Közéleti és civil életpályák Húsz éve szabadon Közép-Európában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közéleti és civil életpályák Húsz éve szabadon Közép-Európában"

Átírás

1 Közéleti és civil életpályák Húsz éve szabadon Közép-Európában Óbuda Kulturális Központ, november 26. Kósa András László Közéletre Nevelésért Alapítvány

2 Előzmények, avagy a romániai magyar civil szféra mérése egyre gyakoribbak ezen területen a vizsgálatok, kutatások, leltározások ; 1995-ben a Korunk című folyóirat elsőként jelentetett meg olyan számot, amely kifejezetten az erdélyi magyar civil szférával foglalkozott; MTA Kisebbségkutató Intézet (ma: Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet) által koordinált Kulturális Intézmények Katasztere; Mozaik 2001 Magyar fiatalok a Kárpát-medencében

3 Elméleti modell a mennyiségi kutatások mérések nyomán kialakulófélben van a romániai magyar intézményrendszer vonatkozásában egyfajta elméleti modell; ennek leginkább elterjedt formái a civil-társadalom teóriák voltak a civil társadalom az államtól és gazdaságtól független társadalmi szféra, kontrollmechanizmus erőssége (lásd: Arendt, Habermas, Heller); Kiss Dénes (2005) javaslata szerint ezt az intézményrendszert hasznos lenne a Parsons-Luhmann-féle társadalmi alrendszer, illetve a Bourdieu-féle mező fogalmak segítségével megközelíteni.

4 Miért nem civil-társadalom teória? mint demokratikus eszmény fontos és társadalmilag hasznos; fő felvetésem: a civil szférában a hatalmi és érdekszempontok nagyon is komoly szerepet játszanak, megsértve ezzel a civil szféra autonómiáját, csökkentve azt a képességét, hogy a racionális, ám érdekmentes kommunikáció terepe legyen. ezek a kérdések a Bourdieu-féle mezőelméletben sikerrel vethetők fel, abban ugyanis fontos kérdés az adott mező autonómiájának/heteronómiájának terepe.

5 A romániai magyar intézményrendszer Hat alrendszer, s ezeken belül több mező: egyházi politikai közigazgatási oktatási-tudományos művelődési, kulturális gazdasági Azt az intézményes hálót, amit konvencionálisan erdélyi magyar civil szféraként szoktunk emlegetni a különböző alrendszerek metszéspontján elhelyezkedő entitásoknak tekinthetjük. Egy mezőhöz tartozónak tekintem azokat az entitásokat (szervezeteket/személyeket), amelyek ugyanazon erőforrásokért küzdenek többé-kevésbé hasonló játékszabályok alapján.

6 Élettér, mező egy ifjúsági szervezet, amely deklarált célja szerint civil szervezetként létezik, valójában a politikai mező meghosszabbításaként, politikai mobilitási csatornaként működik. a civil szervezeteket tehát ilyen, különböző mezők és különböző logikák metszéspontjában lévő entitásként próbálom leírni. ez esetben tematizálható, hogy a civil szféra civil jellege mennyire érvényesül ténylegesen, illetve hogy más mezők logikái (elsősorban a politikai és a gazdasági) mennyire nyomják rá a bélyegüket a civilek stratégiáira.

7 Populáció, avagy mit is vizsgálok Mit? ifjúsági szervezetek: alapítványok, egyesületek; csak ifjúsági és nem ifjúságért szervezeteket vizsgáltam; 89 előtt nem volt lehetőség egyesületek, alapítványok alapítására, voltak ugyan ifjúsági szervezetek, de ezek a KISZ (Haza Sólymai, pionírok stb.) alatt léteztek. Illetve voltak (jogi értelemben) nemformális szervezetek, főleg az egyházi csoportok (lásd: Cseke Péter: Paradigmaváltó erdélyi törekvések, Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2003);

8 Módszertan Narratív biográfiai interjú: a civil szférához, civil szervezetekhez szorosan kötődő egyének életútjának és ezen életútról elmondott elbeszéléseinek a vizsgálata; az életutat Bourdieu alapján olyan terepnek tekintem, ahol a mező logikája (strukturális kényszerei) és az egyén tartós diszpozíciói (habitusa, vagyis a társadalmi környezetbe és szocializációba ágyazott hosszú távú beállítódásai) ütköznek; valójában a mező működésére és a benne szereplő egyének habitusára kérdezhettem rá.

9 Módszertan (2.) Az élettörténeti elbeszélést pedig olyan a jelenben a múltról elmondott elbeszélésnek tekinthetjük, ahol a tényleges események szelekcióját és értelmének rögzítését a jelenbeli pozíció és a jövőbeli státusaspirációk is befolyásolják. Végletesen leegyszerűsítve arra voltam kíváncsi, hogy milyen tipikus civil életpályákkal találkozhatunk, és hogy ezt az érintettek milyen mintázatokon keresztül mesélik el.

10 Cél Nem volt célom az eseménytörténeti rekonstrukció; A szubjektumokról akartam megtudni valamit és nem tőlük; Az interjú tulajdonképpen elszámolás ; A perszonális reprezentáció lehetősége került fókuszba; Az egyes szubjektumok élményeiket a jelen perspektívájában szelektálják, tehát nem valamiféle objektív valóság kerül bemutatásra az élettörténet elmesélésekor.

11 A kérdezés Három fázis: az első résznél szabadon hagyjuk elmesélni az élettörténetét (főnarratíva); a másodikban konkrétan visszakérdezünk egy-egy eseményre, ami megfogott, vagy amelyre esetleg nem tért ki, de fontosnak tartjuk (melléknarratíva); a végén pedig adatokra kérdezünk, strukturált kérdőív (identifikáció).

12 Feldolgozás Két egymástól elkülönített szint: megélt életút; elbeszélt élettörténet; Mannheim: objektív élethelyzet (lét) vs. szubjektív tudat (tudat) intézmény vs. diskurzus kemény társadalmi tények vs. tudati elemek

13 Feldolgozás Az interjúból a különböző életeseményeket kigyűjtve azokat kronologikus sorrendbe rendezem. Az elemzés során ezen a kronologikus szekvencia-soron haladtam végig, úgy hogy hipotéziseket állítok fel az életút várható alakulását illetően (bár miközben 89 előtt a struktúrából le lehetett vezetni egy-egy személy életútját, ez ma már bonyolultabb). Bourdieui értelemben vett habitus- és mezőrekonstrukció.

14 Elbeszélési stratégiák, avagy narratíva típusok Self made man A nemzet iránti küldetéstudat Elhivatott: értékek iránt Jó bulinak látszott, avagy beavatás Curriculum Vitae: értelmiségi, vezető Az ifjúsági lét, mint szolgáltatás

15 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Karrierutak vagy parkolópályák? Friss diplomások karrierje, migrációja, felnőttoktatási igényei a Kárpát medencében. Kutatási zárójelentés

Karrierutak vagy parkolópályák? Friss diplomások karrierje, migrációja, felnőttoktatási igényei a Kárpát medencében. Kutatási zárójelentés MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet Fórum Kisebbségkutató Intézet Max Weber Társadalomtudományi Központ Beregszászi Magyar Főiskola Vajdasági Magyarságkutató Tudományos Társaság Karrierutak vagy

Részletesebben

Migrációs-potenciál vizsgálatok Erdélyben 1 Kiss Tamás Csata Zsombor

Migrációs-potenciál vizsgálatok Erdélyben 1 Kiss Tamás Csata Zsombor Migrációs-potenciál vizsgálatok Erdélyben 1 Kiss Tamás Csata Zsombor Az elmúlt hat-hét évben az erdélyi magyar népességre reprezentatív vizsgálatok egész sorát bonyolították le, ezek nagy része pedig valamilyen

Részletesebben

Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés

Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés Nemzetközi Tanulmányok Intézet Témavezető: Prof. Dr. Rostoványi Zsolt egyetemi tanár A bíráló bizottság névsora: Sasvári Nóra 2

Részletesebben

Csetnek Tünde Tímea. A társadalmi tőke fejlődése a magyar-román határ menti övezetben

Csetnek Tünde Tímea. A társadalmi tőke fejlődése a magyar-román határ menti övezetben Csetnek Tünde Tímea A társadalmi tőke fejlődése a magyar-román határ menti övezetben Politikatudományi Tanszék Témavezetők: Dr. Jenei György, DSc. egyetemi tanár, BCE Dr.Hajnal György, Egyetemi docens,

Részletesebben

Lektorálás és formai tanácsok: Magyari Tivadar, egyetemi adjunktus. Magyari Nándor László, egyetemi adjunktus (BBTE, Szociológia Tanszék)

Lektorálás és formai tanácsok: Magyari Tivadar, egyetemi adjunktus. Magyari Nándor László, egyetemi adjunktus (BBTE, Szociológia Tanszék) Szerkesztőbizottság: Fülpesi Gyula (szociológus), Plainer Zsuzsa, Sólyom Andrea (egyetemi hallgatók, szociológia szak), Sarka Andrea (egyetemi hallgató, Bölcsészkar), Veres Valér, lapfelelős (szociológus)

Részletesebben

VÁRNAGY RÉKA DOBOS GÁBOR KI AZ ÚR A HÁZNÁL? DÖNTÉSHOZATAL A MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI RENDSZERBEN *

VÁRNAGY RÉKA DOBOS GÁBOR KI AZ ÚR A HÁZNÁL? DÖNTÉSHOZATAL A MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI RENDSZERBEN * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 VÁRNAGY RÉKA DOBOS GÁBOR KI AZ ÚR A HÁZNÁL? DÖNTÉSHOZATAL A MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI RENDSZERBEN * 1. Bevezetés

Részletesebben

HATÉKONY TANULÓIMEGISMERÉSI TECHNIKÁK

HATÉKONY TANULÓIMEGISMERÉSI TECHNIKÁK HATÉKONY TANULÓIMEGISMERÉSI TECHNIKÁK PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV ÍRTÁK: DÁVID MÁRIA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA FARKAS ZSUZSANNA HÍDVÉGI MÁRTA LUKÁCS ISTVÁN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Takács Zsuzsanna Mária. Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében

Takács Zsuzsanna Mária. Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Takács Zsuzsanna Mária Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

Debrecen civil szervezeteinek helyzetfelmérése és tematikus rendszerezése

Debrecen civil szervezeteinek helyzetfelmérése és tematikus rendszerezése Debrecen civil szervezeteinek helyzetfelmérése és tematikus rendszerezése Készítette: Márkus Edina Ph.D. Készült A Dialógus Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Debrecenben című ÁROP-1.A.6-2013-2013-0014

Részletesebben

Civil szervezetek szerepe a környezeti nevelésben

Civil szervezetek szerepe a környezeti nevelésben Debreceni Egyetem Mezőgazdaság,- Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Természetvédelmi, Állattani és Vadgazdálkodási Tanszék Tanszékvezető: Dr. Juhász Lajos Civil szervezetek szerepe a környezeti

Részletesebben

A magyar kultúra és tudomány a kisebbségi magyar közösségekben a 20. század végén

A magyar kultúra és tudomány a kisebbségi magyar közösségekben a 20. század végén FORRÁSOK Biró A. Zoltán: Nagy és Kis Történetek A Nagy Történet megalkotásában sok mindenre szükség van, történelmi kellékekre, egy domináns diskurzusra, intézményekre, társadalmi szerepekre, jogi garanciákra

Részletesebben

Jancsák Csaba IFJÚSÁG ÉS IFJÚSÁGI CIVIL SZERVEZETEK A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓBAN

Jancsák Csaba IFJÚSÁG ÉS IFJÚSÁGI CIVIL SZERVEZETEK A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓBAN Jancsák Csaba IFJÚSÁG ÉS IFJÚSÁGI CIVIL SZERVEZETEK A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓBAN Felértékelődő ifjúsági szcenárió 1. A civil szcenárió 1 működésének, szereplőinek (működtetőinek), társadalmi környezetének, tudásbázisának

Részletesebben

A közigazgatás és a civil szervezetek kapcsolata

A közigazgatás és a civil szervezetek kapcsolata A közigazgatás és a civil szervezetek kapcsolata Bevezetés... 2 1. A Nemzeti Civil Alapprogram... 3 1.1. A Nemzeti Civil Alapprogram célja... 3 1.2. A Nemzeti Civil Alapprogram célcsoportja... 3 1.2.1.

Részletesebben

A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján

A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján 2009. március Készítette

Részletesebben

Pártok és civil szervezetek a helyi önkormányzatokban

Pártok és civil szervezetek a helyi önkormányzatokban Kákai László Pártok és civil szervezetek a helyi önkormányzatokban Ph.D. értekezés Támavezető: Dr. Bőhm Antal egyetemi tanár Budapest, 2003. Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi

Részletesebben

Háromszéki civil szervezetek hálózata

Háromszéki civil szervezetek hálózata XIII. ERDÉLYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA Kolozsvár, 2010. május 14.-16. Háromszéki civil szervezetek hálózata Szakmai vezető: Dr. KÁDÁR Magor Elek egyetemi adjunktus, tagozatvezető Babeş Bolyai Tudományegyetem,

Részletesebben

Határon túli magyar nyelvű médiumok 2010/2011

Határon túli magyar nyelvű médiumok 2010/2011 M é d i a t u d o m á n y i K ö n y v t á r Határon túli magyar nyelvű médiumok / Kutatási jelentések Határon túli magyar nyelvű médiumok / Kutatási jelentések Határon túli magyar nyelvű médiumok / Kutatási

Részletesebben

I. A népszavazás előzményei

I. A népszavazás előzményei Irina Culic Magyarság Erdélyben: a mienk, az övék, senkié? avagy hogyan értelmezzük a kettős állampolgárságról szóló népszavazást és a hozzá kapcsolódó reakciókat? Jelen tanulmány azokat az intézményeket,

Részletesebben

MI VAN AZ ETNIKAI SZAVAZAT MÖGÖTT?

MI VAN AZ ETNIKAI SZAVAZAT MÖGÖTT? ETNIKAI SZAVAZÁS, VÁLASZTÁS A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN KISS TAMÁS MI VAN AZ ETNIKAI SZAVAZAT MÖGÖTT? AZ ERDÉLYI MAGYAROK VÁLASZTÓI MAGATARTÁSÁT MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK Tanulmányunk az erdélyi magyar választók motivációit

Részletesebben

CIVIL SZEMLE WWW.CIVILSZEMLE.HU V. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

CIVIL SZEMLE WWW.CIVILSZEMLE.HU V. ÉVFOLYAM 3. SZÁM CIVIL SZEMLE WWW.CIVILSZEMLE.HU V. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Szerkesztőbizottság/Editorial Board Bíró Endre, Belia Anna, Harsányi László, Kirschner Péter, Kuti Éva, Marschall Miklós, Miszlivetz Ferenc, Németh Ferenc

Részletesebben

Társadalmi részvétel a környezetpolitikai döntéshozatalban (döntéstámogató eszközök és értékelési eljárások alkalmazása)

Társadalmi részvétel a környezetpolitikai döntéshozatalban (döntéstámogató eszközök és értékelési eljárások alkalmazása) Bela Györgyi Pataki György Valené Kelemen Ágnes Társadalmi részvétel a környezetpolitikai döntéshozatalban (döntéstámogató eszközök és értékelési eljárások alkalmazása) 20. szám Budapest, 2003. május ISBN

Részletesebben

Nagy Terézia. Kötődések és kudarcok. A kapcsolatok és kapcsolati kudarcok szerepe az integrációban

Nagy Terézia. Kötődések és kudarcok. A kapcsolatok és kapcsolati kudarcok szerepe az integrációban Nagy Terézia Kötődések és kudarcok A kapcsolatok és kapcsolati kudarcok szerepe az integrációban Egy menekültek körében végzett terepmunka eredményei Budapesti Corvinus Egyetem Szociológiai és Társadalompolitikai

Részletesebben

Munkaadók és pályakezdôk

Munkaadók és pályakezdôk Munkaadók és pályakezdôk Beszélgetés Tóth István Jánossal, az MTA KTI tudományos fômunkatársával, az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemzô Intézet ügyvezetô igazgatójával MŰHELY felsô oktatási Az MKIK Gazdaság-és

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ Írták: Czike Klára Kuti Éva NONPROFIT KUTATÁSOK Sorozatszerkesztô: Harsányi László CZIKE KLÁRA KUTI ÉVA ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ NONPROFIT

Részletesebben

Középiskolások továbbtanulási tervei egy határmenti régióban OTKA K48820 szakmai beszámoló. Pusztai Gabriella

Középiskolások továbbtanulási tervei egy határmenti régióban OTKA K48820 szakmai beszámoló. Pusztai Gabriella Középiskolások továbbtanulási tervei egy határmenti régióban OTKA K48820 szakmai beszámoló Pusztai Gabriella 2008 Tartalom ELŐSZÓ 4 1. A TÁRSADALMI TŐKE ÉS AZ OKTATÁS VILÁGA 8 1.1. A fogalom nevelésszociológiai

Részletesebben

Bullain Nilda: A nonprofit szervezet mint működő intézmény

Bullain Nilda: A nonprofit szervezet mint működő intézmény Bullain Nilda: A nonprofit szervezet mint működő intézmény Ebben a fejezetben azt vizsgáljuk meg, milyen összetevői vannak egy nonprofit szervezetnek, mik a hatékony belső működéshez szükséges feltételek,

Részletesebben

A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében

A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében Kulcsár László, Domokos Tamás Kutatási beszámoló az OKTK A. 1554/VIII. B. számmal elfogadott CIVIL SZERVEZETEK A

Részletesebben

Gulyás Emese. Az etikus fogyasztás, mint a közügyekben való részvétel

Gulyás Emese. Az etikus fogyasztás, mint a közügyekben való részvétel Gulyás Emese Az etikus fogyasztás, mint a közügyekben való részvétel Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék Témavezető: Dr. Wessely Anna tanszékvezető egyetemi docens Eötvös

Részletesebben

A települési problémák és lakossági szükségletek lehetséges hatása a helyi politikára 1

A települési problémák és lakossági szükségletek lehetséges hatása a helyi politikára 1 Fónai Mihály egyetemi docens, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszék A települési problémák és lakossági szükségletek lehetséges hatása a helyi politikára

Részletesebben

Módszertani útmutató a civil szervezetek teljesítményméréséhez

Módszertani útmutató a civil szervezetek teljesítményméréséhez Módszertani útmutató a civil szervezetek teljesítményméréséhez Az útmutató a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával a Hatékonyan működő és együttműködő egészségügyi civil szervezetek a Dél-Dunántúli

Részletesebben