14. sz. melléklet Kérdőív kódszáma A kérdőív kitöltése önkéntes! Szociális szükségletfelmérő kérdőív

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "14. sz. melléklet Kérdőív kódszáma A kérdőív kitöltése önkéntes! Szociális szükségletfelmérő kérdőív"

Átírás

1 14. sz. melléklet Kérdőív kódszáma A kérdőív kitöltése önkéntes! Az adatokat bizalmasan kezeljük, csak a kutatás céljára használjuk fel. Szociális szükségletfelmérő kérdőív A kérdőív Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójához a lakossági véleményeket, igényeket kívánja feltérképezni 500 fős reprezentatív lakossági minta alapján. Ehhez kérjük segítő közreműködését. 1. Neme? 1) férfi 2) nő 2. Életkora? (betöltött éveinek száma) 3. Melyik városrészben lakik? (Kérdezőbiztos szerinti besorolás- irányítószám ) 4. Milyen minőségben lakik a lakásban? 1) tulajdonos 2) családtag 3) bérlő 4) albérlő 5) szívességi lakáshasználó 6) jogcím nélkül 5. Mióta él jelenlegi lakhelyén? 1) nem több, mint 1 éve 2) több, mint 1 éve, de kevesebb, mint 5 éve 3) több, mint 5 éve, de kevesebb, mint 10 éve 4) 10 évnél több 6. Családi állapota? 1) nőtlen/ hajadon 2) házasságban él 3) élettársi kapcsolatban él 4) elvált 5) özvegy 7. Családtagok száma? 1) gyermek (fő) 2) szülő (fő) 3) egyéb (fő) 8. Jelenleg mekkora családban és kivel él egy háztartásban? 1) egyedül 2) szűk családban (házastárs / élettárs, gyerek) 3) több generációs családban (szülők, házastárs / élettárs, gyerek, testvér) 4) egyéb 1

2 9. Legmagasabb iskolai végzettsége? 1) 8 általánosnál kevesebb 2) alapfokú (általános iskola) 3) középfokú (szakmunkás) 4) középfokú (szakközépiskola, gimnázium) 5) felsőfokú (főiskola, egyetem) 10. Jelenleg munkaviszonyban áll-e? 1) igen akkor lépjen a 11-es kérdésre! 2) nem ha munkanélküli, akkor lépjen a 12-es, ha nyugdíjas, lépjen a 13-as kérdésre! 11. Ha igen, akkor munkaviszonyának formája? 1) alkalmazott 2) vállalkozó 3) alkalmi munkás 12. Ha nem és munkanélküli, akkor részesül-e ellátásban? 1. igen 2. nem 13. Ha nem és nyugdíjas, részesül-e nyugdíjban? 14. igen 15. nem 14. Saját jogú nyugellátásának formája? 1) öregségi 2) rokkantsági 3) baleseti rokkantsági 15. Mennyi a család havi nettó jövedelme (nyugdíja)? 1) minimálbér 2) ,-Ft körüli 3) ,-Ft körüli 4) ,-Ft között 5) ,-Ft fölött 16. Hányan élnek a családban? (Hány felé oszlik a jövedelem?) 17. Hogyan ítéli meg jelenlegi anyagi helyzetét? 1) jó az anyagi helyzetem 2) tudok megtakarítani 3) meg tudok élni 4) nem túl jó az anyagi helyzetem, 5) a napi kiadások kifizetése is gondot okoz 18. Lakása komfortfokozata? 1) komfortfokozat nélküli 2) félkomfortos 3) komfortos 4) összkomfortos 2

3 19. Lakásának jellege? 1) panel 2) társasházi 3) családi ház 20. Rendelkezik-e saját tulajdonú gépkocsival? 1) igen 2) nem 21. Van-e közüzemi tartozása? 1) nincs 2) igen, van: 1. víz/csatorna 2. fűtési költség (távhő, gáz) 3. gáz 4. villany 5. telefon 6. kábel TV 7. közös költség 8. pénzintézeti kölcsön 22. Általában mivel tölti a szabadidejét? (max. 3,- a leggyakoribbak) 1) tv nézés 2) olvasás 3) zenehallgatás 4) sport 5) kertészkedés 6) barkácsolás 7) kirándulás 8) egyéb 23. Szokott-e járni az alábbi helyekre? (többet is jelölhet) 1) színház rendszeresen alkalmanként nem 2) mozi rendszeresen alkalmanként nem 3) hangverseny rendszeresen alkalmanként nem 4) egyéb kulturális intézmény rendszeresen alkalmanként nem 24. Tagja-e valamilyen közösségnek? 1) nem 2) igen (többet is jelölhet) 1. vallási közösség 2. lakóhelyi klub 3. társadalmi szervezet 4. sportegyesület 5. egyéb 25. Elégedett-e a jelenlegi helyzetével? 1) igen, szinte teljesen elégedett vagyok 2) általában elégedett vagyok, de vannak problémáim 3) nem vagyok túl elégedett, mert sok problémám van 3

4 4) egyáltalán nem vagyok elégedett, mert megoldhatatlannak tűnő problémáim vannak 26. Milyen nehézségei vannak jelenleg? (többet is jelölhet) 1) kapcsolati (magányosság, családi konfliktusok, családtaggal kapcsolatos problémák, stb.) 2) anyagi 3) munkahelyi, munkával kapcsolatos 4) lakhatási (lakáshoz jutás, bérlakáshoz jutás, lakásfenntartás, fedélhez jutás, stb.) 5) egészségi 6) egyéb 27. Problémái megoldásában kihez/hova fordulna segítségért? (többet is jelölhet) 1) család 2) barát 3) szomszéd 4) civil szervezet 5) egyház 6) munkahely 7) humán segítő intézmény 8) önkormányzat 9) pénzintézet 10) média 11) egyéb 28. Részesül-e valamely támogatási formában az alábbiak közül? (többet is jelölhet) 1) lakásfenntartási támogatás lakbér vagy albérleti díj céljára, lakásfenntartási támogatás egyéb célra (lakáscélú pénzintézeti kölcsön, közös költség, víz-, és csatornahasználati díj, villanyáram, gáz) 2) adósságcsökkentési támogatás 3) lakhatással kapcsolatos egyéb támogatás (rezsi jellegű költségekre, felújításrakarbantartásra szánt támogatás, villany és gáz kompenzáció) 4) rendszeres pénzbeli támogatások 5) pénzügyi támogatás rendkívüli esetben 6) egyéb 7) nem 29. A pénzbeli támogatásokhoz való hozzáférés lehetőségét milyennek ítéli az egyszerűség és az igazságosság tekintetében? 1) könnyű, egyszerű 2) nehéz, bürokratikus 1) igazságos 2) igazságtalan 30. Ismeri-e az önkormányzat által nyújtott szociális szolgáltatásokat? 1) igen 2) részben 3) nem 4

5 31. Az alábbiak közül melyik szolgáltatásokat veszi(k) igénybe? (Az igénybe vett szolgáltatást X-szel jelöljük a táblázat 2. oszlopában, a 32. kérdésben jelzett elégedettségi mutató sorszámát, mintegy osztályzatát beírjuk az X mellé a 3. oszlopba..) Igénybe vett szolgáltatás "Osztályzat" 1) bölcsődei elhelyezés 2) időszakos gyermekfelügyelet 3) játszóház 4) gyermekotthon 5) családsegítés 6) gyermekjóléti szolgáltatás 7) adósságkezelési tanácsadás 8) utcai szociális munka 9) szociális étkeztetés 10) népkonyha 11) házi segítségnyújtás 12) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 13) idősklubok 14) idősek otthona 15) időskorúak átmeneti gondozóháza 16) éjjeli menedékhely 17) hajléktalanok átmeneti szállása 18) hajléktalanok rehabilitációs otthona 19) nappali intézmény fogyatékosok részére 20) nappali melegedő 21) gyermekek és családok átmeneti otthona 22) nem vesz igénybe szolgáltatást akkor lépjen a 33. kérdésre 32. Mennyire elégedett az igénybe vett szolgáltatással? (osztályozzon, mint az iskolában 1) alacsony színvonalú szokás) 2) nem túlságosan jó 3) átlagos 4) jó 5) nagyon jó 33. Ön kiknek adna több támogatást? Állítsa fontossági sorrendbe! Ellátandók Sorszám Támogatási forma 1) bölcsődei ellátás 2) fogyatékosok, megváltozott munkaképességűek 3) hajléktalanok 4) idősek 5) munkanélküliek 6) pszichiátriai betegek 7) szenvedélybetegek 8) veszélyeztetett gyermekek és családok 9) egyéb (Sorszámozzuk, a legfontosabb kapja az 1-es számot, stb. és ez kerül a táblázat 2. oszlopába. A 34-es kérdés válaszainak megfelelő szám kerül a táblázat 3. oszlopába. ) 5

6 34. A támogatás milyen formáit tartaná szükségesnek a fenti esetekben? (többet is jelölhet) 1) pénzbeli (pénzügyi támogatások összegének növelése, új támogatások bevezetése) 2) intézményi, tárgyi feltételek (beruházás, eszközbeszerzés, bútorzat, felújítás, karbantartás) 3) személyi feltételek (több segítő, több alkalmazott a szolgáltatásokban, az alkalmazottak kiválasztása, képzése) 4) az ellátásokhoz való hozzájutás ( az elosztás elveinek, gyakorlatának változtatása, új beruházások, stb.) 5) egyéb (A támogatási forma sorszámát a fenti felsorolásban a rangsorolás után, a megfelelő kategória mellett feltűntetjük a táblázat 3. oszlopában.) 35. Honnan szerezhet információt a szociális támogatási formákról? (többet is jelölhet) 1) családtagoktól, ismerősöktől 2) intézményektől 3) önkormányzattól 4) kiadványból 5) médiából 6) Internetről 7) egyéb 36. Véleménye szerint az önkormányzat hogyan tudná hatékonyabban segíteni a rászoruló embereket? (többet is jelölhet) 1) több anyagi támogatással 2) a meglévő intézmények átalakításával 3) a szociális intézményhálózat bővítésével 4) új szolgáltatásokkal 5) a civil szervezetek nagyobb mértékű bevonásával 6) az állampolgárok nagyobb arányú részvételével 7) egyéb 37. Ön szerint a polgárok hogyan tudnának hozzájárulni a rászorulók szociális segítéséhez? (többet is jelölhet) 1) önkéntes munkával 2) anyagi hozzájárulással 3) szponzorok felkutatásával 4) egyéb 38. Fontosnak tartja-e, hogy az önkormányzat megkérdezze a polgárok véleményét a szociális szolgáltatások hosszabb távú tervezése során? a. igen b. nem Köszönjük válaszait! Kérdezőbiztos neve: 6

7 Kitöltés időpontja: 7

Aláhúzással jelölje, ahol életvitelszerűen lakik!

Aláhúzással jelölje, ahol életvitelszerűen lakik! GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 2131 GÖD, PESTI ÚT 81. HATÓSÁGI OSZTÁLY E-MAIL: varoshaza@god.hu (27) 530-064 Fax (27) 345-279 Tárgy: Kérelem lakásfenntartási támogatás megállapításához A

Részletesebben

Vagyon, bevételek, jól-lét... 23. Tájékozottság, ismeretek... 26 Problémák...29 Önkormányzati segítség... 32. Jövőkép, várakozások, elvárások...

Vagyon, bevételek, jól-lét... 23. Tájékozottság, ismeretek... 26 Problémák...29 Önkormányzati segítség... 32. Jövőkép, várakozások, elvárások... Szociális térkép...5 Iskolai végzettség...6 1. körzet...6 2. körzet...6 3. körzet...7 4. körzet...7 5. körzet...7 Összefoglaló megállapítások...7 Foglalkoztatottság, munkanélküliség...8 1. körzet...9 2.

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 36/2003. (IX.9.)

Részletesebben

BUDAPEST XVI.KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

BUDAPEST XVI.KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ Elfogadva 743/24. (XI. 3.) Kt. határozattal BUDAPEST XVI.KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÓNKORMÁNVZA3A BUDAPEST 24. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2015.(II. 16.) önkormányzati RENDELETE A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tata város szociális térképe. Pataki Gergely Hubik Mónika Mitnyik József Ányos Lívia

Tata város szociális térképe. Pataki Gergely Hubik Mónika Mitnyik József Ányos Lívia Tata város szociális térképe 2014 Pataki Gergely Hubik Mónika Mitnyik József Ányos Lívia Tartalom 1. A szociális térkép és módszertana... 3 2. Tata a számok tükrében... 6 3. A Tatán élő időskorúak felmérése...

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról Püspökladány Város

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete JÁSZLADÁNY 2014. a 152/2014. (VI.12.) képviselő-testületi határozattal elfogadva 1 BEVEZETÉS A szociális igazgatásról és ellátásokról

Részletesebben

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik.

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik. Fogalomtár-2006 1 OSAP 1832 számú adatgyűjtés 2. Fogalomtár Fenntartó: A szociális és gyermekellátást nyújtó intézmény működési engedélyében megjelölt szervezet, amely az adott intézményt működteti. Székhely:

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete az egyes szociális ellátásokról Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2008-2014 2008. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 3 1.1. A koncepció jogszabályi alapja.. 3 1.2. A koncepció célja. 4 1.3. A koncepció

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Új szociális rendelet megalkotása. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 25-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója

Székesfehérvár Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója Nyílt Lapok 2006/2 Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata Székesfehérvár Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója Ruff Tamás, Zugor Zsuzsanna Copyright Echo Nonprofit Network,

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata. Idısügyi koncepciójának. felülvizsgálata

Szentes Város Önkormányzata. Idısügyi koncepciójának. felülvizsgálata Szentes Város Önkormányzata Idısügyi koncepciójának felülvizsgálata Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztályán 2009. április hó A koncepciót a Képviselı-testület 131/2005.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

VII. ANTI-SZEGREGÁCIÓS TERV

VII. ANTI-SZEGREGÁCIÓS TERV VII. ANTI-SZEGREGÁCIÓS TERV VII.1. Bevezetés Az Anti-szegregációs Terv elsősorban területi dimenzióban, a szegregációs folyamatok szempontjából vizsgálja az esélyegyenlőségi problémák meglétét egy adott

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Szociális Térképe, 2011.

Miskolc Megyei Jogú Város Szociális Térképe, 2011. Miskolc Megyei Jogú Város Szociális Térképe, 2011. Készítette: Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológiai Intézete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLIS TÉRKÉPE, 2011. MEGBÍZÓ: MISKOLC MEGYEI

Részletesebben

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról TÁMOP 5.3.1.-C-09/2-2010-0073 Lendület az álláskereséshez A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

Állandó lakóhelye: Bp irányítószám utca házszám, lépcsőház, emelet, ajtó A számlatulajdonos neve (ha nem a kérelmező nevére szól a számla):

Állandó lakóhelye: Bp irányítószám utca házszám, lépcsőház, emelet, ajtó A számlatulajdonos neve (ha nem a kérelmező nevére szól a számla): Sorszám: 2. IGÉNYLŐLAP A 2012. ÉVI FŐVÁROSI KÖZÜZEMI DÍJKOMPENZÁCIÓHOZ Kérem, hogy a Hálózat Alapítvány a Fővárosi Közgyűlés rendeletének megfelelően a víz-, csatorna-, szemétszállítási díjkompenzációban

Részletesebben

Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem

Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem 1. melléklet a 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem I. A KÉRELMEZŐ ADATAI Neve: Születési neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:. Személyi igazolvány

Részletesebben

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális térképe 2013-2014

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális térképe 2013-2014 . Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális térképe 2013-2014 Készült a TÁMOP 2.4.5-12/3-2012-0036 pályázati program keretében Készítette: Bali Júlia Királyné Domaházi Csilla Kruppainé

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Bevezetés A Magyar Köztársaság Országgyűlése 14 évvel ezelőtt alkotta meg az időközben többször módosított, a szociális

Részletesebben

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010.

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Szentgotthárd szociális ellátórendszerének megvalósult fejlesztései, eredményei a 2008-as koncepció

Részletesebben

Helyi esélyegyenlőségi Program. Újtikos Község Önkormányzata 2013 2018.

Helyi esélyegyenlőségi Program. Újtikos Község Önkormányzata 2013 2018. Helyi esélyegyenlőségi Program Újtikos Község Önkormányzata 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2 I. BEVEZETŐ A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése Magyarország számára is alapvető jelentőségű. A demográfiai változások, a foglalkoztatás növelése, a

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról .. Önkormányzat Képviselő-testületének../2007. (..) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról Törökbálint Nagyközség Önkormányzata a szociális igazgatásról és

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

BUDAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2092 Budakeszi, Fő utca 179. 06-23-535-710 06-23-451-525 igazgatas@budakeszi.hu

BUDAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2092 Budakeszi, Fő utca 179. 06-23-535-710 06-23-451-525 igazgatas@budakeszi.hu BUDAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2092 Budakeszi, Fő utca 179. 06-23-535-710 06-23-451-525 igazgatas@budakeszi.hu Ügyfélfogadás: hétfő 13.00 17.00 kedd nincs szerda 8.00 12.00 13.00-16.00 csütörtök nincs

Részletesebben