RÁBA ALKATRÉSZKATALÓGUS PARTS CATALOG PORT ÁL MELLSÕ F U T ÓMÛ VE K PORTAL FRONT AXLE D C.2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RÁBA 701.03 ALKATRÉSZKATALÓGUS PARTS CATALOG PORT ÁL MELLSÕ F U T ÓMÛ VE K PORTAL FRONT AXLE D3.6.0088.C.2001"

Átírás

1 ALKATRÉSZKATALÓGUS PARTS CATALOG RÁBA PORT ÁL MELLSÕ F U T ÓMÛ VE K PORTAL FRONT AXLE RÁBA FUT ÓMÛ Gyártó és K ereskedelmi Kft. H GY ÕR P.O.B. HUNGARY TEL.:36/96/6-000, 36/96/6-65 FAX: 36/96/ D C.00 KMU-0.5- C

2 TARTALOMJEGYZÉK CONTENTS CSOPORT RÉSZLET OLDAL FEJEZET GROUP DETAIL PAGE SECTION ELÕSZÓ 03 FOREWORD A FUT ÓMÛ ÁBRÁJA 5 0 DRAWING OF THE AXLE A FUT ÓMÛ AZONOSÍTÁSA 6 09 INDENTIFICATION OF THE AXLE MELLSÕ FUT ÓMÛ FRONT AXLE MELLSÕ T E NGE L Y, T ENGELYCSUKLÓ FRONT BEAM, STEERING KNUCKLE KERÉKAGY, FÉKDOB WHEEL HUB, BRAKE DRUM FÉK 3 50 BRAKE NYOMTÁVRÚD TIE-ROD FÉKMEMBRÁN AIR CHAMBER MEGJEGYZÉSEK REMARKS SZÁMINDEX NUMERICAL INDEX KMU-0.6-

3 A E L ÕSZ Ó Ez az "ALKATRÉSZKATALÓGUS a RÁBA típusú futómûvek alkatrészeit ismerteti. Az " AL K AT R É SZ K AT AL ÓGUS" használata elõtt kérjük az alábbiak gondos tanulmányozását:. Az "ALKATRÉSZKATALÓGUS"-ban a futómûvek tételeit " RÉSZ L ET " -ekre bontva adjuk meg, a "TARTALOMJEGYZÉK"- ben felsoroltak szerint.. A "RÉSZLET"-ek elején ábrákon mutatjuk be a "RÉSZLET" -ben szereplõ egységek sorszámozott tételeit. 3. Az ábrák utáni "ALKATRÉSZJEGYZÉK LAP"-ok a tárgyalt "RÉSZLET"-re vonatkozó alábbi adatokat tartalmazzák: 3. A tételeket az ábra sor sz ámoz ása szer int. Az ábrán nem szerepl õ al katrész-változatokat nullával kezdõdõ sorszámmal jelöljük (Pl.:0, 0). 3. Az egyes sorszámokhoz tartozó rajzszámot, szabványszámot, törzsszámot, megnevezést és darabszámot, egy-egy futómû - típusváltozatra vonatkozóan. Ha a "RÉSZLET"-ben ismertetett összes típusváltozatnál azonos a felhasznált alkatrész és annak mennyisége, akkor a darabszámot az "ÖSSZ" rovat tartalmazza. Ha a "RÉSZLET"-ben ismertetett típusváltozatoknál a rajzszám vagy a darabszám típusonként változik a "VÁL T OZAT OK" megfelelõ rovata az irányadó. 3.3 A "JEL " rovat fontos tájékoztatást ad az alkatrészrõl. A "JEL " rovatban szerepl õ számok, a "MEGJEGY ZÉS" fejezet megfelelõ szövegére utal nak. Fõleg a bevez etési határidõ, csereszabatosság, stb. kérdését közöljük e fejezetben. 3. A "MEGNEVEZÉS" rovatban használt jelek értelmezése: A "ο " - jel utáni sorszámok, az adott ö.á. egység összes tételének ábra-sorszám szerinti felsorolása. A "Q" - jel után az adott egységbõl az elhasználódás miatt szükségessé vál ható tétel ek felsorolása következ ik. Az "R"- jel utáni szám közli, hogy az adott ö.á. egység, vagy tétel, mely "RÉSZLET"-ben van kitételezve. 3.5 Az "ÖSSZ", vagy a "VÁLTOZATOK" rovatban használt jel értelmezése: Az "X" a szereléskor szükség szeri nti darabszámban fel használ ásra kerülõ tétel eket jelöli. Az ALKATRÉSZRENDELÉS GYORS LEBONYOLÍTÁSA ÉRDEKÉBEN KÉRJÜK A TISZTELT ÜZEMEL T ET ÕT, HOGY A RENDEL ÉS FELADÁSAKOR A FUT ÓMÛRE ÉS A T ÉT EL EK RE VONATKOZÓ ALÁBBI ADATOKAT KÖZÖLJE: a. A futómû típusát b. A rajz- vagy szabványszámot és az alatta közölt törzsszámot c. A megnevezést d. Az igényelt darabszámot e. A futómû gyártási sorszámát/év-hónap VÁLLALATUNK FENNTARTJA MAGÁNAK A JOGOT A SZERKEZETI-, A KIVITELEZÉSI- ÉS MÉRETVÁLTOZÁSOKRA A MI NDE NKORI ÉRVÉNYES SZERZÕDÉSEKBEN F OGL ALT AK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL! GYÕR, 00. RÁBA FUT ÓMÛ Gyártó és K er eskedelmi KFT. H GYÕR Pf. - HUNGARY TEL.:36/96/6-000, 36/96/6-65 FAX.: 36/96/

4 FOREWORD B This "PART CATALOG" contains the parts of the RÁBA type axles. Before using the "PART CATALOG" please thoroughly study the following:. The items of the axles in the "PART CATALOG" are stated as divided into "DETAILS" as listed in the "CONTENTS".. In front of the "DETAILS" the itemised parts the units stated in the "DETAIL" are shown in figures. 3. The "PART LIST SHEET" behind the figure contain the following data on "DETAIL" in question: 3. The parts according to item numbers of the figure. Part variants not shown in the figure are marked with a number starting with zero (E.g.: 0, 0). 3. The drawing number, standard number, stock number as well as description and quantity belonging to the individual Item Numbers as related to each axle type version. If the part used and its quantity is identical at all the type versions discussed in the "DETAIL" the quantity is stated in column "ALL". If the Drawing Number of Quantity changes with type discussed in the "DETAIL" the relevant column of "VARIANTS" should be considered. 3.3 The column "NOTE" provides important information on the part. The numbers stated in column "NOTE" refer to relevant text in the section "REMARKS". This section mainly covers the date of issuance, interchangeability etc. 3. Legend of symbols used in column "DESCRIPTION": Numbers following "ο " represent listing of all items in the given assembly unit as per figure number. After Q there is the list of the only parts necessary due to wear of the given unit. Number following "R" indicates what "DETAIL" the given assembly unit or item are itemised in. 3.5 Legend of symbol used in column "ALL" or "VARIANTS" : "X" indicates the quantity of items to be used in assembly, as required. IN ORDER TO PROMOTE PROMPT SPARE PART SUPPLY THE OPERATORS ARE KINDLY REQUESTED WHEN ORDERING TO STATE THE FOLLOWING DATA THE AXLE AND THE RELEVANT ITEM: a. Type of axle b. Drawing or standard number and stock number indicated below c. Description d. Quantity required e. Mfg. No. of axle/year-month ALL RIGHTS FOR STRUCTURAL, CONSTRUCTIONAL AND DIMENSIONAL CHANGES RESERVED TAKING THE CURRENTLY VALID CONTRACTS INTO ACCOUNT!. 00. GYÕR RÁBA - AXLE MANUFACTURING- AND TRADING LTD. H GYÕR P.O. BOX - HUNGARY TEL.:36/96/6-000, 36/96/6-65 FAX.: 36/96/

5 A F UT ÓMÛ ÁBRÁJA DRAWING OF THE AXLE C D Menetirány Forward direction A futómû rajzszáma Drawing number of the axle Kerékagy kivitele Wheel hub execution Fékkar Slack adjuster "D" HALDEX 5

6 A FUT ÓMÛ AZONOSÍT ÁSA IDENTIFICATION OF THE AXLE C PÉLDA EXAMPLE / 0008 / Azonosítási jelek a hídtest elülsõ ol dal án Identification markes on the front side of the axle beam / 0008 / : A futómû típusa Type of the axle.03 : A típusváltozat száma No. of type version 0008 : A futómû sorszáma Serial No. of axle : Gyártási év - Hónap Production year - Month 6

7 7

8 kat0 CSOPORT GROUP ME LLSÕ F UT ÓMÛ FRONT AXLE RÉSZLET DETAIL 0 8

9 Részlet Detail 0 ME L L SÕ F UT ÓMÛ FRONT AXLE C Csoport Group Ábra Alkatrészszám Megnevezés Össz. Változatok Variants Jel Fig. Spare part number Designation All Note Portál mellsõ futómû Portal front axle Azonos tételek - Identical parts KMU

10 CSOPORT GROUP kat500 ME LLSÕ T E NGE L Y, T E NGE L YCSUK L Ó FRONT BEAM, STEERING KNUCKLE RÉSZLET DETAIL 0

11 CSOPORT GROUP KAT50 RÉSZLET DETAIL

12 Részlet Detail ME L L SÕ T E NGE L Y, T E NGE L YCSUK L Ó FRONT BEAM, STEERING KNUCKLE C Csoport Group Ábra Alkatrész-szám Megnevezés Össz. Változatok Variants Jel Fig. Spare part number Designation All Note ZVL 550 KX GLACIER GPR Mellsõ tengel y Front beam Tengelycsukló ö.á. Steering knuckle, assy. Q : 3, 5, 70 Állócsap persely Knuckle pin bushing Állócsap persely Knuckle pin bushing T ömítõgyûrû Oil seal Tömítés Gasket Állócsap Knuckle pin Fedél Cover Tömítés Gasket Fedél Cover 33 MSZ 37/ -G-07 Golyós zsírzógomb Ball grease fitting 8639 Azonos tételek - Identical parts KMU-0.7-

13 Részlet Detail ME L L SÕ T E NGE L Y, T E NGE L YCSUK L Ó FRONT BEAM, STEERING KNUCKLE C Csoport Group Ábra Alkatrész-szám Megnevezés Össz. Változatok Variants Jel Fig. Spare part number Designation All Note 3 ISO 07 -M8x MSZ 6-8 K MSZ 377-, HG SKODA Tb SKODA Tb SKF BFSB E/HA TIMKEN A Hatlapfejû csavar Hex. bolt Lapos rugós alátét Flat lock washer Hatlapfejû csavar Hex. bolt L = Kötötõ huzal Lock wire Nyomtávkar és irányítókar, bal Tie - rod arm and steering arm, left Nyomtávkar, jobb Tie - rod arm right Axiális kúpgörgõs csapágy Taper roller thrust bearing Axiális kúpgörgõs csapágy Taper roller thrust bearing Központosító gyûrû Centering ring Ütközõcsavar Stop bolt 8 X Azonos tételek - Identical parts KMU-0.7-3

14 Részlet Detail ME L L SÕ T E NGE L Y, T E NGE L YCSUK L Ó FRONT BEAM, STEERING KNUCKLE C Csoport Group Ábra Alkatrész-szám Megnevezés Össz. Változatok Variants Jel Fig. Spare part number Designation All Note 57 ISO M6x, Ellenanya Jamnut Rögzítõék Draw key L = 70 mm Rögzítõék Draw key L = 96 mm Rögzítõék Draw key L = 0 mm Rögzítõék Draw key L = 6 mm Peremes önbiztosító anya Flanged self-lock nut Hézagoló alátét Washer v = 0,80 mm Hézagoló alátét Washer v =,00 mm Hézagoló alátét Washer v = 0, mm Hézagoló alátét Washer v = 0,5 mm x x x x Azonos tételek - Identical parts KMU-0.7-

15 Részlet Detail ME L L SÕ T E NGE L Y, T E NGE L YCSUK L Ó FRONT BEAM, STEERING KNUCKLE C Csoport Group Ábra Alkatrész-szám Megnevezés Össz. Változatok Variants Jel Fig. Spare part number Designation All Note MSZ -6,3x R 3533 Hézagoló alátét Washer v = 0,0 mm Hézagoló alátét Washer v = 0,60 mm Persely Bushing Orros tárcsa V=6±0,0 Orros tárcsa V=6,0±0,0 Orros tárcsa V=6,08±0,0 Koronás anya Castle nut Sasszeg Cotter pin Záródugó Plug protection Porvédõ dugó Anti-dust plug x x X X X Azonos tételek - Identical parts KMU-0.7-5

16 Részlet Detail ME L L SÕ T E NGE L Y, T E NGE L YCSUK L Ó FRONT BEAM, STEERING KNUCKLE C Csoport Group Ábra Alkatrész-szám Megnevezés Össz. Változatok Variants Jel Fig. Spare part number Designation All Note WABCO WABCO WABCO Csõ Pipe Fordulatszám-érzékelõ Revolution sensor Szorítóhüvely Spring bushing Szenzor zsír Sensor grease Azonos tételek - Identical parts KMU-0.7-6

17 7

18 kat530 CSOPORT GROUP KERÉKAGY, FÉKDOB WHEEL HUB, BRAKE DRUM RÉSZLET DETAIL 8

19 CSOPORT GROUP KAT53 RÉSZLET DETAIL

20 Részlet Detail KERÉKAGY, FÉKDOB WHEEL HUB, BRAKE DRUM C Csoport Group Ábra Alkatrészszám Megnevezés Össz. Változatok Variants Jel Fig. Spare part number Designation All Note Kerékagy Wheel hub (kiegyensúlyozva) (balanced) Kerékagy ö.á. Wheel hub assy. Q : ; Kerékcsavar Wheel bolt Mx, FAG 330 A FAG B DIN 376 AS 00x30x3 NB ISO 07-M0x Kerékanya nyomógyûr ûvel Wheel nut with thrust washer Mx,5 Kúpgörgõs csapágy Taper roller bearing ( 50x0x,5) Kúpgörgõs csapágy Taper roller bearing ( 70x30x57) Távtartó Spacer T ömítõgyûrû Oil seal Fékdob Brake drum Hatlapfejû csavar Hex. bolt Azonos tételek - Identical parts KMU-0.7-0

21 Részlet Detail KERÉKAGY, FÉKDOB WHEEL HUB, BRAKE DRUM C Csoport Group Ábra Alkatrészszám Megnevezés Össz. Változatok Variants Jel Fig. Spare part number Designation All Note Fedél Cover ISO 07 -M8x MSZ 6-8 K Tömítés Gasket Hatlapfejû csavar Hex. bolt Rugós alátét Lock washer Gerjesztõgyûrû Pulse generating ring Azonos tételek - Identical parts KMU-0.7-

22 CSOPORT GROUP kat50 FÉK BRAKE RÉSZLET DETAIL 3

23 CSOPORT GROUP KAT5 RÉSZLET DETAIL / 3

24 Részlet Detail 3 FÉK BRAKE C Csoport Group Ábra Alkatrészszám Megnevezés Össz. Változatok Variants Jel Fig Spare part number Designation All Note Fékpofa ö.á. Brake shoe assy. Q: 03,, Fékbetét szegecs Brake lining rivet Fékbetét I. Brake lining I. TEXTAR T BEIER NDL 3 0-HNBR Fékbetét II. Brake lining II. TEXTAR T0005 Fékpofa visszahuzó rugó, rövid Brake shoe return spring, short Fékpofa visszahuzó rugó, hosszú Brake shoe return spring, long Rugótartó csap Spring support pin Fékpofa gör gõ ö. á. Brake shoe roller, assy. Q: 03 T ömítõgyûrû Oil seal Féktartó ö. á. Brake support assy. Q: 0, 6, 9 Azonos tételek - Identical parts KMU-0.7-

25 Részlet Detail 3 FÉK BRAKE C Csoport Group Ábra Alkatrészszám Megnevezés Össz. Változatok Variants Jel Fig Spare part number Designation All Note SEMPERFORM A x55x8 NB MSZ 37/ -G Fékpofa csapszeg Brake shoe pin Persely Bushing T ömítõgyûrû Oil seal Persely Bushing Golyós zsírzógomb Ball grease fitting Hatlapfejû peremes csavar Flanged hex. bolt M6x,5x0-6g Hatlapfejû peremes csavar Flanged hex. bolt M6x,5x5-6g Fékmembrántartó, bal ö.á. Air chamber bracket assy., left Q: 8, 9 Fékmembrántartó, jobb ö.á. Air chamber bracket assy., right Q: 8, 9 Menetes csap Threaded pin 8 Azonos tételek - Identical parts KMU-0.7-5

26 Részlet Detail 3 FÉK BRAKE C Csoport Group Ábra Alkatrészszám Megnevezés Össz. Változatok Variants Jel Fig Spare part number Designation All Note 50 MSZ 6- K ISO Mx, Lapos rugós alátét Flat lock washer Hatlapú anya Hex. nut Távtartó Spacer Fékkulcs, bal Camshaft, left Fékkulcs, jobb Camshaft, right Távtartó Spacer Állítólemez Einstellblech Shim v = 0,5 mm X 6 HALDEX AT HALDEX AT Automatikus utánállítású fékkar, bal Automatic slack adjuster, left Automatikus utánállítású fékkar, jobb Automatic slack adjuster, right Távtartó Spacer Azonos tételek - Identical parts KMU-0.7-6

27 Részlet Detail 3 FÉK BRAKE C Csoport Group Ábra Alkatrészszám Megnevezés Össz. Változatok Variants Jel Fig Spare part number Designation All Note 7 MSZ ISO 07 -M8x MSZ 6-8 K Rögzítõgyûrû tengelyhez Snap ring Ütközõ Stop Hatlapfejû csavar Hex. bolt Lapos rugós alátét Flat lock washer Féktakarólemez, bal Brake dust shield, left Féktakarólemez, jobb Brake dust shield, right Gumidugó Rubber plug Azonos tételek - Identical parts KMU-0.7-7

28 CSOPORT GROUP C NYOMTÁVRÚD TIE-ROD RÉSZLET DETAIL 8

29 CSOPORT GROUP KAT58 RÉSZLET DETAIL

30 Részlet Detail NYOMTÁVRÚD TIE-ROD C Csoport Group Ábra Alkatrészszám Megnevezés Össz. Változatok Variants Jel Fig. Spare part number Designation All Note 0 LEMFÖRDER LEMFÖRDER LEMFÖRDER DIN 937 -Mx,5-7H Nyomtávrúd ö.á. Tie-rod assy. ο : 8, 09,, 5, 9, 30, 3, 3 Gömbcsuklófej, bal Ball joint head, left Gömbcsuklófej, jobb Ball joint head, right Alacsony koronás anya Low castle nut 5 DIN 9-5x0 ST Sasszeg Cotter pin Nyomtávrúd Tie-rod Szorítóbilincs Clamp 3 DIN 960- Mx,5x6-0.9 Hatlapfejû csavar Hex. bolt 3 DIN 980-V- Mx,8-0 Peremes önbiztosító anya Flanged self-lock nut Azonos tételek - Gleiche Teile - Identical parts È äåí òè í û å äåòàëè KMU

31 3

32 CSOPORT GROUP C FÉKMEMBRÁN AIR CHAMBER RÉSZLET DETAIL 5 3

33 CSOPORT GROUP KAT59 RÉSZLET DETAIL

34 Részlet Detail 5 FÉKMEMBRÁN AIR CHAMBER C Csoport Group Ábra Alkatrészszám Megnevezés Össz. Változatok Variants Jel Fig Spare part number Designation All Note WABCO H ISO 8675 M6x, MSZ x MSZ 7 -B-x0 x ISO 8673 M6x, MSZ 6 6K Fékmembrán ö. á. Air chamber ssy. ο : 9 Fékmembrán Air chamber " Villásfej Straddle-head Hatlapú anya Hex. nut Sasszeg Cotter pin Csapszeg Pin Hatlapú anya Hex. nut Rugós alátét Lock washer Zárócsavar Plug T ömítõgyûrû Oil seal Azonos tételek - Identical parts KMU-0.7-3

35 JEL NOTE MEGJEGYZÉSEK REMARKS C CSOPORT GROUP Alkalmazása esetén az 3 tétel elmarad. In case of its application item 3 is left out. Alkalmazása esetén az 0 tétel elmarad. In case of its application item 0 is left out. 3 Alkalmazása esetén az 06 tétel elmarad. In case of its application item 06 is left out. Alkalmazása esetén az 60 tétel elmarad. In case of its application item 60 is left out. 5 Alkalmazása esetén az 059 tétel elmarad. In case of its application item 059 is left out. 6 Alkalmazása esetén az 58 tétel elmarad. In case of its application item 58 is left out. 7 Alkalmazása esetén az 053 és 05 tétel elmarad. In case of its application item 053 and 05 is left out. 8 Alkalmazása esetén az 5 tétel elmarad. In case of its application item 5 is left out A MGM (8783) vagy 330 SKF (6037) vagy 330 TIMKEN (65659) vagy 330JR KOYO (678633) K ÚPGÖRGÕS CSAPÁGY is csereszabatosan beépí thetõ. 330 A MGM (8783) or 330 SKF (6037) or 330 TIMKEN (65659) or 330JR KOYO (678633) TAPER ROLLER BEARING is also interchangeably installable SK F (600) KÚPGÖRGÕS CSAPÁGY is csereszabatosan beépí thetõ SKF (600) TAPER ROLLER BEARING is also interchangeably installable. Csak RÁBA Védjeggyel ellátott FÉKDOBOK, FÉKPOFÁK és a RÁBA által jóváhagyott FÉKBETÉTEK alkalmazása esetén vállal a RÁBA garanciális és termékfelelõsségi közösséget. RÁBA takes warranty and product responsibility commitments only if BRAKE DRUM and BRAKE SHOES marked by RÁBA Trademark and BRAKE LINING approved by RÁBA are used. Változott tételek rajzszáma, törzszáma, gyártása: - tól - ig Drawing number, file number, of changed items and their production: - since - up to (077) (30053) BEIER NDL 3 0-HNBR 75 (66588) A raktári készlettõl függõen a / 36870/ F É K B E T É T SZEGECS is beépí thetõ. Depending on stock BRAKE LINING RIVET No / 36870/ can also be interchangeably 35

36 JEL NOTE MEGJEGYZÉSEK REMARKS C CSOPORT GROUP A raktári készlettõl függõen a F AD / 6993 / NYOMT ÁVRÚ D is beépí thetõ. Depending on stock TIE-ROD No. FAD / 6993 / can also be interchangeably installable. Tételei / Items: (660857) FAD Gömbcsuklófej bal / Ball joint head left (db / off) (660858) FAD Gömbcsuklófej jobb / Ball joint head right (db / off) Nyomtávrúd / Tie rod ( db / off ) Bilincs / Clamp ( db / off ) Mx,5x6 DIN A3L Hatlapfejû csavar / Hex.bolt ( db / off ) Mx,5 N A3L Peremes önbiztosító anya / Flanged self-lock nut ( db / off ) Mx,5 DIN A3L Koronás anya / Castle nut ( db / off ) 5x0 DIN 9 St-AL Sasszeg / Cotter pin ( db / off ) 36

37 SZÁMINDEX NUMERICAL INDEX C ALKATRÉSZ-SZÁM SPARE PART NUMBER / TÖRZSSZÁM / / FILE NUMBER / CSOPORT GROUP RÉSZLET DETAIL ÁBRASZ. FIG.NR R KMU

38 SZÁMINDEX NUMERICAL INDEX C ALKATRÉSZ-SZÁM SPARE PART NUMBER / TÖRZSSZÁM / / FILE NUMBER / CSOPORT GROUP RÉSZLET DETAIL ÁBRASZ. FIG.NR BEIER NDL 3 0-HNBR DIN 376AS 00x30x3 NB DIN 937-Mx,5-7H DIN 9-5x0 ST 5 DIN 960-Mx,5x DIN 980-V-Mx,8-0 3 FAG 330 A FAG B GLACIER GPR HALDEX AT HALDEX AT H ISO 07-M0x ISO 07-M8x ISO 07-M8x ISO 07-M8x ISO 8673 M6x, ISO 8675 M6x, ISO 8675-M6x, KMU

39 SZÁMINDEX NUMERICAL INDEX C ALKATRÉSZ-SZÁM SPARE PART NUMBER / TÖRZSSZÁM / / FILE NUMBER / CSOPORT GROUP RÉSZLET DETAIL ÁBRASZ. FIG.NR. 3 LEMFÖRDER LEMFÖRDER LEMFÖRDER MSZ 6 6K MSZ 6-8 K MSZ 6-8 K MSZ 6-8 K MSZ -x MSZ -6,3x MSZ 7-B-x0 x MSZ MSZ 37/-G MSZ 37/-G MSZ 377-, HG SEMPERFORM A x55x8 NB SEMPERFORM A x55x8 NB SKF BFSB E/HA SKODA Tb SKODA Tb TIMKEN A WABCO WABCO WABCO WABCO ZVL 550 KX KMU

RÁBA 701.01, -02, -60

RÁBA 701.01, -02, -60 ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG RÁBA 70.0, -0, -60 PORT ÁL MELLSÕ F U T ÓMÛ VE K PORTALVORDEACHSEN PORTAL FRONT AXLE D3.6.003.H.00 RÁBA FUT ÓMÛ Gyártó és K ereskedelmi Kft. H - 900 GY

Részletesebben

RÁBA 632.41, -42, -45

RÁBA 632.41, -42, -45 ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG RÁBA 3., -, - ME R E VT E NGE L YÛ MEL L SÕ F UT ÓMÛVE K STARR VORDERACHSEN RIGID FRONT AXLES D3..00.H.00 KMU-0.- RÁBA FUT ÓMÛ Gyártó és Kereskedelmi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK CONTENTS

TARTALOMJEGYZÉK CONTENTS C05837.0- TARTALOMJEGYZÉK CONTENTS CSOPORT 35 RÉSZLET OLDAL FEJEZET GROUP DETAIL PAGE SECTION ELŐSZÓ 03 FOREWORD A FUTÓMŰ ÁBRÁJA 0 DRAWING OF THE AXLE A FUTÓMŰ ÉS A HAJTÓMŰ Ö. Á. AZONOSÍTÁSA 5 09 IDENTIFICATION

Részletesebben

ALKATRÉSZKATALÓGUS PARTS CATALOG

ALKATRÉSZKATALÓGUS PARTS CATALOG ALKATRÉSZKATALÓGUS PARTS CATALOG RÁBA 58.37 HÁT SÓ F UT ÓMÛ REAR AXLE D3..09.C.00 RÁBA FUT ÓMÛ Gyártó és K er eskedelmi Kft. H - 900 GYÕR P.O.B. HUNGAR Y TEL.: 36/96/6-000, 36/96/6-65 FAX: 36/96/6-900

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK CONTENS

TARTALOMJEGYZÉK CONTENS TARTALOMJEGYZÉK CONTENS C59320.402- CSOPORT 34 RÉSZLET OLDAL FEJEZET GROUP DETAIL PAGE SECTION ELŐSZÓ 2 403 FOREWORD A FUTÓMŰVEK ÁBRÁJA 4 404 BILD DER ACHSEN DRAWING OF THE AXLES A FUTÓMŰ Ö. Á. AZONOSÍTÁSA

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK CONTENTS

TARTALOMJEGYZÉK CONTENTS TARTALOMJEGYZÉK CONTENTS H09.0- CSOPORT RÉSZLET OLDAL FEJEZET GROUP DETAIL PAGE SECTION ELŐSZÓ 0 FOREWORD A FUTÓMŰVEK ÁBRÁI 0 DRAWING OF THE ALES A FUTÓMŰ ÉS A HAJTÓMŰ Ö. Á. AZONOSÍTÁSA 09 IDENTIFICATION

Részletesebben

ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PART CATALOG RÁBA 700.63 POR T ÁL MELLSÕ F UT ÓMÛVE K PORTAL VORDERACHSE PORTAL FRONT AXLES

ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PART CATALOG RÁBA 700.63 POR T ÁL MELLSÕ F UT ÓMÛVE K PORTAL VORDERACHSE PORTAL FRONT AXLES ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PART CATALOG RÁBA 700.63 POR T ÁL MELLSÕ F UT ÓMÛVE K PORTAL VORDERACHSE PORTAL FRONT AXLES D3.6.009.H.00 RÁBA FUT ÓMÛ Gyártó és K er eskedelmi Kft. H-900 Gyõr, Pf.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK CONTENS

TARTALOMJEGYZÉK CONTENS TARTALOMJEGYZÉK CONTENS C34930.40- CSOPORT 34 RÉSZLET OLDAL FEJEZET GROUP DETAIL PAGE SECTION ELŐSZÓ 403 FOREWORD A FUTÓMŰVEK ÁBRÁJA 4 404 BILD DER ACHSEN DRAWING OF THE AXLES A FUTÓMŰ Ö. Á. AZONOSÍTÁSA

Részletesebben

RÁBA 925.84, -85, -86, -87, -88, -89

RÁBA 925.84, -85, -86, -87, -88, -89 ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG RÁBA 95.8, -85, -86, -87, -88, -89 HÁTSÓ FUTÓMVEK HINTERACHSEN REAR AXLES D3..03.H.000 RÁBA FUTÓM Gyártó és Kereskedelmi Kft. H - 900 GYR P.O.B. 50 HUNGARY

Részletesebben

RÁBA 925.90, -95, -96, -97

RÁBA 925.90, -95, -96, -97 ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG RÁBA 95.90, -95, -9, -97 HÁTSÓ FUTÓMVEK HINTERACHSEN REAR AXLES D3..05.H.00 RÁBA FUTÓM Gyártó és Kereskedelmi Kft. H - 900 GYR P.O.B. HUNGARY TEL.: 3/9/-000

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS CSOPORT RÉSZLET OLDAL FEJEZET GRUPPE DETAIL SEITE ABSCHNITT GROUP DETAIL PAGE SECTION

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS CSOPORT RÉSZLET OLDAL FEJEZET GRUPPE DETAIL SEITE ABSCHNITT GROUP DETAIL PAGE SECTION H07080.0-1 TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS CSOPORT RÉSZLET OLDAL FEJEZET GRUPPE DETAIL SEITE ABSCHNITT GROUP DETAIL PAGE SECTION ELŐSZÓ 03 VORWORT FOREWORD A FUTÓMŰ ÁBRÁJA 0 BILD DER ACHSE

Részletesebben

RÁBA 932.21, -22, -23, -24, -25, -26

RÁBA 932.21, -22, -23, -24, -25, -26 ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PART CATALOG RÁBA 93., -, -3, -, -5, -6 MELLSİ FUTÓMŐ VORDERACHSE FRONT AXLE D3.6.007.H.005 RÁBA FUTÓMŐ Kft. H - 900 GYİR Pf. HUNGARY TEL.: 36/96/6-000, 36/96/6-65

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS H09008.0 CSOPORT RÉSZLET OLDAL FEJEZET GRUPPE DETAIL SEITE ABSCHNITT GROUP DETAIL PAGE SECTION ELŐSZÓ 03 VORWORT FOREWORD A FUTÓMŰ ÁBRÁJA 5 0 BILD DER ACHSE

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS H00.0- TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS CSOPORT RÉSZLET OLDAL FEJEZET GRUPPE DETAIL SEITE ABSCHNITT GROUP DETAIL PAGE SECTION ELŐSZÓ 0 VORWORT FOREWORD A FUTÓMŰ ÁBRÁJA 0 BILD DER ACHSE DRAWING

Részletesebben

ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PART CATALOG

ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PART CATALOG ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PART CATALOG RÁBA 93.0, - MEREVTENGELYÛ MELLSÕ A F UT ÓMÛ STARRE VORDERACHSE A RIGID FRONT AXLE A RÁBA 93., -3 MEREVTENGELYÛ HÁTSÓ C FUTÓMÛ STARRE HINTERACHSE C RIGID

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS CSOPORT RÉSZLET OLDAL FEJEZET GRUPPE 35 DETAIL SEITE ABSCHNITT GROUP DETAIL PAGE SECTION

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS CSOPORT RÉSZLET OLDAL FEJEZET GRUPPE 35 DETAIL SEITE ABSCHNITT GROUP DETAIL PAGE SECTION H0.0- TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS CSOPORT RÉSZLET OLDAL FEJEZET GRUPPE 35 DETAIL SEITE ABSCHNITT GROUP DETAIL PAGE SECTION ELŐSZÓ 03 VORWORT FOREWORD A FUTÓMŰVEK ÁBRÁJA 5 0 BILDER DER ACHSEN

Részletesebben

RÁBA 839.50, -51, -52, -53, -54, -55

RÁBA 839.50, -51, -52, -53, -54, -55 ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG RÁBA 839.50, -5, -5, -53, -5, -55 HAJTOTT MELLS FUTÓMVEK ANGETRIEBENE VORDERACHSEN DRIVEN FRONT AXLES D3.6.008.H.99 RÁBA MAGYAR VAGON- ÉS GÉPGYÁR Rt.

Részletesebben

RÁBA 784.44, -98 884.44

RÁBA 784.44, -98 884.44 ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG RÁBA 78., -8 88. HÁTSÓ FUTÓMŐVEK HINTERACHSEN REAR AXLES D3..06.H.008- RÁBA FUTÓMŐ Kft. H - 00 GYİR Pf. HUNGARY TEL.: 36/6/6-000, 36/6/6-6 FAX: 36/6/6-00

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS H07065.40- CSOPORT RÉSZLET OLDAL FEJEZET GRUPPE DETAIL SEITE ABSCHNITT GROUP DETAIL PAGE SECTION ELŐSZÓ 403 VORWORT FOREWORD A FUTÓMŰVEK ÁBRÁI 5 404 BILDER DER

Részletesebben

RÁBA 945.66, -67,- 85, -86, -88, -89, -99 / 935.66, -67,- 85, -86, -88, -89, -99

RÁBA 945.66, -67,- 85, -86, -88, -89, -99 / 935.66, -67,- 85, -86, -88, -89, -99 ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG RÁBA 95.66, -67,- 85, -86, -88, -89, -99 / 935.66, -67,- 85, -86, -88, -89, -99 TANDEM I / II HÁTSÓ FUTÓMVEK TANDEM I / II HINTERACHSEN TANDEM I / II

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS CSOPORT RÉSZLET OLDAL FEJEZET GRUPPE 5 DETAIL SEITE ABSCHNITT GROUP DETAIL PAGE SECTION ELŐSZÓ 2 0 VORWORT FOREWORD A HAJTÓMŰ Ö. Á. AZONOSÍTÁSA 5 09 IDENTIFIZIERUNG

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTEN

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTEN TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTEN H08383.0- CSOPORT RÉSZLET OLDAL FEJEZET GRUPPE 3 DETAIL SEITE ABSCNITT GROOP DETAIL PAGE SECTION ELŐSZÓ 3 03 VORWORT FOREWORD A FUTÓMŰVEK ÁBRÁI 0 BILDER DER ACHSEN

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS H7000.40 CSOPORT RÉSZLET OLDAL FEJEZET GRUPPE 44 DETAIL SEITE ABSCHNITT GROUP DETAIL PAGE SECTION ELŐSZÓ 403 VORWORT FOREWORD A FUTÓMŰVEK ÁBRÁI 5 404 BILDER

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS H50350.0- CSOPORT RÉSZLET OLDAL FEJEZET GRUPPE DETAIL SEITE ABSCHNITT GROUP DETAIL PAGE SECTION ELŐSZÓ 03 VORWORT FOREWORD A FUTÓMŰ ÁBRÁJA 5 0 BILD DER ACHSE

Részletesebben

ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG

ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG RÁBA 09.9 EGYFOKOZATÚ HÁTSÓ FUTÓMŐVEK EINSTUFIGE HINTERACHSEN SINGLE REDUCTION REAR ALES D..070.H.00 RÁBA FUTÓMŐ Gyártó és Kereskedelmi Kft. H - 900 GYİR

Részletesebben

RÁBA 694.72 / 62, -75 / 65

RÁBA 694.72 / 62, -75 / 65 ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG RÁBA 69.7 / 6, -75 / 65 MELLS ÉS HÁTSÓ FUTÓMVEK VORDER- UND HINTERACHSEN FRONT AND REAR AXLES D3.5053.H.000 RÁBA FUTÓM Gyártó és Kereskedelmi Kft. H -

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS H90070.0 CSOPORT RÉSZLET OLDAL FEJEZET GRUPPE 3 DETAIL SEITE ABSCNITT GROUP DETAIL PAGE SECTION ELŐSZÓ 03 VORWORT FOREWORD A FUTÓMŰVEK ÁBRÁI 5 0 BILDER DER ACHSEN

Részletesebben

RÁBA 843.66 / 834.66; -68

RÁBA 843.66 / 834.66; -68 ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG RÁBA 83. / 83.; -8 83.85 / 83.85, 83.8 / 83.8 T ANDE M I / II HÁTSÓ F UT ÓMÛVE K TANDEM I / II HINTERACHSEN TANDEM I / II REAR AXLES D3..000.H.99 RÁBA

Részletesebben

ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG

ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG RÁBA 360.0 EGYFOKOZATÚ HÁTSÓ FUTÓMŰVEK EINSTUFIGE HINTERACHSEN SINGLE REDUCTION REAR AXLES D3..011.H.00 RÁBA FUTÓMŰ Kft. H-900 Győr, Pf. 11 UNGARN TEL.:

Részletesebben

RÁBA 361.00,-10,-20,-30

RÁBA 361.00,-10,-20,-30 ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG RÁBA 36.00,-0,-0,-30 EGYFOKOZATÚ HÁTSÓ FUTÓMŐVEK EINSTUFIGE HINTERACHSEN SINGLE REDUCTION REAR AXLES D3..0.H.00. RÁBA FUTÓMŐ Kft. H-900 Gyır, Pf. HUNGARY

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS CSOPORT RÉSZLET OLDAL FEJEZET GRUPPE DETAIL SEITE ABSCHNITT GROUP DETAIL PAGE SECTION ELŐSZÓ 2 0 VORWORT FOREWORD A HAJTÓMŰ Ö. Á. AZONOSÍTÁSA 09 IDENTIFIZIERUNG

Részletesebben

RÁBA 013.40, -41, -52, -53, -54

RÁBA 013.40, -41, -52, -53, -54 ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG RÁBA 030, -, -5, -53, -5 EGYFOKOZATÚ HÁTSÓ FUTÓMVEK EINSTUFIGE HINTERACHSEN SINGLE REDUCTION REAR AXLES D3009H99 RÁBA MAGYAR VAGON- ÉS GÉPGYÁR Rt H -

Részletesebben

ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG

ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG RÁBA 309.8,-83 EGYFOKOZATÚ HÁTSÓ FUTÓMŰVEK EINSTUFIGE HINTERACHSEN SINGLE REDUCTION REAR ALES D3..05.H.009. RÁBA FUTÓMŰ Gyártó és Kereskedelmi Kft. H

Részletesebben

RÁBA 574.10 / 40; 574.55 / 65 574.20 / 50; 574.56 / 66

RÁBA 574.10 / 40; 574.55 / 65 574.20 / 50; 574.56 / 66 ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG RÁBA 57.0 / 0; 57.55 / 5 57.0 / 50; 57.5 / NEDVESFÉKES MUNKAGÉP FUTÓMVEK ARBEITSMASCHINENACHSEN MIT NASSBREMSEN ALES FOR POWER-MACHINES WITH WET-BRAKES

Részletesebben

RÁBA 576.73, -74, -75, -76, -77

RÁBA 576.73, -74, -75, -76, -77 ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG RÁBA 7.7, -7, -7, -7, -77 NEDVESFÉKES MUNKAGÉP FUTÓMVEK ARBEITSMASCHINENACHSEN MIT NASSBREMSEN AXLES FOR POWER-MACHINES WITH WET-BRAKES D.8.000.H.00 RÁBA

Részletesebben

2T Engine / Disk Brake

2T Engine / Disk Brake 2T Engine / Disk Brake E01 HENGER SZETT, CYLINDER SET 1 E0101-MMA-0001 HENGERFEJ CYLINDER HEAD 1 2 E0102-MMA-0000 HENGERFEJ TÖMÍTÉS GASKET CYLINDER HEAD 1 3 E0103-MMA-0000 GYÚJTÓ GYERTYA BPR6HS SPARK PLUG

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS H0700.0 CSOPORT RÉSZLET OLDAL FEJEZET GRUPPE DETAIL SEITE ABSCHNITT GROUP DETAIL PAGE SECTION ELŐSZÓ 0 VORWORT FOREWORD A FUTÓMŰ ÁBRÁJA 5 0 BILD DER ACHSE DRAWINGS

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS CSOPORT RÉSZLET OLDAL FEJEZET GRUPPE 35 DETAIL SEITE ABSCHNITT GROUP DETAIL PAGE SECTION

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS CSOPORT RÉSZLET OLDAL FEJEZET GRUPPE 35 DETAIL SEITE ABSCHNITT GROUP DETAIL PAGE SECTION H005.0- TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS CSOPORT RÉSZLET OLDAL FEJEZET GRUPPE 35 DETAIL SEITE ABSCHNITT GROUP DETAIL PAGE SECTION ELŐSZÓ 03 VORWORT FOREWORD A FUTÓMŰVEK ÁBRÁI 5 0 BILDER DER

Részletesebben

ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG

ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG RÁBA 09.00 EGYFOKOZATÚ HÁTSÓ FUTÓM EINSTUFIGE HINTERACHSE SINGLE REDUCTION REAR ALE D3..07.H.00- MR535-5-0 RÁBA FUTÓM Kft. H - 900 GYR P.O.B. HUNGARY

Részletesebben

WWW.LINEAMOTOR.HU. linea 50QT-6 PARTS CATALOGUE. linea 50QT-6 YY50QT01000. Model Part No. 图 1 消 声 器. 价 格 合 计 Total. Description

WWW.LINEAMOTOR.HU. linea 50QT-6 PARTS CATALOGUE. linea 50QT-6 YY50QT01000. Model Part No. 图 1 消 声 器. 价 格 合 计 Total. Description 图 Draft 消 声 器 Kipufogó PARTS CATALOGUE YY50QT0000 YY50QT0000 Kipufogó dob Exhaust Muffler YY50QT0000 gyűrű Washer, Exhaust Outlet 3 YY50QT00003 alátét Washer YY50QT0000 Cap Nut, M6 5 YY50QT00005 díszítő

Részletesebben

ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG

ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG RÁBA 77. / 77.0 NEDVESFÉKES MUNKAGÉP FUTÓMŐVEK ARBEITSMASCHINENACHSEN MIT NASSBREMSEN AXLES FOR POWER-MACHINES WITH WET-BRAKES D.8.00.H.009 RÁBA FUTÓMŐ

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENS

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENS TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENS H000.0- CSOPORT RÉSZLET OLDAL FEJEZET GRUPPE DETAIL SEITE ABSCHNITT GROUP DETAIL PAGE SECTION ELŐSZÓ 0 VORWORT FOREWORD A FUTÓMŰ ÁBRJA 0 BILD DER ACHSE DRAWING

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS CSOPORT RÉSZLET OLDAL FEJEZET GRUPPE 35 DETAIL SEITE ABSCHNITT GROUP DETAIL PAGE SECTION

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS CSOPORT RÉSZLET OLDAL FEJEZET GRUPPE 35 DETAIL SEITE ABSCHNITT GROUP DETAIL PAGE SECTION H0095.0- TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS CSOPORT RÉSZLET OLDAL FEJEZET GRUPPE 35 DETAIL SEITE ABSCHNITT GROUP DETAIL PAGE SECTION ELŐSZÓ 03 VORWORT FOREWORD A FUTÓMŰVEK ÁBRÁJA 5 0 BILDER DER

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS CSOPORT RÉSZLET OLDAL FEJEZET GRUPPE 34 DETAIL SEITE ABSCHNITT GROUP DETAIL PAGE SECTION

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS CSOPORT RÉSZLET OLDAL FEJEZET GRUPPE 34 DETAIL SEITE ABSCHNITT GROUP DETAIL PAGE SECTION H098.0- TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS CSOPORT RÉSZLET OLDAL FEJEZET GRUPPE DETAIL SEITE ABSCHNITT GROUP DETAIL PAGE SECTION ELŐSZÓ 0 VORWORT FOREWORD A FUTÓMŰVEK ÁBRÁI 0 BILDER DER ACHSEN

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS CSOPORT RÉSZLET OLDAL FEJEZET GRUPPE 35 DETAIL SEITE ABSCHNITT GROUP DETAIL PAGE SECTION

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS CSOPORT RÉSZLET OLDAL FEJEZET GRUPPE 35 DETAIL SEITE ABSCHNITT GROUP DETAIL PAGE SECTION H0099.0- TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS CSOPORT RÉSZLET OLDAL FEJEZET GRUPPE 35 DETAIL SEITE ABSCHNITT GROUP DETAIL PAGE SECTION ELŐSZÓ 03 VORWORT FOREWORD A FUTÓMŰVEK ÁBRÁJA 5 0 BILDER DER

Részletesebben

FRAME ASSEMBLY 零 部 件 目 录 PART CATELAG 序 号 S/ N 零 部 件 代 号 Part No Description 数 量 Quantit All S7 S6;S11 1 511000-130 FRAME JOINT ASSY VÁZ 1 x 2

FRAME ASSEMBLY 零 部 件 目 录 PART CATELAG 序 号 S/ N 零 部 件 代 号 Part No Description 数 量 Quantit All S7 S6;S11 1 511000-130 FRAME JOINT ASSY VÁZ 1 x 2 FRAME ASSEMBLY 零 部 件 目 录 PART CATELAG MODELL 序 号 S/ N 零 部 件 代 号 Part No Description 数 量 Quantit All S7 S6;S11 1 511000-130 FRAME JOINT ASSY VÁZ 1 x 2 512100-051 BUMPER GALLYTÖRŐ 1 x 512100-052 BUMPER GALLYTÖRŐ

Részletesebben

ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG

ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG RÁBA 62.00, -0 SZÖGHAJTÁS WINKELTRIEB ANGULAR DRIVE D.9.002.H.200 RÁBA FUTÓMŐ Kft. H-9002 Gyır, Pf. HUNGARY TEL.: 6/96/62-000, 6/96/62-65 FA: 6/96/62-900

Részletesebben

ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG

ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG RÁBA 7. NEDVESFÉKES MUNKAGÉP FUTÓMVEK ARBEITSMASCHINENACHSEN MIT NASSBREMSEN AXLES FOR POWER-MACHINES WITH WET-BRAKES RÁBA MAGYAR VAGON- ÉS GÉPGYÁR RT

Részletesebben

OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY

OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY Tartalékalkatrészek - Spare parts B24H - B28H OPTIMUM 6 Tartalékalkatrészek - Spare parts B24H - B28H 6.1 Áttekintés - Overview B24H 37 OPTIMUM Tartalékalkatrészek - Spare parts B24H - B28H 6.1.1 Tartalékalkatrész

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS H075.0- CSOPORT RÉSZLET OLDAL FEJEZET GRUPPE DETAIL SEITE ABSCHNITT GROUP DETAIL PAGE SECTION ELŐSZÓ 0 VORWORT FOREWORD A FUTÓMŰVEK ÁBRÁJA 0 BILD DER ACHSEN

Részletesebben

Hogyan használja az OROS online pótalkatrész jegyzéket?

Hogyan használja az OROS online pótalkatrész jegyzéket? Hogyan használja az OROS online pótalkatrész jegyzéket? Program indítása/program starts up Válassza ki a weblap nyelvét/choose the language of the webpage Látogasson el az oros.hu weboldalra, majd klikkeljen

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS H10660.0-1 CSOPORT RÉSZLET OLDAL FEJEZET GRUPPE 35 DETAIL SEITE ABSCNITT GROUP DETAIL PAGE SECTION ELŐSZÓ 03 VORWORT FOREWORD A FUTÓMŰVEK ÁBRÁI 5 0 BILDER DER

Részletesebben

WWW.LINEAMOTOR.HU LINEA BRAVER 50 PARTS CATALOGUE. 价 格 合 计 Total 消 声 器 图 1 LINEA BRAVER 50 YYB950QT01000. Model Part No.

WWW.LINEAMOTOR.HU LINEA BRAVER 50 PARTS CATALOGUE. 价 格 合 计 Total 消 声 器 图 1 LINEA BRAVER 50 YYB950QT01000. Model Part No. 图 Draft 消 声 器 EXHAUST MUFFLER PARTS CATALOGUE YYB90QT0000 YYB90QT000 Kipufogó dob Pipe, Exhaust Muffler YYB90QT000 könyökcső Front Tube, Exhaust Muffler 3 YYB90QT0003 alátét Washer, Exhaust Outlet 4 GB/T93-φ6

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTEN

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTEN TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTEN H093909.0- CSOPORT RÉSZLET OLDAL FEJEZET GRUPPE 36 DETAIL SEITE ABSCNITT GROOP DETAIL PAGE SECTION ELŐSZÓ 3 03 VORWORT FOREWORD A FUTÓMŰVEK ÁBRÁI 6 0 BILDER DER

Részletesebben

RÁBA / 60, -71 / 61

RÁBA / 60, -71 / 61 ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG RÁBA 9.70 / 0, -7 / MELLS ÉS HÁTSÓ FUTÓMVEK VORDER- UND HINTERACHSEN FRONT AND REAR AXLES D3.505.H.000 RÁBA FUTÓM Gyártó és Kereskedelmi Kft. H - 900

Részletesebben

Megfelelőségi tanúsítvány Kezelési utasítás Alkatrész katalógus

Megfelelőségi tanúsítvány Kezelési utasítás Alkatrész katalógus HU Megfelelőségi tanúsítvány Kezelési utasítás Alkatrész katalógus He-Va Vip-Roller 3.3 4.5 m N. A. Christensensvej 34 DK-7900 Nykøbing Mors Tel: +45 9772 4288 Fax:+45 9772 2112 www.he-va.com 2 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

ELŐSZÓ VORWORT FOREWORD A FUTÓMŰVEK ÁBRÁJA BILD DER ACHSEN DRAWING OF THE AXLES

ELŐSZÓ VORWORT FOREWORD A FUTÓMŰVEK ÁBRÁJA BILD DER ACHSEN DRAWING OF THE AXLES TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS H038.0- CSOPORT RÉSZLET OLDAL FEJEZET GRUPPE 35 DETAIL SEITE ABSCHNITT GROUP DETAIL PAGE SECTION ELŐSZÓ 03 VORWORT FOREWORD A FUTÓMŰVEK ÁBRÁJA 5 0 BILD DER ACHSEN

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTEN

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTEN TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTEN H06833.0- CSOPORT RÉSZLET OLDAL FEJEZET GRUPPE 36 DETAIL SEITE ABSCNITT GROOP DETAIL PAGE SECTION ELŐSZÓ 3 03 VORWORT FOREWORD A FUTÓMŰVEK ÁBRÁI 6 0 BILDER DER

Részletesebben

Serial no. Description Order code Weight Piece no. Ordering possibility Price Note Picture. BT612 1100 1 Yes. BT622 600 1 Yes Ø 154 mm cast iron disc

Serial no. Description Order code Weight Piece no. Ordering possibility Price Note Picture. BT612 1100 1 Yes. BT622 600 1 Yes Ø 154 mm cast iron disc Type BT6877K Special Elpumps Kft. Fehérgyarmat, Szatmári u. 21. Tel.: +36-44/510-530 Fax.: +36-44/510-535 E-mail.: info@elpumps.hu Home Page: www.elpumps.hu Serial no. Description Order code Weight Piece

Részletesebben

SPARE PARTS LIST MODEL NO. DBC4510 PAGE 1 ITEM PART NO. DESCRIPTION QTY NOTE

SPARE PARTS LIST MODEL NO. DBC4510 PAGE 1 ITEM PART NO. DESCRIPTION QTY NOTE SPARE PARTS LIST PAGE 1 ITEM PART NO. DESCRIPTION QTY NOTE 001 386100100 Rövid blokk 45 köb-cm DBC4500-1 INC. 2,3,6-9,13-17 002 386131010 #Henger, átméro=43 mm 1 003 386132000 #Dugattyú, komplett 1 INC.

Részletesebben

BTSZ 600 Special. Type

BTSZ 600 Special. Type Type BTSZ 600 Special Elpumps Kft. Fehérgyarmat, Szatmári u. 21. Tel.: +36-44/510-530 Fax.: +36-44/510-535 E-mail.: info@elpumps.hu Home Page: www.elpumps.hu Serial no. Description Order code Weight Piece

Részletesebben

RÁBA , -57, -58

RÁBA , -57, -58 ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG RÁBA 839.56, -57, -58 HAJT OT T MELLSÕ F UT ÓMÛVE K ANGETRIEBENE VORDERACHSEN DRIVEN FRONT AXLES D3.6.0053.H.99 RÁBA MAGYAR VAGON- ÉS GÉPGYÁR Rt. H -

Részletesebben

Megfelelőségi Tanúsítvány Kezelési utasítás Alkatrész jegyzék

Megfelelőségi Tanúsítvány Kezelési utasítás Alkatrész jegyzék Megfelelőségi Tanúsítvány Kezelési utasítás Alkatrész jegyzék HU He-Va Tip-Roller 4,5m 5,4m 6,3m (kivéve 6,3m 620mm Cambridge) N. A. Christensensvej 34 DK-7900 Nykøbing Mors Tel: +45 9772 4288 Fax:+45

Részletesebben

1 40210T090003 2 40480B700000 3 40450B130003 4 40100B700000 5 40001T090003 6 40600B420000 6 40600B700000 7 40270B540001 8 B01591005065 9 40680B700000

1 40210T090003 2 40480B700000 3 40450B130003 4 40100B700000 5 40001T090003 6 40600B420000 6 40600B700000 7 40270B540001 8 B01591005065 9 40680B700000 1 40210T090003 2 40480B700000 3 40450B130003 4 40100B700000 5 40001T090003 6 40600B420000 6 40600B700000 7 40270B540001 8 B01591005065 9 40680B700000 10 B04171012555 11 40300B980003 12 40500B420000 12

Részletesebben

Makita Werkzeug Ges.m.b.H. Kolpingstrasse 13, 1230 Wien Tel: 01 / * Fax: 01 / Mail: Web:

Makita Werkzeug Ges.m.b.H. Kolpingstrasse 13, 1230 Wien Tel: 01 / * Fax: 01 / Mail: Web: Kolpingstrasse 3, 30 Wien Tel: 0 / 66 7 30-0* Fax: 0 / 66 7 30-40 Seite / (c) 07 by Makita Austria. All Rights Reserved. Änderungen und Irrtümer vorbehalten / MSIO V.0 / Monday 6th of February 07 05:08:

Részletesebben

OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY

OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY 6 6.1 Tartalék alkatrész rajz - Explosion drawing 36 OPTIMUM 6.1.1 Fúrófej - Drilling head 83 84 41 97 141 81 57 140 33 63 80 93 96 56 86 72 89 91 5 51 42 147 43 73 74 75 139 27 201 98 95 148 29 103 82

Részletesebben

OPTIMUM. 7 Tartalékalkatrészek - Spare parts S350 G. 7.1 Rajz - Explosion drawing - S350 G. Tartalékalkatrészek - Spare parts S350 G

OPTIMUM. 7 Tartalékalkatrészek - Spare parts S350 G. 7.1 Rajz - Explosion drawing - S350 G. Tartalékalkatrészek - Spare parts S350 G R OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY Tartalékalkatrészek - Spare parts S350 G 7 Tartalékalkatrészek - Spare parts S350 G 7.1 Rajz - Explosion drawing - S350 G 49 10.4.07 K:\AA Optimum\EREDETI manuals\metal_belt_saws\s350g\h\s350g_parts.fm

Részletesebben

RÁBA ;-15;-16;-19;-20;-22;-23

RÁBA ;-15;-16;-19;-20;-22;-23 ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG RÁBA 939.09;-5;-6;-9;-0;-;-3 HAJTOTT MELLSİ FUTÓMŐVEK ANGETRIEBENE VORDERACHSE DRIVEN FRONT AXLES D3..00.H.97 RÁBA MAGYAR VAGON- ÉS GÉPGYÁR Rt. H - 900

Részletesebben

Makita Werkzeug Ges.m.b.H. Kolpingstrasse 13, 1230 Wien Tel: 01 / 616 27 30-0* Fax: 01 / 616 27 30-40 Mail: verkauf@makita.at Web: www.makita.

Makita Werkzeug Ges.m.b.H. Kolpingstrasse 13, 1230 Wien Tel: 01 / 616 27 30-0* Fax: 01 / 616 27 30-40 Mail: verkauf@makita.at Web: www.makita. Kolpingstrasse 3, 30 Wien Tel: 0 / 66 7 30-0* Fax: 0 / 66 7 30-0 Makita Service Information / Model: LC30 Seite /6 (c) 06 by Makita Austria. All Rights Reserved. Änderungen und Irrtümer vorbehalten / MSIO

Részletesebben

NO. CODE F02 前 叉 FORK ASSY. NO. CODE 0

NO. CODE F02 前 叉 FORK ASSY. NO. CODE 0 NO. CODE 1 40480N120000 TÜKÖR JOBB 2 40450N120000 TÜKÖR BAL 3 40030J000022 KORMÁNYSÚLY 4 40210N120000 GÁZMARKOLAT 5 40600N120001 KORMÁNYKAPCSOLÓ JOBB 6 40300T740001 GÁZBOWDEN 7 B02000501025 CSAVAR M5 10

Részletesebben

第 1 页, 共 18 页 E02_1 V49FM.11A 离 合 器 部 件 E02_1 CLUCTH ASSY. Qty/U nit NO. CODE 0

第 1 页, 共 18 页 E02_1 V49FM.11A 离 合 器 部 件 E02_1 CLUCTH ASSY. Qty/U nit NO. CODE 0 1 B08010002000 ZÉGER 20 1 2 17307N04F000 HÉZAGOLÓ 1 3 17306N04F000 PERSELY 1 4 17305N04F000 FOGASKERÉK 1.FOK.HAJTOTT 1 5 17312N04F000 FOGASKERÉK 4.FOK.HAJTOTT 1 6 B08010002500 ZÉGER 1 7 17310N04F000 HÉZAGOLÓ

Részletesebben

MELLÉKLET / ANNEX. EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT-hoz for EU DECLARATION OF CONFORMITY

MELLÉKLET / ANNEX. EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT-hoz for EU DECLARATION OF CONFORMITY TRACON BUDAPEST KFT. TRACON BUDAPEST LTD. 2120 DUNAKESZI, PALLAG U. 23. TEL.: (27) 540-000, FAX: (27) 540-005 WWW.TRACON.HU EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT, a 79/1997. (XII. 31.) IKIM számú és a 374/2012.

Részletesebben

M10 A2, retaining nut for the impeller 9 Washer 1 No. 10 A2 Spring washer for the impeller retaining nut 10 Washer 1 No

M10 A2, retaining nut for the impeller 9 Washer 1 No. 10 A2 Spring washer for the impeller retaining nut 10 Washer 1 No VB25/ 1300 Inox Type Serial no. Description Order code Weight Piece no. Ordering possibility Price Note Picture 1 Pump case JPV413 730 1 Yes 2 Screw 1 No 3 O ring 17*3 OR8 1 No 4 Plastic cap 2 No 5 O ring

Részletesebben

1 15910314002X TŐCSAVAR ALSÓ 2 B01070605064 CSAVAR M6X50 3 150123050000 BLOKKSZILENT 4 160073070000 BREZONSTIFT 5 15001306001Z BLOKKFELEK 6

1 15910314002X TŐCSAVAR ALSÓ 2 B01070605064 CSAVAR M6X50 3 150123050000 BLOKKSZILENT 4 160073070000 BREZONSTIFT 5 15001306001Z BLOKKFELEK 6 NO. CODE 1 15910314002X TŐCSAVAR ALSÓ 2 B01070605064 CSAVAR M6X50 3 150123050000 BLOKKSZILENT 4 160073070000 BREZONSTIFT 5 15001306001Z BLOKKFELEK 6 150163060010 FŐTENGELYCSAPÁGY 7 150143060000 OLAJGYŰRŰ

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

Makita Werkzeug Ges.m.b.H. Kolpingstrasse 13, 1230 Wien Tel: 01 / * Fax: 01 / Mail: Web:

Makita Werkzeug Ges.m.b.H. Kolpingstrasse 13, 1230 Wien Tel: 01 / * Fax: 01 / Mail: Web: Kolpingstrasse, 0 Wien Tel: 0 / 66 7 0-0* Fax: 0 / 66 7 0-40 Makita Service Information / Model: LS074FL Seite /9 (c) 07 by Makita Austria. All Rights Reserved. Änderungen und Irrtümer vorbehalten / MSIO

Részletesebben

WORKSHOP MANUAL REAR AXLES RF17N/H R17N/H

WORKSHOP MANUAL REAR AXLES RF17N/H R17N/H WORKSHOP MANUAL REAR AXLES RF17N/H R17N/H MARMON-HERRINGTON ALL WHEEL DRIVE 13001 Magisterial Drive Louisville, KY 40223 (502) 253-0277 (800) 227-0727 Fax (502) 253-0317 E-mail: info@marmon-herrington.com

Részletesebben

GÁZARMATÚRA. Gas valve and pressure regulator with electromagnetic locking

GÁZARMATÚRA. Gas valve and pressure regulator with electromagnetic locking GÁZARMATÚRA Gas valve and pressure regulator with electromagnetic locking A 8089-101/A Szerelt gázarmatúra Valve complete B 8095-200 Szelepszár Main valve disk bar C 8072-200 Parafatömítés (egy lyukú)

Részletesebben

101 Alváz Chassis 108 Fűgy.fogantyú Catcher holder 115a Első kerék "A" típus Wheel front Type A 118b Hátsó dísztárcsa "B" típus Wheelcap rear Type B

101 Alváz Chassis 108 Fűgy.fogantyú Catcher holder 115a Első kerék A típus Wheel front Type A 118b Hátsó dísztárcsa B típus Wheelcap rear Type B 101 Alváz Chassis 108 Fűgy.fogantyú Catcher holder 115a Első kerék "A" típus Wheel front Type A 118b Hátsó dísztárcsa "B" típus Wheelcap rear Type B 125 Szárnyas anya Wing nut 102 Motor E-Motor 109 Motor

Részletesebben

第 1 页, 共 29 页 JCK(Q16-00)-QJ50QT-22D(45KM) -1A CODE NO.

第 1 页, 共 29 页 JCK(Q16-00)-QJ50QT-22D(45KM) -1A CODE NO. NO. CODE 1 40100B490000 KORMÁNY 2 40001B450000 MARKOLAT BAL 3 40455B490000 ANYA BAL 4 40450B490000 TÜKÖR BAL 5 40480B490000 TÜKÖR JOBB 6 40485B490000 ANYA JOBB 7 40210B460000 GÁZMARKOLAT 8 40300B490002

Részletesebben

Alkatrész Börze. Cikkszám Cikkmegnevezés Description

Alkatrész Börze. Cikkszám Cikkmegnevezés Description Alkatrész Börze Cikkszám Cikkmegnevezés Description Nettó eladási ár Ft-ban Price EUR 10104014 CSATLAKOZO THREADED UNION 32 0,11 10153997 CSATLAKOZO WIRE CONNECTOR 1355 4,59 10206320 KULCS KEY 185 0,63

Részletesebben

2.. Gumi távtartót * 3.. Olajtömítés 4.. Niet Meer Leverbaar 5. 2-Weg Verbinding 6. Mixer olajszűrő 7. Vákuum benzincsapot 8.. Niet Meer Leverbaar 9.

2.. Gumi távtartót * 3.. Olajtömítés 4.. Niet Meer Leverbaar 5. 2-Weg Verbinding 6. Mixer olajszűrő 7. Vákuum benzincsapot 8.. Niet Meer Leverbaar 9. 1 2.. Gumi távtartót * 3.. Olajtömítés 4.. Niet Meer Leverbaar 5. 2-Weg Verbinding 6. Mixer olajszűrő 7. Vákuum benzincsapot 8.. Niet Meer Leverbaar 9. Ball Ring, komplett 10. Üzemanyag tartály 10. Niet

Részletesebben

Kúpos illesztőszeg DIN 1 A 1 A 4 ISO 2339 UNI. Kúpos illesztőszeg. 1) This size is not DIN standardised. NB

Kúpos illesztőszeg DIN 1 A 1 A 4 ISO 2339 UNI. Kúpos illesztőszeg. 1) This size is not DIN standardised. NB Kúpos illesztőszeg Kúpos illesztőszeg DIN 1 2339 A 1 A 4 1) This size is not DIN standardised. NB 1) The nominal length L does not include the rounded ends c with tolerance js15. 2) The choice and position

Részletesebben

1 40001T090003 MARKOLAT BAL 2 40450B860000 TÜKÖR BAL 3 40480B860000 TÜKÖR JOBB 4 40466T440000 TÜKÖRTALP 5 40100B860000 KORMÁNY 6 40600B910001

1 40001T090003 MARKOLAT BAL 2 40450B860000 TÜKÖR BAL 3 40480B860000 TÜKÖR JOBB 4 40466T440000 TÜKÖRTALP 5 40100B860000 KORMÁNY 6 40600B910001 NO. CODE 1 40001T090003 MARKOLAT BAL 2 40450B860000 TÜKÖR BAL 3 40480B860000 TÜKÖR JOBB 4 40466T440000 TÜKÖRTALP 5 40100B860000 KORMÁNY 6 40600B910001 KORMÁNYKAPCSOLÓ JOBB 7 40210T090003 GÁZMARKOLAT 8

Részletesebben

F0101-MRS-0000 VÁZ FRAME

F0101-MRS-0000 VÁZ FRAME Magnet RS F01 FRAME 1 F0101-MRS-0000 VÁZ FRAME 1-4232,00 2 F0102-MMA-0000 BLOKK TARTÓ TENGELY 12X280mm E/G MOUNTING BOLT, 1 (12X280mm) 1-117,00 4 F0104-MMA-0000 HIMBA TARTÓ CSAVAR E/G MOUNTING BOLT, 2

Részletesebben

ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG

ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG RÁBA 7., 7. NEDVESFÉKES MUNKAGÉP FUTÓMVEK ARBEITSMASCHINENACHSEN MIT NASSBREMSEN AXLES FOR POWER-MACHINES WITH WET-BRAKES D.8.000.H.00 RÁBA FUTÓM Kft.

Részletesebben

Modell típus: WITL100FR. www.mosogepszerviz.info

Modell típus: WITL100FR. www.mosogepszerviz.info Modell típus: WITL100FR Általános jegyzet Technikai Dokumentáció irányelvei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Modell típus: ISA60VFR. termékkód: 43056

Modell típus: ISA60VFR. termékkód: 43056 Modell típus: ISA60VFR termékkód: 43056 Általános jegyzet Technikai Dokumentáció irányelvei ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

BKV Zrt. 15/T-151/13. 1. számú melléklet. Fékalkatrészek beszerzése - Ajánlati árak táblázata. Nettó ajánlati összérték (Ft/év)

BKV Zrt. 15/T-151/13. 1. számú melléklet. Fékalkatrészek beszerzése - Ajánlati árak táblázata. Nettó ajánlati összérték (Ft/év) BKV Zrt. 15/T-151/13. T.sz. Anyag megnevezés Rajzszám Darabszám (db/év) Nettó ajánlati egységár (Ft/db) I. rész: Gumikerekes jármővek légrendszeri csatlakozó elemeinek, fittingeinek szállítása 1. Csatlakozó

Részletesebben

Makita Werkzeug Ges.m.b.H. Kolpingstrasse 13, 1230 Wien Tel: 01 / * Fax: 01 / Mail: Web:

Makita Werkzeug Ges.m.b.H. Kolpingstrasse 13, 1230 Wien Tel: 01 / * Fax: 01 / Mail: Web: Kolpingstrasse 3, 30 Wien Tel: 0 / 66 7 30-0* Fax: 0 / 66 7 30-0 Makita Service Information / Model: DBC30 Seite /8 (c) 06 by Makita Austria. All Rights Reserved. Änderungen und Irrtümer vorbehalten /

Részletesebben

SPARE PARTS LIST MODEL NO. LS1013 PAGE 1 ITEM PART NO. DESCRIPTION QTY NOTE

SPARE PARTS LIST MODEL NO. LS1013 PAGE 1 ITEM PART NO. DESCRIPTION QTY NOTE PAGE 1 001 911373-5 Trapézfeju csavar M6x50 911373 4 002 154568-9 Motorház LS1013 1 003 265995-6 Önmetszo csavar M4x18* 2 004 416075-3 Motorház hátsó fedele LS1013 1 005 631219-6 Szabályozó elektronika

Részletesebben

Retrosa 125 (ym.2010)

Retrosa 125 (ym.2010) Retrosa 125 (ym.2010) F01 FRAME 1 F0101-4BA-0000 VÁZ BODY COMP FRAME 120 1 2 F0102-4BA-0000 BLOKK TARTÓ, KOMPLET ENG HANGER ASSY 20 1 3 F0103-4BA-0000 BLOKK TARTÓ BRKT ENG HANGER 20 1 4 F0104-4BA-0000

Részletesebben

SPARE PARTS LIST MODEL NO. DCS6000I PAGE 1 ITEM PART NO. DESCRIPTION QTY NOTE

SPARE PARTS LIST MODEL NO. DCS6000I PAGE 1 ITEM PART NO. DESCRIPTION QTY NOTE SPARE PARTS LIST PAGE 1 ITEM PART NO. DESCRIPTION QTY NOTE 001 029130001 #Henger/dugattyú, komplett, átm 1 INC. 2 002 029132000 Dugattyú, komplett, átméro=46 1 INC. 3-5 003 029132020 Dugattyúgyuru, átméro=46

Részletesebben

CRANKSHAFT COMP 1 12220QN01000 2 09140Q160801 3 09160Q160804 4 09420Q050802 5 12111QN01000 6 12140QN01000 7 12151QM08000 8 09381Q170801

CRANKSHAFT COMP 1 12220QN01000 2 09140Q160801 3 09160Q160804 4 09420Q050802 5 12111QN01000 6 12140QN01000 7 12151QM08000 8 09381Q170801 0QM08000 2 5QM08000 3 09380Q080 4 02304Q06002 5 0960Q060805 6 0908Q08087 7 70QM08000 8 09280Q95080 9 0204Q060202 0 76QM08000 75QM08000 2 09280Q57080 3 0204Q060202 4 0959Q080804 5 0968Q080807 6 4QN0000

Részletesebben

SPARE PARTS LIST MODEL NO. DCS431 PAGE 1 ITEM PART NO. DESCRIPTION QTY NOTE

SPARE PARTS LIST MODEL NO. DCS431 PAGE 1 ITEM PART NO. DESCRIPTION QTY NOTE SPARE PARTS LIST PAGE 1 ITEM PART NO. DESCRIPTION QTY NOTE 001 908005205 TORX hengeresfeju csavar M5x20 4 002 001142012 Kapocsvas 1 003 965401011 Gumicsoszáj 1 004 001131150 Nyomáscsökkento szelep 1 005

Részletesebben

F02 前 叉 总 成 FRONT FORK ASSY.

F02 前 叉 总 成 FRONT FORK ASSY. NO. CODE 1 40101BWDT000 KORMÁNY 2 B02551005065 CSAVAR M10X1,25X50 3 B04011012555 ANYA M10X1.25 4 40001B540000 MARKOLAT BAL 5 40210B540000 GÁZMARKOLAT 6 B07000001005 ALÁTÉT 10 7 B07030001005 ALÁTÉT 10 8

Részletesebben

NO. CODE 0 F02 前 叉 总 成 FRONT FORK ASSY.

NO. CODE 0 F02 前 叉 总 成 FRONT FORK ASSY. NO. CODE 1 40450B430000 TÜKÖR BAL 2 40480B430000 TÜKÖR JOBB 3 B02050802565 CSAVAR M8X25 4 40186BNAT000 CSAVAR 8X25 BALMENETES 5 B07000000805 ALÁTÉT 8 6 40100J4CT000 KORMÁNY 7 40001J4AT000 MARKOLAT BAL

Részletesebben

Wheel axles and tyres and other parts of locomotives or rolling stock

Wheel axles and tyres and other parts of locomotives or rolling stock Wheel axles and tyres and other parts of locomotives or rolling stock Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/41251653.aspx External tender id 408811-2013 Tender type Tender Document type Additional

Részletesebben

CSONKA JÁNOS JÁRMŰSZERELVÉNYGYÁRTÓ RÉSZLEG

CSONKA JÁNOS JÁRMŰSZERELVÉNYGYÁRTÓ RÉSZLEG CSONKA JÁNOS JÁRMŰSZERELVÉNYGYÁRTÓ RÉSZLEG Új gyártott termékek: kompresszorok, kenőolajszűrők, olajszűrő fejek, kenőolajhűtő, pneumatikus kürt Felújított termékek: kompresszorok, olajhűtők, Pótalkatrészek:

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben