AZ ÉPÍTMÉRNÖK SZAKMA ÉS AZ ÉPÍTMÉRNÖKI PÁLYA NÉPSZERSÉGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÉPÍTMÉRNÖK SZAKMA ÉS AZ ÉPÍTMÉRNÖKI PÁLYA NÉPSZERSÉGE"

Átírás

1 AZ ÉPÍTMÉRNÖK SZAKMA ÉS AZ ÉPÍTMÉRNÖKI PÁLYA NÉPSZERSÉGE TOVÁBBTANULNI SZÁNDÉKOZÓ DIÁKOK ÉS ELSÉVES EGYETEMI HALLGATÓK FELMÉRÉSE Készítették: Fortuna Zoltán, Veres Gábor Budapest március 3.

2 Tartalomjegyzék 1. A kutatás témája A minta kiválasztása, felvétele A minta összetétele Középiskolások összetétele Egyetemisták összetétele A válaszok kiértékelése Középiskolások felmérése... 4 A diákok továbbtanulásának tervezett iránya... 4 Továbbtanulással kapcsolatos elhatározások komolysága... 4 Pályaválasztást befolyásoló szempontok Építmérnöki szakkal kapcsolatos szempontok értékelése Építmérnöki szakkal kapcsolatos szempontok értékelése Szöveges vélemények Egyetemisták felmérése... 8 Elzetes tanulmányok... 8 Pályaválasztást befolyásoló szempontok További érdekldési kör... 9 Szakok, tudományágak rangsorolása Építmérnöki szakkal kapcsolatos szempontok értékelése Összefoglalás Mellékletek melléklet: Építmérnöki szakra jelentkezk és felvettek száma, a ponthatárok melléklet: Az elséves egyetemi hallgatók kérdíve melléklet: A középiskolások diákok kérdíve melléklet: Az elséves egyetemi hallgatók angol nyelv kérdíve melléklet: A középiskolások diákok angol nyelv kérdíve melléklet: A felmérésben résztvev középiskolák címjegyzéke

3 1. A kutatás témája Az Európai Unió felsoktatási intézményeiben építmérnöki szakon továbbtanulni szándékozó diákok száma évrl évre egyre kevesebb. Az Európai Építmérnöki Képzés (EUCEET) SP9 munkacsoportja több országra kiterjed felmérést végez annak érdekében, hogy kiderítse, mi motiválja a diákokat abban, hogy építmérnöki szakon folytassák felsfokú tanulmányaikat, illetve mi az oka annak, hogy elkerülik ezt a pályát. Az EUCEET SP9 munkacsoport magyarországi munkáját a Budapesti Mszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), mint az építmérnökök legnagyobb hazai kibocsátó intézménye segíti. Az elmúlt évek során a BME Diákközpontja számtalan felmérést végzett, mely felmérések egyik célcsoportja a középiskolából frissen kikerült diákok voltak, akik pályaválasztással kapcsolatos elképzeléseit már több kapcsolatban is elemeztük. A felmérés elkészítésével az Építmérnöki Kar a Diákközpontot bízta meg. 2. A minta kiválasztása, felvétele Az EUCEET SP9 munkacsoport két angol nyelv kérdívet juttatott el hozzánk, melyeket magyarra fordításuk után sokszorosítottuk, és olyan gimnáziumok valamint építipari technikusokat képz szakközépiskolák igazgatóinak küldtük ki, akik elzetes telefonos egyeztetés során vállalták azt, hogy osztályfnöki óra keretében kitöltetik az anonim kérdíveket diákjaikkal. A BME Egyetemi Hallgatói Képviselet tagjainak valamint a BME Diákközpont Támpont Iroda munkatársainak segítségét igénybe véve, kérdíveket juttattunk el a BME elséves hallgatóinak egy kisebb csoportjához is. A középiskolák kiválasztására az alább ismertetett módon került sor: több évre visszamenleg ismertek az egyetemi és a fiskolai építmérnöki szakokra (államilag finanszírozott, nappali, els alapképzés, egyetemi és fiskolai szint) vonatkozó felvételi ponthatárokat. Figyelembe véve, hogy az építmérnökök legelismertebb, legnagyobb presztízzsel bíró hazai képz intézménye a BME, melyre alacsonynak egyáltalán nem mondható felvételi ponthatárai miatt nem könny a bejutás, úgy döntöttünk, hogy Magyarország különböz statisztikák alapján (felvettek aránya, a felvettek által szerzett összpontszám átlaga) legjobbnak ítélt gimnáziumait keressük meg. Az ott tanuló diákoknak ha igazán érdekli ket az építmérnöki pálya lehetségük van az általuk kiválasztott, tetszleges intézménybe, akár a BME-re is bejutni. A szakközépiskolák diákjai évek óta kisebb átlagpontszámmal jutnak be egyetemünkre, mind a gimnazisták 1, így az egyes intézmények mintába vételekor azt vettük figyelembe, hogy az adott intézmény folytat-e építipari technikus képzést, mely már középiskolában is felkeltheti a diákok érdekldését arra, hogy esetleges egyetemi, vagy fiskolai képzés keretében gyarapítsák szaktudásukat. Az ország különböz építmérnököket képz intézményébe, illetve szakjaira jelentkezk, és felvettek számadatai, az egyes bejutáshoz szükséges pontszámokkal együtt az 1. mellékletben megtalálhatók. A felmérésben résztvev középiskolák címjegyzékét a 6. melléklet tartalmazza. A középiskolások kérdíve, melyek a 3. mellékletben megtalálható a felvételizk pályaválasztásának irányára, valamint az építmérnöki szakmával kapcsolatos különböz ismereteire kérdezett rá, oly módon, hogy a válaszadóknak elre megadott szempontokat kellett értékelnie ötfokozatú skálán. 1 Felmérés a BME-re felvett hallgatók pályaválasztásáról és szociális helyzetérl; BME Diákközpont, 2000, 2001, 2002,

4 Az egyetemi hallgatók kérdíve, mely a 2. mellékletben megtalálható, túl azon, hogy az építmérnöki szakmával kapcsolatos szempontok értékelésére adott lehetséget, a hallgatók pályaválasztásának okát, valamint a középiskolában tanult tudományágak, tantárgyak felmérését is biztosította. A felmérteknek mindkét esetben lehetségük volt az építmérnöki szakterülettel kapcsolatos megjegyzéseiket szöveges, kötetlen formában is kifejteni. 3. A minta összetétele 3.1 Középiskolások összetétele 29 középiskolába, összesen 1150 darab kérdívet küldtünk ki, ez iskolánként átalagosan 40 kiküldött kérdívet jelent. A megcélzott, és végül partnerként is együttmköd középiskolák adatait az 1. táblázat tartalmazza. Szakközépiskola Gimnázium fváros vidék fváros vidék Összesen Kiküldött kérdívek Visszaérkezett kérdívek táblázat: Középiskolásoknak kiküldött és visszaérkezett kérdívek darabszáma Az összesen visszaérkezett 755 darab kérdívet 22 középfokú oktatási intézménybl küldték vissza számunkra, így az átlagos visszaküldési mutató 38 kérdív/iskola. 3.2 Egyetemisták összetétele Egyetemisták körében 189 kérdív került kitöltésre, melyek tudományágak közötti megoszlását a 2. táblázat tartalmazza. 10 kérdívrl nem lehetett megállapítani, hogy mely tudományterületen tanuló hallgató töltötte ki. Építmérnöki tudományok 57 f 31,84% Gépészmérnöki tudományok 33 f 18,44% Természettudományok 27 f 15,08% Építészmérnöki tudományok 21 f 11,73% Informatikai tudományok 17 f 9,50% Villamosmérnöki tudományok 13 f 7,26% Repülmérnöki tudományok 7 f 3,91% Földtudományok 3 f 1,68% Közgazdaságtudományok 1 f 0,56% Összesen: 179 f 100,00% 2. táblázat: Különböz tudományterületek felmért hallgatóinak száma és százalékos megoszlása Az eredeti kérdíven tipizált jogtudományok és orvostudományok területérl, pedig az egyetem képzési profilja miatt nem tudtunk hallgatókat felmérni. 3

5 4. A válaszok kiértékelése 4.1 Középiskolások felmérése A diákok továbbtanulásának tervezett iránya A középiskolások továbbtanulásnak tervezett irányait tartalmazza a 3. táblázat. A megkérdezett diákok 48,48 %-a, szám szerint 366 f (139 gimnazista, 277 szakközépiskolás) mszaki tudományterületen szeretne továbbtanulni. Mszaki tudományok Közgazdaságtudományok Humán tudományok Orvostudományok Jogtudományok Egyéb Gimnazisták 30,35 20,52 13,97 10,26 8,95 15,94 Szakközépiskolások 76,43 0,67 5,72 0,67 1,01 15,49 Összesen: 48,48 12,72 10,73 6,49 5,83 15,76 3. táblázat: A diákok százalékos megoszlása a továbbtanulás tervezett iránya alapján A mszaki tudományok után a második helyet a közgazdaságtudományok foglalja el. A felvételi jelentkezések összesített statisztikái szerint 2, országosan legtöbben közgazdasági-gazdálkodási szakokra jelentkeztek, majd ket követték a jogászi pályával próbálkozók. Az igazán népszernek tekinthet tíz szak közé sorolható még a mszaki informatika, valamint többféle bölcsész szak is (kommunikáció, angol nyelv, pszichológia, magyar irodalom, történelem). Továbbtanulással kapcsolatos elhatározások komolysága Egy hónappal a továbbtanulási szándékot jelz jelentkezési lapok beadási határidejének lejárta eltt, a diákok továbbtanulásról, és annak irányáról alkotott képe az alábbiak szerint alakult. A gimnazisták 82,31 %-a ítélte továbbtanulásának irányával kapcsolatos döntését komolynak. Ugyanez a szám a szakközépiskolásoknál 66,67 %, azaz 1/3-uk döntése még nem végleges. Az adatokat létszám szerint kiátlagolva azt kapjuk, hogy a diákok 76 %-ának döntése komolynak tekinthet. A még nem elég komoly döntéssel rendelkez diákok bizonytalanságának fokát is szerettük volna mérni. Ez a vizsgálat nem sikerült, mert annak ellenére, hogy az ezt megelz kérdésnél számos diák döntését komolynak tekintette és ezzel kizárta magát a jelen kérdés megválaszolásából, annak bizonytalanságára a 4. táblázatban található módon közepesen, illetve nagyon bizonytalan osztályzatot adott. Döntésem közepesen bizonytalan nagyon bizonytalan komoly 2,61% 14,61% még nem elég komoly 53,37% 28,65% Összesen: 14,61% 17,93% 4. táblázat: A diákok százalékos megoszlása döntésük komolysága, és bizonytalansága alapján A döntések komolyságától függetlenül elhanyagolható a kis bizonytalansággal rendelkezk aránya. A komoly döntéssel rendelkezk között összesen 17,22 % a közepesen vagy nagyon bizonytalanok aránya, míg ez az érték 82,02 % a komoly döntéssel még nem rendelkezk között. 2 Népszer szakok 2003.; Országos Felsoktatási Felvételi Iroda,

6 A döntéseket a válaszadók választott pályája szerint is megvizsgáltuk. Az eredményeket az 1. ábrában összegeztük. Orvostudomány 91,84% 8,16% Közgazdaságtudomány 83,33% 16,67% Jog 81,40% 18,60% Mszaki tudományok 77,32% 22,68% Humán tudományok 75,31% 24,69% Egyéb tudományok 60,17% 39,83% A komoly döntéssel rendelkezk A komoly döntéssel még nem rendelkezk 1. ábra: Döntések komolyságának százalékos megoszlása A mszaki tudományterületeken továbbtanulni szándékozó diákok a pályaválasztással kapcsolatos döntésük komolyságát tekintve a középmeznybe tartoznak, ugyanis egy hónappal a továbbtanulás irányának végleges eldöntése eltt, a mszaki pályára igyekvk 77,32 %-a rendelkezik komoly elhatározással. Pályaválasztást befolyásoló szempontok A továbbtanulás irányát meghatározó nyolc szempont közül a válaszadóknak tetszleges számú olyan szempontot kellett megjelölniük, melyek pozitívan befolyásolják ket a pályaválasztáskor. Az egyes szempontok értékelése a 2. ábrán látható. Rövid elsajátíthatóság Könny elsajátíthatóság Kulturális érdekldés Egyéb szempontok Szülk, barátok tanácsa A foglalkozás presztízse 3,85% 1,70% 7,04% 3,10% 10,08% 11,01% 11,31% 13,18% 22,84% 24,97% 25,63% 29,88% Nagy jövedelem 19,74% 44,75% Vonzó foglalkozás 29,88% 67,73% Válaszok megoszlása az összes jelölésen belül Adott szempontot a v álaszadók hány %-a jelölte meg 2. ábra: Pályaválasztást befolyásoló szempontok értékelése 753 válaszadó összesen 1707 szempontot választott ki, ez személyenként átlagosan 2,27 választást jelentett. Mindkét mérszám szerint a pályaválasztást leginkább befolyásoló tényezk sorrendben: a vonzó foglalkozás, a nagy jövedelem és a foglalkozás presztízse voltak. 5

7 Építmérnöki szakkal kapcsolatos szempontok értékelése 1. A válaszadóknak a továbbtanulás irányától függetlenül lehetségük volt az építmérnöki szakkal kapcsolatban elre megadott szempontokat értékelni. Ennél a kérdésnél, az egyes tényezk fontosságán túl érdekesnek találtuk megvizsgálni azt, hogy a válaszadók eltéren döntöttek-e attól függen, hogy mérnöki vagy egyéb szakokon szeretnének továbbtanulni. Ezzel kapcsolatos eredményeinket az 5. táblázat és a 3. ábra összegzi. Jelölésszám Összes jelölés %-ában Válaszadók hány %-a választotta Nem sokat tud róla ,17% 41,62% Hasznos gyakorlati alkalmazások ,67% 34,97% Nehéz elsajátíthatóság ,70% 30,59% Érdekes tantárgyak ,82% 26,33% Unalmasak a tantárgyak 95 8,55% 12,63% Könny tantárgyak 12 1,08% 1,60% Összesen: % 147,74 % 5. táblázat: Az építmérnöki szak értékelése 1. (az összes válaszadó jelölései alapján) A 752 válaszadó az értékelhet 6 szempontot összesen 1111-szer értékelte, ami átlagosan 1,47 jelölést jelent. 58,35% 40,16% 44,26% 32,51% 23,50% 28,53% 25,96% 17,48% 13,11% 7,38% 0,26% 3,01% Nem sokat tud róla Érdekes tantárgyak Nehéz elsajátíthatóság Hasznos gyakorlati alkalmazások Unalmasak a tárgyak Könny tantárgyak Nem mérnöki szakot választók százalékában Mérnöki szakot választók százalékában 3. ábra: Az építmérnöki szak értékelése 1. (szakforma szerint a válaszadók százalékában) Az összes pályaválasztás eltt álló középiskolás 41,62 %-a nem rendelkezik elegend információval az építmérnöki szakról. Ez az érték még mérnöki szakra készülk esetében is 23,50 %, ami erteljes információhiányra utal. A szakot az összes válaszadó 26 %-a érdekesnek, míg több mint 12 % unalmasnak találja. Ez az érték erteljesen eltér a mérnöki, illetve az egyéb pályán továbbtanulni szándékozók között. Mindkét csoport kb. 30 %-a a szakmát nehezen elsajátíthatónak ítélte. Míg az építmérnöki szakot a mérnöki pályára készülk több mint 7 %-a unalmasnak értékeli, azt, hogy a szak könny volna, csupán a diákok 1,5 %-a gondolja. 6

8 Építmérnöki szakkal kapcsolatos szempontok értékelése 2. A megkérdezettek további egyéb szempontokat is értékelhettek. Ennél a kérdésnél az egyes tényezk fontosságán túl érdekesnek találtuk megvizsgálni azt, hogy a válaszadók eltéren döntöttek-e attól függen, hogy mérnöki vagy egyéb szakokon szeretnének továbbtanulni. Ezzel kapcsolatos eredményeinket a 6. táblázat és a 4. ábra összesíti. Jelölésszám Összes jelölés %-ában Válaszadók hány %-a választotta Nem sokat tud róla ,43% 35,03% Képes gyakorlati problémákat megoldani ,06% 46,98% Presztízs jelleg, jól fizetett ,57% 31,68% Hasznos a környezeti kár orvoslásában ,78% 24,83% Rossz benyomás, képes mindent kiszámolni ,80% 19,46% Nehéz, és nincs jól megfizetve 83 6,18% 11,14% Felels a környezet károsításáért 83 6,18% 11,14% Összesen: % 180,27 % 6. táblázat: Az építmérnöki szak értékelése 2. (az összes válaszadó jelölései alapján) A 745 válaszadó az értékelhet 7 szempontot összesen 1343-szor értékelte, ami átlagosan 1,8 jelölést jelent. 57,38% 50,13% 38,25% 35,99% 31,69% 24,86% 24,68% 17,74% 18,03% 9,51% 12,57% 10,54% 11,48% 13,88% Felels a környezet Nehéz, és nincs jól károsításáért megfizetve Rossz benyomás, képes mindent kiszámolni Hasznos a környezeti kár orvoslásában Presztízs jelleg, jól fizetett Képes gyakorlati problémákat megoldani Nem tud sokat róla Nem mérnöki szakmát választók Mérnöki szakmát választók 4. ábra: Az építmérnöki szak értékelése 2. (szakforma szerint a válaszadók százalékában) Az összes válaszadó közel 47 %-a úgy ítéli meg, hogy az építmérnök szakma képes gyakorlati problémákat megoldani. Míg a mérnöki pályára készülk 38,25 %-a úgy gondolja, hogy presztízs jelleg, jól fizetett szakma az építmérnök, addig több mint 10 %-ukban a nehéz és nem jól megfizetett szakma képe alakult ki. Jónak mondható a környezeti károk témakörében feltett két szempont értékelése. Míg a válaszadók majdnem 1/4-e úgy gondolja, hogy az építmérnöki tudomány hasznos a környezeti károk orvoslásában, addig kicsit több mint 1/10-ük szerint felels a környezet károsításáért. Érdekesnek mondható, hogy mindkét szempontot a mérnöki pályára készülk értékelték magasabbra. Még a mérnöki pályára készülk 1/4-ében is az a rossz benyomás alakult ki, hogy az építmérnöki szakma azt a látszatot kelti, miszerint mindent ki lehet számolni, és meg lehet magyarázni. 7

9 Szöveges vélemények A megkérdezett diákok, az építmérnöki szakkal kapcsolatos véleményeiket kötetlen, szöveges formában is kifejthették. Az alábbiakban 17 szakközépiskolás és 20 gimnazista szöveges értékelésének legfontosabb gondolatait összesítettük. Negatív és pozitív vélemények egyaránt születtek, de érdemes megjegyezni, hogy a válaszok több mint 1/3-a egyaránt tartalmazott pozitív és negatív felhangokat is. Ezen vélemények szerint az építmérnök szakma jól fizetett, alapvet fontosságú és érdekes szakma, de presztízs nélküli, hatalmas felelsséggel jár, és nem túl népszer. Volt, aki egyértelmen az oktatást tartotta hibásnak, amikor a szakmát érdekesnek, a tanórákat, viszont unalmasnak, az anyagot nehezen elsajátíthatónak, száraznak tartotta. Egyesek szerint a szakma kreativitást igényel, de a népszersítése, ismertetése nem megoldott, illetve nem megfelel. Egyértelm pozitív vélemények voltak, a szakma logikusságára, sokrétségére, és kiemelt jelentségére utaló vélemények. Minden tekintetben negatív véleményként értékeltük a szakma merevségével, a túl nagy korlátok közötti tervezési lehetségekkel kapcsolatos megjegyzéseket. 4.2 Egyetemisták felmérése Elzetes tanulmányok A 187 válaszadó elzetes tanulmányaival kapcsolatban számadatokat a 7. táblázatban összesítettük. 14 éves korig 16 éves korig 18 éves korig Matematika 0,53% 2,14% 97,33% Fizika 0% 12,30% 87,70% Kémia 2,67% 67,38% 29,95% 7. táblázat: Megkérdezettek százalékos megoszlása középiskolai tanulmányaik alapján Az építmérnöki szakra felvett 56 válaszadó megkérdezése alapján az alábbi megállapításokat tehetjük: matematikát minden válaszadó 18 éves koráig tanult, szemben az egyetemi 97,33 %-kal. Fizikát 91,07 %-uk tanult a középiskola végéig, mely az egyetemi átlagnál (87,70 %) magasabb értéket jelent. Az egyetemi átlagnál (29,95 %) viszont alacsonyabb azok aránya, akik 18 éves korukig kémiaoktatásban részesültek. k az építmérnök hallgatók 25 %-át teszik ki. A legalább 16 éves korig kémiát tanulók aránya gyakorlatilag megegyezik, a táblázatban található, az egyetemi átlaggal. Arra a kérdésre, hogy milyen humán tárgyakat tanult a válaszadó 18 éves koráig, szerteágazó, a középiskolai kötelez tantárgyakat ismerve ötletszernek mondható válaszok érkeztek. Legtöbbször említették sorrendben: a történelem, a földrajz (!), a magyar nyelv és irodalom, a társadalomtudomány, a filozófia és a jog tantárgyakat. Az eredeti, angol nyelv kérdív a földrajz tantárgyat is a humán tárgyak közé sorolta. 8

10 Pályaválasztást befolyásoló szempontok 2. A válaszadóknak lehetségük volt a pályaválasztásukat esetleg befolyásoló, elre megadott nyolc szempont értékelésére. Az értékelés ötfokozatú skálán történt, ahol az 1 a nagyon fontos szempontnak, az 5, pedig az egyáltalán nem fontos szempontnak felelt meg. Az egyes szempontok értékelés utáni sorrendjét a 8. táblázat tartalmazza. Befolyásoló szempontok A válaszok átlagértéke Építmérnök válaszok átlagértéke Szakma vonzó volta 1,92 1,96 A kereseti lehetség 2,12 2,05 Szakma presztízse 2,26 2,18 Kulturális érdekldés 2,96 3,11 Szülk, barátok javaslata 3,37 3,43 Társadalmi érdeknek való megfelelés 3,45 3,39 Könny elsajátíthatóság 3,77 3,84 Rövid elsajátíthatóság 4,16 4,16 Összesen: 3,00 3,01 8. táblázat: Pályaválasztást befolyásoló szempontok osztályozása Megállapítható, hogy az elséves egyetemisták pályaválasztással kapcsolatos döntését leginkább a szakma vonzó volta befolyásolta. Ezt a kereseti lehetségek, a szakma presztízse és a kulturális érdekldés követi. Az építmérnök hallgatók által felállított sorrend csak egy helyen, a szülk, barátok általi befolyásolhatóság esetén tér el az egyetemi átlagtól. Ez a szempont ugyanis megelzi az egyetemi átlagban elkelbb helyen lév társadalmi érdeknek való megfelelést. Annak érdekében, hogy a kérdés ne legyen túl zárt, a hallgatók szöveges módon is ismertethették azokat a szempontokat, melyek pályaválasztásukat befolyásolták. Így igazán érdekes válaszokra leltünk. Azon túl, hogy egyeseket a családi hagyomány, vagy éppen a mszaki eltanulmányok, illetve a tanárok javaslata irányított erre a pályára, voltak olyanok, akiket egyértelmen az intézmény székhelye motivált a pályaválasztáskor. Egyesek úgy gondolták, hogy rajzkészségük, formaérzékük, az alkotói, tervezi munka iránti vágyuk, a kreativitás illetve a változatosság fontossága volt az, ami erre a pályára terelte ket. Ezen túl további fontos csoportot képviselnek azok a hallgatók, akik mszaki beállítottságuknak, fizika illetve matematika iránti érdekldésüknek köszönhették azt, hogy ezen a pályán tanulnak tovább. További érdekldési kör A hallgatókat megkérdeztük arról is, hogy jelenlegi szakuk helyett milyen más szakot választott volna szívesen. 175 válaszadó véleményét összesítve a 10 % feletti népszerséget elér szakok sorrendben: építészmérnök (17,71 %), építmérnök (17,14 %), villamosmérnök (12,57%) valamint gépészmérnök (10,29 %). Kíváncsiak voltuk arra is, hogy az 56 megkérdezett építmérnök hallgató, alternatív esetben milyen más szakokat részesített volna elnyben. A válaszadók 10 % feletti népszerségét elér szakok sorrendben: építészmérnök (40 %), gépészmérnök (12,72 %), földtudományok (10,91 %), valamint villamosmérnök (10,91 %). Értékelhet választ kaptunk arra a vizsgálatra is, miszerint kik azok a hallgatók, akik eltér esetben az építmérnöki pályát szívesen választották volna tanulmányaik folytatásaként. A felmértek közül 120 f jelenleg nem építmérnöki szakon folytat tanulmányokat. 24 %-uk, azaz 29 f alternatív 9

11 lehetségként jelölte meg az építmérnöki szakot, mint esetlegesen választható pályát. A válaszadók 31,03 %-a építészmérnök, 24,14 %-a gépészmérnök hallgató volt. Szakok, tudományágak rangsorolása A válaszadóknak lehetsége volt az egyes tudományágak értékelésére, aszerint, hogy mennyire találják azokat érdekesnek, illetve unalmasnak. Az értékelés ötfokozatú skálán történt, ahol az 1-es érték az unalmas szempontnak, az 5-ös, pedig az érdekes szempontnak felelt meg. Az egyes szempontok értékelés utáni sorrendjét a 9. táblázat tartalmazza. Szakterület, tudományág megnevezése Osztályzatok átlaga Építmérnökök osztályzatának átlaga Építmérnöki tudományok 3,70 4,61 Építészmérnöki tudományok 3,63 3,67 Repülmérnöki tudományok 3,42 3,09 Informatikai tudományok 3,20 2,68 Természettudományok 3,11 2,91 Gépészmérnöki tudományok 3,07 2,67 Villamosmérnöki tudományok 3,01 2,44 Földtudományok 2,92 3,07 Orvostudományok 2,74 2,44 Közgazdaságtudományok 2,05 1,88 Jogtudományok 1,85 1,79 Összesen: 2,97 2,84 9. táblázat: Az egyes szakok, tudományágak értékelése A megkérdezettek a minsíthet szakokat, tudományágakat átlagosan közepes érdekességnek találták. Szakonként ersen eltér a különböz tudományágak megítélése, de az egyönteten megállapítható, hogy a különböz irányultságú hallgatók azokat a tudományágakat tartották a legérdekesebbnek, amelyek vagy megegyeznek, vagy közel állnak (például ugyanazon egyetemi karon oktatják mindkettt) ahhoz a szakhoz, melyen jelenlegi tanulmányaikat folytatják. Így van ez az építmérnök hallgatók esetében is, akik saját tudományterületük érdekességi indexét átlagosan 4,61-re értékelték, és legkritikusabban hallgatótársaikhoz hasonlóan a jogtudományokkal szemben viseltettek. 10

12 Építmérnöki szakkal kapcsolatos szempontok értékelése 3. A válaszadók az építmérnök szakmával, illetve tudományággal kapcsolatos elre megadott szempontokat értékelhették ötfokozatú skálán, ahol az 1-es érték a teljesen egyetértek, a 2-es az egyetértek, a 3-as a részben egyetértek, a 4-es a nem értek egyet, az 5-ös érték, pedig az egyáltalán nem értek egyet válasznak felelt meg. Az elre megadott szöveges válaszokat azért kódoltuk le, hogy értékelésük könnyebben elvégezhet legyen. A kapott osztályzatok átlagát a 10. táblázat összesíti. Osztályzatok átlaga Építmérnökök osztályzatának átlaga Elre tekint, jövt épít foglalkozás 1,87 2,03 Infrastrukturális problémákat old meg 2,02 2,03 Lehetséget ad a nemzetközi munkára 2,06 1,97 Csapatmunka 2,17 2,27 Együttmködést tesz lehetvé más foglalkozásokkal 2,19 2,03 Nehéz munka 2,35 2,39 A modern információs technológiára épül foglalkozás 2,55 2,64 Elsegíti a munkaer mobilitást 2,76 2,61 Nem tiszta környezettel járó munka 2,98 3,18 Presztízsfoglalkozás 3,08 2,88 Politikai vetülete van 3,48 3,44 A környezet károsodását eredményezi 3,59 3,85 Nem jól fizetett munka 3,60 3,88 Összesen: 2,67 2, táblázat: Az építmérnöki szak értékelése 3. Amivel a hallgatók leginkább egyetértettek, az az építmérnök szakma elre tekint jövt épít foglalkozásként való megítélése volt. Érdekes, hogy a szakmát leginkább ismer építmérnök hallgatók azt az állítást helyeselték a legjobban, mely szerint szakterületük lehetséget ad külföldi munkákra. A hallgatók azzal az állítással, mely szerint munkájuk nem jól fizet, nem értettek egyet. 11

13 5. Összefoglalás Az Európai Unió felsoktatási intézményeiben építmérnöki szakon továbbtanulni szándékozó diákok száma évrl évre egyre kevesebb. Az EUCEET SP9 munkacsoport több országra kiterjed felmérésébe a BME mint az építmérnökök legnagyobb hazai kibocsátó intézménye is bekapcsolódott. Feladatunk volt a pályaválasztás eltt álló középiskolások e szakmáról alkotott elképzelésének megismerése, illetve az elséves hallgatók (köztük építmérnökök is) tapasztalatok birtokában alkotott véleményének összegzése. Most a legfontosabb sarokpontokat, megállapításokat összegezzük. Minta összetétele 22 középfokú oktatási intézménybl 755 darab kérdívet értékeltünk ki, és feldolgoztunk továbbá 189 elséves egyetemista által kitöltött kérdívet is, melynek 31,84 %-át építmérnöki szakon tanulók adták le. Pályaválasztást befolyásoló szempontok 1. A megkérdezett diákok 48,48 %-a, szám szerint 366 f mszaki tudományterületen szeretne továbbtanulni. 2. Egy hónappal a továbbtanulási szándékot jelz jelentkezési lapok beadási határidejének lejárta eltt, a diákok 76 %-ának döntése komolynak tekinthet. 3. A diákok pályaválasztást leginkább befolyásoló tényezk sorrendben: a vonzó foglalkozás, a nagy jövedelem és a foglalkozás presztízse. 4. Az elséves egyetemisták pályaválasztással kapcsolatos döntését leginkább a szakma vonzó volta befolyásolta. Ezt a kereseti lehetségek, a szakma presztízse és a kulturális érdekldés követi. 5. Az egyetemisták közül, azon túl, hogy egyeseket a családi hagyomány, vagy éppen a mszaki eltanulmányok, illetve a tanárok javaslata irányított erre a pályára, voltak olyanok, akiket egyértelmen az intézmény székhelye motivált a pályaválasztáskor. Egyesek úgy gondolták, hogy rajzkészségük, formaérzékük, az alkotói, tervezi munka iránti vágyuk, a kreativitás illetve a változatosság fontossága volt az, ami erre a pályára terelte ket. Ezen túl további fontos csoportot képviselnek azok a hallgatók, akik mszaki beállítottságuknak, fizika illetve matematika iránti érdekldésüknek köszönhették azt, hogy ezen a pályán tanulnak tovább. Építmérnöki szakkal kapcsolatos szempontok értékelése 1. Az összes pályaválasztás eltt álló középiskolás 41,62 %-a nem rendelkezik elegend információval az építmérnöki szakról. Ez az érték még mérnöki szakra készülk esetében is 23,50 %, ami erteljes információhiányra utal. 2. Az építmérnöki szakot az összes válaszadó 26 %-a érdekesnek, míg több mint 12 % unalmasnak találja. Ez az érték erteljesen eltér a mérnöki, illetve az egyéb pályán továbbtanulni szándékozók között. 3. A szakmát nehezen elsajátíthatónak a diákok kb. 30 %-a értékelte. 4. Az összes válaszadó közel 47 %-a úgy ítéli meg, hogy az építmérnöki szakma képes gyakorlati problémákat megoldani. 5. Míg a mérnöki pályára készül diákok 38,25 %-a úgy gondolja, hogy presztízs jelleg, jól fizetett szakma az építmérnök, addig több mint 10 %-ukban a nehéz és nem jól megfizetett szakma képe alakult ki. 6. A válaszadók majdnem 1/4-e úgy gondolja, hogy az építmérnöki tudomány hasznos a környezeti károk orvoslásában, és kicsit több mint 1/10-ük szerint felels a környezet károsításáért. 7. Még a mérnöki pályára készülk 1/4-ében is az a rossz benyomás alakult ki az építmérnök szakmáról, azért, mert úgy gondolják, hogy a szakma azt a hamis látszatot kelti, miszerint mindent ki lehet számolni és meg lehet magyarázni. Úgy gondoljuk, hogy ezt az akár 12

14 pozitívra is fordítható képet, széleskör a szakma lehetségeit tisztázó tájékoztatással meg lehet változtatni. 8. A hallgatók leginkább egyetértettek azzal, hogy az építmérnök szakma elre tekint jövt épít foglalkozás. 9. A szakmát leginkább ismer építmérnök hallgatók azt az állítást helyeselték a legjobban, mely szerint szakterületük lehetséget ad külföldi munkákra. A hallgatók azzal az állítással, mely szerint munkájuk nem jól fizet, nem értettek egyet. 10. A megkérdezett diákok, az építmérnöki szakkal kapcsolatos véleményeiket kötetlen, szöveges formában is kifejthették. Ezen vélemények szerint az építmérnök szakma jól fizetett, alapvet fontosságú és érdekes szakma, de presztízs nélküli, hatalmas felelsséggel jár, és nem túl népszer. Volt, aki egyértelmen az oktatást tartotta hibásnak, amikor a szakmát érdekesnek, a tanórákat, viszont unalmasnak, az anyagot nehezen elsajátíthatónak, száraznak tartotta. Egyesek szerint a szakma kreativitást igényel, de a népszersítése, ismertetése nem megoldott, illetve nem megfelel. 11. Egyértelm pozitív vélemények voltak, a szakma logikusságára, sokrétségére, és kiemelt jelentségére utaló vélemények. 12. Minden tekintetben negatív véleményként értékeltük a szakma merevségével, a túl nagy korlátok közötti tervezési lehetségekkel kapcsolatos megjegyzéseket. Középiskolai tanulmányok 1. Az építmérnöki szakra felvett 56 válaszadó mindegyike 18 éves koráig tanult matematikát, szemben az egyetemi 97,33 %-kal. 2. Fizikát 91,07 %-uk tanult a középiskola végéig, mely az egyetemi átlagnál (87,70 %) magasabb értéket jelent. 3. Az egyetemi átlagnál (29,95 %) viszont alacsonyabb azok aránya, akik 18 éves korukig kémiaoktatásban részesültek. k az építmérnök hallgatók 25 %-át teszik ki. További érdekldési kör 1. Az 56 megkérdezett építmérnök hallgató véleményt alkotott arról is, hogy, alternatív esetben milyen más szakokat részesített volna elnyben. A 10 % feletti népszerséget elér szakok sorrendben: építészmérnök (40 %), gépészmérnök (12,72 %), földtudományok (10,91 %), valamint villamosmérnök (10,91 %). 2. Értékelhet választ kaptunk arra a vizsgálatra is, miszerint kik azok a hallgatók, akik eltér esetben az építmérnöki pályát szívesen választották volna tanulmányaik folytatásaként. A felmértek közül 120 f jelenleg nem építmérnöki szakon folytat tanulmányokat. 24 %-uk, azaz 29 f alternatív lehetségként jelölte meg az építmérnöki szakot, mint esetlegesen választható pályát. A válaszadók 31,03 %-a építészmérnök, 24,14 %-a gépészmérnök hallgató volt. Szakterületek, tudományágak megítélése 1. A megkérdezettek a minsíthet szakokat, tudományágakat átlagosan közepes érdekességnek találták. 2. Szakonként ersen eltér a különböz tudományágak megítélése, de az egyönteten megállapítható, hogy a különböz irányultságú hallgatók azokat a tudományágakat tartották a legérdekesebbnek, amelyek vagy megegyeznek, vagy közel állnak (például ugyanazon egyetemi karon oktatják mindkettt) ahhoz a szakhoz, melyen jelenlegi tanulmányaikat folytatják. Így van ez az építmérnök hallgatók esetében is, akik saját tudományterületük érdekességi indexét átlagosan 4,61-re értékelték. 13

15 6. Mellékletek 1. melléklet Építmérnöki szakra jelentkezk és felvettek száma, a ponthatárok Jelmagyarázat ÖJ: összes jelentkez száma A: alapképzés EH: els helyen jelentkezk N: nappali tagozat PH: ponthatár Á: államilag finanszírozott képzés FSz: felvettek száma kar képz. tag. fin. szak, szakpár ÖJ EH PH FSz ÖJ EH PH FSz ÖJ EH PH FSz BME-ÉK A N Á építmérnöki BME-ÉK A N Á földmér és térinformatikai táblázat: Jelentkezk és felvettek száma a BME Építmérnöki Karára ( ) kar képz. tag. fin. szak, szakpár ponthatár Budapesti Mszaki és Gazdaságtudományi Egyetem A N Á építmérnöki Budapesti Mszaki és Gazdaságtudományi Egyetem A N Á földmér és térinformatikai Debreceni Egyetem A N Á építmérnöki Pécsi Tudományegyetem A N Á építmérnöki Pécsi Tudományegyetem A N Á építmérnöki (egyetemi) Széchenyi István Egyetem A N Á építmérnöki Széchenyi István Egyetem A N Á építmérnöki (fiskolai) táblázat: Felvételi ponthatárok államilag finanszírozott, nappali tagozatos építmérnöki szakokra ( ) 14

16 2. melléklet AZ ÉPÍTMÉRNÖKI SZAKMA IRÁNTI ÉRDEKLDÉS ELSEGÍTÉSE Kérdív a 2003 szén felvételt nyert egyetemi hallgatók felméréséhez A kérdív kitöltése anonim és önkéntes! Az építmérnöki szakra felvételiz hallgatók száma évrl évre egyre kevesebb az EU egyetemein. Az Európai Építmérnöki Képzés (EUCEET) SP9 munkacsoportja egy felmérést végez annak érdekében, hogy kiderítse, mi motiválja a diákokat abban, hogy építmérnöki szakon folytassák felsfokú tanulmányaikat, illetve mi az oka annak, hogy elkerülik ezt a pályát. Kíváncsiak vagyunk a Te véleményedre is, mint új egyetemi hallgatóéra, ezért megtisztelnél, ha szánnál néhány percet az alábbi kérdív kitöltésére. Köszönjük együttmködésedet! BME Diákközpont 1. Az alábbiak közül jelölje meg X-szel, hogy melyik szakon illetve karon tanul Építmérnöki szak Építészet szak Gépészmérnöki szak Villamosmérnöki szak Repülmérnöki szak Jog Informatika Természettudományok (matematika, fizika, kémia, biológia stb.) Földtudományok vagy Környezettudományok (geológia, geofizika, környezettudomány) Orvostudomány Közgazdaságtudomány 2. Elzetes tanulmányai (Jelölje meg X-szel) Hány éves koráig tanult matematikát? Hány éves koráig tanult fizikát? Hány éves koráig tanult kémiát? Tanult-e humán tantárgyat, például földrajzot, történelmet, jogot, társadalomtudományt, gazdaságtant 18 éves koráig? Ha igen melyiket illetve melyeket? : 15

17 3. Jelölje meg X-szel, hogy az alábbi tényezk mennyire fontos szerepet játszottak abban, hogy Ön az adott tanulmányi szakot választotta Kulturális érdekldés Nagyon fontos volt Fontos volt Közepesen fontos volt Kevésbé fontos volt Egyáltalán nem volt fontos A szakma presztízse, társadalmi megítélése A szakma vonzó volta A kereseti lehetség A társadalmi érdeknek való megfelelése A könny elsajátíthatóság Az elsajátíthatóság rövid idtartama A szülk/barátok sugallata, javaslata Egyéb: kérem, adja meg! 4. Ha nem ezt a tanulmányi szakot vagy kart választotta volna, akkor mit választott volna helyette? (Az alábbiak közül jelölje meg x-szel) Építmérnöki szak Építészet szak Gépészmérnöki szak Villamosmérnöki szak Repülmérnöki szak Jog Számítástechnika Természettudományok (matematika, fizika, kémia, biológia stb.) Földtudományok vagy Környezettudományok (geológia, geofizika, környezettudomány) Orvostudomány Közgazdaságtan 16

18 5. Kérem, rangsorolja, X-szel jelölve az alábbi táblázatban, hogy mennyire kedveli az alábbi szakokat, tudományágakat. (1=unalmas, 5=érdekes) Építmérnöki szak Építészet szak Gépészmérnöki szak Villamosmérnöki szak Repülmérnöki szak Jog Informatika Természettudományok (Fizika, Kémia, Biológia stb.) Földtudományok vagy Környezettudományok (Geológia, Geofizika, Környezettudomány) Orvostudomány Közgazdaságtan Függetlenül attól, hogy Ön az építmérnöki szakot választotta-e vagy sem, kérem, véleményezze X-szel, az építmérnöki szakkal kapcsolatosan az alábbi szempontokat. Nehéz munka Teljesen egyetértek Egyetértek Részben egyetértek Nem értek egyet Egyáltalán nem értek egyet Nem tiszta környezettel járó munka Nem jól fizetett munka A környezet károsodását eredményez munka Presztízsfoglalkozás Infrastrukturális problémákat old meg Elre tekint, jövt épít foglalkozás A modern információs technológiára épül foglalkozás Lehetséget ad a nemzetközi munkára Elsegíti a munkaer mobilitást Csapatmunka Együttmködést tesz lehetvé más foglalkozásokkal Politikai vetülete van 17

19 3. melléklet AZ ÉPÍTMÉRNÖKI SZAKMA IRÁNTI ÉRDEKLDÉS ELSEGÍTÉSE A kérdív kitöltése anonim és önkéntes! Az építmérnöki szakra felvételiz hallgatók száma évrl évre egyre kevesebb az EU egyetemein. Az Európai Építmérnöki Képzés (EUCEET) SP9 munkacsoportja egy felmérést végez annak érdekében, hogy kiderítse, mi motiválja a diákokat abban, hogy építmérnöki szakon folytassák felsfokú tanulmányaikat, illetve mi az oka annak, hogy elkerülik ezt a pályát. A felmérést Magyarországon a Budapesti Mszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) bonyolítja. Kíváncsiak vagyunk a Te véleményedre is, mint leend hallgatóéra, ezért megtisztelnél, ha szánnál néhány percet az alábbi kérdív kitöltésére. Köszönjük együttmködésedet! BME Diákközpont Kérlek jelöld a megfelel választ (válaszokat) X-szel a megfelel rubrikában! 1. Milyen tudományra szándékozol felvételt nyerni? Jog Humán tudomány Mszaki tudomány 2. Mennyire komoly az elhatározásod? Komoly Közgazdaságtan Orvostudomány Egyéb Még nem elég komoly 3. Ha még nem elég biztos az elhatározásod, akkor milyen mérték ez a bizonytalanság? Nagy mérték Közepes mérték Kis mérték 4. Az alábbiak közül mely tényezk befolyásoltak téged az adott tanulmányi szak kiválasztásában? Több rovatot is nyugodtan bejelölhetsz. A foglalkozás vonzó volta A könny elsajátíthatóság Kulturális érdekldés Az elsajátíthatóság rövid idtartama A foglalkozás presztízse Szülk/barátok sugallata, javaslata A várható nagy jövedelem Egyéb 5. Függetlenül attól, hogy Te az építmérnöki szakot választod/választottad-e vagy sem, kérlek, véleményezd X-szel, e szakkal kapcsolatosan az alábbi szempontokat. Unalmasak a tantárgyak Hasznos a gyakorlati alkalmazásoknál Nehezen lehet elsajátítani Érdekesek a tantárgyak Könnyek a tantárgyak Nem sokat tudok az építmérnöki szakról 6. Függetlenül attól, hogy jelentkezni akarsz-e építmérnöki szakra vagy sem, kérlek, véleményezd X-szel az építmérnöki szakra vonatkozó alábbi szempontokat Felels a környezet károsításáért Nehéz munka, amely nincs jól megfizetve Azt a benyomást kelti, hogy mindent ki lehet számolni és meg lehet magyarázni Hasznos a környezeti kár/katasztrófa helyrehozatalára, orvoslására Jól fizetett presztízs jelleg munka Képes a gyakorlati problémák megoldására Nem tudok sokat az építmérnöki foglalkozásról Egyéb: 18

20 4. melléklet EUROPEAN CIVIL ENGINEERING EDUCATION AND TRAINING SP9: ENHANCING THE ATTRACTIVENESS OF THE CIVIL ENGINEERING PROFESSION Background Questionnaire to Autumn 2003 University Student Intake Students applying to study Civil Engineering at University are becoming less abundant across much of the EU. Some of this may be due to demographics, some to lower social status and earning opportunities of engineering graduates compared to other professions, and some of it may be due to other factors related to fashion and increasing competition for mathematically able students. In some countries the popularity of Civil Engineering courses may be increasing. SP9 is considering this issue as part of an EU investigation into why people study various subjects (or choose not to study certain subjects). We are therefore conducting a survey to gain some indication of what attracted students to study for a Civil Engineering degree and also to find why students who chose other similar degrees decided against Civil Engineering. We are VERY interested in your opinions, so please spend a few minutes filing in the following Questionnaire. We are seeking your help, as new university students, studying many different topics, to understand these questions. Your help is much appreciated. EUCEET SP9 Committee 1. In which country are you studying? 2. Which of the following groups best describes the course you are studying? Please mark x. Civil Engineering Construction Mechanical Engineering Electrical engineering Aeronautical Engineering Law Computing Natural Sciences (Physics, Chemistry, biology etc) Earth or Environmental Sciences (Geology, Geophysics, Environmental Science) Medicine Economics/Business studies 19

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami Felvételi 2015. A felsőoktatásba jelentkező 105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, ami lényegében megegyezik a tavalyi arányokkal A felsőoktatási szakképzésre 6500, alapképzésre 45 200, osztatlan

Részletesebben

Érettségi vizsga 2014/2015

Érettségi vizsga 2014/2015 Érettségi vizsga 2014/2015 1. Érettségi tantárgyai Öt tárgyból kell érettségi vizsgát tenni, és az öt közül négy kötelezően előírt: - Magyar nyelv és irodalom - Matematika - Történelem - Idegen nyelv Az

Részletesebben

A nappali tagozatra felvett gépészmérnök és műszaki menedzser hallgatók informatikai ismeretének elemzése a Budapesti Műszaki Főiskolán

A nappali tagozatra felvett gépészmérnök és műszaki menedzser hallgatók informatikai ismeretének elemzése a Budapesti Műszaki Főiskolán A nappali tagozatra felvett gépészmérnök és műszaki menedzser hallgatók informatikai ismeretének elemzése a Budapesti Műszaki Főiskolán Kiss Gábor BMF, Mechatronikai és Autótechnikai Intézet kiss.gabor@bgk.bmf.hu

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

Képzési rend 2016-2017. tanév. Iskolánk képzési rendje és pontszámítás az egyes képzési formákban

Képzési rend 2016-2017. tanév. Iskolánk képzési rendje és pontszámítás az egyes képzési formákban Képzési rend 2016-2017. tanév Iskolánk képzési rendje és pontszámítás az egyes képzési formákban 9. A humán tantervű osztály magyar nyelv és irodalom csoport (17 fő) Tagozatkód: 001 1. : angol nyelv, német

Részletesebben

P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I

P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I SZÜLŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I T E V É K E N Y S É G, P Á L Y A I R Á N Y Í T Á S EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KESZTHELY 2 0 1 1-2 0 1 2 Készítette:

Részletesebben

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK MÁJUS-JÚNIUS

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK MÁJUS-JÚNIUS VIZSGÁK 2017. MÁJUS-JÚNIUS KÖTELEZŐ: VIZSGATÁRGYAK MAGYAR ÍRÁSBELI SZÓBELI MATEMATIKA ÍRÁSBELI TÖRTÉNELEM ÍRÁSBELI SZÓBELI IDEGEN NYELV ÍRÁSBELI SZÓBELI KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ: Gimnáziumban: BIOLÓGIA,

Részletesebben

NYME Faipari Mérnöki Kar - Ipari termék- és formatervező szak () Válaszadók száma = 15

NYME Faipari Mérnöki Kar - Ipari termék- és formatervező szak () Válaszadók száma = 15 NYME Faipari Mérnöki Kar - Ipari termék- és formatervező szak () Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Kérdésszöveg Válaszok relatív gyakorisága Bal pólus Átl. elt. Átlag Medián Jobb pólus

Részletesebben

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei Észak-magyarországii Regiionálliis Munkaügyii Központ Egrii Regiionálliis Kiirendelltsége Heves megye középfokú oktatásii iintézményeiiben végzett fellmérés eredményeii 2007. év Heves megye középfokú oktatási

Részletesebben

Érettségi, felsőoktatási felvételi

Érettségi, felsőoktatási felvételi Érettségi, felsőoktatási felvételi XIII. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia Hajdúszoboszló, 2011. október 18-20. Pósfai Péter közoktatási elnökhelyettes. A prezentációban ahol rendelkezésre álltak

Részletesebben

A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 8200 Veszprém, Eötvös K. u. 1. Tel: 88/420-066, 420-004 Fax: 88/420-004 E-mail: iskola@tmvp.hu Honlap: www.tmvp.hu Intézményvezető:

Részletesebben

A PRINT JÖVŐJE A MI JÖVŐNK ÍGY LÁTJÁK ŐK KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS OKTATÁSI VITAFÓRUM 2016.

A PRINT JÖVŐJE A MI JÖVŐNK ÍGY LÁTJÁK ŐK KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS OKTATÁSI VITAFÓRUM 2016. A PRINT JÖVŐJE A MI JÖVŐNK ÍGY LÁTJÁK ŐK KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS OKTATÁSI VITAFÓRUM 2016. ÍGY LÁTJÁK ŐK MINI FELMÉRÉS KÖZÉPISKOLÁSOK ÉS EGYETEMISTÁK KÖZÖTT RÉSZTVEVŐ INTÉZMÉNYEK: EGRI IQ PONT SZAKKÖZÉPISKOLA,

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁS - 2015. Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna

TOVÁBBTANULÁS - 2015. Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna TOVÁBBTANULÁS - 2015 Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna BOLOGNAI KÉPZÉSI RENDSZER Felsőoktatási szakképzés JELENTKEZÉSI FOLYAMAT, HATÁRIDŐK 1. Tájékozódás (nyílt nap, internet) Kapacitásszámok www.felvi.hu

Részletesebben

Jelentkezés emelt szintű képzésre. 2011. március 31.

Jelentkezés emelt szintű képzésre. 2011. március 31. Jelentkezés emelt szintű képzésre 2011. március 31. Érettségi vizsga 2013 Nem válik szét az érettségi és a felvételi. Kétszintű az érettségi Középszint: a hagyományos érettségi Emelt szint: részben a felvételit

Részletesebben

Itt vannak a 2011-es felvételi ponthatárok: 457 pont kellett a legnépszerőbb szakhoz

Itt vannak a 2011-es felvételi ponthatárok: 457 pont kellett a legnépszerőbb szakhoz Page 1 of 6 Itt vannak a 2011-es felvételi ponthatárok: 457 pont kellett a legnépszerőbb szakhoz felvételi, felvételi ponthatárok, ponthatárok, ponthatár, felvételi pontok, felvételi 2011, felvételi pontszámítás,

Részletesebben

ZA4986. Flash Eurobarometer 260 (Students and Higher Education Reform) Country Specific Questionnaire Hungary

ZA4986. Flash Eurobarometer 260 (Students and Higher Education Reform) Country Specific Questionnaire Hungary ZA4986 Flash Eurobarometer 260 (Students and Higher Education Reform) Country Specific Questionnaire Hungary FLASH 260 STUDENTS AND HIGHER EDUCATION REFORM Kérdező azonosító Település neve Válaszadó azonosító

Részletesebben

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére. Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vita feladatban vesz részt a

Részletesebben

Fakultációválasztás előtt. Készítette: Molnárné Eckrich Gabriella február 9.

Fakultációválasztás előtt. Készítette: Molnárné Eckrich Gabriella február 9. Fakultációválasztás előtt Készítette: Molnárné Eckrich Gabriella 2017. február 9. Továbbtanulási lehetőségek 1. Szakma (OKJ képzés) tanulása 2. Jelentkezés felsőoktatási szakképzésre 3. Jelentkezés a felsőoktatásba

Részletesebben

Ismeri Magyarországot?

Ismeri Magyarországot? instrukciók Instrukciók angolul Preparation: print out the worksheets You will need: a dictionary Time: 25-30 minutes With this worksheet, you will learn and share basic information about the location

Részletesebben

Kari körkérdés. A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről. Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika

Kari körkérdés. A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről. Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika Kari körkérdés A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika A válaszadók megoszlása a képzés jellege alapján (%) A képzés jellege

Részletesebben

Jelentés a KTK évi nyílt napi rendezvényén. kitöltött kérdőívek alapján

Jelentés a KTK évi nyílt napi rendezvényén. kitöltött kérdőívek alapján Jelentés a KTK 2016. évi nyílt napi rendezvényén kitöltött kérdőívek alapján A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2016. január hónapban több aktuális esemény mellett- a leendő hallgatóira is fókuszált. Ennek

Részletesebben

Bevándorlás Tanulás. Tanulás - Egyetem. Beiratkozás. Jelentkezés képzésre. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa.

Bevándorlás Tanulás. Tanulás - Egyetem. Beiratkozás. Jelentkezés képzésre. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa. - Egyetem Szeretnék beiratkozni egyetemre. Beiratkozás Szeretnék jelentkezni képzésre. Jelentkezés képzésre alapképzés mesterképzés PhD nappali tagozatos részidős online Szeretnék az egyetemen tanulni.

Részletesebben

A Miskolci Egyetem pótfelvételi lehetőségeket hirdet az alábbi szakokon:

A Miskolci Egyetem pótfelvételi lehetőségeket hirdet az alábbi szakokon: 9 8 8 A Miskolci Egyetem pótfelvételi lehetőségeket hirdet az alábbi szakokon 3 + 0 + %! A L K munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatás 0000 Magyartörténelem A L K igazságügyi igazgatási alapszak 0000

Részletesebben

A tehetség utat tör Első helyen IGYK

A tehetség utat tör Első helyen IGYK A tehetség utat tör Első helyen IGYK Amire figyelni kell a felvételizőknek 2014-ben Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar A 2014. évi általános eljárás menete, határidők A Felsőoktatási felvételi tájékoztató

Részletesebben

OM azonosító: 200951

OM azonosító: 200951 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola 6440 Jánoshalma, Béke tér 11. E-mail: hunyadi.kir@gmail.com Honlap: www.hunyadi.janoshalma.hu Tel.: 06-77/501-180 Fax:06-77/501-180 FELVÉTELI

Részletesebben

Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály. Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások

Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály. Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások 2012. Tavaszi érettségi vizsgaidőszak STATISZTIKA Vizsgázók : 10.602 fő Értékelt tantárgyi

Részletesebben

GYFK_gólya_2010. Válaszadók száma = 66. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 0% 25% 25%

GYFK_gólya_2010. Válaszadók száma = 66. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 0% 25% 25% Jelentéskészítő, GYFK_gólya_00 GYFK_gólya_00 Válaszadók száma = 66 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0% % Hisztogram

Részletesebben

3300 Eger, Mátyás király út 165.

3300 Eger, Mátyás király út 165. ISKOLÁNKBAN! 3300 Eger, Mátyás király út 165. Tel.: 36/516-068; Fax: 36/516-069 E-mail: igazgato@iqpont.hu Honlap: www.iqpont.hu Igazgató neve: Molnár György OM azonosító: 101496 Nyílt napok idpontjai:

Részletesebben

Higher Education Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary

Higher Education Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary Higher Education Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary Euroguidance Hungary National Employment and Social Office Dear Reader, Euroguidance Hungary started operating in Szeged in 2000 in

Részletesebben

Higher Education Degree Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary

Higher Education Degree Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary Introduction Euroguidance Hungary started operating in Szeged in 2000 in the framework of the Leonardo da Vinci Programme of the European Commission. Presently it operates as a unit of the Public Employment

Részletesebben

Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán

Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán Lukács Edit Beiskolázási és Idegennyelv oktatási igazgató ME, Gazdaságtudományi Kar vgtedith@uni-miskolc.hu A Miskolci

Részletesebben

AZ EGYETEMI KAROK JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE

AZ EGYETEMI KAROK JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE E G Y E T E M I K A R O K H A L L G A T Ó I É R T É K E L É S E AZ EGYETEMI KAROK JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE A korábbi fejezetekben témakörönként elemeztük a hallgatók elégedettségét egyetemük

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁS - 2014. Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna

TOVÁBBTANULÁS - 2014. Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna TOVÁBBTANULÁS - 2014 Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna BOLOGNAI KÉPZÉSI RENDSZER Felsőoktatási szakképzés JELENTKEZÉSI FOLYAMAT, HATÁRIDŐK 1. Tájékozódás (nyílt nap, internet) Kapacitásszámok www.felvi.hu

Részletesebben

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. A feladatsor három részből áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

A 2009. SZEPTEMBERÉBEN KÉSZÍTETT ORSZÁGOS MATEMATIKA FELMÉRÉS TAPASZTALATAIRÓL. Csákány Anikó BME Matematika Intézet

A 2009. SZEPTEMBERÉBEN KÉSZÍTETT ORSZÁGOS MATEMATIKA FELMÉRÉS TAPASZTALATAIRÓL. Csákány Anikó BME Matematika Intézet A 2009. SZEPTEMBERÉBEN KÉSZÍTETT ORSZÁGOS MATEMATIKA FELMÉRÉS TAPASZTALATAIRÓL Csákány Anikó BME Matematika Intézet Előzmények 1. Fizika felmérő 2008 2. A TTK Dékáni Kollégium 2008. okt. 30-i ülésén elhatározta,

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

Hallgatói elégedettségi felmérés

Hallgatói elégedettségi felmérés Hallgatói elégedettségi felmérés 2012/2013. tanév 1. és 2. félév Kérdések k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k11 k12 k13 k14 Az oktató mennyire felkészült az órákra? Mennyire érthető az oktató által átadott ismeret?

Részletesebben

SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium Érettségi 2007

SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium Érettségi 2007 Általános tudnivalók: SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium Érettségi 2007 Az osztályátlagok eltérnek az érettségi szoftverb ı l nyomtatott értékt ı l, mert azokban a vendég vizsgázók eredményei is szerepeltek.

Részletesebben

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Sportiskola tájékoztatója a 2017/2018. tanévben induló tanulmányi

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Sportiskola tájékoztatója a 2017/2018. tanévben induló tanulmányi A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Sportiskola tájékoztatója a 2017/2018. tanévben induló tanulmányi területek képzési struktúrájáról Tájékoztató a tagozatokról

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

Az intézményválasztás motivációi

Az intézményválasztás motivációi NYME 900 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u... Az intézményválasztás motivációi Felmérési eredmények kiértékelése - Közgazdaságtudományi Kar 0 Ez az összesítés a/az Közgazdaságtudományi Kar 0 elsőseinek körében

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24. TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2014. április 24. Az kétszintű érettségi egyenértékű céljai: egységes és differenciált, továbbtanulási alapot ad, EU kompatibilis érettségi bizonyítványt ad.

Részletesebben

Az érettségi és a felvételi

Az érettségi és a felvételi Az érettségi és a felvételi Az érettségi vizsga tárgyai Kötelező tárgyak magyar nyelv és irodalom történelem matematika idegen nyelv (angol, francia, német, spanyol) Választott tárgy bibliaismeret, biológia,

Részletesebben

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif. ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2011/2012-ES TANÉV Tantárgy: Angol nyelv Osztály: 13.A Szint: közép Budapest, 2011. december 1 1. Personal data When and where were you born? What are your interests or hobbies? Have

Részletesebben

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Szabó Zsolt Roland: A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK VÁLLALATI

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Egynyelvű angol nagyszótár haladó nyelvtanulóknak és nyelvvizsgázóknak 212,000 szócikkel A szótárban minden definíció egyszerű

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

Pályaválasztók a Pályaválasztási Kiállításokon

Pályaválasztók a Pályaválasztási Kiállításokon 1 Pályaválasztók a Pályaválasztási Kiállításokon A Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi központ Pályaválasztási Kiállításokat rendezett Székesfehérváron (2009. november 5-7.) és Dunaújvárosban (november

Részletesebben

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI KÖZÉPSZINTŰ Az írásbeli és a szóbeli vizsga az intézményben. A szaktanár értékel. Az írásbeli időpontja: 2014. május 5-26. A szóbeli időpontja:

Részletesebben

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv PEDAGÓGIAI PROGRAM ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: 035289 Sashegyi Arany

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ HATODIK és NYOLCADIK OSZTÁLYOS TANULÓKNAK! A Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium felvételi tájékoztatója a 2015/2016-os tanévre a HATÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM

Részletesebben

PONTSZÁMÍTÁS 2013-ban. TANULMÁNYI PONTOK (maximum 200) ÉRETTSÉGI PONTOK (maximum 200) TÖBBLETPONTOK (maximum 100)

PONTSZÁMÍTÁS 2013-ban. TANULMÁNYI PONTOK (maximum 200) ÉRETTSÉGI PONTOK (maximum 200) TÖBBLETPONTOK (maximum 100) PONTSZÁMÍTÁS 2013-ban TANULMÁNYI PONTOK (maximum 200) ÉRETTSÉGI PONTOK (maximum 200) TÖBBLETPONTOK (maximum 100) FELVÉTELI PONTOK (200+200+100) Pontszámítás 200+200+100 Tanulmányi pontok Max. 200 pont

Részletesebben

2. táblázat Belépési arányok a felsőoktatás A típusú programjaiba,

2. táblázat Belépési arányok a felsőoktatás A típusú programjaiba, MELLÉKLET 1. táblázat Felsőfokú továbbtanulásra jogosító végzettséget szerzettek aránya az adott korcsoportban, 2007 ISCED 3A ( A típusú programokra való belépési lehetőség) ISCED 3B ( B típusú programokra

Részletesebben

Higher education programmes offered in foreign languages in Hungary 2006

Higher education programmes offered in foreign languages in Hungary 2006 Higher education programmes offered in foreign languages in Hungary 2006 Accounting and Management Information Systems University of Hertfordshire Számalk Rt. OKK School of Economic Studies 1115 Budapest,

Részletesebben

Hol szeretnék továbbtanulni? A legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási tervei

Hol szeretnék továbbtanulni? A legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási tervei Hol szeretnék továbbtanulni? A legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási tervei A GVI elemzésében a legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási terveit vizsgálja. Az eredmények szerint

Részletesebben

A felsőoktatási felvételi eljárás 2013. Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

A felsőoktatási felvételi eljárás 2013. Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola A felsőoktatási felvételi eljárás 2013 Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Jogszabályi helyzet A 500 pont, azaz 400+100 pontos rendszer. A minimális pontszám alapképzésben és egységes,

Részletesebben

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Cím Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikai címzés forma: Házszám + utca neve Település neve + ország rövidítése + irányítószám Mr. Adam Smith Smith's

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar

Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Az Egyetem oktatási egységei Műszaki Tudományi Kar (az egyetem hallgatóinak 2/3-a) Gazdaságtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

A Kar rövid bemutatása

A Kar rövid bemutatása A Kar rövid bemutatása Széchenyi István Egyetem (SZE-GYŐR) Műszaki Tudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Állam és jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális Intézet Zeneművészeti Intézet A Műszaki Tudományi

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség Diplomás Pályakövető Rendszer Motiváció és elégedettség A Diplomás Pályakövető Rendszerhez kapcsolódó kérdőívvel minden tanév második félévében megkeressük az Egyetem aktuális hallgatói állományát. Az

Részletesebben

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma:

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma: Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma: 029743 Cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8. Telefonszám: 62/548-936 Fax: 62/548-936 E-mail: rmgszeged@gmail.com Honlap: www.radnoti-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF STUDENT QUESTIONNAIRE AND TEST Daragó László, Dinyáné Szabó Marianna, Sára Zoltán, Jávor András Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Informatikai Fejlesztő

Részletesebben

Érettségi vizsga 2014.

Érettségi vizsga 2014. Érettségi vizsga 2014. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 4 kötelező és egy választható vizsgatárgy összesen tehát legalább 5 (lehet több is): Magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, és egy választható.

Részletesebben

Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán Szakközépiskola

Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán Szakközépiskola 27 Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán Szakközépiskola Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. évfolyam szakközépiskola szövegértés El!állítás ideje: 28..6. 1:4:46

Részletesebben

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday)

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) SZÁLLÁS / ACCOMODDATION on a Hotel Gellért*** szálloda 2 ágyas szobáiban, vagy 2x2 ágyas hostel

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola gimnáziumi részére érvényes óraterv, valamint a szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS

Részletesebben

Felvételi eljárás 2011.

Felvételi eljárás 2011. Felvételi eljárás 2011. Előadó: Sergyán Szabolcs Dékáni hivatalvezető 2011. január 25. 2011. évi általános felvételi eljárás Jelentkezés a 2011. szeptemberében induló képzésre: 2011. február 15. A felvételi

Részletesebben

Felvételi Eljárás MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR. 11 hó

Felvételi Eljárás MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR.  11 hó Felvételi Eljárás MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR www.mfk.uni-miskolc.hu 20 16 11 hó FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ MISKOLCI EGYETEM Műszaki Földtudományi Kar Telefon: +36 46 565 051 Email: mfkto@uni-miskolc.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL április 23.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL április 23. TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2015. április 23. A kétszintű érettségi egyenértékű céljai: egységes és differenciált, továbbtanulási alapot ad, EU kompatibilis érettségi bizonyítványt ad.

Részletesebben

1. Ukrán nyelv 4. 2. Biológia Profil 140. 1. Ukrán nyelv 4 2. Világirodalom Profil 4 1. Ukrán nyelv 4. 2. Matematika Profil 140. 1.

1. Ukrán nyelv 4. 2. Biológia Profil 140. 1. Ukrán nyelv 4 2. Világirodalom Profil 4 1. Ukrán nyelv 4. 2. Matematika Profil 140. 1. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola a 214/215. tanévre felvételt hirdet: Nappali tagozatos felsőfokú szakképzésre (molodsij szpecialiszt): Szak A vizsgatárgyak A tantárgy státusa Minimálisan

Részletesebben

Az intézményválasztás motivációi

Az intézményválasztás motivációi NYME 900 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u... Az intézményválasztás motivációi Felmérési eredmények kiértékelése - Benedek Elek Pedagógiai Kar 0 Ez az összesítés a/az Benedek Elek Pedagógiai Kar 0 elsőseinek

Részletesebben

Az Nkt a alapján a középiskolák által küldött eredményeket feldolgoztuk.

Az Nkt a alapján a középiskolák által küldött eredményeket feldolgoztuk. Az Nkt. 81. -a alapján a középiskolák által küldött eredményeket feldolgoztuk. Volt tanítványaink a következő eredményeket érték el a középfokú intézményekben. 2012/13. tanévben a nyolcadik osztály létszáma:

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

OKTATÓI MUNKA HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉSÉNEK KÉRDÉSEI MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN

OKTATÓI MUNKA HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉSÉNEK KÉRDÉSEI MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN OKTATÓI MUNKA HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉSÉNEK KÉRDÉSEI MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN 1. Milyen arányban vett részt az előadáson? egy órán sem vettem részt kevesebb, mint az órák felén legalább az órák felén, de kevesebb

Részletesebben

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 -

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - - 0 - HMTJ 25 /2015 Ikt. szám:1855/27.01.2015 JELENTÉS Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - Előterjesztő: Elemző Csoport www.judetulharghita.ro www.hargitamegye.ro www.harghitacounty.ro HU

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai es tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai es tanév Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2016-2017-es tanév 1. Pedagógus 1. Eszterházy Károly Főiskola Eger Sorsz Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanár

Részletesebben

A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL. Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar. Összefoglaló

A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL. Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar. Összefoglaló A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL TEACHING EXPERIENCES OF THE IT ENGINEERING COURSE OF UNIVERSITY OF DEBRECEN Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar Összefoglaló A Debreceni

Részletesebben

Ismertető. A Hajdú-Bihar Megyei és Debreceni Honismereti Egyesület tudományos és közművelődési tevékenysége

Ismertető. A Hajdú-Bihar Megyei és Debreceni Honismereti Egyesület tudományos és közművelődési tevékenysége Ismertető Brigovácz László Szendrei Ákos Török Péter 1 A Hajdú-Bihar Megyei és Debreceni Honismereti Egyesület tudományos és közművelődési tevékenysége Helyismeret/honismeret, honismereti tevékenység A

Részletesebben

MOB Sportiskolai Program évi forrás

MOB Sportiskolai Program évi forrás MOB Sportiskolai Program 2015. évi forrás sorszám támogatott szervezet támogatás célja támogatás összege (Ft) megvalósulás helye KLIK fenntartású intézmények támogatásai: 1. Sugovica Sportiskolai Általános

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: http://szig.sopron.hu

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR0_hm (Hallgatói mot. 0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Felmérés a HALLGATÓK intézményválasztás motivációjáról a 2007/2008. tanévben

Felmérés a HALLGATÓK intézményválasztás motivációjáról a 2007/2008. tanévben Felmérés a HALLGATÓK intézményválasztás motivációjáról a 2007/2008. tanévben Egyetemünk minőségbiztosítási feladatai között fontosnak tartjuk, - különös tekintettel az ez évi felvételi eredményekre -,

Részletesebben

MÜL1 - Felmérés a hallgatók intézményválasztás motivációiról

MÜL1 - Felmérés a hallgatók intézményválasztás motivációiról NYME 900 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u... MÜL - Felmérés a hallgatók intézményválasztás motivációiról RH-77-/0. Felmérési eredmények kiértékelése - Apáczai Csere János Kar - 0 Ez az összesítés az elsőéves

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

MSZAKI ÉS GAZDASÁGI FOGLALKOZÁSOK

MSZAKI ÉS GAZDASÁGI FOGLALKOZÁSOK MSZAKI ÉS GAZDASÁGI FOGLALKOZÁSOK RÖVID- ÉS KÖZÉPTÁVÚ MUNKAER-PIACI PROGNÓZISA Készítették: Finna Henrietta Fortuna Zoltán Hajdú Csongor Szabó Imre Veres Gábor Felels kiadó: Veres Gábor Budapest, 2005.

Részletesebben