RÁBA / 40; / / 50; / 66

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RÁBA 574.10 / 40; 574.55 / 65 574.20 / 50; 574.56 / 66"

Átírás

1 ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG RÁBA 57.0 / 0; / / 50; 57.5 / NEDVESFÉKES MUNKAGÉP FUTÓMVEK ARBEITSMASCHINENACHSEN MIT NASSBREMSEN ALES FOR POWER-MACHINES WITH WET-BRAKES D H.00 RÁBA FUTÓM Gyártó és Kereskedelmi Kft. H GYR P.O.B. HUNGARY TEL.: 3/9/-000 3/9/-5 FA: 3/9/

2 KMU-0.5- TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENS H CSOPORT RÉSZLET OLDAL FEJEZET GRUPPE 3 DETAIL SEITE ABSCHNITT GROUP DETAIL PAGE SECTION ELSZÓ 3 03 VORWORT FOREWORD A FUTÓMVEK ÁBRÁI 0 BILDER DER ACHSEN DRAWINGS OF THE ALES A FUTÓM ÉS A HAJTÓM Ö. Á. AZONOSÍTÁSA 8 09 IDENTIFIZIERUNG DER ACHSE UND DES ZSB. ACHSGETRIEBES IDENTIFICATION OF THE ALE AND THE DIFFERENTIAL CARRIER HEAD ASSY. FUTÓM Ö. Á., HAJTÓM Ö. Á.0 0 ZSB. ACHSE, ZSB. ACHSGETRIEBE ALE ASSY., DIFFERENTIAL CARRIER HEAD ASSY. HAJTÓMHÁZ 5 50 ACHSGETRIEBEGEHÄUSE DIFFERENTIAL CARRIER HOUSING HAJTÓM 9 0 ACHSGETRIEBE DIFFERENTIAL HÍDHÁZ, IKERCSUKLÓS FÉLTENGELY Ö. Á ACHSKÖRPER, ACHSWELLE, ZSB. DOPPELGELENKWELLE MIT ACHSWELLEN ALE HOUSING, ALE SHAFT WITH DOUBLE JOINT ASSY. HÍDHÁZ, FÉLTENGELY 37 80/ ACHSKÖRPER, ACHSWELLE ALE HOUSING ALE SHAFT KIEGYENLÍTMZÁR 5 50 AUSGLEICHSPERRE DIFFERENTIAL LOCK

3 KMU-0.- 3

4 TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENS H CSOPORT RÉSZLET OLDAL FEJEZET GRUPPE 3 DETAIL SEITE ABSCHNITT GROUP DETAIL PAGE SECTION BOLYGÓM 5 50 PLANETENGETRIEBE PLANETARY KERÉKAGY RADNABE WHEEL HUB FÉK BREMSE BRAKE AIÁL NYOMTÁVRÚD, KETTS MKÖDTETÉS KORMÁNYMUNKAHENGER AIALSSPURSTANGE, DOPPEL WIRKENDE LENKARBEITSZYLINDERS AIAL TIE ROD, DOUBLE-ACTING STEERING POWER CYLINDER MEGJEGYZÉSEK 90 BEMERKUNGEN REMARKS SZÁMINDE 70 9 NUMMERVERZEICHNIS NUMERICAL INDE KMU-0.-

5 ELSZÓ A Ez az "ALKATRÉSZKATALÓGUS " a RÁBA 57.0/-0; -0/-50; -55/-5; -5/- típusú futómvek alkatrészeit ismerteti. Az "ALKATRÉSZKATALÓGUS" használata eltt kérjük az alábbiak gondos tanulmányozását:. Az "ALKATRÉSZKATALÓGUS"-ban a futómvek tételeit "RÉSZLET"-ekre bontva adjuk meg, a TARTALOMJEGYZÉK"- ben felsoroltak szerint.. A "RÉSZLET"-ek elején ábrákon mutatjuk be a "RÉSZLET" -ben szerepl egységek sorszámozott tételeit. 3. Az ábrák utáni "ALKATRÉSZJEGYZÉK LAP"-ok a tárgyalt "RÉSZLET"-re vonatkozó alábbi adatokat tartalmazzák: 3. A tételeket az ábra sorszámozása szerint. Az ábrán nem szerepl alkatrész-változatokat nullával kezdd sorszámmal jelöljük (Pl.: 0, 0). 3. Az egyes sorszámokhoz tartozó rajzszámot, szabványszámot, törzsszámot, megnevezést és darabszámot, egy-egy futóm - típusváltozatra vonatkozóan. Ha a "RÉSZLET"-ben ismertetett összes típusváltozatnál azonos a felhasznált alkatrész és annak mennyisége, akkor a darabszámot az "ÖSSZ" rovat tartalmazza. Ha a "RÉSZLET"-ben ismertetett típusváltozatoknál a rajzszám vagy a darabszám típusonként változik a "VÁLTOZATOK" megfelel rovata az irányadó. 3.3 A "JEL" rovat fontos tájékoztatást ad az alkatrészrl. A "JEL" rovatban szerepl számok, a "MEGJEGYZÉS" fejezet megfelel szövegére utalnak. Fleg a bevezetési határid, csereszabatosság, stb. kérdését közöljük e fejezetben. 3. A "MEGNEVEZÉS" rovatban használt jelek értelmezése: A "" - jel utáni számok, az adott ö.á. egység összes tételének ábra-sorszám szerinti felsorolása. A "Q" - jel utáni sorszámok, az adott ö.á. egységbl az elhasználódás miatt szükségessé válható tételek felsorolása következik. Az "R"- jel utáni szám közli, hogy az adott ö.á. egység, vagy tétel, mely "RÉSZLET"-ben van kitételezve. 3.5 Az "ÖSSZ", vagy a "VÁLTOZATOK" rovatban használt jel értelmezése: Az "" a szereléskor szükség szerinti darabszámban felhasználásra kerül tételeket jelöli. Az ALKATRÉSZRENDELÉS GYORS LEBONYOLÍTÁSA ÉRDEKÉBEN KÉRJÜK A TISZTELT ÜZEMELTETT, HOGY A RENDELÉS FELADÁSAKOR A FUTÓMRE ÉS A TÉTELEKRE VONATKOZÓ ALÁBBI ADATOKAT KÖZÖLJE: a. A futóm típusát b. A rajz- vagy szabványszámot és az alatta közölt törzsszámot c. A megnevezést d. Az igényelt darabszámot e. A futóm gyártási sorszámát/év-hónap VÁLLALATUNK FENNTARTJA MAGÁNAK A JOGOT A SZERKEZETI-, A KIVITELEZÉSI- ÉS MÉRETVÁLTOZÁSOKRA A MINDENKORI ÉRVÉNYES SZERZDÉSEKBEN FOGLALTAK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL! GYR, RÁBA FUTÓM Gyártó és Kereskedelmi KFT. H GYR Pf. - HUNGARY TEL.:3/9/-000, 3/9/-5 FA.: 3/9/

6 VORWORT D In diesem "ERSATZTEILKATALOG" sind die Ersatzteile der Achsen TYP. RÁBA 57.0/-0; -0/-50; -55/-5; -5/- angegeben. Vor Benutzung des "ERSATZTEILKATALOGES" sind folgende Hinweise zu beachten:. In dem "ERSATZTEILKATALOG" sind die Positionen der Achsen gemäss dem "INHALTSVERZEICHNIS" in "DETAILS" unterteilt angefürt.. Am Anfang eines jeden "DETAILS" sind die nummerierten Positionen der im "DETAIL" enthaltenen Einheiten in Bildern dargestellt. 3. Die nach den Bildern folgenden "ERSATZTEILBLÄTTER" enthalten folgende Daten des behandelten "DETALS": 3. Die Positionen gemäss lfd. Nummerierung des Bildes. Die Positionsvarianten, die in den Bildern nicht dargestellt sind, sind durch eine, mit Null beginnenden Nummer gekennzeichnet (z.b.: 0, 0). 3. Die zu den einzelnen lfd. Nummer gehörende Zeichnungsnummer, Normnummer, Stammnummer, Benennung und Stückzahl, bezogen auf je eine Achsenvariante. Insofern das verwendete Ersatzteil und dessen Stückzahl bei allen im "DETAIL" erläuterten Typenvarienten gleich sind ist die Stückzahl in der Spalte "ALLE" angegeben. Falls bei den im "DETAIL" erläuterten Typenvarianten die Zeichnungsnummern oder die Stückzahlen je Typ.verschieden sind, ist die entsprechende Spalter der "VARIANTEN" ausschlaggebend. 3.3 Die Spalte "NOT." enhält wichtige informationen über das Ersatzteil. Die in der Spalte "NOT" angeführten Zahlen weisen auf den entsprechenden Text im Abschnitt "BEMERKUNGEN" hin. In diesem Abschnitt sind hauptsächlich Hinweise bezüglich Einführungstermin, Austauschbarkeit usw. enthalten. 3. Erläuterung der in der Spalte "BENENNUNG" verwendeten Symbole: Die lfd. Nummer, welche nach dem Symbol "" stehen, sind die Aufzählung aller Elemente der betreffenden Zsb.Einheit. Nach "Q" folgt einem Aufführung der durch Verschleiss erforderlich werdenden Ersatzteile der betreffenden Einheit. Die lfd. Nummern, welche nach dem Symbol "R" steht, gibt an, in welchem "DETAIL" das betreffende Ersatzteil zu finden ist. 3.5 Erläuterung der in der Spalte "ALLE" oder "VARIANTEN" verwendeten Symbols: Das Symbol "" kennzeichnet die Ersatzteile, die bei der Montage in der jeweils erforderlichen Menge verwendet werden. ZWECKS RASCHER ABWICKLUNG DER ERSATZTEILLIEFERUNGEN WIRD GEBETEN, BEI ERTEILUNG VON ERSATZTEILBESTELLUNGEN FOLGENDE DATEN DER ACHSE UND DER POSITIONEN ANZUGEBEN: a. Typ. der Achse b. Zeichnungs- oder Normnummer siwie die darunter stehende Stammnummer c. Benennung d. Gewünschte Stückzahl e. Serien-Nr. der Achse/Jahr-Monat DER HERSTELLER BEHÄLT SICH DAS RECHT AUF ÄNDERUNGEN IN DER KONSTRUKTION, DER AUSFÜHRUNG UND DEN ABMESSUNGEN - UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER JEWEILS GELTENDEN VERTRÄGE - VOR! RÁBA-ACHSEN PRODUKTIONS- UND HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H. GYR, H GYR PF. - UNGARN TEL.:3/9/-000, 3/9/-5 FA.: 3/9/

7 FOREWORD B This "PART CATALOG" contains the parts of the RÁBA 57.0/-0; -0/-50; -55/-5; -5/- type axles. Before using the "PART CATALOG" please thoroughly study the following:. The items of the axles in the "PART CATALOG" are stated as divided into "DETAILS" as listed in the "CONTENTS".. In front of the "DETAILS" the itemized parts the units stated in the "DETAIL" are shown in figures. 3. The "PART LIST SHEET" behind the figure contain the following data on "DETAIL" in guestion: 3. The parts according to item numbers of the figure. Part variants not shown in the figure are marked with a number starting with zero (E.g.: 0, 0). 3. The drawing number, standard number, stock number as well as description and quantity belonging to the individual item numbers as related to each axle type version. If the part used and its qualitity is identical at alll the type versions discussed in the "DETAIL" the quantity is stated in column "ALL". If the drawing number of qualitity changes with type discussed in the "DETAIL" the relevant column of "VARIANTS" should be considered. 3.3 The column "NOTE" provides important information on the part. The numbers stated in column "NOTE" refer to relevant text in the section "REMARKS". This section mainly covers the date of issuance, interchangeability etc. 3. Legend of symbols used in column "DESCRIPTION": Numbers following "" represent listing of all items in the given assembly unit as per figure number. After "Q" there is the list of the only parts necesary due to wear of the given unit. Number following "R" indicates what "DETAIL" the given assembly unit or item are itemized in. 3.5 Legend of symbol used in column "ALL" or "VARIANTS" : "" indicates the quantity of items to be used in assembly, as required. IN ORDER TO PROMOTE PROMPT SPARE PART SUPPLY THE OPERATORS ARE KINDLY REQUESTED WHEN ORDERING TO STATE THE FOLLOWING DATA THE ALE AND THE RELEVANT ITEM: A. Type of axle b. Drawing or Standard Number and Stock Number indicated below c. Description d. Quantity required e. Mfg. No. of axle/year-month ALL RIGHTS FOR STRUCTURAL, CONSTRUCTIONAL AND DIMENSIONAL CHANGES RESERVED TAKING THE CURRENTLY VALID CONTRACTS INTO ACCOUNT! GYR RÁBA - ALE MANUFACTURING- AND TRADING LTD. H GYR P.O. BO - HUNGARY TEL.:3/9/-000, 3/9/-5 FA.: 3/9/

8 A FUTÓMVEK ÁBRÁI H570.0 BILDER DER ACHSEN DRAWINGS OF THE ALES A futómvek rajzszáma Zeichnungs-Nr. der Achsen Drawing number of the axles Típus Typ Type Összáttétel Gesamtübersetzung Total ratio 0, Mells futóm Vorderachse Front axles 9, A hajtókúpkerék foghajlás iránya Spiralrichtung des Antriebskegelrades Driven pinion hand of spiral L Hátsó futóm 0, Hinterachsen Rear axles 9,33 R 8

9 A FUTÓMVEK ÁBRÁI H570.0 BILDER DER ACHSEN DRAWINGS OF THE ALES A futómvek rajzszáma Zeichnungs-Nr. der Achsen Drawing number of the axles Típus Typ Type Összáttétel Gesamtübersetzung Total ratio 0, Mells futóm Vorderachse Front axles 9,33 A hajtókúpkerék foghajlás iránya Spiralrichtung des Antriebskegelrades Driven pinion hand of spiral L Hátsó futóm 0, Hinterachsen Rear axles 9,33 R 9

10 0

11 H A FUTÓM ÉS A HAJTÓM Ö.Á. AZONOSÍTÁSA IDENTIFIZIERUNG DER ACHSE UND DES ZSB. ACHSGETRIEBES ALE AND DIFFERENTIAL CARRIER HEAD ASSY. IDENTIFICATION PÉLDA BEISPIEL EAMPLE "A" A futóm azonosítási táblája a hídházon Identifizierungsschild der Achse am Achskörper Axle identification plate on the axle housing "B" A hajtóm ö.á. azonosítási jelei a hajtómházon Identifizierungszeichen des Zsb. Achsgetriebes am Achsgehäuse Differential carrier head assy. identification designation on the differential carrier housing

12 H A futóm típusváltozat száma Typenvarianten-Nummer der Achse : Type version number of the axles. Gyártási sorszám / Év - Hónap Serien-Nr. / Baujahr - Monat : 00/99-0 Serial number / Year - Month of manufacture 3. A futóm összáttétele Gesamtübersetzung der Achse : 0, Total ratio of the axle. Névleges tengelyterhelés Nennachslast : 700 kg Nominal axle load B / A hajtóm ö.á. típusváltozat száma Typenvarianten-Nummer des Zsb. Achsgetriebes : Type version number of differential carrier head assy. A hajtóm ö. á. sorszáma / Év - hónap Serien-Nr. des Zsb. Achsgetriebes / Jahr - Monat : 000/99- Seral No. of differential carrier head assy. / Year - month

13 3

14 kat0 CSOPORT GRUPPE 3 GROUP FUTÓM Ö.Á. ; HAJTÓM Ö. Á. ZSB. ACHSE; ZSB. ACHSGETRIEBE ALE ASSY. ; DIFFERENTIAL CARRIER HEAD ASSY. RÉSZLET DETAIL 0 DETAIL

15 Részlet Detail 0 Detail Ábra Alkatrészszám Bild Ersatzteilnummer H570.- FUTÓM, HAJTÓM Ö.Á. ZSB. ACHSE, ZSB.ACHSGETRIEBE ALE ASSY., DIFFERENTIAL CARRIER HEAD ASSY. Csoport Gruppe 3 Group Variants Jel Not Megnevezés Benennung Össz. Alle Változatok Varianten Fig. Spare part number Designation All Note Hajtott kormányzott mells futóm Angetriebene Vorder lenkachse Driven steer front axle Hátsó futóm Hinterachse Rear axle Hajtott kormányzott mells futóm Angetriebene Vorder lenkachse Driven steer front axle Hátsó futóm Hinterachse Rear axle Hajtómház és kiegyenlítm ö.á Zsb.Achsgetriebe Differential carrier head assy. Hajtómház és kiegyenlítm ö.á Zsb.Achsgetriebe Differential carrier head assy. Hajtómház és kiegyenlítm ö.á Zsb.Achsgetriebe Differential carrier head assy. Hajtómház és kiegyenlítm ö.á Zsb.Achsgetriebe Differential carrier head assy. Azonos tételek - Gleiche Teile - Identical parts KMU-0.7-5

16 Részlet Detail 0 Detail H570.- FUTÓM, HAJTÓM Ö.Á. ZSB. ACHSE, ZSB.ACHSGETRIEBE ALE ASSY., DIFFERENTIAL CARRIER HEAD ASSY. Csoport Gruppe 3 Group Ábra Alkatrészszám Megnevezés Össz. Változatok Variants Jel Bild Ersatzteilnummer Benennung Alle Varianten Not Fig. Spare part number Designation All 3 5 Note Hajtott kormányzott mells futóm Angetriebene Vorder lenkachse Driven steer front axle Hajtott kormányzott hátsó futóm Angetriebene Hinterachse Driven steer rear axle Hajtott kormányzott mells futóm Angetriebene Vorder lenkachse Driven steer front axle Hajtott kormányzott hátsó futóm Angetriebene Hinterachse Driven steer rear axle Azonos tételek - Gleiche Teile - Identical parts KMU-0.7-

17 Részlet Detail 0 Detail H FUTÓM, HAJTÓM Ö.Á. ZSB. ACHSE, ZSB.ACHSGETRIEBE ALE ASSY., DIFFERENTIAL CARRIER HEAD ASSY. Csoport Gruppe 3 Group Ábra Alkatrészszám Megnevezés Össz. Változatok Variants Jel Bild Ersatzteilnummer Benennung Alle Varianten Not Fig. Spare part number Designation All 3 5 Note Azonos tételek - Gleiche Teile - Identical parts KMU-0.7-7

18 kat50 CSOPORT GRUPPE 3 GROUP HAJTÓMHÁZ ACHSGETRIEBEGEHÄUSE DIFFERENTIAL CARRIER HOUSING RÉSZLET DETAIL DETAIL 8

19 KAT5 CSOPORT GRUPPE 3 GROUP RÉSZLET DETAIL DETAIL / 9

20 Részlet Detail Detail HAJTÓMHÁZ ACHSGETRIEBEGEHÄUSE DIFFERENTIAL CARRIER HOUSING H Csoport Gruppe 3 Group Ábra Alkatrészszám Megnevezés Össz. Változatok Variants Jel Bild Ersatzteilnummer Benennung Alle Varianten Not Fig. Spare part number Designation All 3 5 Note Hajtómház Achsgetriebegehäuse Differential carrier housing Q:, 5 Hajtómház Achsgetriebegehäuse Differential carrier housing Q:, 5 Hatlapfej csavar Sechskantschraube Hex. bolt FAG Alátét Scheibe Washer Peremes csavar, tömítanyaggal Bundschraube mit Dichtungsmasse Flanged bolt with sealant Peremes csavar, tömítanyaggal Bundschraube mit Dichtungsmasse Flanged bolt with sealant Kúpgörgs csapágy Kegelrollenlager Taper roller bearing ( 75x5x5) Menetes gyr Gewindering Bearing adjuster Menetes gyr Gewindering Bearing adjuster 5 8 Azonos tételek - Gleiche Teile - Identical parts 57.0, -50, -5, , -0, -55, KMU-0.7-0

21 Részlet Detail Detail HAJTÓMHÁZ ACHSGETRIEBEGEHÄUSE DIFFERENTIAL CARRIER HOUSING H Csoport Gruppe 35 Group Ábra Alkatrészszám Megnevezés Össz. Változatok Variants Jel Bild Ersatzteilnummer Benennung Alle Varianten Not Fig. Spare part number Designation All 3 5 Note ISO 07-M8x Orros biztosítólemez Nasensicherungsblech Adjuster lock plate Orros biztosítólemez Nasensicherungsblech Adjuster lock plate Orros biztosítólemez Nasensicherungsblech Adjuster lock plate Hatlapfej csavar Sechskantschraube Hex. bolt Azonos tételek - Gleiche Teile - Identical parts 57.0, -50, -5, , -0, -55, KMU-0.7-

22 kat0 CSOPORT GRUPPE 3 GROUP HAJTÓM ACHSGETRIEBE DIFFERENTIAL RÉSZLET DETAIL DETAIL

23 CSOPORT GRUPPE 3 GROUP kat RÉSZLET DETAIL DETAIL / 3

24 Részlet Detail Detail HAJTÓM ACHSGETRIEBE DIFFERENTIAL H570.- Csoport Gruppe 3 Group Ábra Alkatrészszám Megnevezés Össz. Változatok Variants Jel Bild Ersatzteilnummer Benennung Alle Varianten Not Fig. Spare part number Designation All 3 5 Note Kiegyenlítmházfelek ö.á. Zsb. Ausgleichgetriebegehäuse- Hälften Diff.case halves, assy. Q: Kiegyenlítmház ö.á. Zsb. Ausgleichgetriebegehäuse Diff.case assy. :, 05,, 8, 9,, 3, Kiegyenlítmház ö.á. Zsb. Ausgleichgetriebegehäuse Diff.case assy. :,,, 8, 9,, 3, 5 Olajterel lemez Ölleitblech Oil baffle plate Olajterel lemez Ölleitblech Oil baffle plate ISO 07-Mx R - 7 GC Hatlapfej csavar Sechskantschraube Hex.bolt Hatlapfej csavar Sechskantschraube Hex.bolt Kereszttengely Ausgleichstern Differential spider Kis kiegyenlít kúpkerék Kleines Ausgleichkegelrad Differential pinion, small 7 Azonos tételek - Gleiche Teile - Identical parts 57.0, -50, -5, , -0, -55, KMU-0.7-

25 Részlet Detail Detail HAJTÓM ACHSGETRIEBE DIFFERENTIAL H570.- Csoport Gruppe 3 Group Ábra Alkatrészszám Megnevezés Össz. Változatok Variants Jel Bild Ersatzteilnummer Benennung Alle Varianten Not Fig. Spare part number Designation All 3 5 Note HS Közbetétlemez Zwischenplatte Differential pinion washer Nagy kiegyenlít kúpkerék Grosses Ausgleichkegelrad Differential gear, large Közbetéttárcsa Zwischensheibe Differential gear washer Összejáratott kúpkerékpár ö.á. Zsb. Eingelaufenes Kegelradpaar Drive pinion and ring gear assy. z = 39 / 9 Q: 30, 3 Összejáratott kúpkerékpár ö.á. Zsb. Eingelaufenes Kegelradpaar Drive pinion and ring gear assy. z = 39 / 9 Q: 30, 3 Összejáratott kúpkerékpár ö.á. Zsb. Eingelaufenes Kegelradpaar Drive pinion and ring gear assy. z = / 0 Q: 30, 3 Összejáratott kúpkerékpár ö.á. Zsb. Eingelaufenes Kegelradpaar Drive pinion and ring gear assy. z = / 0 Q: 30, 3 Hatlapfej csavar Sechskantschraube Hex.bolt Önbiztosító anya Selbstsicherungsmutter Self-lock nut 8 Azonos tételek - Gleiche Teile - Identical parts 57.0, , , , -5 5 KMU-0.7-5

26 Részlet Detail Detail HAJTÓM ACHSGETRIEBE DIFFERENTIAL H Csoport Gruppe 35 Group Ábra Alkatrészszám Megnevezés Össz. Változatok Variants Jel Bild Ersatzteilnummer Benennung Alle Varianten Not Fig. Spare part number Designation All 3 5 Note FAG UC 30 TM 0578 Csapágyhüvely Lagerhülse Bearing cage Q: 53 Állítólemez Einstellscheibe Shim 0,50 mm Állítólemez Einstellscheibe Shim 0,50 mm Állítólemez Einstellscheibe Shim 0,30 mm Állítólemez Einstellscheibe Shim 0,0 mm Állítólemez Einstellscheibe Shim 0,5 mm Hengergörgs csapágy Zylinderrollenlager Cylindric roller bearing 53 FAG 3309 A F 030 Kúpgörgs csapágy Kegelrollenlager Taper roller bearing ( 5x00x7) 7 Azonos tételek - Gleiche Teile - Identical parts 57.0, -50, -5, , -0, -55, KMU-0.7-

27 Részlet Detail Detail HAJTÓM ACHSGETRIEBE DIFFERENTIAL H570.- Csoport Gruppe 3 Group Ábra Alkatrészszám Megnevezés Össz. Változatok Variants Jel Bild Ersatzteilnummer Benennung Alle Varianten Not Fig. Spare part number Designation All 3 5 Note STEFA-FORSHEDA CC 5x00x0. FPM 385 Tömítgyr Dichtring Oil seal Kapcsolóagy Verbindungsnabe Companion Kapcsolóagy Verbindungsnabe Companion Q:,, 3, 7 HN Önbiztosító anya Selbstsicherungsmutter Self - lock nut Távtartó gyr Distanzring Pinion bearing spacer 3,950 mm Távtartó gyr Distanzring Pinion bearing spacer 3,975 mm Azonos tételek - Gleiche Teile - Identical parts 57.0, -50, -5, , -0, -55, KMU-0.7-7

28 Részlet Detail Detail HAJTÓM ACHSGETRIEBE DIFFERENTIAL H Csoport Gruppe 3 Group Ábra Alkatrészszám Megnevezés Össz. Változatok Variants Jel Bild Ersatzteilnummer Benennung Alle Varianten Not Fig. Spare part number Designation All 3 5 Note Távtartó gyr Distanzring Pinion bearing spacer,00 mm Távtartó gyr Distanzring Pinion bearing spacer,05mm Távtartó gyr Distanzring Pinion bearing spacer,050 mm Távtartó gyr Distanzring Pinion bearing spacer,075 mm Távtartó gyr Distanzring Pinion bearing spacer,00 mm Távtartó gyr Distanzring Pinion bearing spacer,5 mm Távtartó gyr Distanzring Pinion bearing spacer,50 mm Távtartó gyr Distanzring Pinion bearing spacer,75 mm Azonos tételek - Gleiche Teile - Identical parts 57.0, -50, -5, , -0, -55, KMU-0.7-8

29 Részlet Detail Detail HAJTÓM ACHSGETRIEBE DIFFERENTIAL H570.- Csoport Gruppe 35 Group Ábra Alkatrészszám Megnevezés Össz. Változatok Variants Jel Bild Ersatzteilnummer Benennung Alle Varianten Not Fig. Spare part number Designation All 3 5 Note Távtartó gyr Distanzring Pinion bearing spacer,00 mm Távtartó gyr Distanzring Pinion bearing spacer,5 mm Távtartó gyr Distanzring Pinion bearing spacer,50 mm Távtartó gyr Distanzring Pinion bearing spacer,75 mm Távtartó gyr Distanzring Pinion bearing spacer,300 mm Távtartó gyr Distanzring Pinion bearing spacer,35 mm Távtartó gyr Distanzring Pinion bearing spacer,350 mm Távtartó gyr Distanzring Pinion bearing spacer,375 mm Azonos tételek - Gleiche Teile - Identical parts 57.0, -50, -5, , -0, -55, KMU-0.7-9

30 Részlet Detail Detail HAJTÓM ACHSGETRIEBE DIFFERENTIAL H Csoport Gruppe 3 Group Ábra Alkatrészszám Megnevezés Össz. Változatok Variants Jel Bild Ersatzteilnummer Benennung Alle Varianten Not Fig. Spare part number Designation All 3 5 Note Távtartó gyr Distanzring Pinion bearing spacer,00 mm Távtartó gyr Distanzring Pinion bearing spacer,5 mm Távtartó gyr Distanzring Pinion bearing spacer,50 mm Távtartó gyr Distanzring Pinion bearing spacer,75 mm Távtartó gyr Distanzring Pinion bearing spacer,500 mm Távtartó gyr Distanzring Pinion bearing spacer,55 mm Peremes csavar Bundschraube Flanged bolt Peremes csavar Bundschraube Flanged bolt Azonos tételek - Gleiche Teile - Identical parts 57.0, -50, -5, , -0, -55, KMU

31 Részlet Detail Detail HAJTÓM ACHSGETRIEBE DIFFERENTIAL H Csoport Gruppe 3 Group Ábra Alkatrészszám Megnevezés Össz. Változatok Variants Jel Bild Ersatzteilnummer Benennung Alle Varianten Not Fig. Spare part number Designation All 3 5 Note ISO 03 -M Féktartó Bremshalter Brake support Féktárcsa Bremscheibe Brake disc Hatlapfej csavar Sechskantschraube Hex. bolt Távtartó Distanzhalter Spacer Hatlapú anya Sechskantmutter Hex. nut ISO 07 -Mx Kapcsoló kerék Schaltrad Clutch gear Felfogó lap Aufspannenplatte Clamp plate Hatlapfej csavar Sechskantschraube Hex. bolt Azonos tételek - Gleiche Teile - Identical parts 57.0, -50, -5, , -0, -55, KMU-0.7-3

32 kat80 CSOPORT GRUPPE 3 GROUP HÍDHÁZ, IKERCSUKLÓS FÉLTENGELY Ö. Á. ACHSKÖRPER, ZSB. DOPPELGELENKWELLE MIT ACHSWELLEN ALE HOUSING, ALE SHAFT WITH DOUBLE JOINT ASSY. RÉSZLET DETAIL 3 DETAIL 3

33 CSOPORT GRUPPE 3 GROUP KAT8 RÉSZLET DETAIL 3 DETAIL / 33

34 Részlet Detail 3 Detail H HÍDHÁZ, IKERCSUKLÓS FÉLTENGELY Ö. Á. ACHSKÖRPER, ZSB. DOPPELGELENKWELLE MIT ACHSWELLEN ALE HOUSING, ALE SHAFT WITH DOUBLE JOINT ASSY. Csoport Gruppe 3 Group Ábra Alkatrészszám Megnevezés Össz. Változatok Variants Jel Bild Ersatzteilnummer Benennung Alle Varianten Not Fig. Spare part number Designation All 3 5 Note Hídház Achskörper Axle housing Hídház Achskörper Axle housing DIN 90- M x,5-st FAG RNU 08 E.TVP MSZ Szükít Blende Reducing fitting Közcsavar Nippelschraube Pipe fitting Kúpos zárócsavar, mágnessel Kegelige Verschluβschraube Taper screw plug Kúpos zárócsavar Kegelige Verschlusschraube Taper screw plug Légzszelep Entlüftungsventil Vent valve Hengergörgs csapágy Zylinderrollenlager Cylindric roller bearing Rögzítgyr furathoz Sicherungsring für Bohrung Lock ring 3 7 Azonos tételek - Gleiche Teile - Identical parts 57.0, , -50, -5, KMU-0.7-3

35 Részlet Detail 3 Detail H HÍDHÁZ, IKERCSUKLÓS FÉLTENGELY Ö. Á. ACHSKÖRPER, ZSB. DOPPELGELENKWELLE MIT ACHSWELLEN ALE HOUSING, ALE SHAFT WITH DOUBLE JOINT ASSY. Csoport Gruppe 3 Group Ábra Alkatrészszám Megnevezés Össz. Változatok Variants Jel Bild Ersatzteilnummer Benennung Alle Varianten Not Fig. Spare part number Designation All 3 5 Note SIMMERWERKE A 9.5x80x8-FP Tömítgyr Dichtring Oil seal Porvéd lemez és tömítés Staubschutzblech und Dichtung Dust plate and gasket Q: ISO 07 -Mx MSZ 87 A0x3,5 - Cu 8807 Hatlapfej csavar Sechskantschrabe Hex. bolt Tömítgyr Dichtring Oil seal Zárócsavar Verschlusschraube Pug screw 0 9 MSZ 8735/ M 573 Légtelenít csavar Entlüftungsschraube Air vent screw 0 MSZ 8735/ 9 Védsapka Schutzkappe Protective cap MSZ 58 Mx,5-P-.8-B 383 SIMMERWERKE KV Zárócsavar Verschlusschraube Pug screw Tömítés Dichtung Gasket Azonos tételek - Gleiche Teile - Identical parts 57.0, , -50, -5, KMU

36 H HÍDHÁZ, IKERCSUKLÓS FÉLTENGELY Ö. Á. Csoport ACHSKÖRPER, Gruppe ZSB. DOPPELGELENKWELLE MIT ACHSWELLEN ALE HOUSING, ALE SHAFT WITH DOUBLE Group 3 JOINT ASSY. Ábra Alkatrészszám Megnevezés Össz. Változatok Variants Jel Bild Ersatzteilnummer Benennung Alle Varianten Not Fig. Spare part number Designation All 3 5 Note Részlet Detail 3 Detail 7 BAUMSL INA NKS INA BR MSZ 37/ G Tömítgyr Dichtring Oil seal Tgörgs csapágy Nadel rollenlager Needle roller bearing Rögzítgyr furathoz Sicherungsring für Bohrung Lock ring for boring Távtartó hüvely Distanzhülse Spacer sleeve Állítólemez Einstellscheibe Shim 0, mm Állítólemez Einstellscheibe Shim 0,3 mm Állítólemez Einstellscheibe Shim 0,7 mm Állítólemez Einstellscheibe Shim, mm Golyós zsírzógomb Kugelschmiernippel Ball greaser fitting Azonos tételek - Gleiche Teile - Identical parts 57.0, -, -0, -50, -5, -5, KMU-0.7-3

37 Részlet Detail 3 Detail H HÍDHÁZ, IKERCSUKLÓS FÉLTENGELY Ö. Á. ACHSKÖRPER, ZSB. DOPPELGELENKWELLE MIT ACHSWELLEN ALE HOUSING, ALE SHAFT WITH DOUBLE JOINT ASSY Csoport Gruppe 3 Group Ábra Alkatrészszám Megnevezés Össz. Változatok Variants Jel Bild Ersatzteilnummer Benennung Alle Varianten Not Fig. Spare part number Designation All 3 5 Note FAG 330 A MSZ 377,0 HG Hatlapfej csavar Sechskantschraube Hex.bolt Tömítés Dichtung Gasket Kúpgörgs csapágy Kegelrollenlager Taper roller bearing Fedél Deckel Cover Nyomtávkar, bal Spurstangenhebel, links Tie road arm, left Nyomtávkar, jobb Spurstangenhebel, rechts Tie road arm, right Hatlapfej csavar Sechskantschraube Hex.bolt Illesztszeg Paβstift Dowel pin Kötözhuzal Bindedraht Lock wire 8 8 Azonos tételek - Gleiche Teile - Identical parts 57., -0, , -50, -5, KMU

38 H HÍDHÁZ, IKERCSUKLÓS FÉLTENGELY Ö. Á. Csoport ACHSKÖRPER, Gruppe ZSB. DOPPELGELENKWELLE MIT ACHSWELLEN ALE HOUSING, ALE SHAFT WITH DOUBLE Group 3 JOINT ASSY. Ábra Alkatrészszám Megnevezés Össz. Változatok Variants Jel Bild Ersatzteilnummer Benennung Alle Varianten Not Fig. Spare part number Designation All 3 5 Note Részlet Detail 3 Detail MSZ MB Tengelycsukló ö.á. Zsb.Achsstummel Steering knuckle assy. Q: 7, 8, Tengelyvég anya Wellenendmutter Spindle nut Biztosítólemez Sicherungsblech Lock plate Távtartó gyr Distanzring Pinion beaing spacer Ikercsuklós féltengely ö.á. Zsb.Doppelgelekwelle mit Achswellen Axle shaft with double joint assy. Ikercsuklós féltengely ö.á. Zsb.Doppelgelekwelle mit Achswellen Axle shaft with double joint assy Takaró lemez Abdeckblech Dust shield Fedél Deckel Cover Takaró lemez Abdeckblech Dust shield Azonos tételek - Gleiche Teile - Identical parts 57., -0, , -50, -5, KMU

39 H HÍDHÁZ, IKERCSUKLÓS FÉLTENGELY Ö. Á. Csoport ACHSKÖRPER, Gruppe ZSB. DOPPELGELENKWELLE MIT ACHSWELLEN ALE HOUSING, ALE SHAFT WITH DOUBLE Group 3 JOINT ASSY. Ábra Alkatrészszám Megnevezés Össz. Változatok Variants Jel Bild Ersatzteilnummer Benennung Alle Varianten Not Fig. Spare part number Designation All 3 5 Note Részlet Detail 3 Detail 73 ISO 07- -M8x Hatlapfej csavar Sechskantschraube Hex.bolt Azonos tételek - Gleiche Teile - Identical parts 57., -0, , -50, -5, KMU

40 kat80/ CSOPORT GRUPPE 3 GROUP HÍDHÁZ, FÉLTENGELY ACHSKÖRPER, ACHSWELLE ALE HOUSING, ALE SHAFT RÉSZLET DETAIL DETAIL 0

41 CSOPORT GRUPPE 3 GROUP KAT8 RÉSZLET DETAIL DETAIL

42 Részlet Detail Detail HÍDHÁZ, FÉLTENGELY ACHSKÖRPER, ACHSWELLE ALE HOUSING, ALE SHAFT H57.8- Csoport Gruppe 3 Group Ábra Alkatrészszám Megnevezés Össz. Változatok Variants Jel Bild Ersatzteilnummer Benennung Alle Varianten Not Fig. Spare part number Designation All 3 5 Note R - HN MSZ 87- A 0x3,5 Cu MSZ 8735/ -M 573 MSZ 8735/ 9 Hídház Achskörper Axle housing Tengelycsonk ö.á. Zsb.Achsschenkel Spindle assy. Q: 8, 9, Hatlapfej csavar Sechskantschraube Hex. bolt Alátét Scheibe Washer Tömítgyr Dichtring Oil seal Hatlapfej csavar Sechskantschraube Hex. bolt Légtelenít csavar Entlüftungsschraube Purg screw Védsapka Schutzkappe Protective cap 8 8 MSZ 58 -Mx,5-P-.8-B 383 Hatlapfej zárócsavar Verschluβsechskantschraube Plug hex. bolt Azonos tételek - Gleiche Teile - Identical parts 57.0, KMU-0.7-

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS CSOPORT RÉSZLET OLDAL FEJEZET GRUPPE 5 DETAIL SEITE ABSCHNITT GROUP DETAIL PAGE SECTION ELŐSZÓ 2 0 VORWORT FOREWORD A HAJTÓMŰ Ö. Á. AZONOSÍTÁSA 5 09 IDENTIFIZIERUNG

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK CONTENTS

TARTALOMJEGYZÉK CONTENTS TARTALOMJEGYZÉK CONTENTS H09.0- CSOPORT RÉSZLET OLDAL FEJEZET GROUP DETAIL PAGE SECTION ELŐSZÓ 0 FOREWORD A FUTÓMŰVEK ÁBRÁI 0 DRAWING OF THE ALES A FUTÓMŰ ÉS A HAJTÓMŰ Ö. Á. AZONOSÍTÁSA 09 IDENTIFICATION

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS CSOPORT RÉSZLET OLDAL FEJEZET GRUPPE DETAIL SEITE ABSCHNITT GROUP DETAIL PAGE SECTION ELŐSZÓ 2 0 VORWORT FOREWORD A HAJTÓMŰ Ö. Á. AZONOSÍTÁSA 09 IDENTIFIZIERUNG

Részletesebben

RÁBA 576.73, -74, -75, -76, -77

RÁBA 576.73, -74, -75, -76, -77 ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG RÁBA 7.7, -7, -7, -7, -77 NEDVESFÉKES MUNKAGÉP FUTÓMVEK ARBEITSMASCHINENACHSEN MIT NASSBREMSEN AXLES FOR POWER-MACHINES WITH WET-BRAKES D.8.000.H.00 RÁBA

Részletesebben

RÁBA 694.72 / 62, -75 / 65

RÁBA 694.72 / 62, -75 / 65 ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG RÁBA 69.7 / 6, -75 / 65 MELLS ÉS HÁTSÓ FUTÓMVEK VORDER- UND HINTERACHSEN FRONT AND REAR AXLES D3.5053.H.000 RÁBA FUTÓM Gyártó és Kereskedelmi Kft. H -

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS H00.0- TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS CSOPORT RÉSZLET OLDAL FEJEZET GRUPPE DETAIL SEITE ABSCHNITT GROUP DETAIL PAGE SECTION ELŐSZÓ 0 VORWORT FOREWORD A FUTÓMŰ ÁBRÁJA 0 BILD DER ACHSE DRAWING

Részletesebben

RÁBA 361.00,-10,-20,-30

RÁBA 361.00,-10,-20,-30 ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG RÁBA 36.00,-0,-0,-30 EGYFOKOZATÚ HÁTSÓ FUTÓMŐVEK EINSTUFIGE HINTERACHSEN SINGLE REDUCTION REAR AXLES D3..0.H.00. RÁBA FUTÓMŐ Kft. H-900 Gyır, Pf. HUNGARY

Részletesebben

RÁBA 945.66, -67,- 85, -86, -88, -89, -99 / 935.66, -67,- 85, -86, -88, -89, -99

RÁBA 945.66, -67,- 85, -86, -88, -89, -99 / 935.66, -67,- 85, -86, -88, -89, -99 ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG RÁBA 95.66, -67,- 85, -86, -88, -89, -99 / 935.66, -67,- 85, -86, -88, -89, -99 TANDEM I / II HÁTSÓ FUTÓMVEK TANDEM I / II HINTERACHSEN TANDEM I / II

Részletesebben

ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG

ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG RÁBA 360.0 EGYFOKOZATÚ HÁTSÓ FUTÓMŰVEK EINSTUFIGE HINTERACHSEN SINGLE REDUCTION REAR AXLES D3..011.H.00 RÁBA FUTÓMŰ Kft. H-900 Győr, Pf. 11 UNGARN TEL.:

Részletesebben

ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG

ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG RÁBA 77. / 77.0 NEDVESFÉKES MUNKAGÉP FUTÓMŐVEK ARBEITSMASCHINENACHSEN MIT NASSBREMSEN AXLES FOR POWER-MACHINES WITH WET-BRAKES D.8.00.H.009 RÁBA FUTÓMŐ

Részletesebben

RÁBA 925.90, -95, -96, -97

RÁBA 925.90, -95, -96, -97 ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG RÁBA 95.90, -95, -9, -97 HÁTSÓ FUTÓMVEK HINTERACHSEN REAR AXLES D3..05.H.00 RÁBA FUTÓM Gyártó és Kereskedelmi Kft. H - 900 GYR P.O.B. HUNGARY TEL.: 3/9/-000

Részletesebben

RÁBA 925.84, -85, -86, -87, -88, -89

RÁBA 925.84, -85, -86, -87, -88, -89 ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG RÁBA 95.8, -85, -86, -87, -88, -89 HÁTSÓ FUTÓMVEK HINTERACHSEN REAR AXLES D3..03.H.000 RÁBA FUTÓM Gyártó és Kereskedelmi Kft. H - 900 GYR P.O.B. 50 HUNGARY

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS CSOPORT RÉSZLET OLDAL FEJEZET GRUPPE DETAIL SEITE ABSCHNITT GROUP DETAIL PAGE SECTION

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS CSOPORT RÉSZLET OLDAL FEJEZET GRUPPE DETAIL SEITE ABSCHNITT GROUP DETAIL PAGE SECTION H07080.0-1 TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS CSOPORT RÉSZLET OLDAL FEJEZET GRUPPE DETAIL SEITE ABSCHNITT GROUP DETAIL PAGE SECTION ELŐSZÓ 03 VORWORT FOREWORD A FUTÓMŰ ÁBRÁJA 0 BILD DER ACHSE

Részletesebben

ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG

ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG RÁBA 09.9 EGYFOKOZATÚ HÁTSÓ FUTÓMŐVEK EINSTUFIGE HINTERACHSEN SINGLE REDUCTION REAR ALES D..070.H.00 RÁBA FUTÓMŐ Gyártó és Kereskedelmi Kft. H - 900 GYİR

Részletesebben

RÁBA 839.50, -51, -52, -53, -54, -55

RÁBA 839.50, -51, -52, -53, -54, -55 ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG RÁBA 839.50, -5, -5, -53, -5, -55 HAJTOTT MELLS FUTÓMVEK ANGETRIEBENE VORDERACHSEN DRIVEN FRONT AXLES D3.6.008.H.99 RÁBA MAGYAR VAGON- ÉS GÉPGYÁR Rt.

Részletesebben

RÁBA 013.40, -41, -52, -53, -54

RÁBA 013.40, -41, -52, -53, -54 ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG RÁBA 030, -, -5, -53, -5 EGYFOKOZATÚ HÁTSÓ FUTÓMVEK EINSTUFIGE HINTERACHSEN SINGLE REDUCTION REAR AXLES D3009H99 RÁBA MAGYAR VAGON- ÉS GÉPGYÁR Rt H -

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS CSOPORT RÉSZLET OLDAL FEJEZET GRUPPE 35 DETAIL SEITE ABSCHNITT GROUP DETAIL PAGE SECTION

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS CSOPORT RÉSZLET OLDAL FEJEZET GRUPPE 35 DETAIL SEITE ABSCHNITT GROUP DETAIL PAGE SECTION H0.0- TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS CSOPORT RÉSZLET OLDAL FEJEZET GRUPPE 35 DETAIL SEITE ABSCHNITT GROUP DETAIL PAGE SECTION ELŐSZÓ 03 VORWORT FOREWORD A FUTÓMŰVEK ÁBRÁJA 5 0 BILDER DER ACHSEN

Részletesebben

RÁBA 784.44, -98 884.44

RÁBA 784.44, -98 884.44 ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG RÁBA 78., -8 88. HÁTSÓ FUTÓMŐVEK HINTERACHSEN REAR AXLES D3..06.H.008- RÁBA FUTÓMŐ Kft. H - 00 GYİR Pf. HUNGARY TEL.: 36/6/6-000, 36/6/6-6 FAX: 36/6/6-00

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK CONTENS

TARTALOMJEGYZÉK CONTENS TARTALOMJEGYZÉK CONTENS C59320.402- CSOPORT 34 RÉSZLET OLDAL FEJEZET GROUP DETAIL PAGE SECTION ELŐSZÓ 2 403 FOREWORD A FUTÓMŰVEK ÁBRÁJA 4 404 BILD DER ACHSEN DRAWING OF THE AXLES A FUTÓMŰ Ö. Á. AZONOSÍTÁSA

Részletesebben

RÁBA 843.66 / 834.66; -68

RÁBA 843.66 / 834.66; -68 ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG RÁBA 83. / 83.; -8 83.85 / 83.85, 83.8 / 83.8 T ANDE M I / II HÁTSÓ F UT ÓMÛVE K TANDEM I / II HINTERACHSEN TANDEM I / II REAR AXLES D3..000.H.99 RÁBA

Részletesebben

ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG

ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG RÁBA 309.8,-83 EGYFOKOZATÚ HÁTSÓ FUTÓMŰVEK EINSTUFIGE HINTERACHSEN SINGLE REDUCTION REAR ALES D3..05.H.009. RÁBA FUTÓMŰ Gyártó és Kereskedelmi Kft. H

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTEN

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTEN TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTEN H08383.0- CSOPORT RÉSZLET OLDAL FEJEZET GRUPPE 3 DETAIL SEITE ABSCNITT GROOP DETAIL PAGE SECTION ELŐSZÓ 3 03 VORWORT FOREWORD A FUTÓMŰVEK ÁBRÁI 0 BILDER DER ACHSEN

Részletesebben

ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PART CATALOG RÁBA 700.63 POR T ÁL MELLSÕ F UT ÓMÛVE K PORTAL VORDERACHSE PORTAL FRONT AXLES

ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PART CATALOG RÁBA 700.63 POR T ÁL MELLSÕ F UT ÓMÛVE K PORTAL VORDERACHSE PORTAL FRONT AXLES ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PART CATALOG RÁBA 700.63 POR T ÁL MELLSÕ F UT ÓMÛVE K PORTAL VORDERACHSE PORTAL FRONT AXLES D3.6.009.H.00 RÁBA FUT ÓMÛ Gyártó és K er eskedelmi Kft. H-900 Gyõr, Pf.

Részletesebben

RÁBA 932.21, -22, -23, -24, -25, -26

RÁBA 932.21, -22, -23, -24, -25, -26 ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PART CATALOG RÁBA 93., -, -3, -, -5, -6 MELLSİ FUTÓMŐ VORDERACHSE FRONT AXLE D3.6.007.H.005 RÁBA FUTÓMŐ Kft. H - 900 GYİR Pf. HUNGARY TEL.: 36/96/6-000, 36/96/6-65

Részletesebben

RÁBA 701.03 ALKATRÉSZKATALÓGUS PARTS CATALOG PORT ÁL MELLSÕ F U T ÓMÛ VE K PORTAL FRONT AXLE D3.6.0088.C.2001

RÁBA 701.03 ALKATRÉSZKATALÓGUS PARTS CATALOG PORT ÁL MELLSÕ F U T ÓMÛ VE K PORTAL FRONT AXLE D3.6.0088.C.2001 ALKATRÉSZKATALÓGUS PARTS CATALOG RÁBA 70.03 PORT ÁL MELLSÕ F U T ÓMÛ VE K PORTAL FRONT AXLE RÁBA FUT ÓMÛ Gyártó és K ereskedelmi Kft. H - 900 GY ÕR P.O.B. HUNGARY TEL.:36/96/6-000, 36/96/6-65 FAX: 36/96/6-900

Részletesebben

ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PART CATALOG

ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PART CATALOG ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PART CATALOG RÁBA 93.0, - MEREVTENGELYÛ MELLSÕ A F UT ÓMÛ STARRE VORDERACHSE A RIGID FRONT AXLE A RÁBA 93., -3 MEREVTENGELYÛ HÁTSÓ C FUTÓMÛ STARRE HINTERACHSE C RIGID

Részletesebben

RÁBA 632.41, -42, -45

RÁBA 632.41, -42, -45 ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG RÁBA 3., -, - ME R E VT E NGE L YÛ MEL L SÕ F UT ÓMÛVE K STARR VORDERACHSEN RIGID FRONT AXLES D3..00.H.00 KMU-0.- RÁBA FUT ÓMÛ Gyártó és Kereskedelmi

Részletesebben

RÁBA 701.01, -02, -60

RÁBA 701.01, -02, -60 ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG RÁBA 70.0, -0, -60 PORT ÁL MELLSÕ F U T ÓMÛ VE K PORTALVORDEACHSEN PORTAL FRONT AXLE D3.6.003.H.00 RÁBA FUT ÓMÛ Gyártó és K ereskedelmi Kft. H - 900 GY

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS H07065.40- CSOPORT RÉSZLET OLDAL FEJEZET GRUPPE DETAIL SEITE ABSCHNITT GROUP DETAIL PAGE SECTION ELŐSZÓ 403 VORWORT FOREWORD A FUTÓMŰVEK ÁBRÁI 5 404 BILDER DER

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS H09008.0 CSOPORT RÉSZLET OLDAL FEJEZET GRUPPE DETAIL SEITE ABSCHNITT GROUP DETAIL PAGE SECTION ELŐSZÓ 03 VORWORT FOREWORD A FUTÓMŰ ÁBRÁJA 5 0 BILD DER ACHSE

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS H10660.0-1 CSOPORT RÉSZLET OLDAL FEJEZET GRUPPE 35 DETAIL SEITE ABSCNITT GROUP DETAIL PAGE SECTION ELŐSZÓ 03 VORWORT FOREWORD A FUTÓMŰVEK ÁBRÁI 5 0 BILDER DER

Részletesebben

2T Engine / Disk Brake

2T Engine / Disk Brake 2T Engine / Disk Brake E01 HENGER SZETT, CYLINDER SET 1 E0101-MMA-0001 HENGERFEJ CYLINDER HEAD 1 2 E0102-MMA-0000 HENGERFEJ TÖMÍTÉS GASKET CYLINDER HEAD 1 3 E0103-MMA-0000 GYÚJTÓ GYERTYA BPR6HS SPARK PLUG

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS H0AU0998.0- CSOPORT RÉSZLET OLDAL FEJEZET GRUPPE DETAIL SEITE ABSCHNITT GROUP DETAIL PAGE SECTION ELŐSZÓ 0 VORWORT FOREWORD A FUTÓMŰ ÁBRÁJA 0 BILD DER ACHSE

Részletesebben

WWW.LINEAMOTOR.HU. linea 50QT-6 PARTS CATALOGUE. linea 50QT-6 YY50QT01000. Model Part No. 图 1 消 声 器. 价 格 合 计 Total. Description

WWW.LINEAMOTOR.HU. linea 50QT-6 PARTS CATALOGUE. linea 50QT-6 YY50QT01000. Model Part No. 图 1 消 声 器. 价 格 合 计 Total. Description 图 Draft 消 声 器 Kipufogó PARTS CATALOGUE YY50QT0000 YY50QT0000 Kipufogó dob Exhaust Muffler YY50QT0000 gyűrű Washer, Exhaust Outlet 3 YY50QT00003 alátét Washer YY50QT0000 Cap Nut, M6 5 YY50QT00005 díszítő

Részletesebben

RÁBA 594.00, -05, -10, -15

RÁBA 594.00, -05, -10, -15 ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG RÁBA 594.00, -05, -0, -5 ELSİ ÉS HÁTSÓ FUTÓMŐVEK VORDER- UND HINTERSCHSEN FRONT AND REAR AXLES D3.5.00.H.000 RÁBA FUTÓMŐ Gyártó és Kereskedelmi Kft. H

Részletesebben

Your contact person Úr Ottmar Schmid Technischer Vertrieb 0711 88718 500 0711 88718 100 o.schmid@mannesmann-demag.com.

Your contact person Úr Ottmar Schmid Technischer Vertrieb 0711 88718 500 0711 88718 100 o.schmid@mannesmann-demag.com. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Sorjázási, csiszolási, marási, polirózási és öntvénytisztitási megmunkálásokra Robusztus kivitelezés, ER-befogó patron Biztonsági inditókar az EN 792 szabvàny szerint A

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS H9580.0- CSOPORT RÉSZLET OLDAL FEJEZET GRUPPE 35 DETAIL SEITE ABSCHNITT GROUP DETAIL PAGE SECTION ELŐSZÓ 3 03 VORWORT FOREWORD A FUTÓMŰVEK ÁBRJA 0 BILD DER ACHSEN

Részletesebben

OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY

OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY Tartalékalkatrészek - Spare parts B24H - B28H OPTIMUM 6 Tartalékalkatrészek - Spare parts B24H - B28H 6.1 Áttekintés - Overview B24H 37 OPTIMUM Tartalékalkatrészek - Spare parts B24H - B28H 6.1.1 Tartalékalkatrész

Részletesebben

RÁBA AU-10948 (TPI19-55TC + AU-10947)

RÁBA AU-10948 (TPI19-55TC + AU-10947) ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG RÁBA AU-098 (TPI9-TC + AU-097) HAJTOTT HÁTSÓ PORTÁL FUTÓMVEK ANGETRIEBENE HINTERACHSEN IN PORTALAUSFÜHRUNG DRIVEN REAR PORTAL ALE D07H00 RÁBA FUTÓM Gyártó

Részletesebben

Megfelelőségi tanúsítvány Kezelési utasítás Alkatrész katalógus

Megfelelőségi tanúsítvány Kezelési utasítás Alkatrész katalógus HU Megfelelőségi tanúsítvány Kezelési utasítás Alkatrész katalógus He-Va Vip-Roller 3.3 4.5 m N. A. Christensensvej 34 DK-7900 Nykøbing Mors Tel: +45 9772 4288 Fax:+45 9772 2112 www.he-va.com 2 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

FRAME ASSEMBLY 零 部 件 目 录 PART CATELAG 序 号 S/ N 零 部 件 代 号 Part No Description 数 量 Quantit All S7 S6;S11 1 511000-130 FRAME JOINT ASSY VÁZ 1 x 2

FRAME ASSEMBLY 零 部 件 目 录 PART CATELAG 序 号 S/ N 零 部 件 代 号 Part No Description 数 量 Quantit All S7 S6;S11 1 511000-130 FRAME JOINT ASSY VÁZ 1 x 2 FRAME ASSEMBLY 零 部 件 目 录 PART CATELAG MODELL 序 号 S/ N 零 部 件 代 号 Part No Description 数 量 Quantit All S7 S6;S11 1 511000-130 FRAME JOINT ASSY VÁZ 1 x 2 512100-051 BUMPER GALLYTÖRŐ 1 x 512100-052 BUMPER GALLYTÖRŐ

Részletesebben

RÁBA 594.20, -22, -30, -32

RÁBA 594.20, -22, -30, -32 ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG RÁBA 594.0, -, -30, -3 ME L L SÕ É S HÁT SÓ F UT ÓMÛVE K VORDER- UND HINTERSCHSEN FRONT AND REAR AXLES D3.5005.H.99 RÁBA MAGYAR VAGON- ÉS GÉPGYÁR Rt.

Részletesebben

Makita Werkzeug Ges.m.b.H. Kolpingstrasse 13, 1230 Wien Tel: 01 / 616 27 30-0* Fax: 01 / 616 27 30-40 Mail: verkauf@makita.at Web: www.makita.

Makita Werkzeug Ges.m.b.H. Kolpingstrasse 13, 1230 Wien Tel: 01 / 616 27 30-0* Fax: 01 / 616 27 30-40 Mail: verkauf@makita.at Web: www.makita. Kolpingstrasse 3, 30 Wien Tel: 0 / 66 7 30-0* Fax: 0 / 66 7 30-0 Makita Service Information / Model: LC30 Seite /6 (c) 06 by Makita Austria. All Rights Reserved. Änderungen und Irrtümer vorbehalten / MSIO

Részletesebben

ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG

ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG RÁBA 70. MELLSİ FUTÓMŐVEK VORDERACHSEN FRONT AXLES D3.3.H.9- RÁBA FUTÓMŐ Kft H - 900 GYİR Pf. HUNGARY TEL.: 36/96/6-333 FAX: 36/96/ - 905 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS CSOPORT RÉSZLET OLDAL FEJEZET GRUPPE 35 DETAIL SEITE ABSCHNITT GROUP DETAIL PAGE SECTION

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS CSOPORT RÉSZLET OLDAL FEJEZET GRUPPE 35 DETAIL SEITE ABSCHNITT GROUP DETAIL PAGE SECTION 997.0. H0986.0- TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS CSOPORT RÉSZLET OLDAL FEJEZET GRUPPE 35 DETAIL SEITE ABSCHNITT GROUP DETAIL PAGE SECTION ELŐSZÓ 03 VORWORT FOREWORD A FUTÓMŰVEK ÁBRÁJA 5 0 BILDER

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTEN

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTEN TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTEN H639.0- CSOPORT RÉSZLET OLDAL FEJEZET GRUPPE 36 DETAIL SEITE ABSCNITT GROOP DETAIL PAGE SECTION ELŐSZÓ 3 03 VORWORT FOREWORD A FUTÓMŰVEK ÁBRÁI 6 0 BILDER DER ACHSEN

Részletesebben

Megfelelőségi Tanúsítvány Kezelési utasítás Alkatrész jegyzék

Megfelelőségi Tanúsítvány Kezelési utasítás Alkatrész jegyzék Megfelelőségi Tanúsítvány Kezelési utasítás Alkatrész jegyzék HU He-Va Tip-Roller 4,5m 5,4m 6,3m (kivéve 6,3m 620mm Cambridge) N. A. Christensensvej 34 DK-7900 Nykøbing Mors Tel: +45 9772 4288 Fax:+45

Részletesebben

第 1 页, 共 18 页 E02_1 V49FM.11A 离 合 器 部 件 E02_1 CLUCTH ASSY. Qty/U nit NO. CODE 0

第 1 页, 共 18 页 E02_1 V49FM.11A 离 合 器 部 件 E02_1 CLUCTH ASSY. Qty/U nit NO. CODE 0 1 B08010002000 ZÉGER 20 1 2 17307N04F000 HÉZAGOLÓ 1 3 17306N04F000 PERSELY 1 4 17305N04F000 FOGASKERÉK 1.FOK.HAJTOTT 1 5 17312N04F000 FOGASKERÉK 4.FOK.HAJTOTT 1 6 B08010002500 ZÉGER 1 7 17310N04F000 HÉZAGOLÓ

Részletesebben

OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY

OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY 6 6.1 Tartalék alkatrész rajz - Explosion drawing 36 OPTIMUM 6.1.1 Fúrófej - Drilling head 83 84 41 97 141 81 57 140 33 63 80 93 96 56 86 72 89 91 5 51 42 147 43 73 74 75 139 27 201 98 95 148 29 103 82

Részletesebben

2.. Gumi távtartót * 3.. Olajtömítés 4.. Niet Meer Leverbaar 5. 2-Weg Verbinding 6. Mixer olajszűrő 7. Vákuum benzincsapot 8.. Niet Meer Leverbaar 9.

2.. Gumi távtartót * 3.. Olajtömítés 4.. Niet Meer Leverbaar 5. 2-Weg Verbinding 6. Mixer olajszűrő 7. Vákuum benzincsapot 8.. Niet Meer Leverbaar 9. 1 2.. Gumi távtartót * 3.. Olajtömítés 4.. Niet Meer Leverbaar 5. 2-Weg Verbinding 6. Mixer olajszűrő 7. Vákuum benzincsapot 8.. Niet Meer Leverbaar 9. Ball Ring, komplett 10. Üzemanyag tartály 10. Niet

Részletesebben

WWW.LINEAMOTOR.HU LINEA BRAVER 50 PARTS CATALOGUE. 价 格 合 计 Total 消 声 器 图 1 LINEA BRAVER 50 YYB950QT01000. Model Part No.

WWW.LINEAMOTOR.HU LINEA BRAVER 50 PARTS CATALOGUE. 价 格 合 计 Total 消 声 器 图 1 LINEA BRAVER 50 YYB950QT01000. Model Part No. 图 Draft 消 声 器 EXHAUST MUFFLER PARTS CATALOGUE YYB90QT0000 YYB90QT000 Kipufogó dob Pipe, Exhaust Muffler YYB90QT000 könyökcső Front Tube, Exhaust Muffler 3 YYB90QT0003 alátét Washer, Exhaust Outlet 4 GB/T93-φ6

Részletesebben

OPTIMUM. 7 Tartalékalkatrészek - Spare parts S350 G. 7.1 Rajz - Explosion drawing - S350 G. Tartalékalkatrészek - Spare parts S350 G

OPTIMUM. 7 Tartalékalkatrészek - Spare parts S350 G. 7.1 Rajz - Explosion drawing - S350 G. Tartalékalkatrészek - Spare parts S350 G R OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY Tartalékalkatrészek - Spare parts S350 G 7 Tartalékalkatrészek - Spare parts S350 G 7.1 Rajz - Explosion drawing - S350 G 49 10.4.07 K:\AA Optimum\EREDETI manuals\metal_belt_saws\s350g\h\s350g_parts.fm

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTEN

TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTEN TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTEN H0539.0- CSOPORT RÉSZLET OLDAL FEJEZET GRUPPE 36 DETAIL SEITE ABSCNITT GROOP DETAIL PAGE SECTION ELŐSZÓ 3 03 VORWORT FOREWORD A FUTÓMŰVEK ÁBRÁJA 6 0 BILDER DER

Részletesebben

M10 A2, retaining nut for the impeller 9 Washer 1 No. 10 A2 Spring washer for the impeller retaining nut 10 Washer 1 No

M10 A2, retaining nut for the impeller 9 Washer 1 No. 10 A2 Spring washer for the impeller retaining nut 10 Washer 1 No VB25/ 1300 Inox Type Serial no. Description Order code Weight Piece no. Ordering possibility Price Note Picture 1 Pump case JPV413 730 1 Yes 2 Screw 1 No 3 O ring 17*3 OR8 1 No 4 Plastic cap 2 No 5 O ring

Részletesebben

Serial no. Description Order code Weight Piece no. Ordering possibility Price Note Picture. BT612 1100 1 Yes. BT622 600 1 Yes Ø 154 mm cast iron disc

Serial no. Description Order code Weight Piece no. Ordering possibility Price Note Picture. BT612 1100 1 Yes. BT622 600 1 Yes Ø 154 mm cast iron disc Type BT6877K Special Elpumps Kft. Fehérgyarmat, Szatmári u. 21. Tel.: +36-44/510-530 Fax.: +36-44/510-535 E-mail.: info@elpumps.hu Home Page: www.elpumps.hu Serial no. Description Order code Weight Piece

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

Kúpos illesztőszeg DIN 1 A 1 A 4 ISO 2339 UNI. Kúpos illesztőszeg. 1) This size is not DIN standardised. NB

Kúpos illesztőszeg DIN 1 A 1 A 4 ISO 2339 UNI. Kúpos illesztőszeg. 1) This size is not DIN standardised. NB Kúpos illesztőszeg Kúpos illesztőszeg DIN 1 2339 A 1 A 4 1) This size is not DIN standardised. NB 1) The nominal length L does not include the rounded ends c with tolerance js15. 2) The choice and position

Részletesebben

Makita Werkzeug Ges.m.b.H. Kolpingstrasse 13, 1230 Wien Tel: 01 / * Fax: 01 / Mail: Web:

Makita Werkzeug Ges.m.b.H. Kolpingstrasse 13, 1230 Wien Tel: 01 / * Fax: 01 / Mail: Web: Kolpingstrasse 3, 30 Wien Tel: 0 / 66 7 30-0* Fax: 0 / 66 7 30-0 Makita Service Information / Model: DBC30 Seite /8 (c) 06 by Makita Austria. All Rights Reserved. Änderungen und Irrtümer vorbehalten /

Részletesebben

CRANKSHAFT COMP 1 12220QN01000 2 09140Q160801 3 09160Q160804 4 09420Q050802 5 12111QN01000 6 12140QN01000 7 12151QM08000 8 09381Q170801

CRANKSHAFT COMP 1 12220QN01000 2 09140Q160801 3 09160Q160804 4 09420Q050802 5 12111QN01000 6 12140QN01000 7 12151QM08000 8 09381Q170801 0QM08000 2 5QM08000 3 09380Q080 4 02304Q06002 5 0960Q060805 6 0908Q08087 7 70QM08000 8 09280Q95080 9 0204Q060202 0 76QM08000 75QM08000 2 09280Q57080 3 0204Q060202 4 0959Q080804 5 0968Q080807 6 4QN0000

Részletesebben

SPARE PARTS LIST MODEL NO. DBC4510 PAGE 1 ITEM PART NO. DESCRIPTION QTY NOTE

SPARE PARTS LIST MODEL NO. DBC4510 PAGE 1 ITEM PART NO. DESCRIPTION QTY NOTE SPARE PARTS LIST PAGE 1 ITEM PART NO. DESCRIPTION QTY NOTE 001 386100100 Rövid blokk 45 köb-cm DBC4500-1 INC. 2,3,6-9,13-17 002 386131010 #Henger, átméro=43 mm 1 003 386132000 #Dugattyú, komplett 1 INC.

Részletesebben

Külső kulcsnyílású csavarok, acél csavarok (hatlapfejű csavarok) Belső meghajtású csavarok (belső hatlapú csavarok)

Külső kulcsnyílású csavarok, acél csavarok (hatlapfejű csavarok) Belső meghajtású csavarok (belső hatlapú csavarok) Külső kulcsnyílású csavarok, acél csavarok (hatlapfejű csavarok) Belső meghajtású csavarok (belső hatlapú csavarok) Menetes szálak, tőcsavarok, menetes csapok Anyák Hengeres szegek, kúpos szegek, rovátkolt

Részletesebben

Madison ellipszistréner

Madison ellipszistréner Madison ellipszistréner A szervizért és az alkatrészekért az eladó cég felel. Insportline Hungary kft. Kossuth Lajos u. 65, 2500 Esztergom tel. +36 (33) 313242, +36 (70) 211 8227, www.insportline.hu Figyelmeztetés:

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Típusszám: NTIVEX99.0 Sorozatszám: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Sorozatszám: Címke A visszakereshetőség végett tüntesse fel a sorozatszámot a fenti sorban. KÉRDÉSE VAN? Ha kérdése van, vagy valamilyen alkatrész

Részletesebben

Használati útmutató. Altalajlazító

Használati útmutató. Altalajlazító Használati útmutató Altalajlazító EK - KONFORMITÁSI NYILATKOZAT Mi - a VOGEL & NOOT - ezennel kijelentjük, hogy az alábbi gép megfelel az EGK 89/392 sz. EK-gépirányelvek biztonsági követelményeinek. A

Részletesebben

F0101-MRS-0000 VÁZ FRAME

F0101-MRS-0000 VÁZ FRAME Magnet RS F01 FRAME 1 F0101-MRS-0000 VÁZ FRAME 1-4232,00 2 F0102-MMA-0000 BLOKK TARTÓ TENGELY 12X280mm E/G MOUNTING BOLT, 1 (12X280mm) 1-117,00 4 F0104-MMA-0000 HIMBA TARTÓ CSAVAR E/G MOUNTING BOLT, 2

Részletesebben

SPARE PARTS LIST MODEL NO. LS1013 PAGE 1 ITEM PART NO. DESCRIPTION QTY NOTE

SPARE PARTS LIST MODEL NO. LS1013 PAGE 1 ITEM PART NO. DESCRIPTION QTY NOTE PAGE 1 001 911373-5 Trapézfeju csavar M6x50 911373 4 002 154568-9 Motorház LS1013 1 003 265995-6 Önmetszo csavar M4x18* 2 004 416075-3 Motorház hátsó fedele LS1013 1 005 631219-6 Szabályozó elektronika

Részletesebben

Alkatrész Börze. Cikkszám Cikkmegnevezés Description

Alkatrész Börze. Cikkszám Cikkmegnevezés Description Alkatrész Börze Cikkszám Cikkmegnevezés Description Nettó eladási ár Ft-ban Price EUR 10104014 CSATLAKOZO THREADED UNION 32 0,11 10153997 CSATLAKOZO WIRE CONNECTOR 1355 4,59 10206320 KULCS KEY 185 0,63

Részletesebben

Retrosa 125 (ym.2010)

Retrosa 125 (ym.2010) Retrosa 125 (ym.2010) F01 FRAME 1 F0101-4BA-0000 VÁZ BODY COMP FRAME 120 1 2 F0102-4BA-0000 BLOKK TARTÓ, KOMPLET ENG HANGER ASSY 20 1 3 F0103-4BA-0000 BLOKK TARTÓ BRKT ENG HANGER 20 1 4 F0104-4BA-0000

Részletesebben

A katalógusban szereplő adatok változásának jogát fenntartjuk. 2015. 02-es kiadás

A katalógusban szereplő adatok változásának jogát fenntartjuk. 2015. 02-es kiadás RUGÓKATALÓGUS A Biotek Kft. több mint 20 év tudásával és tapasztalatával valamint kiváló minőségű rögzítéstechnikai és gépépítő elemek nagy választékával kínál megoldásokat termékek tervezéséhez és gyártásához.

Részletesebben

Pótalkatrész Katalógus Kuplungmatika

Pótalkatrész Katalógus Kuplungmatika Spare Part Catalog Clutch-matic System We ll Clutch for you! Pótalkatrész Katalógus Kuplungmatika General Notes / Általános Információk Spare Part catalog is available only in English and Hungarian Language.

Részletesebben

1 Megjegyzés... 2. 2 Előszó... 3. 3 Bevezetés... 4. 4 Azonosítás... 5

1 Megjegyzés... 2. 2 Előszó... 3. 3 Bevezetés... 4. 4 Azonosítás... 5 Tartalomjegyzék 1 Megjegyzés... 2 2 Előszó... 3 3 Bevezetés... 4 4 Azonosítás... 5 4.1 Típusadatok... 5 4.2 Típustábla leírása... 6 4.3 A típusjel értelmezése... 7 4.4 Teherbírás... 7 5 Biztonság... 9

Részletesebben

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III P. b. b. Verlagspostamt 1030 Wien WoGZ 213U BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III 70. Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung

Részletesebben

R FABRYKA ARMATUR SA 8007 Földfeletti tűzcsap OVERGROUND HYDRANT ÜBERFLURHYDRANT KETTŐS ZÁRÁSÚ KITÖRÉSBIZTOS MONOLIT FEJ GGG-40 FEJ ELFORDÍTHATÓ 0-TÓL 360-IG Műszaki adatok: Technical data: Technische

Részletesebben

Simson 51 motorblokk azonosító

Simson 51 motorblokk azonosító 119 Olajellenõrzõ csavarhoz alátét 120 Olajellenõrzõ csavar 121 Tengelykapcsoló beállító nyílás fedõcsavarjához alátét 122 Tengelykapcsoló beállító nyílás fedõcsavarja 123 Olajbetöltõ csavarhoz alátét,

Részletesebben

Atlas Copco Instruction Manual

Atlas Copco Instruction Manual Atlas Copco Instruction Manual Használati útmutató az Atlas Copco WEDA víztelenítő szivattyúhoz Magyar - Hungarian WEDA 04 WEDA 08 WEDA 04B Használati útmutató az Atlas Copco WEDA víztelenítő szivattyúhoz

Részletesebben

Makita Werkzeug Ges.m.b.H. Kolpingstrasse 13, 1230 Wien Tel: 01 / 616 27 30-0* Fax: 01 / 616 27 30-40 Mail: verkauf@makita.at Web: www.makita.

Makita Werkzeug Ges.m.b.H. Kolpingstrasse 13, 1230 Wien Tel: 01 / 616 27 30-0* Fax: 01 / 616 27 30-40 Mail: verkauf@makita.at Web: www.makita. Kolpingstrasse 3, 30 Wien Tel: 0 / 66 7 30-0* Fax: 0 / 66 7 30-0 Makita Service Information / Model: HM800 Seite /6 (c) 06 by Makita Austria. All Rights Reserved. Änderungen und Irrtümer vorbehalten /

Részletesebben

Megfelelőségi tanúsítvány Kezelési utasítás Alkatrész katalógus

Megfelelőségi tanúsítvány Kezelési utasítás Alkatrész katalógus HU Megfelelőségi tanúsítvány Kezelési utasítás Alkatrész katalógus He-Va Vip-Roller 5.4 6.3 7.3 8.2 m Fontos: Mielőtt elkezdené használni a gépet, alaposan tanulmányozza át a kezelési utasítást, hogy megismerje

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK CONTENS OLDAL

TARTALOMJEGYZÉK CONTENS OLDAL TARTALOMJEGYZÉK CONTENS OLDAL ELŐSZÓ............................................................... 3 FOREWORD A FUTÓMŰVEK ÁBRÁI........................................................ 4 DRAWINGS OF THE

Részletesebben

第 1 页, 共 29 页 JCK(Q16-00)-QJ50QT-22D(45KM) -1A CODE NO.

第 1 页, 共 29 页 JCK(Q16-00)-QJ50QT-22D(45KM) -1A CODE NO. NO. CODE 1 40100B490000 KORMÁNY 2 40001B450000 MARKOLAT BAL 3 40455B490000 ANYA BAL 4 40450B490000 TÜKÖR BAL 5 40480B490000 TÜKÖR JOBB 6 40485B490000 ANYA JOBB 7 40210B460000 GÁZMARKOLAT 8 40300B490002

Részletesebben

KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ YAMADA

KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ YAMADA Magyar-Amerikai Környezet- és Egészségvédelmi Kft. KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ a YAMADA NDP-10 típusú, sőrítettlevegı meghajtású membránszivattyúkhoz Megrendelı: Típus: Gyártási szám: Eladás dátuma: Vadrózsa

Részletesebben

Használati útmutató. AXR típusú tárcsás borona

Használati útmutató. AXR típusú tárcsás borona Használati útmutató AXR típusú tárcsás borona EK - KONFORMITÁSI NYILATKOZAT Mi - a VOGEL & NOOT - ezennel kijelentjük, hogy az alábbi gép megfelel az EGK 98/37 sz. EK-gépirányelvek biztonsági követelményeinek.

Részletesebben

Használati utasítás PV-AC2610-CE

Használati utasítás PV-AC2610-CE Használati utasítás PV-AC2610-CE - 1 - Biztonsági instrukciók Köszönjük, hogy termékünk megvásárlása mellett döntött. Annak ellenére, hogy igyekszünk minden gyártással kapcsolatos hibát elhárítani, azok

Részletesebben

OPTIMUM. 10 Pótalkatrészek HUN. 10.1 1-3. rajz Orsószekrény pótalkatrészei. Pótalkatrészek HUNGÁRIA KFT. 10-1. ábra: 1-3: Orsószekrény hajtás -

OPTIMUM. 10 Pótalkatrészek HUN. 10.1 1-3. rajz Orsószekrény pótalkatrészei. Pótalkatrészek HUNGÁRIA KFT. 10-1. ábra: 1-3: Orsószekrény hajtás - 0 0. -3. rajz Orsószekrény pótalkatrészei 0-. ábra: -3: Orsószekrény hajtás - Oldal: 5. sz. kiadás (0.0.5) CNC eszterga 0. -3. rajz Orsószekrény pótalkatrészei 0-. ábra: -3: Orsószekrény hajtás Oldal:

Részletesebben

WiR gratulieren GRATULÁLUNK!

WiR gratulieren GRATULÁLUNK! Reflexmat Seit der Gründung im Jahre 2000 steht der Name CaSaDa für hochwertige Produkte im Bereich Wellness und fitness. WiR gratulieren GRATULÁLUNK! Mit dem Kauf dieser Fußreflexzonen-Matte haben sie

Részletesebben

CIKKSZÁM MAYGARUL ANGOLUL QTY

CIKKSZÁM MAYGARUL ANGOLUL QTY CIKKSZÁM MAYGARUL ANGOLUL QTY ATV-17W-150-01-01 CSAVAR M8*16 (ÜTKÖZÉSVÉDŐ FELFOGATÓ) HEX FLANGE BOLT M8*16 4 ATV-17W-150-01-02 ELSŐ ÜTKÖZÉSVÉDŐ FR.BUMPER 1 ATV-17W-150-01-03 VÁZ MAIN FRAME 1 ATV-17W-150-01-04

Részletesebben

EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány EG-Baumusterprüfbescheinigung

EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány EG-Baumusterprüfbescheinigung ROBBANÁSBIZTOS BERENDEZÉSEK VIZSGÁLÓ ÁLLOMÁSA Prüfstelle für Explosionsgeschützte Betriebsmittel 1/5 Ungarn, 1037 Budapest, Mikoviny S. u. 2-4. tel/fax: 36 1 250 1720 E-mail: bkiex@elender.hu (1) EK-TípusVizsgálati

Részletesebben

E01.1 CYLINDER HEAD ASSY For Flash 50cc NO CODE 1 201200.066000 HENGERFEJ 1 30701B01F000 HENGERFEJ 2 30507B01F000 HENGERFEJ TÖMÍTÉS

E01.1 CYLINDER HEAD ASSY For Flash 50cc NO CODE 1 201200.066000 HENGERFEJ 1 30701B01F000 HENGERFEJ 2 30507B01F000 HENGERFEJ TÖMÍTÉS E11 CYLINDER HEAD ASSY For Flash 5cc 1 21266 HENGERFEJ 1 371B1F HENGERFEJ 2 357B1F HENGERFEJ TÖMÍTÉS 3 21246 GYÚJTÓGYERTYA E7RTC 3 212415 GYÚJTÓGYERTYA BR7ES 4 2711B1FA HENGER 5cc 4 24241 HENGER 5cc 5

Részletesebben

VIBROMOTOROK. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV SPV SPC típusok

VIBROMOTOROK. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV SPV SPC típusok VIBROMOTOROK FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV SPV SPC típusok 2 01 SZIMBÓLUMOK 02 BEVEZETÉS 03 BIZTONSÁGI AJÁNLÁSOK 04 TÁROLÁS 05 BEÉPÍTÉS 05.1 Általános előírások 05.2 Ellensúlyok beállítás 05.3 Elektromos csatlakozás

Részletesebben

Rezgésdiagnosztika. Diagnosztika 02 --- 1

Rezgésdiagnosztika. Diagnosztika 02 --- 1 Rezgésdiagnosztika Diagnosztika 02 --- 1 Diagnosztika 02 --- 2 A rezgéskép elemzésével kimutatható gépészeti problémák Minden gép, mely tartalmaz forgó részt (pl. motor, generátor, szivattyú, ventilátor,

Részletesebben

3. Hegeszt - és vágó készletek / Cutting and welding sets

3. Hegeszt - és vágó készletek / Cutting and welding sets 3. Hegeszt - és vágó készletek / Cutting and welding sets Varga hegeszt - és vágó készlet / Varga combined cutting and welding set DIN MSZ EN ISO 5172, Acetilénre Varga hegeszt - vágó készlet / Combined

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG.

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG. MUNKASZERZŐDÉS amely egyrészről az név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. LOCALITATEA, JUDET, TARA cégjegyzékszám: NR.REG.COMERTULUI adószám: CUI bankszámlaszám: COD IBAN képviseli: _NUME REPREZENTANT

Részletesebben

094.00.2103-003 kapcsoló-tárcsa 094.00.2103-013 csapágy 30314 AXN 094.00.2103-014 csapágy 32307A 094.00.2103-015 rögz.gyűrű 02 főteng.

094.00.2103-003 kapcsoló-tárcsa 094.00.2103-013 csapágy 30314 AXN 094.00.2103-014 csapágy 32307A 094.00.2103-015 rögz.gyűrű 02 főteng. Magyar / Ungarisch Német / Deutsch Jelmagyarázat 6217 csapágy NUP 314 0635-421-254 csapágy 1299-392-054 512533 0735-455-004 csapágy 1299-393-152 NJ 308 csapágy 40x90x23 222207 csapágy 30314 AXN csapágy

Részletesebben

O-gyûrûk és tömítések

O-gyûrûk és tömítések 737_748_Ogyuruk.qxd 2007.04.19. 9:33 Page 737 O-gyûrûk és tömítések O-rings and gaskets 737_748_Ogyuruk.qxd 2007.04.19. 9:33 Page 738 O-GYûRûK/O-RINGS cikkszám / code 27 1 010 O-gyûrû szett / 8x10db O-ring

Részletesebben

DM1101, DM1103, DM1104 DM1103-L, DM1103-S Kézi jelzésadó Oltás indító nyomógomb és Oltás blokkoló nyomógomb kollektív/synoline600

DM1101, DM1103, DM1104 DM1103-L, DM1103-S Kézi jelzésadó Oltás indító nyomógomb és Oltás blokkoló nyomógomb kollektív/synoline600 DM1101, DM1103, DM1104 DM1103-L, DM1103-S Kézi jelzésadó Oltás indító nyomógomb és Oltás blokkoló nyomógomb kollektív/synoline600 AlgoRex Synova Tűzjelző rendszer kollektív nyomvonalára illeszthető kézi

Részletesebben

nettó Ár/db 1207 ETN9 SKF 4 DB 4700.- 1207 KC3 SKF 5 DB 4700.- 1211 ETN9 SKF 2 DB 4368.- 1315 SKF 1 DB 20160.- 16005 SKF 1 DB 300.

nettó Ár/db 1207 ETN9 SKF 4 DB 4700.- 1207 KC3 SKF 5 DB 4700.- 1211 ETN9 SKF 2 DB 4368.- 1315 SKF 1 DB 20160.- 16005 SKF 1 DB 300. nettó Ár/db 1207 ETN9 SKF 4 DB 4700.- 1207 KC3 SKF 5 DB 4700.- 1211 ETN9 SKF 4368.- 1315 SKF 1 DB 20160.- 16005 SKF 1 DB 300.- 1726204-2RS1 SKF 4 DB 1500.- 21306 CC SKF 1 DB 7400.- 21310 CC SKF 1 DB 9900.-

Részletesebben

Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen

Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen Idöpont: Szombat 24.10.2009 Verseny helye: Medence: Idömérés: Fedett uszoda Simmering A -1110 Wien, Simmeringer Hauptstraße/ Florian

Részletesebben

Új RPT sorozat HF gyújtással. EASY FIT csatlakozóval. Kompatibilis: LINCOLN T100. Kompatibilis: CEBORA P150 - CP160

Új RPT sorozat HF gyújtással. EASY FIT csatlakozóval. Kompatibilis: LINCOLN T100. Kompatibilis: CEBORA P150 - CP160 Forgalmazza: SYRIUS-WELD Kft. 08 Miskolc, Futó u. 7. info@syrius.hu, www.syrius.hu, + /00 822 Új RPT sorozat HF gyújtással csatlakozóval 0H 0M 10H 10M 81H 81M 101H 101M 11H 11M 11H 11M Kompatibilis: LINCOLN

Részletesebben