J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének december 1-jén 18 órakor megtartott közmeghallgatásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 1-jén 18 órakor megtartott közmeghallgatásáról"

Átírás

1 Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/ , Fax: 74/ sz. példány Szám: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének december 1-jén 18 órakor megtartott közmeghallgatásáról

2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének december 1-jén 18 órakor megtartott közmeghallgatásáról. Az ülés helye: Faluház nagyterme Jelen vannak: 1.) Antal Zsolt polgármester, 2.) Baloghné Medgyesi Zsuzsanna, 3.) Galambos Attila Péter, 4.) Dr. Málnai János, 5.) Mikóczi Zoltán, 6.) Nagy László, 7.) Dr. Papp Csaba képviselők Tanácskozási joggal: 1.) Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző, 3.) dr. Horváth Mónika aljegyző, 3.) Adorján Attiláné óvodavezető helyettes, 4.) Bergerné Ifju Erzsébet iskola igazgató, 5) Gómán Ernő RNÖ elnöke, 6.) Nagy István RNÖ képviselő, 7.) Leimszider Lajosné Nyugdíjas Klub elnöke, 8.) Kozma László Decsért Egyesület elnöke, 9.) Gomány Enrőn Decsi Romákért Egyesület elnöke, 10.) Galambosné Varga Judit Szülők a Gyermekekért Alapítvány elnöke, 11.) Lázár Jánosné Gyöngyösbokréta Egyesület képviseletében, 12.) Villányi Dávid Decsi Kapu képviselője, 13.) Veló István PFB külső tag, valamint 100 fő a lakosság részéről. Jegyzőkönyvvezető: Siposné Kovács Ilona vez. főtanácsos N a p i r e n d e l ő t t : Antal Zsolt polgármester köszöntötte a közmeghallgatáson megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 képviselő-testületi tag közül 6 jelen van, így az ülés határozatképes. Galambos Attila Péter képviselő késését jelentette be. Ezt követően ismertette, majd elfogadásra javasolta a meghívóban szereplő napirendi pontokat. A képviselő-testület a polgármester napirendre tett javaslatát egyhangúlag, 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi napirendi pontokat állapította meg: 1. Tájékoztató a évi fejlesztési elképzelésekről 2. Egyebek N a p i r e n d t á r g y a l á s a : 1. Tájékoztató a évi fejlesztési elképzelésekről Antal Zsolt polgármester elsőként a évi fejlesztési elképzelésekről adott tájékoztatást. A kivetítőn is bemutatott tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete. Tájékoztatója során kiemelte, hogy minden változás alatt van. Még nem áll rendelkezésre a központi költségvetés, nem lehet tudni, hogy az önkormányzatoknak milyen hatáskörei maradnak, és nem tudják még, hogy miből fognak gazdálkodni. Az EU-s pályázatok is 2

3 kialakulóban vannak. Ennek ellenére a 2015-ös évre vonatkozóan vannak fejlesztési elképzelések, ezeket ismertette. A megyei önkormányzatok szerepe megváltozott, eddigi intézményfenntartó szerepet töltöttek be inkább, most területfejlesztési központok lesznek. A pályázatoknak illeszkedni kell a megyei fejlesztési elképzelésekhez, ezáltal az országos elképzelésekhez is. Prioritások, amelyben a települést segíteni tudják a munkahelyteremtés, gazdaság energia felhasználás csökkentése, egészséges életmód. Ami eddig volt, utak járdák, intézmények fenntartásának támogatása másodlagos lesz. A járások további feladatokat fognak átvenni az önkormányzatoktól, pl. az aktív korúak ellátását, így a foglalkoztatást helyettesítő támogatást, a rendszeres szociális segélyt a járások intézik majd. A kötelező és az önként vállalt feladatok nem változtak. A kötelező feladatokat biztosítani kell, az önként vállalt feladatokat saját fogásból lehet megvalósítani. A kötelező feladatokat támogathatja az állam, vagy adóztatási lehetőséget adnak az önkormányzatoknak. Személy szerint nem szándékozik új adót bevezetni, hiszen a lakosságot nem lehet tovább terhelni. A munkaalapú társadalom megszervezése azt jelenti, hogy változik a szociális ellátások rendszere. Reménykedni lehet csak abban, hogy akik eddig segélyben részesültek, munkát fogak kapni a közfoglalkoztatás keretégben. Több segély megszüntetésre kerül pl. a lakásfenntartási támogatás és az óvodáztatási támogatás. A segélyezés az önkormányzat teherbírásán fog múlni. Központilag előírják, hogy az iparűzési adó bevételt elsősorban segélyezésre kell fordítani, így a választási kampányban tett ígéret, miszerint a vállalkozók az iparűzési adójuk bizonyos százaléka erejéig rendelkezhetnek, hogy abból melyik civil szervezetet kívánják támogatni, nem fog működni. Önellátó önkormányzat azt jelenti, hogy minden feladatot az önkormányzat kap meg, itt fog lecsapódni az összes szegény ember problémája. Nehéz feladat vár az önkormányzatra a következő két évben. A tapasztalatok az bizonyítják, hogy az országgyűlési képviselő választást követő első két évre a megszorítás, a második két évre pedig az enyhítés a jellemző. Mint említette, a pályázatokat a megyei önkormányzattal kell egyeztetni, csak olyan pályázatot támogatnak, ami illeszkedik a megyei és az országos koncepcióba. A megye felismerte azt, hogy a szekszárdi borvidék mit sem ér a Sárközi hagyományok nélkül, ezért a megyei koncepcióba illeszkedik a Sárközi Népi Iparművészeti Szövetkezet újra élesztése, a Sárközi hagyományok ápolása. Ha a megye ezt támogatja, munkahelyet tudnak teremteni, beindul a gazdaság és a Sárközi hagyományok ápolása is támogatásra került. A másik elképzelés a pártház hasznosítása lenne. Köztudott, hogy a szakképzést Kormány támogatja, ezért ebbe az irányba kellene elmozdulni a pártház tekintetében. Véleménye szerint az épület megvásárlásához is támogatást tudnának igényelni. A másik elképzelés sportcentrum kialakítása a szóban forgó épületben. Megítélése szerint mindkét elképzelés támogatásra találna, el kell dönteni, melyik irányba menjenek. Fontos feladat a szociális földprogram tovább folytatása. Ezt az előző képviselő-testület elindította és jelenleg is folyik. Erre nagy energiát kell fektetni. Szerdán Gyulajon konferencia lesz ezzel kapcsolatban. Itt várhatóan lehetőség nyílik arra, hogy ne csak 10 munkahely, hanem akár több is legyen. Galambos Attila Péter képviselő megérkezett. A következő megoldandó probléma a Szőlőhegy problémája. A Szőlőhegyen lakók soha nem érezték, hogy Decshez tartoznak. Fő probléma, hogy nincs vezetékes ivóvíz és a közvilágítás sem maradéktalanul megoldott. Ezek megoldása szükséges. A hegyi út korszerűsítéséhez minden rendelkezésre áll kivéve az aláírt szerződés, melyben azt fektették le, hogy az autópálya elkészültét követő 2 éven belül 7 méterre ki fogják szélesíteni állami pénzből. Az út szélesítéssel kapcsolatban az önkormányzatnak is lesznek feladatai, pl. az érintett területek tulajdonosaival történő megállapodás, illetve - ennek hiányában - a területek kisajátítása tekintetében. Ezt követően a Norvég Alaphoz beadott pályázatokról adott tájékoztatást. Elmondta, hogy ez az alap jelenleg zárolva van, nem lehet tudni, hogy mikor nyitják meg. 3

4 A szennyvíztisztító telep felújítására az Őcsény Decs Önkormányzati Szennyvíztársulás által - benyújtott KEOP pályázat elbírálása folyamatban van, elnyerése esetén 560 millió forint támogatásra van ígéret. E társulásba való delegálással problémák vannak, mert a képviselő-testület nem a polgármestert kívánja delegálni. Ezt követően Antal Zsolt polgármester az önkormányzat választás utáni helyzetéről adott tájékoztatást: évi tagdíjfizetési kötelezettség nem teljesítése miatt 3,8 millió forint tartozása van az önkormányzatnak. - A közalapítványnak 9 millió forint kölcsönt biztosított az önkormányzat, melynek visszafizetési határideje december 31. Az alapítvány határidő hosszabbítást kért, ezt a következő testületi ülésen fogják tárgyalni. - Az előző testület egy tolnai nonprofit kft-nek adott 1 millió forint kölcsönt, melynek visszafizetési határideje szintén december 31. A szociális célú tűzifa vásárlásra nyert támogatásból 204,95 m3 fát tudtak vásárolni. A benyújtott igények alapján még 40 m3 tűzifára lenne szükség ahhoz, hogy senkit ne kelljen elutasítani. Erről szintén a következő testületi ülésen tárgyalnak majd. A közfoglalkoztatással kapcsolatban elmondta, hogy a választást követően is folytatódik a közmunka program november 4-étől 25 fő, november 20-ától 20 fő felvételére került sor a közmunka programba. December 1-jétől pedig 15 fő vesz részt szintén közmunkaprogram keretében kerti munkás képzésben. Elmondható, hogy sorban állás van a közmunkáért. Az előző képviselő-testület 25 évre kötött szolgáltatási szerződést a Szoceg Nonprofit Kft-vel az emelt szintű ellátást biztosító Idősek Otthona működtetésére. Az Idősek Otthon pályázati támogatásból lett kialakítva. A pályázati támogatás feltétele volt, hogy 20 évig emelt szintű otthonként kell működtetni. A Szoceg Kft október 3-án jelezte az önkormányzat felé, hogy az Idősek Otthona részére november 4-ig kívánják igénybe venni az étkezést. A jegyző asszonnyal közösen tárgyaltak a Kft. vezetőségével, melynek eredményeként az étkezést ez év december 31-ig még a Decsi Konyháról veszik igénybe, azt követően pedig saját maguk biztosítják az étkeztetést. Az étkezésről még tárgyalni fognak, nem lenne jó, ha az intézmény étkeztetését a szederkényi központból kellene megoldani, mindenképpen szeretnék, ha helyben biztosítanák az étkeztetést az idősek részére, még akkor is, ha ez nem a Decsi Konyháról történne. Ehhez azonban az intézmény kifosztott konyháját mely szintén a pályázat része volt - helyre kell állítani. A Sárköz Fejlesztő Kft-vel kapcsolatban elmondta, cél az, hogy olyan pályázatokba lehessen bevonni a céget, hogy az 5 fővel tovább tudjon működni. Az önkormányzat vagyongazdálkodásával kapcsolatban elmondta, hogy a vagyonnal megfelelően kell gazdálkodni. A földek piaci bérleti díja eft/ha, de előfordultak 120 eft/ha bérleti díjak is. Az önkormányzati földek bérlőivel tárgyalni kell a szerződés közös módosítása érdekében. A 60,- eft/ha bérleti díjat 90,- eft/ha-a kell módosítani, ha máshogy nem tudnak bevételt szerezni. Kiemelte, hogy az egészségügyi alapellátás rendszere is gyökeresen megváltozik. Az egészségügy juttatásokban fog részesülni, a bevételt biztosítják, a kiadásokat pedig megtérítik. Decsen az egészségügy több millió forintjába kerül az önkormányzatnak. Ezzel a költségvetés tervezésénél mindenképpen foglalkozni kell. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő asszony többször hangsúlyozta, hogy az előző képviselő-testület jól gazdálkodott. Tudomása szerint az állam a decsi önkormányzattól 135 millió forint adósságot vállalt át, mely az eladott önkormányzati ingatlanokkal együtt 170 millió forint adósságot jelentett. K é r d é s : Mikóczi Zoltán képviselő megkérdezte, lehet-e tudni, hogy a környező települések esetében milyen összegű adósságot konszolidált az állam? 4

5 Antal Zsolt polgármester: Tudomása szerint Sárpilisen 6,5 millió forintot, Bátának és Őcsénynek nem volt adóssága. Tájékoztatóját folytatva elmondta, hogy a választás után a többségben megválasztott képviselők a 4:3 szavazati arány mondogatásával elérték azt, hogy a hivatal is megosztott. A köztisztviselők egy része beállt a sorba és dolgozik, a másik része nem tudja hová tenni a helyzetet, a harmadik része pedig 3/3-as ügynökként állandóan jelent valakinek. Az Idősek Klubja án ideiglenes működési engedélyt kapott, mely december 31-én lejár. Az eltelt két év alatt semmilyen munka (pl. akadálymentesítés) nem valósult meg az intézményben. Fontos feladat, hogy az intézmény további működése érdekében az előírt munkálatokat határidőre el tudják készíteni, ami milliókba kerülhet. Erről a Szoceg Kft-vel tárgyalni fognak, a költségeket közösen kell állniuk. A központi költségvetés elfogadásáig konkrét dolgokat nem tudnak tervezni. Az elfogadást követően az önkormányzatnak 45 napja lesz saját költségvetésének megalkotására. Szem előtt kell tartani, hogy adósság nem lehet, a bevételeket növelni a kiadásokat pedig csökkenteni kell. Fontos továbbá, hogy a szociális ellátásokra nagy hangsúlyt kell fektetni. Elkeserítőnek tartotta, hogy a településen ingatlan katasztrofális állapotban van. Fontosnak tartotta elmondani, hogy a választás után kialakult helyzet miatt egyre inkább megfogalmazódik benne, hogy a 4:3 az 6-4, ami azt jelenti hogy együttműködés képtelenség miatt a választás követő 6 hónap múlva a 4 képviselő feloszlatja a képviselő-testületet és új választást ír ki, ami több mint 4 millió forintjába fog kerülni a decsi adófizetőknek. Véleménye szerint az előző testület a családbarát munkahely fogalmát rosszul értelmezte. Megítélése szerint a családbarát munkahely azt jelenti, hogy a hivatalban olyan légkör alakuljon ki, ahol a dolgozók jól érzik magukat, nem pedig azt, hogy egy családból több embert is foglalkoztatnak. H o z z á s z ó l á s o k : Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő megköszönte a tájékoztatást. Megerősítette, hogy az előző testület jól gazdálkodott. Ígéretet tett a polgármester úrnak, hogy nem kényszerítik bele 80 millió forintos hitel felvételébe, ahogy ezt a között működő képviselő-testület tette a polgármesterrel. Az önkormányzat nem úgy gazdálkodik, ahogy akar hanem könyvvizsgálóval, a törvényeknek megfelelően. Az állam pénzével kincstár gazdálkodik és ellenőrzi az önkormányzat gazdálkodását is. A hitelek ügyében komoly tárgyalások voltak, melyeken személyesen is részt vett. Tiszteletet érdemel a volt polgármester azért, hogy a háziipari épületét nem engedte ebek harmincadjára jutni, hanem megvásárolták. A volt háziipar épületének hasznosítására pályázatot nyújtottak be, bár a pályázatok valóban állnak. Az önkormányzat akkor tud előre lépni, ha megfelelő pályázatot találnak. Amennyiben a pályázatokkal kapcsolatban a megye leül velük tárgyalni, egyeztetni kell az elképzeléseket. Elismerését fejezte ki a közmunkában résztvevőknek, mert ők karbantartották az háziipar épületét. Jelentős segítséget tudtak nyújtani a rászorulóknak azzal, hogy a településen összegyűjtött ágak aprítékát fűtés céljából megkapták. Az Idősek Otthona átadásánál személyesen is jelen volt, a konyha nem lett kifosztva. A pártház már korábban is téma volt. A tulajdonosa jelenleg egy pénzintézet. Amikor tárgyaltak a vételárról, a megegyezés előtt egy bátor képviselő miatt abbamaradtak a tárgyalások. A Szőlőhegyi vízhálózattal kapcsolatban többször tárgyaltak. Az egyeztetéseken már szinte senki nem jelent meg, nem tudtak megegyezni területi dolgokon. Ezért nem valósulhatott meg a vízhálózat kiépítése. Nem szabad elfelejteni, hogy a Szőlőhegy külterület, itt más az önkormányzati kötelezettség. Az önkormányzat érdeke volt, hogy a társulási tagdíj fizetés átütemezésre kerüljön. 5

6 A családtagok foglalkoztatásával kapcsolatos felvetésre elmondta, hogy a férje Balogh Gábor és Prohászka József mezőőrként dolgozott az önkormányzatnál, akkor ő még nem volt képviselő. Amikor a képviselő-testület úgy döntött, hogy csak egy mezőőrre van szükség, Balogh Gábort el akarták küldeni. De mivel Prohászka József idősebb lévén, jogosult volt a prémium évek programban részt venni, azt el is fogadta, Balogh Gábor továbbra is az önkormányzatnál maradt. Amellett, hogy mezőőr volt és védte a kerteket, más feladatokat is ellát az önkormányzatnál. Megkérdezte, a jelenlévő szociális földprogramban résztvevőket, hogy tudnak-e, szeretnek-e együtt dolgozni Balogh Gáborral? (A válasz a közmunkások részéről egyértelmű igen volt) Felhívta a figyelmet, hogy nem úgy kell nagyobbnak látszani, hogy másokat a sárba taposunk. Antal Zsolt polgármester: Legyen így. Felhívta a figyelmet arra, hogy Balogh Gábor mezőőrként van foglalkoztatva, a munkaköri leírása más feladat ellátást nem tartalmaz. Ezzel ellentétben nem mezőőri feladatot lát el. Fontosnak tartotta elmondani, hogy a választás után Balogh Gábor az egyedüli akivel együtt tudott dolgozni. A képviselő asszony azon kijelentésére, mely szerint a képviselő-testület kényszerítette bele az önkormányzatot a hitelbe, elmondta, hogy az Idősek Otthonában a belépő 3,5 millió forint volt, és minden belépő után 40 %, majd 60 % az önkormányzatot illette meg. Ezek a befizetések elmaradtak, egyre nőtt az adósság. Hosszas tárgyalások, bonyolult pénzügyi manőverek után 2010-ben pedig felbontották a szerződést az ITÁG Kft-vel. Az intézményben lévő konyhán 1 db villanyrezsó található. Nem állítja, hogy ellopták a berendezést, de jelenleg ott nem található semmi, pedig a konyha is a pályázat része, annak 20 évig ott kell lennie. A polgármester tájékoztatójával kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el. Kérte a lakosságot, amennyiben kérdésük, észrevételük van, tegyék fel. 2. Egyebek Gómán Ernő a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a választási kampánnyal kapcsolatos sérelmeit ecsetelte. Elmondta, hogy ezen a napon családi rendezvényt tartottak otthon, amit a jegyző asszonynak be is jelentett, aki azt mondta, hogy nincs akadálya annak, hogy azt a választás napján tartsák. A választás napján 5 óra 45 perckor megjelent Vermes György a háza előtt. Ezután még oda érkezett Velő István, Balogh Gábor és Galambos Attila is. Balogh Gábor a nap folyamán folyamatosan zaklatta a vendégeit. Miért? Ez talán munkaköri feladata volt? Amikor megkérdezte a volt képviselőket, mit akarnak a háza előtt, Galambos Attila remegve azt mondta, hogy ti tudjátok. Tájékoztatást adott arról is, hogy amikor egy három gyermekes, hátrányos helyzetű anyának Biczó Ernő 1000,- Ft segélyt adott, kérdésére, hogy miért csak ennyit kapott, azt válaszolta ennyi jutott. A választás után valaki feljelentette, mert állítólag 5000,- Ft-ot osztott a szavazatokért. Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző jelezte, hogy ez a téma nem témája a közmeghallatásnak itt helyi közügyekről lehet beszélni. Megjegyezte, hogy Gómán Ernőnek a választás előtt a rendezvénnyel kapcsolatban csak azt mondta, hogy annak semmi akadálya nincs, hogy kapujára kitegye a zártkörű rendezvény feliratot, mivel az nem választási plakát. Gómán Ernő megerősítette a jegyző asszony által elmondottakat. Felhívta a figyelmet arra, hogy a falu változást akart. Véleménye szerint át kell adni a helyet az újonnan megválasztott polgármesternek és képviselő-testületnek. Ezt Biczó Ernőnek is tudomásul kellene vennie. 6

7 Bálint Gyöngyi elmondta, hogy az elmúlt időszakban azt tapasztalta, hogy a zárt ülésen hozott döntések nem lettek nyilvánosságra hozva. Törvény határozza meg, hogy mit kell és mit lehet zárt ülésen tárgyalni. Ami a zárt ülésen zajlik nem nyilvános, de a hozott döntések nyilvánosak. Tapasztalata szerint az elmúlt időszakban a bizottságokban nem kaptak helyet a romák. Reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a most felálló bizottságokban a romák is képviseltethetik magukat. Megkérdezte továbbá, hogy az önkormányzat mennyiért vásárolta meg a Fő utca 30. szám alatti lakóházat, és mik az elképzeléseik az ingatlannal? Az épület állaga egyre romlik. A konszolidáció lett volna a következő témája, de a közmeghallgatás hangulata azt bizonyítja, hogy néhányan azt szeretnék, hogy 6 hónap eltelte után újabb választás legyen Decsen. Ha erre valóban sor kerül, polgármestert és képviselőket is választanak. Az időszaki választás költségét a helyi önkormányzatnak kell biztosítani, ami 4,8 millió forintba kerül majd a falunak. Ezen sok minden mást meg lehetne oldani. Elmondta, hogy 40 évig volt köztisztviselő, több választást és váltást megért. Tapasztalatai alapján elmondhatja, hogy egy váltás után sem volt ilyen gyászhangulat a hivatalban, mint most Decsen. Néhány napig sajnálták a régi polgármestert, beszéltek a választásról, de azután mindenki beállt a sorba és tette a dolgát tovább. Ennek most is így kellene lennie. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna biztosan azt hiszi, hogy haragszik rá, pedig nem így van. Elmondása szerint ő a tiszteletdíját nem vette fel, csak a ,- Ft költségtérítést. Ismeretei szerint felvette, de szíve joga volt ezt tenni. Személy szerint, amikor képviselő volt, ,- Ft tiszteletdíjat vett fel, a többit egyesületeknek adta, főként fia egyesületének, aki ebből finanszírozta a településen oly népszerű kerékpár versenyt és a több alkalommal Decsen rendezett rallyt. Kérte a polgármester urat és a jegyző asszonyt a feltett kérdései megválaszolására. Antal Zsolt polgármester a Fő utca 30. szám alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatos kérdés megválaszolására felkérte Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselőt. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő elmondta, hogy a szóban forgó ingatlan megvétele személyes szívügye volt. Két évig tárgyaltak a tulajdonos hivatalos párfogójával, mire több hivatalos értékbecslés alapján 1,2 millió forintért sikerült megvásárolni. Az ingatlan rendbetételére pályázatot készítettek, csodálatos programokkal, amikor kiderült, hogy bazilika szintű védettséggel rendelkezik az épület, ami azt jelenti, hogy a lebontott kerítés tégláit számozni kell és ugyanúgy kell visszaépíteni, a vályogfalat csak vályogtéglával lehet javítani. Ekkor a pályázatot átírták a volt NISZ épületének hasznosítására. Az önkormányzatnak nagy feladata, hogy ezt az épületet hogyan tudják megmenteni az utókor számára. A tiszteletdíjával kapcsolatban elmondta, hogy és között főállású alpolgármester volt és között nem tartott igényt a teljes tiszteletdíjára, csak bruttó ,- Ft tiszteletdíjat vett fel, melyből ,- Ft-ot vett kézhez. Ezzel viszont ott segített, azt az egyesületet támogatta, amelyiknek éppen szüksége volt rá. Antal Zsolt polgármester elmondta, hogy a zárt ülések határozatai valóban nyilvánosak, ezek honlapon történő nyilvánossá tételéről utólag gondoskodni fognak. Dr. Gondi Klára a Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvány kuratóriumi elnökeként szólalt fel, mert méltatlannak tartotta az elhangzottakat. Az alapítványt a képviselő-testület hozta létre 15 évvel ezelőtt, amely a képviselők és az alpolgármester tiszteletdíjából decsi felsőoktatásban résztvevő fiatalokat támogatott éveken keresztül. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna és Kokos László esetében a támogatási összeg több százezer forintot tett ki. Az alapítvány rendszeresen pályázatot írt ki és a pályázók mindegyikét támogatásban részesítette. A pénzek véleménye szerint a legjobb helyre kerültek. Kovács Antal (Hunyadi u.68.) elmondta, hogy 1998-ban romaként Pusztai Károllyal együtt részt vett a szociális bizottság munkájában. Az elmúlt időszakban egy roma sem 7

8 képviseltette magát a bizottságokban. A képviselők többsége azt hangsúlyozza, hogy 4-3 a szavazati arány a képviselő-testületben. Véleménye szerint még most is egy ember, Biczó Ernő irányítja őket. 16 évig volt polgármester, ez szép volt, jó volt, de tudomásul kellene vennie, hogy ennek vége. A képviselő-testületnek és a polgármesternek együtt kell dolgoznia a településért. A jelenlegi képviselők közül főként Baloghné Medgyesi Zsuzsanna és Dr. Málnai János képviselőket kérte nyomatékosan az együttműködésre. Véleménye szerint ha új választás lesz, akkor is Antal Zsolt fog nyerni. Biczó Ernőnek és a négy képviselőnek ennyi esélye sem lesz, mint most volt. Horváth Istvánné (Tabán 35.): Nagy László tudomása szerint Tabán képviselője volt. Megkérdezte, hogy hányszor járt az elmúlt évek alatt Tabánban? Baloghné Medgyesi Zsuzsanna szerint a Szőlőhegy külterület, ezek szerint Tabán is az, mert kidőlt a háza fala. Véleménye szerint Galambos Attila nem volt jó munkavezető, mert a munkások rendszeresen lopták a fát és az üzemanyagot, soha nem nézett senki után, nem ellenőrizte őket. Antal Zsolt polgármesternek megköszönte, hogy meghallgatta panaszát és segített, így nem dőlt rá teljesen a háza ,- Ft nyugdíjból, önerőből sajnos nem tudná megoldani a problémáját. Biczó Ernő volt polgármester az évek során csak ígérgetett. Tabánban nem volt fűnyírás, a Bogya gödörben világ vége van. Az utcán, a háza közelében Velő Istvánnak gyűjtik a trágyát, ezt kell beteg emberként folyamatosan szagolnia. Egyszóval Tabánban semmi nem történt az elmúlt időszakban. A Késmárki dűlőben is ugyanez a helyzet, bár ott készült járda Biczó Ernő idejében. Nagy László képviselő: Tabánban sokat járt autóval. A közterületen lerakott szemetet többször elszállították, kitakarították az árkokat, de a helyzet továbbra sem változott. Tele van minden szeméttel. A felszólalónak tudnia kellene, hogy a lakókörnyezetéből ki viszi a közterültre a szemetet. Ezúttal az önkormányzat még nem tudta elszállítani a szemetet, de lehetőséget lát erre. A ház felújításokkal véleménye szerint óvatosan kell bánni, mert több száz ilyen épület van Decsen. Ha egy valakinek felújítja az önkormányzat, jönnek a többiek is, erre pedig az önkormányzatnak nincs lehetősége. Évekkel ezelőtt e célra kamatmentes kölcsönt nyújtott az önkormányzat, de ezeket sem fizették vissza, így elfogyott a keret. Így további támogatásokra nem volt lehetőség. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő: Pontosította Nagy László által elmondottakat. Valóban sokan kaptak kamatmentes támogatást, de a kincstár nem tette tovább lehetővé, hogy az önkormányzatok ilyen támogatást nyújtsanak. Tájékoztatást adott arról, hogy Tabán minden házában szívesen fogadott vendég volt és most is az. Véleménye szerint a saját házáért mindenki maga felelős. Ha nincs lehetőségük a lakóházuk karbantartására, az gyermekeik kötelessége. Az önkormányzat lehetősége véges. Elismerését fejezte ki azon közmunkásoknak, akik mások szemetét szedik nap mint nap. Már többször gondolt arra, hogy felveszi a sárga mellényt és beáll ő is szemetet szedni a közmunkások közé. Antal Zsolt polgármester megköszönte a képviselő asszony kampánybeszédét. Szajkó László: Sérelmezte, hogy a cigányokat lenézik Decsen. A képviselő-testület egyik tagja a legutóbbi testületi ülés előtt csürhének nevezte őket. Ezt ki kérte magának. A képviselő-testületbe nem került be roma és a bizottság külső tagjának sem fognak romát választani. A cigányok között is vannak rendes, tanult emberek, orvosok is többen. Decsen 1100 cigány van, jó lenne ha elgondolkodnának azon, hogy a bizottságok külső tagjának romát is válasszanak. 8

9 Pusztai Lajosné: Sajnálattal tapasztalta, hogy a jelenlegi képviselő-testület nem dolgozik együtt a polgármesterrel és várható, hogy 6 hónap múlva ismét választás lesz Decsen. Problémája, hogy a Damjanich utcában nincs közvilágítás. Ezt a problémát három év alatt nem tudta az önkormányzat megoldani és most 6 hónapot újra várhat. Antal Zsolt polgármester: Elmondta, hogy Galambos Attilával beszélt e problémáról és azt a tájékoztatást adta, hogy szűk az utca, az Eo-n nem tud közvilágítást kiépíteni. Galambos Attila Péter képviselő: Tájékoztatást adott arról, hogy a területgazdával beszélt a Damjanich utca közvilágítása miatt és Biczó Ernővel megnézték a helyszínt is. Szűk az utca, csak magánterületen lehetne oszlopot elhelyezni, amit nem szívesen tesznek meg. Pusztai Lajosné elmondta, hogy üres az udvara, oda tehetnek oszlopot. Galambos Attila Péter képviselő: Ebből tulajdonos váltás esetén lehet majd probléma. Mikóczi Zoltán képviselő: Mindenképpen megoldást keresnek a probléma mielőbbi megoldására. Rákos Sándor (Szőlőhegyi u. 38.): Sérelmezte, hogy a képviselő-testület nem működik együtt a megválasztott polgármesterrel. Idézett a négy képviselő által írt levélből, mely szerint azt állítják, hogy Antal Zsolt polgármester úr nem dolgozik együtt a többségben megválasztott képviselőkkel. Ezt a mondatot nem értette. Tudomása szerint a választáson 6 képviselőt választottak, nem többséget. Baloghné képviselő asszony említette, hogy 2006 és 2010 között a polgármester nem tudott együtt dolgozni a képviselő-testülettel és ennek a falu látta a kárát. Most is ez helyezet, csak most a négy képviselő nem hajlandó együtt dolgozni a polgármesterrel. Véleménye szerint a polgármester úr bárkivel tud együtt dolgozni, aki vele akar. Az elmúlt ciklusban 2 alpolgármester volt, és az azt megelőző ciklusokban is volt egy alpolgármester. Nem értette, hogy Mikóczi Zoltán alpolgármesterré történő megválasztása miért ütközik akadályba, hiszen értelmi képességei vannak olyanok, mint az előző alpolgármestereké volt. Véleményük szerint Dr. Málnai János lehetne az alpolgármester. Ezt jó ötletnek tartotta, de polgármester váltás történt. Eddig miért nem volt Dr. Málnai János alpolgármester? Észre kellene venni, hogy most más a helyzet, el kellene fogadni a polgármesternek az alpolgármester személyére tett javaslatát. A Decsi Kapu helyi újság már biztosan megjelent volna, ha Biczó Ernő lenne a polgármester. Nem ő lett, az újság nem jelent meg. A következő problémája a piactér, mely régóta nem üzemel. A piactéren munkálatok sem folynak, régen volt büfé, most az sincs. Ha a jelenlegi bérlő ezt nem tartja, vissza kell venni tőle és olyannak kiadni, aki üzemelteti. Felhívta a figyelmet arra, hogy a településen elhelyezett szelektív hulladékgyűjtők körül rendszeresen leteszik zsákokban a hulladékot, amit a szél széthord. Intézkedni kellene, hogy több hulladékgyűjtőt helyezzenek el a településen. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna többször hangsúlyozta, hogy az előző testület jól dolgozott. Ha nem választották meg őket, az élet nem állhat meg. Folytatódni kellene a munkának végre. Antal Zsolt polgármester: A piaccal kapcsolatban tájékoztatást adott arról, hogy a jelenlegi bérlő kérte a szerződés felbontását, erről a következő testületi ülésen születik majd döntés. A Decsi Kapuval kapcsolatban elmondta, hogy a jelenlegi főszerkesztőtől és szerkesztő bizottságtól pártatlan, kiegyensúlyozott írások nem várhatóak, új szerkesztő bizottságot kell választani. Jónak tartaná, ha ebben a Faluház, az iskola, az óvoda és a polgármesteri hivatal részéről is választanának tagokat. A Decsi Kapu névvel is egyetértett, az újságot Czakó Sándor alapította, akit tisztel. A bizottsági külsős tagok közé roma személyek megválasztását is javasolta az egyetlen egyeztetés alkalmával, amit sikerült összehozni. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő asszony ennek hallatán majdnem kiugrott az ablakon ijedtében. Ezt követően másik három 9

10 személyre vonatkozó javaslat után ugyan ez volt a reagálás. A Humán Bizottság azért nem alakult meg, mert senki nem vállalta, hogy aláírja az elutasító határozatokat. Velő István bekiabálta, hogy együttműködésről beszél a polgármester úr, akkor miért mond ilyeneket. Gomány Ernőné: Szintén kiabálva tiltakozott az együttműködés hiánya és a romák kirekesztése miatt. Gabi Gabriella: Elmondta, hogy 16 éve él Decsen, amióta a férjét polgármesternek választották. Az eltelt idő alatt mindenkinek szeretetet adott és azt is kapott. Most már nem érzi jól magát itt, nem könnyű hallani, hogy a férjét szidják. Megjegyezte, hogy tudomása szerint nem rekesztették ki a romákat sehonnan. Góman Ernőné: Most fogják őket kirekeszteni. Gabi Gabriella: Tovább is itt szeretne élni a településen úgy, ahogy eddig. Nem gondolta Antal Zsoltról, hogy azt fogja mondani vele kapcsolatban, hogy részrehajló és szóba kerül az is, hogy ki milyen párti. A Decsi Kapu szerkesztőbizottsági tagjai soha nem voltak részrehajlóak, a bizottságban nem Biczó Ernő feleségeként dolgozott. Mindig mindenkiről pozitív dolgot írtak az újságban. Kikérte magának, hogy pártoskodónak és részrehajlónak tartják. Megköszönte mindenkinek a 16 év decsi létet, majd elmondta, hogy ugyanígy szeretne itt élni továbbra is. Azokat, akik régi tagjai a képviselő-testületnek teljes mértékben támogatni fogja. Kívánta a polgármester úrnak, hogy ő is ezt végig tudja csinálni. Antal Zsolt polgármester: Megköszönte a hozzászólást, majd elmondta, hogy a véleménye továbbra sem változott. Gómán Ernőné: A jelenleg kialakult helyzetben sok minden kavarog benne. Felhívta a 4 régi képviselő figyelmét arra, hogy megválasztásukat követően esküt tettek, ezt sokan hallották az alakuló ülésen. Kérte őket, hogy ahhoz tartsák magukat amire esküt tettek. A falu jelenleg is fel van bojdulva. Sok minden történt, sok mindent lehet hallani. Többek között azt is, hogy a cigányok megnyerték a választást az új polgármesternek. Tudomása szerint Biczó Ernő volt polgármester is becsippentette a cigányokat a választások alkalmával Pusztai Zoltánon és Ignácz Györgyön keresztül. Rosszul érintette, hogy ezt beszélik a faluban, mert véleménye szerint a választást a decsi emberek nyerték meg. Fogadják el végre, hogy a falu Antal Zsoltot választotta meg polgármesternek. Mindenki letette az esküt. Miért nem dolgoznak a polgármesterrel mégsem együtt? Remélte, hogy mindenki elgondolkodik ezen és a jövőben együtt, egymásért a faluért fognak tevékenykedni. Dr. Málnai János képviselő: Tájékoztatást adott arról, hogy 1976-ban, 38 éve jött ide a településre dolgozni. Ez a választás megbotránkoztató volt, ahogy zajlott. Most pedig mindenki haragszik mindenkire ben a polgármester úr jelölte alpolgármesternek, de nem választották meg. Most nem jelölték, de ha jelölnék sem vállalná el a tisztséget. Ezúttal tájékoztatta a lakosságot, hogy március 31-ével nyugdíjba vonul, akkor is, ha a praxisát nem lesz kinek átadnia. A jogszabályok szerint már 2007-től nyugdíjas lehetne. Szabó Lajos: Elmondta, hogy 26 éve lakik Decsen. Többször jelentkezett Biczó Ernő polgármesternél, hogy valamilyen munkát ajánljon neki, de ez soha nem sikerült. Legutóbb, amikor Biczó Ernőnél volt ügyet intézni, Galambos Attila volt alpolgármester két alkalommal is kihívta a rendőröket, pedig nem sértett meg senkit. 10

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 179/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 71-11/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 12-én, 14 00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 3/2012. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. március 26-án du. 14 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésének alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. március 12-én tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, Elkészült: 2009. március 20. 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2013. (II.11.) önkormányzati rendeletet a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVI. évfolyam 2006. szeptember HIRDETMÉNY Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Helyi Választási Bizottság az alábbi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-3/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár Gyula

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült: JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2006. december 7-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az Ács Nagyközség Képviselő Testületének 2007. május 24-én 15. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. OKTÓBER 29-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. OKTÓBER 29-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 71-13/2009. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. OKTÓBER 29-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274,

Részletesebben

117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet

117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-8/2011/JT. 117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-8/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-tesületének

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-tesületének Vámosszabadi Község Önkormányzat Jegyzőkönyv Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-tesületének 2013. november 28-án (csütörtökön) 18.00 órakor tartott közmeghallgatásáról és Képviselő-testületi

Részletesebben

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\121129\2012 november 29 002.rep Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T

Részletesebben