J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről"

Átírás

1 Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/ , Fax: 74/ sz. példány Szám: 179/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Faluház ülésterme Jelen vannak: 1.) Antal Zsolt polgármester, 2.) Baloghné Medgyesi Zsuzsanna, 3.) Galambos Attila Péter, 4.) Dr. Málnai János, 5.) Mikóczi Zoltán, 6.) Nagy László, 7.) Dr. Papp Csaba képviselők Tanácskozási joggal: 1.) Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző 2.) dr. Horváth Mónika aljegyző 3.) Szekeres Jánosné óvodavezető 4.) Adorján Attiláné óvodavezető helyettes 5.) Bergerné Ifju Erzsébet iskola igazgató, 6) Gómán Ernő RNÖ elnöke, 7) Kun Györgyi Nyugdíjas Klub képviseletében 8) Lázár Jánosné Gyöngyösbokréta Egyesület képviseletében 9) Kneller Gyula Humán Bizottság külsős tagja, valamint 15 fő a lakosság részéről. Jegyzőkönyvvezető: dr. Horváth Mónika aljegyző N a p i r e n d e l ő t t : Antal Zsolt polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket, majd megállapította, hogy mind a 7 képviselő-testületi tag jelen van, így az ülés határozatképes. Ezt követően ismertette, majd elfogadásra javasolta a meghívóban szereplő napirendi pontokat azzal a módosítással, hogy a nyílt ülésre új napirendként javasolta felvenni az alábbi napirendi pontot: 1. A Szoceg Nonprofit Kft-vel kötendő szolgáltatási szerződés jóváhagyása Az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban több javaslat nem hangzott el. Antal Zsolt polgármester elsőként a napirendre vonatkozó módosító javaslatot bocsátotta szavazásra, mely szerint a nyílt ülés - 5. napirendje: A Szoceg Nonprofit Kft-vel kötendő szolgáltatási szerződés jóváhagyása Szavazást követően a képviselő-testület az ülés napirendjére vonatkozó módosító javaslattal egyhangúlag, 7 igen szavazattal egyetértett. Ezt követően Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta a nyílt és a zárt ülés napirendi pontjainak elfogadását, a már megszavazott módosítást is figyelembe véve. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő napirendeket állapította meg: 1. Humán Bizottság külsős tagjának megválasztása, eskütétele (208. sz. előterjesztés) 2

3 2. A gyermekvédelmi ellátások formáiról szóló 8/2013.(V.10.) önkormányzati rendelet módosításának újra tárgyalásáról szóló 239/2014.(XII.18.) határozat ismételt tárgyalása (207. sz. előterjesztés) 3. A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 1/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításának újra tárgyalásáról szóló 242/2014.(XII.18.) határozat ismételt tárgyalása (209. sz. előterjesztés) 4. Az összkerék hajtású gépjármű vásárlásáról szóló 253/2014.(XII.18.) határozat ismételt tárgyalása (210. sz. előterjesztés) 5. A Szoceg Nonprofit Kft-vel kötendő szolgáltatási szerződés jóváhagyása Zárt ülésen: 6. Tanulmányi támogatás visszafizetésével kapcsolatos kérelem megvitatása (206 sz. előterjesztés) N a p i r e n d t á r g y a l á s a : 1. Humán Bizottság külsős tagjának megválasztása, eskütétele Antal Zsolt polgármester ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy a december 18-án tartott ülésen a Humán Bizottság nem képviselő tagjának megválasztott Nagy István decsi lakos nem vállalta a bizottsági tagságot, ezért szükséges egy külsős tag választása a bizottságba. Javasolta Gómán Ernőt, a nemzetiségi önkormányzat elnökét, Haágné Pusztai Annamáriát, aki szociális területen dolgozik, vagy az ülést megelőzően felmerült Keresztes Györgynét bizottsági tagnak. H o z z á s z ó l á s o k : Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő Keresztes Györgynét javasolta bizottsági tagnak. Az Szmsz alapján a Humán Bizottság nemcsak öt főből áll, hanem vannak tanácsadói is, ezt a tanácsadói kört is össze kell állítani. A tanácsadók tanácsait a bizottság mindig megfogadta, a napirendi pontok tárgyalásakor ott vannak. A tanácsadók között az elmúlt testületi üléseken felmerült nevek is szóba fognak jönni. Dr. Papp Csaba képviselő elmondta, hogy közel 1200 roma lakos él a településen, jogos elvárásuk, hogy Gómán Ernő a bizottság tagja legyen, ő ismeri a roma lakosságot. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő: Gómán Ernő minden bizottsági ülésen jelen lehet, mint a nemzetiségi önkormányzat elnöke. Dr. Papp Csaba képviselő: De nincs döntési joga. Antal Zsolt polgármester: Aki a bizottság tagja, szavazati joggal rendelkezik, aki pedig tanácsadó, az csak tanácskozási joggal vesz részt az ülésen. Kérdés, több hozzászólás nem hangzott el. Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta a Humán Bizottság nem képviselő tagjának megválasztásáról szóló írásos határozati javaslat elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy a bizottság nem képviselő tagjának Keresztes Györgynét választja meg a képviselő-testület. Szavazást követően a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenében a következő határozatot hozta: 3

4 Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I.05.) A Humán Bizottság nem képviselő tagjának megválasztásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 16/2013. (VII.02.) önkormányzati rendeletének 47. (1) bekezdés b) pontja és a (3) bekezdés alapján a Humán Bizottság nem képviselő tagjának: Keresztes Györgyné Decs, Ady E. u. 15. szám alatti lakost választja meg. Határidő: Erről értesül: Megválasztott bizottsági tag Antal Zsolt polgármester felkérte a jelen levő Keresztes Györgynét és Kneller Gyulát, hogy tegye le az esküt a polgármester és a képviselő-testület előtt. Az eskütételről külön jegyzőkönyv készült, amely a jegyzőkönyvhöz csatolásra került. Antal Zsolt polgármester indítványozta Baloghné Medgyesi Zsuzsannánál, a Humán Bizottság elnökénél, hogy minél előbb, lehetőleg még ezen a héten hívja össze a bizottságot, mert 30 m 3 tűzifa vár kiosztásra önkormányzati segély keretében. 2. A gyermekvédelmi ellátások formáiról szóló 8/2013.(V.10.) önkormányzati rendelet módosításának újra tárgyalásáról szóló 239/2014.(XII.18.) határozat ismételt tárgyalása Antal Zsolt polgármester ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy a december 18-i ülésen más döntés született, mint amit javasolt. Több család kereste meg a testületi ülést követően, hogy jónak tartják a képviselő-testület ötletét, de az azonnali támogatás jobb lenne. Az eredeti javaslatában szereplő ,-Ft azonnali segítséget jelentene, a családok ezt tartanák megfelelőnek. H o z z á s z ó l á s o k : Nagy László képviselő elmondta, hogy nincs szükség újra tárgyalni a kérdést. A meglevő határozatot tartja elfogadhatónak. Nem ismerik a jövő évi költségvetést, kellenek legalább a sarokszámok. A Humán Bizottság már felállt. Semmi akadálya nincs a rendeletben szereplő összeg megemelésének, ha a pénzügyi keret ezt megengedi. A segélyezés át fog kerülni a kormányhivatalokhoz, az önkormányzatok nehéz helyzetbe fognak kerülni. Az önkormányzat meglevő pénzét fejlesztésre kell fordítani, a tanyaprogram beindítására, hogy munkahelyet tudjanak biztosítani. A gyerekvállalás nagy feladat, de előre tervezetten történik, a szülők tudnak rá készülni. Tartja magát a döntésükhöz, nem kíván rajta változtatni. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő: Január végén a költségvetés összeáll. Figyelembe veszik azokat a felvetéseket, amiket a gyermeket váró szülők jeleznek. A céljuk mindenképpen az, hogy a születendő gyermekek családjait támogassák. Hogy ez milyen formában történjen, össze tudják állítani. Legyen tőke a gyermek további életére, és a család is kapjon azonnali segítséget a gyermek születésekor. A családok problémáit, a szociális hátterüket fel tudják térképezni a költségvetés összeállításáig, és így felelősségteljes döntést tudnak hozni. Antal Zsolt polgármester: A babakötvénnyel nem lehet versenyezni. A rendeletben szereplő Ft méltánytalanul alacsony. Babalátogatás október óta nem volt, mivel arra számított, hogy a képviselőtestület a ,-Ft-ot minél előbb meg fogja szavazni. Az emelésére fedezetet is tud biztosítani. A 4

5 2012-es és 2013-as évben történt egy beruházás, a vasúti pálya felújítása, ebből Bátaszék, Sárpilis és Őcsény az iparűzési adót be tudta szedni a vállalkozótól. Úgy gondolja, hogy a fedezet rendelkezésre áll. Adótitok miatt a vállalkozó nevét és az összeget nem közölte, de ezzel a ,-Ft-tal két évre lehetne támogatni az újszülött babákat. Valóban meg fog változni a szociális törvény, az egész segélyezési rendszer. Az önkormányzatokra nagy felelősség fog hárulni. A ,-Ft babára vonatkozik évente, nem fogja megterhelni az önkormányzat költségvetését. A szociális földprogramról annyit, hogy lakosságszám alapján 188 millió Ft-ot fog kapni az önkormányzat, ebből az egyik a szociális földprogramra fog menni, a másik pedig a népi iparművészati szövetkezet felújítására, ebben az ügyben tárgyalnak majd a megyei közgyűlés elnökével. Azért gondolta úgy, hogy újra kell tárgyalni ezt a kérdést, mert nevetséges a mai világban 5.000,-Ft-tal kimenni az újszülött babákat látogatni, és nem azért, mert a ,-Ft támogatás szerepelt a választási ígéretei között. Dr. Papp Csaba képviselő azt javasolta, hogy a ,-Ft pénzbeli támogatást októbertől visszamenőleg fogadják el. Több szegény családban született gyermek azóta, ami nagy kiadást jelent ezeknek a családoknak. Forrásként megnevezte, hogy a képviselő-testület 0 Ft tiszteletdíjat szavazott meg magának, így az erre betervezett összeg rendelkezésre áll. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő: A felvetésük nem volt önkormányzati érdeket sértő, inkább segítette. Nem az összeget kérdőjelezte meg, hiszen még magasabb összeget is javasoltak. Amikor látják a költségvetést, akkor állítsák össze a támogatási formákat. Pénzbeli és természetbeni támogatás is legyen. Az 5.000,-Ft támogatás egy szép gesztus. Azt kérte, hogy a rendeletet a költségvetés ismeretében módosítsák. A legkiszolgáltatottabb kör a gyermekek és az idősek. Egy megfelelő támogatási formát kell találni a számukra, ami a családnak is jó, és előremutat a gyermek jövője szempontjából. Antal Zsolt polgármester: Ezek a családok október óta semmilyen támogatásban nem részesültek. Ha elfogadják a költségvetési rendeletet, amit február 15-ig kell és módosítják a gyermekvédelmi rendeletet, leghamarabb márciusban lehet elmenni ezekhez a családokhoz, addigra az újszülött gyermek 6 hónapos lesz. Két forrás is meg lett jelölve. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő: Aki gyermeket vállal, azoknak nemcsak jogokat ír elő a törvény, hanem kötelezettségeket is. A szülő, amikor vállalta azt a gyermeket, felelősséget vállal egy életen át, eteti, ruházza és megfelelő oktatásban részesíti. Mikóczi Zoltán képviselő szép jó estét és boldog új évet kívánt mindenkinek. Elmondta, hogy az 5.000,-Ft egy hétig sem elég egy újszülöttnek. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő elmondta, hogy felnevelt három gyermeket és nem kapott 5.000,-Ft-ot. Nem a szándékot kérdőjelezték meg. Nagy László képviselő kompromisszumot javasolt. Ha látják a költségvetést és lesz rá pénzügyi lehetőség, a szülő kapja meg a ,-Ft felét készpénzben, a másik felét helyezzék el a gyermek javára vezetett Start számlán. Antal Zsolt polgármester úgy gondolta, hogy ezt el tudják fogadni, így már érdemi segítségről van szó. Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta a gyermekvédelmi ellátások formáiról szóló 8/2013.(V.10.) önkormányzati rendelet módosításának újra tárgyalásáról szóló 239/2014.(XII.18.) határozatának ismételt tárgyalásáról szóló B írásos határozati javaslat elfogadását. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.05.) 5

6 A gyermekvédelmi ellátások formáiról szóló 8/2013.(V.10.) önkormányzati rendelet módosításának újra tárgyalásáról szóló 239/2014.(XII.18.) határozatának ismételt tárgyalásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 68. (1) bekezdése alapján újra megtárgyalta a gyermekvédelmi ellátások formáiról szóló 8/2013.(V.10.) önkormányzati rendelet módosításának újra tárgyalásáról szóló 239/2014.(XII.18.) határozatát. A képviselő-testület úgy dönt, hogy a 239/2014.(XII.18.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. Határidő: Határozatról értesül: Antal Zsolt polgármester Nagy László képviselő a szavazást követően hangsúlyozta, hogy a 2015-ös költségvetés ismeretében javasolta emelni a támogatás mértékét. Antal Zsolt polgármester Nagy László képviselő javaslatát elfogadhatónak tartotta, de azt a részét nem, hogy a évi költségvetés ismeretében szavazzák meg a támogatás emelését. Nagy László képviselő elmondta, hogy nem olyan sok önkormányzat van, ami ekkora összeggel támogatja a születendő gyermekeket. Vannak kötelező feladatok, de ez nem az. Ez a mértékű támogatás akkor is a gyermek javát szolgálja, amikor megszületik és akkor is, amikor betölti a 18. életévét. Antal Zsolt polgármester: Bátaszék most szavazott meg ,-Ft pénzbeli ellátást és nem a évi költségvetés ismeretében. Nem a költségvetés ismeretében tenné fel szavazásra Nagy László képviselő javaslatát. A augusztus 13-i testületi ülésre hívta fel a figyelmet, amikor a testület 17 millió Ft-ról döntött a költségvetés ismerete nélkül. Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző felhívta a képviselő-testület figyelmét, hogy módosító javaslat érkezett a rendelet tervezetre, amit a polgármester úr terjesztett elő. Amennyiben Nagy László képviselő úr javaslatát szavazzák meg, akkor határozatot fogadnak el, ha Antal Zsolt polgármesterét, akkor módosítják az önkormányzati rendeletet. Dr. Papp Csaba képviselő elmondta, hogy nincs állásuk ezeknek az embereknek. Baloghné Medgyesi Zsuzsannának és Biczó Ernőnek van. Várják az emberek a segítséget. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő: Úgy gondolja, hogy egy szülői döntés nem megalapozott? Nincs olyan család Decsen, amely ne tudna várni 6 hónapot a ,-Ft-ra. A védőnői szolgálat a kórházból nem engedi ki a gyermeket, ha a család nem tudja ellátni. Sok szegény család van, akiknek állása is van. Nincs olyan család Decsen, aki úgy vállal gyermeket, hogy nem tudja ellátni. Egy szülő 9 hónapig várja a gyermeket, van idő felkészülni. Dr. Papp Csaba képviselő: Ezek a családok egyik napról a másikra élnek. Megjelölte a támogatás emeléséhez szükséges forrást is, Antal Zsolt polgármester is. Az önkormányzat elég erős. Több forrást is meg tud jelölni. Nincs kommunikációs igazgató, roma referens. Rengeteget spóroltak már. Nagy László képviselő kérte, hogy a javaslatát fogadja el a testület, ezzel segíteni fogják a családokat. 6

7 Kérdés, több hozzászólás nem hangzott el. Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslat elfogadását: Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a évi költségvetés adatainak ismeretében, amennyiben az önkormányzat pénzügyi lehetőségei megengedik, a gyermekvédelmi ellátások formáiról szóló 8/2013.(V.10.) önkormányzati rendeletét úgy fogja módosítani, hogy minden decsi lakcímmel rendelkező újszülött gyermeket ,-Ft pénzbeli támogatásban részesít, valamint ,-Ft összeget helyez el a Magyar Államkincstárnál a gyermek javára vezetett Start számlára (Babakötvény). Szavazást követően a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 ellenében, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.05.) Szándéknyilatkozat a decsi újszülöttek jövőbeni támogatására Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a évi költségvetés adatainak ismeretében, amennyiben az önkormányzat pénzügyi lehetőségei megengedik, a gyermekvédelmi ellátások formáiról szóló 8/2013.(V.10.) önkormányzati rendeletét úgy fogja módosítani, hogy minden decsi lakcímmel rendelkező újszülött gyermeket ,-Ft pénzbeli támogatásban részesít, valamint ,-Ft összeget helyez el a Magyar Államkincstárnál a gyermek javára vezetett Start számlára (Babakötvény). Határidő: február 27. Felelős: Antal Zsolt polgármester A határozatról értesül: 3. A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 1/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításának újra tárgyalásáról szóló 242/2014.(XII.18.) határozat ismételt tárgyalása Antal Zsolt polgármester ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy az összeghatárokat szerette volna megemelni, hogy minél többen legyenek jogosultak önkormányzati segélyre. Ha valaki például ,-Ft nyugdíjjal rendelkezik, és kifizeti a rezsiköltséget, a gyógyszerköltséget, ,-Ft-ból kellene megélnie és nem jogosult semmilyen segélyre. A szociális keretet ez nem érintené, csak a jogosulti kör bővülne, nem terhelné meg a költségvetést. H o z z á s z ó l á s o k : Nagy László képviselő: Szükséges költségszámításokat készíteni. Osztogatják a pénzt. Nem lát rá ekkora fedezetet. Nem tervezhető, nem számítható ellátásokat kell majd jövőre biztosítani. Tartanák magukat ahhoz, amit az előző ülésen döntöttek. Ha látják a konkrét számokat, akkor tudnak dönteni. 7

8 Antal Zsolt polgármester: Egyedülálló kisnyugdíjasok kerülhetnének bele a segélyezettek körébe. A költségvetés keretösszegét ez nem fogja érinteni. Nem nagy összegről van szó, az önkormányzati segély 3.000,-Ft ,-Ft. Ha a testület meghatározza a évi költségvetésben a szociális ellátásokra fordítható keretet, ez nem fog nőni. Nagy László képviselő: Megérti, amit a polgármester úr mond. Megalakult a Humán Bizottság. Fel tudják mérni a rászorultakat, így olyan keretet tudnak megállapítani, ami elég lesz ahhoz, hogy A-tól Z-ig jussanak és ne A-tól C-ig. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő: Ez hasonló lenne a szociális tűzifához. A szociális tűzifa esetében is az történt, hogy kellett még vásárolni, mert nem volt elég, annyi volt a kérelem. Az önkormányzati rendeletet mindenképpen változtatni kell, az önkormányzat döntése, hogy mennyi az, amit saját forrásból erre szánnak. Mindig gond volt, hogy nem tudtak segíteni, de az önkormányzatnak be kell tartania a szociális törvény jövedelmi határait. Dr. Málnai János képviselő: Javasolom én is az összeghatár megemelését. Nagyon nagy gond volt, hogy a ,-Ft-os kisnyugdíjasok nem kaptak közgyógyigazolványt. Úgy gondolta, hogy meg kell ismerni ehhez az idei költségvetést. Antal Zsolt polgármester: Az ezévi költségvetés már megismerhető. Február 15-ig kell elfogadni az önkormányzat költségvetését. Az önkormányzat helyi iparűzési adóbevételét elsősorban erre a célra kell fordítani. Ha nem fogadja el a testület az összeghatár emelését, a tűzifából is sok nyugdíjas ki fog esni. Javasolta az előző testületi ülésen elfogadott határozat hatályon kívül helyezését. Dr. Papp Csaba képviselő egyet értett Antal Zsolt polgármester javaslatával. Elmondta, hogy a határozat nélkül több ember elesik a segély, a tűzifa lehetőségétől. Kérdés, több hozzászólás nem hangzott el. Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 1/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításának újra tárgyalásáról szóló 242/2014.(XII.18.) határozatának ismételt tárgyalásáról szóló B írásos határozati javaslat elfogadását. Szavazást követően a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 3 ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el a határozati javaslatot. Ezt követően Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 1/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításának újra tárgyalásáról szóló 242/2014.(XII.18.) határozatának ismételt tárgyalásáról szóló A írásos határozati javaslat elfogadását. Szavazást követően a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 ellenében a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (I.05.) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 1/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításának újra tárgyalásáról szóló 242/2014.(XII.18.) határozatának ismételt tárgyalásáról 8

9 Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 68. (1) bekezdése alapján újra megtárgyalta a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 1/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításának újra tárgyalásáról szóló 242/2014.(XII.18.) határozatát. A képviselő-testület úgy dönt, hogy a 242/2014.(XII.18.) számú határozatát, változatlan formában ismét elfogadja. Határidő: Határozatról értesül: Antal Zsolt polgármester 4. Az összkerék hajtású gépjármű vásárlásáról szóló 253/2014.(XII.18.) határozat ismételt tárgyalása Antal Zsolt polgármester ismertette az előterjesztést, amelyet kiegészített azzal, hogy Mecseki István időközben vásárolt egy gépjárművet, így nincs szükség az önkormányzat tulajdonában levő Mazda gépjármű közös használatára. Javasolta az előző testületi ülésen hozott határozat hatályon kívül helyezését. H o z z á s z ó l á s o k : Baloghné Medgyesi Zsuzsanna képviselő megköszönte Mecseki Istvánnak, hogy helyettük meghozta ezt a kompromisszumot. A tanyával való elképzelések méltóvá tették volna arra, hogy a terepjárót használhatta volna. Reméli, hogy amit elképzeltek, meg fog valósulni és Mecseki István folytatni tudja a munkát. Megköszönte az anyagi áldozatot. Galambos Attila Péter képviselő: Mecseki István a saját járművét használja az önkormányzat tevékenységének ellátására is. Nem kaphat költségtérítést? Antal Zsolt polgármester: Egy közfoglalkoztatott nem kaphat, de megoldják a kompenzálását. Kérdés, több hozzászólás nem hangzott el. Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta az összkerék hajtású gépjármű vásárlásáról szóló 253/2014.(XII.18.) határozatának ismételt tárgyalásáról szóló B írásos határozati javaslat elfogadását. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (I.05.) Az összkerék hajtású gépjármű vásárlásáról szóló 253/2014.(XII.18.) határozatának ismételt tárgyalásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 68. (1) 9

10 bekezdése alapján újra megtárgyalta az összkerék hajtású gépjármű vásárlásáról szóló 253/2014.(XII.18.) határozatát. A képviselő-testület úgy dönt, hogy a 253/2014.(XII.18.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. Határidő: Határozatról értesül: Antal Zsolt polgármester Mecseki István 5. A Szoceg Nonprofit Kft-vel kötendő szolgáltatási szerződés jóváhagyása Antal Zsolt polgármester elmondta, hogy a Szoceg Nonprofit Kft. ügyvezetőjével eredményes tárgyalásokat folytatott, így a Kft-vel fennálló szolgáltatási szerződést további 2 hónapra, azaz január 1-től február 28-ig meg tudják kötni. A feltételek nem változnak. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Antal Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta a Szoceg Nonprofit Kft-vel kötendő szolgáltatási szerződés jóváhagyásáról szóló írásos határozati javaslat elfogadását. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (I.05.) A Szoceg Nonprofit Kft.-vel kötendő szolgáltatási szerződés jóváhagyásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Decs Nagyközség Önkormányzata és a Szoceg Nonprofit Kft. között január 1. napjától február 28. napjáig kötendő a jegyzőkönyv mellékletét képező - szolgáltatási szerződést jóváhagyja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: Felelős: Antal Zsolt polgármester (szerződés aláírásáért) A határozatról értesül: Szoceg Nonprofit Kft. Pénzügy 6. Tanulmányi támogatás visszafizetésével kapcsolatos kérelem megvitatása A képviselő-testület e napirendi pontot a Mötv. 46. (2) bekezdés b) pontja alapján zárt ülésen tárgyalta. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. 10

11 A képviselő-testület a zárt ülésen a következő határozatokat hozta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (I.05.) Tanulmányi támogatás visszafizetésével kapcsolatos kérelemről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Pappné Kővári Erika köztisztviselő részére a január 26-án kötött tanulmányi szerződés alapján kifizetett ,- Ft-ból időarányosan visszajáró ,- Ft támogatás megfizetésétől eltekint. Határidő: A határozatról értesül: Pappné Kővári Erika köztisztviselő Pénzügy Személyi anyag Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (I.05.) A Sárköz Fejlesztő Kft. ügyvezetője részére jutalom megállapításáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Pappné Kővári Erika (7144 Decs, Május 1. u. 4.) ügyvezető részére munkája elismeréséül egy havi megbízási díjának megfelelő összegű, azaz bruttó Ft jutalmat állapít meg. Határidő: A határozatról értesül: Pappné Kővári Erika Pénzügy Több tárgy nem volt, Antal Zsolt polgármester a képviselő-testület ülését 19 órakor bezárta. Kmft. A n t a l Zsolt polgármester Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző 11

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 25.-én megtartott rendkívüli, nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzata Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 57-5/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö N Y V

J E GY Z Ő K Ö N Y V 1 J E GY Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. augusztus 26-án 16.00 órakor kezdődő soros nyílt üléséről Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Sipos Balázs polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította,

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2012. (VI.01.) önkormányzati rendelet a szabálysértési rendelkezések hatályon

Részletesebben

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, az ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, az ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. 11. 19.-én megtartott ülésének: A./ Jegyzőkönyve B./ Tárgysorozata C./ Határozata. 55-58 D./ Rendelete: 11-12 TÁRGYSOROZAT Megnyitó, az ülés határozatképességének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. március 12-én tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, Elkészült: 2009. március 20. 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

I. JEGYZŐKÖNYV. I. Napirendi pont: Az Önkormányzat éves közfoglalkoztatási tervének meghatározása és elfogadása.

I. JEGYZŐKÖNYV. I. Napirendi pont: Az Önkormányzat éves közfoglalkoztatási tervének meghatározása és elfogadása. I. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010.január 26-án 15 órakor a Művelődési Házban (Szihalom, Hunyadi u. 138.) megtartott Képviselő-testületi ülésről. Jelen voltak: 1. Zelei András polgármester 2. Albert Lászlóné

Részletesebben

1.) A Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői pályázatának elbírálása. Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

1.) A Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői pályázatának elbírálása. Előadó: Kovács Szabolcs jegyző 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 18-án 18:00 órakor megtartott rendkívüli, nyílt Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti

Részletesebben

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről.

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről. V ár os Ö nkormá nyzat k épviselő - testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: T-46-9/2012

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Varga Ferenc elnök Kisalbert Antal képviselő Lévai Ede Józsefné képviselő Bari István képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Varga Ferenc elnök Kisalbert Antal képviselő Lévai Ede Józsefné képviselő Bari István képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 10 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-én 18.00 órai kezdettel tartott ülésén. Jelen vannak: Horváth László polgármester,

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült: JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet

117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-8/2011/JT. 117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 138/2009. (X.29.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése.

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 138/2009. (X.29.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése. Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2009. október 29-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. március 26-án du. 14 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésének alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben