TÁRSADALOM- FÖLDRAJZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁRSADALOM- FÖLDRAJZ"

Átírás

1 TELEPÜLÉSFÖLDRAJZ

2 Antropológia Néprajz Kultúrföldrajz P o lit o ló g ia P o lit ik a i f ö ld ra jz TÁRSADALOM- FÖLDRAJZ Demográfia Település- Népességföldrajz Település- Urbanisztika tudomány Történettudomány Történeti földrajz földrajz Gazdaságföldrajz Szo c iá l- g e o g rá fia Szo c io ló g ia Közgazdaságtan

3 A településföldrajz a társadalomföldrajz (emberföldrajz) egyik ága, amely a települések kialakulásával, belsõ felépítésével (morfológiájával), társadalmi és gazdasági jelenségeikkel, a településhálózat térbeli rendjével, a településhierarchiával foglalkozik. Két nagy ága a faluföldrajz és a városföldrajz. A település az emberek által ideiglenesen vagy állandóan lakott hely, amely lakó- és gazdasági célú épületekbõl, valamint a hozzájuk tartozó egyéb építményekbõl (pl. utak, hidak, közterek) áll.

4 A településföldrajz kialakulása Alexander von Humboldt ( ) Karl Ritter ( ) Korai elõfutárok: Johnn Georg Kohl ( ) Friedrich Ratzel ( ) Alfred Hettner ( ) Ferdinand von Richthofen ( )

5 A XX. század a településföldrajz százada August Meitzen ( ) Wilhelm Arnolds ( ) A nagy iskola: Otto Schlüter ( ), Kurt Hassert (1868- Gradmann ( ) és Hugo Hassinger ( ). Hans Bobek ( ) Walter Christaller ( )

6

7

8 A települések osztályozási szempontjai: A hasznosítás módja szerint ismerünk állandó és ideiglenes településeket (pl. nomád népek tábora). Sajátos átmenetet alkotnak az állandó jelleggel épült, de az évnek csak egy részében használt szezonális települések (pl. hegyi pásztorszállások, nyaralótelepek). A lakóépületek száma alapján megkülönböztetünk egy-két épületbõl álló magános vagy un. szórványtelepüléseket (pl. tanya, farm) és több házból álló csoportos településeket (pl. falu, város).

9 A településhálózatban betöltött szerepkör alapján vannak központi funkcióval rendelkezõ (városok), és központi funkció nélküli települések (falvak). Gazdasági jellegüket tekintve ismerünk mezõgazdasági, ipari és valamilyen szolgáltató funkcióra szakosodott (pl. üdülõhelyek, vasúti csomópontok) településeket. Sajátos csoportot alkotnak a tisztán lakófunkcióra épült alvótelepülések.

10 A TELEPÜLÉSEK KIALAKULÁSÁRA, FEJLÕDÉSÉRE HATÓ TÉNYEZÕK

11 4 különbözõ tényezõcsoport: A. TERMÉSZETI TÉNYEZÕK B. GAZDASÁGI TÉNYEZÕK C. TÁRSADALMI TÉNYEZÕK D. POLITIKAI TÉNYEZÕK Szerepük idõrõl idõre változott, A fokozatosan halványul, gyengül; B, C, majd D lép be fokozatosan. Eleinte A határozta meg, hogy hol jöjjön létre város, település (például folyami átkelõ, hágó két oldala stb.), jelenleg fõként egy vonatkozásban van szerepe A-nak, ez az idegenforgalom (táj szépsége).

12 A. TERMÉSZETI TÉNYEZÕK A1. HELYI ENERGIÁK A2. HELYZETI ENERGIÁK Cholnoky Jenõ használja elõször a helyi (A1), illetve helyzeti (A2) energiák fogalmá, rajta kívül Teleki Pál, Fodor Ferenc és Mendöl Tibor is foglalkozik vele.

13 A1. helyi energia Tér egy adott pontján található elõny (kihasználható valami), plussz fejlesztõ elõny, ha már odatelepült a város A1a, domborzat folyóterasz (árvízmentes térszínt jelent), végmorénasáncok, kárfülkék széltõl védett alsó részei, törmelékkúpok, réteglépcsõk lábai A1b. víz kezdetben létszükséglet (I. ivóvíz), ez vezetékek révén csökken, majd (II.) nyersanyag, gazdaságserkentõ tényezõként jelenik meg, ezután (III.) energia, majd (IV.) termálvíz szerepe miatt jelentõs (pl: Zalakaros, Hévíz, Harkány) A1c. ásványkincs ércek > középkori bányavárosok só > Parajd építõanyagok energia-lelõhelyek (szén, szénhidrogének)

14 A1a.; A1b.; A1c. klasszikus helyi energiák A1d. táj szépsége újkeletû, idegenforgalommal összeköthetõ A1e. történelmi események nagy csaták > idegenforgalom (pl: Mohács, Waterloo, Kápolna) A1d.; A1e.; A1c. modern helyi energiák

15 A2. helyzeti energia Valamilyen relatív földrajzi helyzetbõl adódó elõnyt jelent (fekvés). Abszolút és relatív helyzet fogalma (Mendöl T.) A2a. eltérõ jellegû tájak érintkezése vásárvonal pl. Alföld - Kisalföld, Felvidék, Erdély, Dunántúl, jelentõs piacterek; gazdálkodásbeli eltérés 2 vagy több táj termékeinek cseréje

16 VÁSÁRVONALAK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

17 A2. helyzeti energia Valamilyen relatív földrajzi helyzetbõl adódó elõnyt jelent (fekvés). Abszolút és relatív helyzet fogalma (Mendöl T.) A2a. eltérõ jellegû tájak érintkezése vásárvonal pl. Alföld - Kisalföld, Felvidék, Erdély, Dunántúl, jelentõs piacterek; gazdálkodásbeli eltérés 2 vagy több táj termékeinek cseréje DE tájhatár nem csak hegyvidék-alföld között lehet!! talajtájhatár (eltérõ talajok mentén kialakuló határok) pl: Hajdúság (kukorics, búza) Nyírség (dohány, zöldség, gyümölcs) csere: Debrecen sivatag peremén (pl. Timbuktu, Kartúm, Jarkend) tengerpartok

18 A2b. homogén tájak központja medencék földrajzi középpontja, pl: Kárpát-medence Budapest; Ile de France Párizs; Londoni-medence London; Klagenfurt; Tapolca; Balassagyarmat szárazulat (árvízmentes térszín), pl: kiskunvárosok, Tiszafüred, Kunszentmárton tengeri sziget középpontja, pl: Ciprus, Korfu, Madagaszkár

19 A2c. kedvezõ forgalmi helyzet Földrajzi tér leküzdése a középkortól fontos tényezõ, de szerepe a hajózás és a vasút megjelenésével erõsödött. folyami átkelõhely > Buda, Pest, Gyõr, Szolnok (ezekbõl lesznek késõbb a hídivárosok) szárazföldi folyótorkolat pl. Lyon, Szeged

20

21 A2c. kedvezõ forgalmi helyzet Földrajzi tér leküzdése a középkortól fontos tényezõ, de szerepe a hajózás és a vasút megjelenésével erõsödött. folyami átkelõhely > Buda, Pest, Gyõr, Szolnok (ezekbõl lesznek késõbb a hídivárosok) szárazföldi folyótorkolat pl. Lyon, Szeged tengeri folyótorkolatok (tölcsértorkolat volt elõnyösebb helyzetben, ma már mindegy) pl. Bréma, Hamburg

22

23 A2c. kedvezõ forgalmi helyzet Földrajzi tér leküzdése a középkortól fontos tényezõ, de szerepe a hajózás és a vasút megjelenésével erõsödött. folyami átkelõhely > Buda, Pest, Gyõr, Szolnok (ezekbõl lesznek késõbb a hídivárosok) szárazföldi folyótorkolat pl. Lyon, Szeged tengeri folyótorkolatok (tölcsértorkolat volt elõnyösebb helyzetben, ma már mindegy) pl. Bréma, Hamburg tengeröböl pl. Rijeka tengerszoros, pl. Isztambul, Dover, Gibraltár földszoros, pl. Szuez, Korinthosz árok, völgyek kijárata pl. Tatai-, Móri-, Pilisvörösvári-árok vasúti csomópont pl. Szolnok, Nyíregyháza határátkelõ pl. Záhony

24 A1. (HELYI ENERGIA) ÉS A2. (HELYZETI ENERGIA) NEM JELENNEK MEG ILYEN ELKÜLÖNÜLTEN, A TÉRBEN ÖSSZEADÓDNAK, EGYMÁST ERÕSÍTIK pl: Buda + Pest számos helyzeti és helyi energiával rendelkezik vásárváros, folyami átkelõhely, árok elvégzõdési pontja, medence középpontja, folyóterasz, víz megléte (ivóvíz, iparivíz), környezõ hegységek építõanyaga, táj szépsége

25 B. GAZDASÁGI TÉNYEZÕK Az ipari forradalomtól kezdve erõsödik meg igazán a szerepe, eleinte az ásványkincs lelõhelyek (szén, érc) lendületet adnak a városfejlõdésnek ipari üzemek közé út-, és vasúthálózat épül nagyvárosok létrejötte es, 80-as évektõl az ipar szerepe lecsökken, DE(!) nem szûnik meg, azonban megnõ a tercier funkció(k) szerepe

26 C. TÁRSADALMI TÉNYEZÕK Utóbbi néhány évtizedben nõtt meg a szerepe. Ahol a társadalom összetétele kedvezõbb pl. fiatalos korszerkezet, magasabb átlagos iskolai végzettség ( magas kvalifikációs szint), kedvezõ etnikai összetétel ( etnikai összecsapástól mentes környezet) a jellemzõ, ott a városfejlõdés is dinamikusabb.

27 D. POLITIKAI TÉNYEZÕK Az abszolutizmusig az uralkodók döntik el a város-nem város kérdést. A XX. sz.-ban a politika tudatosan belenyúl a térbe (egyik város fejlõdését támogatja, másikét nem) pl. szocialista városok létrehozása (pl: Dunaújváros, Komló, Kazincbarcika, Leninváros=Tiszaújváros), fejlesztése (pl: Ózd, Tatabánya); a többi várost nem támogatják (pl: Esztergom, Balassagyarmat). OTK 1971: Magyarország összes települését kategorizálják: központi funkcióval rendelkezõ települések (ezeket hierarchiába sorolják be > 1. felsõfokú kp. 2. középfokú kp. 3. alsófokú kp.) központi funkcióval nem rendelkezõ települések de pl. angliai újvárosok is!

FEL IS ÚT, LE IS ÚT (VÁROSAINK TELEPÜLÉSHIERARCHIÁBAN ELFOGLALT POZÍCIÓINAK VÁLTOZÁSAI A 20. SZÁZADBAN)

FEL IS ÚT, LE IS ÚT (VÁROSAINK TELEPÜLÉSHIERARCHIÁBAN ELFOGLALT POZÍCIÓINAK VÁLTOZÁSAI A 20. SZÁZADBAN) Tér és Társadalom XVIII. évf. 2004 1: 1 41 FEL IS ÚT, LE IS ÚT (VÁROSAINK TELEPÜLÉSHIERARCHIÁBAN ELFOGLALT POZÍCIÓINAK VÁLTOZÁSAI A 20. SZÁZADBAN) (Rise and fall Changes in Hierarchical Position of the

Részletesebben

Kozma Gábor. Terület- és településmarketing. Geográfus és földrajz tanár szakos hallgatók számára

Kozma Gábor. Terület- és településmarketing. Geográfus és földrajz tanár szakos hallgatók számára Kozma Gábor Terület- és településmarketing Geográfus és földrajz tanár szakos hallgatók számára Lektorálta: Dr. Nemes Nagy József, tanszékvezető egyetemi tanár Dr. Michalkó Gábor, tudományos főmunkatárs

Részletesebben

FEL IS ÚT, LE IS ÚT... (VÁROSAINK TELEPÜLÉSHIERARCHIÁBAN ELFOGLALT POZÍCIÓINAK VÁLTOZÁSAI A 20. SZÁZADBAN)

FEL IS ÚT, LE IS ÚT... (VÁROSAINK TELEPÜLÉSHIERARCHIÁBAN ELFOGLALT POZÍCIÓINAK VÁLTOZÁSAI A 20. SZÁZADBAN) Tér és Társadalom 18. évf. 2004/1. 1-41. p. Tér és Társadalom XVIII. évf. 2004 1: 1-41 FEL IS ÚT, LE IS ÚT... (VÁROSAINK TELEPÜLÉSHIERARCHIÁBAN ELFOGLALT POZÍCIÓINAK VÁLTOZÁSAI A 20. SZÁZADBAN) (Rise and

Részletesebben

PRINZ GYULA TÁJSZEMLÉLETÉNEK ÉS TÁJRAJZI NEVEINEK KARTOGRÁFIAI VONATKOZÁSAI

PRINZ GYULA TÁJSZEMLÉLETÉNEK ÉS TÁJRAJZI NEVEINEK KARTOGRÁFIAI VONATKOZÁSAI ELTE Természettudományi Kar, Térképtudományi Tanszék Lukács Lilla PRINZ GYULA TÁJSZEMLÉLETÉNEK ÉS TÁJRAJZI NEVEINEK KARTOGRÁFIAI VONATKOZÁSAI Diplomamunka Témavezető: Faragó Imre Külső konzulens: Dr. Hevesi

Részletesebben

Bevezetés A határvidék kutatás nem csak azért lényeges, mert a tér felosztásakor új

Bevezetés A határvidék kutatás nem csak azért lényeges, mert a tér felosztásakor új Népességföldrajzi vizsgálatok Magyarország ÉK-i határvidékén Bevezetés A határvidék kutatás nem csak azért lényeges, mert a tér felosztásakor új megközelítést igényel, amely elkülönül más társadalmi-gazdasági

Részletesebben

FALUVÉGI ALBERT A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI JELLEMZŐK TERÜLETI ALAKULÁSA AZ ÁTMENET IDŐSZAKÁBAN ÉS AZ ÚJ ÉVEZRED KÜSZÖBÉN

FALUVÉGI ALBERT A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI JELLEMZŐK TERÜLETI ALAKULÁSA AZ ÁTMENET IDŐSZAKÁBAN ÉS AZ ÚJ ÉVEZRED KÜSZÖBÉN FALUVÉGI ALBERT A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI JELLEMZŐK TERÜLETI ALAKULÁSA AZ ÁTMENET IDŐSZAKÁBAN ÉS AZ ÚJ ÉVEZRED KÜSZÖBÉN 9 10 Bevezetés A tanulmány fő feladatának tekinti, hogy bemutassa a piacgazdaságra való

Részletesebben

Terület és településrendezés

Terület és településrendezés ! Nyugat-magyarországi Egyetem Oszvald Ferenc Nándor Terület és településrendezés Műszaki metaadatbázis alapú fenntartható e-learning és tudástár létrehozása TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0067 GSPublisherEngine

Részletesebben

Településhálózat-fejlesztés 2008 / 3. Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat A MAGYAR TELEPÜLÉSHÁLÓZAT HELYZETE

Településhálózat-fejlesztés 2008 / 3. Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat A MAGYAR TELEPÜLÉSHÁLÓZAT HELYZETE Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat 2008 / 3. Településhálózat-fejlesztés A MAGYAR TELEPÜLÉSHÁLÓZAT HELYZETE A TELEPÜLÉSHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS NORMATÍV KONCEPCIÓJA VÁROSOK GAZGASÁGI POTENCIÁLJA

Részletesebben

4. A MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA TERÜLETI ALAKULÁSA A műszaki infrastruktúra az általános infrastruktúra szerkezeti rendszerének olyan alkotó eleme, amely magába foglalja egy adott terület, település műszaki

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR MEGYE NÉPESSÉGÉNEK BELSŐ VÁNDORLÁSA (1949-1960)*

SZABOLCS-SZATMÁR MEGYE NÉPESSÉGÉNEK BELSŐ VÁNDORLÁSA (1949-1960)* SZÁSZI FERENC SZABOLCS-SZATMÁR MEGYE NÉPESSÉGÉNEK BELSŐ VÁNDORLÁSA (1949-1960)* Természetes és tényleges szaporodás Témánkban - a jelölt időszakban - a Szabolcs-Szatmár megyei lakosság Magyarországon és

Részletesebben

Faluvégi Albert - Fazekas Károly - Nemes-Nagy József - Németh Nándor A HELY ÉS A FEJ - MUNKAPIAC ÉS REGIONALITÁS MAGYARORSZÁGON

Faluvégi Albert - Fazekas Károly - Nemes-Nagy József - Németh Nándor A HELY ÉS A FEJ - MUNKAPIAC ÉS REGIONALITÁS MAGYARORSZÁGON Faluvégi Albert - Fazekas Károly - Nemes-Nagy József - Németh Nándor A HELY ÉS A FEJ - MUNKAPIAC ÉS REGIONALITÁS MAGYARORSZÁGON KT I IE KTI Könyvek 6. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Faluvégi Albert -

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

A megtelepül_ ipari vállalatok egy olyan városon kívüli telepen helyezkedtek el, amely közel feküdt a vasúthoz. Itt kés_bb a gabonaraktárakból

A megtelepül_ ipari vállalatok egy olyan városon kívüli telepen helyezkedtek el, amely közel feküdt a vasúthoz. Itt kés_bb a gabonaraktárakból 1. ismertetem azt, miért is ezzel a témával foglalkozok. kutatási témám. stb 2. megvizsgálom milyen fokozatai vannak az iparosodásnak, iparosításnak a kisvárosoknak 3. a fejlődés, változás alapjai után

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája 2007 2013 (második, átdolgozott változat) Előszó A város helye a térben

Részletesebben

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek a regionális kutatások periodikus kiadványa, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Megjelenik félévenként a Miskolci Egyetem Világ- és Regionális

Részletesebben

FELTÁRATLAN FÖLDRAJZI ÉRTÉKEK NYOMÁBAN

FELTÁRATLAN FÖLDRAJZI ÉRTÉKEK NYOMÁBAN Szabó Loránd FELTÁRATLAN FÖLDRAJZI ÉRTÉKEK NYOMÁBAN DOMBÓVÁR ÉS KÖRNYÉKÉNEK TERMÉSZETFÖLDRAJZI ÉRDEKESSÉGEI Dombóvár, 1997 1 Elôszó (elsôsorban a pedagógus kollégákhoz) Vörös László Zsigmond emlékére (1914

Részletesebben

EZ A FALU VÁROS! (Avagy a városi rang adományozásának gyakorlata s következményei 1990 után) (This Village is a Town!)

EZ A FALU VÁROS! (Avagy a városi rang adományozásának gyakorlata s következményei 1990 után) (This Village is a Town!) Tér és Társadalom 20.évf. 2006/2. 65-81. p. Tér és Társadalom XX. évf. 2006 2: 65-81 EZ A FALU VÁROS! (Avagy a városi rang adományozásának gyakorlata s következményei 1990 után) (This Village is a Town!)

Részletesebben

ADALÉKOK A HATÁR MENTISÉG ÚJRAÉRTELMEZÉSÉHEZ MAGYARORSZÁGON ADDITIVES FOR THE REINTERPRETATION OF CROSS-BORDER CHARACTER IN HUNGARY *

ADALÉKOK A HATÁR MENTISÉG ÚJRAÉRTELMEZÉSÉHEZ MAGYARORSZÁGON ADDITIVES FOR THE REINTERPRETATION OF CROSS-BORDER CHARACTER IN HUNGARY * DETUROPE THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF REGIONAL DEVELOPMENT AND TOURISM Vol.6 Issue 2 2014 ISSN 1821-2506 ADALÉKOK A HATÁR MENTISÉG ÚJRAÉRTELMEZÉSÉHEZ MAGYARORSZÁGON Review ADDITIVES FOR THE REINTERPRETATION

Részletesebben

MŰVELÉSBŐL KIVONT TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA, ERDŐSÍTÉSE

MŰVELÉSBŐL KIVONT TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA, ERDŐSÍTÉSE MŰVELÉSBŐL KIVONT TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA, ERDŐSÍTÉSE Készítette: Az Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség megbízásából, az Állami Erdészeti Szolgálat Miskolci Igazgatósága Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Kazincbarcika zsákutca vagy útelágazás?

Kazincbarcika zsákutca vagy útelágazás? Kazincbarcika zsákutca vagy útelágazás? Budapest 1995 Készült: A Kazincbarcika Városi Önkormányzat megbízásából a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Budapesti Osztályán Szerkesztette:

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai

Részletesebben

Által-ér vízgyűjtő területének társadalmi és gazdasági helyzete az ezredfordulón

Által-ér vízgyűjtő területének társadalmi és gazdasági helyzete az ezredfordulón Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata Által-ér vízgyűjtő területének társadalmi és gazdasági helyzete az ezredfordulón Domokos Tamás, Kulcsár László Copyright Echo Nonprofit Network, 1999 A

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Az energiaszolgáltatást szabályozó hatóságok szervezete Magyarországon

Az energiaszolgáltatást szabályozó hatóságok szervezete Magyarországon Az energiaszolgáltatást szabályozó hatóságok szervezete Magyarországon TURKOVICS ISTVÁN * közigazgatásban az egyes szakigazgatási ágakat az jellemzi, hogy önálló, más jogterületektől kisebb-nagyobb mértékben

Részletesebben

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program. Törzsanyag

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program. Törzsanyag Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program Törzsanyag 1 Második, átdolgozott kiadás Készült az Öngondoskodás A Pénzügyi Kultúra Fejlesztéséért Alapítvány és a Tudatos Pénzügyekért Alapítvány támogatásával

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET BUDAPEST, 2002 Írta: Dr. Nagy Károly, egyetemi adjunktus, Dr. Halász László, egyetemi tanár

Részletesebben

Kármán József Napi jegyzések és levelek 1795

Kármán József Napi jegyzések és levelek 1795 Oh be jó itt!...veteményes kertünk ajtaja megett, melyen a gyümölcsösbe járnak, a sövényt vastagon befutotta a komló, a mely általfonódik egy szép kökényfácskára, és ezen nyájas boltozat alatt áll az én

Részletesebben

2010/2 3. Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMA ÉS A TELEPÜLÉSEK TAGOLTSÁGA

2010/2 3. Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMA ÉS A TELEPÜLÉSEK TAGOLTSÁGA Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat 2010/2 3 TELEPÜLÉS TERÜLET FEJLESZTÉS A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMA ÉS A TELEPÜLÉSEK TAGOLTSÁGA A TÉRSZERKEZET MEGJELENÍTÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI

Részletesebben

RENDSZER ÉS MODELL Ujfaludi László EKF Fizika Tanszék

RENDSZER ÉS MODELL Ujfaludi László EKF Fizika Tanszék Rendszerek RENDSZER ÉS MODELL Ujfaludi László EKF Fizika Tanszék A rendszer általánosan ismert és kiterjedten használt fogalom, például a szoba, ahol tartózkodunk, rendelkezik fűtési-, esetleg légkondicionáló

Részletesebben

Gyurkó János Árpád-kori templomok a Kárpát-medencében

Gyurkó János Árpád-kori templomok a Kárpát-medencében Gyurkó János Árpád-kori templomok a Kárpát-medencében Kopjafát állított 2000-ben, Somogyfajszon Gyurkó János emlékére a Somogyfajszi Természetvédelmi Szövetség és Suchmann Tamás Gyurkó János Árpád-kori

Részletesebben