NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 170/2001. / VI. 25. / számú. h a t á r o z a t a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 170/2001. / VI. 25. / számú. h a t á r o z a t a"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 170/2001. / VI. 25. / számú h a t á r o z a t a az egészségügyi alapellátás területén történő privatizációs feltételek meghatározásáról A Közgyűlés az egészségügyi alapellátás területén történő privatizációs feltételek meghatározásával kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és azt elfogadta. Az önkormányzati tulajdonban lévő háziorvosi rendelőket az 1.számú mellékletben meghatározott vételáron a háziorvosoknak megvételre felajánlja. A 3.számú mellékletben szereplő megállapodásokat elfogadja, és azt alkalmasnak tartja a Nyíregyházán területi ellátási kötelezettséggel dolgozó háziorvosokkal történő megkötésére. F e l h a t a l m a z z a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterét és Jegyzőjét a háziorvosokkal kötendő megállapodások aláírására. U t a s i t j a 1./ A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Iroda Vezetőjét, hogy az orvosi rendelők háziorvosok részére történő elidegenítését, a rendelő építéssel kapcsolatos 4 MóFtos beruházási támogatással kapcsolatos megállapodásokat, továbbá az Önkormányzat által az orvosoktól bérelt rendelők egyszeri 2 MóFt mértékű pénzbeni megváltását bonyolítsa le. Felelős: Váradi István Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Iroda Vezetője Határidő: folyamatos Beszámolásra: 2001 december / Az Egészségügyi, Szociális és Bölcsődei Igazgatóság Főorvosát, hogy az intézet által orvosoktól bérelt rendelők bérleti díjának fizetését egyszeri, 2 MóFt mértékű pénzbeni megváltással szüntesse meg.

2 2 Felelős: Dr Barta Tibor intézményvezető főorvos Határidő: 2001 július 31. k.m.f. Csabai Lászlóné polgármester Dr. Szemán Sándor jegyző A határozatot kapják: 1./ A Közgyűlés tagjai 2./ A Polgármesteri Hivatal jegyzője és irodavezetői 3./ Dr Barta Tibor Egészségügyi, Szociális és Bölcsődei Igazgatóság vezetője

3 3 1. számú melléklet 1. Felnőtt orvosi rendelők Ssz. : Az orvosi rendelők forgalmi értékei, kedvezményes vételárai Rendelő helye Orvos neve Alapterület (m2) 1.1. Alma u. 71. Dr. Szilvai Mária Dr. Sári Pál 1.2. Berenát u. Dr. Tarr Magdolna Dr. Fazekas Judit 1.3. Fazekas J. tér 8. Dr. Pásztor Magdolna 1.4. Fazekas J. tér 8. Dr. Salamon Terézia Forgalmi érték Kedvezményes eladási ár (e Ft) +ÁFA Épület Telek Összesen (eft) (eft) (e Ft) 95, , , , Fazekas J. tér 8. Dr. Mile György 94, Rákóczi u. 23. Dr. Együd Ágnes 92, Sóstói u. 1. Dr. Acél Zoltán Dr. Veisz Katalin 70, Stadion u. Dr. Esze István 98, Dr. Vikár István 1.9. Toldi u. 65/a. Dr. Gerner László 61, Toldi u. 65/a. Dr. Jakabacska 57, Endre Ungvár stny. 17. Dr. Dobai Csilla 84, Ungvár stny. 35. Dr. Csapó Géza 90, Ungvár stny. 35. Dr. Tamás István 112, Ungvár stny. 37. Dr. Lészkó Csilla 119, Vay Á. krt. 3. Dr. Albert Valéria 105, Dr. Agárdi Miklós Vay Á. krt. 7. Dr. Szilágyi 52, Zsigmond Dr. Varga Tamás Vay Á. krt. 7. Dr. Újváry Katalin 52, Dr. Balázsi Judit Vécsey u. 9. Dr. Balázs Ibolya 65, Dr. Tomasovszki Tamás Összesen: 1415,

4 4 2. Gyermek orvosi rendelők Ssz. : Rendelő helye Orvos neve Alapterület (m2) Forgalmi érték Kedvezményes eladási ár (e Ft) +ÁFA Épület (eft) Telek (eft) Összesen (e Ft) 2.1. Alma u. 71. Dr. Hizóh Edit 65, Berenát u. Dr. Varga Erzsébet 54, Fazekas J. tér 8. Dr. Nagy Marietta 51, Dr. Horváth Ágnes 2.4. Fazekas J. tér 8. Dr. Jakab Etelka 51, Dr. Kondor László 2.5. Rákóczi u. 23. Dr. Varga István 62, Rákóczi u. 23. Dr. Csatári Aranka 47, Sóstói u. 3. Dr. Kottász Edit 85, Dr. Komjáthy György 2.8. Toldi u. 65/a. Dr. Őry Ágnes 43, Dr. Rübl Mária 2.9. Toldi u. 65/a. Dr. Udvari Mária Dr. Nagy Anna 56, Szent I. u. 10. Dr. Surányi Katalin 71, Dr. Újhelyi János Ungvár stny. 37. Dr. Ábrahám 55, Izabella Ungvár stny. 37. Dr. Sárközi Katalin 56, Dr. Kósa Vilmos Vay Á. krt. 11. Dr. Nagyhajú 105, Katalin Dr. Kocsis Klára Összesen: 805,

5 5 3. Fogorvosi rendelők Ssz. : Rendelő helye Orvos neve Alapterület (m2) Épület (eft) Forgalmi érték Telek (eft) Összesen (e Ft) Kedvezményes eladási ár (e Ft) ÁFA 3.1. Család u. 21. Dr. Varga Katalin 54, Fazekas J. tér 8. Dr. Szokol István 59, Korányi F. u. 56. Dr. Kertész Margit 50, Korányi F. u. 56. Dr. Gál Éva 51, Sóstói u. 3. Dr. Papp Katalin 31, Sóstói u. 3. Dr. Makai Áron 32, Sóstói u. 3. Dr. Tóth Árpád 32, Toldi u. 65/a. Dr. Angyal Zsolt 68, Összesen: 381, Ssz. : Összesítés Rendelők Alapterület (m2) Forgalmi érték Kedvezménye s eladási ár (e Ft) ÁFA Épület (eft) Telek (eft) Összesen (e Ft) 1. Felnőtt orvosi rendelők 1415, Gyermek orvosi rendelők 805, Fogorvosi rendelők 381, Mindösszesen: 2602,

6 6 2.számú melléklet 1./ Kérik a 2 MóFt támogatást a bérleti díjról való lemondás ellentételezéseként: Dr Gulyás István Dr Szabó József Dr Vékony Enikő Dr Péter Zoltán Dr Szilágyi Eleonóra Dr Póka Árpád Dr Vetter Tilo Dr Kerényi Róbert Dr Fekete László Dr Fábián József Dr Kozma Ottó Dr Katona Julianna Dr Zilahi Zsolt Dr Bancsi Éva Dr Herbály Zsuzsanna Dr Dankó Zsuzsanna 2./ Új rendelőt létesítenek és 4 MóFt beruházási támogatást kérnek: Dr Surányi Katalin Dr Vaczó Sándor Dr Kálmán Enikő Dr Molnár Csilla Dr Bodnár Tibor Dr Orbán Gergely Dr Rübl Mária Dr Bojti István

7 7 3.számú melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/1993 / II.22./ számú határozatának, mely a területi ellátási kötelezettséget magánorvosként vállaló háziorvosokkal kötendő megállapodás jóváhagyásáról rendelkezik, melynek alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és a területi ellátási kötelezettséggel dolgozó háziorvosok közötti megállapodást is rögzíti, a megállapodás 10/b pontja szerint szerződő felek megállapodnak abban, hogy a háziorvosi szolgálatra vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapvető megváltozása esetén közösen vizsgálják felül jelen szerződést, szükségessé vált a megállapodás felülvizsgálata és újra fogalmazása. A 2000.évi II.Törvény, mely az önálló orvosi tevékenységről szól, a háziorvosok részére működtetési jogot nyújt. A Törvény szerint a működtetési jog a Magyar Orvosi Kamara által a területi ellátási kötelezettséggel dolgozó orvosnak, fogorvosnak adott önálló orvosi tevékenység nyújtására jogosító engedélyben foglalt jog. A működtetési jog vagyonértékű jog, mely jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén elidegeníthető és folytatható. A Kormány 18/2000 / II.25/ Korm.rendelete, mely a háziorvosi működtetési jog megszerzéséről és visszavonásáról, valamint a háziorvosi tevékenységhez szükséges ingó, ingatlan vagyon és működtetési jog megszerzésének hitelfeltételeiről rendelkezik, 14..-ában rögzíti az önkormányzat tulajdonában álló orvosi rendelők és a szolgáltatást nyújtó működéséhez szakmailag szükséges gép-, műszer, egyéb berendezés vásárlásával kapcsolatos kérdéseket. A Törvény, illetve Kormányrendelet a funkcionális privatizációról a teljes privatizációra való átállás jogszabályi kereteit határozta meg. A Nyíregyházi Önkormányzat a lakosság jobb ellátásának biztosítására az ellátást biztosító vagyon gyarapodásának elősegítésére a háziorvosokat a teljes privatizáció eléréséhez segíti. Ugyanakkor garanciákat kell, hogy kapjon a rendelők alapellátás célú hasznosítására, arra, hogy hosszútávon biztosítva legyen megfelelő számú és jó színvonalú rendelő a területi ellátási kötelezettséggel dolgozó háziorvosok részére. Mindezek figyelembevételével szükséges új megállapodást kötni a háziorvosokkal. Eltérő szövegű megállapodásokat szükséges kötni a felnőtt háziorvosokkal, a házi gyermekorvosokkal, a felnőtt fogorvosi praxisokkal és az ifjúsági- gyermek fogorvosi praxisokkal. Erre tekintettel a Közgyűlésnek négy megállapodás tervezetet kell jóváhagynia.

8 8 MEGÁLLAPODÁS 1. Mely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, Nyíregyháza, Kossuth tér 1. / képviselők: Csabai Lászlóné polgármester és Dr Szemán Sándor jegyző/ / továbbiakban: Önkormányzat /, másrészről... szám alatti lakos, működtetési joggal rendelkező háziorvos, házi gyermekorvos, alapellátási feladatokat végző fogorvos / továbbiakban: háziorvos / között a területi ellátási kötelezettséggel járó háziorvosi feladatok ellátási tárgyában. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a területi ellátási kötelezettséggel kapcsolatos háziorvosi feladatokat... gazdálkodó szervezeti formában, de személyesen lássa el. 1./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a háziorvos területi ellátási kötelezettséget vállalva a háziorvosi feladatokat a megállapodás mellékletét képező körzetben / területen / személyesen ellátja és folyamatos ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. Tevékenységét a mindenkor hatályos rendeletekben megfogalmazottak szerint végzi. / Szerződéskötéskor a 4/2000 / II.25./ Eü.M. rendelet szerint. / A területi ellátási kötelezettséggel dolgozó háziorvos ellátja a mellékletben rögzített működési területen lakó, tartózkodó 14 év feletti személyeket. A folyamatos orvosi ellátás keretein belül munkanapokon napi 4 órás rendelési időt biztosít a lakosságnak, mely több telephelyen történő rendelésnél, vagy egy rendelőben délelőtt - délutáni váltásban megosztható és együttesen értelmezendő. A folyamatos betegellátás biztosítása érdekében személyesen részt vesz az Önkormányzat által szervezett központi orvosi ügyelet munkájában. A központi orvosi ügyeletben biztosítja az általa alkalmazott szakdolgozó részvételét. 2./ A háziorvos az Önkormányzat kérésére a Testület előtt beszámol tevékenységéről, a körzete és a hozzá bejelentkezett betegek morbiditási és mortalitási helyzetéről, a körzet közegészségügyi helyzetéről. 3./ A háziorvos a helyettesítéséről - beleértve annak pénzügyi feltételeit is - maga gondoskodik. Helyettesítését csak olyan orvos láthatja el, aki a háziorvosi, fogorvosi feladatkörre előírt személyi feltételeknek megfelel, az ÁNTSZ-től erre engedélyt kapott. A háziorvos legalább két helyettesítő orvost köteles megnevezni, akik távolléte esetén helyettesítését vállalják és ezt aláírásukkal bizonyítják. Ha a helyettesítőként megnevezett orvosokon kívül más orvossal biztosítja a helyettesítését, akkor a helyettesítés megkezdését megelőzően legalább 24 órával be kell jelenteni az Önkormányzat városi főorvosának. Amennyiben a helyettesítés nem a háziorvos saját rendelőjében történik, akkor a rendelőtől legfeljebb 2 km-es távolságon belül kell a helyettesítést biztosítani. Ez történhet a helyettesítő orvos saját rendelőjében is.

9 9 4./ Az Önkormányzat vállalja, hogy a 43/1992. (1993.I.1.) számú helyi iparűzési adórendelet alapján biztosítja az adófizetési kötelezettség alóli mentesítést a területi ellátási kötelezettséget vállaló orvosnak. A mentesség csak a háziorvosi tevékenységgel kapcsolatos bevételre terjed ki. 5./ Az Önkormányzat vállalja a háziorvosi tevékenység során keletkezett veszélyes hulladékok térítésmentes elszállítását és megsemmisítését. 6./ A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a háziorvos az ügyeleti szolgálatban, a személyes gondoskodást nyújtó önkormányzati intézetekben az orvosi feladatokat külön díjazás ellenében végzi. 7./ A háziorvos a feladatainak ellátásához szakképzett ápolót biztosít. Terhes és gyermekellátási feladatait védőnő közreműködésével látja el. 8./ A háziorvos a tevékenysége végzéséhez szükséges ÁNTSZ által engedélyezett orvosi rendelőt, továbbá a rendelés tárgyi feltételeit saját maga biztosítja és ezen körhöz az Önkormányzattól támogatást nem igényelhet. Az Önkormányzat 2001 július 01-én a háziorvos tulajdonába adja az orvosi rendelőben jelenleg önkormányzati tulajdonban lévő berendezési tárgyakat, eszközöket, műszereket, számítógépet. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a háziorvos az Egészségbiztosítótól közvetlenül megkaphassa a fix támogatási díjat, és az ehhez kapcsolódó járulékos díjakat. 9./ A két orvos egy rendelő használatának megszüntetése érdekében létesített új rendelők első beszerzésénél az Önkormányzat biztosítja a háziorvosi rendelet mellékletében szereplő minimum felszerelési jegyzék alapján a hiányzó műszereket, eszközöket a két praxis szétköltözésének időpontjában. 10./ A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a háziorvos működtetési jogának elidegenítésekor, folytatásakor az Önkormányzat a szükséges feltételek biztosítása esetén is csak akkor lép szerződéses viszonyra az új háziorvossal, ha az a praxis működtetéséhez szükséges rendelővel és tárgyi feltételekkel rendelkezik. 11./ Jelen szerződés 2001 július 01-én lép hatályba, kivéve a rendelők háziorvos által történő biztosítását, melynek időpontja a háziorvosi rendelő építési támogatásának felvétele, vagy a rendelő bérleti díjának egyszeri megváltásának időpontja, illetve az önkormányzati rendelő háziorvos részére történő tulajdonba adása. 12./ Jelen szerződés három hónapos felmondási idővel, írásban mondható fel a felek részéről. A felmondást indokolni kell. A felmondás nem érinti a háziorvos működtetési jogával kapcsolatos elidegenítésnél és átruházásnál biztosított vagyoni értéket.

10 10 13./ A szerződésből eredő esetleges vitás kérdések eldöntésére a felek a Nyíregyházi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. Jelen okiratot a felek elolvasás és teljes megértés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt helybenhagyólag aláírták. Nyíregyháza, hó...n Csabai Lászlóné Dr. Szemán Sándor... polgármester jegyző háziorvos

11 11 MEGÁLLAPODÁS 2. Mely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, Nyíregyháza, Kossuth tér 1. / képviselők: Csabai Lászlóné polgármester és Dr Szemán Sándor jegyző/ / továbbiakban: Önkormányzat /, másrészről... szám alatti lakos, működtetési joggal rendelkező háziorvos, házi gyermekorvos, alapellátási feladatokat végző fogorvos / továbbiakban: háziorvos / között a területi ellátási kötelezettséggel járó háziorvosi feladatok ellátási tárgyában. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a területi ellátási kötelezettséggel kapcsolatos háziorvosi feladatokat... gazdálkodó szervezeti formában, de személyesen lássa el. 1./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a háziorvos területi ellátási kötelezettséget vállalva a háziorvosi feladatokat a megállapodás mellékletét képező körzetben / területen / személyesen ellátja és folyamatos ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. Tevékenységét a mindenkor hatályos rendeletekben megfogalmazottak szerint végzi. / Szerződéskötéskor a 4/2000 / II.25./ Eü.M. rendelet szerint. / A területi ellátási kötelezettséggel dolgozó házi gyermekorvos ellátja a mellékletben rögzített működési területén lakó, tartózkodó 14 év alatti gyermekeket, továbbá a éves gyermekeket, akit szüleik a gyermekpraxisba jelentettek be. A folyamatos orvosi ellátás keretein belül munkanapokon napi 3 órás rendelési időt, és hetente egyszer csecsemő tanácsadást biztosít, mely több telephelyen történő rendelésnél, vagy egy rendelőben délelőtt - délutáni váltásban megosztható és együttesen értelmezendő. A folyamatos betegellátás biztosítása érdekében személyesen részt vesz az Önkormányzat által szervezett központi orvosi ügyelet munkájában. A központi orvosi ügyeletben biztosítja az általa alkalmazott szakdolgozó részvételét. 2./ A háziorvos az Önkormányzat kérésére a Testület előtt beszámol tevékenységéről, a körzete és a hozzá bejelentkezett betegek morbiditási és mortalitási helyzetéről, a körzet közegészségügyi helyzetéről. 3./ A háziorvos a helyettesítéséről - beleértve annak pénzügyi feltételeit is - maga gondoskodik. Helyettesítését csak olyan orvos láthatja el, aki a házi gyermekorvosi feladatkörre előírt személyi feltételeknek megfelel, az ÁNTSZ-től erre engedélyt kapott. A házi gyermekorvos legalább két helyettesítő orvost köteles megnevezni, akik távolléte esetén helyettesítését vállalják és ezt aláírásukkal bizonyítják. Ha a helyettesítőként megnevezett orvosokon kívül más orvossal biztosítja a helyettesítését, akkor a helyettesítés megkezdését megelőzően legalább 24 órával be kell jelenteni az Önkormányzat városi főorvosának. Amennyiben a helyettesítés nem a háziorvos saját

12 12 rendelőjében történik, akkor a rendelőtől legfeljebb 2 km-es távolságon belül kell a helyettesítést biztosítani. Ez történhet a helyettesítő orvos saját rendelőjében is. 4./ Az Önkormányzat vállalja, hogy a 43/1992. (1993.I.1.) számú helyi iparűzési adórendelet alapján biztosítja az adófizetési kötelezettség alóli mentesítést a területi ellátási kötelezettséget vállaló orvosnak. A mentesség csak a háziorvosi tevékenységgel kapcsolatos bevételre terjed ki. 5./ Az Önkormányzat vállalja a háziorvosi tevékenység során keletkezett veszélyes hulladékok térítésmentes elszállítását és megsemmisítését. 6./ A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a házi gyermekorvos az ügyeleti szolgálatban, a gyermek és oktatási intézményekben, valamint a személyes gondoskodást nyújtó önkormányzati intézetekben az orvosi feladatokat külön díjazás ellenében végzi. 7./ A házi gyermekorvos a feladatainak ellátásához szakképzett ápolót vagy asszisztenst biztosít. Terhes és gyermekellátási feladatait védőnő közreműködésével látja el. A házi gyermekorvos a tanácsadóban / rendelőben / történő preventív munka feltételeit az Önkormányzattal együtt biztosítja. A területileg illetékes védőnőkkel együtt a szakma szabályainak megfelelően a betegrendelési időtől független tanácsadást folytat. A házi gyermekorvos a védőnők önálló tanácsadásának és az adminisztratív teendőinek ellátására lehetőséget biztosít, az ehhez szükséges infrastruktúra rendelkezésre bocsátásával is. 8./ A háziorvos a tevékenysége végzéséhez szükséges ÁNTSZ által engedélyezett orvosi rendelőt, továbbá a rendelés tárgyi feltételeit saját maga biztosítja és ezen körhöz az Önkormányzattól támogatást nem igényelhet. Az Önkormányzat 2001 július 01-én a háziorvos tulajdonába adja az orvosi rendelőben jelenleg önkormányzati tulajdonban lévő berendezési tárgyakat, eszközöket, műszereket, számítógépet. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a háziorvos az Egészségbiztosítótól közvetlenül megkaphassa a fix támogatási díjat, és az ehhez kapcsolódó járulékos díjakat. 9./ A két orvos egy rendelő használatának megszüntetése érdekében létesített új rendelők első beszerzésénél az Önkormányzat biztosítja a háziorvosi rendelet mellékletében szereplő minimum felszerelési jegyzék alapján a hiányzó műszereket, eszközöket a két praxis szétköltözésének időpontjában. 10./ A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a háziorvos működtetési jogának elidegenítésekor, folytatásakor az Önkormányzat a szükséges feltételek biztosítása

13 13 esetén is csak akkor lép szerződéses viszonyra az új háziorvossal, ha az a praxis működtetéséhez szükséges rendelővel és tárgyi feltételekkel rendelkezik. 11./ Jelen szerződés 2001 július 01-én lép hatályba, kivéve a rendelők háziorvos által történő biztosítását, melynek időpontja a háziorvosi rendelő építési támogatásának felvétele, vagy a rendelő bérleti díjának egyszeri megváltásának időpontja, illetve az önkormányzati rendelő háziorvos részére történő tulajdonba adása. 12./ Jelen szerződés három hónapos felmondási idővel, írásban mondható fel a felek részéről. A felmondást indokolni kell. A felmondás nem érinti a háziorvos működtetési jogával kapcsolatos elidegenítésnél és átruházásnál biztosított vagyoni értéket. 13./ A szerződésből eredő esetleges vitás kérdések eldöntésére a felek a Nyíregyházi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. Jelen okiratot a felek elolvasás és teljes megértés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt helybenhagyólag aláírták. Nyíregyháza, hó...n Csabai Lászlóné Dr. Szemán Sándor... polgármester jegyző háziorvos

14 14 MEGÁLLAPODÁS 3. Mely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, Nyíregyháza, Kossuth tér 1. / képviselők: Csabai Lászlóné polgármester és Dr Szemán Sándor jegyző/ / továbbiakban: Önkormányzat /, másrészről... szám alatti lakos, működtetési joggal rendelkező háziorvos, házi gyermekorvos, alapellátási feladatokat végző fogorvos / továbbiakban: háziorvos / között a területi ellátási kötelezettséggel járó háziorvosi feladatok ellátási tárgyában. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a területi ellátási kötelezettséggel kapcsolatos háziorvosi feladatokat... gazdálkodó szervezeti formában, de személyesen lássa el. 1./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a háziorvos területi ellátási kötelezettséget vállalva a háziorvosi feladatokat a megállapodás mellékletét képező körzetben / területen / személyesen ellátja és folyamatos ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. Tevékenységét a mindenkor hatályos rendeletekben megfogalmazottak szerint végzi. / Szerződéskötéskor a 4/2000 / II.25./ Eü.M. rendelet szerint. / A területi ellátási kötelezettséggel dolgozó háziorvos / fogszakorvos / ellátja a mellékletben rögzített működési területen lakó, tartózkodó 18 év feletti személyeket, továbbá a év közötti nappali oktatási intézményben nem tanuló lakosokat, valamint a mellékletben szereplő oktatási intézmények tanulóit. A fogászati praxisok rendelés ideje heti 30 óra, de más vállalkozó fogorvosokkal kötött megállapodásban rögzítve biztosítja munkanapokon a sürgősségi ellátást 8-18 óra között - rendelési idején kívüli időben is. A területi ellátási kötelezettséggel dolgozó fogszakorvos az ellátás érdekében részt vesz az Önkormányzat munkaszüneti napokon napi 6 órában szervezett központi fogorvosi ügyeletben, amennyiben az ügyelet működtetője erre felkéri, illetve beosztja. A fogorvosi ügyeletbe az ellátáshoz asszisztenst a területi kötelezettséggel dolgozó fogszakorvos biztosít. Az ügyeletben való részvételért a fogszakorvost és asszisztenst külön díjazás illeti meg. 2./ A háziorvos az Önkormányzat kérésére a Testület előtt beszámol tevékenységéről, a körzete és a hozzá bejelentkezett betegek morbiditási helyzetéről. 3./ A háziorvos a helyettesítéséről - beleértve annak pénzügyi feltételeit is - maga gondoskodik. Helyettesítését csak olyan orvos láthatja el, aki a háziorvosi, fogorvosi feladatkörre előírt személyi feltételeknek megfelel, az ÁNTSZ-től erre engedélyt kapott. A háziorvos legalább két helyettesítő orvost köteles megnevezni, akik távolléte esetén helyettesítését vállalják és ezt aláírásukkal bizonyítják. Ha a helyettesítőként megnevezett orvosokon kívül más orvossal biztosítja a

15 15 helyettesítését, akkor a helyettesítés megkezdését megelőzően legalább 24 órával be kell jelenteni az Önkormányzat városi főorvosának. A helyettesítés a helyettesítő orvos saját rendelőjében is biztosítható, ha a helyettesítő orvos rendelője a lakosság részére tömegközlekedési eszközzel jól megközelíthető. 4./ Az Önkormányzat vállalja, hogy a 43/1992.(1993.I.1.) számú helyi iparűzési adórendelet alapján biztosítja az adófizetési kötelezettség alóli mentesítést a területi ellátási kötelezettséget vállaló orvosnak. A mentesség csak a háziorvosi tevékenységgel kapcsolatos bevételre terjed ki. 5./ Az Önkormányzat vállalja a háziorvosi tevékenység során keletkezett veszélyes hulladékok összegyűjtését, elszállítását és megsemmisítését. 6./ A fogszakorvos feladatainak ellátásához szakképzett asszisztenst biztosít. 7./ A háziorvos a tevékenysége végzéséhez szükséges ÁNTSZ által engedélyezett orvosi rendelőt, továbbá a rendelés tárgyi feltételeit saját maga biztosítja és ezen körhöz az Önkormányzattól támogatást nem igényelhet. Azt Önkormányzat tulajdonában lévő fogorvosi kezelőegység használatáért a vállalkozó fogszakorvos gép- használati díjat fizet. A díj fizetés időtartama használatba helyezéstől számított tíz évig. A gép - használati díj mértéke 2001 július 01-től havi ,-Ft ,- Ft ÁFA, bruttó: ,- Ft, melyet évente július 01.- i határnappal az előző naptári év inflációját figyelembe véve, annak mértékével meg kell emelni. A kezelőegységet tíz éves korában az aktuális egy havi bérleti díjért az Önkormányzat megvásárlásra felajánlja a gépet használó fogszakorvosnak. Új fogorvosi kezelőegységet kérhet a fogszakorvos az Önkormányzattól, ha a kezelőegység kora tíz évesnél több és biztonságosan nem működtethető. A felnőtt és vegyes ellátást végző fogorvosi vállalkozások az Önkormányzat által biztosított rendelőkért havi ,- Ft /hó + ÁFA bérleti díjat fizetnek, mely összeg az előző naptári év inflációjának mértékével növekszik minden év július 01-től, először 2002 július 01-től. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat által biztosított rendelőben a területi ellátási kötelezettségen túlmenően fogorvosi tevékenységet végezhessen, korlátozás nélkül. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a háziorvos az Egészségbiztosítótól közvetlenül megkaphassa a fix támogatási díjat és az ehhez kapcsolódó járulékos díjakat.

16 16 8./ A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a háziorvos működtetési jogának elidegenítésekor, folytatásakor az Önkormányzat a szükséges feltételek biztosítása esetén akkor lép szerződéses viszonyra az új háziorvossal, ha az a praxis működtetéséhez szükséges rendelővel és tárgyi feltételekkel rendelkezik. 9./ Jelen szerződés 2001 július 01-én lép hatályba, kivéve a háziorvosi rendelők biztosítására vonatkozó 10. pontban rögzített részt, melynek időpontja a háziorvosi rendelő építési támogatásának felvétele, vagy a rendelő bérleti díjának egyszeri megváltásának felvétele, illetve az önkormányzati rendelő háziorvos részére történő tulajdonba adása. 10./ Jelen szerződés három hónapos felmondási idővel, írásban mondható fel a felek részéről. A felmondást indokolni kell. A felmondás nem érinti a háziorvos működtetési jogával kapcsolatos elidegenítésnél és átruházásnál biztosított vagyoni értéket. 11./ A szerződésből eredő esetleges vitás kérdések eldöntésére a felek a Nyíregyházi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. Jelen okiratot a felek elolvasás és teljes megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták. Nyíregyháza, hó...n Csabai Lászlóné Dr. Szemán Sándor... polgármester jegyző háziorvos

17 17 MEGÁLLAPODÁS 4. Mely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, Nyíregyháza, Kossuth tér 1. / képviselők: Csabai Lászlóné polgármester és Dr Szemán Sándor jegyző/ / továbbiakban: Önkormányzat /, másrészről... szám alatti lakos, működtetési joggal rendelkező háziorvos, házi gyermekorvos, alapellátási feladatokat végző fogorvos / továbbiakban: háziorvos / között a területi ellátási kötelezettséggel járó háziorvosi feladatok ellátási tárgyában. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a területi ellátási kötelezettséggel kapcsolatos háziorvosi feladatokat... gazdálkodó szervezeti formában, de személyesen lássa el. 1./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a háziorvos területi ellátási kötelezettséget vállalva a háziorvosi feladatokat a megállapodás mellékletét képező körzetben / területen / személyesen ellátja és folyamatos ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. Tevékenységét a mindenkor hatályos rendeletekben megfogalmazottak szerint végzi. / Szerződéskötéskor a 4/2000 / II.25./ Eü.M. rendelet szerint. / A területi ellátási kötelezettséggel dolgozó háziorvos / fogszakorvos / ellátja a mellékletben rögzített oktatási intézmények tanulóit, továbbá a 14 év alatti oktatási intézménybe nem járó gyermekeket, akik ellátásukért hozzájuk fordulnak. A fogászati praxisok rendelés ideje heti 30 óra, de más vállalkozó fogorvosokkal kötött megállapodásban rögzítve biztosítja munkanapokon a sürgősségi ellátást 8-18 óra között - rendelési idején kívüli időben is -. A területi ellátási kötelezettséggel dolgozó fogszakorvos az ellátás érdekében részt vesz az Önkormányzat munkaszüneti napokon napi 6 órában szervezett központi fogorvosi ügyeletben, amennyiben az ügyelet működtetője erre felkéri, illetve beosztja. A fogorvosi ügyeletbe az ellátáshoz asszisztenst a területi kötelezettséggel dolgozó fogszakorvos biztosít. Az ügyeletben való részvételért a fogszakorvost és asszisztenst külön díjazás illeti meg. 2./ A háziorvos az Önkormányzat kérésére a Testület előtt beszámol tevékenységéről, a körzete és a hozzá bejelentkezett betegek morbiditási helyzetéről. 3./ A háziorvos a helyettesítéséről - beleértve annak pénzügyi feltételeit is - maga gondoskodik. Helyettesítését csak olyan orvos láthatja el, aki a fogorvosi feladatkörre előírt személyi feltételeknek megfelel, az ÁNTSZ-től erre engedélyt kapott. A háziorvos legalább két helyettesítő orvost köteles megnevezni, akik távolléte esetén helyettesítését vállalják és ezt aláírásukkal bizonyítják. Ha a helyettesítőként megnevezett orvosokon kívül más orvossal biztosítja a

18 18 helyettesítését, akkor a helyettesítés megkezdését megelőzően legalább 24 órával be kell jelenteni az Önkormányzat városi főorvosának. A helyettesítés a helyettesítő orvos saját rendelőjében is biztosítható, ha a helyettesítő orvos rendelője a lakosság részére tömegközlekedési eszközzel jól megközelíthető. 4./ Az Önkormányzat vállalja, hogy a 43/1992. (1993.I.1.) számú helyi iparűzési adórendelet alapján biztosítja az adófizetési kötelezettség alóli mentesítést a területi ellátási kötelezettséget vállaló orvosnak. A mentesség csak a háziorvosi tevékenységgel kapcsolatos bevételre terjed ki. 5./ Az Önkormányzat vállalja a háziorvosi tevékenység során keletkezett veszélyes hulladékok összegyűjtését, elszállítását és megsemmisítését. 6./ A fogszakorvos feladatainak ellátásához szakképzett asszisztenst biztosít. 7./ A háziorvos a tevékenysége végzéséhez szükséges ÁNTSZ által engedélyezett orvosi rendelőt, továbbá a rendelés tárgyi feltételeit saját maga biztosítja és ezen körhöz az Önkormányzattól támogatást nem igényelhet. Azt Önkormányzat tulajdonában lévő fogorvosi kezelőegység használatáért a vállalkozó fogszakorvos gép- használati díjat fizet. A díj fizetés időtartama használatba helyezéstől számított tíz évig. A gép - használati díj mértéke 2001 július 01-től havi ,-Ft ,- Ft ÁFA, bruttó: ,- Ft, melyet évente július 01.- i határnappal az előző naptári év inflációját figyelembe véve, annak mértékével meg kell emelni. A kezelőegységet tíz éves korában az aktuális egy havi bérleti díjért az Önkormányzat megvásárlásra felajánlja a gépet használó fogszakorvosnak. Új fogorvosi kezelőegységet kérhet a fogszakorvos az Önkormányzattól, ha a kezelőegység kora tíz évesnél több és biztonságosan nem működtethető. A kizárólag gyermek - és ifjúsági ellátást végző fogorvosi praxisok / beleértve a fogszabályozást is /, rendelő bérleti díj fizetése alól mentesülnek. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat által biztosított rendelőben a területi ellátási kötelezettségen túlmenően fogorvosi tevékenységet végezhessen, korlátozás nélkül. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a háziorvos az Egészségbiztosítótól közvetlenül megkaphassa a fix támogatási díjat és az ehhez kapcsolódó járulékos díjakat. 8./ A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a háziorvos működtetési jogának elidegenítésekor, folytatásakor az Önkormányzat a szükséges feltételek biztosítása esetén akkor lép szerződéses viszonyra az új háziorvossal, ha az a praxis működtetéséhez szükséges rendelővel és tárgyi feltételekkel rendelkezik.

19 19 9./ Jelen szerződés 2001 július 01-én lép hatályba, kivéve a háziorvosi rendelők biztosítására vonatkozó 10. pontban rögzített részt, melynek időpontja a háziorvosi rendelő építési támogatásának felvétele, vagy a rendelő bérleti díjának egyszeri megváltásának felvétele, illetve az önkormányzati rendelő háziorvos részére történő tulajdonba adása. 10./ Jelen szerződés három hónapos felmondási idővel, írásban mondható fel a felek részéről. A felmondást indokolni kell. A felmondás nem érinti a háziorvos működtetési jogával kapcsolatos elidegenítésnél és átruházásnál biztosított vagyoni értéket. 11./ A szerződésből eredő esetleges vitás kérdések eldöntésére a felek a Nyíregyházi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. Jelen okiratot a felek elolvasás és teljes megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták. Nyíregyháza, hó...n Csabai Lászlóné Dr. Szemán Sándor... polgármester jegyző háziorvos

20 20 A megállapodások melléklete 1. A területi ellátási kötelezettséggel dolgozó háziorvos ellátási kötelezettsége. A háziorvos köteles ellátni az ellátási területén lakó, tartózkodó személyeket, továbbá a hozzá bejelentkezett biztosítottakat. A háziorvos és a fogorvos köteles ellátni továbbá a rendelési időben hozzá forduló személyeket, ha heveny megbetegedésük, vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító, vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet. A betegeket a háziorvos a rendelőjében, indokolt esetben a beteg otthonában látja el. 2. A háziorvosok által elvégzendő feladatok. A gyógyító- megelőző alapellátás keretében a háziorvos feladatkörébe tartozik különösen az egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi, vagy fekvőbeteg gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása. A felnőtt háziorvos feladatkörébe tartozik továbbá: a terhesgondozásban való közreműködés, a közegészségügyi-, járványügyi feladatok ellátása, olyan intézkedések foganatosítása, amely a lakosság egészségének megóvása érdekében szükséges, az egészségnevelésben és az egészségügyi felvilágosításban való részvétel, az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzése, keresőképtelenség elbírálása, külön jogszabályban meghatározott orvosi, orvosszakértői feladatok, továbbá halottvizsgálat elvégzése A gyermek háziorvos feladatkörébe tartozik továbbá a felnőtt háziorvosok feladatkörén túlmenően: csecsemők- és gyermekek gyógyító, megelőző alapellátása, beleértve a tanácsadást is, az újszülöttek és a veszélyeztetett csecsemők, gyermekek szükség szerinti preventív látogatása, a gyermekintézményekbe történő felvétel előtti orvosi vizsgálat, a gyermekápolás címén a jogosult keresőképtelen állományba vétele,

21 21 A fogorvosi alapellátás keretében a fogorvos feladatai: a fog- és szájbetegek vizsgálata, kezelése, gondozása, szükség esetén szájsebészetre, háziorvoshoz történő beutalása, a fogászati szűrővizsgálatok végzése, a góc kutatás, a terhesek fogászati gondozása, sürgősségi ellátások Nyíregyháza, május hó

Egészségügyi ellátási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről

Egészségügyi ellátási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről Szám: 07-7/426-3/2011. Egészségügyi ellátási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7601 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

2 a szerződés megkötését követő 15 napon belül köteles a házi gyermekorvos Lajosmizse Város Önkormányzata felé benyújtani. 4.) A szerződő felek rögzít

2 a szerződés megkötését követő 15 napon belül köteles a házi gyermekorvos Lajosmizse Város Önkormányzata felé benyújtani. 4.) A szerződő felek rögzít EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviselő: Zsigó Viktor polgármester), székhelye: Lajosmizse, Városház tér 1. (a továbbiakban:

Részletesebben

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről Szám: 07-7/ /200_.. Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről 1. számú melléklet amely létrejött egyrészről

Részletesebben

Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról

Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról Szám: 07-7/470-3/2012. Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról

Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról Ügyszám: 07-7/1530-2/2015. Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2015. május 29-i ülésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz. során az egyes praxisoknak adott támogatásokról

ELŐTERJESZTÉS. a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz. során az egyes praxisoknak adott támogatásokról Egészségügyi Alapellá tási gazgatóság 4400 Nyíregyháza, Szent stván utca 14. Postacím: 4401 Nyíregyháza Pf.91. Telefonszám: (42) 461-217 E-maii: alapellatas(w,nyiregyhaza.l1u nyhaalp@gmail.com kt.sz. 107

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 43/2015.(III. 31.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában

E l ő t e r j e s z t é s. az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában Kunfehértó Község Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában (Képviselő-testület 2014. november 26-i ülésére) Kunfehértó Község Önkormányzata

Részletesebben

Erről értesül: 1. Nagy Szilárd polgármester 2. Dr Fekete Nóra jegyző 3. Csató Ferenc és Csató Ferencné Kengyel, Kossuth út Irattár. K.m.f.

Erről értesül: 1. Nagy Szilárd polgármester 2. Dr Fekete Nóra jegyző 3. Csató Ferenc és Csató Ferencné Kengyel, Kossuth út Irattár. K.m.f. rendkívüli ZÁRT ülés könyvéből. 72/2015.(VI.22.) Kt. Az önkormányzat 23/2015.(II.26.) határozatának módosításáról Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 23/2015.(II.26.) Kt határozatát az alábbiak

Részletesebben

Feladat-ellátási szerződés a 32. számú fogorvosi körzet ellátásáról

Feladat-ellátási szerződés a 32. számú fogorvosi körzet ellátásáról Ügyszám: 07-7/1460-2/2016. Feladat-ellátási szerződés a 32. számú fogorvosi körzet ellátásáról amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS Háziorvosi feladatok ellátására

MEGÁLLAPODÁS Háziorvosi feladatok ellátására Melléklet MEGÁLLAPODÁS Háziorvosi feladatok ellátására mely létrejött egyrészről Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseli: Kósa Lajos polgármester 4024 Debrecen, Piac u. 20.), mint az egészségügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tisztelt Társulási Tanács!

ELŐTERJESZTÉS. Tisztelt Társulási Tanács! Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 8700 Marcali Rákóczi u. 11. 85/501-001 / 85/501-055 www.marcalikisterseg.hu Ügyiratszám: 1019/9/2016 3. számú előterjesztés ELŐTERJESZTÉS A Marcali Kistérségi Többcélú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 12.-i ülésére Tárgy: Háziorvosi szerződések felülvizsgálata Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Előadó: Vörös

Részletesebben

M E G H Í V Ó május 18. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó május 18. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Határozati javaslat

ELŐTERJESZTÉS. Határozati javaslat Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 8700 Marcali Rákóczi u. 11. 85/501-001 / 85/501-055 www.marcalikisterseg.hu Ügyiratszám:./2018. 1.sz. előterjesztés ELŐTERJESZTÉS A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS A fogorvosi tevékenység vállalkozási formában történő ellátásáról amely létrejött egyrészről Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviselő: Zsigó Viktor

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/458-1/2011/I. Tárgy: VII. számú fogorvosi körzet működtetése Üi.: Csomor Ágnes Melléklet: 2 db megbízási szerződés tervezet,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. április 30-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. április 30-án tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Hozzájárulás Dr. Balsainé Dr. Pap Zsuzsanna fogszakorvos által ellátott fogorvosi

Részletesebben

KIVONAT. H a t á r o z a t

KIVONAT. H a t á r o z a t KIVONAT A Képviselő-testület 2017. március 30-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből 87/2017. Kth. Megbízási szerződés kötés a kiskunhalasi 6. számú gyermek háziorvosi körzet tartós helyettesítés

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i rendes ülésére 4185-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i rendes ülésére Tárgy: Megállapodás fogorvosi feladatellátásról Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS - TERVEZET

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS - TERVEZET FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS - TERVEZET amely létrejött egyrészről SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (továbbiakban: Önkormányzat, képviseli: Kiss Tibor polgármester) másrészről, IUR-MED 2012 Egészségügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. június havi rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. június havi rendkívüli ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő.. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012.

Részletesebben

2011.11.24. Képviselő-testület nyilvános ülésének 15/ Napirendi pontja

2011.11.24. Képviselő-testület nyilvános ülésének 15/ Napirendi pontja 2011.11.24. Képviselő-testület nyilvános ülésének 15/ Napirendi pontja dr.horváth Magdolna házi gyermekorvos ellátási szerződésének módosítása. HATÁROZATI JAVASLAT Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. Felelős: polgármester Határidő: azonnal

HATÁROZATI JAVASLAT. Felelős: polgármester Határidő: azonnal HATÁROZATI JAVASLAT.. Önkormányzat Képviselő-testületének../2012. (XII. 13.) határozat Önkormányzat Képviselő-testülete a Közoktatási Intézmény Közös Fenntartására a Gersei Pethő Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 223/2018. (VI.12.) határozata

Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 223/2018. (VI.12.) határozata Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 223/2018. (VI.12.) határozata Buj Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyír-Doki Kft-vel ((Nyíregyháza Víz utca 2. fsz/1. Adószám: 22748623-1-15 képviseli:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület február 26-i ülésére. A II. számú háziorvosi körzet praxisjogának ingyenes átadásáról

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület február 26-i ülésére. A II. számú háziorvosi körzet praxisjogának ingyenes átadásáról ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2019. február 26-i ülésére A II. számú háziorvosi körzet praxisjogának ingyenes átadásáról Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 10/2019(II.19.) Kt határozatában

Részletesebben

K I V O N A T. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-én megtartott rendkívüli zárt ülésén készült jegyzőkönyvből

K I V O N A T. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-én megtartott rendkívüli zárt ülésén készült jegyzőkönyvből BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE Szám: 6/2014 K I V O N A T Készült: Tárgy: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott rendkívüli zárt ülésén készült

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

4/2000. (II. 25.) EüM rendelet. a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről

4/2000. (II. 25.) EüM rendelet. a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 3. -a (7) bekezdésének b) pontjában és az egészségügyről

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat!

Részletesebben

a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz

a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14. Postacím: 4401 Nyíregyháza Pf.91. Telefonszám: (42) 461-217 E-maii: alapellatas@nyiregyhaza.hu nyhaalp@gmailcom Ikt.sz. 105/2013

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 12/2018 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Tárgy: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. június 28-án megtartott rendes nyílt ülésén készült

Részletesebben

1. sz.melléklet az előterjesztéshez SZERZŐDÉS HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

1. sz.melléklet az előterjesztéshez SZERZŐDÉS HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA 1. sz.melléklet az előterjesztéshez SZERZŐDÉS HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA amely létrejött egyrészről Várpalota Város Önkormányzata (8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39., Képviseli: Campanari-Talabér

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. GLOBÁLPED Kft.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. GLOBÁLPED Kft. 218/2012. (VIII.31.) sz. Ökt. határozat 1. sz. melléklete MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Megbízó megnevezése és címe: Megbízott adatai: Kazincbarcika Város Önkormányzata Szitka Péter polgármester Cég megnevezése:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: Egészségügyi feladat-ellátási szerződések felülvizsgálata Tárnok Lászlóné jegyző dr. Farkas László aljegyző, dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály

Részletesebben

16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére

16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére 16. NAPIREND Ügyiratszám: 2/2449/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A háziorvosokkal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2017. október 9-én az önkormányzati képviselő-testület r e n d k í v ü l i nyilvános üléséről Jelen voltak: Kovács Lajos,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 28-i nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 28-i nyílt ülésére HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) 513-701 Fax: (88) 513-705 Ikt.sz.: 57-28/2016. Tárgy: Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 30-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 30-i rendes ülésére Ikt.szám: 5673-1/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 30-i rendes ülésére Tárgy: Háziorvosi feladat-ellátási szerződés felmondása Előterjesztő:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (ASSZISZTENSI FELADATOKRA)

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (ASSZISZTENSI FELADATOKRA) RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Erről értesül: 1. Nagy Szilárd polgármester 2. Dr. Fekete Nóra jegyző 3. JNSZ Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 4.

Erről értesül: 1. Nagy Szilárd polgármester 2. Dr. Fekete Nóra jegyző 3. JNSZ Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 4. K i v o n a t a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27. napján megtartott rendes ZÁRT ülés jegyzőkönyvéből. 134/2014.(XI.27.) Kt. H a t á r o z a t a II. számú háziorvosi körzetben

Részletesebben

PÁLYÁZAT VÁLLALKOZÓ FOGORVOS ÁLTAL NYÚJTOTT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRA KÖTENDŐ MEGÁLLAPODÁSRA

PÁLYÁZAT VÁLLALKOZÓ FOGORVOS ÁLTAL NYÚJTOTT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRA KÖTENDŐ MEGÁLLAPODÁSRA PÁLYÁZAT VÁLLALKOZÓ FOGORVOS ÁLTAL NYÚJTOTT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRA KÖTENDŐ MEGÁLLAPODÁSRA Községi Önkormányzat Egyházasrádóc (9783 Egyházasrádóc, Kossuth Lajos utca 91., törzs-szám: 421382000,

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete március 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete március 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 30-i ülésére Tárgy: A fogorvosi ellátás közös körzetének és székhelyének meghatározásáról szóló megállapodások jóváhagyása

Részletesebben

Előterjesztés Prevenció K.B. Bt sz. felnőtt háziorvosi körzet - feladat-ellátás felmondásáról

Előterjesztés Prevenció K.B. Bt sz. felnőtt háziorvosi körzet - feladat-ellátás felmondásáról Előterjesztés Prevenció K.B. Bt. - 3. sz. felnőtt háziorvosi körzet - feladat-ellátás felmondásáról 1. előterjesztés száma: 248/2018. 2. előterjesztést készítő személy neve: Bajtekné Halász Ildikó 3. előterjesztést

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Dr. (Név) felnőtt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Tárgy: Iktatószám: Ügyintéző: Feladatot jelent: Véleményező bizottságok: Törvényességi véleményezés ideje: Törvényességi ellenőrzést végezte: Intézményfelügyeleti

Részletesebben

Előterjesztés. Dr. Halmos László kérelméről

Előterjesztés. Dr. Halmos László kérelméről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Dr. Halmos László

Részletesebben

Valamennyi Bizottságnak

Valamennyi Bizottságnak Iktatószám:31- /2008 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Fogorvosi hétvégi ügyeleti rendszer Az anyagot készítette: Jogi Közbeszerzési Oktatási Iroda Az anyagot látta: Véleményezésre

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/349-1/2014/i. Üi: Csomor Ágnes E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: IX. számú fogorvosi körzet működtetése. Melléklet: Feladat-ellátási szerződés

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 4/2017.

Az előterjesztés száma: 4/2017. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. Az előterjesztés száma: 4/2017. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2017. január 12. napján

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről: Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata (4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. sz.) Berényi András polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat) másrészről:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 10-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 10-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2013. szeptember 26-i ülésére. Sorszám: IV/13.

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2013. szeptember 26-i ülésére. Sorszám: IV/13. Tárgy: Házi gyermekorvosok feladat-ellátási szerződéseinek módosítása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Uhrin Anna aljegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető Igazgatási Osztály Véleményező Ügyrendi,

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 69/2017.

Az előterjesztés száma: 69/2017. Az előterjesztés száma: 69/2017. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható.! Decs nagyközség képviselő-testületének 2017. április 19.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 194/2003. (VI. 25.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 194/2003. (VI. 25.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 194/2003. (VI. 25.) számú h a t á r o z a t a a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról A Közgyűlés 1./ A Szociális Gondozási Központ Alapító

Részletesebben

FELADATELLÁTÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

FELADATELLÁTÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS FELADATELLÁTÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Marcali Város Önkormányzata (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., képviselő Dr. Sütő László polgármester, a továbbiakban: önkormányzat), mint Megbízó,

Részletesebben

1. oldal, összesen: 5. 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet. a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről

1. oldal, összesen: 5. 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet. a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről 1. oldal, összesen: 5 A jogszabály mai napon hatályos állapota 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita mb.jegyző

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Dr. (név) felnőtt

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Segesd Község Önkormányzata (székhely: 7562 Segesd, Szabadság tér 1., adószám: 15398587-2-14) képviseletében Péntek László polgármester, Ötvöskónyi

Részletesebben

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület február 5-i rendkívüli, nyílt ülésére

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület február 5-i rendkívüli, nyílt ülésére Verőce Község Polgármestere 2621 Verőce, Árpád út 40. - Tel: 27 / 350-033 - Fax: 27 / 380-381 - www.veroce.hu - Email: polghiv@veroce.hu Verőce Község Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére Tárgy: Javaslat a PEDALL Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő szerződés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. november 28. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 26/2014 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 3-án megtartott rendkívüli zárt ülésén készült

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 136/2018.

Az előterjesztés száma: 136/2018. Az előterjesztés száma: 136/2018. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható.! Decs nagyközség képviselő-testületének 2018. október 31.

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen! H ALIMB A K Ö ZS É G Ö N K O R MÁ N Y ZAT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 503-420 fax:(88) 237-003 e-mail:halimba@vazsonykom.hu Ügyszám: 11/928/2014. Készítette: Bálint Attiláné

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről Dunavarsány Város Önkormányzata, mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó) - képviselője: Bóna Zoltán polgármester; székhelye: 2336 Dunavarsány,

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 6577-2/2012. mely létrejött egyrészről Kerekegyháza Város Önkormányzata (képviseli: dr. Kelemen Márk polgármester) székhelye: Kerekegyháza, Fő u. 47/a ( továbbiakban:

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-27/2016. Tárgy: Dr. Gyergyóújfalvi-Lázár István fogszakorvos helyettesítési

Részletesebben

K i v o n a t a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 14. napján megtartott rendes ZÁRT ülés jegyzőkönyvéből.

K i v o n a t a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 14. napján megtartott rendes ZÁRT ülés jegyzőkönyvéből. K i v o n a t a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 14. napján megtartott rendes ZÁRT ülés jegyzőkönyvéből. 19/2013.(II.14.) Kt. H a t á r o z a t A háziorvosi és a házi gyermekorvosi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a Késmárki Háziorvosi B-vel iskola- és ifjúságorvoslás, valamint házi gyermekorvosi egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó megbízási feladat-ellátási szerződés módosításáról Készült:

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület november 27-i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület november 27-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1/205- /2013. E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. november 27-i ülésére Tárgy: A gyermek háziorvosi

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 21/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 21/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1077-1/2012/I. Tárgy: Háziorvosok, házi gyermekorvosok, Üi.: Csomor Ágnes fogorvosok feladatellátási szerződéseinek módosítása Melléklet: szerződés-tervezetek

Részletesebben

a földesi házi gyermekorvosi praxis betöltéséhez szükséges döntések meghozatalára

a földesi házi gyermekorvosi praxis betöltéséhez szükséges döntések meghozatalára FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2914-5/2016. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a földesi

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 30-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 30-i ülésére 7. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-i ülésére Tárgy: Az alapellátásban dolgozó orvosok szakmai beszámolójának megvitatása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. áprilisi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. áprilisi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 570-1/2014. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én de. 10 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Ügyiratszám: ÖNK/.-./2014. FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött Nagyatád Város Önkormányzata (székhely: 7500 Nagyatád, Baross G. u. 9., adószám: 15731663-2-14), képviseletében: Ormai István polgármester,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tárgy: Háziorvosi feladatok területi ellátási kötelezettséggel történő biztosítása vállalkozási szerződéssel.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tárgy: Háziorvosi feladatok területi ellátási kötelezettséggel történő biztosítása vállalkozási szerződéssel. Kölcse Nagyközségi Önkormányzat Polgármestere 4965 Kölcse, Dózsa u. 6. szám Telefon/fax: 06-44/435-619., E-mail: kolcse@kolcse.hu Szám: 70-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S - Kölcse, Sonkád és Fülesd önkormányzatok

Részletesebben

Marcali, december 14. Dr. Sütő László s.k. polgármester. Határozati javaslat

Marcali, december 14. Dr. Sütő László s.k. polgármester. Határozati javaslat Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Ügyiratszám: 1365/ /2015. Ügyintéző: Pápainé dr Káplár Orsolya Csilla Tel.: 85/501-018 Email: kaplar.orsolya@marcali.hu

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Fogászati szolgálat ellátására

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Fogászati szolgálat ellátására Iktatószám: IV/A/./2018. FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Fogászati szolgálat ellátására amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviselője:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: várpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek meghatározásáról Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGfEI JOGÚ VAROS POLGARMESTERI HIVATALA SZOCL4LPOLITIKAIOSZTALY Békéscsaba, Szabadság tér11-17.

BÉKÉSCSABA MEGfEI JOGÚ VAROS POLGARMESTERI HIVATALA SZOCL4LPOLITIKAIOSZTALY Békéscsaba, Szabadság tér11-17. BÉKÉSCSABA MEGfEI JOGÚ VAROS POLGARMESTERI HIVATALA SZOCL4LPOLITIKAIOSZTALY Békéscsaba, Szabadság tér11-17. Ikt. sz.: 111.493-412015. Előadó: Kissné Horváth Krisztina Mell.: - Hiv. sz.: - Postacím: 5601

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 6577-2/2012. mely létrejött egyrészről Kerekegyháza Város Önkormányzata (képviseli: dr. Kelemen Márk polgármester) székhelye: Kerekegyháza, Fő u. 47/a ( továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 160. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a 2. számú háziorvosi körzet vonatkozásában a feladatellátási szerződés megújítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Előterjesztés 5. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i ülésére

Előterjesztés 5. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i ülésére Előterjesztés 5. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i ülésére Tárgy: I. A Főplébánia Karitász Alapítvány 2016. évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása II. Feladat-ellátási

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS fogorvosi feladat ellátására

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS fogorvosi feladat ellátására melléklet a 256/2014. (XI. 27.) határozathoz FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS fogorvosi feladat ellátására Amely létrejött egyrészről: Kazincbarcika Város Önkormányzata (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. törzsszám:726456,

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 47/2014.(III.18.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 47/2014.(III.18.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 47/2014.(III.18.) önkormányzati határozata Erőműi körzet háziorvosi ellátása Lőrinci Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1. felhatalmazza a polgármestert

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 98/2016.

Az előterjesztés száma: 98/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. Az előterjesztés száma: 98/2016. Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. június 16. napján

Részletesebben

Előterjesztés Háziorvosi feladat-ellátás helyettesítéséről

Előterjesztés Háziorvosi feladat-ellátás helyettesítéséről Előterjesztés Háziorvosi feladat-ellátás helyettesítéséről 1. előterjesztés száma: 290/2018. 2. előterjesztést készítő személy neve: Bajtekné Halász Ildikó 3. előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

Megbízási szerződés RENDELÉSI IDŐ 2

Megbízási szerződés RENDELÉSI IDŐ 2 1 Megbízási szerződés Felnőtt/gyermek háziorvosi tevékenységre 1. és 2. számú módosítással egységes szerkezetben ( 2. számú módosítással érintett szövegrész vastag, dőlt betűszedéssel) Mely létrejött Köveskál

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 199/2016. (XI. 15.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 199/2016. (XI. 15.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l ELŐTERJESZTÉS

Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben