Tanmenet az ANGOL NYELV KEZDÕKNEK címû tanfolyamhoz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanmenet az ANGOL NYELV KEZDÕKNEK címû tanfolyamhoz"

Átírás

1 ANGOL NYELV KEZDÕKNEK 1. lecke 1. oldal Tanmenet az ANGOL NYELV KEZDÕKNEK címû tanfolyamhoz 1-2. lecke Téma: Én és a család Nyelvtan: A névelõk, személyes névmások, a to be, a fõnevek többes száma, a to have, kérdés és tagadás lecke Téma: Munka és tanulás Nyelvtan: Az egyszerû jelen idõ (kérdés/ tagadás), a felszólító mód és a tiltás, az idõhatározók, a can és a must, a személyes névmások tárgyesete lecke Téma: Az étteremben Nyelvtan: Az egyszerû múlt idõ, a rendhagyó igék lecke Téma: A hotelben Nyelvtan: Az egyszerû jövõ idõ, idõhatározói mellékmondatok, az 1. típusú feltételes mondatok lecke Téma: A város és a vidék Nyelvtan: A folyamatos múlt idõ, elöljárószók, a used to szerkezet, az ugye kérdések lecke Téma: Az otthon Nyelvtan: A there is/there are szerkezet, birtokos és mutató névmások, az egyszerû jelen idõ, a helyhatározók, a birtokviszony lecke Téma: Szabadidõ és a mindennapok Nyelvtan: Az idõhatározók (gyakoriság), az idõpont kifejezése, a have to/has to szerkezet lecke Téma: Vásárlás Nyelvtan: A some és az any, a melléknév fokozása, az as as és a so as szerkezetek, a mennyiségjelzõ lecke Téma: A postán Nyelvtan: A folyamatos jelen idõ, a sorszámnevek, célhatározói mellékmondatok lecke Téma: Közlekedés Nyelvtan: a Present Perfect igeidõ, a since és a for lecke Téma: Utazás Nyelvtan: A vonatkozó mellékmondat, a 2. típusú feltételes mondatok lecke Téma: A mûvészetek Nyelvtan: A közvetlen és közvetett tárgy, a szenvedõ szerkezet lecke Téma: Sport és idõjárás Nyelvtan: A going to szerkezet, a gerund, visszaható névmások lecke Téma: Az egészség Nyelvtan: Segédigék, a mûveltetés lecke Téma: Életmód Nyelvtan: A Past Perfect igeidõ, a 3. típusú feltételes mondatok lecke Téma: A környezet Nyelvtan: A függõ beszéd.

2 2. oldal 1. lecke ANGOL NYELV KEZDÕKNEK Bevezetés A kezdõ tanfolyam 32 leckébõl áll, melynek mindegyike két részbõl tevõdik össze. Az elsõ lecke, illetve a második lecke elsõ része tartalmazza az új anyagot, gyakorlatokkal. A második lecke második részében kizárólag ellenõrzõ feladatokkal és gyakorlatokkal találkozhatunk. Minden lecke végén megtaláljuk az új nyelvtani szabályok összefoglalását, valamint a házi feladatot. A füzet legvégén az új szavak és kifejezések jegyzéke található ábécésorrendben. A tanfolyam során az alábbi jelölésekkel találkozunk, melyek a lapszéleken helyezkednek el: Ez a szöveg a nyelvtani, valamint a lexikai sajátosságokat ismerteti. Ez a gyakorlat az általunk elsajátított tudás ellenõrzését segíti elõ. Új szavak és kifejezések. A CD-n hallható anyag. 4 (12) Az itt felbukkanó problémával foglalkozik még a 4. lecke is a 12. oldalon. A különösen fontos tudnivalók külön ki vannak emelve. A > jel után álló, piros színnel nyomtatott szöveg (ami nem látszik a piros mûanyag kártya használata során) jelzi azt, hogy az utasításnak megfelelõen kell végrehajtani a feladatot, mint pl. lefordítani vagy kiegészíteni egy mondatot.

3 ANGOL NYELV KEZDÕKNEK 1. lecke 3. oldal 1. LECKE: ELSÕ RÉSZ Mielõtt belevágnánk a nyelvtanulásba, ismerkedjünk meg az angol kiejtéssel. Elõször is nézzük meg, mely hangok kiejtése tér el a magyar nyelvben megszokott hangoktól. Figyelmesen tanulmányozzuk a pirossal szedett kiejtési átírást, különös tekintettel a speciális jelekre! woman > [wumön] nõ, asszony A [w] hang nem szerepel a magyar hangkészletben. Képzésekor a szánkat kerekítsük, mintha egy u hangot akarnánk mondani, de mielõtt kiejtenénk azt a hangot, térjünk is át a következõ hangra. Semmiképp se ejtsünk helyette v hangot, félrevezetõ lehet! Az [ö]-vel jelölt hangot nem használjuk a magyarban. Ez tulajdonképpen egy hangsúly nélkül ejtett magánhangzó (mint egy elmosódott ö vagy e hang). Az angolban a hangsúlyos szótag helye változó, ellentétben a magyar nyelvvel, ahol mindig az elsõ szótagon van a hangsúly. Ezért a kiejtési átírásban a dõlten szedett magánhangzó jelöli a hangsúlyos szótagot: > [wumön] father > [fádö(r)] apa A [D] hang szintén nem része a magyar hangkészletnek. Képzésekor a nyelv hegye a két fogsor között van, miközben a hangszálunk rezeg. Olyasmi, mint amikor d hangot ejtünk egy kis z hanggal, csak a nyelvünk nem a felsõ fogsor hátához kerül, mint a magyarban, hanem a fog aljához. Az [(r)]-t többnyire nem ejtjük, kivéve, ha magánhangzó követi, mert akkor az r hangot is kimondjuk. (Az amerikaiak minden esetben ejtik az r hangot.) dog > [dog] kutya Az [o] hang a magyar a és o közötti hangot jelöl, amit röviden ejtünk. son > [szán] fia vkinek Az [Á] hang a magyar á hanghoz hasonló, de röviden és erõteljesen ejtjük. man > [men] férfi Az [E] hang a magyar a és e közötti hangot jelöl. Képzésekor szánkat egy a hang ejtéséhez igazítjuk, de egy nyílt e hangot mondunk helyette. house > [háusz] ház Az [áu] egy olyan kettõshangzó, ami egy rövid á hangból indul ki, és u hangban végzõdik. my > [máj] az én m name > [néjm] név

4 4. oldal 1. lecke ANGOL NYELV KEZDÕKNEK Mondjuk ki hangosan és érthetõen az alábbi szavakat a kiejtési átírás segítségével: woman nõ, asszony > [wumön] father apa > [fádö(r)] child gyerek > [csájld] name név > [néjm] man férfi > [men] my az én m > [máj] mother anya > [mádö(r)] son fia vkinek > [szán] daughter lánya vkinek > [dótö(r)] dog kutya > [dog] Mondjuk ki hangosan a következõ kifejezéseket: my name > [máj néjm] my mother > [máj mádö(r)] my dog > [máj dog] my father > [máj fádö(r)] Most pedig gyakoroljuk az új szavakat, figyelve a kiejtésre és a magyar jelentésre: woman > [wumön] nõ, asszony father > [fádö(r)] apa child > [csájld] gyerek name > [néjm] név man > [men] férfi my > [máj] az én m mother > [mádö(r)] anya son > [szán] fia vkinek daughter > [dótö(r)] lánya vkinek dog > [dog] kutya Az angol mondatokban a fõnevet névelõ elõzi meg. Kétféle névelõt különböztetünk meg: határozatlan (a, an) és határozott (the). Az elõbbit akkor használjuk a dolgok vagy fogalmak neve elõtt, ha általánosságban beszélünk róluk, jelentése: egy (sokszor nem is fordítjuk magyarra). Utóbbit akkor használjuk, ha egy konkrét dologról van szó, jelentése: a, az. Ha a fõnév mássalhangzóval kezdõdik, akkor az a [ö] határozatlan névelõt használjuk, ha magánhangzóval, akkor pedig az an [ön] határozatlan névelõt. A the határozott névelõt [Dö]-nek vagy [Di]-nek ejtjük attól függõen, hogy mássalhangzóval avagy magánhangzóval kezdõdik a fõnév.

5 ANGOL NYELV KEZDÕKNEK 1. lecke 5. oldal Névelõk Kiejtése Típusa a(n) > [ö(n)] rövid magánhangzó határozatlan the > [Dö/Di] képzésekor a két fogsor határozott között van a nyelv Gyakoroljuk a szavakat névelõvel: a woman > [ö wumön] the woman > [Dö wumön] a father > [ö fádö(r)] the father > [Dö fádö(r)] a child > [ö csájld] the child > [Dö csájld] a name > [ö néjm] the name > [Dö néjm] a man > [ö men] the man > [Dö men] a mother > [ö mádö(r)] the mother > [Dö mádö(r)] a son > [ö szán] the son > [Dö szán] a daughter > [ö dótö(r)] the daughter > [Dö dótö(r)] Megy más sorrendben is? a father > [ö fádö(r)] the father > [Dö fádö(r)] a mother > [ö mádö(r)] the mother > [Dö mádö(r)] a daughter > [ö dótö(r)] the daughter > [Dö dótö(r)] a name > [ö néjm] the name > [Dö néjm] a child > [ö csájld] the child > [Dö csájld] a woman > [ö wumön] the woman > [Dö wumön] a man > [ö men] the man > [Dö men] a son > [ö szán] the son > [Dö szán] Gyakoroljuk még egy kicsit az új szavakat, más sorrendben, fordítással együtt. Mondjuk ki hangosan az alábbi kifejezéseket: a child > [ö csájld] egy gyerek the son > [Dö szán] a fia vkinek the dog > [Dö dog] a kutya a daughter > [ö dótö(r)] egy lány a man > [ö men] egy férfi the father > [Dö fádö(r)] az apa a mother > [ö mádö(r)] egy anya the child > [Dö csájld] a gyerek the man > [Dö men] a férfi a father > [ö fádö(r)] egy apa the woman > [Dö wumön] az asszony a son > [ö szán] egy fiú a name > [ö néjm] egy név the mother > [Dö mádö(r)] az anya the daughter > [Dö dótö(r)] a lánya vkinek a woman > [ö wumön] egy asszony

6 6. oldal 1. lecke ANGOL NYELV KEZDÕKNEK Most már biztosan mindegyik kifejezés menni fog, annyiszor találkoztunk velük. Próbáljuk meg! egy gyerek > a child > [ö csájld] a fia vkinek > the son > [Dö szán] a név > the name > [Dö néjm] az apám > my father > [máj fádö(r)] egy lány > a daughter > [ö dótö(r)] a kutya > the dog > [Dö dog] egy férfi > a man > [ö men] az apa > the father > [Dö fádö(r)] a fiam > my son > [máj szán] egy anya > a mother > [ö mádö(r)] a gyerek > the child > [Dö csájld] egy kutya > a dog > [ö dog] a férfi > the man > [Dö men] egy apa > a father > [ö fádö(r)] a nõ > the woman > [Dö wumön] az anyám > my mother > [máj mádö(r)] egy fiú > a son > [ö szán] egy név > a name > [ö néjm] az anya > the mother > [Dö mádö(r)] a lánya vkinek > the daughter > [Dö dótö(r)] a nevem > my name > [máj néjm] egy nõ > a woman > [ö wumön] Eljött az ideje, hogy megtanuljunk néhány személyes névmást is: I > [áj] én > I > [áj] you > [jú] te, Ön > you > [jú] he > [hí] õ (hímnem) > he > [hí] she > [sí] õ (nõnem) > she > [sí] it > [it] ez, az > it > [it] Ne feledjük, az I szót mindig nagybetûvel írjuk! Ahhoz, hogy egyszerû mondatokat tudjunk összerakni, elengedhetetlen a létige, azaz a to be > [tu bí] (lenni) elsajátítása. Kombináljuk a létige ragozott alakjait a személyes névmásokkal: I am > [áj Em] én vagyok > I am > [áj Em] you are > [jú á(r)] te vagy, Ön van > you are > [jú á(r)] he is > [hí iz] õ (hímnem) van > he is > [hí iz] she is > [sí iz] õ (nõnem) van > she is > [sí iz] it is > [it iz] ez, az van > it is > [it iz]

7 ANGOL NYELV KEZDÕKNEK 1. lecke 7. oldal És most alkossunk néhány egyszerû mondatot. Figyeljünk a pontos kiejtésre: I am a man. > [áj Em ö men] (Én) (egy) férfi vagyok. You are a child. > [jú á(r) ö csájld] (Te) (egy) gyerek vagy. He is my son. > [hí iz máj szán] Õ az én fiam. She is a woman. > [sí iz ö wumön] Õ egy nõ. It is a dog. > [it iz ö dog] Ez egy kutya. Figyelem: a magyarban elõfordul, hogy elhagyjuk a személyes névmást a létige elõtt (pl. Gyerek vagy = Te gyerek vagy). Az angolban azonban jelölnünk kell, hogy ki az állításunk alanya (pl. Férfi vagyok = I am a man)! Gyakoroljuk az új szavakat további egyszerû mondatok alkotásával: Ez a(z én) nevem. > [it iz máj néjm] > It is my name. (Én) (egy) anya vagyok. > [áj Em ö mádö(r)] > I am a mother. Õ az apám. > [hí iz máj fádö(r)] > He is my father. (Te) (egy) nõ vagy. > [jú á(r) ö wumön] > You are a woman. Ez (egy) kutya. > [it iz ö dog] > It is a dog. A(z én) nevem > [máj néjm iz ] > My name is (Te) a lányom vagy. > [jú á(r) máj dótö(r)] > You are my daughter. Lássuk, mi mindent tudunk már. Fordítsuk a következõ magyar mondatokat angolra: Õ a lányom. > She is my daughter. > [sí iz máj dótö(r)] (Én) (egy) gyerek vagyok. > I am a child. > [áj Em ö csájld] (Te) (egy) nõ vagy. > You are a woman. > [jú á(r) ö wumön] A férfi (egy) apa. > The man is a father. > [Dö men iz ö fádö(r)] Ez egy név. > It is a name. > [it iz ö néjm] (Én) (egy) apa vagyok. > I am a father. > [áj Em ö fádö(r)] (Õ) a fiam. > He is my son. > [hí iz máj szán] Az és kötõszót az angolban az and [End] szóval fejezzük ki! Olvassuk fel hangosan az alábbi kifejezéseket, figyeljünk a pontos kiejtésre. Ugye tudjuk, mit jelentenek? a mother and a father > [ö mádö(r) > egy anya és egy apa End ö fádö(r)] the son and the daughter > [Dö szán End > a fia vkinek és a lánya vkinek Dö dótö(r)] the dog and a name > [Dö dog End ö néjm] > a kutya és egy név

8 8. oldal 1. lecke ANGOL NYELV KEZDÕKNEK A birtoklást az angolban a to have [tu hev] igével fejezzük ki! Gyakoroljuk a személyes névmásokat a to have igével: (Figyelem: a to szócska az ige fõnévi igeneves alakját (pl. birtokolni) jelöli; látni fogjuk, hogy nem használjuk az ige úgymond ragozott alakjaival. Azt is vegyük észre, hogy a he, she és it névmások után a have alakja megváltozik: has [hez], de errõl bõvebben a második füzetben olvashatunk!) I have > [áj hev] nekem van > I have > [áj hev] you have > [jú hev] neked, > you have > [jú hev] Önnek van he has > [hí hez] neki (hímnem) van > he has > [hí hez] she has > [sí hez] neki (nõnem) van > she has > [sí hez] it has > [it hez] neki (élettelen) van > it has > [it hez] Alkossunk néhány mondatot a birtokolni igével: I have a child. > [áj hev ö csájld] (Nekem) van egy gyerekem. You have a father. > [jú hev ö fádö(r)] (Neked) van egy apád. He has a mother. > [hí hez ö mádö(r)] (Neki) van egy anyja. She has a son. > [sí hez ö szán] (Neki) van egy fia. It has a name. > [it hez ö néjm] (Ennek) van neve. My daughter has a dog. > [máj dótö(r) hez ö dog] A lányomnak van egy kutyája. The man has a woman. > [Dö men A férfinak van (egy) hez ö wumön] asszonya. I have the dog. > [áj hev Dö dog] Nálam van a kutya. The dog has a name. > [Dö dog hez ö néjm] A kutyának van (egy) neve. Alkalmazzuk a tanultakat; fordítsuk le az alábbi mondatokat: Õ az apám, és van egy fia. > He is my father and he has a son. > [hí iz máj fádö(r) End hí hez ö szán] Te (egy) férfi vagy, és van > You are a man and you have a woman. egy asszonyod. > [jú á(r) ö men End jú hev ö wumön] Ez egy kutya, és van neve. > It is a dog and it has a name. > [it iz ö dog End it hez ö néjm] Õ a lányom, és van egy anyja. > She is my daughter and she has a mother. > [sí iz máj dótö(r) End sí hez ö mádö(r)] (Nekem) van egy lányom és egy fiam. > I have a daughter and a son. > [áj hev ö dótö(r) End ö szán]

9 ANGOL NYELV KEZDÕKNEK 1. lecke 9. oldal Ismételjük el néhányszor a következõ mondatokat, hamarosan betéve fogjuk tudni: My mother has a cat. > [máj mádö(r) hez ö ket] I am from Hungary and my name is > [áj Em from hángöri End máj néjm iz ] You have a car and a flat. He is English and he has a sister. My house is in Hungary. My brother has a job. > [jú hev ö ká(r) End ö flet] > [hí iz inglis End hí hez ö szisztö(r)] > [máj háusz iz in hángöri] > [máj brádö(r) hez ö dzsob] You are in the house with my husband. > [jú á(r) in Dö háusz wid máj házbönd] The dog is in the car. > [Dö dog iz in Dö ká(r)] Az elõzõ szövegben volt néhány új szó. Olvassuk fel õket hangosan, ügyelve a kiejtésre és a jelentésre: cat > [ket] macska car > [ká(r)] autó flat > [flet] lakás house > [háusz] ház job > [dzsob] állás, munka Hungary > [hángöri] Magyarország English > [inglis] angol with > [wid] -val, -vel in > [in] -ban, -ben from > [from] -tól, -tõl, -ból, -bõl Figyeljük meg, hogy az ország nevébõl képzett melléknevet mindig nagybetûvel írjuk (pl. English)! Alkossunk néhány mondatot az új szavakkal: My daughter has a house. > [máj dótö(r) hez ö háusz] A lányomnak van egy háza. He is from Hungary. > [hí iz from hángöri] (Õ) magyar. My cat is in the flat. > [máj ket iz in Dö flet] A macskám a lakásban van. I am in my car with > [áj Em in máj ká(r) Az autómban vagyok az my English father. wid máj inglis angol apámmal. fádö(r)] You have a job. > [jú hev ö dzsob] Van munkád.

10 10. oldal 1. lecke ANGOL NYELV KEZDÕKNEK 1. LECKE: MÁSODIK RÉSZ Ismerkedjünk tovább az angol kiejtés rejtelmeivel: girl > [gõ(r)l] lány Az [õ] hangot a magyartól eltérõen szélesre húzott szájjal és keskeny ajaknyílással ejtjük. class > [klász] osztály, tanóra Az [á] hang hasonló a magyar á hanghoz, csak a nyelvünk hátra szorul (olyasmi hang, mint amit akkor hallatunk, amikor a torkunkat vizsgálják). uncle > [ÁNkl] nagybácsi Az [N] hang olyan ng hang, amiben a g -t nem ejtjük ki, míg az n -t egy kicsit hosszabban és lágyabban ejtjük. Az elõzõ leckében már találkoztunk néhány kettõshangzóval (diftongus). Emlékszünk rájuk? Így van: [áj] (my) [éj] (name) [áu] (house) Ebben a leckében is találhatunk néhányat: wife > [wájf] feleség boy > [boj] fiú És lesznek más kettõs magánhangzók is: parent > [peörönt] szülõ Az [eö] egy olyan kettõshangzó, ami a magyar nyílt e hangból indul ki, és ö hangban végzõdik. Az [r] hang is kissé eltér a magyartól. Képzésekor nyelvünk a szájpadláshoz közelít, és nem pörgetjük. Tanuljunk meg további néhány új szót. Próbáljuk meg a szavakat jól érthetõen kimondani: family > [femöli] család boy > [boj] fiú girl > [gõ(r)l] lány parent > [peörönt] szülõ wife > [wájf] feleség husband > [házbönd] férj brother > [brádö(r)] fiútestvér sister > [szisztö(r)] lánytestvér, nõvér cousin > [kázn] unokatestvér uncle > [ÁNkl] nagybácsi aunt > [ánt] nagynéni class > [klász] osztály, tanóra

11 ANGOL NYELV KEZDÕKNEK 1. lecke 11. oldal Olvassuk fel hangosan az alábbi mondatokat: You have a cousin. > [jú hev ö kázn] Van egy unokatestvéred. My husband has an aunt. > [máj házbönd hez ön ánt] A férjemnek van egy nagynénje. The boy is my brother. > [Dö boj iz máj brádö(r)] A fiú a bátyám. You are my wife. > [jú á(r) máj wájf] A feleségem vagy. It is my family. > [it iz máj femöli] Ez a családom. The girl has a sister. > [Dö gõ(r)l hez ö A lánynak van egy szisztö(r)] lánytestvére. I am a parent with a child. > [áj Em ö peörönt wid Szülõ vagyok, egy ö csájld] gyerekkel. It is my class. > [it iz máj klász] Ez az osztályom. Ismerkedjünk meg a többi személyes névmással is: we > [wí] mi > we > [wí] you > [jú] ti, Önök > you > [jú] they > [Déj] õk > they > [Déj] Kombináljuk a személyes névmásokat a to be igével: we are > [wí á(r)] mi vagyunk > we are > [wí á(r)] you are > [jú á(r)] ti vagytok, > you are > [jú á(r)] Önök vannak they are > [Déj á(r)] õk vannak > they are > [Déj á(r)] Gyakoroljuk az új anyagot néhány egyszerû mondattal: We are mothers. > [wí á(r) mádö(r)z] (Mi) anyák vagyunk. You are daughters. > [jú á(r) dótö(r)z] (Ti) lányok vagytok. (vkié) They are fathers. > [Déj á(r) fádö(r)z] Õk apák. We are brothers. > [wí á(r) brádö(r)z] (Mi) (fiú)testvérek vagyunk. You are uncles. > [jú á(r) ÁNklz] (Ti) nagybácsik vagytok. They are parents. > [Déj á(r) peöröntsz] Õk szülõk. A fenti példákból láthatjuk, hogy a többes szám jele az -s (a legtöbb esetben): boy fiú boys fiúk > [bojz] girl lány girls lányok > [gõ(r)lz] parent szülõ parents szülõk > [peöröntsz] aunt nagynéni aunts nagynénik > [ántsz] class osztály, tanóra classes osztályok, tanórák > [klásziz] family család families családok > [femöliz]

12 12. oldal 1. lecke ANGOL NYELV KEZDÕKNEK Figyeljük meg, hogy az s kiejtése háromféle lehet: [z]: zöngés mássalhangzók, illetve magánhangzók után (pl. dogs) [sz]: zöngétlen mássalhangzók után (pl. parents) [iz]: ha a fõnév írásban s, ss, sh vagy ch betûkkel végzõdik, a többes szám jele es lesz (pl. classes) Figyelem: ha a fõnév y-ra végzõdik, ami egy mássalhangzót követ, akkor a többes számban az y-ból ies lesz: family Õ families; ha pedig f-re vagy fe-re végzõdik a szó, akkor az f-bõl, illetve a fe-bõl ves lesz: wife Õ wives. Néhány fõnévnek azonban rendhagyó a többes száma: man Õ men > [men] woman Õ women > [wimin] child Õ children > [csildrön] A men kiejtésénél egy új hanggal [e] találkozunk, amit egy kicsit csukottabb szájjal mondunk ki, mint a magyarban. Olvassuk fel hangosan az alábbi mondatokat, és nagyon figyeljünk a kiejtésre. Biztos tudjuk, hogy mit jelentenek a mondatok: The children are boys and girls. The sisters have cats. My aunts have husbands. You are a parent with children. I am with my dogs. They are men and women. We have families. > [Dö csildrön á(r) bojz End gõ(r)lz] > A gyerekek fiúk és lányok. > [Dö szisztö(r)z hev ketsz] > A nõvéreknek vannak macskáik. > [máj ántsz hev házböndz] > A nénikéimnek vannak férjeik. > [jú á(r) ö peörönt wid csildrön] > (Te) szülõ vagy, gyerekekkel. > [áj Em wid máj dogz] > A kutyáimmal vagyok. > [Déj á(r) men End wimin] > Õk férfiak és nõk. > [wí hev femöliz] > (Nekünk) vannak családjaink. Ugye még nem fáradtunk el? Mert most megtanuljuk, hogyan számolnak az angolok: one > [wán] egy > one > [wán] two > [tú] kettõ > two > [tú] three > [Trí] három > three > [Trí] four > [fó(r)] négy > four > [fó(r)] five > [fájv] öt > five > [fájv] six > [sziksz] hat > six > [sziksz] seven > [szevn] hét > seven > [szevn] eight > [éjt] nyolc > eight > [éjt] nine > [nájn] kilenc > nine > [nájn] ten > [ten] tíz > ten > [ten]

13 ANGOL NYELV KEZDÕKNEK 1. lecke 13. oldal A három kiejtésénél olyan hanggal találkozunk, ami nincs a magyar hangkészletben, és amit egy eddig nem látott szimbólum jelöl: [T]. Képzésekor a nyelv hegye a két fogsor között van, miközben levegõt fújunk ki a nyelv hegye és a felsõ fogsor között (ne féljünk egy kicsit kidugni a nyelvünket). Olyasmi, mint amikor t hangot ejtünk egy kis sz hanggal, csak a nyelvünk nem a felsõ fogsor hátához kerül, mint a magyarban, hanem a fog aljához. Olvassuk ki hangosan a következõ számokat, figyelve a pontos kiejtésre: one-two-three > [wán tú Trí] four-five-six-seven > [fó(r) fájv sziksz szevn] eight-nine-ten > [éjt nájn ten] Gyakoroljuk még egy kicsit a számokat: > one-three-five-seven > two-four-six-eight > nine-ten-four-five > six-one-eight-three > ten-two-five > three-six-nine > two-six-ten > nine-five-one Gyakorlásképpen mondjunk el pár telefonszámot! Most pedig alkalmazzuk a tanultakat; fordítsuk le az alábbi mondatokat: Van 4 unokatestvérem. Az apámnak 2 lánya és 3 fia van. > I have four cousins. > [áj hev fó(r) káznz] > My father has two daughters and three sons. > [máj fádö(r) hez tú dótö(r)z End Trí szánz] (Ti) gyerekek vagytok. A nõ (egy) anya és (egy) lány. > You are children. > [jú á(r) csildrön] > The woman is a mother and a daughter. > [Dö wumön iz ö mádö(r) End ö dótö(r)] Neki 6 testvére van. > She/He has six brothers and sisters. > [sí/hí hez sziksz brádö(r)z End szisztö(r)z] Szülõk vagyunk, 10 gyerekkel. > We are parents with ten children. > [wí á(r) peöröntsz wid ten csildrön] A fiam (egy) férfi és van 8 kutyája. Õ a nagynénim. A nagybácsimnak 5 háza van. Nõ vagyok és van családom. > My son is a man and he has eight dogs. > [máj szán iz ö men End hí hez éjt dogz] > She is my aunt. > [sí iz máj ánt] > My uncle has five houses. > [máj ÁNkl hez fájv háusziz] > I am a woman and I have a family. > [áj Em ö wumön End áj hev ö femöli]

14 14. oldal 1. lecke ANGOL NYELV KEZDÕKNEK És most gyakoroljuk ismét a szavakat! Hangosan mondjuk ki õket, ügyelve a kiejtésre. Minden egyes kifejezéssel találkozni fogunk, ami ebben a leckében elõfordult: egy gyerek > [ö csájld] > a child a családom > [máj femöli] > my family a szülõk > [Dö peöröntsz] > the parents én vagyok > [áj Em] > I am az én munkám > [máj dzsob] > my job a házban > [in Dö háusz] > in the house õ (fiú) van > [hí iz] > he is 2 nõvér és 3 fivér > [tú szisztö(r)z End > two sisters and three Trí brádö(r)z] brothers a tanóráim > [máj klásziz] > my classes az asszonyok > [Dö wimin] > the women 7 lány(a vkinek) > [szevn dótö(r)z] > seven daughters egy fiú és egy lány > [ö boj End ö gõ(r)l] > a boy and a girl te vagy > [jú á(r)] > you are a lakásomban > [in máj flet] > in my flat Magyarországról > [from hángöri] > from Hungary 4 autó > [fó(r) ká(r)z] > four cars (ez) van > [it iz] > it is õk vannak > [Déj á(r)] > they are anya és fia > [mádö(r) End szán] > mother and son a feleségemmel > [wid máj wájf] > with my wife mi vagyunk > [wí á(r)] > we are a családommal > [wid máj femöli] > with my family 5 macska és 6 kutya > [fájv ketsz End sziksz dogz] > five cats and six dogs a nagybácsim és a > [máj ÁNkl End máj ánt] > my uncle and my aunt nagynénim õ (lány) van > [sí iz] > she is A nevem > [máj néjm iz ] > My name is (Te) angol vagy. > [jú á(r) inglis] > You are English. Neki van (egy) férje. > [sí hez ö házbönd] > She has a husband. A férfi egy apa. > [Dö men iz ö fádö(r)] > The man is a father. Magyarországon > [wí á(r) in hángöri] > We are in Hungary. vagyunk. Van egy unokatestvéred. > [jú hev ö kázn] > You have a cousin.

15 ANGOL NYELV KEZDÕKNEK 1. lecke 15. oldal Õk a szüleim. > [Déj á(r) máj peöröntsz] > They are my parents. Magyar vagyok és > [áj Em from hángöri > I am from Hungary and van egy lakásom és End áj hev ö flet I have a flat and a car. egy autóm. End ö ká(r)] Hangosan mondjuk ki a következõ szavakat! Minden egyes sorban a vastagon szedett magánhangzók azonos hangot jelölnek: [Á]: son, mother, husband, brother, cousin, uncle, one [á]: father, are, car, class, aunt [E]: man, have, has, flat, and, am [e]: men, seven, ten [ö]: a, an, the, Hungary, family [õ]: girl [i]: [í]: English, women, children, six, it, sister, in, with he, she, we, three [o]: dog, job, from [ó]: daughter, four [u]: woman [ú]: you, two [áj]: child, my, wife, I, five, nine [éj]: name, they, eight [oj]: boy [áu]: house [eö]: parent

16 16. oldal 1. lecke ANGOL NYELV KEZDÕKNEK 1. ÖSSZEFOGLALÁS A. Nyelvtani szabályok 1.1. Az angolban (többnyire) névelõt használunk a fõnév elõtt: a [ö] határozatlan névelõ: egy the [Dö] határozott névelõ: a(z) 1.2. A névelõk megváltoznak, ha a fõnév magánhangzóval kezdõdik: an [ön] the [Di] (kiejtés!) 1.3. A személyes névmások: I én we mi you te, ön, maga you ti, Önök, maguk he õ (hímnem) they õk she õ (nõnem) it õ (semlegesnem) 1.4. A létige alakjai (to be): I am én vagyok we are mi vagyunk you are te vagy you are ti vagytok Önök, maguk vannak Ön, maga van he is õ (hímnem) she is õ van (nõnem) they are õk vannak it is ez (semlegesnem) 1.5. A birtokolni ige (to have): I have nekem van we have nekünk van you have neked van you have nektek van Önöknek, maguknak Önnek, magának van van he has neki (hímnem) she has neki van (nõnem) they have nekik van it has ennek (semlegesnem) 1.6. A többes szám A fõnevek többes számban általában s végzõdést kapnak: a mother Õ mothers > [mádö(r)z] an aunt Õ aunts > [ántsz] a boy Õ boys > [bojz] Ha a fõnév s, ss, sh vagy ch betûkkel végzõdik, a többes szám jele es lesz: a class Õ classes > [klásziz]

17 ANGOL NYELV KEZDÕKNEK 1. lecke 17. oldal B. Kiejtés Ha a fõnév y-ra végzõdik, ami egy mássalhangzót követ, a többes számban az y-ból ies lesz: a family Õ families > [femöliz] Ha a fõnév f-re vagy fe-re végzõdik, a többes számban az f-bõl, illetve a fe-bõl ves lesz: a wife Õ wives > [wájvz] Az angolban vannak rendhagyó többes számok is: a woman Õ women > [wimin] a man Õ men > [men] a child Õ children > [csildrön] 1.7. Fontos, hogy meg tudjuk különböztetni a zöngés (pl. b, d, g, v) és a zöngétlen hangokat (pl. p, t, k, f). Ugyanis ettõl függ, hogy a többes szám jelét [sz]-nek vagy [z]-nek ejtjük. Elõbbivel a zöngétlen mássalhangzóra végzõdõ szavaknál találkozunk, utóbbit a zöngés mássalhangzóra, valamint magánhangzóra végzõdõ szavaknál használjuk: [sz] parents > [peöröntsz] girls > [gõ(r)lz] aunts > [ántsz] dogs > [dogz] Íme egy kis segítség: a zöngés hangok esetében a hangszálak rezegnek, amikor a hangot képezzük, ugyanakkor a zöngétlen hangok képzésekor a hangszálak nem rezegnek. Ezt mindjárt ki is próbálhatjuk! Mondjuk ki az alábbi magyar szavakat, és közben kezünket helyezzük a torkunkra, hogy ellenõrizhessük, mikor rezegnek a hangszálaink: [z] b baba p papa d dada t tata g giga k keki v vevõ f fent 1.8. Másik nagyon fontos dolog, hogy ügyeljünk a hangsúlyra, amely a magyar nyelvvel ellentétben, nem csak a szavak elsõ szótagjára kerülhet. Ez azért is fontos, mert csak a hangsúlyos szótag magánhangzóját ejtjük tisztán, míg a hangsúlytalan magánhangzók elmosódnak.

18 18. oldal 1. lecke ANGOL NYELV KEZDÕKNEK 1. HÁZI FELADAT Oldjuk meg az alábbi feladatokat, majd küldjük be ellenõrzésre! I. Fordítsuk le a következõ mondatokat magyarra: 1. I have a sister and a brother. 2. My mother is a woman with four children. 3. You are in the house with my uncle. 4. He is my father and he has a flat. 5. We are men. II. Fordítsuk le az alábbi mondatokat angolra: 1. Magyar vagyok, és a nevem 2. Van négy testvéred és tíz unokatestvéred. 3. A nõvérem a kocsiban van a kutyával. 4. A szüleimnek van egy háza. 5. A nõk feleségek és a férfiak férjek. III. Válasszuk ki a helyes megoldást (csak egy helyes megoldás létezik!): 1. Melyik szóban ejtjük az s végzõdést [sz]-nek? a. names b. jobs c. parents d. classes 2. Melyik mondat helyes? a. I am in Hungary. b. You are in English. c. He have a car. d. We is in the house. 3. Melyik mondat hibás? a. My children are in the flat with my husband. b. You have a brother and two sisters. c. She is a girl. d. He is a men and he has a car.

NÉZZÜK, HOGY KI MILYEN?

NÉZZÜK, HOGY KI MILYEN? NÉZZÜK, HOGY KI MILYEN? Lecke (Kezdő 1. / 5.) MELLÉKNEVEK Eddig egyszerű főnevekkel foglalkoztunk. Eljött az ideje, hogy a figyelmünket egy kicsit másra helyezzük; egyszerű melléknevekre. Ezeket a szavakat

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

Az angol nyelv logikája 6 MONDATSZERKEZET 1. A kijelentés

Az angol nyelv logikája 6 MONDATSZERKEZET 1. A kijelentés Az angol nyelv logikája 6 MONDATSZERKEZET 1. A kijelentés Az angol nyelv kijelentő mondatai három részből állnak, és mindig ebben a sorrendben: SZEMÉLY SEGÉDIGE INFORMÁCIÓ A SZEMÉLY a mondat főszereplője.

Részletesebben

Négy Hét Alatt Alapszinten Angolul. GYAKORLÁS nap

Négy Hét Alatt Alapszinten Angolul. GYAKORLÁS nap Négy Hét Alatt Alapszinten Angolul GYAKORLÁS 17-19. nap Felszólító mód Érzelmeket kifejező igék Some és any ISMÉTLÉS-GYAKORLÁS 17-19. nap FELSZÓLÍTÓ MÓD imperative mood Hogyan képezzük a felszólító módot?

Részletesebben

Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató

Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON KINEK AJÁNLJUK? Az angol nyelv kezdőknek csomagot kezdő és újrakezdő tanulóknak ajánljuk. A tanfolyam elvégzésével a tanuló képes erős alapfokú,

Részletesebben

Bartók Zoltán English Express Angol nyelvkönyv kezdőtől haladóig

Bartók Zoltán English Express Angol nyelvkönyv kezdőtől haladóig Bartók Zoltán English Express Angol nyelvkönyv kezdőtől haladóig Copyright 1993 Bartók Zoltán Kiadó: ADAMO BOOKS KFT. http://adamobooks.com Felelős kiadó: ADAMO BOOKS KFT. ügyvezetője Copyright ADAMO BOOKS

Részletesebben

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves munka és a vizsgaeredmény 75-25 %-ban

Részletesebben

BIRTOKLÁST KIFEJEZŐ VAN (HAVE GOT) (valakinek VAN valamije)

BIRTOKLÁST KIFEJEZŐ VAN (HAVE GOT) (valakinek VAN valamije) FELÉPÍTÉSE BIRTOKLÁST KIFEJEZŐ VAN (HAVE GOT) (valakinek VAN valamije) akinek van vmije + HAVE (="van ) GOT + amije van (a birtokos) (E/3. sz: HAS GOT) (a birtok) pl. Marknak van egy számítógépe. Mark

Részletesebben

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet

Részletesebben

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály Osztályozó vizsga követelmények Angol nyelv 2. idegen nyelv 9. osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet,

Részletesebben

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal 2. fejezet TALÁLKOZÁS 17 38. oldal 3. fejezet ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN 39 56. oldal 4. fejezet A VÁROSBAN 57 82. oldal TÉMÁK Néhány nemzetközi szó Köszönések

Részletesebben

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL Ahhoz, hogy a tanuló elégséges osztályzatot szerezzen, az alábbi tudásanyag 60 százalékát el kell sajátítania. Vitás esetben vagy osztályozó vizsgánál az alábbi anyagot

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015 1084 Budapest, Rákóczi tér 4 Tel: 313-0030, Tel/fax: 313-3182, Honlap: wwwjelkyhu Ez a vizsga előmérés az érettségi vizsga előtt IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11 ÉVFOLYAM 2014-2015 Célja: A tanuló képes-e

Részletesebben

Catherine Talor JÁTÉKOS OLASZ. olasz nyelvköny és munkafüzet gyerekeknek I. ELŐSZÓ

Catherine Talor JÁTÉKOS OLASZ. olasz nyelvköny és munkafüzet gyerekeknek I. ELŐSZÓ Catherine Talor JÁTÉKOS OLASZ olasz nyelvköny és munkafüzet gyerekeknek I. ELŐSZÓ Szeretettel ajánlom ezt a nyelvkönyvsorozatot kezdő tanulóknak (felnőtteknek gyerekeknek) egyaránt. Ez az olasz nyelvkönyv

Részletesebben

BEMELEGÍTÉS. Lecke (Kezdő 2. / 1.) MELLÉKNEVEK. Olyan mellékneveket választottunk, amelyeket a hétköznapokban remekül lehet alkalmazni.

BEMELEGÍTÉS. Lecke (Kezdő 2. / 1.) MELLÉKNEVEK. Olyan mellékneveket választottunk, amelyeket a hétköznapokban remekül lehet alkalmazni. BEMELEGÍTÉS Lecke (Kezdő 2. / 1.) MELLÉKNEVEK Olyan mellékneveket választottunk, amelyeket a hétköznapokban remekül lehet alkalmazni. Nézd át alaposan a listát! friendly fine kind great new old dry wet

Részletesebben

Angol nyelv. haladóknak

Angol nyelv. haladóknak Angol nyelv haladóknak PRÓBALECKE Próbalecke Az ELO Könyvkiadó Kft. Angol nyelv haladóknak tananyagsorozatát azoknak ajánljuk, akik az Angol nyelv középhaladóknak tananyagsorozatot már elsajátították,

Részletesebben

Nebuló Alapítvány a Gyerekekért Megyei idegen nyelvi verseny (2015. november 27.)

Nebuló Alapítvány a Gyerekekért Megyei idegen nyelvi verseny (2015. november 27.) Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Nebuló Alapítvány a Gyerekekért Megyei idegen nyelvi verseny (2015. november 27.) 2015 Winning is not the most important thing. ENGLISH CLASS 5 Name: School:....

Részletesebben

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése Családtagok bemutatása, megnevezése Testrészek Ruhadarabok

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

Az angol nyelv logikája 2. I. rész Béres Miklós

Az angol nyelv logikája 2. I. rész Béres Miklós Az angol nyelv logikája 2 I. rész Az angol nyelv logikája 3 E könyv célja, hogy megtapasztald: nyelvet tanulni nem nehéz és a tanulás pillanata a megértés. Átfogó képet nyújt a nyelvről, rendszerbe szedi

Részletesebben

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte?

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? 1 Tisztázzunk valamit: Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? Még mielőtt belevágnánk a nagy munkánkba, röviden nézzük is meg, milyen is ez a német nyelv. A NÉMET nyelvről röviden: Azonnal fel fog tűnni

Részletesebben

LINGUA GAYA. A Lingua Gaya nyelv nyelvtana. 2002, Gajárszki László

LINGUA GAYA. A Lingua Gaya nyelv nyelvtana. 2002, Gajárszki László A Lingua Gaya nyelv nyelvtana 2002, Gajárszki László HANGTAN KIEJTÉS ÉS ÍRÁS A Lingua Gaya betűsor a következő betűkből áll: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y,

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

Angol Fejlesztési terv

Angol Fejlesztési terv és a Angol Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására, 2014. január 2. és

Részletesebben

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24. Beauty and the Beast. A szépség és a szörnyeteg 1. rész

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24. Beauty and the Beast. A szépség és a szörnyeteg 1. rész HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24 Beauty and the Beast A szépség és a szörnyeteg 1. rész A rich man lives in a big city near the sea. He has got three daughters and three sons. One daughter is called Beauty

Részletesebben

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive 2014/15 tanév 1. félév 9. évfolyam Könyv: Real Life Leckék: Unit 1-6 Az írásbeli vizsgán előforduló nyelvtani szerkezetek: A létige kifejezése Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató névmások

Részletesebben

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően.

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. TANMENETJAVASLATOK Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. a) változat (heti 3 óra) Egy leckére átlagosan 3 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni.

Részletesebben

MY ENGLISH BOOK Class 4

MY ENGLISH BOOK Class 4 MY ENGLISH BOOK Class 4 heti 3 óra Egy leckére átlagosan 2 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni. A leckék 2 óra alatt kényelmesen elvégezhetők, de vannak, amelyek több gyakorlást igényelhetnek

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Forrásnyelvi környezet (külföldön) Egy 120 órás tanfolyam első 60 órájára (1 60. óra) Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Forrásnyelvi környezetben (külföldön) Egy 96 órás tanfolyam 49 96. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

There is/are/were/was/will be

There is/are/were/was/will be There is/are/were/was/will be Forms - Képzése: [There + to be] [There + létige ragozott alakja] USE - HASZNÁLAT If you simply want to say that something exists or somebody is doing something then you start

Részletesebben

KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv)

KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv) KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv) Általánosan érvényes, hogy az alább felsorolt konzultációkon a kijelölt teljes tananyag feldolgozásra kerül (szókincs,

Részletesebben

Tanmenetjavaslat heti 1 óra. Köszönés Bemutatkozás. Ismerkedés. Utasítások. Érdeklődés. Számok Számlálás. Születésnap. Óra, 11, 12.

Tanmenetjavaslat heti 1 óra. Köszönés Bemutatkozás. Ismerkedés. Utasítások. Érdeklődés. Számok Számlálás. Születésnap. Óra, 11, 12. Tanmenetjavaslat heti 1 óra ÓRA TÉMÁK LECKÉK TARTALMAK SZAVAK, NYELVTANI ELEMEK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 1 HELLO 1.1 Good morning 1.2 What

Részletesebben

E könyv célja, hogy megtapasztald: - nyelvet tanulni nem nehéz; - tanulni a saját kiváltságunk, a könyv csak mankó; - a tanulás megértés.

E könyv célja, hogy megtapasztald: - nyelvet tanulni nem nehéz; - tanulni a saját kiváltságunk, a könyv csak mankó; - a tanulás megértés. E könyv célja, hogy megtapasztald: - nyelvet tanulni nem nehéz; - tanulni a saját kiváltságunk, a könyv csak mankó; - a tanulás megértés. Átfogó képet nyújt a nyelvről, rendszerbe szedi a tudást, az általam

Részletesebben

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS 8. LÉPÉS 91 Szavak ( ) só - - lassú - - fehér - - kék ( ) garzonlakás ( ) nyakkend - - gyors ( ) sarok ( ) kétágyas szoba ( / / ) - - / /... (er s birtokos névmás) az én/te/, (az) enyém/tied/, saját (

Részletesebben

Angol Tanmenet. Horizons 3

Angol Tanmenet. Horizons 3 Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Horizons 3 Tanmenet (Heti óraszám: 5) Haladási ütem hónap-hét Szeptember 1-5.óra 6-10. óra 11-15. óra 16-20. óra 21-25. óra Október 26-30. óra 31-35. óra 36-40. óra

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés Az ige mondatalkotó képessége. 2. Az Objekt"-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében.

Tartalomjegyzék. Bevezetés Az ige mondatalkotó képessége. 2. Az Objekt-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében. Tartalomjegyzék Bevezetés 13 1. Az ige mondatalkotó képessége 15 2. Az Objekt"-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében 17 18 3. Néhány gyakori, Prapositionalobjekt"-tel mondatot alkotó ige 23 4. Névmási

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Készítette: Angoltanár Jóváhagyta: Igazgató Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI

Részletesebben

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája A1 tanfolyam 1. A spanyol ABC 2. A spanyol főnév 3. Egyeztetés a spanyolban, melléknevek 4. Hangsúlyozás a spanyolban 5. A SER ige 6. Köszönések,

Részletesebben

ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN

ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN SZÁMNEVEK TİSZÁMNEVEK Nullától l tízig ZERO vagy: nought fıképp tizedes törtekben, vagy: nil sporteredményekben, vagy: oh hétköznapi beszédben, pl telefonszám megadásakor ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes

Részletesebben

Francia nyelv középhaladóknak

Francia nyelv középhaladóknak Francia nyelv középhaladóknak Próbalecke Az ELO Könyvkiadó Kft. Francia nyelv középhaladóknak tananyagsorozatát azoknak ajánljuk, akik az ELO Könyvkiadó Kft. Francia nyelv kezdőknek tananyagsorozatát már

Részletesebben

VIZI KATALIN ANGOL MAGYAR ALAPSZÓTÁR

VIZI KATALIN ANGOL MAGYAR ALAPSZÓTÁR 1 VIZI KATALIN ANGOL MAGYAR ALAPSZÓTÁR 2 HÍD SZÓTÁRAK Sorozatszerkesztõ: Temesi Viola 3 VIZI KATALIN ANGOL MAGYAR ALAPSZÓTÁR TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2006 4 Angol anyanyelvi lektor/ Native English editor

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam A vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli részből. Az értékelés során mindkét vizsgarészt figyelembe vesszük: az

Részletesebben

Hushmydarlingdontfearmydarlingthelionsleepstonighthushmydarling. dontfearmydarlingthelionsleepstonightinthejunglethemightyjungle

Hushmydarlingdontfearmydarlingthelionsleepstonighthushmydarling. dontfearmydarlingthelionsleepstonightinthejunglethemightyjungle The Lion Sleeps Tonight By The Tokens You Tube links: http://www.youtube.com/watch?v=z0iw89l6afo http://www.youtube.com/watch?v=3tp7yjupkfg&feature=related Listen to the familiar song and separate the

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

ÁLTALÁNOS NÉVMÁSOK. pl. Both Fred and Barney are intelligent. (Frédi és Béni is intelligens.)

ÁLTALÁNOS NÉVMÁSOK. pl. Both Fred and Barney are intelligent. (Frédi és Béni is intelligens.) ÁLTALÁNOS NÉVMÁSOK BOTH Mindig KÉT dologra vonatkozik. Mindig többes számú az állítmány mellette. pl. Both ends of the candle are burning. (A gyertya mindkét vége ég.) a) both and = is és is ; mind, mind

Részletesebben

mother, grandmother, daughter, granddaughter, wife, sister, aunt, niece cousin father, grandfather, son, grandson, husband, brother, uncle, nephew

mother, grandmother, daughter, granddaughter, wife, sister, aunt, niece cousin father, grandfather, son, grandson, husband, brother, uncle, nephew mother, grandmother, daughter, granddaughter, wife, sister, aunt, niece cousin father, grandfather, son, grandson, husband, brother, uncle, nephew We add s after a name or a noun to show possession( s

Részletesebben

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17 2011. december Tartalom Előszó.2 Starter exercises. 3 Exercises for kids.. 9 Our comic....17 1 Előszó Kedves angolul tanulók! A 2010/2011- es tanévben elkezdett újságunkat szeretnénk továbbra is szerkeszteni

Részletesebben

JAVÍTÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK NÉMET NYELVBŐL Összeállította: Bischofné Németh Katalin 9. ÉVFOLYAM 10. ÉVFOLYAM

JAVÍTÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK NÉMET NYELVBŐL Összeállította: Bischofné Németh Katalin 9. ÉVFOLYAM 10. ÉVFOLYAM JAVÍTÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK NÉMET NYELVBŐL Összeállította: Bischofné Németh Katalin 9. ÉVFOLYAM Tankönyv és munkafüzet: Delfin I., Hueber 1-4. fejezet Formanyomtatvány kitöltése Pályázat írása Levél- és képeslapírás

Részletesebben

Angol szószedet magyar kiejtéssel az alapoktól. (első változat) Készítette és a szavakat összegyűjtötte: Horváth Balázs Zsigmond

Angol szószedet magyar kiejtéssel az alapoktól. (első változat) Készítette és a szavakat összegyűjtötte: Horváth Balázs Zsigmond Angol szószedet magyar kiejtéssel az alapoktól (első változat) Készítette és a szavakat összegyűjtötte: Horváth Balázs Zsigmond Kiegészítette, ellenőrizte és javította: Bihary Roland Publio Kiadó 2014

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

A MUTATÓNÉVMÁSOK. A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban

A MUTATÓNÉVMÁSOK. A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban A MUTATÓNÉVMÁSOK ez this /ðɪs/ az that /ðæt/ ezek these /ði:z/ azok those /ðəʊz / A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban a) az ALANY szerepét - Ilyenkor (a már említett

Részletesebben

NÉMET NYELV OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 70 pont 30 pont

NÉMET NYELV OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 70 pont 30 pont NÉMET NYELV OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA 1 9. ÉVFOLYAM A vizsga részei írásbeli szóbeli Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 70 pont 30 pont vizsga: Az írásbeli összetevői: lexikai és nyelvtani

Részletesebben

BIRTOKOS JELŐI (NEM ÖNÁLLÓ) BIRTOKOS NÉVMÁS vagy: a személyes névmás birtokos jelzői alakja (Possessive Case of Personal Pronouns)

BIRTOKOS JELŐI (NEM ÖNÁLLÓ) BIRTOKOS NÉVMÁS vagy: a személyes névmás birtokos jelzői alakja (Possessive Case of Personal Pronouns) BIRTOKOS JELŐI (NEM ÖNÁLLÓ) BIRTOKOS NÉVMÁS vagy: a személyes névmás birtokos jelzői alakja (Possessive Case of Personal Pronouns) A személyes névmás a legtöbbször a mondat alanya. pl. Én okos vagyok.

Részletesebben

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Játssz, szórakozz, tanulj! Hogyan tanulj játszva az Instant Tanulókártyákkal? Használati utasítás Az Instant Tanulókártya családhoz tartozó társasjátékkal

Részletesebben

Öt évfolyamos képzés nyelvi előkészítő angol német - reál Kód: 04

Öt évfolyamos képzés nyelvi előkészítő angol német - reál Kód: 04 Öt évfolyamos képzés nyelvi előkészítő angol német - reál Kód: 04 A XXI. században senkinek sem kell magyarázni az idegen nyelvek és az informatika fontosságát. Ebben a nyelvi előkészítő osztályban elsőbbséget

Részletesebben

Német nyelv. középhaladóknak

Német nyelv. középhaladóknak Német nyelv középhaladóknak Próbalecke Bevezetés Az ELO Német nyelv középhaladóknak tananyagát azoknak ajánljuk, akik a Német nyelv kezdőknek tananyagot már elsajátították, továbbá mindazoknak, akik korábban

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 96 órás tanfolyam 1 48. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK tankönyvcsalád

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

IDEGENNYELV-OKTATÁS. www.sulitech.com Ingyenes szállítás az egész országban! Tel.: 06 22 33 44 55

IDEGENNYELV-OKTATÁS. www.sulitech.com Ingyenes szállítás az egész országban! Tel.: 06 22 33 44 55 IDEGENNYELV-OKTATÁS 1 2 SZAVAK, GYŰJTŐFOGALMAK 96 db CCA 4217 mindennapi tárgyak 21x15 cm-es fénykép CCA 2215 állatok 96 db 10x15 cm-es fénykép Tájékoztató ár: 23 410 Ft 96 db CCA 1245 élelmiszerek 96

Részletesebben

Szóbeli követelmények idegen nyelvből

Szóbeli követelmények idegen nyelvből Szóbeli követelmények idegen nyelvből A szóbeli vizsga követelményei angol és német nyelvből A felvételi vizsga maximum 20 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan a felvételiző egy rövid

Részletesebben

Az angol nyelv logikája

Az angol nyelv logikája Az angol nyelv logikája Az angol nyelv összefoglalása E-könyv Az E-könyv célja, hogy megtapasztald: 2 - nyelvet tanulni nem nehéz; - tanulni a saját kiváltságunk a könyvek csak hozzásegítenek; - a tanulás

Részletesebben

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK Írásbeli vizsga: 60 perces 60 pontos feladatlap, ebből: Olvasott és hallott szövegértés: 20 pont Nyelvhelyesség: 20 pont (fél

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 120 órás tanfolyam 1 60. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK tankönyvcsalád

Részletesebben

A birtokos szerkezet

A birtokos szerkezet A birtokos szerkezet Ha kérdése van, használja nonstop segélyvonalunkat: www.magyarora.com/grammar/birtokos_tablazat.pdf 1 ) Lássunk munkához Kezdjük megint a novellával Húzza alá a példákban az egyes

Részletesebben

A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben

A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben Anna Grzeszak, Damian Kaleta A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben Dolgozatunk célja, hogy megnézzük, hogyan mutatják be a nyelvtani szabályokat az egyes magyar nyelvkönyvek.

Részletesebben

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten 82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten BEGINNER Egy kis nyelvtan mindenkinek kell! Sok tanuló azért akad el, akár már az elején, mert az angol nyelvtan összeakad a magyar nyelvtannal. Na nem feltétlen a különbségeket

Részletesebben

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV A. Ruházati Vásárlási szituációk az alábbi témakörökben: 1. Méteráru üzlet 2. Férfi cipők 3. Női cipők 4. Rövidáruk / kemény rövidáru 5. Rövidáruk/ puha rövidáru 6.

Részletesebben

Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék

Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék Sentences can be active or passive. Therefore, tenses also have "active forms" and "passive forms." You must learn to recognize the difference to successfully

Részletesebben

Könnyebb gyerekkel feleséget találni

Könnyebb gyerekkel feleséget találni 2. szint Szeptember Könnyebb gyerekkel feleséget találni A gyermekes(1) férfiak nagyobb eséllyel(2) találnak partnert, mint a gyermektelenek(3) - mondja egy brit magazin. Az "FQ" című újság az első apáknak

Részletesebben

TANANYAGCSOMAGOK WORD AND SENTENCE STRUCTURE MANAGE YOUR ENGLISH SZÓSZERKEZETEK

TANANYAGCSOMAGOK WORD AND SENTENCE STRUCTURE MANAGE YOUR ENGLISH SZÓSZERKEZETEK Mit értünk szószerkezetek alatt? SZÓSZERKEZETEK Szószerkezetek alatt a szavak különböző nyelvtani struktúrákban, viszonyokban való összekapcsolását értjük. A szószerkezetek nem mondatok (azaz írásban,

Részletesebben

A mellékmondat az előtte említett főnévre úgy utal vissza, hogy azt a sok hasonló közül kijelöli. amely a polcon van.

A mellékmondat az előtte említett főnévre úgy utal vissza, hogy azt a sok hasonló közül kijelöli. amely a polcon van. JELZŐI MELLÉKMONDATOK (Relative Clauses) MEGKÜLÖNBÖZTETŐ ÉRTELMŰ, KIJELÖLŐ JELZŐI MELLÉKMONDAT (Defining Relative Clause) MIKOR HASZNÁLJUK? A mellékmondat az előtte említett főnévre úgy utal vissza, hogy

Részletesebben

9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch)

9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch) 9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch) Az alábbi nyelvtani szerkezeteket tudja alkalmazni írásban és szóban a Nemzeti Tankönyvkiadó KON-TAKT 1 című tankönyv és Munkafüzet alapján:

Részletesebben

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ Lecke (Középhaladó 1. / 5.) MÉG TÖBBET A HAVE IGÉRŐL Igaz volt az előző leckére, igaz erre is. Részletes és átfogó. Kemény meló lesz ez is, de a kemény meló jellemző a profikra.

Részletesebben

MagyarOK A2+ Szita Szilvia - Pelcz Katalin: Tanmenetek. A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 96 órás tanfolyam 49 96.

MagyarOK A2+ Szita Szilvia - Pelcz Katalin: Tanmenetek. A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 96 órás tanfolyam 49 96. Szita Szilvia - Pelcz Katalin: MagyarOK A2+ Tanmenetek A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 96 órás tanfolyam 49 96. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 óraszám 49 50. 51

Részletesebben

MagyarOK A2+ Szita Szilvia - Pelcz Katalin: Tanmenetek. A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120.

MagyarOK A2+ Szita Szilvia - Pelcz Katalin: Tanmenetek. A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120. Szita Szilvia - Pelcz Katalin: MagyarOK A2+ Tanmenetek A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 óraszám TARTALOM

Részletesebben

Reported Speech Függő beszéd

Reported Speech Függő beszéd ~ T u d á s N y e l v i s k o l a ~ 4027 Debrecen, Lóverseny u. 22047/8. Fszt./2. Tel: +36 20 266 1989 www.tudasnyelviskola.hu tudas@tudasnyelviskola.hu Felnőttképzési nyilvántartási szám: 09-0018-06 Reported

Részletesebben

LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK

LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK Lecke (Kezdő 2. / 2.) ADVERBS OF TIME IDŐHATÁROZÓK Ezek olyan fajta időhatározók, amelyekkel azt tudod kommunikálni, hogy milyen sűrűn vagy milyen rendszerességgel csinálsz, vagy

Részletesebben

Angol nyelv. 1.osztály

Angol nyelv. 1.osztály Angol nyelv 1.osztály Hallott szöveg értése ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol; ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést

Részletesebben

6. évfolyam Angol nyelv

6. évfolyam Angol nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2015. június 11. 6. évfolyam Angol nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet angol nyelvi feladatokat tartalmaz. A feladatsor két részből áll. Az I. részben hangfelvételeket

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

Osztályozó vizsga. Angol nyelv. 10., 11., 12. évfolyam

Osztályozó vizsga. Angol nyelv. 10., 11., 12. évfolyam Osztályozó vizsga Angol nyelv 10., 11., 12. évfolyam A vizsga szerkezete: írásbeli és szóbeli vizsga Témalista Ember és társadalom: hátrányos helyzetű és elesett emberek segítése; diszkrimináció Tágabb

Részletesebben

[UXU FONETIKAI SAJÁTOSSÁGOK

[UXU FONETIKAI SAJÁTOSSÁGOK 4. LÉPÉS 26 Szavak ( ) repül tér még - - drága -b l/b l, -ról/r l, -tól/t l - - csúnya holnap - - (mutató névmás) ez, az tesz, rak kivesz -ért, miatt, - részére, -ra/re, - ba/be, -nak/nek, számára, -ról/r

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

SZÓKINCSBŐVÍTÉS. Lecke (Kezdő 4. / 2.) MELLÉKNEVEK

SZÓKINCSBŐVÍTÉS. Lecke (Kezdő 4. / 2.) MELLÉKNEVEK SZÓKINCSBŐVÍTÉS Lecke (Kezdő 4. / 2.) MELLÉKNEVEK Ebben a leckében az a cél, hogy bővítsük egy kicsit a szókincsünket. Mellékneveket fogunk tanulni, amelyeket remekül fogsz tudna majd használni. Íme a

Részletesebben

VI. Az iskolában. Mit csinálsz az iskolában? Írok, olvasok, rajzolok, tornázom és énekelek. Mettől meddig vagy az iskolában? 7 óra 20 perctől egyig.

VI. Az iskolában. Mit csinálsz az iskolában? Írok, olvasok, rajzolok, tornázom és énekelek. Mettől meddig vagy az iskolában? 7 óra 20 perctől egyig. VI. Az iskolában A. Mit csinálsz az iskolában? Írok, olvasok, rajzolok, tornázom és énekelek. Mettől meddig vagy az iskolában? 7 óra 20 perctől egyig. B. Zsuzsa: Reggel 7.35 perckor már az iskolában vagyok.

Részletesebben

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 AZ IT SZEMÉLYES NÉVMÁS NYELVPICIK 9 1. Alapvető különbség az it semleges nemű személyes névmás és a this mutató névmás között: What is this / that? This

Részletesebben

- 201 - Petro Lizanec - Horváth Katalin

- 201 - Petro Lizanec - Horváth Katalin - 201 - Petro Lizanec - Horváth Katalin Magyar nyelvtankönyv kezdőknek Napjainkban Kárpát-Ukrajnában megnőtt az érdeklődés a magyar nyelv iránt az orosz és az ukrán ajkú lakosság körében. Ezt egyrészt

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Készítette : Berecz Mária Jóváhagyta : Zemlényi Attila 9. évfolyam: Fehér Judit: Bloggers 1 Unit 1-Unit 8 Személyes

Részletesebben

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg:

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg: PONTOS IDŐ MEGADÁSA EGÉSZ ÓRÁK MEGADÁSA ( óra van. ) Az óra száma után tesszük az o clock kifejezést. pl. It s 7 o clock. (7 óra van.) A britek az órák számát csak 12-ig mérik. Náluk nincs pl. 22 óra!

Részletesebben

Készségfejlesztés- Kommunikációs szándékok

Készségfejlesztés- Kommunikációs szándékok Szeptember Unit 1 Knowing me, knowing you 1-6. óra Unit 2 Human Touch 7-12. óra Bemutatkozás, Üdvözlési formák Személyes adatok Családi kapcsolatok Életút Változások az életútban Jövőbeli tervek Ünnepek

Részletesebben

ANGOL NYELV Helyi tanterv

ANGOL NYELV Helyi tanterv ANGOL NYELV Helyi tanterv (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Célok és feladatok Általános iskola 4. évfolyam Angol nyelv A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

EGY ÚJABB FONTOS LÉPÉS

EGY ÚJABB FONTOS LÉPÉS EGY ÚJABB FONTOS LÉPÉS Lecke (Kezdő 1. / 3.) A TÖBBES SZÁM Az alábbi listák meg fogják mutatni Neked, hogy az angol nyelvben a többes számot hogyan képzik. A magyar nyelvben is többféleképpen ragozzuk

Részletesebben

TANMENETJAVASLATOK. Javasolt időelosztás

TANMENETJAVASLATOK. Javasolt időelosztás 20 TANMENETJAVASLATOK Javasolt időelosztás Órakeret: Heti 1 óra, évi 37 óra Heti 2 óra, évi 74 óra Heti 3 óra, évi 111 óra Szempontok és tanácsok a tanmenet felépítéséhez Egy oldal általában egy óra anyagát

Részletesebben

Forming Comparative and Superlative Adjectives Középfokú és felsőfokú melléknévképzés

Forming Comparative and Superlative Adjectives Középfokú és felsőfokú melléknévképzés Forming Comparative and Superlative Adjectives ú és felsőfokú melléknévképzés One-syllable adjectives Egy szótagos melléknevek Form the comparative and superlative forms of a one-syllable adjective by

Részletesebben