Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EKG5600

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EKG5600 http://hu.yourpdfguides.com/dref/628928"

Átírás

1 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EKG5600. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági tanácsadás, méret, kiegészítők, stb). Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál. Használati utasítás Kezelési útmutató Használati útmutató Felhasználói kézikönyv Kezelési utasítás

2 Kézikönyv absztrakt: Ellenrizze, hogy a lakhelyén lév gázellátás (a gáz fajtája és nyomása) és a készülék beállítása megegyezik-e. A készülék beszabályozási adatai az adattáblán találhatók. A készülék nem csatlakoztatható égéstermékeket elvezet szerkezethez. A készüléket kizárólag felnttek által történ használatra tervezték. Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne játsszanak a készülékkel. A készüléket az átvételkor azonnal csomagolja ki. Ellenrizze, hogy nincs-e rajta valamilyen sérülés. Ha bármilyen sérülést észlel, írásban azonnal jelezze a szállítónak. A készüléket a gyártó normál háztartási használatra tervezte. Soha ne használja más (ipari, vagy kereskedelmi) célra. A készülék mszaki jellemzinek a megváltoztatása veszélyes és tilos. Az els használatot megelzen üresen ftse fel a sütt, hogy a gyártási zsíradékok és szennyezdések kiégjenek és a kellemetlen szagok eltávozzanak. - Távolítson el minden tartozékot a sütbl. - Távolítson el minden zárószalagot és címkét a készülékrl. - A tartozékokat a használat eltt mosogassa el. - A sütt max. fokozaton kb. 45 percig ftse fel. Az els felftést nyitott ablaknál végezze, mivel ez füstképzdéssel járhat. A gáztzhely használata ht és párát termel abban a helyiségben, ahol üzemeltetik. Gondoskodjon a helyiség természetes, vagy mesterséges szellztetésérl. A készülék tartós és intenzív használata szükségessé teszi, hogy az ablak nyitásával, vagy az egyéb szellztet berendezéssel további levegellátás legyen biztosítható. Ha a tzhely mellett más elektromos készüléket is használ, akkor ügyelni kell arra, hogy a csatlakozó vezeték ne érhessen hozzá a tzhely forró felületeihez, illetve a süt ajtajához. Olajban vagy zsírban történ sütést (chips, stb.) felügyelet mellett végezzen, mert a zsiradék könnyen meggyulladhat. Ne használjon az égkön instabil, deformált edényeket, hogy a felborulást és a kifutást elkerülhesse. Soha ne húzza a készüléket az ajtó fogantyújánál megfogva. A süt tartozékain kívül csak hálló edényeket használjon. Ne helyezzen a készülékre tisztítószereket, éghet anyagokat. Ne helyezzen a nyitott sütajtóra: - nehéz tárgyakat és - ne engedje, hogy a gyerekek felmásszanak, vagy ráüljenek a nyitott ajtóra. A grill serpeny a használat során nagyon felforrósodik, ezért a kivételéhez mindig kesztyt használjon. A süt alját ne fedje le alumínium fóliával, mert a keletkez htorlódás károsítja a fenékzománcot. A kezel gombok károsodásának az elkerülése érdekében üzem közben ne nyitogassa az ajtót, majd várja meg, amíg a készülék lehl. Az ég lángjának egyenletesnek kell lennie. Kerülje a huzatot. Ha a láng nem egyenletes, akkor tisztítsa meg az égfejet. Ha a jelenség továbbra is fennáll, akkor forduljon a szervizhez. A gáztzhely használata után mindig ellenrizze, hogy a szabályzó gombok kikapcsolt (Off) állapotban vannak-e. Sütéskor, fzéskor ne tegyen semmilyen ruhát, fóliát, stb. a fzfelületre. A készülék bekötése eltt ellenriztetni kell a csatlakozó gázcsövet. Soha ne használjon gázpalackos csatlakoztatást zárt helyiségben. Ne engedje, hogy a tzhely használatakor a gyerekek a készülék közelében legyenek és megérinthessék a forró felületeket, edényeket. Ne engedje, hogy a gyerekek játsszanak a kezel gombokkal. Mködési és higiéniai okok miatt a készüléket mindig tisztán kell tartani, hogy elkerülhetk legyenek a kellemetlen szagok. 3 A készüléket minden használat után meg kell tisztítani, hogy a megfelel mködés biztosítható legyen. Tilos gztisztítót, vagy nagynyomású mosót használni a készülék tisztításához. Elhelyezés A készülék bekötését csak arra feljogosított szakember végezheti. Amennyiben a készülék mködtetéséhez a lakás elektromos hálózatában változtatásra van szükség, azt kizárólag arra illetékes elektromos szakember végezheti el. Minden tisztítási és ápolási munka eltt a készüléket le kell választani az elektromos hálózatról. A meghibásodott készülék javítását, beleértve a csatlakozó vezeték cseréjét is, csak a jótállási jegyben kijelölt szerviz végezheti. Az illetéktelen beavatkozás komoly veszélyt jelent a felhasználóra. Az elhelyezés és üzembe helyezés eltt feltétlenül el kell olvasni a használati útmutatót.

3 Köszönjük a figyelmét. A biztonsági, üzembe helyezési és üzemeltetési szabályok megsértése miatt bekövetkez károkért a gyártó semmilyen felelsséget nem vállal. Szigorúan tartsa be a tisztításra és ápolásra vonatkozó tudnivalókat. Környezetvédelem Minden -szimbólummal megjelölt anyag újrafeldolgozható. Az újrafeldolgozható anyagok begyjt helye felöl a helyi környezetvédelmi hatóságok adnak felvilágosítást. A meghibásodott készülék javítását, beleértve a csatlakozó vezeték cseréjét is, csak a jótállási jegyben kijelölt szervizek végezhetik. A javítás során csak a gyártó által jóváhagyott alkatrész építhet be a készülékbe. 4 A HASZNÁLÓNAK SZÓLÓ TUDNIVALÓK HASZNÁLAT ÉS ÁPOLÁS Kezelpanel Modelek : EKG 5600, EKG Bal hátsó égt szabályzó gomb Bal els égt szabályzó gomb Jobb els égt szabályzó gomb Jobb hátsó égt szabályozó gomb Sütvilágítás Percszámláló F üzemi jelzlámpa 8. Süt/Grillégt szabályozó gomb (EKG 5600 modelnél) Süt/Grillég/Forgónyárs szabályozó gomb (EKG 5601 modelnél) 9. Szikragyújtás - Fzfelület szikragyújtás (EKG 5600 modelnél) - Süt/fzfelület szikragyújtás (EKG 5601 modelnél) Fzfelület Bal hátsó ég (Kis teljesítmény) 2. Bal els ég (Rapid) 3. Jobb els ég (Normál teljesítmény) 4. Jobb hátsó ég (Normál teljesítmény) 5 A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA A tzhely els használata eltt A használatot megelzen távolítson el minden csomagoló anyagot kívülrl is és belülrl is. A sütt az els használat eltt fel kell fteni. A felftés alatt kellemetlen szagok keletkeznek. Ez teljesen normális jelenség. 1. Távolítson el a sütbl minden tartozékot és csomagoló anyagot 2. Gyújtsa be a sütégt (lásd vonatkozó fejezet) és forgassa el a szabályzó gombot a 8-as (maximum) beállításba. 3. Nyissa ki az ablakot a szellztetéshez. 4. Kb. 45 percig üzemeltesse üresen a sütt. Ezt a mveletet 5-10 percig a grill funkcióval is meg kell ismételni. A süt használata A tzhely a használat során felforr&os grill használata Grillezéskor az elérhet részek nagyon felforrósodnak, ezért nem szabad a készüléket felügyelet nélkül hagyni. Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne legyenek a süt közelében. Grillezéskor az ajtót résnyire hagyja nyitva. Az ajtó kitámasztásához az "A" jel deflektort használja. A használat közben a készülék nagyon felforrósodik. Kerülje el a süt belsejében a forró ftbetétek, illetve az ajtó, deflektor megérintését. A h felülrl jön a sütben. Ez a h húsok grillezéséhez (marha- és sertésszelet, pirítós), továbbá már megfzött ételek barnításához használható. A grill bekapcsolása a szabályzó gomb GRILL pozícióba való elforgatásával végezhet. A legtöbb ételt a grillserpenybe, a rács közepére kell betenni és hagyni kell a levegt cirkulálni, hogy érvényesüljön az étel zsírja és szaftja a sütés során. A halat, májat és a vesét közvetlenül a serpenybe helyezze be. A rács és grillserpeny magasságát az étel vastagsága alapján kell kiválasztani. Grillezéskor a húst alaposan meg kell szárítani, hogy a fröcskölés a minimális legyen. A nedvesség megtartása érdekébese: Kikapcsolva Maximum beállítás Minimum beállítás Forraláshoz a maximális, pároláshoz pedig a minimális beállítást használja. Mindig a minimum és a maximum pozíció közötti beállítást válasszon és soha ne állítsa a szabályzó gombot a maximum és az Off pozíció közé. Az égk begyújtása Nyomja be a gombot és forgassa el a "nagy láng" szimbólumig Ezzel egyidejleg nyomja be az elektronikus gyújtógombot (lásd ábra). Addig tartsa benyomva, ameddig a láng meggyullad. 10 mp múlva engedje el a gombot és figyeljen, hogy a láng tartósan égve marad-e (amíg a biztonsági szelep automatikusan megtartja a lángot). Állítsa be a lángot a kívánt nagyságra. Vagy szikragyújtással nem rendelkeznél: Nyomja be teljesen a megfelel gombot, majd forgassa el balra a "nagy láng" szimbólumra és gyújtsa be a gázt egy gyufával. 10 mp után engedje el a gombot és vegye el a gyufát, miután az ég begyulladt (ameddig a biztonsági szelep automatikusan megtartja a lángot). Állítsa be a lángmagasságot a szabályzó gomb megfelel pozícióba állításával. alulról számított 2. polcmagasságba helyezze. Az alumínium, az agyag, az üveg és világos szín edények jellemzje, hogy csökkentik a barnulás mértékét.

4 B A zománcozott, öntöttvas, a nem tapadó bevonattal ellátott alumínium és sötét szín, vastag edények fokozzák az átsülést és barnább színt eredményeznek. 12 ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS A sütt mindig tisztán kell tartani. A zsír és egyéb ételleégések tüzet okozhatnak. A tisztítás eltt minden szabályzó gombot az Off pozícióba kell állítani és hagyni kell a sütt kihlni. Minden ápolási vagy tisztítási munka megkezdése eltt a készüléket le kell választani az elektromos hálózatról. Égk Az égfedél és korona a tisztításhoz eltávolítható. Ezek tisztítását forró, szappanos vízzel és enyhe hatású tisztító pasztával végezze. A jól benedvesített fémszivaccsal a makacs szennyezdések is eltávolíthatók. Tisztítás után törölje ket szárazra. A sütajtó tisztítása Az alaposabb tisztításhoz a sütajtót ajánlatos az alábbi módon kiszerelni: Nyissa ki teljesen az ajtót. Forgassa el 170 -kal a zsanéron lév zárórészt. Részben zárja be az ajtót 30o os szögben. Emelje meg az ajtót és húzza ki. zárórész Tisztítószerek Minden tisztítószer használata eltt ellenrizni kell, hogy a gyártó alkalmasnak tartja-e a süt tisztítására. Fehérít tartalmú tisztítószerek NEM használhatók a tisztításhoz, mivel azoktól elmattulhatnak a felületek. Súrolószerek sem használhatók. - Küls tisztítás A küls felületekhez AXION, vagy CIF tisztítószer ajánlott, amelyek nem karcolják össze a felületet. A tisztítószeres ápolás után tiszta vizes, majd száraz ruhával kell áttörölni a felületeket. Minden karcot okozó eszközzel (kés, acélgyapjú párna, súrolópárna, maró termék) való tisztítást kerülni kell. Az ajtó üvegeinek a károsodása az alábbiak mellzése esetén érhet el: Háztartási mosószer és fehérítszer Impregnált szivacsok alkalmatlanok a nem tapadó bevonatokhoz Brillo / Ajax párnák, vagy fémszivacs Vegyszerrel átitatott párnák, aerosolok Rozsdaeltávolítók Fürd / mosdó folteltávolítók Süttér A zománcozozott süttér a legkönnyebben akkor tisztítható, amikor még meleg. Minden használat után puha, szappanos melegvízbe mártott ruhával törölje ki a sütteret. Idnként az alaposabb tisztításra is szükség van, amelyet a megfelel süttisztítóval végezhet el. A visszaszerelést a sorrendben végezze. fentivel ellentétes Fzfelület Minden használat után puha, mosogatószeres melegvízbe mártott ruhával törölje át a felületet, ügyelve arra, hogy folyadék ne szivároghasson keresztül a furatokon. A tisztítást tiszta vizes és puha ruhával való áttörléssel fejezze be. A makacsabb szennyezdésekre tegyen nedves ruhát és hagyja ket feloldódni. Karcot okozó tisztítószer használata károsítja a bevonatot. NE tisztítsa addig az ajtót, amíg az üvegek melegek. Ellenkez esetben az üveg megrepedhet. Ha az üveg kicsorbul, vagy mély karc keletkezik rajta, akkor a darabokra törés megelzése érdekében ki kell cseréltetni. Az ajtóüveg sérülése esetén forduljon a szervizhez. 13 MIT KELL TENNI, HA... Ha a készülék nem megfelelen mködik, akkor mieltt a legközelebbi Electrolux szervizhez fordul, végezze el az alábbi ellenrzéseket. Megfelel-e a gázcsap elhelyezése. Nem nedves-e az ég. hogy: Az ég a helyén van-e. Nem nedves-e az ég. Betartotta-e a sütési idt. A grillt behelyezte-e a sütbe. Nem spriccelt-e ki a zsír, vagy az étel. Ellenriztesse a biztosítékokat. 2. sütég nem gyullad be 4. Nem megfelel a sütési eredmény 5. A sütési id túl hosszú 6. Füstöl a süt Ha a fentiek ellenrzése után is fennáll a hiba, akkor forduljon a legközelebbi Electrolux szervizhez és adja meg az alábbi adatokat: Az Ön neve, címe, irányítószáma Az Ön telefonszáma A hiba pontos leírása A készülék model és sorozatszáma (lásd adattábla) A vásárlás dátuma 14 JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK Jótállási feltételek A gyártó a jótállási jegyben leírtak és a vonatkozó jogsyabály alapján a termékre 24 hónap jótállást vállal. Szállítói feltételek A jótállási jegyet a forgalmazó az értékesítést végz üzletnek küldi meg, amelyet a bolt köteles Önnek a vásárláskor megfelelen kitöltve átadni. Minta utáni értékesítésnél a házhozszállításkor ellenrizze, hogy a jótállási jegyet megkapta-e. Jótállást kizáró feltételek: Nem vállalunk jótállást az alábbi esetekben: Ha a készülék a szállító hibája miatt megsérül, azt nem az adattáblán megadott feszültségen üzemeltetik, nem tartják be az üzembe helyezésre vonatkozó elírásokat, a készüléket nem a Használati útmutató elírásai szerint használják, nem a gyártó által meghatározott célra használják, vagy a gázellátás nem felel meg a mszaki adatok között megadott követelménynek.

5 Ha a készüléket módosítják, vagy javítják a készülék sorozatszámát. Ha nem a jótállási jegyben kijelölt szerviz végzi a javítást. Ha a készüléket a háztartásitól eltér kereskedelmi, vagy ipari célra használják. Ha a készüléket nem Magyarországon vásárolták, vagy javították. VEVSZOLGÁLAT A meghibásodott készülék javítását, beleértve a csatlakozó vezeték cseréjét is, csak a jótállási jegyben kijelölt szerviz végezheti. Ha a készüléket egy másik helyre akarja áthelyezni, akkor az áthelyezéshez vegye igénybe a kijelölt szerviz segítségét. A készülék javítását csak a gyártó által jóváhagyott alkatrészekkel szabad elvégezni. VEVSZOLGÁLAT ÉS MÁRKASZERVÍZ EREDETI GYÁRI ALKATRÉSZEK, TARTOZÉKOK ÁRUSÍTÁSA: ELECTROLUX LEHEL. KFT. ALKATRÉSZBOLT 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87. Tel. : /531 Beszerzésük az ELECTROLUX szervíz hálózaton keresztül, illetve a cseréhez szakértelmet nem igényl alkatrészek esetén (pl, rács) a vevszolgálattól történik. Eredeti gyári alkatrészek árusítása: 15 TUDNIVALÓK AZ ÜZEMBE HELYEZNEK MSZAKI JELLEMZK Szabadonálló Fzfelület Tet Edénytartó Jobb els ég Jobb hátsó ég Bal els ég Bal hátsó ég Gyújtás Süt Sütég teljesítmény Elektromos grill Hfokszabályzó Sütvilágítás Forgónyárs - EKG 5601 Zajkibocsátás Szikragyújtás - EKG 5601 Percszámláló Tisztítás Magasság Szélesség Mélység Süt rtartalom Sütrács Süttálca Grill deflektor Magasság Szélesség Mélység 855 mm 500 mm 600 mm Zománcozott Zománcozott Normál teljesítmény Normál teljesítmény Rapid Kis teljesítmény 2000 W 2000 W 3000 W 1030 W Gáz 3000 W 1900 W Süt Opciók Lámpa 25W, típus: E14 4W 42 db(a) 0,6 W mechanikus kézi 267 mm 405 mm 381 mm 41,2 l Süttéri méretek Tartozékok Méretek Ez a készülék megfelel az alábbi EEC direktíváknak: 93/68 ; 73/23 (kisfeszültségi irányelv) és a kapcsolódó módosítások, 89/336, 90/31, 93/68 (EMC direktíva) és a kapcsolódó módosítások, 90/396 (gázkészülék direktíva) 93/68 általános direktíva) és a kapcsolódó módosítások. ZANUSSI H HU Gyártó: Electrolux Romania Gáztzhely PNC: G 30 - G 31 PB Gáz G 25.1 Földgáz `S' G 20 Földgáz `H' Tipus: EKG 5600 Gyártási szám x10²Pa (28-30 mbar) 800,8 g/h 25 X10² Pa (25 mbar) 25X10² Pa (25 mbar) 11,03 kw 11,03 kw Kat. II 2HS 3B/P (25,30 mbar) 230V ~ 50 Hz Elektromos teljesítmény: 1,9256 kw Importálja: Electrolux Lehel Kft. Cím:5100 Jászberény Fémnyomó u.1 ZANUSSI H HU Gáztzhely PNC: G 30 - G 31 PB Gáz G 25.1 Földgáz `S' G 20 Földgáz `H' Tipus: EKG 5601 Gyártási szám x10²Pa (28-30 mbar) 800,8 g/h 25 X10² Pa (25 mbar) 25X10² Pa (25 mbar) 11,03 kw 11,03 kw Kat. II 2HS 3B/P (25,30 mbar) Gyártó: Electrolux Romania 230V ~ 50 Hz Elektromos teljesítmény: 1,9296 kw Importálja: Electrolux Lehel Kft. Cím:5100 Jászberény Fémnyomó u.1 Zajszint: 42 db 16 BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK Biztonsági tudnivalók A készülék csatlakoztatása eltt meg kell gyzdni a helyi feltételekrl (gáztípus és gáznyomás) és arról, hogy ezek az adatok azonosak-e a tzhely gyári beállításával. A készülék csak megfelel szellzéssel rendelkez helyen üzemeltethet. A készülék beállítási feltételeit az adattábla tartalmazza. A készülék 30mbar-os nyomáscsökkentvel csatlakoztatható a PB gázpalackhoz. A csatlakoztatást az érvényes biztonsági szabályok szerint kell elvégezni. Különös gondot kell fordítani a környezet megfelel szellzésére, alkalmasságára. A szomszédos bútorlapnak hálló anyagból kell lenni, vagy a két oldal közé hszigetel lapot kell betenni. Csatlakoztatás hogy: eltt ellenrizze, az elektromos hálózat alkalmas-e a készülék csatlakoztatására; a tápkábel villásdugója könnyen elérhet-e a készülék üzemelési helyén. Soha ne vezesse a tápkábelt a készülék hátának meleg részeinél (vonalkázott rész). hajlékony cs Gázcsatlakoztatás Ellenrizze, hogy a gázhozam és a csátmér alkalmas-e minden készülék gázellátására. Konzultáljon az illetékes gázszolgáltatóval. Ellenrizze a csatlakozások tömítését. Szereljen be egy könnyen hozzáférhet és jól látható gázcsapot, amellyel szükség esetén azonnal meg lehet szüntetni a gázellátást.

6 Flexibilis cs használata esetén a csnek könnyen megvizsgálhatónak kell lenni és nem érintkezhet a tzhely hátlapjának meleg részeivel. A flexibilis csövet az élettartama lejárta eltt ki kell cserélni. tápkábel A meghibásodott tápkábel kicserélését kizárólag a gyártó cég szakszervizzel, vagy egy erre feljogosított szakember végezheti el. Elektromos csatlakoztatás A készüléket az erre vonatkozó elírások betartásával kell földelni. A nem megfelel csatlakoztatás esetén bekövetkez károkért felelsséget nem vállalunk. Megjegyzés: Ellenrizze, hogy az adattáblán feltüntetett teljesítményhez alkalmas lesz-e az Ön lakásában lév hálózati biztosíték. A biztosíték kapacitása: max. 10A 17 ELHELYEZÉS Elhelyezés Távolítsa el a manyag csomagolóanyagokat és a tzhelyet egy száraz, jól szellz helyen, függönytl (papírtól, alkoholtól, benzintl, stb.) távoli helyen állítsa fel. Ez a készülék,,1 osztályú" a környez felületekkel szembeni hállóság szempontjából. A bútorzat oldalától 2 cm távolságot kötelez tartani. 2 cm 2 cm 69cm 61 cm A készüléket hálló padlózatra kell állítani. 69cm Szellzés A gázfogyasztás oxigén felhasználással jár, ami: 2m3 leveg/óra x kw. A teljesítmény az adattáblán és a mszaki adatok között található. A fentiek miatt a leveg utánpótlást és a légcserét is biztosítani kell. 61 cm 15 cm 2 cm 2 cm A szellzésre és a légellátásra vonatkozó elírásokat be kell tartani. Vízszintbe állítás A készülék alján elöl és hátul kis állítható lábak vannak. Az állítható lábak segítségével a készülék magassága, illetve a talaj egyenetlensége korrigálható. Segítségével a környez bútorhoz igazíthatja a készüléket. A vízszintbe állítás az edények stabilitását is szolgálja. 18 Gázbekötés A gázbekötést az érvényben lev szabványnak megfelelen kell elvégezni. A készülék, mieltt a gyárat elhagyta volna, próbának lett alávetve és beállítva olyan típusú gázra, amelyet a készüléken feltüntettünk. Gyzdjünk meg arról, hogy a tzhelyünket tápláló gáz azonos típusú legyen a táblán feltüntetettel. Ellenkez esetben az,,átállítás KÜLÖNFÉLE GÁZTÍPUSOKHOZ" cím fejezetben jelzett utasítások alapján végeztessünk el minden mveletet. Abban az esetben, ha a gáz nyomása eltér (vagy változó) az elírotthoz képest, szükségszer a megfelel nyomásszabályozó felszerelése a bevezet csövezetékre. láng használata szigorúan tilos! 1. elvégezni a gázbekötést, oly módon, hogy semmiféle megterhelésnek ne legyen kitéve a készülék. A bekötcs csatlakozása a készülékhez G 1/2", baloldalon hátul. Baloldali csatlakoztatás (elölrl) Gyzdjön meg arról, hogy a csatlakoztató cs és a tápkábel nem érintkezik-e a tzhely hátlapjának meleg részeivel (vonalkázott felület) és hogy beszerelt állapotban a töml hurok nem érintkezik-e a padlóval. Bekötés nem fém jelleg hajlékony csvel (PB gáz esetén) Ha a bekötés az egész szakaszon könnyen ellenrizhet, akkor az érvényben lev szabványnak megfelel hajlékony csövet is fel lehet használni. A hajlékony csövet a csatlakozó csonkhoz kell rögzíteni szilárd módon biztonsági gyrk segítségével, ez utóbbiak szabványosak legyenek. A gázbekötés módját és a hajlékonycs vezetését a mellékelt ábrán feltüntetett módon végezzük. Figyelem! beszerezhet a csatlakozó csonk és a tömít gyr a PB gázhoz. A = csatlakozó cs B = G 1/2" hollandi C = tömít gyr D = folyékony gáz csatlakozó csonk E = csatlakozó könyök ÉG ÉS FÚVÓKA JELLEMZ TÁBLÁZAT (Kategória: II 2HS 3B/P) HTERHELÉS Normál Csökkentett teljesítmény teljesítmény (kw) (kw) 3,00 2,00 0,72 FÚVÓKA NYOMÁS ÁTMÉR FOGYASZTÁS (mbar) (mm) ,12 0,88 1,28 0,92 0,71 1,06 0,70 0,50 0,74 1,11 0,82 1,25 0,286m³/h 217,8g/h 0,332m³/h 0,191m³/h 145,2g/h 0,222m³/h 0,098m³/h 74,8g/h 0,114m³/h 0,286m³/h 217,8g/h 0,332m³/h ÉGK By-pass (mm) GÁZ TÍPUS G 20 G 30 - G31 G 25.1 G 20 G 30 - G31 G 25.1 G 20 G 30 - G31 G G 20 G 30 - G31 G 25.1 RAPID NORMÁL TELJESÍTMÉNY KIS TELJESÍTMÉNY SÜT 0,42 0,43 0,32 1,03 0,35 0,29 3,00 1,10 0,46 Átállítás esetén ragassza fel a tzhelyre a gáztípusnak megfelel címkét. 20 FÚVÓKÁK CSERÉJE A fzég fúvóka cseréje 1. Távolítsa el az edénytartó rácsot. 2. Távolítsa el az égket (a lángelosztó fedlapot és gyrt).

7 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 3. Egy 7-es cskulccsal csavarja ki a fúvókákat, helyettesítve ket a mködtet gáz és ég típusoknak megfelelen (lásd a fúvóka táblázatot). 4. Tegye a helyére az égket és az edénytartó rácsot. A fzégknél nincs szükség a primér leveg beállítására A fzég takarék lángjának beállítása Másik gáztípusra történ átállításkor a takarék lángra való beállítást is el kell végezni. A szabályos lángnak takarékon kb. 4 mm-esnek kell lenni. Beállítás után ellenrizze, hogy a szabályzó gomb maximális pozícióból hirtelen a takarékra történ elforgatásakor a láng stabil legyen és ne aludjon ki. A láng beállításának menete: Gyújtsa meg az égt. Forgassa el a gombot a takarék lángra. Vegye le a kapcsológombot. Csavarja ki, vagy be a by-pass csavart (a csap tengelye alatt), amíg egy szabályos kisláng lesz látható. PB gáz esetén a by-pass csavart csavarja el teljesen az óramutató járásával megegyez irányba. 5. Tegye vissza a gombot a helyére. Forgassa el néhányszor a gombot a maximumról a takarék lángra, hogy ellenrizze a láng stabil állapotát. Kevés leveg Meg f elel So k leveg A sütég fúvóka cseréje 1. Távolítsa el a süt alját. 2. Csavarja ki a sütég elején lév rögzít csavart (1), majd a sütégt elre tolva távolítsa el az égt. 3. Egy 10 mm-es cskulccsal csavarja ki a fúvókát és helyettesítse azt az elírt típussal (lásd a fúvóka táblázatot). Szerelje vissza az égt fordított sorrendben elvégezve a leírt mveleteket. 21 A sütég takarék lángjának beállítása Gyújtsa be a sütégt. Állítsa a kapcsológombot a takarék lángra. Távolítsa el a kapcsológombot. Állítsa be a takaréklángot egy vékony csavarhúzóval csavarva a csapszár feletti, az ábrán megjelölt, by-pass csavart, a megfelel lángkép eléréséig. 5. Tegye vissza a kapcsológombot. 6. Forgassa el néhányszor a kapcsológombot a maximumról a takarék lángra, hogy ellenrizze a láng stabil állapotát. Megjegyzés: PB gáz esetében csavarja be teljesen a szabályozó csavart. by-pass t SÜTTÉRI IZZÓCSERE Az áramütés elkerülése érdekében az izzócserét megelzen a készüléket le kell választani az elektromos hálózatról. Ha az izzó cseréjére van szükség, akkor csak az alábbi jellemzkkel rendelkez új izzót szabad használni: Teljesítmény: Feszültség: Hállóság: Csatlakozás típusa: A hibás izzó cseréje: 1. Forgassa el az izzó burkolatát az óramutató járásával ellentétes irányba és távolítsa el. 2. Vegye ki a hibás izzót és tegyen egy újat a helyére. 3. Helyezze vissza az izzó burkolatát. Csatlakoztassa ismét elektromos hálózatra. a készüléket az 25W 230/240V(50Hz) 300ºC E14 22.

HG654320NM. www.preciz.hu HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HG654320NM. www.preciz.hu HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HG654320NM www.preciz.hu HU GÁZF Z LAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU 2 www.preciz.hu AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Reméljük, hogy készülékünk kifogástalan teljesítményével

Részletesebben

HG654320NM HU GÁZFŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU

HG654320NM HU GÁZFŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU HG654320NM HU GÁZFŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU 2 AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Reméljük, hogy készülékünk kifogástalan teljesítményével hosszú éveken

Részletesebben

Konyhabútor Beépítés és használat K1G21S/HU. Használati útmutató

Konyhabútor Beépítés és használat K1G21S/HU. Használati útmutató Konyhabútor Beépítés és használat K1G21S/HU Gáz sütõvel és gáz grillel rendelkezõ tûzhely Használati útmutató Biztonsági utasítások A készülék teljesítõképességének és biztonságának megtartásának érdekében

Részletesebben

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ Tisztelt Vásárló! A termékünk megvásárlásával Ön egy új termékcsalád modern gáztűzhely használója lett. Kívánjuk, hogy a készülék minél jobb szolgálatot tegyen Önnek.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX ERD 1843 http://hu.yourpdfguides.com/dref/640435

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX ERD 1843 http://hu.yourpdfguides.com/dref/640435 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX ERD 1843. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások HU Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások Beépíthető kombinált és gáz főzőlap Beépíthető kombinált és gáz főzőlap Tisztelt vásárlónk! A beépíthető kombinált és gáz főzőlap háztartásban való

Részletesebben

www.nardi.hu HU GÁZ és ELEKTROMOS SÜTŐ (60cm) Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat

www.nardi.hu HU GÁZ és ELEKTROMOS SÜTŐ (60cm) Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat GÁZ és ELEKTROMOS SÜTŐ (60cm) Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat I Ezt a berendezést a gyárból való kikerülés előtt szakértő és hozzáértő személyzet tesztelte és fejlesztette ki a lehető

Részletesebben

SANTO N 8 18 40-4 i. Beépíthető hűtő- fagyasztó kombináció. Használati- és beépítési útmutató. http://www.markabolt.hu/

SANTO N 8 18 40-4 i. Beépíthető hűtő- fagyasztó kombináció. Használati- és beépítési útmutató. http://www.markabolt.hu/ SANTO N 8 18 40-4 i Beépíthető hűtő- fagyasztó kombináció Használati- és beépítési útmutató Kedves Vásárló! Kedves Vásárló! Mielőtt az új hűtőkészüléket üzembe helyezi kérjük, hogy gondosan olvassa át

Részletesebben

MOSOGATÓGÉP ZDIS 100

MOSOGATÓGÉP ZDIS 100 MOSOGATÓGÉP ZDIS 100 Használati útmutató Tartalomjegyzék Fontos útmutatások Gondoskodás Gazdaságos és környezetkímélő mosogatás Szerelési útmutatások Beépítés Vízszintbe állítás Felerősítés A vízbefolyó

Részletesebben

ISO 9001. Gyártó: GASZTROMETÁL Gép- és Berendezésgyártó Zrt.

ISO 9001. Gyártó: GASZTROMETÁL Gép- és Berendezésgyártó Zrt. G É PK Ö NYV GT2 típusú nagykonyhai gáztűzhely semleges alsórésszel GT4 típusú nagykonyhai gáztűzhely semleges alsórésszel GT6 típusú nagykonyhai gáztűzhely semleges alsórésszel GT4-ES2/1 típusú nagykonyhai

Részletesebben

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre Figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben megadott utasításokat, mivel a beszerelés biztonságára, a használatra és a karbantartásra vonatkozó fontos információkat tartalmaznak. A használati utasítás

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM:

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM: FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS. A jelen útmutatóban és magán a készüléken is fontos biztonsági üzenetek szerepelnek, amiket mindig el kell olvasni és be kell tartani.

Részletesebben

GÁZ-ELEKTROMOS TŰZHELY

GÁZ-ELEKTROMOS TŰZHELY GÁZ-ELEKTROMOS TŰZHELY CFH-664 B NAT CFH-664 X NAT Ezt a készüléket az érvényben lévõ rendelkezések szerint kell felszerelni és csak jól szellõzött helyiségben szabad használni. Felszerelés és üzembe helyezés

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató FALI GÁZKAZÁN Használati, szerelési és beüzemelési útmutató RenovaStar C 24 E BT RenovaStar F 24 E BT Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok megőrzése...2 3 Biztonság...2

Részletesebben

XXX CPTDI IPNF DPN XFMDPNF.PTPHBU HÎQ

XXX CPTDI IPNF DPN XFMDPNF.PTPHBU HÎQ SP... hu Tartalomjegyzék 8 Rendeltetésszer használat... 4 ( Biztonsági útmutatások...... 4 Mieltt a készüléket használatba veszi.......................... 5 Kiszállításnál.................... 5 Beszerelésnél...................

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ÁTFOLYÓS KOMBI GÁZKAZÁN MIKROAKKUMULÁCIÓS TARTÁLLYAL Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ThemaFAST F 25 E H-MOD Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok

Részletesebben

Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY CE 0694 HU RBS 24 - SERIE ENERGY - RAD - ING - MAN.INST - 1303.1 - készülékhez

Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY CE 0694 HU RBS 24 - SERIE ENERGY - RAD - ING - MAN.INST - 1303.1 - készülékhez Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY készülékhez Zárt égésterű, átfolyós fali gázkészülék bitermikus hőcserélővel, LCD kijelzővel IPX5 Telepítési, kezelési, összeállítási és karbantartási útmutató. CE 0694

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ÁTFOLYÓS RENDSZERŰ GÁZVÍZMELEGÍTŐK Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Opalia C 11 E Opalia C 14 E 2 Használati utasítás Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...4 2 A dokumentumok megőrzése...4

Részletesebben

ERD 24304 W ERD 28304 W. Használati útmutató Informapii pentru utilizator Brugsanvisning

ERD 24304 W ERD 28304 W. Használati útmutató Informapii pentru utilizator Brugsanvisning Használati útmutató Informapii pentru utilizator Brugsanvisning HU RO DK hűtő-fagyasztó kombináció combina frigorifica kombineret køle-/fryseskab ERD 24304 W ERD 28304 W We were thinking of you when we

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató KONDENZÁCIÓS FŰTŐ GÁZKAZÁN Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Ecosy F 28 E AS Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok megőrzése...2 3 Biztonság...2 3.1

Részletesebben

Szakemberek/üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. turbomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék.

Szakemberek/üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. turbomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék. Szakemberek/üzemeltetők számára Kezelési és szerelési útmutató turbomag Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék turbomag 14-2/0 HU Üzemeltetők számára Kezelési útmutató turbomag Tartalomjegyzék

Részletesebben

LAVAMAT 1046 EL LAVAMAT 1246 EL

LAVAMAT 1046 EL LAVAMAT 1246 EL LAVAMAT 1046 EL LAVAMAT 1246 EL Automatická prácka Automata mosógép Návod na pouzitie Használati Útmutató PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Kedves Ügyfelünk! Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a használati

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW-6 60 FI TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: TEKA Küchentechnik Típus: DW-6 60.FI.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW-6 60 FI TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: TEKA Küchentechnik Típus: DW-6 60.FI. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: TEKA Küchentechnik Típus: DW-6 60.FI Szélesség: 597-599 mm Mélység, a kapcsolótábla külsõ szélétõl mérve: 550 mm Magasság: 820-870 mm Helyszükséglet

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MWE 20 FI TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MWE 20 FI

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MWE 20 FI TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MWE 20 FI Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: Teljesítményfelvétel: (mikrohullám) Grill teljesítmény: Mikrohullámú kimenõ teljesítmény: Mikrohullámú

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez KOMFORT T 25 K, KOMFORT T 25 V KOMFORT T 25 VH, KOMFORT T 29 V FIGYELEM! Mielőtt használatba venné a készüléket

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW7 60FI TÍPUSÚ. 7. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW7 60FI TÍPUSÚ. 7. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat 7. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: Típus: DW7 60FI Energia hatékonysági osztály: (A hatékonyabb - G kevésbé hatékony) A A szabvány ciklus, amelyre az adatlapon feltüntetett információ

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-vízmelegítő készülékekhez

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-vízmelegítő készülékekhez KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-vízmelegítő készülékekhez analóg KOMFORT 24 K KOMFORT 24 V KOMFORT 24 VH KOMFORT 28 V KOMFORT 25 KD KOMFORT 29 VD digitális KOMPAKT 25 V FIGYELEM! Mielőtt

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FIGYELMEZTETÉS VESZÉLY

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FIGYELMEZTETÉS VESZÉLY MAGYAR Üzembe helyezés 2. oldal Használati útmutató oldal FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket

Részletesebben

Lávaköves gázgrill Cikkszám: 12399 Összeszerelési és használati utasítás

Lávaköves gázgrill Cikkszám: 12399 Összeszerelési és használati utasítás Lávaköves gázgrill Cikkszám: 12399 Összeszerelési és használati utasítás A munka megkezdése elıtt elıször olvassa el! A jelen útmutatóban közölt elıírások figyelmen kívül hagyása a készülék mőködési zavaraihoz

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK 319252H.fm Page 19 Wednesday, September 3, 28 5:42 PM FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK A jelen kézikönyv fontos tájékoztatásokat tartalmaz az Ön új főzőlapjának biztonságára, használatára és karbantartására

Részletesebben