MELLÉKNEVEK FOKOZÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MELLÉKNEVEK FOKOZÁSA"

Átírás

1 MELLÉKNEVEK FOKOZÁSA A MELLÉKNEVEK FOKAI A mellékneveknek az angolban és a magyarban is hagyományosan három fokozata van: alapfok, középfok, felsőfok. alapfok magyarban Nincs jele pl. nagy, gyönyörű Nincs jele pl. big, beautiful angolban középfok Mindig a -BB a jele pl. nagyobb gyönyörűbb Kétféle módon hozhatjuk lére: a) toldalékos formával jele: -ER pl. bigger b) összetett formával felsőfok Mindig a LEG BB a jele pl. legnagyobb leggyönyörűbb jele: MORE + a melléknév alapalakja pl. more beautiful Ezt is kétféle módon hozhatjuk lére: a) toldalékos formával jele: -EST pl. biggest b) összetett formával jele: MOST + a melléknév alapalakja pl. most beautiful Létezik még egy, a túlzófok: magyarban Jele: LEGESLEG BB pl. legeslegnagyobb legesleggyönyörűbb angolban Jele: VERY + a melléknév felső foka pl. the very biggest the very most beautiful

2 A toldalékos forma használata (Középfok: -er Felsőfok: -est) A) Ha a melléknév EGY SZÓTAGÚ (kiejtésben!) pl. nice nicer nicest short shorter shortest (szép) (szebb) (legszebb) (rövid) (rövidebb) (legrövidebb) big bigger biggest (nagy) (nagyobb) (legnagyobb) Helyesírási tudnivaló: - 1 magánhangzó + 1 mássalhangzó (kivéve: w és y) betűre végződő melléknevek esetén a toldalék előtt a mássalhangzó megkettőződik. pl. big bigger, biggest - A szóvégi néma e a toldalék előtt kiesik! pl. nice nicer, nicest B) Ha a melléknév -Y, -OW, -LE, -ER vagy -SOME végződésű és két szótagú pl. happy happier happiest narrow narrower narrowest (boldog) (boldogabb) (legboldogabb) (keskeny) (keskenyebb) (legkeskenyebb) simple simpler simplest clever cleverer cleverest (egyszerű) (egyszerűbb) (legegyszerűbb) (okos) (okosabb) (legokosabb) handsome handsomer handsomest (jóképű) (jóképűbb) (legjóképűbb) Helyesírási tudnivaló: -y-ra végződő melléknevek esetén a toldalék előtt az y i -re változik! pl. happy happier, happiest

3 C) Ha a melléknév KÉT SZÓTAGÚ, és a MÁSODIK SZÓTAG A HANGSÚLYOS pl. polite /pə'laɪt/ politer politest (udvarias) (udvariasabb) (legudvariasabb) Az összetett forma használata (Középfok: more + alapalak Felsőfok: most + alapalak) A) Ha a melléknév 3 VAGY TÖBB SZÓTAGÚ (kiejtésben!) pl. beautiful more beautiful most beautiful (gyönyörű) (gyönyörűbb) (leggyönyörűbb) B) Ha a melléknév KÉT SZÓTAGÚ, és az ELSŐ SZÓTAG A HANGSÚLYOS pl. famous more famous most famous (híres) (híresebb) (leghíresebb) C) Ha a melléknév IGÉBŐL vagy FŐNÉVBŐL KÉPZETT vagy ÖSSZETETT pl. annoyed more annoyed most annoyed (ideges) (idegesebb) (legidegesebb) (az annoy = idegesít, nyugtalanít igéből képzett melléknév) confusing more confusing most confusing (zavarbaejtő) (zavarbaejtőbb) (legzavarbaejtőbb) (a confuse = összezavar, zavarba ejt igéből képzett melléknév)

4 hopeless more hopeless most hopeless (reménytelen) (reménytelenebb) (legreménytelenebb) (a hope = remény főnévből képzett melléknév) short-sighted more short-sighted most short-sighted (rövidlátó) (rövidlátóbb) (legrövidlátóbb) (két szó összetételéből keletkezett melléknév) Rendhagyó fokozású melléknevek és határozatlan számnevek much, many (sok) more most (több legtöbb) little (kevés) less least (kevesebb legkevesebb) Vigyázat! A little csak a megszámlálhatatlan főnevekkel jelenti azt, hogy kevés! A megszámlálható főnevek előtt a kevés szót a few jelöli az angolban, és az már nem rendhagyó fokozású! bad (rossz) worse worst (rosszabb legrosszabb) good (jó) better best (jobb legjobb) far (távolra, messze) further furthest (tovább legtovább) (messzi, távoli) farther farthest (messzebbi, távolabbi legmesszebbi, legtávolabbi) ÖSSZEHASONLÍTÓ MONDATOK ALAPFOKÚ ÖSSZEHASONLÍTÁS: egy tulajdonság azonos mértékének kifejezése (olyan, mint) AS + alapfokú melléknév + AS pl. Mary is as tall as Joe. (Mary olyan magas, mint Joe.) She is as clever as me. (Ugyanolyan okos, mint én.) Mj.: Ha az as után személyes névmás áll, a tárgyas alakját használjuk! Tagadása (nem olyan / annyira, mint) NOT AS + alapfokú melléknév + AS Vagy: Not so

5 pl. Mary is not as tall as Peter./ Mary is not so tall as Peter. (Mary nem olyan magas, mint Peter.) She is not as clever as me. / She is not so clever as me. (Nem olyan okos, mint én.) KÖZÉPFOKÚ ÖSSZEHASONLÍTÁS: egy tulajdonság nagyobb mértékének kifejezése ( bb, mint vagy: bb nál) Középfokú melléknév + THAN pl. Mary is taller than Joe. (Mary magasabb, mint Joe.) She is cleverer than me. (Okosabb nálam.) Mj.: Ha a than után személyes névmás áll, a tárgyas alakját használjuk! Ha az eltérés mértékét is meg akarjuk adni, azt a középfokú melléknév elé tesszük, bármiféle elöljárószó nélkül pl. Mary is a bit taller than Joe. (Mary egy kicsit magasabb, mint Joe.) She is a lot cleverer than me. (Sokkal okosabb nálam.) Pete is 5 kg s heavier than me. (Pete 5 kg-mal nehezebb, mint én.) Linda is 5 cm s shorter than Lucy. (Linda 5 cm-rel alacsonyabb Lucy-nél.) My father is five years older than my mother. (Apukám 5 évvel idősebb anyukámnál.) Megjegyzés: - HALADÓKNAK: Különleges szerkezetet használunk a MINÉL BB, ANNÁL BB kifejezésére. Ilyenkor a magyar minél és az annál kifejezés megfelelője az angolban a THE, melyet szintén a középfok követ, majd a mondat többi része a már ismert szórendi szabályok szerint épül fel: THE + középfok + a mondat normális szórendben + THE + középfok + a mondat normális szórendben pl. Minél okosabb vagy, annál jobban tisztelnek az emberek. The cleverer you are the more the people respect you. Minél kevesebbet eszel annál csinosabbá válsz. The less you eat the prettier you become.

6 FELSŐFOKÚ ÖSSZEHASONLÍTÁS: egy tulajdonság legnagyobb mértékének kifejezése (a leg bb) THE + felsőfokú melléknév + of sy. (vkik közül) + somewhere (vhol) pl. Mary is the tallest of us. (Barbara a legmagasabb közülünk.) She is the cleverest in our school. (Ő legokosabb az iskolánkban.) Megjegyzés: - HALADÓKNAK: Kifejezhetjük azt is, hogy valamilyen tulajdonság KISEBB MÉRTÉKBEN van meg az egyik dologban (kevésbé, mint). Ehhez a következő formát kell alkalmaznunk: LESS + alapfokú melléknév + THAN pl. Mary is less clever than Joe. (Mary kevésbé okos, mint Joe.) I am less enthusiastic than you. (Kevésbé vagyok lelkes, mint te.)

7 1) Fill in the comparative forms of the adjectives in brackets 1. Carlos Slim is... than Bill Gates. (rich) 3) Transform 2. the A sentences car is... using not as as. than a motorbike. (expensive) 3. A city is...than a small town. (large) e.g. My car is faster 4. A than Cadillac your is car.... (fast-slow) than a Mercedes. (comfortable) a) My car isn't 5. as The slow Alps as are yours.... than the Balkans. (high) b) Your car 6. isn t Maths as fast is as... mine.. than Chemistry. (difficult) 1. I get up earlier 7. Ali than is my... father. (early-late) than Omer. (old) a) My father The Volga is than Danube. (short) b) I August is than September. (hot) 2. Anthony writes 10. Brad better Pitt than is...than Agatha. (good-bad) Keanu Reeves. (handsome) a) Agatha Hungarian food is...than English food. (delicious) b) Anthony My brother is...than me. (hardworking) 3. My bag is heavier 13. My than bag is your... bag. (light-heavy) than my friend s. (heavy) a) My bag This street is than the next one. (wide) b) Your bag A horse is than a person. (strong) 4. Liz has got 16. more Her money English than is Robert....than (little-much) her husband s. (good) a) Liz The weather today is than the weather yesterday. (bad) b) Robert My motorbike goes...than yours. (fast) 5. Vegatables 19. are healthier I need a...room than meat. (unhealthy-healthy) than this. (big) a) Vegetables 20. I... work...than Paul. (hard) b) Meat... 2) Make comparisons e.g. : Jill is 1.67 cm tall. Martha is 1.70 cm tall. Martha is taller than Jill. Or Jill is shorter than Martha. 1. The dictionary is expensive. That book is cheap. The dictionary... that book. That book... dictionary. 2. George is 22 years old. Steve is 19 years old. George...Steve. Steve...George. 3. Mercedes is 2 million $. Cadillac is 4 million $. Mercedes...Cadillac. Cadillac...Mercedes. 4. Mount Agri is 6543 meters high. Mount Erciyes is 4567 meters high. Mount Agri... Mount Erciyes. Mount Erciyes...Mount Agri. 5. This watch costs $ 100. That watch costs $ 50. This watch... that watch. 6. Today the temperature is 12 degrees. Yesterday It was 10 degrees. Today...yesterday. (Hot)

8 7. My car is old. Your car is new. Your car..mine. My car... yours. 3) Fill in the superlative forms of the adjectives in brackets. Sarah is the... person in my family. (young) Istanbul is the... city in Turkey. (important) January is the... month of the year. (cold) China is the... country in the world. (crowded) Winter is the... season of the year for me. (bad) Mount Everest is the... mountain in the world. (high) Lions are the... animals. (dangerous) Maths is our... lesson. (difficult) 4) Look at the sentences and give their comparative form in the second sentence and their superlative in the third sentence. 1. Kerry is my good friend. Sue is a friend. Jack is my friend. 2. I am bad at remembering names. Jason is at remembering names. Claire is the at remembering names. 3. You are funny. I am Geoff is the 4. Erin is very nice. Blake is Cassy is the 5. Your dessert is sweet. His dessert is Their dessert is the 6. Your friend is beautiful. Her friend is Her friend is the 7. Today I am happy. Yesterday I was Last week I was the 8. This game is much fun. That game is These games are the 9. Karen has a few enemies. Bob has enemies. Dave has the enemies. 10. I am sad. You are He is the

9 5) Make sentences (not) as... as, using the following statements 1. This watch is 1000 pounds. That watch is 1000 pounds Henry is 1 meter 68 cm tall. John is 1 meter 68 cm tall Rita is very busy. Jason is very busy, too My apartment has two rooms. Ali s apartment has three rooms.... (big) 5. My weight is 70 kilos. My friend is 70 kilos. I...(heavy) 6. Mount Everest is meters. Mount Erciyes is meters John is 21 years old. Mary is 21 years old John is 21 years old. Maria is 26 years old.... 6) Put the adjectives in brackets into comparative or superlative form. Fill in than, of, in or the where necessary. 1. Today it is...yesterday. (cold) 2. Mrs Green is... person I know. (beautiful) 3. I m...you. (old) 4. Travelling by train is...travelling by bus. (expensive) 5. This is... song I ve ever heard. (bad) 6. Vegetables are... for your health... crisps. (good) 7. This is...tree... the forest. (tall) 8. I have got... money... my sister. (much) 7) Correct the mistakes. 1. Alaska is large than Texas. 2. Alaska is largest state in the United States. 3. This exercise is the easier than the last one. 4. Hamburger is more cheap than steak. 5. My apartment is smaller from yours. 6. Maths is difficulter than Geography. 7. This book is bader than that book. 8) Use the appropriate form of the adjectives given in brackets. 1. This boy is the of them. (strong) 2. Mary is than her sister. (beautiful) 3. That novel is than the other one. (famous) 4. Now you look (good) 5. The he studies, the he knows. (good much) 6. This is the way of practicing. (good) 7. The the clothes are, the they are. (clean nice)

10 8. Paul is not so as Peter. (clever) 9. Jill is a bit than Kate. (tall) 10. I am the of them. (lucky) 11. The you drink, the you are. (much ugly) 12. Give me water. It is too much! (little) 13. Your house is than ours. (old) 14. The assistants here are than there. (polite) 15. She is as as her husband. (busy) 16. Barbara is than Kate. (helpful) 17. The Beatles are than Tom Jones. (famous) 18. Fred is than Joe. (lucky) 19. Kate is not so as Barbara. (slim) 20. Paul is a lot than Kate. (heavy) 21. This box is a bit than that one. (big) 22. I am the of them. (clever) 23. Who are the film stars in Hungary? (popular) 24. Boys are usually than girls. (hungry) 25. Which is the language in the world? (difficult) 26. Jill is 5 centimetres than her sister. (tall) 27. Gwen is not as as she looks. (happy) 28. This chair is than that one.(comfortable) 29. Which is the book here? (interesting) 30. Budapest is than London. (interesting) 9) Complete the sentences so that they mean the same. Use one word only. 1. He prefers reading to watching television. He likes reading. than watching television. 2. Steve is a better footballer than me. I play football. than Steve. 3. There is more rain in Dublin than in Rome. Dublin is. than Rome. 4. Canada is not as warm as Mexico. Canada is. than Mexico. 5. Joe is not as friendly as Martha. Martha is. than Joe. 10) Choose the appropriate answer. 1. It's better I thought. as then than 2. Brazil is England. biger than bigger as bigger than 3. She is in the class the best best better 4. I'm not as successful she is. as than then 5. It was expensive restaurant I've ever been to. more the more the most 6. I'd like some information. farther further

11 7. It's art collection in Europe. finer finest the finest 8. It was than I was expecting. cheaper cheapest 9. This is the kitchen I've ever seen. dirtyest dirtiest 10. Which is of the two? more difficult most difficult 11. The underground is buses. more expensive the most expensive as more expensive than 12. It was test I have ever done. the most hard the hardest 13. There were people at the game than expected. most more 14. The difficult thing was communication. more most 11) Read the following sentences that describe two people, places or things. Retell each sentence changing the adjective given to a comparative. 1. Carla is an intermediate diver. Gina is an advanced diver and has three medals from diving competitions. (good) 2. Charlie was a great football player, and scored at least two goals every match. Jamie was a good football player and scored a lot of goals, but not every match. (talented) 3. Robert really wants to go to university to study medicine to be a hospital doctor. Rosie wants to travel round Europe and then see what happens. (ambitious) 4. It rained heavily today, but only for a few hours. The rain yesterday was so bad that it caused floods. (bad) 5. Juan is always smiling and having fun. Bobbie often looks sad and lonely. (happy) 6. The lecture this week was fantastic - so full of information. Last week s lecture was quite dull. (interesting) 7. It s so quiet living in the country. The city is a very noisy place to live. (noisy) 8. I couldn t carry on up the mountain - it was too scary looking down. Jemma carried on and felt absolutely fine. (brave) 12) Choose the appropriate answer. 1. My son can t lift that box. It is than he expected. a) stronger b) cheaper c) weaker d) heavier 2. A lion is the animal in the forest. a) dangerous b) most dangerous c) more dangerous d) dangerous 3. Milk is. drink. a) better b) gooder c) the goodest d) the best

12 4. An elephant is. than a cow. a) bigger b) the bigger c) the big d) more bigger 5. A turtle is. a rabbit. a) the slowest b) the fastest c) slower than d) faster than 6. The dolphin is one of animals. a) the most intelligent b) the most dangerous c) the most expensive d) the most crowded 7. Mississippi is river in the USA. a) longer than b) the longest c) the shortest d) shorter than 8. A computer is a laptop. a) more cheap than b) cheaper than c) expensive d) cheap 9. China is country in the world. a) the most crowded b) more crowded c) crowded d) crowder 10. A basketball player is.... a jockey. a) the taller b) the tallest c) taller than d) more taller 11. Is Tea.. milk? a) worse than b) worst than c) badder than d) the worst 12. Egypt is Norway. a) the hottest b) hotter than c) more hotter d) the most hot 13. My grandmother is. my mother. a) more old than b) old c) older than d) more older than

13 14. Jupiter is planet in the solar system. a) the smallest b) the smaller c) the bigger d) the biggest 15. Is Madonna singer in the world? a) the best b) good c) gooder d) better 16. Maths is the. lesson for me. a) more difficult b) most difficult c) difficult d) difficultest 17. A plane is.. a car. a) the fastest b) the most fast c) faster than d) more fast than 18. Betty is Jane. a) fat than b) more fat than c) fatter than d) more fatter than 19. Tom is. Arthur. a) richer than b) the richest c) poorer as d) the poorest 20. The South Pole is place in the world. a) the coldest b) the colder c) the most cold d) the more cold 13) Translate the following sentences into English. 1. Dorina olyan erős, mint egy fiú. 2. Ez a kép szebb, mint a másik. 3. A farkas a leggonoszabb az állatok közül. 4. Adj egy érdekesebb könyvet! 5. A tanár okosabb a diákoknál. 6. Az egér kisebb a patkánynál. 7. Ez a lány olyan szép, mint egy álom. 8. Az asztal keményebb, mint a fotel. 9. Ő a legjobb barátom. 10. Steve gyengébb, mint én. 11. Ez a legkényelmesebb szoba a szállodában.

14 12. Nem vagyok olyan szerencsés, mint George Bush. 13. Kamilla haja hosszabb, mint a tied, de rövidebb, mint a lovam farka. 14. A sör finom, a bor finomabb, de az ásványvíz a legfinomabb. 15. Louise sokkal idősebb Ann-nél 16. Apukám 5 évvel idősebb, mint az anyukám. 17. Csipkerózsika egy kicsit szebb Hamupipőkénél. 18. Bill Gatesnek több pénze van, mint nekem. 19. Az orrod nagyobb, mint az enyém, de a füled kisebb. 20. Éhes vagyok, mint a farkas. 21. Erika kevesebbet alszik, mint én, de többet beszél. 22. Több lány van a teremben, mint fiú. 23. Minél többet eszel, annál kövérebb vagy. 24. Ki a leghíresebb színész Franciországban? 25. Melyik a legnehezebb nyelv a világon? 26. Mi a jobb: az olvasás vagy a TV-nézés? 27. Melyik a legszebb évszak? 28. Az orosz nehezebb, mint angol? 29. Shakespeare szonettjei ugyanolyan híresek, mint a drámái? 30. Ki a legnépszerűbb énekes Magyarországon?

15 1) 1. richer 2. more expensive 3. larger 4. more comfortable 5. higher 6. more difficult 7. older 8. shorter 9. hotter 10. handsomer KEY: 11. more delicious 12. more hardworking 13. heavier 14. wider 15. stronger 16. better 17. worse 18. faster 19. bigger 20. harder 2) 1. The dictionary is more expensive than that book. That book is cheaper than the dictionary. 2. George is older than.steve. Steve younger than George. 3. Mercedes is cheaper than Cadillac. Cadillac is more expensive than Mercedes. 4. Mount Agri is higher than Mount Erciyes. Mount Erciyes is lower than Mount Agri. 5. This watch is more expensive than that watch. 6. Today the temperature is hotter than yesterday. 7. Your car is older than mine. My car is newer than yours. 3) 1. youngest 2. most important 3. coldest 4. most crowded 5. worst 6. highest 7. most dangerous 8. most difficult 4) 1. Sue is a better friend. Jack is my best friend. 2. Jason is worse at remembering names. Claire is the worst at remembering names. 3. I am funnier Geoff is the funniest 4. Blake is nicer Cassy is the nicest 5. His dessert is sweeter Their dessert is the sweetest 5) 1. This watch is as expensive as that watch. 2. Henry is as tall as John. 3. Rita is as busy as Jason. 4. My appartment is not as big as Ali s. 6. Her friend is more beautiful Her friend is the most beautiful 7. Yesterday I was happier Last week I was the happiest 8. That game is more fun These games are the most fun 9. Bob has fewer enemies. Dave has the fewest enemies. 10. You are sadder He is the saddest 5. I am as heavy as my friends. 6. Mount Erciyes is not as high as Mount Everest. 7. John is as old as Mary. 8. John is not as old as Maria. 6) 1. colder than 2. the most beautiful 3. older than 4. more expensive than 5. the worst 6. better.. than 7. the tallest in 8. more than 7) 1. Alaska is larger than Texas. 2. Alaska is the largest state in the United States. 3. This exercise is the easier than the last one. 4. Hamburger is cheaper than steak. 5. My apartment is smaller than yours. 6. Maths is more difficult than Geography. 7. This book is worse than that book. 8) 1. strongest 2. more beautiful 3. more famous 4. better 5. better - more 6. best 7. cleaner - nicer 8. clever 9. taller 10. luckiest 11. more - uglier 12. less 13. older 14. politer 15. busy 16. more helpful 17. more famous 18. luckier 19. slim 20. heavier 21. bigger 22. cleverest 23. most popular 24. hungrier 25. most difficult 26. taller 27. happy 28. more comfortable 29. most interesting 30. more interesting

16 9) 1. He likes reading more than watching television. 2. I play football worse than Steve. 3. Dublin is rainier than Rome. 4. Canada is colder than Mexico. 5. Martha is friendlier than Joe. 10) 1. than 2. bigger than 3. the best 4. as 5. the most 6. further 7. the finest 8. cheaper 9. dirtiest 10. more difficult 11. more expensive than 12. the hardest 13. more 14. most 11) 1. Carla is an intermediate diver. Gina is a better diver than Carla. 2. Charlie was a more talented footballer than Jamie. 3. Robert is more ambitious than Rosie. 4. The rain was worse than today. 5. Juan is happier than Bobbie. 6. The lecture this week was more interesting than last week. 7. Living in the city is noisier than in the country. 8. Jemma was braver than me. 12) 1. d 2. b 3. d 4. a 5. c 6. a 7. b 8. b 9. a 10. c 11. a 12. b 13. c 14. d 15. a 16. b 17. c 18. c 19. a 20. a 13) 1. Dorina is as strong as a boy. 2. This picture is nicer than the other. 3. The wolf is the most evil of the animals. 4. Give me a more interesting book. 5. The teacher is cleverer than the students. 6. The mouse is smaller than a rat. 7. This girl is as beautiful as a dream. 8. The table is harder than the armchair. 9. He is my best friend. 10. Steve is weaker than me. 11. This is the most comfortable room in hotel. 12. I am not as lucky as George Bush. 13. Kamilla s hair is longer than yours but shorter than the tail of my horse. 14. Beer is fine, wine is finer but mineral water is the finest. 15. Louise ia a lot older than Ann. 16. My father is five years older than my mother. 17. Sleeping Beauty is a bit more beautiful than Cinderella. 18. Bill Gatesn has more money than I have. 19. Your nose is bigger than mine but your ears are smaller. 20. I am as hungry as a wolf. 21. Erika sleeps less than I do but she speaks more. 22. There are more girls in the classroom than boys. 23. The more you eat the fatter you are. 24. Who is the most famous actor in France? 25. Which is the most difficult language in the world? 26. Which is better reading or watching TV? 27. Which is the most beautiful season? 28. Is Russian more difficult than English? 29. Are Shakespeare s sonnets as famous as his dramas? 30. Who is the most popular singer in Hungary?

How questions, comparative and superlative forms of adjectives How kérdések, a melléknév fokozása. Project 2 - Unit 5 1-6. To the top 1-5.c, 8.

How questions, comparative and superlative forms of adjectives How kérdések, a melléknév fokozása. Project 2 - Unit 5 1-6. To the top 1-5.c, 8. How questions, comparative and superlative forms of adjectives How kérdések, a melléknév fokozása Project 2 - Unit 5 1-6. To the top 1-5.c, 8.cd A how kérdőszóval és egy melléknévvel valaminek a méretére

Részletesebben

Forming Comparative and Superlative Adjectives Középfokú és felsőfokú melléknévképzés

Forming Comparative and Superlative Adjectives Középfokú és felsőfokú melléknévképzés Forming Comparative and Superlative Adjectives ú és felsőfokú melléknévképzés One-syllable adjectives Egy szótagos melléknevek Form the comparative and superlative forms of a one-syllable adjective by

Részletesebben

FONTOS WARNINGS Az alábbi dokumentum szerzői jogi vedelem alatt áll. Azt sokszorosítani,másolni, sajátkent kiadni akar írott akar elektronikus

FONTOS WARNINGS Az alábbi dokumentum szerzői jogi vedelem alatt áll. Azt sokszorosítani,másolni, sajátkent kiadni akar írott akar elektronikus FONTOS WARNINGS Az alábbi dokumentum szerzői jogi vedelem alatt áll. Azt sokszorosítani,másolni, sajátkent kiadni akar írott akar elektronikus formában tilos. Minden visszaélés polgári keresetet von maga

Részletesebben

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17 2011. december Tartalom Előszó.2 Starter exercises. 3 Exercises for kids.. 9 Our comic....17 1 Előszó Kedves angolul tanulók! A 2010/2011- es tanévben elkezdett újságunkat szeretnénk továbbra is szerkeszteni

Részletesebben

Nebuló Alapítvány a Gyerekekért Megyei idegen nyelvi verseny (2015. november 27.)

Nebuló Alapítvány a Gyerekekért Megyei idegen nyelvi verseny (2015. november 27.) Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Nebuló Alapítvány a Gyerekekért Megyei idegen nyelvi verseny (2015. november 27.) 2015 Winning is not the most important thing. ENGLISH CLASS 5 Name: School:....

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

BIRTOKLÁST KIFEJEZŐ VAN (HAVE GOT) (valakinek VAN valamije)

BIRTOKLÁST KIFEJEZŐ VAN (HAVE GOT) (valakinek VAN valamije) FELÉPÍTÉSE BIRTOKLÁST KIFEJEZŐ VAN (HAVE GOT) (valakinek VAN valamije) akinek van vmije + HAVE (="van ) GOT + amije van (a birtokos) (E/3. sz: HAS GOT) (a birtok) pl. Marknak van egy számítógépe. Mark

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes

Részletesebben

BIRTOKOS JELŐI (NEM ÖNÁLLÓ) BIRTOKOS NÉVMÁS vagy: a személyes névmás birtokos jelzői alakja (Possessive Case of Personal Pronouns)

BIRTOKOS JELŐI (NEM ÖNÁLLÓ) BIRTOKOS NÉVMÁS vagy: a személyes névmás birtokos jelzői alakja (Possessive Case of Personal Pronouns) BIRTOKOS JELŐI (NEM ÖNÁLLÓ) BIRTOKOS NÉVMÁS vagy: a személyes névmás birtokos jelzői alakja (Possessive Case of Personal Pronouns) A személyes névmás a legtöbbször a mondat alanya. pl. Én okos vagyok.

Részletesebben

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor Minta felaatsor venég Téma: Általános szintfelmérő Aláírás:... Dátum: 2016.05.29 08:18:49 Kérések száma: 25 kérés Kitöltési iő: 1:17:27 Nehézség: Összetett Pont egység: +6-2 Értékelés: Alaértelmezett értékelés

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT A feladatok megoldására 60 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes megoldást.

Részletesebben

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now? Eredeti mondat Please stay here. Kérlek, maradj itt. Can you do it now? Meg tudod csinálni most? Will you help me tomorrow? Segítesz nekem holnap? I ll stay at home today. Ma itthon maradok. I woke up

Részletesebben

Megyei Angol csapatverseny 2015/16. MOVERS - 3. forduló

Megyei Angol csapatverseny 2015/16. MOVERS - 3. forduló MOVERS - 3. forduló Beküldő csapat tagjai:.. Beküldési határidő: 2016. január 29. Beküldési cím: Erzsébethelyi Általános Iskola, Baloghné Aradszki Gyöngyi 5600 Békéscsaba, Rózsa u. 21-23. 1. Look at the

Részletesebben

Nyelvi felvételi vizsga Angol nyelvből

Nyelvi felvételi vizsga Angol nyelvből Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Károlyi Mihály Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Nyelvi felvételi vizsga Angol nyelvből 2006. február 24. 14 óra Kérjük, minden oldalra

Részletesebben

A MUTATÓNÉVMÁSOK. A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban

A MUTATÓNÉVMÁSOK. A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban A MUTATÓNÉVMÁSOK ez this /ðɪs/ az that /ðæt/ ezek these /ði:z/ azok those /ðəʊz / A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban a) az ALANY szerepét - Ilyenkor (a már említett

Részletesebben

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F TÉMÁK VIZSGASZINTEK Középszint 1. Személyes vonatkozások, család - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet,

Részletesebben

6. évfolyam Angol nyelv

6. évfolyam Angol nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2016. május 18. 6. évfolyam ngol nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben csak a füzetben kell dolgoznod.

Részletesebben

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten 82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten BEGINNER Egy kis nyelvtan mindenkinek kell! Sok tanuló azért akad el, akár már az elején, mert az angol nyelvtan összeakad a magyar nyelvtannal. Na nem feltétlen a különbségeket

Részletesebben

TANMENETJAVASLATOK. Javasolt időelosztás

TANMENETJAVASLATOK. Javasolt időelosztás 20 TANMENETJAVASLATOK Javasolt időelosztás Órakeret: Heti 1 óra, évi 37 óra Heti 2 óra, évi 74 óra Heti 3 óra, évi 111 óra Szempontok és tanácsok a tanmenet felépítéséhez Egy oldal általában egy óra anyagát

Részletesebben

BEMELEGÍTÉS. Lecke (Kezdő 2. / 1.) MELLÉKNEVEK. Olyan mellékneveket választottunk, amelyeket a hétköznapokban remekül lehet alkalmazni.

BEMELEGÍTÉS. Lecke (Kezdő 2. / 1.) MELLÉKNEVEK. Olyan mellékneveket választottunk, amelyeket a hétköznapokban remekül lehet alkalmazni. BEMELEGÍTÉS Lecke (Kezdő 2. / 1.) MELLÉKNEVEK Olyan mellékneveket választottunk, amelyeket a hétköznapokban remekül lehet alkalmazni. Nézd át alaposan a listát! friendly fine kind great new old dry wet

Részletesebben

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25. Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25. Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25 Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose A year later Beauty s father gets an important letter. He calls his six children and says, Listen to this letter: Your ship is

Részletesebben

NÉZZÜK, HOGY KI MILYEN?

NÉZZÜK, HOGY KI MILYEN? NÉZZÜK, HOGY KI MILYEN? Lecke (Kezdő 1. / 5.) MELLÉKNEVEK Eddig egyszerű főnevekkel foglalkoztunk. Eljött az ideje, hogy a figyelmünket egy kicsit másra helyezzük; egyszerű melléknevekre. Ezeket a szavakat

Részletesebben

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24. Beauty and the Beast. A szépség és a szörnyeteg 1. rész

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24. Beauty and the Beast. A szépség és a szörnyeteg 1. rész HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24 Beauty and the Beast A szépség és a szörnyeteg 1. rész A rich man lives in a big city near the sea. He has got three daughters and three sons. One daughter is called Beauty

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

New English File Elementary Grammar Bank

New English File Elementary Grammar Bank New English File Elementary Grammar Bank File 1 1A a be ige jelen ideje Teljes alak Rövid alak I am your teacher. I m your teacher. Én vagyok a tanárod./én vagyok az Önök tanára. You are in room 13. You

Részletesebben

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ Lecke (Középhaladó 1. / 5.) MÉG TÖBBET A HAVE IGÉRŐL Igaz volt az előző leckére, igaz erre is. Részletes és átfogó. Kemény meló lesz ez is, de a kemény meló jellemző a profikra.

Részletesebben

ANGOL NYELV Helyi tanterv

ANGOL NYELV Helyi tanterv ANGOL NYELV Helyi tanterv (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Célok és feladatok Általános iskola 4. évfolyam Angol nyelv A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

FÜGGŐ BESZÉD SZENVEDŐ SZERKEZETTEL ( AZT MONDJÁK/GONDOLJÁK RÓL, HOGY kezdetű mondatok)

FÜGGŐ BESZÉD SZENVEDŐ SZERKEZETTEL ( AZT MONDJÁK/GONDOLJÁK RÓL, HOGY kezdetű mondatok) FÜGGŐ BESZÉD SZENVEDŐ SZERKEZETTEL ( AZT MONDJÁK/GONDOLJÁK RÓL, HOGY kezdetű mondatok) A szerkezet felépítése Sokszor azt akarjuk kifejezni, hogy VALAKIRŐL valahogyan vélekednek az emberek. Ilyenkor előfordul,

Részletesebben

A mellékmondat az előtte említett főnévre úgy utal vissza, hogy azt a sok hasonló közül kijelöli. amely a polcon van.

A mellékmondat az előtte említett főnévre úgy utal vissza, hogy azt a sok hasonló közül kijelöli. amely a polcon van. JELZŐI MELLÉKMONDATOK (Relative Clauses) MEGKÜLÖNBÖZTETŐ ÉRTELMŰ, KIJELÖLŐ JELZŐI MELLÉKMONDAT (Defining Relative Clause) MIKOR HASZNÁLJUK? A mellékmondat az előtte említett főnévre úgy utal vissza, hogy

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT. for on off by to at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT. for on off by to at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! Sok

Részletesebben

NYOMATÉKOSÍTÓK: VERY, TOO, ENOUGH

NYOMATÉKOSÍTÓK: VERY, TOO, ENOUGH NYOMATÉKOSÍTÓK: VERY, TOO, ENOUGH VERY Alapfokú melléknevek előtt = nagyon pl. Yesterday it was very hot. (Tegnap nagyon meleg volt.) She was walking very slowly and arrived late at school. (Nagyon lassan

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

www.onlineangol.com Na de ennyire részletesen nem fogok belemenni, lássuk a lényeget, és ha kérdésed van, akkor majd tedd fel külön, négyszemközt.

www.onlineangol.com Na de ennyire részletesen nem fogok belemenni, lássuk a lényeget, és ha kérdésed van, akkor majd tedd fel külön, négyszemközt. 24. FELADATLAP COUNTABLE, UNCOUNTABLE 1. FELADAT Sok gondot szokott okozni tanulóimnak a megszámlálhatatlan illetve megszámlálható főnevek nyelvtana. Van, aki teljesen elfogadja, megérti, aztán ott a másik

Részletesebben

MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries)

MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries) MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries) A modális segédigék olyan segítő eszközök, amelyek az ige elé téve segítenek különböző jelentésárnyalatok kifejezésében (pl. valószínűség, engedélyadás, engedélykérés,

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

UTÓKÉRDÉSEK (Tag-questions)

UTÓKÉRDÉSEK (Tag-questions) UTÓKÉRDÉSEK (Tag-questions) Beszélgetés során gyakran teszünk úgy kijelentéseket, hogy egyúttal rögtön megkérjük a hallgatót, hogy igazolja kijelentésünk igazságát (utókérdést teszünk fel). A magyarban

Részletesebben

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód)

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) Past és Past Perfect Subjunctive formáját csak néhány esetben kell használnunk. A célhatározói mellékmondatoknál és a feltételes mondatok II. és III.

Részletesebben

Az tanácsadás kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy

Az tanácsadás kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy (Giving Advice) (kéne, kellene) Néha a felszólítás túl erős ahhoz, hogy valakit valamilyen cselekvés elvégzésére buzdítsunk. Ezért inkább tanácsot adunk. SEGÉDIGÉKKEL Az tanácsadás kifejezésére a következő

Részletesebben

Tanmenetjavaslat heti 1 óra. Köszönés Bemutatkozás. Ismerkedés. Utasítások. Érdeklődés. Számok Számlálás. Születésnap. Óra, 11, 12.

Tanmenetjavaslat heti 1 óra. Köszönés Bemutatkozás. Ismerkedés. Utasítások. Érdeklődés. Számok Számlálás. Születésnap. Óra, 11, 12. Tanmenetjavaslat heti 1 óra ÓRA TÉMÁK LECKÉK TARTALMAK SZAVAK, NYELVTANI ELEMEK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 1 HELLO 1.1 Good morning 1.2 What

Részletesebben

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg:

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg: PONTOS IDŐ MEGADÁSA EGÉSZ ÓRÁK MEGADÁSA ( óra van. ) Az óra száma után tesszük az o clock kifejezést. pl. It s 7 o clock. (7 óra van.) A britek az órák számát csak 12-ig mérik. Náluk nincs pl. 22 óra!

Részletesebben

A 9. évfolyam követelményei ANGOL nyelvből

A 9. évfolyam követelményei ANGOL nyelvből szóbeli- és írásbeli vizsga segédletek, és kiegészítő anyagok: http://szinyeigimibp.hu/moodle TÉMAKÖRÖK 1. Személyes vonatkozások, család Életrajz: Starter unit: Lesson A,B,C,D,E, Unit 8 Családi kapcsolatok:

Részletesebben

JELZŐI MELLÉKMONDATOK általános tudnivalók (Relative Clauses)

JELZŐI MELLÉKMONDATOK általános tudnivalók (Relative Clauses) JELZŐI MELLÉKMONDATOK általános tudnivalók (Relative Clauses) A jelzői mellékmondat szerepe A jelzői mellékmondat az alárendelő mellékmondatok egyik típusa. Szerepe, hogy a főmondatban említett egyik főnév

Részletesebben

6. évfolyam Angol nyelv

6. évfolyam Angol nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2015. június 11. 6. évfolyam Angol nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet angol nyelvi feladatokat tartalmaz. A feladatsor két részből áll. Az I. részben hangfelvételeket

Részletesebben

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif. ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2011/2012-ES TANÉV Tantárgy: Angol nyelv Osztály: 13.A Szint: közép Budapest, 2011. december 1 1. Personal data When and where were you born? What are your interests or hobbies? Have

Részletesebben

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia!

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! ANGOL SZINTFELMÉRŐ Ahol az ismeretből tudás születik Név:. Cégnév:. Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! like, I'm, very, world, do,

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Készítette : Berecz Mária Jóváhagyta : Zemlényi Attila 9. évfolyam: Fehér Judit: Bloggers 1 Unit 1-Unit 8 Személyes

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. A feladatsor három részből áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

(Ability) (Megj.: ez nem modális segédige, de hasonló jelentést hordozó modális kifejezés)

(Ability) (Megj.: ez nem modális segédige, de hasonló jelentést hordozó modális kifejezés) (Ability) A magyar TUD ige három dolgot jelenthet: 1. tud, ismer valamit - ehhez a megfelelő angol ige: KNOW Ez nem modális segédige, hanem valódi ige! pl. I know your name. (Tudom a nevedet.) He knows

Részletesebben

ALAPFOK KÉTNYELVŰ HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS ANGOL NYELV

ALAPFOK KÉTNYELVŰ HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS ANGOL NYELV KJF Nyelvvizsgaközpont ALAPFOK KÉTNYELVŰ HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS ANGOL NYELV A vizsga részei: Feladattípusok: Maximális pontszám: 1. feladat Igazhamis állítások (5 item) 2. feladat Mondatkiegészítés (5 item)

Részletesebben

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően.

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. TANMENETJAVASLATOK Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. a) változat (heti 3 óra) Egy leckére átlagosan 3 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni.

Részletesebben

There is/are/were/was/will be

There is/are/were/was/will be There is/are/were/was/will be Forms - Képzése: [There + to be] [There + létige ragozott alakja] USE - HASZNÁLAT If you simply want to say that something exists or somebody is doing something then you start

Részletesebben

GYAKORISÁGOT KIFEJEZŐ IDŐHATÁROZÓK (Milyen gyakran?)

GYAKORISÁGOT KIFEJEZŐ IDŐHATÁROZÓK (Milyen gyakran?) GYAKORISÁGOT KIFEJEZŐ IDŐHATÁROZÓK (Milyen gyakran?) Ezek nem határozzák meg, hogy a cselekvés a múltban, jelenben vagy a jövőben történik-e, csak azt, hogy milyen gyakorisággal. Mellettük mindig egyszerű

Részletesebben

LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK

LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK Lecke (Kezdő 2. / 2.) ADVERBS OF TIME IDŐHATÁROZÓK Ezek olyan fajta időhatározók, amelyekkel azt tudod kommunikálni, hogy milyen sűrűn vagy milyen rendszerességgel csinálsz, vagy

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Tisztelt Olvasó! Az önálló témakifejtés vagy más néven képleírás a

Részletesebben

Lesson 1 On the train

Lesson 1 On the train Let's Learn Hungarian! Lesson notes Lesson 1 On the train Dialogue for Lesson 1 (formal speech): Guard: Jó napot kívánok. Jó napot. Guard: Az útlevelét, kérem. Tessék. Guard: Köszönöm. Hmmmm, amerikai?

Részletesebben

MY ENGLISH BOOK Class 4

MY ENGLISH BOOK Class 4 MY ENGLISH BOOK Class 4 heti 3 óra Egy leckére átlagosan 2 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni. A leckék 2 óra alatt kényelmesen elvégezhetők, de vannak, amelyek több gyakorlást igényelhetnek

Részletesebben

New English File Elementary

New English File Elementary New English File Elementary Nyelvtani segédlet 06-20-550-20-50 06-96-550-550 www.royalnyelviskola.hu info@royalnyelviskola.hu R o y a l N y e l v i s k o l a Oldal: 1 New English File Elementary Grammar

Részletesebben

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben

HELYHATÁROZÓ ELÖLJÁRÓSZÓK

HELYHATÁROZÓ ELÖLJÁRÓSZÓK HELYHATÁROZÓ ELÖLJÁRÓSZÓK Amikor valaminek meghatározzuk a helyét, a magyarban a legtöbbször ragokat vagy névutókat illesztünk a főnév után. Az angolban NINCSENEK RAGOK. Helyettük a főnév ELÉ tett ELÖLJÁRÓSZÓVAL

Részletesebben

HATÁROZATLAN SZÁMNEVEK

HATÁROZATLAN SZÁMNEVEK HATÁROZATLAN SZÁMNEVEK SOME A SOME-ot legtöbbször kijelentő, állító (azaz nem kérdő és nem tagadó) mondatban használjuk. Megszámlálható főnév mellett: az utána álló főnév többes számú jelentése: néhány

Részletesebben

Olvasd el a példákat figyelmesen!

Olvasd el a példákat figyelmesen! SZÓFAJOK KOMBINÁCIÓJA Lecke (Kezdő 3. / 4.) MELLÉKNÉV + FŐNÉVI IGENÉV Egy nagyon fontos és praktikus szerkezetet fogunk megtanulni. Mégpedig azt, hogy hogyan tudunk összekötni mellékneveket igékkel. Ezt

Részletesebben

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them.

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them. Mérleg Your checklist Az alábbiakban a MagyarOK 1. tankönyv témáinak listáját találja. A mondatok mellett a kapcsolódó oldalak és gyakorlatok számát is megadtuk, hogy megkönnyítsük az ismétlést. This document

Részletesebben

SORSZÁMNEVEK. Mivel a dátumban szereplő nap kimondásakor sorszámnevet használunk, meg kell ismerkednünk a sorszámnevekkel.

SORSZÁMNEVEK. Mivel a dátumban szereplő nap kimondásakor sorszámnevet használunk, meg kell ismerkednünk a sorszámnevekkel. SORSZÁMNEVEK Mivel a dátumban szereplő nap kimondásakor sorszámnevet használunk, meg kell ismerkednünk a sorszámnevekkel. ELSŐ = FIRST /fɜ:st/ MÁSODIK = SECOND /'sekənd/ HARMADIK = THIRD /θɜ:d/ Bármikor,

Részletesebben

Öt évfolyamos képzés nyelvi előkészítő angol német - reál Kód: 04

Öt évfolyamos képzés nyelvi előkészítő angol német - reál Kód: 04 Öt évfolyamos képzés nyelvi előkészítő angol német - reál Kód: 04 A XXI. században senkinek sem kell magyarázni az idegen nyelvek és az informatika fontosságát. Ebben a nyelvi előkészítő osztályban elsőbbséget

Részletesebben

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 AZ IT SZEMÉLYES NÉVMÁS NYELVPICIK 9 1. Alapvető különbség az it semleges nemű személyes névmás és a this mutató névmás között: What is this / that? This

Részletesebben

NYOMATÉKOSÍTÓK (Intensifiers)

NYOMATÉKOSÍTÓK (Intensifiers) NYOMATÉKOSÍTÓK (Intensifiers) SO SO + MELLÉKNÉV = olyan, annyira A melléknév önmagában áll, nem követi! pl. She is so clever. (Annyira okos!) The tea is so sweet! (A tea olyan édes!) SO + HATÁROZÓSZÓ =

Részletesebben

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves munka és a vizsgaeredmény 75-25 %-ban

Részletesebben

Oktatási segédanyag (Szakiskola 9. évfolyam)

Oktatási segédanyag (Szakiskola 9. évfolyam) Oktatási segédanyag (Szakiskola 9. évfolyam) 2. témakör: Hogyan tanuljam az idegen nyelveket? Ebben a témakörben vannak olyan témák, amelyeket szintén csak az anyanyelven tudunk feldolgozni, pl. Ismerkedés

Részletesebben

B. Olvasd el Zsuzsa képeslapját! / Read Zsuzsa's postcard.

B. Olvasd el Zsuzsa képeslapját! / Read Zsuzsa's postcard. II. Az iskola A. Ki ez? A tanár. Mi ez? Egy magyarkönyv. Kik ezek a gyermekek? A gimnazisták. Milyen a füzet? Zöld. Milyenek a tantermek? Szépek. B. Olvasd el Zsuzsa képeslapját! / Read Zsuzsa's postcard.

Részletesebben

A ~ You're adorable. W, X, Y, Z... It's fun to wander through, The alphabet with you, 1. To tell you what you mean to me

A ~ You're adorable. W, X, Y, Z... It's fun to wander through, The alphabet with you, 1. To tell you what you mean to me A ~ You're adorable 1949 by Jo Stafford and Gordon MacRae YouTube link: http://www.youtube.com/watch?v=aam8t2yococ 1. Hallgasd meg a dalt néhányszor! Tanuld meg a mellékneveket! A ~ You're adorable...

Részletesebben

OF BIRTOKOS ESET (of-genitive)

OF BIRTOKOS ESET (of-genitive) OF BIRTOKOS ESET (of-genitive) - Nem csak személy állhat birtokos jelzői szerepben. Sokszor a birtokos egy tárgy, fogalom. Az angolban ilyenkor az of elöljárószóval jelöljük a birtokost. Felépítése pl.

Részletesebben

A CÉLHATÁROZÓI MELLÉKMONDAT

A CÉLHATÁROZÓI MELLÉKMONDAT Mi a célhatározói mellékmondat? A CÉLHATÁROZÓI MELLÉKMONDAT A célhatározói mellékmondat a mi célból? / miért? (WHY?) kérdésre válaszol (azaz meghatározza az adott cselekvés célját). pl. Táncoltam, hogy

Részletesebben

IDEGEN NYELV 114 ANGOL 4 8. ÉVFOLYAM

IDEGEN NYELV 114 ANGOL 4 8. ÉVFOLYAM IDEGEN NYELV 114 ANGOL 4 8. ÉVFOLYAM IDEGEN NYELV 115 CÉLOK ÉS FELADATOK Az idegen nyelv tanításának és tanulásának céljait a tanulók szükségletei határozzák meg. Ahhoz, hogy a diákok hazánk, Európa és

Részletesebben

Unit 10: In Context 55. In Context. What's the Exam Task? Mediation Task B 2: Translation of an informal letter from Hungarian to English.

Unit 10: In Context 55. In Context. What's the Exam Task? Mediation Task B 2: Translation of an informal letter from Hungarian to English. Unit 10: In Context 55 UNIT 10 Mediation Task B 2 Hungarian into English In Context OVERVIEW 1. Hungarian and English in Context 2. Step By Step Exam Techniques Real World Link Students who have studied

Részletesebben

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Játssz, szórakozz, tanulj! Hogyan tanulj játszva az Instant Tanulókártyákkal? Használati utasítás Az Instant Tanulókártya családhoz tartozó társasjátékkal

Részletesebben

11 How do you meet your friends? Do you meet them every day?

11 How do you meet your friends? Do you meet them every day? Írj egy-egy megfelelő szót az üres helyekre. 1 I have books than you do. 2 My friend in this office. 3 Is your house in the same street his? 4 These books printed in London last year. 5 If I a lot of money,

Részletesebben

HATÁROZATLAN ÉS ÁLTALÁNOS NÉVMÁSOK

HATÁROZATLAN ÉS ÁLTALÁNOS NÉVMÁSOK HATÁROZATLAN ÉS ÁLTALÁNOS NÉVMÁSOK SOME Az előzőekben megtanultuk, hogy a SOME határozatlan számnevet (= néhány, egy kis) hogyan kell használnunk. De másképpen, más jelentésben is használhatjuk: = valamiféle

Részletesebben

Regional Expert Meeting Livestock based Geographical Indication chains as an entry point to maintain agro-biodiversity

Regional Expert Meeting Livestock based Geographical Indication chains as an entry point to maintain agro-biodiversity How Code of Practice can address the question of biodiversity (indigenous breeds, peculiarities of feeding, rearing traditional or marginalized systems)? Rendek Olga, Kerekegyháza 2009 október 20. 1 2

Részletesebben

Csoportosítsd a szövegben található szavakat! / Group the words according to the text.

Csoportosítsd a szövegben található szavakat! / Group the words according to the text. A. V. A házunk Hol van a ház? A Petőfi utcában. Hány óra (van)? Öt óra (van). Hol vannak a gyerekek? A szobában. B. Zsuzsa: A Petőfi utcában van a házunk. A házban négy szoba van. Egy nappali, egy hálószoba

Részletesebben

Könnyen, Gyorsan Angolul!

Könnyen, Gyorsan Angolul! Könnyen, Gyorsan Angolul! 99. Nap/Day ninety-nine FÜGGŐ BESZÉD II. - egyeztetés (idő, hely..) - módbeli segédigék -going to éshave to - felszólítás/tiltás - kérdezősködés - pár apróság FÜGGŐ BESZÉD reported

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola BEVEZETŐ

Zipernowsky Károly Általános Iskola BEVEZETŐ BEVEZETŐ Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, valamint az Európa Tanács ajánlásaival: Az Európai

Részletesebben

Túlélő angol kezdőknek 11. lecke Időjárás (Fordítás- megoldás)

Túlélő angol kezdőknek 11. lecke Időjárás (Fordítás- megoldás) Túlélő angol kezdőknek 11. lecke Időjárás (Fordítás- megoldás) 1. There will be fog. Köd lesz. 2. There will be some rain. Lesz egy kis eső. 3. Will there be any snow? Lesz hó? 4. It won t be sunny. Nem

Részletesebben

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK Írásbeli vizsga: 60 perces 60 pontos feladatlap, ebből: Olvasott és hallott szövegértés: 20 pont Nyelvhelyesség: 20 pont (fél

Részletesebben

IDŐPONTOT KIFEJEZŐ IDŐHATÁROZÓK (Mikor?)

IDŐPONTOT KIFEJEZŐ IDŐHATÁROZÓK (Mikor?) IDŐPONTOT KIFEJEZŐ IDŐHATÁROZÓK (Mikor?) Kérdezés az időpontra: WHEN? = Mikor? Ezek rendes helye a mondat végén van, de ha akarjuk, kiemelhetjük mondat elejére. jelenre utalók NOW (most) TODAY (ma) THIS

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék

Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék Sentences can be active or passive. Therefore, tenses also have "active forms" and "passive forms." You must learn to recognize the difference to successfully

Részletesebben

Countable and uncountable nouns Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek. Project 2 Unit 4 1-6. Get to top 1 5/a-b-c

Countable and uncountable nouns Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek. Project 2 Unit 4 1-6. Get to top 1 5/a-b-c Countable and uncountable nouns Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek Project 2 Unit 4 1-6. Get to top 1 5/a-b-c 1. A megszámlálható főnevek állhatnak egyes és többes számban. an apple egy alma

Részletesebben

Daloló Fülelő Halász Judit Szabó T. Anna: Tatoktatok Javasolt nyelvi szint: A2 B1 / Resommended European Language Level: A2 B1

Daloló Fülelő Halász Judit Szabó T. Anna: Tatoktatok Javasolt nyelvi szint: A2 B1 / Resommended European Language Level: A2 B1 Daloló Fülelő Halász Judit Szabó T. Anna: Tatoktatok Javasolt nyelvi szint: A2 B1 / Resommended European Language Level: A2 B1 1. Első hallgatás / First listening Hallgassa meg Halász Judit dalát a Youtube-on!

Részletesebben

FELTÉTELES MONDATOK (Conditionals)

FELTÉTELES MONDATOK (Conditionals) FELTÉTELES MONDATOK (Conditionals) Általános tudnivalók: Az angolban és a magyarban is variálható a fő- és mellékmondat helye: mindkettő állhat elöl és hátul is. A) Ha látom, beszélek vele. If I see him,

Részletesebben

Reported Speech Függő beszéd

Reported Speech Függő beszéd ~ T u d á s N y e l v i s k o l a ~ 4027 Debrecen, Lóverseny u. 22047/8. Fszt./2. Tel: +36 20 266 1989 www.tudasnyelviskola.hu tudas@tudasnyelviskola.hu Felnőttképzési nyilvántartási szám: 09-0018-06 Reported

Részletesebben

Az English for You éveseknek készült és körülbelül 53 óra alatt elvégezhető az anyag átlagos haladást feltételezve.

Az English for You éveseknek készült és körülbelül 53 óra alatt elvégezhető az anyag átlagos haladást feltételezve. NT-56473 Sebők Judit: English for You 2 Tanmenetjavaslat Az English for You 2 8-9 éveseknek készült és körülbelül 53 óra alatt elvégezhető az anyag átlagos haladást feltételezve. A készségfejlesztéshez,

Részletesebben

S BIRTOKOS ESET ( s genitive)

S BIRTOKOS ESET ( s genitive) S BIRTOKOS ESET ( s genitive) - Nem csak a személyes névmást használjuk birtokos jelzői szerepben. Sokszor a birtokost konkrétan megnevezzük. Az angolban ilyenkor a birtokost az utána álló s jelöli. Felépítése

Részletesebben

Felhívás. érted is amit olvasol? (Apostolok Cselekedetei 8:30)

Felhívás. érted is amit olvasol? (Apostolok Cselekedetei 8:30) Felhívás Valamennyi Tiszáninneni református általános iskola és a miskolci egyházi iskolák 7-8. osztályosai részére meghirdetett Biblia-értő angol nyelvi versenyen való részvételre. érted is amit olvasol?

Részletesebben