WDM hálózatok kulcselemei, működésük fizikai elve és technológiájuk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "WDM hálózatok kulcselemei, működésük fizikai elve és technológiájuk"

Átírás

1 WDM hálózatok kulcselemei, működésük fizikai elve és technológiájuk Kapovits Ádám MATÁV PKI-FI, Fejlesztéstervezési ágazat 1

2 Tartalom Fizikai alapok Alapvetõ funkciók, kulcselemek Lehetséges fejlõdési irányok 2

3 átviteli közeg: fényvezetõ szál Motiváció - Miért WDM? a fényvezetõ szál átviteli sávszélessége THz-ben mérhetõ, amit a jelenlegi egy hullámhosszon mûködõ rendszerek nem használnak ki adódik, hogy több, egymás mellé pakolt diszkrét hullámhosszat alkalmazzunk, mint különbözõ információs csatornákat, megtöbbszörözve az átviteli kapacitást 3

4 Megoldandó feladatok, alapvető funkciók Átviteli jel-torzulások kezelése, optikai kompenzálása csillapítás > optikai erősítés kromatikus diszperzió > diszperzió kompenzálás polarizációs módusdiszperzió nemlineáris jelenségek, csatornák közötti áthallás adóelemek, hangolható, illetve több hullámhosszon sugárzó források, jelösszegzés detektálás, különböző hullámhosszúságú jelek szétválasztása optikai jelek kapcsolása, hullámhossz konverzió hálózatmenedzselés és felügyelet 4

5 Optikai erõsítés 5

6 Optikai erõsítés elsõsorban a III. optikai ablakban az 1550 nm-es hullámhossz környezetében mûködõ fényvezetõ szál alapú optikai erõsítõkkel (OFA) történik vannak kísérletek kompakt, félvezetõ alapú erõsítõkkel (SOA) is, azonban gyakorlati alkalmazásuk még különbözõ problémák miatt távoli 6

7 EDFA erõsítõk a gyakorlatban széles körben alkalmazott erõsítõk Erbiummal (esetleg más ritkaföldfémmel) adalékolt fényvezetõ szál erõsítõk a ritkaföldfém adalékolás mellett más adalékanyagokat is szoktak alkalmazni, például Al-t ezek az erõsítõk kizárólag a III. optikai ablakban mûködnek 7

8 EDFA erõsítõk mûködésének fizikája a pumpálás a 980, illetve az 1480 nm-es hullámhosszon történhet 8

9 EDFA erõsítõk belsõ felépítése 9

10 EDFA erõsítõk alkalmazása Többféle alkalmazást különböztethetünk meg az erõsítõ elhelyezése szerint, úgymint szintemelõ, vagy booster erõsítõ vonali erõsítõ elõerõsítõ 10

11 erõsítés EDFA erõsítõk fontosabb paraméterei 1. általában db, alkalmazástól függõen az erõsítés sávszélessége általában nm zajtényezõje általában néhány db tolerált reflexiók tolerált egyedi reflexiók 11

12 EDFA erõsítõk fontosabb paraméterei 2. maximális elõre, és visszirányú ASE teljesítmény maximális elõre, és visszirányú maradék pumpáló teljesítmény maximális kimenõ optikai teljesítmény általában a 3-20 dbm tartományba esik, konstrukciótól és alkalmazástól függõen 12

13 Az optikai erõsítõbõl kilépõ jel nemcsak az erõsített hasznos jelet tartalmazza, hanem a spontán emisszióval létrejött, az információt hordozó jel spektrumába esõ, szintén erõsített komponenset is! Spontán emisszió erõsítése (ASE) 13

14 Nagy kimenõ teljesítményû és ugyanakkor kis zajú, kétlépcsõs optikai erõsítõ NF = NF + eredő 1 NF G

15 Optikai erõsítõk alkalmazását befolyásoló tényezõk, fizikai jelenségek 1. Optikai nemlinearitások stimulált Brillouin szórás (SBS) négyhullám-keverés (FWM) modulációs instabilitás (MI) önfázismoduláció (SPM) szoliton képzõdés XPM stimulált Raman szórás (SRS) 15

16 Optikai erõsítõk alkalmazását befolyásoló tényezõk, fizikai jelenségek 2. Polarizációs jellemzõk polarizációs módusdiszperzió polarizáció függõ csillapítás polarizációs lyukégetés Diszperziós jellemzõk kromatikus diszperzió további OFA alkalmazáshoz kapcsolódó jellemzõk zaj halmozódása ön-szûrés hatása optikai lökéshullám képzõdés 16

17 Oka: Stimulált Brillouin szórás (SBS) 1. foton és akusztikus fonon közötti kölcsönhatás, tehát ez egy olyan folyamat, amelyben három hullám vesz részt: a jelsugárzás, az elektrostrikció keltette akusztikus hullám a szórt (Stokes) hullám 17

18 Stimulált Brillouin szórás (SBS) 2. Jellemzõi: Brillouin sugárzás a jel terjedési irányával ellentétes irányban f f f frekvenciákon. ± f = 13,2 GHz (1310nm) = 11,1 GHz (1550nm) 18

19 Stimulált Brillouin szórás (SBS) 3. Kritikus optikai teljesítmény: ~5 mw (spektrálisan keskeny forrás esetén) (a kritikus optikai teljesítmény növekszik a jel spektrumának szélesedésével) Hatása: Gyakorlatilag limitálja a fényvezetõ szálon átvihetõ optikai teljesítményt, és egy adott bemenõ teljesítmény után a bemeneti teljesítményt tovább növelve a kimeneti teljesítmény nem változik, a teljesítmény növekmény visszaszóródik 19

20 Oka: több foton kölcsönhatása Jellemzõje: a létrejövõ keverési termékek: Kritikus optikai teljesítmény: (G.653-as fényvezetõ szál) Négyhullám keverés (FWM) ~10 mw függ az optikai csatornák közötti távolságtól és a kromatikus diszperzió mértékétõl Hatása: f ± 4 = f1 ± f2 f3 csatornák közötti áthallás, és a jel kiürülése 20

21 Önfázismoduláció (SPM) és fázisok közötti moduláció (XPM) 1. Oka: Az optikai Kerr effektus, a törésmutató intenzitás-függése Jellemzõje: ön, vagy szomszédos csatorna okozta fázistolás spektrális kiszélesedés Kritikus optikai teljesítmény: ~ 10 mw 21

22 Önfázismoduláció (SPM) és fázisok közötti moduláció (XPM) 2. Hatása: a spektrális kiszélesedés fokozza a diszperzió hatását teljesítmény/diszperzió limitált nagy bitsebességû átvitel impulzus kiszélesedé, illetve összenyomódás (pozitív diszperzió esetén) szoliton létrejötte, és terjedése 22

23 Stimulált Raman szórás (SRS) Oka: fotonok és optikai fononok közötti kölcsönhatás Jellemzõje: Raman sugárzás megjelenése a jel terjedési irányával megegyezõ irányban Kritikus optikai teljesítmény egycsatornás rendszerben: ~1 W, DE kritikus csatornák közötti távolsággal rendelkezõ WDM rendszerben csak ~1 mw (!) Hatása: jelcsillapítás, és csatornák közötti áthallás WDM rendszerekben 23

24 EDFA erõsítõk fontosabb fejlesztési irányai az erõsítés sávszélességének növelése módszerek: a sávszélesség növelése, az erõsítés egyenetlenségének simítása úgynevezett kétablakos, párhuzamosan kapcsolt erõsítõk alkalmazása, ahol az erõsítõk mûködési sávja el van tolva egymástól 24

25 Úgynevezett kétablakos erõsítõ 25

26 Optikai erõsítõkre vonatkozó szabványok ITU-T G optikai erõsítõk általános paramétereinek definíciója és mérési módszereik ITU-T G optikai erõsítõk és alrendszerek általános jellemzõi ITU-T G optikai erõsítõk és alrendszerek alkalmazásfüggõ vonatkozásai 26

27 Polarizáció Polarizációs módusdiszperzió (PMD) 1. 27

28 Polarizációs módusdiszperzió (PMD) 2. Polarizációs módusdiszperzió kettõstörõ közegben: 28

29 Polarizációs módusdiszperzió (PMD) 3. Polarizációs módusdiszperzió egymódusú fényvezetõ szálban: 29

30 Polarizációs módusdiszperzió (PMD) 4. Fajlagos polarizációs módusdiszperzió: PMD c / [ ps km] = τ A polarizációs módusdiszperzió tekintetében nincs különbség a WDM rendszerek, és az egycsatornás rendszerek között. 30

31 Diszperziós torzulás kezelése, diszperzió kompenzálása 31

32 Diszperzió kompenzálási technikák Az optikai erõsítõk a kromatikus diszperzió okozta jeltorzulást nem kompenzálják A következõ megoldások léteznek a kromatikus diszperzió hatásának ellensúlyozására: passzív diszperzió kompenzáló eszközök: diszperzió kompenzáló szálak kompakt diszperzió kompenzáló eszközök (rácsok) pre-chirping szakaszközépi spektrális invertálás (a négyhullámkeverés felhasználásával) (az önfázismoduláció felhasználása, szolitáris átvitel) 32

33 Diszperzió kompenzálásának elmélete A diszperzió hatását úgy kompenzálhatjuk, hogy a jelet ugyanolyan mértékû (abszolút értékû), de ellenkezõ elõjelû diszperziónak tesszük ki. (Ezt úgy is megtehetjük, hogy a jelet spektrálisan invertáljuk, majd lehetõleg ugyanolyan diszperzióval rendelkezõ szakaszon visszük át. Ezen alapszik a szakaszközépi spektrális invertálás) 33

34 Kompakt diszperzió kompenzáló eszköz Felismerés: a fényvezetõ szálba UV fénnyel (megfelelõ körülmények között) tartós optikai rács írható. 34

35 WDM rendszerek jelforrásai és detektorai 35

36 WDM rendszerek jelforrásaival szemben támasztott követelmények jól definiált, gyártáskor szabályozható, állítható hullámhossz spektrális tisztaság (sûrûn kell az optikai csatornákat egymás mellé pakolni) hõmérsékleti stabilitás (szintén az optikai csatornák közötti áthallás miatt fontos) alacsony/kicsi chirp 36

37 WDM rendszerekben alkalmazott jelforrások alapvetõen nem különböznek a nagysebességû SDH rendszerekben alkalmazott forrásoktól a követelményeknek megfelelõ szóba jöhetõ forrás-típusok: direkt modulálható, többszelvényû félvezetõ lézerek DFB (Distributed Feed Back) lézer DBR (Distributed Bragg Reflector) lézer külsõ modulátorral rendelkezõ félvezetõ lézer 37

38 DFB és DBR lézer felépítése Elosztott visszacsatolású (DFB) lézer dióda felépítése: Elosztott Bragg-tükrû (DBR) lézer dióda felépítése: 38

39 Lézer-chirp Oka: a lézer-üreg tulajdonságainak (alapvetõen optikai hosszának) változása egy impulzus kibocsátása közben 39

40 WDM rendszerekben alkalmazott detektorok A WDM rendszerek vevõiben pontosan ugyan olyan vevõ elemeket találhatunk, mint az egyéb optikai átviteli rendszerekben, tehát általában lavina fotodiódákat (APD), illetve PIN fotodiódákat 40

41 Optikai csatornák szétválasztása 41

42 Funkció megvalósítása: Optikai csatornák szétválasztása optikai demultiplex eszközök, hullámhossz szétválasztók szûrõk (Fabry-Perot, Bragg, Mach-Zehnder, stb.) Fontos paraméterek: szelektivitás, áthallás elnyomása beiktatási csillapítás polarizáció-függése Fizikai megvalósítás: fényvezetõ szál alapú eszközökkel, planár hullámvezetõ alapon, integrált optikai úton 42

43 Szûrõk Konstrukciójukat tekintve lehetnek optikai rács, illetve interferométer alapúak (az optikai rácsok olyan struktúrák, amelyekben a törésmutató periodikusan változik) egy vagy több optikai jel (csatorna) kiszûrésére használhatók az optikai szûrõk lehetnek fix szûrõk, illetve hangolhatók 43

44 Fix szûrõk: diffrakciós rács szûrõk, fényvezetõ szálba írt Bragg rácsok Hangolható szûrõk: Szûrõtípusok sorba kapcsolt Mach-Zehnder interferométerek akuszto-optikai szûrõk (AOTF) elektro-optikai szûrõk 44

45 Szálba írt Bragg rács szűrő 45

46 Mach-Zehnder interferométer Késleltetés 46

47 Nem konfigurálható hullámhossz router - az Arrayed Waveguide Grating (AWG) szabad terjedés tartománya 47

48 Passzív optikai eszközökre (és így az optikai demultiplexelekre is) vonatkozó szabványok ITU-T G.671 Passzív optikai eszközök átviteli jellemzõi 48

49 Optikai kapcsolás és hullámhossz konverzió 49

50 optikai kapcsolók Optikai kapcsolás már ma is fontosak, szerepet kapnak optikai gyûrûkben, illetve védelmi átkapcsolásnál egyik legfontosabb paraméter a kapcsolási idõ (nagyon gyors kapcsolást a nemlineáris effektusok felhasználásával lehet elérni) 50

51 Optikai kapcsolók fizikai megvalósítása 1. V V 51

52 Optikai kapcsolók fizikai megvalósítása 2. Kapuzó kapcsolók Kapuz ó erősítő k 52

53 Hullámhossz konverzió Transzponderek és hullámhossz konverterek a WDM rendszerek illesztése meglévõ rendszerekhez jelenleg transzponderekkel történik. A transzponder egy lebutított, leegyszerûsített ismétlõ (repeater). Ez azonban még így is egy költséges megoldás. a valódi hullámhossz konverterek még nem napjaink technológiája, de segítségükkel újabb dimenzió nyílik majd meg, fõleg akkor, amikor OXC-ben alkalmazzák. 53

54 Hullámhossz konverterek SOA SOA SOA 54

55 Felügyelet és menedzsment 55

56 Optikai felügyeleti csatorna 1. Általában külön optikai csatornát használnak a felügyeleti információk szállítására. Nincs még szabványosítva, hogy egy N csatornás rendszer esetében ez a felügyeleti csatorna az N csatorna közé számolandó-e, azaz hogy a rendszer valójában csak N-1 csatorna hasznos kapacitással bír, vagy pedig a felügyeleti csatorna valójában egy N+1-dik csatorna. 56

57 Optikai felügyeleti csatorna 2. A felügyeleti csatorna lehet a hasznos csatornákkal közös sávban, illetve egyéb speciális hullámhosszon, például az EDFA erõsítõk erõsítési tartományán kívül is. Nincs szabványosítva az optikai felügyeleti csatorna sebessége sem, a rendszerszállítók egyedi megoldásokat alkalmaznak. 57

58 Felügyeleti módszerek Optikai útvonal követése a csatornák megjelölésével, azonosítóval történõ ellátásával a jelátvitel minõségének folyamatos figyelése 58

59 Optikai útvonal követése, csatorna megjelölése és azonosítása Lehetséges megoldás, hogy minden egyes optikai vivõt (csatornát) megjelölnek egy egyedi modulált kisfrekvenciás pilot jellel. Az így megjelölt csatornát egy egyszerû lassú vevõvel is azonosítani lehet anélkül, hogy az optikai jelet elektromos jellé kellene konvertálni. 59

60 Jelátvitel minõségének folyamatos figyelése Általában az optikai tartományban történik optikai spektrumanalizátor segítségével, az elektromos tartományba történõ visszatérés nélkül. Az optikai spektrumanalizátorral az optikai csatornák optikai teljesítményét hullámhosszát optikai jel-zaj viszonyát mérik folyamatosan. Hátránya: az optikai jel/zaj viszonyból nehéz következtetni a bithibaarányra! 60

Kromatikus diszperzió mérése

Kromatikus diszperzió mérése Kromatikus diszperzió mérése Összeállította: Mészáros István tanszéki mérnök 1 Diszperziós jelenségek Diszperzió fogalma alatt a jel szóródását értjük. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a bemeneti keskeny

Részletesebben

Gerhátné Dr. Udvary Eszter

Gerhátné Dr. Udvary Eszter Az optikai Hálózatok Alapjai (BMEVIMH9371) Optikai erősítés 2014.03.04. Gerhátné Dr. Udvary Eszter udvary@mht.bme.hu Budapest University of Technology and Economics Department of Broadband Infocommunication

Részletesebben

DWDM szűrő átviteli jellemzőinek mérése

DWDM szűrő átviteli jellemzőinek mérése DWDM szűrő átviteli jellemzőinek mérése Összeállította: Mészáros István tanszéki mérnök A jelenleg alkalmazott WDM rendszereknek két fő típusa különböztethető meg, a CWDM és a DWDM technológián alapuló

Részletesebben

CWDM szűrő átviteli jellemzőinek mérése

CWDM szűrő átviteli jellemzőinek mérése CWDM szűrő átviteli jellemzőinek mérése Összeállította: Békefi Ádám MSc hallgató Mészáros István tanszéki mérnök 1 üvegszálon keresztül átvihető információ mennyiség növelésének egyik lehetséges módja,

Részletesebben

Maximális optikai jelszint meghatározása DWDM rendszerekben

Maximális optikai jelszint meghatározása DWDM rendszerekben Maximális optikai jelszint meghatározása DWDM rendszerekben MAZROA DÁNIEL, ZSIGMOND SZILÁRD Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Távközlési és Médiainformatikai Tanszék mazroa@alpha.tmit.bme.hu,

Részletesebben

Optika Gröller BMF Kandó MTI

Optika Gröller BMF Kandó MTI Optika Gröller BMF Kandó MTI Optikai alapfogalmak Fény: transzverzális elektromágneses hullám n = c vákuum /c közeg Optika Gröller BMF Kandó MTI Az elektromágneses spektrum Az anyag és a fény kölcsönhatása

Részletesebben

Fényvezető szálak és optikai kábelek

Fényvezető szálak és optikai kábelek Fényvezető szálak és optikai kábelek Fizikai alapok A fénytávközlés alapvető passzív elemei. Ötlet: 1880-as években Alexander Graham Bell. Optikai szálak felhasználásának kezdete: 1960- as évek. Áttörés

Részletesebben

TÁVKÖZLÉSI ISMERETEK FÉNYVEZETŐS GYAKORLAT. Szakirodalomból szerkesztette: Varga József

TÁVKÖZLÉSI ISMERETEK FÉNYVEZETŐS GYAKORLAT. Szakirodalomból szerkesztette: Varga József TÁVKÖZLÉSI ISMERETEK FÉNYVEZETŐS GYAKORLAT Szakirodalomból szerkesztette: Varga József 1 2. A FÉNY A külvilágról elsősorban úgy veszünk tudomást, hogy látjuk a környező tárgyakat, azok mozgását, a természet

Részletesebben

A rádiócsatorna 1. Mozgó rádióösszeköttetés térerőssége Az E V térerősséget ábrázoljuk a d szakasztávolság függvényében.

A rádiócsatorna 1. Mozgó rádióösszeköttetés térerőssége Az E V térerősséget ábrázoljuk a d szakasztávolság függvényében. A rádiócsatorna. Mozgó rádióösszeköttetés térerőssége Az E V térerősséget ábrázoljuk a d szakasztávolság függvényében..5. ábra Kétutas rádióösszeköttetés térerôssége A rádiósszakasznak az állandóhelyû

Részletesebben

SZIPorkázó optikai hálózatok telepítési és átadás-átvételi mérései

SZIPorkázó optikai hálózatok telepítési és átadás-átvételi mérései SZIPorkázó technológiák SZIPorkázó optikai hálózatok telepítési és átadás-átvételi mérései Kolozs Csaba EQUICOM Méréstechnikai Kft. Főleg száloptikai hálózatok épülnek GINOP 3.4.1 technológia megoszlás

Részletesebben

Termékismertető MO1004 2X2-ES SZEGMENTÁLHATÓ KIVEHETŐ TÁLCÁS OPTIKAI NODE ÁLTALÁNOS LEÍRÁS MŰSZAKI ADATOK 1 PG MO1004-HU

Termékismertető MO1004 2X2-ES SZEGMENTÁLHATÓ KIVEHETŐ TÁLCÁS OPTIKAI NODE ÁLTALÁNOS LEÍRÁS MŰSZAKI ADATOK 1 PG MO1004-HU MO1004 2X2-ES SZEGMENTÁLHATÓ KIVEHETŐ TÁLCÁS OPTIKAI NODE Modulos, kiszajú optikai vevő Modulos visszirányú optikai adók Szegmentálás előre/visszirányban HFC és Fiber Deep verzió 2 nagyszintű RF kimenet

Részletesebben

Fiber Radio rendszerek

Fiber Radio rendszerek Fiber Radio rendszerek Gerhátné Udvary Eszter udvary@hvt.bme.hu Optikai és Mikrohullámú Laboratórium Tartalom Bevezetés Rendszerismertetés Tiszta SCM WDM-RoF Diszpeszió Többfunkciós eszközök MMF Összefoglalás

Részletesebben

Optikai átviteli mérések

Optikai átviteli mérések Fénytávközlő eszközök (BMEVIHV HVM351) Mérések 2014.09 09.25. Gerhátné Dr. Udvary Eszter udvary@mht.bme.hu Budapest University of Technology and Economics Department of Broadband Infocommunication Systems

Részletesebben

tartalomátviteli rendszertechnikus

tartalomátviteli rendszertechnikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Készítette: Bagosi Róbert Krisztián Szak: Informatika tanár Tagozat: Levelező Évfolyam: 3 EHA: BARMAAT.SZE H-s azonosító: h478916

Készítette: Bagosi Róbert Krisztián Szak: Informatika tanár Tagozat: Levelező Évfolyam: 3 EHA: BARMAAT.SZE H-s azonosító: h478916 Készítette: Bagosi Róbert Krisztián Szak: Informatika tanár Tagozat: Levelező Évfolyam: 3 EHA: BARMAAT.SZE H-s azonosító: h478916 OPTIKAI SZÁLAK Napjainkban a távközlés és a számítástechnika elképzelhetetlen

Részletesebben

Elektronika Előadás. Modulátorok, demodulátorok, lock-in erősítők

Elektronika Előadás. Modulátorok, demodulátorok, lock-in erősítők Elektronika 2 10. Előadás Modulátorok, demodulátorok, lock-in erősítők Irodalom - Megyeri János: Analóg elektronika, Tankönyvkiadó, 1990 - U. Tiecze, Ch. Schenk: Analóg és digitális áramkörök, Műszaki

Részletesebben

Optika Gröller BMF Kandó MTI

Optika Gröller BMF Kandó MTI Optikai alapfogalmak Fény: transzverzális elektromágneses hullám n = c vákuum /c közeg Az elektromágneses spektrum Az anyag és a fény kölcsönhatása Visszaverődés, reflexió Törés, kettőstörés, polarizáció

Részletesebben

Mézerek és lézerek. Berta Miklós SZE, Fizika és Kémia Tsz. 2006. november 19.

Mézerek és lézerek. Berta Miklós SZE, Fizika és Kémia Tsz. 2006. november 19. és lézerek Berta Miklós SZE, Fizika és Kémia Tsz. 2006. november 19. Fény és anyag kölcsönhatása 2 / 19 Fény és anyag kölcsönhatása Fény és anyag kölcsönhatása E 2 (1) (2) (3) E 1 (1) gerjesztés (2) spontán

Részletesebben

Fénytávközlő rendszerek és alkalmazások

Fénytávközlő rendszerek és alkalmazások Fénytávközlő rendszerek és alkalmazások 2015 ősz Történeti áttekintés 1 A kezdetek 1. Emberré válás kommunikáció megjelenése Információközlés meghatározó paraméterei Mennyiség Minőség Távolság Gyorsaság

Részletesebben

Képrestauráció Képhelyreállítás

Képrestauráció Képhelyreállítás Képrestauráció Képhelyreállítás Képrestauráció - A képrestauráció az a folyamat mellyel a sérült képből eltávolítjuk a degradációt, eredményképpen pedig az eredetihez minél közelebbi képet szeretnénk kapni

Részletesebben

DWDM hálózat szolgáltatási körének bővítése

DWDM hálózat szolgáltatási körének bővítése DWDM hálózat szolgáltatási körének bővítése CWDM, 100G Barta Péter Alcatel-Lucent Magyarország 2013 március 27. - Sopron Tartalom 1. CWDM 2. 100G, magasabb sebességek 2 HBONE+ DWDM 2013 március Tartalom

Részletesebben

Visszaverődés. Optikai alapfogalmak. Az elektromágneses spektrum. Az anyag és a fény kölcsönhatása. n = c vákuum /c közeg

Visszaverődés. Optikai alapfogalmak. Az elektromágneses spektrum. Az anyag és a fény kölcsönhatása. n = c vákuum /c közeg Optikai alapfogalmak Fény: transzverzális elektromágneses hullám n = c vákuum /c közeg Az elektromágneses spektrum Az anyag és a fény kölcsönhatása Visszaverődés Visszaverődés, reflexió Törés, kettőstörés,

Részletesebben

Fénytávközlő rendszerek és alkalmazások

Fénytávközlő rendszerek és alkalmazások Fénytávközlő rendszerek és alkalmazások 015 ősz Digitális jelátvitel alapjai 1 Digitális jel jellemzése ismétlés A világ analóg rendszereink digitálisak => A/D átalakítás Digitális jel mintavételezett

Részletesebben

Név... intenzitás abszorbancia moláris extinkciós. A Wien-féle eltolódási törvény szerint az abszolút fekete test maximális emisszióképességéhez

Név... intenzitás abszorbancia moláris extinkciós. A Wien-féle eltolódási törvény szerint az abszolút fekete test maximális emisszióképességéhez A Név... Válassza ki a helyes mértékegységeket! állandó intenzitás abszorbancia moláris extinkciós A) J s -1 - l mol -1 cm B) W g/cm 3 - C) J s -1 m -2 - l mol -1 cm -1 D) J m -2 cm - A Wien-féle eltolódási

Részletesebben

Optikai jelszint meghatározása CWDM hálózatokban a fizikai hatások figyelembevételével

Optikai jelszint meghatározása CWDM hálózatokban a fizikai hatások figyelembevételével Optikai jelszint meghatározása CWDM hálózatokban a fizikai hatások figyelembevételével SZABÓ ÁRON, ZSIGMOND SZILÁRD BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszék {szabo.aron, zsigmond}@tmit.bme.hu Lektorált

Részletesebben

Spektrográf elvi felépítése. B: maszk. A: távcső. Ø maszk. Rés Itt lencse, de általában komplex tükörrendszer

Spektrográf elvi felépítése. B: maszk. A: távcső. Ø maszk. Rés Itt lencse, de általában komplex tükörrendszer Spektrográf elvi felépítése A: távcső Itt lencse, de általában komplex tükörrendszer Kis kromatikus aberráció fontos Leképezés a fókuszsíkban: sugarak itt metszik egymást B: maszk Fókuszsíkba kerül (kamera

Részletesebben

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása Abrankó László Műszeres analitika Molekulaspektroszkópia Minőségi elemzés Kvalitatív Cél: Meghatározni, hogy egy adott mintában jelen vannak-e bizonyos ismert komponensek. Vagy ismeretlen komponensek azonosítása

Részletesebben

Optikai térkapcsolt. rkapcsoló

Optikai térkapcsolt. rkapcsoló Fénytávközlő eszközök k (BMEVIHVM351) kapcsolók 2014.1.11.10. Gerhátné Dr. Udvary Eszter udvary@mht.bme.hu Budapest University of Technology and Economics Department of Broadband Infocommunication Systems

Részletesebben

2R ALAPÚ OPTIKAI REGENERÁTOROK

2R ALAPÚ OPTIKAI REGENERÁTOROK Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan tanszék Fekete Gábor 2R ALAPÚ OPTIKAI REGENERÁTOROK KONZULENS Gerhátné Dr. Udvary

Részletesebben

Optikai kábelek. Brunner Kristóf

Optikai kábelek. Brunner Kristóf Optikai kábelek Brunner Kristóf Távközlés A modern társadalomban elképzelhetetlen lenne, hogy ha egy levelet írunk a világ egyik oldaláról a másikra az ne érkezzen meg legrosszabb esetben egy percen belül

Részletesebben

Gerhátné Udvary Eszter

Gerhátné Udvary Eszter Az optikai hálózatok alapjai (BMEVIHVJV71) Optikai adó 2014.02.21. Gerhátné Udvary Eszter udvary@mht.bme.hu Budapest University of Technology and Economics Department of Broadband Infocommunication Systems

Részletesebben

A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske

A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske Segítség az 5. tétel (Hogyan alkalmazható a hullám-részecske kettősség gondolata a fénysugárzás esetében?) megértéséhez és megtanulásához, továbbá

Részletesebben

Elektronika Oszcillátorok

Elektronika Oszcillátorok 8. Az oszcillátorok periodikus jelet előállító jelforrások, generátorok. Olyan áramkörök, amelyeknek csak kimenete van, bemenete nincs. Leggyakoribb jelalakok: - négyszög - szinusz A jelgenerálás alapja

Részletesebben

Bevezetés az analóg és digitális elektronikába. V. Félvezető diódák

Bevezetés az analóg és digitális elektronikába. V. Félvezető diódák Bevezetés az analóg és digitális elektronikába V. Félvezető diódák Félvezető dióda Félvezetőknek nevezzük azokat az anyagokat, amelyek fajlagos ellenállása a vezetők és a szigetelők közé esik. (Si, Ge)

Részletesebben

Optikai nemlinearitások: a négyhullám-keverés matematikai implementációja és javított alkalmazása DWDM rendszerekben

Optikai nemlinearitások: a négyhullám-keverés matematikai implementációja és javított alkalmazása DWDM rendszerekben Optikai nemlinearitások: a négyhullám-keverés matematikai implementációja és javított alkalmazása DWDM rendszerekben Lengyel Tamás, MSc. hallgató, Gerhátné Dr. Udvary Eszter, Member, IEEE Szélessávú Hírközlés

Részletesebben

Útmutató száloptikai teszteléshez 1. kiadás

Útmutató száloptikai teszteléshez 1. kiadás VIAVI Solutions Útmutató száloptikai teszteléshez 1. kiadás Útmutató száloptikai teszteléshez 1. kiadás Írta J. Laferrière G. Lietaert R. Taws S. Wolszczak Szerzők elérhetősége VIAVI Solutions 34 rue Necker

Részletesebben

Abszorpciós spektroszkópia

Abszorpciós spektroszkópia Tartalomjegyzék Abszorpciós spektroszkópia (Nyitrai Miklós; 2011 február 1.) Dolgozat: május 3. 18:00-20:00. Egész éves anyag. Korábbi dolgozatok nem számítanak bele. Felmentés 80% felett. A fény; Elektromágneses

Részletesebben

Elektronika alapjai. Témakörök 11. évfolyam

Elektronika alapjai. Témakörök 11. évfolyam Elektronika alapjai Témakörök 11. évfolyam Négypólusok Aktív négypólusok. Passzív négypólusok. Lineáris négypólusok. Nemlineáris négypólusok. Négypólusok paraméterei. Impedancia paraméterek. Admittancia

Részletesebben

DTRA 900 EDGE. Kétirányú erősítőről lévén szó a DTRA 900 EDGE berendezés vevőági része egy kis zajú erősítő (LNA),

DTRA 900 EDGE. Kétirányú erősítőről lévén szó a DTRA 900 EDGE berendezés vevőági része egy kis zajú erősítő (LNA), DTRA 900 EDGE A DTRA 900 EDGE berendezés a Teletechnika Kft. által kifejlesztett 900 -es kétirányú (booster+lna) toronyerősítő család új tagja, a DTRA 900 GSM berendezés korszerűsített és a hagyományos

Részletesebben

CÉLKOORDINÁTOROK alkalmazástechnikája CÉLKOORDINÁTOROK FELÉPÍTÉSI ELVE

CÉLKOORDINÁTOROK alkalmazástechnikája CÉLKOORDINÁTOROK FELÉPÍTÉSI ELVE Géczi József Dr. Szabó László CÉLKOORDINÁTOROK alkalmazástechnikája A rádiótechnikai célkoordinátorok (RCK) feladata azon szögkoordináták mérése, amelyek a távolságvektor koordinátor hossztengelyéhez viszonyított

Részletesebben

Optikai nemlinearitások: a négy-hullám keverés matematikai modelljének implementálása és szimulációja

Optikai nemlinearitások: a négy-hullám keverés matematikai modelljének implementálása és szimulációja Optikai nemlinearitások: a négy-hullám keverés matematikai modelljének implementálása és szimulációja TDK dolgozat Készítette: Lengyel Tamás BME-HVT Konzulens: Gerhátné Dr. Udvary Eszter Budapest, 2011

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 7. óra Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2013. április 11. MA - 7. óra Verzió: 2.2 Utolsó frissítés: 2013. április 10. 1/37 Tartalom I 1 Szenzorok 2 Hőmérséklet mérése 3 Fény

Részletesebben

Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény

Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény Maxwell elméleti meggondolások alapján feltételezte, hogy a változó elektromos tér örvényes mágneses teret kelt (hasonlóan ahhoz ahogy a változó mágneses tér

Részletesebben

Hálózati architektúrák és rendszerek. Az optikai kommunikáció alapfogalmai

Hálózati architektúrák és rendszerek. Az optikai kommunikáció alapfogalmai Hálózati architektúrák és rendszerek Az optikai kommunikáció alapfogalmai 1 A tárgy felépítése (1) Lokális hálózatok. Az IEEE architektúra. Ethernet Csomagkapcsolt hálózatok IP-komm. Az Internet Végpontok

Részletesebben

Digitális mérőműszerek. Kaltenecker Zsolt Hiradástechnikai Villamosmérnök Szinusz Hullám Bt.

Digitális mérőműszerek. Kaltenecker Zsolt Hiradástechnikai Villamosmérnök Szinusz Hullám Bt. Digitális mérőműszerek Digitális jelek mérése Kaltenecker Zsolt Hiradástechnikai Villamosmérnök Szinusz Hullám Bt. MIRŐL LESZ SZÓ? Mit mérjünk? Hogyan jelentkezik a minőségromlás digitális jel esetében?

Részletesebben

Ultrarövid lézerimpulzusban jelenlevő terjedési irány és fázisfront szögdiszperzió mérése

Ultrarövid lézerimpulzusban jelenlevő terjedési irány és fázisfront szögdiszperzió mérése Ultrarövid lézerimpulzusban jelenlevő terjedési irán és fázisfront szögdiszperzió mérése I. Elméleti összefoglaló Napjainkban ultrarövid, azaz femtoszekundumos nagságrendbe eső fénimpulzusokat előállító

Részletesebben

Fizikai Réteg. Kábelek a hálózatban. Készítette: Várkonyi Zoltán. Szeged, 2013. március 04.

Fizikai Réteg. Kábelek a hálózatban. Készítette: Várkonyi Zoltán. Szeged, 2013. március 04. Fizikai Réteg Kábelek a hálózatban Készítette: Várkonyi Zoltán Szeged, 2013. március 04. Bevezetés 2013. március 04. [KÁBELEK A HÁLÓZATBAN] A fizikai réteg célja az, hogy egy bitfolyamot szállítson az

Részletesebben

T E R M É K T Á J É K O Z TAT Ó

T E R M É K T Á J É K O Z TAT Ó T E R M É K T Á J É K O Z TAT Ó ÚJ!!! SeCorr 08 korrrelátor A legújabb DSP technikával ellátott számítógépes támogatással rendelkező korrelátor a hibahelyek megtalálásához. 1 MI A KORRELÁCIÓ? A korreláció

Részletesebben

Biofizika. Sugárzások. Csik Gabriella. Mi a biofizika tárgya? Mi a biofizika tárgya? Biológiai jelenségek fizikai leírása/értelmezése

Biofizika. Sugárzások. Csik Gabriella. Mi a biofizika tárgya? Mi a biofizika tárgya? Biológiai jelenségek fizikai leírása/értelmezése Mi a biofizika tárgya? Biofizika Csik Gabriella Biológiai jelenségek fizikai leírása/értelmezése Pl. szívműködés, membránok szerkezete és működése, érzékelés stb. csik.gabriella@med.semmelweis-univ.hu

Részletesebben

Távközlés Optikai függelék

Távközlés Optikai függelék Távközlés Optikai függelék Távközlés Optikai függelék Dia száma: 1 6. Optikai átviteli rendszerek A hosszú-, közép-, rövid-, ultrarövid hullámú és mikrohullámú frekvenciák felhasználása és gyakorlati célokra

Részletesebben

Adat, mérés, vezérléstechnika LAN Távközlés

Adat, mérés, vezérléstechnika LAN Távközlés 18. A szerelık azt a munkát kapják, hogy építsenek ki fényvezetı kábeles hálózatot. Ismertesse számukra a munkához szükséges fényvezetı szálak típusait és azok optikai és átviteltehnikai jellemzıit! Értelmezze

Részletesebben

Szupergyors Internet? Szupergyors mérések!

Szupergyors Internet? Szupergyors mérések! SZIPorkázó technológiák Szupergyors Internet? Szupergyors mérések! Horváth Róbert EQUICOM Méréstechnikai Kft. Távközlési hálózatok életciklusai Bekapcsolás Optikai jelszínt mérése Csatlakozók tisztaságának

Részletesebben

Anyagvizsgálati módszerek

Anyagvizsgálati módszerek Anyagvizsgáló és Állapotellenőrző Laboratórium Atomerőművi anyagvizsgálatok Az akusztikus emisszió vizsgálata a műszaki diagnosztikában Anyagvizsgálati módszerek Roncsolásos metallográfia, kémia, szakító,

Részletesebben

Alapjai (BMEVIHVJV71. Optikai 2014.02.13. Gerhátné Dr. Udvary Eszter. udvary@mht.bme.hu

Alapjai (BMEVIHVJV71. Optikai 2014.02.13. Gerhátné Dr. Udvary Eszter. udvary@mht.bme.hu Optikai Hálózatok H Alapjai (BMEVIHVJV71 HVJV71) Optikai átviteli közegk 2014.02.13. Gerhátné Dr. Udvary Eszter udvary@mht.bme.hu Budapest University of Technology and Economics Department of Broadband

Részletesebben

10.1. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

10.1. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ 101 ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ Ma az analóg jelek feldolgozása (is) mindinkább digitális eszközökkel történik A feldolgozás előtt az analóg jeleket digitalizálni kell Rendszerint az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZENZORINTERFACE KÉSZÍTÉSE HANGKÁRTYÁHOZ

ÁLTALÁNOS SZENZORINTERFACE KÉSZÍTÉSE HANGKÁRTYÁHOZ ÁLTALÁNOS SZENZORINTERFACE KÉSZÍTÉSE HANGKÁRTYÁHOZ SIMONEK PÉTER KONZULENS: DR. OROSZ GYÖRGY MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK 2017. MÁJUS 10. CÉLKITŰZÉS Tesztpanel készítése műveleti erősítős

Részletesebben

(BMEVIHV HVMA05) Bevezetés

(BMEVIHV HVMA05) Bevezetés Optikai hálózatok h elemei (BMEVIHV HVMA05) Bevezetés 2015.02 02.09. Budapest University of Technology and Economics Department of Broadband Infocommunication Systems http://www.mht.bme.hu/omt since 1782

Részletesebben

Rövid ismertető. Modern mikroszkópiai módszerek. A mikroszkóp. A mikroszkóp. Az optikai mikroszkópia áttekintése

Rövid ismertető. Modern mikroszkópiai módszerek. A mikroszkóp. A mikroszkóp. Az optikai mikroszkópia áttekintése Rövid ismertető Modern mikroszkópiai módszerek Nyitrai Miklós 2010. március 16. A mikroszkópok csoportosítása Alapok, ismeretek A működési elvek Speciális módszerek A mikroszkópia története ld. Pdf. Minél

Részletesebben

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 35%.

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 35%. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján: Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Választható önálló LabView feladatok 2017

Választható önálló LabView feladatok 2017 1) Alapsávi vezetékes átvitelben használt modulációs eljárások I. Egy elméleti összefoglalót kérek annak bemutatására, hogy alapsávi telefonmodemek milyen modulációs eljárással kommunikálnak, és hogyan

Részletesebben

1. ábra A visszacsatolt erősítők elvi rajza. Az 1. ábrán látható elvi rajz alapján a kövezkező összefüggések adódnak:

1. ábra A visszacsatolt erősítők elvi rajza. Az 1. ábrán látható elvi rajz alapján a kövezkező összefüggések adódnak: Az erősítő alapkapcsolások, de a láncbakapcsolt erősítők nem minden esetben teljesítik azokat az elvárásokat, melyeket velük szemben támasztanánk. Ilyen elvárások lehetnek a következők: nagy bemeneti ellenállás;

Részletesebben

2011. május 19., Budapest UWB ÁTTEKINTÉS

2011. május 19., Budapest UWB ÁTTEKINTÉS 2011. május 19., Budapest UWB ÁTTEKINTÉS Mi az UWB? Hot new topic. Más elnevezések: impulzus rádió, alapsávi rádió, vivő- mentes rádió. Az USA védelmi minisztériuma használta először az UWB elnevezést

Részletesebben

Digitális mérőműszerek

Digitális mérőműszerek KTE Szakmai nap, Tihany Digitális mérőműszerek Digitális jelek mérése Kaltenecker Zsolt KT-Electronic MIRŐL LESZ SZÓ? Mit mérjünk? Hogyan jelentkezik a minőségromlás digitális TV jel esetében? Milyen paraméterekkel

Részletesebben

Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés.

Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés. Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés. A sugárzáson alapuló hőmérsékletmérés (termográfia),azt a fizikai jelenséget használja fel, hogy az abszolút nulla K hőmérséklet (273,16

Részletesebben

Ritkaföldfémekkel adalékolt optikai szálerôsítôk és számítógépes modellezésük

Ritkaföldfémekkel adalékolt optikai szálerôsítôk és számítógépes modellezésük Ritkaföldfémekkel adalékolt optikai szálerôsítôk és számítógépes modellezésük VÁRALLYAY ZOLTÁN, JAKAB LÁSZLÓ, RICHTER PÉTER Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Atomfizika Tanszék vz423@hszk.bme.hu,

Részletesebben

Adatátviteli eszközök

Adatátviteli eszközök Adatátviteli eszközök Az adatátvitel közegei 1) Vezetékes adatátviteli közegek Csavart érpár Koaxiális kábelek Üvegszálas kábelek 2) Vezeték nélküli adatátviteli közegek Infravörös, lézer átvitel Rádióhullám

Részletesebben

π π A vivőhullám jelalakja (2. ábra) A vivőhullám periódusideje T amplitudója A az impulzus szélessége szögfokban 2p. 2p [ ]

π π A vivőhullám jelalakja (2. ábra) A vivőhullám periódusideje T amplitudója A az impulzus szélessége szögfokban 2p. 2p [ ] Pulzus Amplitúdó Moduláció (PAM) A Pulzus Amplitúdó Modulációról abban az esetben beszélünk, amikor egy impulzus sorozatot használunk vivőhullámnak és ezen a vivőhullámon valósítjuk meg az amplitúdómodulációt

Részletesebben

Gerhátné Udvary Eszter

Gerhátné Udvary Eszter Az optikai hálózatok alapjai (BMEVIHVJV71) Moduláció 2014.02.25. Gerhátné Udvary Eszter udvary@mht.bme.hu Budapest University of Technology and Economics Department of Broadband Infocommunication Systems

Részletesebben

Választható önálló LabView feladatok 2015. A zárójelben szereplő számok azt jelentik, hogy hány főnek lett kiírva a feladat

Választható önálló LabView feladatok 2015. A zárójelben szereplő számok azt jelentik, hogy hány főnek lett kiírva a feladat Választható önálló LabView feladatok 2015 A zárójelben szereplő számok azt jelentik, hogy hány főnek lett kiírva a feladat 1) Hálózat teszt. Folyamatosan működő számítógép hálózat sebességet mérő programot

Részletesebben

Telemetria adó fejlesztés

Telemetria adó fejlesztés Telemetria adó fejlesztés Áramköri megvalósítások Rieger István rieger@mht.bme.hu 2012. 03. 08 2012.03.14. BME-SRG 1 Telemetria adó fejlesztések a BME-MHT-n 1972 400 MHz telemetria adó fejlesztés kezdete

Részletesebben

Optikai hálózatok alapjai

Optikai hálózatok alapjai Optikai hálózatok alapjai VCSEL Bevezetés Az optikai távközlés során egy optikai szálon keresztül akarunk információt eljuttatni egy adótól egy vevő felé. Az optikai szál a bemenetére kerülő fényt vezeti

Részletesebben

BME Mobil Innovációs Központ

BME Mobil Innovációs Központ rádiós lefedettség elméleti jellemzői és gyakorlati megvalósulása, elméleti alapok rofesszionális Mobiltávközlési Nap 010 Dr. ap László egyetemi tanár, az MT rendes tagja BME Mobil 010.04.15. 1 rádiókommunikáció

Részletesebben

Választható önálló LabView feladatok 2013 A zárójelben szereplő számok azt jelentik, hogy hány főnek lett kiírva a feladat

Választható önálló LabView feladatok 2013 A zárójelben szereplő számok azt jelentik, hogy hány főnek lett kiírva a feladat Választható önálló LabView feladatok 2013 A zárójelben szereplő számok azt jelentik, hogy hány főnek lett kiírva a feladat 1) Hálózat teszt. Folyamatosan működő számítógép hálózat sebességet mérő programot

Részletesebben

E (total) = E (translational) + E (rotation) + E (vibration) + E (electronic) + E (electronic

E (total) = E (translational) + E (rotation) + E (vibration) + E (electronic) + E (electronic Abszorpciós spektroszkópia Abszorpciós spektrofotometria 29.2.2. Az abszorpciós spektroszkópia a fényabszorpció jelenségét használja fel híg oldatok minőségi és mennyiségi vizsgálatára. Abszorpció Az elektromágneses

Részletesebben

Koherens lézerspektroszkópia adalékolt optikai egykristályokban

Koherens lézerspektroszkópia adalékolt optikai egykristályokban Koherens lézerspektroszkópia adalékolt optikai egykristályokban Kis Zsolt MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont H-1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33 2015. június 8. Hogyan nyerjünk információt egyes

Részletesebben

Nagysebességű optikai hálózatok vizsgálata. Optikai összeköttetések átviteli minőségének figyelése (Optical Performance Monitoring)

Nagysebességű optikai hálózatok vizsgálata. Optikai összeköttetések átviteli minőségének figyelése (Optical Performance Monitoring) Nagysebességű optikai hálózatok vizsgálata 3. résztanulmány Optikai összeköttetések átviteli minőségének figyelése (Optical Performance Monitoring) Paksy Géza BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Részletesebben

Flexibilis leágazó és kapcsoló eszközök a DWDM hálózatokban

Flexibilis leágazó és kapcsoló eszközök a DWDM hálózatokban Flexibilis leágazó és kapcsoló eszközök a DWDM hálózatokban BABICS EMIL, HORVÁTH A. RÓBERT, MESKÓ ÖRS Magyar Telekom, PKI Távközlésfejlesztési Intézet {babics.emil1, horvath.robert, mesko.ors}@t-com.hu

Részletesebben

Alapvető Radar Mérések LeCroy oszcilloszkópokkal Radar impulzusok demodulálása és mérése

Alapvető Radar Mérések LeCroy oszcilloszkópokkal Radar impulzusok demodulálása és mérése Alapvető Radar Mérések LeCroy oszcilloszkópokkal Radar impulzusok demodulálása és mérése Összefoglalás A radar rendszerekben változatos modulációs módszereket alkalmaznak, melyek közé tartozik az amplitúdó-,

Részletesebben

A kvantummechanika kísérleti előzményei A részecske hullám kettősségről

A kvantummechanika kísérleti előzményei A részecske hullám kettősségről A kvantummechanika kísérleti előzményei A részecske hullám kettősségről Utolsó módosítás: 2016. május 4. 1 Előzmények Franck-Hertz-kísérlet (1) A Franck-Hertz-kísérlet vázlatos elrendezése: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/frhz.html

Részletesebben

Objektív beszédminősítés

Objektív beszédminősítés Objektív beszédminősítés Fegyó Tibor fegyo@tmit.bme.hu Beszédinformációs rendszerek -- Objektív beszédminõsítés 1 Beszédinformációs rendszerek -- Objektív beszédminõsítés 2 Bevezető kérdések Mi a [beszéd]

Részletesebben

Optika és Relativitáselmélet II. BsC fizikus hallgatóknak

Optika és Relativitáselmélet II. BsC fizikus hallgatóknak Optika és Relativitáselmélet II. BsC fizikus hallgatóknak 2. Fényhullámok tulajdonságai Cserti József, jegyzet, ELTE, 2007. Az elektromágneses spektrum Látható spektrum (erre állt be a szemünk) UV: ultraibolya

Részletesebben

Diszperzió hatásának és a harmonikusok viselkedésének vizsgálata optikai hálózatokban

Diszperzió hatásának és a harmonikusok viselkedésének vizsgálata optikai hálózatokban Diszperzió hatásának és a harmonikusok viselkedésének vizsgálata optikai hálózatokban GERHÁTNÉ UDVARY ESZTER, BERCELI TIBOR BME Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék udvary@hvt.bme.hu, berceli@hvt.bme.hu,

Részletesebben

GIGászok harca. Horváth Róbert. Üzemeltetés során alkalmazandó mérési megfontolások CWDM/DWDM hálózatokon. EQUICOM Méréstechnikai Kft.

GIGászok harca. Horváth Róbert. Üzemeltetés során alkalmazandó mérési megfontolások CWDM/DWDM hálózatokon. EQUICOM Méréstechnikai Kft. GIGászok harca Geréby Kúria Lajosmizse, 2018 Üzemeltetés során alkalmazandó mérési Horváth Róbert EQUICOM Méréstechnikai Kft. Fix Grid: ITU-T G.694.2 Spectral Grids for WDM Applications: CWDM wavelength

Részletesebben

MWS-3.5_E1 pont-pont adatátviteli mikrohullámú berendezés

MWS-3.5_E1 pont-pont adatátviteli mikrohullámú berendezés MWS-3.5_E1 pont-pont adatátviteli mikrohullámú berendezés A berendezés felépítése A rádiórelé berendezés osztott kivitelű: egy beltéri KF Modem egységből és egy kültéri RF konténerből áll, melyeket egy

Részletesebben

Áramkörszámítás. Nyílhurkú erősítés hatása

Áramkörszámítás. Nyílhurkú erősítés hatása Áramkörszámítás 1. Thevenin tétel alkalmazása sorba kötött ellenállásosztókra a. két felező osztó sorbakötése, azonos ellenállásokkal b. az első osztó 10k, a következő fokozat 100k ellenállásokból áll

Részletesebben

Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2

Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2 Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2 TEMATIKA Jelgenerátorok osztályozása. Túlvezérelt erősítők. Feszültségkomparátorok. Visszacsatolt komparátorok. Multivibrátor. Pozitív visszacsatolás. Oszcillátorok. RC oszcillátorok.

Részletesebben

pacitási kihívások a mikrohullámú gerinc- és lhordó-hálózatokban nkó Krisztián

pacitási kihívások a mikrohullámú gerinc- és lhordó-hálózatokban nkó Krisztián pacitási kihívások a mikrohullámú gerinc- és lhordó-hálózatokban nkó Krisztián rtalomjegyzék Technológia bemutatása Tervezési megfontolások Tesztelési protokollok Értékelés, kihívások az üzemeltetés terén

Részletesebben

A beszéd. Segédlet a Kommunikáció-akusztika tanulásához

A beszéd. Segédlet a Kommunikáció-akusztika tanulásához A beszéd Segédlet a Kommunikáció-akusztika tanulásához Bevezetés Nyelv: az emberi társadalom egyedei közötti kommunikáció az egyed gondolkodásának legfőbb eszköze Beszéd: a nyelv elsődleges megnyilvánulása

Részletesebben

Műveleti erősítők. 1. Felépítése. a. Rajzjele. b. Belső felépítés (tömbvázlat) c. Differenciálerősítő

Műveleti erősítők. 1. Felépítése. a. Rajzjele. b. Belső felépítés (tömbvázlat) c. Differenciálerősítő Műveleti erősítők A műveleti erősítők egyenáramú erősítőfokozatokból felépített, sokoldalúan felhasználható áramkörök, amelyek jellemzőit A u ', R be ', stb. külső elemek csatlakoztatásával széles határok

Részletesebben

Wireless technológiák. 2011. 05. 02 Meretei Balázs

Wireless technológiák. 2011. 05. 02 Meretei Balázs Wireless technológiák 2011. 05. 02 Meretei Balázs Tartalom Alapfogalmak (Rövidítések, Moduláció, Csatorna hozzáférés) Szabványok Csatorna hozzáférés PTP - PTmP Mire figyeljünk Az építés új szabályai SNR,

Részletesebben

ÉRZÉKELŐK 18. ELŐADÁS: FÉNYVEZETŐ SZÁLAS OPTIKAI ÉRZÉKELŐK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS BEVEZETŐ ÁTTEKINTÉS FÉLVEZETŐ LÉZERANYAGOK OPTIKAI HÁLÓZAT FELÉPÍTÉSE

ÉRZÉKELŐK 18. ELŐADÁS: FÉNYVEZETŐ SZÁLAS OPTIKAI ÉRZÉKELŐK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS BEVEZETŐ ÁTTEKINTÉS FÉLVEZETŐ LÉZERANYAGOK OPTIKAI HÁLÓZAT FELÉPÍTÉSE ÉRZÉKELŐK Dr. Pődör Bálint Óbudai Egyetem KVK Mikroelektronikai és Technológia Intézet 18. ELŐADÁS: FÉNYVEZETŐ SZÁLAS ÉRZÉKELŐK I 18. ELŐADÁS: FÉNYVEZETŐ SZÁLAS OPTIKAI ÉRZÉKELŐK 1. Fotonika: fénytávközlés

Részletesebben

Passzív és aktív aluláteresztő szűrők

Passzív és aktív aluláteresztő szűrők 7. Laboratóriumi gyakorlat Passzív és aktív aluláteresztő szűrők. A gyakorlat célja: A Micro-Cap és Filterlab programok segítségével tanulmányozzuk a passzív és aktív aluláteresztő szűrők elépítését, jelátvitelét.

Részletesebben

Kromatikus- és polarizációs módus diszperzió jelenségek és mérési ajánlások

Kromatikus- és polarizációs módus diszperzió jelenségek és mérési ajánlások Kromatikus- és polarizációs módus diszperzió jelenségek és mérési ajánlások Diszperziós jelenségek Diszperzió fogalma alatt szó jelentése szerint is a jel szóródását értjük. A gyakorlatban ez azt jelenti,

Részletesebben

Optikai szálfelügyeleti rendszerek

Optikai szálfelügyeleti rendszerek Optikai szálfelügyeleti rendszerek 2 Tartalomjegyzék 1. KÖSZÖNET NYILVÁNÍTÁS... 5 2. BEVEZETÉS... 6 3. OPTIKAI ALAPOK... 7 3.1. A KEZDETEK... 7 3.2. OPTIKAI ÖSSZEKÖTŐ ELEMEK... 7 3.2.1. Optikai szálak...

Részletesebben

DOP 02. Kezelési és karbantartási útmutató OPTIKAI KIOLVASÓ. Dok. No. DOP-070809-000-01-1M 2007/8

DOP 02. Kezelési és karbantartási útmutató OPTIKAI KIOLVASÓ. Dok. No. DOP-070809-000-01-1M 2007/8 DOP 02 OPTIKAI KIOLVASÓ Kezelési és karbantartási útmutató Dok. No. DOP-070809-000-01-1M 2007/8 TARTALOMJEGYZÉK DOP 02... 1 Általános tudnivalók, biztonság... 2 Műszaki leírás... 3 Felépítése... 3 Műszaki

Részletesebben

Röntgendiffrakció. Orbán József PTE, ÁOK, Biofizikai Intézet november

Röntgendiffrakció. Orbán József PTE, ÁOK, Biofizikai Intézet november Röntgendiffrakció Orbán József PTE, ÁOK, Biofizikai Intézet 2013. november Előadás vázlata Röntgen sugárzás Interferencia, diffrakció (elektromágneses hullámok) Kristályok szerkezete Röntgendiffrakció

Részletesebben

Villamosságtan szigorlati tételek

Villamosságtan szigorlati tételek Villamosságtan szigorlati tételek 1.1. Egyenáramú hálózatok alaptörvényei 1.2. Lineáris egyenáramú hálózatok elemi számítása 1.3. Nemlineáris egyenáramú hálózatok elemi számítása 1.4. Egyenáramú hálózatok

Részletesebben

!Optikai átviteli rendszerek. Diamond Kft. T. 07/2002

!Optikai átviteli rendszerek. Diamond Kft. T. 07/2002 !Optikai átviteli rendszerek! Optikai átviteli rendszerek Időrendi ÆttekintØs!A 90-es évek második felében (Internet) a nemzetközi átviteli hálózatoknak megnőtt a sævszølessøg igønye.!az optika az az Ætviteli

Részletesebben

Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások

Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások Egyenirányítás: egyenáramú komponenst nem tartalmazó jelből egyenáramú összetevő előállítása. Nemlineáris áramköri elemet tartalmazó

Részletesebben

Foton-visszhang alapú optikai kvantum-memóriák: koherens kontroll optikailag sűrű közegben

Foton-visszhang alapú optikai kvantum-memóriák: koherens kontroll optikailag sűrű közegben Foton-visszhang alapú optikai kvantum-memóriák: koherens kontroll optikailag sűrű közegben Demeter Gábor MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, RMI Demeter Gábor (MTA Wigner RCP... / 4 Bevezetés / Motiváció

Részletesebben