A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésében központilag kezelt működési kiadások alakulása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésében központilag kezelt működési kiadások alakulása"

Átírás

1 5/b sz. mellékelt A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében központilag kezelt működési kiadások alakulása Sorszám I. Területrendezési feladatok 1 Veszprém megyei műemlékek felújításának és Veszprém megye építészeti örökség hely védelmének támogatása, romok felújítása (Felhasználásáról a Területrendezési és Kommunális Bizottság dönt) ,5 2 Hátrányos helyzetű települések támogatása (Felhasználásáról a Területrendezési és Kommunáli Bizottság dönt) ,6 3 Környezetvédelmi feladatok (Köztisztasági akciók szervezése, díjazása, Nevezetes Zöld Napok, környezetvédelmi rendezvények szervezése, források kitisztításának támogatása (Felhasználásáról a Területrendezési és Kommunális Bizottság dönt) ,2 4 Megyei marketinget alakító gazdasági fejlesztési feladatok ,0 5 Megyei hulladékgazdálkodási terv készítése ,2 6 Veszprém megye területrendezési terve ,0 7 Gyapjaspille hernyói elleni védekezés (megyei fenntartású intézmények ,4 8 Gyapjaspille elleni védekezés Veszprém megyében ,0 Területrendezési feladatok összesen: ,9 II. Sport, ifjúsági, etnikai, nemzeti kisebbségi feladatok támogatása: 1 Sportfeladatok: megyei, körzeti versenyek, megyei, körzeti diáksportversenyek szervezése, községi sportegyesületek, létesítmények karbantartása, támogatása, megyefutás, önkormányzati kupa (Felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) ,0 2 Ifjúsági közösségek támogatása: ifjúsági nemzetközi kapcsolatok keretében kiutazó diákcsoporto támogatása, hátrányos helyzetű fiatalok programjai, nyári szűnidő,nyári üdültetés, ifjúsági közösségek működésének támogatása (Felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) ,6 3 Nemzetközi ifjúsági kapcsolatok ,0 Alapítvánnyal, Tarnawi Ifjúsági Munka Alapítvánnyal, Európa Camping Egyesülettel, Lecce tartománnyal, Gifu megyével, Loire régióval 4 UNITED GAMES 2005-ben tervezett programjai és részvételi díj ,0 5 Roma felzárkóztató program (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Egyházügyi Bizottság dönt) ,3 6 Nemzeti, etnikai kisebbségekkel kapcsolatos feladatok (Felhasználásáról a Közgyűlés elnöke dönt) ,1 7 Ifjúságbarát önkormányzat pályázati díjak és rendezési költség ,2 Sport, ifjúsági, etnikai, nemzeti kisebbségek támogatása összesen: ,0 III. Intézményi működéshez történő hozzájárulás: 1 Térségi feladatot is ellátó városi fenntartású intézmények működéséhez hozzájárulás a megállapodások megkötését követően ,0 - Kisfaludy-Ramasetter Gimnázium-Sümeg ,0 - Nevelési Tanácsadó-Sümeg ,0 - Gyógypedagógiai intézmény-sümeg ,0 - Nevelési Tanácsadó-Tapolca ,0 - Járdányi Pál Zeneiskola-Tapolca ,0 - Nevelési Tanácsadó-Balatonfüred ,0 - Reguly Antal Általános Iskola-Zirc ,0 2 Darvastói Értelmi Fogyatékosokat Foglalkoztató Intézetben lévő Veszprém megyei gondozotta ellátása miatt ,0 3 Tehetséges tanulók és felkészítő pedagógusok jutalmazás ,2 4 Balatonfüzfői Diákotthon bérleti díja ,5 5 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz támogatá ,4 6 Intézményvezetők jutalmazása oktatás, gyermekvédelem, egészségügyi, szociális, közművelődés közgyűjteményi, kulturális ágazatban ,6 7 Energetikai vizsgálati program folytatása ,2 8 Iskolatej (ebből működési célra átvett pénzeszköz 2102 e Ft ,7 9 Devecser Városi Könyvtár működéséhez hozzájárulás ,3 10 Energetikai koncepció elkészítése ,0 11 Egyszeres díjakból kifizetett 10 %, mely összeg a jogszabály alapján visszafizetendő térítési díjakr nyújt fedezetet ,6 12 Intézmények törvényességi ellenőrzésével összefüggő szakértők igénybevéte ,1 13 Pszichiátriai Betegek Otthona Nyírlak igazgatójának előrehozott öregségi nyugdíjazása miat kötelezettség a Veszprém Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság felé ,0 14 Megyei intézmények belső ellenőrzési feladata ,9 15 Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond pályázaton nyert támogatás visszafizetése a Munkaerőpiaci Alapba a megvalósított létesítmény célszerinti használatának elmaradása miatt 16 Őszi érettségi vizsgák elszámolása miatt pénzeszközátadás ,0 17 Csolnoky Ferenc Megyei Kórház Rendelőintézethez kirendelt önkormányzati biztos díjazás ,0 18 Közoktatási intézményekben kisértékű tárgyi (informatikai) eszközök beszerzés ,0 19 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése HACCP előírásnak megfelelőe ,0

2 20 Megyei Kórház és Petőfi Színház működéséhez felvett likviditási hitel kamata , fő speciális szükségletű gyermek ellátásának biztosítása a Szegedi Fiú Speciális Otthonban ,0 Intézményi működéshez történő hozzájárulás összesen: ,6 IV. Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások 1 Az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozói vagyon körébe tartozó ingatlanok állagmegóvás üzemeltetési, fenntartási kiadásai ,2 2 Pálkövei üdülő fenntartása ,8 3 Vagyonbiztosítás ,7 4 Áfa kiadások ,6 5 Tervezett hitel kamata és kezelési költsége ,0 6 Balatontourist Rt részvényeinek elidegenítésével kapcsolatos kiadáso , millió forintos folyószámla hitel igénybevétele miatt fizetendő bankköltsé ,0 8 Balatonalmádi volt nevelőotthon területrendezése és parkosítás ,0 Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások összesen: ,7 V. Egyéb feladatok, médiakapcsolatok, tanulmányok, tagdíjak 1 Év megyei tűzoltója cím adományozása ,0 2 Közszolgálati médiák támogatása (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Egyházügyi Bizottság dönt) ,5 3 Kommunikációs kapcsolatok (sajtónap, sajtóbál és egyéb ,0 4 MÖOSZ tagdíj ,0 5 Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez való hozzájárulás (1996.évi XXI. tv bek.) ,0 6 Balatoni Szövetség tagsági díj ,0 7 Bűnmegelőzési feladatok, áldozatvédelem céljából működési kiadások, Balaton Régió Közbiztonsági Tanácsadó Testület működéséhez hozzájárulás ,3 8 Szociális feladatok támogatása (Felhasználásáról a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság dönt) ,5 9 Veszprém Megyei Európai Információs Pont Kht. támogatása ,0 10 Kiemelt rendezvények, folyóiratok, jelentősebb kiállítások, művészeti alkotások támogatása (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Egyházügyi Bizottság dönt) ,0 11 Civil szervezetek támogatása (Civil szervezetek támogatásáról az Ügyrendi és Igazgatási Bizottsá dönt) ,0 12 Veszprém megye turizmusának támogatása (Felhasználásáról a Turisztikai és Külkapcsolatok Bizottsága dönt) ,0 13 Idősek Világnapja ,0 14 Szociális Munka napja ,0 15 Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása és a zirci térségben riasztórendszer kiépítése ,0 16 Egyházügyi kapcsolatokkal összefüggő kiadáso ,0 17 Népszavazással összefüggő kiadáso ,0 18 Megyei Rendőrfőkapitányság által benyújtott pályázat saját forrás ,0 19 Tihanyi Bencés Apátság jubileumi rendezvényeinek támogatása, a jubileum méltó megünneplésével kapcsolatban a környezet rendbetétele ,0 20 Várpalotai Nevelési Tanácsadó Várpalota város fenntartásba kerülése miatt pénzmaradván elszámolása és normatíva átadás ,0 21 Közvéleménykutatás Veszprém megye lakossága körében 22 Pedagógus Művelődési Ház, Pápa: 2005.február 11-én megtartott: "Pápai Nyugdíjasok Farsangja rendezvény költségeihez támogatás ,0 23 Nyugdíjasok "Életet az Éveknek" Veszprém Megyei Egyesülete, Veszprém: 2005.május 20-án Berhidán megrendezendő Nyugdíjasok majálisa rendezvény 24 Vesebetegek Veszprém Megyei Egyesülete, Veszprém: vesebetegséggel, veseelégelenséggel é emberek részére kirándulások, rendezvények, szabadidős programok megtartása céljára támogatás ,0 25 Megyei Önkormányzat MKKSZ Nyugdíjas Szervezete, Veszprém: a nyugdíjas szervezet ez év programjainak megvalósításához támogatás ,0 26 Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Pápa: 2005.március 27.és április 2.közötti franciaországi Chateaubriant-i találkozón való részvételhez ,0 27 Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa: Szalontay Zoltán: Nyírtől a Bakonyig, Pere sirató című könyvének megjelentetési 28 Fegyveres Testületek Nyugállományú Klubja, Pápa: Nőnapi köszöntő rendezvény költségeihe támogatás ,0 29 Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola, Veszprém: Kanyár Erika 2005.július közöt Bécsben, az INTERSTENO 45. Kongresszusán és világversenyen való részvételének költségeihe támogatás ,0 30 XV. Pápai Nemzetközi Játékfesztivál támogatása ,0 31 Prognózis Produkció Veszprém: Napraforgó Regionális Agrármagazin televiziós műso költségeihez támogatás ,0 32 Lakossági Bűnmegelőző és Tűzoltó Egyesület Kerta: hőálló öltöny vásárlásához támogatás ,0 33 Magyar Honvédség I. Logisztikai és Támogató Zászlóalj Veszprém: 2005 május 7-én Veszprémben megrendezésre kerülő Katona Zenekarok Találkozójának szervezési költségeihez támogatás ,0 34 Evangélikus Egyházközség Somlószőlős: Döbröntei Gábor író születésének évfordulójára december 1-jére tervezett megemlékezés 35 Hajnal István Kör-Társadalomtörténeti Egyesület Veszprém: "A fogyasztás társadalomtörténete" c konferencia kötet nyomdai költségeihez hozzájárulás ,0

3 36 Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége Budapest: 2005 június között a Petőfi Sándo Gimnázium aulájában megrendezendő HUNFILA Bélyegnap támogatására ,0 37 Magyar Tartalékosok Szövetsége Veszprém Megyei Szervezet: "III. Kuruc Vitézek Nyomában terepfutó verseny támogatása ,0 38 Magyar Pedagógiai Társaság Budapest: Tatai Zoltán kéziratának nyomdai 39 Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 18. számú Veszprém Megyei Csoportja Felsőörs: május 7-én dr. Vasvári Miklós természettudós emlékére emlék konferencia költségeihez támogatás ,0 40 Balaton Vívóklub Tapolca: a Junior Vívó EB előkészületeinek és eszközbeszerzéseine támogatására ,0 41 Megyei Nyugdíjasok Majálisa költségeihez hozzájárulás Berhida Önkormányzat részé , évben bonyolított közbeszerzési eljárás során kiszabott bírság ,0 43 TEIR szoftver követés: ORACLE adatbázis licenc díja ,0 44 Megyei Önkormányzat Hivatalnak kisértékű számítástechnikai eszközök beszerzés ,0 45 Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács részére fizetendő 2005 évi hozzájárulás ,0 46 Sümegprága Települési önkormányzat: 2005.május 29-én megrendezésre kerülő XII.Fazekas találkozó és vásár szervezési 47 Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár, Balatonalmádi: 2005.augusztus 12-től szeptember 10-ig Balatonalmádiban megrendezésre kerülő BalatonTárlat Országos Képzőművészeti kiállítás szervezési költségeihez támogtás ,0 48 ÁNTSZ működési engedély eljárási díja iskolaegészségügyi elllátás folytatásáho ,0 49 IPA Magyar Szekció Veszprém Megyei Szervezete,Veszprém:2005.szeptember 5-10.közöt Veszprém megyében tartozkodó, Bottropból érkező 14 fős delegáció vendéglátási költségeihez támogatás ,0 50 Csermák Antal Zeneiskola, Veszprém: Gárdonyi Zoltán Kamarazenekar 2005.június 4-i jubileum koncertjének 51 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata: Veszprémi Ünnepi Játékok évben támogatása ,0 52 Pénzesgyőrért Kiemelkedően Közhasznú Polgári Egyesület : Európa Nap rendezvény kulturális é nemzetközi programjainak támogatása ,0 53 FLOPPY 200 Kft, Pápa: H.Szabó Lajos "lapáttal védtük a hazát"c. könyvének nyomdai 54 Megyei Múzeum Igazgatóságainak Szövetsége, Székesfehérvár: megyei múzeumok bemutató kiadvány támogatására ,0 55 Magyar Könyvtárosok Egyesülete Veszprém megyei Szervezete: 2005.július közöt megrendezésre kerülő Helyismereti Könyvtárosok Szervezete 12. Országos Konferenciájának szervezési költségeihez támogatás ,0 56 Veszprém Megyei Művelődési Központ: Gazsi József fotóművész 2005.július 7-12 közöt Olaszországban megrendezésre kerülő saloi kiállításának rendezési 57 Köveskál Község Önkormányzata: 2005.július között tartandó Káli Napok-Káli Vigasságok rendezvénysorozat 58 Kajári Gyula grafikáinak hagyaték restaurálásához szükséges anyagok beszerzéséhez támogat ,4 59 Apte Művészeti Egyesület,Ajka:Öt előadássorozat megvalósításának támogatás ,0 60 Művészetek Háza, Veszprém: 2005.július 14-én Nagy László Kossuth-díjas költő születésének 80.évfordulója tiszteletére szervezett irodalmi emlékest nyomdai és műsor költségeihez támogatás ,0 61 Csermák Antal Zeneiskola, Veszprém: Veszprém Ifjúsági Fúvószenekar 30.évfordulója alkalmábó kiadásra kerülő CD és a 2005.augusztus 19-i veszprémi jubileumi hangverseny költségeihez hozzájárulás ,0 62 Eggelfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság: 2005.július között megrendezésre kerülő "Almádi Napok"rendezvényén résztvevő külföldi fellépők szállás és utiköltségeinek támogatása ,0 63 Nagyalásony Község Önkormányzata:2005.augusztus 13-án megrendezésre kerülő Faluna rendezvényének támogatása ,0 64 Káli Medence Környezetvédelmi Társaság, Salföld:2005.július ig megrendezésre kerülő Káli Napok-Káli Vigasságok rendezvénysorozat 65 BM Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Veszprém: Megyei Katasztrófavédelmi Vetélkedő győztes csapata petrozsényi útjának támogatása ,0 66 Balatonfüred Város Önkormányzata: 2005.augusztus 5-én Balatonfüreden megrendezésre kerü II.Balatoni Geográfus Professzor Találkozó támogatása ,0 67 Veszprém Megyei Sporttanács: "Veszprém Megye Olimpikonjai"című könyv támogatása ,0 68 Milos József fotóművész "Balaton Tárlat" -ának támogatása ,0 69 Időközi választások kiadásai ,0 70 Országgyűlési képviselőválasztások előkészitése ,0 71 A romániai székelyföldi árvízkárosultak megsegítése ,0 72 A felnőttképzés hozzáférésének javítása Veszprém megyében ,0 73 Nyugdíjasok Veszprém Megyei Képviselete: támogatás ,0 74 Veszprém Megyei Nyugdíjas Szervezetek Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Szövetsége támogatás ,0 75 Nyugdíjasok "Életet az Éveknek" Veszprém Megyei Egyesülete: támogatás ,0 76 Balaton Futár c. folyóirat támogatása ,0 77 Várpalota Város Önkormányzat:

4 Sárvári Zita 2005/2006. tanévben a berlini Humbold Egyetemen folytatandó tanulmányainak költségeihez támogatás ,0 78 Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Veszprém Megyei Vajda Péter Egyesülete, Veszprém: "Tudomány és kultúra" c. kiadvány megjelentetési költségeihez támogatás ,0 79 Veszprém Megyei Tűzoltó Szövetség: A megye önkéntes tűzoltóinak tervezett szakképzési tanfolyam költségeihez támogatá ,0 80 Codex Consulting Kft Szeged: szeptemberében megjelenő "Veszprémi Főegyházmegye Kalandáriuma c. kiadvány nyomdai költségeihez hozzájárulás ,0 81 OOK PRESS Kft Veszprém: "Hol vannak a katonák" c. könyv nyomdai 82 Kemenesszentpéter Község Önkormányzata: Török Balázs október és február közötti tanévben a Passaui Egyetem Gazdaságtudományi Karán folytatandó tanulmányainak költségeihez támogatás ,0 83 Veszprém Egyházmegyei Ifjúsági és Lelkipásztori Fórum, Veszprém: Veszprém Egyházmegyei Ifjúsági Világtalálkozón résztvevő 100 egyházmegyei fiatal utazás évi normatív állami hozzájárulás visszafizetési kötelezetség ,0 85 Microsoft Office egyéb licencek vásárlása ,6 86 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Veszprém Megyei Szervezete, Veszprém: "Siketek Világnapja" alkalmából rendezett megyei eseménysorozat támogatása ,0 87 Színbád Kulturális és Szolgáltató Kht, Várpalota: október Között megrendezésre kerülő 20. "Várpalotai Napok" rendezvény szervezési költségeihez támogatás ,0 88 Iszkáz Község Önkormányzat: október 22-én megrendezésre kerülő nyugdíjas találkozó 89 Veszprém Hagyományőrző Egyesület: szeptember 27. -október 4-e között megrendezésre kerülő Kochun Otsuka, japán szobrász kiállításának rendezési költségihez támogatás , szeptember 24-én megrendezésre kerülő Jack&Jill táncveseny és 15 éves jubileumi rendezvény szervezési 91 Pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevétele ,0 92 Veszprémi Liszt Ferenc Kórustársaság: szeptember október 2-a között megrendezésre kerülő X. Romantikus Kóruszenei Talákozó szervezési költségeihez támogatás ,0 93 Somló és Környéki Borút Egyesület Somlószőlős: 2005.augusztus án megrendezésre kerülő Somló Napok rendezvény 94 Suli-PET program keretében: 20 db palackzsugorító készülék vásárlása 5 megyei intézmény részére ,0 95 Art Opus Egyéni cég Budapest: 1956-os Forradalom és Szabadságharc 50. évfordulójára készülő Forradalmi Etűdök a Balaton környékéről c. dokumentumfilm elkészítésének költségeihez támogatás ,0 96 Emporio Veneziano Kft Veszprém: Jáger Ferenc "Bakony-Balatoni Történetek" című könyvének nyomdai költségeihez hozzájárulás ,0 97 Emporio Veneziano Kft Veszprém: Hornák Zoltán Sorskönyv c. könyvének nyomdai költségéhez támogatás ,0 98 Gyulakeszi Sportegyesület 2005.augusztus 5-től 7-ig megrendezésre kerülő "Gyulaffy Napo Csobáncért" rendezvény szervezési költségeihez hozzájárulás ,0 99 Tapolca Város Önkormányzata augusztus a között megrendezésre kerülő "Hild díja városok találkozója" rendezvény szervezési költségeihez hozzájárulás ,0 100 Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége Ajka: 2005.október 7-8. között Ajkán megrendezésre kerülő Civil Fesztivál szervezési költségeihez hozzájárulás ,0 101 Balatonfüred Város Önkormányzata: 2005.szeptember 30-án Balatonfüreden megrendezésr kerülő Vásáry Tamás koncertjének szervezési költségeihez hozzájárulás ,0 102 Balatonfüzfő Művelődési Központ: Balatonfüzfő Város Vegyeskara 2005.október 12-é megrendezésre kerülő 30 éves Jubileumi Hangversenyének szervezési költségeihez hozzájárulás ,0 103 Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság Sümeg: BM OKF által kiírt tűzoltóságok szerállományának, technikai eszközeinek amortizációs cseréje, korszerűsítésére benyújtott pályázati összeg önrészeként támogatás ,0 104 Pannon Lapok Társasága Kiadó Kft Zalaegerszeg: Önkormányzatok 15. éves évfordulójára Veszprém megye önkormányzatainak 15 évéről szóló Napló melléklet megjelentetési költségéhez hozzájárulás ,0 105 Plugor Sándor-Szilágyi Domokos Öregek könyve című kiadványból 12 db megvásárlás ,0 106 Bojtor Károly festőművészről szóló albumból 25 db megvásárlása ,0 107 Veszprémi Hagyományőrző Egyesület Veszprém: 2005.október között megrendezésre kerül Veszprémi Játékok Nemzetközi Gyermekművészeti Fesztiválján nyertesek díjaihoz támogatás ,0 108 Vágfalvi Ottó jubileumi kiállításának költségéhez támogatás ,0 109 Pedagógus Művelődési Ház Pápa: 2005.november között megrendezésre kerülő "Regősö Húrján" című nemzetközi ifjúsági szavalóverseny költségeihez hozzájárulás ,0 110 Pedagógus Művelődési Ház Pápa: 2005.november 21-én 15. alkalommal megrendezésre kerül Pápai Nyugdíjasok Napja című rendezvény támogatása ,0 111 Black Bunny Rock and Roll Club Pápa: az egyesület terembérleti költségeihez, valamint zenei CD k vásárlásának költségeihez támogatás ,0 112 Pro Scientia Humana Kiadó Veszprém: Whitehead: Folyamat és kaland című művének kiadási költségeihez támogatás ,0

5 113 Közép-Európai Club Pannónia Egyesület Budapest: 2005.november 8-án Budapesten megrendezésre kerülő "Veszprém megye bemutatása és új turizmus koncepciója" című országos fórum szervezési költségeihez támogatás ,0 114 Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Pápa: 2005.november 4-5 között megrendezésre kerülő "Kutató Diákok Tudományos Konferenciája" szervezési költségeihez támogatás ,0 115 Veszprémi Thai-Box SE: november 26-án Veszprémben megrendezésre kerülő Thai-Box gála rendezési 116 A Kultúra 2000 kódszámú pályázat elkészítésének díja ,0 117 Erdélyi árvízkárosultak megsegítése ,0 118 Megyei Önkormányzat Hivatala: kisértékű irodai bútorok beszerzés ,4 119 Egyházaskeszői Polgárőr Egyesület: "Biztonságos Egyházaskeszőért" rendezvénysoroza megvalósításának 120 Veszprém Városi Művelődési Központ, Veszprém: december Között, Franciaországban, a Maine-et Loire megyei karácsonyi vásáron megyei hátterű bemutató szervezési költségeihez támogatás ,0 121 Jókai Mór Művelődési Központ, Pápa: Pápa Város Fúvószenekar 60 éves jubileuma alkalmábó induló rendezvénysorozat promociós termékeinek (plakát, szórólapok, hirdetések) költségeihez támogatás ,0 122 Pápa Város Vegyeskara Egyesület, Pápa: december 9-i soproni koncertre történő szállítás valamint nyomdai költségeihez támogatás ,0 123 Bányász Művészeti Intézmények Szövetsége, Budapest: Bányászipari Szakképzés Története Magyarországon a XX. században" c. kiadvány nyomdai 124 Jásd Község Önkormányzata: Szabadi Zoltán 2005/2006 tanévben Németországban, Technischa Universitat Baunschweig intézményben folytatandó tanulmányi költségeihez támogatás ,0 125 Kesző Sportegyesület, Egyházaskesző "Egészséges életért-egységes Egyházaskeszőér rendezvénysorozat megvalósításának költségeihez támogatás 30 0,0 126 "A Balatontól a Bakonyig" Veszprém megye középkori templomai a teljesség igényével" c. könyv megrendelése ,0 127 Veszprém TV dokumentum film megrendelése ,0 128 Közoktatási intézményeknek informatikai eszközök beszerzése (a a beruházási kiadáso között) Lakásalaphoz kapcsolódó bank és kezelési költség 965 Egyéb feladatok összesen: ,4 VI. Alapítványok támogatása 1 Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány ,0 2 Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány ,0 3 Veszprém Megye Idegenforgalmáért Közalapítvány ,0 4 Veszprém Megye Tűzvédelméért 105 Közalapítvány ,0 5 Veszprém Megye Közbiztonságáért Közalapítvány ,0 6 Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány ,7 7 Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ,0 8 Jóléti Szolgálat Árvácska Alapítvány, Zirc: A hátrányos helyzetű csoportokat támogató integrációs a társadalmi beilleszkedést elősegítő programra kiírt pályázat önrészének biztosítása ,0 9 Veszprém Megyei Mentőszervezet "04" Alapítvány, Veszprém: mentőgépkocsiba motoros szívó é végtagvákum berendezések beszerzéséhez támogatás ,0 10 Veszprém Humán Tudományokért Alapítvány, Veszprém: Dr. Garaczi Imre: Modernitás és civil társadalom című tanulmánykötetének nyomdai költségeihez támogatás ,0 11 EMMUS Alapítvány, Budapest: Veszprém megyében tartandó Kárpát-medence szakrális művészeti emlékei című előadássorozat költségeihez támogatás ,0 12 Veszprém Humán Tudományokért Alapítvány, Veszprém: Arthur Koestler születésének 100.évfordulója tiszteletére 2005.április án nemzetközi tudományos konferencia megrendezésének költségeihez hozzájárulás ,0 13 Kozmutza Flóra Alapítvány és Értelmileg Sérült Gyermekekért,Veszprém:2005 április 8 án,veszprémben a Táncsics Mihály Szakközépiskolában "Jótékony Mozgás" című játékos sportvetélkedő lebonyolításához sporteszközök vásárlására támogatás ,0 14 Boldog Jövőért Alapítvány esélyegyenlőség, tehetséggondozás 2005 évi rendezvénysoroza kiadásaihoz támogatás ,0 15 VEAB Tudományos Alapítványa, dunántuli tudományos élet seregszemléje rendezvény támogatása ,0 16 Credo Alapítvány, Veszprém univerzális elektroterápiás készülék vásárlásának támogatás ,0 17 Verbunk Veszprém Alapítvány által kiadandó CD költségeihez hozzájárulá ,0 18 Írott Szó Alapítvány Ircsik Vilmos 40 év némaság című regényének kiadása (Veisz Mihály élettörténetének feldolgozása) ,0 Alapítványok támogatása összesen ,6 Központilag kezelt ok összesen: ,5

Működés 61 543. Működés 6 000. Működési költségek támogatása. Működés 2 000. Pályamunkák finanszírozása. Működés 1 200

Működés 61 543. Működés 6 000. Működési költségek támogatása. Működés 2 000. Pályamunkák finanszírozása. Működés 1 200 2007. Kimutatás A Megyei Önkormányzat támogató által az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 15/A & (1) bekezdésében meghatározott, az államháztartás alrendszeréből nyújtott, nem normatív, céljellegű,

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés és bizottságai

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2002-2003. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2002-2003. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 1. sz. melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2002-2003. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Elő- 2003. évi 2003. évi 2003. évi 2003. évi teljesítés irányzat Előirányzat

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D

16. sz. melléklet C Í M R E N D 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím rövid neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés

Részletesebben

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi eredeti előirányzat adatok

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. 2005. évi eredeti előirányzat

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. 2005. évi eredeti előirányzat 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2003-2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2003-2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat Előirányzat megnevezése KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2003-2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 2003. évi tény 1. sz. melléklet adatok ezer forintban 2004. évi teljesítés

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról. Előirányzat megnevezése 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi eredeti előirányzat adatok

Részletesebben

1.sz. melléklet. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben

1.sz. melléklet. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben 1.sz. melléklet 1 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben 01 Megyei Önkormányzat 01 Megyei Közgyűlés és Hivatala bizottságainak működésével kapcsolatos kiadások 12 Önkormányzat

Részletesebben

módosított Előirányzat megnevezése eredeti

módosított Előirányzat megnevezése eredeti 8/2006. (VI.20.) rendelet 1. sz. melléklete (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban 2006. évi 2006. évi Elő-

Részletesebben

Támogatások közzététele (2009.)

Támogatások közzététele (2009.) Támogatások közzététele () Sorszám Döntéshozó testület Döntés ideje Döntés száma A kedvezményezettje A célja A összege A i program megvalósításának helye 1. január 6. 160-1/ számú megállapodás Őszülő Fények

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT - MEGÁLLAPODÁSOK

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT - MEGÁLLAPODÁSOK KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT - MEGÁLLAPODÁSOK Együttműködő V.M.J.V. Egyesített Bölcsődéje - Módszertani Bölcsőde Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonprofit Kft. Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2009.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2009. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások 2009. év 1. Kedvezményezett neve: OKM Támogatáskezelő Alap Budapest A támogatás

Részletesebben

Képviselői Keret képzése előirányzat terhére (6/a számú melléklet 15. pont)

Képviselői Keret képzése előirányzat terhére (6/a számú melléklet 15. pont) 130/2007. (VI. 28.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2007. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok terhére az alábbi alapítványok támogatásáról dönt: Képviselői Keret

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 19-i ülésére Szám: 02/267-9/2009. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs 2007. évi Fogyatékosügyi Keretre benyújtott pályázatok eredményei: Pályázó neve Pályázat célja Megítélt (e támogatás Ft) 1. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs Szegedi csoport

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2006.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2006. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások 2006. év 1. Kedvezményezett neve: Fegyvernek Önkormányzata belvíz- és csapadékvíz

Részletesebben

2012. évi támogatások

2012. évi támogatások 2012. évi támogatások Sorsz. Támogatás kedvezményezettjének a neve Támogatás összege (Ft) Támogatás célja Támogatási program megvalósíátásnak helye 1. 150. sz. Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület 50

Részletesebben

felhasználás célja Reguly Iskoláért Alapítvány, Zirc: - Csopaki Erdei Iskola működési költségeihez hozzájárulás

felhasználás célja Reguly Iskoláért Alapítvány, Zirc: - Csopaki Erdei Iskola működési költségeihez hozzájárulás 103/2009. (VI. 18.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzat terhére az alábbi alapítványok támogatásáról dönt: Képviselői Keret

Részletesebben

Működési mérleg. Fejlesztési mérleg. Finanszírozási bevételek

Működési mérleg. Fejlesztési mérleg. Finanszírozási bevételek 1.sz. melléklet Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege 2011. évi CXCV. Törvény 23. (2) bekezdés BEVÉTELEK KIADÁSOK Működési mérleg Megyei önkormányzat feladatai

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Jogcímek. Tartósan beteg gyermekek támogatására: 400.000.-, Lovasterápia: 100.000.-

Jogcímek. Tartósan beteg gyermekek támogatására: 400.000.-, Lovasterápia: 100.000.- Nagykálló Város Önkormányzat 2010. évre az önszerveződő közösségeknek nyújtott a Szociális és Népjóléti Bizottság Eszközbeszerzésre Medicopter Alapítvány 20 000 Nagykállói Beteg Gyerekekért Alapítvány

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi módosított pénzmaradványát terhelő kötelezettségek

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi módosított pénzmaradványát terhelő kötelezettségek A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi módosított pénzmaradványát terhelő kötelezettségek 6/c. sz. melléklet adatok ezer forintban szám juttatás adókat Államház- Állam- Beruházás Államház- Államterhelő

Részletesebben

K I M U T A T Á S. 2008. évi módosított. 2008. évi eredeti 2008.12.04.

K I M U T A T Á S. 2008. évi módosított. 2008. évi eredeti 2008.12.04. adatok ezer Ft-ban 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I. Területrendezési feladatok Ö 1 Pályázati Önerő Kiegészítő Keret 150 000 133 500-96 684 36 816 36 816 Ö 2 Megyepolitikai célok és egyházügyi létesítmények támogatása

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2002-2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2002-2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2002-2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról 2002. évi tény 2003. évi eredeti 2003. évi módosított 2003. évi

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

K I M U T A T Á S. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról

K I M U T A T Á S. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról adatok ezer Ft-ban 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I. Területrendezési feladatok Ö 1 Pályázati Önerő Kiegészítő Keret 150 000 150 861-17 361 133 500 133 500 Ö 2 Megyepolitikai célok és egyházügyi létesítmények

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

2014. évi támogatások

2014. évi támogatások 2014. évi támogatások Sorsz. Támogatás kedvezményezettjének a neve Támogatás összege (Ft) Támogatás célja Támogatási program megvalósíátásnak helye 1. Kispályás Műfüves Nonprofit Kft. 1 640 000 Ft 2014.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

T Á J É K O Z T A T Ó. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére 78/2015. T Á J É K O Z T A T Ó Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Tárgy: Humán Bizottság tájékoztatója a 2015. évi támogatási kérelmek elbírálásáról Előterjesztő:

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2011.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2011. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások 2011. év 1. Kedvezményezett neve: Wekerle Sándor Alapkezelő Budapest A támogatás

Részletesebben

működtetésének, csapatok Humánszolgáltatások határozat Mátészalkai Idősekért Közalapítvány REND-TEAM Polgárőr Egyesület Aádám Jenő Pedagógus Énekkar

működtetésének, csapatok Humánszolgáltatások határozat Mátészalkai Idősekért Közalapítvány REND-TEAM Polgárőr Egyesület Aádám Jenő Pedagógus Énekkar Sorszám Döntéshozó testület Döntés száma 1. Város 34/2007. (III.07.) i MTK szakosztályok 13.500.000,-Ft működtetésének, csapatok versenyeztetésének, sportingatlanok fenntartásának támogatása/ 2. Város

Részletesebben

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt támogatás (eft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt támogatás (eft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs 2007. évi Szociális, Gyermek és Családvédelmi Keretre benyújtott pályázatok eredményei: Pályázó neve Pályázat célja Megítélt támogatás (eft) 1. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2005.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2005. A költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások 2005. év 1. Kedvezményezett neve: Mezőtúri Szivárvány Népzenei Egyesület A támogatás célja: Arany Páva díjasok Népzenei

Részletesebben

200 000 60 000 9/2008. (VI.02.) Kt. rendelet

200 000 60 000 9/2008. (VI.02.) Kt. rendelet Közművelődési kiadványok Száma 1. Nacsa Ferenc Megítélt A pályázó neve A pályázat címe, témája Igényelt összeg támogatási összeg Tapolcai, 8. harckocsi ezred történetének kutatása 90 000 0 Határozat szám

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. június 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. június 28-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 Szám: 02/172-3/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

Részletesebben

Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány A Gyır-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat költségvetésébıl nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegő nem normatív, céljellegő vagy fejlesztési támogatások 2005. Alapítványok, szervezetek 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı F.M. Közgyőlése 385/2008. (XII.18.) K.h.sz. határozata Fejér Megye Közgyőlése 2009. I. félévi üléstervérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta és elfogadta a közgyőlés 2009. I. félévi üléstervét, amely

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

Tartósan beteg gyermekek támogatása: 250. 000,- Családi nap megrendezése: 100 000,- Mikulás ünnep Nagykállói Beteg Gyerekekért Alapítvány

Tartósan beteg gyermekek támogatása: 250. 000,- Családi nap megrendezése: 100 000,- Mikulás ünnep Nagykállói Beteg Gyerekekért Alapítvány Nagykálló Város Önkormányzathoz 2011. évre az önszerveződő közösségek támogatási igényei Szociális és Népjóléti Bizottság A Bizottságok által javasolt támogatás dévai és helyi hátrányos helyzetű gyerekeknek

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK A MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUMMAL AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁHOZ szervezet/intézmény/egyesüle t Bice-bóca Hátrányos Helyzetűek Nagycsaládosok e tevékenység

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK A MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUMMAL AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁHOZ szervezet/intézmény/egyesület tevékenység honlap Bice-bóca Hátrányos Helyzetűek Nagycsaládosok

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY. Támogatás célja

TANÚSÍTVÁNY. Támogatás célja TANÚSÍTVÁNY Gyula Város Önkormányzata (képviselő-testület, polgármester, bizottságok, részönkormányzat)/polgármesteri Hivatala által 2012. évben nyújtott működési és fejlesztési támogatásokról Az államháztartás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére. Döntés az alapítványok 2015. évi közművelődési támogatásáról

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére. Döntés az alapítványok 2015. évi közművelődési támogatásáról 13. NAPIREND Ügyiratszám: 1/17050/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2015. április 24i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Döntés az alapítványok 2015. évi közművelődési áról Dobó

Részletesebben

Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások. külföldi delegációk

Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások. külföldi delegációk 77/2005. (VI. 16.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2005. évi költségvetésében tervezett kiadási előirányzatok terhére az alábbi alapítványok támogatásáról dönt: Megállapodásokon

Részletesebben

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Nyt.szám: HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - Közhasznú társadalmi szervezet - 8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22-503-186, 503-187.email htbk.szfvar@regiment.hu,

Részletesebben

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M)

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Közösségi környezet kollégiuma esetén: 2015. március 16-ig Mobilitás és alkalmazkodás

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2015. február

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési és működési (200 E Ft-ot meghaladó) támogatások.

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési és működési (200 E Ft-ot meghaladó) támogatások. 3.3.2 Támogatások A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési és működési (200 E Ft-ot meghaladó) támogatások. Kedvezményezett neve (2010. évben) Bursa Hungarica

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap pályázati lehetőségei civil szervezetek számára

Nemzeti Együttműködési Alap pályázati lehetőségei civil szervezetek számára Nemzeti Együttműködési Alap pályázati lehetőségei civil szervezetek számára 1 Nemzeti Együttműködési Alap pályázati kiírásai Civil szervezetek szakmai programjainak támogatása 2015 Pályázat kiírás kódja:

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviseltestülete a kulturális javak védelmérl és a

Részletesebben

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének

Részletesebben

Nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési TÁMOGATÁSOK 2010. február hó

Nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési TÁMOGATÁSOK 2010. február hó 2010. február hó 1. Salgótarján Jövőjéért Közalapítvány Bursa Hungarica ösztöndíj 820 000 2010.január 22. Salgótarján 2. JAMKK A Magyar Kultúra Napja városi rendezvényeinek ktg-i 1 560 000 2010.január

Részletesebben

Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.09.22 20.10.29

Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.09.22 20.10.29 Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.09.22 20.10.29 Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.09.22 20.10.29 Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

Részletesebben

KIEMELT JELENTŐSÉGŰ RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK 2002-2006-OS CIKLUSBAN.

KIEMELT JELENTŐSÉGŰ RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK 2002-2006-OS CIKLUSBAN. KIEMELT JELENTŐSÉGŰ RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK 2002-2006-OS CIKLUSBAN. 1.Lakóhelyi Környezet és településfejlesztés 2002. október - november. - Lakossági összefogással, gyalogos utak építése ill. felújítása

Részletesebben

Adományozó neve, székhelye Veszprém Megyei Önkormányzat 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Adományozó neve, székhelye Veszprém Megyei Önkormányzat 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Adományozó neve, székhelye Veszprém Megyei Önkormányzat 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Adomány leírása, értéke Adomány célja, rendeltetése Adomány elfogadójának megnevezése, székhelye 1 000 000 Ft pénzügyi

Részletesebben

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok "A TAKTAHARKÁNYI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT" Közhasznú (oktatási,kulturális,egyéb) 3922 Taktaharkány, Béke utca 40. képviselő: Fodor József Károly Elsődlegesen a

Részletesebben

K I V O N A T. Tárgy: A szociális célú segítő tevékenységet végző szervezetek 2015. évi pályázatainak elbírálása

K I V O N A T. Tárgy: A szociális célú segítő tevékenységet végző szervezetek 2015. évi pályázatainak elbírálása K I V O N A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2015. június 24. napján tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: A szociális célú segítő

Részletesebben

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

89/2010. (IV. 22.) MÖK

89/2010. (IV. 22.) MÖK 89/2010. (IV. 22.) MÖK határozat I. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

Az életet visszafelé tekintve lehet lemérni, de előre tekintve kell élni. ( Kierkegaard)

Az életet visszafelé tekintve lehet lemérni, de előre tekintve kell élni. ( Kierkegaard) Az életet visszafelé tekintve lehet lemérni, de előre tekintve kell élni. ( Kierkegaard) A MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2014. Az egyesület kultúraközvetítő, befogadó szervezet. Célja:

Részletesebben

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i

Részletesebben

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 1/2015. (I. 29.) az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2/2015. (I. 26.) Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a városban működő civilszervezetek, helyi önszerveződő közösségek és egyének

Részletesebben

A kultúra és a művészet Beregszászi járásban való fejlesztésének 2014 2015. évekre szóló Programjáról

A kultúra és a művészet Beregszászi járásban való fejlesztésének 2014 2015. évekre szóló Programjáról Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Járási Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я 17-ої сесії VI скликання від 31.01. 2014р. 321 м.берегово _ VI _összehívású_17_ülésszaka 2014.01.31.én

Részletesebben

működési költségek, közgyűlés 6,000,000 35. Regős Tábor 900,000 LAMOSZSZ II. Küldöttgyűlése költségeinek finanszírozása

működési költségek, közgyűlés 6,000,000 35. Regős Tábor 900,000 LAMOSZSZ II. Küldöttgyűlése költségeinek finanszírozása Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek működési költségek, közgyűlés 6,000,000 Külföldi Magyar Cserkészszövetség utazási költség 1,200,000 Külföldi Magyar Cserkészszövetség tetőcsere 3,000,000 dr.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

FEBRUÁR 2. Bolhapiac Petőfi Művelődési Ház

FEBRUÁR 2. Bolhapiac Petőfi Művelődési Ház at2013. évi rendezvénytervezet JANUÁR Helyszín 14. Doni megemlékezés Polgármesteri Hivatal 19. 22. Magyar Kultúra Napja Polgármesteri Hivatal 31. Szőlészet és borászat, Árkovics József borász előadása

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 93/2011. (IX. 29.) önkormányzati testületi határozat kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2012. január 1. napjától az 1. számú melléklet szerinti együttműködési megállapodást köt a Napfényes Támogató Szociális

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 41 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata által 2013. évben nyújtott támogatások

Keszthely Város Önkormányzata által 2013. évben nyújtott támogatások Város Önkormányzata által 2013. évben nyújtott támogatások Sorsz. Kedvezményezett személy/szervezet megnevezése Támogatás összege (eft) Támogatás célja Program megvalósítási helye Döntéshozó testület megnevezése

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 32 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott nem normatív, céljellegű működési és fejlesztési támogatások.

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott nem normatív, céljellegű működési és fejlesztési támogatások. Az elektronikus információszabadságról szóló Időszak: 2010. január 1. - szeptember 30. sorszám Kedvezményezett neve Támogatás összege (Ft) Támogatás célja Alkotók Dh.-i 1. program 2. Alkotótábor Cered

Részletesebben

Önszerveződő közösségek, civil szervezetek és a helyi egyházi közösségek részére 2014. évben megítélt támogatások

Önszerveződő közösségek, civil szervezetek és a helyi egyházi közösségek részére 2014. évben megítélt támogatások Határozat száma Szervezetek neve Támogatás célja Megvalósítás konkrét helye Támogatás összege (Ft) SPORT TÁMOGATÁSOK 83/2014.(IV.8.) FutaPét Tömegsport - 230.000,- Ft működési cél - 200.000,- Ft Pétfürdő-Öskü

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál Nemzeti Kulturális Alap célja A nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének,

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

Támogatás kedvezményezettjének neve Támogatás célja Támogatás összege (Ft) támogatása

Támogatás kedvezményezettjének neve Támogatás célja Támogatás összege (Ft) támogatása A közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény 5.

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2003. évi kiadásai Ezer Ft-ban Kiadások Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirány- a mód. ei.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2003. évi kiadásai Ezer Ft-ban Kiadások Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirány- a mód. ei. A Tolna Megyei Önkormányi Hivatal 2003. évi kiadásai előirány előirány- a mód. ei. Önkormányi Hiv. működési kiadásai Önk. hiv. és Közgyűlés működése 427 091 455 145 429 840 94,4 Fizetendő ÁFA 3 338 3 338

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben