A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel"

Átírás

1

2

3 A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.1.1/C/ augusztus 1

4 TARTALOMJEGYZÉK 1. Összefoglaló Háttér, környezet Érintett földrajzi terület bemutatása A terület közigazgatási lehatárolása A terület természeti környezete Jellemző településszerkezet Gazdasági-társadalmi környezet bemutatása Demográfiai helyzet, társadalmi jellemzők Gazdasági jellemzők A fejlesztés szükségszerűségének ismertetése Helyzetértékelés, kereslet és kínálat elemzése, tervezési alapadatok meghatározása A keletkező hulladék jelenlegi helyzete A keletkező hulladék előrejelzése A hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete A hulladékgazdálkodás folyamatának áttekintése A hulladékgazdálkodási feladatok ellátásának intézményi kérdései A hulladék keletkezésének megelőzése, mennyiségének és veszélyességének csökkentése A hulladék begyűjtése A hulladék kezelése A hulladék begyűjtésének és kezelésének előrejelzése A begyűjtés és hulladékkezelés során képződő anyagok és energia piacának helyzete és előrejelzése A probléma meghatározása Célkitűzések A célkitűzések meghatározása Indikátorok Változatelemzés Elemzések a változatok meghatározása érdekében A változatelemzés módszere A projekt nélküli eset A projekt nélküli eset leírása Költségek és bevételek becslése Egyéb releváns szempontok A kiválasztott változat részletes ismertetése A kiválasztott változat részletes műszaki ismertetése A kiválasztott változat részletes műszaki ismertetése Output indikátorok Intézményi elemzés A beruházás tulajdonjogi kérdései

5 5.2.2 Üzemeltetési koncepció A hulladékgazdálkodási rendszer működtetésének bemutatása A közszolgáltató(k), üzemeltető(k) kiválasztása Díjpolitika A közszolgáltatók, üzemeltetők bevonása a fejlesztés finanszírozásába ÁFA fizetése és visszaigényelhetősége a beruházás és a működtetés során A projekt hatásai A projekt jelentős hatásai A projekt hatásai a fenntartható fejlődésre A projekt környezeti fenntarthatósága a pályázó szervezetre vonatkozóan A projekt környezeti fenntarthatósága a megvalósítandó változatra (a projektre) vonatkozóan A környezettudatos beszerzés alkalmazása A rendezvények, egyeztetések, megbeszélések stb. körülményei környezettudatosságának biztosítása Környezeti tanúsítás szerint működik A projekt esélyegyenlőségi hatásai Az esélyegyenlőségre tett, a pályázó szervezetre vonatkozó vállalások megvalósításának bemutatása Esélyegyenlőségi koncepció megléte A projekt honlapjának infokommunikációs akadálymentesítésének bemutatása A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken és a kommunikációban esélytudatosságot az esélytudatosság közvetítésének bemutatása Nemek közti esélyegyenlőség a közbeszerzésekben Közhasználatú építmények akadálymentes tervezése A területiség elvének való megfelelés A kiválasztott változat pénzügyi és közgazdasági költség-haszon elemzése A költség-haszon elemzés általános feltételezései Pénzügyi elemzés Pénzügyi költségek becslése Beruházási költségek becslése Működési költségek becslése Maradványérték becslése Pénzügyi költségek összegzése Pénzügyi bevételek becslése A díjak meghatározása Fizetőképességi vizsgálatok (affordability) A pénzügyi bevételek becslése A projekt pénzügyi teljesítménymutatói A megítélhető támogatási összeg meghatározása A támogathatósági feltételek vizsgálata A támogatási összeg meghatározása Pénzügyi fenntarthatóság vizsgálata

6 A beruházás finanszírozása A működés fenntarthatósága A projekt összevont pénzáram kimutatása Közgazdasági költség-haszon elemzés A projekt közgazdasági költségeinek becslése A projekt hasznainak becslése Használónál jelentkező hasznok becslése Az externális hasznok becslése A hasznok összegzése Közgazdasági teljesítménymutatók Érzékenység és kockázatelemzés Érzékenységvizsgálat Kockázatelemzés A projekt lebonyolítás részletei A projekt irányítási struktúrája A projektgazda bemutatása A projektmenedzsment szervezet bemutatása Megvalósíthatóság Megvalósíthatóság értékelése a tulajdonviszonyok és az egyéb jogviszonyok alapján Megvalósíthatóság értékelése az előkészítettség alapján Kockázatok bemutatása és kockázatkezelési stratégia (a megvalósítás és az üzemeltetés időszakára) Megvalósításhoz kapcsolódó lebonyolítási tervek Lebonyolítási ütemterv Kommunikációs terv Közbeszerzési/beszerzési terv Kifizetési ütemterv Rövidítések A tanulmány mellékletei

7 1. Összefoglaló 1. táblázat: Főbb adatok A projekt címe: Projektgazda neve: Projektgazda székhelye: 9400 Sopron, Fő tér 1. A projektgazda ÁFA visszaigénylési jogosultsága A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Igen Érintett települések száma (db) 39 Érintett lakosság (ezer fő) 104,554 A projekt megvalósítás tervezett kezdete (év, hó) A projekt megvalósítás tervezett befejezése (év, hó) Várható támogatás (Ft) Várható teljes beruházási költség (Ft)* * Csak a pályázat keretében elszámolandó költségek, beleértve az önrészt is. Jelen pályázat a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén található 39 db településen kerül megvalósításra. A projektterületen KEOP /2F/ azonosítójú projekt keretében folyamatban van a jelenlegi hulladékgazdélkodási rendszer fejlesztése, így pályázó szervezet a KEOP-1.1.1/C konstrukción belül A típusú pályázónak minősül. 1. A megoldandó probléma rövid leírása A KEOP-1.1.1/C pályázat alapvető szükségszerűségét az új Hulladéktörvény előírásai jelentik, amely a következő változásokat indukálják az első KEOP-1.1.1/2F pályázathoz képest a projekt területen: A rendszerben lévő gyűjtőeszközök vegyes gyűjtő járművek rendkívül elavultak, hamarosan pótlásuk lenne szükséges. Mivel az erre vonatkozó fedezet nem áll rendelkezésre az önkormányzatoknál, azokat csak bérbe tudná venni a közszolgáltató 100% önkormányzati társulási tulajdonban lévő vállalkozás. A vegyes hulladékgyűjtő járművek KEOP támogatásból történő beszerzése és társulási tulajdonban történő üzemeltetése ezért kiemelten fontos költséghatékonysági szempontból. A jelenlegi díjképzési rendszer nem ad lehetőséget a mennyiség arányos számlázásra a mérési lehetőség hiányában, ezért szükséges a vegyes hulladékgyűjtő edények RFID azonosítóval történő ellátása, és a gyűjtőjárművek felszerelése a mérésre alkalmas hardver és szoftver rendszerekkel. A lerakás költséghatékonyságának növelésére tervezett lerakói munkagépek (billencs, homlokrakodó és telephelyi karbantartó) beszerzése 2. Kidolgozásra javasolt változat műszaki szempontból történő bemutatása 5

8 A megvalósítandó változatra vonatkozó célokat a 2. táblázatban, a megvalósítani tervezett létesítményeket pedig a 3. táblázatban mutatjuk be. 2. táblázat: A projekt hulladékkezelési célkitűzései 2016-ban Hulladékáram Projekt célkitűzése Támogatási stratégia célkitűzése Szelektíven gyűjtött hulladék aránya a 33% 22% keletkező hulladékhoz képest Szerves hulladék lerakótól történő 21% 38 %* eltérítésének aránya a keletkező hulladékhoz képest Lerakott hulladék aránya a keletkező hulladékhoz képest 0% Elsődlegesen lerakott 27% 38% 28% 21% Másodlagosan lerakott * - teljesítése kapcsán lásd RMT útmutató pont 3. táblázat: A projektben megvalósítani tervezett létesítmények, eszközök Létesítmény, eszköz Kapacitás Telepítés Darab Kapacitás mértékegysége helyszíne Gyűjtő járművek Kétkaros konténerszállító 2 5 min tonna emelőerő Kéttengelyes gyűjő jármű kompakt Háromtengelyes 22 m3-es gyűjtő jármű Egységár (Ft/db) Társulás m3 Társulás m3 Társulás Acél konténerek 3 m3-es konténer 6 3 m3 Társulás m3-es konténer 6 4 m3 Társulás m3-es konténer 6 5 m3 Társulás m3-es konténer 6 8 m3 Társulás m3-es konténer 6 24 m3 Társulás Informatikai fejlesztés RFID tömegmérő rendszerteljes körű kialakítása (46000 db edény, 1 NR NR Társulás gyűjtő autó, 11 konténeres jármű) Lerakó kapacitás kihasználtság növelése Billencs 1 8 min tonna raktömeg Társulás Homlokrakodó min kw Társulás Telephelyi fenntartást biztosító gépjármű 1 NR NR Társulás

9 3. A változatelemzés összefoglalása Mivel a projekt célja a költség-hatékonyság javítása, ezért a KEOP-1.1.1/C/13 pályázati konstrukció Megvalósíthatósági Tanulmány Útmutató alapján jelen pályázat műszaki tartalmát is figyelembe véve, változatelemzés elvégzése nem szükséges. Bővebben lásd a 4. fejezetet táblázat: Finanszírozási források elszámolható költségek (egyben összes költség) Forrás eft % I. Saját forrás ,99% I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása ,99% I/2. a partnerek hozzájárulása 0 0,00% I/3. bankhitel 0 0,00% I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás 0 0,00% II. egyéb támogatás (megnevezés is) 0 0,00% 0,00% III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás ,01% Összesen ,00% 3. A projekt lebonyolításának javasolt ütem- és intézkedési terve (7. pont alapján) A projekt lebonyolításának javasolt ütemezése az alábbi táblázatban látható: 4. táblázat: A megvalósítás ütemezése Projektelem* Elszámolható költség, Ft Kezdete Vége 1. Immateriális javak január június 2. Tárgyi eszközök/ingatlanok, gépek, műszaki és egyéb berendezések, felszerelések, járművek, beruházások, felújítások Eszköz beszerzések január június Projektmenedzsment január június Közbeszerzés szeptember december Tanulmányok, vizsgálatok július november Tájékoztatás, nyilvánosság január június Egyéb projektelem 3. Anyagjellegű ráfordítás Projektmenedzsment PR, ismeretterjesztés január június Tájékoztatás és nyilvánosság Összes nettó költség Nem visszaigényelhető ÁFA 0 Teljes beruházási költség *a kategóriák tartalma a pályázati felhívás C.3. fejezetét követi 7

10 2. Háttér, környezet Az MT Útmutató alapján az A típusú pályázók esetén a korábbi KEOP pályázattal rendelkező tagönkormányzati szinten azonos pályázóknak nem kell kitölteni a 2. fejezetet. A Társulás KEOP-1.1.1/2F projektje megvalósítási szakaszban van. Az Útmutató előírásaira és a folyamatban lévő támogatással rendelkező projektre tekintettel a 2. fejezetet nem töltöttük ki. A vonatkozó sablon táblázatokat az MT mellékleteként elektronikus formában nyújtjuk be. 2.1 Érintett földrajzi terület bemutatása 2.2 A terület közigazgatási lehatárolása A terület természeti környezete Jellemző településszerkezet 2.2 Gazdasági-társadalmi környezet bemutatása Demográfiai helyzet, társadalmi jellemzők Gazdasági jellemzők 3. A fejlesztés szükségszerűségének ismertetése 3.1 Helyzetértékelés, kereslet és kínálat elemzése, tervezési alapadatok meghatározása Az MT Útmutató alapján: ISPA/KA vagy KEOP forrásból fejlesztett hulladékgazdálkodási rendszerek esetében külön ki kell térni a korábbi fejlesztést megalapozó tervezési alapadatokban bekövetkezett esetleges változásokra, megfelelő indoklással alátámasztva az eltéréseket. Ennek kapcsán elemezni kell a változás hatását a korábbi támogatási szerződésben rögzített kötelezettségvállalásokra, indikátorokra, továbbá igazolni szükséges, hogy a jelen fejlesztés kapcsán nem valósul meg kettős támogatás. Be kell mutatni a fejlesztendő tevékenység és annak tágabb környezete működési tapasztalatait is, annak hatásait jelen projekt célkitűzéseinek meghatározására. 8

11 A KEOP-1.1.1/2F és a KEOP-1.1.1/C projektek keretén belül beszerzett vagy beszerezni kívánt eszközök vonatkozásában kettős támogatás nem merül fel, mivel jelen projektben beszerzésre kerülő eszközök nem voltak támogathatóak az adott felhasználási cél mellett a KEOP-1.1.1/2F konstrukióban A keletkező hulladék jelenlegi helyzete A jelen pályázat elkészítéséhez használt alapadatok a KEOP-1.1.1/2F/ projekt Támogatási Szerződéshez készült költség-haszon elemzés átszámítása során biztosított alapadatok jelentik. A referencia év táblázat: A vegyesen gyűjtött (maradék)hulladék mennyisége településsoros bontásban referencia évre vonatkozóan Település Közszolgáltatásb a bevont lakosok száma (fő) A közszolgáltatá s keretében a lakosságtól begyűjtött hulladék mennyisége (t) A közszolgáltatá s keretében az intézményektő l begyűjtött hulladék mennyisége (t) Fajlagos éves hulladéktermelés (kg/fő/év ) A közszolgáltató által üzemeltetett létesítményekbe n kezelt nem települési hulladék mennyisége (t) Agyagosszergény ,9 0 Cirák ,2 0 Csáfordjánosfa Csapod ,9 0 Csér ,7 0 Dénesfa ,1 0 Ebergőc ,6 0 Egyházasfalu ,5 0 Fertőboz ,3 0 Fertőd ,8 0 Fertőendréd ,7 0 Fertőhomok ,3 0 Fertőrákos ,6 0 Fertőszentmiklós Fertőszéplak ,8 0 Gyóró ,5 0 Harka Hegykő Hidegség ,4 0 Himod ,8 0 Hövej ,9 0 Iván ,8 0 Kapuvár ,1 0 Kópháza ,6 0 Nagycenk ,3 0 Nagylózs ,5 0 9

12 Település Közszolgáltatásb a bevont lakosok száma (fő) A közszolgáltatá s keretében a lakosságtól begyűjtött hulladék mennyisége (t) A közszolgáltatá s keretében az intézményektő l begyűjtött hulladék mennyisége (t) Fajlagos éves hulladéktermelés (kg/fő/év ) A közszolgáltató által üzemeltetett létesítményekbe n kezelt nem települési hulladék mennyisége (t) Petőháza ,5 0 Pinnye ,7 0 Pusztacsalád ,8 0 Répceszemere ,8 0 Répcevis ,6 0 Röjtökmuzsaj ,3 0 Sarród ,2 0 Sopron ,1 0 Sopronkövesd ,9 0 Újkér ,9 0 Und ,2 0 Vitnyéd ,2 0 Zsira ,6 0 Összesen egész projektterületre , táblázat: A vegyesen gyűjtött (maradék)hulladék mennyisége a referenciaévben és az azt megelőző 4 évben Év Közszolgáltatásba bevont lakosok száma (fő) A közszolgáltatás keretében a lakosságtól begyűjtött hulladék mennyisége (t) A közszolgáltatás keretében az intézményektől begyűjtött hulladék mennyisége (t) Fajlagos éves hulladéktermelés (kg/fő/év) A közszolgáltató által üzemeltetett létesítményekben kezelt nem települési hulladék mennyisége (t) ,8 n.a ,2 n.a n.a ,7 n.a ,7 n.a. 10

13 12. táblázat: Az elkülönítetten gyűjtött (szelektív) hulladék mennyisége településsoros bontásban referencia évre vonatkozóan A A A A közszolgált közszolgáltat közszolgált közszolgált Fajlago atás ó által atás atási körön s éves keretében üzemeltetett Közszolgáltat keretében kívül az hulladé az létesítménye ásba bevont a intézménye k- Település intézmény kben kezelt lakosok lakosságtól ktől termelé ektől nem száma (fő) begyűjtött begyűjtött s begyűjtött települési hulladék hulladék (kg/fő/ hulladék hulladék mennyiség mennyisége év) mennyiség mennyisége e (t) (t) e (t) (t) Agyagosszer gény ,8 0 Cirák Csáfordjános fa Csapod ,3 0 Csér ,7 0 Dénesfa ,8 0 Ebergőc ,8 0 Egyházasfal u ,2 0 Fertőboz ,5 0 Fertőd ,8 0 Fertőendréd ,6 0 Fertőhomok ,6 0 Fertőrákos Fertőszentmi klós ,6 0 Fertőszéplak ,8 0 Gyóró ,8 0 Harka ,4 0 Hegykő ,2 0 Hidegség ,9 0 Himod ,5 0 Hövej ,1 0 Iván ,6 0 Kapuvár ,3 0 Kópháza ,3 0 Nagycenk ,8 0 Nagylózs ,2 0 Petőháza Pinnye ,2 0 Pusztacsalád ,1 0 Répceszeme re ,2 0 Répcevis ,6 0 Röjtökmuzsa j ,9 0 Sarród ,3 0 Sopron ,3 0 Sopronköves d ,9 0 Újkér ,9 0 Und ,2 0 Vitnyéd ,5 0 Zsira ,6 0 Összesen egész projektterületre ,2 0 11

14 A 13. táblázatban az elmúlt években a projektterületen begyűjtött szelektív hulladék mennyiségek kerülnek bemutatásra. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékok szolgáltatónkénti megoszlását a következő táblázat tartalmazza: 13. táblázat: A elkülönítetten gyűjtött (szelektív) hulladék mennyisége a referenciaévben és az azt megelőző 4 évben Év Közszolgáltat ásba bevont lakosok száma (fő) A közszolgáltat ás keretében a lakosságtól begyűjtött hulladék mennyisége (t) A közszolgáltat ás keretében az intézményekt ől begyűjtött hulladék mennyisége (t) A közszolgáltatá si körön kívül az intézményekt ől begyűjtött hulladék mennyisége (t) Fajlagos éves hulladéktermelés (kg/fő/év ) A közszolgáltató által üzemeltetett létesítményekb en kezelt nem települési hulladék mennyisége (t) ,2 n.a ,1 n.a ,7 n.a ,4 n.a ,7 n.a. A Közszolgáltató adatszolgáltatásának rendelkezésre állnak negyedéves hulladékanalízisek. A szabványszerinti mérési eredményeket a 10. táblázatban bemutatott vegyesen gyűjtött (maradék) frakcióra vonatkoztattuk, melyet a szelektíven gyűjtött hulladék mennyiségek segítségével korrigáltunk az összes keletkező hulladékmennyiségre, így kaptuk meg a Tervezési összetétel adatok oszlopban szereplő adatokat. 14. táblázat: Hulladék összetételi adatok referencia évre vonatkozóan Szabvány szerinti mérések eredményei Tervezési összetétel adatok Papír (80%) 6,5 Karton (5%) 0,2 Papír (20%) 1,6 Karton (95%) 3,5 Papír 6,7 Csomagolási papír 5,5 Műanyag (10%) 2,1 Műanyag 2,1 Műanyag (90%) 19,3 Csomagolási műanyag 19,3 Üveg (25%) 0,6 Üveg 0,6 Üveg (75%) 1,8 Csomagolási üveg 1,8 Fém (40%) 1,4 Fém 1,4 Fém (60%) 2 Csomagolási fém 2 Szerves (100%) 21,6 Biológiailag lebomló 21,6 Kompozitok 1,1 Egyéb 38,9 12

15 Szabvány szerinti mérések eredményei Tervezési összetétel adatok Textíliák 3,1 Higiéniai hulladékok Nem osztályozott éghető hulladék Nem osztályozott éghetetlen hulladék Veszélyes hulladékok 1,3 1,1 0,8 2,4 Finom frakció A keletkező hulladék előrejelzése A keletkező hulladék előrejelzés a demográfiai adatok alapján, valamint az OHT II. és a jelen pályázat RMT útmutatójában leírtak alapján került meghatározásra. 13

16 15. táblázat: Keletkező hulladékmennyiségek előrejelzése hulladékfrakciónként fejlesztés nélkül, tonna Hulladékfrakció papír ebből csomagolási papír műanyag ebből csomagolási műanyag üveg ebből csomagolási üveg fém ebből csomagolási fém biohulladék ebből a lakosságnál keletkező zöldhulladék ebből közterületen, intézményeknél keletkező zöldhulladék ebből lakosságnál keletkező egyéb, biológiailag lebomló hulladék egyéb elkülönítetten gyűjtendő (HEEB, gumiabroncs, stb.) 7. egyéb 8. Összesen ( ) A teljes táblázat a vizsgált időtávra az MT mellékleteként kerül benyújtásra. * legutolsó teljes körű adat

17 3.1.3 A hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete A Társulás KEOP-1.1.1/2F projektje a megvalósítási szakaszban jár. A 3. fejezetben a KEOP-1.1.1/2F projekt befejezésével kiépülő hulladékgazdálkodási rendszert ismertetjük, mint projekt nélküli esetet A hulladékgazdálkodás folyamatának áttekintése Hulladékkeletkezés megelőzése Jelenleg a projektterületen a hulladékgazdálkodási rendszerben a támogatási stratégia szerinti folyamatábrának megfelelő hulladékkeletkezés megelőzési program nem működik. A KEOP-1.1.1/2F projekt keretén belül házi komposztálás és szemléletformálási kampány lefolytatása tervezett. A házi komposztálási program keretén belül 8000 db házi komposztáló beszerzése tervezett, továbbá szemléletformálási kampány lebonyolítására is sor kerül. Hulladék begyűjtő és kezelő rendszer A változatok között az alábbi elemek közösek: a projektterületet három hulladékgyűjtő körzetre osztott: o Sopron környéki vagy nyugati, o Fertőendréd környéki vagy keleti, o Csér környéki vagy déli. az elővizsgálatok eredményeként a Regionális Hulladéklerakó telep Cséren kerül kialakításra; Szelektív Központ létesül Sopronban, melynek részei egy szelektív-hulladék utóválogató mű, komposztáló telep és átrakóállomás; átrakóállomás létesül Fertőendréden a keleti körzet hulladékaira; megelőző intézkedések a keletkező hulladékmennyiség csökkentésére, azaz háztáji komposztálás ösztönzése házi komposztálók kiosztásával, illetve hulladékudvarokon újrahasznosítási központ létrehozása; szelektív gyűjtés megvalósítása az összes tagtelepülésen; biológiailag bontható hulladékok különgyűjtésének megvalósítása; törekvés egy egységes díjszámítási rendszerre; önálló rendszer, nem kiszolgáltatott külső létesítménynek, vagy a magánszférának; továbbfejleszthető rendszer (pl. maradékhulladék kezelése). Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés (biohulladék és csomagolási hulladék edényes gyűjtéssel) Maradék hulladék mechanikai előkezelése lerakás előtt. A vegyes hulladék gyűjtése mellett a családiházas és kis társasházas (kertvárosi) övezetekben házhoz-menő szelektív gyűjtés kerül bevezetésre. A jogszabályi előírásokat a megelőzés mellett főként a szelektív gyűjtéssel és komposztálással kívánjuk teljesíteni, de a lerakási előírás teljesítéséhez egy MBH létesítése is szükséges. A tömbházas övezetekben ill. nagyobb lélekszámú településeken (Sopronban, Kapuváron, Fertőszentmiklóson, és Nagycenken) a gyűjtőpontos szelektívgyűjtésnek nincs alternatívája, ezért azt megtartják. Emellett további 6, 1000 főnél nagyobb, általában turisztikai jelentőségű településen (pl. Hegykő) is hagyunk gyűjtőszigetet az idegenforgalommal érintett, központi helyeken. A családiházas, kis társasházas övezetekben a lakosságtól házhoz-menő gyűjtéssel szállítjuk el a szelektív hulladékot. 15

18 A közterületi és intézményektől begyűjtött zöldhulladék komposztálásra kerül. A háztáji komposztálást a házhoz-menő szelektív gyűjtéssel érintett területeken népszerűsítjük. A rendszer főbb részei, műszaki paraméterei, kapacitásai és vállalásai: A szelektív hulladékgyűjtés megteremtésére és a csomagolási hulladékok visszagyűjtési előírásainak teljesítésére 114 db gyűjtőszigetet telepítenek a projektterület soproni gyűjtőkörzetére és 9 további településre (Kapuvár, Fertőszentmiklós, Nagycenk, Petőháza, Vitnyéd, Sarród, Hegykő, Fertőd, Sopronkövesd). o o 32 településre bevezetik a házhoz-menő (zsákos) szelektív gyűjtést. Összesen 6 Sopron közeli, 1000 főnél nagyobb, és/vagy turisztikailag kiemelt szereppel bíró településen alakul ki vegyes rendszer, ahol a lakosság számára a házhozmenő gyűjtés, a turisták/odalátogatók számára a gyűjtőszigetes gyűjtés lesz elérhető. Minden településen kihelyeznek üveghulladék gyűjtésére alkalmas konténereket/edényzeteket. (Balesetvédelmi okokból a zsákos gyűjtésben nem javasolt az üveg gyűjtése.) Ezt a jelenleg az STKH Kft. területén használt régi gyűjtősziget konténerek átalakításával, javításával és áthelyezésével kívánják megoldani. A szelektív gyűjtés után visszamaradó vegyes hulladékáram csökkentése érdekében lehetőséget adnak a háztáji komposztálásnak. Ehhez 8000 db új komposztáló keretet osztunk ki (a meglévő 1000 db soproni házi komposztálóval összesen 9000 db-al számolhatunk) elsősorban a kisebb, falusias, 100%-ban házhoz-menő szelektív gyűjtéssel kiszolgált településeken szorgalmazva azt. Cséren mechanikai hulladékkezelő mű (MH) épül a szerves hulladékhányadra vonatkozó törvényi előírás és a TS lerakható hulladékmennyiségének teljesítése céljából. A következő szakaszban a KEOP-1.1.1/2F projekt kiválasztott változatát változatlan formában ismertetjük a KEOP-1.1.1/2F és jelen KEOP-1.1.1/C projekt nyomonkövethetőségének megkönnyítése érdekében. Jelen szakasz visszautal a KEOP-1.1.1/2F Megvalósíthatósági tanulmányára és annak mellékleteire. A hulladékgazdálkodás folyamata A hulladékgazdálkodás folyamata a fejezetben bemutatásra került, itt csak egyéb kiegészítéseket teszünk. A hulladékok begyűjtését az RMT tervezethet 4/7. számú mellékletben csatolt Sopron_B_valtozat_KOLTSEGEK.xls file 10, 11, 12 és 13. számú munkalapjai részletesen, településekre bontva szemléltetik, a kialakítandó gyűjtőjáratokkal együtt. A szállítási távolságokat racionalizálva más-más gyűjtőkörzeteket alakítottunk ki az elkülönítetten gyűjtendő hulladékokra és a vegyesen gyűjtendő hulladékokra. Erre a tervezett létesítmények elhelyezése miatt kellett kiemelt figyelmet fordítani, azon célból, hogy az üzemeltetési költségeket minimalizálni tudjuk. A szállítóeszközök számának meghatározásához az amortizációs időszakára ( ) eső hulladékmennyiség-csúcsra tervezünk. Az elszállítási gyakoriságok meghatározása a jogszabályi megfelelőségre törekszik. Ez alapján a vegyesen gyűjtött hulladékot hetente, a biológiailag bontható hulladékokat hetente, szelektív hulladékokat kéthetente, 16

19 lomhulladékot évente egyszer, veszélyes hulladékot évente egyszer gyűjtünk be. A szelektíven begyűjtött hulladékok a Sopron Szelektív Központban kerülnek válogatásra, bálázásra és átadásra közreműködő szervezetnek (csomagolási hulladékok), vagy további értékesítés céljából (elkülönítetten gyűjtött nem csomagolási hulladékok). Ezért az alábbi, a 4/9. számú mellékletben csatolt, B változatra vonatkozó gyűjtőkörzeti ábrák által szemléltetett körzeteket határoztuk meg, azaz: Szelektív gyűjtés körzetei: Soproni gyűjtőkörzet: 12 településről közvetlenül Sopron Szelektív Központba szállítjuk a szelektíven gyűjtött hulladékot (gyűjtő járművek Sopronból indulnak); Fertőendrédi gyűjtőkörzet: 18 településről a szelektíven gyűjtött hulladék először a Fertőendrédi Átrakóállomásra kerül és onnan pótkocsis teherautóval szállítjuk Sopronba (gyűjtő járművek Fertőendrédről indulnak); Cséri gyűjtőkörzet: 9 településről a szelektíven gyűjtött hulladék először a Cséri Hulladékkezelő Központba kerül és onnan visszfuvarban (átrakott vegyeshulladék Sopronból Csérre szállítódik, pótkocsis teherautókban, természetesen az igényelt tisztítás mellett) a Sopron Szelektív Központba (gyűjtő járművek Csérről indulnak); A háztartásoknál és intézményeknél elkülönítetten gyűjtendő biológiailag lebomló hulladékot ugyanezen begyűjtési körzetekkel tervezzük, de: a soproni gyűjtőkörzetből közvetlenül a soproni komposztálótelepre kerül a begyűjtött biohulladék, azaz átszállítást már nem igényel; a fertőendrédi gyűjtőkörzetből közvetlenül a Fertőendrédre tervezendő komposztálótelepre kerül a biohulladék, azaz átszállítást már nem igényel; a cséri gyűjtőkörzeben begyűjtött biohulladék visszfuvarban (átrakott vegyeshulladék Fertőendrédről Csérre szállítódik, pótkocsis teherautókban, természetesen az igényelt tisztítás mellett) kerül a fertőendrédi komposztálótelepre. Az elkülönített gyűjtés után visszamaradó vegyes hulladékok begyűjtési körzete a Soproniés Fertőendrédi Átrakóállomások és a Cséri Hulladékkezelő Központ közötti szállítási útvonalak racionalizálásán alapul, azaz: a soproni gyűjtőkörzet ez esetben 4 településből áll. Ezek vegyeshulladékát a Soproni Átrakóállomásra szállítjuk és onnan pótkocsis teherautókban Csérre kerül (a fenti elkülönített gyűjtésből származó hulladékáramok Sopronba szállítása ennek visszfuvarjaival valósul meg, természetesen a gyűjtőjárművek igényelt tisztítása mellett); a fertőendrédi gyűjtőkörzet 19 településből áll. Ezek vegyeshulladékát a Fertőendrédi Átrakóállomásra szállítjuk és onnan pótkocsis teherautókban Csérre kerül (a gyűjtőjárművek Fertőendrédről indulnak); a cséri gyűjtőkörzet ez esetben 16 településre változik, így ezek vegyesen gyűjtött hulladékai közvetlenül (átrakás nélkül) a Cséri Hulladékkezelő Központba kerülnek (a járművek Csérről indulnak). Az évi egyszeri lomtalanítás hulladékaira az alábbiak szerint alakulnak a gyűjtőkörzetek és átszállítások: a soproni gyűjtőkörzethez 12 település tartozik. A begyűjtött hulladék Sopron Átrakóállomásra kerül, ahol a kiválogatható, hasznosítható hulladékáramok (főként fa és gyártói felelősség alá tartozó hulladékáramok) elkülönítése megtörténik és az ártalmatlanítandó hulladékokat Csérre szállítjuk át, pótkocsis teherautókban (a gyűjtőjárművek Sopronból indulnak); a fertőendrédi körzet 11 települést tartalmaz. A begyűjtött hulladék a Fertőendrédi Átrakóállomásra kerül, ahol a kiválogatható, hasznosítható hulladékáramok (főként fa és gyártói felelősség alá tartozó hulladékáramok) elkülönítése megtörténik és az ártalmatlanítandó hulladékokat Csérre szállítjuk át, pótkocsis teherautókban (a gyűjtőjárművek Fertőendrédről indulnak); a cséri gyűjtőkörzet 16 településből áll. A begyűjtött hulladék a Cséri Hulladékkezelő Központba kerül, ahol a kiválogatható, hasznosítható hulladékáramok (főként fa és gyártói felelősség alá tartozó hulladékáramok) elkülönítése megtörténik és visszfuvarban Sopron 17

20 Szelektív Központba kerülnek, míg az ártalmatlanítandó mennyiség a lerakóra kerül (a gyűjtőjárművek Csérről indulnak). A gyűjtőpontok meghatározása az alfejezetben leírtak alapján és a rendelkezésre álló engedélyek alapján történt meg. Elkülönítetten gyűjtendő hulladékok útja A szelektív gyűjtésből származó hulladékok útja megegyezik az alfejezetben ismertetettel, azaz a projektterület minden településéről a Soproni Hulladékkezelő Központba kerülnek a szelektív gyűjtésből származó hulladékáramok (papír, műanyag, üveg, fém). Az elkülönítetten begyűjtött biodhulladék komposztálásra kerül Sopronban, illetve Fertőendréden, a begyűjthető mennyiségre tervezett kapacitással. Az elkülönítetten begyűjtött, gyártói felelősség körébe tartozó hulladékok útja megegyezik a alfejezetben változatnál ismertetettel. Az anyagában történő hasznosításra átadott hulladékmennyiség befogadására vonatkozóan a Zalai HUKE Hulladékkezelési Kft. befogadó nyilatkozatát ld. az 5/1. számú mellékletben. A vegyesen gyűjtendő maradék hulladék útja Ld. az alfejezetben A termikus hasznosításra vonatkozóan a Mátrai Erőmű befogadó nyilatkozatát ld. az 5/1. számú mellékletben. A változat beruházási-, működési költségeket, a maradványértéket, a bevételeket és hasznokat a alfejezet részletezi. A pályázat mellékleteként csatolt nyilatkozat alapján a tervezett hulladékgazdálkodási rendszer a pályázat sikeressége esetén nem részesülne kettős finanszírozásban sem a pályázó szervezetre, sem annak tagönkormányzataira vetítve. A létesítmények kapacitásit és a helyszíneit, a járművek és edényzetek és egyéb eszközök mennyiségét, a szállítási alapadatokat a 4/8. számú mellékletben szerepeltetett B változat adatai tartalmazzák, illetve az 5.1.1/1. számú táblázat foglalja össze. A tervezés jelen fázisában meglévő engedélyeket, és a műszaki terveket az 5/2. számú mellékletben tartalmazza. A pályázó a FIDIC sárga könyves kivitelezést választja (ld. kötelezően csatolandó nyilatkozatok), így a pályázatnak nem feltétel az engedélyekkel való rendelkezés. A rendelkezésre álló engedélyek tételesen a alfejezetben találhatók. Alább az egyes létesítmények ismertetésénél jelezzük, ami a kiviteli terv szintjén lesz átvezetve. A tervezett létesítmények bemutatása Létesítmény Házi komposztáló edényzet Újrahasználati központ Hulladékudvar Mérték egység db db db Létesítmény helye 1. év 2011 Beruházás utolsó éve 2012 Összesen családi házaknál Sopron Harkai út /31, Sopron Pozsonyi út 4902/24, Kapuvár 1023/ Sopron Harkai út /31, Sopron Pozsonyi út 4902/24, Kapuvár 1023/1, Fertőd 095/5, Ferőszentmiklós - 024/14, Kapuvár - 259/

Sajó-Bódva Völgy és Környéke hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel

Sajó-Bódva Völgy és Környéke hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel Sajó-Bódva Völgy és Környéke hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.1.1/C/13 érvényes: 2013. június 21-től Tisztázó kérdések alapján módosított

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése A Szolnok térségi regionális hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013.

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Előzmények... 3 II. Közszolgáltató bemutatása... 3 III. Közszolgáltatási terület

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 2. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI... 5 3. RÉSZLETESEN VIZSGÁLT TELEPÜLÉSI HULLADÉKÁRAMOK...

Részletesebben

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Kft. H-2194 Tura, Hrsz.: 0272/7, Pf.: 23 Tel.: 06-30-222-6305 Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Galgahévíz, Tura, Vácszentlászló és Zsámbok településeken

Részletesebben

o FKF FOVAROBI -

Részletesebben

Jóváhagyta: Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó. szb_kozszolg11 2014. 02. 12.

Jóváhagyta: Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó. szb_kozszolg11 2014. 02. 12. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Jóváhagyta:.. Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó szb_kozszolg11 2014. 02. 12. Tartalom: 1 Általános információk... 3 1.1 A szervezet főbb

Részletesebben

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013.-2016. Hajdúböszörmény, 2013. május Tartalom 1.Tartalomjegyzék... 1 2. Bevezetés... 2 3. A tervkészítés általános adatai...

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: Ügyintéző: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei TERVEZÉSI SEGÉDLET önkormányzatok számára a rekultiváció és utógondozás költségeinek a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjban történő érvényesítéséhez A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV HOSSZÚPÁLYI MIKROTÉRSÉG (Hosszúpályi Monostorpályi - Hajdúbagos) Hosszúpályi Monostorpályi Hajdúbagos Vonatkoztatási időszak: 2005-2010.

Részletesebben

Beszámoló Szentes Város települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatás és köztisztaság helyzetének értékeléséhez

Beszámoló Szentes Város települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatás és köztisztaság helyzetének értékeléséhez Beszámoló Szentes Város települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatás és köztisztaság helyzetének értékeléséhez A szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságának, a már lerakott és a képződő hulladékok

Részletesebben

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE UTB Envirotec Kft. H-1139 Budapest, Lomb utca 15. Tel.: (+36) 1 413-3600 Fax: (+36) 1 413-3601 Email: solutions@utb.com www.utb.hu TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Vezetéstudományi Intézet

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Vezetéstudományi Intézet Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet Minőségirányítási fejlesztések a Bodrogkeresztúri Regionális Hulladékkezelő Központban Keresztény Natália 2013. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2004. (09.20.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2004. (09.20.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2004. (09.20.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

ALISCA TERRA KFT. KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE. Mérnöki Iroda Kft. 2013. Székesfehérvár

ALISCA TERRA KFT. KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE. Mérnöki Iroda Kft. 2013. Székesfehérvár PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Mérnöki Iroda Kft. Iroda: E-mail: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 iroda@progressio.hu

Részletesebben

Szentendrei Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. hulladékgazdálkodásának korszerűsítése

Szentendrei Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. hulladékgazdálkodásának korszerűsítése Szentendrei Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. hulladékgazdálkodásának korszerűsítése Szentendre Város Környezetvédelmi Programjainak kiemelt területei közzé tartozik a hulladékgazdálkodás. A program egyik

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási terve 2003-2008.

Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási terve 2003-2008. ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 5700 Gyula, Hold. u. 10. Iroda: 5700 Gyula, Munkácsy u. 21. tel/fax: 66/561 940 80/2004. Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási

Részletesebben

SIMONTORNYA PÁLFA TOLNANÉMEDI

SIMONTORNYA PÁLFA TOLNANÉMEDI Ivóvízminőség javítása kétfordulós pályázati konstrukció KEOP-1.3.0/09-11 SIMONTORNYA PÁLFA TOLNANÉMEDI Sió-Kapos Ivóvízminőség-javító Projekt RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY A projektek az Európai

Részletesebben

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI PROGRAM INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP 1.1.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI PROGRAM INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP 1.1. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI PROGRAM INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP 1.1.1 A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ (5537 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓJA A Békéscsabai Regionális Hulladékkezelő

Részletesebben

Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013.

Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013. Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013. Szervezet neve: Kaposvári Városgazdálkodási Zártkörűen működő Részvénytársaság Címe: 7400 Kaposvár, Cseri u.16. Cégjegyzékszáma: 14-10-300008 Adószáma:

Részletesebben

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL.

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. Zalaszántó település MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. KÖRNYEZETMÉRNÖK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ELİZMÉNYEK... 5 1. A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 832/2014. Iktatószám: 64504/2014. Ügyintéző: Görög Annamária Bálint Zsuzsánna Mellékletek: 1. sz. melléklet: zajkibocsátási határérték

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna

Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Publication date 2013 Szerzői jog 2013 Debreceni Egyetem TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1 MSc Tananyagfejlesztés Interdiszciplináris

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a hulladékgazdálkodási tervről

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a hulladékgazdálkodási tervről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a hulladékgazdálkodási tervről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése valamint a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben