A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel"

Átírás

1

2

3 A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.1.1/C/ augusztus 1

4 TARTALOMJEGYZÉK 1. Összefoglaló Háttér, környezet Érintett földrajzi terület bemutatása A terület közigazgatási lehatárolása A terület természeti környezete Jellemző településszerkezet Gazdasági-társadalmi környezet bemutatása Demográfiai helyzet, társadalmi jellemzők Gazdasági jellemzők A fejlesztés szükségszerűségének ismertetése Helyzetértékelés, kereslet és kínálat elemzése, tervezési alapadatok meghatározása A keletkező hulladék jelenlegi helyzete A keletkező hulladék előrejelzése A hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete A hulladékgazdálkodás folyamatának áttekintése A hulladékgazdálkodási feladatok ellátásának intézményi kérdései A hulladék keletkezésének megelőzése, mennyiségének és veszélyességének csökkentése A hulladék begyűjtése A hulladék kezelése A hulladék begyűjtésének és kezelésének előrejelzése A begyűjtés és hulladékkezelés során képződő anyagok és energia piacának helyzete és előrejelzése A probléma meghatározása Célkitűzések A célkitűzések meghatározása Indikátorok Változatelemzés Elemzések a változatok meghatározása érdekében A változatelemzés módszere A projekt nélküli eset A projekt nélküli eset leírása Költségek és bevételek becslése Egyéb releváns szempontok A kiválasztott változat részletes ismertetése A kiválasztott változat részletes műszaki ismertetése A kiválasztott változat részletes műszaki ismertetése Output indikátorok Intézményi elemzés A beruházás tulajdonjogi kérdései

5 5.2.2 Üzemeltetési koncepció A hulladékgazdálkodási rendszer működtetésének bemutatása A közszolgáltató(k), üzemeltető(k) kiválasztása Díjpolitika A közszolgáltatók, üzemeltetők bevonása a fejlesztés finanszírozásába ÁFA fizetése és visszaigényelhetősége a beruházás és a működtetés során A projekt hatásai A projekt jelentős hatásai A projekt hatásai a fenntartható fejlődésre A projekt környezeti fenntarthatósága a pályázó szervezetre vonatkozóan A projekt környezeti fenntarthatósága a megvalósítandó változatra (a projektre) vonatkozóan A környezettudatos beszerzés alkalmazása A rendezvények, egyeztetések, megbeszélések stb. körülményei környezettudatosságának biztosítása Környezeti tanúsítás szerint működik A projekt esélyegyenlőségi hatásai Az esélyegyenlőségre tett, a pályázó szervezetre vonatkozó vállalások megvalósításának bemutatása Esélyegyenlőségi koncepció megléte A projekt honlapjának infokommunikációs akadálymentesítésének bemutatása A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken és a kommunikációban esélytudatosságot az esélytudatosság közvetítésének bemutatása Nemek közti esélyegyenlőség a közbeszerzésekben Közhasználatú építmények akadálymentes tervezése A területiség elvének való megfelelés A kiválasztott változat pénzügyi és közgazdasági költség-haszon elemzése A költség-haszon elemzés általános feltételezései Pénzügyi elemzés Pénzügyi költségek becslése Beruházási költségek becslése Működési költségek becslése Maradványérték becslése Pénzügyi költségek összegzése Pénzügyi bevételek becslése A díjak meghatározása Fizetőképességi vizsgálatok (affordability) A pénzügyi bevételek becslése A projekt pénzügyi teljesítménymutatói A megítélhető támogatási összeg meghatározása A támogathatósági feltételek vizsgálata A támogatási összeg meghatározása Pénzügyi fenntarthatóság vizsgálata

6 A beruházás finanszírozása A működés fenntarthatósága A projekt összevont pénzáram kimutatása Közgazdasági költség-haszon elemzés A projekt közgazdasági költségeinek becslése A projekt hasznainak becslése Használónál jelentkező hasznok becslése Az externális hasznok becslése A hasznok összegzése Közgazdasági teljesítménymutatók Érzékenység és kockázatelemzés Érzékenységvizsgálat Kockázatelemzés A projekt lebonyolítás részletei A projekt irányítási struktúrája A projektgazda bemutatása A projektmenedzsment szervezet bemutatása Megvalósíthatóság Megvalósíthatóság értékelése a tulajdonviszonyok és az egyéb jogviszonyok alapján Megvalósíthatóság értékelése az előkészítettség alapján Kockázatok bemutatása és kockázatkezelési stratégia (a megvalósítás és az üzemeltetés időszakára) Megvalósításhoz kapcsolódó lebonyolítási tervek Lebonyolítási ütemterv Kommunikációs terv Közbeszerzési/beszerzési terv Kifizetési ütemterv Rövidítések A tanulmány mellékletei

7 1. Összefoglaló 1. táblázat: Főbb adatok A projekt címe: Projektgazda neve: Projektgazda székhelye: 9400 Sopron, Fő tér 1. A projektgazda ÁFA visszaigénylési jogosultsága A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Igen Érintett települések száma (db) 39 Érintett lakosság (ezer fő) 104,554 A projekt megvalósítás tervezett kezdete (év, hó) A projekt megvalósítás tervezett befejezése (év, hó) Várható támogatás (Ft) Várható teljes beruházási költség (Ft)* * Csak a pályázat keretében elszámolandó költségek, beleértve az önrészt is. Jelen pályázat a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén található 39 db településen kerül megvalósításra. A projektterületen KEOP /2F/ azonosítójú projekt keretében folyamatban van a jelenlegi hulladékgazdélkodási rendszer fejlesztése, így pályázó szervezet a KEOP-1.1.1/C konstrukción belül A típusú pályázónak minősül. 1. A megoldandó probléma rövid leírása A KEOP-1.1.1/C pályázat alapvető szükségszerűségét az új Hulladéktörvény előírásai jelentik, amely a következő változásokat indukálják az első KEOP-1.1.1/2F pályázathoz képest a projekt területen: A rendszerben lévő gyűjtőeszközök vegyes gyűjtő járművek rendkívül elavultak, hamarosan pótlásuk lenne szükséges. Mivel az erre vonatkozó fedezet nem áll rendelkezésre az önkormányzatoknál, azokat csak bérbe tudná venni a közszolgáltató 100% önkormányzati társulási tulajdonban lévő vállalkozás. A vegyes hulladékgyűjtő járművek KEOP támogatásból történő beszerzése és társulási tulajdonban történő üzemeltetése ezért kiemelten fontos költséghatékonysági szempontból. A jelenlegi díjképzési rendszer nem ad lehetőséget a mennyiség arányos számlázásra a mérési lehetőség hiányában, ezért szükséges a vegyes hulladékgyűjtő edények RFID azonosítóval történő ellátása, és a gyűjtőjárművek felszerelése a mérésre alkalmas hardver és szoftver rendszerekkel. A lerakás költséghatékonyságának növelésére tervezett lerakói munkagépek (billencs, homlokrakodó és telephelyi karbantartó) beszerzése 2. Kidolgozásra javasolt változat műszaki szempontból történő bemutatása 5

8 A megvalósítandó változatra vonatkozó célokat a 2. táblázatban, a megvalósítani tervezett létesítményeket pedig a 3. táblázatban mutatjuk be. 2. táblázat: A projekt hulladékkezelési célkitűzései 2016-ban Hulladékáram Projekt célkitűzése Támogatási stratégia célkitűzése Szelektíven gyűjtött hulladék aránya a 33% 22% keletkező hulladékhoz képest Szerves hulladék lerakótól történő 21% 38 %* eltérítésének aránya a keletkező hulladékhoz képest Lerakott hulladék aránya a keletkező hulladékhoz képest 0% Elsődlegesen lerakott 27% 38% 28% 21% Másodlagosan lerakott * - teljesítése kapcsán lásd RMT útmutató pont 3. táblázat: A projektben megvalósítani tervezett létesítmények, eszközök Létesítmény, eszköz Kapacitás Telepítés Darab Kapacitás mértékegysége helyszíne Gyűjtő járművek Kétkaros konténerszállító 2 5 min tonna emelőerő Kéttengelyes gyűjő jármű kompakt Háromtengelyes 22 m3-es gyűjtő jármű Egységár (Ft/db) Társulás m3 Társulás m3 Társulás Acél konténerek 3 m3-es konténer 6 3 m3 Társulás m3-es konténer 6 4 m3 Társulás m3-es konténer 6 5 m3 Társulás m3-es konténer 6 8 m3 Társulás m3-es konténer 6 24 m3 Társulás Informatikai fejlesztés RFID tömegmérő rendszerteljes körű kialakítása (46000 db edény, 1 NR NR Társulás gyűjtő autó, 11 konténeres jármű) Lerakó kapacitás kihasználtság növelése Billencs 1 8 min tonna raktömeg Társulás Homlokrakodó min kw Társulás Telephelyi fenntartást biztosító gépjármű 1 NR NR Társulás

9 3. A változatelemzés összefoglalása Mivel a projekt célja a költség-hatékonyság javítása, ezért a KEOP-1.1.1/C/13 pályázati konstrukció Megvalósíthatósági Tanulmány Útmutató alapján jelen pályázat műszaki tartalmát is figyelembe véve, változatelemzés elvégzése nem szükséges. Bővebben lásd a 4. fejezetet táblázat: Finanszírozási források elszámolható költségek (egyben összes költség) Forrás eft % I. Saját forrás ,99% I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása ,99% I/2. a partnerek hozzájárulása 0 0,00% I/3. bankhitel 0 0,00% I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás 0 0,00% II. egyéb támogatás (megnevezés is) 0 0,00% 0,00% III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás ,01% Összesen ,00% 3. A projekt lebonyolításának javasolt ütem- és intézkedési terve (7. pont alapján) A projekt lebonyolításának javasolt ütemezése az alábbi táblázatban látható: 4. táblázat: A megvalósítás ütemezése Projektelem* Elszámolható költség, Ft Kezdete Vége 1. Immateriális javak január június 2. Tárgyi eszközök/ingatlanok, gépek, műszaki és egyéb berendezések, felszerelések, járművek, beruházások, felújítások Eszköz beszerzések január június Projektmenedzsment január június Közbeszerzés szeptember december Tanulmányok, vizsgálatok július november Tájékoztatás, nyilvánosság január június Egyéb projektelem 3. Anyagjellegű ráfordítás Projektmenedzsment PR, ismeretterjesztés január június Tájékoztatás és nyilvánosság Összes nettó költség Nem visszaigényelhető ÁFA 0 Teljes beruházási költség *a kategóriák tartalma a pályázati felhívás C.3. fejezetét követi 7

10 2. Háttér, környezet Az MT Útmutató alapján az A típusú pályázók esetén a korábbi KEOP pályázattal rendelkező tagönkormányzati szinten azonos pályázóknak nem kell kitölteni a 2. fejezetet. A Társulás KEOP-1.1.1/2F projektje megvalósítási szakaszban van. Az Útmutató előírásaira és a folyamatban lévő támogatással rendelkező projektre tekintettel a 2. fejezetet nem töltöttük ki. A vonatkozó sablon táblázatokat az MT mellékleteként elektronikus formában nyújtjuk be. 2.1 Érintett földrajzi terület bemutatása 2.2 A terület közigazgatási lehatárolása A terület természeti környezete Jellemző településszerkezet 2.2 Gazdasági-társadalmi környezet bemutatása Demográfiai helyzet, társadalmi jellemzők Gazdasági jellemzők 3. A fejlesztés szükségszerűségének ismertetése 3.1 Helyzetértékelés, kereslet és kínálat elemzése, tervezési alapadatok meghatározása Az MT Útmutató alapján: ISPA/KA vagy KEOP forrásból fejlesztett hulladékgazdálkodási rendszerek esetében külön ki kell térni a korábbi fejlesztést megalapozó tervezési alapadatokban bekövetkezett esetleges változásokra, megfelelő indoklással alátámasztva az eltéréseket. Ennek kapcsán elemezni kell a változás hatását a korábbi támogatási szerződésben rögzített kötelezettségvállalásokra, indikátorokra, továbbá igazolni szükséges, hogy a jelen fejlesztés kapcsán nem valósul meg kettős támogatás. Be kell mutatni a fejlesztendő tevékenység és annak tágabb környezete működési tapasztalatait is, annak hatásait jelen projekt célkitűzéseinek meghatározására. 8

11 A KEOP-1.1.1/2F és a KEOP-1.1.1/C projektek keretén belül beszerzett vagy beszerezni kívánt eszközök vonatkozásában kettős támogatás nem merül fel, mivel jelen projektben beszerzésre kerülő eszközök nem voltak támogathatóak az adott felhasználási cél mellett a KEOP-1.1.1/2F konstrukióban A keletkező hulladék jelenlegi helyzete A jelen pályázat elkészítéséhez használt alapadatok a KEOP-1.1.1/2F/ projekt Támogatási Szerződéshez készült költség-haszon elemzés átszámítása során biztosított alapadatok jelentik. A referencia év táblázat: A vegyesen gyűjtött (maradék)hulladék mennyisége településsoros bontásban referencia évre vonatkozóan Település Közszolgáltatásb a bevont lakosok száma (fő) A közszolgáltatá s keretében a lakosságtól begyűjtött hulladék mennyisége (t) A közszolgáltatá s keretében az intézményektő l begyűjtött hulladék mennyisége (t) Fajlagos éves hulladéktermelés (kg/fő/év ) A közszolgáltató által üzemeltetett létesítményekbe n kezelt nem települési hulladék mennyisége (t) Agyagosszergény ,9 0 Cirák ,2 0 Csáfordjánosfa Csapod ,9 0 Csér ,7 0 Dénesfa ,1 0 Ebergőc ,6 0 Egyházasfalu ,5 0 Fertőboz ,3 0 Fertőd ,8 0 Fertőendréd ,7 0 Fertőhomok ,3 0 Fertőrákos ,6 0 Fertőszentmiklós Fertőszéplak ,8 0 Gyóró ,5 0 Harka Hegykő Hidegség ,4 0 Himod ,8 0 Hövej ,9 0 Iván ,8 0 Kapuvár ,1 0 Kópháza ,6 0 Nagycenk ,3 0 Nagylózs ,5 0 9

12 Település Közszolgáltatásb a bevont lakosok száma (fő) A közszolgáltatá s keretében a lakosságtól begyűjtött hulladék mennyisége (t) A közszolgáltatá s keretében az intézményektő l begyűjtött hulladék mennyisége (t) Fajlagos éves hulladéktermelés (kg/fő/év ) A közszolgáltató által üzemeltetett létesítményekbe n kezelt nem települési hulladék mennyisége (t) Petőháza ,5 0 Pinnye ,7 0 Pusztacsalád ,8 0 Répceszemere ,8 0 Répcevis ,6 0 Röjtökmuzsaj ,3 0 Sarród ,2 0 Sopron ,1 0 Sopronkövesd ,9 0 Újkér ,9 0 Und ,2 0 Vitnyéd ,2 0 Zsira ,6 0 Összesen egész projektterületre , táblázat: A vegyesen gyűjtött (maradék)hulladék mennyisége a referenciaévben és az azt megelőző 4 évben Év Közszolgáltatásba bevont lakosok száma (fő) A közszolgáltatás keretében a lakosságtól begyűjtött hulladék mennyisége (t) A közszolgáltatás keretében az intézményektől begyűjtött hulladék mennyisége (t) Fajlagos éves hulladéktermelés (kg/fő/év) A közszolgáltató által üzemeltetett létesítményekben kezelt nem települési hulladék mennyisége (t) ,8 n.a ,2 n.a n.a ,7 n.a ,7 n.a. 10

13 12. táblázat: Az elkülönítetten gyűjtött (szelektív) hulladék mennyisége településsoros bontásban referencia évre vonatkozóan A A A A közszolgált közszolgáltat közszolgált közszolgált Fajlago atás ó által atás atási körön s éves keretében üzemeltetett Közszolgáltat keretében kívül az hulladé az létesítménye ásba bevont a intézménye k- Település intézmény kben kezelt lakosok lakosságtól ktől termelé ektől nem száma (fő) begyűjtött begyűjtött s begyűjtött települési hulladék hulladék (kg/fő/ hulladék hulladék mennyiség mennyisége év) mennyiség mennyisége e (t) (t) e (t) (t) Agyagosszer gény ,8 0 Cirák Csáfordjános fa Csapod ,3 0 Csér ,7 0 Dénesfa ,8 0 Ebergőc ,8 0 Egyházasfal u ,2 0 Fertőboz ,5 0 Fertőd ,8 0 Fertőendréd ,6 0 Fertőhomok ,6 0 Fertőrákos Fertőszentmi klós ,6 0 Fertőszéplak ,8 0 Gyóró ,8 0 Harka ,4 0 Hegykő ,2 0 Hidegség ,9 0 Himod ,5 0 Hövej ,1 0 Iván ,6 0 Kapuvár ,3 0 Kópháza ,3 0 Nagycenk ,8 0 Nagylózs ,2 0 Petőháza Pinnye ,2 0 Pusztacsalád ,1 0 Répceszeme re ,2 0 Répcevis ,6 0 Röjtökmuzsa j ,9 0 Sarród ,3 0 Sopron ,3 0 Sopronköves d ,9 0 Újkér ,9 0 Und ,2 0 Vitnyéd ,5 0 Zsira ,6 0 Összesen egész projektterületre ,2 0 11

14 A 13. táblázatban az elmúlt években a projektterületen begyűjtött szelektív hulladék mennyiségek kerülnek bemutatásra. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékok szolgáltatónkénti megoszlását a következő táblázat tartalmazza: 13. táblázat: A elkülönítetten gyűjtött (szelektív) hulladék mennyisége a referenciaévben és az azt megelőző 4 évben Év Közszolgáltat ásba bevont lakosok száma (fő) A közszolgáltat ás keretében a lakosságtól begyűjtött hulladék mennyisége (t) A közszolgáltat ás keretében az intézményekt ől begyűjtött hulladék mennyisége (t) A közszolgáltatá si körön kívül az intézményekt ől begyűjtött hulladék mennyisége (t) Fajlagos éves hulladéktermelés (kg/fő/év ) A közszolgáltató által üzemeltetett létesítményekb en kezelt nem települési hulladék mennyisége (t) ,2 n.a ,1 n.a ,7 n.a ,4 n.a ,7 n.a. A Közszolgáltató adatszolgáltatásának rendelkezésre állnak negyedéves hulladékanalízisek. A szabványszerinti mérési eredményeket a 10. táblázatban bemutatott vegyesen gyűjtött (maradék) frakcióra vonatkoztattuk, melyet a szelektíven gyűjtött hulladék mennyiségek segítségével korrigáltunk az összes keletkező hulladékmennyiségre, így kaptuk meg a Tervezési összetétel adatok oszlopban szereplő adatokat. 14. táblázat: Hulladék összetételi adatok referencia évre vonatkozóan Szabvány szerinti mérések eredményei Tervezési összetétel adatok Papír (80%) 6,5 Karton (5%) 0,2 Papír (20%) 1,6 Karton (95%) 3,5 Papír 6,7 Csomagolási papír 5,5 Műanyag (10%) 2,1 Műanyag 2,1 Műanyag (90%) 19,3 Csomagolási műanyag 19,3 Üveg (25%) 0,6 Üveg 0,6 Üveg (75%) 1,8 Csomagolási üveg 1,8 Fém (40%) 1,4 Fém 1,4 Fém (60%) 2 Csomagolási fém 2 Szerves (100%) 21,6 Biológiailag lebomló 21,6 Kompozitok 1,1 Egyéb 38,9 12

15 Szabvány szerinti mérések eredményei Tervezési összetétel adatok Textíliák 3,1 Higiéniai hulladékok Nem osztályozott éghető hulladék Nem osztályozott éghetetlen hulladék Veszélyes hulladékok 1,3 1,1 0,8 2,4 Finom frakció A keletkező hulladék előrejelzése A keletkező hulladék előrejelzés a demográfiai adatok alapján, valamint az OHT II. és a jelen pályázat RMT útmutatójában leírtak alapján került meghatározásra. 13

16 15. táblázat: Keletkező hulladékmennyiségek előrejelzése hulladékfrakciónként fejlesztés nélkül, tonna Hulladékfrakció papír ebből csomagolási papír műanyag ebből csomagolási műanyag üveg ebből csomagolási üveg fém ebből csomagolási fém biohulladék ebből a lakosságnál keletkező zöldhulladék ebből közterületen, intézményeknél keletkező zöldhulladék ebből lakosságnál keletkező egyéb, biológiailag lebomló hulladék egyéb elkülönítetten gyűjtendő (HEEB, gumiabroncs, stb.) 7. egyéb 8. Összesen ( ) A teljes táblázat a vizsgált időtávra az MT mellékleteként kerül benyújtásra. * legutolsó teljes körű adat

17 3.1.3 A hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete A Társulás KEOP-1.1.1/2F projektje a megvalósítási szakaszban jár. A 3. fejezetben a KEOP-1.1.1/2F projekt befejezésével kiépülő hulladékgazdálkodási rendszert ismertetjük, mint projekt nélküli esetet A hulladékgazdálkodás folyamatának áttekintése Hulladékkeletkezés megelőzése Jelenleg a projektterületen a hulladékgazdálkodási rendszerben a támogatási stratégia szerinti folyamatábrának megfelelő hulladékkeletkezés megelőzési program nem működik. A KEOP-1.1.1/2F projekt keretén belül házi komposztálás és szemléletformálási kampány lefolytatása tervezett. A házi komposztálási program keretén belül 8000 db házi komposztáló beszerzése tervezett, továbbá szemléletformálási kampány lebonyolítására is sor kerül. Hulladék begyűjtő és kezelő rendszer A változatok között az alábbi elemek közösek: a projektterületet három hulladékgyűjtő körzetre osztott: o Sopron környéki vagy nyugati, o Fertőendréd környéki vagy keleti, o Csér környéki vagy déli. az elővizsgálatok eredményeként a Regionális Hulladéklerakó telep Cséren kerül kialakításra; Szelektív Központ létesül Sopronban, melynek részei egy szelektív-hulladék utóválogató mű, komposztáló telep és átrakóállomás; átrakóállomás létesül Fertőendréden a keleti körzet hulladékaira; megelőző intézkedések a keletkező hulladékmennyiség csökkentésére, azaz háztáji komposztálás ösztönzése házi komposztálók kiosztásával, illetve hulladékudvarokon újrahasznosítási központ létrehozása; szelektív gyűjtés megvalósítása az összes tagtelepülésen; biológiailag bontható hulladékok különgyűjtésének megvalósítása; törekvés egy egységes díjszámítási rendszerre; önálló rendszer, nem kiszolgáltatott külső létesítménynek, vagy a magánszférának; továbbfejleszthető rendszer (pl. maradékhulladék kezelése). Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés (biohulladék és csomagolási hulladék edényes gyűjtéssel) Maradék hulladék mechanikai előkezelése lerakás előtt. A vegyes hulladék gyűjtése mellett a családiházas és kis társasházas (kertvárosi) övezetekben házhoz-menő szelektív gyűjtés kerül bevezetésre. A jogszabályi előírásokat a megelőzés mellett főként a szelektív gyűjtéssel és komposztálással kívánjuk teljesíteni, de a lerakási előírás teljesítéséhez egy MBH létesítése is szükséges. A tömbházas övezetekben ill. nagyobb lélekszámú településeken (Sopronban, Kapuváron, Fertőszentmiklóson, és Nagycenken) a gyűjtőpontos szelektívgyűjtésnek nincs alternatívája, ezért azt megtartják. Emellett további 6, 1000 főnél nagyobb, általában turisztikai jelentőségű településen (pl. Hegykő) is hagyunk gyűjtőszigetet az idegenforgalommal érintett, központi helyeken. A családiházas, kis társasházas övezetekben a lakosságtól házhoz-menő gyűjtéssel szállítjuk el a szelektív hulladékot. 15

18 A közterületi és intézményektől begyűjtött zöldhulladék komposztálásra kerül. A háztáji komposztálást a házhoz-menő szelektív gyűjtéssel érintett területeken népszerűsítjük. A rendszer főbb részei, műszaki paraméterei, kapacitásai és vállalásai: A szelektív hulladékgyűjtés megteremtésére és a csomagolási hulladékok visszagyűjtési előírásainak teljesítésére 114 db gyűjtőszigetet telepítenek a projektterület soproni gyűjtőkörzetére és 9 további településre (Kapuvár, Fertőszentmiklós, Nagycenk, Petőháza, Vitnyéd, Sarród, Hegykő, Fertőd, Sopronkövesd). o o 32 településre bevezetik a házhoz-menő (zsákos) szelektív gyűjtést. Összesen 6 Sopron közeli, 1000 főnél nagyobb, és/vagy turisztikailag kiemelt szereppel bíró településen alakul ki vegyes rendszer, ahol a lakosság számára a házhozmenő gyűjtés, a turisták/odalátogatók számára a gyűjtőszigetes gyűjtés lesz elérhető. Minden településen kihelyeznek üveghulladék gyűjtésére alkalmas konténereket/edényzeteket. (Balesetvédelmi okokból a zsákos gyűjtésben nem javasolt az üveg gyűjtése.) Ezt a jelenleg az STKH Kft. területén használt régi gyűjtősziget konténerek átalakításával, javításával és áthelyezésével kívánják megoldani. A szelektív gyűjtés után visszamaradó vegyes hulladékáram csökkentése érdekében lehetőséget adnak a háztáji komposztálásnak. Ehhez 8000 db új komposztáló keretet osztunk ki (a meglévő 1000 db soproni házi komposztálóval összesen 9000 db-al számolhatunk) elsősorban a kisebb, falusias, 100%-ban házhoz-menő szelektív gyűjtéssel kiszolgált településeken szorgalmazva azt. Cséren mechanikai hulladékkezelő mű (MH) épül a szerves hulladékhányadra vonatkozó törvényi előírás és a TS lerakható hulladékmennyiségének teljesítése céljából. A következő szakaszban a KEOP-1.1.1/2F projekt kiválasztott változatát változatlan formában ismertetjük a KEOP-1.1.1/2F és jelen KEOP-1.1.1/C projekt nyomonkövethetőségének megkönnyítése érdekében. Jelen szakasz visszautal a KEOP-1.1.1/2F Megvalósíthatósági tanulmányára és annak mellékleteire. A hulladékgazdálkodás folyamata A hulladékgazdálkodás folyamata a fejezetben bemutatásra került, itt csak egyéb kiegészítéseket teszünk. A hulladékok begyűjtését az RMT tervezethet 4/7. számú mellékletben csatolt Sopron_B_valtozat_KOLTSEGEK.xls file 10, 11, 12 és 13. számú munkalapjai részletesen, településekre bontva szemléltetik, a kialakítandó gyűjtőjáratokkal együtt. A szállítási távolságokat racionalizálva más-más gyűjtőkörzeteket alakítottunk ki az elkülönítetten gyűjtendő hulladékokra és a vegyesen gyűjtendő hulladékokra. Erre a tervezett létesítmények elhelyezése miatt kellett kiemelt figyelmet fordítani, azon célból, hogy az üzemeltetési költségeket minimalizálni tudjuk. A szállítóeszközök számának meghatározásához az amortizációs időszakára ( ) eső hulladékmennyiség-csúcsra tervezünk. Az elszállítási gyakoriságok meghatározása a jogszabályi megfelelőségre törekszik. Ez alapján a vegyesen gyűjtött hulladékot hetente, a biológiailag bontható hulladékokat hetente, szelektív hulladékokat kéthetente, 16

19 lomhulladékot évente egyszer, veszélyes hulladékot évente egyszer gyűjtünk be. A szelektíven begyűjtött hulladékok a Sopron Szelektív Központban kerülnek válogatásra, bálázásra és átadásra közreműködő szervezetnek (csomagolási hulladékok), vagy további értékesítés céljából (elkülönítetten gyűjtött nem csomagolási hulladékok). Ezért az alábbi, a 4/9. számú mellékletben csatolt, B változatra vonatkozó gyűjtőkörzeti ábrák által szemléltetett körzeteket határoztuk meg, azaz: Szelektív gyűjtés körzetei: Soproni gyűjtőkörzet: 12 településről közvetlenül Sopron Szelektív Központba szállítjuk a szelektíven gyűjtött hulladékot (gyűjtő járművek Sopronból indulnak); Fertőendrédi gyűjtőkörzet: 18 településről a szelektíven gyűjtött hulladék először a Fertőendrédi Átrakóállomásra kerül és onnan pótkocsis teherautóval szállítjuk Sopronba (gyűjtő járművek Fertőendrédről indulnak); Cséri gyűjtőkörzet: 9 településről a szelektíven gyűjtött hulladék először a Cséri Hulladékkezelő Központba kerül és onnan visszfuvarban (átrakott vegyeshulladék Sopronból Csérre szállítódik, pótkocsis teherautókban, természetesen az igényelt tisztítás mellett) a Sopron Szelektív Központba (gyűjtő járművek Csérről indulnak); A háztartásoknál és intézményeknél elkülönítetten gyűjtendő biológiailag lebomló hulladékot ugyanezen begyűjtési körzetekkel tervezzük, de: a soproni gyűjtőkörzetből közvetlenül a soproni komposztálótelepre kerül a begyűjtött biohulladék, azaz átszállítást már nem igényel; a fertőendrédi gyűjtőkörzetből közvetlenül a Fertőendrédre tervezendő komposztálótelepre kerül a biohulladék, azaz átszállítást már nem igényel; a cséri gyűjtőkörzeben begyűjtött biohulladék visszfuvarban (átrakott vegyeshulladék Fertőendrédről Csérre szállítódik, pótkocsis teherautókban, természetesen az igényelt tisztítás mellett) kerül a fertőendrédi komposztálótelepre. Az elkülönített gyűjtés után visszamaradó vegyes hulladékok begyűjtési körzete a Soproniés Fertőendrédi Átrakóállomások és a Cséri Hulladékkezelő Központ közötti szállítási útvonalak racionalizálásán alapul, azaz: a soproni gyűjtőkörzet ez esetben 4 településből áll. Ezek vegyeshulladékát a Soproni Átrakóállomásra szállítjuk és onnan pótkocsis teherautókban Csérre kerül (a fenti elkülönített gyűjtésből származó hulladékáramok Sopronba szállítása ennek visszfuvarjaival valósul meg, természetesen a gyűjtőjárművek igényelt tisztítása mellett); a fertőendrédi gyűjtőkörzet 19 településből áll. Ezek vegyeshulladékát a Fertőendrédi Átrakóállomásra szállítjuk és onnan pótkocsis teherautókban Csérre kerül (a gyűjtőjárművek Fertőendrédről indulnak); a cséri gyűjtőkörzet ez esetben 16 településre változik, így ezek vegyesen gyűjtött hulladékai közvetlenül (átrakás nélkül) a Cséri Hulladékkezelő Központba kerülnek (a járművek Csérről indulnak). Az évi egyszeri lomtalanítás hulladékaira az alábbiak szerint alakulnak a gyűjtőkörzetek és átszállítások: a soproni gyűjtőkörzethez 12 település tartozik. A begyűjtött hulladék Sopron Átrakóállomásra kerül, ahol a kiválogatható, hasznosítható hulladékáramok (főként fa és gyártói felelősség alá tartozó hulladékáramok) elkülönítése megtörténik és az ártalmatlanítandó hulladékokat Csérre szállítjuk át, pótkocsis teherautókban (a gyűjtőjárművek Sopronból indulnak); a fertőendrédi körzet 11 települést tartalmaz. A begyűjtött hulladék a Fertőendrédi Átrakóállomásra kerül, ahol a kiválogatható, hasznosítható hulladékáramok (főként fa és gyártói felelősség alá tartozó hulladékáramok) elkülönítése megtörténik és az ártalmatlanítandó hulladékokat Csérre szállítjuk át, pótkocsis teherautókban (a gyűjtőjárművek Fertőendrédről indulnak); a cséri gyűjtőkörzet 16 településből áll. A begyűjtött hulladék a Cséri Hulladékkezelő Központba kerül, ahol a kiválogatható, hasznosítható hulladékáramok (főként fa és gyártói felelősség alá tartozó hulladékáramok) elkülönítése megtörténik és visszfuvarban Sopron 17

20 Szelektív Központba kerülnek, míg az ártalmatlanítandó mennyiség a lerakóra kerül (a gyűjtőjárművek Csérről indulnak). A gyűjtőpontok meghatározása az alfejezetben leírtak alapján és a rendelkezésre álló engedélyek alapján történt meg. Elkülönítetten gyűjtendő hulladékok útja A szelektív gyűjtésből származó hulladékok útja megegyezik az alfejezetben ismertetettel, azaz a projektterület minden településéről a Soproni Hulladékkezelő Központba kerülnek a szelektív gyűjtésből származó hulladékáramok (papír, műanyag, üveg, fém). Az elkülönítetten begyűjtött biodhulladék komposztálásra kerül Sopronban, illetve Fertőendréden, a begyűjthető mennyiségre tervezett kapacitással. Az elkülönítetten begyűjtött, gyártói felelősség körébe tartozó hulladékok útja megegyezik a alfejezetben változatnál ismertetettel. Az anyagában történő hasznosításra átadott hulladékmennyiség befogadására vonatkozóan a Zalai HUKE Hulladékkezelési Kft. befogadó nyilatkozatát ld. az 5/1. számú mellékletben. A vegyesen gyűjtendő maradék hulladék útja Ld. az alfejezetben A termikus hasznosításra vonatkozóan a Mátrai Erőmű befogadó nyilatkozatát ld. az 5/1. számú mellékletben. A változat beruházási-, működési költségeket, a maradványértéket, a bevételeket és hasznokat a alfejezet részletezi. A pályázat mellékleteként csatolt nyilatkozat alapján a tervezett hulladékgazdálkodási rendszer a pályázat sikeressége esetén nem részesülne kettős finanszírozásban sem a pályázó szervezetre, sem annak tagönkormányzataira vetítve. A létesítmények kapacitásit és a helyszíneit, a járművek és edényzetek és egyéb eszközök mennyiségét, a szállítási alapadatokat a 4/8. számú mellékletben szerepeltetett B változat adatai tartalmazzák, illetve az 5.1.1/1. számú táblázat foglalja össze. A tervezés jelen fázisában meglévő engedélyeket, és a műszaki terveket az 5/2. számú mellékletben tartalmazza. A pályázó a FIDIC sárga könyves kivitelezést választja (ld. kötelezően csatolandó nyilatkozatok), így a pályázatnak nem feltétel az engedélyekkel való rendelkezés. A rendelkezésre álló engedélyek tételesen a alfejezetben találhatók. Alább az egyes létesítmények ismertetésénél jelezzük, ami a kiviteli terv szintjén lesz átvezetve. A tervezett létesítmények bemutatása Létesítmény Házi komposztáló edényzet Újrahasználati központ Hulladékudvar Mérték egység db db db Létesítmény helye 1. év 2011 Beruházás utolsó éve 2012 Összesen családi házaknál Sopron Harkai út /31, Sopron Pozsonyi út 4902/24, Kapuvár 1023/ Sopron Harkai út /31, Sopron Pozsonyi út 4902/24, Kapuvár 1023/1, Fertőd 095/5, Ferőszentmiklós - 024/14, Kapuvár - 259/

A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel

A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.1.1/C/13 2013. augusztus 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Összefoglaló... 5 2. Háttér, környezet...

Részletesebben

40284-3/2015. J E GYZŐ KÖNYV. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2015. február 26-ai II. rendkívüli üléséről.

40284-3/2015. J E GYZŐ KÖNYV. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2015. február 26-ai II. rendkívüli üléséről. 40284-3/2015. J E GYZŐ KÖNYV Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2015. február 26-ai II. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Dr. Fodor Tamás polgármester:

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 Rekultivációs programok Huba Bence igazgató Szombathely, 2010. 05. 11.

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP Huba Bence igazgató KvVM Fejlesztési Igazgatóság KEOP Operatív Program szintű forrásallokációja Természetvédelem 3% Energiahatékonyság 3% MEF 4% Fenntartható

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése. tárgyú pályázat ÖSSZEFOGLALÓ

Környezet és Energia Operatív Program. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése. tárgyú pályázat ÖSSZEFOGLALÓ Környezet és Energia Operatív Program Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése tárgyú pályázat ÖSSZEFOGLALÓ KEOP-1.1.1/B/10-11 2011. május Pályázati kiírás címe Pályázati konstrukció

Részletesebben

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Mecsek-Dráva: Múlt- jelen- JÖVŐ

Mecsek-Dráva: Múlt- jelen- JÖVŐ Mecsek-Dráva: Múlt- jelen- JÖVŐ Érintett terület: 313 önkormányzat (Baranya-Somogy Tolna megyék) Érintett lakosság: 426 022 fő Általános adatok Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program- Települési Szintű

Részletesebben

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE Célok a települési szilárd hulladék 40%-ának hasznosítása 2009ig, 50%-ának hasznosítása 2013 végéig a lerakott hulladék biológiailag

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés

Részletesebben

ISPA Projekt keretén belül beszerzett eszközök és létesítmények üzemeltetésre átadott listája

ISPA Projekt keretén belül beszerzett eszközök és létesítmények üzemeltetésre átadott listája ISPA Projekt keretén belül beszerzett eszközök és létesítmények üzemeltetésre átadott listája Megnevezés (ÉHG Zrt.-nek korábban Épületek Szociális épület (Sajókazai lerakó) Mérőépület (Sajókazai lerakó)

Részletesebben

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás Hulladékkezelés Gyűjtés-tárolás feladatok az első technológiai lépés A hulladékkezelés technológiai folyamatának első fázisa a hulladék összegyűjtése és tárolása az elszállításig a keletkezés üteméhez

Részletesebben

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az eddigiekben felhasznált 2000 millió Ft fejlesztési forrás eredménye képekben és a tervek Abaúj Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási

Részletesebben

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető NKEK Nonprofit Kft. Vízügyi, Hulladékgazdálkodási és KA Divízió Hulladékgazdálkodási Osztály KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladékgazdálkodási

Részletesebben

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A települési szilárdhulladék-fejlesztési stratégiában (20072016) meghatározottak szerint Farmasi Beatrix tanácsos KvVM Környezetgazdasági

Részletesebben

A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében. Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft.

A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében. Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft. A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft. Hulladékgazdálkodási fejlesztések indokoltsága A 2000 évi Hgt. és végrehajtási rendeletei

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. '.Il.számú előterjesztés

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. '.Il.számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere '.Il.számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Fővárosi Önkormányzat által benyújtandó KEOP-1.1.1/B/10-11 jelű, "A

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-142/2013. Tárgy: Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004

Részletesebben

Fejlesztési stratégia a nemzeti célok elérésére

Fejlesztési stratégia a nemzeti célok elérésére Fejlesztési stratégia a nemzeti célok elérésére Előadó: Kövecses Péter fejlesztési igazgató 2016. november 23. Globális problémák a hulladékgazdálkodásban Globális hulladékáram Növekvő hulladékmennyiség

Részletesebben

Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Békési Kommunális és Szolgáltató Kft.

Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 2013. Bevezetés A Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 2012. június 1-én alakult, azzal a céllal, hogy a békési és más települések

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés céljainak meghatározása Az Európai Uniós pályázatot 2011 októberében nyújtottuk be A fővárosi

Részletesebben

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22.

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22. Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében Előadó: Uhri László 2015. április 22. A Hulladék Keretirányelv előírja, hogy 2020-ig a háztartásokból származó papír-, fém-

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás. KEOP 1.1.1. Köztes Megvalósíthatósági Tanulmány munkaanyag

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás. KEOP 1.1.1. Köztes Megvalósíthatósági Tanulmány munkaanyag Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás KEOP 1.1.1. Köztes Megvalósíthatósági Tanulmány munkaanyag Önkormányzati összefoglaló MKM Consulting Zrt. Székhely: 1115 Budapest, Bartók

Részletesebben

A projekt megvalósításához szükséges önerőt a Társulás számára Üzemeltető biztosítja. 1. táblázat: A projekt áttekintő alapadatai

A projekt megvalósításához szükséges önerőt a Társulás számára Üzemeltető biztosítja. 1. táblázat: A projekt áttekintő alapadatai I. A KEOP-1.1.1/C/13 pályázat összefoglalása 1. melléklet a /2013.( ) határozathoz A projektterületen 2010 során kerülnek átadásra az ISPA projekt keretében épült létesítmények, melyet a 2012-2013-as időszakban

Részletesebben

Előterjesztő: Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás

Előterjesztő: Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Előterjesztő: Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Előterjesztés címe: A cikói hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027 azonosító számú pályázat keretén

Részletesebben

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

60 % 40 % Mai óra tartalma. HULLADÉKFELDOLGOZÁS 6.óra Szilárd települési hulladékok kezelése -III. Válogatómű. Szilárd települési hulladék mennyisége

60 % 40 % Mai óra tartalma. HULLADÉKFELDOLGOZÁS 6.óra Szilárd települési hulladékok kezelése -III. Válogatómű. Szilárd települési hulladék mennyisége HULLADÉKFELDOLGOZÁS 6.óra Szilárd települési hulladékok kezelése -III. Válogatómű Prof.Dr. Csőke Barnabás Miskolci Egyetem Eljárástechnikai Tanszék Mai óra tartalma Szilárd települési hulladékok mennyiségi

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA évekre. Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató

KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA évekre. Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA 2009-2016 évekre Készítette: Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató Keszthely jellemzői hulladékgazdálkodás szempontjából Város

Részletesebben

Hulladéktelep-kezelő Hulladéktelep-kezelő

Hulladéktelep-kezelő Hulladéktelep-kezelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

A KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZERÉNEK TOVÁBBFEJLESZTÉSE C. PROJEKT JELEN ÁLLÁSA ÉS AZ ÜTEMEZÉS FELVÁZOLÁSA

A KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZERÉNEK TOVÁBBFEJLESZTÉSE C. PROJEKT JELEN ÁLLÁSA ÉS AZ ÜTEMEZÉS FELVÁZOLÁSA A KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZERÉNEK TOVÁBBFEJLESZTÉSE C. PROJEKT JELEN ÁLLÁSA ÉS AZ ÜTEMEZÉS FELVÁZOLÁSA 2015. JÚLIUS 9. NYÍRI-SZMOLÁR ESZTER MAGYARORSZÁG TERMÉSZETI KINCSE: AZ ALFÖLD

Részletesebben

A körforgásos gazdaság és a hazai hulladékgazdálkodási tervezés. Humusz Ház Február 22. Markó Csaba

A körforgásos gazdaság és a hazai hulladékgazdálkodási tervezés. Humusz Ház Február 22. Markó Csaba A körforgásos gazdaság és a hazai hulladékgazdálkodási tervezés Humusz Ház 2017. Február 22. Markó Csaba Miről lesz szó? Nemzeti Környezetvédelmi Program 2015-2020 (NKP) A környezet védelmének általános

Részletesebben

Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt

Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt Egységes vállalatba beolvadó társaságok INSZOL Győri Vagyongazdálkodó és

Részletesebben

Beszámoló a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működéséről

Beszámoló a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működéséről Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 60724/2011. Cím: Beszámoló a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működéséről Előterjesztő: - Dr. Simon

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

ZÖLDUDVAROK MŰKÖDÉSE

ZÖLDUDVAROK MŰKÖDÉSE ZÖLDUDVAROK MŰKÖDÉSE Tájékoztató a Zöldudvarok működéséről Célunk, hogy a Zöldudvarok működése a kukaedényekbe kerülő hulladék mennyiségének csökkentésével könnyítse a lakosság ilyen irányú terheit, ezért

Részletesebben

2016. évi üzleti terv

2016. évi üzleti terv 2016. évi üzleti terv 2016. terv 2015. tény Eltérés (Ft) Index (%) 9111 Családi ház hulladékszállítás 159 673 062 631 058 376-471 385 314 25,3% 9112 Társasházak hulladékszállítás 155 085 769 624 788 797-469

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Tartalomjegyzék 1. Hulladékgazdálkodási terv... 1 1.1. TERVEZÉSI TERÜLET BEMUTATÁSA... 1 1.2. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV CÉLJA... 3 1.3. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

Kommunális hulladékszállítás Halásztelken tárgyú, a Közbeszerzési 18894/2012 számon megjelent ajánlati felhívással kapcsolatban

Kommunális hulladékszállítás Halásztelken tárgyú, a Közbeszerzési 18894/2012 számon megjelent ajánlati felhívással kapcsolatban KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS Kommunális hulladékszállítás Halásztelken tárgyú, a Közbeszerzési 18894/2012 számon megjelent ajánlati felhívással kapcsolatban Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás szakmai szemmel

Hulladékgazdálkodás szakmai szemmel Hulladékgazdálkodás szakmai szemmel Előadó: Weingartner Balázs elnök-vezérigazgató Budapest, 2016. május 5. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás logikai kerete Térségi rendszerek és létesítmények DE

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

Megfelelőségi Vizsgálat és Intézkedési Terv. Urbánné Lazák Emese közszolgáltatási koordinátor Budapest, szeptember 28.

Megfelelőségi Vizsgálat és Intézkedési Terv. Urbánné Lazák Emese közszolgáltatási koordinátor Budapest, szeptember 28. Megfelelőségi Vizsgálat és Intézkedési Terv Urbánné Lazák Emese közszolgáltatási koordinátor Budapest, 2016. szeptember 28. Jogszabályi áttekintés I. A közszolgáltató tevékenysége Országos Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működési területén hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére Tárgy: A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés gyakoriságának

Részletesebben

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor.

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 9 1. számú melléklet 23242526, 2728 1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 2) A települési

Részletesebben

TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1061 TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 2015

Részletesebben

Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei. A hulladékudvarok. a lomtalanítási akciók során sem szállít

Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei. A hulladékudvarok. a lomtalanítási akciók során sem szállít Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei A téma tartalma: A hulladékudvarban gyűjthető hulladékok A hulladékudvarok kialakítása Hulladékudvar példák Egy hulladékudvar Budapesten Kapcsolódó témák:

Részletesebben

A hulladék, mint megújuló energiaforrás

A hulladék, mint megújuló energiaforrás A hulladék, mint megújuló energiaforrás Dr. Hornyák Margit környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szakértő c. egyetemi docens Budapest, 2011. december 8. Megújuló energiamennyiség előrejelzés Forrás:

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 1/345-6000 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

Szolgáltatási díjak az OHKT tükrében

Szolgáltatási díjak az OHKT tükrében Szolgáltatási díjak az OHKT tükrében Előadó: Schubert Viktor közszolgáltatási koordinációs igazgató Budapest, 2016. május 5. Fogalmak kapcsolata OHKT Standard díj Szolgáltatási díj Korrekció OHKT Európai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. július 4. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT ÉS A TÁMOGATÁSBÓL ELSZÁMOLHATÓ, JÓVÁHAGYOTT ÉS A TÁMOGATÁSBÓL NEM, DE AJÁNLAT SAJÁTERŐBŐL ELSZÁMOLHATÓ MUNKÁK KÖLTSÉGEINEK MEGOSZTÁSA

JÓVÁHAGYOTT ÉS A TÁMOGATÁSBÓL ELSZÁMOLHATÓ, JÓVÁHAGYOTT ÉS A TÁMOGATÁSBÓL NEM, DE AJÁNLAT SAJÁTERŐBŐL ELSZÁMOLHATÓ MUNKÁK KÖLTSÉGEINEK MEGOSZTÁSA TI sorszám JÓVÁHAGYOTT ÉS A TÁMOGATÁSBÓL ELSZÁMOLHATÓ, JÓVÁHAGYOTT ÉS A TÁMOGATÁSBÓL NEM, DE AJÁNLAT SAJÁTERŐBŐL ELSZÁMOLHATÓ MUNKÁK KÖLTSÉGEINEK MEGOSZTÁSA KÖLTSÉGEK MEGOSZTÁSA Munkanem megnevezése /

Részletesebben

Klug Lajos vezérigazgató

Klug Lajos vezérigazgató A lakossági szelektív hulladékgyűjtés helyzete és lehetőségei Klug Lajos vezérigazgató Szelektíven a múltban Az hulladékgazdálkodására ható tényezők Jogi környezet Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK

Részletesebben

Települési hulladékból tüzelőanyag előállítása a gyakorlatban

Települési hulladékból tüzelőanyag előállítása a gyakorlatban Települési hulladékból tüzelőanyag előállítása a gyakorlatban Hulladékból tüzelőanyag előállítás gyakorlata 2016 őszén c. Konferencia 2016. November 30. Előzmények 2000-es évek elején látható volt a megyében

Részletesebben

1. melléklet Tájékoztató a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulástól érkezett alátámasztó anyag alapján

1. melléklet Tájékoztató a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulástól érkezett alátámasztó anyag alapján 1. melléklet Tájékoztató a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulástól érkezett alátámasztó anyag alapján A Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA Vízellátási és Környezetmérnöki Intézet. Salamon Endre XJFQJA Környezetmérnöki szak, Nappali tagozat II. évfolyam 77.

EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA Vízellátási és Környezetmérnöki Intézet. Salamon Endre XJFQJA Környezetmérnöki szak, Nappali tagozat II. évfolyam 77. EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA Vízellátási és Környezetmérnöki Intézet 009-010. 1. félév Salamon Endre XJFQJA Környezetmérnöki szak, Nappali tagozat II. évfolyam 77. tankör Hulladéklerakó és Komposztáló telep

Részletesebben

A hazai italos karton hulladékok jelenlegi lakossági szelektív gyűjtési hatékonysága és növelésének indokai

A hazai italos karton hulladékok jelenlegi lakossági szelektív gyűjtési hatékonysága és növelésének indokai A hazai italos karton hulladékok jelenlegi lakossági szelektív gyűjtési hatékonysága és növelésének indokai Vezetői efoglaló szelektív gyűjtési rendszerek hozzáférhetősége A lakossági, szelektív gyűjtési

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

PÁLYÁZATI ŰRLAP Kérjük, a kitöltött nyomtatványt küldjék vissza a következő e-mailre: budapest@tanzerconsulting.com,

PÁLYÁZATI ŰRLAP Kérjük, a kitöltött nyomtatványt küldjék vissza a következő e-mailre: budapest@tanzerconsulting.com, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. Öko-Pack Nonprofit Kft. Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. Hungakku Nonprofit Kft. Re lem Nonprofit Kft..A.S.A. Magyarország Kft.

Részletesebben

Módszertani útmutató hulladékgazdálkodási projektek változat elemzésével illetve pénzügyi költség és bevétel becslésével kapcsolatban

Módszertani útmutató hulladékgazdálkodási projektek változat elemzésével illetve pénzügyi költség és bevétel becslésével kapcsolatban KVVM FI Módszertani útmutató hulladékgazdálkodási projektek változat elemzésével illetve pénzügyi költség és bevétel becslésével kapcsolatban 2008, január Módszertani útmutató hulladékgazdálkodási projektek

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-209/2012. Tárgy: Szegedi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Történelmi áttekintés A világ első ismert hulladéklerakója: ókori Athén Krisztus kora: Gyehenna hulladékégetője

Részletesebben

Útmutató a közszolgáltatók vagyonkataszter adatszolgáltatásához

Útmutató a közszolgáltatók vagyonkataszter adatszolgáltatásához Általános információk Útmutató a közszolgáltatók vagyonkataszter adatszolgáltatásához Az adatszolgáltatás vonatkozik minden, az adatszolgáltatást benyújtó közszolgáltató által a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

Részletesebben

A SZOMBATHELYI VAGYONHASZNOSÍTÓ ÉS VÁROSGAZDÁLKODÁSI ZRT. KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

A SZOMBATHELYI VAGYONHASZNOSÍTÓ ÉS VÁROSGAZDÁLKODÁSI ZRT. KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE A SZOMBATHELYI VAGYONHASZNOSÍTÓ ÉS VÁROSGAZDÁLKODÁSI ZRT. KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Készítette: Csonka György Egységvezető SZOVA Zrt. 2013.02.25 Tartalomjegyzék 1. A cég bemutatása...

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JELENE ÉS JÖVŐJE SALGÓTARJÁNBAN ÉS A KELETNÓGRÁD TÉRSÉGBEN

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JELENE ÉS JÖVŐJE SALGÓTARJÁNBAN ÉS A KELETNÓGRÁD TÉRSÉGBEN HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JELENE ÉS JÖVŐJE SALGÓTARJÁNBAN ÉS A KELETNÓGRÁD TÉRSÉGBEN Előadó: Nagy László VGÜ Nonprofit Kft. vállalkozási igazgatóhelyettes 2014.03.05.. VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és

Részletesebben

Vagyonfelmérés és vagyonkataszter összeállítása

Vagyonfelmérés és vagyonkataszter összeállítása Vagyonfelmérés és vagyonkataszter összeállítása Előadó: Török Gábor fejlesztési koordinátor Sopron, 2016. június 15. Vagyonfelmérés és vagyonkataszter jogi alapjai 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

Részletesebben

Hulladékáramok és haszonanyaggal kapcsolatos adatszolgáltatás

Hulladékáramok és haszonanyaggal kapcsolatos adatszolgáltatás Hulladékáramok és haszonanyaggal kapcsolatos adatszolgáltatás Előadó: Kövecses Péter fejlesztési igazgató Budapest, 2016. szeptember 28. Hulladékáramok nyomon követésének, koordinálásának alapjai Hasznosítói

Részletesebben

Klug Lajos vezérigazgató

Klug Lajos vezérigazgató Kép beszúrásához kattintson az ikonra Klug Lajos vezérigazgató Az szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Kitekintés a 2013-ban bővítésre kerülő házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerre

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás a Hajdúságban

Hulladékgazdálkodás a Hajdúságban Hulladékgazdálkodás a Hajdúságban Sánta Krisztián divízióvezető Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. www.hhgkft.hu 2014. November 6. Néhány érdekesség A szilárd és folyékony hulladék elszállításának

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások-

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- 2009. április 23. (Szombathely) dr. Horváthné Nagy Orsolya osztályvezető Környezetvédelmi

Részletesebben

Megvalósítható és fenntartható üzemeltetési koncepció. A október 8-án elfogadott üzemeltetési koncepciót módosító javaslat

Megvalósítható és fenntartható üzemeltetési koncepció. A október 8-án elfogadott üzemeltetési koncepciót módosító javaslat Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Megvalósítható és fenntartható üzemeltetési koncepció A 2015. október 8-án elfogadott üzemeltetési koncepciót

Részletesebben

Fogatos hulladékgyűjtés Somogy megyei próbaüzemének tapasztalatai

Fogatos hulladékgyűjtés Somogy megyei próbaüzemének tapasztalatai Nagyvázsony Fogatos hulladékgyűjtés Somogy megyei próbaüzemének tapasztalatai Készítette: ARATOR Környezetvédelmi Kft. Projekt előzmények: Fábry Szabolcs ötletgazda és Bernhardt László (GEOHIDROTERV Kft./ARATOR

Részletesebben

Szennyvíziszapok kezelése és azok koncepcionális pénzügyi kérdései

Szennyvíziszapok kezelése és azok koncepcionális pénzügyi kérdései Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Víz Keretirányelv Munkacsoport SZENNYVÍZISZAP 2013 - HALADUNK, DE MERRE? című konferenciája Szennyvíziszapok kezelése és azok koncepcionális pénzügyi

Részletesebben

MiReHuKöz Nonprofit Kft. szerződései a 2011. évi CXII. Info tv. 1. sz. melléklete által meghatározott szempontok szerint

MiReHuKöz Nonprofit Kft. szerződései a 2011. évi CXII. Info tv. 1. sz. melléklete által meghatározott szempontok szerint MiReHuKöz Nonprofit ei a 2011. évi CXII. Info tv. 1. sz. melléklete által meghatározott szempontok szerint Sors zám Szerződés kelte Szerződő partner 1 2013.07.17. Miskolc Holding Zrt. 2 2013.09.30. Miskolc

Részletesebben

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére.

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére. Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - Testületének /2015. (..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 20/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Adatszolgáltatás haszonanyag

Adatszolgáltatás haszonanyag Adatszolgáltatás haszonanyag 2015-2016 Haszonanyag: valamennyi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hasznosítható hulladék. Hasznosítható hulladéknak tekinthető különösen: 1) csomagolási

Részletesebben

A vegyesen gyűjtött települési hulladék mechanikai előkezelése

A vegyesen gyűjtött települési hulladék mechanikai előkezelése A vegyesen gyűjtött települési hulladék mechanikai előkezelése XX. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Szombathely, 2010. május 11-12-13. Horváth Elek, ügyvezető Gépsystem Kft. A Gépsystem

Részletesebben

1. táblázat: A projekt áttekintő alapadatai

1. táblázat: A projekt áttekintő alapadatai E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény kistérség hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzéssel (KEOP-1.1.1/C/13-2013-0029) megnevezésű pályázat módosítása a Megvalósíthatósági Tanulmányban

Részletesebben

A települési hulladék kezelésének jogi szabályozása

A települési hulladék kezelésének jogi szabályozása A települési hulladék kezelésének jogi szabályozása Dr. Hornyák Margit c. egyetemi docens Széchenyi István Egyetem Győr, 2016. november 16. A kezdetek. 1-ör. Meghagyatik szigorúan minden háztulajdonosnak,

Részletesebben

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22.

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22. Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai Fekete Katalin 2009. április 22. A hulladékkezelési adatszolgáltatás,- és nyilvántartás tapasztalatai a települési szilárd hulladék fogalma TSZH-t érintő

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése Miskolc és térsége hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

Tárgy: Az Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 kódszámú projekt keretén belül

Tárgy: Az Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 kódszámú projekt keretén belül ÖCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 236-001 fax (88) 236-001 Ügyiratszám: 11/595-1/2013. Készítette: Venczel Antal Tárgy: Az Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése

Részletesebben

Alaprendelet. Módosított rendelet

Alaprendelet. Módosított rendelet Alaprendelet 1. (1) Monostorpályi Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az ingatlanhasználónál keletkező települési hulladék, a biohulladék, az elkülönítetten gyűjtött hulladék (azaz a szelektív

Részletesebben

23/2003. (XII. 29.) KVVM RENDELET A BIOHULLADÉK KEZELÉSÉRŐL ÉS A KOMPOSZTÁLÁS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEIRŐL

23/2003. (XII. 29.) KVVM RENDELET A BIOHULLADÉK KEZELÉSÉRŐL ÉS A KOMPOSZTÁLÁS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEIRŐL 23/2003. (XII. 29.) KVVM RENDELET A BIOHULLADÉK KEZELÉSÉRŐL ÉS A KOMPOSZTÁLÁS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEIRŐL A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (2) bekezdésének

Részletesebben

A 2013.1.1. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. A rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 1

A 2013.1.1. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. A rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 1 OptiJus Opten Kft. I. 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében Előadó: Weingartner Balázs József elnök-vezérigazgató Budapest, 2016. 10.

Részletesebben

Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról

Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35.. (3) bekezdésben

Részletesebben

Kivitelezési ktg aránya. Biztosítandó nettó önerő. Település Kivitelezési ktg 70% Kivitelzési ktg 85% Kivitelezési ktg össz.

Kivitelezési ktg aránya. Biztosítandó nettó önerő. Település Kivitelezési ktg 70% Kivitelzési ktg 85% Kivitelezési ktg össz. Település Kivitelezési ktg 70% Kivitelzési ktg 85% Kivitelezési ktg össz. Egyéb ktg Kivitelezési ktg aránya Biztosítandó nettó önerő Támogatás ÁFA ÁFA + önerő Szarvas 83 526 700 73 875 600 157 402 300

Részletesebben

2. Fogalmi meghatározások

2. Fogalmi meghatározások VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁG EGYES KÉRDÉSEIRŐL VillányVáros Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év november 26.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet tervezete

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet tervezete Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet tervezete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2015.(IV.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Problémák, feladatok és lehetőségek az építési-bontási hulladékok kezelésével kapcsolatban

Problémák, feladatok és lehetőségek az építési-bontási hulladékok kezelésével kapcsolatban Problémák, feladatok és lehetőségek az építési-bontási hulladékok kezelésével kapcsolatban Előadó: Lengyel Attila, általános igazgatóhelyettes, ZHK Kft. Szombathely, 2008. április 22. A bodrogkeresztúri

Részletesebben