2. hírlevél november A közösségek elvezetése a fenntartható energiához Az elsı partnerek bemutatása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. hírlevél 2009. november A közösségek elvezetése a fenntartható energiához Az elsı partnerek bemutatása"

Átírás

1 2. hírlevél november A közösségek elvezetése a fenntartható energiához Az elsı partnerek bemutatása Üdvözöljük a Fenntartható Energiagazdálkodású Európai Települések hatékony, Integrált Cselekvés Helyi Szinten (Sustainable NOW) projekt elektronikus hírlevél második kiadásának olvasóit. Hírlevelünk friss információkat tartalmaz a projekt alakulásáról és híreket partnereinktıl, a fenntartható energiát használó közösségekkel és az integrált menedzsmenttel a középpontban. A hírlevél elsıdlegesen a helyi és regionális hatóságokat célozza meg, illetve a helyi energia területén dolgozó partnereiket. Célja továbbá, hogy segítsen továbbterjeszteni a fenntartható energia koncepcióját Európa helyi és regionális kormányzatai körében. További hírek találhatók a projekt weboldalán: TARTALOM 1. Négy konzorciumi tag bemutatása 1.1 Banca Etica pénzügyi szakértı 1.2 Burgas önkormányzata Tanulási Kör partner 1.3 München városa Kiválóság Kör partner 1.4 ICLEI Helyi Önkormányzatok a Fenntarthatóságért projekt koordinátor és városi hálózatépítés elısegítıje 2. Energia hetek fókuszban 2.1 Az emberek mozgósítása a burgasi Ökológiai Héten 2.2 A 7. Ludwigsburgi Energia Infó Napok az állampolgárok tájékoztatása 2.3 Rosignano Marittimo Önkormányzata Energia Napokat hirdet 3. Rövid hírek - LG program Vélemények kérése az európai helyi önkormányzatoktól - A BUILD UP portál - BewareE Hogyan csökkenthetı a fogyasztás energiatakarékos magatartással - ELENA Hogyan lehet jövedelmezı befektetési projekteket kialakítani 4. Események listája 5. Kapcsolat

2 1. A konzorcium partnereinek bemutatása A Sustainable NOW 15 konzorciumi partnere közül valamennyi elengedhetetlen szerepet játszik a projektben. Minden e-hírlevélben néhány partnerre fogunk összpontosítani, kihangsúlyozva konkrét helyzetüket és a projektben betöltött szerepüket. Az alábbiakban bemutatunk egy technikai partnert, egy tanulási szakaszban járó és egy haladó közösséget, valamint egy városi hálózatépítést elısegítı partnert, amely projekt koordinátorként mőködik közre. 1.1 Banca Popolare Etica pénzügyi szakértı A Banca Popolare Etica (BPE) az elsı olaszországi pénzügyi intézet, amely befektetési döntéseit az etikus pénzügyi alapelvek (lásd lentebb) szerint hozza meg. A legjelentısebb olaszországi egyesületekbıl, civil szervezetekbıl (NGO), társadalmi szövetségekbıl, szakszervezetekbıl, vallási szervezetekbıl és több ezernyi magánszemélybıl létrejött BPE elkötelezett célja egy kevésbé kirekesztı, igazságosabb társadalom létrehozása decemberében az olasz Központi Bank jóváhagyta, hogy a BPE bankként mőködjön. Azóta a BPE növekedett, és ma tagot számlál, melyek közül 4553 jogi személy. Befektet kisvállalkozásokba, társadalmi szövetségekbe, alulról szervezıdı szervezetekbe. Az ilyen szervezetekben rejlı értékek és az általuk nyújtott hozzájárulás ellenére semmilyen nemzetközi értékelési rendszer nem veszi figyelembe az általuk nyújtott társadalmi és környezetvédelmi értéket, például a munkahelyek teremtését, a fogyatékkal élık foglalkoztatását, a hagyományos mezıgazdaság és a biodiverzitás védelmét, illetve az alapvetı szociális szolgáltatások biztosítását. A BPE projektértékelési kritériumai nem kizárólag az adott vállalkozás állótıkéjére alapulnak, hanem a társadalmi és környezetvédelmi fenntarthatóság szempontjaira is, olyan paraméterek alkalmazásával, mint a munkahelyi körülmények, a nemek aránya, a megújuló energiaforrások használata és a belsı demokrácia. A központ (a lenti képen) építésénél a bioklimatikus építészet alapelveit követték. A BPE mőködésének alapját az átláthatóság alapelve jelenti. Ügyfelei hozzáférhetnek a bank irányításával, a döntéshozatali folyamatokkal, a befektetési célokkal és a hitelezettek környezetvédelmi és szociális profiljával kapcsolatos információkhoz. Az etikus pénzügy alapelvei, amelyek a BPE létrehozását inspirálták, és amelyek ma is megkülönböztetik és jellemzik mőködését, a bank alapító okiratának 5. fejezetében olvashatók: - az etikusan orientált pénzügyi tevékenység tudatában van a gazdasági intézkedések nem gazdasági jelleg következményeivel; - a pénzügyekhez való hozzáférés annak minden formájában emberi jog; - a hatékonyság és a józanság az etikus felelısségtudat alkotóelemei;

3 - a pénzeszközök birtoklásából és váltásából eredı profitnak az általános jólétet célzó tevékenységekbıl kell származnia, és egyenlıen kell megoszlania mindazok között, akik részt vettek megvalósításában; - a mőveletek maximális átláthatósága az etikus pénzügyi tevékenységek egyik fı feltétele. A Sustainable NOW keretében a BPE technikai szerepet játszik a fenntartható energia projektek. Ezen kívül a BPE két mőhelyt fog megszervezni 2010 során a fenntartható energia projektek finanszírozásáról egyet Olaszországban (olasz nyelven), és egy másikat a projekt partnerek egyik közösségében (angol nyelven). A mőhelyek középpontjában gyakorlati útmutatás nyújtása áll a fenntartható befektetésekkel és eszközökkel kapcsolatban, amelyet konkrét példákkal fognak illusztrálni. A dátumokat hamarosan véglegesítjük, az erre vonatkozó frissítések felkerülnek a honlapra: Kapcsolattartó: Marco Bianchi: 1.2 Burgaszi önkormányzat Tanulási kör partner A burgaszi önkormányzat (Bulgária) egy ICLEI tag város és a Városok a klímavédelemért TM (CCP) kampány résztvevıje. Burgasz csatlakozott a Sustainable NOW programhoz, azzal a céllal, hogy fejlessze az önkormányzat kapacitását a fenntartható közösségi energia gyakorlat terén. A középpontban a Helyi energia akcióterv (LEAP) kialakítása áll és egy integrált vezetési megközelítés megfontolása ebben a környezetben javítva ezáltal a lényeges rendszereket és folyamatokat. Mint Tanulási kör (COL) partner, Burgasz számos más tanuló közösséggel együttmőködik, amelyek szintén segítik egymást, számos fejlett, a Kiválóság körbe (COE) tartozó város, technikai partnerek és városi hálózati elıadók útmutatásai és tanácsai alapján februárjában Burgasz aláírta a Polgármesterek szerzıdését (ezzel kapcsolatos további információ található az elızı hírlevélben). Ezen folyamat részeként, és a Sustainability NOW programban vázoltak alapján, több lépés került ütemezésre: - Az önkormányzat leltárt vezet és elemzést készít az energiahelyzetérıl és a közösségben fennálló szén-dioxid (CO2) kibocsátásokról. - Ennek alapján a specifikus célokat azonosították és a fenntartható energiaintézkedéseket felvázolták. - Egy Helyi energia akciótervet (LEAP) be kell nyújtani az önkormányzati testületnek azzal a céllal, hogy 2010 februárjára jóváhagyott tervük legyen. Ezeknek a lépéseknek a támogatásához egy Tanácsadó testületet hoztak létre elsısorban a Helyi energia akcióterv (LEAP) fejlesztésének támogatására és az ipari, illetve az üzleti szektor elkötelezettségének eléréséhez. A megújuló energia (RE) és az energiahatékonyság (EE) területén tevékenykedı kulcsszereplıket meghívták, hogy önkéntes alapon vegyenek részt a Tanácsadó testületben. Az összes meghívott résztvevı csatlakozott, egyértelmően magas szintő érdeklıdést és elkötelezettséget tanúsítva arra, hogy tevékenyen részt vegyenek a klímaváltozás elleni harcban. A Regionális Környezetvédelmi Felügyelıség, a Burgaszi Régió kormányzóhelyettese, a terület nagy ipari vállalatai, valamint a LukOil Neftohim, a Toplofikatzia, az EVN,

4 a BurgasBus (az önkormányzat szállítási vállalat), az Overgaz, az Asen Zlatarov Egyetem és az NGO-k deklarálták érdeklıdésüket és támogatásukat ebben a fejlesztésben szeptember 16-án, az elsı Tanácsadó testületi ülést megtartották az üzleti terület, az NGOk és az állami hatóságok regionális képviselıinek, valamint az önkormányzati hivatalok képviselıinek részvételével. A Tanácsadó testületet vázolta a referencia feltételeket a Helyi energia akcióterv (LEAP) kialakításának alapjához, amelyeket azért készítettek elı, hogy jelentıs szerepet játsszon az önkormányzatok energiapolitikájának fejlesztésében és megvalósításában. A Helyi energia akciótervben (LEAP) azonosított intézkedések körének részeként sor kerül a régi, rossz hatékonyságú utcai világítás energiahatékonyra cserélésére - a városközpontban kezdve, a lakónegyedekben és a lakótelepeken folytatva. A második prioritást az önkormányzat épületek, pl. iskolák és óvodák átalakítása kapja, az energiahatékonysági (EE) intézkedésekre fókuszálva a jelentıs CO2 csökkentés érdekében. Mivel a lakossági tájékoztatás lényeges tevékenyég, Burgasz szervezett egy Ökológiai hetet szeptember között, a fenntartható energia témakörét megcélozva kiemelkedı témaként. Az esemény fontos részletei megtalálhatók a 2.1-es fejezetben. Kapcsolattartó: Atanaska Nikolova - eui_depm(at)burgas.bg 1.3 München városa Kiválóság kör partner A fenntartható energia és klímavédelem területén szerzett több éves tapasztalattal München városa (Németország) a Sustainability NOW Kiválóság körébe (COE) tartozó város. Az Európai Városok Klímaszövetségének tagja 1991 óta, München megosztja ismereteit, támogatva az eszközök fejlesztését és szakértelmet nyújtva a Tanuló kör (COL) városok számára a Helyi energia akcióterv (LEAP) koncepció kidolgozásában és bevezetésében. Megszervezi a saját éves Energia Heteit is, hogy növelje a helyi tudatosságot az energiával kapcsolatos lényeges témakörökben. A város vállalta a CO2 csökkentési célokat Bécsben (2007), megcélozva a CO2-kibocsátás felére csökkentését 2030-ra, az 1990-es bázishoz viszonyítva. A kialakított célok fontosak, de a célok elérését támogató stratégiák, koncepciók és eszközök fejlesztése elengedhetetlen. Egy integrált és multi-diszciplináris megközelítés a leghatékonyabb módszer a célok eléréséhez. Ezek mindegyikének megcélozásával, München városa többszintő koncepciót alkalmaz belefoglalva az összes rendelkezésre álló térbeli szintet (a helyitıl a nemzetköziig, amelyek a lényeges tudományágakkal, erıforrásokkal és hatékony kommunikációs struktúrákkal foglalkoznak. Az összes meglévı természetes energiaforrás (nap, víz, geotermikus, biomassza, szél) fenntartható használata a terv sarokköve, amelyet tovább kombinálnak az emberek folyamatba történı bevonásának kihívást jelentı, de gyümölcsözı szempontjával. Az alábbiakban néhány újabb példa látható.

5 a) A Müncheni perspektivikus városi tervezési koncepció, magába foglalja az ökológiai útmutatásokat: Milyennek kell kinéznie Münchennek 10, 20 vagy akár 30 év múlva? Mi szükséges a magas szintő élet eléréséhez most és a jövıben? Hogyan befolyásolják a gazdasági, politikai és szociális változások az életet Münchenben? A Müncheni perspektivikus városi tervezési koncepció vizsgálja ezeket a témaköröket, biztosítva a város gazdasági, szociális, térbeli és regionális fejlesztésének kitekintését b) MONACO Ökológiai szövetség: 2000-ben alapították, érdekeltek olyan csoportjaiból áll, akik az ökológiai városfejlesztés elısegítését tőzték ki célul. Érdekes tesztprojekteket alakítottak ki a fenntartható mobilitás, a hatékony klímavédelem, természet és szabad tér minıség területén. (www.muenchen.de/rathaus/bau/wir/garten/oeko/39631/index.html) c) A München a klímavédelemért szövetséget július 18-án alapították Hep Monatzeder polgármester felügyelete alatt, a szövetség tagjai vezetı politikusok és közhivatalnokok, müncheni székhelyő nagyvállalatok, tudományos intézetek és szervezetek. Céljuk a klímavédelmi kihívásokkal kapcsolatos konstruktív és nyílt párbeszéd folytatása, közös megoldások kialakításához és egy hálózati platform létrehozása a szereplık számára a CO2- kibocsátás csökkentésének kutatásához A túlnépesedett városi környezetben kibocsátott üvegházgázok (GHG-k) magas aránya ellenére, nem könnyő meggyızni a városi vezetést terület feletti (nemzeti, európai, nemzetközi) hálózatok, projektek és kezdeményezések kialakításának szükségességérıl. Mégis, az ipari, üzleti tevékenység, a magánlakások és a közlekedés részt vesz az óriási mennyiségő üvegházgáz (GHG) kibocsátásban, tehát a közösségeknek fokozniuk kell a klímavédelmet az összes lehetséges eszköz felhasználásával, beleértve a bemutató és interaktív programokat, valamint a helyi intézkedéseket az önkormányzati és közösségi területen. A nemzetközi együttmőködés nagyon értékes lehet egymástól tanulva és egymást ösztönözve. Kapcsolattartó: Gerhard Urbainczyk - Gerhard.Urbainczyk(at)muenchen.de 1.4 ICLEI Önkormányzatok a fenntarthatóságért városi hálózati vezetı és projekt koordinátor A Sustainability NOW projekt koordinátor az ICLEI Európai titkársága Önkormányzatok a fenntarthatóságért (ICLEI). Az ICLEI egy az egész világra kiterjedı szervezet több mint 1100 taggal, önkormányzatokból, regionális vagy vidéki területekrıl és

6 önkormányzati szervezetekbıl. Ezek közül körülbelül 200 Európában, teljes körően ajánlják a fenntartható fejlıdést közösségi szinten. Az ICLEI tagok, akik részt vesznek a Sustainability NOW projektbe: Bologna, Burgasz, Coordinamento Agende 21 Locali Italiane (CA21L), Ludwigsburg, Miskolc, Rosignano Marittimo és a Sienai tartomány. Az ICLEI küldetése az önkormányzatok globális mozgásának kiépítése és szolgálata, hogy kézzelfogható fejlıdést érjenek el a globális fenntarthatóság és a környezeti állapotok terén összegzett helyi tevékenységekkel. Az 1990-ben alapított ICLEI jelenleg a vezetı önkormányzatok közötti koordináló intézet a helyi fenntartható fejlıdés és a Local Agenda 21 terén, és mint az ENSZ Klímaváltozási Keret Konvenciója (UNFCCC), illetve Választókerületi központ az önkormányzatok és a városi hatóságok számára (LGMA) is mőködik. Ez azt jelenti, hogy koordinálja az önkormányzatoktól az UNFCCC számára benyújtott anyagokat. A COP 15 figyelembe vételével 2009 decemberében útjára indított Helyi Önkormányzatok Klíma Útvonala segítıjeként is mőködı ICLEI aktív a nemzetközi támogatási tevékenységek terén és támogatja az önkormányzatok fontos szerepét a klíma- és energiatevékenységek terén. Európában az ICLEI az Európai fenntartható városok és települések kampányának (ESCTC) egyik alapító tagja és részt vesz az irányító testületében. Egyesít 2500 európai önkormányzatot és számos európai hálózatot. Az ICLEI tevékenységeit Európában az ICLEI Európai Titkársága koordinálja, amely Freiburgban, Németországban található és a Brüsszeli Iroda támogatja. Több mint 40 fıs személyzettel és tematikus szakemberekkel, a szervezet fıleg projekteken és kampányokon dolgozik számos tematikus területen: - Fenntarthatóság és környezetirányítás, - Klíma és levegı (klímaváltozási migráció irányítása és adaptációja, levegı minıség), - Fenntartható beszerzés, - Városirányítás és helyi napirend (Local Agenda 21), - Biodiverzitás és víz. Az ICLEI-t számos más, a helyi energia és klíma szempontjából fontos projektbe bevonták, például: MAKE-IT-BE (www.makeitbe.eu), LG Action (www.lg-action.eu) és Smart-SPP (www.smart-spp.eu). Emellett irányítja az Európai CCP Kampányt és a Beszerzést + Kampányokat, ahol az önkormányzatok aktív résztvevık. A példamutató mőködés központi szemléletének alapját jelenti - az ICLEI Európai titkársága az EMAS tanúsítványával rendelkezik (Tanúsítvány: DE ), és fenntartható irányítási rendszert vezet az EMAS, ISO és ISO 9001-nek megfelelıen. Ezek az elıírások biztosítják az ICLEI ökológiai, gazdasági és szociális teljesítményének folyamatos javítását a jogi követelmények mögött. Az ICLEI környezetbarát és fair trade termékeket és szolgáltatásokat használ és alkalmazza a környezeti és szociális kritériumokat is, amikor az üzleti partnereket kiválasztja. A Sustainability NOW területén szerepe a projekt koordináció mellett a részvétel a kapacitásépítı tevékenységekben (tanulmányutak és mőhelymunkák), vezeti az olyan eszközök

7 fejlesztését, mint a LEAP Wizard és fejleszt egy online forrás központot. Az ICLEI támogatja a Tanuló kör (COL) partnereket, és koordinálja a tudatos és ismeretterjesztı tevékenységeket. Kapcsolattartó: Holger Robrecht - 2. Fókuszban az Energia hetek Fontos tevékenységet jelentenek a Sustainability NOW programon belül a helyileg szervezett Energia hetek. Minden közösségi partner megállapodott ezek megszervezésében. Az elsı fontos részletek és a csatlakozási felhívások alább megtalálhatók. 2.1 A lakosság mozgósítása a Burgaszi ökológiai hét során szeptember között a Burgaszi ökológiai hét kerül megszervezésre a Sustainability NOW program Fenntartható energia hetek sorozatában. Ennek középpontjában az önkormányzati hatóságok szerepe áll, segítve a nemzeti kormányokat az EU klíma- és energia-céljainak elérésében: a cél 2020-ra. Burgasz aktív szerepet játszik a feladatban a Polgármesterek szövetségéhez valamint az ICLEI Városok a klímavédelemért (CCP) kampányához csatlakozva, és lépésrıl lépésre elıre haladva a közösségi fenntartható energia terén annak számos dimenziójában. Egy további fontos téma került kihangsúlyozásra az esemény során, az együttmőködés fontossága a helyi és a regionális energia szereplık között az energiahatékonyság (EE) növelése érdekében. Az Ökológiai hét a Sustainability NOW program egyik célját szolgálta azzal, hogy felhívta a figyelmet a klímaváltozás helyi hatásaira, és a megoldások kifejlesztésének szükségességére mind a csökkentés, mind az adaptáció terén városi és regionális szinteken. Ebben a vonatkozásban, a regionális és helyi hatóságoknak is szükségük van a szoros kapcsolat fenntartására az energia végfelhasználókkal, az energiahatékonyság (EE) nyilvánosság felé történı kommunikálásában rendkívül fontos szerepük kialakítása. Több különbözı kezdeményezést szerveztek, körülbelül napi résztvevıvel, egyebek között az alábbi témákban: - kerékpáros felvonulás javítsuk a város klímáját mottóval, - információs kampány a háztartások energia-megtakarításáról, - tudatos növekedés kampány az oktatási intézmények energia-megtakarításáról, tanulságok kiemelésével és megbeszélésekkel a téma körül, - két mobil bemutató terem a fıutakon, a látogatók számára vonzó, felhasználóbarát módon tájékoztatva ıket az energia-megtakarítási és megújuló energia (RE) felhasználási lehetıségekrıl: elektromos áram termelése napenergiával, hıtermelés biomasszából és földgázból.

8 Az Ökológiai hét legfontosabb eseménye a Fenntartható energia helyhatóságok és partnerek a kihívások megszólításához" fórum volt. Az energiahatékonyság (EE) területérıl kezdeményezések, projektek és beruházások példáit osztották meg szervezetek széles körével, kiemelve a tevékenységek gyakorlati hatásait. A helyhatóságok különbözı szerepeit tárgyalták meg: fellépés fogyasztóként, szolgáltatóként, fejlesztıként és szabályozóként; valamint tanácsadóként, motivátorként és szerepmodellként, valamint gyártóként és szállítóként. Minden egyes szerep számos különbözı lehetıséget biztosít a helyi fenntartható energia tevékenyég területén. A tematikus csoportbeszélgetéseknek volt egy másik értékes eleme a fórumon. Ezeket célozták meg a gyakorlati intézkedések ötleteinek kialakításakor, hogy javítsák az együttmőködést a helyi részvényesekkel az energiahatékonyság (EE) területén, amelyet bevontak a helyhatóságok napirendjébe. Ezzel az eseménnyel párhuzamosan egy kiállítást szerveztek, hogy bemutassák a különbözı részvevık (üzleti tevékenységet folytatók, civil szervezetek, energiaügynökségek, egyetemek és iskolák) projektjeit és kezdeményezéseit, beleértve: Az Alternatív Energia Szövetséget, Fekete- Tengeri Regionális Energia Menedzsment Ügynökséget, BurgasBus-t. Kapcsolattartó: Atanaska Nikolova Ludwigsburgi energia információs napok - állampolgárok tájékoztatása A 7th Ludwigsburger Energieinfotage (Ludwigsburgi energia információs napok) megrendezésére Ludwigsburg városában, Németországban került sor, március között. Az esemény a Sustainability NOW projekt fontos eleme volt, mivel széles körben ismertette a fenntartható energia szempontokkal kapcsolatos információkat, és a különbözı tevékenységekben résztvevı lelkes helyi szervezetek bevonásával került megrendezésre. Olyan megközelítés ez, amellyel kiváló Energia Hét koncepciót lehet kialakítani. Az eseményt a város Fenntartható Városi Fejlıdés Részlege szervezte, a Ludwigsburgi Energia Ügynökséggel (LEA) és a Local Agenda 21 Ludwigsburgi munkacsoportjával együttmőködve a klímavédelem és az energia területén. A munkacsoportot, amely fontos partner a Sustainability NOW tevékenységekhez történı kapcsolódásban, a jövıben bıvíteni fogják, hogy további állampolgárokat vonjanak be, az Információs napokkal elért kiváló eredményekre építve. A Sustainability NOW projektet és a Helyi energia tevékenységi tervet egyaránt bemutatták, és a polgármester, Werner Spec ismertette a város energia stratégiájának részleteit, Anja Wenninger pedig bemutatta az Energetikom -ot, egy új energia-, klímavédelmi és ökológiai tervezési szakmai központot. A Stuttgarti Egyetem kutatást végzett a városi hıfogyasztással és az energiaforrásokkal kapcsolatban, amelynek elsı eredményeit bemutatták. A LEA négy elıadást biztosított különbözı városi kerületekben, hogy elérjék a helyi lakosokat, olyan témákat felvetve, mint a klímaváltozás és annak mérséklése, új energiaszabványok az épületek felújításához és az energiahatékony szellıztetés. A résztvevık az energiafelhasználás és a pénzmegtakarítás ötvözésérıl tanultak, valamint arról, hogyan lehet kényelmesen élni és mégis hozzájárulni a klímavédelemhez.

9 Továbbá egy sor érdekes témájú elıadást szerveztek, hogy tovább fokozzák az állampolgárok tudatosságát és motiváltságát, és megváltoztassák viselkedésüket. Ezek témája az energiamegtakarítás az épületekben és a szállításban, valamint a fenntartható városfejlesztés. Nyolc esti esemény során a látogatók hasznos információt kaptak a különbözı energiahatékony technológiákról, megújuló energiaforrásokról, új energia elıírásokról, és fejlesztési alapokról. További támogatást biztosított a Solarinitiative of Ludwigsburg, amely egy eseményt szervezett Fényelektromosság és napenergiával való főtés ellentétes fogalmak vagy jó kombináció? címen. Erısen koncentrálva a fenntartható mobilitásra, amely az energiamegtakarítást, valamint a felhasználó kényelmét, egészséges és minıségi életét célozza, Ludwigsburg Városi Tervezési és Felmérési Részlegének vezetıje a városfejlesztések tervezés autókkal, gyalogosokkal, kerékpárosokkal és buszokkal kapcsolatos fejlesztési terveivel foglalkozott. Körülbelül 300-an vettek részt az eseményeken, és a fogadtatás nagyon pozitív volt a megszólított résztvevık széles körét és a számos szakember által biztosított tartalmat tekintve. A Ludwigsburger Energieinfotage eseményeit szponzorok támogatták, a részben az IEE által finanszírozott Sustainability NOW projekt és a Német Szövetségi Köztársaság. Kapcsolattartó: Anja Wenninger Rosignano Marittimo Önkormányzata Energia napokat jelent be A Sustainability NOW projekt ismeretterjesztési stratégiájának részeként Rosignano Marittimo önkormányzata megszervezte az 5. ENERGETHICAMENTE rendezvényt, a helyi energia napokat, a Livornói Tartomány Energia Ügynökségével és az E-Cube-bal együttmőködve. A Pasquini kastélyban, a Rosignano Marittimóban található Castiglioncellóban (Olaszország) kerül megrendezésre november 5 6. között, és a következı két témát helyezi elıtérbe: Fenntartható városok: technológiák és alkalmazások Energiatervezés: hogyan érjük el a európai célt Információ: Kapcsolattartó: Vittoriano Tommaso - 3. Rövid hírek Az európai önkormányzatok felkérése, hogy véleményt nyújtsanak az energia és klíma vitához LG Akció projekt Az LG Akció projekten keresztül Hálózatépítési program az EU önkormányzatainak bevonására az energia és klíma vitába - Az európai önkormányzatokat meghívták, hogy osszák meg véleményüket és elképzeléseiket a klímavédelem, épületek, szállítás, fenntartható beszerzés, víz, stb. témakörökben - mivel ezek a területek kapcsolatosak az energiával. Ezek a témák nagyon fontosak az elkövetkezı nemzetközi tárgyalásokban, valamint az EU klíma és energia céljaiban, és összhangban vannak a Sustainability NOW projekt alapelveivel.

10 Ez az elsı véleménynyilvánítási felhívás eredményezi majd az elsı 'Európai önkormányzati pozicionálások' kialakítását, a COP 15 elıtt és bekerül az Önkormányzati Klíma Útvonal anyagába is (www.iclei.org/climate-roadmap). Kérjük, osszák meg véleményüket, helyi szinten jelentkezı igényeiket és kihívásaikat az energia és klímavédelem témakörével. Mi gátolja a tevékenységeiket? Mi mőködik jól? Vannak-e országspecifikus problémák? Ezek az információk kapcsolódhatnak a politikához, technikai témákhoz, pénzügyi szempontokhoz, vagy bármilyen más, az önkormányzati tevékenyég szempontjából lényeges területhez. Az LG Akció kérdıíve elérhetı online Kapcsolattartó: Maryke van Staden és Carsten Rothballer - A BUILD UP Portál Az európai energiaügyi biztos, Andris Piebalgs 2009 júniusában elindította a BUILD UP portált. Ez egy portál építészeti szakemberek, helyhatóságok, épületbérlık számára, lehetıvé téve számukra, hogy megosszák tapasztalataikat és információkat érjenek el (hírek, GYIK és események). A BUILD UP az Épületek energiateljesítmény irányelvei (EPBD) számos forrásához biztosít hozzáférést, valamint eszközkészleteket és útmutatásokat nyújt, amelyeket városok, régiók és országok hoztak létre - BewareE Hogyan csökkenthetı a fogyasztás energiahatékony magatartással Az Intell Energia Európa, mint társalapító közremőködésével létrehozott BewareE projekt decembertıl májusig mőködik. A fogyasztási viselkedés megváltoztatását célozza meg, hogy energia megtakarítást eredményezzen, és javítsa az 'energia-szolgáltatások' megvalósítását a lakásépítı szervezetekkel és vállalatokkal együttmőködve. Az egyik kiemelt tevékenyég: a konzorcium egész Európa 100 energiaszolgáltatójától győjt össze példákat, az EU projektek, építési szervezetek és más résztvevık nemzeti és helyi projektjeinek elemzésével. Ezeket az energia- és a CO2-hatások, költségcsökkentés, szervezetek, résztvevık, és típus szempontjából elemzik. A szolgáltatások elemzését kiegészíti az akadályozó tényezık, támogatások és korlátok, valamint az átruházhatóság megvizsgálása. A projektnek négy országban van központja: Franciaország, Németország, Hollandia és Spanyolország - ELENA - Banki beruházási projektek kialakítása Az ELENA (Európai helyi energiatámogatás) technikai segítséget jelent, amit várhatóan 2009 novemberében indít az Európa Tanács (EC), az Európai Beruházási Bankkal (EIB) együttmőködve. Az ELENA a helyhatóságokat célozza meg, és úgy alakították ki, hogy biztosítsa azok banki finanszírozásra alkalmas beruházási projektjeinek vagy programjainak finanszírozását a fenntartható energia területén. Ez azután várhatóan nagy érdeklıdésre tarthat számot a

11 Sustainability NOW közösség partnerei és más helyhatóságok részérıl, amelyek törekednek a korszerő energia-fenntarthatóságra. Célja továbbá a támogatott beruházási projektek vagy programok jogosultságának biztosítása a további EIB finanszírozáshoz. Az ELENA alatt jogosultságot élvezı, fenntartható energia projektek számos szektorra koncentrálhatnak, mint például köz- és magánépületek átalakítása, alacsony energiafelhasználású épületek, energia-hatékony területi főtési és hőtési hálózatok, vagy környezetbarát szállítás fejlesztésére. Az alkalmasság kulcsfeltétele, hogy a projektek járuljanak hozzá a Polgármesterek szervezetének céljaiban rögzített CO2-csökkentı célokhoz. The ELENA finanszírozási programját a Sustainability NOW finanszírozási mőhelymunkák során is megtárgyalják ben - Ha szeretne feliratkozni erre a hírlevélre küldjön egy t: Támogatók: Ennek a projektnek társtámogatója az Európa Tanács Intelligens Energia Végrehajtó Ügynöksége (IEEA 2007) az Intelligens Energia Európa program keretében, hogy hozzájáruljon a fenntartható és versenyképes árú energia biztosításához Európa számára. Jogi nyilatkozat: A hírlevélben foglalt tartalomért kizárólag a szerzık felelnek. Nem az Európai Közösségek véleményét tükrözik. Az Európai Közösségek nem felelısek azt itt megadott semmilyen információ felhasználásáért.

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Szabados Krisztián gazdasági

Részletesebben

Részvételi és szponzorációs ajánlat

Részvételi és szponzorációs ajánlat Részvételi és szponzorációs ajánlat Elsı Önkormányzati Projektbörze és Szakmai Konzultáció Budapest, 2010. március 31. Az európai uniós fejlesztési források elnyerése érdekében készült Integrált Városfejlesztési

Részletesebben

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése IP/08/267 Brüsszel, 2008. február 20. A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése Danuta Hübner, a regionális politikáért felelős európai biztos ma bemutatta,

Részletesebben

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28.

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Miért kikerülhetetlen ma a megújuló energiák alkalmazása? o Globális klímaváltozás Magyarország sérülékeny területnek számít o Magyarország energiatermelése

Részletesebben

FENNTARTHATÓ ENERGIA PRIORITÁSI TERÜLET (PA2) Árvay Szilárd

FENNTARTHATÓ ENERGIA PRIORITÁSI TERÜLET (PA2) Árvay Szilárd Duna Régió Stratégia Projektfinanszírozási Konferencia Budapest, 2015. március 26. FENNTARTHATÓ ENERGIA PRIORITÁSI TERÜLET (PA2) Árvay Szilárd Főtanácsadó Külgazdasági és Külügyminisztérium A prioritási

Részletesebben

Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között

Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között 2009 Aug Hegyesi Béla, VÁTI Kht SEE-CE-IVC információs pont hegyesi@vati.hu 06 30 475 85 73 1 Tartalom Határmenti

Részletesebben

Energetikai célú beruházások megvalósítására igénybe vehető nemzetközi pályázati rendszerek. Vámosi Gábor igazgató

Energetikai célú beruházások megvalósítására igénybe vehető nemzetközi pályázati rendszerek. Vámosi Gábor igazgató Energetikai célú beruházások megvalósítására igénybe vehető nemzetközi pályázati rendszerek Vámosi Gábor igazgató Tartalom Nemzetközi pályázati rendszerek bemutatása 1. ELENA 2. JESSICA 3. LIFE + program

Részletesebben

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei. Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei. Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei Budapest, 2011. november Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés European Bank for Reconstruction and Development

Részletesebben

Nemzetközi Kezdeményezés a Települések Fenntartható Fejlesztése érdekében

Nemzetközi Kezdeményezés a Települések Fenntartható Fejlesztése érdekében Nemzetközi Kezdeményezés a Települések Fenntartható Fejlesztése érdekében Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az integrált városfejlesztésen keresztül Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Bank rendszer és fenntarthatóság. Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22.

Bank rendszer és fenntarthatóság. Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22. Bank rendszer és fenntarthatóság Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22. A bankok jelentısége Fejlesztéseink, fogyasztásunk erıforrás használat, környezetterhelés, területhasználat;

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Hogyan segítheti a fenntartható fejlıdés mágikus hármasa a kézmőipari vállalkozásokat? Értékfenntartó gazdálkodás az európai kézmőiparban

Hogyan segítheti a fenntartható fejlıdés mágikus hármasa a kézmőipari vállalkozásokat? Értékfenntartó gazdálkodás az európai kézmőiparban Hogyan segítheti a fenntartható fejlıdés mágikus hármasa a kézmőipari vállalkozásokat? Értékfenntartó gazdálkodás az európai kézmőiparban Gál Zsuzsanna projektkoordinátor LEONARDO projekt Szeged, 2009.

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Nemzetközi szervezet a

Részletesebben

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI PROGRAM Dr. Nemes Csaba főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Nemzetközi háttér 1992 ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény

Részletesebben

Kiss János Ferenc ügyvezető műszaki igazgató Ecoflotta-ház Szolgáltató Kft.

Kiss János Ferenc ügyvezető műszaki igazgató Ecoflotta-ház Szolgáltató Kft. Ecoflotta-ház közösségi mikroerőmű klaszter Magyar Építésügyi Technológiai Platform mottó: EGYNEK MINDEN NEHÉZ, SOKNAK SEMMI SEM LEHETETLEN (GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN 1791-1860) Ecoflotta-ház épület és jármű

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

SMART: Services for SMEs in collaborative transport research projects

SMART: Services for SMEs in collaborative transport research projects SMART: Services for SMEs in collaborative transport research projects (Szolgáltatások KKVk számára közlekedési kutatási együttmőködési projektekben való részvételhez) Háttér A SMART projekt célja, hogy

Részletesebben

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Nemzetközi szervezet a

Részletesebben

A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján. Nagy András VÁTI Nonprofit Kft.

A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján. Nagy András VÁTI Nonprofit Kft. A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján Nagy András VÁTI Nonprofit Kft. Szén-dioxid semlegesség A vízió: 2025-ben Koppenhága lesz az első szén-dioxidsemleges főváros a világon. az összes

Részletesebben

Living Lab alkalmazási lehetőségek és példák

Living Lab alkalmazási lehetőségek és példák Living Lab alkalmazási lehetőségek és példák KOVÁCS Katalin Energiahatékony épületek és városrészek kialakítási módszerei és technológiái konferencia 2011. febr. 22. Áttekintés A Living Labek jellemzői

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

Transznacionális programok

Transznacionális programok Transznacionális programok Csalagovits Imre János csalagovits@vati.hu 06 30 2307651 OTKA Konferencia 2009 Május 22 1 Tartalom Hidden Agenda Nemzeti és transznacionális érdek Stratégia és menedzsment Transznacionális

Részletesebben

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Tartalom Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Határmenti programok Transznacionális programok Interregionális program 2009 Nov Hegyesi Béla, VÁTI Kht

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

Fókuszban a bankok kutatás hazai bankok befektetési tevékenysége

Fókuszban a bankok kutatás hazai bankok befektetési tevékenysége Fókuszban a bankok kutatás hazai bankok befektetési tevékenysége Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért Bemutatkozás A Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért (TFF) egyesület 2001- ben alakult. Célunk a szervezetfejlesztıi

Részletesebben

FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten. KvVM Stratégiai Fıosztály

FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten. KvVM Stratégiai Fıosztály FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten KvVM Stratégiai Fıosztály Történeti áttekintés - globális szinten Fejlesztési együttmőködés 1944 Bretton Woods

Részletesebben

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban A közbeszerzések aktuális kérdései Budapest, 2011. november 16-17. A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban Szuppinger Péter Regionális Környezetvédelmi Központ Magyar

Részletesebben

LIFE Éghajlat-politikai irányítási és tájékoztatási (GIC) pályázatok

LIFE Éghajlat-politikai irányítási és tájékoztatási (GIC) pályázatok LIFE Éghajlat-politikai irányítási és tájékoztatási (GIC) pályázatok IV. LIFE Klímapolitikai Tréning 2017. február 16. Kovács Barbara LIFE Éghajlat-politika alprogram Nemzeti kapcsolattartó I. A LIFE program

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

Külföldi gyakorlatok a napkollektor-használat ösztönzésére

Külföldi gyakorlatok a napkollektor-használat ösztönzésére Külföldi gyakorlatok a napkollektor-használat ösztönzésére Elıadó: Varga Katalin I. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest, 2010. november 9. Tartalom 1. Az Energiaklub

Részletesebben

Intézményrendszernek végzett munkák

Intézményrendszernek végzett munkák Boza Pál HDI Consulting Kft. 2013. október 29. Budapest HDI Consulting Kft. Intézményrendszernek végzett munkák KEOP IH számára pályázati konstrukciók előkészítése pl. KEOP 4.3.1 Norvég Alap energiahatékonysági

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

Kulcs a helyi önkormányzatok számára az éghajlatváltozáshoz való eredményes alkalmazkodás érdekében

Kulcs a helyi önkormányzatok számára az éghajlatváltozáshoz való eredményes alkalmazkodás érdekében Welcome! This is an online publication within the CHAMP-project with virtual pages that can be turned with the mouse or by clicking on the navigation bar Az éghajlatváltozáshoz való hatékony alkalmazkodáshoz

Részletesebben

Szándéknyilatkozat A SEESARI Vasút Megújításáért Dél-kelet Európai Szövetség megalapításáról

Szándéknyilatkozat A SEESARI Vasút Megújításáért Dél-kelet Európai Szövetség megalapításáról SEESARI Szándéknyilatkozat Szándéknyilatkozat A SEESARI Vasút Megújításáért Dél-kelet Európai Szövetség megalapításáról 1. Cikkely A SEESARI SZÁNDÉKA ÉS CÉLJA A SEESARI szándéka és célja a közlekedési

Részletesebben

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Bonifertné Szigeti Márta - ügyvezető igazgató Mérföldkövek 1989 2015 1989: Július 12: az USA elnöke, George Bush beszédet tart a Közgazdasági

Részletesebben

A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiájának (2011-2015) első évi eredményei

A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiájának (2011-2015) első évi eredményei A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiájának (2011-2015) első évi eredményei XIII. Fenntarthatósági Kerekasztal-beszélgetés Szomolányi Katalin Vállalati Fenntarthatósági Központ 2012.06.01. 1 Arthur

Részletesebben

Amit a zöld beszerzésről tudni kell. Bevezetés. Varga Katalin Energiaklub Budapest, 2013. december 11.

Amit a zöld beszerzésről tudni kell. Bevezetés. Varga Katalin Energiaklub Budapest, 2013. december 11. Amit a zöld beszerzésről tudni kell Bevezetés Varga Katalin Energiaklub Budapest, 2013. december 11. Tartalom Az Energiaklubról A zöld beszerzés definíciója A zöld beszerzés előnyei Buy Smart+ projekt

Részletesebben

ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség bemutatása. Vámosi Gábor igazgató

ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség bemutatása. Vámosi Gábor igazgató ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség bemutatása Vámosi Gábor igazgató 1 Megalakulás Az intézmény az Intelligens Energia Európa Program támogatásával alakult meg 2009. március 6-án Tulajdonosok:

Részletesebben

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Szabó Imre miniszter Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tartalom 1. A feladatok és végrehajtásuk szükségessége,

Részletesebben

Magyar prioritások a Rio +20 folyamatban

Magyar prioritások a Rio +20 folyamatban Magyar prioritások a Rio +20 folyamatban dr. Baranyai Gábor EU ÁGAZATI POLITIKÁKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR Célok: Rio+20 ENSZ Fenntartható Fejlıdési Konferencia 2012. június 20-22. I. A konferencia

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

Az Energia[Forradalom] Magyarországon Az Energia[Forradalom] Magyarországon Stoll É. Barbara Klíma és energia kampányfelelős Magyarország barbara.stoll@greenpeace.hu Láncreakció, Pécs, 2011. november 25. Áttekintés: Pár szó a Greenpeace-ről

Részletesebben

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása Típus: Leonardo da Vinci projekt Innovációtranszfer Fıpályázó: TÜV Rheinland Akademie GmbH, Berlin, Németország

Részletesebben

ECOFLOTTA-HÁZ MIKROERŐMŰ PLATFORM MOTTÓ: EGYNEK MINDEN NEHÉZ, SOKNAK SEMMI SEM LEHETETLEN (GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN )

ECOFLOTTA-HÁZ MIKROERŐMŰ PLATFORM MOTTÓ: EGYNEK MINDEN NEHÉZ, SOKNAK SEMMI SEM LEHETETLEN (GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ) ECOFLOTTA-HÁZ MIKROERŐMŰ PLATFORM MOTTÓ: EGYNEK MINDEN NEHÉZ, SOKNAK SEMMI SEM LEHETETLEN (GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN 1791-1860) Ecoflotta-ház klímabarát épület és jármű mikroerőmű platform célú KEOP 4.5 zöldenergia

Részletesebben

Már István. Keszthely, 2007. december 11.

Már István. Keszthely, 2007. december 11. HELYI KÖZÖSSÉGEK területközi és nemzetközi együttmőködési lehetıségei Már István Referensi Hálózat vezetıje Magyarországi LEADER Központ Keszthely, 2007. december 11. Bevezetés EU áttekintés A LEADER hét

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

Kedves Olvasó, hogy a jövıbeni felhasználók befolyásolhassák

Kedves Olvasó, hogy a jövıbeni felhasználók befolyásolhassák Kedves Olvasó, Ön most az Intercultool projektünk elsı magyar nyelvő hírlevelét olvassa, A projekt célja egy olyan értékelési módszertan valamint mérıeszköz kifejlesztése, amely valós visszajelzést ad

Részletesebben

RURENER. Energia-semlegességet célzó kis vidéki közösségek hálózata www.rurener.eu info@rurener.eu

RURENER. Energia-semlegességet célzó kis vidéki közösségek hálózata www.rurener.eu info@rurener.eu RURENER Energia-semlegességet célzó kis vidéki közösségek hálózata www.rurener.eu info@rurener.eu A jelen kiadvány tartalmáért a felelősség kizárólag a szerzőket terheli. Nem feltétlenül tükrözi az Európai

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

Hogyan csinálják mások? Az európai Víz- és Szennyvíztechnológiai Platform

Hogyan csinálják mások? Az európai Víz- és Szennyvíztechnológiai Platform A szippantóskocsitól a nanotechnológiáig Jó irányba halad a települési vízgazdálkodás kutatás-fejlesztése? Hogyan csinálják mások? Az európai Víz- és Szennyvíztechnológiai Platform Dr. Szabó Anita 2009.

Részletesebben

ÉPÜLETENERGETIKAI CIVIL AKADÉMIA

ÉPÜLETENERGETIKAI CIVIL AKADÉMIA ÉPÜLETENERGETIKAI CIVIL AKADÉMIA Dr. Maráczi Zsolt Társaság a Lakásépítésért Egyesület, ügyvezető elnök EU-források felhasználása az energia hatékony lakásberuházásoknál a 2014-2020 közötti időszakban

Részletesebben

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17.

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17. HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM Budapest, 2014. június 17. Bevezetés A szervezetek mőködésük és szolgáltatásaik révén felelısek

Részletesebben

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál.dr. Makai Martina főosztályvezető VM Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály 1 Környezet és Energia Operatív Program 2007-2013 2007-2013

Részletesebben

Herzlich Willkommen beim Energiezirkel der Deutsch Ungarischen Industrie- und Handelskammer

Herzlich Willkommen beim Energiezirkel der Deutsch Ungarischen Industrie- und Handelskammer Herzlich Willkommen beim Energiezirkel der Deutsch Ungarischen Industrie- und Handelskammer Üdvözöljük a Német-Magyar Ipari- és Kereskedelmi Kamara energiakör rendezvényén Biatorbágy, den 19. April 2011

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

A problémák, amikre válaszolni kell

A problémák, amikre válaszolni kell A problémák, amikre válaszolni kell Fenntarthatatlan gazdaság visszatérı válságok Környezeti krízis éghajlatváltozás Kimerülı erıforrások - energiafüggıség Növekvı társadalmi egyenlıtlenség - igazságtalanság

Részletesebben

Nyilvánossági Útmutató

Nyilvánossági Útmutató Nyilvánossági Útmutató Készült az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi

Részletesebben

Új utakon a hazai hulladékgazdálkodás Gödöllő, június Fenntartható termelés és fogyasztás

Új utakon a hazai hulladékgazdálkodás Gödöllő, június Fenntartható termelés és fogyasztás Új utakon a hazai hulladékgazdálkodás Gödöllő, 2012. június 13-14. Fenntartható termelés és fogyasztás Szuppinger Péter Kállay Tamás szakértők Regionális Környezetvédelmi Központ Regional Environmental

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

A JRC DRDSI adatszolgáltatási infrastruktúra programja

A JRC DRDSI adatszolgáltatási infrastruktúra programja A JRC DRDSI adatszolgáltatási infrastruktúra programja Dr. Kovács Antal Ferenc EC JRC DRDSI Danube_NET GISOPEN 2015 Óbudai Egyetem, Alba Regia Műszaki Kar, Geoinformatikai Intézet Székesfehérvár 2015.

Részletesebben

Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei

Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei Budapest, 2013. október 30. Zöld beszerzés villásreggeli Varga Katalin, Energiaklub Tartalom Az Energiaklubról A zöld beszerzés definíciója A zöld beszerzés előnyei

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Sikeres részvétel a HORIZON 2020 és egyéb európai pályázatok konzorciumaiban. dr. Sebők András cégvezető Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft.

Sikeres részvétel a HORIZON 2020 és egyéb európai pályázatok konzorciumaiban. dr. Sebők András cégvezető Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. Sikeres részvétel a HORIZON 2020 és egyéb európai pályázatok konzorciumaiban dr. Sebők András cégvezető Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. 1 Az EU HORIZON 2020 kutatási projektek alapelvei Összetett

Részletesebben

TrEE Hírlevél 3. 3 Hírlevél TrEE Teaching recycling and Environmental Education

TrEE Hírlevél 3. 3 Hírlevél TrEE Teaching recycling and Environmental Education TrEE Teaching recycling and Environmental Education 3 Hírlevél 2015 TrEE Hírlevél 3. A 3. HÍRLEVél mindazon tevékenységekről számolbe, amelyet a projekt 2. évében végeztek a partnerek. TrEE Hírlevelet

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

Fenntarthatóság és nem fenntarthatóság a számok tükrében

Fenntarthatóság és nem fenntarthatóság a számok tükrében Fenntarthatóság és nem fenntarthatóság a számok tükrében Fenntartható fejlıdés: a XXI. Század globális kihívásai vitasorozat 2007. október 18. Dr. Laczka Éva 1 Elızmények 1996 az ENSZ egy 134 mutatóból

Részletesebben

Vállalati felelősségvállalás TÜV Rheinland InterCert Kft.

Vállalati felelősségvállalás TÜV Rheinland InterCert Kft. Vállalati felelősségvállalás TÜV Rheinland InterCert Kft. Küldetés Víziónk Elkötelezettek vagyunk egy olyan jövő iránt, melyben az emberiség és a környezet érdekei hosszú távon is egyaránt érvényesülnek.

Részletesebben

Waste to Energy projekt bemutatása

Waste to Energy projekt bemutatása European Regional Development Fund Waste to Energy projekt bemutatása WASTE TO ENERGY Dr. Pigniczki Zsanett pigniczki@darfu.hu DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Waste to

Részletesebben

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Energiamenedzsment ISO 50001 A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Hogyan bizonyítható egy vállalat környezettudatossága vásárlói felé? Az egész vállalatra,

Részletesebben

A LIFE Program és a LIFE Éghajlat-politikai Alprogram bemutatása

A LIFE Program és a LIFE Éghajlat-politikai Alprogram bemutatása A LIFE Program és a LIFE Éghajlat-politikai Alprogram bemutatása Olti Máté osztályvezető I. LIFE Klímapolitikai Tréning 2016. április 28. I. A LIFE Program A LIFE az Európai Unió pénzügyi finanszírozási

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv dr. Molnár-Gallatz Zsolt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés

Részletesebben

Smart grid Hugary konferencia ENERGIATUDATOSSÁG AZ ÖNKORMÁNYZATOKBANNYZATOKBAN

Smart grid Hugary konferencia ENERGIATUDATOSSÁG AZ ÖNKORMÁNYZATOKBANNYZATOKBAN Smart grid Hugary konferencia ENERGIATUDATOSSÁG AZ ÖNKORMÁNYZATOKBANNYZATOKBAN 2006 NOVEMBER 30 Budapest Quirin Andrásné, Bp III.ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat EU-referens, projektvezető Fenntartható

Részletesebben

Strukturális Alapok 2014-2020

Strukturális Alapok 2014-2020 Regionális Strukturális Alapok 2014-2020 Európai Bizottság Regionális Politika és Városfejlesztés Főigazgatóság F.5 - Magyarország Szávuj Éva-Mária 2013. december 12. Regionális Miért kell regionális /

Részletesebben

Dél-dunántúli Energetikai Klaszter

Dél-dunántúli Energetikai Klaszter Dél-dunántúli Energetikai Klaszter DDEK küldetése A Dél-dunántúli Energetikai Klaszter küldetésének tekinti a - Dél-dunántúli régió energetikai ágazatában jelenlévı szervezetek összefogását, - a klasztertagok

Részletesebben

INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE. Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE. Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Smart Event Europe, date, 2014.12.09. place Debrecen 2. A program előkészítéstől

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

Az európai természeti, építészeti és kulturális örökség a vidéki térségeken és szigeteken

Az európai természeti, építészeti és kulturális örökség a vidéki térségeken és szigeteken P6_TA(2006)0355 Az európai természeti, építészeti és kulturális örökség a vidéki térségeken és szigeteken Az Európai Parlament állásfoglalása az európai természeti, építészeti és kulturális örökségnek

Részletesebben

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés Dr Gısi Zsuzsanna A tárgy célja A humán erıforrás menedzsment tárgy azokat az iskolákat, elméleteket és módszereket mutatja be, amelyek a munkaszervezetekben dolgozó

Részletesebben

Összefoglaló - Jármőipari biztonságtechnikai szakmai nap

Összefoglaló - Jármőipari biztonságtechnikai szakmai nap Összefoglaló - Jármőipari biztonságtechnikai szakmai nap 2010 október 26. kedd 09:30 INNONET elıadóterme - 9027 Gyır, Gesztenyefa u. 4. 09:30 09:35 Köszöntı Kabács Zoltán NYDRFÜ által felkért külsı szakértı

Részletesebben

Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése. Gombás József

Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése. Gombás József Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése Gombás József Témák Partnerség A foglalkoztatási partnerségek szervezeti keretei, mőködési elvek Szervezeti struktúra Partnerek a kistérségi, megyei,

Részletesebben

CENTRAL EUROPE Program TRANSENERGY: Termálvizek az Alpok és a Kárpátok ölelésében. TRANSENERGY Konferencia Budapest, szeptember 13.

CENTRAL EUROPE Program TRANSENERGY: Termálvizek az Alpok és a Kárpátok ölelésében. TRANSENERGY Konferencia Budapest, szeptember 13. CENTRAL EUROPE Program 2007-2013 TRANSENERGY Konferencia Budapest, 2012. szeptember 13. TRANSENERGY: Termálvizek az Alpok és a Kárpátok ölelésében Lubor Jusko JTS CENTRAL EUROPE PROGRAMME CENTRAL EUROPE

Részletesebben

Magyarország energiaellátásának általános helyzete és jövıje

Magyarország energiaellátásának általános helyzete és jövıje Magyarország energiaellátásának általános helyzete és jövıje Dr. Aszódi Attila elnök, MTA Energetikai Bizottság igazgató, BME Nukleáris Technikai Intézet Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI 1 Társadalmunk mindennapjai

Részletesebben

A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása. Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015.

A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása. Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015. A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015. január INTERREG- és ETE-források 1990-től 2020-ig 8948000000,0 9000000000,0 8000000000,0

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

Egy építőipari vállalkozás harca a fenntartható épületekért. VELUX Magyarország Kft./2010.11.03.

Egy építőipari vállalkozás harca a fenntartható épületekért. VELUX Magyarország Kft./2010.11.03. Egy építőipari vállalkozás harca a fenntartható épületekért 1 VELUX Magyarország Kft./2010.11.03. 1 Fenntarthatóság építés építészet fejlődés közösség épület termékek fogyasztás FENNTARTHATÓ életmód VELUX

Részletesebben

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 10.2.2010 EP-PE_TC1-COD(2009)0105 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2010. február 10-én került

Részletesebben

Út az etikus bank felé az Ökobank projekt. Kapitány Ákos Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért

Út az etikus bank felé az Ökobank projekt. Kapitány Ákos Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért Út az etikus bank felé az Ökobank projekt Kapitány Ákos Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért Bemutatkozás A Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért (TFF) egyesület 2001- ben alakult. Célunk a szervezetfejlesztıi

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

TRANSPORT LEARNING Képzések önkormányzatoknak, civil szervezeteknek. 1. szám 2012. január. Tartalom. Kedves Olvasó! Szolgáltatásaink dióhéjban...

TRANSPORT LEARNING Képzések önkormányzatoknak, civil szervezeteknek. 1. szám 2012. január. Tartalom. Kedves Olvasó! Szolgáltatásaink dióhéjban... TRANSPORT LEARNING Képzések önkormányzatoknak, fejlesztési ügynökségeknek, szakmai és civil szervezeteknek istockphoto Tartalom Kedves Olvasó! Szolgáltatásaink dióhéjban... 2 Tudásbázis létrehozása Európa

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

Lakásépítések ösztönzési lehetőségei a as programozási időszakban

Lakásépítések ösztönzési lehetőségei a as programozási időszakban Önkormányzati lehetőségek a 2014-2020-as időszak uniós forrásainak felhasználásában fenntartható településfejlesztés, energiahatékony építés és felújítás Dr. Maráczi Zsolt Társaság a Lakásépítésért Egyesület,

Részletesebben

A GUTS Projekt. Fenntartható Városi Közlekedési Rendszerek. Győr, Mobilis, 2013. junius.28.

A GUTS Projekt. Fenntartható Városi Közlekedési Rendszerek. Győr, Mobilis, 2013. junius.28. A GUTS Projekt Fenntartható Városi Közlekedési Rendszerek Győr, Mobilis, 2013. junius.28. 1 Az Integrált Városfejlesztési Stratégia megállapításai A közlekedésből származó káros anyag kibocsátás folyamatosan

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a salgótarjáni kistérség társadalmi-gazdasági fejlıdésének támogatását a humánerıforrás fejlesztésével

Részletesebben