SZONTAGH PÁL igazgató

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZONTAGH PÁL igazgató"

Átírás

1 FÉLÉVI BESZÁMOLÓ 2012/2013 I. FÉLÉV KÉSZÍTETTE: SZONTAGH PÁL igazgató

2 VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA BESZÁMOLÓJA 2012/2013 I. FÉLÉV 2 Napról napra, lépcsőről lépcsőre megyek majd tovább ezen a különös úton... felfelé, vagy lefelé vezet ez a lépcső? Ezt nem tudom. De nem állok meg. (Márai Sándor) 1. SZEMÉLYI FELTÉTELEK 1.1. Iskolavezetés A törvényi változásoknak megfelelően változik az iskolavezetés feladat- és hatásköre is. Mivel ebben egyelőre sok a bizonytalanság (az igazgatónak sincs új munkaköri leírása) általában csak a szokásjog igazít el a mindennapokban. Iskolánk szervezeti és működési szabályzatát március 31-ig kell elkészíteni. Az I. félévben a 2009-es SZMSZ szerint az igazgatóhelyettesek feladatkör a következőképpen alakul: Szabóné Szél Julianna általános igazgatóhelyettes: évfolyam szakmai munkájának irányítása - Tanórán kívüli foglalkozások munkájának irányítása - Helyettesítések elrendelése - Nyolcadik osztályosok továbbtanulása - Kirándulások, táborok, rendezvények, erdei iskolák koordinálása - Iskolai drogmegelőzés koordinálása - Etnikai foglalkozások megszervezése - Naplóellenőrzés az 5-8 évfolyamon Léhnert Béláné második igazgatóhelyettes: évfolyam szakmai munkájának irányítása - Napközi otthon szakmai munkájának irányítása - Első osztályosok beiskolázása - Statisztikák elkészítése - Tankönyvrendelés koordinálása - Naplóellenőrzés az 1-4. évfolyamon - Gyermekvédelmi ügyek - Fejlesztő foglalkozások megszervezése 1.2. Munkaközösség-vezetők Munkaközösség neve Alsós I. (reál) Alsós II. (humán) Napközis Humán (magyar, történelem, könyvtár) Reál I. (matematika, fizika, kémia, informatika, technika) Reál II. (biológia, földrajz, fizika) Fejlesztő Munkaközösség-vezető Mészárosné Brezina Csilla Bozsics Zsanett Pakodiné Tóth Gabriella Farkasné Gömöri Rita Sipeki Ágnes Fleck Zsófia Nagy Zsuzsanna

3 VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA BESZÁMOLÓJA 2012/2013 I. FÉLÉV 3 Testnevelés és sport Művészeti (ének-zene, rajz) Idegen nyelvi (angol, német, olasz) Osztályfőnöki Borka Gábor Farkas Géza Borkáné Zord Andrea Szilvay Gáborné Kerületi munkaközösség-vezetői megbízatást lát el: Nékám Róbertné (művészeti), Gosztonyi László (történelem), Borka Gábor (testnevelés). Továbbra is Lukácsi István a kerületi technika tantárgygondozó január 1-jétől a törvényi változásoknak megfelelően a munkaközösségek számát tízre kellett csökkenteni. A Fejlesztő és az Osztályfőnöki munkaközösség összeolvadásából létrejött a Nevelési munkaközösség, amely Szilvay Gábornét választotta vezetőjének Távozó és új kollégák Nyugállományba vonulása miatt távozott intézményünkből Stefán Tiborné fejlesztő pedagógus és dr. Tarr Károlyné tanító. Közös megegyezéssel távozott Balla Péter napközis nevelő, lejárt szerződését nem hosszabbítottam meg Vargáné Asztalos Márta napközis nevelőnek. A megüresedett álláshelyekre kinevezem Kukucska Lívia és Filep Mária kollégákat. Bajnokné Vincze Orsolya helyettesítésére határozott időre felvettem Tóth Krisztina nyelv- és beszédfejlesztő pedagógust. A Képviselőtestület döntése alapján 1 takarítói és 1 szabadidő-szervezői többlet álláshelyet kaptunk. Előbbire felvettem Kraisellné Drozd Juliannát, utóbbira a megszűnt Práter Általános Iskolából áthelyezéssel Harangi Lászlót. Az eddig belső helyettesítéssel ellátott üres álláshelyre osztott munkaidős kertész-portásként alkalmaztam Szili Sándort. Hallerné Simon Eszter és Nagyné Höchst Ágnes GYES-en lévő kolléganők helyettesítésére szerződéssel továbbra is alkalmazom Uttry Orsolya és Bányai Csaba kollégákat. Hallerné január 26-ával távozik intézményünkből, így Uttry Orsolya határozatlan idejű kinevezést kapott. A kisgyermeke nevelése miatt távol lévő Szabó Katalin helyettesítését belső helyettesítéssel látjuk el. A házastársa külszolgálata miatt fizetés nélküli szabadságot kapott Györgyné Szabó Ildikó pótlását részben Bite Zsolt könyvtáros asszisztens határozott idejű alkalmazásával, részben december 31-ig - közcélú foglalkoztatással (Sebők Anett) látjuk el január 3-ától Györgyné tartós helyettesítését Nékám Róbert látja el. Tihanyi Renáta 2013-ban kisgyermeknek adott életet, helyettesítésére álláspályázatot írtunk ki, a helyettes kolléga kinevezése folyamatban van. Munkánkat segítette még két közcélú foglalkoztatott pedagógus asszisztens: Orbán Katalin és Balatoni Lászlóné. Előbbi decemberében pedagógiai asszisztensi kinevezést kapott, utóbbi munkaszerződése december 31-én lejárt. GYES-ről tért vissza Barta Edit, Lehoczki Lászlóné, Ritter Márta és Dombi-Szabó Márta. Kisgyermeke nevelése miatt kapott fizetés nélküli szabadsága októberben jár le Pozsonyi Katalinnak, ő második gyermekével várandós, veszélyeztetett terhes január 1-jétől a vagyonműködtetési dolgozókat a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ, a pedagógus és NOS dolgozókat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ foglalkoztatja tovább. Az együttműködés új formái kialakulóban vannak.

4 VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA BESZÁMOLÓJA 2012/2013 I. FÉLÉV 4 2. TÁRGYI FELTÉTELEK 2.1. Épület karbantartása Az idei nyáron jelentős önkormányzati beruházások nem történtek az iskolában. Karbantartóink a nyári állagmegőrző karbantartást elvégezték, az igazgatói irodát és a sérült lábazatokat kifestették, takarítóink az ablakokat megtisztították. Sajnos ben is igaz volt, hogy költségvetésünk az alapvető karbantartási munkálatok forrását sem biztosítja. Sajnos nem javult a helyzet a lassan életveszélyessé váló kerítésszakaszok javítása terén sem. A Vajda Péter utcai szakaszon az elkorrodált, balesetveszélyes kerítésszakaszok mielőbbi cseréje szükséges. Oktatástechnikusunk elkészítette a számítógép által vezérelt iskolai dallamcsengő rendszert, amely a megbízhatatlan és gyakran meghibásodó hagyományos csengetőórát váltotta fel. Az épület karbantartását, szükség és lehetőség szerinti felújítását január 1-től a JIK látja el, reméljük, az iskola illetékeseit bevonják majd tervező munkájukba Sportudvar A Józsefvárosi Önkormányzat és a Ferencvárosi Torna Club együttműködésének köszönhetően szeptemberében elkezdődtek majd októberére leálltak. Jelenlegi ismereteink szerint márciusára várhatóan befejeződnek a sportudvar fölé állítható téli sportsátor kivitelezési munkálatai. A tervek szerint óráig az iskola, óráig az FTC, óráig és hétvégén az üzemeltető használhatná a létesítményt Iroda, adminisztráció feltételeinek javítása A tanuló- és pedagógus-nyilvántartásban maradéktalanul bevezetésre került a Közoktatási Információs Rendszer (www.kir.hu). A munkaügyi és étkeztetési nyilvántartást továbbra is jól bevált eddigi szoftvereinkkel végezzük. Folyamatosan rögzítjük az adatokat a FOK Kht. tanügy-igazgatási szoftverébe. A leltározáshoz használt SÁFÁR program alapján készített leltárnyilvántartást a Németh László Általános Iskola kezeli, néhol nem kerültek átvezetésre az általunk jelzett hibás tételek illetve selejtezések. Az elavult és a pillanatnyi helyzetet csak részben tükröző nyilvántartásból nem kis nehézségek árán az állami átvétellel kapcsolatos átadás-átvételi dokumentumok határidőre elkészültek Taneszközök, szemléltető eszközök beszerzése A Magyar Olimpiai Bizottság Sportiskolai Program közoktatási sportiskolai módszertani központ-pályázatán nyert keret lehetőséget teremtett testnevelés-szertárunk állományának további korszerűsítésére. A második ütemmel elszámoltunk, a támogatás harmadik ütemének elszámolása folyamatban van. A technika munkaközösség eszközszükségletének finanszírozása normatív alapon történt, az összeget a reál I. és az alsós II. munkaközösség között osztottuk fel.

5 VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA BESZÁMOLÓJA 2012/2013 I. FÉLÉV 5 Ezeken túl eszközbeszerzést a szűkös költségvetési keretek miatt továbbra is csak pályázati forrásokból tudunk finanszírozni. Az idei évben erre az esélyegyenlőségi pályázat és az informatikai pályázat keretében volt lehetőség. A Vizuál-Power Kft. felajánlásából iskolánk két vetítővászonnal és 5 demonstrációs táblával lett gazdagabb. Köszönet érte! 1.4. Munka- és tűzvédelem Felhívom a Kollégák figyelmét a tűz- és munkavédelmi szabályzatban foglaltak maradéktalan és pontos betartására. Az tűz- és munkavédelmi felelős feladatát egyelőre továbbra is a Konifó Kft. látja el. A tűz- és munkavédelmi oktatáson valamint a munkaegészségügyi vizsgálaton való részvétel mindenkinek kötelező Iskolabusz A Józsefvárosi Önkormányzat határozatával iskolabusz indításáról határozott a Százados úti lakótelep és a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola között a 2008/2009-es tanévtől. A szolgáltatás a 2012/2013-as tanévben is folyamatos. A vonatkozó képviselőtestületi határozat és a TÁMOP pályázatban vállalt fenntartási kötelezettség alapján a szolgáltatás jövője biztosított. A szolgáltatásra évre szerződést kötöttem a Bumbi-busz Kft-vel, a buszon a tanulók pedagógiai felügyeletét reggelenként a pedagógus asszisztens, délutánonként a szabadidőszervező látja el ra az önkormányzat ugyancsak a Bumbi-busz Kft-vel kötött szerződést. 2. NEVELÉSI-OKTATÁSI FELADATOK TERVEZÉSE 3.1. A tanév kiemelt feladatai Szövegértési és alapvető matematikai képességek fejlesztése, korszerű mérésmetodikai eszközök alkalmazása Nagy öröm, hogy évről évre az országos átlagot meghaladó eredményeket érünk el a kompetencia-méréseken, sőt nemegyszer a fővárosi átlagot is meghaladták a tanulók méréseredményei de ez nem tehet megelégedetté vagy elbizakodottá bennünket. A szövegértés, az alapvető matematikai képességek, az újszerű feladattípusok gyakoroltatása, hangsúlyozása mindannyiunkra feladatot ró. Bíztató jel, hogy tanítványaink az Apáczai Kiadó szövegértési felmérésén is szinte minden évfolyamon meghaladták a fővárosi átlagot. Egészségtudatos, környezetbarát nevelés Ökoiskolaként kiemelt figyelmet fordítunk a természeti környezet megismerésére és megőrzésére. A drog és egyéb szenvedélyek elleni felvilágosítás egyre fontosabb része az iskolai nevelésnek. Az osztályfőnöki órák tanmenetébe épüljön be a káros szenvedélyek elleni fellépés. Sajnos a szelektív hulladékgyűjtés szolgáltató híján akadozik, erről egyeztetnünk kell a JIK illetékeseivel.

6 VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA BESZÁMOLÓJA 2012/2013 I. FÉLÉV 6 Zene 50 projekt 2013-ban ünnepeljük az iskola alapkő-letételének 100., a zene tagozat megalapításának 50. évfordulóját. Ebből az alkalomból akadályversennyel, kiállításokkal, projektnappal és ünnepi előadásokkal emlékezünk. Az I. félévben 50 év 50 perc zene címmel zenehallgatással összekötött vetélkedő, zenés akadályverseny, rendkívüli énekórák (Bolyki Brothers, Vasas Művészegyüttes) és színházlátogatások (MÜPA, Operettszínház, Magyar Állami Operaház) zajlottak a projekt keretein belül. Olimpiai projekt Sportiskolaként különösen nagy jelentősége van a londoni olimpia nevelő és motiváló erejének kihasználásának. Éppen ezért szeptemberben utcai futóversennyel egybekötött családi sportnapot, majd kétnapos olimpiai projektet szerveztünk az iskolában. A Vajdalimpia vetélkedőin, a házi bajnokságokon, az olimpiai projektnapokon és a futóversenyen az iskola minden tanulója részt vett. Rendkívüli alkalmakat jelentettek olimpikonjaink, Szilágyi Áron, Kiss Gergely és Tóth Dávid látogatásai és élménybeszámolói az iskolában. Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése Idén két nemzetközi pályázat keretében nyílik mód az idegen nyelvek intenzív használatára. A tanév folyamán Zekiye Öztürk személyében idegen nyelvi pedagógus asszisztenst fogadunk a Tempus alapítvány segítségével, valamint továbbra is részt veszünk egy háromoldalú Comenius projektben szlovéniai és németországi testvériskolákkal. Az I. félévben 16 diák és 4 pedagógus látogatott Mariborba. A II. félévben egy kisebb létszámú küldöttség utazik Németországba, majd júniusban mi látjuk vendégül szlovén és német partnereinket. Ezen kívül meghívást kaptunk egy isztambuli művészeti fesztiválra is, ahol az iskola alapítványának támogatásával 10 gyerek és 2 felnőtt képviselheti iskolánkat. Tanulásmódszertan A tanév kiemelt feladata a tanulás-módszertani ismeretek elmélyítése úgy a tanulókban mint a pedagógusokban. Ennek érdekében belső képzéseket és szupervíziókat tartottunk valamint igyekszünk olyan iskolai programokat szervezni, amelyek segítik a tanulókat a hatékony és eredményes tanulásban Tanulmányi munka szervezése Az iskola továbbra is ciklusi órarenddel dolgozik. Az önkormányzat által elfogadott óraterv alapján az órarendek az első tanítási naptól már készen vannak, a II. félévben szükséges módosításuk megtörtént. A tehetséggondozás feladatát továbbra is kiemelten kezeljük. Hagyományos szaktárgyi, kézműves (rajz), vöröskeresztes és önismereti szakköreink mellett a diáksportkörök és az énekkar is folytatja munkáját.

7 VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA BESZÁMOLÓJA 2012/2013 I. FÉLÉV 7 Foglalkozás megnevezése Résztvevők köre Vezető pedagógus neve Foglalkozás időpontja Labdarúgó edzés 1-4 évfolyam Hétfő Szerda Labdarúgó edzés 5-6. évfolyam Bányai Csaba Szerda Kosárlabda edzés Foto szakkör Video szakkör 5-8. évfolyam 6., 7., 8. évfolyam Bite Zsolt Hétfő Kedd Csütörtök Rekreáció 5. z Bódis Csaba Péntek Floorball edzés Floorball edzés Floorball edzés-lány Floorball edzés-fiú Sportkör Sportkör Angol Comenius szakkör Angol nyelvvizsga előkészítő 1-2. évfolyam 5-8. évfolyam 5-8. évfolyam 5-8. évfolyam 4. s 2.s Felső tagozat 7-8. évfolyam Borka Gábor Borkáné Zord Andrea Kedd Kedd Csütörtök Csütörtök Kedd Csütörtök Szerda Kedd Művészetterápia 5. s Bozsics Zsanett Kedd Énekkar 4-8 évfolyam Farkas Géza Kedd Csütörtök Kisénekkar Furulya foglalkozás 3. z 1. z, 3. z Farkasné Gömöri Rita Szerda 6. óra Kedd 5. óra Elsősegély szakkör évfolyam Fleck Zsófia Péntek Internet szakkör 6., 7., 8. évfolyam 6., 7., 8. évfolyam Frank Sándor Hétfő Kedd Történelem szakkör Magyar szakkör 6. z 6. évfolyam Gosztonyi László Szerda Kedd Sportkör 1. t Kneip-Bogdán Eszter Szerda Rajzszakkör 1-8. évfolyam Nékám Róbertné Szerda Sportkör Szivacskézilabda Sportkör Szivacskézilabda 1. s 3.s, 3.z, 3.t, 4.z 3. s 1. s, 1. t, 2. z Palkó Orsolya Hétfő Hétfő Szerda Szerda Olasz szakkör 5. s Pataki J. Emese Hétfő Sportkör 4. t Pongrácz Mariann Csütörtök Kiskórus Furulya szakkör 2. z 2. z, 4.z Rakolcza Judit A hétfő 6. óra B csütörtök 6. óra Hétfő Önismereti szakkör 4. t, 6. t, 6. z Szabóné Szél Julianna Kedd Floorball edzés Floorball edzés 4. s 2.s, 3.t, 3.z, 4.t, 4.z Szakmáry Zoltán Kedd, csüt Kedd, csüt

8 VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA BESZÁMOLÓJA 2012/2013 I. FÉLÉV 8 Sportkör 2. t Kedd Kémia szakkör 8. évfolyam Szász Kinga Kedd Felvételi előkészítő- magyar 8. évfolyam Szilvay Gáborné Csütörtök ÖKO szakkör 3. t Tabajdi Ágnes Szerda 6. óra Önismereti szakkör 4.t, 6. t, 6. z Takács Leonóra Kedd Német szakkör 4.s, 4. t, 5. s, 5. t, 6. t Tolnai Tünde A csütörtök 6. óra B szerda 6. óra Kosárlabda edzés 1-4. osztály FTC Hétfő, szerda Rekreáció 1-2. évfolyam 3-4. évfolyam 5-8. évfolyam Testnevelők A/péntek (kiv:szept,febr) B/péntek (kiv:szept,febr) Péntek (szept, febr) Sikerült fenntartanunk a hagyományosan kiemelkedő szereplésünket a kerületi, fővárosi és országos szintű tanulmányi, művészeti és sport versenyeken. Bár a versenyszezon csak ezután kezdődik, eddig az alábbi tanulmányi, művészeti és sport eredményekről számolhatunk be: Verseny szintje Kerületi Regionális/fővárosi Országos Tanulmányi és művészeti verseny 2 kiemelt arany 3 arany 5 ezüst 4 bronz Sportverseny 23 arany 19 ezüst 19 bronz 5 arany 2 ezüst 2 bronz 2 arany 2 ezüst Nem szabad elfeledkeznünk a gyengébb eredményt elérőkről, az önhibájukból, vagy azon kívül lemaradókról sem. Minden évfolyamon minden tantárgyból lehetőséget kell biztosítani korrepetálásra, felzárkóztatásra. A Józsefvárosi Pedagógiai Szolgálat szakvéleményével rendelkező tanulóknak évfolyamonként 1-1 matematikai és magyar többlet korrepetálási órát biztosított a fenntartó. A fejlesztő pedagógusok és a szaktanárok között az eddigieknél intenzívebb együttműködés szükséges. Ennek érdekében kialakítottuk a fejlesztések új rendjét, mely a két tanítós modellt ötvözi az egyéni fejlesztéssel.

9 VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA BESZÁMOLÓJA 2012/2013 I. FÉLÉV 9 A törvényi változásokból következően megszerveztük a mindennapos testmozgást a zenei osztályosoknak is. A három órarendi testnevelés órán túl az elsősök 1 néptánc és 1 rekreációs foglalkozáson, az ötödikesek 2 rekreációs foglalkozáson vesznek részt hetente Képességkibontakoztatás, integrált nevelés A képesség-kibontakoztató pedagógiai felkészítés egyik legfőbb célja, hogy a tanulók szociokulturális háttere miatt otthonukban nem biztosított fejlesztést megvalósítsa. A törzsanyag jobb megértését, a tanultak belsővé tételét, elmélyítését célzó foglalkozások alkalmasak arra, hogy a foglalkozásokon részt vevő tanulók ne maradjanak le társaiktól, s így ne váljanak kedvetlenné, érdektelenné az iskolai munkában. A képesség-kibontakoztató program keretében kapnak lehetőséget a tanulók arra is, hogy eljussanak kiállításra, múzeumba, színházba. Ugyancsak nagyon fontos az egészségtelen környezetben élő tanulók egészséges életmódra nevelésében a rendszeres testmozgás lehetőségének biztosítása. Célunk az alkalmazott, kézzel fogható ismeretszerzés lehetőségének fejlesztése, ezért a képesség-kibontakoztató normatíva dologi keretéből szemléltető eszközök beszerzésére nyílik lehetőség. A leszakadó rétegek segítése, a hátrányos helyzetű tanulók támogatása kiemelt cél tehát, ez a tevékenység ugyanakkor soha nem jelenthet olyan engedékenységet a devianciákkal szemben, ami a többi tanuló érdekeit sérti Nemzeti, etnikai kisebbségi nevelés Iskolánk tanuló-összetételét és szociokulturális környezetét ismerve alapvetően igaznak tartom a roma származású pedagógus, Bogdán Péter szavait: A romák problémáit és ez messzemenőkig vonatkozik az őket érintő pedagógiai módszerekre is akkor lehet hatékonyan kezelni, ha nem a kulturális másságunkat, hanem az emberi azonosságainkat hangsúlyozzák. Ebből a szempontból lesz egyértelmű a többségi társadalom számára, hogy az ún. cigánykérdés nem cigány, hanem szociális jellegű probléma. Ezzel a kiindulási alappal a velünk szemben megnyilvánuló, az etnicitást kiemelő előítéletek élét is tompítani lehet Pedagógiai Programunk alapján iskolánk biztosítja a cigány tanulók számára a cigányság kulturális értékeinek megismerését, történelméről, irodalmáról, képzőművészetéről, hagyományairól szóló ismeretek oktatását. Az iskola tanulói összetétele és társadalmi környezete miatt kiemelten fontosnak tartom a roma kultúra és történelem megismertetését úgy a roma etnikumhoz tartozó, mint a többségi társadalomhoz tartozó tanulók számára. Mindez a pedagógia eszközeivel segíti a cigányság integrációját. A cigány kisebbségi oktatás alapvető tartalmait a 32/1997 (XI.5.) MKM rendelet alapján határozzuk meg. A népismereti és kulturális tartalmak nem elkülönítetten, hanem az adott műveltségterület szerves részeként jelennek meg, feldolgozásuk magyar nyelv és irodalom, természetismeret, rajz, technika, ének-zene valamint osztályfőnöki órákon történik. Az osztályfőnöki tevékenységben kiemelt figyelmet kell fordítanunk arra, hogy a beszélgetések és ismeretterjesztő anyagok által elősegítsük a diákok szemléletváltozását a másság iránt, a roma kultúra, történelem és hagyományok bemutatásával csökkentsük a cigánysággal szembeni előítéleteket, erősítsük a roma fiatalok pozitív identitástudatának kialakítását,

10 VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA BESZÁMOLÓJA 2012/2013 I. FÉLÉV 10 ösztönözzük továbbtanulásukat. Különös hangsúlyt fektetünk a cigány és nem cigány emberek közti párbeszéd kezdeményezésére. Ennek érdekében heti egy óra időtartamban bevezettük a Beszélgetőkör elnevezésű, szociális és kommunikációs fejlesztést szolgáló foglalkozást. November tanítványaink részt vehettek a Találkozópont elnevezésű rendezvénysorozaton és a SYMA csarnokban megrendezett Tolerancia napon is Táborok, erdei iskolák, tanulmányi kirándulások Az iskolai nevelő-oktató munka nagyon fontos területe az erdei iskolai foglalkozások szervezése. A magyarkúti erdei iskola mellett Mindszentkállán és Káptalanfüreden is szervezünk ilyen foglalkozásokat. Az idei évben lehetőség nyílt a Nemzeti Üdülési Alapítványnál ú.n. Erzsébet-táborra pályázni. A hetedik évfolyamosok osztályfőnökei sikeres pályázatot nyújtottak be, így ők október 1-4-ig Vajtán táborozhattak a gyerekekkel. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a tanulmányi kirándulásokat központilag nem szervezzük meg. Az időpontról és a helyszínről a lehetőségek függvényében az osztályfőnökök a betanító szaktanárokkal és az iskolavezetéssel egyeztetve önállóan dönthetnek. Az I. félévben az alábbi helyszíneken jártak tanulóink: Vácrátót, Veresegyház, Pomáz, Vác, Margitsziget, Népliget, Orczy park, Vajtó Planetárium, MÜPA, Operettszínház, Opera, Bábszínház, Aréna mozi, Nemzeti Múzeum, Természettudományi Múzeum, FSZEK 3.6. Iskolai ünnepélyek, emléknapok Tanévnyitó ünnepély Zene Világnapja az 50 perc zenefolyam beindítása Állatok Világnapja kisállat-bemutató és előadás a felelős állattartásról Az aradi vértanúk emléknapja kerületi megemlékezés a Kerepesi Temetőben Az 1956-os forradalom ünnepe 3.7. Iskolai rendezvények A nagy, egész iskolát megmozgató emléknapokon túl fontosak a különböző iskolai szabadidős rendezvények is. Fussunk neki! Tisztviselőtelepi Vajda-futás és családi sportnapok Mikulás ünnepség az alsó tagozatosoknak Karácsonyi Hangulatkeltés a Rezső téri templomban Osztálykarácsonyok 3.8. Gyermekvédelmi feladatok Sajnos továbbra is az egyik legtöbb munkát adó feladatunk. Az étkezési és tankönyvtámogatások elosztásán túl folyamatos kapcsolatra kell törekednünk a rászoruló,

11 VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA BESZÁMOLÓJA 2012/2013 I. FÉLÉV 11 anyagi vagy morális peremhelyzetben élő családokkal. Sajnos ez nemcsak lelkileg embert próbáló feladat, de nem egy esetben fizikailag is veszélyes. A tanév elején az osztályfőnököknek fel kell mérniük az osztályukba járó veszélyeztetett gyerekek számát, majd a gyermekvédelmi felelőssel együtt meg kell próbálniuk segíteni ezeken a tanulókon. Bár a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Családtámogatási Irodával történt egyezség alapján továbbra is kérhető, igényelhető étkezéstérítési támogatás azoknak a gyermekeknek a részére, akik családja az egy főre eső jövedelem alapján nem jogosult RGYKre, de az egy főre eső jövedelem családos esetén ,- Ft, ill. egyedülálló szülő esetén ,- Ft alatt van, mégsem merült fel erre vonatkozó igény. Örülünk, hogy már mind a nyolc évfolyamon tanuló, RGYK-ben részesülő tanulók ingyenesen étkezhetnek. Felső tagozaton a jogosult tanulók kb. 91 %-a él ezzel a lehetőséggel. Már jóval kevesebb esetben, de még néha gondot jelent a RGYK kapcsán járó kedvezmények jogfolytonosságának biztosítása. Továbbra is rendszeres a szülők tájékoztatása, ügyintézésre történő figyelmeztetés. Az erdei iskolai és nyári tábori támogatások részletes igénylése tavasszal megtörtént, az igényelt összeget megkaptuk. Az erdei iskolai támogatásokat (előző tanév II. félév és ennek a tanévnek I. félévére igényelt becsült - összeget) visszamenőleg, ill. aktuálisan osztottuk ki, mivel ez a pénzösszeg a nyári időszakban kerül iskolánk számlájára. A Káptalanfüreden üdülők már a támogatott összeggel tudtak befizetni. Két alkalommal történt elszámolás. Szeptember 30-ig a január 1. és augusztus 31. között lezajlott erdei iskolák és nyári táborok támogatásaival, november 31-ig pedig a 2012/2013. tanév I. félév erdei iskoláinak támogatásával számoltunk el, ill. ekkor történt a végelszámolás is. Így ,- Ft visszautalását kértük a Gazdasági Irodától. Összesen 17 osztály és három nyári turnus részesült támogatásban. Sajnos, a normatív támogatás erdei iskolában, nyári táborban történő igénybevételének még mindig nincs meg a jogi háttere. Az Önkormányzat ebben a tanévben is kiegészítette a normatív támogatásban részesülő tanulók tankönyvcsomagjainak árát. Az igényelt ,- Ft-helyett csak ,- Ft került átutalásra. Ez megnehezítette a kötelező könyvtárfejlesztést. A könyvtári példányok megrendelése még júniusban megtörtént, azok lemondására, átcsoportosítására már nem volt lehetőség. Az intézmény saját költségvetésének terhére sikerült csak ezt a problémát rendezni. A törvényi szabályozás az elmúlt időszakban több ponton módosult, és egyértelműen szigorodott, már ami az igazolatlan hiányzásokkal kapcsolatos intézkedéseket érinti. Hallani lehetetett ugyan olyan véleményeket, hogy korábban a családi pótlék felfüggesztése illetve eseti gondnok bevonásával történő természetbeni felhasználása, meghozta a kívánt eredményt. Most mégis az új rendelkezések azt mutatják, közel sem volt olyan eredményes, mint ahogyan azt előre jelezték. A változás, amely egyértelmű szigorítás, abban áll, hogy megszűnik a felfüggesztés, helyette életbe lép a szüneteltetés. Azaz a családi pótlékot nem kell családtámogatási folyószámlán gyűjteni, visszamenőleges kifizetésére ismételt iskolába járás esetén sem kerül sor. Az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének időtartama alatt a rászoruló, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek sem kapják meg a jelenleg természetben nyújtott ellátást. A szüneteltetés megszüntetését a jegyzőnek akkor kell kezdeményezni, ha a gyermek igazolatlan hiányzásai az öt kötelező tanórai foglalkozást nem haladják meg. Ez enyhítést jelent a korábbiakhoz képest, mert akkor a felfüggesztés megszüntetésére csak akkor kerülhetett sor, ha a gyermek egyáltalán nem hiányzott.

12 VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA BESZÁMOLÓJA 2012/2013 I. FÉLÉV 12 Ugyancsak változott az igazolatlan hiányzások kapcsán a jelzési kötelezettség. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz órát, az iskola igazgatója a kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot értesíti. Harminc óra igazolatlan hiányzás esetén az iskola tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, továbbá ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke tanköteles tanuló esetén harminc óra. Amennyiben az igazolatlan hiányzások száma tovább emelkedik és eléri, az ötven órát, értesíteni kell a tanuló tényleges tartózkodás helye szerint illetékes jegyzőt és a kormányhivatal oktatási osztályát. A szülői értesítés továbbra is érvényben van. Egy és kilenc óra közötti igazolatlan mulasztás esetén a szülőt, gondviselőt tájékoztatjuk. A gyermekvédelmi feladatokat ebben a tanévben is két kolléga látja el 50-50%-os állásban. Szalontai Sándorné felel az étkezés- és tankönyv-támogatásért, a hátrányos helyzetű tanulók nyilvántartásáért, Papp Lászlóné feladata a mulasztások adminisztrációja és a családgondozás. Különös figyelmet kell fordítanunk a 16. életévüket betöltő tanulókra, hiszen nekik tankötelezettségük a 16. születésnapjukon megszűnik Pályaválasztás, továbbtanulás Idén is a pályaválasztási felelős kezében futnak össze a középiskolák ajánlatai, valamint a KIFIR rendszer tudnivalói. Előreláthatólag a beiskolázás 2012/2013-ban sem lesz könnyebb, mint tavaly volt. Hagyományosan iskolánkba hívtuk azoknak a középiskoláknak a képviselőit, amelyek iránt a legnagyobb az érdeklődés. Tanítványaink részt vettek a Munkaügyi Központ továbbtanulási börzéjén és más, pályaorientációs rendezvényeken is Törvényi változások A szeptemberétől folyamatosan életbe lépő új változások miatt számos intézményi dokumentum aktualizálásra szorul. Ezek: Házirend Szervezeti és Működési Szabályzat Pedagógiai Program Helyi Tanterv Aktualizálásuk a jogszabályi változásokkal szinkronban folyamatos. 4. PEDAGÓGUSKÉPZÉS ÉS -TOVÁBBKÉPZÉS 4.1. Pedagógusképzés Intézményünk továbbra is aktívan részt vesz a közép- és felsőfokú pedagógusképzésben külső gyakorlóhelyként. Új típusú felsőoktatási gyakorlóhely referencia-intézményként idén is fogadtunk mesterképzésben részt vevő rezidenst Gede Emese személyében, mentora: Farkasné Gömöri Rita. Folytatta iskolai gyakorlatát Csonka Brigitta tanítójelölt, mentora:

13 VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA BESZÁMOLÓJA 2012/2013 I. FÉLÉV 13 Rakolcza Judit. A Raoul Wallenberg Középiskolából is érkeztek csoportok, szakvezetésüket Kukucska Lívia, Filep Mária, Oravecz Krisztina és Papp Lászlóné vállalta Pedagógus továbbképzés A pedagógus-továbbképzésben továbbra is a kötelező továbbképzésekben való részvétel, az iskola pedagógiai programjához való igazodás, az intézmény speciális igényei és a pedagógusok érdeklődése a képzések kiválasztásának szempontjai. Az intézményi továbbképzési terv alapján folytat felsőfokú tanulmányokat Palkó Orsolya (Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga). Állami finanszírozásban tanul matematika szakos mesterképzésben Sipeki Ágnes, önköltséges alapon folytat felsőfokú tanulmányokat Frank Sándor (nevelőtanár) és Hata Andrea (fejlesztőpedagógia). Folytatódtak és októberben befejeződtek a TÁMOP pályázat által előírt továbbképzések. Az IPR-pályázat keretében 12 fő vett részt konfliktuskezelési tréningen a tanév során. 5. MUNKAREND, A TANÉV HELYI RENDJE 5.1. Osztályba sorolás, napközi Létszámadatok szeptember 3-án: Osztály Létszám Kettőnek számít* Számított létszám HHH* HHH arány 1s t z s t z s t z s t z s t z t z a t z t z

14 VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA BESZÁMOLÓJA 2012/2013 I. FÉLÉV 14 Az előzetes felmérések szerint 12 alsós és 4 felsős napközis csoportot indítottunk. A csoportokat a délutáni együttes sportkörök, kézműves foglalkozások figyelembe vételével kell kialakítani. A felsős tanulószobákat az alsós napközihez hasonlóan óráig szervezzük meg, így biztosítva az egész napos iskolai foglalkoztatást Ügyeleti rend Hajnali ügyeletet reggel 6.45-től az alsós pedagógusok látnak el külön beosztás szerint. Összevont esti ügyelet napközis tanulóknak ig biztosított, amit a napközis pedagógusok látnak el külön beosztás szerint. A folyosókon a pedagógus kollégák ügyeletet látnak el. A folyosóügyelet fél 8-kor kezdődik és minden tanóra közti szünetre érvényes. III. emelet Déli szárny 1 fő III. emelet Északi szárny 1 fő II. emelet 2 fő I. emelet 2 fő Földszint - Porta 1 fő Földszint - Könyvtár 1 fő Alagsor- Büfé 1 fő Alagsor -Ebédlő, tornatermi öltöző 1 fő A hiányzó pedagógus ügyeletét a helyettesítő kolléga köteles ellátni. Az ügyeleti beosztáson csak az igazgató vagy helyettesei engedélyével lehet változtatni. A kollégák ügyeletesi munkáját az osztályfőnökök beosztása alapján tanulóügyelet is segíti. Az iskolában reggel 7-től délután ig folyamatos vezetői ügyelet működik. A vezetők ügyeleti beosztását az alábbi táblázat tartalmazza. Vezetői ügyelet HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK páratlan héten Léhnertné Léhnertné Szabóné Szabóné Léhnertné páros héten Szabóné Szabóné Szontagh Szontagh Léhnertné Szontagh 5.3. Külső partnerekkel való kapcsolattartás rendje Az osztályfőnökök és a szaktanárok a szülőkkel a fogadóórákon és a szülői értekezleteken tartják a kapcsolatot. Ezen túl szükségessé válhat az eseti kapcsolatfelvétel: itt maximális rugalmasságra van szükség a részünkről, ha a szülőket meg akarjuk nyerni az iskola ügyének. A fogadóórákon való részvétel előzetes bejelentkezéshez kötött, a kollégák ciklusi órarendjében 1 órát szülői fogadóórának tartanak fenn. A fogadóórák időpontja honlapunkon megtalálható.

15 VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA BESZÁMOLÓJA 2012/2013 I. FÉLÉV 15 Egyre kevésbé látogatott, de mégis megőrzendő hagyomány a nyílt nap is. Az első félévben nyílt hetet szerveztünk, melyen hétfőn az 1. és 5., kedden a 2. és 6., csütörtökön a 3. és 7., pénteken a 4. és 8. osztályok órái voltak látogathatók. A második félévben a leendő elsősöknek rendezünk nyílt napot. Iskolánk facebook oldaláról álljon itt ezekről pár bejegyzés: Tegnap nyílt nap volt az iskolában és betekintést nyerhettem abba, hogy mi is történik ott, ahova az én lányom jár, történetes itt a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskolában. Ezúton szeretném megköszönni azt, hogy ebben az iskolában a gyermekemnek türelmes, nagyszerű és tiszteletreméltó tanárai, nevelői és mesterei vannak. Mikor annak idején gondolkodtunk, hogy melyik iskolát válasszuk és elmentünk egy iskolabörzére, ahol rengeteg kerületi iskola képviselte magát, már akkor is ennél az iskolánál időztünk a legtöbbet és éreztük, hogy ez a legmegfelelőbb hely, ahova járhat a gyermekem. A nehézségeink ellenére is úgy gondolom, hogy ennek az iskolának a vezetése és a tanárai tiszteletre méltó elhivatottsággal igyekeznek a rájuk bízott gyerekekben felkelteni az érdeklődést az igazi és értékes dolgok iránt s hogy ebben az iskolában olyan munkájukat végző emberek dolgoznak, akik valóban hivatásuknak tekintik a munkájukat, s akik egy életen át... (5.z osztályos) A mai napot a nagyobbik fiam nyílt napján töltöttem. Talán mondanom sem kell,hogy nem csalódtam!:)hihetetlen látni,hogy a gyerekek milyen nyugodtak,kiegyensúlyozottak,mennyire szeretik Csilla nénit!és úgy gondolom nem ok nélkül!ismét köszönettel tartozom! (4.z osztályos) Nekem mint újonnan Pestre és ebbe az iskolába kerülőnek,nagyon furcsa,hogy létezik ilyen oktatás és ilyen hozzáállás is! Ezt eddig sem a saját iskolámban,sem a gyermekeim eddigi iskolájában nem tapasztaltam!nyugodt és elégedett vagyok,hogy fiaim ide járhatnak!köszönöm,hogy ezt is megtapasztalhattam!:) (2.s osztályos) Az iskolaszék saját maga által meghatározott munkarend szerint tartja üléseit. A velük való kapcsolattartás iskolánk eminens érdeke. A fenntartóváltás következményeként az eddigi iskolaszék mandátuma december 31-ével lejárt. Az óvodákkal, óvodásokkal való kapcsolattartást az eddig bevált módon tervezzük. Ennek értelmében az alsós igazgatóhelyettes már szeptembertől részt vesz az óvodai szülői értekezleteken, a tanév folyamán pedig óvoda-előkészítő foglalkozásokat tartunk a Vajdában. Iskolánk zenei életével az eddigieknél hangsúlyosabban igyekszünk megismertetni a szülőket. Megőrzendő hagyomány az óvodás Családi szombat is. A Kt. 4 (4) bekezdésében szabályozott fakultatív hit- és vallásoktatás lehetőségeit intézményünk biztosítja. A 2012/2013-as tanévben római katolikus, református hitoktatás és a Palánta Misszió hitoktatása zajlik az iskolában. Egyéb fontos partnereink a 2012/2013-as tanévben: Partner Együttműködés területe Intézményi felelős Magyar Olimpiai Bizottság Sportiskolai feladatok Borka Gábor, Szontagh Pál Ferencvárosi Torna Club Szivacskézilabda- és Palkó Orsolya kosárlabda oktatás Magyar Vöröskereszt Vöröskeresztes verseny Fleck Zsófia megrendezése JPSZ, JEGYMKÁI Tanulók felzárkóztatása Nagy Zsuzsanna Józsefvárosi Gyermekjóléti családgondozás Papp Lászlóné Szolgálat

16 VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA BESZÁMOLÓJA 2012/2013 I. FÉLÉV 16 Józsefvárosi Zeneiskola Zeneoktatás az iskolában Léhnert Béláné Németh László Általános Önállóan gazdálkodó Kovács Imréné Iskola intézmény Sodexo Zrt. gyermekétkeztetés Tihanyi Renáta OŠ Frančeta Prešerna Comenius cserekapcsolat Uttry Orsolya Privaten Allgemeinbilden Schule 6. PÁLYÁZATOK Idén is minden lehetőséget meg kell ragadnunk a pályázati források bevonására. Folyamatban lévő legfontosabb pályázataink: Benyújtás időpontja Pályázat kiírója Tempus Közalapítvány ESZA Kht MOB Utánpótlásnevelési Igazgatóság MOB Utánpótlásnevelési Igazgatóság ESZA Kht Tempus Közalapítvány Pályázat megnevezése/tárgya Comenius Előkészítő látogatások TÁMOP Innovatív Iskolák fejlesztése Sportiskolai tevékenység Sportiskolai tevékenység TÁMOP / Vajda referencia-intézmény C/1172 Comenius Iskolai Együttműködés Megpályázott összeg (Ft) Biztosított önrész (Ft) Pályázat eredménye (Ft) 3000 Euro 0 elutasítva elbírálás alatt Euro Euro 7. ELLENŐRZÉSI TERV 7.1. Óralátogatás Az óralátogatásokon előre bejelentett időpontban az igazgató, az igazgatóhelyettesek és a munkaközösség-vezetők hivatalból, az iskola pedagógusai fakultatívan vehetnek részt. Az állami átadás-átvétel feladatai miatt a tervezettnél kevesebb alkalommal került sor vezetői óralátogatásra. Vezetői óralátogatások: Szontagh Pál Szabóné Szél Julianna Léhnert Béláné Tabajdi Ágnes 1.s olvasás Dudás Fabiola 5.t matematika Mészárosné Brezina Csilla 4.z matematika Bozsics Zsanett 1.z matematika Ritter Márta 5.t magyar Tóth Kriszta fejlesztő fogl. Szabó Albertné 1.t környezetismeret Lehoczki Lászlóné 5.z matematika Szabóné Szél Julianna 6.t természetismeret Ritter Márta 5.s magyar Bozsics Zsanett 1.z magyar Bozsics Zsanett 1.z matematika

17 VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA BESZÁMOLÓJA 2012/2013 I. FÉLÉV 17 Szilvay Gáborné 5.z magyar Kondráth Dolli 5.t történelem Hata Andrea fejlesztő fogl. Kondráth Dolli 5.t történelem Farkasné Gömöri Rita 7.z magyar Barta Edit 8.csop. napközi Farkasné G. Rita (Gede Emese) 3.z Borkáné Zord Andrea 7.t Tabajdi Ágnes 1.s magyar ének történelem Szilvay Gáborné 8.t maygar Szabó Albertné 1.t környezetismeret Szász Kinga 8.z. kémia Lehoczki Lászlóné 3. csop. napközi Szász Kinga 8.t kémia Ritter Márta 5.s magyar Uttry Orsolya 6. évfolyam angol Szilvay Gáborné 5.z magyar Kondráth Dolli 5.t történelem Dombi-Szabó Márta 5. csop. napközi Dombi-Szabó Márta 2.t környezetismeret Szakmáry Zoltán 2.t magyar Rakolcza Judit 3.s környezetismeret Kukucska Lívia 3.s magyar Szekeresné Lengyel Emília 4.s magyar Tóth Kr fjlesztő fogl.iszta 7.2. Pedagógus ellenőrzés és értékelés Továbbra is működtetjük intézményi Minőségirányítási Programunk szerint a pedagógus értékelés új formáját. A munkatársak értékelésének célja Ösztönzés a kitűzött célok, feladatok elérésére Hatékonyság javítása Problémák, eredmények összegzése A tanórán folyó munka színvonalának emelése A tanórán kívüli munka színvonalának emelése A tanári munka hatékonyságának emelése Határidők pontos betartása Belső légkör javítása Ideális tanár-diák viszony erősítése Pedagógus-szülő kapcsolat formáinak gazdagítása Az iskolai nyitottság fokozása A pedagógus önértékelésének erősítése Értékelési elveink Az értékelés a tantestület elvein alapul Értékelésünk pedagógiailag megalapozott Sokoldalú vizsgálat után értékelünk Az értékelésnél a méltányosság elve vezérel A pedagógusok értékelésének fajtái Alkalmi értékelések: ~ iskolai, kerületi bemutató órák Időszakos értékelések: igazgatói, helyettesi, munkaközösség-vezetői tematikus látogatások alapján.

18 VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA BESZÁMOLÓJA 2012/2013 I. FÉLÉV 18 önértékelés Átfogó értékelések: az iskolavezetés minősítő értékelése a pedagógus iskolai munkájának egészéről, önértékelés 7.3. Adminisztráció A legfontosabb iratok, tanügyi dokumentumok vezetése, kitöltése, a megfelelő záradékok használata, azok pontos, ellenőrzött beírása a kollégák egyik legfontosabb feladata kell, hogy legyen. Különösen fontos a pontos adminisztráció a naprakész, internetes alapú ügyviteli szoftver használata során. A naprakész adatszolgáltatást a KIRINFO rendszer és a fenntartó is elvárja. Továbbra is kiemelt területe az adminisztrációnak a napközis és étkezési normatíva analitikus nyilvántartása. Összességében nehéz, de eredményes félévet zártunk. A jogszabályi környezet változása miatt sokunkban sok a bizonytalanság, egyelőre eredményeit nem, csak nehézségeit látjuk a működtetés és a fenntartás szétválasztásának, a hatáskörök tisztázatlansága napi munkánkat is nehezíti. A II. félévben több személyi változás is várható, már ismert két kolléga távozási szándéka. Csak remélni tudjuk, hogy az eredményes oktató-nevelő munkához elengedhetetlenül szükséges nyugodt háttér, a szükséges tárgyi, személyi és szervezési feltételek továbbra is rendelkezésünkre állnak majd. Budapest, január 28.. Szontagh Pál igazgató

19 VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA BESZÁMOLÓJA 2012/2013 I. FÉLÉV 19 Mellékletek: 1. Alsós I.-II. munkaközösségek beszámolója 2. Napközis. munkaközösség beszámolója 3. Humán munkaközösség beszámolója 4. Reál I. munkaközösség beszámolója 5. Reál II. munkaközösség beszámolója 6. Fejlesztő munkaközösség beszámolója 7. Idegen nyelvi munkaközösség beszámolója 8. Művészeti munkaközösség beszámolója 9. Testnevelési és sport munkaközösség beszámolója 10. Osztályfőnöki munkaközösség beszámolója 11. Könyvtári beszámoló 12. Diákönkormányzat beszámolója 13. Gyermekvédelmi beszámoló 14. Félévi értekezlet jegyzőkönyve 15. Félévi értekezlet jelenléti íve,

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 3001-2 /2012. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012.

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2012/2013-as tanévre Petőfiszállás, 2012. augusztus A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. A közoktatásról

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

Oktat: Alsó tagozat 1. osztályban minden tantárgyat az ének kivételével

Oktat: Alsó tagozat 1. osztályban minden tantárgyat az ének kivételével 1. KTKT Általános Iskola és Középiskola Páhi Általános Iskolájában 2012/2013-es tanévben tanítók Név: Csviláné Polgár Erika 8. osztályfőnök tanító, angol műveltségterület, inkluzív nevelés tanár Oktat:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola neve: Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola címe: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. Az iskola OM azonosítószáma: 029695 Tanév megnevezése: 2015/2016-os tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján. Végzettség Szakok Munkaköre Tanított tantárgyak. EKF: magyar, igazgató, tanár

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján. Végzettség Szakok Munkaköre Tanított tantárgyak. EKF: magyar, igazgató, tanár Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13.

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13. 1. számú melléklet A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ ÖS TANÉV

IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ ÖS TANÉV IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ 2014-15-ÖS TANÉV KÉSZÍTETTE: FUKÁSZ LÁSZLÓNÉ ELFOGADTA: A NEVELŐTESTÜLET 20 augusztus 29-én 20 AUGUSZTUS 2014-2015-ös tanév -181 tanítási

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

II. 2. Tanév helyi rendje

II. 2. Tanév helyi rendje II. 2. Tanév helyi rendje Idő, időpont Esemény Felelős Keletkezett dokumentumok 2013. szeptember 2 - június Szorgalmi idő: 180 tanítási nap 13. 2013. szeptember 2-2014. Első félév január 17. 2014. január

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Iskolai dolgozók beosztása, végzettsége. Palenik József táncpedagógus néptánc Balogh Tímea táncpedagógus néptánc

Iskolai dolgozók beosztása, végzettsége. Palenik József táncpedagógus néptánc Balogh Tímea táncpedagógus néptánc i dolgozók beosztása, végzettsége pedagógus beosztás szakképzettség, műveltségterület tanított tárgy Gálos Jánosné intézményvezető közoktatás-vezető, testnevelés testnevelés, etika Bérciné Iváncsics Etelka

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben