RÁBA / 40; / / 50; / 66

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RÁBA 574.10 / 40; 574.55 / 65 574.20 / 50; 574.56 / 66"

Átírás

1 ALKATRÉSZKATALÓGUS ERSATZTEILKATALOG PARTS CATALOG RÁBA 57.0 / 0; / / 50; 57.5 / NEDVESFÉKES MUNKAGÉP FUTÓMVEK ARBEITSMASCHINENACHSEN MIT NASSBREMSEN ALES FOR POWER-MACHINES WITH WET-BRAKES D H.00 RÁBA FUTÓM Gyártó és Kereskedelmi Kft. H GYR P.O.B. HUNGARY TEL.: 3/9/-000 3/9/-5 FA: 3/9/

2 KMU-0.5- TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENS H CSOPORT RÉSZLET OLDAL FEJEZET GRUPPE 3 DETAIL SEITE ABSCHNITT GROUP DETAIL PAGE SECTION ELSZÓ 3 03 VORWORT FOREWORD A FUTÓMVEK ÁBRÁI 0 BILDER DER ACHSEN DRAWINGS OF THE ALES A FUTÓM ÉS A HAJTÓM Ö. Á. AZONOSÍTÁSA 8 09 IDENTIFIZIERUNG DER ACHSE UND DES ZSB. ACHSGETRIEBES IDENTIFICATION OF THE ALE AND THE DIFFERENTIAL CARRIER HEAD ASSY. FUTÓM Ö. Á., HAJTÓM Ö. Á.0 0 ZSB. ACHSE, ZSB. ACHSGETRIEBE ALE ASSY., DIFFERENTIAL CARRIER HEAD ASSY. HAJTÓMHÁZ 5 50 ACHSGETRIEBEGEHÄUSE DIFFERENTIAL CARRIER HOUSING HAJTÓM 9 0 ACHSGETRIEBE DIFFERENTIAL HÍDHÁZ, IKERCSUKLÓS FÉLTENGELY Ö. Á ACHSKÖRPER, ACHSWELLE, ZSB. DOPPELGELENKWELLE MIT ACHSWELLEN ALE HOUSING, ALE SHAFT WITH DOUBLE JOINT ASSY. HÍDHÁZ, FÉLTENGELY 37 80/ ACHSKÖRPER, ACHSWELLE ALE HOUSING ALE SHAFT KIEGYENLÍTMZÁR 5 50 AUSGLEICHSPERRE DIFFERENTIAL LOCK

3 KMU-0.- 3

4 TARTALOMJEGYZÉK INHALTSVERZEICHNIS CONTENS H CSOPORT RÉSZLET OLDAL FEJEZET GRUPPE 3 DETAIL SEITE ABSCHNITT GROUP DETAIL PAGE SECTION BOLYGÓM 5 50 PLANETENGETRIEBE PLANETARY KERÉKAGY RADNABE WHEEL HUB FÉK BREMSE BRAKE AIÁL NYOMTÁVRÚD, KETTS MKÖDTETÉS KORMÁNYMUNKAHENGER AIALSSPURSTANGE, DOPPEL WIRKENDE LENKARBEITSZYLINDERS AIAL TIE ROD, DOUBLE-ACTING STEERING POWER CYLINDER MEGJEGYZÉSEK 90 BEMERKUNGEN REMARKS SZÁMINDE 70 9 NUMMERVERZEICHNIS NUMERICAL INDE KMU-0.-

5 ELSZÓ A Ez az "ALKATRÉSZKATALÓGUS " a RÁBA 57.0/-0; -0/-50; -55/-5; -5/- típusú futómvek alkatrészeit ismerteti. Az "ALKATRÉSZKATALÓGUS" használata eltt kérjük az alábbiak gondos tanulmányozását:. Az "ALKATRÉSZKATALÓGUS"-ban a futómvek tételeit "RÉSZLET"-ekre bontva adjuk meg, a TARTALOMJEGYZÉK"- ben felsoroltak szerint.. A "RÉSZLET"-ek elején ábrákon mutatjuk be a "RÉSZLET" -ben szerepl egységek sorszámozott tételeit. 3. Az ábrák utáni "ALKATRÉSZJEGYZÉK LAP"-ok a tárgyalt "RÉSZLET"-re vonatkozó alábbi adatokat tartalmazzák: 3. A tételeket az ábra sorszámozása szerint. Az ábrán nem szerepl alkatrész-változatokat nullával kezdd sorszámmal jelöljük (Pl.: 0, 0). 3. Az egyes sorszámokhoz tartozó rajzszámot, szabványszámot, törzsszámot, megnevezést és darabszámot, egy-egy futóm - típusváltozatra vonatkozóan. Ha a "RÉSZLET"-ben ismertetett összes típusváltozatnál azonos a felhasznált alkatrész és annak mennyisége, akkor a darabszámot az "ÖSSZ" rovat tartalmazza. Ha a "RÉSZLET"-ben ismertetett típusváltozatoknál a rajzszám vagy a darabszám típusonként változik a "VÁLTOZATOK" megfelel rovata az irányadó. 3.3 A "JEL" rovat fontos tájékoztatást ad az alkatrészrl. A "JEL" rovatban szerepl számok, a "MEGJEGYZÉS" fejezet megfelel szövegére utalnak. Fleg a bevezetési határid, csereszabatosság, stb. kérdését közöljük e fejezetben. 3. A "MEGNEVEZÉS" rovatban használt jelek értelmezése: A "" - jel utáni számok, az adott ö.á. egység összes tételének ábra-sorszám szerinti felsorolása. A "Q" - jel utáni sorszámok, az adott ö.á. egységbl az elhasználódás miatt szükségessé válható tételek felsorolása következik. Az "R"- jel utáni szám közli, hogy az adott ö.á. egység, vagy tétel, mely "RÉSZLET"-ben van kitételezve. 3.5 Az "ÖSSZ", vagy a "VÁLTOZATOK" rovatban használt jel értelmezése: Az "" a szereléskor szükség szerinti darabszámban felhasználásra kerül tételeket jelöli. Az ALKATRÉSZRENDELÉS GYORS LEBONYOLÍTÁSA ÉRDEKÉBEN KÉRJÜK A TISZTELT ÜZEMELTETT, HOGY A RENDELÉS FELADÁSAKOR A FUTÓMRE ÉS A TÉTELEKRE VONATKOZÓ ALÁBBI ADATOKAT KÖZÖLJE: a. A futóm típusát b. A rajz- vagy szabványszámot és az alatta közölt törzsszámot c. A megnevezést d. Az igényelt darabszámot e. A futóm gyártási sorszámát/év-hónap VÁLLALATUNK FENNTARTJA MAGÁNAK A JOGOT A SZERKEZETI-, A KIVITELEZÉSI- ÉS MÉRETVÁLTOZÁSOKRA A MINDENKORI ÉRVÉNYES SZERZDÉSEKBEN FOGLALTAK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL! GYR, RÁBA FUTÓM Gyártó és Kereskedelmi KFT. H GYR Pf. - HUNGARY TEL.:3/9/-000, 3/9/-5 FA.: 3/9/

6 VORWORT D In diesem "ERSATZTEILKATALOG" sind die Ersatzteile der Achsen TYP. RÁBA 57.0/-0; -0/-50; -55/-5; -5/- angegeben. Vor Benutzung des "ERSATZTEILKATALOGES" sind folgende Hinweise zu beachten:. In dem "ERSATZTEILKATALOG" sind die Positionen der Achsen gemäss dem "INHALTSVERZEICHNIS" in "DETAILS" unterteilt angefürt.. Am Anfang eines jeden "DETAILS" sind die nummerierten Positionen der im "DETAIL" enthaltenen Einheiten in Bildern dargestellt. 3. Die nach den Bildern folgenden "ERSATZTEILBLÄTTER" enthalten folgende Daten des behandelten "DETALS": 3. Die Positionen gemäss lfd. Nummerierung des Bildes. Die Positionsvarianten, die in den Bildern nicht dargestellt sind, sind durch eine, mit Null beginnenden Nummer gekennzeichnet (z.b.: 0, 0). 3. Die zu den einzelnen lfd. Nummer gehörende Zeichnungsnummer, Normnummer, Stammnummer, Benennung und Stückzahl, bezogen auf je eine Achsenvariante. Insofern das verwendete Ersatzteil und dessen Stückzahl bei allen im "DETAIL" erläuterten Typenvarienten gleich sind ist die Stückzahl in der Spalte "ALLE" angegeben. Falls bei den im "DETAIL" erläuterten Typenvarianten die Zeichnungsnummern oder die Stückzahlen je Typ.verschieden sind, ist die entsprechende Spalter der "VARIANTEN" ausschlaggebend. 3.3 Die Spalte "NOT." enhält wichtige informationen über das Ersatzteil. Die in der Spalte "NOT" angeführten Zahlen weisen auf den entsprechenden Text im Abschnitt "BEMERKUNGEN" hin. In diesem Abschnitt sind hauptsächlich Hinweise bezüglich Einführungstermin, Austauschbarkeit usw. enthalten. 3. Erläuterung der in der Spalte "BENENNUNG" verwendeten Symbole: Die lfd. Nummer, welche nach dem Symbol "" stehen, sind die Aufzählung aller Elemente der betreffenden Zsb.Einheit. Nach "Q" folgt einem Aufführung der durch Verschleiss erforderlich werdenden Ersatzteile der betreffenden Einheit. Die lfd. Nummern, welche nach dem Symbol "R" steht, gibt an, in welchem "DETAIL" das betreffende Ersatzteil zu finden ist. 3.5 Erläuterung der in der Spalte "ALLE" oder "VARIANTEN" verwendeten Symbols: Das Symbol "" kennzeichnet die Ersatzteile, die bei der Montage in der jeweils erforderlichen Menge verwendet werden. ZWECKS RASCHER ABWICKLUNG DER ERSATZTEILLIEFERUNGEN WIRD GEBETEN, BEI ERTEILUNG VON ERSATZTEILBESTELLUNGEN FOLGENDE DATEN DER ACHSE UND DER POSITIONEN ANZUGEBEN: a. Typ. der Achse b. Zeichnungs- oder Normnummer siwie die darunter stehende Stammnummer c. Benennung d. Gewünschte Stückzahl e. Serien-Nr. der Achse/Jahr-Monat DER HERSTELLER BEHÄLT SICH DAS RECHT AUF ÄNDERUNGEN IN DER KONSTRUKTION, DER AUSFÜHRUNG UND DEN ABMESSUNGEN - UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER JEWEILS GELTENDEN VERTRÄGE - VOR! RÁBA-ACHSEN PRODUKTIONS- UND HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H. GYR, H GYR PF. - UNGARN TEL.:3/9/-000, 3/9/-5 FA.: 3/9/

7 FOREWORD B This "PART CATALOG" contains the parts of the RÁBA 57.0/-0; -0/-50; -55/-5; -5/- type axles. Before using the "PART CATALOG" please thoroughly study the following:. The items of the axles in the "PART CATALOG" are stated as divided into "DETAILS" as listed in the "CONTENTS".. In front of the "DETAILS" the itemized parts the units stated in the "DETAIL" are shown in figures. 3. The "PART LIST SHEET" behind the figure contain the following data on "DETAIL" in guestion: 3. The parts according to item numbers of the figure. Part variants not shown in the figure are marked with a number starting with zero (E.g.: 0, 0). 3. The drawing number, standard number, stock number as well as description and quantity belonging to the individual item numbers as related to each axle type version. If the part used and its qualitity is identical at alll the type versions discussed in the "DETAIL" the quantity is stated in column "ALL". If the drawing number of qualitity changes with type discussed in the "DETAIL" the relevant column of "VARIANTS" should be considered. 3.3 The column "NOTE" provides important information on the part. The numbers stated in column "NOTE" refer to relevant text in the section "REMARKS". This section mainly covers the date of issuance, interchangeability etc. 3. Legend of symbols used in column "DESCRIPTION": Numbers following "" represent listing of all items in the given assembly unit as per figure number. After "Q" there is the list of the only parts necesary due to wear of the given unit. Number following "R" indicates what "DETAIL" the given assembly unit or item are itemized in. 3.5 Legend of symbol used in column "ALL" or "VARIANTS" : "" indicates the quantity of items to be used in assembly, as required. IN ORDER TO PROMOTE PROMPT SPARE PART SUPPLY THE OPERATORS ARE KINDLY REQUESTED WHEN ORDERING TO STATE THE FOLLOWING DATA THE ALE AND THE RELEVANT ITEM: A. Type of axle b. Drawing or Standard Number and Stock Number indicated below c. Description d. Quantity required e. Mfg. No. of axle/year-month ALL RIGHTS FOR STRUCTURAL, CONSTRUCTIONAL AND DIMENSIONAL CHANGES RESERVED TAKING THE CURRENTLY VALID CONTRACTS INTO ACCOUNT! GYR RÁBA - ALE MANUFACTURING- AND TRADING LTD. H GYR P.O. BO - HUNGARY TEL.:3/9/-000, 3/9/-5 FA.: 3/9/

8 A FUTÓMVEK ÁBRÁI H570.0 BILDER DER ACHSEN DRAWINGS OF THE ALES A futómvek rajzszáma Zeichnungs-Nr. der Achsen Drawing number of the axles Típus Typ Type Összáttétel Gesamtübersetzung Total ratio 0, Mells futóm Vorderachse Front axles 9, A hajtókúpkerék foghajlás iránya Spiralrichtung des Antriebskegelrades Driven pinion hand of spiral L Hátsó futóm 0, Hinterachsen Rear axles 9,33 R 8

9 A FUTÓMVEK ÁBRÁI H570.0 BILDER DER ACHSEN DRAWINGS OF THE ALES A futómvek rajzszáma Zeichnungs-Nr. der Achsen Drawing number of the axles Típus Typ Type Összáttétel Gesamtübersetzung Total ratio 0, Mells futóm Vorderachse Front axles 9,33 A hajtókúpkerék foghajlás iránya Spiralrichtung des Antriebskegelrades Driven pinion hand of spiral L Hátsó futóm 0, Hinterachsen Rear axles 9,33 R 9

10 0

11 H A FUTÓM ÉS A HAJTÓM Ö.Á. AZONOSÍTÁSA IDENTIFIZIERUNG DER ACHSE UND DES ZSB. ACHSGETRIEBES ALE AND DIFFERENTIAL CARRIER HEAD ASSY. IDENTIFICATION PÉLDA BEISPIEL EAMPLE "A" A futóm azonosítási táblája a hídházon Identifizierungsschild der Achse am Achskörper Axle identification plate on the axle housing "B" A hajtóm ö.á. azonosítási jelei a hajtómházon Identifizierungszeichen des Zsb. Achsgetriebes am Achsgehäuse Differential carrier head assy. identification designation on the differential carrier housing

12 H A futóm típusváltozat száma Typenvarianten-Nummer der Achse : Type version number of the axles. Gyártási sorszám / Év - Hónap Serien-Nr. / Baujahr - Monat : 00/99-0 Serial number / Year - Month of manufacture 3. A futóm összáttétele Gesamtübersetzung der Achse : 0, Total ratio of the axle. Névleges tengelyterhelés Nennachslast : 700 kg Nominal axle load B / A hajtóm ö.á. típusváltozat száma Typenvarianten-Nummer des Zsb. Achsgetriebes : Type version number of differential carrier head assy. A hajtóm ö. á. sorszáma / Év - hónap Serien-Nr. des Zsb. Achsgetriebes / Jahr - Monat : 000/99- Seral No. of differential carrier head assy. / Year - month

13 3

14 kat0 CSOPORT GRUPPE 3 GROUP FUTÓM Ö.Á. ; HAJTÓM Ö. Á. ZSB. ACHSE; ZSB. ACHSGETRIEBE ALE ASSY. ; DIFFERENTIAL CARRIER HEAD ASSY. RÉSZLET DETAIL 0 DETAIL

15 Részlet Detail 0 Detail Ábra Alkatrészszám Bild Ersatzteilnummer H570.- FUTÓM, HAJTÓM Ö.Á. ZSB. ACHSE, ZSB.ACHSGETRIEBE ALE ASSY., DIFFERENTIAL CARRIER HEAD ASSY. Csoport Gruppe 3 Group Variants Jel Not Megnevezés Benennung Össz. Alle Változatok Varianten Fig. Spare part number Designation All Note Hajtott kormányzott mells futóm Angetriebene Vorder lenkachse Driven steer front axle Hátsó futóm Hinterachse Rear axle Hajtott kormányzott mells futóm Angetriebene Vorder lenkachse Driven steer front axle Hátsó futóm Hinterachse Rear axle Hajtómház és kiegyenlítm ö.á Zsb.Achsgetriebe Differential carrier head assy. Hajtómház és kiegyenlítm ö.á Zsb.Achsgetriebe Differential carrier head assy. Hajtómház és kiegyenlítm ö.á Zsb.Achsgetriebe Differential carrier head assy. Hajtómház és kiegyenlítm ö.á Zsb.Achsgetriebe Differential carrier head assy. Azonos tételek - Gleiche Teile - Identical parts KMU-0.7-5

16 Részlet Detail 0 Detail H570.- FUTÓM, HAJTÓM Ö.Á. ZSB. ACHSE, ZSB.ACHSGETRIEBE ALE ASSY., DIFFERENTIAL CARRIER HEAD ASSY. Csoport Gruppe 3 Group Ábra Alkatrészszám Megnevezés Össz. Változatok Variants Jel Bild Ersatzteilnummer Benennung Alle Varianten Not Fig. Spare part number Designation All 3 5 Note Hajtott kormányzott mells futóm Angetriebene Vorder lenkachse Driven steer front axle Hajtott kormányzott hátsó futóm Angetriebene Hinterachse Driven steer rear axle Hajtott kormányzott mells futóm Angetriebene Vorder lenkachse Driven steer front axle Hajtott kormányzott hátsó futóm Angetriebene Hinterachse Driven steer rear axle Azonos tételek - Gleiche Teile - Identical parts KMU-0.7-

17 Részlet Detail 0 Detail H FUTÓM, HAJTÓM Ö.Á. ZSB. ACHSE, ZSB.ACHSGETRIEBE ALE ASSY., DIFFERENTIAL CARRIER HEAD ASSY. Csoport Gruppe 3 Group Ábra Alkatrészszám Megnevezés Össz. Változatok Variants Jel Bild Ersatzteilnummer Benennung Alle Varianten Not Fig. Spare part number Designation All 3 5 Note Azonos tételek - Gleiche Teile - Identical parts KMU-0.7-7

18 kat50 CSOPORT GRUPPE 3 GROUP HAJTÓMHÁZ ACHSGETRIEBEGEHÄUSE DIFFERENTIAL CARRIER HOUSING RÉSZLET DETAIL DETAIL 8

19 KAT5 CSOPORT GRUPPE 3 GROUP RÉSZLET DETAIL DETAIL / 9

20 Részlet Detail Detail HAJTÓMHÁZ ACHSGETRIEBEGEHÄUSE DIFFERENTIAL CARRIER HOUSING H Csoport Gruppe 3 Group Ábra Alkatrészszám Megnevezés Össz. Változatok Variants Jel Bild Ersatzteilnummer Benennung Alle Varianten Not Fig. Spare part number Designation All 3 5 Note Hajtómház Achsgetriebegehäuse Differential carrier housing Q:, 5 Hajtómház Achsgetriebegehäuse Differential carrier housing Q:, 5 Hatlapfej csavar Sechskantschraube Hex. bolt FAG Alátét Scheibe Washer Peremes csavar, tömítanyaggal Bundschraube mit Dichtungsmasse Flanged bolt with sealant Peremes csavar, tömítanyaggal Bundschraube mit Dichtungsmasse Flanged bolt with sealant Kúpgörgs csapágy Kegelrollenlager Taper roller bearing ( 75x5x5) Menetes gyr Gewindering Bearing adjuster Menetes gyr Gewindering Bearing adjuster 5 8 Azonos tételek - Gleiche Teile - Identical parts 57.0, -50, -5, , -0, -55, KMU-0.7-0

21 Részlet Detail Detail HAJTÓMHÁZ ACHSGETRIEBEGEHÄUSE DIFFERENTIAL CARRIER HOUSING H Csoport Gruppe 35 Group Ábra Alkatrészszám Megnevezés Össz. Változatok Variants Jel Bild Ersatzteilnummer Benennung Alle Varianten Not Fig. Spare part number Designation All 3 5 Note ISO 07-M8x Orros biztosítólemez Nasensicherungsblech Adjuster lock plate Orros biztosítólemez Nasensicherungsblech Adjuster lock plate Orros biztosítólemez Nasensicherungsblech Adjuster lock plate Hatlapfej csavar Sechskantschraube Hex. bolt Azonos tételek - Gleiche Teile - Identical parts 57.0, -50, -5, , -0, -55, KMU-0.7-

22 kat0 CSOPORT GRUPPE 3 GROUP HAJTÓM ACHSGETRIEBE DIFFERENTIAL RÉSZLET DETAIL DETAIL

23 CSOPORT GRUPPE 3 GROUP kat RÉSZLET DETAIL DETAIL / 3

24 Részlet Detail Detail HAJTÓM ACHSGETRIEBE DIFFERENTIAL H570.- Csoport Gruppe 3 Group Ábra Alkatrészszám Megnevezés Össz. Változatok Variants Jel Bild Ersatzteilnummer Benennung Alle Varianten Not Fig. Spare part number Designation All 3 5 Note Kiegyenlítmházfelek ö.á. Zsb. Ausgleichgetriebegehäuse- Hälften Diff.case halves, assy. Q: Kiegyenlítmház ö.á. Zsb. Ausgleichgetriebegehäuse Diff.case assy. :, 05,, 8, 9,, 3, Kiegyenlítmház ö.á. Zsb. Ausgleichgetriebegehäuse Diff.case assy. :,,, 8, 9,, 3, 5 Olajterel lemez Ölleitblech Oil baffle plate Olajterel lemez Ölleitblech Oil baffle plate ISO 07-Mx R - 7 GC Hatlapfej csavar Sechskantschraube Hex.bolt Hatlapfej csavar Sechskantschraube Hex.bolt Kereszttengely Ausgleichstern Differential spider Kis kiegyenlít kúpkerék Kleines Ausgleichkegelrad Differential pinion, small 7 Azonos tételek - Gleiche Teile - Identical parts 57.0, -50, -5, , -0, -55, KMU-0.7-

25 Részlet Detail Detail HAJTÓM ACHSGETRIEBE DIFFERENTIAL H570.- Csoport Gruppe 3 Group Ábra Alkatrészszám Megnevezés Össz. Változatok Variants Jel Bild Ersatzteilnummer Benennung Alle Varianten Not Fig. Spare part number Designation All 3 5 Note HS Közbetétlemez Zwischenplatte Differential pinion washer Nagy kiegyenlít kúpkerék Grosses Ausgleichkegelrad Differential gear, large Közbetéttárcsa Zwischensheibe Differential gear washer Összejáratott kúpkerékpár ö.á. Zsb. Eingelaufenes Kegelradpaar Drive pinion and ring gear assy. z = 39 / 9 Q: 30, 3 Összejáratott kúpkerékpár ö.á. Zsb. Eingelaufenes Kegelradpaar Drive pinion and ring gear assy. z = 39 / 9 Q: 30, 3 Összejáratott kúpkerékpár ö.á. Zsb. Eingelaufenes Kegelradpaar Drive pinion and ring gear assy. z = / 0 Q: 30, 3 Összejáratott kúpkerékpár ö.á. Zsb. Eingelaufenes Kegelradpaar Drive pinion and ring gear assy. z = / 0 Q: 30, 3 Hatlapfej csavar Sechskantschraube Hex.bolt Önbiztosító anya Selbstsicherungsmutter Self-lock nut 8 Azonos tételek - Gleiche Teile - Identical parts 57.0, , , , -5 5 KMU-0.7-5

26 Részlet Detail Detail HAJTÓM ACHSGETRIEBE DIFFERENTIAL H Csoport Gruppe 35 Group Ábra Alkatrészszám Megnevezés Össz. Változatok Variants Jel Bild Ersatzteilnummer Benennung Alle Varianten Not Fig. Spare part number Designation All 3 5 Note FAG UC 30 TM 0578 Csapágyhüvely Lagerhülse Bearing cage Q: 53 Állítólemez Einstellscheibe Shim 0,50 mm Állítólemez Einstellscheibe Shim 0,50 mm Állítólemez Einstellscheibe Shim 0,30 mm Állítólemez Einstellscheibe Shim 0,0 mm Állítólemez Einstellscheibe Shim 0,5 mm Hengergörgs csapágy Zylinderrollenlager Cylindric roller bearing 53 FAG 3309 A F 030 Kúpgörgs csapágy Kegelrollenlager Taper roller bearing ( 5x00x7) 7 Azonos tételek - Gleiche Teile - Identical parts 57.0, -50, -5, , -0, -55, KMU-0.7-

27 Részlet Detail Detail HAJTÓM ACHSGETRIEBE DIFFERENTIAL H570.- Csoport Gruppe 3 Group Ábra Alkatrészszám Megnevezés Össz. Változatok Variants Jel Bild Ersatzteilnummer Benennung Alle Varianten Not Fig. Spare part number Designation All 3 5 Note STEFA-FORSHEDA CC 5x00x0. FPM 385 Tömítgyr Dichtring Oil seal Kapcsolóagy Verbindungsnabe Companion Kapcsolóagy Verbindungsnabe Companion Q:,, 3, 7 HN Önbiztosító anya Selbstsicherungsmutter Self - lock nut Távtartó gyr Distanzring Pinion bearing spacer 3,950 mm Távtartó gyr Distanzring Pinion bearing spacer 3,975 mm Azonos tételek - Gleiche Teile - Identical parts 57.0, -50, -5, , -0, -55, KMU-0.7-7

28 Részlet Detail Detail HAJTÓM ACHSGETRIEBE DIFFERENTIAL H Csoport Gruppe 3 Group Ábra Alkatrészszám Megnevezés Össz. Változatok Variants Jel Bild Ersatzteilnummer Benennung Alle Varianten Not Fig. Spare part number Designation All 3 5 Note Távtartó gyr Distanzring Pinion bearing spacer,00 mm Távtartó gyr Distanzring Pinion bearing spacer,05mm Távtartó gyr Distanzring Pinion bearing spacer,050 mm Távtartó gyr Distanzring Pinion bearing spacer,075 mm Távtartó gyr Distanzring Pinion bearing spacer,00 mm Távtartó gyr Distanzring Pinion bearing spacer,5 mm Távtartó gyr Distanzring Pinion bearing spacer,50 mm Távtartó gyr Distanzring Pinion bearing spacer,75 mm Azonos tételek - Gleiche Teile - Identical parts 57.0, -50, -5, , -0, -55, KMU-0.7-8

29 Részlet Detail Detail HAJTÓM ACHSGETRIEBE DIFFERENTIAL H570.- Csoport Gruppe 35 Group Ábra Alkatrészszám Megnevezés Össz. Változatok Variants Jel Bild Ersatzteilnummer Benennung Alle Varianten Not Fig. Spare part number Designation All 3 5 Note Távtartó gyr Distanzring Pinion bearing spacer,00 mm Távtartó gyr Distanzring Pinion bearing spacer,5 mm Távtartó gyr Distanzring Pinion bearing spacer,50 mm Távtartó gyr Distanzring Pinion bearing spacer,75 mm Távtartó gyr Distanzring Pinion bearing spacer,300 mm Távtartó gyr Distanzring Pinion bearing spacer,35 mm Távtartó gyr Distanzring Pinion bearing spacer,350 mm Távtartó gyr Distanzring Pinion bearing spacer,375 mm Azonos tételek - Gleiche Teile - Identical parts 57.0, -50, -5, , -0, -55, KMU-0.7-9

30 Részlet Detail Detail HAJTÓM ACHSGETRIEBE DIFFERENTIAL H Csoport Gruppe 3 Group Ábra Alkatrészszám Megnevezés Össz. Változatok Variants Jel Bild Ersatzteilnummer Benennung Alle Varianten Not Fig. Spare part number Designation All 3 5 Note Távtartó gyr Distanzring Pinion bearing spacer,00 mm Távtartó gyr Distanzring Pinion bearing spacer,5 mm Távtartó gyr Distanzring Pinion bearing spacer,50 mm Távtartó gyr Distanzring Pinion bearing spacer,75 mm Távtartó gyr Distanzring Pinion bearing spacer,500 mm Távtartó gyr Distanzring Pinion bearing spacer,55 mm Peremes csavar Bundschraube Flanged bolt Peremes csavar Bundschraube Flanged bolt Azonos tételek - Gleiche Teile - Identical parts 57.0, -50, -5, , -0, -55, KMU

31 Részlet Detail Detail HAJTÓM ACHSGETRIEBE DIFFERENTIAL H Csoport Gruppe 3 Group Ábra Alkatrészszám Megnevezés Össz. Változatok Variants Jel Bild Ersatzteilnummer Benennung Alle Varianten Not Fig. Spare part number Designation All 3 5 Note ISO 03 -M Féktartó Bremshalter Brake support Féktárcsa Bremscheibe Brake disc Hatlapfej csavar Sechskantschraube Hex. bolt Távtartó Distanzhalter Spacer Hatlapú anya Sechskantmutter Hex. nut ISO 07 -Mx Kapcsoló kerék Schaltrad Clutch gear Felfogó lap Aufspannenplatte Clamp plate Hatlapfej csavar Sechskantschraube Hex. bolt Azonos tételek - Gleiche Teile - Identical parts 57.0, -50, -5, , -0, -55, KMU-0.7-3

32 kat80 CSOPORT GRUPPE 3 GROUP HÍDHÁZ, IKERCSUKLÓS FÉLTENGELY Ö. Á. ACHSKÖRPER, ZSB. DOPPELGELENKWELLE MIT ACHSWELLEN ALE HOUSING, ALE SHAFT WITH DOUBLE JOINT ASSY. RÉSZLET DETAIL 3 DETAIL 3

33 CSOPORT GRUPPE 3 GROUP KAT8 RÉSZLET DETAIL 3 DETAIL / 33

34 Részlet Detail 3 Detail H HÍDHÁZ, IKERCSUKLÓS FÉLTENGELY Ö. Á. ACHSKÖRPER, ZSB. DOPPELGELENKWELLE MIT ACHSWELLEN ALE HOUSING, ALE SHAFT WITH DOUBLE JOINT ASSY. Csoport Gruppe 3 Group Ábra Alkatrészszám Megnevezés Össz. Változatok Variants Jel Bild Ersatzteilnummer Benennung Alle Varianten Not Fig. Spare part number Designation All 3 5 Note Hídház Achskörper Axle housing Hídház Achskörper Axle housing DIN 90- M x,5-st FAG RNU 08 E.TVP MSZ Szükít Blende Reducing fitting Közcsavar Nippelschraube Pipe fitting Kúpos zárócsavar, mágnessel Kegelige Verschluβschraube Taper screw plug Kúpos zárócsavar Kegelige Verschlusschraube Taper screw plug Légzszelep Entlüftungsventil Vent valve Hengergörgs csapágy Zylinderrollenlager Cylindric roller bearing Rögzítgyr furathoz Sicherungsring für Bohrung Lock ring 3 7 Azonos tételek - Gleiche Teile - Identical parts 57.0, , -50, -5, KMU-0.7-3

35 Részlet Detail 3 Detail H HÍDHÁZ, IKERCSUKLÓS FÉLTENGELY Ö. Á. ACHSKÖRPER, ZSB. DOPPELGELENKWELLE MIT ACHSWELLEN ALE HOUSING, ALE SHAFT WITH DOUBLE JOINT ASSY. Csoport Gruppe 3 Group Ábra Alkatrészszám Megnevezés Össz. Változatok Variants Jel Bild Ersatzteilnummer Benennung Alle Varianten Not Fig. Spare part number Designation All 3 5 Note SIMMERWERKE A 9.5x80x8-FP Tömítgyr Dichtring Oil seal Porvéd lemez és tömítés Staubschutzblech und Dichtung Dust plate and gasket Q: ISO 07 -Mx MSZ 87 A0x3,5 - Cu 8807 Hatlapfej csavar Sechskantschrabe Hex. bolt Tömítgyr Dichtring Oil seal Zárócsavar Verschlusschraube Pug screw 0 9 MSZ 8735/ M 573 Légtelenít csavar Entlüftungsschraube Air vent screw 0 MSZ 8735/ 9 Védsapka Schutzkappe Protective cap MSZ 58 Mx,5-P-.8-B 383 SIMMERWERKE KV Zárócsavar Verschlusschraube Pug screw Tömítés Dichtung Gasket Azonos tételek - Gleiche Teile - Identical parts 57.0, , -50, -5, KMU

36 H HÍDHÁZ, IKERCSUKLÓS FÉLTENGELY Ö. Á. Csoport ACHSKÖRPER, Gruppe ZSB. DOPPELGELENKWELLE MIT ACHSWELLEN ALE HOUSING, ALE SHAFT WITH DOUBLE Group 3 JOINT ASSY. Ábra Alkatrészszám Megnevezés Össz. Változatok Variants Jel Bild Ersatzteilnummer Benennung Alle Varianten Not Fig. Spare part number Designation All 3 5 Note Részlet Detail 3 Detail 7 BAUMSL INA NKS INA BR MSZ 37/ G Tömítgyr Dichtring Oil seal Tgörgs csapágy Nadel rollenlager Needle roller bearing Rögzítgyr furathoz Sicherungsring für Bohrung Lock ring for boring Távtartó hüvely Distanzhülse Spacer sleeve Állítólemez Einstellscheibe Shim 0, mm Állítólemez Einstellscheibe Shim 0,3 mm Állítólemez Einstellscheibe Shim 0,7 mm Állítólemez Einstellscheibe Shim, mm Golyós zsírzógomb Kugelschmiernippel Ball greaser fitting Azonos tételek - Gleiche Teile - Identical parts 57.0, -, -0, -50, -5, -5, KMU-0.7-3

37 Részlet Detail 3 Detail H HÍDHÁZ, IKERCSUKLÓS FÉLTENGELY Ö. Á. ACHSKÖRPER, ZSB. DOPPELGELENKWELLE MIT ACHSWELLEN ALE HOUSING, ALE SHAFT WITH DOUBLE JOINT ASSY Csoport Gruppe 3 Group Ábra Alkatrészszám Megnevezés Össz. Változatok Variants Jel Bild Ersatzteilnummer Benennung Alle Varianten Not Fig. Spare part number Designation All 3 5 Note FAG 330 A MSZ 377,0 HG Hatlapfej csavar Sechskantschraube Hex.bolt Tömítés Dichtung Gasket Kúpgörgs csapágy Kegelrollenlager Taper roller bearing Fedél Deckel Cover Nyomtávkar, bal Spurstangenhebel, links Tie road arm, left Nyomtávkar, jobb Spurstangenhebel, rechts Tie road arm, right Hatlapfej csavar Sechskantschraube Hex.bolt Illesztszeg Paβstift Dowel pin Kötözhuzal Bindedraht Lock wire 8 8 Azonos tételek - Gleiche Teile - Identical parts 57., -0, , -50, -5, KMU

38 H HÍDHÁZ, IKERCSUKLÓS FÉLTENGELY Ö. Á. Csoport ACHSKÖRPER, Gruppe ZSB. DOPPELGELENKWELLE MIT ACHSWELLEN ALE HOUSING, ALE SHAFT WITH DOUBLE Group 3 JOINT ASSY. Ábra Alkatrészszám Megnevezés Össz. Változatok Variants Jel Bild Ersatzteilnummer Benennung Alle Varianten Not Fig. Spare part number Designation All 3 5 Note Részlet Detail 3 Detail MSZ MB Tengelycsukló ö.á. Zsb.Achsstummel Steering knuckle assy. Q: 7, 8, Tengelyvég anya Wellenendmutter Spindle nut Biztosítólemez Sicherungsblech Lock plate Távtartó gyr Distanzring Pinion beaing spacer Ikercsuklós féltengely ö.á. Zsb.Doppelgelekwelle mit Achswellen Axle shaft with double joint assy. Ikercsuklós féltengely ö.á. Zsb.Doppelgelekwelle mit Achswellen Axle shaft with double joint assy Takaró lemez Abdeckblech Dust shield Fedél Deckel Cover Takaró lemez Abdeckblech Dust shield Azonos tételek - Gleiche Teile - Identical parts 57., -0, , -50, -5, KMU

39 H HÍDHÁZ, IKERCSUKLÓS FÉLTENGELY Ö. Á. Csoport ACHSKÖRPER, Gruppe ZSB. DOPPELGELENKWELLE MIT ACHSWELLEN ALE HOUSING, ALE SHAFT WITH DOUBLE Group 3 JOINT ASSY. Ábra Alkatrészszám Megnevezés Össz. Változatok Variants Jel Bild Ersatzteilnummer Benennung Alle Varianten Not Fig. Spare part number Designation All 3 5 Note Részlet Detail 3 Detail 73 ISO 07- -M8x Hatlapfej csavar Sechskantschraube Hex.bolt Azonos tételek - Gleiche Teile - Identical parts 57., -0, , -50, -5, KMU

40 kat80/ CSOPORT GRUPPE 3 GROUP HÍDHÁZ, FÉLTENGELY ACHSKÖRPER, ACHSWELLE ALE HOUSING, ALE SHAFT RÉSZLET DETAIL DETAIL 0

41 CSOPORT GRUPPE 3 GROUP KAT8 RÉSZLET DETAIL DETAIL

42 Részlet Detail Detail HÍDHÁZ, FÉLTENGELY ACHSKÖRPER, ACHSWELLE ALE HOUSING, ALE SHAFT H57.8- Csoport Gruppe 3 Group Ábra Alkatrészszám Megnevezés Össz. Változatok Variants Jel Bild Ersatzteilnummer Benennung Alle Varianten Not Fig. Spare part number Designation All 3 5 Note R - HN MSZ 87- A 0x3,5 Cu MSZ 8735/ -M 573 MSZ 8735/ 9 Hídház Achskörper Axle housing Tengelycsonk ö.á. Zsb.Achsschenkel Spindle assy. Q: 8, 9, Hatlapfej csavar Sechskantschraube Hex. bolt Alátét Scheibe Washer Tömítgyr Dichtring Oil seal Hatlapfej csavar Sechskantschraube Hex. bolt Légtelenít csavar Entlüftungsschraube Purg screw Védsapka Schutzkappe Protective cap 8 8 MSZ 58 -Mx,5-P-.8-B 383 Hatlapfej zárócsavar Verschluβsechskantschraube Plug hex. bolt Azonos tételek - Gleiche Teile - Identical parts 57.0, KMU-0.7-

electro-pneumatic-valves Series -4-EPVA/-4-EPVO

electro-pneumatic-valves Series -4-EPVA/-4-EPVO elektropneumatikus szelepek -4-EPVA/-4-EPVO electro-pneumatic-valves Series -4-EPVA/-4-EPVO elektropneumatikus szelepek (Ex) EC Típus Teszt Tanúsítvány, a DIN-EN 161 3394-1-es szabványnak megfeleloen,

Részletesebben

BENUTZERHANDBUCH USER MANUAL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

BENUTZERHANDBUCH USER MANUAL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV www.lutec.eu Digitaler Fotoanhänger DF11 (Seite 2-12) Digital Photo Frame DF11 (Page 13-23) Digitális képkeret DF11 (Oldal 24-34) BENUTZERHANDBUCH USER MANUAL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV VERSION 1.5 2007/10/25

Részletesebben

The map sheets of the Second Military Survey and their georeferenced version

The map sheets of the Second Military Survey and their georeferenced version Digitized Maps of the absburg Empire The map sheets of the econd Military urvey and their georeferenced version Die ufnahmesektionen der zweiten militärischen ufnahme und ihre rektifizierte Variante második

Részletesebben

Règles uniformes concernant le Contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM)

Règles uniformes concernant le Contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM) Appendice B à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 juin 1999 Règles uniformes concernant le Contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM)

Részletesebben

SIKU 125 M SIKU 150 M

SIKU 125 M SIKU 150 M SIKU 1 SIKU SIKU D D1 e Type à D1 D c l SIKU 1 SIKU SIKU 85 104 85 19 105 154 Mounting inside air duct connected on both sides. 100 0 15 0 150 48 0 f g h Wird in die Luftleitung montiert. Légcsatornák

Részletesebben

XTB PRIVACY POLICY XTB ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

XTB PRIVACY POLICY XTB ADATVÉDELMI NYILATKOZAT XTB PRIVACY POLICY The purpose of this privacy policy is to provide you, with details of how XTB Limited ( XTB Limited we or us ) will collect and use the information you supply to us, including where

Részletesebben

Több mint egy ok a DECSA termékek választása mellett More than one reason to choose Decsa Products EVAPORATIVE COOLING

Több mint egy ok a DECSA termékek választása mellett More than one reason to choose Decsa Products EVAPORATIVE COOLING Több mint egy ok a DECSA termékek választása mellett More than one reason to choose Decsa Products EVAPORATIVE COOLING Evaporatív hűtés Evaporative Cooling EVAPORATIVE COOLING 40 ÉV FEJLŐDÉSE A TERVEZÉSTŐL

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

Dendrokronológiai vizsgálatok és építéstörténeti megfigyelések a székelyderzsi unitárius templom épületegyüttesében

Dendrokronológiai vizsgálatok és építéstörténeti megfigyelések a székelyderzsi unitárius templom épületegyüttesében historic roof structures BOTÁR István GRYNAEUS András TÓTH Boglárka 1 Dendrokronológiai vizsgálatok és építéstörténeti megfigyelések a székelyderzsi unitárius templom épületegyüttesében Dendrochronological

Részletesebben

Bérleti szerz dés (2013/14) Lease Contract (2013/14) Concluded by and between. amely létrejött egyrészr l

Bérleti szerz dés (2013/14) Lease Contract (2013/14) Concluded by and between. amely létrejött egyrészr l Bérleti szerz dés (2013/14) Lease Contract (2013/14) amely létrejött egyrészr l Concluded by and between Név: Cím: Anyja Neve: Szül.: Szem. Ig. Szám: Adószám: Name: Address: Mother s Maiden Name: Birth

Részletesebben

Egységes nemzetközi árufuvarozási kilométer-mutató szolgáltatási és rakodóhelyek listája 2014. december 14-ei kiadás

Egységes nemzetközi árufuvarozási kilométer-mutató szolgáltatási és rakodóhelyek listája 2014. december 14-ei kiadás DIUM HU No./Nr. 8700.00 Distancier international uniforme marchandises: liste des gares liste des lieux ferroviaires de prise en charge / de livraison Edition du 14 er Decembre 2014 Einheitlicher Entfernungszeiger

Részletesebben

58,4 cm/23 LED-Backlight-Monitor

58,4 cm/23 LED-Backlight-Monitor 58,4 cm/23 LED-Backlight-Monitor 58,4 cm-es /23 LED háttérvilágítású monitor Bedienungsanleitung Kezelési útmutató Aktionszeitraum: 03/2013, Typ: X55099 (MD 20999) Originalbedienungsanleitung Sehr geehrte

Részletesebben

1. A szamoskéri templom tervének szerkesztési fázisa: szinuszgörbék által határolt térrel sikerült kivitelezni az eredeti érzésvonalat.

1. A szamoskéri templom tervének szerkesztési fázisa: szinuszgörbék által határolt térrel sikerült kivitelezni az eredeti érzésvonalat. 1. A szamoskéri templom tervének szerkesztési fázisa: szinuszgörbék által határolt térrel sikerült kivitelezni az eredeti érzésvonalat. 2. A templom nyugatról nézve: a tetőszerkezet ellebeg a fal koszorújától

Részletesebben

A MAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER (VER) 2012. ÉVI STATISZTIKAI ADATAI STATISTICAL DATA OF THE HUNGARIAN POWER SYSTEM 2012

A MAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER (VER) 2012. ÉVI STATISZTIKAI ADATAI STATISTICAL DATA OF THE HUNGARIAN POWER SYSTEM 2012 A MAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER (VER). ÉVI STATISZTIKAI ADATAI STATISTICAL DATA OF THE HUNGARIAN POWER SYSTEM IMPRESSZUM IMPRINT TARTALOMJEGYZÉK TABLE OF CONTENTS BEVEZETÉS INTRODUCTION.........................

Részletesebben

2. RÉSZ ÚTVONALON PART 2 EN-ROUTE (ENR)

2. RÉSZ ÚTVONALON PART 2 EN-ROUTE (ENR) ENR 0.6-1 MILAIP HUNGARY 17 OCT 2013 2. RÉSZ ÚTVOLON PART 2 EN-ROUTE (ENR) ENR 0.6 A 2. RÉSZ TARTALOMJEGYZÉKE ENR 0.6 TABLE OF CONTENTS TO PART 2 Oldalszám Page ENR 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS ELJÁRÁSOK ENR

Részletesebben

FD Trinitron Colour Television

FD Trinitron Colour Television ---() R FD Trinitron Colour Television Instruction Manual ezelési útmutató Instrukcja obsługi GB HU PL V-FX by ony Corporation Printed in pain Instruction Manual GB Thank you for choosing this ony TV.

Részletesebben

MATEMATIKA NÉMET NYELVEN

MATEMATIKA NÉMET NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 3. MATEMATIKA NÉMET NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 3. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Matematika

Részletesebben

42. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. áp ri lis 2., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 7335, Ft

42. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. áp ri lis 2., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 7335, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 2., csütörtök 42. szám Ára: 7335, Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 66/2009. (IV. 2.) Korm. ren de let A kí sér le ti és egyéb tu do má nyos cé lok

Részletesebben

2013. évi statisztikai adatai

2013. évi statisztikai adatai A magyar villamosenergia-rendszer (VER) 213. évi statisztikai adatai Statistical data of the hungarian power system 213 IMPRESSZUM IMPRINT Tartalomjegyzék TABLE OF CONTENTS BEVEZETÉS INTRODUCTION. 6 RÖVIDÍTÉSEK,

Részletesebben

Field Connect telematikai szerz dés

Field Connect telematikai szerz dés Field Connect telematikai szerz dés A John Deere - ISG vállalat különböz telematikai rendszereket fejleszt és értékesít. Ezek telematikai hardverekb l, szoftverekb l és szolgáltatásokból állnak össze (a

Részletesebben

Üzemeltetési útmutató Interroll dobmotor S-sorozat i-sorozat E-sorozat D-sorozat

Üzemeltetési útmutató Interroll dobmotor S-sorozat i-sorozat E-sorozat D-sorozat Üzemeltetési útmutató Interroll dobmotor S-sorozat i-sorozat E-sorozat D-sorozat Chapter-ID: Chapter-ID: Verzió Üzemeltetési útmutató Chapter-ID: Gyártó Interroll Trommelmotoren GmbH Opelstr. 3 41836 Hueckelhoven/Baal

Részletesebben

DÍSZNÖVÉNYTERMESZTÉS KERTGAZDASÁG 2007. 39. (3) 29

DÍSZNÖVÉNYTERMESZTÉS KERTGAZDASÁG 2007. 39. (3) 29 DÍSZNÖVÉNYTERMESZTÉS KERTGAZDASÁG 2007. 39. (3) 29 MAGYAR RÓZSAFAJTÁK VIRÁGSZÍN-STABILITÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE MUNSELL-FÉLE SZÍNRENDSZERBEN BORONKAY GÁBOR 1, JÁMBORNÉ BENCZÚR ERZSÉBET 2, FERENCZY ANTAL 3 1.

Részletesebben

Hidraulikus munkahenger hegesztett kivitelben

Hidraulikus munkahenger hegesztett kivitelben Hidraulikus munkahenger hegesztett kivitelben 1 2 7 1. Dugattyúrúd 2. Hengerfej 3. Hengercsõ 4. Beömlõnyílás 5. Dugattyú 6. Hengervég 7. Rúdtömítés készlet 8. Dugattyútömítés készlet 4 3 5 8 9 EHH1 üzemi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) General Terms and Conditions of Contract (GTC)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) General Terms and Conditions of Contract (GTC) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos 2015 02.22. napjától visszavonásig Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) célja az, hogy szabályozza a FINGERPRINT Kft. ( FINGERPRINT

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Az IG/R.66 szakértıi csoport 5. ülésérıl (Madrid, 2008. január 17-18)

BESZÁMOLÓ Az IG/R.66 szakértıi csoport 5. ülésérıl (Madrid, 2008. január 17-18) BESZÁMOLÓ Az IG/R.66 szakértıi csoport 5. ülésérıl (Madrid, 2008. január 17-18) 1. Az ülést a madridi INSIA intézet látta vendégül. A részvevık listáját az 1. sz. Melléklet tartalmazza (22 részvevı volt

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI, KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TOVÁBBÍTOTT ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSÁRA

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI, KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TOVÁBBÍTOTT ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSÁRA Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 11/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI, KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TOVÁBBÍTOTT ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSÁRA CONTRACT ON PROVIDING ACCESS

Részletesebben

Szerelési útmutató. AT sorozat axiál ventilátorokkal

Szerelési útmutató. AT sorozat axiál ventilátorokkal Prospekt 141-D Metric Szerelési útmutató AT sorozat axiál ventilátorokkal EREDETI EVAPCO ALKATRÉSZEK BESZERZÉSÉÉRT ÉS AZ EVAPCO SZAKSZERVÍZ IGÉNYBEVÉTELÉÉRT A MR GOOD TOWER SZERVIZ KÖZPONT -OT VEGYE IGÉNYBE!

Részletesebben

Erste Group Bank AG. Structured Notes Programme. Prospectus Supplement No. 1

Erste Group Bank AG. Structured Notes Programme. Prospectus Supplement No. 1 Erste Group Bank AG Structured Notes Programme Prospectus Supplement No. 1 This supplement (the Supplement) constitutes a prospectus supplement pursuant to Art 16 (1) of the Directive 2003/71/EC and sec

Részletesebben

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek a regionális kutatások periodikus kiadványa, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Megjelenik félévenként az Észak-magyarországi Regionális

Részletesebben

A KOMPETENCIA ALAPÚ IDEGEN NYELVI FEJLESZTÉS EREDMÉNYEI

A KOMPETENCIA ALAPÚ IDEGEN NYELVI FEJLESZTÉS EREDMÉNYEI A KOMPETENCIA ALAPÚ IDEGEN NYELVI FEJLESZTÉS EREDMÉNYEI ÚTMUTATÓ ÉS FELADATSOR AZ ÓRARÉSZLET-GYŰJTEMÉNYHEZ Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 3.1.1-es intézkedés Központi

Részletesebben