tudjuk vonni azokat az embereket, akik az iparosodott Rajna-delta vidékén élnek és dolgoznak a környezetvédelmi politikai döntéshozatalba, valamint, hogy jó rálátást biztosítsunk számukra a környezeti teljesítményre, fórumgyűlések rendszerét állítottuk fel. Ezek a gyűlések a régió lakói, a (nagy)ipari cégek, a hatóságok és a civil környezetvédelmi szervezetek közötti nyílt párbeszéd kialakítását célozzák meg, amelyek célja a külső biztonság és a környezeti teljesítmény témaköreinek feldolgozása. Három különféle típusú fórumgyűlés létezik: regionális gyűlések, helyi megbeszélések és iparhoz kapcsolódó tárgyalások. A következő részben ezen három gyűléstípust mutatjuk be, ezek előnyeit és a hozzájuk kapcsolódó szervezési problémákat. 1. Regionális gyűlések Ebben a csoportban minden alkalommal ugyanazon emberek vesznek részt. A tagok közül néhányan egy speciális terület szakemberei vagy nagyon érdekli őket egy bizonyos terület, mivel például egy adott cég zavaró hatásaitól szenvednek. A csoportban résztvevő emberek mindegyike a régióban él vagy ott dolgozik. Az elnöki tisztséget Alderman tartomány környezetvédelmi ügyekért felelős képviselője gyakorolja. A gyűlésnek kb. 25 tagja van: 4 az iparból, 8 a hatóságoktól (köztük DCMR-től is), 2 civil szervezetektől érkezett, a többiek a régió lakosainak képviselői. Mivel valamennyi fél képviselteti magát, így az információk objektivitása és igazsága magas fokú. A gyűléseket évente 5 alkalommal tartják. Ezen csoport legfontosabb célja, hogy biztosítsa a nyílt párbeszéd kialakulásának lehetőségét, ahol a felek kifejezhetik véleményüket, illetve természetesen, hogy bizonyos ügyekben több információhoz jussanak. A résztvevők a környezetvédelmi döntéshozóknak szánt napirenden is dolgoznak. 2. Helyi szintű fórumok Ezen a fórumon Rozenburg település minden lakosának lehetősége van arra, hogy részt vegyen a megbeszéléseken. Rozenburg egy kis közösség, kb lakossal, amelyet teljesen körülzár a nagyipari komplexumok gyűrűje és a Rajna folyó torkolata. A Rozenburg-ot körülvevő 12 gyár vezetője, a DCMR valamint a település képviselői tagjai a fórumnak. Egy teljes oldalas hirdetés, amely a helyi, mindenkihez eljutó újságban jelenik meg, minden lakos meghívást kap ezekre a gyűlésekre. A gyakorlatban, általában 30 lakos el is jön a megbeszélésekre. Ezen fórumok elnöke Rozenburg polgármestere. Ezek a fórumok szintén 5 alkalommal kerülnek megrendezésre. A csoport legfontosabb célja, hogy információt szolgáltasson a lakosoknak az ipari tevékenységek környezetvédelmi vonatkozásairól. Ezért minden gyűlés úgy kezdődik, hogy látogatást tesznek valamely ipari létesítményben. Az emberek a saját szemükkel láthatják, hogy hogyan működnek ezek az üzemek, mennyire felkészültek az incidensek bekövetkezésére, és hogyan kezelik a környezetvédelmet. A látogatást követően megvitatják a látottakat, más cégeknél bekövetkező környezeti eseményeket és általában egy pontok kiemelendő, arról előadást is hallgathatnak. A gyűlés egy informális itallal zárul, ahol az emberek folytathatják a megbeszéléseket. 3. Az iparhoz kapcsolódó fórum Csupán egy olyan nagy ipari cég van, aki ilyen típusú megbeszéléseket szervez: ez a Shell finomító. A Shell finomítója a Rajna-delta vidékének legnagyobb ipari létesítménye. Több, mint 3000 dolgozója van annak a gyárnak, amelybe a Shell közel 7 milliárd USD-t fektetett be. A finomító 1930-as években kezdte meg működését. A második világháborút követően új lakóövezet létesült az ipari komplexum szomszédságában, mivel azok az emberek, akik ott dolgoztak, szerettek volna közel lakni munkahelyükhöz. Manapság, számos lakóterület található a Shell mellett, amelynek következménye rendszerint a zavaró hatás. A Shell célja, hogy közvetlen kapcsolatot tartson fenn a szomszédaival. A regionális fórumból kiválva (de abban továbbra is aktív részt vállalva), egy újabb találkozási lehetőséget építettek ki azokkal az emberekkel, akik az üzem közvetlen közelében élnek. A DCMR szintén részt vesz ezeket a megbeszéléseken. A fórum elnöke Vlaardingen város egyik lakója. Ezeket a gyűléseket évente 4 alkalommal szervezik. Általában ugyanaz a 15 ember vesz részt rajtuk.

5 Ezen csoport legfontosabb célja az, hogy informálják a Shell-t arról, hogy az emberek mit gondolnak arról, hogy egy nagyipari komplexum tőszomszédságában élnek. A Shell-nek szintén megvan a lehetősége, hogy tájékoztassa az embereket arról, hogyan működtetik az üzemet. A Shell még megegyezéseket is köt ezzel a csoporttal. Az elmúlt évben például, megígérték azt, hogy lecsökkentik a fáklyás lefúvatások számát 25%-al, amit sikerült elérniük. Az emberek arra is megkérték a Shell illetékeseit, hogy a lehetséges zavaró hatások előtt ezt jelentsék be az embereknek, és egy sajtóközleményben adjanak tájékoztatást, amikor a zavaró hatás megtörtént. 4. A fórum megbeszélések haszna Mindenfajta fórum számos előnnyel jár a résztvevőknek. Általánosságban az információk átadása és az együttgondolkodás, a környezeti problémák hatásainak megoldása a legfontosabb értékek a lakosok számára. A hatóságok számára az is fontos, hogy közvetlen információt kaphatnak a lakosoktól a politikai döntések megalapozására. A cégek szempontjából lényeges, hogy közvetlen kapcsolatban maradjanak, mivel bármilyen incidens vagy zavaró hatás kialakulásakor a DCMR Környezetvédelmi Hivatalt is be kell vonniuk a folyamatba. A Hivatalnak ugyanakkor két problémával is szembe kell néznie a fórumok szervezésekor. Az első az, hogy nagyon sok időt vesz igénybe a megbeszélések megszervezése, és sok erőfeszítéssel jár megfelelő számú embert összetoborozni a fórumokra. Számos telefonhívást kellett lebonyolítani (munkaidő után) hogy embereket tudjanak megnyerni és meghívni egy-egy speciális területhez. A második probléma, hogy nagyon nehéz a fiatalok megszólítása. A fórumokon résztvevők többsége 35 év feletti és sokszor 60 év feletti. A 25 éven aluliak, úgy tűnik, hogy nem érdeklődnek a környezetük iránt, egyéb tennivalóik vannak, és reménykednek abban, hogy az idősebb generációk fogják a környezetünk gondját viselni.

Állampolgári részvétel a környezetvédelmi döntéshozatalban

Állampolgári részvétel a környezetvédelmi döntéshozatalban Állampolgári részvétel a környezetvédelmi döntéshozatalban Kézikönyv A jelenlegi gyakorlat és a jövõ lehetõségei Magyarország Állampolgári részvétel a környezetvédelmi döntéshozatalban Kézikönyv A jelenlegi

Részletesebben

Az európai gyermekjogi ombudsmanok az iskolai erõszak jelenségérõl

Az európai gyermekjogi ombudsmanok az iskolai erõszak jelenségérõl LUX ÁGNES Az európai gyermekjogi ombudsmanok az iskolai erõszak jelenségérõl BEVEZETÉS A gyermekjogi ombudsmanként is eljáró állampolgári jogok országgyûlési biztosa 2009-ben kiemelt gyermekjogi projektje

Részletesebben

A ZÖLD CIVIL SZERVEZETEK KOMMUNIKÁCIÓJA

A ZÖLD CIVIL SZERVEZETEK KOMMUNIKÁCIÓJA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK nappali tagozat public relations szakirány A ZÖLD CIVIL SZERVEZETEK KOMMUNIKÁCIÓJA Készítette: Nagy Andrea Budapest,

Részletesebben

URBACT II Helyi Támogató Csoportok Eszköztára

URBACT II Helyi Támogató Csoportok Eszköztára URBACT II Helyi Támogató Csoportok Eszköztára 2013. június KAPACITÁS FEJLESZTÉS AZ ÉRDEKELTEK BEVONÁSA A LEHETŐ LEGTÖBBET KIHOZNI A TRANSZNACIONÁLIS INFORMÁCIÓCSERÉBŐL EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÉRDEKELTEKKEL RÉSZVÉTELEN

Részletesebben

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia London, 1999. június 16-18. Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Iroda Cselekvés partnerségben EUR/ICP/EHCO 02 02 05/12 038279 1999. április

Részletesebben

sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT

sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT SHELL ETIKAI KÓDEX Mit kell tennünk ahhoz, hogy a Shell Általános Üzleti Alapelveinek megfelelően járjunk el? MORÁL ÉS MEGFELELÉS

Részletesebben

2011. MÁJUS 10., KEDD

2011. MÁJUS 10., KEDD 10-05-2011 1 2011. MÁJUS 10., KEDD ELNÖKÖL: JERZY BUZEK elnök 1. Az ülés megnyitása (Az ülést 9.05-kor megnyitják.) 2. Dokumentumok benyújtása: lásd a jegyzőkönyvet 3. Viták az emberi jogok, a demokrácia

Részletesebben

Társadalmi részvétel. Kiadja a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége

Társadalmi részvétel. Kiadja a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Dr. Pallai Katalin Társadalmi részvétel 1 2 3 4 5 6 7 Kiadja a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Dr. Pallai Katalin Társadalmi részvétel Bevezetés a helyi önkormányzati képviselők számára Dr.

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat EU-Üzleti szakirány KATASZTRÓFATURIZMUS, VALAMINT A NEMZETKÖZI KATASZTRÓFA-SEGÍTSÉGNYÚJTÁS RENDSZERE

Részletesebben

Europ Assistance Magyarország Kft. tevékenységének és piacának bemutatása, stratégiai elemzése

Europ Assistance Magyarország Kft. tevékenységének és piacának bemutatása, stratégiai elemzése BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági szak Nappali tagozat Nemzetközi marketing szakirány Europ Assistance Magyarország Kft. tevékenységének és piacának bemutatása, stratégiai

Részletesebben

A több országra kiterjedő bérszámfejtés kihívásai Kelet-Európában

A több országra kiterjedő bérszámfejtés kihívásai Kelet-Európában A több országra kiterjedő bérszámfejtés kihívásai Kelet-Európában A Webster Buchanan Research Különleges Tanulmánya Webster Buchanan Research, 2012. október www.websterb.com Kiadva a közreműködésével Tartalomjegyzék

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

Vállalati K+F Jelentés 2013

Vállalati K+F Jelentés 2013 Vállalati K+F Jelentés 2013 Magyarország, 2013. június 2 Eloszó Örömmel mutatom be a Deloitte Magyarország K+F és Állami Támogatások üzletágának Vállalati K+F Jelentését. A közép- és nagyvállalatok körében

Részletesebben

MAGYARORSZÁG. Az Európai Unió Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap társfinanszírozásával

MAGYARORSZÁG. Az Európai Unió Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap társfinanszírozásával AZ ÖNKÉNTES HAZATÉRÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓTERJESZTÉS: A HATÓSÁGOKKAL KAPCSOLATBAN NEM ÁLLÓ IRREGULÁRIS MIGRÁNSOKKAL VALÓ KAPCSOLATFELVÉTEL LEHETSÉGES MÓDJAI MAGYARORSZÁG 2015 Az Európai Unió Menekültügyi,

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK I. VEZETÕI ÖSSZEFOGLALÓ 2 Önkéntesség definíciója 3 Háttér 3 1. A stratégia indokoltsága 3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai

Részletesebben

EU rendelet a környezetvédelmi vezetésről

EU rendelet a környezetvédelmi vezetésről EU rendelet a környezetvédelmi vezetésről Kiadja a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tervezés és nyomdai kivitelezés: Sásdi Kiadó és Nyomda Kft. Felelős vezető: Sásdi Zoltán Illusztráció: Tréfás

Részletesebben

Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató

Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató Európai Bizottság Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató (Érvényes: 2012. január 1-től) 1 TARTALOM TARTALOM 3 BEVEZETÉS.. 4 A RÉSZ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ A FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAMRÓL 5 1. Melyek

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány A HAZÁNKBAN ÉLŐ OLASZ, ANGOL ÉS NÉMET AJKÚ KÖZÖSSÉGEKNEK SZÓLÓ, IL PONTE,

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Közös módszertan az állami támogatások értékelésére

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Közös módszertan az állami támogatások értékelésére EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX SWD(2014) XXX BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Közös módszertan az állami támogatások értékelésére HU HU BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Közös módszertan az állami

Részletesebben

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Budapest, 2002. június Készült a Tetra Alapítvány támogatásával. Tetra Alapítvány Budapest, 2002. június TARTALOM 1. BEVEZETŐ...1 1.1. A környezeti jelentésről...1

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Készítette: Győrffy Katalin Zsófia Budapest, 2006 3 Tartalomjegyzék Bevezetés... 6. oldal Kifejtés

Részletesebben

ÚTMUTATÓ ÚJSÁGÍRÓKNAK A KÖZÉRDEKÛ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSRÕL

ÚTMUTATÓ ÚJSÁGÍRÓKNAK A KÖZÉRDEKÛ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSRÕL ÚTMUTATÓ ÚJSÁGÍRÓKNAK A KÖZÉRDEKÛ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSRÕL A Legal Leaks eszköztárat az Access Info Europe és a Network for Reporting on Eastern Europe n-ost készítette. Az eszköztárat Helen Darbishire,

Részletesebben

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6.

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA J e l e n t é s A gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés Bács-Kiskun megyei helyzetéről, a bűnmegelőzési tevékenység 2 0 13. évi értékeléséről

Részletesebben

Á J O B P R O J E K T F Ü Z E T E K

Á J O B P R O J E K T F Ü Z E T E K Á J O B P R O J E K T F Ü Z E T E K Gyermekjogi projekt 2 0 1 0 / 1 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának gyermekjogi projektjét 2009-ben a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatta. Szerzők

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja A K I T A R T Á S A Z, A M I E L Ő R E V I S Z A kecskeméti Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálatának referencia intézményi pályázati programjának eredményei, tapasztalatai,

Részletesebben

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet OLIS: 1999. március 16. Terjesztés : 1999. március 17. Eredeti angol OKTATÁSKUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT IRÁNYÍTÓ

Részletesebben

z Ökotárs Alapítvány a zöld mozgalom erôsítésén, támogatásán egy környezettudatos, a nyilvánosság részvételén alapuló demokratikus intézményrendszer

z Ökotárs Alapítvány a zöld mozgalom erôsítésén, támogatásán egy környezettudatos, a nyilvánosság részvételén alapuló demokratikus intézményrendszer A z Ökotárs Alapítvány a zöld mozgalom erôsítésén, támogatásán keresztül kíván hozzájárulni egy környezettudatos, a nyilvánosság részvételén alapuló demokratikus intézményrendszer és társadalom kialakulásához.

Részletesebben

2012.10.02. v01b A zágrábi konzorciumülés eredményeivel együtt; a szerkezet elfogadva

2012.10.02. v01b A zágrábi konzorciumülés eredményeivel együtt; a szerkezet elfogadva Támogatási szerződés száma: 265392 Projekt rövid elnevezése: USEmobility Projekt címe: A társadalmi szokások megértése a környezetbarát multimodális mobilitás érdekében Finanszírozási struktúra: Cselekvés

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A KÖRNYEZETVÉDELEMBEN

CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A KÖRNYEZETVÉDELEMBEN BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM KERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A KÖRNYEZETVÉDELEMBEN Hujber Dorottya Készült a Talajtan és Vízgazdálkodási Tanszéken a Környezetgazdálkodási szakirányon Tanszéki

Részletesebben

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Bevezető... 2 1. Az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttműködés általános jellemzői... 2 1.1 Az együttműködést

Részletesebben