Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZCG5050

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZCG5050 http://hu.yourpdfguides.com/dref/653707"

Átírás

1 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági tanácsadás, méret, kiegészítők, stb). Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál. Használati utasítás Kezelési útmutató Használati útmutató Felhasználói kézikönyv Kezelési utasítás

2 Kézikönyv absztrakt: könyvecske utasításokat ad a készülék beszerelésére, használatára és karbantartására. A készülék intenzív és hosszantartó használata kiegészít szellzést, pl. ablaknyitást vagy hatékonyabb szellzést, pl. mesterséges szellzberendezés nagyobb fokozaton történ mködtetését teheti szükségessé. Ne hagyjuk felügyelet nélkül a mködésben lév készüléket. A készülék kikapcsolás után hosszú ideig meleg marad. Ügyeljünk a gyermekekre az egész használati id alatt, hogy ne nyúljanak a még nem teljesen kihlt készülék felületeihez, és hogy ne legyenek a még mködésben lév készülék közelében. A készülék fedéllel van ellátva, ennek szerepe, hogy védje a készüléket a portól, amikor lecsukjuk, vagy a zsírcseppek felfogását szolgálja, ha felnyitott állapotban van. Ne használjuk más célokra. Lezárás eltt tisztítsuk meg mindig a fedelet és hagyjuk kihlni az égket a fedél lecsukása eltt. Ellenrizni kell mindig, hogy a szabályozógombok zárt pozícióban legyenek, amikor a készülék nincs mködésben. A mködésbe hozatal els percei alatt a süt termikus szigetelése és a gyártási olajmaradványok kellemetlen füstöt és szagot okoznak. Azt tanácsoljuk, hogy az els begyújtáskor kb. 45 percig melegítsük a sütt, üresen. A tartozékokat az els alkal-mazás eltt le kell mosni. FIGYELMEZTETÉSEK Igen fontos, hogy ezt a használati utasítási könyvet a készülékkel együtt megrizze, hogy a jövben bármikor igénybe vehesse konzultálásra. Ha a készüléket esetleg eladná vagy átadná másnak, a használati utasítást vele együtt kell közvetíteni azért, hogy az új használó tudomást szerezzen a készülék mködésérl és a rá vonatkozó figyelmeztetések birtokába jusson. EZEKET A FIGYELMEZTETÉSEKET AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN ÁLLÍTOTTUK ÖSSZE, KÉRJÜK TEHÁT ÖNÖKET, HOGY OLVASSÁK EL EZEKET FIGYELMESEN A KÉSZÜLÉK BESZERELÉSE ÉS HASZNÁLATA ELTT. A készülék csatlakozása elltt meg kell vizsgálni, hogy a helyi csatlakozási feltételek (gázfajta és gáznyomás) és a készülék beszabályozása összhangban van-e. A készülék beszabályozási adatai egy címkén, vagy adattáblán fel vannak tüntetve. Ezt a készüléket nem kell égéstermék elvezethöz csatlakoztatni. A készüléket az érvényes beszerelési szabályzatok szerint kell beszerelni és üzembe helyezni. Különös figyelmet kell fordítani a helység megfelel szellzésére. A gáztzhely használata h és nedvesség képzdéssel jár a felszerelés helységében. Ügyelni kell a konyha jó szellzésére a természetes, szellz nyílásokat nyitva kell tartani, vagy mesterséges szellz berendezésrl (páraelszívóról), kell gondoskodni. 2 Ha zsírokat vagy olajakat alkalmazunk fzés közben, nagyon kell ügyelni arra, hogy ezek az anyagok, túlhevülve, lángra lobbanhatnak. Ezt a készüléket élelmiszerek fzésére tervezték, más célokra nem kell használni. Ne szereltessük be a tzhelyet gyúlékony anyagok közelében (pl. függönyök, törlruhák, stb.). Karbantartás vagy tisztítás eltt hagyjuk kihlni a készüléket. A meggyújtási mvelet megkönnyítése céljából, elbb gyújtsuk meg az égket, és csak azután helyezzük el az edényt a rácsozaton. A gáztzhelyég meggyújtása után gyzdjünk meg arról, hogy a láng szabályos legyen. Ha a süt égjét gyújtjuk meg, akkor is ellenrizzük, hogy a láng szabályos legyen. Az edények levétele eltt elbb csökkentsük le a lángot vagy kapcsoljuk azt ki. Ha a tzhely javításra szorul, ne próbáljunk magunk hozzányúlni. A hozzá nem ért személyek által végzett javítások károkat okozhatnak. Hívjuk a legközelebbi LEHELUX szakszervízt és csak eredeti alkatrészt alkalmazzunk. A süt használata idején a készülék fokozott felmelegedésnek van alávetve a sütajtó üvege és a közelében lév részeknél. Ügyeljünk tehát arra, hogy kisgyermekek ne közelítsék meg játszási szándékkal. Ha a süt közelében lév konnektorba kapcsolunk háztartási villamos eszközöket, gyzdjünk meg mindig arról, hogy a zsinór ne érintkezzen meleg felülettel; vagy nehogy a sütajtóval befogjuk a zsinórt. Üzembe helyezés A gázkészülék üzembe helyezését, vagy esetleges késbbi áthelyezését kizárólag a területileg illetékes gázszolgáltató engedélye alapján - szakemberrel, szervízzel - lehet elvégeztetni. A készülék elhelyezésénél vegye figyelembe az "Elhelyezés" cím fejezet utasításait.

3 A készülék els használata és üzembe helyezése eltt feltétlenül olvassa el a Használati utasítást. Köszönjük a figyelmét. A gyártó és a forgalmazó minden felelsséget elhárít magától a nem megfelel üzembehelyezés, a helytelen használat, illetve a használati utasításban elírtak figyelmen kívül hagyása miatt bekövetkez károk esetén. Szigorúan tartsa be az ápolásra és tisztításra vonatkozó tudnivalókat is. 3 A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE KAPCSOLÓTÁBLA Modell: ZCG 5050 SÜT FZLAP Süt Gáz Gáz Gáz ZCG Modell: ZCG 5051 ST FZLAP Süt Gáz Gáz Gáz Gáz ZCG A sütég kapcsológombja Az els baloldali ég kapcsológombja A hátsó baloldali ég kapcsológombja A hátsó jobboldali ég kapcsológombja 5. Az els jobboldali ég kapcsológombja Fzfelület ZCG 5050 ZCG Normál teljesítmény ég 2. Normál teljesítmény ég 3. Kisteljesítmény (mokka) ég 4. Rapid ég 4 MSZAKI ADATOK Szabadon álló készülék 1. osztályú Fzfelület Tzhely fedele Edénytartó rács Jobb els ég Jobb hátsó ég Bal els ég Bal hátsó ég Süt ég Süt teljesítmény Sütrács Zsírfelfogó tepsi Zománcozott Zománcozott Rapid Kis teljesítmény Normál teljesítmény Normál teljesítmény 2,60 kw 1,03 kw 2,00 kw 2,00 kw gáz 2,60 kw Süt Tartozékok Méretek Magasság Szélesség Mélység 870 mm 500 mm 500 mm Ez a készülék megfelel az alábbi EEC irányelveknek: 90/396 EEC (Gázkészülék irányelv) 93/68 és a kapcsolódó módosítások (Általános irányelv) Gáztzhely PNC: G 30 - G 31 PB Gáz Típus: ZCG x 10² Pa (30 mbar) 25 x 10² Pa (25 mbar) 25 x 10² Pa (25 mbar) 597,6 g/h 8,23 kw 8,23 kw H G 25.1 Földgáz `S' Kat. II 2HS3B/P (25,30mbar) HU G 20 Földgáz `H' Gyártó: Electrolux Romania Importálja: Electrolux Lehel Kft. Cím:5100 Jászberény Fémnyomó u.1. Gáztzhely PNC: G 30 - G 31 PB Gáz Típus: ZCkapcsolótáblán vannak elhelyezve azok a gombok, amelyek a fzfelület gázégit hozzák mködésbe. Az égk szabályozógombjait el lehet forgatni az óramutató járásával ellentétes irányban a kis láng szimbólumáig. A készülék égit biztonsági szeleppel láttuk el. Ez a szerkezet akkor lép mködésbe, ha a láng kialszik, ilyenkor leállítja a gázadagolást (pl. ha kiöml folyadék, vagy légáramlat, huzat eloltja a lángot). 7 A gombon lév szimbólumok jelentése a következ (3.ábra): Kikapcsolt állapot Maximális gázadagolás Minimális gázadagolás (takarék láng) A maximális szintet forraláshoz, a takarék lángot pedig pároláshoz és a forrás megtartásához használja. Mindig a takarék és a maximum közötti beállítást válasza és sohasem a maximum és a kikapcsolt jelzés közötti tartományt. Ne zárja le a készülék fedelét amíg a fzfelület nem hlt ki, mert megkárosodhat. A fzégk begyújtása 1. Nyomja be egészen az égnek megfelel kapcsológombot és forgassa el az óramutató járásütés során keletkez szaftok és zsírok felfogására szolgál. Az alsó polcmagasságra helyezze. Ha nincs rá szükség, akkor vegye ki a sütbl. Tároló A tároló alkalmas a készülék tartozékainak tárolására, amikor azok nincsenek használatban. A tárolóhely kinyitásához, emelje fel majd fordítsa kifelé az alsó ajtót. Fontos: Ne tartson tisztítószereket, vagy gyúlékony anyagokat a tárolóban. 6.ábra 10 TUDNIVALÓK A HASZNÁLATHOZ Sütésnél: A sütési id letelte eltt már kb. használatát csak tésztákhoz és sült húshoz ajánljuk. szennyezdést távolítson el. Soha ne használjon ecetet. 9. mégsem, akkor forduljon a jótállási jegyben megadott szervízhez. Észlelt hiba Az égk nem gyújthatók be Megoldás Ellenrizze, hogy a gáz fcsapot teljesen kinyitotta-e; megfelel pozícióban van-e a gázcs; van-e gázellátás. Ellenrizze, hogy a lángelosztó és ennek fedlapja a helyes pozícióban vannak-e. a gázégfejek lángelosztó nyílásai nincse-nek eltömdve. nem nedves-e az ég. Ellenrizze, hogy megfelelen állította-e be hfokszabályzót; megfelel sütési idt választott-e. a Az egyik ég nem gyújtható be Nem megfelel a sütési eredmény A süt füstöl Ellenrizze, hogy nem indokolt-e a süt kitisztítása; nem futott-e ki az étel; nincse túlzottan zsíros, vagy szaftos ráégés a süt oldalain.

4 Adattábla Az adattábla a készülék hátoldalára rögzítve található. Ha hívja a szervízt, akkor feltétlenül adja meg az alábbiakat: Modell (Model ) Szériaszám (Serial number).. Termékszám (Product number)... A készülék beszerelése eltt írja fel a fenti sorokba ezeket az adatokat. 14 BEÉPÍTÉSI TUDNIVALÓK AZ ÜZEMBE HELYEZNEK Biztonsági tudnivalók A készülék csatlakoztatása eltt meg kell gyzdni a helyi feltételekrl (gáztípus és gáznyomás) és arról, hogy az azonos-e a gyári beállítással. A készülék csak megfelel szellzéssel rendelkez helyen üzemeltethet. A készülék beállítási feltételeit az adattábla tartalmazza. Ez a készülék nem csatlakoztatható folyékony gázt kibocsátó szerkezethez. A csatlakoztatást az érvényes biztonsági szabályok szerint kell elvégezni. Különös gondot kell fordítani a környezet megfelel szellztetésére, alkalmasságára. A szomszédos bútorlapnak hálló anyagból kell lenni, vagy a két oldal közé hszigetel lapot kell betenni. Gázcsatlakoztatás Ellenrizze, hogy a gázhozam és a csátmér alkalmas-e minden készülék gázellátására. Konzultáljon az illetékes gázszolgáltatóval. Ellenrizze a csatlakozások tömítését. Építsen be egy elérhet és látható elzáró csapot. Flexibilis cs használata esetén a csnek könnyen megvizsgálhatónak kell lenni és nem lehet a készülék háta mögött. A gázbekötést az érvényben lev szabványnak megfelelen kell elvégezni. A készülék, mieltt a gyárat elhagyta volna, próbának lett alávetve és beállítva olyan típusú gázra, amelyet a készüléken feltüntettünk. Gyzdjünk meg arról, hogy a tzhelyünket tápláló gáz azonos típusú legyen a táblán feltüntetettel. Ellenkez esetben az ÁTÁLLÍTÁS KÜLÖNFÉLE GÁZTÍPUSOKHOZ" cím fejezetben jelzett utasítások alapján végeztessünk el minden mveletet. Abban az esetben, ha a gáz nyomása eltér (vagy változó) az elírotthoz képest, szükségszer a megfelel nyomásszabályozó felszerelése a bevezet csövezetre. Csak az elírt normáknak megfelel nyomásszabályozók használata engedélyezett. 1. Csatlakoztatás gázhálózatra Bekötés merev csvel vagy hajlékony fémcsvel A nagyobb biztonság érdekében tanácsos merev csövekkel (pl. réz), vagy hajlékony (flexibilis) csövekkel elvégezni a gázbekötést, oly módon, hogy semmiféle megterhelésnek ne legyen kitéve a készülék. A bekötcs csatlakozása a készülékhez G 1/2", jobb oldalon hátul. Amennyiben a gázbekötés miatt a készülék háta mögött kell a vezetéket elvezetnie, ez csak merev csvel lehetséges. 16 Bekötés nem fém jelleg hajlékony csvel Ha a bekötés az egész szakaszon könnyen ellenrizhet, akkor az érvényben lev szabványnak megfelel hajlékony csövet is fel lehet használni. A hajlékony csövet a csatlakozó csonkhoz kell rögzíteni szilárd módon biztonsági gyrk segítségével, ez utóbbiak szabványosak legyenek. A gázbekötés módját és a hajlékonycs vezetését a 11. ábrán feltüntetett módon végezzük. Figyelem! A hajlékony csövet úgy kell elhelyezni, hogy : ne haladjon a tzhely mögött ne legyen 1500 mm-nél hosszabb, ne legyenek rajta szkületek, beszkülések, ne legyen semmiféle húzóernek vagy csavarodásnak kitéve, ne érintkezzék vágó testekkel vagy éles sarkokkal, könnyen hozzáférhet legyen bármiféle ellenrzés céljából, hogy elhasználtságát meg tudjuk állapítani. Annak megállapítására, hogy a hajlékony cs milyen állapotban van, ellenriznünk kell a következket: ne legyenek rajta horzsolás, vágás jegyei, égésnyomok, sem a végein, sem teljes hosszúságában; anyaga ne legyen megkeményedett, hanem rizze meg természetes rugalmasságát, a rögzít bilincsek ne legyenek rozsdásak; ne haladja meg a lejárati idt (5 év). Ha a fentebb felsoroltak közül egy vagy több rendellenesség fennállnék, akkor ne javítsuk meg a csövet, hanem cseréljük ki. FONTOS: A bekötés befejeztével gyzdjünk meg az összes csatlakozási pont tökéletes zárásáról szappanos oldattal. Láng használata szigorúan tilos. hajlékony csõ IGEN hajlékony csõ NEM hajlékony csõ IGEN hajlékony csõ csõ rögzítõ IGEN csõ rögzítõ 11.ábra 17 ÁTÁLLÍTÁS KÜLÖNFÉLE TÍPUSÚ GÁZOKHOZ A készülék H és S típusú földgázzal, illetve propán vagy butángázzal való mködtetésre van tervezve.

5 Ha a tzhelyet másfajta gázra akarjuk átállítani, mint amelyre gyárilag van beállítva, akkor végezzük el sorrendben a következket (12. ábra): - cseppfolyós gázzal való mködtetéshez használjuk a csatlakozó könyököt (E), csatlakozó csonkot (D), és a tömit gyürt (C). A csatlakozás után a tökéletes zárást szappanos oldattal ellenrizzük; - cseréljük ki a fúvókákat; - állítsuk be a sütég primerlevegjét; - szabályozzuk be a takaréklángokat. Figyelem Ha szükség van fúvókára, akkor azt, a fúvóka táblázat szerint, a LEHELUX szervíz hálózaton keresztül lehet beszerezni. Ugyanitt beszerezhet csatlakozó csonk és tömít gyr PB gázhoz. B AC E C D 12. ábra A = csatlakozó cs B = G 1/2" hollandi C = tömít gyr D = folyékony gáz csatlakozó csonk E = csatlakozó könyök ÉG ÉS FÚVÓKA JELLEMZ TÁBLÁZAT (Kategória: II 2HS 3B/P) ÉGK HTERHELÉS Normál Csökkentett teljesítmény teljesítmény (kw) (kw) 2,60 0,72 GÁZ TÍPUS G20 G30-G31 G25. 1 G20 G30-G31 G25.1 G20 G30-G31 G25.1 G20 G30-G31 G25.1 NYOMÁS (mbar) FÚVÓKA ÁTMÉR (mm) 1,06 0,86 1,24 0,92 0,71 1,06 0,70 0,50 0,74 1,10 0,80 1,25 FOGYASZTÁS 0,248m³/h 188,8g/h 0,288m³/h 0,191m³/h 145,2g/h 0,222m³/h 0,098m³/h 74,8g/h 0,114m³/h 0,248m³/h 188,8g/h 0,288m³/h RAPID NORMÁL TELJESÍTMÉNY KIS TELJESÍTMÉNY SÜT 2,00 0,43 1,03 0,35 2,60 1,00 Tzhelyég Kis teljesítmény Normál teljesítmény Rapid Süt hszabályzóval Csap By-Pass -je század mm-ben FÚVÓKÁK CSERÉJE A fzég fúvóka cseréje 1. Távolítsa el az edénytartó rácsot. 2. Távolítsa el az égket (a lángelosztó fedlapot és gyrt). 3. Egy 7-es cskulccsal csavarja ki a fúvókákat (13. ábra), helyettesítve ket a mködtet gáz és ég típusoknak megfelelen (lásd a fúvóka táblázatot). 4. sütég fúvóka cseréje 1. Szerelje vissza az égt fordított sorrendben elvégezve a leírt mveleteket. A fzégknél nincs szükség a primér leveg beállítására A fzég takarék lángjának beállítása Másik gáztípusra történ átállításkor a takarék lángra való beállítást is el kell végezni. A szabályos lángnak takarékon kb. 4 mm-esnek kell lenni. Beállítás után ellenrizze, hogy a szabályzó gomb maximális pozícióból hirtelen a takarékra történ elforgatásakor a láng stabil legyen és ne aludjon ki. A láng beállításának menete: Gyújtsa meg az égt. Forgassa el a gombot a takarék lángra. Vegye le a kapcsológombot. Csavarja ki, vagy be a gázcsap rudat a 16. Tegye vissza a gombot a helyére ábra 14. ábra 15. ábra 16. ábra meg a leveg-szabályozó (A) rögzít csavarját (M) (17.ábra), Mozgassa a levegszabályozót elrehátra mindaddig amíg egy megfelel lángképet nyer. Szorítsa meg a levegszabályozó rögzít csavarját. 17.ábra M A A sütég takarék lángjának beállítása 1. Gyújtsa be a sütégt. 2. Állítsa a kapcsológombot a takarék lángra. 3. Távolítsa el a kapcsológombot. 4. Állítsa be a takaréklángot egy vékony csavarhúzóval csavarva a csapszár feletti, az ábrán megjelölt, állító csavart, a megfelel lángkép eléréséig (18.ábra). 5. Tegye visza a kapcsológombot. 6. Forgassa el néhányszor a kapcsológombot a maximumról a takarék lángra hogy ellenrizze a láng stabil állapotát. Megjegyzés: PB gáz esetében csavarja be teljesen a szabályozó csavart. by-pass t 18.ábra SZERVÍZ ÉS ALKATÉSZELLÁTÁS A hibátlan mködés és a biztonság érdekében idközönként meg kell zsírozni a gázszabályzó csapokat. Ezt a karbantartási mveletet szakemberrel végeztesse el. Húzzuk le a kapcsológombokat és a kapcsolótáblát miután ez utóbbi csavarjait kicsavaroztuk. Csavarjuk ki azt a két csavart, amelyek a csap szárának v. rudacskájának oldalain vannak. Húzzuk ki a kúpot és gondosan tisztítsuk azt meg, végül kenjünk fel egy vékony zsírréteget. Olyan típusú zsírt használjunk, amely szénhidrogénre nem oldódó és a gázcsapokra alkalmas. Ügyeljünk arra, hogy túlzott mennyiség kenzsír ne tömje el a gáz nyílásait. Helyezzük aztán vissza az alkatrészeket a maximális figyelemmel, a fentebb leírtakat fordított sorrendben elvégezve. Eredeti alkatrészek, tartozékok Mieltt ez a készülék elhagyta volna a gyárat, ellenrz próbának lett alávetve tapasztalt szakemberek által úgy, hogy a legjobb mködési eredményeket nyújthassa. Bármilyen javítást vagy beállítást, amelyre az elkövetkezkben sor kerülhet, maximális körültekintéssel és figyelemmel kell elvégezni.

6 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 20 Ezért tanácsoljuk még egyszer, hogy mindig a mellékelt szervízlista valamelyik szervízéhez forduljunk, jelezve a problémát és készülékünk modelljét. Az eredeti alkatrészek a gyártó bizonylatával, és a következ megkülönböztet jellel vannak ellátva. Beszerzésük a LEHELUX szervíz hálózaton keresztül, illetve a cseréhez szakértelmet nem igényl alkatrészek esetén (pl, rács) a központi alkatrész ellátó szolgálattól történik. Eredeti gyári alkatrészek árusítása: VEVSZOLGÁLAT ÉS MÁRKASZERVÍZ EREDETI GYÁRI ALKATRÉSZEK, TARTOZÉKOK ÁRUSÍTÁSA: ELECTROLUX LEHEL. KFT. ALKATRÉSZBOLT 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87. Tel. : /531.

HG654320NM. www.preciz.hu HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HG654320NM. www.preciz.hu HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HG654320NM www.preciz.hu HU GÁZF Z LAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU 2 www.preciz.hu AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Reméljük, hogy készülékünk kifogástalan teljesítményével

Részletesebben

HG654320NM HU GÁZFŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU

HG654320NM HU GÁZFŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU HG654320NM HU GÁZFŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU 2 AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Reméljük, hogy készülékünk kifogástalan teljesítményével hosszú éveken

Részletesebben

Konyhabútor Beépítés és használat K1G21S/HU. Használati útmutató

Konyhabútor Beépítés és használat K1G21S/HU. Használati útmutató Konyhabútor Beépítés és használat K1G21S/HU Gáz sütõvel és gáz grillel rendelkezõ tûzhely Használati útmutató Biztonsági utasítások A készülék teljesítõképességének és biztonságának megtartásának érdekében

Részletesebben

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ Tisztelt Vásárló! A termékünk megvásárlásával Ön egy új termékcsalád modern gáztűzhely használója lett. Kívánjuk, hogy a készülék minél jobb szolgálatot tegyen Önnek.

Részletesebben

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások HU Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások Beépíthető kombinált és gáz főzőlap Beépíthető kombinált és gáz főzőlap Tisztelt vásárlónk! A beépíthető kombinált és gáz főzőlap háztartásban való

Részletesebben

www.nardi.hu HU GÁZ és ELEKTROMOS SÜTŐ (60cm) Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat

www.nardi.hu HU GÁZ és ELEKTROMOS SÜTŐ (60cm) Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat GÁZ és ELEKTROMOS SÜTŐ (60cm) Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat I Ezt a berendezést a gyárból való kikerülés előtt szakértő és hozzáértő személyzet tesztelte és fejlesztette ki a lehető

Részletesebben

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre Figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben megadott utasításokat, mivel a beszerelés biztonságára, a használatra és a karbantartásra vonatkozó fontos információkat tartalmaznak. A használati utasítás

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX ERD 1843 http://hu.yourpdfguides.com/dref/640435

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX ERD 1843 http://hu.yourpdfguides.com/dref/640435 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX ERD 1843. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató FALI GÁZKAZÁN Használati, szerelési és beüzemelési útmutató RenovaStar C 24 E BT RenovaStar F 24 E BT Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok megőrzése...2 3 Biztonság...2

Részletesebben

ISO 9001. Gyártó: GASZTROMETÁL Gép- és Berendezésgyártó Zrt.

ISO 9001. Gyártó: GASZTROMETÁL Gép- és Berendezésgyártó Zrt. G É PK Ö NYV GT2 típusú nagykonyhai gáztűzhely semleges alsórésszel GT4 típusú nagykonyhai gáztűzhely semleges alsórésszel GT6 típusú nagykonyhai gáztűzhely semleges alsórésszel GT4-ES2/1 típusú nagykonyhai

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ÁTFOLYÓS KOMBI GÁZKAZÁN MIKROAKKUMULÁCIÓS TARTÁLLYAL Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ThemaFAST F 25 E H-MOD Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok

Részletesebben

BEÉPÍTÉSI, SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI KÉZIKÖNYV TÁROLÓ RENDSZERŰ HÁZTARTÁSI GÁZVÍZMELEGÍTŐ KÉSZÜLÉKEKHEZ

BEÉPÍTÉSI, SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI KÉZIKÖNYV TÁROLÓ RENDSZERŰ HÁZTARTÁSI GÁZVÍZMELEGÍTŐ KÉSZÜLÉKEKHEZ BEÉPÍTÉSI, SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI KÉZIKÖNYV TÁROLÓ RENDSZERŰ HÁZTARTÁSI GÁZVÍZMELEGÍTŐ KÉSZÜLÉKEKHEZ TARTOZÉKJEGYZÉK biztonsági szelep huzatmegszakító leeresztő szelep vízoldali csatlakozó adapterek kezelési

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató KONDENZÁCIÓS FŰTŐ GÁZKAZÁN Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Ecosy F 28 E AS Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok megőrzése...2 3 Biztonság...2 3.1

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ÁTFOLYÓS RENDSZERŰ GÁZVÍZMELEGÍTŐK Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Opalia C 11 E Opalia C 14 E 2 Használati utasítás Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...4 2 A dokumentumok megőrzése...4

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM:

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM: FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS. A jelen útmutatóban és magán a készüléken is fontos biztonsági üzenetek szerepelnek, amiket mindig el kell olvasni és be kell tartani.

Részletesebben

SANTO N 8 18 40-4 i. Beépíthető hűtő- fagyasztó kombináció. Használati- és beépítési útmutató. http://www.markabolt.hu/

SANTO N 8 18 40-4 i. Beépíthető hűtő- fagyasztó kombináció. Használati- és beépítési útmutató. http://www.markabolt.hu/ SANTO N 8 18 40-4 i Beépíthető hűtő- fagyasztó kombináció Használati- és beépítési útmutató Kedves Vásárló! Kedves Vásárló! Mielőtt az új hűtőkészüléket üzembe helyezi kérjük, hogy gondosan olvassa át

Részletesebben

Szakemberek / üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. MAG pro. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék MAG 10-0/0-3 XZ

Szakemberek / üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. MAG pro. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék MAG 10-0/0-3 XZ Szakemberek / üzemeltetők számára Kezelési és szerelési útmutató Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék HU MAG 0-0/0-3 XZ Üzemeltetők számára Kezelési útmutató Tartalomjegyzék Általános információk.......................

Részletesebben

Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY CE 0694 HU RBS 24 - SERIE ENERGY - RAD - ING - MAN.INST - 1303.1 - készülékhez

Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY CE 0694 HU RBS 24 - SERIE ENERGY - RAD - ING - MAN.INST - 1303.1 - készülékhez Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY készülékhez Zárt égésterű, átfolyós fali gázkészülék bitermikus hőcserélővel, LCD kijelzővel IPX5 Telepítési, kezelési, összeállítási és karbantartási útmutató. CE 0694

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FIGYELMEZTETÉS VESZÉLY

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FIGYELMEZTETÉS VESZÉLY MAGYAR Üzembe helyezés 2. oldal Használati útmutató oldal FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket

Részletesebben

XXX CPTDI IPNF DPN XFMDPNF.PTPHBU HÎQ

XXX CPTDI IPNF DPN XFMDPNF.PTPHBU HÎQ SP... hu Tartalomjegyzék 8 Rendeltetésszer használat... 4 ( Biztonsági útmutatások...... 4 Mieltt a készüléket használatba veszi.......................... 5 Kiszállításnál.................... 5 Beszerelésnél...................

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM: H22

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM: H22 FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS. A jelen útmutatóban és magán a készüléken is fontos biztonsági üzenetek szerepelnek, amiket mindig el kell olvasni és be kell tartani.

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-vízmelegítő készülékekhez

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-vízmelegítő készülékekhez KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-vízmelegítő készülékekhez analóg KOMFORT 24 K KOMFORT 24 V KOMFORT 24 VH KOMFORT 28 V KOMFORT 25 KD KOMFORT 29 VD digitális KOMPAKT 25 V FIGYELEM! Mielőtt

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez KOMFORT T 25 K, KOMFORT T 25 V KOMFORT T 25 VH, KOMFORT T 29 V FIGYELEM! Mielőtt használatba venné a készüléket

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. MZV-18-S típusú, zárt égésterű, átfolyórendszerű, használati vízmelegítőhöz. NOVUM-FÉG Fűtéstechnikai Készülékgyártó Kft.

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. MZV-18-S típusú, zárt égésterű, átfolyórendszerű, használati vízmelegítőhöz. NOVUM-FÉG Fűtéstechnikai Készülékgyártó Kft. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ MZV-18-S típusú, zárt égésterű, átfolyórendszerű, használati vízmelegítőhöz NOVUM-FÉG Fűtéstechnikai Készülékgyártó Kft. 6900 Makó, Aradi u. 136. Tel.: (62)*213-766 Fax: (62) 211-542

Részletesebben

RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E

RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E KOMBI FALI GÁZKAZÁN RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E KEZELÉSI -, SZERELÉSI ÚTMUTATÓ, KARBANTARTÁS, ELLENİRZÉS Forgalmazó: Saunier Duval Magyarország Rt 1238. Budapest, Helsinki út 120. Tel: 283-0553, 283-0556

Részletesebben

Szakemberek/üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. turbomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék.

Szakemberek/üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. turbomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék. Szakemberek/üzemeltetők számára Kezelési és szerelési útmutató turbomag Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék turbomag 14-2/0 HU Üzemeltetők számára Kezelési útmutató turbomag Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató

Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató TARTALOMJEGYZÉK 1. ELÕÍRÁSOK, SZERELÉSI ÚTMUTATÓ:... 2 1.1 ÁLTALÁNOSSÁGBAN:... 2 1.2 A KÉSZÜLÉK FELÁLLÍTÁSI HELYE:... 2 2. KÉSZÜLÉKEK LEIRÁSA... 3 3. SZÁLLÍTÁS...4 4. A KÉSZÜLÉK BESZERELÉSE:... 4 4.1 VÍZOLDALI

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW-6 60 FI TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: TEKA Küchentechnik Típus: DW-6 60.FI.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW-6 60 FI TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: TEKA Küchentechnik Típus: DW-6 60.FI. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: TEKA Küchentechnik Típus: DW-6 60.FI Szélesség: 597-599 mm Mélység, a kapcsolótábla külsõ szélétõl mérve: 550 mm Magasság: 820-870 mm Helyszükséglet

Részletesebben

SD 20, 30, 40, 50 KLO

SD 20, 30, 40, 50 KLO ÖNTÖTTVAS TAGOS KAZÁNOK SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓJA Forgalmazó: Saunier Duval Magyarország Rt. 1238. Budapest, Helsinki út 120. Tel: 283-0553, 283-0556 Fax: 283-0554 E-mail: sduval@saunierduval.hu

Részletesebben

GÁZ-ELEKTROMOS TŰZHELY

GÁZ-ELEKTROMOS TŰZHELY GÁZ-ELEKTROMOS TŰZHELY CFH-664 B NAT CFH-664 X NAT Ezt a készüléket az érvényben lévõ rendelkezések szerint kell felszerelni és csak jól szellõzött helyiségben szabad használni. Felszerelés és üzembe helyezés

Részletesebben