FÓRIZS LÁSZLÓ HOSSZÚ, MÉLY SÖTÉTSÉG (DÍRGHATAMASZ ÉS WHITEHEAD) 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÓRIZS LÁSZLÓ HOSSZÚ, MÉLY SÖTÉTSÉG (DÍRGHATAMASZ ÉS WHITEHEAD) 1"

Átírás

1 FÓRIZS LÁSZLÓ HOSSZÚ, MÉLY SÖTÉTSÉG (DÍRGHATAMASZ ÉS WHITEHEAD) 1 1 Az írás a Symposion Társaság és a Magyar és Közép-Európai Whitehead Egyesület által rendezett SYMPOSION A FOLYAMAT JEGYÉBEN találkozón ( én Budapesten) elhangzott előadás bővített változata, amely a Folyamat és Kaland (szerk. Csikós Ella és Karsai Gábor, Pro Philosophia, előkészületben) című kiadvány számára készült.

2 A védikus szimpózium Köszönöm szépen a bevezető szavakat. A szimpózium valójában nemcsak a görögöknél, de a védikus kor közösségi életében is meghatározó szerepet játszott. A megfelelő óind kifejezés a szadhamáda vagy áldozati (rituális) szimpózium. Itt gyűltek össze a különböző védikus törzsekhez tartozó emberek, többek között papok, akik valamilyen rituális versenyhez, vagy egyszerűen valamilyen áldozati szertartáshoz kapcsolódóan egy rituális folyamat részei lettek. E folyamat azért rendkívül érdekes a számunkra, mert talán a védikus rítusok őrízték meg a leginkább azt a sajátosságot, hogy szinte a semmiből születik meg a csoda. Először is nem kőtemplomok, nem maradandó anyagokból létrehozott nemzedékek hosszú során át fennmaradó építészeti konstrukciók szolgálnak a csoda színteréül. A védikus áldozat során szinte minden a semmiből születik meg a szemünk láttára. Először is kiválasztanak egy kelet felé lejtő, viszonylag sík térséget. A megfelelő papok rituálisan körülkerítik azt a területet, amely zárt térként a rítus helyszínéül szolgál majd. Ezután különböző mesteremberek nekilátnak, hogy a semmiből (pontosabban a gondosan kiválasztott alapanyagokból) létrehozzák az áldozati eszközöket, többek között az áldozati ételek elkészítésénél és felajánlásánál használt, fából vagy agyagból készült kanalakat, tálacskákat, és egyéb edényeket, illetve hogy megépítsék az áldozat során használatos időszakos építményeket. Közben az arra alkalmas papok megformálják a jellegzetes alakú védikus tűzhelyeket, a gárhapatját, a daksinát és az áhavaníját, illetve elkészül maga a védi is, amely többnyire döngölt földoltárt jelent. Mégegyszer hangsúlyozom, hogy szinte minden, ami az áldozati fesztiválhoz szükséges, menet közben formálódik meg. Ugyanilyen fontos jellegzetesség az is, hogy a több napig tartó, nagyszabású és gyakran igen összetett rítusrendszerek végén az edényeket összetörik, egymásra halmozzák, a papi sátrat és a többi építményt lebontják, majd az egészet felgyújtják. Ha valamilyen analógiát szeretnénk találni, akkor leginkább a homokmandala elkészítéséhez tudnám hasonlítani a védikus rituális folyamatot. A párhuzam természetesen nem a véletlen műve. Hiszen akárhonnan közelítünk a kérdéshez, végül oda jutunk, hogy a buddhizmus nem megtagadja a védikus örökséget, hanem továbbgondolja, továbbfűzi azt. Miért pont Dírghatamasz Nos itt vagyunk egy folyamat közepében. Ami az előadásom konkrét címét illeti, a Hosszú, mély sötétséget azért választottam, mert így hívják az egyik legkülönösebb védikus költőt, aki immár évtizedek óta hozzám nött. Az ő neve a cím. Dírghatamasz, ami azt jelenti hosszú/mély sötétség. Nemcsak a költészete csupa titok, de hosszú és fordulatokban gazdag életénél csak a halála volt rejtélyesebb. Azt hiszem, nyugodtan elmondhatjuk, hogy ő a kor egyik legnagyobb (ha nem a legnagyobb) hatású költője. Dírghatamasz olyan költő, aki közvetlenül kapcsolható nemcsak a rítusokhoz, de a Rigvédában oly jellegzetessé váló képi gondolkodásmódhoz is; és annyiban mindenesetre Whiteheadhez is, hogy a Folyamat és valóság magyar kiadásának elejére Whiteheadtől nem megkérdezve odatettünk egy dírghatamaszi versszakot:

3 Éjsötét úton, vízbe öltözötten Arany madarak repülnek az Égbe, S a Rend honából mikor visszatérnek, Átitatódik a Földanya vajjal. A versnek semmi köze Whiteheadhez, abban az értelemben legalábbis nincs, hogy a mondat nyílván nem része a Folyamat és valóság egyik eredeti kiadásának sem. Úgy érzem azonban, hogy Dírghatamasz szavai a megfelelő helyre kerültek. A vers Whitehead végső összegzésének himnikus szavaival együtt mintegy az egész mű keretéül szolgál. Emellett tágabb összefüggésbe is helyezi Whiteheadet. Nemcsak a görög, vagy mondjuk a zsidó-keresztény, de mindenképpen a hellénizmussal beoltott zsidó-keresztény tradíció filozófusává teszi, hanem tágabb perspektívába helyezi őt. Ez a tradíció egyébként számomra mindig is ezer szállal kötődött az indiai hagyományhoz. A zsidó-keresztény hagyomány igen mélyen gyökerezik a védikus szanszkrit indiai tradícióban is, hogy mást ne mondjak éppen a nyelv, illetve a görögök révén. Az más kérdés azonban, hogy Arisztotelésztől kezdve a hellénisztikus tradíció inkább a logikát, a matematikai logikát részesítette előnyben, az indiai viszont inkább a grammatikára támaszkodott. De ha a korai görög filozófusokat közelebbről szemügyre vesszük, könnyen beláthatjuk, hogy inkább azt kellene mondanunk, hogy míg az indiaiak végig megmaradtak a grammatikai gyökerű gondolkodásnál, a görögök fokozatosan áttértek a (matematikai) logikára. Érdekes persze, hogy az indiaiak is elmehettek volna a matematikai logika irányába, hiszen kiváló matematikusaik voltak, de mégsem így alakult. Számomra tehát nincs lényegi különbség Kelet és Nyugat között. A fentiekkel csak azt szerettem volna mondani, hogy e verssel vagy mantrával Whiteheadre nem ráerőltetjük a Keletet, hanem harmonikusan beillesztjük egy tágabb összefüggésrendszerbe. Egyébként a valóságban is így alakult a helyzet, hiszen amikor a koreaiak vagy a kínaiak lefordították Whiteheadet, filozófiája nagyon rövid idő alatt eljutott az emberekhez, a fordítókat pedig hősökként adták tovább az egyetemek egymásnak, végigutaztatva velük az egész országot. Ázsiában hihetetlen nagy reneszánsza van Whiteheadnek. Az egyik legjelentősebb Nágárdzsuna-szakértő, a Középút alapverseinek kiváló fordítója (valójában sokkal több ennél) Kenneth K. Inada professzor például rengeteget publikált Whiteheaddel kapcsolatban, illetve Nágárdzsuna és Whitehead viszonyáról. Ami persze igen nagy mértékben hozzájárult Whitehead ázsiai népszerűségéhez. A Kelet oldaláról nézve tehát megfelelőnek látszik az új perspektíva. Ők semmi esetre sem akarják megtagadni Whiteheadet, inkább magukénak érzik a filozófust. Nos, tehát ki ez a Dírghatamasz, és miért esett a költőre a választásunk. Nosztalgia. Végülis nosztalgia. Whiteheadnél is, Heideggernél is. A kor nyugati filozófusainak költészet iránti nosztalgiája. Válaszképpen talán ez az, amiről beszélnem kellene. Ennek a nosztalgiának a mélyén azt hiszem az az érzés húzódhat meg, hogy a modern, pallérozott elme elvesztette az élet totalitása közvetlen megragadásának a képességét. Tehát nem tud egy képet úgy felmutatni, ahogyan azt például az orosz Tarkovszkij teszi, vagy ahogyan azt itt, e kiállítás művészei próbálják megtenni. E totalitás nem egy szimbólum, ami megfejthető, dekódolható, hanem olyan teljesség, amiről például Tarkovszkij filmképei tesznek tanúságot. Ezen az úton elindulva hamar eljuthatunk legalábbis én eljutok a Rigvéda költői képeihez. Nyílván minden kor megpróbálja értelmezni e képeket. Az, hogy

4 számomra e képek többet jelentenek egyszerű szimbólumoknál, természetesen nem azt jelenti, hogy ne lehetne e képeket értelmezni. Éppen ellenkezőleg. A költői kép végtelen gazdagsága éppen azt jelenti, hogy számtalan módon értelmezhető a befogadótól függően. Többek között ezért olyan nevetséges a biblia kódjáról beszélni. De térjünk inkább vissza Dírghatamasz verséhez. A védikus vers értelmezési szintjei A szóbanforgó mantra például legalább négy szinten is értelmezhető. A rítusok szintjén, a mítoszok szintjén, a konkrét fizikai realitás szintjén illetve a visszateremtés misztériumának szintjén. 1. Esetünkben az első szint egy védikus rítus, a Pravargja összefüggésrendszerét jelenti. Valójában meglehetősen konkrét fizikai és nyelvi szintről van szó. A rituális térről, annak esetleges építményeiről, az oltár(ak)ról, tűzhely(ek)ről, a különféle rituális eszközökről, kanalakról, edényekről, fedő(k)ről, esetleg (gyógy)füvekről, vagy az istenek ülőhelyéül is szolgáló kusa-fűről, és természetesen a különféle áldozati ételekről, italokról, illetve magukról a rituális folyamatban résztvevő papokról röviden a rítus teljes mikrokozmoszáról. A Pravargja azon kevés védikus rítusok egyike, amelyek nyomait kétséget kizáróan megtalálhatjuk a Rigvédában, illetve amelyik határozottan Dírghatamaszhoz kapcsolható. Valószínű azonban, hogy már Dírghatamasz idejében is legalább három fő rítusrendszerrel kell számolnunk. A Pravargján kívül nemcsak a Szóma-kultusszal (a nagyiráni területeken haoma-kultuszként elterjedt rítusrendszer védikus változatával), de egy egészen speciális rítusrendszerrel, a Tűzoltár-építés valódi áldozattal járó rítusával is. A Pravargja ősi rítusa során egy speciális edény, a fej -nek (makha) vagy nagy hős -nek (mahávíra) is nevezett Pravargja-edény belsejét vastagon bekenik olvasztott vajjal (ghí), ami a rendet jelenti Indiában, a kiköpült, a káosz vizeiből vajjá összeállt rendet, a káoszt legyőző kozmoszt. Tehát olvasztott vajjal bekenik ezt az edényt, majd tejet (gharma) öntenek belé, és tizenhárom rétegben tüzifát tesznek alá. A tizenhármas szám persze szintén a rendre utal, pontosabban az évre, az év akkori tizenhárom hónapjára. Az Év a Rend, és a Rend a Nap. A papok ezután az edény körül nemnapszerűen tehát az óramutató járásával ellentétes irányban, úgy, hogy a tűz a bal oldalukra essen körbejárva fújtatókkal folyamatosan szítják a tüzet. Amikor kifut a tej miközben vörösen izzik az egész edény és fellobban a kicsorduló vaj is a papok köszöntik a Napot. Végül pedig a világrajött Napot felvitetik az isteni ikerpárral, a gyógyító Asvinokkal, a két égi lovassal igazi helyére az Égbe. Ily módon téve teljessé az áldozatot, s gyógyítva meg az időt. 2. A második értelmezési lehetőség a mítoszok szintje. A Pravargja alapjául ugyanis egy speciális mítoszrendszer szolgál. A mítoszban a már említett Asvinok, illetve Indra mellett megjelenik egy új isten, Visnu is. Annyit mindenképpen érdemes megjegyeznünk, hogy bármily fontossá is vált a későbbiekben Visnu a hármat lépő isten -nel a Rigvédában szinte kizárólag Dírghatamasznál találkozhatunk. A mítoszban a rituális verseny jellegzetesen védikus témája is megjelenik, sőt egyfajta valódi áldozat, legalábbis annak ősképe is. A többek között Indrát is legyőző Visnu ugyanis a verseny végén igaz a saját hibájából elpusztul, íjának elpattanó húrja levágja a fejét. A mítosz nagyerejű képe, ahogy a halott isten mintegy áldozati állatként kiterítve mozdulatlanul fekszik a földön. Sokatmondó fejlemény az is, ahogyan az Asvinok, Indra eszén túljárva, végül meggyógyítják pontosabban

5 feltámasztják az istent, visszahelyezve a helyére a nagy hős (mahávíra) fejét. Természetesen az imént tárgyalt két szint nem független egymástól. Többnyire már azt is nehéz megmondani, hogy mi volt előbb, a rítus vagy a mítosz. 3. A harmadik értelmezési lehetőség általában a környező fizikai realitás, azaz a makrokozmosz szintje. Esetünkben az értelmezésnek ezen a szintjén a védikus embert olyannyira foglalkoztató esőciklus jelenhet meg. A Rigvéda számos himnuszában találkozhatunk e ciklust leíró képpel. Például a vizet a nap sugarai mint egy hatalmas Tehén lábai vízpáraként felszívják az égbe, hogy azután ugyanaz a víz az égi Tehén megfejésekor éltető eső formájában visszahulljon a szomjazó földre. A dírghatamaszi mantrában a nap sugarait, illetve a segítségükkel a Rend honába az Égbe felszálló párát az arany madarak reprezentálhatják. Az Égből lehulló eső hatására pedig a földön is helyreáll a Rend, az élet kiteljesedik, a Földanya átitatódik vajjal. Ha azonban kizárólag az esőciklus költői megfogalmazását látnánk a dírghatamaszi képben, legfeljebb a költői kép tudományos karikatúrájához juthatnánk el. 4. Van azonban még egy értelmezési lehetőség. A behatolás erre a szintre nemcsak részesedés, de aktív részvétel is egyben. Ez a költői alkotás, sőt talán minden igazi alkotás megformálódásának illetve igazi befogadásának a szintje. E szint megértéséhez vizsgáljuk meg a védikus szadhamáda egy egészen különleges formáját, a rituális folyamat gyakran talán legfontosabb elemét jelentő áldozati költőversenyt. Rituális költőverseny mint a szimpózium része Ezek az összejövetelek a leendő himnuszköltők számára különös beavatási rítusokként is szolgáltak, melyek megadták az esélyt a számukra, hogy a hétköznapi tapasztalás szintjén túlhaladva, az áldozathozatal tüzében megtisztult elmével a teremtés és a művészi alkotás közös Ősforrásából meríthessenek ihletet. E versenyek a legrégebbi időkbe nyúlnak vissza. A Rigvéda legkorábbi, úgynevezett családi könyveiben éppúgy találkozhatunk velük, mint a kései himnuszokban. A beavatás előtt álló versenyzőknek általában különleges képi nyelven megfogalmazott, többrétegű, rejtélyes igékkel kellett megküzdeniük. Minél inkább megnyitotta szívét a pályázó a rejtélyes igék előtt, azok annál könnyebben mutathattak irányt számára az ihletettség ismeretlen tájain. Dírghatamasz a Rigvéda I himnuszának 5. versszakában a legszentebb bra hman névvel illeti e titokzatos igéket: A fiatalok megtapasztalták ( élvezték ) a felfoghatatlan (a-csittam) bra'hmant Mitrá-Varunát dicsérve a Törvény[ feltárulkozásá]ért. A 2b sorban pedig hatalmas erejű, igaz mantrának nevezi a rejtélyes igét. A semlegesnemű bra hman kifejezés a szent Tudást jelenvalóvá tevő titokzatos erejű igét (mantrát) jelenti, melynek segítségével hozzáférhetünk a szent Szóban (Vács, nőnemű) rejtőzködő hatalmas erőhöz (RV I.164.): Négyféle részre oszlik fel a Szent Szó, Tudják ezt az ihletett bráhmanák mind, Három mélyen el lett rejtve előlünk, Ember csak a negyediket beszéli. (45.) A Brihaszpatihoz, a Szó Urához címzett RV X.71. himnusz első versszakában Vács maga tárulkozik fel a teremtés művében segédkező risiknek:

6 Legelső kezdete az volt a Szónak, Mikor ők nevet adtak, s szeretetüktől Ami a legtisztább, ami hibátlan, A mélyen rejtett feltárult előttük. (1.) A pályázók alkotó hozzájárulása, átlényegülése nélkül nem mutatkozhat meg ez a Hatalom, miként a fonalakból is csak a szövők részvételével születhet meg a szőttes. Ezt az aktív szerepet hangsúlyozzák a következő sorok is (RV X.71.): Ahogy magot rostálnak egy szitával, A bölcsek szívükkel úgy formálták a Szót. (2.) A rejtélyes igét avatott papok tárták a pályázók elé. A különböző vidékekről érkező versenyzőket általában közösségük tagjai is elkísérték az áldozat színhelyére, ahol együtt bíztatták őket, és együtt ünnepelték meg az esetleges győzelmet is. Azokról viszont, akik nem tudtak élni a bra hmanban rejlő lehetőséggel a RV. X. 71. himnusza a következőket mondja: Akik nem folytatják egyik oldalon sem, azok nem bráhmanák és nem szómaáldozók. A Szóhoz bűnös módon közelednek, ezek a szövők tudatlanul szőnek a láncfonalra. Ugyanebben a himnuszban találkozhatunk a következő sorokkal is, amelyek a pályázók közötti egyéb különbségekre utalnak: Bár van szeme s füle mindegyiküknek, Nem azonos elméjük gyorsasága; Sokan akár egy sekélyvizű tócsa, Míg mások mély vizében úszni könnyű. (7.) Olyanokról is beszámol a himnusz, akik mesterségesen szerettek volna látomásokra szert tenni: Ki a közösségben magát leitta, Azt nem bíztatják tovább versenyekre, Elapadt teremtőerővel küzd az, Hiába hallja a Szót, nincs gyümölcse. (5.) Hasonló kérdéssel találkozunk Dírghatamasznál is (RV I.164.): Serkentő a látomást ösztönözheti? (6.c) Amelyre a költő azonnal meg is adja a világos választ: A Fénylő Arcút én imával szólítom. (6.d) A bra'hman-rejtély mélyén ugyanis nem valamilyen kábító- vagy ajzószer, hanem az ihlet isteni adományozója húzódik meg: a RV. V. 85. himnuszában Varuna helyezi a szívbe az ihletet, miként a VIII.41. versében is: Mint az agy a kerék ölén, Minden ihlet Őbenne ég. (6.) A VI.9. himnuszban Agni Vaisvánara (Mindannyiunk Tüze) az Egyetlen Ihletadó, ugyanígy a IV.5. versben is Ő adományozza a Tudást: Rálelvén a Tehén titkos nyomára,

7 Agni feltárta a Tudást előttem. (3.) A dírghatamaszi vízió mélyén is Ő rejlik (RV I.143.): A Rend jármában a ti vajarcútokat Barátként eléri lángragyúlt szivünk. A gyújtó, szent csatákban felkent Ragyogó Tartja fenn e fénybe öltözött látomást. (7.) A RV. X.71. himnuszban is az Isteni Ige (Vács) tárulkozik fel:...másoknak az Ige feltárja testét, Mint urának vágyón ékes menyasszony. (4.) Mindezek alapján érthető, hogy a sikeres részvétel az egész közösség számára rendkívüli jelentőséggel bírt. Győzelmével a költő eltörölte a közösség vétkeit, s igazi szellemi táplálékot adott nekik (RV. X.71.): Együtt örvendnek társukkal a társak, A verseny visszatért dicső győztesével, Vétküket törölte, táplálja őket, Méltóvá vált a végső küzdelemre. (10.) A szívében feltáruló Misztérium az egész közösséget isteni jellel jelölte meg: Közösségüket ismerték a társak, Beszédük jó jellel meg volt jelölve. (2.) Emiatt aki elárulta egy társát, az valójában a mindenkihez szóló, de nem mindenkit megihlető isteni Igét árulta el ezzel: Ki közös-tudásban-társat elárul, annak már nincs része többé a Szóban; ha meg is hallja Őt, hiába hallja, mert nem ismeri a jó tettek útját. (6.) A szövés allegóriája A Rigvéda költői előszeretettel alkalmazzák a szövés allegóriáját az áldozat bemutatásával, illetve az áldozati költőversennyel kapcsolatban is. Magát a rejtélyes bra hmant gyakran láncfonálnak is nevezik. A Rigvéda X.130. himnuszának első versében ezt hallhatjuk az áldozatról: Az áldozat minden oldalról fonalakkal van kifeszítve (tatasz), százegy isteni tettel van kifeszítve. Azok az atyák szőnek, akik idejöttek, [itt] ülnek [a szövőszéknél, a] kifeszült [szőttes előtt, és hallatszik:] Előre sződd, hátra sződd! (tate) Az előzőekben már említett Rigvéda X mellett hasonló képet használ a RV.VI.9. ősi Agni-himnuszának költője is: Nem [értem] én a láncfonalat (tantum), [és így] nem tudok igazán szőni (otum) sem, [és azt] sem [ismerem], amit a többiek szőnek versenyre kelve. Amíg a versenyző nem ismeri meg, nem tapasztalja meg a bra hman valódi mélységét, addig azt sem értheti meg, hogyan kell szőni. Először a rejtélyes ige láncfonalával kell megküzdenie, az abban rejlő lehetőségekre kell

8 ráébrednie, csak így válhat képessé arra, hogy a saját vetülékfonalait beleszője a költeménybe. Dírghatamasz is a szövés képét használja az áldozati versennyel kapcsolatban: Tudatlan elmével értetlen állok, istenek rejtett nyomait kutatva. Az Egyéves fölé, szövésre készen, a látók hét láncfonalat feszítnek. A Purusa-szúktában (RV. X.90.) szintén a tan (kifeszíteni, megszőni) igével találkozunk: Amikor az istenek purusával mint felajánlási étellel megszőtték (végrehajtották) az áldozatot. A Nászadíja-himnuszban pedig maga a létesülés, a világegyetem szakadatlan születése is hasonló módon történik: Mérőzsinórjuk ki volt feszítve (vitatasz), [de] valójában (szvid) volt-e lenn (ahasz), és volt-e fenn (upari) [ott/akkor]? Akik a mérőzsinórt kifeszítik, azok valójában aktívan részt vesznek a kialakuló viszonyrendszer (fenn-lenn) kialakításában. A sor legfőbb ereje éppen a tan gyök használatában rejlik. Ugyanis a vitatasz befejezett melléknévi igenév nemcsak kifeszítettet, de megszőttet is jelent. A bölcsek (kavi) nem egy már kész világban (térben) feszítik ki a mérőzsínórjukat, hanem e méréssel az éppen kialakulóban levő világ (tér) megszövésében vesznek részt. Ez a visszateremtés igazi titka. Az Áldozat szövőszékén az isteni ige láncfonala és a risik szavának vetülékfonala egymásba fűződve hozzák létre a Világot, s szövik meg a Teremtés Himnuszának szövetét. A bra hman mint rejtély Vizsgáljunk meg közelebbről egy rejtélyes igét (a könnyebbek közül) Dírghatamasz híres Agni-himnuszából, az Aszja vámaszja szúktából: Szóljon, aki itt valóban megérti Rejtett útját a szeretett madárnak! A tehenek teje ömlik fejéből, Mit lábuk ivott, a víz, köntösük lesz. (7.) Látszólag nem sok értelme van. Nézzük meg először is a formáját! Az ősrégi bra hmanokhoz hasonlóan, ez sem kérdés alakjában hangzik el. A szavak önmagukban egyszerűek, de az egésszel nehezen lehet bármit kezdeni. Azt is hihetnénk, hogy csupán képzavarral állunk szemben. Pedig mennyi mindent tartalmaz e bra hman. Benne van a Teremtés, az Év, az évszakok váltakozása, a múlt, a jelen és a jövő. Mert a Szeretett Madár lehet a Nap, rejtett útja pedig az esőciklus, ami India népei számára talán mindennél fontosabb dolgot jelentett. A tehenek, a nap sugarai, lábukkal felszívják a földről a párát, majd az így felszálló párából lesz felhőköntösük. A ciklus végén felülről, a Madár fejéből ömlik a tehenek teje, az esővíz. Benne rejlik tehát az éhség, a szárazság ideje, ahogyan az esőzés, a monszun beköszöntésének az ideje is, és ezzel együtt a bőség, az élet túláradásának az ideje is. És ez csak egyetlen lehetőség kibontása volt! Hasonló képi nyelven megfogalmazott bra hmannal találkozhatunk a Vámadéva család egyik Agni Vaisvánarát dícsérő himnuszában is (RV. IV.5.): A költő Agni hétrétű hátának: Az étel bőrén át a Föld csúcsára Nőtt Prisni kincse, az életadó Kör. (7.cd) Mekkora az én hűségem, oh Agni,

9 Hogy nehéz teherként az áldozattal E hatalmas, mély, kitárult jelentést, Hétrétű hátad, bátran rámhelyezted? (6.) Illetve Dírghatamaszhoz hasonlóan nyomnak (a Rend nyomának ) nevezi a rejtélyes igét: Ragyogóra leltem a Rend nyomában, Sebesen tovaszállt titoktól övezve. (9.) A bra hmant természetesen kérdések formájában is megfogalmazhatták. Nemcsak e kérdéseket, de a költők válaszait is megőrízte a hagyomány. Számos közülük beépült a Rigvéda himnuszaiba, illetve az áldozati liturgiába is. A RV X.88-ban a következő kérdéseket halljuk: Ó, mennyi tűz van, s mennyi nap valóban? És mennyi hajnal? S hány van a vizekből? (18.ab) A válaszokat az egyik válakhilja-himnusz őrizte meg (RV VIII.58.): Egy csupán a Tűz, akárhányszor éled, És egy a Nap, de mindeneket áthat, És egy a Hajnal, bár beragyogja mindezt, Valóban egy Az, mi mindent teremtett. (2.) Ehhez hasonló kérdés-felelet formával találkozhatunk Dírghatamasznál is (RV: Mi a legvégső határa a Földnek? Hol a Köldöke ennek a Világnak? Mi a Mén lövellő ondója, kérdem, S hol a legvégső lakhelye a Szónak? (34.) A költő válasza hűen tükrözi megváltozott viszonyát a világhoz: A Föld legvégső határa az oltár, A Világ köldöke áldozatunk itt, A Mén lövellő ondója a szóma, A Szó legvégső lakhelye e bráhmin. (35.) Ugyanilyen alakban maradtak fenn a Purusa-szúkta versei is. Ebből a formából fejlődik ki később a Jadzsurvédában és a bráhmanákban oly gyakori papi diskurzus, a brahmódja. A bra hman mint a visszateremtés színtere Születtek olyan rejtélyes igék is, amelyekre nem lehetett a fenti módon válaszolni. Az RV. V. 85. Varuna-himuszban például a következő bra hmannal találkozunk: Az Egybe sokszínűn beléömölve Nem töltik tele a folyók a Tengert! (6.cd) Vagy nézzük az Aszja vámaszja szúkta alábbi verssorát:

10 A Legelőször Születőt ki látta? (4.a) Szintén e himnuszban szerepel ez a maga idejében bizonyára meglehetősen szokatlan kérdés: Ki lehet oly bölcs, hogy elmondja itt azt, mily forrásból lett az Isteni Elme? (18.) Hasonló lineáris kérdésfeltevéssel találkozunk a második Visvakarmanhimnuszban is, ahol az alábbi rejtélyes ige hangzik el (RV X.82.): A költő azonnal meg is felel a kérdésre: Mily első csíra fogant a vizekbe Szeme láttára összes isteneknek? (5.cd) Első csíraként Ő fogant a vízbe, Mikor az istenek mind összegyűltek. (6.ab) Ki más lehetne ez az isten, mint az egyetlen Isten (devasz ekasz), Visvakarman? Mégsem ez a költő végső válasza a rejtélyre, hiszen így folytatja: A Meg-nem-születő kerékagyában Nyugvó Egy tartja az összes teremtményt. (6.cd) Nem találhatjátok meg a Teremtőt, Mindig más-más emelkedik közétek. (7.ab) A Kerék dírghatamaszi víziója (Aszja vámaszja szúkta, RV. I.164.) után nem is felelhet mást. A Kerék képe nem más, mint Dírghatamasz válasza a rejtélyes igékre, amelyekkel a himnusz tanusága szerint az áldozati költőversenyen végig viaskodott. Látomásában a kezdet és a vég problémája átlényegül. Ráébred a kérdésfeltevésben rejlő csapdára. Nincs legelső születés. Élet és Halál egymást teremtik. A keletkezés és az elmúlás örök, de a szüntelenül változó világ rendjét az biztosítja, hogy a világ Középpontja sohasem változik. Az örök körforgás közepette a Kerékagy mozdulatlanul áll. A Dírghatamasz gyújtotta fényben feltárul előttünk a RV. X.72. vers, a Hiranyagarbha-szúkta (RV. X.121.), a Purusa-szúkta (RV. X.90.), és a Nászadíjahimnusz Tudása is: Aditi Daksát szülte meg, Daksától Aditi született. (RV X.72.4.) Hasonló intuíció húzódik meg a híres Hiranyagarbha-szúkta mélyén is: Ápasz Garbha; Garbha Ápasz. A teremtés-visszateremtés sémája azonban itt komplexebb. Erre utal a himnusz legelső versszakában az Aranycsíra (hiranya-garbha) kifejezés, amelyben az arany a gazdagságra, a teremtő aktus transzcendens potencialitásának végtelenségére utal. A kép ereje a garbha kifejezés kiterjedt jelentéstartományának köszönhető. A költő hatékonyan alkalmazza a különböző rigvédai jelentések anyaméh, embrió, csíra, mag, sarj, gyermek által lehetővé tett áttételeket. E primordiális garbha magába foglalja mind Aditi (Vizek, Anyaméh, Nőiség) termékenységét mind Daksa (Tűz, Mag, Férfiasság) teremtőerejét. Ugyanilyen komplex sémával találkozunk a Purusa-szúktában is (RV X.90.):

11 E részből Virádzs született, És Virádzsból purusa lett. (5.ab) Virádzs a primordiális Ember világrajött negyedéből születik: Háromnegyed rész égbe szállt, Negyede az, mi létrejött. (4.ab) A primordiális Ember transzcendens potencialitását nagyerejű képben fejezi ki az első versszak első két sora: Az Ember ezerfejű volt Ezerlábú, ezerszemű. (1.ab) E kifejezésmód párhuzamba állítható Dírghatamasz szóhasználatával az Aszja vámaszja szúktában: Négyféle részre oszlik fel a Szent Szó, tudják ezt az ihletett bráhmanák mind, három mélyen el lett rejtve előlünk, ember csak a negyediket beszéli. (45.) A transzcendencia hasonló képi megfogalmazásával találkozunk az első Visvakarmanhimnuszban is: Köröskörül szem és köröskörül száj, Köröskörül kéz és köröskörül láb (3.ab) A versszak folytatása mind a gondolat mélységét, mind a képi kifejezését tekintve döbbenetes erejű: Két kézzel, tollakkal tüzet szít az Isten, S megalkotja az Eget és a Földet. (3.cd) A költő áttérése többes számról kettes számra nagy erejű váltás. Visvakarman transzcendenciájának elvesztése a teremtés folyamata során szükségszerű. Ez a kettes szám messzehangzó üzenete. A transzcendencia és immanencia e sajátos kapcsolata új fényt vet a X illetve 4. versszakának kérdéseire is: Mi volt valójában, amire állott? Hogyan dolgozott, mit fogott kezébe, Midőn a mindentlátó Visvakarman Földet teremtett, s az Eget kitárta? (2.) Miféle fa volt az, s milyen gerenda, Miből az Eget s Földet megfaragták? (4ab) Ez egy résztvevői teremtés, mégpedig kettős értelemben is az. A primordiálisan transzcendens Visvakarman a teremtés folyamán szükségképpen elveszíti transzcendenciáját éppen azáltal, hogy részt vesz a teremtésben. E részvétel Visvakarman immanenciája. Másrészről az eleve immanens teremtmények a

12 teremtésben való részvételük által túlléphetnek önmagukon, sőt bizonyos értelemben a Teremtőn is. Ez a teremtmények transzcendenciája. Gyönyörűen fejezi ki mindezt a RV. X.81. rejtélyes igéje: Óh bölcsek, kérdjétek meg szívetektől, Míg világokat emelt, Ő min állott? (4.cd) E bra'hman segítségével szívünk a visszateremtés titkának legmélyéig hatolhat: a teremtő támasza a teremtés során maga a teremtmény. A győzelem igéi Sokat megtudhatunk a bra hmanban rejlő igazi erőről, ha megvizsgáljuk a győztesek beszámolóit. A RV. VI.9. himnuszában a költő győzelmét a csend közvetíti. Amikor megérinti a Misztérium, elhagyja őt a szó, de némasága beszédesebb a szavaknál: Szemem és fülem messzire repítnek, csak a szívemben égő fény vezérel, ismeretlen tájon bolyong az elmém: Mily szót szólhatnék? Mit is gondolhatnék? (6.) Dírghatamasz az I himnuszban így ír a Találkozásról: Egy másik helyen: Ugyanő a határok leomlásáról: És a Szó mélyén meghúzódó Csendről: Éber madarak, a gyűléssel egyként, Halhatatlanság részesét dicsérték: Teremtés Pásztora, Hatalmas Agni - Bölcs a tudatlanba - belémhatoltál. (21.) Láttam Őt, ki soha el nem alszik, az utakon járt fel s alá a Pásztor. (31.) Nem tudom: vajon ez itt én vagyok még? Titokba merült elmével bolyongok, eljött hozzám a Rend Elsőszülötte, s megosztotta vélem az ő Igéjét. (37.) Négyféle részre oszlik fel a Szent Szó, tudják ezt az ihletett bráhmanák mind, három mélyen el lett rejtve előlünk, ember csak a negyediket beszéli. (45.) Az elnyert Tudás mégis megosztható. Közösségi jellegét gyönyörűen fejezi ki a mottóul választott vers: Éjsötét úton, vízbe öltözötten,

13 arany madarak repülnek az Égbe; s a Rend honából mikor visszatérnek, átitatódik a Földanya vajjal. (47.) Ugyanezt hangsúlyozzák a X.71. himnusz következő sorai is: Az áldozattal a Szó nyomát követték, s a látókban-lakozót megtalálták. Elhozták Őt, s szétosztották közöttünk, a hét énekmondó együtt dícséri. (3.) Miért pont Whitehead A fentiek alapján talán világossá vált, hogy a mantra értelmezésének utolsó szintje leginkább a (misztikus) belátás szintjeként jellemezhető. Ez a mikrokozmosz és a makrokozmosz egymásba kulcsolódásának, vagy sokkal inkább egymásba szövődésüknek, a szintje, a visszateremtés misztériumának a szintje, és talán itt érezhető a legszorosabb kapcsolat Whiteheaddel. Ez azért már sok! mondhatná valaki. Ami Dírghatamasz költészetét, vagy a Rigvédát illeti, ott az eddigiek alapján talán valóban indokolt lehet a misztikára utalni, de vajon nem félrevezető-e, nem elhibázott-e egy végsőkig racionálisan gondolkodó filozófus kapcsán a misztikáról beszélni, sőt egy misztikus költő versét a mű mottójául választani. A kérdés megválaszolásához a legjobb, ha közvetlenül Whiteheadhez fordulunk segítségért. Szerencsére ennek nincs akadálya, hiszen a Gondolkodásmódokban ő maga felel a kérdésünkre: A filozófia haszna az, hogy megőrzi a szociális rendszert megvilágító alapvető ideák aktív újdonságát. Ha úgy tetszik, a filozófia misztikus. Hiszen a misztika közvetlen belátás a ki nem mondott mélységekbe. A filozófia célja ugyanakkor az, hogy racionalizálja a misztikát, de nem úgy, hogy szétmagyarázva eltűnteti azt, hanem racionálisan koordinált új jellemzők bevezetése által. A filozófia a költészettel rokon. Mindkettő arra törekszik, hogy kifejezze azt a végső jó(érzés)t, amit civilizációnak nevezünk. Mindkettő esetében a szavak közvetlen jelentésén túli formára történik utalás. A költészet szövetségese a versmérték, a filozófiáé a matematikai mintázat. 2 Ezután már valóban visszatérhetünk a dírghatamaszi mantrához, illetve a Folyamat és valóság utolsó, himnikus részéhez, amelyben Whitehead metafizikai rendszerének végső összegzését adva a Mennyek Országáról beszél:... Isten következményi természete individuális ön-megvalósítással rendelkező elemek valamilyen sokaságából áll. Ez éppúgy sokaság, mint egység; éppúgy egyetlen azonnali tény, mint nyughatatlan előrehaladás önmagán túlra. Ily módon Isten aktualitása úgy is értendő, mint aktuális összetevők valamilyen sokasága a teremtés folyamatában. Ez Isten a Mennyek Országa funkciójában. Az értelmezés utolsó, negyedik szintjén tehát a Dírghatamaszi kép az egész 2 A. N. Whitehead, Modes of Thought, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1938, p. 237.

14 Whiteheadi metafizikai rendszer allegóriájává válik. Éjsötét úton, vízbe öltözötten Arany madarak repülnek az Égbe Az időbeli világ minden egyes aktualitása befogadást nyer Isten természetébe. Az ennek megfelelő elem Isten természetében nem időbeli aktualitás, hanem az időbeli aktualitás átalakítása egy élő, örökkéjelenlévő ténnyé.... Az egyetemes relativitás alapelve azonban nem áll meg Isten következményi természeténél. Ez a természet maga is belép az aktuális világba a különféle konkrescens történésekre vonatkozó relevancia-fokozata szerint. Ily módon négy teremtő fázis van, amelyben az univerzum megvalósítja aktualitását. Első a fogalmi keletkezés fázisa, amely aktualitásban hiányos, ám értékelései illesztésében végtelen. Második a fizikai keletkezés időbeli fázisa, aktualitásai sokaságával. Ebben a fázisban teljes aktualitás valósul meg; ám hiányosság van az individuumok összetartozásában. Ez a fázis meghatározódott feltételeit az első fázisból nyeri. Harmadik a tökélyre juttatott aktualitás fázisa, amelyben a sok örökkétartóan egy akár az individuális azonosság, akár az egység teljességének bárminemű elvesztése nélkül. Az örökkétartóságban az azonnaliság kiengesztelődik az objektív halhatatlansággal. Ez a fázis léte feltételeit a két korábbi fázisból nyeri. A negyedik fázisban a teremtő aktus beteljesíti önmagát. A tökélyre jutott aktualitás visszatér az időbeli világba, és ezt a világot minősíti úgy, hogy azt minden egyes időbeli aktualitás a releváns tapasztalás valamilyen azonnali tényeként foglalja magában. Mert a Mennyek Országa itt van közöttünk. A negyedik fázis az, ahogyan Isten szereti a világot. Ez az egyedi történések iránti egyedi gondviselés. Amit a világban tettünk, realitássá alakul a mennyben, és a mennyei realitás visszatér a világba. E kölcsönösségnek köszönhetően a világban lévő szeretet mennyei szeretetté válik, majd ismét visszaárad a világba. 3 S a Rend honából mikor visszatérnek, Átitatódik a Földanya vajjal. 3 A. N. Whitehead, Folyamat és valóság. Typotex, Budapest, 2001.

15 A Nap visszateremtése Pravargja Befejezésül álljon itt a Pravargja-áldozat bemutatására egy rövid részlet. Az eddigiekben Dírghatamasz kapcsán sok szó esett a Pravargjáról. Mi most a Pravargját egy későbbi, az Agnicsiti- illetve Szóma-rítussal többek között talán éppen Dírghatamasz hatására összenőtt formájában mutatjuk be (Agnicsajana). Ugyancsak bemutatunk egy képet, amely a rítus egyik legutolsó konkrét megvalósulásakor a délindiai Kerala államban élő nambudiri papok által 1975-ben az Agnicsajana-rítus részeként elvégzett Pravargja során készült. 4 A Pravargjára az utolsó előtti upaszad-napon, tehát két nappal az első szómasajtolás (szavana) előtt került sor. Az adhvarju kusa-füvet szórt a Gárhapatja előtt a földre, és párosával letette rá az eszközöket: a mahávírát és a teknőt (upajamaní), a két emelőfát (parisászau), a két fejőtálat és a két felajánlókanalat. Vízzel meghintve felszentelte a mahávirát: A Holtak Uráért téged! Az Áldozatért téged! A Nap (Szúrja) melegéért téged! A csarnok déli oldalánál levert egy cölöpöt a földbe, hogy legyen mihez kikötni a gharma tejét adó tehenet. E cölöp mellett egy másik karót is levertek a földbe, és egy kecskét kötöttek hozzá. Az adhvarju egy időre odaengedte a tehénhez a borját, majd elvezette onnan, és megkezdődött a fejés: Az Asvinoknak folyjál! Szaraszvatínak folyjál! Indrának folyjál! Miután felszentelte a fejőtálakba kifolyt tejet, az adhvarju egy dírghatamaszi mantrával (RV I.164.) megérintette a tehén tőgyét: A Te szép emlőd kiapadhatatlan, Duzzadó élet, öröm áradása, Vele minden kincset átadsz magadból, Táplálj tejeddel, Szaraszvati, minket! (49.) Természetesen már a Rigvédát követő időkben vagyunk, tehát nagyjából a Satapatha bráhmana korai rituális szövegeinek idejében, amikorra a dírghatamaszi költészet egy jelentős része már rituális szöveggé transzformálódott. Azonban e folyamat tényleges sebességéről egyelőre nem sokat mondhatunk. A pap felvette az emelőfákat, és megfogta velük a mahávírát: A Mennyel és a Földdel veszlek körül téged. A felemelt edényt nádszálakkal kiseperte, majd a fatálcára (upajaní) helyezte: Megtámasztlak a levegőéggel. A kecsketejjel lenyugtatott edénybe beleöntötték a tehéntejet. Miközben a hótá a Rigvéda V versét recitálta: Akit a papok felkennek..., az adhvarju mindenhol bekente vajjal a mahávírát a Szavitá kenjen fel mézzel téged! igét mormolva. A csarnokban a Gárhapatjától és az Áhavaníjától északra két földhalmot (khara) alakítottak ki. Az utóbbi halomra az adhvarju egy fehérarany tányért dobott: Óvd meg a Földdel való érintkezéstől! Mert abban az időben az istenek féltek, nehogy a démonok (raksasz) alulról ártsanak a Pravargjának... De valójában a Földanya is félt, nehogy a Pravargja, amikor felmelegszik és izzik, megsértse őt. Ezért választja el az adhvarju a Pravargját a Földtől. Fövényt szórt a halomra. 4 Fórizs László, Rigvéda Teremtéshimnuszok, FLI, Budapest, 1994.

16 Amikor a hótá a Rigvéda I versét recitálta: Ülj le [köztünk Agni], Te [aki] nagy vagy..., az udgátá kezébe fogott egy köteg nádat, kettéosztotta, mindkét felet meggyújtotta a Gárhapatja tűzön, és lehelyezte őket az Áhavaníja fölötti tűzhalomra, majd rátette a tűzre a [a vajjal bőségesen bekent és tejjel megtöltött] mahávíra-edényt: Láng vagy, izzás vagy, hő vagy. Mert a gharma az, aki amott ragyog [az Égen] fűzi hozzá a bráhmana. Ezután az áldozó áldást kért a Földanyára, majd megérintette: Az ember (manu) kancája vagy. Az adhvarju pedig párosával vikankata fahasábokat kezdett rakni a mahávíra köré. Egy-egy kelet felé nézőt az edény északi és déli oldalánál: Szváhá! A Marutok vegyenek körül téged! Majd ezekre merőlegesen egyet-egyet, némán, a másik két oldalon. Ezután most már végig csendben ismét egy-egy kelet felé nézőt, és rájuk merőlegesen is kettőt. Összesen tizenhárom pár fahasábot rakott le a mahávíra köré. Mert tizenhárom hónap van az évben, és az év az, aki amott ragyog [az Égen]. Az adhvarju egy aranytányérral lefedte az edény tetejét: Óvd meg az Éggel való érintkezéstől! Mert abban az időben az istenek féltek, nehogy a démonok (raksasz) felülről ártsanak a Pravargjának. De valójában az Ég is félt, nehogy a Pravargja, amikor felmelegszik és izzik, megsértse őt. Ezért választja el a Pravargját az Égtől. Az adhvarju elkezdte szítani a tüzet: Méz mormolta. A pratipraszthátá és az agnídh is csatlakozott hozzá. A három pap a tűz körül körbejárva egy-egy legyezővel szította a lángokat.»amikor pedig kifut a tej miközben fellobban a kicsorduló vaj és az egész edény vörösen izzik, a világrajött Napot a Rigvéda I versével üdvözlik: Ó Asvinok, gazdaggá tettétek bennünk az Igét, a Nagytettű Bikával termékenyítvén meg fogékony szívünket! Az adhvarjupap pedig előrelép: A gharma lángol! Majd e szavakkal köszönti a Napot: Az istenek gyermeke (garbha), a gondolatok atyja, Szavitával egyesült! Agni egyesült Agnival! Szúrja fényével ragyogott fel! Szváhá, Agni egyesült a Nap hőjével! Az Ég fenntartója, a földi meleg fenntartója ragyog! Az istenek halhatatlan támasza, a Hőből Született, nekünk adományozta a Beszédet, nekünk, akik az isteneknek szenteltük magunkat!

17 Pravargja-áldozat 5 Ezután ismét egy dírghatamaszi mantra következik a sorban: majd így folytatja az áldozópap: Láttam Őt, ki soha el nem alszik, az utakon járt fel s alá a Pásztor, ruhája lett a szét- s az összetartó, Világok közepén gördült előre! Világok Ura, Gondolatok Ura, Beszéd Ura, Mindenség Ura! Az istenek hallgatnak szavadra! Ó Gharma-Nap, óvd meg az isteneket! Nyújts segítséget kettejük lakomáján! Mézet a méz szerelmeseinek! Mézet a két méz után sóvárgónak! Téged a Szívnek, téged az Elmének, téged az Égnek, a Napnak téged: vigyétek fel magatokkal az áldozatot a Mennybe! Te vagy az Atyánk: légy a mi atyánk! Végül az Égbe helyezik a világra jött Napot: Helyezzen Téged az Égbe ez az Áldozat! És az adhvarju háromszor az Ég felé lendíti a mahávírát. «5 Staal, Frits 2001 (1983). AGNI, The Vedic Ritual of the Fire Altar, 1 2, in collaboration with C. V. Somayajipad, M. Itti Ravi Nambudiri. Delhi: Motilal Banarsidass. (First edition Berkeley: Asian Humanities Press). P. 373.

V. RÉSZ VÉGSŐ ÉRTELMEZÉS 2. FEJEZET ISTEN ÉS A VILÁG ALFRED NORTH WHITEHEAD: FOLYAMAT ÉS VALÓSÁG ÉRTEKEZÉS A KOZMOLÓGIÁRÓL

V. RÉSZ VÉGSŐ ÉRTELMEZÉS 2. FEJEZET ISTEN ÉS A VILÁG ALFRED NORTH WHITEHEAD: FOLYAMAT ÉS VALÓSÁG ÉRTEKEZÉS A KOZMOLÓGIÁRÓL V. RÉSZ VÉGSŐ ÉRTELMEZÉS 2. FEJEZET ISTEN ÉS A VILÁG in ALFRED NORTH WHITEHEAD: FOLYAMAT ÉS VALÓSÁG ÉRTEKEZÉS A KOZMOLÓGIÁRÓL Gifford előadások az Edinburgh-i Egyetemen, 1927-28 Fordította FÓRIZS LÁSZLÓ

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése

A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése Felnőtt Katekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 14. Az Eucharisztia liturgiája és

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben

Sasvári Sándor. otthonában

Sasvári Sándor. otthonában Sasvári Sándor otthonában A természettõl körülölelve A legfoglalkoztatottabb musical énekes, kivételes hangadottsággal megáldott, népszerű zenész, boldog családapa, természetszerető állatbarát és még folytathatnánk

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály II.

Csokonai Vitéz Mihály II. Csokonai Vitéz Mihály II. A ROKOKÓ ÉLETÖRÖMTŐL A MAGÁNYIG Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 10 perc 1. feladat Csokonai Tartózkodó kérelem című versének több zenei feldolgozása is született. Hallgasd meg

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és Dénes Zsófia Úgy ahogy volt és DÉNES ZSÓFIA Úgy ahogy volt és 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja Az én nyelvem a tükrözések nyelve. Nyelv, amelyen fehér kőtükrömmel lemásolom a láthatót.

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Az egészségügyi ellátási biznisz cégfilozófiája

Az egészségügyi ellátási biznisz cégfilozófiája Az egészségügyi ellátási biznisz cégfilozófiája Nemrég, egy különféle szakterületeket képviselô, Kanada különbözô részeirôl érkezett 40 üzletember és üzletasszony részvételével tartott megbeszélésen az

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD

DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD Ayurvéda = Az Élet Bölcsessége Az Ayurvéda célja Az ayurvéda célja, hogy helyreállítsa az élet egyensúlyát a tökéletes elme, test működés és viselkedés révén; Az ayurvéda

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti

Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti terapeuta Kovács Judit: Rogimund fája vagyok / részlet/

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a

Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a tábor előtt megkezdődött, viszont itt még módunkban állt

Részletesebben

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél!

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! 7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! Nicholas Victor www.ferficsabitas.com A hetedik végzetes hiba, amit a nők elkövetnek párválasztáskor: Irreális igényeid vannak,

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

Nem tudja felfogni az emberi értelem. Mikor bűneim súlya alatt a Golgotára ment, Dm C HAm Em D Em Ő Jéééézus, Ő Jéééézus, Ő Jéééézus. Megváltóm!

Nem tudja felfogni az emberi értelem. Mikor bűneim súlya alatt a Golgotára ment, Dm C HAm Em D Em Ő Jéééézus, Ő Jéééézus, Ő Jéééézus. Megváltóm! m Hm Az Ő szeretete olyan nagy, hogy fel sem mérhetem, m Nem tudja felfogni az emberi értelem. m Hm Mikor bűneim súlya alatt a olgotára ment, m Meghalt azért, hogy én örökké éljek. m HAm m m Ő Jéééézus,

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép,

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, Gyulai emlék Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, tiszta és turistákkal teli kisváros. Gyönyörűek a belváros szökőkútjai, a vár körüli sétány, ahol a nyári melegben

Részletesebben

Készítette: Tantárgy: Témakör: Az óra anyaga: Az óra típusa: Fogalmak: Fejlesztési célok: Az óra közvetlen célja: A kompetenciafejlesztés fókuszai:

Készítette: Tantárgy: Témakör: Az óra anyaga: Az óra típusa: Fogalmak: Fejlesztési célok: Az óra közvetlen célja: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Készítette: Barcziné Széles Zsuzsanna Tantárgy: Erkölcstan 5. osztály Témakör: Énkép - Önismeret Az óra anyaga: Hogyan látnak mások? Hogyan látok másokat? Az óra típusa: Alkalmazó, rendszerező Fogalmak:

Részletesebben

LINEÁRIS PROGRAMOZÁSI FELADATOK MEGOLDÁSA SZIMPLEX MÓDSZERREL

LINEÁRIS PROGRAMOZÁSI FELADATOK MEGOLDÁSA SZIMPLEX MÓDSZERREL LINEÁRIS PROGRAMOZÁSI FELADATOK MEGOLDÁSA SZIMPLEX MÓDSZERREL x 1-2x 2 6 -x 1-3x 3 = -7 x 1 - x 2-3x 3-2 3x 1-2x 2-2x 3 4 4x 1-2x 2 + x 3 max Alapfogalmak: feltételrendszer (narancs színnel jelölve), célfüggvény

Részletesebben

Felhő. Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013

Felhő. Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013 Felhő Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013 A felhő szó hallatán mindenki az égen úszó meteorológiai képződményre gondol. Ez a légkörben lebegő apró vízcseppek és jégkristályok halmaza. Folyton mozgásban van, alakja

Részletesebben

Vučedoli leletek szláv forrásokban

Vučedoli leletek szláv forrásokban Vučedoli leletek szláv forrásokban Tóth Imre Vučedol,vagy Zók? című írása adta az ötletet,hogy utána keressek a vučedoli leleteknek szláv forrásokban. Először Gustav Weiß: Keramik - die Kunst der Erde:

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I. 1 I. HALmAZOk 1. JELÖLÉSEk A halmaz fogalmát tulajdonságait gyakran használjuk a matematikában. A halmazt nem definiáljuk, ezt alapfogalomnak tekintjük. Ez nem szokatlan, hiszen

Részletesebben

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak.

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. Fizika óra Érdekes-e a fizika? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. A fizika, mint tantárgy lehet ugyan sokak számára unalmas, de a fizikusok világa a nagyközönség számára is

Részletesebben

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Közösségért szervezett nap tippek a hatékony szervezéshez Előszó A Telenor felelős vállalatként fontosnak tartja, hogy a legkorszerűbb mobiltechnológiai szolgáltatások

Részletesebben

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai III. LÉTKÉRDÉS KONFERENCIA EGYÜTT-LÉT. A kapcsolatok természetrajza Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai Sivaráma Szvámi vaisnava teológus - Mit nevezünk kapcsolatnak? - Azt a közös alapot,

Részletesebben

tut Beszprémy Katalin

tut Beszprémy Katalin A népi hagyományok oktatásának fontossága az iskolarendszerben tut Beszprémy Katalin A népi kézművesség megmaradásának záloga a mesterségbeli tudás hiteles átadása a felnövekvő nemzedékek számára, ami

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az olvasóhoz

TARTALOMJEGYZÉK. Az olvasóhoz TARTALOMJEGYZÉK Az olvasóhoz 1. Lásd és csodáld Isten dicsőségét: Jézus Krisztus végső célja 2. Jézus, Isten dicsősége: Jézus Krisztus isteni volta 3. Az oroszlán és a bárány: Jézus Krisztus kiválósága

Részletesebben

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő.

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő. Minden áldás am F Soha nem volt még ilyen áldott éj, am mely a világra így hatna. am F Nem is lesz most már, hiszen nincs senki más, am F am ki önmagát így adná, s a sötétséget eloszlatná. Jött, mint kisgyermek,

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

Hitelesség. 1. összejövetel

Hitelesség. 1. összejövetel Hitelesség 1. összejövetel 19 Előkészítés Az összejövetel helyszínét rendezzük be úgy, hogy mindnyájan kényelmesen le tudjunk ülni, és láthassuk is egymást (körben ülve). A kör közepére helyezzünk el egy

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

Őskori barlangrajzok

Őskori barlangrajzok Őskori barlangrajzok Időpont: 2009. szeptember 29. 13.00 h-tól 16.00 h-ig Tanulócsoport: 3. évfolyam (9-10 éves) Téma: Őskor művészete. Az őskori barlangfestmények Vizuális feladat: Ismerkedés az őskori

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Szégyen (60x40 cm, vászon, vegyes technika) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉRZELEM és ÉRTELEM Nem értem, mit jelent ez az érzés! (Golán Angéla

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A Riemann-Siegel zeta függvény kiugró értékeinek keresése. A matematikai egyik legnehezebb problémája, avagy a prímszámok misztériuma

A Riemann-Siegel zeta függvény kiugró értékeinek keresése. A matematikai egyik legnehezebb problémája, avagy a prímszámok misztériuma A Riemann-Siegel zeta függvény kiugró értékeinek keresése A matematikai egyik legnehezebb problémája, avagy a prímszámok misztériuma 2013 A probléma fontossága és hatása a hétköznapi életre A prímszámok

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

W e s s o b r u n n K o l o s t o r : A M a r t i n a G e b h a r d t G m b H ú j s z é k h e l y e!

W e s s o b r u n n K o l o s t o r : A M a r t i n a G e b h a r d t G m b H ú j s z é k h e l y e! W e s s o b r u n n K o l o s t o r : A M a r t i n a G e b h a r d t G m b H ú j s z é k h e l y e! A biodinamikus mozgalom úttörője és natúrkozmetikum gyártó Martina Gebhardt a Wessobrunn kolostort választotta

Részletesebben

REKLÁM PSZICHO- LÓGIA

REKLÁM PSZICHO- LÓGIA REKLÁM PSZICHO- LÓGIA Ű Reklámpszichológia Módszertan, Történet, Feladatkörök A befogadás kapui Érzékelés, észlelés, figyelem A feldolgozás lélektana (kognitív szakasz) A hatás lélektana Emlékezés, bevésés,

Részletesebben

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből Projektterv a bibliai ismeretek és az iskolai ethos összekapcsolási lehetőségeiről a tanítási gyakorlatban Gelniczkyné Teiszler Mária Bibliai ismeretek Cél: a bizalomjáték által érzelmileg átéljék a vezető

Részletesebben

ÉGERHÁZI IMRE festményei az Alföldrôl

ÉGERHÁZI IMRE festményei az Alföldrôl ÉGERHÁZI IMRE festményei az Alföldrôl 1 HAJDUBÖSZÖRMÉNYI UTCARÉSZ I. olaj, farost 80x100 1984 HAJDUBÖSZÖRMÉNYI UTCARÉSZ III. olaj, farost 70x100 1984 2 HORTOBÁGY (LOVAK) olaj, farost 60x90 1982 HORTOBÁGY

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

Te vagy fontos! 4. összejövetel

Te vagy fontos! 4. összejövetel Te vagy fontos! 4. összejövetel 35 Előkészítés Készíts elő egy körbe annyi széket, ahányan vagytok. Ha van olyan, akit ma nagyon vártatok, és nem jött, készíts neki is egy széket. A kör közepére helyezd

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Életiskola Pécselyen

Életiskola Pécselyen Buda Király Gimnázium Életiskola Pécselyen AZ ÉLETISKOLA PROGRAM A Balaton-felvidéken, a csodálatos atmoszférájú, szív alakú Pécselyi medencében, a Dobogó domb lábánál, négy falu - Balatonszőlős, Pécsely,

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

MŰHELYMUNKA A tanulási eredmény fogalma és a tanulóközpontú pedagógusi, oktatói gondolkodás és gyakorlat kapcsolata. Farkas Éva Einhorn Ágnes

MŰHELYMUNKA A tanulási eredmény fogalma és a tanulóközpontú pedagógusi, oktatói gondolkodás és gyakorlat kapcsolata. Farkas Éva Einhorn Ágnes A MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER BEVEZETÉSE SZAKMAI KONZULTÁCIÓVAL EGYBEKÖTÖTT KONFERENCIA OKTATÁSI HIVATAL - TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY Budapest, 2015. május 6. MŰHELYMUNKA A tanulási eredmény fogalma és a

Részletesebben

Játékszabály. Logikai játék 2 5 fő részére 7 éven felülieknek 1 játszma időtartama kb. 45 perc. A doboz tartalma:

Játékszabály. Logikai játék 2 5 fő részére 7 éven felülieknek 1 játszma időtartama kb. 45 perc. A doboz tartalma: Játékszabály Logikai játék 2 5 fő részére 7 éven felülieknek 1 játszma időtartama kb. 45 perc A doboz tartalma: 75 fakocka (15 15 db öt színből) 5 db kétoldalú játéktábla pontozótábla 5 db pontszám jelölő

Részletesebben

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés Tartalom Mi az elme, hogyan épül fel, és mi adja a jelentőségét a világ és az élet számára, illetve a saját szempontunkból? Az elme univerzalitása és konkrét megjelenései. Megjegyzés Alapjában nem tudom

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Az Úr Śiva 108 neve श व ष त त तर त न म वश

Az Úr Śiva 108 neve श व ष त त तर त न म वश Az Úr Śiva 108 neve श व ष त त तर त न म वश Śivāṣtottaraśata nāmāvali A hagyomány szerint az Úr Śiva megáldja mindazokat, akik az Ő nevét zengik. Különösen igaz ez azokra, akik koncentrált elmével, mind

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

A Baranya Zöldút magyar szakaszának bemutatása

A Baranya Zöldút magyar szakaszának bemutatása A Baranya Zöldút magyar szakaszának bemutatása Gonda Tibor 2014. augusztus 30. Vörösmart/Zmajevac A Baranya Zöldút települései A GoGreen projekt keretében kialakított zöldút által lefedett 19 magyarországi

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

Bogár a fülbe avagy Mitől gyűlik szelektíven a hulladék. Czippán Katalin Budapest, 2010. február 4.

Bogár a fülbe avagy Mitől gyűlik szelektíven a hulladék. Czippán Katalin Budapest, 2010. február 4. Bogár a fülbe avagy Mitől gyűlik szelektíven a hulladék Czippán Katalin Budapest, 2010. február 4. Miről lesz szó avagy a bogarak Honnan jöttem? a JNOI Földi gondok EU megoldások felvillantás A jó kommunikáció

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány Mottó LÁTNI ÉS HALLANI azt, ami bennem van, és nem azt, aminek lennie kellene; ELMONDANI azt, ami érzek

Részletesebben

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978 2. ú melléklet Kimutatás a 2007. évi Szja 1 %-ának adózói rendelkezéséről az egyházak és a kiemelt költségvetési előirányzatok ára a felajánlott összeg szerint csökkenő sorrendben Sor 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS

Részletesebben

1005 röplabda játék és gyakorlat

1005 röplabda játék és gyakorlat 1005 röplabda játék és gyakorlat lõszó Sokszor mondjuk gyerekeinknek és tanítványainknak az egyesületi edzéseken vagy az iskolában, hogy elõször a röplabda technikáját kell megtanulniuk, mielõtt játszani

Részletesebben

1 von 3 19.06.2008 10:58

1 von 3 19.06.2008 10:58 Transindex -- Multikult -- A FAL EGY NAGY KÉPERNYO http://multikult.transindex.ro/?cikk=7306&nyomtat=1 Kassay Réka A FAL EGY NAGY KÉPERNYO Tigrisszörny a Mátyás-házon: esti mozizás a kolozsvári utcákon

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Miért égnek le a férfiak, amikor közelednek a nôkhöz

Miért égnek le a férfiak, amikor közelednek a nôkhöz Miért égnek le a férfiak, amikor közelednek a nôkhöz Sok férfinak nehéz értelmeznie a nôk testbeszédének finomabb árnyalatait. A kutatások szerint a férfiak hajlamosak szexuális érdeklôdésnek tulajdonítani

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) Mire jó az első és második személy?

Részletesebben

5,52 MILLIÁRD FORINTOS KERETÖSSZEG KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉSRE A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

5,52 MILLIÁRD FORINTOS KERETÖSSZEG KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉSRE A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN 5,52 MILLIÁRD FORINTOS KERETÖSSZEG KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉSRE A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2013. október 31-én megjelentette a Közép-Magyarországi Operatív

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Én az Ulm-i kintlétemmel kapcsolatban fogok neked egy kis ízelítőt bemutatni, illetve megpróbállak jó tanácsokkal ellátni.

Én az Ulm-i kintlétemmel kapcsolatban fogok neked egy kis ízelítőt bemutatni, illetve megpróbállak jó tanácsokkal ellátni. Kedves Leendő Erasmusos Diák! Én az Ulm-i kintlétemmel kapcsolatban fogok neked egy kis ízelítőt bemutatni, illetve megpróbállak jó tanácsokkal ellátni. 2006 március-tól 2006 juniusíg tanultam a Fachhochschule

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig A kompetenstől, az elkötelező vezetésig Gondoljon egy eseményre az elmúlt időszakból, ami pozitív érzéseket keltett Önben! Megvan? Mi az a pozitív érzés? Ízlelgesse raktározza el! Miről fogunk beszélgetni?

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

Programok és helyszínek

Programok és helyszínek 1 Programok és helyszínek Július 1. péntek Nagyszínpad: 16.00 Köszöntõ: Börzsönyi József esperes Zemplén Májer János polgármester Tokaj Megnyitó: Csomós József püspök TIREK Közremûködik: Kis Imola Villõ

Részletesebben

Lélek a tetőben. Megoldások értéknövelő felújításokra tetőn és homlokzaton

Lélek a tetőben. Megoldások értéknövelő felújításokra tetőn és homlokzaton Lélek a tetőben Megoldások értéknövelő felújításokra tetőn és homlokzaton Lélek a tetőben Megoldások értéknövelő felújításokra tetőn és homlokzaton Tető Mi az, hogy tető? Hegytető? Öcsém-tető Hagymás-hegység

Részletesebben

Szöveges feladatok és Egyenletek

Szöveges feladatok és Egyenletek Szöveges feladatok és Egyenletek Sok feladatot meg tudunk oldani következtetéssel, rajz segítségével és egyenlettel is. Vajon mikor érdemes egyenletet felírni? Van-e olyan eset, amikor nem tanácsos, vagy

Részletesebben

Írd le, a megoldások gondolatmenetét, indoklását is!

Írd le, a megoldások gondolatmenetét, indoklását is! 0 Budapest VIII., Bródy Sándor u.. Postacím: Budapest, Pf. 7 Telefon: 7-900 Fax: 7-90. ORSZÁGOS TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY MEGYEI FORDULÓ 0. április. HARMADIK OSZTÁLY JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Írd le,

Részletesebben

Moszkva látványosságai

Moszkva látványosságai Moszkva látványosságai Vörös Tér Kreml Vaszilij Blazsennij székesegyház Gum áruház Moszkvai metró Arbat Moszkvai Állami Egyetem Tretyakov Képtár/ Galéria Lenin Mauzóleum Kolomenszkoje Fegyvertár Állami

Részletesebben

Szabványok általában és az ISO 9000 es szabványcsalád

Szabványok általában és az ISO 9000 es szabványcsalád Szabványok általában és az ISO 9000 es szabványcsalád Előző tanulmányomban meg a honlapunkon szó volt arról, hogy mire használhatók a minőségmenedzsment rendszerek, egyáltalán hogyan működnek és mit nyerhet

Részletesebben