A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésében központilag kezelt működési kiadások alakulása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésében központilag kezelt működési kiadások alakulása"

Átírás

1 5/b sz. mellékelt A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében központilag kezelt működési kiadások alakulása Sorszám I. Területrendezési feladatok 1 Veszprém megyei műemlékek felújításának és Veszprém megye építészeti örökség hely védelmének támogatása, romok felújítása (Felhasználásáról a Területrendezési és Kommunális Bizottság dönt) ,5 2 Hátrányos helyzetű települések támogatása (Felhasználásáról a Területrendezési és Kommunáli Bizottság dönt) ,6 3 Környezetvédelmi feladatok (Köztisztasági akciók szervezése, díjazása, Nevezetes Zöld Napok, környezetvédelmi rendezvények szervezése, források kitisztításának támogatása (Felhasználásáról a Területrendezési és Kommunális Bizottság dönt) ,2 4 Megyei marketinget alakító gazdasági fejlesztési feladatok ,0 5 Megyei hulladékgazdálkodási terv készítése ,2 6 Veszprém megye területrendezési terve ,0 7 Gyapjaspille hernyói elleni védekezés (megyei fenntartású intézmények ,4 8 Gyapjaspille elleni védekezés Veszprém megyében ,0 Területrendezési feladatok összesen: ,9 II. Sport, ifjúsági, etnikai, nemzeti kisebbségi feladatok támogatása: 1 Sportfeladatok: megyei, körzeti versenyek, megyei, körzeti diáksportversenyek szervezése, községi sportegyesületek, létesítmények karbantartása, támogatása, megyefutás, önkormányzati kupa (Felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) ,0 2 Ifjúsági közösségek támogatása: ifjúsági nemzetközi kapcsolatok keretében kiutazó diákcsoporto támogatása, hátrányos helyzetű fiatalok programjai, nyári szűnidő,nyári üdültetés, ifjúsági közösségek működésének támogatása (Felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) ,6 3 Nemzetközi ifjúsági kapcsolatok ,0 Alapítvánnyal, Tarnawi Ifjúsági Munka Alapítvánnyal, Európa Camping Egyesülettel, Lecce tartománnyal, Gifu megyével, Loire régióval 4 UNITED GAMES 2005-ben tervezett programjai és részvételi díj ,0 5 Roma felzárkóztató program (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Egyházügyi Bizottság dönt) ,3 6 Nemzeti, etnikai kisebbségekkel kapcsolatos feladatok (Felhasználásáról a Közgyűlés elnöke dönt) ,1 7 Ifjúságbarát önkormányzat pályázati díjak és rendezési költség ,2 Sport, ifjúsági, etnikai, nemzeti kisebbségek támogatása összesen: ,0 III. Intézményi működéshez történő hozzájárulás: 1 Térségi feladatot is ellátó városi fenntartású intézmények működéséhez hozzájárulás a megállapodások megkötését követően ,0 - Kisfaludy-Ramasetter Gimnázium-Sümeg ,0 - Nevelési Tanácsadó-Sümeg ,0 - Gyógypedagógiai intézmény-sümeg ,0 - Nevelési Tanácsadó-Tapolca ,0 - Járdányi Pál Zeneiskola-Tapolca ,0 - Nevelési Tanácsadó-Balatonfüred ,0 - Reguly Antal Általános Iskola-Zirc ,0 2 Darvastói Értelmi Fogyatékosokat Foglalkoztató Intézetben lévő Veszprém megyei gondozotta ellátása miatt ,0 3 Tehetséges tanulók és felkészítő pedagógusok jutalmazás ,2 4 Balatonfüzfői Diákotthon bérleti díja ,5 5 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz támogatá ,4 6 Intézményvezetők jutalmazása oktatás, gyermekvédelem, egészségügyi, szociális, közművelődés közgyűjteményi, kulturális ágazatban ,6 7 Energetikai vizsgálati program folytatása ,2 8 Iskolatej (ebből működési célra átvett pénzeszköz 2102 e Ft ,7 9 Devecser Városi Könyvtár működéséhez hozzájárulás ,3 10 Energetikai koncepció elkészítése ,0 11 Egyszeres díjakból kifizetett 10 %, mely összeg a jogszabály alapján visszafizetendő térítési díjakr nyújt fedezetet ,6 12 Intézmények törvényességi ellenőrzésével összefüggő szakértők igénybevéte ,1 13 Pszichiátriai Betegek Otthona Nyírlak igazgatójának előrehozott öregségi nyugdíjazása miat kötelezettség a Veszprém Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság felé ,0 14 Megyei intézmények belső ellenőrzési feladata ,9 15 Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond pályázaton nyert támogatás visszafizetése a Munkaerőpiaci Alapba a megvalósított létesítmény célszerinti használatának elmaradása miatt 16 Őszi érettségi vizsgák elszámolása miatt pénzeszközátadás ,0 17 Csolnoky Ferenc Megyei Kórház Rendelőintézethez kirendelt önkormányzati biztos díjazás ,0 18 Közoktatási intézményekben kisértékű tárgyi (informatikai) eszközök beszerzés ,0 19 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése HACCP előírásnak megfelelőe ,0

2 20 Megyei Kórház és Petőfi Színház működéséhez felvett likviditási hitel kamata , fő speciális szükségletű gyermek ellátásának biztosítása a Szegedi Fiú Speciális Otthonban ,0 Intézményi működéshez történő hozzájárulás összesen: ,6 IV. Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások 1 Az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozói vagyon körébe tartozó ingatlanok állagmegóvás üzemeltetési, fenntartási kiadásai ,2 2 Pálkövei üdülő fenntartása ,8 3 Vagyonbiztosítás ,7 4 Áfa kiadások ,6 5 Tervezett hitel kamata és kezelési költsége ,0 6 Balatontourist Rt részvényeinek elidegenítésével kapcsolatos kiadáso , millió forintos folyószámla hitel igénybevétele miatt fizetendő bankköltsé ,0 8 Balatonalmádi volt nevelőotthon területrendezése és parkosítás ,0 Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások összesen: ,7 V. Egyéb feladatok, médiakapcsolatok, tanulmányok, tagdíjak 1 Év megyei tűzoltója cím adományozása ,0 2 Közszolgálati médiák támogatása (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Egyházügyi Bizottság dönt) ,5 3 Kommunikációs kapcsolatok (sajtónap, sajtóbál és egyéb ,0 4 MÖOSZ tagdíj ,0 5 Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez való hozzájárulás (1996.évi XXI. tv bek.) ,0 6 Balatoni Szövetség tagsági díj ,0 7 Bűnmegelőzési feladatok, áldozatvédelem céljából működési kiadások, Balaton Régió Közbiztonsági Tanácsadó Testület működéséhez hozzájárulás ,3 8 Szociális feladatok támogatása (Felhasználásáról a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság dönt) ,5 9 Veszprém Megyei Európai Információs Pont Kht. támogatása ,0 10 Kiemelt rendezvények, folyóiratok, jelentősebb kiállítások, művészeti alkotások támogatása (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Egyházügyi Bizottság dönt) ,0 11 Civil szervezetek támogatása (Civil szervezetek támogatásáról az Ügyrendi és Igazgatási Bizottsá dönt) ,0 12 Veszprém megye turizmusának támogatása (Felhasználásáról a Turisztikai és Külkapcsolatok Bizottsága dönt) ,0 13 Idősek Világnapja ,0 14 Szociális Munka napja ,0 15 Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása és a zirci térségben riasztórendszer kiépítése ,0 16 Egyházügyi kapcsolatokkal összefüggő kiadáso ,0 17 Népszavazással összefüggő kiadáso ,0 18 Megyei Rendőrfőkapitányság által benyújtott pályázat saját forrás ,0 19 Tihanyi Bencés Apátság jubileumi rendezvényeinek támogatása, a jubileum méltó megünneplésével kapcsolatban a környezet rendbetétele ,0 20 Várpalotai Nevelési Tanácsadó Várpalota város fenntartásba kerülése miatt pénzmaradván elszámolása és normatíva átadás ,0 21 Közvéleménykutatás Veszprém megye lakossága körében 22 Pedagógus Művelődési Ház, Pápa: 2005.február 11-én megtartott: "Pápai Nyugdíjasok Farsangja rendezvény költségeihez támogatás ,0 23 Nyugdíjasok "Életet az Éveknek" Veszprém Megyei Egyesülete, Veszprém: 2005.május 20-án Berhidán megrendezendő Nyugdíjasok majálisa rendezvény 24 Vesebetegek Veszprém Megyei Egyesülete, Veszprém: vesebetegséggel, veseelégelenséggel é emberek részére kirándulások, rendezvények, szabadidős programok megtartása céljára támogatás ,0 25 Megyei Önkormányzat MKKSZ Nyugdíjas Szervezete, Veszprém: a nyugdíjas szervezet ez év programjainak megvalósításához támogatás ,0 26 Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Pápa: 2005.március 27.és április 2.közötti franciaországi Chateaubriant-i találkozón való részvételhez ,0 27 Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa: Szalontay Zoltán: Nyírtől a Bakonyig, Pere sirató című könyvének megjelentetési 28 Fegyveres Testületek Nyugállományú Klubja, Pápa: Nőnapi köszöntő rendezvény költségeihe támogatás ,0 29 Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola, Veszprém: Kanyár Erika 2005.július közöt Bécsben, az INTERSTENO 45. Kongresszusán és világversenyen való részvételének költségeihe támogatás ,0 30 XV. Pápai Nemzetközi Játékfesztivál támogatása ,0 31 Prognózis Produkció Veszprém: Napraforgó Regionális Agrármagazin televiziós műso költségeihez támogatás ,0 32 Lakossági Bűnmegelőző és Tűzoltó Egyesület Kerta: hőálló öltöny vásárlásához támogatás ,0 33 Magyar Honvédség I. Logisztikai és Támogató Zászlóalj Veszprém: 2005 május 7-én Veszprémben megrendezésre kerülő Katona Zenekarok Találkozójának szervezési költségeihez támogatás ,0 34 Evangélikus Egyházközség Somlószőlős: Döbröntei Gábor író születésének évfordulójára december 1-jére tervezett megemlékezés 35 Hajnal István Kör-Társadalomtörténeti Egyesület Veszprém: "A fogyasztás társadalomtörténete" c konferencia kötet nyomdai költségeihez hozzájárulás ,0

3 36 Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége Budapest: 2005 június között a Petőfi Sándo Gimnázium aulájában megrendezendő HUNFILA Bélyegnap támogatására ,0 37 Magyar Tartalékosok Szövetsége Veszprém Megyei Szervezet: "III. Kuruc Vitézek Nyomában terepfutó verseny támogatása ,0 38 Magyar Pedagógiai Társaság Budapest: Tatai Zoltán kéziratának nyomdai 39 Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 18. számú Veszprém Megyei Csoportja Felsőörs: május 7-én dr. Vasvári Miklós természettudós emlékére emlék konferencia költségeihez támogatás ,0 40 Balaton Vívóklub Tapolca: a Junior Vívó EB előkészületeinek és eszközbeszerzéseine támogatására ,0 41 Megyei Nyugdíjasok Majálisa költségeihez hozzájárulás Berhida Önkormányzat részé , évben bonyolított közbeszerzési eljárás során kiszabott bírság ,0 43 TEIR szoftver követés: ORACLE adatbázis licenc díja ,0 44 Megyei Önkormányzat Hivatalnak kisértékű számítástechnikai eszközök beszerzés ,0 45 Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács részére fizetendő 2005 évi hozzájárulás ,0 46 Sümegprága Települési önkormányzat: 2005.május 29-én megrendezésre kerülő XII.Fazekas találkozó és vásár szervezési 47 Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár, Balatonalmádi: 2005.augusztus 12-től szeptember 10-ig Balatonalmádiban megrendezésre kerülő BalatonTárlat Országos Képzőművészeti kiállítás szervezési költségeihez támogtás ,0 48 ÁNTSZ működési engedély eljárási díja iskolaegészségügyi elllátás folytatásáho ,0 49 IPA Magyar Szekció Veszprém Megyei Szervezete,Veszprém:2005.szeptember 5-10.közöt Veszprém megyében tartozkodó, Bottropból érkező 14 fős delegáció vendéglátási költségeihez támogatás ,0 50 Csermák Antal Zeneiskola, Veszprém: Gárdonyi Zoltán Kamarazenekar 2005.június 4-i jubileum koncertjének 51 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata: Veszprémi Ünnepi Játékok évben támogatása ,0 52 Pénzesgyőrért Kiemelkedően Közhasznú Polgári Egyesület : Európa Nap rendezvény kulturális é nemzetközi programjainak támogatása ,0 53 FLOPPY 200 Kft, Pápa: H.Szabó Lajos "lapáttal védtük a hazát"c. könyvének nyomdai 54 Megyei Múzeum Igazgatóságainak Szövetsége, Székesfehérvár: megyei múzeumok bemutató kiadvány támogatására ,0 55 Magyar Könyvtárosok Egyesülete Veszprém megyei Szervezete: 2005.július közöt megrendezésre kerülő Helyismereti Könyvtárosok Szervezete 12. Országos Konferenciájának szervezési költségeihez támogatás ,0 56 Veszprém Megyei Művelődési Központ: Gazsi József fotóművész 2005.július 7-12 közöt Olaszországban megrendezésre kerülő saloi kiállításának rendezési 57 Köveskál Község Önkormányzata: 2005.július között tartandó Káli Napok-Káli Vigasságok rendezvénysorozat 58 Kajári Gyula grafikáinak hagyaték restaurálásához szükséges anyagok beszerzéséhez támogat ,4 59 Apte Művészeti Egyesület,Ajka:Öt előadássorozat megvalósításának támogatás ,0 60 Művészetek Háza, Veszprém: 2005.július 14-én Nagy László Kossuth-díjas költő születésének 80.évfordulója tiszteletére szervezett irodalmi emlékest nyomdai és műsor költségeihez támogatás ,0 61 Csermák Antal Zeneiskola, Veszprém: Veszprém Ifjúsági Fúvószenekar 30.évfordulója alkalmábó kiadásra kerülő CD és a 2005.augusztus 19-i veszprémi jubileumi hangverseny költségeihez hozzájárulás ,0 62 Eggelfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság: 2005.július között megrendezésre kerülő "Almádi Napok"rendezvényén résztvevő külföldi fellépők szállás és utiköltségeinek támogatása ,0 63 Nagyalásony Község Önkormányzata:2005.augusztus 13-án megrendezésre kerülő Faluna rendezvényének támogatása ,0 64 Káli Medence Környezetvédelmi Társaság, Salföld:2005.július ig megrendezésre kerülő Káli Napok-Káli Vigasságok rendezvénysorozat 65 BM Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Veszprém: Megyei Katasztrófavédelmi Vetélkedő győztes csapata petrozsényi útjának támogatása ,0 66 Balatonfüred Város Önkormányzata: 2005.augusztus 5-én Balatonfüreden megrendezésre kerü II.Balatoni Geográfus Professzor Találkozó támogatása ,0 67 Veszprém Megyei Sporttanács: "Veszprém Megye Olimpikonjai"című könyv támogatása ,0 68 Milos József fotóművész "Balaton Tárlat" -ának támogatása ,0 69 Időközi választások kiadásai ,0 70 Országgyűlési képviselőválasztások előkészitése ,0 71 A romániai székelyföldi árvízkárosultak megsegítése ,0 72 A felnőttképzés hozzáférésének javítása Veszprém megyében ,0 73 Nyugdíjasok Veszprém Megyei Képviselete: támogatás ,0 74 Veszprém Megyei Nyugdíjas Szervezetek Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Szövetsége támogatás ,0 75 Nyugdíjasok "Életet az Éveknek" Veszprém Megyei Egyesülete: támogatás ,0 76 Balaton Futár c. folyóirat támogatása ,0 77 Várpalota Város Önkormányzat:

4 Sárvári Zita 2005/2006. tanévben a berlini Humbold Egyetemen folytatandó tanulmányainak költségeihez támogatás ,0 78 Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Veszprém Megyei Vajda Péter Egyesülete, Veszprém: "Tudomány és kultúra" c. kiadvány megjelentetési költségeihez támogatás ,0 79 Veszprém Megyei Tűzoltó Szövetség: A megye önkéntes tűzoltóinak tervezett szakképzési tanfolyam költségeihez támogatá ,0 80 Codex Consulting Kft Szeged: szeptemberében megjelenő "Veszprémi Főegyházmegye Kalandáriuma c. kiadvány nyomdai költségeihez hozzájárulás ,0 81 OOK PRESS Kft Veszprém: "Hol vannak a katonák" c. könyv nyomdai 82 Kemenesszentpéter Község Önkormányzata: Török Balázs október és február közötti tanévben a Passaui Egyetem Gazdaságtudományi Karán folytatandó tanulmányainak költségeihez támogatás ,0 83 Veszprém Egyházmegyei Ifjúsági és Lelkipásztori Fórum, Veszprém: Veszprém Egyházmegyei Ifjúsági Világtalálkozón résztvevő 100 egyházmegyei fiatal utazás évi normatív állami hozzájárulás visszafizetési kötelezetség ,0 85 Microsoft Office egyéb licencek vásárlása ,6 86 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Veszprém Megyei Szervezete, Veszprém: "Siketek Világnapja" alkalmából rendezett megyei eseménysorozat támogatása ,0 87 Színbád Kulturális és Szolgáltató Kht, Várpalota: október Között megrendezésre kerülő 20. "Várpalotai Napok" rendezvény szervezési költségeihez támogatás ,0 88 Iszkáz Község Önkormányzat: október 22-én megrendezésre kerülő nyugdíjas találkozó 89 Veszprém Hagyományőrző Egyesület: szeptember 27. -október 4-e között megrendezésre kerülő Kochun Otsuka, japán szobrász kiállításának rendezési költségihez támogatás , szeptember 24-én megrendezésre kerülő Jack&Jill táncveseny és 15 éves jubileumi rendezvény szervezési 91 Pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevétele ,0 92 Veszprémi Liszt Ferenc Kórustársaság: szeptember október 2-a között megrendezésre kerülő X. Romantikus Kóruszenei Talákozó szervezési költségeihez támogatás ,0 93 Somló és Környéki Borút Egyesület Somlószőlős: 2005.augusztus án megrendezésre kerülő Somló Napok rendezvény 94 Suli-PET program keretében: 20 db palackzsugorító készülék vásárlása 5 megyei intézmény részére ,0 95 Art Opus Egyéni cég Budapest: 1956-os Forradalom és Szabadságharc 50. évfordulójára készülő Forradalmi Etűdök a Balaton környékéről c. dokumentumfilm elkészítésének költségeihez támogatás ,0 96 Emporio Veneziano Kft Veszprém: Jáger Ferenc "Bakony-Balatoni Történetek" című könyvének nyomdai költségeihez hozzájárulás ,0 97 Emporio Veneziano Kft Veszprém: Hornák Zoltán Sorskönyv c. könyvének nyomdai költségéhez támogatás ,0 98 Gyulakeszi Sportegyesület 2005.augusztus 5-től 7-ig megrendezésre kerülő "Gyulaffy Napo Csobáncért" rendezvény szervezési költségeihez hozzájárulás ,0 99 Tapolca Város Önkormányzata augusztus a között megrendezésre kerülő "Hild díja városok találkozója" rendezvény szervezési költségeihez hozzájárulás ,0 100 Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége Ajka: 2005.október 7-8. között Ajkán megrendezésre kerülő Civil Fesztivál szervezési költségeihez hozzájárulás ,0 101 Balatonfüred Város Önkormányzata: 2005.szeptember 30-án Balatonfüreden megrendezésr kerülő Vásáry Tamás koncertjének szervezési költségeihez hozzájárulás ,0 102 Balatonfüzfő Művelődési Központ: Balatonfüzfő Város Vegyeskara 2005.október 12-é megrendezésre kerülő 30 éves Jubileumi Hangversenyének szervezési költségeihez hozzájárulás ,0 103 Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság Sümeg: BM OKF által kiírt tűzoltóságok szerállományának, technikai eszközeinek amortizációs cseréje, korszerűsítésére benyújtott pályázati összeg önrészeként támogatás ,0 104 Pannon Lapok Társasága Kiadó Kft Zalaegerszeg: Önkormányzatok 15. éves évfordulójára Veszprém megye önkormányzatainak 15 évéről szóló Napló melléklet megjelentetési költségéhez hozzájárulás ,0 105 Plugor Sándor-Szilágyi Domokos Öregek könyve című kiadványból 12 db megvásárlás ,0 106 Bojtor Károly festőművészről szóló albumból 25 db megvásárlása ,0 107 Veszprémi Hagyományőrző Egyesület Veszprém: 2005.október között megrendezésre kerül Veszprémi Játékok Nemzetközi Gyermekművészeti Fesztiválján nyertesek díjaihoz támogatás ,0 108 Vágfalvi Ottó jubileumi kiállításának költségéhez támogatás ,0 109 Pedagógus Művelődési Ház Pápa: 2005.november között megrendezésre kerülő "Regősö Húrján" című nemzetközi ifjúsági szavalóverseny költségeihez hozzájárulás ,0 110 Pedagógus Művelődési Ház Pápa: 2005.november 21-én 15. alkalommal megrendezésre kerül Pápai Nyugdíjasok Napja című rendezvény támogatása ,0 111 Black Bunny Rock and Roll Club Pápa: az egyesület terembérleti költségeihez, valamint zenei CD k vásárlásának költségeihez támogatás ,0 112 Pro Scientia Humana Kiadó Veszprém: Whitehead: Folyamat és kaland című művének kiadási költségeihez támogatás ,0

5 113 Közép-Európai Club Pannónia Egyesület Budapest: 2005.november 8-án Budapesten megrendezésre kerülő "Veszprém megye bemutatása és új turizmus koncepciója" című országos fórum szervezési költségeihez támogatás ,0 114 Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Pápa: 2005.november 4-5 között megrendezésre kerülő "Kutató Diákok Tudományos Konferenciája" szervezési költségeihez támogatás ,0 115 Veszprémi Thai-Box SE: november 26-án Veszprémben megrendezésre kerülő Thai-Box gála rendezési 116 A Kultúra 2000 kódszámú pályázat elkészítésének díja ,0 117 Erdélyi árvízkárosultak megsegítése ,0 118 Megyei Önkormányzat Hivatala: kisértékű irodai bútorok beszerzés ,4 119 Egyházaskeszői Polgárőr Egyesület: "Biztonságos Egyházaskeszőért" rendezvénysoroza megvalósításának 120 Veszprém Városi Művelődési Központ, Veszprém: december Között, Franciaországban, a Maine-et Loire megyei karácsonyi vásáron megyei hátterű bemutató szervezési költségeihez támogatás ,0 121 Jókai Mór Művelődési Központ, Pápa: Pápa Város Fúvószenekar 60 éves jubileuma alkalmábó induló rendezvénysorozat promociós termékeinek (plakát, szórólapok, hirdetések) költségeihez támogatás ,0 122 Pápa Város Vegyeskara Egyesület, Pápa: december 9-i soproni koncertre történő szállítás valamint nyomdai költségeihez támogatás ,0 123 Bányász Művészeti Intézmények Szövetsége, Budapest: Bányászipari Szakképzés Története Magyarországon a XX. században" c. kiadvány nyomdai 124 Jásd Község Önkormányzata: Szabadi Zoltán 2005/2006 tanévben Németországban, Technischa Universitat Baunschweig intézményben folytatandó tanulmányi költségeihez támogatás ,0 125 Kesző Sportegyesület, Egyházaskesző "Egészséges életért-egységes Egyházaskeszőér rendezvénysorozat megvalósításának költségeihez támogatás 30 0,0 126 "A Balatontól a Bakonyig" Veszprém megye középkori templomai a teljesség igényével" c. könyv megrendelése ,0 127 Veszprém TV dokumentum film megrendelése ,0 128 Közoktatási intézményeknek informatikai eszközök beszerzése (a a beruházási kiadáso között) Lakásalaphoz kapcsolódó bank és kezelési költség 965 Egyéb feladatok összesen: ,4 VI. Alapítványok támogatása 1 Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány ,0 2 Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány ,0 3 Veszprém Megye Idegenforgalmáért Közalapítvány ,0 4 Veszprém Megye Tűzvédelméért 105 Közalapítvány ,0 5 Veszprém Megye Közbiztonságáért Közalapítvány ,0 6 Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány ,7 7 Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ,0 8 Jóléti Szolgálat Árvácska Alapítvány, Zirc: A hátrányos helyzetű csoportokat támogató integrációs a társadalmi beilleszkedést elősegítő programra kiírt pályázat önrészének biztosítása ,0 9 Veszprém Megyei Mentőszervezet "04" Alapítvány, Veszprém: mentőgépkocsiba motoros szívó é végtagvákum berendezések beszerzéséhez támogatás ,0 10 Veszprém Humán Tudományokért Alapítvány, Veszprém: Dr. Garaczi Imre: Modernitás és civil társadalom című tanulmánykötetének nyomdai költségeihez támogatás ,0 11 EMMUS Alapítvány, Budapest: Veszprém megyében tartandó Kárpát-medence szakrális művészeti emlékei című előadássorozat költségeihez támogatás ,0 12 Veszprém Humán Tudományokért Alapítvány, Veszprém: Arthur Koestler születésének 100.évfordulója tiszteletére 2005.április án nemzetközi tudományos konferencia megrendezésének költségeihez hozzájárulás ,0 13 Kozmutza Flóra Alapítvány és Értelmileg Sérült Gyermekekért,Veszprém:2005 április 8 án,veszprémben a Táncsics Mihály Szakközépiskolában "Jótékony Mozgás" című játékos sportvetélkedő lebonyolításához sporteszközök vásárlására támogatás ,0 14 Boldog Jövőért Alapítvány esélyegyenlőség, tehetséggondozás 2005 évi rendezvénysoroza kiadásaihoz támogatás ,0 15 VEAB Tudományos Alapítványa, dunántuli tudományos élet seregszemléje rendezvény támogatása ,0 16 Credo Alapítvány, Veszprém univerzális elektroterápiás készülék vásárlásának támogatás ,0 17 Verbunk Veszprém Alapítvány által kiadandó CD költségeihez hozzájárulá ,0 18 Írott Szó Alapítvány Ircsik Vilmos 40 év némaság című regényének kiadása (Veisz Mihály élettörténetének feldolgozása) ,0 Alapítványok támogatása összesen ,6 Központilag kezelt ok összesen: ,5

Javaslat a Győr városban működő civil szervezetek számára kiírt 1 pályázat elbírálására - 2014. év. Önrész (min. 20 %) Igényelt összeg

Javaslat a Győr városban működő civil szervezetek számára kiírt 1 pályázat elbírálására - 2014. év. Önrész (min. 20 %) Igényelt összeg Javaslat a Győr városban működő civil szervezetek számára kiírt 1 pályázat elbírálására - 2014. év 1. sz. melléklet Pályázó szervezet neve Sorsz. Cél 708. sz. Rómer Flóris Cserkészcsapatért Alapítvány

Részletesebben

e-mail címe A képviselő neve

e-mail címe A képviselő neve Címe: levelezési címe: Honlapja neve titulusa a szervezetbe n címe telefonszáma 1 Barbaricum Irodalmi és Művészeti 5300. Karcag, Dózsa György. u. 29. 5300. Karcag, Dózsa György. u. 29. Kocsis Csaba egyesületi

Részletesebben

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M)

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Közösségi környezet kollégiuma esetén: 2015. március 16-ig Mobilitás és alkalmazkodás

Részletesebben

KRÓNIKA PÉTFÜRDŐI. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány

KRÓNIKA PÉTFÜRDŐI. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány PÉTFÜRDŐI KRÓNIKA A Pétfürdői Önkormányzat közéleti lapja XIII. évfolyam, (137.) 2015. március 19. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány Március 5-én a vártnál korábban hajnali 1 óra 15

Részletesebben

S alg6tarj rin Megyei Jo gri Vf, ros Kiiz gytil6s6nek 55/2013. (XI. I 9.) onkormdnyzati rendelete a 2013. 6vi kiilts6gvet6s16l sz6ki 612013.

S alg6tarj rin Megyei Jo gri Vf, ros Kiiz gytil6s6nek 55/2013. (XI. I 9.) onkormdnyzati rendelete a 2013. 6vi kiilts6gvet6s16l sz6ki 612013. S alg6tarj rin Megyei Jo gri Vf, ros Kiiz gytil6s6nek 55/2013. (XI. I 9.) onkormdnyzati rendelete a 2013. 6vi kiilts6gvet6s16l sz6ki 612013. (II.2 1.) iinkormdnyzati ren d elet m6dos itisfr 6l Salg6tarj6n

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Képes beszámoló a II. Nagy Tavaszi Koncertről a 8-9. oldalon

Képes beszámoló a II. Nagy Tavaszi Koncertről a 8-9. oldalon XXI. év fo lyam, 5. szám 2015. május Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja KISVÁROS Örökzöld dallamokkal köszöntötték a tavaszt Képes beszámoló a II. Nagy Tavaszi Koncertről a 8-9. oldalon ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/153-4 /2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/153-4 /2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére 1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/153-4 /2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Beszámoló a polgármester és az alpolgármester fontosabb

Részletesebben

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal Zabolai kirándulás Világtánc A testvérvárosi kapcsolat kialakítása érdekében füzesabonyi delegáció látogatott a székelyföldi Zabolára Nagy Csaba vezetésével. Több mint százan perdültek táncra az idei Dance

Részletesebben

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat A Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet-Magyarországi Tagozata, a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke és a Koroknay Dániel Általános Iskola (Mád) által 15 év a tehetségesekért: elmélet

Részletesebben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben Az elmúlt hónapokban folyamatosan élénkülõ hazai gazdaságról szólnak a hírek, amit az utóbbi negyedév 3,9%-os, az Európai Unióban kiugróan jónak mondható magyar GDP növekedési ütem is jelez és ez pozitív

Részletesebben

A BE-JÓ TŰZTÁNCOSA A FŐ TÉREN

A BE-JÓ TŰZTÁNCOSA A FŐ TÉREN Az ÚJ évfolyam 1988 decemberétől MeGJeLeNIK HAVONtA XXVIII.éVFOLyAM, 6. szám 2015. JÚNIus 16. tessék dolgozni VáLAsztANI! AKArNAK A BE-JÓ TŰZTÁNCOSA A FŐ TÉREN Kőszeg Huszonnyolc vár csökkent Kőszeg nyitva!

Részletesebben

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8.

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kövessen minket okostelefonja segítségével is! Vállalkozások érdekében tájékoztattak, ám díjaztak egy szakmai kiválóságot is Több témában

Részletesebben

ARomániai Magyar Demokrata Szövetség kormányzati szerepvállalását

ARomániai Magyar Demokrata Szövetség kormányzati szerepvállalását ARomániai Magyar Demokrata Szövetség kormányzati szerepvállalását 2011-ben is a magyar közösségekért végzett munka határozta meg. Az euró-övezeti válság egyre jobban érezteti hatását Romániában is, ennek

Részletesebben

Mátyás tér - egy közösségi ház egy közösségi téren

Mátyás tér - egy közösségi ház egy közösségi téren A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVI. évfolyam 9. szám I 2008. május 14. I Megjelenik: kéthetente Mátyás tér - egy közösségi ház egy közösségi téren KÉPES HÍREK Gyõztes Losisok Nyerges Zoltán

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

TÖBB SZÁZAN A FELVONULÁSON

TÖBB SZÁZAN A FELVONULÁSON 26. ÉVFOLYAM 5. SZÁM DOROG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADVÁNYA TÖBB SZÁZAN A FELVONULÁSON 5. oldal A Föld Napját ünnepeltük Selyemképtől a tűzzománcig Egyetemi országos bajnok KOSBOR: június 6. 2 oldal 4. oldal

Részletesebben

JOGSZABÁLY. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230. II. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. AUGUSZTUS 19.

JOGSZABÁLY. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230. II. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. AUGUSZTUS 19. II. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. AUGUSZTUS 19. Felhívjuk elõfizetõink figyelmét, hogy az Oktatási és Kulturális Közlöny Szerkesztõsége elérhetõségei az alábbiak szerint megváltoztak: Telefon:

Részletesebben

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM...

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM... Több, mint Balaton! Keszthely város Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdasági Programja 2003-200 2006 Keszthely, 2003. december A gazdasági programot írta és összeállította: Huszti Levente közgazdász

Részletesebben

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét Polgármesteri KEREK EGYHÁZA HÍRLEVÉL HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ Óvodai hírek 10. old. Bíró András Ez a húsvét fák, virágok megzsendülnek, mintha húznák-vonnák őket, oly sebesen, gyorsan nőnek. fiatalok megszédülnek,

Részletesebben

Az elsõáldozók egy csoportja. Márfi Gyula érsek a bérmáláson

Az elsõáldozók egy csoportja. Márfi Gyula érsek a bérmáláson Sümeg és Vidéke 30. szám 2013. május közérdekû önkormányzati havilap A hit erõt és célt ad nekünk Az elsõáldozók egy csoportja Márfi Gyula érsek a bérmáláson Tizenkét sümegi diák és öt felnõtt részesült

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA 2004.

SZENT ISTVÁN EGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA 2004. SZENT ISTVÁN EGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA 2004. 1. Fejezet szám, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv a.) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási szám: 329761 - megnevezése:

Részletesebben

A Cigányzenész emlékmű avatásán

A Cigányzenész emlékmű avatásán JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2013. május Ára: 200 Ft 24. évfolyam 5. szám Az esős időjárás ellenére nagyszerű élményben részesülhettek azok, akik 2013. május 17-én, pénteken a Szent József téri Szabadidőpark

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

Nagymaros 1. Heininger Károly átveszi az elismerõ okleveleket Szûcs Lajostól, a Pest Megyei Közgyûlés elnökétõl

Nagymaros 1. Heininger Károly átveszi az elismerõ okleveleket Szûcs Lajostól, a Pest Megyei Közgyûlés elnökétõl Nagymaros 1 2007. március 5. - a lap ingyenes! Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Meghívó Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját az 1848-as forradalom és szabadságharc 159.

Részletesebben