PL/SQL 1. rész. Procedural Language extension to SQL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PL/SQL 1. rész. Procedural Language extension to SQL"

Átírás

1 PL/SQL 1. rész Procedural Language extension to SQL

2 utasítást ; zárja le PL/SQL blokk lezárása: / Szintaxis kis- és nagybetű egyenértékű (az utasításokban a kulcsszavakat szoktuk nagybetűvel írni, de nem kötelező) megjegyzés: REM vagy --, többsoros /* */ használat előtt deklarálni kell a változókat, azonosítókat, eljárásokat ** hatványozás,!= nem egyenlő, karakterlánc összefűzés egy PL/SQL program egy vagy több blokkból áll, a blokkok egymásba ágyazhatók

3 Blokk felépítése [blokk név] [DECLARE [lokális változók] ] [utasítás blokk] [EXCEPTION [kivételkezelés] ] END [blokk név]; / Megjegyzés: A törtvonal akkor kell, ha több utasítást, blokkot szeretnénk egy szkriptbe írni A törtvonalat lehet. -al helyettesíteni

4 Blokk jellemzői Egy PL/SQL program egy vagy több blokkból is állhat A blokkok egymásba ágyazhatók Blokk lehet: anonymus blokk (névtelen) nem tárolódik le az adatbázisban névvel ellátott alprogram (paraméterezhetőek): függvény (FUNCTION) - van visszatérési értéke eljárás (PROCEDURE) PL/SQL blokk tartalmazhat: SQL parancsfájl, eljárás vagy függvény, befogadó nyelvi program, trigger

5 Példa VAR X NUMBER DECLARE a NUMBER; a := 3; :X := a + 3; END;. PRINT X ACCEPT szoveg VARCHAR(30) PROMPT 'Adj meg valami szöveget'; DECLARE a VARCHAR(60); a := &szoveg; dbms_output.put_line(a); END; /

6 DECLARE szegmens PL/SQL adattípusok: Egyszerű adatok: NUMBER, VARCHAR2, CLOB, BLOB Új típusok PL-SQL-ben: pls_integer = binary_integer pls_float = binary_float pls_double = binary_double Összetett típusok: rekord, tábla, tömb Pointer (= mutató): hivatkozási típus Nem PL/SQL adattípusok: SQL*Plus változók (helyettesítő, hozzárendelt) PL/SQL blokkon kívül a deklaráció helyettesítő váltózóra hivatkozás: &a hozzárendelt változóra hivatkozás: :a

7 Deklaráció szintaxisa változónév [CONSTANT] adattípus [NOT NULL] [DEFAULT érték] CONSTANT és NOT NULL esetén a kezdőértékadás kötelező DEFAULT helyett ":=" is írható. Példák: szoveg VARCHAR2(50); szam NUMBER DEFAULT 10; szam NUMBER := 10; egy CONSTANT NUMBER := 1;

8 Példa DECLARE a CONSTANT NUMBER := 3; b NUMBER NOT NULL := 5; :X := :X + a + b + 3; END; / PRINT X

9 DBMS_OUTPUT (PL/SQL csomag) Kiíratni a DBMS_OUTPUT csomag segítségével lehet Használatát a SET SERVEROUTPUT ON SQL*Plus paranccsal engedélyezni kell Föbb kiíratási függvényei: PUT: ugyanabba a sorba ír több outputot NEW_LINE: sor végét jelzi PUT_LINE: minden outputot külön sorba ír Egy bufferbe íródik először a kiírandó szöveg. Ha sikeresen lefutott a program, akkor a buffer tartalma a képernyőre íródik.

10 Példa SET SERVEROUTPUT ON ACCEPT nev PROMPT 'Kerem adja meg a nevét: ' DECLARE szoveg varchar2(50); szoveg := CONCAT('&nev',' sikeresen végrehajtotta a programot!'); DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (szoveg); END;

11 Változó értékadás a SELECT... INTO... utasítással SELECT utasítás PL/SQL blokkon belüli használatakor az INTO alparanccsal változó(k)hoz rendelünk értéket Csak akkor fut le helyesen, ha pontosan egy értéket ad vissza CREATE TABLE T1( e INTEGER, f INTEGER ); INSERT INTO T1 VALUES(1, 3); INSERT INTO T1 VALUES(2, 4); DECLARE a NUMBER; b NUMBER; SELECT e,f INTO a,b FROM T1 WHERE e>1; INSERT INTO T1 VALUES(b,a); END;

12 Rekordtípus Rekord deklarálása: TYPE rekordtípusnév IS RECORD (mezőnév típus,..., mezőnév típus); Rekord típusú váltózó létrehozása: változónév rekordtípusnév; Hivatkozás a komponensekre: változónév.mezőnév

13 Változó deklarálás adattábla típusokból Tábla egy mezőjének típusára hivatkozás: változónév tábla.mező%type; Rekord típusú változó létrehozása (sor típusú változó): változónév tábla%rowtype; Hivatkozás egy oszlopára: változónév.oszlop;

14 Példa Rekord használatára DECLARE TYPE dolgozo_rekord IS RECORD (adoszam INTEGER, nev CHAR(30), lakcim VARCHAR(50)); END; egy_dolgozo dolgozo_rekord; egy_dolgozo.nev = 'Kovacs';

15 Példa TYPE használatára DECLARE fizetes emp.sal%type; SELECT avg(sal) INTO fizetes FROM emp; DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Átlagos fizetés: ' fizetes); END;

16 Példa ROWTYPE használatára DECLARE v_sor emp%rowtype; SELECT * INTO v_sor FROM emp WHERE ename LIKE 'WARD'; DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_sor.ename ' fizetése: ' v_sor.sal); END;

17 Vezérlési szerkezetek IF IF feltétel THEN utasítások [ELSIF feltétel THEN utasítások] [ELSE utasítások] END IF;

18 Példa DECLARE v_avgber emp.sal%type; szoveg VARCHAR2(50); SELECT AVG(sal) INTO v_avgber FROM emp; IF v_avgber < 2000 THEN szoveg:='kevesebb mint ketezer'; ELSIF (v_avgber > 2000) AND (v_avgber <= 10000) THEN szoveg:='ketezer es tizezer között'; ELSE szoveg:='tizezer folott'; END IF; DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(szoveg); END;

19 CASE CASE valtozo, WHEN ertek THEN,..., ELSE, END CASE; Példa: CASE num WHEN 1 THEN dbms_output.put_line('egy');... WHEN 9 THEN dbms_output.put_line('kilenc'); ELSE dbms_output.put_line('nem egyjegyu'); END CASE;

20 LOOP Ciklusutasítások Végtelen ciklus kilépési ponttal: LOOP utasítások [EXIT;] [EXIT WHEN feltétel;] END LOOP;

21 Példa DECLARE v_sorsz dept.deptno%type := 10; v_megnev dept.dname%type; LOOP SELECT dname INTO v_megnev FROM dept WHERE deptno = v_sorsz; DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_megnev); v_sorsz := v_sorsz +10; EXIT WHEN v_sorsz > 30; END LOOP; END;

22 WHILE cilkus WHILE feltétel, LOOP, END LOOP; DECLARE v_sorsz dept.deptno%type := 10; v_megnev dept.dname%type; WHILE v_sorsz < 40 LOOP SELECT dname INTO v_megnev FROM dept WHERE deptno = v_sorsz; DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_megnev); v_sorsz := v_sorsz +10; END LOOP; END;

23 FOR ciklus FOR ciklusváltozó IN [REVERSE] alsóhatár.. felsohatár LOOP, END LOOP; FOR num IN LOOP DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(num '^2=' num*num); END LOOP; END;

24 Gyűjtőtáblák kezelése részben listaszerűen, részben tömbszerűen kezelhető adatstruktúra oszlopai: adat (oszlop vagy rekord típusú lehet), index (BINARY INTEGER) mérete nem korlátozott tömbként indexelhető, ahol az index NEGATÍV is lehet: adat(index) új sorokkal bővíthető és törölhető --> hézagok lehetnek benne létrehozás: TYPE táblatípusnév IS TABLE OF {oszloptípus rekordtípus} INDEX BY BINARY_INTEGER az INSERT, UPDATE, FETCH, SELECT utasításokkal kezelhető

25 Gyűjtőtábla deklarálása Létrehozás: TYPE táblatípusnév IS TABLE OF {oszloptípus rekordtípus} INDEX BY BINARY_INTEGER Tábla típusú változó deklarálása: változónév táblatípusnév; Összes rekord egy gyűjtőtáblába: SELECT * bulk collect INTO valtozonev FROM dept; az INSERT, UPDATE, FETCH, SELECT utasításokkal kezelhető, de soraira változónév(index) módon is hivatkozhatunk. Ha nem létező indexre hivatkozunk, NO_DATA_FOUND kivétel keletkezik.

26 Gyűjtőtábla metódusok EXISTS(n) - igaz, ha létezik az n-edik elem COUNT - táblában lévő elemek száma FIRST - tábla első indexértéke LAST - tábla utolsó indexértéke NEXT - a táblában a következő index értéke DELETE(n) - az n-edik elem törlése

27 Példa DECLARE TYPE tipus IS TABLE OF dept% ROWTYPE INDEX BY BINARY_INTEGER; valtozo tipus; ind BINARY_INTEGER := 1; LOOP SELECT * INTO valtozo(ind) FROM dept WHERE deptno = ind * 10; ind := ind + 1; EXIT WHEN ind > 4; END LOOP; ind := valtozo.first; LOOP DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( valtozo(ind).dname); ind := ind + 1; EXIT WHEN ind > valtozo.last; END LOOP; END;

28 [blokk név] [DECLARE [lokális változók] ] [utasítás blokk] [EXCEPTION [kivételkezelés] ] END [blokk név]; / Kivételek típusai: Rendszer által definiált Felhasználó által definiált Kivételkezelés EXCEPTION WHEN kivétel [OR kivétel...] THEN utasítások [WHEN kivétel [OR kivétel...] THEN utasítások]... [WHEN OTHERS THEN utasítások] A WHEN OTHERS rész a fel nem sorolt kivételek elfogására szolgál

29 Rendszerbeli kivételek NO_DATA_FOUND: SELECT utasitas nem ad vissza sort TOO_MANY_ROWS: egy sort kellett volna visszaadnia egy SELECT-nek, de többet kaptunk INVALID_NUMBER: karakterlánc sikertelen számmá konvertálása DUP_VAL_ON_INDEX: kulcsfeltétel megsértése

30 Példa DECLARE v_ber emp.sal%type; v_nev emp.ename%type; v_ber := 3000; SELECT ename INTO v_nev FROM emp WHERE sal = v_ber; DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_nev); EXCEPTION WHEN NO_DATA_FOUND THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Nincs ilyen fizetés'); WHEN TOO_MANY_ROWS THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Több embernek is ez a fizetése'); WHEN OTHERS THEN DBMS_OUTPUT. PUT_LINE('Egyéb hiba'); END;

31 Felhasználói kivételek a DECLARE szakaszban: kivételnév EXCEPTION; végrehajtható szegmensben kivétel dobása: RAISE kivételnév;

32 Felhasználói kivételek DECLARE nincs_vevo EXCEPTION; DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Ez vegrehajtodik'); RAISE nincs_vevo; DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Ez nem hajtodik vegre'); EXCEPTION WHEN nincs_vevo THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Nincs ilyen vevo'); WHEN OTHERS THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Egyéb hiba'); END;

33 Feladatok 1. Kérj be két egész számot, és döntsd el, hogy az összegük páros vagy páratlan! 2. Adj egy programot, ami kiírja az EMP tábla sorainak számát, és a tárolt dolgozók átlagfizetését. 3. Adj meg egy programot, ami létrehozza a FIBON(n,ertek) táblát, és feltölti azt n=100-ig a Fibonacci számokkal

34 1. Feladatok megoldása SET SERVEROUTPUT ON; ACCEPT elso PROMT 'elso:'; ACCEPT masodik PROMT 'masodik:'; DECLARE osszeg NUMBER; osszeg:=&elso+&masodik; IF MOD(osszeg,2)=0 THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Paros'); ELSE DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Paratlan'); END IF; END;

35 2. Feladatok megoldása SET SERVEROUTPUT ON DECLARE sorok NUMBER; atlag_fiz NUMBER; SELECT COUNT(*), AVG(sal) INTO sorok, atlag_fiz FROM EMP; DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Sorok szama: ' sorok); DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Atlag fizetes: ' atlag_fiz); END;

36 3. Feladatok megoldása DROP TABLE FIBON; CREATE TABLE FIBON ( n NUMBER(5) PRIMARY KEY, ertek NUMBER(28) ); INSERT INTO FIBON VALUES(0, 0); INSERT INTO FIBON VALUES(1, 1); DECLARE f_szam FIBON.ertek%TYPE; f_1 FIBON.ertek%TYPE; f_2 FIBON.ertek%TYPE; FOR i IN LOOP SELECT ertek INTO f_1 FROM FIBON WHERE n=i-1; SELECT ertek INTO f_2 FROM FIBON WHERE n=i-2; INSERT INTO FIBON VALUES (i, f_1+f_2); END LOOP; END;

betűk, az angol kis- ás nagybetűk: A Z és a z; számjegyek: 0 9; egyébkarakterek: ()+-/<>=!~^;:.@%,#$&{}?[] szóköz, tabulátor, kocsivissza.

betűk, az angol kis- ás nagybetűk: A Z és a z; számjegyek: 0 9; egyébkarakterek: ()+-/<>=!~^;:.@%,#$&{}?[] szóköz, tabulátor, kocsivissza. Karakterkészlet Egy PL/SQL program forrásszövegének (mint minden forrásszövegnek) a legkisebb alkotóelemei a karakterek. A PL/SQL nyelv karakterkészletének elemei a következők: betűk, az angol kis- ás

Részletesebben

2012. április 27. TARTALOM

2012. április 27. TARTALOM KENDE MÁRIA - NAGY ISTVÁN PL/SQL FELADATGYŰJTEMÉNY TARTALOM 9. Foglalkozás Hivatkozási és összetett adattípusok, kurzor, ROWID... 2 10. Foglalkozás Összefoglaló feladatok... 15 Melléklet Dinamikus SQL...

Részletesebben

DRAFT. PL/SQL programozás. Alkalmazásfejlesztés Oracle 10g-ben ISBN-13 9-789635454-68-6. PL/SQL programozás

DRAFT. PL/SQL programozás. Alkalmazásfejlesztés Oracle 10g-ben ISBN-13 9-789635454-68-6. PL/SQL programozás i PLSQL programozás Alkalmazásfejlesztés Oracle 10g-ben ii Copyright 2007 Hungarian Edition Panem Könyvkiadó, Budapest A tananyag a TÁMOP-4.1.2-081A-2009-0046 számú Kelet-magyarországi Informatika Tananyag

Részletesebben

SQL (Structured Query Language) strukturált lekérdező nyelv rövid ismertetése Tartalomjegyzék:

SQL (Structured Query Language) strukturált lekérdező nyelv rövid ismertetése Tartalomjegyzék: SQL (Structured Query Language) strukturált lekérdező nyelv rövid ismertetése Tartalomjegyzék: 1. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK...1 2. SELECT LEKÉRDEZŐ UTASÍTÁS...3 2.1. EGYSZERŰ LEKÉRDEZÉSEK...3 2.2. AZ EREDMÉNYSOROK

Részletesebben

Gregorics Tibor Egyszerű programok C++ nyelvi elemei 1

Gregorics Tibor Egyszerű programok C++ nyelvi elemei 1 Gregorics Tibor Egyszerű programok C++ nyelvi elemei 1 Egyszerű C++ program szerkezete A konzol alkalmazás projektjébe egyetlen cpp kiterjesztésű (alapértelmezésben main.cpp) forrásállomány tartozik. Az

Részletesebben

Nagy Gusztáv Java programozás 1.3. verzió 2007. február

Nagy Gusztáv Java programozás 1.3. verzió 2007. február Nagy Gusztáv Java programozás 1.3. verzió 2007. február 2. oldal Java programozás (1.3. verzió) Jogi nyilatkozat Nevezd meg! - Ne add el! 2.5 Magyarország A következőket teheted a művel: szabadon másolhatod,

Részletesebben

A könyv nyomtatott verziója megvásárolható a könyvesboltokban, és a kiadó webáruházában: www.joskiado.hu

A könyv nyomtatott verziója megvásárolható a könyvesboltokban, és a kiadó webáruházában: www.joskiado.hu A könyv nyomtatott verziója megvásárolható a könyvesboltokban, és a kiadó webáruházában: www.joskiado.hu Reiter István C# programozás lépésről lépésre JEDLIK OKTATÁSI STÚDIÓ Budapest, 2012 Minden jog fenntartva.

Részletesebben

Adatszerkezetek Tömb, sor, verem. Dr. Iványi Péter

Adatszerkezetek Tömb, sor, verem. Dr. Iványi Péter Adatszerkezetek Tömb, sor, verem Dr. Iványi Péter 1 Adat Adat minden, amit a számítógépünkben tárolunk és a külvilágból jön Az adatnak két fontos tulajdonsága van: Értéke Típusa 2 Adat típusa Az adatot

Részletesebben

1. Olvassuk be két pont koordinátáit: (x1, y1) és (x2, y2). Határozzuk meg a két pont távolságát és nyomtassuk ki.

1. Olvassuk be két pont koordinátáit: (x1, y1) és (x2, y2). Határozzuk meg a két pont távolságát és nyomtassuk ki. Számítás:. Olvassuk be két pont koordinátáit: (, y) és (2, y2). Határozzuk meg a két pont távolságát és nyomtassuk ki. 2. Olvassuk be két darab két dimenziós vektor komponenseit: (a, ay) és (b, by). Határozzuk

Részletesebben

Programozási ismeretek. Visual Studio 2008/2010 Express Edition Ismerkedés a fejlesztőrendszerrel

Programozási ismeretek. Visual Studio 2008/2010 Express Edition Ismerkedés a fejlesztőrendszerrel Juhász Tibor Kiss Zsolt: Programozási ismeretek (Műszaki Könyvkiadó, 2011, MK 4462-3) Visual Studio 2008/2010 Express Edition Ismerkedés a fejlesztőrendszerrel Kiegészítések a tankönyvhöz Bevezetés Az

Részletesebben

1. A PASCAL program szerkezete. Programfej Definíciós, illetve deklarációs rész Programtörzs. 2. Els PASCAL program

1. A PASCAL program szerkezete. Programfej Definíciós, illetve deklarációs rész Programtörzs. 2. Els PASCAL program 1. A PASCAL program szerkezete Programfej Definíciós, illetve deklarációs rész Programtörzs 2. Els PASCAL program Program legelso; Write( Rendben ); Mentés Futtatás Javítás Program legelso; Write( Rendben

Részletesebben

A gyakorlat során MySQL adatbázis szerver és a böngészőben futó phpmyadmin használata javasolt. A gyakorlaton a következőket fogjuk gyakorolni:

A gyakorlat során MySQL adatbázis szerver és a böngészőben futó phpmyadmin használata javasolt. A gyakorlaton a következőket fogjuk gyakorolni: 1 Adatbázis kezelés 4. gyakorlat A gyakorlat során MySQL adatbázis szerver és a böngészőben futó phpmyadmin használata javasolt. A gyakorlaton a következőket fogjuk gyakorolni: Adatlekérdezés Tábla létrehozása,

Részletesebben

A C# nyelv programozási alapjai Gyakorlati feladatsor oktatási segédanyag, mely a

A C# nyelv programozási alapjai Gyakorlati feladatsor oktatási segédanyag, mely a oktatási segédanyag, mely a Társadalmi Megújulás Operatív Program Határon átnyúló együttműködés a szakképzés és a felnőttképzés területén c. pályázati felhívás keretében megvalósított Mobil alkalmazásfejlesztés

Részletesebben

Többtáblás lekérdezések megjelenítése

Többtáblás lekérdezések megjelenítése Többtáblás lekérdezések megjelenítése Célkitűzés Egynél több táblának egyenlőségen vagy nem-egyenlőségen alapuló összekapcsolást végző SELECT utasítások írása. Egy táblának önmagával történő összekapcsolása.

Részletesebben

Bevezetés az R-be. Oktatási segédlet VÁZLAT 0.2. Abari Kálmán. DE, Pszichológiai Intézet abari.kalman@gmail.com

Bevezetés az R-be. Oktatási segédlet VÁZLAT 0.2. Abari Kálmán. DE, Pszichológiai Intézet abari.kalman@gmail.com Bevezetés az R-be Oktatási segédlet VÁZLAT 0.2 Abari Kálmán DE, Pszichológiai Intézet abari.kalman@gmail.com Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Előszó... 4 1. Bevezetés... 5 1.1. Mi az R?... 5 1.2. Az

Részletesebben

Tartalom A verifikáció és validáció tervezése Szoftver vizsgálatok Automatizált statikus analízis Cleanroom szoftverfejlesztés

Tartalom A verifikáció és validáció tervezése Szoftver vizsgálatok Automatizált statikus analízis Cleanroom szoftverfejlesztés 22. Verifikáció és validáció Kérdések Mi a szoftver verifikáció és validáció, mi a különbség köztük? Mi a program-vizsgálati eljárás, mi a szerepe a verifikációban és validációban? Mi a statikus analízis,

Részletesebben

Programozás I. zárthelyi dolgozat

Programozás I. zárthelyi dolgozat Programozás I. zárthelyi dolgozat 2013. november 11. 2-es szint: Laptopot szeretnénk vásárolni, ezért írunk egy programot, amelynek megadjuk a lehetséges laptopok adatait. A laptopok árát, memória méretét

Részletesebben

ArcGIS 8.3 segédlet 4. Dr. Iványi Péter

ArcGIS 8.3 segédlet 4. Dr. Iványi Péter ArcGIS 8.3 segédlet 4. Dr. Iványi Péter Tartalomjegyzék Szerkesztés Eddig adatokat nem módosítottunk. Minden esetben csak a hivatkozás színét, szimbólumát, elrendezését változtattuk. Ugyanakkor szükség

Részletesebben

Készítsen egy adatbázist (egytáblásat) egy számítástechnikai tanfolyam résztvevőiről. Az adattábla rögzítse a következőket:

Készítsen egy adatbázist (egytáblásat) egy számítástechnikai tanfolyam résztvevőiről. Az adattábla rögzítse a következőket: 1. feladat A. Készítsen egy adatbázist (egytáblásat) egy számítástechnikai tanfolyam résztvevőiről. Az adattábla rögzítse a következőket: Tanuló neve - szöveges mező Csoport azonosítója - szöveges mező

Részletesebben

C# feladatgyűjtemény

C# feladatgyűjtemény Eszterházy Károly Főiskola Matematikai és Informatikai Intézet C# feladatgyűjtemény Dr. Kovács Emőd emod@aries.ektf.hu Radványi Tibor dream@aries.ektf.hu Király Roland serial@aries.ektf.hu Hernyák Zoltán

Részletesebben

Fazekas Gábor. Operációs rendszerek. mobidiák könyvtár

Fazekas Gábor. Operációs rendszerek. mobidiák könyvtár Fazekas Gábor mobidiák könyvtár Fazekas Gábor mobidiák könyvtár SOROZATSZERKESZTÔ Fazekas István 2 Fazekas Gábor egyetemi docens Debreceni Egyetem Oktatási segédanyag Elsô kiadás mobidiák könyvtár Debreceni

Részletesebben

Operációs rendszerek. A mai program. Jó dolog a test parancs! Segédprogramok, szűrők

Operációs rendszerek. A mai program. Jó dolog a test parancs! Segédprogramok, szűrők Operációs rendszerek Segédprogramok, szűrők A mai program Hasznos, vegyes segédprogramok test, expr, read; startup programok Rekurzió Alapfogalmak szűrőkhöz A cut, head, tail, grep szűrők Reguláris kifejezések

Részletesebben

Programozás I. Első ZH segédlet

Programozás I. Első ZH segédlet Programozás I. Első ZH segédlet Ezen az oldalon: kiírás az alapértelmezett (hiba) kimenetre, sztring konkatenáció, primitív típusok, osztály létrehozás, példányosítás, adattagok, metódusok Kiíratás alapértelmezett

Részletesebben

Hogyan hozzunk létre, töltsünk fel és futtassunk egy PHP programot? Hogyan vegyítsünk HTML és PHP kódot egy dokumentumon belül?

Hogyan hozzunk létre, töltsünk fel és futtassunk egy PHP programot? Hogyan vegyítsünk HTML és PHP kódot egy dokumentumon belül? 3.ÓRA Elsõ PHP oldalunk A PHP telepítése és beállítása után eljött az ideje, hogy elkezdjünk vele dolgozni. Ebben az órában elkészítjük az elsõ programunkat és elemezzük a kódot. Az óra végére képesek

Részletesebben

Máté: Számítógép architektúrák

Máté: Számítógép architektúrák Pentium 4 utasításformái (4 ábra) Több generáción keresztül kialakult architektúra Csak egy operandus lehet memória cím Prefix, escape (bővítésre), MOD, SIB (Scale Index Base) 0- prefix - művkód 6 utasítás

Részletesebben

Számítások, hivatkozások

Számítások, hivatkozások Bevezetés Ebben a fejezetben megismerkedünk az Excel programban alkalmazható különböző hivatkozásokkal (relatív, vegyes, abszolút). Képesek leszünk különböző alapszintű számítások elvégzésére, képletek

Részletesebben

ArcView 8. gyakorlat

ArcView 8. gyakorlat Térinformatika gyakorlat Arc View 8 1 Térbeli adatok szerkesztése leíró adatok alapján ArcView 8. gyakorlat Az 5. gyakorlatban megtanultuk, hogyan lehet a térbeli/grafikus adatokat egyszerűen szerkeszteni.

Részletesebben

7. Fejezet A processzor és a memória

7. Fejezet A processzor és a memória 7. Fejezet A processzor és a memória The Architecture of Computer Hardware and Systems Software: An Information Technology Approach 3rd Edition, Irv Englander John Wiley and Sons 2003 Wilson Wong, Bentley

Részletesebben

Adatelemzés és adatbányászat MSc

Adatelemzés és adatbányászat MSc Adatelemzés és adatbányászat MSc 4. téma Multi-dimenzionális adatmodell műveleti MD műveletek Felhasználói igény: - ad-hoc lekérdezések a kocka különböző szeleteire - táblázatos megjelentés (többdimenziós

Részletesebben