AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ESÉLYT A TANULÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a 2005/2006. tanévre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ESÉLYT A TANULÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a 2005/2006. tanévre"

Átírás

1 AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ESÉLYT A TANULÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a 2005/2006. tanévre Az Oktatásért Közalapítvány támogatást kíván nyújtani azoknak a felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató, nehéz anyagi körülmények között élő hallgatóknak, valamint egészségkárosodott (fogyatékossággal élő) hallgatóknak, akik e támogatás nélkül tanulmányaik folytatására nem lennének képesek. A támogatást egy tanévre lehet elnyerni. Pályázhatnak: A felsőoktatási intézményekkel (egyetemek, főiskolák) hallgatói jogviszonyban álló, államilag finanszírozott képzésben részt vevő nappali tagozatos (első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben, a felsőoktatási intézmények által indított akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben - szakirányú továbbképzésben - tanuló), magyar állampolgárságú hallgatói. A kuratórium támogatását a szociális rászorultság mértékének figyelembevételével azok a hallgatók nyerhetik el, akiknek a háztartásában az egy főre jutó nettó havi átlagjövedelem (az elmúlt három hónap adatai alapján) nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át (ez a jelenlegi szabályok szerint Ft), illetve egészségkárosodott (fogyatékossággal élő) hallgatók esetében ennek 100%-át (mely jelenleg Ft). A támogatás havi összege nem lehet alacsonyabb, mint a mindenkori kötelező legkisebb munkabér 15%-a, és nem lehet több annak 100%-ánál. (A jelenleg érvényes szabályok szerint tehát a támogatás mértéke Ft és Ft között lehet.) A támogatás hallgatónkénti konkrét összegéről a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig a Kuratórium dönt. A nyertes pályázók névsora január 26-a után hozzáférhető a Közalapítvány honlapján. A hiányosan benyújtott pályázatokat a Kuratórium érdemi elbírálás nélkül elutasítja. Az internetes honlapról letölthető pályázati anyaghoz csatolni kell az abban közöltek valódiságát igazoló dokumentumokat. A pályázati anyag letölthető az Internetről az alábbi címen: A pályázatot a következő címre kell benyújtani: Professzorok Háza Budapest Ajtósi Dürer sor Kérjük a borítékra írják rá: Esélyt a tanulásra pályázat Nem jogosult a hallgató a támogatásra hallgatói jogviszonyának megszűnése esetén vagy szüneteltetése idején. A pályázat benyújtásának határideje: november 30. A pályázatok elbírálásának várható határideje: január 25. A döntés ellen fellebbezni március 01-ig lehet postai úton az Oktatásért Közalapítvány Titkárságán (1054 Bp., Báthori u. 10.). Az Oktatásért Közalapítvány Kuratóriuma 1054 Budapest, Báthori u. 10.

2 A pályázat sorszáma: PÁLYÁZAT Az Oktatásért Közalapítvány Esélyt a tanulásra támogatásának elnyerésére a 2005/06-os tanévre A pályázatban csak a megfelelő igazolásokkal ellátott, pontosan és olvashatóan kitöltött űrlapok vehetnek részt. A pontatlanságból eredő hátrányok miatt a felelősség a pályázót terheli! Kérjük a hibalehetőségek elkerülése érdekében figyelmesen olvassák el az Útmutatót! 1. A TÁMOGATÁST KÉRŐ HALLGATÓ ADATAI 1 : A hallgató neve: Születési helye: Anyja neve: Születési ideje: Állampolgársága: Település: Irányítószám: Lakóhelye: Utca, házszám: Település: Irányítószám: Értesítési, levelezési cím: Utca, házszám: Intézmény neve: Kar: Telefonszám: A hallgató anyaintézményének adatai 2 : Szak: Évfolyam: Tagozat: nappali esti levelező távoktatás egyéb: Képzés típusa: államilag finanszírozott költségtérítéses Részesült-e korábban az Esélyt a Tanulásra Közalapítvány támogatásában? igen nem Amennyiben igen, mely tanév(ek)ben?... 1 A nevet és az állampolgárságot a személyi igazolvány, a lakóhelyet a lakcímet igazoló hatósági igazolvány vagy igazolás fénymásolatával kell igazolni. 2 Iskolalátogatási igazolás csatolása szükséges!

3 2. NYILATKOZAT A KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ CSALÁDTAGOK ANYAGI HELYZETÉRŐL 3 : NÉV SZÜL.ÉV ROKONI FOK FOGLALKOZÁS HAVI NETTÓ JÖVEDELEM A pályázó (Havi nettó jövedelem: SZJA és TB járulékok levonásával meghatározott munkabér és egyéb adóköteles, vagy nem adóköteles rendszeres jövedelem. A rendszeres jövedelem összegébe nem számítandó bele az anyasági segély, az árvaellátás, a családi pótlék, a gyermekvédelmi támogatás, lakhatási támogatás, rendszeres szociális segély, és minden egyéb nem adózó jövedelem. A nyugdíj, a rokkant nyugdíj és a rendszeres szociális (rokkantsági) járadék, özvegyi nyugdíj (egy eltartott esetén), gyerektartás díj, ápolási díj, GYED, munkanélküli segély összege továbbra is figyelembe veendő az egy főre jutó nettó jövedelem kiszámításánál. (Kérdéses esetekben a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 1. számú melléklete az irányadó.) Az Önkormányzat szociális támogatásában részesülő pályázók (pl. gyermekvédelmi támogatás, lakhatási támogatás, rendszeres szociális segély) előnyt élveznek a pályázat elbírálása során. A hallgató szociális helyzetét befolyásoló egyéb tényezők: Kérjük tegyen X -et a megfelelő kategória mellé és csatolja pályázatához a kért igazolásokat. A PÁLYÁZÓ Árva 4 Önfenntartó 5 Félárva 4 Állami gondozott, gyámolt 6 Szülők elváltak 7 Testvérek száma 8 :.. Szülők különváltan élnek 9 Egészségkárosodott, a egészségkárosodás megnevezése, mértéke 10 : Egyéb:.. 3 Két hónapnál nem régebbi kereseti kimutatás csatolása szükséges (vállalkozók és őstermelők esetében csak az előző évi adóköteles jövedelemről kiállított APEH igazolást fogadunk el!). Munkanélküli, nyugdíjas, háztartásbeli, stb. eltartó esetén szükséges igazolásokról lásd az Útmutatót! 4 Halotti anyakönyvi kivonat másolata és árvaellátásról szóló igazolás. 5 Az eltartók vagy a pályázó közjegyző előtt tett nyilatkozata arról, hogy a kérelmező önfenntartó, (az igazolás nem lehet 1 évnél régebbi!) vagy más hiteles módon! A saját jövedelemről szóló hivatalos kimutatás (pl. diákszövetkezeti kereseti igazolás, APEH által kiállított igazolás, munkáltatói igazolás stb.) (A visszaélések elkerülése érdekében a Közalapítvány környezettanulmányt végeztet.) 6 Gyámhivatal vagy gyermekotthon igazolása, nevelési és nevelőszülői díj összegéről szóló igazolás. 7 Válás esetén a bírósági végzés fénymásolata, valamint a gyermektartás összegét megállapító bírósági határozat, illetve peren kívüli megegyezés esetén az ezt tartalmazó dokumentum másolata, vagy a tartásdíj átutalását igazoló bizonylat. A gyermektartásdíj hiányáról a gyermektartási kötelezettség foganatosításáról szóló határozat, vagy a megszüntetését elrendelő végzés másolata szükséges. (Amennyiben nem kapják a gyermektartásdíjat, arról hivatalos önkormányzati igazolás szükséges hatósági igazolás.) 8 Iskolaköteles testvér esetén iskolalátogatási igazolás, 7 év alatt a születési anyakönyvi kivonat fénymásolata. 9 A különváltan élő szülők különböző lakóhelyét igazoló hatósági igazolvány vagy igazolás fénymásolata. (Ha a különváltan élő szülők lakóhelye azonos, a válóper megindításáról szóló kereset/ bírósági jegyzőkönyv fénymásolata. 10 A pályázó rokkantságát megállapító határozat fénymásolata, valamint a rokkantnyugdíj és a rendszeres szociális (rokkantsági) járadék összegének igazolása. A egészségkárosodás (fogyatékosság) típusa szerint illetékes Országos Látás-, Hallás-, Mozgás-, Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által kiállított igazolás.

4 AZ ELTARTÓ(K) Munkaviszonyban van 2 Munkanélküli; juttatásban részesül 11 Nyugdíjas 12 Munkanélküli; juttatásban nem részesül 13 Háztartásbeli 14 Önkormányzat pénzbeli támogatásában részesül 15 Rokkantnyugdíjas 16 Alkalmi munkából származik jövedelme 17 Rendszeres szoc. járadékban részesül (50 %-os Rokkantnyugdíjas) 18 GYES/GYET/GYED 19 Özvegy 20 A PÁLYÁZÓVAL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ CSALÁDTAGOK MINDEN EGYÉB RENDSZERES HAVI JÖVEDELEME 21 GYED: Özvegyi nyugdíj: Gyerektartás: Egyéb rendszeres jövedelmek 22 : (ÖSSZEG ÉS FORRÁS MEGJELÖLÉSÉVEL) A család tulajdonában lévő ingatlan, hétvégi kert, nyaraló (helye, forgalmi érték, alapterület, komfortfokozat, állag): A CSALÁD VAGYONI HELYZETÉRE VONATKOZÓ EGYÉB ADATOK 23 Gépjármű (márkája, gyártási éve): Földtulajdon (hektár): Rendszeres jelentősebb kiadások: A kérelem rövid indoklása A Munkaügyi Központ két hónapnál nem régebbi igazolását kérjük a munkanélküli járadék összegére vonatkozóan. 12 Nyugdíjas igazolvány és szelvény fénymásolata (a nyugdíjszelvény nem lehet két hónapnál régebbi), illetve a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolása arra vonatkozóan, mekkora összegű a nyugdíj. 13 A Munkaügyi Központ erre vonatkozó két hónapnál nem régebbi igazolását kérjük (regisztrált munkanélküli és ellátásban nem részesül), továbbá az illetékes önkormányzat igazolását arról, hogy részesül-e jövedelempótló támogatásban. 14 Önkormányzati igazolás, valamint munkaügyi központ igazolása szükséges. 15 Önkormányzati igazolás szükséges (ápolási díj, rendszeres szociális segély, rendszeres gyermekvédelmi támogatás, stb.) 16 Rokkantságot megállapító határozat fénymásolata, valamint a rokkantnyugdíj összegének igazolása. 17 Önkormányzati igazolás vagy a társadalombiztosító igazgatóság igazolása. 18 Rokkantságot megállapító határozat fénymásolata, valamint a rendszeres szociális (rokkantsági járadék) összegének igazolása. Szükséges továbbá a munkaviszonyból származó jövedelem vagy az esetleges munkanélküliség igazolása is.(munkáltatói igazolás, APEH igazolás, hatósági igazolás) 19 Magyar Államkincstár és/vagy a munkáltatói igazolás szükséges. 20 Amennyiben az eltartó özvegyi nyugellátásban részesül szükséges a munkaviszonyból származó jövedelem vagy az esetleges munkanélküliség igazolása is. További igazolásokról lásd az Útmutatót! 21 A csatolandó igazolásokról lásd az Útmutatót! 22 Pl. gyermekvédelmi támogatás, lakhatási támogatás. (Az önkormányzati szociális támogatások nem számítandók bele a havi nettó jövedelembe) 23 Kérjük kitöltését! 24 A szociális háttér részletezése, egyéb, az űrlapon fel nem tüntetett körülmények ismertetése.

5 Alulírottak büntetőjogi felelősségünk 25 tudatában kijelentjük, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul vesszük, hogy az adatok valódiságának ellenőrzésére az Oktatásért Közalapítvány Kuratóriuma az általa felhatalmazott személlyel, vagy a lakóhely szerinti Polgármesteri Hivatallal környezettanulmányt végeztethet, és vállaljuk, hogy a vizsgálat lefolytatásának lehetőségét megteremtjük. A vizsgálatban történő együttműködés megtagadása esetén, illetve amennyiben a Kuratórium által felhatalmazott személy, vagy a Polgármesteri Hivatal állásfoglalása ellentmond a támogatásra való rászorultságnak, a Közalapítvány a támogatási szerződéstől azonnali hatállyal elállhat, és a támogatott hallgató köteles a már felvett támogatást az adott időpontban érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével megemelt összegben visszafizetni. Alulírottak hozzájárulnak, hogy a megadott személyes adataikat a Közalapítvány a nyilvántartásában megőrizze, azokat a pályázattal összefüggő célra felhasználja az adatvédelmi törvény vonatkozó rendelkezései szerint. E nyilatkozat másolati példányát a Kuratórium az adatok valódiságának ellenőrzésére felhasználhatja..., hó nap szülő (eltartó) aláírása hallgató aláírása... szülő (eltartó) aláírása Az Oktatásért Közalapítvány bíráló bizottsága tölti ki! A pályázó háztartásában a család egy főre jutó havi átlagjövedelme: (A közös háztartásban élő családtagok összes rendszeres havi nettó jövedelme osztva a közös háztartásban élők számával.) Ft/hó A kitöltött és aláírt űrlapot a csatolt igazolásokkal együtt a következő címre kell benyújtani! Professzorok Háza Budapest Ajtósi Dürer sor Kérjük a borítékra írják rá: Esélyt a tanulásra pályázat Leadási határidő: november A Btk a szerint Aki jogtalan haszonszerzés végett mást tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart és ezzel kárt okoz, csalást követ el.

6 ÚTMUTATÓ Az Oktatásért Közalapítvány Esélyt a tanulásra pályázatának kitöltéséhez 2005/06-os tanév őszi pályázat Kérjük, hogy az űrlapon minden Önt érintő kérdésre válaszoljon, és az adatok megfelelő igazolása érdekében az itt leírtakat figyelmesen olvassa el! Havi nettó átlagjövedelem kiszámítása: A közös háztartásban élő családtagok összes nettó jövedelme osztva a közös háztartásban élők számával. (Havi nettó jövedelem: SZJA és TB járulékok levonásával meghatározott munkabér és egyéb adóköteles, vagy nem adóköteles rendszeres jövedelem. A rendszeres jövedelem összegébe nem számítandó bele az anyasági segély, az árvaellátás, a családi pótlék, a gyermekvédelmi támogatás, lakhatási támogatás, rendszeres szociális segély és minden egyéb nem adózó jövedelem. A nyugdíj, a rokkant nyugdíj és a rendszeres szociális (rokkantsági) járadék, özvegyi nyugdíj (egy eltartott esetén), gyerektartás díj, ápolási díj, GYED, munkanélküli segély összege továbbra is figyelembe veendő az egy főre jutó nettó jövedelem kiszámításánál. (Kérdéses esetekben a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 1. számú melléklete az irányadó.) Az Önkormányzat szociális támogatásában részesülő pályázók (pl. gyermekvédelmi támogatás, lakhatási támogatás, rendszeres szociális segély) előnyt élveznek a pályázat elbírálása során (Igazolás csatolása szükséges!). (Az önkormányzati szociális támogatások nem számítandók bele a havi nettó jövedelembe) I. A körülmények igazolására az alábbi dokumentumokat fogadjuk el és vesszük figyelembe a pályázati kérelem értékelésénél 26 (Iskolalátogatási igazolás csatolása minden esetben szükséges!): 1. A nevet és az állampolgárságot a személyi igazolvány, a lakóhelyet a lakcímet igazoló hatósági igazolvány vagy igazolás fénymásolatával kell igazolni. (Ha a pályázó nem a szülővel, vagy nem csak közvetlen családtagjaival él egy háztartásban, hanem bárki mással, az egy háztartásban élőkről szóló önkormányzati igazolás - a pályázó lakcímén együtt élő/oda bejelentett családtagokról.) 2. Eltartók igazolása: 2.1. Ha munkaviszonyban van: Eltartók két hónapnál nem régebbi munkáltató által kiállított kereseti kimutatása (vállalkozók és őstermelők esetében csak az előző évi adóköteles jövedelemről kiállított APEH igazolást fogadunk el!) Ha az eltartó nem nyújtott be adóbevallást, az APEH-től erre vonatkozó igazolást kérünk Az eltartó táppénzes ellátása esetén hivatalos igazolás a táppénz összegéről és időtartamáról Alkalmi munka esetén önkormányzat vagy a (társadalombiztosító igazgatóság) igazolása Ha az eltartó munkanélküli: Ha munkanélküli járadékban részesül, a munkanélküli járadékot megállapító határozat fénymásolata, a munkaügyi központ két hónapnál nem régebbi igazolását kérjük a munkanélküli járadék összegére vonatkozóan Ha az eltartó nem részesül járadékban, akkor a munkaügyi központ erre vonatkozó igazolását kérjük (regisztrált munkanélküli, ellátásban nem részesül), továbbá az illetékes önkormányzat igazolását arról, hogy részesül-e az önkormányzat pénzbeni támogatásában Ha az eltartó munkanélküli és alkalmi munkából származó jövedelme van, az önkormányzat hivatalos igazolását kérjük Ha az eltartó nyugdíjas vagy rokkantnyugdíjas: Nyugdíjas igazolvány és szelvény fénymásolata (legutolsó nyugdíjszelvény, vagy bankszámlakivonat), illetve a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolása arra vonatkozóan, mekkora összegű a nyugdíj Özvegyi nyugdíj és árvaellátás esetén ugyanezek az igazolások szükségesek. (Egy eltartott estén az özvegyi nyugdíj beleszámít az egy főre jutó nettó jövedelembe) Amennyiben az eltartó özvegyi nyugellátásban részesül, szükséges a munkaviszonyból származó jövedelem vagy az esetleges munkanélküliség igazolása is Rokkantságot megállapító határozat fénymásolata, valamint a rokkantnyugdíj és a rendszeres szociális (rokkantsági járadék) összegének igazolása. 26 Az egyes jövedelmek bankszámlára történő utalása esetén a kifizetőszelvény (postai utalvány szelvénye) másolata helyett a számlavezető bank által kiállított igazolást vagy a számlakivonat/egyenlegértesítő másolatát kell csatolni. Kérjük, az értékelhetőség végett a számlakivonat másolatán a bankszámlára érkező összegek mibenlétét (pl. nyugdíj, családi pótlék, stb.) tüntessék fel! A születési-, házassági-, halotti anyakönyvi kivonat esetén elegendő a dokumentumok fénymásolatát csatolni.

7 Rendszeres szociális (rokkantsági) járadék esetén (50%-os rokkantnyugdíj) kérjük a munkaviszonyból származó jövedelem, vagy az esetleges munkanélküliség igazolását is. (Munkáltatói igazolás, vagy APEH igazolás, vagy hatósági igazolás.) 2.4. Ha az eltartó háztartásbeli vagy főállású anya, akkor erről aláírt és lepecsételt önkormányzati igazolás szükséges Az ápolási díj összegét igazoló szelvény, és az azt megállapító határozat fénymásolata Az időskorúak járadékának folyósítását igazoló szelvény Válás esetén A bírósági végzés fénymásolata A gyermektartás összegét megállapító bírósági határozat, illetve peren kívüli megegyezés esetén az ezt tartalmazó dokumentum másolata, vagy a tartásdíj átutalását igazoló bizonylat A gyermektartásdíj hiánya esetén a gyermektartási kötelezettség foganatosításáról szóló határozat, vagy a megszüntetését elrendelő végzés másolata szükséges. Hitelt érdemlően igazolja, hogy a tartásdíj megszerzése érdekében eljárást kezdeményezett. /pl. keresetlevél, önkormányzathoz fordult tartásdíj megelőlegezésért, hatósági igazolás, hogy nem kap gyermektartást/ 2.8. Szülők különváltan élése esetén a különböző lakóhelyét igazoló hatósági igazolvány vagy igazolás fénymásolata. (Ha a különváltan élő szülők lakóhelye azonos, a válóper megindításáról szóló kereset/ bírósági jegyzőkönyv fénymásolata Elhunyt eltartó esetén: Az elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonatának fénymásolata Árvaellátásról szóló igazolás vagy annak összegét igazoló szelvény másolata, illetve az árvaellátást megszüntető határozat fénymásolata Állami gondozott vagy gyámolt kérelmező esetén: Gyámhivatal, illetve a gyermekotthon igazolása Nevelőszülői díj összegéről szóló igazolás. (vagy a gyámságot megszüntető határozat). 3. Ha a pályázó öneltartó: 3.1. Az eltartók vagy a pályázó közjegyző előtt tett nyilatkozata arról, hogy a kérelmező önfenntartó, (az igazolás nem lehet egy évnél régebbi!) vagy más hiteles módon. A saját jövedelemről szóló hivatalos kimutatás (pl. diákszövetkezeti kereseti igazolás, APEH által kiállított igazolás, munkáltatói igazolás stb.) (A visszaélések elkerülése érdekében a Közalapítvány környezettanulmányt végeztet.) 4. Ha a pályázó egészségkárosodott: 4.1. Rokkantságot megállapító határozat fénymásolata, valamint a rokkantnyugdíj és a rendszeres szociális (rokkantsági) járadék összegének igazolása A pályázó egészségkárosodásáról (fogyatékosságáról) szóló, az egészségkárosodás típusa szerint illetékes Országos Látás-, Hallás-, Mozgás-, Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által kiállított igazolás. 5. Testvérek igazolása: 5.1. Iskolaköteles testvér iskolalátogatási igazolása, 7 év alatt a születési anyakönyvi kivonat fénymásolata Egy háztartásban élő testvér, nagyszülő, egyéb hozzátartozó esetén jövedelemigazolás, illetve munkanélküliségének igazolása (a 2. pontban felsoroltak alapján). 6. A család minden egyéb rendszeres havi jövedelme: 6.1. A gyermekgondozási segély (GYES), gyermekgondozási díj (GYED), gyermeknevelési támogatás (GYET) folyósításának igazolása, az azt megállapító határozat másolati példányával vagy az átutalást igazoló bizonylattal Az anyasági segély, a kiegészítő családi pótlék (volt GYVT.), és a rendszeres szociális segély összegét tartalmazó önkormányzati igazolás, valamint a családi pótlék (iskoláztatási támogatás) összegéről szóló igazolás. Minden egyéb kérdéses esetben önkormányzati igazolás szükséges! (Saját kezűleg kiállított, két tanúval hitelesített nyilatkozatot a Kuratórium nem fogad el.) II. A pályázatot a következő címre kell benyújtani! (Professzorok Háza 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor ) Kérjük a borítékra írják rá: Esélyt a tanulásra pályázat. III. Ha a nyertes pályázó a tanév közben tanulmányait megszakítja vagy szünetelteti, a tanév hátralévő részében a Közalapítvány a támogatás folyósítását megszünteti. Ismételten felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a hiányosan benyújtott pályázatokat a Kuratórium érdemi elbírálás nélkül elutasítja. A pályázatban csak a megfelelő igazolásokkal ellátott, pontosan és olvashatóan kitöltött űrlapok vehetnek részt. A pontatlanságból eredő hátrányok miatt a felelősség a pályázót terheli! Érvénytelen a pályázat, ha azt a pályázati felhívás alapján pályázni nem jogosult Pályázó nyújtotta be, illetve a jogosult és eltartók saját kezű aláírását a pályázat nem tartalmazza.

TÁJÉKOZTATÓ A KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ A DRHE HALLGATÓI SZÁMÁRA

TÁJÉKOZTATÓ A KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ A DRHE HALLGATÓI SZÁMÁRA TÁJÉKOZTATÓ A KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ A DRHE HALLGATÓI SZÁMÁRA A KÉRVÉNYEK BEKÜLDÉSI HATÁRIDEJE: BEKÜLDÉSI CÍMEK: Felsőbb évesek: 2012. június 15. Leendő első évesek: 2012. augusztus

Részletesebben

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Szociális támogatás igénylőlap 1 PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Javította: Dátum: 2011. 09.. Pontszám: Kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! (Az űrlapot nyomtatott

Részletesebben

Leadási határidő: 2014. október 3. (HÖK Irodában)

Leadási határidő: 2014. október 3. (HÖK Irodában) MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Szociális támogatás pályázati űrlap 2014/2015. tanév I. félévére Leadási határidő: 2014. október 3. (HÖK Irodában) DJB tölti ki! Bíráló: Elért pontszám: Hiányzó dokumentumok:

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 2014/2015 Őszi félév

A SZOCIÁLIS ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 2014/2015 Őszi félév Általános Vállalkozási Főiskola Hallgatói Önkormányzat Budapest 1114 Villányi út 11-13 Tel: 381-8116 Fax: 466-74-10 A SZOCIÁLIS ÉS LAKHATÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 2014/2015 Őszi

Részletesebben

Rendszeres Szociális Támogatás* Alaptámogatás*

Rendszeres Szociális Támogatás* Alaptámogatás* iktatási szám: A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 6. sz. mellékletének a PTE Térítési és Juttatási Szabályzatának 2/2. sz. melléklete Rendszeres Szociális Támogatás, Alaptámogatás

Részletesebben

Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató!

Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató! Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató! B e a d á s i h a t á r i d ő : _ Ezúton kérünk mindenkit, hogy NAGYON FIGYELMESEN OLVASSA át a kitöltési útmutatót! Amennyiben ezek után egyéb kérdés

Részletesebben

Leadási határidő: 2014. október 31. (HÖK Irodában, ügyeleti időben)

Leadási határidő: 2014. október 31. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Rendkívüli Szociális támogatás pályázati űrlapja 2014/2015. tanév I. félévére Leadási határidő: 2014. október 31. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) DJB tölti ki! Bíráló:

Részletesebben

Leadási határidő: 2015. február 20. (HÖK Irodában, ügyeleti időben)

Leadási határidő: 2015. február 20. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Rendkívüli Szociális támogatás pályázati űrlapja 2014/2015. tanév II. félévére Leadási határidő: 2015. február 20. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) DJB tölti ki! Bíráló:

Részletesebben

SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK LISTÁJA A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATHOZ 2014/15 tavaszi félév

SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK LISTÁJA A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATHOZ 2014/15 tavaszi félév SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK LISTÁJA A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATHOZ 2014/15 tavaszi félév Minden esetben szükséges: Helyi népesség-nyilvántartó iroda által kiállított (általában a területileg illetékes

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL A 39/2006. (VI. 30.) 2, A 7/2007. (II. 28.) 3, A 35/2008. (VI. 30.) 4, A 35/2009.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJHOZ 2013/2014. I. félév

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJHOZ 2013/2014. I. félév KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJHOZ 2013/2014. I. félév ***FIGYELEM*** *A KORÁBBI ÉVEKTŐL ELTÉRŐEN NAV (APEH) ÁLTAL KIÁLLÍTOTT IGAZOLÁST A JÖVEDELEMRŐL CSAK AZOKNAK KELL PÁLYÁZATUK MELLÉ

Részletesebben

A rendszeres szociálistámogatáshoz csatolandó igazolások és pontrendszer

A rendszeres szociálistámogatáshoz csatolandó igazolások és pontrendszer A rendszeres szociálistámogatáshoz csatolandó igazolások és pontrendszer MINDEN IDEGEN NYELVŰ IGAZOLÁSHOZ FORDÍTÁST KÉRÜNK MELLÉKELNI! Kötelező igazolás - minden pályázathoz csatolni kell: Önkormányzati

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a szociális tanulmányi ösztöndíjról szóló 9/2006. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a szociális tanulmányi ösztöndíjról szóló 9/2006. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2012. (III. 30.) 1 önkormányzati rendelete a szociális tanulmányi ösztöndíjról szóló 9/2006. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

NYOMTATVÁNY SZOCIÁLIS HELYZET MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

NYOMTATVÁNY SZOCIÁLIS HELYZET MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ NYOMTATVÁNY SZOCIÁLIS HELYZET MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Hallgató neve:... Neptun kód:... (A tanulmányaikat 205 szeptemberében megkezdő hallgatók esetében nem kötelező kitölteni!) Szak:... (Csak azt a szakot adja

Részletesebben

A Gábor Dénes Fıiskola Szociális Ösztöndíj Szabályzata. 1. Az ösztöndíj célja és háttere, a pályázók köre

A Gábor Dénes Fıiskola Szociális Ösztöndíj Szabályzata. 1. Az ösztöndíj célja és háttere, a pályázók köre A Gábor Dénes Fıiskola Szociális Ösztöndíj Szabályzata 1. Az ösztöndíj célja és háttere, a pályázók köre Az ösztöndíj a szociálisan hátrányos helyzetben lévı nappali képzési formában, államilag támogatott

Részletesebben

Útmutató a pályázatokhoz szükséges dokumentumok beszerzéséhez

Útmutató a pályázatokhoz szükséges dokumentumok beszerzéséhez Útmutató a pályázatokhoz szükséges dokumentumok beszerzéséhez A pályázat által vizsgált időtartam A pályázatok során figyelembe vett időszak az elmúlt hat hónap (2012. július1-2012. december 31.), tehát

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM Budapest Főváros III. kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály 1033 Budapest, Fő tér 2. Ügyfélfogadás: hétfő 9.00 18.00 kedd 8.00 16.30 szerda 8.00 16.30 csütörtök 8.00 16.30 péntek

Részletesebben

B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa

Részletesebben

RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMAI. Minden, a háztartásban együtt élő, jövedelemmel rendelkező személy esetén

RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMAI. Minden, a háztartásban együtt élő, jövedelemmel rendelkező személy esetén RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMAI Fontos tudnivaló, hogy bármilyen nyilatkozatot csak teljes bizonyítóerejű magánokirat formájában fogadunk el, melyek a következők lehetnek: a) két

Részletesebben

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására BUDAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2092 Budakeszi, Fő utca 179. 06-23-535-710 06-23-451-525 igazgatas@budakeszi.hu Ügyfélfogadás: hétfő 13.00 17.00 kedd nincs szerda 8.00 12.00 13.00-16.00 csütörtök nincs

Részletesebben

Kérelem lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás megállapítására

Kérelem lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás megállapítására BUDAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2092 Budakeszi, Fő utca 179. 06-23-535-710 06-23-451-525 igazgatas@budakeszi.hu Ügyfélfogadás: hétfő 13.00 17.00 kedd nincs szerda 8.00 12.00 13.00-16.00 csütörtök nincs

Részletesebben

BUDAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2092 Budakeszi, Fő utca 179. 06-23-535-710 06-23-451-525 igazgatas@budakeszi.hu

BUDAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2092 Budakeszi, Fő utca 179. 06-23-535-710 06-23-451-525 igazgatas@budakeszi.hu BUDAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2092 Budakeszi, Fő utca 179. 06-23-535-710 06-23-451-525 igazgatas@budakeszi.hu Ügyfélfogadás: hétfő 13.00 17.00 kedd nincs szerda 8.00 12.00 13.00-16.00 csütörtök nincs

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI RENDJÉT az alábbiakban állapítja meg:

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI RENDJÉT az alábbiakban állapítja meg: A Semmelweis Egyetem 104/2007. (IX. 27.) számú határozatával megalkotott Semmelweis Egyetem a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről (továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A" típusú pályázat

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A típusú pályázat PÁLYÁZATI KIÍRÁS A" típusú pályázat Szanda Község Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériummal együttműködve 2015. évre /2014. (X.1.) KT. határozata alapján ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól

Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Markaz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR HALLGATÓINAK A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ KÉRELMÉHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR HALLGATÓINAK A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ KÉRELMÉHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR HALLGATÓINAK A RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ KÉRELMÉHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a dokumentumot, mert hiányos kérelem

Részletesebben

Aláhúzással jelölje, ahol életvitelszerűen lakik!

Aláhúzással jelölje, ahol életvitelszerűen lakik! GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 2131 GÖD, PESTI ÚT 81. HATÓSÁGI OSZTÁLY E-MAIL: varoshaza@god.hu (27) 530-064 Fax (27) 345-279 Tárgy: Kérelem lakásfenntartási támogatás megállapításához A

Részletesebben

2. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai:

2. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai: Kérelem beiskolázási támogatás megállapításához (benyújtható minden évben augusztus 1. - november 30. között, addig a tanévig, amelyben a gyermek a 21. életévét betölti!) 1. Személyes adatok Név: Születési

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.26.) számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Ófehértó Községi Önkormányzat

Részletesebben

NORMATÍV KEDVEZMÉNYEN FELÜLI RÁSZORULTSÁGI ALAPÚ TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYT IGÉNYLŐ ADATLAP ( ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNY TANULÓJA ESETÉN)

NORMATÍV KEDVEZMÉNYEN FELÜLI RÁSZORULTSÁGI ALAPÚ TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYT IGÉNYLŐ ADATLAP ( ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNY TANULÓJA ESETÉN) Hatályos 2011. február 1. napjától a 6/2006. (II.24.) Ö.r. 4.számú melléklete -1- Az igénylő adatlapot az intézmény vezetőjének kell benyújtani NORMATÍV KEDVEZMÉNYEN FELÜLI RÁSZORULTSÁGI ALAPÚ TÉRÍTÉSI

Részletesebben