DECEMBER 25. KARÁCSONY URUNK JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSÉNEK ÜNNEPE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DECEMBER 25. KARÁCSONY URUNK JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSÉNEK ÜNNEPE"

Átírás

1 Örüljetek az Úrban, szeretteim, újra mondom, örüljetek! Ma megjelent Üdvözítő Istenünk emberszeretete és nagy jósága! Karácsony az újrakezdés reménye DECEMBER 25. KARÁCSONY URUNK JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSÉNEK ÜNNEPE

2 KEZDŐÉNEK Gárdonyi Géza 1 Fel, nagy örömre, ma született, / aki után a föld epedett; Mária karján égi a lény: / isteni kisded szűznek ölén. Egyszerű pásztor, jöjj közelebb, / nézd a te édes Istenedet! 2 Nem ragyogó fény közt nyugoszik, / bársonyos ágya nincs neki itt; Csak ez a szalma, koldusi hely, / rá meleget a marha lehel. Egyszerű pásztor, térdeden állj, / mert ez az égi s földi Király! 3 Glória zeng Betlehem mezején, / Éjet elűzi mennyei fény; Angyali rendek hirdetik őt, / Az egyedül szent Üdvözítőt. Egyszerű pásztor, arcra borulj, / Lélekben éledj és megújulj! KYRIE (Uram, irgalmazz!) Kántor: Nép: Kántor: Nép: Kántor: Nép: Kyrie eleison! Született világ megváltója, Angyalok jöttek, jó hírt hoztak / Betlehemben. Kyrie eleison! Christe eleison! Örök Atyának szent Igéje Íme hallgat, most nem szólhat / Betlehemben. Christe eleison! Kyrie eleison! Üdvösségünknek kútforrása Emberré lett, világra jött / Betlehemben. Kyrie eleison! DICSŐSÉG SzVU 21/1-2 1 Dicsőség mennyben az Istennek! / Dicsőség mennyben az Istennek! Az angyali seregek / Vígan így énekelnek: / Dicsőség, dicsőség Istennek 2 Békesség földön az embernek! / Békesség földön az embernek, Kit az igaz szeretet / A kis Jézushoz vezet, / Békesség, békesség embernek.

3 ZSOLTÁRVÁLASZ Bencés antifóna vagy: A évben Fényesség ragyog ma fölöttünk, * mert megszületett Urunk, Jézus Krisztus. B és C évben A föld minden határa látta * üdvözítő Urunk jóságát. (11. módus) (11. módus) ALLELUJA FELAJÁNLÁSRA SzVU 25 1 Mennyből az angyal lejött hozzátok, pásztorok, pásztorok! Hogy Betlehembe sietve menvén, lássátok, lássátok. 2 Istennek Fia, aki született jászolban, jászolban, Ő leszen néktek Üdvözítőtök valóban, valóban. 3 Mellette vagyon az édesanyja, Mária, Mária; Barmok közt fekszik, jászolban nyugszik szent Fia, szent Fia. 4 El is menének köszöntésére azonnal, azonnal Szép ajándékot vivén szívökben magukkal, magukkal. 5 A kis Jézuskát egyenlőképen imádják, imádják, A nagy Úristent ilyen nagy jóért mind áldják, mind áldják.

4 ÁLDOZÁSRA SzVU 23 1 Istengyermek, kit irgalmad / Közénk lehozott, Angyaloknak énekével / Néked áldozok Terjeszd fölém kezedet, / Hogy az Istenszeretet Töltse el ma szívem, lelkem, / Jászolod tövén. 2 Bár nem látom gyermekarcod / Szent vonásait, Hiszem mégis rendületlen: / Hogy már Te vagy itt. És mosolygón fölfogod / Könnyemet, amit hozok Ajándékul jászolodnak / Trónusához én. 3 Istengyermek, nézd szívemnek / Forró vágyait: Boldogságot adni másnak / Nincs hatalma itt, Csak Tenéked, Istenem. / Ó, ha arcod megjelen, Áldott ostya szent színében, / Boldog vagyok én. 4 Betlehemi csillagodat / Ragyogtasd nekem, Ki e sötét lelki éjben / Jászlod' keresem! Add hitemnek fényedet, / Akkor biztosan megyek S meg nem állok, míg a trónod / El nem érem én. 5 Szentségházad jászolához / Állok őrnek én, Hogy ne bántson senki Téged / Már e földtekén. Ó ha Téged sértenek, / Én szívembe rejtelek S menedéket adok Néked / Mindhalálomig. BEFEJEZÉSRE SzVU 29 1 Ó gyönyörűszép, titokzatos éj! Égszemű gyermek, csöpp rózsalevél. Kisdedként az édes Úr / Jászolában megsimul Szent Karácsony éjjel! 2 Ó fogyhatatlan csodálatos ér! Hópehely ostya, csöpp búzakenyér. Benne, lásd: az édes Úr / Téged szomjaz, rád borul. Egy világgal ér fel. NEMZETI HIMNUSZ

5 MELLÉKELETEK

6

7

8

9 ÜNNEPI KYRIE KARÁCSONYRA (KÁNTORPÉLDÁNY)

10 ÜNNEPI KYRIE KARÁCSONYRA (KÓRUSPÉLDÁNY)

11 VÁLASZOS ZSOLTÁR KARÁCSONYRA Zsoltárválasz (11. módus) Éjféli mise Ma született a Megváltónk, * az Úr Jézus Krisztus. Ünnepi mise A föld minden határa látta * üdvözítő Urunk jóságát. 95. zsoltár 1 Énekeljetek az Úrnak új éneket, * minden föld az Úrnak énekeljen. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, * napról napra hirdessétek üdvösségét. 2 Hirdessétek dicsőségét a nemzetek között, * és csodatetteit minden népnek. Örvendjen az ég, a föld ujjongjon, * zúgjon a tenger, és ami betölti. 3 Örvendjen a mező, * és minden, ami rajta van. Ujjongjon az erdő minden fája * az Úr színe előtt, mert eljön. Válasz Válasz Válasz vagy: Örvendjünk és vigadjunk (lásd a túloldalon!) Alleluja (10. sz.)

12 ALLELUJA KARÁCSONYRA Alleluja (10. sz.) (10. módus) 1 Nagy örömet hirdetek nektek: / Üdvözítő született ma nékünk, * a Messiás, a mi Urunk.

13 VÁLASZOS ZSOLTÁR KARÁCSONY ÜNNEPÉRE (KÁNTORPÉLDÁNY) 1a b 2a b 3a b Leborulnak az Úr előtt a puszták lakói, * ellenségei a földig hajolnak. A szigetekről adományokkal királyok jönnek, *arab királyok, sábai királyok kincset hoznak. Antifóna A föld minden királya hódol néki, * és őt szolgálja minden nemzet. Megszabadítja a szegényt, aki hozzá kiált, * a nyomorultat, akit nem segít senki. Antifóna Az elesettet és gyengét megszánja, * megmenti a szegények életét. Legyen áldott a neve örökké, * maradjon fenn neve, amíg a nap ragyog! Antifóna

14 OLVASMÁNYKÖZI ANTIFÓNA KARÁCSONY ÜNNEPÉRE (KÓRUSPÉLDÁNY) 71. zsoltár (részletek) 1a Leborulnak az Úr előtt a puszták lakói, * ellenségei a földig hajolnak. b A szigetekről adományokkal királyok jönnek, * arab királyok, sábai királyok kincset hoznak. Örvendjünk 2a A föld minden királya hódol néki, * és őt szolgálja minden nemzet. b Megszabadítja a szegényt, aki hozzá kiált, * a nyomorultat, akit nem segít senki. Örvendjünk 3a Az elesettet és gyengét megszánja, * megmenti a szegények életét. b Legyen áldott a neve örökké, * maradjon fenn neve, amíg a nap ragyog! Örvendjünk...

15 JOHANN SEBASTIAN BACH - PAUL GERHARDT: ÍM JÁSZLAD ELÉ FORDÍTOTTA: TÚRMEZEI ERZSÉBET 2 Te megszülettél énnekem, / Még akkor nem is éltem. Kiválasztottál engemet, / És földre jöttél értem. Még meg sem alkotott kezed, / És Lelked már elvégezett Az én üdvömre mindent. 3 A halál éje rám borult, / De virradt a te fényed, És messze űzött éjt, borút / A béke, üdv és élet. Most ragyog, éltet már a hit. / Ó, áldom szép sugáraid, Én lelkem napja, Jézus! 4 De jászolágy a fekhelyed, / Te fényes égi Csillag? Hisz más királyi gyermeket / Oly drága bölcső ringat! Nem, széna hozzád nem való, / De bíbor, bársony volna jó, Ha az ölelne lágyan! 5 Ám föld gyönyörűségei / Nem hívogatnak téged. Eljöttél értem vérzeni, / Hogy vállalj terhet, vétket. Te szenvedsz, Jézus, szívesen, / Hogy üdvöt adhass énnekem. Nem tilthatom meg néked! 6 Csak egyet, egyet kérhetek. / Egy égi jóra várok: Hogy a szívemben végy helyet, / Ó, Jézus, bárhol járok. Tedd jászladdá a szívemet! / Jer, térj be, és betér veled Az öröm égi fénye!

16 KARÁCSONYI HÁLAADÓ IMÁDSÁG SZENTÁLDOZÁS UTÁN Köszönjük, Urunk, hogy eljöttél közénk, emberek közé, hogy eljöttél a szegényekhez, a reménytelenekhez, a kételkedőkhöz, a magányosokhoz, a bizonytalankodókhoz, hogy megosszad velünk a Te életedet, hogy szeretetedet add nekünk, hogy reményt keltsél bennünk, hogy megtaníts minket élni. Több ez, mint amit várna az ember. Fogadd el köszönetünket, támogasd tapogatózó kísérleteinket, hogy jobban megérthessük szeretetedet, hogy jobban felismerhessük, milyen nagyszerű lehetőségeket társz elénk, akik sokszor szomorúak és magányosak vagyunk, akik talán sokszor kétségek között élünk, akik szeretetre várunk, akik mindannyian a te gyermekeid vagyunk. Köszönjük, Urunk!

17 AVE MARIA, ISTENNEK ANYJA! (KÓRUSPÉLDÁNY)

18 ÖRÖMTELI FÉNY ÉNEK AZ ORTODOX LITURGIÁBÓL

19

20 BETLEHEM MEGÁLDÁSA

21 A betlehem megáldó liturgia az alábbi vers felolvasásával kezdődik. KERESZTES SZENT JÁNOS: IX. ROMÁNC A SZÜLETÉSRŐL Eljött már ideje annak, hogy a Gyermek megszülessen, mint az ifjú nászi ágyból bontakozva megjelenjen. Mennyasszonyát átkarolja, karjai közt tartsa híven, Ő, kit Mária jászol-ágyba fektetett, a Gyermek Isten. Istállóban, állatok közt, szalmaágyon hogy pihenjen, emberek éneke szóljon, angyalok kardala zengjen, eljegyzésüket megülni, örömünnep kerekedjen. Jászolában forgolódik, sírdogál a Gyermek Isten, véle ékes a menyasszony, őt hozta, hogy ünnepeljen. Mária ámulva nézi, színét változtatja minden: Istenben az ember sír fel, emberben örül az Isten, ami egynek s másikának oly szokatlan, ismeretlen.

22 A pap a betlehemi jászol előtt állva elkezdi a szertartást. Szükséges eszközök: Szenteltvíz, szenteltvíz-hintő (bukszus), fehér színű stóla P Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. H Ámen. P Az Úr legyen veletek! H És a te lelkeddel! PÜ (Az Úr a mi segítségünk! H Aki az eget és a földet alkotta.) P Evangélium szent Lukács könyvéből (Lk 2,4-7) József fölment Galilea Názáret nevű városából Júdeába, Dávid városába, Betlehembe, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. Ott-tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepólyálta és jászolba fektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson. P H Ezek az Evangélium igéi. Áldunk, téged, Krisztus! A pap rövid elmélkedést mondhat. P Imádkozzunk! Istenünk, add, hogy készségesek legyünk befogadni az életet. Köszönjük, hogy Fiadban, Jézus Krisztusban Karácsony hideg és sötét éjjelén az igazi világosság jött közénk. Add, hogy ne vesszünk el a hétköznapok gondjaiban, hanem vegyük észre, hogy megtestesültél, közöttünk éltél, és osztoztál a számkivetetettek és legelesettebbek emberi sorsában. Kérünk, Istenünk, áldd meg + ezt a betlehemet, melyet közösségünk (településünk) tagjai irántad való szeretetük és tiszteletük jeléül minden évben elkészítenek és (templomunk előtt) elhelyeznek. Szálljon azokra is áldásod, akik útjuk során itt, e betlehemi istálló közelében megpihennek: különösen a gyermekeket vállaló családokra és azokra, akik életük terheit hordozzák, akik otthont és társakat keresnek. Add, hogy minden család hasonlítson a betlehemi családhoz: legyen minden édesanya Mária, legyen minden édesapa Szent József és

23 legyen minden kisgyerek Kisjézus, akinek jövetelét mindenki örömmel várta. Adj reményt és fényt nekünk, hogy Jézus földi születésének ünnepe hozzon minden közösségünkhöz tartozó testvérünknek derűt és fényt. Add, hogy a te világosságodban járjunk a megtisztult szív örömével, ne pedig bűneink sötétségében. Ezt kérjük tőled, Istenünk, Krisztus által, aki él és szeret minket mindörökkön-örökké. H Ámen. A pap meghinti a betlehemet és az ott állókat szenteltvízzel, ha alkalmas, meg is tömjénezheti. A pap az alábbi áldással fejezi be a liturgiát P H P H P H P H P H P H Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Az Úr áldjon és oltalmazzon meg benneteket. Az Ő arca ragyogjon rátok és adjon nektek békességet. Ámen. Ahogyan a Betlehemben született Gyermekre emlékeztek, hajoljatok meg a szívetekben élő gyermek előtt, és bátran kövessétek álmaitok csillagának fényét. Ámen. Tapasztaljátok meg, hogy Isten veletek van, bárhová is mentek. Az istállóban született remény mutassa meg nektek, hogy Isten egy kisgyermeken át is képes megváltani a világot! Ámen. Krisztus békéje melengesse lelketeket és kísérjen benneteket utjaitokon! Ámen. És a mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké. Ámen.