2012. április 27. TARTALOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012. április 27. TARTALOM"

Átírás

1 KENDE MÁRIA - NAGY ISTVÁN PL/SQL FELADATGYŰJTEMÉNY TARTALOM 9. Foglalkozás Hivatkozási és összetett adattípusok, kurzor, ROWID Foglalkozás Összefoglaló feladatok Melléklet Dinamikus SQL Irodalom április 27. #13_PL-SQL Feladatgyűjtemény (07) - 1 -

2 9. Foglalkozás Hivatkozási és összetett adattípusok, kurzor, ROWID Részletesebben lásd [2]: 9. fejezet, FELADATGYŰJTEMÉNY 9.1. Feladat Írjon egy olyan PL/SQL programot, amely az emp táblából létrehoz egy dolgozó táblát, és minden dolgozó fizetését megemeli a saját fizetésének véletlenszám (0-100) értékű százalékával Feladat Írjon PL/SQL programot, amely az emp táblából létrehoz egy dolgozó táblát, és megnöveli a felhasználó által megadott azonosítójú főnök minden beosztottjának fizetését azok átlagfizetésének 10%-val Feladat Írjon PL/SQL programot, mely az emp táblából létrehoz egy dolgozó táblát, és megnöveli a felhasználó által megadott nevű főnök minden beosztottjának fizetését azok átlagfizetésének 10%-val Feladat Írjon egy PL/SQL szkript programot az alábbi feladatok megoldására: Hozzon létre egy dolgozó nevű táblát az emp táblának a felhasználó által megadott telephelyű (loc) dolgozóiból, változtassa meg az mgr oszlop nevét partner névre, törölje a tartalmát, és töltse fel az alábbi módon értékkel: Két dolgozó partnere lehet egymásnak, ha még egyiküknek sincs partnere, és a felhasználó által megadott értéknél nem több a fizetésük különbsége. A partnerek azonosítói szerepeljenek egymás partner oszlopában. (Senki önmagának nem lehet partnere, és a partnerség szimmetrikus tulajdonság, azaz ha A partnere B, akkor B partnere A.) Ellenőrizze a megoldást új dolgozó felvitelével, és a partnerkeresés megismétlésével. TOVÁBBI FELADATOK T9.5. Feladat Írjon egy olyan PL/SQL programot, amely az emp táblából létrehoz egy dolgozó táblát és bővíti egy nyeremény oszloppal. A nyeremény a beosztottak számára a főnökök átlagfizetésének véletlenszerű százaléka (0-50), a főnököknek pedig a beosztottak összfizetésének véletlenszerű százaléka (10-50). Listázza a dolgozó táblát a nyereményhúzás előtt és után is. T9.6. Feladat Írjon egy olyan PL/SQL programot, amely az emp táblából létrehoz egy dolgozó táblát és bővíti egy pár nevű oszloppal. Ezt az oszlopot töltse fel az oooo karaktersorozattal. Egy kereső dolgozó partnere az, aki ugyanabban a munkakörben dolgozik és páros hónapban lépett be. Írja be kereső pár oszlopába a megtalált partner nevét, illetve a partner pár oszlopába a kereső nevét. Egy partner csak egyszer fordulhat elő. #13_PL-SQL Feladatgyűjtemény (07) - 2 -

3 MEGOLDÁSGYŰJTEMÉNY 9.1. Feladat Írjon egy olyan PL/SQL programot, amely az emp táblából létrehoz egy dolgozó táblát, és minden dolgozó fizetését megemeli a saját fizetésének véletlenszám (0-100) értékű százalékával. Megoldás 1. A tábla létrehozása SET numwidth 5 DROP TABLE dolgozó; CREATE TABLE dolgozó AS SELECT * FROM emp; SELECT * ; SET serveroutput ON DECLARE szorzo NUMBER; CURSOR dolgozo IS SELECT empno,sal ; BEGIN FOR i IN dolgozo LOOP szorzo := ROUND(DBMS_RANDOM.VALUE(0,100)/100,2); DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('A szorzó értéke: ' szorzo ' 'emelés értéke:' (i.sal * szorzo)); SET sal = sal + (sal * szorzo) WHERE empno = i.empno; END LOOP; END; / ' SELECT * ; SET numwidth 10 Eredmény A tábla eldobva. A tábla létrejött. EMPNO ENAME JOB MGR HIREDATE SAL COMM DEPTNO SMITH CLERK DEC ALLEN SALESMAN FEB WARD SALESMAN FEB JONES MANAGER ÁPR MARTIN SALESMAN SZE BLAKE MANAGER MÁJ CLARK MANAGER JÚN SCOTT ANALYST ÁPR KING PRESIDENT 81-NOV TURNER SALESMAN SZE ADAMS CLERK MÁJ JAMES CLERK DEC #13_PL-SQL Feladatgyűjtemény (07) - 3 -

4 7902 FORD ANALYST DEC MILLER CLERK JAN sor kijelölve. A szorzó értéke:,71 A szorzó értéke:,28 A szorzó értéke:,71 A szorzó értéke:,34 A szorzó értéke:,12 A szorzó értéke:,99 A szorzó értéke:,66 A szorzó értéke:,65 A szorzó értéke:,54 A szorzó értéke:,95 A szorzó értéke:,7 A szorzó értéke:,48 A szorzó értéke:,76 A szorzó értéke:,37 emelés értéke:568 emelés értéke:448 emelés értéke:887,5 emelés értéke:1011,5 emelés értéke:150 emelés értéke:2821,5 emelés értéke:1617 emelés értéke:1950 emelés értéke:2700 emelés értéke:1425 emelés értéke:1783,6 emelés értéke:456 emelés értéke:2280 emelés értéke:481 A PL/SQL eljárás sikeresen befejeződött. EMPNO ENAME JOB MGR HIREDATE SAL COMM DEPTNO SMITH CLERK ALLEN SALESMAN WARD SALESMAN JONES MANAGER MARTIN SALESMAN BLAKE MANAGER CLARK MANAGER SCOTT ANALYST KING PRESIDENT TURNER SALESMAN ADAMS CLERK JAMES CLERK FORD ANALYST MILLER CLERK sor kijelölve Feladat Írjon PL/SQL programot, amely az emp táblából létrehoz egy dolgozó táblát, és megnöveli a felhasználó által megadott azonosítójú főnök minden beosztottjának fizetését azok átlagfizetésének 10%-val. Megoldás SET numwidth 5 SET serveroutput ON ACCEPT azonositó PROMPT 'Kérem a főnök azonosítóját: ' DROP TABLE dolgozó; CREATE TABLE dolgozó AS SELECT * FROM emp; SELECT * ; CREATE OR REPLACE VIEW megadott(dempno,dname,djob,dmgr,dhiredate, dsal,dcomm,ddeptno, átlag) AS SELECT dolgozó.*, átlag, (SELECT ROUND(AVG(sal)) AS átlag, mgr AS azon GROUP BY mgr HAVING mgr = &azonositó) al #13_PL-SQL Feladatgyűjtemény (07) - 4 -

5 WHERE al.azon = dolgozó.mgr; SELECT * FROM megadott; BEGIN SET sal = sal * (SELECT DISTINCT átlag FROM megadott) WHERE mgr = (SELECT DISTINCT dmgr FROM megadott); END; / SELECT * ; SET numwidth 10 Eredmény Kérem a főnök azonosítóját: 7698 A tábla eldobva. A tábla létrejött. EMPNO ENAME JOB MGR HIREDATE SAL COMM DEPTNO SMITH CLERK ALLEN SALESMAN WARD SALESMAN JONES MANAGER MARTIN SALESMAN BLAKE MANAGER CLARK MANAGER SCOTT ANALYST KING PRESIDENT TURNER SALESMAN ADAMS CLERK JAMES CLERK FORD ANALYST MILLER CLERK sor kijelölve. régi 9: HAVING mgr = &azonositó) al új 9: HAVING mgr = 7698) al A nézet létrejött. DEMPNO DNAME DJOB DMGR DHIREDATE DSAL DCOMM DDEPTNO ÁTLAG ALLEN SALESMAN WARD SALESMAN MARTIN SALESMAN TURNER SALESMAN JAMES CLERK sor kijelölve. 5 sor módosítva. EMPNO ENAME JOB MGR HIREDATE SAL COMM DEPTNO SMITH CLERK ALLEN SALESMAN WARD SALESMAN JONES MANAGER MARTIN SALESMAN BLAKE MANAGER #13_PL-SQL Feladatgyűjtemény (07) - 5 -

6 7782 CLARK MANAGER SCOTT ANALYST KING PRESIDENT TURNER SALESMAN ADAMS CLERK JAMES CLERK FORD ANALYST MILLER CLERK sor kijelölve Feladat Írjon PL/SQL programot, mely az emp táblából létrehoz egy dolgozó táblát, és megnöveli a felhasználó által megadott nevű főnök minden beosztottjának fizetését azok átlagfizetésének 10%-val. Megoldás1 SET numwidth 5; BREAK ON mgr DROP TABLE dolgozó; CREATE TABLE dolgozó AS SELECT * FROM emp; SELECT * ; Eredmény A tábla eldobva. A tábla létrejött. EMPNO ENAME JOB MGR HIREDATE SAL COMM DEPTNO SMITH CLERK ALLEN SALESMAN WARD SALESMAN JONES MANAGER MARTIN SALESMAN BLAKE MANAGER CLARK MANAGER SCOTT ANALYST KING PRESIDENT TURNER SALESMAN ADAMS CLERK JAMES CLERK FORD ANALYST MILLER CLERK sor kijelölve. 1. Lépés. Hozzunk létre egy nézetet a beosztottak átlagának kiszámítására. CREATE OR REPLACE VIEW beoátlag AS SELECT mgr, ROUND(AVG(sal)) AS átlag WHERE mgr IS NOT NULL GROUP BY mgr; SELECT * FROM beoátlag; Eredmény A nézet létrejött. #13_PL-SQL Feladatgyűjtemény (07) - 6 -

7 MGR ÁTLAG sor kijelölve. 2. Lépés. Nézet létrehozása a dolgozó, főnök adataival és az átlaggal együtt. CREATE OR REPLACE VIEW BEOSZT AS SELECT d.empno AS dazon, d.ename AS dnév, f.empno AS fazon, f.ename AS fnév, átlag d, dolgozó f, Beoátlag beo WHERE d.mgr = f.empno(+) AND f.empno = beo.mgr; SELECT * FROM beoszt; Eredmény A nézet létrejött. DAZON DNÉV FAZON FNÉV ÁTLAG SCOTT 7566 JONES FORD 7566 JONES ALLEN 7698 BLAKE WARD 7698 BLAKE MARTIN 7698 BLAKE TURNER 7698 BLAKE JAMES 7698 BLAKE MILLER 7782 CLARK ADAMS 7788 SCOTT JONES 7839 KING BLAKE 7839 KING CLARK 7839 KING SMITH 7902 FORD sor kijelölve. 2. Lépés. Írjuk meg a növelést mindazoknak, akik a felhasználó által megadott főnök beosztottai, és listázzuk főnökazonosító szerint rendezve. ACCEPT név PROMPT 'Kérem a főnök nevét: ' BEGIN SET sal = sal * (SELECT DISTINCT átlag FROM beoszt WHERE UPPER(fnév) = UPPER('&név')) WHERE dolgozó.mgr IN (SELECT fazon FROM beoszt WHERE UPPER(fnév) = UPPER('&név')); END; / SELECT * ORDER BY mgr; SET numwidth 10 CLEAR BREAKS #13_PL-SQL Feladatgyűjtemény (07) - 7 -

8 Eredmény Kérem a főnök nevét: blake régi 6: WHERE UPPER(fnév) = UPPER('&név')) új 6: WHERE UPPER(fnév) = UPPER('blake')) régi 9: WHERE UPPER(fnév) = UPPER('&név')); új 9: WHERE UPPER(fnév) = UPPER('blake')); A PL/SQL eljárás sikeresen befejeződött. EMPNO ENAME JOB MGR HIREDATE SAL COMM DEPTNO SCOTT ANALYST FORD ANALYST ALLEN SALESMAN WARD SALESMAN JAMES CLERK TURNER SALESMAN MARTIN SALESMAN MILLER CLERK ADAMS CLERK JONES MANAGER CLARK MANAGER BLAKE MANAGER SMITH CLERK KING PRESIDENT sor kijelölve. Megoldás2 SET numwidth 5 ACCEPT név PROMPT 'Kérem a főnök nevét: ' DROP TABLE dolgozó; CREATE TABLE dolgozó AS SELECT * FROM emp; SELECT * ; CREATE OR REPLACE VIEW megadott(dempno,dname,djob,dmgr,dhiredate,dsal,dcomm,ddeptno,átlag) AS SELECT dolgozó.*, átlag, (SELECT ROUND(AVG(sal)) AS átlag, mgr AS azon GROUP BY mgr) al WHERE al.azon = dolgozó.mgr; SELECT * FROM megadott; CREATE OR REPLACE VIEW fönöknév(azon,fnév) AS SELECT DISTINCT főnök.empno, főnök.ename FROM emp dolg, emp főnök WHERE dolg.mgr = főnök.empno(+); SELECT * FROM fönöknév; CREATE OR REPLACE VIEW jo(fnév,azonos,dnév,átlag) AS SELECT fnév, dempno, dname, #13_PL-SQL Feladatgyűjtemény (07) - 8 -

9 átlag FROM fönöknév, megadott WHERE UPPER(fnév) = UPPER('&név') AND azon = dmgr; SELECT * FROM jo; CREATE OR REPLACE VIEW növ(emeles) AS SELECT DISTINCT 0.1*átlag FROM jo; SELECT * FROM növ; BEGIN SET sal = sal + (SELECT emeles FROM növ) WHERE empno = (SELECT azonos FROM jo WHERE dolgozó.ename = dnév); END; / SELECT * ; Eredmény Kérem a főnök nevét: blake A tábla eldobva. A tábla létrejött. EMPNO ENAME JOB MGR HIREDATE SAL COMM DEPTNO SMITH CLERK ALLEN SALESMAN WARD SALESMAN JONES MANAGER MARTIN SALESMAN BLAKE MANAGER CLARK MANAGER SCOTT ANALYST KING PRESIDENT TURNER SALESMAN ADAMS CLERK JAMES CLERK FORD ANALYST MILLER CLERK sor kijelölve. A nézet létrejött. DEMPNO DNAME DJOB DMGR DHIREDATE DSAL DCOMM DDEPTNO ÁTLAG FORD ANALYST SCOTT ANALYST JAMES CLERK TURNER SALESMAN MARTIN SALESMAN WARD SALESMAN ALLEN SALESMAN MILLER CLERK ADAMS CLERK CLARK MANAGER BLAKE MANAGER JONES MANAGER SMITH CLERK sor kijelölve. #13_PL-SQL Feladatgyűjtemény (07) - 9 -

10 A nézet létrejött. régi 6: WHERE UPPER(fnév) =UPPER('&név') AND új 6: WHERE UPPER(fnév) =UPPER('blake') AND A nézet létrejött. FNÉV AZONOS DNÉV ÁTLAG BLAKE 7499 ALLEN 1310 BLAKE 7521 WARD 1310 BLAKE 7654 MARTIN 1310 BLAKE 7844 TURNER 1310 BLAKE 7900 JAMES sor kijelölve. A nézet létrejött. A PL/SQL eljárás sikeresen befejeződött. EMPNO ENAME JOB MGR HIREDATE SAL COMM DEPTNO SMITH CLERK ALLEN SALESMAN WARD SALESMAN JONES MANAGER MARTIN SALESMAN BLAKE MANAGER CLARK MANAGER SCOTT ANALYST KING PRESIDENT TURNER SALESMAN ADAMS CLERK JAMES CLERK FORD ANALYST MILLER CLERK sor kijelölve Feladat Írjon egy PL/SQL szkript programot az alábbi feladatok megoldására: Hozzon létre egy dolgozó nevű táblát az emp táblának a felhasználó által megadott telephelyű (loc) dolgozóiból, változtassa meg az mgr oszlop nevét partner névre, törölje a tartalmát, és töltse fel az alábbi módon értékkel: Két dolgozó partnere lehet egymásnak, ha még egyiküknek sincs partnere, és a felhasználó által megadott értéknél nem több a fizetésük különbsége. A partnerek azonosítói szerepeljenek egymás partner oszlopában. (Senki önmagának nem lehet partnere, és a partnerség szimmetrikus tulajdonság, azaz ha A partnere B, akkor B partnere A.) Ellenőrizze a megoldást új dolgozó felvitelével, és a partnerkeresés megismétlésével. 1. Megoldás (Explicit Kurzorral) Pari1.sql -- MEGOLDÁS (Explicit Kurzorral) SET serveroutput ON ACCEPT th PROMPT 'Telephely: ' ACCEPT fizk PROMPT 'FizetésKülönbség: ' #13_PL-SQL Feladatgyűjtemény (07)

11 DROP TABLE dolgozo; CREATE TABLE dolgozo AS SELECT * FROM emp WHERE deptno IN (SELECT deptno FROM dept WHERE loc = UPPER('&th')); ALTER TABLE dolgozo RENAME COLUMN mgr TO partner; UPDATE dolgozo SET partner = NULL; SELECT * FROM dolgozo; DECLARE CURSOR KurzorA IS SELECT * FROM dolgozo FOR UPDATE; CURSOR KurzorB IS SELECT * FROM dolgozo FOR UPDATE; AR dolgozo%rowtype; BR dolgozo%rowtype; FK emp.sal%type; BEGIN FK := &fizk; OPEN KurzorA; LOOP FETCH KurzorA INTO AR; EXIT WHEN KurzorA%NOTFOUND; SELECT partner INTO AR.partner FROM dolgozo WHERE dolgozo.empno=ar.empno; IF AR.partner IS NULL THEN OPEN KurzorB; LOOP FETCH KurzorB INTO BR; EXIT WHEN KurzorB%NOTFOUND; SELECT partner INTO BR.partner FROM dolgozo WHERE dolgozo.empno=br.empno; IF (BR.partner IS NULL) AND (BR.empno!= AR.empno) AND (ABS(AR.sal-BR.sal) <= FK) THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(AR.empno); DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(BR.empno); UPDATE dolgozo SET partner = AR.empno WHERE CURRENT OF KurzorB; UPDATE dolgozo SET partner = BR.empno WHERE CURRENT OF KurzorA; DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(' '); #13_PL-SQL Feladatgyűjtemény (07)

12 END; / EXIT; END IF; END LOOP; CLOSE KurzorB; END IF; END LOOP; CLOSE KurzorA; SELECT * FROM dolgozo; Megoldás (Implicit Kurzorral) Pari2.sql -- MEGOLDÁS (Implicit Kurzorral) SET serveroutput ON ACCEPT th PROMPT 'Telephely: ' ACCEPT fizk PROMPT 'FizetésKülönbség: ' DROP TABLE dolgozo; CREATE TABLE dolgozo AS SELECT * FROM emp WHERE deptno IN (SELECT deptno FROM dept WHERE loc = UPPER('&th')); ALTER TABLE dolgozo RENAME COLUMN mgr TO partner; UPDATE dolgozo SET partner = NULL; SELECT * FROM dolgozo; DECLARE FK emp.sal%type; BEGIN FK := &fizk; FOR AR IN (SELECT * FROM dolgozo) LOOP SELECT partner INTO AR.partner FROM dolgozo WHERE dolgozo.empno=ar.empno; IF AR.partner IS NULL THEN FOR BR IN (SELECT * FROM dolgozo) LOOP SELECT partner INTO BR.partner FROM dolgozo WHERE dolgozo.empno=br.empno; IF (BR.partner IS NULL) AND #13_PL-SQL Feladatgyűjtemény (07)

13 END; / (BR.empno!= AR.empno) AND (ABS(AR.sal-BR.sal) <= FK) THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(AR.empno); DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(BR.empno); UPDATE dolgozo SET partner = AR.empno WHERE dolgozo.empno=br.empno; UPDATE dolgozo SET partner = BR.empno WHERE dolgozo.empno=ar.empno; DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(' '); EXIT; END IF; END LOOP; END IF; END LOOP; SELECT * FROM dolgozo; Futási eredmény (mindkét esetben) Telephely: dallas FizetésKülönbség: 1000 A tábla eldobva. régi 6: WHERE loc = UPPER('&th')) új 6: WHERE loc = UPPER('dallas')) A tábla létrejött. A tábla módosítva. 5 sor módosítva. EMPNO ENAME JOB PARTNER HIREDATE SAL COMM DEPTNO JONES MANAGER FORD ANALYST SMITH CLERK SCOTT ANALYST ADAMS CLERK sor kijelölve. régi 12: FK := &fizk; új 12: FK := 1000; #13_PL-SQL Feladatgyűjtemény (07)

14 A PL/SQL eljárás sikeresen befejeződött. EMPNO ENAME JOB PARTNER HIREDATE SAL COMM DEPTNO JONES MANAGER FORD ANALYST SMITH CLERK SCOTT ANALYST ADAMS CLERK sor kijelölve. #13_PL-SQL Feladatgyűjtemény (07)

15 10. Foglalkozás Összefoglaló Feladatok Részletesebben lásd [2]: 9., és 10. fejezet FELADATGYŰJTEMÉNY Feladat Hozzon létre egy dolgozó nevű táblát az emp tábla eladóiból (salesman), és változtassa meg az mgr oszlop nevét partner névre, melyet az alábbi módon töltsön fel értékkel: Két dolgozó partnere lehet egymásnak, ha még egyiküknek sincs partnere, és 150 USD-nél nem több a fizetésük különbsége. A partnerek azonosítói szerepeljenek egymás partner oszlopában. Ellenőrizze a megoldást új dolgozó felvitelével, és a partnerkeresés megismétlésével Feladat Hozzon létre egy dolgozó nevű táblát az emp tábla rekordjaiból, és bővítse egy partner nevű oszloppal, melynek típusa egyezzen meg az ename oszlop típusával. Készítsen egy SQL*Plus programba ágyazott PL/SQL blokkot, amely megkisérli a dolgozókat párosítani az alábbi szempontok alapján: - minden dolgozó táblabeli dolgozó partnere csak dolgozó táblabeli dolgozó lehet, - önmagának senki nem lehet partnere, - mindenki legfeljebb egy valakinek lehet partnere, - két dolgozó partnere lehet egymásnak, ha ugyanaz a főnökük és megegyezik a munkakörük Feladat 3.1. Hozzon létre egy dolgozó nevű táblát az emp tábla rekordjaiból Készítsen triggert a dolgozó táblába történő ellenőrzött adatbevitelhez, ahol az alábbi adatbeviteli feltételeket a trigger által meghívott tárolt alprogramokban vizsgálja meg: a.) Részleg feltétel: Egy új dolgozó részlegeként csak már létező részleg azonosítója adható meg. b.) Fizetési feltétel: Egy új dolgozó fizetésként a részlegében és vele azonos munkakörben dolgozók átlagfizetésének legalább a 3/4-ét kapja, ha a részlegében nincs vele azonos munkakörű, akkor a részlegében dolgozók átlagfizetésének 2/3-ánál legalább 300 USD-vel többet, ha pedig a részlegében ő az első dolgozó, akkor legalább 2000 USD-t A trigger és a tárolt eljárások ellenőrzése érdekében végezze el a szükséges adatfelviteleket Az elkészített megoldás a tárolandó dolgozó nevét írja vissza a képernyőre, és sikeres adatfelvitel esetén írja ki a dolgozó nevét, majd az "OK!" üzenetet, míg sikertelen adatfelvitel esetén a "HIBA:" üzenetet, és a sikertelenség okát Utolsó lépésként listázza a dolgozó táblát, majd állítsa vissza az eredeti táblatartalmat. #13_PL-SQL Feladatgyűjtemény (07)

16 MEGOLDÁSGYŰJTEMÉNY Feladat Hozzon létre egy dolgozó nevű táblát az emp tábla eladóiból (salesman), és változtassa meg az mgr oszlop nevét partner névre, melyet az alábbi módon töltsön fel értékkel: Két dolgozó partnere lehet egymásnak, ha még egyiküknek sincs partnere, és 150 USD-nél nem több a fizetésük különbsége. A partnerek azonosítói szerepeljenek egymás partner oszlopában. Ellenőrizze a megoldást új dolgozó felvitelével, és a partnerkeresés megismétlésével. A. Megoldás (Megoldási próbálkozás SQL-ben) 0. lépés (Az SQL*Plus környezet inicializálása) -- Az emp tábla inicializálása (ezúttal elhagyjuk) -- Feltételezve, hogy az INIT1.sql a BIN könyvtárban van -- A dátum és megjelenítés inicializálása ALTER SESSION SET NLS_DATE_FORMAT = 'YYYY-MM-DD'; SET numwidth 5 -- Az esetlegesen létező azonos nevű objektumok törlése DROP VIEW dolgozó; DROP TABLE dolgozó; A munkamenet módosítva. ORA-00942: a tábla vagy a nézet nem létezik ORA-00942: a tábla vagy a nézet nem létezik 1. lépés (Konzisztens adattábla létrehozása) CREATE OR REPLACE VIEW DolgozóNézet AS SELECT * FROM emp WHERE LOWER(job) = 'salesman'; SELECT * FROM DolgozóNézet; DROP TABLE dolgozó; CREATE TABLE dolgozó AS SELECT empno, ename, job, CASE WHEN mgr IN (SELECT empno FROM DolgozóNézet) THEN mgr ELSE NULL END AS mgr, hiredate, sal, comm, deptno FROM DolgozóNézet; DROP VIEW DolgozóNézet; SELECT * ; A nézet létrejött. EMPNO ENAME JOB MGR HIREDATE SAL COMM DEPTNO MARTIN SALESMAN ALLEN SALESMAN TURNER SALESMAN WARD SALESMAN A tábla létrejött. EMPNO ENAME JOB MGR HIREDATE SAL COMM DEPTNO #13_PL-SQL Feladatgyűjtemény (07)

17 MARTIN SALESMAN ALLEN SALESMAN TURNER SALESMAN WARD SALESMAN lépés (Oszlopmódosítás és adattörlés) ALTER TABLE dolgozó RENAME COLUMN mgr TO partner; -- A partner mező ezúttal az alábbi törlés nélkül is üres SET partner = NULL; SELECT * ; A tábla módosítva. EMPNO ENAME JOB PARTNER HIREDATE SAL COMM DEPTNO MARTIN SALESMAN ALLEN SALESMAN TURNER SALESMAN WARD SALESMAN lépés (Adatfeltöltés) -- Partnerkereső segédnézet létrehozása CREATE OR REPLACE VIEW PartnerKeresés(DolgozóID,DolgozóFiz, PartnerID,PartnerFiz) AS SELECT D.empno AS DolgozóID, D.sal AS DolgozóFiz, P.empno AS PartnerID, P.sal AS PartnerFiz D, dolgozó P WHERE ABS(D.sal - P.sal) <= 150 AND D.empno!= P.empno; SELECT * FROM PartnerKeresés; A nézet létrejött. DOLGOZÓID DOLGOZÓFIZ PARTNERID PARTNERFIZ Adatmódosítás SET partner = (SELECT PartnerID FROM PartnerKeresés WHERE DolgozóID = empno); SELECT * ; 4 sor módosítva. EMPNO ENAME JOB PARTNER HIREDATE SAL COMM DEPTNO MARTIN SALESMAN ALLEN SALESMAN TURNER SALESMAN WARD SALESMAN lépés (Ellenőrzés rekordfelvitellel) INSERT INTO dolgozó VALUES(6666,'SIGORSZKI','SALESMAN',NULL,' ',1250,NULL,30); 1 sor létrejött. #13_PL-SQL Feladatgyűjtemény (07)

18 SET partner = (SELECT PartnerID FROM PartnerKeresés WHERE DolgozóID = empno); SET partner = (SELECT PartnerID * Hiba a(z) 2. sorban: ORA-01427: egysoros allekérdezés egynél több sorral tér vissza >> HIBÁS az adatmódosítás! >> Derítsük ki a hiba okát, és készítsünk jó adatmódosító utasítást SELECT * FROM PartnerKeresés; DOLGOZÓID DOLGOZÓFIZ PARTNERID PARTNERFIZ sor kijelölve. >> A HIBA oka, hogy egy dolgozónak több partnere is lehet a fizetés feltétel szerint SELECT MaxPartnerID FROM (SELECT DolgozóID, MAX(PartnerID) AS MaxPartnerID FROM PartnerKeresés GROUP BY DolgozóID) WHERE DolgozóID = 7654; MAXPARTNERID >> Így minden dolgozó a legnagyobb azonosítójú (a fizetésre vonatkozó feltételt teljesítő) >> dolgozót kapja partnerként. >> (Ez egy módszer arra, hogy kijelöljünk egyet a lehetséges elemek közül, >> de ilyen módszer nem mindig található!) -- ÚJABB PRÓBÁLKOZÁS -- A partner mező inicializálása SET partner = NULL; -- A partner mező beállítása (feltöltése) SET partner = (SELECT MaxPartnerID FROM (SELECT DolgozóID, MAX(PartnerID) AS MaxPartnerID FROM PartnerKeresés GROUP BY DolgozóID) WHERE DolgozóID = empno); SELECT * ; 5 sor módosítva. EMPNO ENAME JOB PARTNER HIREDATE SAL COMM DEPTNO MARTIN SALESMAN ALLEN SALESMAN TURNER SALESMAN WARD SALESMAN SIGORSZKI SALESMAN #13_PL-SQL Feladatgyűjtemény (07)

19 >> Még mindig HIBÁS az adatmódosítás! >> A HIBA oka, hogy a legnagyobb azonosítójú dolgozót többen is tudják választani. >> Ezt úgy küszöböljük ki, hogy mielőtt egy dolgozó-azonosítót partnerkódként kiosztunk, >> megvizsgáljuk, hogy azt nem kapta-e már meg valaki. >> (Ezt algebrailag felírva: {a} B {a} \ B, ahol {a} a vizsgálandó dolgozó-azonosító, >> vagyis a "(SELECT MaxPartnerID..." utasításrész, amelyik bár csak egyetlen elemet ad ki, >> azért mégis csak halmaz, hiszen lista.) -- ÚJABB PRÓBÁLKOZÁS A partner mező inicializálása SET partner = NULL; -- A partner mező beállítása (feltöltése) SET partner = (SELECT MaxPartnerID FROM (SELECT DolgozóID, MAX(PartnerID) AS MaxPartnerID FROM PartnerKeresés GROUP BY DolgozóID) WHERE DolgozóID = empno) WHERE NOT EXISTS (SELECT MaxPartnerID FROM (SELECT DolgozóID, MAX(PartnerID) AS MaxPartnerID FROM PartnerKeresés GROUP BY DolgozóID) WHERE DolgozóID = empno MINUS SELECT partner ); SELECT * ; 0 sor módosítva. EMPNO ENAME JOB PARTNER HIREDATE SAL COMM DEPTNO MARTIN SALESMAN ALLEN SALESMAN TURNER SALESMAN WARD SALESMAN SIGORSZKI SALESMAN >> Még mindig HIBÁS az adatmódosítás! >> Mi lehet a HIBA oka, hiszen ez az adatmódosítás már igazán mindent figyelembe vesz? >>???? (Ötletek küldhetők az címre.) #13_PL-SQL Feladatgyűjtemény (07)

20 B. Megoldás (Megoldás PL/SQL-ben Rejtett kurzorral és ROWID-val) 1. lépés (Konzisztens adattábla létrehozása) ugyanaz, mint az A. Megoldásban a 0. és az 1. lépés (lásd ott a szükséges SQL-utasításokat, illetve a DataLoad_A.sql szkript programot) 2. lépés (Oszlopmódosítás, rekordhozzáadás) ugyanaz, mint az A. Megoldásban a 2. és a 3. lépés (lásd ott a szükséges SQL-utasításokat, illetve a DataLoad_A.sql szkript programot) 3. lépés (Adatfeltöltés - ROWID használattal) -- DataLoad_B.sql Adatfeltöltés rejtett kurzorral és ROWID használattal (Értelmezését lásd a 12_KurzorHasználat.doc szkriptben) Utolsó javítás dátuma: SET serveroutput ON DECLARE v_egyik dolgozó.partner%type; v_másik dolgozó.partner%type; BEGIN -- A dolgozó tábla inicializálása SET partner = NULL; -- A fejléc kiíratása DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('DOLGOZÓ ' 'Fizetése ' 'PARTNER ' 'Fizetése'); DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('==================================='); -- A külső ciklus (végigmegy az összes dolgozó rekordján) FOR EgyikDolgozó IN (SELECT dolgozó.*, ROWID AS RecID ) LOOP -- A partner azonosító lekérdezése a külső ciklus számára: SELECT partner INTO v_egyik WHERE ROWID = EgyikDolgozó.RecID; -- A belső ciklus (ez is végigmegy az összes dolgozó rekordján) FOR MásikDolgozó IN (SELECT dolgozó.*, ROWID AS RecID ) LOOP -- A partner azonosító lekérdezése a belső ciklus számára: SELECT partner INTO v_másik WHERE ROWID = MásikDolgozó.RecID; -- Ha a külső ciklus aktuális dolgozójának fizetése -- és a belső ciklus aktuális dolgozójának fizetése -- között a különbség nem több 150 USD-nél, -- és a két dolgozó nem azonos, -- és egyiknek sincs még partnere, #13_PL-SQL Feladatgyűjtemény (07)

PL/SQL 1. rész. Procedural Language extension to SQL

PL/SQL 1. rész. Procedural Language extension to SQL PL/SQL 1. rész Procedural Language extension to SQL utasítást ; zárja le PL/SQL blokk lezárása: / Szintaxis kis- és nagybetű egyenértékű (az utasításokban a kulcsszavakat szoktuk nagybetűvel írni, de nem

Részletesebben

SQL (Structured Query Language) strukturált lekérdező nyelv rövid ismertetése Tartalomjegyzék:

SQL (Structured Query Language) strukturált lekérdező nyelv rövid ismertetése Tartalomjegyzék: SQL (Structured Query Language) strukturált lekérdező nyelv rövid ismertetése Tartalomjegyzék: 1. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK...1 2. SELECT LEKÉRDEZŐ UTASÍTÁS...3 2.1. EGYSZERŰ LEKÉRDEZÉSEK...3 2.2. AZ EREDMÉNYSOROK

Részletesebben

betűk, az angol kis- ás nagybetűk: A Z és a z; számjegyek: 0 9; egyébkarakterek: ()+-/<>=!~^;:.@%,#$&{}?[] szóköz, tabulátor, kocsivissza.

betűk, az angol kis- ás nagybetűk: A Z és a z; számjegyek: 0 9; egyébkarakterek: ()+-/<>=!~^;:.@%,#$&{}?[] szóköz, tabulátor, kocsivissza. Karakterkészlet Egy PL/SQL program forrásszövegének (mint minden forrásszövegnek) a legkisebb alkotóelemei a karakterek. A PL/SQL nyelv karakterkészletének elemei a következők: betűk, az angol kis- ás

Részletesebben

DRAFT. PL/SQL programozás. Alkalmazásfejlesztés Oracle 10g-ben ISBN-13 9-789635454-68-6. PL/SQL programozás

DRAFT. PL/SQL programozás. Alkalmazásfejlesztés Oracle 10g-ben ISBN-13 9-789635454-68-6. PL/SQL programozás i PLSQL programozás Alkalmazásfejlesztés Oracle 10g-ben ii Copyright 2007 Hungarian Edition Panem Könyvkiadó, Budapest A tananyag a TÁMOP-4.1.2-081A-2009-0046 számú Kelet-magyarországi Informatika Tananyag

Részletesebben

A gyakorlat során MySQL adatbázis szerver és a böngészőben futó phpmyadmin használata javasolt. A gyakorlaton a következőket fogjuk gyakorolni:

A gyakorlat során MySQL adatbázis szerver és a böngészőben futó phpmyadmin használata javasolt. A gyakorlaton a következőket fogjuk gyakorolni: 1 Adatbázis kezelés 4. gyakorlat A gyakorlat során MySQL adatbázis szerver és a böngészőben futó phpmyadmin használata javasolt. A gyakorlaton a következőket fogjuk gyakorolni: Adatlekérdezés Tábla létrehozása,

Részletesebben

Többtáblás lekérdezések megjelenítése

Többtáblás lekérdezések megjelenítése Többtáblás lekérdezések megjelenítése Célkitűzés Egynél több táblának egyenlőségen vagy nem-egyenlőségen alapuló összekapcsolást végző SELECT utasítások írása. Egy táblának önmagával történő összekapcsolása.

Részletesebben

ArcView 8. gyakorlat

ArcView 8. gyakorlat Térinformatika gyakorlat Arc View 8 1 Térbeli adatok szerkesztése leíró adatok alapján ArcView 8. gyakorlat Az 5. gyakorlatban megtanultuk, hogyan lehet a térbeli/grafikus adatokat egyszerűen szerkeszteni.

Részletesebben

IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE. Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08.

IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE. Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08. IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A DOKUMENTUM CÉLJA,

Részletesebben

Programozási ismeretek. Visual Studio 2008/2010 Express Edition Ismerkedés a fejlesztőrendszerrel

Programozási ismeretek. Visual Studio 2008/2010 Express Edition Ismerkedés a fejlesztőrendszerrel Juhász Tibor Kiss Zsolt: Programozási ismeretek (Műszaki Könyvkiadó, 2011, MK 4462-3) Visual Studio 2008/2010 Express Edition Ismerkedés a fejlesztőrendszerrel Kiegészítések a tankönyvhöz Bevezetés Az

Részletesebben

Készítsen egy adatbázist (egytáblásat) egy számítástechnikai tanfolyam résztvevőiről. Az adattábla rögzítse a következőket:

Készítsen egy adatbázist (egytáblásat) egy számítástechnikai tanfolyam résztvevőiről. Az adattábla rögzítse a következőket: 1. feladat A. Készítsen egy adatbázist (egytáblásat) egy számítástechnikai tanfolyam résztvevőiről. Az adattábla rögzítse a következőket: Tanuló neve - szöveges mező Csoport azonosítója - szöveges mező

Részletesebben

Bevezetés az R-be. Oktatási segédlet VÁZLAT 0.2. Abari Kálmán. DE, Pszichológiai Intézet abari.kalman@gmail.com

Bevezetés az R-be. Oktatási segédlet VÁZLAT 0.2. Abari Kálmán. DE, Pszichológiai Intézet abari.kalman@gmail.com Bevezetés az R-be Oktatási segédlet VÁZLAT 0.2 Abari Kálmán DE, Pszichológiai Intézet abari.kalman@gmail.com Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Előszó... 4 1. Bevezetés... 5 1.1. Mi az R?... 5 1.2. Az

Részletesebben

Bevezetés. Az Excel munkakörnyezet. A program indítása

Bevezetés. Az Excel munkakörnyezet. A program indítása Bevezetés A táblázatkezelő szoftvereket az az igény hívta életre, hogy gyakran ábrázolunk olyan számokat táblázatokban, amelyeknek azután oszloponként vagy soronként fel kell tüntetni az összegét és például

Részletesebben

A könyv nyomtatott verziója megvásárolható a könyvesboltokban, és a kiadó webáruházában: www.joskiado.hu

A könyv nyomtatott verziója megvásárolható a könyvesboltokban, és a kiadó webáruházában: www.joskiado.hu A könyv nyomtatott verziója megvásárolható a könyvesboltokban, és a kiadó webáruházában: www.joskiado.hu Reiter István C# programozás lépésről lépésre JEDLIK OKTATÁSI STÚDIÓ Budapest, 2012 Minden jog fenntartva.

Részletesebben

Gregorics Tibor Egyszerű programok C++ nyelvi elemei 1

Gregorics Tibor Egyszerű programok C++ nyelvi elemei 1 Gregorics Tibor Egyszerű programok C++ nyelvi elemei 1 Egyszerű C++ program szerkezete A konzol alkalmazás projektjébe egyetlen cpp kiterjesztésű (alapértelmezésben main.cpp) forrásállomány tartozik. Az

Részletesebben

ArcGIS 8.3 segédlet 4. Dr. Iványi Péter

ArcGIS 8.3 segédlet 4. Dr. Iványi Péter ArcGIS 8.3 segédlet 4. Dr. Iványi Péter Tartalomjegyzék Szerkesztés Eddig adatokat nem módosítottunk. Minden esetben csak a hivatkozás színét, szimbólumát, elrendezését változtattuk. Ugyanakkor szükség

Részletesebben

2013.09. KLR - KIR lekérdező rendszer Felhasználói kézikönyv Beck Gábor. Magyar Államkincstár

2013.09. KLR - KIR lekérdező rendszer Felhasználói kézikönyv Beck Gábor. Magyar Államkincstár Magyar Államkincstár KLR - KIR lekérdező rendszer Felhasználói kézikönyv Beck Gábor 2013.09 Hasznos Adatok Kft 1. oldal; összesen: 66 KIR Lekérdező Rendszer Tartalom Rövid Ismertető... 4 Általános leírás...

Részletesebben

Skatulya-elv. Sava Grozdev

Skatulya-elv. Sava Grozdev Skatulya-elv Sava Grozdev Egy alapvető szabály, azaz elv azt állítja, hogy: ha m testet szétosztunk n csoportba és m > n, akkor legalább két test azonos csoportba fog kerülni. Ezt az elvet különböző országokban

Részletesebben

Alapok (a K2D rendszer alapjai)

Alapok (a K2D rendszer alapjai) Alapok (a K2D rendszer alapjai) 1 1. Bevezetés... 3 2. Fastruktúra... 3 2.1. Nyitása, zárása... 3 2.2. Fülek... 5 2.3. Licence kulcs érvényesítése... 9 2.4. Új elem felvitele... 10 2.5. Elem törlése...

Részletesebben

C# feladatgyűjtemény

C# feladatgyűjtemény Eszterházy Károly Főiskola Matematikai és Informatikai Intézet C# feladatgyűjtemény Dr. Kovács Emőd emod@aries.ektf.hu Radványi Tibor dream@aries.ektf.hu Király Roland serial@aries.ektf.hu Hernyák Zoltán

Részletesebben

Komplex számok algebrai alakja

Komplex számok algebrai alakja Komplex számok algebrai alakja Lukács Antal 015. február 8. 1. Alapfeladatok 1. Feladat: Legyen z 1 + 3i és z 5 4i! Határozzuk meg az alábbiakat! (a) z 1 + z (b) 3z z 1 (c) z 1 z (d) Re(i z 1 ) (e) Im(z

Részletesebben

Nagy Gusztáv Java programozás 1.3. verzió 2007. február

Nagy Gusztáv Java programozás 1.3. verzió 2007. február Nagy Gusztáv Java programozás 1.3. verzió 2007. február 2. oldal Java programozás (1.3. verzió) Jogi nyilatkozat Nevezd meg! - Ne add el! 2.5 Magyarország A következőket teheted a művel: szabadon másolhatod,

Részletesebben

Biztonságos útvonalválasztás ad hoc hálózatokban

Biztonságos útvonalválasztás ad hoc hálózatokban Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Híradástechnikai Tanszék Biztonságos útvonalválasztás ad hoc hálózatokban Ács Gergely Konzulens: Dr. Buttyán Levente Híradástechnikai

Részletesebben

AdreCash Kereskedelmi Rendszer

AdreCash Kereskedelmi Rendszer AdreCash Kereskedelmi Rendszer FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 1 ADRENALIN SZOFTVERHÁZ KFT. Ezen programterméket az ADRENALIN SZOFTVERHÁZ KFT. (továbbiakban: ADRENALIN) fejlesztette ki. A programtermék dokumentációját,

Részletesebben

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória)

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) ARANY DÁNIEL MATEMATIKAI TANULÓVERSENY 013/014-ES TANÉV Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) Feladatok és megoldások A verseny az NTP-TV-13-0068 azonosító számú pályázat alapján a Nemzeti Tehetség

Részletesebben

Dr. Pétery Kristóf: Excel 2003 feladatok és megoldások

Dr. Pétery Kristóf: Excel 2003 feladatok és megoldások 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Szerkesztő: Pétery István

Részletesebben

4. Számelmélet, számrendszerek

4. Számelmélet, számrendszerek I. Elméleti összefoglaló A maradékos osztás tétele: 4. Számelmélet, számrendszerek Legyen a tetszőleges, b pedig nullától különböző egész szám. Ekkor léteznek olyan, egyértelműen meghatározott q és r egész

Részletesebben

Útmutató a Participant Portal-on való regisztrációhoz & dokumentumok feltöltéséhez

Útmutató a Participant Portal-on való regisztrációhoz & dokumentumok feltöltéséhez Útmutató a Participant Portal-on való regisztrációhoz & dokumentumok feltöltéséhez A szervezet egyedi azonosítója, a PIC kód Az Erasmus+ program keretében történő pályázáshoz elengedhetetlen, hogy a pályázó

Részletesebben

Számítások, hivatkozások

Számítások, hivatkozások Bevezetés Ebben a fejezetben megismerkedünk az Excel programban alkalmazható különböző hivatkozásokkal (relatív, vegyes, abszolút). Képesek leszünk különböző alapszintű számítások elvégzésére, képletek

Részletesebben