2. hírlevél november A közösségek elvezetése a fenntartható energiához Az elsı partnerek bemutatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. hírlevél 2009. november A közösségek elvezetése a fenntartható energiához Az elsı partnerek bemutatása"

Átírás

1 2. hírlevél november A közösségek elvezetése a fenntartható energiához Az elsı partnerek bemutatása Üdvözöljük a Fenntartható Energiagazdálkodású Európai Települések hatékony, Integrált Cselekvés Helyi Szinten (Sustainable NOW) projekt elektronikus hírlevél második kiadásának olvasóit. Hírlevelünk friss információkat tartalmaz a projekt alakulásáról és híreket partnereinktıl, a fenntartható energiát használó közösségekkel és az integrált menedzsmenttel a középpontban. A hírlevél elsıdlegesen a helyi és regionális hatóságokat célozza meg, illetve a helyi energia területén dolgozó partnereiket. Célja továbbá, hogy segítsen továbbterjeszteni a fenntartható energia koncepcióját Európa helyi és regionális kormányzatai körében. További hírek találhatók a projekt weboldalán: TARTALOM 1. Négy konzorciumi tag bemutatása 1.1 Banca Etica pénzügyi szakértı 1.2 Burgas önkormányzata Tanulási Kör partner 1.3 München városa Kiválóság Kör partner 1.4 ICLEI Helyi Önkormányzatok a Fenntarthatóságért projekt koordinátor és városi hálózatépítés elısegítıje 2. Energia hetek fókuszban 2.1 Az emberek mozgósítása a burgasi Ökológiai Héten 2.2 A 7. Ludwigsburgi Energia Infó Napok az állampolgárok tájékoztatása 2.3 Rosignano Marittimo Önkormányzata Energia Napokat hirdet 3. Rövid hírek - LG program Vélemények kérése az európai helyi önkormányzatoktól - A BUILD UP portál - BewareE Hogyan csökkenthetı a fogyasztás energiatakarékos magatartással - ELENA Hogyan lehet jövedelmezı befektetési projekteket kialakítani 4. Események listája 5. Kapcsolat

2 1. A konzorcium partnereinek bemutatása A Sustainable NOW 15 konzorciumi partnere közül valamennyi elengedhetetlen szerepet játszik a projektben. Minden e-hírlevélben néhány partnerre fogunk összpontosítani, kihangsúlyozva konkrét helyzetüket és a projektben betöltött szerepüket. Az alábbiakban bemutatunk egy technikai partnert, egy tanulási szakaszban járó és egy haladó közösséget, valamint egy városi hálózatépítést elısegítı partnert, amely projekt koordinátorként mőködik közre. 1.1 Banca Popolare Etica pénzügyi szakértı A Banca Popolare Etica (BPE) az elsı olaszországi pénzügyi intézet, amely befektetési döntéseit az etikus pénzügyi alapelvek (lásd lentebb) szerint hozza meg. A legjelentısebb olaszországi egyesületekbıl, civil szervezetekbıl (NGO), társadalmi szövetségekbıl, szakszervezetekbıl, vallási szervezetekbıl és több ezernyi magánszemélybıl létrejött BPE elkötelezett célja egy kevésbé kirekesztı, igazságosabb társadalom létrehozása decemberében az olasz Központi Bank jóváhagyta, hogy a BPE bankként mőködjön. Azóta a BPE növekedett, és ma tagot számlál, melyek közül 4553 jogi személy. Befektet kisvállalkozásokba, társadalmi szövetségekbe, alulról szervezıdı szervezetekbe. Az ilyen szervezetekben rejlı értékek és az általuk nyújtott hozzájárulás ellenére semmilyen nemzetközi értékelési rendszer nem veszi figyelembe az általuk nyújtott társadalmi és környezetvédelmi értéket, például a munkahelyek teremtését, a fogyatékkal élık foglalkoztatását, a hagyományos mezıgazdaság és a biodiverzitás védelmét, illetve az alapvetı szociális szolgáltatások biztosítását. A BPE projektértékelési kritériumai nem kizárólag az adott vállalkozás állótıkéjére alapulnak, hanem a társadalmi és környezetvédelmi fenntarthatóság szempontjaira is, olyan paraméterek alkalmazásával, mint a munkahelyi körülmények, a nemek aránya, a megújuló energiaforrások használata és a belsı demokrácia. A központ (a lenti képen) építésénél a bioklimatikus építészet alapelveit követték. A BPE mőködésének alapját az átláthatóság alapelve jelenti. Ügyfelei hozzáférhetnek a bank irányításával, a döntéshozatali folyamatokkal, a befektetési célokkal és a hitelezettek környezetvédelmi és szociális profiljával kapcsolatos információkhoz. Az etikus pénzügy alapelvei, amelyek a BPE létrehozását inspirálták, és amelyek ma is megkülönböztetik és jellemzik mőködését, a bank alapító okiratának 5. fejezetében olvashatók: - az etikusan orientált pénzügyi tevékenység tudatában van a gazdasági intézkedések nem gazdasági jelleg következményeivel; - a pénzügyekhez való hozzáférés annak minden formájában emberi jog; - a hatékonyság és a józanság az etikus felelısségtudat alkotóelemei;

3 - a pénzeszközök birtoklásából és váltásából eredı profitnak az általános jólétet célzó tevékenységekbıl kell származnia, és egyenlıen kell megoszlania mindazok között, akik részt vettek megvalósításában; - a mőveletek maximális átláthatósága az etikus pénzügyi tevékenységek egyik fı feltétele. A Sustainable NOW keretében a BPE technikai szerepet játszik a fenntartható energia projektek. Ezen kívül a BPE két mőhelyt fog megszervezni 2010 során a fenntartható energia projektek finanszírozásáról egyet Olaszországban (olasz nyelven), és egy másikat a projekt partnerek egyik közösségében (angol nyelven). A mőhelyek középpontjában gyakorlati útmutatás nyújtása áll a fenntartható befektetésekkel és eszközökkel kapcsolatban, amelyet konkrét példákkal fognak illusztrálni. A dátumokat hamarosan véglegesítjük, az erre vonatkozó frissítések felkerülnek a honlapra: Kapcsolattartó: Marco Bianchi: 1.2 Burgaszi önkormányzat Tanulási kör partner A burgaszi önkormányzat (Bulgária) egy ICLEI tag város és a Városok a klímavédelemért TM (CCP) kampány résztvevıje. Burgasz csatlakozott a Sustainable NOW programhoz, azzal a céllal, hogy fejlessze az önkormányzat kapacitását a fenntartható közösségi energia gyakorlat terén. A középpontban a Helyi energia akcióterv (LEAP) kialakítása áll és egy integrált vezetési megközelítés megfontolása ebben a környezetben javítva ezáltal a lényeges rendszereket és folyamatokat. Mint Tanulási kör (COL) partner, Burgasz számos más tanuló közösséggel együttmőködik, amelyek szintén segítik egymást, számos fejlett, a Kiválóság körbe (COE) tartozó város, technikai partnerek és városi hálózati elıadók útmutatásai és tanácsai alapján februárjában Burgasz aláírta a Polgármesterek szerzıdését (ezzel kapcsolatos további információ található az elızı hírlevélben). Ezen folyamat részeként, és a Sustainability NOW programban vázoltak alapján, több lépés került ütemezésre: - Az önkormányzat leltárt vezet és elemzést készít az energiahelyzetérıl és a közösségben fennálló szén-dioxid (CO2) kibocsátásokról. - Ennek alapján a specifikus célokat azonosították és a fenntartható energiaintézkedéseket felvázolták. - Egy Helyi energia akciótervet (LEAP) be kell nyújtani az önkormányzati testületnek azzal a céllal, hogy 2010 februárjára jóváhagyott tervük legyen. Ezeknek a lépéseknek a támogatásához egy Tanácsadó testületet hoztak létre elsısorban a Helyi energia akcióterv (LEAP) fejlesztésének támogatására és az ipari, illetve az üzleti szektor elkötelezettségének eléréséhez. A megújuló energia (RE) és az energiahatékonyság (EE) területén tevékenykedı kulcsszereplıket meghívták, hogy önkéntes alapon vegyenek részt a Tanácsadó testületben. Az összes meghívott résztvevı csatlakozott, egyértelmően magas szintő érdeklıdést és elkötelezettséget tanúsítva arra, hogy tevékenyen részt vegyenek a klímaváltozás elleni harcban. A Regionális Környezetvédelmi Felügyelıség, a Burgaszi Régió kormányzóhelyettese, a terület nagy ipari vállalatai, valamint a LukOil Neftohim, a Toplofikatzia, az EVN,

4 a BurgasBus (az önkormányzat szállítási vállalat), az Overgaz, az Asen Zlatarov Egyetem és az NGO-k deklarálták érdeklıdésüket és támogatásukat ebben a fejlesztésben szeptember 16-án, az elsı Tanácsadó testületi ülést megtartották az üzleti terület, az NGOk és az állami hatóságok regionális képviselıinek, valamint az önkormányzati hivatalok képviselıinek részvételével. A Tanácsadó testületet vázolta a referencia feltételeket a Helyi energia akcióterv (LEAP) kialakításának alapjához, amelyeket azért készítettek elı, hogy jelentıs szerepet játsszon az önkormányzatok energiapolitikájának fejlesztésében és megvalósításában. A Helyi energia akciótervben (LEAP) azonosított intézkedések körének részeként sor kerül a régi, rossz hatékonyságú utcai világítás energiahatékonyra cserélésére - a városközpontban kezdve, a lakónegyedekben és a lakótelepeken folytatva. A második prioritást az önkormányzat épületek, pl. iskolák és óvodák átalakítása kapja, az energiahatékonysági (EE) intézkedésekre fókuszálva a jelentıs CO2 csökkentés érdekében. Mivel a lakossági tájékoztatás lényeges tevékenyég, Burgasz szervezett egy Ökológiai hetet szeptember között, a fenntartható energia témakörét megcélozva kiemelkedı témaként. Az esemény fontos részletei megtalálhatók a 2.1-es fejezetben. Kapcsolattartó: Atanaska Nikolova - eui_depm(at)burgas.bg 1.3 München városa Kiválóság kör partner A fenntartható energia és klímavédelem területén szerzett több éves tapasztalattal München városa (Németország) a Sustainability NOW Kiválóság körébe (COE) tartozó város. Az Európai Városok Klímaszövetségének tagja 1991 óta, München megosztja ismereteit, támogatva az eszközök fejlesztését és szakértelmet nyújtva a Tanuló kör (COL) városok számára a Helyi energia akcióterv (LEAP) koncepció kidolgozásában és bevezetésében. Megszervezi a saját éves Energia Heteit is, hogy növelje a helyi tudatosságot az energiával kapcsolatos lényeges témakörökben. A város vállalta a CO2 csökkentési célokat Bécsben (2007), megcélozva a CO2-kibocsátás felére csökkentését 2030-ra, az 1990-es bázishoz viszonyítva. A kialakított célok fontosak, de a célok elérését támogató stratégiák, koncepciók és eszközök fejlesztése elengedhetetlen. Egy integrált és multi-diszciplináris megközelítés a leghatékonyabb módszer a célok eléréséhez. Ezek mindegyikének megcélozásával, München városa többszintő koncepciót alkalmaz belefoglalva az összes rendelkezésre álló térbeli szintet (a helyitıl a nemzetköziig, amelyek a lényeges tudományágakkal, erıforrásokkal és hatékony kommunikációs struktúrákkal foglalkoznak. Az összes meglévı természetes energiaforrás (nap, víz, geotermikus, biomassza, szél) fenntartható használata a terv sarokköve, amelyet tovább kombinálnak az emberek folyamatba történı bevonásának kihívást jelentı, de gyümölcsözı szempontjával. Az alábbiakban néhány újabb példa látható.

5 a) A Müncheni perspektivikus városi tervezési koncepció, magába foglalja az ökológiai útmutatásokat: Milyennek kell kinéznie Münchennek 10, 20 vagy akár 30 év múlva? Mi szükséges a magas szintő élet eléréséhez most és a jövıben? Hogyan befolyásolják a gazdasági, politikai és szociális változások az életet Münchenben? A Müncheni perspektivikus városi tervezési koncepció vizsgálja ezeket a témaköröket, biztosítva a város gazdasági, szociális, térbeli és regionális fejlesztésének kitekintését b) MONACO Ökológiai szövetség: 2000-ben alapították, érdekeltek olyan csoportjaiból áll, akik az ökológiai városfejlesztés elısegítését tőzték ki célul. Érdekes tesztprojekteket alakítottak ki a fenntartható mobilitás, a hatékony klímavédelem, természet és szabad tér minıség területén. (www.muenchen.de/rathaus/bau/wir/garten/oeko/39631/index.html) c) A München a klímavédelemért szövetséget július 18-án alapították Hep Monatzeder polgármester felügyelete alatt, a szövetség tagjai vezetı politikusok és közhivatalnokok, müncheni székhelyő nagyvállalatok, tudományos intézetek és szervezetek. Céljuk a klímavédelmi kihívásokkal kapcsolatos konstruktív és nyílt párbeszéd folytatása, közös megoldások kialakításához és egy hálózati platform létrehozása a szereplık számára a CO2- kibocsátás csökkentésének kutatásához A túlnépesedett városi környezetben kibocsátott üvegházgázok (GHG-k) magas aránya ellenére, nem könnyő meggyızni a városi vezetést terület feletti (nemzeti, európai, nemzetközi) hálózatok, projektek és kezdeményezések kialakításának szükségességérıl. Mégis, az ipari, üzleti tevékenység, a magánlakások és a közlekedés részt vesz az óriási mennyiségő üvegházgáz (GHG) kibocsátásban, tehát a közösségeknek fokozniuk kell a klímavédelmet az összes lehetséges eszköz felhasználásával, beleértve a bemutató és interaktív programokat, valamint a helyi intézkedéseket az önkormányzati és közösségi területen. A nemzetközi együttmőködés nagyon értékes lehet egymástól tanulva és egymást ösztönözve. Kapcsolattartó: Gerhard Urbainczyk - Gerhard.Urbainczyk(at)muenchen.de 1.4 ICLEI Önkormányzatok a fenntarthatóságért városi hálózati vezetı és projekt koordinátor A Sustainability NOW projekt koordinátor az ICLEI Európai titkársága Önkormányzatok a fenntarthatóságért (ICLEI). Az ICLEI egy az egész világra kiterjedı szervezet több mint 1100 taggal, önkormányzatokból, regionális vagy vidéki területekrıl és

6 önkormányzati szervezetekbıl. Ezek közül körülbelül 200 Európában, teljes körően ajánlják a fenntartható fejlıdést közösségi szinten. Az ICLEI tagok, akik részt vesznek a Sustainability NOW projektbe: Bologna, Burgasz, Coordinamento Agende 21 Locali Italiane (CA21L), Ludwigsburg, Miskolc, Rosignano Marittimo és a Sienai tartomány. Az ICLEI küldetése az önkormányzatok globális mozgásának kiépítése és szolgálata, hogy kézzelfogható fejlıdést érjenek el a globális fenntarthatóság és a környezeti állapotok terén összegzett helyi tevékenységekkel. Az 1990-ben alapított ICLEI jelenleg a vezetı önkormányzatok közötti koordináló intézet a helyi fenntartható fejlıdés és a Local Agenda 21 terén, és mint az ENSZ Klímaváltozási Keret Konvenciója (UNFCCC), illetve Választókerületi központ az önkormányzatok és a városi hatóságok számára (LGMA) is mőködik. Ez azt jelenti, hogy koordinálja az önkormányzatoktól az UNFCCC számára benyújtott anyagokat. A COP 15 figyelembe vételével 2009 decemberében útjára indított Helyi Önkormányzatok Klíma Útvonala segítıjeként is mőködı ICLEI aktív a nemzetközi támogatási tevékenységek terén és támogatja az önkormányzatok fontos szerepét a klíma- és energiatevékenységek terén. Európában az ICLEI az Európai fenntartható városok és települések kampányának (ESCTC) egyik alapító tagja és részt vesz az irányító testületében. Egyesít 2500 európai önkormányzatot és számos európai hálózatot. Az ICLEI tevékenységeit Európában az ICLEI Európai Titkársága koordinálja, amely Freiburgban, Németországban található és a Brüsszeli Iroda támogatja. Több mint 40 fıs személyzettel és tematikus szakemberekkel, a szervezet fıleg projekteken és kampányokon dolgozik számos tematikus területen: - Fenntarthatóság és környezetirányítás, - Klíma és levegı (klímaváltozási migráció irányítása és adaptációja, levegı minıség), - Fenntartható beszerzés, - Városirányítás és helyi napirend (Local Agenda 21), - Biodiverzitás és víz. Az ICLEI-t számos más, a helyi energia és klíma szempontjából fontos projektbe bevonták, például: MAKE-IT-BE (www.makeitbe.eu), LG Action (www.lg-action.eu) és Smart-SPP (www.smart-spp.eu). Emellett irányítja az Európai CCP Kampányt és a Beszerzést + Kampányokat, ahol az önkormányzatok aktív résztvevık. A példamutató mőködés központi szemléletének alapját jelenti - az ICLEI Európai titkársága az EMAS tanúsítványával rendelkezik (Tanúsítvány: DE ), és fenntartható irányítási rendszert vezet az EMAS, ISO és ISO 9001-nek megfelelıen. Ezek az elıírások biztosítják az ICLEI ökológiai, gazdasági és szociális teljesítményének folyamatos javítását a jogi követelmények mögött. Az ICLEI környezetbarát és fair trade termékeket és szolgáltatásokat használ és alkalmazza a környezeti és szociális kritériumokat is, amikor az üzleti partnereket kiválasztja. A Sustainability NOW területén szerepe a projekt koordináció mellett a részvétel a kapacitásépítı tevékenységekben (tanulmányutak és mőhelymunkák), vezeti az olyan eszközök

7 fejlesztését, mint a LEAP Wizard és fejleszt egy online forrás központot. Az ICLEI támogatja a Tanuló kör (COL) partnereket, és koordinálja a tudatos és ismeretterjesztı tevékenységeket. Kapcsolattartó: Holger Robrecht - 2. Fókuszban az Energia hetek Fontos tevékenységet jelentenek a Sustainability NOW programon belül a helyileg szervezett Energia hetek. Minden közösségi partner megállapodott ezek megszervezésében. Az elsı fontos részletek és a csatlakozási felhívások alább megtalálhatók. 2.1 A lakosság mozgósítása a Burgaszi ökológiai hét során szeptember között a Burgaszi ökológiai hét kerül megszervezésre a Sustainability NOW program Fenntartható energia hetek sorozatában. Ennek középpontjában az önkormányzati hatóságok szerepe áll, segítve a nemzeti kormányokat az EU klíma- és energia-céljainak elérésében: a cél 2020-ra. Burgasz aktív szerepet játszik a feladatban a Polgármesterek szövetségéhez valamint az ICLEI Városok a klímavédelemért (CCP) kampányához csatlakozva, és lépésrıl lépésre elıre haladva a közösségi fenntartható energia terén annak számos dimenziójában. Egy további fontos téma került kihangsúlyozásra az esemény során, az együttmőködés fontossága a helyi és a regionális energia szereplık között az energiahatékonyság (EE) növelése érdekében. Az Ökológiai hét a Sustainability NOW program egyik célját szolgálta azzal, hogy felhívta a figyelmet a klímaváltozás helyi hatásaira, és a megoldások kifejlesztésének szükségességére mind a csökkentés, mind az adaptáció terén városi és regionális szinteken. Ebben a vonatkozásban, a regionális és helyi hatóságoknak is szükségük van a szoros kapcsolat fenntartására az energia végfelhasználókkal, az energiahatékonyság (EE) nyilvánosság felé történı kommunikálásában rendkívül fontos szerepük kialakítása. Több különbözı kezdeményezést szerveztek, körülbelül napi résztvevıvel, egyebek között az alábbi témákban: - kerékpáros felvonulás javítsuk a város klímáját mottóval, - információs kampány a háztartások energia-megtakarításáról, - tudatos növekedés kampány az oktatási intézmények energia-megtakarításáról, tanulságok kiemelésével és megbeszélésekkel a téma körül, - két mobil bemutató terem a fıutakon, a látogatók számára vonzó, felhasználóbarát módon tájékoztatva ıket az energia-megtakarítási és megújuló energia (RE) felhasználási lehetıségekrıl: elektromos áram termelése napenergiával, hıtermelés biomasszából és földgázból.

8 Az Ökológiai hét legfontosabb eseménye a Fenntartható energia helyhatóságok és partnerek a kihívások megszólításához" fórum volt. Az energiahatékonyság (EE) területérıl kezdeményezések, projektek és beruházások példáit osztották meg szervezetek széles körével, kiemelve a tevékenységek gyakorlati hatásait. A helyhatóságok különbözı szerepeit tárgyalták meg: fellépés fogyasztóként, szolgáltatóként, fejlesztıként és szabályozóként; valamint tanácsadóként, motivátorként és szerepmodellként, valamint gyártóként és szállítóként. Minden egyes szerep számos különbözı lehetıséget biztosít a helyi fenntartható energia tevékenyég területén. A tematikus csoportbeszélgetéseknek volt egy másik értékes eleme a fórumon. Ezeket célozták meg a gyakorlati intézkedések ötleteinek kialakításakor, hogy javítsák az együttmőködést a helyi részvényesekkel az energiahatékonyság (EE) területén, amelyet bevontak a helyhatóságok napirendjébe. Ezzel az eseménnyel párhuzamosan egy kiállítást szerveztek, hogy bemutassák a különbözı részvevık (üzleti tevékenységet folytatók, civil szervezetek, energiaügynökségek, egyetemek és iskolák) projektjeit és kezdeményezéseit, beleértve: Az Alternatív Energia Szövetséget, Fekete- Tengeri Regionális Energia Menedzsment Ügynökséget, BurgasBus-t. Kapcsolattartó: Atanaska Nikolova Ludwigsburgi energia információs napok - állampolgárok tájékoztatása A 7th Ludwigsburger Energieinfotage (Ludwigsburgi energia információs napok) megrendezésére Ludwigsburg városában, Németországban került sor, március között. Az esemény a Sustainability NOW projekt fontos eleme volt, mivel széles körben ismertette a fenntartható energia szempontokkal kapcsolatos információkat, és a különbözı tevékenységekben résztvevı lelkes helyi szervezetek bevonásával került megrendezésre. Olyan megközelítés ez, amellyel kiváló Energia Hét koncepciót lehet kialakítani. Az eseményt a város Fenntartható Városi Fejlıdés Részlege szervezte, a Ludwigsburgi Energia Ügynökséggel (LEA) és a Local Agenda 21 Ludwigsburgi munkacsoportjával együttmőködve a klímavédelem és az energia területén. A munkacsoportot, amely fontos partner a Sustainability NOW tevékenységekhez történı kapcsolódásban, a jövıben bıvíteni fogják, hogy további állampolgárokat vonjanak be, az Információs napokkal elért kiváló eredményekre építve. A Sustainability NOW projektet és a Helyi energia tevékenységi tervet egyaránt bemutatták, és a polgármester, Werner Spec ismertette a város energia stratégiájának részleteit, Anja Wenninger pedig bemutatta az Energetikom -ot, egy új energia-, klímavédelmi és ökológiai tervezési szakmai központot. A Stuttgarti Egyetem kutatást végzett a városi hıfogyasztással és az energiaforrásokkal kapcsolatban, amelynek elsı eredményeit bemutatták. A LEA négy elıadást biztosított különbözı városi kerületekben, hogy elérjék a helyi lakosokat, olyan témákat felvetve, mint a klímaváltozás és annak mérséklése, új energiaszabványok az épületek felújításához és az energiahatékony szellıztetés. A résztvevık az energiafelhasználás és a pénzmegtakarítás ötvözésérıl tanultak, valamint arról, hogyan lehet kényelmesen élni és mégis hozzájárulni a klímavédelemhez.

9 Továbbá egy sor érdekes témájú elıadást szerveztek, hogy tovább fokozzák az állampolgárok tudatosságát és motiváltságát, és megváltoztassák viselkedésüket. Ezek témája az energiamegtakarítás az épületekben és a szállításban, valamint a fenntartható városfejlesztés. Nyolc esti esemény során a látogatók hasznos információt kaptak a különbözı energiahatékony technológiákról, megújuló energiaforrásokról, új energia elıírásokról, és fejlesztési alapokról. További támogatást biztosított a Solarinitiative of Ludwigsburg, amely egy eseményt szervezett Fényelektromosság és napenergiával való főtés ellentétes fogalmak vagy jó kombináció? címen. Erısen koncentrálva a fenntartható mobilitásra, amely az energiamegtakarítást, valamint a felhasználó kényelmét, egészséges és minıségi életét célozza, Ludwigsburg Városi Tervezési és Felmérési Részlegének vezetıje a városfejlesztések tervezés autókkal, gyalogosokkal, kerékpárosokkal és buszokkal kapcsolatos fejlesztési terveivel foglalkozott. Körülbelül 300-an vettek részt az eseményeken, és a fogadtatás nagyon pozitív volt a megszólított résztvevık széles körét és a számos szakember által biztosított tartalmat tekintve. A Ludwigsburger Energieinfotage eseményeit szponzorok támogatták, a részben az IEE által finanszírozott Sustainability NOW projekt és a Német Szövetségi Köztársaság. Kapcsolattartó: Anja Wenninger Rosignano Marittimo Önkormányzata Energia napokat jelent be A Sustainability NOW projekt ismeretterjesztési stratégiájának részeként Rosignano Marittimo önkormányzata megszervezte az 5. ENERGETHICAMENTE rendezvényt, a helyi energia napokat, a Livornói Tartomány Energia Ügynökségével és az E-Cube-bal együttmőködve. A Pasquini kastélyban, a Rosignano Marittimóban található Castiglioncellóban (Olaszország) kerül megrendezésre november 5 6. között, és a következı két témát helyezi elıtérbe: Fenntartható városok: technológiák és alkalmazások Energiatervezés: hogyan érjük el a európai célt Információ: Kapcsolattartó: Vittoriano Tommaso - 3. Rövid hírek Az európai önkormányzatok felkérése, hogy véleményt nyújtsanak az energia és klíma vitához LG Akció projekt Az LG Akció projekten keresztül Hálózatépítési program az EU önkormányzatainak bevonására az energia és klíma vitába - Az európai önkormányzatokat meghívták, hogy osszák meg véleményüket és elképzeléseiket a klímavédelem, épületek, szállítás, fenntartható beszerzés, víz, stb. témakörökben - mivel ezek a területek kapcsolatosak az energiával. Ezek a témák nagyon fontosak az elkövetkezı nemzetközi tárgyalásokban, valamint az EU klíma és energia céljaiban, és összhangban vannak a Sustainability NOW projekt alapelveivel.

10 Ez az elsı véleménynyilvánítási felhívás eredményezi majd az elsı 'Európai önkormányzati pozicionálások' kialakítását, a COP 15 elıtt és bekerül az Önkormányzati Klíma Útvonal anyagába is (www.iclei.org/climate-roadmap). Kérjük, osszák meg véleményüket, helyi szinten jelentkezı igényeiket és kihívásaikat az energia és klímavédelem témakörével. Mi gátolja a tevékenységeiket? Mi mőködik jól? Vannak-e országspecifikus problémák? Ezek az információk kapcsolódhatnak a politikához, technikai témákhoz, pénzügyi szempontokhoz, vagy bármilyen más, az önkormányzati tevékenyég szempontjából lényeges területhez. Az LG Akció kérdıíve elérhetı online Kapcsolattartó: Maryke van Staden és Carsten Rothballer - A BUILD UP Portál Az európai energiaügyi biztos, Andris Piebalgs 2009 júniusában elindította a BUILD UP portált. Ez egy portál építészeti szakemberek, helyhatóságok, épületbérlık számára, lehetıvé téve számukra, hogy megosszák tapasztalataikat és információkat érjenek el (hírek, GYIK és események). A BUILD UP az Épületek energiateljesítmény irányelvei (EPBD) számos forrásához biztosít hozzáférést, valamint eszközkészleteket és útmutatásokat nyújt, amelyeket városok, régiók és országok hoztak létre - BewareE Hogyan csökkenthetı a fogyasztás energiahatékony magatartással Az Intell Energia Európa, mint társalapító közremőködésével létrehozott BewareE projekt decembertıl májusig mőködik. A fogyasztási viselkedés megváltoztatását célozza meg, hogy energia megtakarítást eredményezzen, és javítsa az 'energia-szolgáltatások' megvalósítását a lakásépítı szervezetekkel és vállalatokkal együttmőködve. Az egyik kiemelt tevékenyég: a konzorcium egész Európa 100 energiaszolgáltatójától győjt össze példákat, az EU projektek, építési szervezetek és más résztvevık nemzeti és helyi projektjeinek elemzésével. Ezeket az energia- és a CO2-hatások, költségcsökkentés, szervezetek, résztvevık, és típus szempontjából elemzik. A szolgáltatások elemzését kiegészíti az akadályozó tényezık, támogatások és korlátok, valamint az átruházhatóság megvizsgálása. A projektnek négy országban van központja: Franciaország, Németország, Hollandia és Spanyolország - ELENA - Banki beruházási projektek kialakítása Az ELENA (Európai helyi energiatámogatás) technikai segítséget jelent, amit várhatóan 2009 novemberében indít az Európa Tanács (EC), az Európai Beruházási Bankkal (EIB) együttmőködve. Az ELENA a helyhatóságokat célozza meg, és úgy alakították ki, hogy biztosítsa azok banki finanszírozásra alkalmas beruházási projektjeinek vagy programjainak finanszírozását a fenntartható energia területén. Ez azután várhatóan nagy érdeklıdésre tarthat számot a

11 Sustainability NOW közösség partnerei és más helyhatóságok részérıl, amelyek törekednek a korszerő energia-fenntarthatóságra. Célja továbbá a támogatott beruházási projektek vagy programok jogosultságának biztosítása a további EIB finanszírozáshoz. Az ELENA alatt jogosultságot élvezı, fenntartható energia projektek számos szektorra koncentrálhatnak, mint például köz- és magánépületek átalakítása, alacsony energiafelhasználású épületek, energia-hatékony területi főtési és hőtési hálózatok, vagy környezetbarát szállítás fejlesztésére. Az alkalmasság kulcsfeltétele, hogy a projektek járuljanak hozzá a Polgármesterek szervezetének céljaiban rögzített CO2-csökkentı célokhoz. The ELENA finanszírozási programját a Sustainability NOW finanszírozási mőhelymunkák során is megtárgyalják ben - Ha szeretne feliratkozni erre a hírlevélre küldjön egy t: Támogatók: Ennek a projektnek társtámogatója az Európa Tanács Intelligens Energia Végrehajtó Ügynöksége (IEEA 2007) az Intelligens Energia Európa program keretében, hogy hozzájáruljon a fenntartható és versenyképes árú energia biztosításához Európa számára. Jogi nyilatkozat: A hírlevélben foglalt tartalomért kizárólag a szerzık felelnek. Nem az Európai Közösségek véleményét tükrözik. Az Európai Közösségek nem felelısek azt itt megadott semmilyen információ felhasználásáért.

MÓDSZEREK A SIKERES FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁSI AKCIÓTERVEK KIDOLGOZÁSÁHOZ KÜLÖNBÖZŐ VÁROSOKBAN

MÓDSZEREK A SIKERES FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁSI AKCIÓTERVEK KIDOLGOZÁSÁHOZ KÜLÖNBÖZŐ VÁROSOKBAN MÓDSZEREK A SIKERES FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁSI AKCIÓTERVEK KIDOLGOZÁSÁHOZ KÜLÖNBÖZŐ VÁROSOKBAN 2 Ezt a brosúrát a Sustainable NOW projekt során készítettük. Burgasz (BU), Ludwigsburg (DE), Miskolc

Részletesebben

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

A DÖNTÉSHOZATALBAN VALÓ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL JÓ GYAKORLATÁNAK KÓDEXE

A DÖNTÉSHOZATALBAN VALÓ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL JÓ GYAKORLATÁNAK KÓDEXE CONF/PLE(2009)CODE1 A DÖNTÉSHOZATALBAN VALÓ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL JÓ GYAKORLATÁNAK KÓDEXE A dokumentumot a Nemzetközi Civil Szervezetek Konferenciájának 2009. október 1-i győlésén fogadták el 1 Tartalom

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies

Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies B u d a p e s t, A n g y a l u. 1 5 / b. H u n g a r y 1 0 9 4 Tel.: (36-1) 455-0223 Fax: (36-1) 216-0911 Dr. Éri Vilma A KÖRNYEZETTUDATOS GAZDASÁGI

Részletesebben

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál GOVERNMENT SERVICE Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál 2010. február ADVISORY 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. BEVEZETŐ...4

Részletesebben

Második esély típusú intézmények és programjaik

Második esély típusú intézmények és programjaik Második esély típusú intézmények és programjaik Készült az Equal program Ifjúság tematikus hálózat megrendelésére Készítette: Di Benedetto, Dario Erdei Gábor Györgyi Zoltán Kiss Ákos Budapest Debrecen,

Részletesebben

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM Sokoró Ökológiai Park Alapítvány 9081Gyırújbarát, BM köz 1. sokoroal@axelero.hu 96/456-740 2005. 2 Témavezetı: Enyingi Tibor (Sokoró Alapítvány)

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM FAIPARI MÉRNÖKI KAR CZIRÁKI JÓZSEF FAANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIÁK DOKTORI ISKOLA MENEDZSMENT A FAIPARBAN PROGRAM

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM FAIPARI MÉRNÖKI KAR CZIRÁKI JÓZSEF FAANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIÁK DOKTORI ISKOLA MENEDZSMENT A FAIPARBAN PROGRAM NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM FAIPARI MÉRNÖKI KAR CZIRÁKI JÓZSEF FAANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIÁK DOKTORI ISKOLA MENEDZSMENT A FAIPARBAN PROGRAM TAKÁTS ALEXANDRA KÖRNYEZETTUDATOS FOGYASZTÓI MAGATARTÁS ALAKÍTÁSA

Részletesebben

Éves Jelentés 2012. Tartalom

Éves Jelentés 2012. Tartalom Tartalom A társaságcsoport 3 Az ELMŐ-ÉMÁSZ Társaságcsoport röviden 4 Az ELMŐ-ÉMÁSZ Társaságcsoport felépítése 5 Értékeink és jövıképünk 6 Éves jelentés 2012 9 Igazgatóság és Felügyelıbizottság 10 Az Igazgatóság

Részletesebben

Éves Jelentés 2012. Tartalom

Éves Jelentés 2012. Tartalom Tartalom A társaságcsoport 4 Az ELMŐ-ÉMÁSZ Társaságcsoportról röviden 5 Az ELMŐ-ÉMÁSZ Társaságcsoport felépítése 6 Értékeink és jövıképünk 7 Éves jelentés 2012 10 Igazgatóság és Felügyelıbizottság 11 Az

Részletesebben

ENERGIAOKTATÁS. A holnap energiafogyasztóinak tanítása EURÓPAI BIZOTTSÁG. Energiaügyi és Közlekedési Főigazgatóság

ENERGIAOKTATÁS. A holnap energiafogyasztóinak tanítása EURÓPAI BIZOTTSÁG. Energiaügyi és Közlekedési Főigazgatóság ENERGIAOKTATÁS A holnap energiafogyasztóinak tanítása Energiaügyi és Közlekedési Főigazgatóság EURÓPAI BIZOTTSÁG Luxembourg: Az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala, 2006 ISBN 92-79-00781-5

Részletesebben

A bıvítés és az Európai Unió energiapolitikája

A bıvítés és az Európai Unió energiapolitikája Európai Bizottság Energiaügyi és Közlekedési Fıigazgatóság A bıvítés és az Európai Unió energiapolitikája Az új Tagországok várható nehézségei és haszna az energiaszektorban 1. Elıszó Ha a közlekedési

Részletesebben

Az észt információs társadalom fejlıdése az 1990-es évek óta

Az észt információs társadalom fejlıdése az 1990-es évek óta Az észt információs társadalom fejlıdése az 1990-es évek óta Szerzı: Tarmo Kalvet, PRAXIS Center for Policy Studies, tarmo@praxis.ee Tallinn, 2007 A jelentés megírását és kiadását támogatta: Az Európai

Részletesebben

Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata

Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata Készítette: Dr. Tombácz Endre Mozsgai Katalin

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 13. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 248

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 13. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 248 TARTALOMJEGYZÉK 13.... 248 TARTALOMJEGYZÉK 13.1. BUDAPEST ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ FŐVÁROSAINAK FŐBB JELLEMZŐI 2010.... 248 13.2. EGYES EURÓPAI NAGYVÁROSOK FEJLESZTÉSI DOKUMENTUMAINAK ELEMZÉSE... 248 13.3. NAGYVÁROSOK

Részletesebben

Stratégiai javaslat a Magyar Köztársaság Kormánya számára a vállalatok társadalmi felelısségvállalásának ösztönzésére

Stratégiai javaslat a Magyar Köztársaság Kormánya számára a vállalatok társadalmi felelısségvállalásának ösztönzésére Stratégiai javaslat a Magyar Köztársaság Kormánya számára a vállalatok társadalmi felelısségvállalásának ösztönzésére A stratégiai javaslat az ENSZ Fejlesztési Programja vezetésével, az Európai Unió és

Részletesebben

A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG

A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG EURÓPAI BIZOTTSÁG Oktatási és Kulturális Főigazgatóság A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG Európai Bizottság Oktatási és Kulturális

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓ FINANSZÍROZÁSI ALAPJAIHOZ

ÚTMUTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓ FINANSZÍROZÁSI ALAPJAIHOZ 2 0 1 4 ++ EURÓPAI STRUKTURÁLIS ÉS BERUHÁZÁSI ALAPOK (ESB-ALAPOK)++ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ALAP (ERFA)++ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP (ESZA)++ IFJÚSÁGI FOGLALKOZTATÁSI KEZDEMÉNYEZÉS (IFK)++ KOHÉZIÓS

Részletesebben

T/2204. számú. törvényjavaslat

T/2204. számú. törvényjavaslat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2204. számú törvényjavaslat az egyrészrıl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrıl az Örmény Köztársaság közötti Partnerségi és Együttmőködési Megállapodás, valamint

Részletesebben

Egészségfejlesztés és népegészségügy az Európai Unióban. Irányelvek, intézmények és döntéshozatali mechanizmusok

Egészségfejlesztés és népegészségügy az Európai Unióban. Irányelvek, intézmények és döntéshozatali mechanizmusok Egészségfejlesztés és népegészségügy az Európai Unióban Irányelvek, intézmények és döntéshozatali mechanizmusok 2 Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat köteteinek címei: 1. Az egészségfejlesztés

Részletesebben

Jelentés az elsivatagosodás és az éghajlatváltozás közötti kölcsönhatásról a földközi-tengeri térségben

Jelentés az elsivatagosodás és az éghajlatváltozás közötti kölcsönhatásról a földközi-tengeri térségben Harmadik plenáris ülés Bari, 2012. január 30. Jelentés az elsivatagosodás és az éghajlatváltozás közötti kölcsönhatásról a földközi-tengeri térségben CdR 418/2011 rev. 1 HU - 1 - A jelentést az elıadó,

Részletesebben

INSPIRÁLÓ FINANSZÍROZÁSI STRUKTÚRÁK Gondolatébresztő információk a Covenant aláírók számára. www.eumayors.eu 1

INSPIRÁLÓ FINANSZÍROZÁSI STRUKTÚRÁK Gondolatébresztő információk a Covenant aláírók számára. www.eumayors.eu 1 INSPIRÁLÓ FINANSZÍROZÁSI STRUKTÚRÁK Gondolatébresztő információk a Covenant aláírók számára www.eumayors.eu 1 TÁRGYMUTATÓ Felelős kiadó: Covenant of Mayors Office (Polgármesterek Szövetsége Irodája) Grafikai

Részletesebben

Egészség minden szakpolitika számára. Együttműködés az egészségért és jóllétért

Egészség minden szakpolitika számára. Együttműködés az egészségért és jóllétért Egészség minden szakpolitika számára Együttműködés az egészségért és jóllétért A szerzők Az alábbi Crossing Bridges (2011-2012) záróbeszámolót Ingrid Stegeman, Yoline Kuipers és Caroline Costongs, a EuroHealthNet

Részletesebben

A FIATAL ÖNKÉNTESEK MOBILITÁSA EURÓPÁBAN

A FIATAL ÖNKÉNTESEK MOBILITÁSA EURÓPÁBAN A FIATAL ÖNKÉNTESEK MOBILITÁSA EURÓPÁBAN A tanulmányt a Public Policy and Management Institute készítette, és nem tükrözi a Régiók Bizottságának hivatalos álláspontját. Az Európai Unióról és a Régiók Bizottságáról

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

URBACT II Helyi Támogató Csoportok Eszköztára

URBACT II Helyi Támogató Csoportok Eszköztára URBACT II Helyi Támogató Csoportok Eszköztára 2013. június KAPACITÁS FEJLESZTÉS AZ ÉRDEKELTEK BEVONÁSA A LEHETŐ LEGTÖBBET KIHOZNI A TRANSZNACIONÁLIS INFORMÁCIÓCSERÉBŐL EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÉRDEKELTEKKEL RÉSZVÉTELEN

Részletesebben

A támogatott szervezet adatai:

A támogatott szervezet adatai: A támogatott szervezet adatai: A pályázó szervezet hivatalos neve: Magyar Kerékpárosklub A pályázó szervezet székhelye: 1137, Bp., Radnóti Miklós u. 29. A szervezet hivatalos képviselıjének / képviselıinek

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE*

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE* Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 GELLÉRTHEGYI ISTVÁN AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Tanulmány

Részletesebben