EURÓPAI PARLAMENT Gazdasági és Monetáris Bizottság JELENTÉSTERVEZET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EURÓPAI PARLAMENT Gazdasági és Monetáris Bizottság JELENTÉSTERVEZET"

Átírás

1 EURÓPAI PARLAMENT Gazdasági és Monetáris Bizottság 2014/0000(INI) JELENTÉSTERVEZET az euró Litvánia általi, január 1-jén történő lehetséges bevezetéséről (2014/0000(INI)) Gazdasági és Monetáris Bizottság Előadó: Werner Langen PR\ doc PE v01-00 Egyesülve a sokféleségben

2 PR_INI TARTALOM Oldal AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY...3 INDOKOLÁS...6 PE v /9 PR\ doc

3 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az euró Litvánia általi, január 1-jén történő lehetséges bevezetéséről (2014/0000(INI)) Az Európai Parlament, tekintettel az euró Lettország általi, január 1-jén történő bevezetéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról szóló, július 3-i állásfoglalására 1, tekintettel az euróövezet kibővítéséről szóló, június 1-jei állásfoglalására 2, tekintettel a Parlamenttel az euróövezet bővítése témájában folytatott konzultáció módszerének javításáról szóló, június 20-i állásfoglalására 3, tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 140. cikkének (2) bekezdésére, tekintettel eljárási szabályzata 83. cikkére, A. mivel az euróövezethez való csatlakozás jogi feltételeit az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 140. cikke és a konvergenciakritériumokról szóló 13. jegyzőkönyv rögzíti, és az euróövezethez való csatlakozáshoz a négy konvergenciakritériumot (az árstabilitás magas fokának elérése, az állam pénzügyi helyzetének fenntarthatósága, az Európai Monetáris Rendszer árfolyam-mechanizmusa által előírt normál ingadozási sávok és a hosszú távú kamatszint betartása) hosszú távon be kell tartani; B. mivel az Európai Unió pénzneme az euró, és mivel alapvetően a konvergenciakritériumokat teljesítő minden uniós tagállamnak be kell vezetnie az eurót, és ez alól csak Dánia és az Egyesült Királyság képez kivételt; C. mivel Litvánia maga törekszik arra, hogy január 1-jén bevezesse az eurót; D. mivel a Bizottság és az Európai Központi Bank (EKB) értékelései, valamint a 2014-es konvergenciajelentés ezzel kapcsolatos végleges számadatai még nem állnak rendelkezésre, ezért e jelentésnél csupán a 2014-es téli előrejelzés számadataira lehet támaszkodni; 1. a tények előzetes megvizsgálása alapján támogatja az euró Litvánia általi, január 1-jén történő bevezetését, 2. megállapítja, hogy Litvánia ugyan a legutóbbi, 2012-es konvergenciajelentés szerint nem teljesítette az euró bevezetéséhez szükséges valamennyi konvergenicakritériumot, azonban a litván kormány és lakosság azóta jelentős erőfeszítéseket tett, hogy a 2014-es DOC+XML+V0//DE HL C 298E., , 249. o. HL C 146E., , 251. o. PR\ doc 3/9 PE v01-00

4 téli előrejelzésnél minden konvergenciakritériumot teljesíteni tudjanak; 3. üdvözli, hogy 2014 februárjában az elmúlt év során Litvániában mért átlagos inflációs ráta 0,9% volt, és ezáltal ez a konvergenciakritérium teljesült; 4. üdvözli, hogy a 2014-es téli előrejelzések szerint 2013-ban Litvánia államadóssága a GDP 39,5%-a, államháztartásai hiánya pedig 2,7% volt, és ezáltal ez a konvergenciakritérium szintén teljesülhet; 5. üdvözli, hogy a litas és az euró között nem állapítható meg semmilyen árfolyamfeszültség, így Litvánia ezt a konvergenciakritériumot is teljesíti; 6. üdvözli, hogy Litvániában az Európai Központi Bank idevágó adatai szerint az átlagos nominális hosszú távú kamatláb 2014 februárjában 3,8%, és ily módon Litvánia teljesíti ezt a konvergenciakritériumot; 7. örömmel veszi, hogy az Európai Bizottság véleménye szerint Litvániában semmilyen makrogazdasági egyensúlyhiány nem mutatkozik; 8. üdvözli, hogy a litván Parlament január 23-án több törvényt is módosított annak érdekében, hogy a litván központi bank mérlegén belül minden eszközt ideértve az ingatlanokat is a központi bank tulajdonába helyezzék át, és ily módon biztosítsák a függetlenségét; 9. tudomásul veszi, hogy a litván parlament 2014 márciusában megkezdte az euró bevezetéséről szóló törvényjavaslat megvitatását, amely az euró bevezetésére, a litas euróra való átváltására és a nemzeti valuta megszüntetésére irányuló eljárást, valamint az euró bevezetésével kapcsolatos egyéb gyakorlati és technikai szempontokat hivatott szabályozni; 10. megállapítja, hogy június 21-én Litvániával szemben megszüntették a túlzott költségvetési hiány miatt indított eljárást; megállapítja továbbá, hogy az Európai Bizottság és az Európai Tanács egy novemberi jelentésben elismerte, hogy Litvánia ambiciózus erőfeszítéseket tesz a költségvetési konszolidáció érdekében; 11. megállapítja, hogy Litvániát nagy energiafüggőség jellemzi, és ezért az energiaellátás biztonsága szempontjából a legveszélyeztetettebb tagállamok közé tartozik, és elsősorban Oroszországtól függ igen nagy mértékben; 12. sajnálja, hogy e függőség kialakulásához az is hozzájárult, hogy az EU két atomerőmű mihamarabbi bezárását követelte, aminek következtében a villamosenergia-termelésben jelentősen megnőtt gáz felhasználása; 13. megállapítja, hogy ezért Litvánia az elért előrehaladás ellenére az Unión belül relatíve magas energiaintenzitással rendelkezik; megállapítja továbbá, hogy a litván fogyasztói árukosár esetében magas energia-részarány figyelhető meg; 14. üdvözli, hogy a litván kormány tudatában van az ország energiaproblémájának, és azt egy átfogó nemzeti energiafüggetlenségi stratégiával igyekszik megoldani; üdvözli PE v /9 PR\ doc

5 továbbá, hogy Litvánia a gázszektorban a függetlenség elérésre törekszik (az EU harmadik energiacsomagjával összhangban); 15. megállapítja, hogy Litvánia fizetőképes és jól tőkésített pénzügyi rendszerrel rendelkezik; megállapítja ezenkívül, hogy a litván pénzügyi szektorban a skandináv bankok vannak túlsúlyban, amelyek a piac 90%-át uralják; megállapítja továbbá, hogy a litván központi bank legfrissebb adatai szerint Litvánia időközben enyhén csökkenő, 38,3%-os likviditási rátával (2013. harmadik negyedév), csökkenő számú, nem teljesítő hitelekkel és csökkenő hitel/betét aránnyal rendelkezik; 16. sajnálja, hogy a 2013 májusában végzett közvélemény-kutatás keretében megkérdezett litván lakosság több mint fele aggodalmát fejezte ki az euró bevezetésével kapcsolatban; bízik azonban abban, hogy 2014 folyamán mihelyt megkezdődhetnek az euró bevezetésével kapcsolatos tájékoztató kampányok a lakosság körében jelentősen javulni fog annak elfogadottsága; üdvözli, hogy a litván kormány egyértelműen az euró bevezetése mellett áll. PR\ doc 5/9 PE v01-00

6 INDOKOLÁS Az euróövezethez való csatlakozás jogi feltételeit az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) és a konvergenciakritériumokról szóló 13. jegyzőkönyv rögzíti. Litvánia azon országok közé tartozik, amelyekre az euró bevezetése tekintetében eltérés vonatkozik. Az EKB és a Bizottság legalább kétévente egyszer, illetve valamely eltéréssel rendelkező tagállam kérésére jelentést tesz a Tanácsnak az eltéréssel rendelkező tagállamok által a gazdasági és monetáris unió megvalósítására vonatkozó kötelezettségeik teljesítésében megtett előrehaladásról. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 140. cikkének (1) bekezdése szerinti következő konvergenciajelentés 2014 júniusára várható. A várakozások szerint ebben a konvergenicajelentésben Litvánia esetében megerősítik a maastrichti kritériumok teljesítését. Az EUMSZ 140. cikkének (2) bekezdése szerint a Tanács a Bizottság és az EKB jelentése alapján, az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően és a Bizottság javaslatára minősített többséggel határoz arról, hogy az (1) bekezdésben megállapított szempontok alapján mely eltéréssel rendelkező tagállamok teljesítik a szükséges feltételeket, majd az érintett tagállamokra vonatkozó eltérést megszünteti. Az Európai Parlamentnek meg kell vizsgálnia a konvergenciajelentést a vonatkozó jogalkotási javaslattal együtt, majd véleményt kell róla kibocsátania. Idén a májusi európai választások miatt időbeli szempontból különleges kihívások előtt áll ez a folyamat, mivel egyrészről az érintett tagállamnak (Litvániának) hat hónapot kell biztosítani arra, hogy ténylegesen felkészüljön az euró bevezetésére, másrészről azonban az új Európai Parlament csak július 1-jén kezdheti meg a munkáját. E kihívásokra való tekintettel a Parlament gyors határozathozatalt támogat, jóllehet a múltban mindig jogos kritikával illették, ha a csatlakozási döntéseknél feszített ütemtervet alkalmaztak. A Gazdasági és Monetáris Bizottság és az előadó ezért még a jelenlegi jogalkotási ciklus alatt megkezdi munkáját azzal a céllal, hogy a 2014 júliusában megalakuló Parlament egy ideiglenes politikai ha jogilag nem is kötelező ajánlással szolgáljon. E jelentésen felül a tervek szerint 2014 márciusában meghallgatják a litván hatóságokat (a pénzügyminisztert és a litván központi bank igazgatóját), valamint a Bizottságot. A jogi eljárást ezt követően majd 2014 júliusában az új Parlament gyorsított eljárás keretében fogja megindítani, amennyiben javasolják az euró január 1-jei bevezetését. Az újonnan megválasztott Parlamentnek így kevés ideje lesz véleményének elfogadására, amelyről sürgősségi eljárás keretében kell majd szavaznia. A szokványos ütemtervhez viszonyítva ez sajnálatos módon jelentős korlátozásokat von maga után. A nyelvi szabályoknak azonban eleget kell tenni. Az EUMSZ 140. cikkének (1) bekezdése szerinti konvergenciakritériumok betartása tekintetében az előadó 2014 márciusában előzetesen a következő megállapításokat teszi: 1. A nemzeti jogszabályok összeegyeztethetősége a 130. és 131. cikkel és az EKB alapokmányával Biztosítani kell az EUMSZ rendelkezéseivel (123., 124., és 130. cikk), valamint az EKB PE v /9 PR\ doc

7 alapokmányának rendelkezéseivel (7., 12. cikk (1) bekezdés, 14. cikk (2) bekezdés, 14. cikk (3) bekezdés és 37. cikk) való összeegyeztethetőséget január 23-án a litván parlament (Seimas) elfogadta több törvény módosítását, ami lehetővé teszi, hogy a litván központi bank szabadon rendelkezzen a vagyonával, illetve módosítsák a nemzeti felügyeleti szerv központi bank felügyeletével kapcsolatos hatáskörét. A módosítások értelmében a központi bank mérlegében szereplő minden eszköz köztük az ingatlanok a központi bank tulajdonát képezik, amelyekkel a központi bank szabadon rendelkezik. A hatályos jogszabályok értelmében ezek az eszközök az állam tulajdonát képezik, amelyekkel a központi bank csupán bizalmi alapon rendelkezik. A 130. és 131. cikkel, illetve az EKB alapokmányával való összeegyeztethetőséggel kapcsolatban meghatározott jogalapot és rendelkezéseket az euró bevezetésével párhuzamosan meg kell vizsgálni. A litván parlament (Seimas) tavasszal (2014 márciusában) kezdi meg az euró bevezetéséről szóló törvénytervezet megvitatását. A tervezet meghatározza az euró bevezetésének előkészítésére, a litas euróra való átváltására és a nemzeti valuta megszüntetésére irányuló eljárásokat, valamint az euró bevezetésével kapcsolatos más gyakorlati szempontokat is. A tervezetet véleménynyilvánítás céljából megküldik az EKB részére. Az Európai Parlamentnek szintén meg kell vizsgálnia a tervezet szövegét. 2. Az árstabilitás magas fokának elérése Az említett időpontban (2014 márciusában) azonban még nem lehet értékelni az árstabilitással kapcsolatos kritériumot, mivel ezt a kritériumot majd júniusban, a 2014 áprilisával bezárólag összegyűjtött adatok alapján értékelik a harmonizált fogyasztói árindex szerinti infláció 12 havi átlagában. Amennyiben azonban a számítást előrejelzési célokból már 2014 márciusában elvégeznénk, megállapíthatnánk, hogy a február és január közötti referencia-időszakban a harmonizált fogyasztói árindex szerinti infláció 12 havi átlaga Litvánia esetében 0,93%, tehát az 1,54%-os referenciaérték alatt van. A referenciaérték kiszámításának alapjául a három legjobban teljesítő tagállam, jelen esetben Lettország, Ciprus és Bulgária szolgál. Görögországot kiugróként nem vették figyelembe a számításnál. Bár a harmonizált fogyasztói árindex szerinti infláció valószínűleg nőni a fog a jelenlegi nagyon alacsony szinthez képest, az előrejelzések szerint Litvánia a következő hónapokban így is a referenciaérték alatt fog maradni. A prudens költségvetési politika várhatóan képes lesz hosszú távon szavatolni az árstabilitás fenntartható szintjét. 3. Az állam pénzügyi helyzetének fenntarthatósága A 2014-es (2014. februári) téli előrejelzésekből az derült ki, hogy a 2013-as referenciaévben Litvánia költségvetési hiánya a GDP 2,7%-a (a referenciaérték 3,0%), a Bizottság szerint pedig a tendencia további csökkenést mutat. A bruttó államadósság a GDP 39,5%-a, ami szintén biztosan a 60%-os referenciaérték alatt marad június 21. óta Litvániával szemben már nem folytatnak eljárást a túlzott költségvetési hiány miatt. A legutóbbi (2013. júliusi) országspecifikus ajánlások keretében, valamint egy novemberi jelentésben a Tanács, illetve a Bizottság egyaránt megerősítette, hogy Litvánia 2009 óta ambiciózus erőfeszítéseket tett a költségvetési konszolidáció érdekében. PR\ doc 7/9 PE v01-00

8 Ellenben kifogásolták, hogy az ország továbbra sem rendelkezik kellő költségvetés-politikai mozgástérrel ahhoz, hogy kezelni tudja a káros sokkhatásokat. A Tanács és a Bizottság azon a véleményen van, hogy az adórendszert úgy kellene kialakítani, hogy kevésbé torzítsa a versenyt, valamint az adószabályokat még jobban be kellene tartatni. 4. Az Európai Monetáris Rendszer árfolyam-mechanizmusa által előírt normál ingadozási sávok betartása legalább 2 évig A litván litas június 28-án csatlakozott az árfolyam-mechanizmushoz (ERM II); a litas euróval szemben meghatározott paritásának értéke 3,45280, és a valutatanács-rendszer alapján a ± 15%-os lehetséges normál ingadozási sávon belül maradt, tehát nem állapítottak meg ingadozást. Litvánia ERM II-be történő belépésekor a hatóságok egyoldalú kötelezettséget vállaltak arra, hogy az árfolyam-mechanizmusban is fenntartják az akkori valutatanácsrendszert. A valutatanács-rendszer esetében így a jegybanki tartalékok az előtérbe kerülnek, mivel ez megerősíti a valutatanács megbízhatóságát. Litvániában már csak e tekintetben sem állapítható meg semmilyen probléma, tehát ezt a kritériumot is teljesíti. 5. A konvergencia fenntarthatósága, ami a hosszú távú kamatszintben tükröződik A hosszú távú kamatlábak alakulását a másodlagos piacok hozamai alapján értékelik, egy 10 évhez közeli hátralévő futamidejű, egyetlen irányadó államkötvény alapján. A legutóbbi konveregenciajelentés esetében a hosszú távú nominális kamatlábak már 2012-ben a tűréshatáron belül maradtak, ezáltal pedig teljesítették a megfelelő konvergenciakritériumot. Amennyiben a becslést előrejelzési célokból 2014 februárjában elvégeznénk, megállapíthatnánk, hogy a február és január közötti referencia-időszakban a harmonizált fogyasztói árindex szerinti infláció 12 havi átlaga Litvánia esetében 3,8%, tehát az 5,4%-os referenciaérték alatt van, amelyet az árstabilitási kritériumhoz hasonlóan a három hasonló ország, azaz Lettország, Ciprus és Bulgária adataiból számítják ki. Mivel a Cipruson uralkodó különös körülmények miatt ez az ország adott esetben kiugrónak tekinthető, ezért az 5,4%-os értéket Lettország és Bulgária figyelembevételével számolták ki. 6. Gazdasági integráció és konvergencia (140. cikk (1) bekezdés, utolsó albekezdés) 6.1. Makrogazdasági egyensúlyhiány Az Európai Bizottság véleménye szerint Litvániában semmilyen makrogazdasági egyensúlyhiány nem mutatkozik. Mindazonáltal a Tanács 2013 júliusában kiadott országspecifikus ajánlásainak alapjául szolgáló elemzésében a Bizottság a következőképpen fogalmaz: Litvánia jelentős kihívások előtt áll a növekedésbarát költségvetési konszolidáció és az államháztartás fenntarthatósága, a munkanélküliség és a társadalmi kirekesztés, valamint az energiaszektor hálózatba szervezése és az energiahatékonyság tekintetében Pénzügyi stabilitás Az IMF 2013 szeptemberében megállapította, hogy Litvánia fizetőképes és jól tőkésített pénzügyi rendszerrel rendelkezik. A litván pénzügyi szektorban továbbra is a skandináv bankok vannak túlsúlyban, amelyek a piac mintegy 90%-át uralják. A litván központi bank legfrissebb adatai szerint Litvánia időközben enyhén csökkenő, 38,3%-os likviditási rátával (2013. harmadik negyedév), csökkenő számú, nem teljesítő hitelekkel és csökkenő hitel/betét aránnyal rendelkezik. PE v /9 PR\ doc

9 Az Európai Bizottság felszólította Litvániát, hogy fordítson nagyobb figyelmet a kis- és középvállalkozásoknak szóló elégséges hitelkínálatra. Litvániának továbbra is támogatnia kell a beruházások és a növekedés előmozdítását, mivel 2012-ben egyáltalán nem növekedett a hitelállomány a kereslet és a kínálat közötti gyenge kapcsolat miatt. 7. A különleges kihívást jelentő energiaszektor Litvániát nagy energiafüggőség jellemzi: Litvánia az energiaellátás biztonsága szempontjából a legveszélyeztetettebb uniós országok közé tartozik. Az olaj és a gáz tekintetében teljes mértékben egyetlen külföldi szállítótól (az orosz Gazprom állami szállítótól) függ; hiányoznak a több uniós országhoz kapcsolódó rendszerösszekötők. Elsősorban a gáz részaránya nőtt rendkívül módon, hogy ezzel kompenzálják a két atomerőmű EU által megkövetelt bezárását. Litvánia az elért előrehaladás ellenére az Unión belül relatíve magas energiaintenzitással rendelkezik. A fogyasztói árukosár esetében magas az energia-részarány. A litván elnökségi hivatal február 8-án arról számolt be, hogy a német szövetségi kormány támogatja a litván gázszektor függetlenedését (az EU harmadik energiacsomagjával összhangban). A litván kormány terve az lenne, hogy a Gazprom novemberig kivonulna az Amber Gas gázhálózat-üzemeltető vállalatból, amelyben jelenleg 37%-os részesedéssel rendelkezik. Ezenfelül az E.ON támogatni fogja a Lietuvos Dujos energiavállalat által (amelyben az E.ON 38,9%-os részesedéssel rendelkezik) a Gazprom ellen monopol gyakorlatok miatt indított bírósági eljárást. A litván kormány tudatában van az ország energiaproblémájának, és azt egy átfogó nemzeti energiafüggetlenségi stratégiával igyekszik megoldani. Ez a stratégia a 2020-ig tartó időszakra szól, és sokrétű intézkedést irányoz elő a villamos energia, a gáz és az olaj tekintetében, többek között a megújuló energiaforrások fejlesztése, új atomerőművek építése, a szomszédos országokkal új villamosenergia- és gázhálózatok létrehozása és a cseppfolyósítottföldgáz-terminálok kiépítése terén. 8. A közvélemény és a politikai viták 2013 májusában a megkérdezett litván lakosság (1029 fő) több mint fele (52%-a) ellenezte, 40%-a támogatta Litvánia euróövezethez való csatlakozását, 8%-a pedig még nem döntött a kérdésben. Remélhetőleg a litván kormánynak az euró január 1-jei bevezetésével kapcsolatos világos célja segíti majd az elfogadottság növekedését. PR\ doc 9/9 PE v01-00

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.4. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT HÁTTERE

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA. az euro Észtország általi, január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA. az euro Észtország általi, január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 12.5.2010 COM(2010) 239 végleges 2010/0135 (NLE) C7-0131/10 Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az euro Észtország általi, 2011. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Lettország általi, január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Lettország általi, január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.5. COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Lettország általi, 2014. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. CONTEXT OF

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a 974/98/EK rendeletnek az euró Lettországban való bevezetése tekintetében történő módosításáról

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a 974/98/EK rendeletnek az euró Lettországban való bevezetése tekintetében történő módosításáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.5. COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 974/98/EK rendeletnek az euró Lettországban való bevezetése tekintetében történő módosításáról HU

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Plenárisülés-dokumentum

EURÓPAI PARLAMENT Plenárisülés-dokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum 14.7.2014 A8-0001/2014 * JELENTÉS az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2014)0324

Részletesebben

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.7.1. COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2866/98/EK rendeletnek az euró litvániai

Részletesebben

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0298(NLE)

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0298(NLE) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Gazdasági és Monetáris Bizottság 26.10.2012 2012/0298(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET a pénzügyi tranzakciós adó létrehozása területén folytatott megerősített együttműködésre való

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 28.6.2006 COM(2006) 320 végleges 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK az

Részletesebben

Gazdasági és Monetáris Bizottság JELENTÉSTERVEZET

Gazdasági és Monetáris Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Gazdasági és Monetáris Bizottság 18.7.2012 2012/2150(INI) JELENTÉSTERVEZET a gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszterről: a 2012. évi prioritások végrehajtása

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 16.5.2007 COM(2007) 257 végleges 2007/0091 (CNB) Javaslat: A TANÁCS RENDELETE a 974/98/EK rendeletnek az euro Cipruson való bevezetése tekintetében történő módosításáról

Részletesebben

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/0047(NLE)

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/0047(NLE) EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 18.9.2014 2014/0047(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET a Horvát Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodásnak

Részletesebben

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2013/2076(INI) az Európai Központi Bank 2012-es éves jelentéséről (2013/2076(INI))

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2013/2076(INI) az Európai Központi Bank 2012-es éves jelentéséről (2013/2076(INI)) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Gazdasági és Monetáris Bizottság 11.6.2013 2013/2076(INI) JELENTÉSTERVEZET az Európai Központi Bank 2012-es éves jelentéséről (2013/2076(INI)) Gazdasági és Monetáris Bizottság

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, május 15. (23.05) (OR. en) 9192/08. Intézményközi referenciaszám: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, május 15. (23.05) (OR. en) 9192/08. Intézményközi referenciaszám: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2008. május 15. (23.05) (OR. en) 9192/08 Intézményközi referenciaszám: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi

Részletesebben

Monetáris Unió.

Monetáris Unió. Monetáris Unió Ajánlott irodalom: Horváth Zoltán (2007): Kézikönyv az Európai Unióról 303-324. oldal Felhasznált irodalom: Györgyi Gábor: Magyarország: az eurokritériumok romlása a konvergencia programokban

Részletesebben

Az eurózóna 2017-ben: a Gazdasági és Monetáris Unió előtt álló kihívások. Dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Egyetem)

Az eurózóna 2017-ben: a Gazdasági és Monetáris Unió előtt álló kihívások. Dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Egyetem) Az eurózóna 2017-ben: a Gazdasági és Monetáris Unió előtt álló kihívások Dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Egyetem) Kiindulási pontok I. Az eurózóna tagsági feltételeinek tekinthető maastrichti konvergencia-kritériumok

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE. (2010. július 12.) a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény jövedelemkorlátozást bevezető módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE. (2010. július 12.) a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény jövedelemkorlátozást bevezető módosításáról HU AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE (2010. július 12.) a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény jövedelemkorlátozást bevezető módosításáról (CON/2010/56) Bevezetés és jogalap 2010. július 1-jén a magyar

Részletesebben

2. ábra: A nem euróövezeti jövedelem felfelé konvergál az euróövezeti jövedelem felé

2. ábra: A nem euróövezeti jövedelem felfelé konvergál az euróövezeti jövedelem felé AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓ MEGVALÓSÍTÁSA A Bizottság hozzájárulása a vezetői ütemtervhez #FutureofEurope #EURoadSibiu GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI KONVERGENCIA AZ EU-BAN: A FŐBB TÉNYEK 1. ábra:

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. az Egyesült Királyságban fennálló túlzott költségvetési hiány megszüntetéséről. {SWD(2015) 112 final}

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. az Egyesült Királyságban fennálló túlzott költségvetési hiány megszüntetéséről. {SWD(2015) 112 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.13. COM(2015) 245 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA az Egyesült Királyságban fennálló túlzott költségvetési hiány megszüntetéséről {SWD(2015) 112 final} HU HU Ajánlás A

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.8.9. C(2016) 5091 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A kötelezettségszegési eljárások keretében a Bizottság által a Bíróságnak javasolt rögzített összegű és kényszerítő bírságok

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. a Lettországra vonatkozó 2013. évi konvergenciajelentés

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. a Lettországra vonatkozó 2013. évi konvergenciajelentés EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.5. COM(2013) 341 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a Lettországra vonatkozó 2013. évi konvergenciajelentés (készült az Európai Unió működéséről

Részletesebben

Költségvetési Bizottság JELENTÉSTERVEZET

Költségvetési Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Költségvetési Bizottság 10.3.2011 2011/2018(BUD) JELENTÉSTERVEZET az Európai Parlament tervezett bevételeiről és kiadásairól a 2012-es pénzügyi évre I. szakasz Parlament (2011/2018(BUD))

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Költségvetési Bizottság 23.10.2014 2014/2053(BUD) JELENTÉSTERVEZET az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 4/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (III.

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS HATÁROZATA. az Egyesült Királyságban túlzott hiány fennállásáról szóló 2008/713/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

Ajánlás A TANÁCS HATÁROZATA. az Egyesült Királyságban túlzott hiány fennállásáról szóló 2008/713/EK határozat hatályon kívül helyezéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.11.22. COM(2017) 801 final Ajánlás A TANÁCS HATÁROZATA az Egyesült Királyságban túlzott hiány fennállásáról szóló 2008/713/EK határozat hatályon kívül helyezéséről HU HU

Részletesebben

* JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0447(NLE) 4.11.2014

* JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0447(NLE) 4.11.2014 EURÓPAI PARLAMENT 2014 2019 Jogi Bizottság 4.11.2014 2011/0447(NLE) * JELENTÉSTERVEZET az Oroszországi Föderációnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980.

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

9227/19 ADD 1 ll/kk 1 ECOMP.1 LIMITE HU

9227/19 ADD 1 ll/kk 1 ECOMP.1 LIMITE HU Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2019. június 11. (OR. en) 9227/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 25 ECOFIN 488 TERVEZET JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA (Gazdasági és Pénzügyek) 2019. május 17. 9227/19 ADD

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 21.6.2012 2012/0049(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET az irodai berendezésekre vonatkozó európai uniós energiahatékonysági címkézési programról

Részletesebben

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.31. COM(2011) 23 végleges Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről INDOKOLÁS Az Európai

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE ÉVI KONVERGENCIAJELENTÉS. (készült az Európai Unió működéséről szóló szerződés 140. cikkének (1) bekezdésével összhangban)

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE ÉVI KONVERGENCIAJELENTÉS. (készült az Európai Unió működéséről szóló szerződés 140. cikkének (1) bekezdésével összhangban) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 212.5.3. COM(212) 257 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE 212. ÉVI KONVERGENCIAJELENTÉS (készült az Európai Unió működéséről szóló szerződés 14. cikkének (1) bekezdésével összhangban)

Részletesebben

A gazdasági helyzet alakulása

A gazdasági helyzet alakulása #EURoad2Sibiu 219. május A gazdasági helyzet alakulása EGY EGYSÉGESEBB, ERŐSEBB ÉS DEMOKRATIKUSABB UNIÓ FELÉ Az EU munkahelyteremtésre, növekedésre és beruházásra irányuló ambiciózus programja, valamint

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Gazdasági és Monetáris Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT Gazdasági és Monetáris Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Gazdasági és Monetáris Bizottság 14.10.2014 2014/0000(INI) JELENTÉSTERVEZET az Európai Központi Bank 2013. évi éves jelentéséről (C8-0000/2014 2014/0000(INI)) Gazdasági és Monetáris

Részletesebben

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság *** AJÁNLÁSTERVEZET

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság *** AJÁNLÁSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009 2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 21.1.2013 2012/0138(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET az Európai Közösség és Ukrajna közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET Európai Parlament 2014-2019 Gazdasági és Monetáris Bizottság 2016/0110(COD) 7.7.2016 ***I JELENTÉSTERVEZET a pénzügyi beszámolás és az audit területén meghatározott tevékenységeket támogató, a 2014 2020

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Ellenőrző Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Ellenőrző Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Költségvetési Ellenőrző Bizottság 22.1.2015 2014/2085(DEC) JELENTÉSTERVEZET az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről,

Részletesebben

Mikor lehet horvát euró?

Mikor lehet horvát euró? Mikor lehet horvát euró? EURO ANTE PORTAS CROATIAE Scherczer Károly Róbert vezető külgazdasági attasé, Zágráb 2018. szeptember 7. Hivatalos megnevezés Államforma Főváros Horvát Köztársaság parlamentáris

Részletesebben

A május m. 1-jén 1 n csatlakozott. Keleti Károly K 2010

A május m. 1-jén 1 n csatlakozott. Keleti Károly K 2010 A 2004. május m 1-jén 1 n csatlakozott kelet-közép-eur európai országok első öt éve az Európai Unióban Keleti Károly K pályp lyázat 2010 Előad adó: : Kelemen NóraN Maastrichti kritériumok riumok Az európai

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, február 11. (11.02) (OR. en) 5752/1/13 REV 1 FIN 44 PE-L 4

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, február 11. (11.02) (OR. en) 5752/1/13 REV 1 FIN 44 PE-L 4 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 203. február. (.02) (OR. en) 5752//3 REV FIN 44 PE-L 4 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Költségvetési Bizottság az Állandó Képviselők Bizottsága/a Tanács A Bizottság

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 7. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 7. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 7. (OR. en) 13015/16 FIN 631 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. október 7. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi

Részletesebben

EURÓPAI KÖZPONTI BANK

EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2009.5.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 106/1 I (Állásfoglalások, ajánlások és vélemények) VÉLEMÉNYEK EURÓPAI KÖZPONTI BANK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE (2009. április 20.) a tagállamok fizetési

Részletesebben

7051/16 ac/tk/kk 1 DGB 1 A

7051/16 ac/tk/kk 1 DGB 1 A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. március 23. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2014/0013 (NLE) 7051/16 AGRI 125 AGRIORG 15 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament 2017/2124(INI)

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament 2017/2124(INI) Európai Parlament 2014-2019 Gazdasági és Monetáris Bizottság 2017/2124(INI) 18.7.2017 JELENTÉSTERVEZET az Európai Központi Bank 2016. évi éves jelentéséről (2017/2124(INI)) Gazdasági és Monetáris Bizottság

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓ INTÉZMÉNYEI

A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓ INTÉZMÉNYEI A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓ INTÉZMÉNYEI Az európai monetáris unió intézményeinek fő feladata az európai monetáris politika meghatározása, az euró kibocsátásával kapcsolatos szabályok megalkotása és az

Részletesebben

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA Európai Parlament 2014-2019 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 13.6.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0186 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2017. június 13-án került elfogadásra

Részletesebben

Gazdasági és Monetáris Bizottság JELENTÉSTERVEZET

Gazdasági és Monetáris Bizottság JELENTÉSTERVEZET Európai Parlament 2014-2019 Gazdasági és Monetáris Bizottság 2016/2101(INI) 21.6.2016 JELENTÉSTERVEZET a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2016. év prioritásainak végrehajtása (2016/2101(INI))

Részletesebben

T/ számú törvényjavaslat

T/ számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/19769. számú törvényjavaslat az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz Föderáció közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 2015/0005(COD) 3.2.2015 ***I JELENTÉSTERVEZET az Ukrajnának nyújtott makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Ellenőrző Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Ellenőrző Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Költségvetési Ellenőrző Bizottság 2014/2147(INI) 7.1.2015 VÉLEMÉNYTERVEZET a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részéről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részére

Részletesebben

L 165 I Hivatalos Lapja

L 165 I Hivatalos Lapja Az Európai Unió L 165 I Hivatalos Lapja Magyar nyelvű kiadás Jogszabályok 61. évfolyam 2018. július 2. Tartalom II Nem jogalkotási aktusok HATÁROZATOK Az Európai Tanács (EU) 2018/937 határozata (2018.

Részletesebben

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve X. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl Nemzetközi tudományos konferencia Kaposvár, 2016. október 14. A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve Gazdaságtörténeti áttekintés a konvergencia szempontjából

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 27.7.2012 2012/0040(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET a 92/65/EGK tanácsi irányelvnek a kutyák, macskák és görények

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.21. COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 2012/0165(COD) 7.9.2012 ***I JELENTÉSTERVEZET a 2003/17/EK tanácsi határozatnak az alkalmazási időszak meghosszabbítása, az egyik

Részletesebben

A8-0061/19 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához

A8-0061/19 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához 8.6.2017 A8-0061/19 Módosítás 19 Petra Kammerevert a Kulturális és Oktatási Bizottság nevében Jelentés Santiago Fisas Ayxelà Az Európa kulturális fővárosai kezdeményezés 2020 2033. évekre COM(2016)0400

Részletesebben

A Gazdasági- és Monetáris Unió. Elızmények. EMS Európai Monetáris Rendszer

A Gazdasági- és Monetáris Unió. Elızmények. EMS Európai Monetáris Rendszer Európai Uniós ismeretek A Gazdasági- és Monetáris Unió Elızmények Bretton-Woods kulcsvaluta: USD rögzített árfolyamrendszer 1969 Hága Werner-terv - kudarc 1971-73:Bretton-Woods-i rendszer szétesik, olajválság

Részletesebben

2015. tavaszi gazdasági előrejelzés: a széljárás kedvez a fellendülésnek

2015. tavaszi gazdasági előrejelzés: a széljárás kedvez a fellendülésnek Európai Bizottság - Sajtóközlemény 2015. tavaszi gazdasági előrejelzés: a széljárás kedvez a fellendülésnek Brüsszel, 05 május 2015 Az Európai Unió gazdasági növekedése kedvező hátszelet kap. Az Európai

Részletesebben

NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL

NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL Európai Parlament 2014-2019 Jogi Bizottság 21.6.2016 NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL Tárgy: a litván parlament indokolt véleménye a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2018.11.13. COM(2018) 744 final 2018/0385 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az energiahatékonyságról szóló, [az (EU) 2018/XXX irányelvvel módosított]

Részletesebben

Az IMF igazgatótanácsa jóváhagyta Magyarország számára a 12,3 milliárd euró értékű készenléti hitelt

Az IMF igazgatótanácsa jóváhagyta Magyarország számára a 12,3 milliárd euró értékű készenléti hitelt Sajtóközlemény száma: 08/275 AZONNALI KIADÁSRA 2008. november 6. Nemzetközi Valutaalap Washington, D.C. 20431 Amerikai Egyesült Államok Az IMF igazgatótanácsa jóváhagyta Magyarország számára a 12,3 milliárd

Részletesebben

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 5. cikkére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 5. cikkére, L 62/4 2018.3.5. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2018/318 RENDELETE (2018. február 22.) az értékpapírállományokról szóló statisztikákról szóló 1011/2012/EU rendelet módosításáról (EKB/2018/7) AZ EURÓPAI

Részletesebben

Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.6. COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról; valamint megállapodás alkalmazásáról

Részletesebben

Uniós szintű fellépések Hosszú- és középtávú tervek. Dr. Baranyai Gábor Külügyminisztérium

Uniós szintű fellépések Hosszú- és középtávú tervek. Dr. Baranyai Gábor Külügyminisztérium Uniós szintű fellépések Hosszú- és középtávú tervek Dr. Baranyai Gábor Külügyminisztérium A kibocsátás csökkentés globális feladat A világ átlaghőmérséklet-növekedésének 2 C fok alatt tartása nemzetközileg

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET Európai Parlament 2014-2019 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 2015/0090(COD) 23.6.2015 ***I JELENTÉSTERVEZET az olajok (étolajok) és zsírok (étkezési zsírok), erukasav-tartalma legmagasabb szintjének

Részletesebben

Téli előrejelzés re: lassanként leküzdjük az ellenszelet

Téli előrejelzés re: lassanként leküzdjük az ellenszelet EURÓPAI BIZOTTSÁG SAJTÓKÖZLEMÉNY Brüsszel, 2013. február 22. Téli előrejelzés 2012 2014-re: lassanként leküzdjük az ellenszelet Miközben a pénzügyi piaci feltételek tavaly nyár óta lényegesen javultak

Részletesebben

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA Európai Parlament 2014-2019 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 23.10.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0265 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2018. október 23-án került

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EKB)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EKB) AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EKB) Az Európai Központi Bank (EKB) a gazdasági és monetáris unió központi intézménye, és 1999. január 1. óta feladata az euróövezet monetáris politikájának irányítása. Az EKB

Részletesebben

A8-0277/14 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához

A8-0277/14 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához 25.1.2017 A8-0277/14 Módosítás 14 Bernd Lange a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében Jelentés A8-0277/2016 Marielle de Sarnez Az EU Kolumbia/Peru kereskedelmi megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 17. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 17. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. március 17. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2014/0013 (NLE) 15436/15 AGRI 684 AGRIORG 101 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS RENDELETE

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. a Horvátországban fennálló túlzott költségvetési hiány megszüntetéséről. {SWD(2013) 523 final}

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. a Horvátországban fennálló túlzott költségvetési hiány megszüntetéséről. {SWD(2013) 523 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.10. COM(2013) 914 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA a Horvátországban fennálló túlzott költségvetési hiány megszüntetéséről {SWD(2013) 523 final} HU HU Ajánlás A TANÁCS

Részletesebben

NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL

NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL Európai Parlament 2014-2019 Jogi Bizottság 20.3.2017 NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL Tárgy: A francia szenátus indokolt véleménye a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról

Részletesebben

CSOBBANJ EURÓPÁVAL! Balatonfüred, Kisfaludy strand, 2014. augusztus 4. (hétfő)

CSOBBANJ EURÓPÁVAL! Balatonfüred, Kisfaludy strand, 2014. augusztus 4. (hétfő) CSOBBANJ EURÓPÁVAL! Balatonfüred, Kisfaludy strand, 2014. augusztus 4. (hétfő) A Europe Direct tájékoztató irodák az idei nyáron is megszervezik a Csobbanj Európával című programsorozatot, melynek keretében

Részletesebben

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA Európai Parlament 2014-2019 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 11.12.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0371 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2018. december 11-én került

Részletesebben

10451/16 ADD 1 hs/af/ms 1 GIP 1B

10451/16 ADD 1 hs/af/ms 1 GIP 1B Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. július 7. (OR. en) 10451/16 ADD 1 PV/CONS 35 ECOFIN 633 TERVEZET JEGYZŐKÖNYV Tárgy: Az Európai Unió Tanácsának 2016. június 17-én Luxembourgban tartott 3475. ülése

Részletesebben

T/ számú törvényjavaslat

T/ számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/19768. számú törvényjavaslat az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési

Részletesebben

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG,

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG, JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ, AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉSHEZ CSATOLT, AZ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEKRŐL SZÓLÓ

Részletesebben

11917/1/12 REV 1ADD 1 lj/lj/kk 1 DQPG

11917/1/12 REV 1ADD 1 lj/lj/kk 1 DQPG AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2012. október 4. (11.10) (OR. fr) Intézményközi referenciaszám: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 ADD 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 A TANÁCS INDOKOLÁSA Tárgy:

Részletesebben

Az Európai Unió gazdasági kormányzása röviden

Az Európai Unió gazdasági kormányzása röviden Az Európai Unió gazdasági kormányzása röviden 2 A kiadványt a Europe Direct Tájékoztató Központ Budapest munkatársai készítették. 2014 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 5 Gazdasági kormányzás az Európai Unióban...

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK ÉVI KONVERGENCIAJELENTÉS

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK ÉVI KONVERGENCIAJELENTÉS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 214.6.4. COM(214) 326 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK 214. ÉVI KONVERGENCIAJELENTÉS (az Európai Unió működéséről szóló szerződés 14. cikkének

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT * JELENTÉSTERVEZET. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2009/0014(CNS)

EURÓPAI PARLAMENT * JELENTÉSTERVEZET. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2009/0014(CNS) EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2009/0014(CNS) 25.3.2009 * JELENTÉSTERVEZET Az Európai Közösség és Barbados közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok

Részletesebben

Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság JELENTÉSTERVEZET. az online szerencsejátékok belsı piaci helyzetérıl (2012/2322(INI))

Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság JELENTÉSTERVEZET. az online szerencsejátékok belsı piaci helyzetérıl (2012/2322(INI)) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 27.2.2013 2012/2322(INI) JELENTÉSTERVEZET az online szerencsejátékok belsı piaci helyzetérıl (2012/2322(INI)) Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓ A GAZDASÁGI INTEGRÁCIÓ FOLYAMATA

GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓ A GAZDASÁGI INTEGRÁCIÓ FOLYAMATA GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓ A GAZDASÁGI INTEGRÁCIÓ FOLYAMATA 1. Kedvezményes kereskedelmi övezet (csökkentett vámtarifák a részt vevő országok között) 2. Szabadkereskedelmi övezet (a részt vevő országok

Részletesebben

A globális, valamint az eurozóna válsága Hitek és tévhitek

A globális, valamint az eurozóna válsága Hitek és tévhitek A globális, valamint az eurozóna válsága Hitek és tévhitek Szapáry György Kecskemét 2016.09.16. Szapáry, 2016 1 Tévhit 1 és tény Tévhit: a válság költségvetési és szuverén adósság válság volt, vagyis a

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat

ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat Európai Parlament 2014-2019 ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat P8_TA-PROV(2017)0014 Az EU Kolumbia/Peru kereskedelmi megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs

Részletesebben

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 2006/0008(COD) 26.1.2009 ***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat

T/ számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/20378. számú törvényjavaslat az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia között a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Ellenőrző Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Ellenőrző Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Költségvetési Ellenőrző Bizottság 29.1.2015 2014/2081(DEC) JELENTÉSTERVEZET az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.6.19. C(2017) 3982 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2017.6.19.) a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló 861/2007/EK

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT JELENTÉSTERVEZET. Költségvetési Ellenőrző Bizottság 2007/2041(DEC)

EURÓPAI PARLAMENT JELENTÉSTERVEZET. Költségvetési Ellenőrző Bizottság 2007/2041(DEC) EURÓPAI PARLAMENT 2004 Költségvetési Ellenőrző Bizottság 2009 2007/2041(DEC) 5.2.2008 JELENTÉSTERVEZET az Európai Unió 2006-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének végrehajtása alóli mentesítésről

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Málta évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Málta évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Málta évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Málta évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.13. COM(2015) 267 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Málta 2015. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Málta 2015. évi stabilitási programját HU HU Ajánlás

Részletesebben

A8-0380/3. A vidékfejlesztési programok időtartamának meghosszabbítása

A8-0380/3. A vidékfejlesztési programok időtartamának meghosszabbítása 6.12.2017 A8-0380/3 Módosítás 3 Czesław Adam Siekierski a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság nevében Jelentés A8-0380/2017 Albert Deß A mezőgazdaság és a vidékfejlesztés területén érvényben lévő

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. A Tunéziára vonatkozó sürgősségi autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetése ***I

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. A Tunéziára vonatkozó sürgősségi autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetése ***I Európai Parlament 2014-2019 ELFOGADOTT SZÖVEGEK P8_TA(2016)0056 A Tunéziára vonatkozó sürgősségi autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetése ***I Az Európai Parlament 2016. február 25-én elfogadott módosításai

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

KONVERGENCIAJELENTÉS 2014. június

KONVERGENCIAJELENTÉS 2014. június HU KONVERGENCIAJELENTÉS Az 2014. évi kiadványain az 20 eurós bankjegy egy-egy motívuma látható. KONVERGENCIAJELENTÉS Európai Központi Bank (2014) Cím: Kaiserstrasse 29 60311 Frankfurt am Main Németország

Részletesebben

11129/19 be/zv/ik 1 ECOMP.1

11129/19 be/zv/ik 1 ECOMP.1 Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2019. július 19. (OR. en) 11129/19 PV CONS 41 ECOFIN 702 TERVEZET JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA (Gazdasági és Pénzügyek) 2019. július 9. 11129/19 be/zv/ik 1 TARTALOM

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Ellenőrző Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Ellenőrző Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Költségvetési Ellenőrző Bizottság 27.1.2014 2013/2199(DEC) JELENTÉSTERVEZET az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről,

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.21. COM(2011) 909 végleges 2011/0444 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Seychelle-szigeteknek a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 7. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 7. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 7. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0346 (NLE) 14116/16 COEST 289 WTO 316 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. október 31. Címzett: Biz.

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.2.7. COM(2017) 61 final 2017/0018 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA az Észt Köztársaságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv

Részletesebben

10080/17 gu/it/hs/hs/gu/it/kk 1 DG D 2A

10080/17 gu/it/hs/hs/gu/it/kk 1 DG D 2A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. június 7. (OR. en, de) Intézményközi referenciaszám: 2015/0287 (COD) 10080/17 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: a Tanács Főtitkársága a Tanács Előző dok. sz.: 9901/17 +

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.30. COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2017-es

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE Ref. Ares(2018)2964154-06/06/2018 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.5.31. COM(2018) 371 final 2018/0219 (APP) Javaslat A TANÁCS RENDELETE az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási

Részletesebben