Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZCG5050

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZCG5050 http://hu.yourpdfguides.com/dref/653707"

Átírás

1 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági tanácsadás, méret, kiegészítők, stb). Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál. Használati utasítás Kezelési útmutató Használati útmutató Felhasználói kézikönyv Kezelési utasítás

2 Kézikönyv absztrakt: könyvecske utasításokat ad a készülék beszerelésére, használatára és karbantartására. A készülék intenzív és hosszantartó használata kiegészít szellzést, pl. ablaknyitást vagy hatékonyabb szellzést, pl. mesterséges szellzberendezés nagyobb fokozaton történ mködtetését teheti szükségessé. Ne hagyjuk felügyelet nélkül a mködésben lév készüléket. A készülék kikapcsolás után hosszú ideig meleg marad. Ügyeljünk a gyermekekre az egész használati id alatt, hogy ne nyúljanak a még nem teljesen kihlt készülék felületeihez, és hogy ne legyenek a még mködésben lév készülék közelében. A készülék fedéllel van ellátva, ennek szerepe, hogy védje a készüléket a portól, amikor lecsukjuk, vagy a zsírcseppek felfogását szolgálja, ha felnyitott állapotban van. Ne használjuk más célokra. Lezárás eltt tisztítsuk meg mindig a fedelet és hagyjuk kihlni az égket a fedél lecsukása eltt. Ellenrizni kell mindig, hogy a szabályozógombok zárt pozícióban legyenek, amikor a készülék nincs mködésben. A mködésbe hozatal els percei alatt a süt termikus szigetelése és a gyártási olajmaradványok kellemetlen füstöt és szagot okoznak. Azt tanácsoljuk, hogy az els begyújtáskor kb. 45 percig melegítsük a sütt, üresen. A tartozékokat az els alkal-mazás eltt le kell mosni. FIGYELMEZTETÉSEK Igen fontos, hogy ezt a használati utasítási könyvet a készülékkel együtt megrizze, hogy a jövben bármikor igénybe vehesse konzultálásra. Ha a készüléket esetleg eladná vagy átadná másnak, a használati utasítást vele együtt kell közvetíteni azért, hogy az új használó tudomást szerezzen a készülék mködésérl és a rá vonatkozó figyelmeztetések birtokába jusson. EZEKET A FIGYELMEZTETÉSEKET AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN ÁLLÍTOTTUK ÖSSZE, KÉRJÜK TEHÁT ÖNÖKET, HOGY OLVASSÁK EL EZEKET FIGYELMESEN A KÉSZÜLÉK BESZERELÉSE ÉS HASZNÁLATA ELTT. A készülék csatlakozása elltt meg kell vizsgálni, hogy a helyi csatlakozási feltételek (gázfajta és gáznyomás) és a készülék beszabályozása összhangban van-e. A készülék beszabályozási adatai egy címkén, vagy adattáblán fel vannak tüntetve. Ezt a készüléket nem kell égéstermék elvezethöz csatlakoztatni. A készüléket az érvényes beszerelési szabályzatok szerint kell beszerelni és üzembe helyezni. Különös figyelmet kell fordítani a helység megfelel szellzésére. A gáztzhely használata h és nedvesség képzdéssel jár a felszerelés helységében. Ügyelni kell a konyha jó szellzésére a természetes, szellz nyílásokat nyitva kell tartani, vagy mesterséges szellz berendezésrl (páraelszívóról), kell gondoskodni. 2 Ha zsírokat vagy olajakat alkalmazunk fzés közben, nagyon kell ügyelni arra, hogy ezek az anyagok, túlhevülve, lángra lobbanhatnak. Ezt a készüléket élelmiszerek fzésére tervezték, más célokra nem kell használni. Ne szereltessük be a tzhelyet gyúlékony anyagok közelében (pl. függönyök, törlruhák, stb.). Karbantartás vagy tisztítás eltt hagyjuk kihlni a készüléket. A meggyújtási mvelet megkönnyítése céljából, elbb gyújtsuk meg az égket, és csak azután helyezzük el az edényt a rácsozaton. A gáztzhelyég meggyújtása után gyzdjünk meg arról, hogy a láng szabályos legyen. Ha a süt égjét gyújtjuk meg, akkor is ellenrizzük, hogy a láng szabályos legyen. Az edények levétele eltt elbb csökkentsük le a lángot vagy kapcsoljuk azt ki. Ha a tzhely javításra szorul, ne próbáljunk magunk hozzányúlni. A hozzá nem ért személyek által végzett javítások károkat okozhatnak. Hívjuk a legközelebbi LEHELUX szakszervízt és csak eredeti alkatrészt alkalmazzunk. A süt használata idején a készülék fokozott felmelegedésnek van alávetve a sütajtó üvege és a közelében lév részeknél. Ügyeljünk tehát arra, hogy kisgyermekek ne közelítsék meg játszási szándékkal. Ha a süt közelében lév konnektorba kapcsolunk háztartási villamos eszközöket, gyzdjünk meg mindig arról, hogy a zsinór ne érintkezzen meleg felülettel; vagy nehogy a sütajtóval befogjuk a zsinórt. Üzembe helyezés A gázkészülék üzembe helyezését, vagy esetleges késbbi áthelyezését kizárólag a területileg illetékes gázszolgáltató engedélye alapján - szakemberrel, szervízzel - lehet elvégeztetni. A készülék elhelyezésénél vegye figyelembe az "Elhelyezés" cím fejezet utasításait.

3 A készülék els használata és üzembe helyezése eltt feltétlenül olvassa el a Használati utasítást. Köszönjük a figyelmét. A gyártó és a forgalmazó minden felelsséget elhárít magától a nem megfelel üzembehelyezés, a helytelen használat, illetve a használati utasításban elírtak figyelmen kívül hagyása miatt bekövetkez károk esetén. Szigorúan tartsa be az ápolásra és tisztításra vonatkozó tudnivalókat is. 3 A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE KAPCSOLÓTÁBLA Modell: ZCG 5050 SÜT FZLAP Süt Gáz Gáz Gáz ZCG Modell: ZCG 5051 ST FZLAP Süt Gáz Gáz Gáz Gáz ZCG A sütég kapcsológombja Az els baloldali ég kapcsológombja A hátsó baloldali ég kapcsológombja A hátsó jobboldali ég kapcsológombja 5. Az els jobboldali ég kapcsológombja Fzfelület ZCG 5050 ZCG Normál teljesítmény ég 2. Normál teljesítmény ég 3. Kisteljesítmény (mokka) ég 4. Rapid ég 4 MSZAKI ADATOK Szabadon álló készülék 1. osztályú Fzfelület Tzhely fedele Edénytartó rács Jobb els ég Jobb hátsó ég Bal els ég Bal hátsó ég Süt ég Süt teljesítmény Sütrács Zsírfelfogó tepsi Zománcozott Zománcozott Rapid Kis teljesítmény Normál teljesítmény Normál teljesítmény 2,60 kw 1,03 kw 2,00 kw 2,00 kw gáz 2,60 kw Süt Tartozékok Méretek Magasság Szélesség Mélység 870 mm 500 mm 500 mm Ez a készülék megfelel az alábbi EEC irányelveknek: 90/396 EEC (Gázkészülék irányelv) 93/68 és a kapcsolódó módosítások (Általános irányelv) Gáztzhely PNC: G 30 - G 31 PB Gáz Típus: ZCG x 10² Pa (30 mbar) 25 x 10² Pa (25 mbar) 25 x 10² Pa (25 mbar) 597,6 g/h 8,23 kw 8,23 kw H G 25.1 Földgáz `S' Kat. II 2HS3B/P (25,30mbar) HU G 20 Földgáz `H' Gyártó: Electrolux Romania Importálja: Electrolux Lehel Kft. Cím:5100 Jászberény Fémnyomó u.1. Gáztzhely PNC: G 30 - G 31 PB Gáz Típus: ZCkapcsolótáblán vannak elhelyezve azok a gombok, amelyek a fzfelület gázégit hozzák mködésbe. Az égk szabályozógombjait el lehet forgatni az óramutató járásával ellentétes irányban a kis láng szimbólumáig. A készülék égit biztonsági szeleppel láttuk el. Ez a szerkezet akkor lép mködésbe, ha a láng kialszik, ilyenkor leállítja a gázadagolást (pl. ha kiöml folyadék, vagy légáramlat, huzat eloltja a lángot). 7 A gombon lév szimbólumok jelentése a következ (3.ábra): Kikapcsolt állapot Maximális gázadagolás Minimális gázadagolás (takarék láng) A maximális szintet forraláshoz, a takarék lángot pedig pároláshoz és a forrás megtartásához használja. Mindig a takarék és a maximum közötti beállítást válasza és sohasem a maximum és a kikapcsolt jelzés közötti tartományt. Ne zárja le a készülék fedelét amíg a fzfelület nem hlt ki, mert megkárosodhat. A fzégk begyújtása 1. Nyomja be egészen az égnek megfelel kapcsológombot és forgassa el az óramutató járásütés során keletkez szaftok és zsírok felfogására szolgál. Az alsó polcmagasságra helyezze. Ha nincs rá szükség, akkor vegye ki a sütbl. Tároló A tároló alkalmas a készülék tartozékainak tárolására, amikor azok nincsenek használatban. A tárolóhely kinyitásához, emelje fel majd fordítsa kifelé az alsó ajtót. Fontos: Ne tartson tisztítószereket, vagy gyúlékony anyagokat a tárolóban. 6.ábra 10 TUDNIVALÓK A HASZNÁLATHOZ Sütésnél: A sütési id letelte eltt már kb. használatát csak tésztákhoz és sült húshoz ajánljuk. szennyezdést távolítson el. Soha ne használjon ecetet. 9. mégsem, akkor forduljon a jótállási jegyben megadott szervízhez. Észlelt hiba Az égk nem gyújthatók be Megoldás Ellenrizze, hogy a gáz fcsapot teljesen kinyitotta-e; megfelel pozícióban van-e a gázcs; van-e gázellátás. Ellenrizze, hogy a lángelosztó és ennek fedlapja a helyes pozícióban vannak-e. a gázégfejek lángelosztó nyílásai nincse-nek eltömdve. nem nedves-e az ég. Ellenrizze, hogy megfelelen állította-e be hfokszabályzót; megfelel sütési idt választott-e. a Az egyik ég nem gyújtható be Nem megfelel a sütési eredmény A süt füstöl Ellenrizze, hogy nem indokolt-e a süt kitisztítása; nem futott-e ki az étel; nincse túlzottan zsíros, vagy szaftos ráégés a süt oldalain.

4 Adattábla Az adattábla a készülék hátoldalára rögzítve található. Ha hívja a szervízt, akkor feltétlenül adja meg az alábbiakat: Modell (Model ) Szériaszám (Serial number).. Termékszám (Product number)... A készülék beszerelése eltt írja fel a fenti sorokba ezeket az adatokat. 14 BEÉPÍTÉSI TUDNIVALÓK AZ ÜZEMBE HELYEZNEK Biztonsági tudnivalók A készülék csatlakoztatása eltt meg kell gyzdni a helyi feltételekrl (gáztípus és gáznyomás) és arról, hogy az azonos-e a gyári beállítással. A készülék csak megfelel szellzéssel rendelkez helyen üzemeltethet. A készülék beállítási feltételeit az adattábla tartalmazza. Ez a készülék nem csatlakoztatható folyékony gázt kibocsátó szerkezethez. A csatlakoztatást az érvényes biztonsági szabályok szerint kell elvégezni. Különös gondot kell fordítani a környezet megfelel szellztetésére, alkalmasságára. A szomszédos bútorlapnak hálló anyagból kell lenni, vagy a két oldal közé hszigetel lapot kell betenni. Gázcsatlakoztatás Ellenrizze, hogy a gázhozam és a csátmér alkalmas-e minden készülék gázellátására. Konzultáljon az illetékes gázszolgáltatóval. Ellenrizze a csatlakozások tömítését. Építsen be egy elérhet és látható elzáró csapot. Flexibilis cs használata esetén a csnek könnyen megvizsgálhatónak kell lenni és nem lehet a készülék háta mögött. A gázbekötést az érvényben lev szabványnak megfelelen kell elvégezni. A készülék, mieltt a gyárat elhagyta volna, próbának lett alávetve és beállítva olyan típusú gázra, amelyet a készüléken feltüntettünk. Gyzdjünk meg arról, hogy a tzhelyünket tápláló gáz azonos típusú legyen a táblán feltüntetettel. Ellenkez esetben az ÁTÁLLÍTÁS KÜLÖNFÉLE GÁZTÍPUSOKHOZ" cím fejezetben jelzett utasítások alapján végeztessünk el minden mveletet. Abban az esetben, ha a gáz nyomása eltér (vagy változó) az elírotthoz képest, szükségszer a megfelel nyomásszabályozó felszerelése a bevezet csövezetre. Csak az elírt normáknak megfelel nyomásszabályozók használata engedélyezett. 1. Csatlakoztatás gázhálózatra Bekötés merev csvel vagy hajlékony fémcsvel A nagyobb biztonság érdekében tanácsos merev csövekkel (pl. réz), vagy hajlékony (flexibilis) csövekkel elvégezni a gázbekötést, oly módon, hogy semmiféle megterhelésnek ne legyen kitéve a készülék. A bekötcs csatlakozása a készülékhez G 1/2", jobb oldalon hátul. Amennyiben a gázbekötés miatt a készülék háta mögött kell a vezetéket elvezetnie, ez csak merev csvel lehetséges. 16 Bekötés nem fém jelleg hajlékony csvel Ha a bekötés az egész szakaszon könnyen ellenrizhet, akkor az érvényben lev szabványnak megfelel hajlékony csövet is fel lehet használni. A hajlékony csövet a csatlakozó csonkhoz kell rögzíteni szilárd módon biztonsági gyrk segítségével, ez utóbbiak szabványosak legyenek. A gázbekötés módját és a hajlékonycs vezetését a 11. ábrán feltüntetett módon végezzük. Figyelem! A hajlékony csövet úgy kell elhelyezni, hogy : ne haladjon a tzhely mögött ne legyen 1500 mm-nél hosszabb, ne legyenek rajta szkületek, beszkülések, ne legyen semmiféle húzóernek vagy csavarodásnak kitéve, ne érintkezzék vágó testekkel vagy éles sarkokkal, könnyen hozzáférhet legyen bármiféle ellenrzés céljából, hogy elhasználtságát meg tudjuk állapítani. Annak megállapítására, hogy a hajlékony cs milyen állapotban van, ellenriznünk kell a következket: ne legyenek rajta horzsolás, vágás jegyei, égésnyomok, sem a végein, sem teljes hosszúságában; anyaga ne legyen megkeményedett, hanem rizze meg természetes rugalmasságát, a rögzít bilincsek ne legyenek rozsdásak; ne haladja meg a lejárati idt (5 év). Ha a fentebb felsoroltak közül egy vagy több rendellenesség fennállnék, akkor ne javítsuk meg a csövet, hanem cseréljük ki. FONTOS: A bekötés befejeztével gyzdjünk meg az összes csatlakozási pont tökéletes zárásáról szappanos oldattal. Láng használata szigorúan tilos. hajlékony csõ IGEN hajlékony csõ NEM hajlékony csõ IGEN hajlékony csõ csõ rögzítõ IGEN csõ rögzítõ 11.ábra 17 ÁTÁLLÍTÁS KÜLÖNFÉLE TÍPUSÚ GÁZOKHOZ A készülék H és S típusú földgázzal, illetve propán vagy butángázzal való mködtetésre van tervezve.

5 Ha a tzhelyet másfajta gázra akarjuk átállítani, mint amelyre gyárilag van beállítva, akkor végezzük el sorrendben a következket (12. ábra): - cseppfolyós gázzal való mködtetéshez használjuk a csatlakozó könyököt (E), csatlakozó csonkot (D), és a tömit gyürt (C). A csatlakozás után a tökéletes zárást szappanos oldattal ellenrizzük; - cseréljük ki a fúvókákat; - állítsuk be a sütég primerlevegjét; - szabályozzuk be a takaréklángokat. Figyelem Ha szükség van fúvókára, akkor azt, a fúvóka táblázat szerint, a LEHELUX szervíz hálózaton keresztül lehet beszerezni. Ugyanitt beszerezhet csatlakozó csonk és tömít gyr PB gázhoz. B AC E C D 12. ábra A = csatlakozó cs B = G 1/2" hollandi C = tömít gyr D = folyékony gáz csatlakozó csonk E = csatlakozó könyök ÉG ÉS FÚVÓKA JELLEMZ TÁBLÁZAT (Kategória: II 2HS 3B/P) ÉGK HTERHELÉS Normál Csökkentett teljesítmény teljesítmény (kw) (kw) 2,60 0,72 GÁZ TÍPUS G20 G30-G31 G25. 1 G20 G30-G31 G25.1 G20 G30-G31 G25.1 G20 G30-G31 G25.1 NYOMÁS (mbar) FÚVÓKA ÁTMÉR (mm) 1,06 0,86 1,24 0,92 0,71 1,06 0,70 0,50 0,74 1,10 0,80 1,25 FOGYASZTÁS 0,248m³/h 188,8g/h 0,288m³/h 0,191m³/h 145,2g/h 0,222m³/h 0,098m³/h 74,8g/h 0,114m³/h 0,248m³/h 188,8g/h 0,288m³/h RAPID NORMÁL TELJESÍTMÉNY KIS TELJESÍTMÉNY SÜT 2,00 0,43 1,03 0,35 2,60 1,00 Tzhelyég Kis teljesítmény Normál teljesítmény Rapid Süt hszabályzóval Csap By-Pass -je század mm-ben FÚVÓKÁK CSERÉJE A fzég fúvóka cseréje 1. Távolítsa el az edénytartó rácsot. 2. Távolítsa el az égket (a lángelosztó fedlapot és gyrt). 3. Egy 7-es cskulccsal csavarja ki a fúvókákat (13. ábra), helyettesítve ket a mködtet gáz és ég típusoknak megfelelen (lásd a fúvóka táblázatot). 4. sütég fúvóka cseréje 1. Szerelje vissza az égt fordított sorrendben elvégezve a leírt mveleteket. A fzégknél nincs szükség a primér leveg beállítására A fzég takarék lángjának beállítása Másik gáztípusra történ átállításkor a takarék lángra való beállítást is el kell végezni. A szabályos lángnak takarékon kb. 4 mm-esnek kell lenni. Beállítás után ellenrizze, hogy a szabályzó gomb maximális pozícióból hirtelen a takarékra történ elforgatásakor a láng stabil legyen és ne aludjon ki. A láng beállításának menete: Gyújtsa meg az égt. Forgassa el a gombot a takarék lángra. Vegye le a kapcsológombot. Csavarja ki, vagy be a gázcsap rudat a 16. Tegye vissza a gombot a helyére ábra 14. ábra 15. ábra 16. ábra meg a leveg-szabályozó (A) rögzít csavarját (M) (17.ábra), Mozgassa a levegszabályozót elrehátra mindaddig amíg egy megfelel lángképet nyer. Szorítsa meg a levegszabályozó rögzít csavarját. 17.ábra M A A sütég takarék lángjának beállítása 1. Gyújtsa be a sütégt. 2. Állítsa a kapcsológombot a takarék lángra. 3. Távolítsa el a kapcsológombot. 4. Állítsa be a takaréklángot egy vékony csavarhúzóval csavarva a csapszár feletti, az ábrán megjelölt, állító csavart, a megfelel lángkép eléréséig (18.ábra). 5. Tegye visza a kapcsológombot. 6. Forgassa el néhányszor a kapcsológombot a maximumról a takarék lángra hogy ellenrizze a láng stabil állapotát. Megjegyzés: PB gáz esetében csavarja be teljesen a szabályozó csavart. by-pass t 18.ábra SZERVÍZ ÉS ALKATÉSZELLÁTÁS A hibátlan mködés és a biztonság érdekében idközönként meg kell zsírozni a gázszabályzó csapokat. Ezt a karbantartási mveletet szakemberrel végeztesse el. Húzzuk le a kapcsológombokat és a kapcsolótáblát miután ez utóbbi csavarjait kicsavaroztuk. Csavarjuk ki azt a két csavart, amelyek a csap szárának v. rudacskájának oldalain vannak. Húzzuk ki a kúpot és gondosan tisztítsuk azt meg, végül kenjünk fel egy vékony zsírréteget. Olyan típusú zsírt használjunk, amely szénhidrogénre nem oldódó és a gázcsapokra alkalmas. Ügyeljünk arra, hogy túlzott mennyiség kenzsír ne tömje el a gáz nyílásait. Helyezzük aztán vissza az alkatrészeket a maximális figyelemmel, a fentebb leírtakat fordított sorrendben elvégezve. Eredeti alkatrészek, tartozékok Mieltt ez a készülék elhagyta volna a gyárat, ellenrz próbának lett alávetve tapasztalt szakemberek által úgy, hogy a legjobb mködési eredményeket nyújthassa. Bármilyen javítást vagy beállítást, amelyre az elkövetkezkben sor kerülhet, maximális körültekintéssel és figyelemmel kell elvégezni.

6 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 20 Ezért tanácsoljuk még egyszer, hogy mindig a mellékelt szervízlista valamelyik szervízéhez forduljunk, jelezve a problémát és készülékünk modelljét. Az eredeti alkatrészek a gyártó bizonylatával, és a következ megkülönböztet jellel vannak ellátva. Beszerzésük a LEHELUX szervíz hálózaton keresztül, illetve a cseréhez szakértelmet nem igényl alkatrészek esetén (pl, rács) a központi alkatrész ellátó szolgálattól történik. Eredeti gyári alkatrészek árusítása: VEVSZOLGÁLAT ÉS MÁRKASZERVÍZ EREDETI GYÁRI ALKATRÉSZEK, TARTOZÉKOK ÁRUSÍTÁSA: ELECTROLUX LEHEL. KFT. ALKATRÉSZBOLT 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87. Tel. : /531.

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZCG558GW http://hu.yourpdfguides.com/dref/653798

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZCG558GW http://hu.yourpdfguides.com/dref/653798 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

ZCG 55JGW ZCG 55KGW ZCG 55LGW ZCG 55MGW

ZCG 55JGW ZCG 55KGW ZCG 55LGW ZCG 55MGW GÁZTŰZHELY ZCG 55JGW ZCG 55KGW ZCG 55LGW ZCG 55MGW HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ www.markabolt.hu TARTALOMJEGYZÉK Tudnivalók a használónak Tudnivalók az üzembe helyezőnek Figyelmeztetések 3 Műszaki jellemzők

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EKG5009

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EKG5009 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EKG5009. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EKG5600 http://hu.yourpdfguides.com/dref/628928

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EKG5600 http://hu.yourpdfguides.com/dref/628928 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EKG5600. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

GÁZTŰZHELY ZCG 557GW ZCG 558GW ZCG 559GW ZCG 55A GW

GÁZTŰZHELY ZCG 557GW ZCG 558GW ZCG 559GW ZCG 55A GW GÁZTŰZHELY ZCG 557GW ZCG 558GW ZCG 559GW ZCG 55A GW HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK Tudnivalók a használónak Tudnivalók az üzembe helyezőnek Figyelmeztetések 2 Műszaki jellemzők 14 Használat és

Részletesebben

GÁZTŰZHELY ZCG 557GW ZCG 558GW ZCG 559GW ZCG 55A GW

GÁZTŰZHELY ZCG 557GW ZCG 558GW ZCG 559GW ZCG 55A GW GÁZTŰZHELY ZCG 557GW ZCG 558GW ZCG 559GW ZCG 55A GW HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK Tudnivalók a használónak Tudnivalók az üzembe helyezőnek Figyelmeztetések 2 Műszaki jellemzők 14 Használat és

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHS746K http://hu.yourpdfguides.com/dref/634441

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHS746K http://hu.yourpdfguides.com/dref/634441 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EHS746K. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHGT326X http://hu.yourpdfguides.com/dref/634836

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHGT326X http://hu.yourpdfguides.com/dref/634836 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EHGT326X. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

GÁZTŰZHELY ZCG 56AGW HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

GÁZTŰZHELY ZCG 56AGW HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GÁZTŰZHELY ZCG 56AGW HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK Tudnivalók a használónak Tudnivalók az üzembe helyezőnek Figyelmeztetések 3 Műszaki jellemzők 13 Használat és ápolás 5 Biztonsági tudnivalók

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EKG600100W http://hu.yourpdfguides.com/dref/629047

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EKG600100W http://hu.yourpdfguides.com/dref/629047 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EKG600100W. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 http://www.markabolt.hu/

kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 http://www.markabolt.hu/ kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 2 Üdvözöljük az Electrolux világában Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta az Electroluxtól, mely reményeink szerint sok örömet

Részletesebben

900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Csuklókaros kapumotor 900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG MUNKA ESZKÖZÖK 3 TECHNIKAI ADATOK MÉRETEK 4 A KAR RÖGZÍTÉSE A KAPUHOZ ÖSSZESZERELÉS 5 KIOLDÁS CSATLAKOZÁSOK A

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EFP6411X http://hu.yourpdfguides.com/dref/632594

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EFP6411X http://hu.yourpdfguides.com/dref/632594 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EFP6411X. Megtalálja a választ minden kérdésre az AEG-ELECTROLUX EFP6411X a felhasználói

Részletesebben

KOMBINÁLT TŰZHELY ZCG 565NW HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KOMBINÁLT TŰZHELY ZCG 565NW HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KOMBINÁLT TŰZHELY ZCG 565NW HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK Tudnivalók a használónak Tudnivalók az üzembe helyezőnek Figyelmeztetések 3 Műszaki jellemzők 17 Használat és ápolás 5 Biztonsági tudnivalók

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX 66301K-MN 96G http://hu.yourpdfguides.com/dref/2633908

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX 66301K-MN 96G http://hu.yourpdfguides.com/dref/2633908 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX 66301K- MN 96G. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EKK500503W http://hu.yourpdfguides.com/dref/629936

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EKK500503W http://hu.yourpdfguides.com/dref/629936 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EKK500503W. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EKG5602

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EKG5602 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EKG5602. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ

SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Modellszám: VC-901 A használat előtt olvassa el figyelmesen az útmutatót. FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK: A porzsák nélküli, száraz-nedves porszívó használatakor,

Részletesebben

Használati útmutató. Gázfőzőlap ZGG66414

Használati útmutató. Gázfőzőlap ZGG66414 HU Használati útmutató Gázfőzőlap ZGG66414 HU Tartalomjegyzék Biztonsági információk 2 Üzembe helyezés _ 4 Termékleírás _ 8 Működés 8 Hasznos javaslatok és tanácsok _ 9 Biztonsági információk Vigyázat

Részletesebben

Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS

Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS Thermosunis Indoor Wirefree RTS Thermosunis beltéri vezeték nélküli érzékelő RTS Sunis Indoor Wirefree RTS Sunis beltéri vezeték nélküli érzékelő

Részletesebben

HERMES HEM 200/250 BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

HERMES HEM 200/250 BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ HERMES HEM 200/250 BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ FIGYELEM! Ez a kézikönyv kizárólag a szakszerelő részére készült. A készülék telepítését szerelő szakemberrel végeztesse. A telepítő szerepe továbbá tájékoztatni a

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZCG55KGW1

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZCG55KGW1 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Gázfőzőlap. Modell EHG 30215 35689-5702 HU. http://www.markabolt.hu

Gázfőzőlap. Modell EHG 30215 35689-5702 HU. http://www.markabolt.hu Gázfőzőlap HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÓ Modell EHG 30215 35689-5702 HU Üdvözöljük az Electrolux világában Köszönjük, hogy ezt a kiváló minoségu terméket választotta az Electroluxtól, mely reményeink szerint

Részletesebben

Q30 ventilátor használati útmutató

Q30 ventilátor használati útmutató Q30 ventilátor használati útmutató Fontos! Későbbi használat céljából őrizzük meg az útmutatót. Összeszerelés előtt mindenképp tanulmányozzuk át az útmutatót. utasítások Motor Tápkábel Biztosító anya Hátsó

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK64X A68

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK64X A68 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató ZANUSSI ZK64X A68. Megtalálja a választ minden kérdésre az ZANUSSI ZK64X A68 a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

Paperfox EVV-3 papír élvédő vágó. Kezelési utasítás

Paperfox EVV-3 papír élvédő vágó. Kezelési utasítás Paperfox EVV-3 papír élvédő vágó Kezelési utasítás Az EVV-3 papír élvédő vágó alkalmazási területe A Paperfox EVV-3 papír élvédő vágót papír alapanyagú élvédők vágására tervezték a műszaki adatok táblázatban

Részletesebben

használati útmutató kombinált tűzhely EKK511502W http://www.markabolt.hu

használati útmutató kombinált tűzhely EKK511502W http://www.markabolt.hu használati útmutató kombinált tűzhely EKK511502W Üdvözöljük az Electrolux világában 3 Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta az Electroluxtól, mely reményeink szerint sok örömet okoz

Részletesebben

........ EGG6242 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EGG6342

........ EGG6242 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EGG6342 EGG6242 EGG6342...... HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.......................................................... 3 2. TERMÉKLEÍRÁS.....................................................................

Részletesebben

Páraelszívó Használati útmutató CTB 6407 CTB 9407

Páraelszívó Használati útmutató CTB 6407 CTB 9407 Páraelszívó Használati útmutató CTB 6407 CTB 9407 Javaslatok Üzembehelyezés A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen vagy nem megfelelő üzembehelyezésből adódó károkért. A minimális biztonsági távolság

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX 65807G-B

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX 65807G-B Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX 65807G- B. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve DE DIETRICH DHD787X http://hu.yourpdfguides.com/dref/3184139

Az Ön kézikönyve DE DIETRICH DHD787X http://hu.yourpdfguides.com/dref/3184139 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EKC5601 http://hu.yourpdfguides.com/dref/625840

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EKC5601 http://hu.yourpdfguides.com/dref/625840 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EKC5601. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Q40P ventilátor használati útmutató

Q40P ventilátor használati útmutató Q40P ventilátor használati útmutató Alkatrészek ismertetése A) Elülső védőrács B) Hátsó védőrács (hátul) C) Motor ház D) Ventilátor fej forgás gomb E) Fej dőlés állító kézi csavar F) Lapátkerék G) Vezérlőpanel

Részletesebben

M SZAKI ADATOK ÉS SZERVIZ

M SZAKI ADATOK ÉS SZERVIZ M SZAKI ADATOK ÉS SZERVIZ ALKATRÉSZ JEGYZÉK A gyártási számában W jelet tartalmazó gázf készülékhez A M szaki adatokban leírtak, a F É G K ONVEKTORGYÁRTÓ Z RT. termékeinek javítására kiképzett gázszerel

Részletesebben

MF/2V1 ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAPOK HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

MF/2V1 ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAPOK HASZNÁLATI UTASÍTÁSA MF/2V1 ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAPOK HASZNÁLATI UTASÍTÁSA TARTALOMJEGYZÉK Általános leírás... 4 A vezérlőgombok használata... 5 Beszerelés... 6 Az edények használata... 7 Tisztítás... 8 FIGYELMEZTETÉS! Az adatlapon

Részletesebben

EXLED-001 (HT-F62413A-10)

EXLED-001 (HT-F62413A-10) LED VILÁGÍTÁS Biztonsági előírások és használati utasítás EXLED-001 (HT-F62413A-10) Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta. Kérjük, üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa át ezt a használati utasítást

Részletesebben

........ EGG7352 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EGG7352 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EGG7352...... HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.......................................................... 3 2. TERMÉKLEÍRÁS.....................................................................

Részletesebben

2MF-2GS X NAT M2-LSX GÁZFÕZÕLAP. Beüzemelés üzemeltetés karbantartás

2MF-2GS X NAT M2-LSX GÁZFÕZÕLAP. Beüzemelés üzemeltetés karbantartás 2MF-2GS X NAT M2-LSX GÁZFÕZÕLAP Beüzemelés üzemeltetés karbantartás Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy termékünket választotta, és gratulálunk a választásához. Ezt az új, átgondoltan tervezett, a legkiválóbb

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Gáztűzhely alsó polccal KPP96, KTPP96. használati útmutató

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Gáztűzhely alsó polccal KPP96, KTPP96. használati útmutató . HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Gáztűzhely alsó polccal KPP96, KTPP96 használati útmutató Mielőtt üzembe helyezné, figyelmesen olvassa el és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót. Importőr:

Részletesebben

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye,

Részletesebben

........ EGG3322 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EGG3322 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EGG3322...... HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK............................................................ 3 2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK..............................................................

Részletesebben

F40P ventilátor használati útmutató

F40P ventilátor használati útmutató F40P ventilátor használati útmutató Alkatrészek ismertetése általános biztonsági tudnivalók - Amíg teljes körűen össze nem állítottuk a ventilátort, addig ne csatlakoztassuk azt a a fali csatlakozó aljzathoz.

Részletesebben

T80 ventilátor használati útmutató

T80 ventilátor használati útmutató T80 ventilátor használati útmutató 1. Tápkábel és 2. Motor állvány 3. Kondenzátor 4. Motor dugvilla 5. Hátsó borítás 6. Légbefúvó 7. Csapágy 8. Áramköri lap 9. Kapcsolódoboz 10. Kapcsoló fedél 11. Kapcsológomb

Részletesebben

!!!!! SABIANA. SKYSTAR kazettás fan coil berendezések. airtronics. 1. oldal

!!!!! SABIANA. SKYSTAR kazettás fan coil berendezések. airtronics. 1. oldal SABIANA SKYSTAR kazettás fan coil berendezések airtronics 1. oldal 2. oldal ALKALMAZÁS: FONTOS: A berendezés telepítése előtt gondosan olvassa el ezt a kézikönyvet A SkyStar berendezéseket kereskedelmi

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZGS645TX

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZGS645TX Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné.

Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné. Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné. 1 FIGYELMEZTETÉS Az összes biztonsági és muködtetési utasítást el kell olvasni a muveletek megkezdése elott. A helytelen muveletek maradandó

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BOSCH PBH615B80E

Az Ön kézikönyve BOSCH PBH615B80E Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató BOSCH PBH615B80E. Megtalálja a választ minden kérdésre az BOSCH PBH615B80E a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

F40PT ventilátor használati útmutató

F40PT ventilátor használati útmutató F40PT ventilátor használati útmutató Alkatrészek ismertetése A) Elülső védőrács B) Hátsó védőrács (hátul) C) Motor ház D) Ventilátor fej forgás gomb E) Fej dőlés állító kézi csavar F) Lapátkerék G) Vezérlőpanel

Részletesebben

HU Használati útmutató

HU Használati útmutató HG694340XB HU Használati útmutató 2 www.aeg.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.............................................. 3 2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK................................................

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP Art. 8220-8225 FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI ÉS HASZNÁLATI EL ÍRÁS

ÜZEMELTETÉSI ÉS HASZNÁLATI EL ÍRÁS ÜZEMELTETÉSI ÉS HASZNÁLATI EL ÍRÁS A FÉG KONVEKTOR ZRT. által gyártott HS 80K; HS 120K és HS 150K (kéményes) és HS 80KN; HS 120KN és HS 150KN (kémény nélküli) gázüzem, tárolós rendszer vízmelegít khöz.

Részletesebben

........ EGG3322 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EGG3322 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EGG3322...... HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.......................................................... 3 2. TERMÉKLEÍRÁS.....................................................................

Részletesebben

2 MF-2 EX ELEKTROMOS FŐZŐLAP

2 MF-2 EX ELEKTROMOS FŐZŐLAP A gyártó nem vállal felelősséget a füzetben található nyomtatási vagy másolási hibákért. A gyártó fenntartja a jogot a termékek érdekében szükséges és hasznos változtatásokra, annak veszélye nélkül, hogy

Részletesebben

Kompresszor MAC610. Használati utasítás. A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást.

Kompresszor MAC610. Használati utasítás. A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást. Kompresszor Használati utasítás A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást. MAC610 További információkért forduljon a legközelebbi meghatalmazott márkakereskedohöz vagy forgalmazóhoz.

Részletesebben

LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120.

LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120. LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120.12CT 1 MŰKÖDÉS A légfüggöny lényege, hogy különválasztja egy helyiség levegőjét

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZWS2105W http://hu.yourpdfguides.com/dref/956851

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZWS2105W http://hu.yourpdfguides.com/dref/956851 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ Tisztelt Vásárló! A termékünk megvásárlásával Ön egy új termékcsalád modern gáztűzhely használója lett. Kívánjuk, hogy a készülék minél jobb szolgálatot tegyen Önnek.

Részletesebben

gorenje KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati útmutatót a készülék használata el tt!

gorenje KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati útmutatót a készülék használata el tt! gorenje PORSZÍVÓ VCK 1400 EA KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati útmutatót a készülék használata eltt! HUN 2 Leírás 1. Leveg bemenet 2. A burkolat felnyitásának zárja 3.

Részletesebben

Omnichef minisütő. A berendezés részei: Paraméter adatok. Használat közben óvja a berendezés üvegajtaját víztől. Az üveg megsérülhet.

Omnichef minisütő. A berendezés részei: Paraméter adatok. Használat közben óvja a berendezés üvegajtaját víztől. Az üveg megsérülhet. 10010781 10010782 10011460 10010783 10010784 10011461 Omnichef minisütő A berendezés részei: 1. Fűtőelem 2. Üveg ajtó 3. Belső tér 4. Toldások 5. Fogantyú 6. Burkolat 7. Hőmérséklet szabályozó 8. Üzemjelző

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati útmutatót a készülék használata el tt!

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati útmutatót a készülék használata el tt! PORSZÍVÓ KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati útmutatót a készülék használata eltt! HASZNÁLATI UTASÍTÁS HU Ismertetés. Teleszkópos cs. Szívócskönyök. Szívócs. Bekapcsolás/

Részletesebben

Szűrő berendezések. Használati útmutató. Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01126 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Szűrő berendezések. Használati útmutató. Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01126 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Szűrő berendezések HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2014 Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01123 CP1-03-01124 CP1-03-01125 CP1-03-01126 Mágneses szűrők 1. HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI útmutatások 1.1.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve VAILLANT VU/VUW HU 280/2-5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1180754

Az Ön kézikönyve VAILLANT VU/VUW HU 280/2-5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1180754 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató VAILLANT VU/VUW HU 280/2-5. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PALSON CAPRICE http://hu.yourpdfguides.com/dref/2892140

Az Ön kézikönyve PALSON CAPRICE http://hu.yourpdfguides.com/dref/2892140 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

i.spada H 932 Felhasználói Kézikönyv

i.spada H 932 Felhasználói Kézikönyv i.spada H 932 Felhasználói Kézikönyv Fontos biztonsági tanácsok, óvintézkedések Az edzőkerékpárt a maximális biztonság jegyében terveztük és készítettük el. Ettől függetlenül bizonyos biztonsági óvintézkedéseket

Részletesebben

NAGYON FONTOS KÉREM, OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT. KÖSZÖNÖM SZÉPEN H T SZEKRÉNYE NEVÉBEN. FS-10 FS-10 IN FS-12

NAGYON FONTOS KÉREM, OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT. KÖSZÖNÖM SZÉPEN H T SZEKRÉNYE NEVÉBEN. FS-10 FS-10 IN FS-12 NAGYON FONTOS KÉREM, OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT. KÖSZÖNÖM SZÉPEN H T SZEKRÉNYE NEVÉBEN. FS-10 FS-10 IN FS-12 HOGYAN SZERELJÜK BE LEVEG IGEN MELEG NEM KÖRNYEZETI H MÉRSÉKLET E készülék

Részletesebben

FOEN ### TITAN. Hajszárító. Használati útmutató. http://www.markabolt.hu/

FOEN ### TITAN. Hajszárító. Használati útmutató. http://www.markabolt.hu/ FOEN ### TITAN Hajszárító Használati útmutató Kedves Vásárló! Kérjük, hogy a készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa át ezt a Használati útmutatót. A Használati útmutatót gondosan őrizze meg

Részletesebben

Kozmetikai tükör Használati útmutató

Kozmetikai tükör Használati útmutató Kozmetikai tükör Használati útmutató HU A termék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló termék használatát már ismeri. A kozmetikai tükröt csak a használati

Részletesebben

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató Termoelektromos borhűtő Modell: DX-68COMBO Használati útmutató Tartalomjegyzék I. Általános biztonsági előírások 1 II. Műszaki adatok 2 III. Kezelőszervek 3 IV. Bekötési rajz 4 V. Működtetés 4 VI. Speciális

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG WF0600NXW http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584541

Az Ön kézikönyve SAMSUNG WF0600NXW http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584541 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

H2O kád beépítési és karbantartási útmutató

H2O kád beépítési és karbantartási útmutató H2O kád beépítési és karbantartási útmutató Köszönjük vásárlását és bizalmát termékünk iránt. Reméljük, sok éven át nagy megelégedettséggel tudja majd használni termékünket. Általános tudnivalók: - Beépítés

Részletesebben

KÁVÉDARÁLÓ N1 és N 1PS KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV

KÁVÉDARÁLÓ N1 és N 1PS KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV 1 KÁVÉDARÁLÓ N1 és N 1PS KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV 2 AZ Ön N1 és 1P KÁVÉDARÁLÓJA - AZ Ni és 1P kávédaráló különösképpen megfelelő berendezés kávézók, szállodák, éttermek, étkezdék és kávékereskedések

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EKG6701 http://hu.yourpdfguides.com/dref/629058

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EKG6701 http://hu.yourpdfguides.com/dref/629058 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EKG6701. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A SMART BIDET COLD

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A SMART BIDET COLD HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A SMART BIDET COLD készülékhez FIGYELEM! 1. Amennyiben gyermekek, idősek, mozgáskorlátozottak vagy fizikailag sérült személyek használják a készüléket, különös tekintettel figyeljen

Részletesebben

BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ KOMPATIBILIS JÁRMŰVEK Modell Modell verzió Modell év FIAT Ducato III 250/251 2006-2011 FIAT Ducato III 250/251 2011-2014 FIAT Ducato III 250/251 2014-től Citroen Jumper II 250/250D/250L

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Tároló-vízmelegítő Logalux S120 Szakemberek számára Szerelés előtt kérjük figyelmesen átolvasni 6 720 617 534-11/2001 HU Impresszum HASZNÁLATI TUDNIVALÓ A fűtési rendszer

Részletesebben

PAB 02 típusú ablakátbeszélő

PAB 02 típusú ablakátbeszélő Használati utasítás a SIVA gyártmányú PAB 02 típusú ablakátbeszélő készülékhez Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy termékünket választotta, remélve, hogy hosszú ideig segíti az Ön munkáját. A biztonság,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Gázt zhely süt vel használati útmutató SPT-780-11GE. Olvassa el, és a készülék közelében rizze meg jelen használati útmutatót.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Gázt zhely süt vel használati útmutató SPT-780-11GE. Olvassa el, és a készülék közelében rizze meg jelen használati útmutatót. . HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Gázt zhely süt vel használati útmutató SPT-780-11GE Olvassa el, és a készülék közelében rizze meg jelen használati útmutatót. Import r: Vendi Hungária Kft. Szervizbejelentés: a www.vendi.hu

Részletesebben

>KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH

>KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH >KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH +% % +% 6 +% 7 +% 5 %HpStWKHWŌ V WŌ &XSWRU vqfrusrudelo Tartalomjegyzék[hu] Használatiutasítás Biztonsági tanácsok és figyelmeztetések... 2 Beszerelés

Részletesebben

Főzőlap kapcsológomb 2. ábra Piezoelektromos gyújtó 4. ábra. Gázégőfúvóka 5. ábra 9. ábra

Főzőlap kapcsológomb 2. ábra Piezoelektromos gyújtó 4. ábra. Gázégőfúvóka 5. ábra 9. ábra Nyomáscsatlakozó Minimum (by-pass) fúvóka 1. ábra Főzőlap kapcsológomb 2. ábra Piezoelektromos gyújtó 4. ábra Gázégőfúvóka 5. ábra 9. ábra 6. ábra 02/2002 IV 5410.239.00 1. rész Beszerelés GÁZTŰZHELY -

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamax plus. Kaszkád-egység GB162-65/80/100. Szakemberek számára. Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU

Szerelési utasítás. Logamax plus. Kaszkád-egység GB162-65/80/100. Szakemberek számára. Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU Szerelési utasítás Kaszkád-egység 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Szakemberek számára Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU Termékáttekintés Termékáttekintés 9 1

Részletesebben

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat.

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. A csomag tartalma 1. Készülék 2. Rögzítő kulcs 3. Kétoldalú csatlakozógyűrű 4. Gumi tömítőgyűrű

Részletesebben

A CPS-325A, CPS-325B és CPS-325C névjegyvágók kezelési utasítása

A CPS-325A, CPS-325B és CPS-325C névjegyvágók kezelési utasítása A CPS-325A, CPS-325B és CPS-325C névjegyvágók kezelési utasítása Tartalom Műszaki adatok:... 2 A CPS-325A vágási méretei.... 2 A CPS-325B vágási méretei.... 3 A CPS-325C vágási méretei.... 3 A gép leírása

Részletesebben

KÉT SZEMÉLYES HINTA Termék száma: 1161

KÉT SZEMÉLYES HINTA Termék száma: 1161 SZERELÉSI- ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS : KÉT SZEMÉLYES HINTA Termék száma: 1161 HINTAVÁZ HINTA 01/07-1 - READ THIS FIRST!!! Köszönjük, hogy termékünket választotta! Ha törött vagy hiányos a csomag tartalma,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ FIGYELMEZTETÉS FIGYELEM: Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutató, mely fontos előírásokat tartalmaz a biztonságos használatra és a készülék karbantartására

Részletesebben

HU BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat

HU BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat LG 430/LGF 43 és 40 / LG 755 I Ezt a berendezést a gyárból való kikerülés előtt szakértő és hozzáértő személyzet tesztelte és

Részletesebben

Royalty Line PKM-1800BG konyhai robotgép 1800W

Royalty Line PKM-1800BG konyhai robotgép 1800W Royalty Line PKM-1800BG konyhai robotgép 1800W HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Ez a konyhai robotgép rendelkezik mindazzal az erővel, kapacitással és precizitással, ami biztosítja a hatékony munkavégzést. Nemcsak

Részletesebben

A BEÜZEMELŐNEK A FELHASZNÁLÓNAK FŐZŐLAP TÍPUSOK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GÁZFŐZŐLAPOK 11MAGYAR

A BEÜZEMELŐNEK A FELHASZNÁLÓNAK FŐZŐLAP TÍPUSOK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GÁZFŐZŐLAPOK 11MAGYAR A BEÜZEMELŐNEK A FELHASZNÁLÓNAK FŐZŐLAP TÍPUSOK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GÁZFŐZŐLAPOK 11MAGYAR R B Elhelyezési távlság a páraelszívótól (pict. A) A (pict. 1) (pict. 1A) MIELŐTT A FŐZŐLAPOT HASZNÁLJA Mielőtt

Részletesebben

VIP / WALL CENTRIFUGÁLIS KÖDHŰTŐ. Használati útmutató

VIP / WALL CENTRIFUGÁLIS KÖDHŰTŐ. Használati útmutató VIP / WALL CENTRIFUGÁLIS KÖDHŰTŐ! Használati utasítás A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra! A használati útmutató az alábbi

Részletesebben

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA 1. ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK Utasítások és ajánlások A szerelést és üzembe helyezést csak képesítéssel rendelkező kivitelező szakember

Részletesebben

SWS 2 TS FELHASZNÁLÓI KÉZ IKÖNYV DRÓTNÉLKÜLI ÉRZÉKELŐ

SWS 2 TS FELHASZNÁLÓI KÉZ IKÖNYV DRÓTNÉLKÜLI ÉRZÉKELŐ SWS 2 TS FELHASZNÁLÓI KÉZ IKÖNYV DRÓTNÉLKÜLI ÉRZÉKELŐ SWS 2 TS DRÓTNÉLKÜLI ÉRZÉKELŐ Az érzékelő üzembehelyezése előtt gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót. A drótnélküli kinti érzékelő az SWS

Részletesebben

Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése

Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése TARTALOM 1. Kollektor összeállítása 2 2. Rendszer összeállítása 5 3. Víztartály feltöltése 5 4. Kollektorkör feltöltése 6 Figyelem! A telepítés

Részletesebben

Kapcsológomb 2. ábra Piezoelektromos gyújtó 4. ábra

Kapcsológomb 2. ábra Piezoelektromos gyújtó 4. ábra Minimum (by-pass) fúvóka Nyomáscsatlakoz ó 1. ábra Kapcsológomb 2. ábra Piezoelektromos gyújtó 4. ábra Gázégőfúvóka 5. ábra 02/2002 V 5410.238.00 1. rész Beszerelés GÁZTŰZHELY A készülék jellemzői Ez a

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás BEFOLYÓ NE 0.1 semlegesítő berendezés Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 018 487-02/2005 HU 1 Általános 1 Általános

Részletesebben

Szűrő berendezések. Használati útmutató. mágneses vízszűrők HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FL1-03-01274 - WE FL1-03-01688 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01690

Szűrő berendezések. Használati útmutató. mágneses vízszűrők HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FL1-03-01274 - WE FL1-03-01688 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01690 Szűrő berendezések HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2014 mágneses vízszűrők MC22001 MC22002 FL1-03-01274 - WE FL1-03-01689 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01688 FL1-03-01690 Mágneses szűrők 1. HASZNÁLATI

Részletesebben

I. Felépítés, kezelőpanel... 3 II. Műszaki adatok... 3 III. Fő biztonsági figyelmeztetések... 3 IV. Kezelési útmutató... 4 V.

I. Felépítés, kezelőpanel... 3 II. Műszaki adatok... 3 III. Fő biztonsági figyelmeztetések... 3 IV. Kezelési útmutató... 4 V. 1 I. Felépítés, kezelőpanel... 3 II. Műszaki adatok... 3 III. Fő biztonsági figyelmeztetések... 3 IV. Kezelési útmutató... 4 V. Egyéb biztonsági figyelmeztetések... 4 VI. Karbantartás... 5 VII. Hibaelhárítás...

Részletesebben

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója Fontos biztonsági üzenetek Olvassa el alaposan az utasításokat, hogy megismerje a berendezést, mielőtt üzembe helyezi,

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv

Felhasználói Kézikönyv ELETTRONIC DIVISION Felhasználói Kézikönyv PM1-300,400,600 SZÁRNYASKAPU MOZGATÓ MOTOR FIGYELEM!! Telepítés előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet! TARTALOMJEGYZÉK A CSOMAG TARTALMA... 2

Részletesebben

FAGYASZTÓ ÉS HŰTŐGÉP

FAGYASZTÓ ÉS HŰTŐGÉP MAGYAR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FAGYASZTÓ ÉS HŰTŐGÉP A berendezés elindítása előtt kérjük ismerkedjen meg részletesen az alábbi útmutatóval és őrizze meg az esetleges későbbi felhasználás céljából. www.lge.com

Részletesebben

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES KFT. Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el! Tartalom Bevezető... 3 C.E.S. kavitációs hőgenerátorok leírása és alkalmazása... 3 2. A C.E.S. kavitációs hőgenerátorok

Részletesebben

Vevő MINTA. Forrás bizonylat(ok): GARANCIA JEGY PEGO

Vevő MINTA. Forrás bizonylat(ok): GARANCIA JEGY PEGO Forrás bizonylat(ok): GARANCIA JEGY PEGO Amennyiben a garanciajegyben Önnek nem egyértelmű információkat talál, úgy kérjen felvilágosítást az eladó szervtől! HIBABEJELENTÉS, KAPCSOLAT: munkanapokon 06

Részletesebben