A C# nyelv programozási alapjai Gyakorlati feladatsor oktatási segédanyag, mely a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A C# nyelv programozási alapjai Gyakorlati feladatsor oktatási segédanyag, mely a"

Átírás

1 oktatási segédanyag, mely a Társadalmi Megújulás Operatív Program Határon átnyúló együttműködés a szakképzés és a felnőttképzés területén c. pályázati felhívás keretében megvalósított Mobil alkalmazásfejlesztés az informatikai tudás innovatív alkalmazásával című, TÁMOP / kódszámú projekt keretében valósult meg

2 Tartalomjegyzék 1 1. Bevezető A.NET Framework alapjai A Visual Studio A C# nyelv fundamentumai Ciklusok, feltételes utasítások Tömbök Metódusok Osztályok Struktúrák Gyűjtemények Típusos gyűjtemények, generikusok Fájlkezelés Kivételkezelés... 31

3 1. Bevezető 2 Ez a gyakorlati feladatsor a C# programozási alapjai oktatási segédanyaghoz készült. Olyan elméleti és gyakorlati kérdésekkel igyekszik segíteni az olvasó tájékozódását és programozási gyakorlatát, ami ebben az anyagban elhangzik. A feladatok egy részénél a megoldáshoz segítséget is adunk a könnyebb kivitelezés érdekében. A feladatok egy másik részében pedig hibák nyomára kell bukkannunk, vagy éppen kitalálni, mit csinál az adott algoritmus. Reméljük érdekesebbé és színesebbé teszi a Kedves Olvasó ismerkedését ezzel a korszerű programozási nyelvvel ez a kis feladatgyűjtemény.

4 2. A.NET Framework alapjai 3 1. Mit jelent a framework kifejezés? 2. Hogyan támogatja a.net Framework a platformsemlegességet? 3. Mikor jelent meg az első hivatalos változat a.net Frameworkből? 4. Mit jelent a közös nyelvi futtató környezet (CLR)? 5. Hasonlítsd össze a CLR-t és a JAVA alatt elérhető JVM-et! Miben hasonlítanak, miben különböznek egymástól? 6. Mi a jelentősége a Common Language Specification-nek (CLS)? 7. Sorold fel az alapvető típusokat a nyelvben! 8. Milyen módon biztosítható a visszamenőleges kompatibilitás a korábbi változatokkal? 9. Milyen lépésekből áll a fordítás? 10. Mi az alábbi ábrában a Base Class Library jelentése? Mi a szerepe az architektúrában? 1. ábra.net Framework

5 4 11. Mit jelent a Jitter? Milyen feladata van a futtatás során? 12. Mit jelent az Assembly? Milyen részekből áll? 13. Milyen verziójú.net Framework van telepítve a gépeden? Szükség esetén telepítsd fel az adott verziójú Windows-hoz elérhető legfrissebb változatot! 14. Készítsd el a Helló Világ című alkalmazást, majd fordítsd le parancssorban a csc.exe segítségével!

6 3. A Visual Studio 5 1. Milyen platformokra érhető el Visual Studio? 2. Milyen programozási nyelveken fejleszthetsz az általad használt Visual Studio segítségével? 3. Ismertesd a főbb projekttípusokat az eszközben! 4. Mit jelent a projekt és a solution? Hasonlítsd össze őket! 5. Milyen könyvtárszerkezet jön létre a projekt készítésekor? 6. Mi a különbség a Debug és a Release mód között? 7. Mit jelent az IntelliSense? 8. Milyen Code Snippeteket támogat a Visual Studio? Listázd ki őket! 9. Mutasd be a kiválasztott elem névtérhez kötését az eszköz segítségével! 10. Hogyan tudod a program egyes részeit gyorsan inaktiválni? 11. Milyen fejlesztést könnyítő egyéb eszközt, vagy technológiát ismersz a Visual Studio-ban? 12. Mi a szerepe a Toolbox ablaknak? 13. Kötelező-e osztályt készíteni a programunkban? 14. Mi a következő ablak szerepe a Visual Studio-ban? Hogyan lehet bekapcsolni, ha esetleg nem látszódik a fejlesztőkörnyezetben?

7 6 2. ábra Properties ablak

8 4. A C# nyelv fundamentumai 7 1. Mit jelent a Camel Case és a Pascal Case írásmód? 2. Hogyan írjuk az osztályok nevét és a saját azonosítóinkat? 3. Miért foglal 2 bájtot egyetlen karakter tárolása a.net-ben? 4. Mi a különbség deklaráció és definíció között? 5. Mit jelent az érték típus? Mikor javasolt a használata? 6. Mit jelent a referencia típus? Miben különbözik az érték típustól? 7. Miért tartalmaznak metódusokat, tulajdonságokat az egyszerű, érték típusú változóink is? 8. Hogyan állapíthatjuk meg a létrehozott változóinkról, hogy azok érték-, vagy referencia típusúak? 9. Mit jelent a null értékű változó? Használható-e a meglévő típus kiterjesztéseként? 10. Mi az alapértelmezett értékük a numerikus és a logikai típusoknak? 11. Mikor hasznos a boxing használata? 12. Mit jelent a castolás? Mikor szükséges a használata? 13. Hogyan tudjuk megváltoztatni (konvertálni) adataink típusát? 14. Mit jelent a prefix inkrementálás? 15. Milyen értékei lesznek a változóinknak a következő értékadás után? Mit ír ki a program eredményül? int a = 5; int b = 10; a += --b; Console.WriteLine("'a' értéke:"+a); Console.WriteLine("'b' értéke:"+b); 16. Mi a különbség az is és az as operátorok között?

9 8 17. Sorold fel a biteltoló operátorok néhány gyakorlati hasznosítási lehetőségét! 18. A szorzás, vagy a biteltolás hajtódik végre hamarabb? Melyiknek nagyobb a precedenciája? 19. Kérjünk be egy 10-es számrendszerbeli számot, majd biteltolással számítsuk ki a 8-al való szorzatát! 20. Készíts programot, ami biteltolással számolja ki egy adott szám kettes alapú egész logaritmusát!

10 5. Ciklusok, feltételes utasítások 9 1. Van-e különbség a switch-case szerkezetben a C++-hoz képest? 2. Beágyazhatók-e a feltételes utasítások? 3. Miben tér el a while és a do while ciklusok egymástól? 4. Hol alkalmazható a foreach ciklus? 5. Melyik ciklussal váltható ki az összes többi? 6. Mi csinál a programrészlet? Kiírja-e a Szia szót a program, mielőtt beírnánk a nevünket? public static void Main() Console.Write("Üdvözöllek! Mi a keresztneved? "); Console.WriteLine("Szia " + Console.ReadLine()); Console.ReadKey(); 7. Kérd be a felhasználó nevét! Köszöntsd őt a napszaknak megfelelően! 8. Kérd be a felhasználó születési évét! Írasd ki az életkorát a rendszeridő segítségével (DateTime.Now.Year)! 9. Kérj be három számot és írasd ki növekvő sorban őket! Légy tekintettel arra, hogy részben, vagy egészben meg is egyezhetnek egymással! 10. Készíts programot, ami egy ember életkorát bekérve, kiírja a korának megfelelő jellemzést: 0-1: újszülött 2-6: kisgyerek 7-14: gyerek 15-17: kamasz : felnőtt Ha ezeken kívüli értéket adnak meg, jelezze érvénytelen életkor felirattal!

11 Kérj be számokat 0 végjelig, majd írasd ki az összegüket! 12. Egy bekért szöveg szavainak első betűit alakítsuk át nagybetűkké! 13. Kérd be a víz hőmérsékletét normál légköri nyomáson! Írasd ki a halmazállapotát ennek ismeretében! 14. Kérj be egy 0-nál nagyobb természetes számot, majd írasd ki az első 10 számot, aminek osztója ez a szám! 15. Mit csinál a következő program? string szöveg = "Kis kacsa fürdik, fekete tóban."; for (int i = 0; i < szöveg.length; i++) for (int j = 0; j < i; j++) Console.Write(szöveg[j]); Console.WriteLine(); Console.ReadKey(); Mit kell megváltoztatni a programban ahhoz, hogy kiírja a mondat végi pontot is? 16. Készítsünk programot, ami biteltolással kiírja 2 első 8 hatványát! 17. Váltsunk át 10-es számrendszerből számokat tetszőleges másikba! 18. Írassuk ki a prímszámokat n-ig! 19. Számoljuk ki két természetes szám legnagyobb közös osztóját! 20. Készíts átváltó programot, ami négyszögöl és négyzetméter között képes átváltani mindkét irányba, választhatóan! 1 négyszögöl ~ 3,6 négyzetméter. 21. Készíts programot, ami kiírja a bekért számról, hogy hány számjegyből áll! (10-es számrendszerben) 22. Írasd ki az aktuális dátumot (év, hónap, nap) úgy, hogy a hónap római számmal íródjon! 23. Írasd ki az aktuális évszakot a rendszeridő hónapértéke alapján!

12 Kérjünk be egy mondatot, majd írassuk ki Pascal Case stílusban! (Szóközök nélkül, szóhatáron nagy kezdőbetűvel.) 25. Készítsünk programot, ami a bekért mondatról eldönti, hogy visszafelé olvasva is ugyanúgy néz-e ki (palindrom)! Ügyesebbek képesek a szóközöket figyelmen kívül hagyni! 26. Készíts programot, ami kő/papír/olló játékot játszik a felhasználóval! A választás a Random osztály segítségével véletlenszerűen történjen! Ehhez használd fel a következő programrészletet! public static void Main() Random véletlenszám = new Random(); //Véletlenszerű, nemnegatív egész érték kiírása Console.WriteLine(véletlenszám.Next()); //Véletlenszerű érték 0-99 között Console.WriteLine(véletlenszám.Next(100)); //Véletlenszerű érték között Console.WriteLine(véletlenszám.Next(100, 201)); Console.ReadKey(); 27. Az előző Random osztály felhasználásával készíts programot, ami szimulál n darab pénzfeldobást! Az n értékét a felhasználó adja meg! A szimuláció végén írassuk ki, hány fej és hány írás született! 28. Készíts programot kamatszámításhoz! Kérjük be a tőke mennyiségét és az éves kamat értékét! Kérjük be, hány évre szeretnénk befektetni a pénzünket, majd írjuk ki évről évre, hogy alakul a tőke+kamat értéke! Kérjük be, mennyi összegig szeretnénk befektetni a pénzt, a program számolja ki, hogy mennyi idő múlva érjük el ezt! 29. Mit csinál a következő program? Elemezd a működését!

13 12 public static void Main() int x = int.parse(console.readline()); int y = int.parse(console.readline()); int z; Random v = new Random(); for (int i = 0; i < y; i++) z = v.next(); if (z % x!= 0) Console.WriteLine(z); Console.ReadKey();

14 6. Tömbök Hogyan tudunk egy, két, többdimenziós tömböket létrehozni? 2. Hogyan tudjuk megállapítani az aktuális méretét és dimenziószámát? 3. Hogyan használhatjuk a string típust tömbszerűen? 4. Készíts pénzcímletező programot! A felhasználó megad egy tetszőleges összeget és a program kiírja, milyen bankjegyből, vagy érméből van a legkevesebbre szükség ahhoz, hogy az összeget megkapjuk! 5. Készíts programot, ami a felhasználó nevét bekéri (vezetéknév és keresztnév együtt), majd kiírja a monogramját! Ügyesebbek tekintettel lehetnek a kétbetűs magyar hangzókra is (Sz, Cs, stb.)! 6. Készíts logikai típusú változót egy hallgató szűrésére aszerint, hogy lezárt-e a féléve. Készíts hozzá egy egyszerű menüt: 1. a változó legyen true, 2. a változó legyen false, 3. a változó aktuális értékének kiíratása. Ha nincs értéke, akkor írassuk ki azt! Kezdetben a változó legyen null értékű! 7. Stringben kapott, egymástól vesszővel elválasztott címeket helyezzünk tömbbe, rendezzük sorba őket, majd írassuk ki közülük az első ötöt! Ha nincs ennyi, akkor írassuk ki az összeset! 8. Írjon programot, ami 10 egész számot tartalmazó tömböt csökkenő sorba rendez! 9. Készítsünk programot, ami 10 bekért számból kiírja, hány szám egyezik meg valamely másikkal! 10. Írjon programot, ami két mátrix szorzását végzi el! 11. Írjuk ki 10 beolvasott szám három legkisebbikét! 12. Kérjünk be egy betűt, majd állapítsuk meg, hogy a magyar ábécé hányadik betűje az!

15 Készítsünk programot, ami a bekért szót úgy írja ki, hogy a magánhangzók helyére csillagot tesz! 14. Készítsünk olyan programot, ami bekérve a hónap és a nap sorszámát, megállapítja, hogy a dátum létezik-e! 15. Készíts olyan programot, ami bekéri két derékszögű koordinátáival meghatározott pont helyét, majd kiszámolja és kiírja a távolságukat egymástól! 16. Egy tömb 10 hallgató jegyeit tartalmazza. Készíts programot, ami kiírja, volt-e bukás a csoportban! 17. Az előző jegyeket tartalmazó tömb alapján írjuk ki egy új tömbbe azon hallgatók sorszámait, akik megbuktak! 18. Egy szigetcsoport felett elrepülve megmérjük rendszeres időközönként az alattunk elhaladó táj tengerszint feletti magasságát. Ha 0-t mérünk, akkor víz felett haladunk el. A pozitív érték szárazföldet jelez Hány sziget felett repültünk el? Hányadik sziget volt összefüggően a leghosszabb? Hányadik sziget volt a legmagasabb? 19. Egy hónapon át mindennap megmérjük az aznapi hőmérsékletet Hány napon át volt magasabb a hőmérséklet, mint a havi átlag? Melyik nap volt a leghidegebb / legmelegebb? Volt-e 3 olyan egymást követő nap, amikor folyamatosan nőtt a hőmérséklet napról-napra? 20. Készíts programot, ami bekér egy NxN-es mátrixot! N értékét is a felhasználó határozza meg előzetesen. Írassuk ki, hogy a kapott mátrix egységmátrix-e! 21. Készíts programot, ami bekér 20 mondatot, majd a leghosszabb mondat páros betűit kiírja! 22. Készíts programot, ami egy előre megadott mátrixról eldönti, hogy szimmetrikus-e! Próbáld meg a leghatékonyabb megoldást megkeresni! 23. Az aknakereső játékban egy NxM-es mátrixban véletlenszerű helyeken bombák lehetnek elrejtve.

16 Készíts egy mátrixot, amiben véletlenszerűen elrejtesz 10 különböző helyen bombát! Kérd be a felhasználótól véletlenszerűen az általa választott koordinátákat! Írasd ki, ha eltalálta a bombát! Ha nem találta el, írd ki, hogy melyik szomszédjában hány bomba található! 24. Mi a hiba a következő programrészlettel? Javítsd ki, hogy elérje célját! public static void Main() String mondat = "A kutya ugat"; mondat.append("."); Console.WriteLine(mondat);

17 7. Metódusok Mikor kötelező a metódusban a return kulcsszó használata? 2. Kell-e egy metódusnak a neve mögé zárójel? 3. Szükséges-e paraméter a metódusoknak? 4. Lehet-e ugyanabban az egységben több metódusunk azonos nevű? 5. Mit jelent a szignatúra? 6. Milyen paraméterátadási módokat ismersz a metódusok esetében? 7. Lehet-e ref kulcsszóval kimenő adatot szolgáltatni a metódusból? 8. Hány értéket tudunk eredményül visszaadni egy metódusból és hogyan? 9. Adhatunk-e egy metódusnak híváskor nullable változót értékül? 10. Készíts metódust, ami logikai értékkel adja vissza, hogy két egész paramétere növekvő sorrendben érkezett-e! 11. Készítsd el a metódust ugyanezzel a névvel, de három paraméterrel! 12. Készíts metódust, ami egy kapott mondatról megállapítja, hogy hányszor szerepel benne egy kapott betű! 13. Írj metódust, ami két egész számokat tartalmazó tömböt összefűz (azonos elemek ne szerepeljenek többször)! 14. Írj metódust, ami lenullázza a kapott változót, ha az nem négyzetszám! 15. Készíts metódust, ami adott mondatból kivág egy adott szót! 16. Írj olyan metódust, ami egy kapott 10 elemű egész tömb elemeinek értékét megduplázza! 17. Készíts olyan metódust, ami a paraméteréül kapott szöveg betűit visszaadja, miután ábécé sorba rendezte azokat!

18 Készíts olyan metódust, ami true-val tér akkor vissza, ha a paraméteréül kapott tömb minden eleme egyforma, különben a visszaadott érték false! 19. Írj olyan metódust, ami visszaadja a kapott string nem betű karaktereinek számát! 20. Határozzuk meg metódussal, hogy a kapott karakterláncban melyik a leggyakoribb betű! 21. Írjunk metódust, ami a kapott szövegben lévő, zárójelek közötti részt kiírja a konzolra! 22. Készíts olyan metódust, ami visszaadja, hogy a kapott szövegben van-e írásjel! 23. Készítsünk olyan metódust, ami egy kapott szöveg első két és utolsó két betűjét adja vissza (ha van annyi)! 24. Készíts olyan metódust, ami visszaadja két paraméterül kapott pont (x0, y0, x1, y1) távolságát! 25. Készíts metódust, ami egy paraméterben koordinátáival kapott vektort megdupláz! 26. Milyen hibák vannak az adott programban! Javítsd ki, hogy a kitűzött célt hajtsa végre! public static void duplazo(int x) x *= 2; public static void Main() Console.WriteLine("Adjuk meg a megduplázandó számot!"); int a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); Duplazo(a); Console.WriteLine("A beírt szám duplája:"+a); Console.ReadKey(); 27. Mi a következő program fordítási hibájának magyarázata? Javítsd ki a jelzett problémát!

19 public static void Pi(out double eredmény) eredmény = ; 18 public static void Main() double? x; Pi(x); Console.WriteLine("A PI értéke:"+x); Console.ReadKey(); 28. Készítsünk olyan metódust, ami visszaadja a kapott két pont (x0, y0, x1, y1 koordinátákkal jelölve) meredekségét! 29. Készíts olyan metódust, ami visszaadja 50 kapott előjeles szám közül melyik van a legközelebb 0-hoz! 30. Készíts metódust, ami egy kapott szöveg középső betűjét(vagy páros hosszúságú szöveg esetén betűit) visszaadja!

20 8. Osztályok Mi a különbség az osztály adattagja és tulajdonsága között? 2. Mely láthatósági módosítók teszik lehetővé számunkra azt, hogy az osztályt létrehozó assembly-n belül bárhonnan elérjük az osztályban létrehozott elemet? 3. Mit jelent az egységbezárás (encapsulation)? 4. Miért tiltjuk az adattag közvetlen hozzáférését, ha metódusokon, vagy tulajdonságokon keresztül úgyis hozzáférhetővé tesszük azt? 5. Van-e konstruktora egy általunk létrehozott osztálynak, ha mi nem csináltunk neki olyat? 6. Hogyan derül ki, hogy melyik konstruktor hívódik meg példányosításkor? 7. Hogyan segíthetjük elő egy példány megsemmisítését, ha már nincs rá szükségünk? 8. Miben különböznek a statikus adattagok a normál adattagoktól? 9. Példányosítható-e egy statikus metódus? 10. Hogyan használhatjuk fel a szülő osztály konstruktorát a gyerekosztályban? 11. Készíthetünk-e gyerekosztály típusú objektumot a szülőosztály konstruktorával meghívva? Fordítva lehetséges-e? 12. Készíts osztályt Pizzák leírására! Privát adattagok: pizza neve, ára, mérete (cm), akciós-e (igen/nem), alapesetben nem Készíts több konstruktort az osztályhoz! Készíts metódusokat az árának és a méretének a lekérdezésére! Amennyiben akciós a pizza, legyen metódus az árának csökkentésére (paramétere az árcsökkentés mértéke százalékban)! Készíts több pizza objektumot! 13. Készíts a pizzákból többet egy tömbben (rendelés), majd járd be őket! Írasd ki az akciós pizzákat!

21 Írasd ki mutatóval a rendelés tömb legnagyobb pizzáját! Készíts leszármazottat töltött pizza néven, aminek új adattagja a töltelék! Készíts konstruktort is hozzá! 14. Készíts osztályt zenei CD adatainak tárolására! (cím (szöveges), kapacitás (percben))! Készíts tulajdonságokat: a cím lekérdezhető, de csak osztályon belül változtatható meg, a kapacitás csak lekérdezhető! 15. Készíts osztályt egy hallgató adatainak tárolására: név, azonosító (6 számjegy), édesanyja neve. Az adatokat csak tulajdonságokkal lehessen elérni! Készíts néhány objektumot belőle adatbekéréssel! Az azonosító beírásánál készíts kivételkezelést! 16. Készíts osztályt lakás adatainak tárolására: cím, mérete m 2 -ben, szobák száma. Az adatokat csak tulajdonságokkal lehessen elérni! Készíts néhány objektumot belőle adatbekéréssel! A méret és szobaszám beírásánál készíts kivételkezelést! 17. Készíts osztályt termékek számára! Adatok: termék neve, eladási ára, alkatrészeinek listája (legfeljebb 50 darab). Minden alkatrésznek van neve és egységára. Készíts metódust egy új alkatrész hozzáadására! Az eladási ára a terméknek ne lehessen kisebb, mint az alkatrészek árainak összege! 18. Készíts osztályt turisták adataival! Adatok: név, anyanyelv (választhatóan csak magyar, angol, német valamelyike), életkor, utazási cél nyelvterülete (előző nyelvek valamelyike)! Az adatok csak tulajdonságaikon keresztül érhetők el! Készíts belföldi() néven metódust, ami true-t ad vissza akkor, ha a turista saját anyanyelvének megfelelő területre utazik! Készítsd el turisták egy csoportját belőle! 19. Készíts osztályt sokszögek adatainak tárolására! Adat a sokszög oldalainak hossza Készíts leszármazott osztályt háromszögek számára! Készíts metódust terület és kerületszámításra!

22 Készíts másik leszármazott osztályt négyzeteknek! Ez az osztály is tartalmazzon kerület és területszámításra metódusokat! 20. Milyen hibák maradhattak a következő osztálydeklarációban? Javítsd ki őket! class Labda public static int méret; public Méret get; set; class Főprogram public static void Main() Labda kispiroslabda = new Labda(); kispiroslabda.méret = 10; Labda nagyfocilabda = new Labda(); nagyfocilabda.méret = 40; Console.ReadKey();

23 9. Struktúrák Miben különböznek a struktúrák az osztályoktól? 2. Lehet-e láthatósági előírása egy struktúra adattagjának? 3. Hogyan példányosítjuk a struktúránkat? 4. Készíts struktúrát süteményreceptek tárolására! Adatok: sütemény neve, összetevői (név, mennyiség, mennyiségegység; több, de legfeljebb 50 összetevő), elkészítés ideje percben. Készíts konstruktort! Készíts két receptet és írasd ki őket ToString metódussal! 5. Készíts struktúrát kerékpárok részére. Adatok: váz mérete (választhatóan csak a 12,16,20,24 értékek közül), gyártó neve, ára. Az adatokat csak tulajdonságaikon keresztül lehessen elérni! Készíts néhány kerékpárt, tömbbe szervezve, írasd ki jellemzőiket ToString() segítségével! 6. Készíts struktúrát áruk nyilvántartására! Adatok: név, tömeg, ár. Készíts konstruktort és ToString() metódust hozzá! Hozz létre több árut egy tömbben! Írasd ki az összértéküket és össztömegüket is! 7. Készíts programot, ami hardverelemek nevét, gyártóját, árát képes tárolni struktúrában! Írassuk ki az elemek összértékét! 8. Írjon programot, ami neveket és életkorokat tartalmazó struktúrát életkor szerint növekvő sorba rendez! 9. Készíts struktúrát, ami 20 árucikk nevét, darabszámát, egységárát képes tárolni! Írassuk ki a termékek (készlet) összértékét! 10. Készíts struktúrát, ami 5 élelmiszer megnevezését, tömegét, vonalkódját tárolja! Írassuk ki a legkisebb tömegű termék adatait! 11. Készíts struktúrát, 5 jelentkezési adat tárolására: név, jelentkezés ideje, helyszín! Írasd ki, mely helyszínekre hányan jelentkeztek! 12. Írjunk struktúrát, ami fóliatekercsek sorszámát, hosszát tárolja tömbben! Csökkenthető legyen az egyes tekercsek mennyisége

24 metódussal! Készíts struktúrát, ami TV-k adatait képes tárolni úgy, mint gyártó, képátló mérete, ára. Készítsünk egy tömbbe több TV-t, lehetnek azonos gyártótól is! A felhasználó választhasson gyártót, majd írassuk ki ennek a gyártónak a legnagyobb képátlójú TVjének az árát! 14. Húsz hallgató nevét és eredményét tartalmazó adatszerkezetből írassuk ki azon hallgatók nevét, akik átlag felett teljesítettek! 15. Készítsünk struktúrát előadók adatainak tárolására! Az adatok: név, előadás, város neve. Adott 20 előadó. Írassuk ki, mely városból hányan adnak elő! 16. Készítsünk struktúrát városok nevének és földrajzi koordinátáiknak tárolására! Készítsünk hozzá metódust, ami egy másik várostól való távolságát légvonalban kiszámítja! Készítsünk gyűjteményt, ami városok adatait tárolja! Készítsünk algoritmust, amiben bekérjük, hogy melyik városban vagyunk jelenleg, majd írassuk ki, melyik másik város van hozzánk légvonalban a legközelebb! 17. Gépjárművek adatait tároljuk struct tömbben Mennyiség: 50 db. Adatok: rendszám, vételár, szín. Milyen színű gépjárműből van a legtöbb?

25 10. Gyűjtemények Mely névtér részei a gyűjtemények? 2. Hasonlítsd össze a tömböt az ArrayList-tel! 3. Miben különbözik a SortedList a Hashtable-től? 4. Milyen adattípusokat tárolhatunk ArrayList-ben? 5. Hogyan hivatkozhatunk egy elemre az ArrayList-ben? 6. Hogyan tudjuk lekérdezni az elemek számát ugyanitt? 7. Adatelérés tekintetében miben különbözik az ArrayList és a Queue? 8. Felhasználhatjuk-e úgy a Queue egy elemét, hogy nem vesszük ki a gyűjteményből? 9. Milyen praktikus felhasználási módját ismered a Stack gyűjteménytípusnak? 10. Vesd össze az ArrayList-et a Hashtable gyűjteménnyel! 11. Hogyan tudjuk megkeresni az értékhez tartozó kulcsot (!) a Hashtable esetében? 12. Készíts alkalmazást, amely valós számokat tárol gyűjteményben! A számokat a billentyűzetről kapja, a begépelés végét speciális karakter, a csillag (*) jelezze! 13. Készíts programot, ami egy gyűjteményt véletlen, pozitív páros számokkal tölt fel! A feltöltött számok mennyiségét a felhasználó adja meg a program indításakor! A feltöltést követően írassuk ki a legkisebb és a legnagyobb számot a gyűjteményben! 14. Készíts gyűjteménnyel olyan programot, ami a 0 végjelig bekért számokat a bekérést követően kiírja a bekéréshez képest fordított sorrendben! 15. Készíts programot, ami két, tetszőleges objektumokat tartalmazó gyűjteményt összeveti egymással!

26 15.1. Írassuk ki a két gyűjtemény unióját! Írassuk ki a két gyűjtemény metszetét! A C# nyelv programozási alapjai Írassuk ki az első és a második gyűjtemény különbségét! 16. Mi a hiba a következő programrészletben? Javítsd ki! Dictionary<int, int> szótár = new Dictionary<int, int>(); szótár.add(1, 2012); szótár.add(2, 2013); foreach (DictionaryEntry egy_elem in szótár) Console.WriteLine("Kulcs:"+egy_elem.Key+", érték:"+egy_elem.value); Console.ReadKey();

27 11. Típusos gyűjtemények, generikusok Mi az előnye a típusos gyűjtemények használatának? Sorolj fel több indokot is! 2. Miért működik a 8.8 pontban található példaprogram, ha nem egyezik a gyűjtemény típusával az eredmény változójának típusa? Stack<char> betűverem = new Stack<char>(); betűverem.push('a'); betűverem.push('b'); betűverem.push('c'); //Elvileg kivételkor ez típuseltérés int szám = betűverem.pop(); //Miért működik mégis? Console.WriteLine(szám); 3. Milyen elemtípussal járható be a Dictionary típus? Vesd össze a Hashtable esetén használttal! 4. Mi a generikus metódusok előnye a hagyományosokhoz képest? 5. Készíts olyan gyűjteményt, amely alkalmas arra, hogy helységek nevét és irányítószámát összerendeli egymás mellé! Az irányítószám megadásával bármikor írja ki a program az adott helység nevét. Egy helységnek több irányítószáma is lehet! A program listázza ki, milyen helységeket tartalmaz a gyűjtemény! 6. Készíts olyan gyűjteményt, ami függvényhívásokat szimulál úgy, hogy tárolja a félbehagyott függvény nevét! A felhasználó menüből választhasson, hogy új függvényt ad meg, ami félbeszakítja a jelenlegi futtatását (elég a függvény nevét megadni és tárolni), vagy a meglévő függvény futását fejezi be! Írjuk ki folyamatosan, hogy mi az aktuálisan futó függvény neve! 7. Készíts termelő-fogyasztó alkalmazást, ami a leütött billentyűket kiírja a képernyőre, másodpercenként legfeljebb egyet! Milyen gyűjtemény lehet alkalmas a leütött gombok ideiglenes tárolására? (A feladathoz felhasználhatod asystem.threading.thread.sleep(1000) utasítást, ami felfüggeszti a végrehajtást az adott szálon 1 másodpercig.) 8. Készíts angol-magyar szótár szópárait tároló gyűjteményt! A szótárban lehessen angol, vagy magyar szavakat is keresni egyszerre, a megtalált szó másik nyelvű párját írassuk ki a

28 képernyőre! Készíts programot, ami barátaink születési évét és nevét bekéri és tárolja gyűjteményben! Írassuk ki azokat közülük, akik betöltötték a 18. életévüket! 10. Készíts programot, ami ismerőseink nevét és telefonszámát képes tárolni! A program a telefonszámokat formátumban kérje be! A bekérést követően írassuk ki a barátaink nevét és telefonszámaikat, külön a 20, 30, 70-es körzetű számokkal rendelkezőket! 11. Milyen szintaktika és szemantikai eltéréseket javasolsz a következő programrészletben kijavítani? public static void Main() Hashtable tábla = new Hashtable(); tábla.add(1234, "Kovács Péter"); tábla.add(2011, "Takács Vilmos"); tábla.add("2013", "Balogh István"); foreach (object elem in tábla) Console.WriteLine("Kulcs:" + elem.key + ", érték" + elem.value);

29 12. Fájlkezelés Milyen információs és milyen segédosztályokat biztosít a.net számunkra a fájlkezelések tekintetében? 2. Kell-e példányosítanunk a DriveInfo osztályt a GetDrives() metódus használatának érdekében? 3. Mikor különbözik egymástól a TotalFreeSpace és az AvailableFreeSpace tulajdonságok a meghajtók esetében? 4. Hogyan tudjuk megszerezni az adott könyvtárban lévő összes bejegyzés nevét? 5. Van-e lehetőség a DirectoryInfo információs osztály segítségével mappákat mozgatni, vagy törölni? 6. Mit jelentenek a stream-ek? 7. Mit jelent a fájl zárolása? Mikor bír jelentőséggel? 8. Mely osztály biztosít a fájlkezelésünkhöz bájtszinten hozzáférést? 9. Hogyan tudunk egyszerű típusok esetében gondoskodni azok mentéséről? 10. Mi a hátránya több adat esetében a BinaryReader osztálynak? 11. Hogyan tudunk összetett objektumaink mentéséről egyszerűen gondoskodni? 12. Mit jelent a deszerializáció? 13. Mit csinál a következő program? Mutasd be részletesen! public static void Main() FileSystemInfo fájladatok = new if (fájladatok.exists) Console.WriteLine("A fájl neve:"+ fájladatok.fullname); Console.WriteLine("Létrehozva:" + fájladatok.creationtime); Console.WriteLine("Módosítva:" + fájladatok.lastwritetime);

30 29 Console.ReadKey(); 14. Készíts programot, ami lementi szövegfájlba a felhasználó vezeték és keresztnevét, külön sorokba! 15. Töltsd be egy tetszőleges szöveges fájl tartalmát és írasd ki a képernyőre a sorokat megszámozva! 16. Készíts alkalmazást, ami kiírja egy könyvtárban a bejegyzések számát, a mappák és a fájlok számát összesen! 17. Készíts programot, ami az elérhető meghajtók közül a felhasználónak enged választani egyet, majd a kiválasztott meghajtó százalékos telítettségét kiírja! 18. Készíts programot, ami egy felhasználó által megadott fájlt képes eltávolítható meghajtóra másolni! (Removable DriveType) 19. Több hibát is rejt a programrészlet. Melyek ezek? public static void Main() DirectoryInfo dir_info = new DirectoryInfo("C:\"); Console.WriteLine("Fájlok listája:"); foreach (FileInfo fájl in dir_info.getdirectories()) Console.WriteLine(fájl.Name); Console.ReadKey(); 20. Készíts programot, ami törli a felhasználó által megadott fájlt, vagy jelzi, ha nincs ilyen! 21. Készíts alkalmazást, ami elmenti egy hallgatók nevét és félévi átlageredményüket tartalmazó struktúra tetszőleges számú példányát! Ellenőrzésképpen olvastassuk is vissza az eredményeket! 22. Készíts osztályt személyek nevének és adóazonosítójának tárolására! Készíts két leszármazott osztályt, konstruktorokkal:

31 Az egyén vállalkozók osztálya még tartalmaz adószámot is! A cégek osztálya tartalmaz cégbírósági bejegyzés számát és cégtulajdonos(ok) nevét is! Példányosítsd többször mindkét leszármazott osztályt gyűjteménybe! Tárold fájlban a példányokat szerializáció segítségével! Készíts helyreállító algoritmust, ami betölti a fájlból a korábban mentett példányokat a gyűjteménybe! 23. Kissé szokatlanul sikerült ez a mappába másolás. Mi az oka? public static void Main() String forrásmappa = "C:\\"; String forrásnév = "fontos.doc"; String célmappa = "C:\\Új mappa"; Directory.CreateDirectory(célmappa); File.Copy(forrásmappa + forrásnév, célmappa + forrásnév, true); File.Delete(forrásmappa + forrásnév); Console.ReadKey(); 24. Készíts programot, ami két szöveges fájl tartalmát egy harmadikban egyesíti! A fájlok nevét a felhasználó határozza meg! Ha a fájlok nem léteznek, adjunk hibaüzenetet!

32 13. Kivételkezelés Mondj néhány példát a kivételek keletkezésére! 2. A következő kódrészletben több hiba is található! Javítsd ki őket! try int x = int.parse(console.readline()); Console.WriteLine(x); catch (Exception) Console.WriteLine("Kivétel keletkezett"); 3. Miért van értelme a finally szakasznak, ha egyébként is folytatódik a végrehajtás a catch szakaszok után? 4. Milyen szabályokat érdemes betartani több catch szakasz használata esetében? 5. Mikor használhatjuk a throw kulcsszót? 6. Készíts alkalmazást, ami a felhasználótól bekéri az ötös lottó aktuális nyerőszámait (5 db 1-90 közötti véletlenszerű nyerőszám). A program jelezzen, ha rossz intervallumban adták meg a számokat és ha véletlenül számmá nem alakítható adatot kapott, ismételje meg a beolvasást! 7. Milyen kivételek keletkezhetnek egy fájl megnyitása esetén? 8. Készíts programot, ami egy N x M -es egyszámjegyű számokat tartalmazó mátrixot szövegfájlból feltölthetővé tesz! A számok a fájlban szóközökkel vannak elválasztva egymástól. M értékét az első sorban lévő számjegyek száma határozza meg! N a szövegfájl sorainak számával egyezzen meg! Amennyiben a második sortól kezdve eltér a számjegyek száma az első sorban meghatározott értéktől, dobjunk egy kivételt!

Programozás I. 3. gyakorlat. Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar

Programozás I. 3. gyakorlat. Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Programozás I. 3. gyakorlat Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Antal Gábor 1 Primitív típusok Típus neve Érték Alap érték Foglalt tár Intervallum byte Előjeles egész 0 8 bit

Részletesebben

1. Jelölje meg az összes igaz állítást a következők közül!

1. Jelölje meg az összes igaz állítást a következők közül! 1. Jelölje meg az összes igaz állítást a következők közül! a) A while ciklusban a feltétel teljesülése esetén végrehajtódik a ciklusmag. b) A do while ciklusban a ciklusmag után egy kilépési feltétel van.

Részletesebben

Tömbök kezelése. Példa: Vonalkód ellenőrzőjegyének kiszámítása

Tömbök kezelése. Példa: Vonalkód ellenőrzőjegyének kiszámítása Tömbök kezelése Példa: Vonalkód ellenőrzőjegyének kiszámítása A számokkal jellemzett adatok, pl. személyi szám, adószám, taj-szám, vonalkód, bankszámlaszám esetében az elírásból származó hibát ún. ellenőrző

Részletesebben

Szoftvertechnolo gia gyakorlat

Szoftvertechnolo gia gyakorlat Szoftvertechnolo gia gyakorlat Dr. Johanyák Zsolt Csaba http://johanyak.hu 1. Dependency Injection (függőség befecskendezés) tervezési minta A tervezési minta alapgondolata az, hogy egy konkrét feladatot

Részletesebben

Java gyakorlat feladatai e s megolda sai (2014.04.10)

Java gyakorlat feladatai e s megolda sai (2014.04.10) Java gyakorlat feladatai e s megolda sai (2014.04.10) 1. Feladat Számítsuk ki a Fibonacci sorozat első 20 tagját! / Fibonacci számsorozat tagjait kiszámoló, egyetlen osztályból álló program @author Bence

Részletesebben

A C# programozási nyelv alapjai

A C# programozási nyelv alapjai A C# programozási nyelv alapjai Tisztán objektum-orientált Kis- és nagybetűket megkülönbözteti Ötvözi a C++, Delphi, Java programozási nyelvek pozitívumait.net futtatókörnyezet Visual Studio fejlesztőkörnyezet

Részletesebben

C++ programozási nyelv

C++ programozási nyelv C++ programozási nyelv Gyakorlat - 8. hét Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Informatikai Intézet Soós Sándor 2004. november A C++ programozási nyelv Soós Sándor 1/12 Tartalomjegyzék Miért

Részletesebben

A C# PROGRAMOZÁSI NYELV

A C# PROGRAMOZÁSI NYELV A C# PROGRAMOZÁSI NYELV 2010.02.23. Bevezetés C# nyelv jellemzői 2 Kis és NAGY betű érzékeny Minden utasítást pontos vessző zár. Utasítás zárójel a:,. .NET Framework keretrendszerek 3 Microsoft.NET Framework

Részletesebben

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK Informatikai alapismeretek középszint 0801 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

1. Feladat: beolvas két számot úgy, hogy a-ba kerüljön a nagyobb

1. Feladat: beolvas két számot úgy, hogy a-ba kerüljön a nagyobb 1. Feladat: beolvas két számot úgy, hogy a-ba kerüljön a nagyobb #include main() { int a, b; printf( "a=" ); scanf( "%d", &a ); printf( "b=" ); scanf( "%d", &b ); if( a< b ) { inttmp = a; a =

Részletesebben

1. Alapok. #!/bin/bash

1. Alapok. #!/bin/bash 1. oldal 1.1. A programfájlok szerkezete 1. Alapok A bash programok tulajnképpen egyszerű szöveges fájlok, amelyeket bármely szövegszerkesztő programmal megírhatunk. Alapvetően ugyanazokat a at használhatjuk

Részletesebben

Objektumorientált programozás C# nyelven

Objektumorientált programozás C# nyelven Objektumorientált programozás C# nyelven 2. rész Öröklés és többalakúság Nemvirtuális metódusok, elrejtés Virtuális metódusok, elrejtés Típuskényszerítés, az is és as operátorok Absztrakt osztályok, absztrakt

Részletesebben

Készítette: Nagy Tibor István

Készítette: Nagy Tibor István Készítette: Nagy Tibor István A változó Egy memóriában elhelyezkedő rekesz Egy értéket tárol Van azonosítója (vagyis neve) Van típusa (milyen értéket tárolhat) Az értéke értékadással módosítható Az értéke

Részletesebben

1. Olvassuk be két pont koordinátáit: (x1, y1) és (x2, y2). Határozzuk meg a két pont távolságát és nyomtassuk ki.

1. Olvassuk be két pont koordinátáit: (x1, y1) és (x2, y2). Határozzuk meg a két pont távolságát és nyomtassuk ki. Számítás:. Olvassuk be két pont koordinátáit: (, y) és (2, y2). Határozzuk meg a két pont távolságát és nyomtassuk ki. 2. Olvassuk be két darab két dimenziós vektor komponenseit: (a, ay) és (b, by). Határozzuk

Részletesebben

A legfontosabb DOS parancsok

A legfontosabb DOS parancsok A legfontosabb DOS parancsok A DOS parancsok általános formája: KULCSSZÓ paraméterek Az utasítások akár kis-, akár nagybetűkkel is írhatók, a DOS nem tesz köztük különbséget. A kulcsszó és az első paraméter

Részletesebben

5. Gyakorlat. struct diak {

5. Gyakorlat. struct diak { Rövid elméleti összefoglaló 5. Gyakorlat Felhasználó által definiált adattípusok: A typedef egy speciális tárolási osztály, mellyel érvényes típusokhoz szinonim nevet rendelhetünk. typedef létező_típus

Részletesebben

C# feladatok gyűjteménye

C# feladatok gyűjteménye C# feladatok gyűjteménye Készítette: Fehérvári Károly I6YF6E Informatika tanár ma levelező tagozat 1) Feladat: ALAPMŰVELETEK Készítsünk programot, amely bekér két egész számot. Majd kiszámolja a két szám

Részletesebben

Java programozási nyelv 6. rész Java a gyakorlatban

Java programozási nyelv 6. rész Java a gyakorlatban Java programozási nyelv 6. rész Java a gyakorlatban Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Informatikai Intézet Soós Sándor 2004. október A Java programozási nyelv Soós Sándor 1/16 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Írjon olyan programot a standard könyvtár alkalmazásával, amely konzolról megadott valós adatokból meghatározza és kiírja a minimális értékűt!

Írjon olyan programot a standard könyvtár alkalmazásával, amely konzolról megadott valós adatokból meghatározza és kiírja a minimális értékűt! Írjon olyan programot a standard könyvtár alkalmazásával, amely konzolról megadott valós adatokból meghatározza és kiírja a minimális értékűt! valós adatokat növekvő sorrendbe rendezi és egy sorba kiírja

Részletesebben

Szerző. Varga Péter ETR azonosító: VAPQAAI.ELTE Email cím: Név: vp.05@hotmail.com Kurzuskód:

Szerző. Varga Péter ETR azonosító: VAPQAAI.ELTE Email cím: Név: vp.05@hotmail.com Kurzuskód: Szerző Név: Varga Péter ETR azonosító: VAPQAAI.ELTE Email cím: vp.05@hotmail.com Kurzuskód: IP-08PAEG/27 Gyakorlatvezető neve: Kőhegyi János Feladatsorszám: 20 1 Tartalom Szerző... 1 Felhasználói dokumentáció...

Részletesebben

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK Informatikai alapismeretek középszint 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Programozás I. - 11. gyakorlat

Programozás I. - 11. gyakorlat Programozás I. - 11. gyakorlat Struktúrák, gyakorlás Tar Péter 1 Pannon Egyetem M szaki Informatikai Kar Rendszer- és Számítástudományi Tanszék Utolsó frissítés: November 16, 2009 1 tar@dcs.vein.hu Tar

Részletesebben

C programozási nyelv Pointerek, tömbök, pointer aritmetika

C programozási nyelv Pointerek, tömbök, pointer aritmetika C programozási nyelv Pointerek, tömbök, pointer aritmetika Dr. Schuster György 2011. június 16. C programozási nyelv Pointerek, tömbök, pointer aritmetika 2011. június 16. 1 / 15 Pointerek (mutatók) Pointerek

Részletesebben

Dr. Pál László, Sapientia EMTE, Csíkszereda WEB PROGRAMOZÁS 2.ELŐADÁS. Objektumorientált programozás 2015-2016

Dr. Pál László, Sapientia EMTE, Csíkszereda WEB PROGRAMOZÁS 2.ELŐADÁS. Objektumorientált programozás 2015-2016 Dr. Pál László, Sapientia EMTE, Csíkszereda WEB PROGRAMOZÁS 2.ELŐADÁS 2015-2016 Objektumorientált programozás OOP PHP-ben 2 A PHP az 5.0-as verziójától megvalósítja az OO eszközrendszerét OO eszközök:

Részletesebben

Programozás II gyakorlat. 6. Polimorfizmus

Programozás II gyakorlat. 6. Polimorfizmus Programozás II gyakorlat 6. Polimorfizmus Típuskonverziók C-ben: void * ptr; int * ptr_i = (int*)ptr; Ez működik C++-ban is. Használjuk inkább ezt: int * ptr_i = static_cast(ptr); Csak egymással

Részletesebben

OOP. Alapelvek Elek Tibor

OOP. Alapelvek Elek Tibor OOP Alapelvek Elek Tibor OOP szemlélet Az OOP szemlélete szerint: a valóságot objektumok halmazaként tekintjük. Ezen objektumok egymással kapcsolatban vannak és együttműködnek. Program készítés: Absztrakciós

Részletesebben

JAVA PROGRAMOZÁS 2.ELŐADÁS

JAVA PROGRAMOZÁS 2.ELŐADÁS Dr. Pál László, Sapientia EMTE, Csíkszereda JAVA PROGRAMOZÁS 2.ELŐADÁS 2014-2015 tavasz Tömbök, osztályok, objektumok, konstruktorok Tömbök 2 Referencia típusú változó Elemtípus Primitív Referencia: osztály,

Részletesebben

7. Laboratóriumi gyakorlat: Vezérlési szerkezetek II.

7. Laboratóriumi gyakorlat: Vezérlési szerkezetek II. 7. Laboratóriumi gyakorlat: Vezérlési szerkezetek II. A gyakorlat célja: 1. A shell vezérlő szerkezetei használatának gyakorlása. A használt vezérlő szerkezetek: if/else/fi, for, while while, select, case,

Részletesebben

Java II. I A Java programozási nyelv alapelemei

Java II. I A Java programozási nyelv alapelemei Java2 / 1 Java II. I A Java programozási nyelv alapelemei Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Utolsó módosítás: 2009. 02. 09. Java II.: Alapelemek JAVA2 / 1 A Java formalizmusa A C, illetve

Részletesebben

Johanyák Zsolt Csaba: Grafikus felület programozása. http://www.johanyak.hu e-mail: johanyak.csaba@gamf.kefo.hu Copyright 2008 Johanyák Zsolt Csaba

Johanyák Zsolt Csaba: Grafikus felület programozása. http://www.johanyak.hu e-mail: johanyak.csaba@gamf.kefo.hu Copyright 2008 Johanyák Zsolt Csaba Johanyák Zsolt Csaba: Grafikus felület programozása http://www.johanyak.hu e-mail: johanyak.csaba@gamf.kefo.hu Copyright 2008 Johanyák Zsolt Csaba 1. Gyümölcsárazó automata Készítsünk egy gyümölcsárazó

Részletesebben

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK Informatikai alapismeretek középszint 1021 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Programozás I. Metódusok C#-ban Egyszerű programozási tételek. Sergyán Szabolcs sergyan.szabolcs@nik.uni-obuda.hu

Programozás I. Metódusok C#-ban Egyszerű programozási tételek. Sergyán Szabolcs sergyan.szabolcs@nik.uni-obuda.hu Programozás I. 3. előadás Tömbök a C#-ban Metódusok C#-ban Egyszerű programozási tételek Sergyán Szabolcs sergyan.szabolcs@nik.uni-obuda.hu Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Szoftvertechnológia

Részletesebben

Már megismert fogalmak áttekintése

Már megismert fogalmak áttekintése Interfészek szenasi.sandor@nik.bmf.hu PPT 2007/2008 tavasz http://nik.bmf.hu/ppt 1 Témakörök Polimorfizmus áttekintése Interfészek Interfészek kiterjesztése Eseménykezelési módszerek 2 Már megismert fogalmak

Részletesebben

Objektumorientált programozás C# nyelven

Objektumorientált programozás C# nyelven Objektumorientált programozás C# nyelven 2. rész Öröklés és többalakúság Nemvirtuális metódusok, elrejtés Virtuális metódusok, elrejtés Típuskényszerítés, az is és as operátorok Absztrakt osztályok, absztrakt

Részletesebben

III. OOP (objektumok, osztályok)

III. OOP (objektumok, osztályok) III. OOP (objektumok, osztályok) 1. Természetes emberi gondolkozás Az Objektumorientált paradigma alapelvei nagyon hasonlítanak az emberi gondolkozásra. Érdemes ezért elsőként az emberi gondolkozás elveit

Részletesebben

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Megoldási útmutató I.

Részletesebben

Alkalmazott modul: Programozás

Alkalmazott modul: Programozás Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Alkalmazott modul: Programozás Feladatgyűjtemény Összeállította: Giachetta Roberto groberto@inf.elte.hu http://people.inf.elte.hu/groberto Frissítve: 2015.

Részletesebben

Algoritmizálás és adatmodellezés tanítása beadandó feladat: Algtan1 tanári beadandó /99 1

Algoritmizálás és adatmodellezés tanítása beadandó feladat: Algtan1 tanári beadandó /99 1 Algoritmizálás és adatmodellezés tanítása beadandó feladat: Algtan1 tanári beadandó /99 1 Készítette: Gipsz Jakab Neptun-azonosító: ABC123 E-mail: gipszjakab@seholse.hu Kurzuskód: IT-13AAT1EG Gyakorlatvezető

Részletesebben

Webprogramozás szakkör

Webprogramozás szakkör Webprogramozás szakkör Előadás 5 (2012.04.09) Programozás alapok Eddig amit láttunk: Programozás lépései o Feladat leírása (specifikáció) o Algoritmizálás, tervezés (folyamatábra, pszeudokód) o Programozás

Részletesebben

Informatikus informatikus 54 481 04 0010 54 07 Térinformatikus Informatikus É 1/6

Informatikus informatikus 54 481 04 0010 54 07 Térinformatikus Informatikus É 1/6 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Web-technológia PHP-vel

Web-technológia PHP-vel Web-technológia PHP-vel A PHP programnyelv 2, futtatókörnyezet beálĺıtások Erős Bence February 26, 2013 Erős Bence () Web-technológia PHP-vel February 26, 2013 1 / 19 Szuperglobális változók $ GET : request

Részletesebben

C# osztálydeníció. Krizsán Zoltán 1. .net C# technológiák tananyag objektum orientált programozás tananyag

C# osztálydeníció. Krizsán Zoltán 1. .net C# technológiák tananyag objektum orientált programozás tananyag C# osztálydeníció Krizsán Zoltán 1 Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem.net C# technológiák tananyag objektum orientált programozás tananyag Tartalom 1 Bevezetés 2 Osztály létrehozása, deníció

Részletesebben

Generikus Típusok, Kollekciók

Generikus Típusok, Kollekciók Generikus Típusok, Kollekciók Tóth Zsolt Miskolci Egyetem 2013 Tóth Zsolt (Miskolci Egyetem) Generikus Típusok, Kollekciók 2013 1 / 26 Tartalomjegyzék 1 Enumeráció 2 Generikus Típusok 3 Kollekciók System.Collections

Részletesebben

A fizetendő összegből a 35 év fölötti tulajdonos 20 % kedvezményt kap.

A fizetendő összegből a 35 év fölötti tulajdonos 20 % kedvezményt kap. Elágazás Az elágazás, olyan vezérlési szerkezet, amely az utasítások egy adott csoportját attól függően hajtja végre, hogy egy adott logikai feltétel teljesül-e. Legegyszerűbb változata a kétirányú elágazás,

Részletesebben

Programozas 1. Strukturak, mutatok

Programozas 1. Strukturak, mutatok Programozas 1 Strukturak, mutatok Strukturak Tömb: több egyforma típusú változó együttese Struktúra: több különböző típusú de logikailag egybetartozó változó együttese, amelyet az egyszerű kezelhetőség

Részletesebben

ABAP dictionary objektumok SAP adatmodell Táblák kezelése. Az SAP programozása 1. Tarcsi Ádám

ABAP dictionary objektumok SAP adatmodell Táblák kezelése. Az SAP programozása 1. Tarcsi Ádám ABAP dictionary objektumok SAP adatmodell Táblák kezelése Az SAP programozása 1. Tarcsi Ádám 1. Data dictionary Tarcsi Ádám, ELTE Informatikai Kar: Az SAP programozása 1. 2 Adat modellezés az SAP-ban Adatmodellezés

Részletesebben

Szövegek C++ -ban, a string osztály

Szövegek C++ -ban, a string osztály Szövegek C++ -ban, a string osztály A string osztály a Szabványos C++ könyvtár (Standard Template Library) része és bár az objektum-orientált programozásról, az osztályokról, csak később esik szó, a string

Részletesebben

2011.11.29. JUnit. JUnit használata. IDE támogatás. Parancssori használat. Teszt készítése. Teszt készítése

2011.11.29. JUnit. JUnit használata. IDE támogatás. Parancssori használat. Teszt készítése. Teszt készítése Tartalom Integrált fejlesztés Java platformon JUnit JUnit használata Tesztelési technikák Demo 2 A specifikáció alapján teszteljük a program egyes részeit, klasszikus V-modell szerint Minden olyan metódust,

Részletesebben

Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net

Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net ESEMÉNYVEZÉRELT PROGRAMOZÁS Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net 2. ELŐADÁS - C# ÁTTEKINTÉS - 2 2015 Bánsághi Anna 1 of 64 TEMATIKA I. C# ÁTTEKINTÉS II. WPF III. Modern UI 2015 Bánsághi Anna 2 of 64

Részletesebben

ELEMI PROGRAMOZÁSI TÉTELEK

ELEMI PROGRAMOZÁSI TÉTELEK ELEMI PROGRAMOZÁSI TÉTELEK 1. FELADATMEGOLDÁS PROGRAMOZÁSI TÉTELEKKEL 1.1 A programozási tétel fogalma A programozási tételek típusalgoritmusok, amelyek alkalmazásával garantáltan helyes megoldást adhatunk

Részletesebben

Programozás II. labor

Programozás II. labor Programozás II. labor 1. rész Programozási tételek Öröklődés Interfészek Eseménykezelés Kivételkezelés Visszalépéses keresés Programozás II. Programozási tételek OOP alapok ismétlése Öröklődés Öröklődés

Részletesebben

Programozás I. Első ZH segédlet

Programozás I. Első ZH segédlet Programozás I. Első ZH segédlet Ezen az oldalon: kiírás az alapértelmezett (hiba) kimenetre, sztring konkatenáció, primitív típusok, osztály létrehozás, példányosítás, adattagok, metódusok Kiíratás alapértelmezett

Részletesebben

Kinek szól a könyv? A könyv témája A könyv felépítése Mire van szükség a könyv használatához? A könyvben használt jelölések. 1. Mi a programozás?

Kinek szól a könyv? A könyv témája A könyv felépítése Mire van szükség a könyv használatához? A könyvben használt jelölések. 1. Mi a programozás? Bevezetés Kinek szól a könyv? A könyv témája A könyv felépítése Mire van szükség a könyv használatához? A könyvben használt jelölések Forráskód Hibajegyzék p2p.wrox.com xiii xiii xiv xiv xvi xvii xviii

Részletesebben

Programozás II. 2. Dr. Iványi Péter

Programozás II. 2. Dr. Iványi Péter Programozás II. 2. Dr. Iványi Péter 1 C++ Bjarne Stroustrup, Bell Laboratórium Első implementáció, 1983 Kezdetben csak precompiler volt C++ konstrukciót C-re fordította A kiterjesztés alapján ismerte fel:.cpp.cc.c

Részletesebben

Programozás III A JAVA TECHNOLÓGIA LÉNYEGE. Többlépcsős fordítás JAVA PLATFORM. Platformfüggetlenség

Programozás III A JAVA TECHNOLÓGIA LÉNYEGE. Többlépcsős fordítás JAVA PLATFORM. Platformfüggetlenség A JAVA TECHNOLÓGIA LÉNYEGE Programozás III Többlépcsős fordítás JAVA ALAPOK Platformfüggetlenség A JAVA TECHNOLÓGIA LÉNYEGE JAVA PLATFORM Két komponense: Java Virtual Machine (JVM) Java Application Programming

Részletesebben

Információk. Ismétlés II. Ismétlés. Ismétlés III. A PROGRAMOZÁS ALAPJAI 2. Készítette: Vénné Meskó Katalin. Algoritmus. Algoritmus ábrázolása

Információk. Ismétlés II. Ismétlés. Ismétlés III. A PROGRAMOZÁS ALAPJAI 2. Készítette: Vénné Meskó Katalin. Algoritmus. Algoritmus ábrázolása 1 Információk 2 A PROGRAMOZÁS ALAPJAI 2. Készítette: Vénné Meskó Katalin Elérhetőség mesko.katalin@tfk.kefo.hu Fogadóóra: szerda 9:50-10:35 Számonkérés időpontok Április 25. 9 00 Május 17. 9 00 Június

Részletesebben

Oktatási segédlet 2014

Oktatási segédlet 2014 Oktatási segédlet 2014 A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012- 0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése

Részletesebben

Sorosítás (szerializáció) és helyreállítás. 1. Bináris sorosítás és helyreállítás. 1.1. Szükséges névterek. 1.2. Attribútumok. 1.3.

Sorosítás (szerializáció) és helyreállítás. 1. Bináris sorosítás és helyreállítás. 1.1. Szükséges névterek. 1.2. Attribútumok. 1.3. Sorosítás (szerializáció) és helyreállítás Cél: a memóriában tárolt adatok egyszerű lemezre mentése és visszatöltése. A sorosítás során létrehozunk egy állományt és egy sorosítást kezelő objektumot. Ez

Részletesebben

A C# nyelv programozási alapjai oktatási segédanyag, mely a

A C# nyelv programozási alapjai oktatási segédanyag, mely a oktatási segédanyag, mely a Társadalmi Megújulás Operatív Program Határon átnyúló együttműködés a szakképzés és a felnőttképzés területén c. pályázati felhívás keretében megvalósított Mobil alkalmazásfejlesztés

Részletesebben

Entity Framework alapú adatbáziselérés

Entity Framework alapú adatbáziselérés Entity Framework alapú adatbáziselérés Dr. Johanyák Zsolt Csaba http://johanyak.hu A gyakorlat célja Model-first megközelítéssel Entity-Framework modell létrehozása, majd ebből adatbázis generálása LocalDB-ben.

Részletesebben

A gyakorlat során az alábbi ábrán látható négy entitáshoz kapcsolódó adatbevitelt fogjuk megoldani.

A gyakorlat során az alábbi ábrán látható négy entitáshoz kapcsolódó adatbevitelt fogjuk megoldani. Vizuális programozás 1. A gyakorlat célja A gyakorlat célja a Könyvtár alkalmazás folytatása az előző gyakorlaton elkészített grafikus felület felhasználásával. Elsőként lemásoljuk az előző gyakorlat eredményeként

Részletesebben

Feladat. Bemenő adatok. Bemenő adatfájlok elvárt formája. Berezvai Dániel 1. beadandó/4. feladat 2012. április 13. Például (bemenet/pelda.

Feladat. Bemenő adatok. Bemenő adatfájlok elvárt formája. Berezvai Dániel 1. beadandó/4. feladat 2012. április 13. Például (bemenet/pelda. Berezvai Dániel 1. beadandó/4. feladat 2012. április 13. BEDTACI.ELTE Programozás 3ice@3ice.hu 11. csoport Feladat Madarak életének kutatásával foglalkozó szakemberek különböző településen különböző madárfaj

Részletesebben

C++ programozási nyelv Konstruktorok Gyakorlat

C++ programozási nyelv Konstruktorok Gyakorlat C++ programozási nyelv Konstruktorok Gyakorlat Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Informatikai Intézet Soós Sándor 2004. október A C++ programozási nyelv Soós Sándor 1/17 Tartalomjegyzék

Részletesebben

C++ programozási nyelv Struktúrák a C++ nyelvben

C++ programozási nyelv Struktúrák a C++ nyelvben C++ programozási nyelv Struktúrák a C++ nyelvben Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Informatikai Intézet Soós Sándor 2004. szeptember A C++ programozási nyelv Soós Sándor 1/37 Bevezetés A

Részletesebben

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK Informatikai alapismeretek emelt szint 1021 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

500. AA Megoldó Alfréd AA 500.

500. AA Megoldó Alfréd AA 500. Programozás alapjai 2. NZH 2010.05.13. gyakorlat: / Hiány:0 ZH:0 MEGOLD IB.027/51. Hftest: 0 Minden beadandó megoldását a feladatlapra, a feladat után írja! A megoldások során feltételezheti, hogy minden

Részletesebben

C# nyelv alapjai. Krizsán Zoltán 1. Objektumorientált programozás C# alapokon tananyag. Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem

C# nyelv alapjai. Krizsán Zoltán 1. Objektumorientált programozás C# alapokon tananyag. Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem C# nyelv alapjai Krizsán Zoltán 1 Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem Objektumorientált programozás C# alapokon tananyag Tartalom Bevezetés Lokális változó Utasítások Szójáték Why do all real

Részletesebben

Java programozási nyelv

Java programozási nyelv Java programozási nyelv 2. rész Vezérlő szerkezetek Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Informatikai Intézet Soós Sándor 2005. szeptember A Java programozási nyelv Soós Sándor 1/23 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Objektumorientált programozás IX. Osztályok, objektumok

Objektumorientált programozás IX. Osztályok, objektumok Objektumorientált programozás IX. Osztályok, objektumok 1 Hallgatói tájékoztató A jelen bemutatóban található adatok, tudnivalók és információk a számonkérendő anyag vázlatát képezik. Ismeretük szükséges,

Részletesebben

Mi a különbség az extends és az implements között. Mikor melyiket kell használni? Comperable-t megvalósító oasztályokban össze lehet hasonlitani

Mi a különbség az extends és az implements között. Mikor melyiket kell használni? Comperable-t megvalósító oasztályokban össze lehet hasonlitani Mi a legabsztraktabb típus a JAVA-ban? Object Mikor preferált interface-ek használata a konkrét típusok helyett? Ha egy osztály több interfacet is használhasson, vagy ha fvek implementálását a az osztályra

Részletesebben

Programozás I. gyakorlat

Programozás I. gyakorlat Programozás I. gyakorlat 1. gyakorlat Alapok Eszközök Szövegszerkesztő: Szintaktikai kiemelés Egyszerre több fájl szerkesztése pl.: gedit, mcedit, joe, vi, Notepad++ stb. Fordító: Szöveges file-ban tárolt

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK Informatikai alapismeretek középszint 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Objektum-orientált programozás

Objektum-orientált programozás Objektum-orientált programozás A programozás történetének során folyamatosan alakultak ki szabályok, amelyek célja a programkód átláthatósága, hibalehetőségek kizárása, alkalmazások közös fejlesztésének

Részletesebben

5.1.4 Laborgyakorlat: A Windows számológép használata hálózati címeknél

5.1.4 Laborgyakorlat: A Windows számológép használata hálózati címeknél 5.1.4 Laborgyakorlat: A Windows számológép használata hálózati címeknél Célok Átkapcsolás a Windows Számológép két működési módja között. A Windows Számológép használata a decimális (tízes), a bináris

Részletesebben

Szkriptnyelvek. 1. UNIX shell

Szkriptnyelvek. 1. UNIX shell Szkriptnyelvek 1. UNIX shell Szkriptek futtatása Parancsértelmez ő shell script neve paraméterek shell script neve paraméterek Ebben az esetben a szkript tartalmazza a parancsértelmezőt: #!/bin/bash Szkriptek

Részletesebben

Egyszerű programozási tételek

Egyszerű programozási tételek Egyszerű programozási tételek 2. előadás Sergyán Szabolcs sergyan.szabolcs@nik.uni-obuda.hu Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar 2011. szeptember 15. Sergyán (OE NIK) AAO 02 2011. szeptember 15.

Részletesebben

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK Informatikai alapismeretek középszint 0721 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 24. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

I. rész: A Microsoft Visual C# és a Microsoft Visual Studio 2005 bemutatása. 1. Üdvözöljük a C# világában! 3

I. rész: A Microsoft Visual C# és a Microsoft Visual Studio 2005 bemutatása. 1. Üdvözöljük a C# világában! 3 Köszönetnyilvánítás Bevezetés Honnan kezdjük a könyv olvasását? A könyvben használt konvenciók és egyéb jelölések Konvenciók Egyéb jelölések Online kiegészítő tartalom Technológiai frissítések Rendszerkövetelmények

Részletesebben

Vizuális programozás gyakorlat

Vizuális programozás gyakorlat Vizuális programozás gyakorlat Képnézegető alkalmazás WPF alapú felülettel Készítsen egy WPF képnézegető alkalmazást, ami a mellékelt ábrának megfelelően a bal oldali oszlopban (Grid) egy könyvtárban található

Részletesebben

DuneHD.hu. Kompatibilis médialejátszók: Dune HD Center Dune BD Prime Dune HD Base 2.0 Dune HD Base 3.0 Dune BD Prime 3.0

DuneHD.hu. Kompatibilis médialejátszók: Dune HD Center Dune BD Prime Dune HD Base 2.0 Dune HD Base 3.0 Dune BD Prime 3.0 A Zappiti egy donationware, vagyis ingyenes program, mellyel kibővítheted Dune médialejátszód képességeit. A leírás a Zappiti 1.2.1 Beta változata alapján készült. Kompatibilis médialejátszók: Dune HD

Részletesebben

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK Informatikai alapismeretek középszint 0821 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 20. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Bevezetés a programozásba I.

Bevezetés a programozásba I. Bevezetés a programozásba I. 5. gyakorlat Surányi Márton PPKE-ITK 2010.10.05. C++ A C++ egy magas szint programozási nyelv. A legels változatot Bjarne Stroutstrup dolgozta ki 1973 és 1985 között, a C nyelvb

Részletesebben

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK Informatikai alapismeretek középszint 0921 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 14. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

II. Mérés SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR TÁVKÖZLÉSI TANSZÉK

II. Mérés SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR TÁVKÖZLÉSI TANSZÉK Mérési Utasítás Linux/Unix jogosultságok és fájlok kezelése Linux fájlrendszerek és jogosultságok Linux alatt, az egyes fájlokhoz való hozzáférések szabályozása érdekében a fájlokhoz tulajdonost, csoportot

Részletesebben

Segédanyag: Java alkalmazások gyakorlat

Segédanyag: Java alkalmazások gyakorlat Segédanyag: Java alkalmazások gyakorlat Készítette: Szabó Attila 2010/2011-2 félév, 11. gyakorlat (az előző 2 gyak közül az egyiken ZH volt, a másik szünet miatt elmaradt) 1 JAR fájl készítés A JAR (Java

Részletesebben

C++ programozási nyelv

C++ programozási nyelv C++ programozási nyelv Gyakorlat - 13. hét Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Informatikai Intézet Soós Sándor 2004. december A C++ programozási nyelv Soós Sándor 1/10 Tartalomjegyzék Objektumok

Részletesebben

Csavarda mobil áruház

Csavarda mobil áruház Csavarda mobil áruház Használati útmutató Kérjük, hogy mielőtt elkezdené használni a Csavarda mobil áruház alkalmazást, gondosan olvassa végig ezt a segédletet. TARTALOMJEGYZÉK 1. Letöltés 2. oldal 2.

Részletesebben

Az egyszerűsítés utáni alak:

Az egyszerűsítés utáni alak: 1. gyszerűsítse a következő törtet, ahol b 6. 2 b 36 b 6 Az egyszerűsítés utáni alak: 2. A 2, 4 és 5 számjegyek mindegyikének felhasználásával elkészítjük az összes, különböző számjegyekből álló háromjegyű

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPES ADATBÁZIS-KEZELÉS. A MySQL adatbáziskezelő PHP folytatás JDBC, ODBC

SZÁMÍTÓGÉPES ADATBÁZIS-KEZELÉS. A MySQL adatbáziskezelő PHP folytatás JDBC, ODBC SZÁMÍTÓGÉPES ADATBÁZIS-KEZELÉS A MySQL adatbáziskezelő PHP folytatás JDBC, ODBC ADATBÁZISOK Adatbázis = adott formátum és rendszer szerint tárolt adatok összessége. DBMS feladatai: adatstruktúra (adatbázisséma)

Részletesebben

Programozás. C++ osztályok. Fodor Attila. Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék foa@almos.vein.

Programozás. C++ osztályok. Fodor Attila. Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék foa@almos.vein. Programozás C++ osztályok Fodor Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék foa@almos.vein.hu 2010. április 8. Csak bázisosztályként használt/értelmezhető

Részletesebben

Programozási tételek. Dr. Iványi Péter

Programozási tételek. Dr. Iványi Péter Programozási tételek Dr. Iványi Péter 1 Programozási tételek A programozási tételek olyan általános algoritmusok, melyekkel programozás során gyakran találkozunk. Az algoritmusok általában számsorozatokkal,

Részletesebben

Access adatbázis elérése OLE DB-n keresztül

Access adatbázis elérése OLE DB-n keresztül Access adatbázis elérése OLE DB-n keresztül Készítsünk egy grafikus felülető alkalmazást, ami lehetıvé teszi egy Access adatbázisban tárolt hallgatói adatok (EHA, Név, e-mail cím) lekérdezését (összes

Részletesebben

Java VI. Egy kis kitérő: az UML. Osztály diagram. Általános Informatikai Tanszék Utolsó módosítás: 2006. 03. 07.

Java VI. Egy kis kitérő: az UML. Osztály diagram. Általános Informatikai Tanszék Utolsó módosítás: 2006. 03. 07. Java VI. Öröklődés Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Utolsó módosítás: 2006. 03. 07. Java VI.: Öröklődés JAVA6 / 1 Egy kis kitérő: az UML UML: Unified Modelling Language Grafikus eszköz objektum

Részletesebben

Programozási Paradigmák és Technikák

Programozási Paradigmák és Technikák Programozási Paradigmák és Technikák Öröklődés Interfészek Kivételkezelés Rekurzió Eseménykezelés Programozási Paradigmák és Technikák Öröklődés Öröklődés a C# nyelvben Öröklődés feladatok Gyakorló feladatok

Részletesebben

Rendszerterv. Makoviczki András. Neptun: JJ26AR 2012.11.29.

Rendszerterv. Makoviczki András. Neptun: JJ26AR 2012.11.29. Rendszerterv Makoviczki András Neptun: JJ26AR 2012.11.29. Rendszerterv 2. Tartalomjegyzék 1. A program célja... 3 2. A rendszerterv célja... 3 3. A program adatkezelése... 3 3.1. Adatfájlok... 4 4. A program

Részletesebben

Swedish store (C#) Óbudai Egyetem, Programozás 2 Mérnök Informatikus szak, BSc Labor. Bedők Dávid 2013.03.05. v0.1

Swedish store (C#) Óbudai Egyetem, Programozás 2 Mérnök Informatikus szak, BSc Labor. Bedők Dávid 2013.03.05. v0.1 Swedish store (C#) Óbudai Egyetem, Programozás 2 Mérnök Informatikus szak, BSc Labor Bedők Dávid 2013.03.05. v0.1 Feladat A Swedish store alkalmazás egy bútoráruházat szeretne modellezni*. Az alkalmazás

Részletesebben

Programozás II. 4. Dr. Iványi Péter

Programozás II. 4. Dr. Iványi Péter Programozás II. 4. Dr. Iványi Péter 1 inline függvények Bizonyos függvények annyira rövidek, hogy nem biztos hogy a fordító függvényhívást fordít, hanem inkább az adott sorba beilleszti a kódot. #include

Részletesebben

A Java nyelv. Dialógus ablakok. Elek Tibor

A Java nyelv. Dialógus ablakok. Elek Tibor A Java nyelv Dialógus ablakok Elek Tibor Dialógus ablakok Szerepe: felbukkanó ablak (üzenet, input) Felépítése, használata majdnem ua., mint JFrame Tulajdonos: lehet tulajdonosa, amellyel együtt ikonizálódik,

Részletesebben