Forming Comparative and Superlative Adjectives Középfokú és felsőfokú melléknévképzés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Forming Comparative and Superlative Adjectives Középfokú és felsőfokú melléknévképzés"

Átírás

1 Forming Comparative and Superlative Adjectives ú és felsőfokú melléknévképzés One-syllable adjectives Egy szótagos melléknevek Form the comparative and superlative forms of a one-syllable adjective by adding er for the comparative form and est for the superlative. Közép és felsőfokú mellékneveket úgy képzünk, hogy a szótőhöz az -er képzőt adjuk a középfoknál és az est képzőt a felsőfoknál. One-Syllable Adjective Egy tagú melléknév tall magas old idős long hosszú Comparative Form taller magasabb older idősebb longer hosszabb Superlative Form tallest legmagasabb oldest legidősebb longest leghosszabb - Ann is taller than Joe. Ann magasabb, mint Joe? - Ann is the tallest of all the students. Ann a legmagasabb az összes diákközül. - Joe is older than Ross. Joe idősebb, mint Ross. - Of the three students, Joe is the oldest. A három diák közül Joe a legidősebb. 1

2 - My hair is longer than your hair. Az én hajam hosszabb, mint a tied. - Joe s story is the longest story I've ever heard. Joe története a leghosszabb történet, amit hallottam. If the one-syllable adjective ends with an e, just add r for the comparative form and st for the superlative form. Ha az egy szótagú melléknév e-re végződik, akkor a középfoknál csak egy r, a felsőfoknál csak st járul a szó végére. One-Syllable Adjective with Final e E-re végződő egy tagú melléknév large nagy wise bölcs Comparative Form larger nagyobb wiser bölcsebb Superlative Form largest legnagyobb wisest legbölcsebb - Mary's car is larger than Max's car. Mary kocsija nagyobb, mint Max kocsija. - Mary's house is the tallest of all the houses on the block. Mary háza a legnagyobb a környék összes háza közül.. - Max is wiser than his brother. Max bölcsebb, mint a bátyja. - Max is the wisest person I know. Max a legbölcsebb ember, akit ismerek. If the one-syllable adjective ends with a single consonant with a vowel before it, double the consonant and add er for the comparative form; and double the consonant and add est for the superlative form. Ha az egy szótagú melléknév egy mássalhangzóra végződik, amelyet egy magánhangzó előz meg, akkor duplázzuk a mássalhangzót, és a középfoknál er, a felsőfoknál pedig est járul hozzá. 2

3 One-Syllable Adjective Ending with a Single Consonant with a Single Vowel before It Magánhangzót követő egyetlen mássalhangzóra végződő egy tagú melléknév big nagy thin vékony fat kövér bigger nagyobb thinner vékonyabb fatter kövérebb biggest legnagyobb thinnest legvékonyabb fattest legkövérebb - My cat is bigger than your cat. Az én macskám nagyobb, mint a te macskád. - My cat is the biggest of all the cats in the neighborhood. Az én macskám a legnagyobb a szomszédság összes macskája közül. - Joe is thinner than Pete. Joe vékonyabb, mint Pete. - Of all the students in the class, Zack is the thinnest. Az osztály összes diákja közül Zack a legvékonyabb. - My mother is fatter than your mother. Az én anyám kövérebb, mint a te anyéd. - Mary is the fattest person I've ever seen. Mary a legkövérebb ember, akit valaha láttam. 3

4 Two-syllable adjectives Két szótagú melléknevek With most two-syllable adjectives, you form the comparative with more and the superlative with most. A legtöbb két szótagú melléknévnél a középfokot more-ral, a felsőfokot most-tal képezzük. Two-Syllable Adjective Két szótagú melléknév peaceful békés pleasant kellemes careful óvatos thoughtful figyelmes more peaceful békésebb more pleasant kellemesebb more careful óvatosabb more thoughtful figyelmesebb most peaceful legbékésebb most pleasant legkellemesebb most careful legóvatosabb most thoughtful legfigyelmesebb - This morning is more peaceful than yesterday morning. Ez a reggelbékésebb, mint a tegnapi reggel. - Zoe s house in the valley is the most peaceful in the world. Zoe háza a völgyben a legbékésebb a világon. - John is more careful than Mike. John óvatosabb, mint Mike. - Of all the taxi drivers, Pete is the most careful. Az összes taxisofőr közülpete a legóvatosabb. - Tom is more thoughtful than your sister. Tom figyelmesebb, mint a nővéred. - Susan is the most thoughtful person I've ever met. Susan a legfigyelmesebb ember, akivel valaha találkoztam. If the two-syllable adjectives ends with y, change the y to i and add er for the comparative form. For the superlative form change the y to i and add est. Ha a két szótagú melléknév y-ra végződik, akkor az y átváltozik i-re és a középfoknál er-t a felsőfonál est-et teszünk a végére. 4

5 happy boldog angry dühös busy elfoglalt Two-Syllable Adjective Ending with y Y-ra végződő két szótagú melléknév happier boldogabb angrier dühösebb busier elfoglaltabb happiest legboldogabb angriest legdühösebb busiest legelfoglaltabb - John is happier today than he was yesterday. John ma boldogabb, minttegnap volt. - John is the happiest boy in the world. John a legboldogabb fiú a világon. - Mark is angrier than Mary. Mark dühösebb, mint Mary. - Of all of John's victims, Mark is the angriest. Az összes áldozat közül Mark a legdühösebb. - Mary is busier than Mark. Mary elfoglaltabb, mint Mary. - Mary is the busiest person I've ever met. Mary a legelfoglaltabb ember, akit ismerek. Two-syllable adjectives ending in er, -le, ow take er and est to form the comparative and superlative forms. A két szótagú melléknevek, melyek er, -le, ow végűek, a középfoknál er, a felsőfoknál est végződést kapnak. Two-Syllable Adjective Ending with -er, -le, ow -er, -le, vagy ow végű két szótagú melléknevek narrow keskeny gentle gyengéd narrower keskenyebb gentler gyengédebb narrowest legkeskenyebb gentlest leggyengédebb 5

6 - The roads in this town are narrower than the roads in the city. az utak ebben a városban keskenyebbek, mint az utak a nagyvárosban. - This road is the narrowest of all the roads in California. Ez az út a legkeskenyebb California összes útja közül. - Women are gentler than men. A nők gyengédebbek, mint a férfiak. - Of all the women in the world, my wife is the gentlest. A világ összes nőjeközül az én feleségem a leggyengédebb. Adjectives with three or more syllables Három vagy több szótagú melléknevek For adjectives with three syllables or more, you form the comparative with more and the superlative with most. A három vagy több szótagú mellékneveknél a középfoknál a more, a felsőfoknál a most szavakat tesszük a szó elé. Adjective with Three or More Syllables Három vagy több szótagú melléknév generous nagylelkű important fontos beautiful szép more generous nagylelkűbb more important fontosabb more beautiful szebb most generous legnagylelkűbb most important legfontosabb most beautiful legszebb 6

7 Examples - Példák: - John is more generous than Pete. John nagylelkűbb, mint Pete. - John is the most generous of all the people I know. John a legnagylelkűbbazok közül, akiket ismerek. - Health is more important than money. Az egészség fontosabb, mint a pénz. - Of all the people I know, Mike is the most important. Az összes ember közül, akit ismerek, Mike a legfontosabb. - Cows are more beautiful than pigs. A tehenek szebbek, mint a malacok. - Claudia Schiffer is the most beautiful woman I ve ever seen. Claudia Schiffera legszebb nő, akit valaha láttam. Exceptions - Irregular adjectives Kivételek - Rendhagyó melléknevek Irregular Adjective Rendhagyó melléknév good jó bad rossz far távoli little kicsi many sok better jobb worse rosszabb farther távolibb less kevesebb more több best legjobb worst legrosszabb farthest legtávolibb least legkevesebb most legtöbb 7

8 Examples - Példák: - Hungarian food is better than English food. A magyar étel jobb, mint az angol. - My dog is the best dog in the world. Az én kutyám a legjobb kutya a világon. - My mother's cooking is worse than your mother's cooking. Az én anyám főztje rosszabb, mint a te anyád főztje. - Of all the students in the class, Mark is the worst. Az osztály összes tanulója közül Mark a legrosszabb. Two-syllable adjectives that follow two rules. These adjectives can be used with -erand -est and with more and most. Két szótagú melléknevek, melyek két szabályt követnek. Ezek a melléknevek ugyanúgy használhatók er és est végződéseel, mint more és most szavakkal. Two-Syllable Adjective Két szótagű mellléknév clever okos clever okos gentle gyengéd gentle gyengéd friendly barátságos friendly barátságos quiet csendes quiet csendes simple egyszerű simple egyszerű cleverer okosabb more clever okosabb gentler gyengédebb more gentle gyengédebb friendlier barátságosabb more friendly barátságosabb quieter csendesebb more quiet csendesebb simpler egyszerűbb more simple egyszerűbb cleverest legokosabb most clever legokosabb gentlest leggyengédebb most gentle leggyengédebb friendliest legbarátságosabb most friendly legbarátságosabb quietest legcsendesebb most quiet legcsendesebb simplest legegyszerűbb most simple legegyszerűbb 8

9 Examples - Példák: - Big dogs are cleverer than small dogs. A nagy kutyák okosabbak, mint a kis kutyák. - Of all the dogs in the world, English Mastiffs are the cleverest. A világ összes kutyája közül az English Mastiff a legokosabb. - Big dogs are more clever than small dogs. A nagy kutyák okosabbak, minta kis kutyák. - Of all the dogs in the world, English Mastiffs are the most clever. A világ összes kutyája közül az English Mastiff a legokosabb. 9

How questions, comparative and superlative forms of adjectives How kérdések, a melléknév fokozása. Project 2 - Unit 5 1-6. To the top 1-5.c, 8.

How questions, comparative and superlative forms of adjectives How kérdések, a melléknév fokozása. Project 2 - Unit 5 1-6. To the top 1-5.c, 8. How questions, comparative and superlative forms of adjectives How kérdések, a melléknév fokozása Project 2 - Unit 5 1-6. To the top 1-5.c, 8.cd A how kérdőszóval és egy melléknévvel valaminek a méretére

Részletesebben

ERDÉLYI MARGIT Kis angol nyelvtan

ERDÉLYI MARGIT Kis angol nyelvtan NNCL1231-4B0v1.0 ERDÉLYI MARGIT Kis angol nyelvtan Kedves Nyelvtanuló! Engedd meg, hogy így ismeretlenül is szeretettel köszöntselek a nyelvtanulók hatalmas, és egyre növekvő táborában. Remélem, nem haragszol

Részletesebben

Angol-magyar szójegyzék és nyelvtani összefoglaló

Angol-magyar szójegyzék és nyelvtani összefoglaló Intermediate Bel v 7/3/03 11:14 AM Page b 1 the edition Great Clarendon Street, Oxford OX2 6DP Oxford University Press is a department of the University of Oxford. It furthers the University s objective

Részletesebben

FELTÉTELES MONDATOK (Conditionals)

FELTÉTELES MONDATOK (Conditionals) FELTÉTELES MONDATOK (Conditionals) Általános tudnivalók: Az angolban és a magyarban is variálható a fő- és mellékmondat helye: mindkettő állhat elöl és hátul is. A) Ha látom, beszélek vele. If I see him,

Részletesebben

Bevezetı PART 1. Section A Grammar Summary

Bevezetı PART 1. Section A Grammar Summary Bevezetı Az Idegennyelv I. c. jegyzet az angolt, mint idegennyelvet tanuló I. évfolyamos hallgatók számára készült és tartalmazza mindazokat a témákat, amelyeket a tanterv elıír számukra. A jegyzet négy

Részletesebben

Alvar Ellegård, Åke Englund, Östen Rudal * Vincent Petti közreműködésével: Angol nyelvtan * A 3-éves gimnázium és egyetem részére

Alvar Ellegård, Åke Englund, Östen Rudal * Vincent Petti közreműködésével: Angol nyelvtan * A 3-éves gimnázium és egyetem részére Alvar Ellegård, Åke Englund, Östen Rudal * Vincent Petti közreműködésével: Angol nyelvtan * A 3-éves gimnázium és egyetem részére (Eredeti címe: Engelsk grammatik* För den 3-åriga gymnasieskolan och universitet)

Részletesebben

GO! EXKLUZÍV LIKE BIRIZGÁLÓ AJÁNDÉKANYAG. szuper ajándékanyagot kaptál EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD. Tudtad? Jó tanulást! Fekete Gábor. www.nyelvipercek.

GO! EXKLUZÍV LIKE BIRIZGÁLÓ AJÁNDÉKANYAG. szuper ajándékanyagot kaptál EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD. Tudtad? Jó tanulást! Fekete Gábor. www.nyelvipercek. EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD NYELVTANI RENDSZEREZŐ PROGRAM EXKLUZÍV LIKE BIRIZGÁLÓ AJÁNDÉKANYAGOD :) Szia! A Nyelvipercek.hu exkluzív ajándékanyagoddal szuper ajándékanyagot kaptál 1. Nyírd ki az angolodban

Részletesebben

able abroad across actor, actress

able abroad across actor, actress able abroad across actor, actress address after afternoon again ago agree air alarm clock * all All right. alone already also always ambulance * angry animal answer anyone anywhere apple arm armchair army

Részletesebben

than goulash! There is more to Hungarian GRAMMAR COURSE FOR BEGINNERS by László Ragoncsa

than goulash! There is more to Hungarian GRAMMAR COURSE FOR BEGINNERS by László Ragoncsa There is more to Hungarian than goulash! by László Ragoncsa GRAMMAR COURSE FOR BEGINNERS Copyright 2010, László Ragoncsa, THERE IS MORE TO HUNGARIAN THAN GOULASH! ALL RIGHTS RESERVED. PREFACE This is the

Részletesebben

Around 5 in the afternoon. Délután 5 óra körül. Kijelentkezés nálunk reggel 10.30-ig van. Check out time is at us 10.30 a.m. But we can deposit your

Around 5 in the afternoon. Délután 5 óra körül. Kijelentkezés nálunk reggel 10.30-ig van. Check out time is at us 10.30 a.m. But we can deposit your Hello! Good morning, good evening!( general greeting Ált. üdvözlés): jó reggelt, jó estét! Do you speak English? Beszél angolul? Tud magyarul? Do you know Hungarian? Only a little. Csak egy keveset. Hányan

Részletesebben

1. Italian people. pasta every day. a) eats b) eating c) eat d) are eating

1. Italian people. pasta every day. a) eats b) eating c) eat d) are eating PART 1: GRAMMAR/NYELVTAN Válaszd ki az egyetlen helyes megoldást! (Minden helyes válasz 1 pontot ér!) 1. Italian people. pasta every day. a) eats b) eating c) eat d) are eating HELYES: C, mivel általános,

Részletesebben

Helyi tanterv Speciális négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam Angol első idegen nyelv (8, 7, 5, 4)

Helyi tanterv Speciális négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam Angol első idegen nyelv (8, 7, 5, 4) A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 3. melléklet - Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyamára Helyi tanterv Speciális négyosztályos gimnáziumi

Részletesebben

A múlt idő (1.): -t The past tense (1): -t

A múlt idő (1.): -t The past tense (1): -t A múlt idő (1.): -t The past tense (1): -t Sok ige minden számban és személyben -t jelet kap, amelyet a személyrag követ. Many verbs form their past tense with a -t in every person, which is followed by

Részletesebben

EGYETÉRTÉS / EGYET NEM ÉRTÉS NYELVTANI KIFEJEZÉSE

EGYETÉRTÉS / EGYET NEM ÉRTÉS NYELVTANI KIFEJEZÉSE EGYETÉRTÉS / EGYET NEM ÉRTÉS NYELVTANI KIFEJEZÉSE ( is, sem) EGYETÉRTÉS Beszédünk során sokszor helyeslőleg reagálunk a valaki által tett kijelentésre, azaz jelezzük, hogy ugyanazt gondoljuk, érezzük,

Részletesebben

CONVERSATIONAL TOPICS FOR BEGINNERS

CONVERSATIONAL TOPICS FOR BEGINNERS TARTALOM SPECIÁLIS GYAKORLATOK (is/are/am) ( 1-5)... 8 Példamondatok az 50 témában (is/are/am) ( 6)... 12 SPECIÁLIS GYAKORLATOK (can) ( 7-11)... 32 Példamondatok az 50 témában (can) ( 12)... 36 SPECIÁLIS

Részletesebben

Reported Speech Függő beszéd

Reported Speech Függő beszéd ~ T u d á s N y e l v i s k o l a ~ 4027 Debrecen, Lóverseny u. 22047/8. Fszt./2. Tel: +36 20 266 1989 www.tudasnyelviskola.hu tudas@tudasnyelviskola.hu Felnőttképzési nyilvántartási szám: 09-0018-06 Reported

Részletesebben

2006. november 27., hétfô 6. Wilson Hungarian Junior Open, Szeged VB UTÁN, EB ELÔTT Cseh fölény a szegedi Wilson Hungarian Junior Openen Cseh gyôzelem a fiú U13-ban is: Martin Svec (jobbra) Püski Lénárdot

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

Dohár Péter. Kis angol nyeltvan

Dohár Péter. Kis angol nyeltvan Dohár Péter Kis angol nyeltvan - 2 - Tartalom Néhány fontos nyelvtani tézis 1. Present Perfect Continuous Tense 2. Present Perfect Tense 3. Present Continuous Tense 4. Present Simple Tense 5. Past Perfect

Részletesebben

Simple Future - Egyszerű jövő idő

Simple Future - Egyszerű jövő idő Simple Future - Egyszerű jövő idő Simple Future has two different forms in English: will and be going to. Although the two forms can sometimes be used interchangeably, they often express two very different

Részletesebben

Mítoszok és legendák. A magyar csapat. 2011. július 10-17. Morvan, Franciaország

Mítoszok és legendák. A magyar csapat. 2011. július 10-17. Morvan, Franciaország Mítoszok és legendák A magyar csapat 2011. július 10-17. Morvan, Franciaország Négy hölgy és két úriember, mindannyian lelkesek, fiatalok és szépek, ráadásul a színvonalas előadásaikkal és bemutatóikkal

Részletesebben

ANGOL NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ANGOL NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Angol nyelv középszint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 6. ANGOL NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE Általános

Részletesebben

ANGOL NYELV HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1 8. ÉVFOLYAM) 2010

ANGOL NYELV HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1 8. ÉVFOLYAM) 2010 1. oldal ANGOL NYELV HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1 8. ÉVFOLYAM) 2010 Tantárgyi célok és feladatok Az angol nyelv tanulásának megszerettetése, a nyelvtudás nem luxus, hanem a kapcsolatteremtés eszköze Az

Részletesebben

ANGOL NYELV. 4 8. osztály

ANGOL NYELV. 4 8. osztály ANGOL NYELV IDEGEN NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

Wordlist. Starter unit. first name (n) keresztnév floor (n) padló

Wordlist. Starter unit. first name (n) keresztnév floor (n) padló v = verb n = noun adj = adjective adv = adverb prep = preposition pl = plural Starter unit ige főnév melléknév határozószó elöljárószó többesszám actor (n) színész actress (n) színésznő address (n) cím

Részletesebben

The Wind Song. Dark Desert

The Wind Song. Dark Desert 1 1 The Wind Song A szélből érkező dallamok, a szél hangja és a szél ereje. Megnyitja az utat egy olyan zene felé, ami a szélben érzi magát legjobban. Szöveg: Hangutánzó 2 Dark Desert Egy rossz álom, kilátástalanság,

Részletesebben

Látom a munkám eredményét és ez nap, mint nap sikerélményt jelent Seeing the results of my work gives me a sense of achievement day by day.

Látom a munkám eredményét és ez nap, mint nap sikerélményt jelent Seeing the results of my work gives me a sense of achievement day by day. Fogadószoba Látom a munkám eredményét és ez nap, mint nap sikerélményt jelent Seeing the results of my work gives me a sense of achievement day by day. Mártha Imre, bármely hihetetlen, egész fiatalon az

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 17. ANGOL NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 17. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

A TÁRGY (direct object) ÉS A RÉSZES HATÁROZÓ (indirect object)

A TÁRGY (direct object) ÉS A RÉSZES HATÁROZÓ (indirect object) A TÁRGY (direct object) ÉS A RÉSZES HATÁROZÓ (indirect object) A tárgy (T) a KIT/MIT? kérdésre, a részes határozó (Hr) a KINEK/MINEK? kérdésre felel. Már volt arról szó, hogy az angolban szigorúan kötött

Részletesebben

A két férfihoz kapcsolódni is könnyű, hiszen mindannyian voltunk fiatalok és sikerre éhesek. Bár én még most is fiatal vagyok és sikerre éhes.

A két férfihoz kapcsolódni is könnyű, hiszen mindannyian voltunk fiatalok és sikerre éhesek. Bár én még most is fiatal vagyok és sikerre éhes. Dear Reader: Ez egy DM-levél, a jó levél pedig minden ízében érződjön levélnek. On a beautiful late spring afternoon, twenty-five years ago, two young men graduated from the same college. They were very

Részletesebben