A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésében központilag kezelt működési kiadások alakulása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésében központilag kezelt működési kiadások alakulása"

Átírás

1 5/b sz. mellékelt A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében központilag kezelt működési kiadások alakulása Sorszám I. Területrendezési feladatok 1 Veszprém megyei műemlékek felújításának és Veszprém megye építészeti örökség hely védelmének támogatása, romok felújítása (Felhasználásáról a Területrendezési és Kommunális Bizottság dönt) ,5 2 Hátrányos helyzetű települések támogatása (Felhasználásáról a Területrendezési és Kommunáli Bizottság dönt) ,6 3 Környezetvédelmi feladatok (Köztisztasági akciók szervezése, díjazása, Nevezetes Zöld Napok, környezetvédelmi rendezvények szervezése, források kitisztításának támogatása (Felhasználásáról a Területrendezési és Kommunális Bizottság dönt) ,2 4 Megyei marketinget alakító gazdasági fejlesztési feladatok ,0 5 Megyei hulladékgazdálkodási terv készítése ,2 6 Veszprém megye területrendezési terve ,0 7 Gyapjaspille hernyói elleni védekezés (megyei fenntartású intézmények ,4 8 Gyapjaspille elleni védekezés Veszprém megyében ,0 Területrendezési feladatok összesen: ,9 II. Sport, ifjúsági, etnikai, nemzeti kisebbségi feladatok támogatása: 1 Sportfeladatok: megyei, körzeti versenyek, megyei, körzeti diáksportversenyek szervezése, községi sportegyesületek, létesítmények karbantartása, támogatása, megyefutás, önkormányzati kupa (Felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) ,0 2 Ifjúsági közösségek támogatása: ifjúsági nemzetközi kapcsolatok keretében kiutazó diákcsoporto támogatása, hátrányos helyzetű fiatalok programjai, nyári szűnidő,nyári üdültetés, ifjúsági közösségek működésének támogatása (Felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) ,6 3 Nemzetközi ifjúsági kapcsolatok ,0 Alapítvánnyal, Tarnawi Ifjúsági Munka Alapítvánnyal, Európa Camping Egyesülettel, Lecce tartománnyal, Gifu megyével, Loire régióval 4 UNITED GAMES 2005-ben tervezett programjai és részvételi díj ,0 5 Roma felzárkóztató program (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Egyházügyi Bizottság dönt) ,3 6 Nemzeti, etnikai kisebbségekkel kapcsolatos feladatok (Felhasználásáról a Közgyűlés elnöke dönt) ,1 7 Ifjúságbarát önkormányzat pályázati díjak és rendezési költség ,2 Sport, ifjúsági, etnikai, nemzeti kisebbségek támogatása összesen: ,0 III. Intézményi működéshez történő hozzájárulás: 1 Térségi feladatot is ellátó városi fenntartású intézmények működéséhez hozzájárulás a megállapodások megkötését követően ,0 - Kisfaludy-Ramasetter Gimnázium-Sümeg ,0 - Nevelési Tanácsadó-Sümeg ,0 - Gyógypedagógiai intézmény-sümeg ,0 - Nevelési Tanácsadó-Tapolca ,0 - Járdányi Pál Zeneiskola-Tapolca ,0 - Nevelési Tanácsadó-Balatonfüred ,0 - Reguly Antal Általános Iskola-Zirc ,0 2 Darvastói Értelmi Fogyatékosokat Foglalkoztató Intézetben lévő Veszprém megyei gondozotta ellátása miatt ,0 3 Tehetséges tanulók és felkészítő pedagógusok jutalmazás ,2 4 Balatonfüzfői Diákotthon bérleti díja ,5 5 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz támogatá ,4 6 Intézményvezetők jutalmazása oktatás, gyermekvédelem, egészségügyi, szociális, közművelődés közgyűjteményi, kulturális ágazatban ,6 7 Energetikai vizsgálati program folytatása ,2 8 Iskolatej (ebből működési célra átvett pénzeszköz 2102 e Ft ,7 9 Devecser Városi Könyvtár működéséhez hozzájárulás ,3 10 Energetikai koncepció elkészítése ,0 11 Egyszeres díjakból kifizetett 10 %, mely összeg a jogszabály alapján visszafizetendő térítési díjakr nyújt fedezetet ,6 12 Intézmények törvényességi ellenőrzésével összefüggő szakértők igénybevéte ,1 13 Pszichiátriai Betegek Otthona Nyírlak igazgatójának előrehozott öregségi nyugdíjazása miat kötelezettség a Veszprém Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság felé ,0 14 Megyei intézmények belső ellenőrzési feladata ,9 15 Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond pályázaton nyert támogatás visszafizetése a Munkaerőpiaci Alapba a megvalósított létesítmény célszerinti használatának elmaradása miatt 16 Őszi érettségi vizsgák elszámolása miatt pénzeszközátadás ,0 17 Csolnoky Ferenc Megyei Kórház Rendelőintézethez kirendelt önkormányzati biztos díjazás ,0 18 Közoktatási intézményekben kisértékű tárgyi (informatikai) eszközök beszerzés ,0 19 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése HACCP előírásnak megfelelőe ,0

2 20 Megyei Kórház és Petőfi Színház működéséhez felvett likviditási hitel kamata , fő speciális szükségletű gyermek ellátásának biztosítása a Szegedi Fiú Speciális Otthonban ,0 Intézményi működéshez történő hozzájárulás összesen: ,6 IV. Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások 1 Az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozói vagyon körébe tartozó ingatlanok állagmegóvás üzemeltetési, fenntartási kiadásai ,2 2 Pálkövei üdülő fenntartása ,8 3 Vagyonbiztosítás ,7 4 Áfa kiadások ,6 5 Tervezett hitel kamata és kezelési költsége ,0 6 Balatontourist Rt részvényeinek elidegenítésével kapcsolatos kiadáso , millió forintos folyószámla hitel igénybevétele miatt fizetendő bankköltsé ,0 8 Balatonalmádi volt nevelőotthon területrendezése és parkosítás ,0 Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások összesen: ,7 V. Egyéb feladatok, médiakapcsolatok, tanulmányok, tagdíjak 1 Év megyei tűzoltója cím adományozása ,0 2 Közszolgálati médiák támogatása (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Egyházügyi Bizottság dönt) ,5 3 Kommunikációs kapcsolatok (sajtónap, sajtóbál és egyéb ,0 4 MÖOSZ tagdíj ,0 5 Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez való hozzájárulás (1996.évi XXI. tv bek.) ,0 6 Balatoni Szövetség tagsági díj ,0 7 Bűnmegelőzési feladatok, áldozatvédelem céljából működési kiadások, Balaton Régió Közbiztonsági Tanácsadó Testület működéséhez hozzájárulás ,3 8 Szociális feladatok támogatása (Felhasználásáról a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság dönt) ,5 9 Veszprém Megyei Európai Információs Pont Kht. támogatása ,0 10 Kiemelt rendezvények, folyóiratok, jelentősebb kiállítások, művészeti alkotások támogatása (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Egyházügyi Bizottság dönt) ,0 11 Civil szervezetek támogatása (Civil szervezetek támogatásáról az Ügyrendi és Igazgatási Bizottsá dönt) ,0 12 Veszprém megye turizmusának támogatása (Felhasználásáról a Turisztikai és Külkapcsolatok Bizottsága dönt) ,0 13 Idősek Világnapja ,0 14 Szociális Munka napja ,0 15 Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása és a zirci térségben riasztórendszer kiépítése ,0 16 Egyházügyi kapcsolatokkal összefüggő kiadáso ,0 17 Népszavazással összefüggő kiadáso ,0 18 Megyei Rendőrfőkapitányság által benyújtott pályázat saját forrás ,0 19 Tihanyi Bencés Apátság jubileumi rendezvényeinek támogatása, a jubileum méltó megünneplésével kapcsolatban a környezet rendbetétele ,0 20 Várpalotai Nevelési Tanácsadó Várpalota város fenntartásba kerülése miatt pénzmaradván elszámolása és normatíva átadás ,0 21 Közvéleménykutatás Veszprém megye lakossága körében 22 Pedagógus Művelődési Ház, Pápa: 2005.február 11-én megtartott: "Pápai Nyugdíjasok Farsangja rendezvény költségeihez támogatás ,0 23 Nyugdíjasok "Életet az Éveknek" Veszprém Megyei Egyesülete, Veszprém: 2005.május 20-án Berhidán megrendezendő Nyugdíjasok majálisa rendezvény 24 Vesebetegek Veszprém Megyei Egyesülete, Veszprém: vesebetegséggel, veseelégelenséggel é emberek részére kirándulások, rendezvények, szabadidős programok megtartása céljára támogatás ,0 25 Megyei Önkormányzat MKKSZ Nyugdíjas Szervezete, Veszprém: a nyugdíjas szervezet ez év programjainak megvalósításához támogatás ,0 26 Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Pápa: 2005.március 27.és április 2.közötti franciaországi Chateaubriant-i találkozón való részvételhez ,0 27 Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa: Szalontay Zoltán: Nyírtől a Bakonyig, Pere sirató című könyvének megjelentetési 28 Fegyveres Testületek Nyugállományú Klubja, Pápa: Nőnapi köszöntő rendezvény költségeihe támogatás ,0 29 Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola, Veszprém: Kanyár Erika 2005.július közöt Bécsben, az INTERSTENO 45. Kongresszusán és világversenyen való részvételének költségeihe támogatás ,0 30 XV. Pápai Nemzetközi Játékfesztivál támogatása ,0 31 Prognózis Produkció Veszprém: Napraforgó Regionális Agrármagazin televiziós műso költségeihez támogatás ,0 32 Lakossági Bűnmegelőző és Tűzoltó Egyesület Kerta: hőálló öltöny vásárlásához támogatás ,0 33 Magyar Honvédség I. Logisztikai és Támogató Zászlóalj Veszprém: 2005 május 7-én Veszprémben megrendezésre kerülő Katona Zenekarok Találkozójának szervezési költségeihez támogatás ,0 34 Evangélikus Egyházközség Somlószőlős: Döbröntei Gábor író születésének évfordulójára december 1-jére tervezett megemlékezés 35 Hajnal István Kör-Társadalomtörténeti Egyesület Veszprém: "A fogyasztás társadalomtörténete" c konferencia kötet nyomdai költségeihez hozzájárulás ,0

3 36 Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége Budapest: 2005 június között a Petőfi Sándo Gimnázium aulájában megrendezendő HUNFILA Bélyegnap támogatására ,0 37 Magyar Tartalékosok Szövetsége Veszprém Megyei Szervezet: "III. Kuruc Vitézek Nyomában terepfutó verseny támogatása ,0 38 Magyar Pedagógiai Társaság Budapest: Tatai Zoltán kéziratának nyomdai 39 Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 18. számú Veszprém Megyei Csoportja Felsőörs: május 7-én dr. Vasvári Miklós természettudós emlékére emlék konferencia költségeihez támogatás ,0 40 Balaton Vívóklub Tapolca: a Junior Vívó EB előkészületeinek és eszközbeszerzéseine támogatására ,0 41 Megyei Nyugdíjasok Majálisa költségeihez hozzájárulás Berhida Önkormányzat részé , évben bonyolított közbeszerzési eljárás során kiszabott bírság ,0 43 TEIR szoftver követés: ORACLE adatbázis licenc díja ,0 44 Megyei Önkormányzat Hivatalnak kisértékű számítástechnikai eszközök beszerzés ,0 45 Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács részére fizetendő 2005 évi hozzájárulás ,0 46 Sümegprága Települési önkormányzat: 2005.május 29-én megrendezésre kerülő XII.Fazekas találkozó és vásár szervezési 47 Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár, Balatonalmádi: 2005.augusztus 12-től szeptember 10-ig Balatonalmádiban megrendezésre kerülő BalatonTárlat Országos Képzőművészeti kiállítás szervezési költségeihez támogtás ,0 48 ÁNTSZ működési engedély eljárási díja iskolaegészségügyi elllátás folytatásáho ,0 49 IPA Magyar Szekció Veszprém Megyei Szervezete,Veszprém:2005.szeptember 5-10.közöt Veszprém megyében tartozkodó, Bottropból érkező 14 fős delegáció vendéglátási költségeihez támogatás ,0 50 Csermák Antal Zeneiskola, Veszprém: Gárdonyi Zoltán Kamarazenekar 2005.június 4-i jubileum koncertjének 51 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata: Veszprémi Ünnepi Játékok évben támogatása ,0 52 Pénzesgyőrért Kiemelkedően Közhasznú Polgári Egyesület : Európa Nap rendezvény kulturális é nemzetközi programjainak támogatása ,0 53 FLOPPY 200 Kft, Pápa: H.Szabó Lajos "lapáttal védtük a hazát"c. könyvének nyomdai 54 Megyei Múzeum Igazgatóságainak Szövetsége, Székesfehérvár: megyei múzeumok bemutató kiadvány támogatására ,0 55 Magyar Könyvtárosok Egyesülete Veszprém megyei Szervezete: 2005.július közöt megrendezésre kerülő Helyismereti Könyvtárosok Szervezete 12. Országos Konferenciájának szervezési költségeihez támogatás ,0 56 Veszprém Megyei Művelődési Központ: Gazsi József fotóművész 2005.július 7-12 közöt Olaszországban megrendezésre kerülő saloi kiállításának rendezési 57 Köveskál Község Önkormányzata: 2005.július között tartandó Káli Napok-Káli Vigasságok rendezvénysorozat 58 Kajári Gyula grafikáinak hagyaték restaurálásához szükséges anyagok beszerzéséhez támogat ,4 59 Apte Művészeti Egyesület,Ajka:Öt előadássorozat megvalósításának támogatás ,0 60 Művészetek Háza, Veszprém: 2005.július 14-én Nagy László Kossuth-díjas költő születésének 80.évfordulója tiszteletére szervezett irodalmi emlékest nyomdai és műsor költségeihez támogatás ,0 61 Csermák Antal Zeneiskola, Veszprém: Veszprém Ifjúsági Fúvószenekar 30.évfordulója alkalmábó kiadásra kerülő CD és a 2005.augusztus 19-i veszprémi jubileumi hangverseny költségeihez hozzájárulás ,0 62 Eggelfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság: 2005.július között megrendezésre kerülő "Almádi Napok"rendezvényén résztvevő külföldi fellépők szállás és utiköltségeinek támogatása ,0 63 Nagyalásony Község Önkormányzata:2005.augusztus 13-án megrendezésre kerülő Faluna rendezvényének támogatása ,0 64 Káli Medence Környezetvédelmi Társaság, Salföld:2005.július ig megrendezésre kerülő Káli Napok-Káli Vigasságok rendezvénysorozat 65 BM Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Veszprém: Megyei Katasztrófavédelmi Vetélkedő győztes csapata petrozsényi útjának támogatása ,0 66 Balatonfüred Város Önkormányzata: 2005.augusztus 5-én Balatonfüreden megrendezésre kerü II.Balatoni Geográfus Professzor Találkozó támogatása ,0 67 Veszprém Megyei Sporttanács: "Veszprém Megye Olimpikonjai"című könyv támogatása ,0 68 Milos József fotóművész "Balaton Tárlat" -ának támogatása ,0 69 Időközi választások kiadásai ,0 70 Országgyűlési képviselőválasztások előkészitése ,0 71 A romániai székelyföldi árvízkárosultak megsegítése ,0 72 A felnőttképzés hozzáférésének javítása Veszprém megyében ,0 73 Nyugdíjasok Veszprém Megyei Képviselete: támogatás ,0 74 Veszprém Megyei Nyugdíjas Szervezetek Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Szövetsége támogatás ,0 75 Nyugdíjasok "Életet az Éveknek" Veszprém Megyei Egyesülete: támogatás ,0 76 Balaton Futár c. folyóirat támogatása ,0 77 Várpalota Város Önkormányzat:

4 Sárvári Zita 2005/2006. tanévben a berlini Humbold Egyetemen folytatandó tanulmányainak költségeihez támogatás ,0 78 Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Veszprém Megyei Vajda Péter Egyesülete, Veszprém: "Tudomány és kultúra" c. kiadvány megjelentetési költségeihez támogatás ,0 79 Veszprém Megyei Tűzoltó Szövetség: A megye önkéntes tűzoltóinak tervezett szakképzési tanfolyam költségeihez támogatá ,0 80 Codex Consulting Kft Szeged: szeptemberében megjelenő "Veszprémi Főegyházmegye Kalandáriuma c. kiadvány nyomdai költségeihez hozzájárulás ,0 81 OOK PRESS Kft Veszprém: "Hol vannak a katonák" c. könyv nyomdai 82 Kemenesszentpéter Község Önkormányzata: Török Balázs október és február közötti tanévben a Passaui Egyetem Gazdaságtudományi Karán folytatandó tanulmányainak költségeihez támogatás ,0 83 Veszprém Egyházmegyei Ifjúsági és Lelkipásztori Fórum, Veszprém: Veszprém Egyházmegyei Ifjúsági Világtalálkozón résztvevő 100 egyházmegyei fiatal utazás évi normatív állami hozzájárulás visszafizetési kötelezetség ,0 85 Microsoft Office egyéb licencek vásárlása ,6 86 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Veszprém Megyei Szervezete, Veszprém: "Siketek Világnapja" alkalmából rendezett megyei eseménysorozat támogatása ,0 87 Színbád Kulturális és Szolgáltató Kht, Várpalota: október Között megrendezésre kerülő 20. "Várpalotai Napok" rendezvény szervezési költségeihez támogatás ,0 88 Iszkáz Község Önkormányzat: október 22-én megrendezésre kerülő nyugdíjas találkozó 89 Veszprém Hagyományőrző Egyesület: szeptember 27. -október 4-e között megrendezésre kerülő Kochun Otsuka, japán szobrász kiállításának rendezési költségihez támogatás , szeptember 24-én megrendezésre kerülő Jack&Jill táncveseny és 15 éves jubileumi rendezvény szervezési 91 Pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevétele ,0 92 Veszprémi Liszt Ferenc Kórustársaság: szeptember október 2-a között megrendezésre kerülő X. Romantikus Kóruszenei Talákozó szervezési költségeihez támogatás ,0 93 Somló és Környéki Borút Egyesület Somlószőlős: 2005.augusztus án megrendezésre kerülő Somló Napok rendezvény 94 Suli-PET program keretében: 20 db palackzsugorító készülék vásárlása 5 megyei intézmény részére ,0 95 Art Opus Egyéni cég Budapest: 1956-os Forradalom és Szabadságharc 50. évfordulójára készülő Forradalmi Etűdök a Balaton környékéről c. dokumentumfilm elkészítésének költségeihez támogatás ,0 96 Emporio Veneziano Kft Veszprém: Jáger Ferenc "Bakony-Balatoni Történetek" című könyvének nyomdai költségeihez hozzájárulás ,0 97 Emporio Veneziano Kft Veszprém: Hornák Zoltán Sorskönyv c. könyvének nyomdai költségéhez támogatás ,0 98 Gyulakeszi Sportegyesület 2005.augusztus 5-től 7-ig megrendezésre kerülő "Gyulaffy Napo Csobáncért" rendezvény szervezési költségeihez hozzájárulás ,0 99 Tapolca Város Önkormányzata augusztus a között megrendezésre kerülő "Hild díja városok találkozója" rendezvény szervezési költségeihez hozzájárulás ,0 100 Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége Ajka: 2005.október 7-8. között Ajkán megrendezésre kerülő Civil Fesztivál szervezési költségeihez hozzájárulás ,0 101 Balatonfüred Város Önkormányzata: 2005.szeptember 30-án Balatonfüreden megrendezésr kerülő Vásáry Tamás koncertjének szervezési költségeihez hozzájárulás ,0 102 Balatonfüzfő Művelődési Központ: Balatonfüzfő Város Vegyeskara 2005.október 12-é megrendezésre kerülő 30 éves Jubileumi Hangversenyének szervezési költségeihez hozzájárulás ,0 103 Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság Sümeg: BM OKF által kiírt tűzoltóságok szerállományának, technikai eszközeinek amortizációs cseréje, korszerűsítésére benyújtott pályázati összeg önrészeként támogatás ,0 104 Pannon Lapok Társasága Kiadó Kft Zalaegerszeg: Önkormányzatok 15. éves évfordulójára Veszprém megye önkormányzatainak 15 évéről szóló Napló melléklet megjelentetési költségéhez hozzájárulás ,0 105 Plugor Sándor-Szilágyi Domokos Öregek könyve című kiadványból 12 db megvásárlás ,0 106 Bojtor Károly festőművészről szóló albumból 25 db megvásárlása ,0 107 Veszprémi Hagyományőrző Egyesület Veszprém: 2005.október között megrendezésre kerül Veszprémi Játékok Nemzetközi Gyermekművészeti Fesztiválján nyertesek díjaihoz támogatás ,0 108 Vágfalvi Ottó jubileumi kiállításának költségéhez támogatás ,0 109 Pedagógus Művelődési Ház Pápa: 2005.november között megrendezésre kerülő "Regősö Húrján" című nemzetközi ifjúsági szavalóverseny költségeihez hozzájárulás ,0 110 Pedagógus Művelődési Ház Pápa: 2005.november 21-én 15. alkalommal megrendezésre kerül Pápai Nyugdíjasok Napja című rendezvény támogatása ,0 111 Black Bunny Rock and Roll Club Pápa: az egyesület terembérleti költségeihez, valamint zenei CD k vásárlásának költségeihez támogatás ,0 112 Pro Scientia Humana Kiadó Veszprém: Whitehead: Folyamat és kaland című művének kiadási költségeihez támogatás ,0

5 113 Közép-Európai Club Pannónia Egyesület Budapest: 2005.november 8-án Budapesten megrendezésre kerülő "Veszprém megye bemutatása és új turizmus koncepciója" című országos fórum szervezési költségeihez támogatás ,0 114 Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Pápa: 2005.november 4-5 között megrendezésre kerülő "Kutató Diákok Tudományos Konferenciája" szervezési költségeihez támogatás ,0 115 Veszprémi Thai-Box SE: november 26-án Veszprémben megrendezésre kerülő Thai-Box gála rendezési 116 A Kultúra 2000 kódszámú pályázat elkészítésének díja ,0 117 Erdélyi árvízkárosultak megsegítése ,0 118 Megyei Önkormányzat Hivatala: kisértékű irodai bútorok beszerzés ,4 119 Egyházaskeszői Polgárőr Egyesület: "Biztonságos Egyházaskeszőért" rendezvénysoroza megvalósításának 120 Veszprém Városi Művelődési Központ, Veszprém: december Között, Franciaországban, a Maine-et Loire megyei karácsonyi vásáron megyei hátterű bemutató szervezési költségeihez támogatás ,0 121 Jókai Mór Művelődési Központ, Pápa: Pápa Város Fúvószenekar 60 éves jubileuma alkalmábó induló rendezvénysorozat promociós termékeinek (plakát, szórólapok, hirdetések) költségeihez támogatás ,0 122 Pápa Város Vegyeskara Egyesület, Pápa: december 9-i soproni koncertre történő szállítás valamint nyomdai költségeihez támogatás ,0 123 Bányász Művészeti Intézmények Szövetsége, Budapest: Bányászipari Szakképzés Története Magyarországon a XX. században" c. kiadvány nyomdai 124 Jásd Község Önkormányzata: Szabadi Zoltán 2005/2006 tanévben Németországban, Technischa Universitat Baunschweig intézményben folytatandó tanulmányi költségeihez támogatás ,0 125 Kesző Sportegyesület, Egyházaskesző "Egészséges életért-egységes Egyházaskeszőér rendezvénysorozat megvalósításának költségeihez támogatás 30 0,0 126 "A Balatontól a Bakonyig" Veszprém megye középkori templomai a teljesség igényével" c. könyv megrendelése ,0 127 Veszprém TV dokumentum film megrendelése ,0 128 Közoktatási intézményeknek informatikai eszközök beszerzése (a a beruházási kiadáso között) Lakásalaphoz kapcsolódó bank és kezelési költség 965 Egyéb feladatok összesen: ,4 VI. Alapítványok támogatása 1 Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány ,0 2 Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány ,0 3 Veszprém Megye Idegenforgalmáért Közalapítvány ,0 4 Veszprém Megye Tűzvédelméért 105 Közalapítvány ,0 5 Veszprém Megye Közbiztonságáért Közalapítvány ,0 6 Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány ,7 7 Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ,0 8 Jóléti Szolgálat Árvácska Alapítvány, Zirc: A hátrányos helyzetű csoportokat támogató integrációs a társadalmi beilleszkedést elősegítő programra kiírt pályázat önrészének biztosítása ,0 9 Veszprém Megyei Mentőszervezet "04" Alapítvány, Veszprém: mentőgépkocsiba motoros szívó é végtagvákum berendezések beszerzéséhez támogatás ,0 10 Veszprém Humán Tudományokért Alapítvány, Veszprém: Dr. Garaczi Imre: Modernitás és civil társadalom című tanulmánykötetének nyomdai költségeihez támogatás ,0 11 EMMUS Alapítvány, Budapest: Veszprém megyében tartandó Kárpát-medence szakrális művészeti emlékei című előadássorozat költségeihez támogatás ,0 12 Veszprém Humán Tudományokért Alapítvány, Veszprém: Arthur Koestler születésének 100.évfordulója tiszteletére 2005.április án nemzetközi tudományos konferencia megrendezésének költségeihez hozzájárulás ,0 13 Kozmutza Flóra Alapítvány és Értelmileg Sérült Gyermekekért,Veszprém:2005 április 8 án,veszprémben a Táncsics Mihály Szakközépiskolában "Jótékony Mozgás" című játékos sportvetélkedő lebonyolításához sporteszközök vásárlására támogatás ,0 14 Boldog Jövőért Alapítvány esélyegyenlőség, tehetséggondozás 2005 évi rendezvénysoroza kiadásaihoz támogatás ,0 15 VEAB Tudományos Alapítványa, dunántuli tudományos élet seregszemléje rendezvény támogatása ,0 16 Credo Alapítvány, Veszprém univerzális elektroterápiás készülék vásárlásának támogatás ,0 17 Verbunk Veszprém Alapítvány által kiadandó CD költségeihez hozzájárulá ,0 18 Írott Szó Alapítvány Ircsik Vilmos 40 év némaság című regényének kiadása (Veisz Mihály élettörténetének feldolgozása) ,0 Alapítványok támogatása összesen ,6 Központilag kezelt ok összesen: ,5

Működés 61 543. Működés 6 000. Működési költségek támogatása. Működés 2 000. Pályamunkák finanszírozása. Működés 1 200

Működés 61 543. Működés 6 000. Működési költségek támogatása. Működés 2 000. Pályamunkák finanszírozása. Működés 1 200 2007. Kimutatás A Megyei Önkormányzat támogató által az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 15/A & (1) bekezdésében meghatározott, az államháztartás alrendszeréből nyújtott, nem normatív, céljellegű,

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D

16. sz. melléklet C Í M R E N D 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím rövid neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés

Részletesebben

Képviselői Keret képzése előirányzat terhére (6/a számú melléklet 15. pont)

Képviselői Keret képzése előirányzat terhére (6/a számú melléklet 15. pont) 130/2007. (VI. 28.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2007. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok terhére az alábbi alapítványok támogatásáról dönt: Képviselői Keret

Részletesebben

felhasználás célja Reguly Iskoláért Alapítvány, Zirc: - Csopaki Erdei Iskola működési költségeihez hozzájárulás

felhasználás célja Reguly Iskoláért Alapítvány, Zirc: - Csopaki Erdei Iskola működési költségeihez hozzájárulás 103/2009. (VI. 18.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzat terhére az alábbi alapítványok támogatásáról dönt: Képviselői Keret

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi eredeti előirányzat adatok

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. 2005. évi eredeti előirányzat

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. 2005. évi eredeti előirányzat 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT - MEGÁLLAPODÁSOK

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT - MEGÁLLAPODÁSOK KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT - MEGÁLLAPODÁSOK Együttműködő V.M.J.V. Egyesített Bölcsődéje - Módszertani Bölcsőde Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonprofit Kft. Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi módosított pénzmaradványát terhelő kötelezettségek

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi módosított pénzmaradványát terhelő kötelezettségek A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi módosított pénzmaradványát terhelő kötelezettségek 6/c. sz. melléklet adatok ezer forintban szám juttatás adókat Államház- Állam- Beruházás Államház- Államterhelő

Részletesebben

K I M U T A T Á S. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról

K I M U T A T Á S. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról adatok ezer Ft-ban 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I. Területrendezési feladatok Ö 1 Pályázati Önerő Kiegészítő Keret 150 000 150 861-17 361 133 500 133 500 Ö 2 Megyepolitikai célok és egyházügyi létesítmények

Részletesebben

89/2010. (IV. 22.) MÖK

89/2010. (IV. 22.) MÖK 89/2010. (IV. 22.) MÖK határozat I. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. június 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. június 28-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 Szám: 02/172-3/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

Részletesebben

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs 2007. évi Fogyatékosügyi Keretre benyújtott pályázatok eredményei: Pályázó neve Pályázat célja Megítélt (e támogatás Ft) 1. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs Szegedi csoport

Részletesebben

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt támogatás (eft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt támogatás (eft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs 2007. évi Szociális, Gyermek és Családvédelmi Keretre benyújtott pályázatok eredményei: Pályázó neve Pályázat célja Megítélt támogatás (eft) 1. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi

Részletesebben

200 000 60 000 9/2008. (VI.02.) Kt. rendelet

200 000 60 000 9/2008. (VI.02.) Kt. rendelet Közművelődési kiadványok Száma 1. Nacsa Ferenc Megítélt A pályázó neve A pályázat címe, témája Igényelt összeg támogatási összeg Tapolcai, 8. harckocsi ezred történetének kutatása 90 000 0 Határozat szám

Részletesebben

Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások. külföldi delegációk

Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások. külföldi delegációk 77/2005. (VI. 16.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2005. évi költségvetésében tervezett kiadási előirányzatok terhére az alábbi alapítványok támogatásáról dönt: Megállapodásokon

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata által 2013. évben nyújtott támogatások

Keszthely Város Önkormányzata által 2013. évben nyújtott támogatások Város Önkormányzata által 2013. évben nyújtott támogatások Sorsz. Kedvezményezett személy/szervezet megnevezése Támogatás összege (eft) Támogatás célja Program megvalósítási helye Döntéshozó testület megnevezése

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2009.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2009. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások 2009. év 1. Kedvezményezett neve: OKM Támogatáskezelő Alap Budapest A támogatás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére. Döntés az alapítványok 2015. évi közművelődési támogatásáról

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére. Döntés az alapítványok 2015. évi közművelődési támogatásáról 13. NAPIREND Ügyiratszám: 1/17050/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2015. április 24i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Döntés az alapítványok 2015. évi közművelődési áról Dobó

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

T Á J É K O Z T A T Ó. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére 78/2015. T Á J É K O Z T A T Ó Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Tárgy: Humán Bizottság tájékoztatója a 2015. évi támogatási kérelmek elbírálásáról Előterjesztő:

Részletesebben

működtetésének, csapatok Humánszolgáltatások határozat Mátészalkai Idősekért Közalapítvány REND-TEAM Polgárőr Egyesület Aádám Jenő Pedagógus Énekkar

működtetésének, csapatok Humánszolgáltatások határozat Mátészalkai Idősekért Közalapítvány REND-TEAM Polgárőr Egyesület Aádám Jenő Pedagógus Énekkar Sorszám Döntéshozó testület Döntés száma 1. Város 34/2007. (III.07.) i MTK szakosztályok 13.500.000,-Ft működtetésének, csapatok versenyeztetésének, sportingatlanok fenntartásának támogatása/ 2. Város

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2006.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2006. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások 2006. év 1. Kedvezményezett neve: Fegyvernek Önkormányzata belvíz- és csapadékvíz

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

2014. évi támogatások

2014. évi támogatások 2014. évi támogatások Sorsz. Támogatás kedvezményezettjének a neve Támogatás összege (Ft) Támogatás célja Támogatási program megvalósíátásnak helye 1. Kispályás Műfüves Nonprofit Kft. 1 640 000 Ft 2014.

Részletesebben

Képviselői Keret terhére (4/a. melléklet 15. pont): Támogatott címzettje felhasználás célja. Szivárvány Alapítvány, Csetény: - Rendezvények támogatása

Képviselői Keret terhére (4/a. melléklet 15. pont): Támogatott címzettje felhasználás célja. Szivárvány Alapítvány, Csetény: - Rendezvények támogatása 106/2008. (VI. 12.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok terhére az alábbi alapítványok támogatásáról dönt: Képviselői Keret

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei 2009 évi költségvetésének felhalmozási kiadásai. 2009. évi Megnevezés

A Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei 2009 évi költségvetésének felhalmozási kiadásai. 2009. évi Megnevezés 5.sz.melléklet (5.sz.melléklet) A Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei 2009 évi költségvetésének felhalmozási kiadásai adatok ezer Ft-ban I. BERUHÁZÁS 1 Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-ai ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-ai ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Gazdasági és Területrendezési Bizottsága Szám: 02/228-2/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-ai ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE 170/2008. (XI. 13.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. évre szóló éves ellenőrzési tervet a melléklet szerint elfogadja. Határidő: Felelős: 2009. január 01-től folyamatos

Részletesebben

2009.évi. előirányzat juttatás terhelő egyéb folyó működési átadás felhalmozási átadás hitelek

2009.évi. előirányzat juttatás terhelő egyéb folyó működési átadás felhalmozási átadás hitelek K I M U T A T Á S a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében a központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról 4/b sz. melléklet (4/b sz. melléklet) adatok ezer Ft-ban juttatás terhelő

Részletesebben

OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG HATÁROZATAI. 9/2009. (IV. 14.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat:

OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG HATÁROZATAI. 9/2009. (IV. 14.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG HATÁROZATAI 9/2009. (IV. 14.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági

Részletesebben

MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM

MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM Veszprém coop mini 8256 Ábrahámhegy Patak u.1. Veszprém coop abc 1 8561 Adásztevel Árpád u. 4. Veszprém coop abc 1 8451 Ajka Padragi út 177. Veszprém Marci Abc 8400 Ajka

Részletesebben

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési és működési (200 E Ft-ot meghaladó) támogatások.

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési és működési (200 E Ft-ot meghaladó) támogatások. 3.3.2 Támogatások A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési és működési (200 E Ft-ot meghaladó) támogatások. Kedvezményezett neve (2010. évben) Bursa Hungarica

Részletesebben

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS EGYES HATÁSKÖREINEK ÁTRUHÁZÁSA 1 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAIRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS EGYES HATÁSKÖREINEK ÁTRUHÁZÁSA 1 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAIRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK 4. sz. melléklet A MEGYEI KÖZGYŰLÉS EGYES HATÁSKÖREINEK ÁTRUHÁZÁSA 1 I. A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAIRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK 1. ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 1. Gyakorolja a közgyűlés elnöke tekintetében az egyéb munkáltatói

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Hejőbába Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásához. Tisztelt Képviselő testület!

ELŐTERJESZTÉS. Hejőbába Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásához. Tisztelt Képviselő testület! ELŐTERJESZTÉS Hejőbába Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásához Tisztelt Képviselő testület! Hejőbába a hátrányos helyzetű települések közé tartozik, elsősorban a hátrányos és halmozottan

Részletesebben

Önszerveződő közösségek, civil szervezetek és a helyi egyházi közösségek részére 2014. évben megítélt támogatások

Önszerveződő közösségek, civil szervezetek és a helyi egyházi közösségek részére 2014. évben megítélt támogatások Határozat száma Szervezetek neve Támogatás célja Megvalósítás konkrét helye Támogatás összege (Ft) SPORT TÁMOGATÁSOK 83/2014.(IV.8.) FutaPét Tömegsport - 230.000,- Ft működési cél - 200.000,- Ft Pétfürdő-Öskü

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK A MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUMMAL AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁHOZ szervezet/intézmény/egyesüle t Bice-bóca Hátrányos Helyzetűek Nagycsaládosok e tevékenység

Részletesebben

K I V O N A T. Tárgy: A szociális célú segítő tevékenységet végző szervezetek 2015. évi pályázatainak elbírálása

K I V O N A T. Tárgy: A szociális célú segítő tevékenységet végző szervezetek 2015. évi pályázatainak elbírálása K I V O N A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2015. június 24. napján tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: A szociális célú segítő

Részletesebben

K i a d á s o k. I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek. Mány község Önkormányzata 2009. évi költségvetés. 2009. évi működési célú. 2009.

K i a d á s o k. I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek. Mány község Önkormányzata 2009. évi költségvetés. 2009. évi működési célú. 2009. Mány község Önkormányzata 2009. évi költségvetés K i a d á s o k 2009. évi működési célú 2009. évi felhalmozási célú 2009. évi előirányza t összesen Módosított előirányzat Teljesítés 2. sz. melléklet Ezer

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY. Támogatás célja

TANÚSÍTVÁNY. Támogatás célja TANÚSÍTVÁNY Gyula Város Önkormányzata (képviselő-testület, polgármester, bizottságok, részönkormányzat)/polgármesteri Hivatala által 2012. évben nyújtott működési és fejlesztési támogatásokról Az államháztartás

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési tervezete

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési tervezete 3.1. melléklet Az önkormányzat 2015. évi költségvetési tervezete BEVÉTELEK - 1 - Funkciókód: 011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás B3 Közhatalmi ek: Helyi adó ek: - Építményadó 60 000 - Magánszemélyek

Részletesebben

Tájékoztató. Hatvan Város Önkormányzata által alapítványok, egyesületek, civil szervezetek szakmai programjaihoz nyújtot 2008. évi támogatásairól

Tájékoztató. Hatvan Város Önkormányzata által alapítványok, egyesületek, civil szervezetek szakmai programjaihoz nyújtot 2008. évi támogatásairól Tájékoztató sorsz. Hatvan Város Önkormányzata által alapítványok, egyesületek, civil szervezetek szakmai programjaihoz nyújtot. évi airól Oldal 1 1. Hatvan Városért Alapítvány egyesületek, civil szerv.

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/153-4 /2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/153-4 /2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére 1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/153-4 /2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Beszámoló a polgármester és az alpolgármester fontosabb

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. szeptember 10-i ülésére

TÁJÉKOZTATÓ. A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. szeptember 10-i ülésére TÁJÉKOZTATÓ A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Előadó : Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről (2007. június 18 - augusztus 31-ig) Ottó

Részletesebben

Kimutatás a képviselői alap felhasználásáról

Kimutatás a képviselői alap felhasználásáról Kimutatás a képviselői alap felhasználásáról 12. sz. melléklet 1. Ács János Tapolcai Kórházért Alapítvány: - betegségmegelőzés és fejlesztési támogatás 500 000 0 2. Dr. Áldozó Tamás Róbert Pápai Egyesített

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2015. február

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

2014. évi közhasznúsági jelentése

2014. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2014. évi közhasznúsági jelentése 1 TARTALOM Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 3 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 4

Részletesebben

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009.

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. Esemény Időpont Helyszín Szervező Újévi Koncert január 3. Ritmus zenekar, Évnyitó túra Január 3. Ökumenikus imahét Január 14. Mesevetélkedő Január 19. Jókai

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS. Veszprém megye. Európai Szociális Alap

TEHETSÉGGONDOZÁS. Veszprém megye. Európai Szociális Alap ktatáskutató és Fejlesztő Intézet ÁP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz EHEÉGGNDZÁ megye Európai zociális Alap megye Pedagógiai zakszolgálat egyei Pedagógiai

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK A MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUMMAL AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁHOZ szervezet/intézmény/egyesület tevékenység honlap Bice-bóca Hátrányos Helyzetűek Nagycsaládosok

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 4. számú melléklet Ifjúsági tanácsnok: Integrációs tanácsnok: Környezetvédelmi tanácsnok: Sport tanácsnok: Városüzemeltetési és turisztikai tanácsnok: Koordinációs tanácsnok:

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2015. március 9-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2015. március 9-i ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2015. március 9-i ülésére Tárgy: Sport és társadalmi szervezetek pályázati felhívására beérkezett pályázatok

Részletesebben

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı F.M. Közgyőlése 385/2008. (XII.18.) K.h.sz. határozata Fejér Megye Közgyőlése 2009. I. félévi üléstervérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta és elfogadta a közgyőlés 2009. I. félévi üléstervét, amely

Részletesebben

Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök

Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök I. Működési célú támogatás értékű bevételek 1. Mozgáskorlátozottak támogatása 5 5 2. Otthonteremtési támogatás 47 47 3. Tartásdíj megelőlegezése 23 23 4. Lakbértámogatás 21 21 5. Megyei Önkormányzattól

Részletesebben

FEBRUÁR 2. Bolhapiac Petőfi Művelődési Ház

FEBRUÁR 2. Bolhapiac Petőfi Művelődési Ház at2013. évi rendezvénytervezet JANUÁR Helyszín 14. Doni megemlékezés Polgármesteri Hivatal 19. 22. Magyar Kultúra Napja Polgármesteri Hivatal 31. Szőlészet és borászat, Árkovics József borász előadása

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2005.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2005. A költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások 2005. év 1. Kedvezményezett neve: Mezőtúri Szivárvány Népzenei Egyesület A támogatás célja: Arany Páva díjasok Népzenei

Részletesebben

Kötelezően ellátandó feladatok

Kötelezően ellátandó feladatok I. számú Függelék Kötelezően ellátandó feladatok 1./ Vízrendezés és csapadékvíz elvezetése, csatornázás, vízkárelhárítás, árvíz és belvízelvezetés (zárt csapadékcsatorna hálózat és nyílt árkok karbantartása),

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002. év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002. év KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002. év A közhasznúsági jelentés tartalmazza: 1, a számviteli beszámolót 2, költségvetési támogatás felhasználását 3, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, 4, a cél

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 17-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. I. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Tájékoztató Hatvan Város Önkormányzata által alapítványok, egyesületek, civil szervezetek szakmai programjaihoz nyújtott 2013. évi támogatásairól

Tájékoztató Hatvan Város Önkormányzata által alapítványok, egyesületek, civil szervezetek szakmai programjaihoz nyújtott 2013. évi támogatásairól Tájékoztató Hatvan Város Önkormányzata által alapítványok, egyesületek, civil szervezetek szakmai programjaihoz nyújtott 2013. évi támogatásairól (ezer Ft-ban) sorsz. 1. Hatvan Városért Alapítvány működési

Részletesebben

Szerződésben, megállapodásban vállalt 2011. évi kötelezettségek

Szerződésben, megállapodásban vállalt 2011. évi kötelezettségek Támogatott neve Támogatás célja Tárgyévi támogatás Ft Támogatási program megvalósítási helye 56-os Magyarok Világszövetsége Kőbányai tagszervezet támogatása 100 000 Ft 56-os Magyarok Világszövetsége A

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Decemberi programok Sárospatakon és Környékén

Decemberi programok Sárospatakon és Környékén Turisztikai Hírlevél Tourinform Sárospatak Decemberi programok Sárospatakon és Környékén A Művelődés Háza és Könyvtára programjai: December 01. 17.00 óra Cserepes nap Értékes fazekas hagyománnyal bír Sárospatak.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/285-12/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Veszprém

Részletesebben

51-80/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS

51-80/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 1. sz. napirendi pont 51-80/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Földes Nagyközség rendezvény naptára (2010. év) S.sz. Időpont Rendezvény neve Helyszín 1. Január 9.

Földes Nagyközség rendezvény naptára (2010. év) S.sz. Időpont Rendezvény neve Helyszín 1. Január 9. FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2010. (II.25.) Kt. HATÁROZATA Földes Nagyközség 2010. évi közművelődési rendezvénytervéről A Képviselő-testület Földes Nagyközség 2010. évi közművelődési

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

1.) A képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörök, döntési jogkörök:

1.) A képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörök, döntési jogkörök: 2. melléklet a 6/2011.(III.31.) önkormányzati rendelethez A POLGÁRMESTERRE ÉS EGYES BIZOTTSÁGOKRA, ILLETVE AZ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1.) A képviselő-testület által

Részletesebben

Elszámolás alatt lévő összeg Tervezett benyújtandó összeg. 3.2 Az eszköz tárolásának helye: 8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 43.

Elszámolás alatt lévő összeg Tervezett benyújtandó összeg. 3.2 Az eszköz tárolásának helye: 8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 43. Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület PROJEKTBESZÁMOLÓ Célterület azonosító: 1 004 447 Jogcím: Közösségi célú fejlesztés Célterület megnevezése: Rendezvények lebonyolításához szükséges mobil

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 55/2012. (VII. 31.) a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló, többször

Részletesebben

16/2001. (V. 25.) sz. önk. rendelet

16/2001. (V. 25.) sz. önk. rendelet 1 16/2001. (V. 25.) sz. önk. rendelet a 2001. évi költségvetés és végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosításáról A Józsefvárosi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2001.-2002.

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2003. évi kiadásai Ezer Ft-ban Kiadások Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirány- a mód. ei.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2003. évi kiadásai Ezer Ft-ban Kiadások Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirány- a mód. ei. A Tolna Megyei Önkormányi Hivatal 2003. évi kiadásai előirány előirány- a mód. ei. Önkormányi Hiv. működési kiadásai Önk. hiv. és Közgyűlés működése 427 091 455 145 429 840 94,4 Fizetendő ÁFA 3 338 3 338

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. november 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. november 30-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-32/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése

2011. évi Közhasznúsági jelentése Látásfogyatékosok Keszthelyi Kistérségi Egyesülete 8360 Keszthely Helikon u. 3. Adószám: 18969506-1-20 2011. évi Közhasznúsági jelentése Keszthely, 2012. január 29. Záradék: E közhasznúsági jelentést a

Részletesebben

Balatonfüred és környéke gyöngyszemei

Balatonfüred és környéke gyöngyszemei Balatonfüred és környéke gyöngyszemei azaz Balatonfüred és a Kelet-balatoni Kistérség mikro-régiójának összefogása az egész éves kulturális, egészség- és borturizmus fenntartható fejlôdéséért. Balatonfüred

Részletesebben

Szerződésben, megállapodásban vállalt 2008. évi kötelezettségek (2008.01.01. - 2008.06.20)

Szerződésben, megállapodásban vállalt 2008. évi kötelezettségek (2008.01.01. - 2008.06.20) Anyaoltalmazó Alapitvány Ellátási szerződés alapján támogatás 1 400 000 Ft Anyaoltalmazó Alapitvány Bajcsy Zsilinszki Kórház Átjáró híd építkezéséhez támogatás 500 000 Ft Bajcsy Zsilinszki Kórház Barcza

Részletesebben

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009.(VI.02.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2003.(V.05.) rendeletének módosításáról 1. Az önkormányzati

Részletesebben

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 1/2015. (I. 29.) az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2/2015. (I. 26.) Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.)

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2010. június 25. XX. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 3 III. Közgyűlési határozatok 5 IV. Közlemények, hirdetmények 7 2 I. Személyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok Bugac és Bugacpusztaháza Községek Önkormányzatának Jegyzőjétől 6114 Bugac Béke u. 10. Tel: 76/575-100 Fax: 76/575-107 ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1.) A közfeladatot ellátó

Részletesebben

Támogatott kérelmek (43 település) - IV. tengely 2. kör 2011.09.30-2011.12.05. benyújtási időszak

Támogatott kérelmek (43 település) - IV. tengely 2. kör 2011.09.30-2011.12.05. benyújtási időszak Támogatott kérelmek (43 település) - IV. tengely 2. kör 2011.09.30-2011.12.05. benyújtási időszak Rendezvény jogcím Értékkel bíró helyi rendezvények támogatása (21.298.744 Ft) "Ismerd meg múltadat, hogy

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2008. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet. 2008. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2008. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2007. évi terv 2008. évi

Részletesebben

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Nyt.szám: HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - Közhasznú társadalmi szervezet - 8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22-503-186, 503-187.email htbk.szfvar@regiment.hu,

Részletesebben

Kimutatás a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására benyújtott pályázatokról

Kimutatás a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására benyújtott pályázatokról Tájékoztatás A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 23/2006.(XI.27.) VKT rendelet 16 (1) bekezdése értelmében tájékoztatom Önöket, hogy a Képviselő-testület a 126/2008.(V.23.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

működési költségek, közgyűlés 6,000,000 35. Regős Tábor 900,000 LAMOSZSZ II. Küldöttgyűlése költségeinek finanszírozása

működési költségek, közgyűlés 6,000,000 35. Regős Tábor 900,000 LAMOSZSZ II. Küldöttgyűlése költségeinek finanszírozása Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek működési költségek, közgyűlés 6,000,000 Külföldi Magyar Cserkészszövetség utazási költség 1,200,000 Külföldi Magyar Cserkészszövetség tetőcsere 3,000,000 dr.

Részletesebben

2011. évi városi programterv

2011. évi városi programterv évi városi programterv Összeállította: J.G. Tajovsky Általános Művelődési Központ RENDEZVÉNY IDŐPONTJA január RENDEZVÉNY NEVE Nézz körül a Marosháton! HELYSZÍN LEBONYOLÍTÓ ELÉRHETŐSÉG Marosháti Kistérség

Részletesebben

Kimutatás a Képviselői Alap felhasználásáról 2006. év

Kimutatás a Képviselői Alap felhasználásáról 2006. év 12. sz. melléklet Kimutatás a Képviselői Alap áról 2006. év adatok forintban 1. Ács János 2005. évről Tapolcai Kórházért Alapítvány - Tapolcai kórház és rendelőintézet fejlesztési támogatása 500 000 Szent

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviseltestülete a kulturális javak védelmérl és a

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben