JELENTÉS Általános információ a) Legfontosabb végrehajtó hatóságok és fő feladataik A táblázatot követő magyarázat szerint

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. 2003 2004 2005 1. Általános információ a) Legfontosabb végrehajtó hatóságok és fő feladataik A táblázatot követő magyarázat szerint"

Átírás

1 Hungary JELENTÉS a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló 96/82/EK irányelv (Seveso II. Irányelv) évekre vonatkozó magyarországi végrehajtásáról 1 1. Általános információ a) Legfontosabb végrehajtó hatóságok és fő feladataik A táblázatot követő magyarázat bi) Az alsó-küszöbértékű üzemek száma bii) A felső-küszöbértékű üzemek száma biii) Az alsó-küszöbértékű kategóriába tartozó nem A táblázatot követő magyarázat Seveso-üzemek biv) A felső-küszöbértékű kategóriába tartozó nem Seveso-üzemek bv) A felső-küszöbértékű kategóriába került alsóküszöbértékű üzemek bvi) Alsó-küszöbértékű üzemek, amelyek már nem Seveso-üzemek bvii) Alsó-küszöbértékű kategóriába került felsőküszöbértékű üzemek bviii) Felső-küszöbértékű üzemek, amelyek már nem Seveso-üzemek Magyarázat az 1. a) ponthoz 1. a) Legfontosabb végrehajtó hatóságok és fő feladataik Hatósági engedélyezési és felügyeleti rendszer működtetése területén: A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 2 szabályozás (továbbiakban: szabályozás) végrehajtásában a közötti időszakban hatóságként a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: OKF), és szakhatóságként Műszaki Biztonsági Főfelügyelet vesz részt. A Műszaki Biztonsági Főfelügyelet jogutódja 2003-ban a Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal, majd január 01-től a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal lett. 1 Készült a tagállamok hivatalos nyelvein kiadott a Bizottság veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló 96/82/EK tanácsi irányelvhez kapcsolódó kérdőívről szóló július 17-i 2002/605/EK határozata alapján 2 A jelentési időszakban legfontosabb súlyos balesetek elleni védekezésről szóló jogszabályok a következők: - a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló évi LXXIV. törvény, - a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 2/2001. (I. 17.) Korm. rendelet (felváltotta a 18/2006. (I. 26.) Korm rendelet), - az Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal veszélyes ipari üzemekre vonatkozó szakhatósági hozzájárulásának kiadásával kapcsolatos eljárásairól, valamint a veszélyes tevékenységekkel összefüggő adatközlési és bejelentési kötelezettségekről szóló 42/2001. (XII. 23.) GM rendelet (felváltotta a 128/2005. (XII. 29.) GKM rendelet).

2 2 A hatósági és engedélyezési rendszer működtetését a hatóság irányítja a szakhatóság és más közreműködő szervezetek részvételével, amelyek feladatait az alábbi táblázat tartalmazza. Hatáskör Hatósági határozat meghozatala. Szakhatósági állásfoglalás kiadása. A veszélyes üzem körül a hatóság által kijelölt veszélyességi övezet határán belül történő fejlesztéssel kapcsolatos állásfoglalás kialakítása. Szervezet megnevezése BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal (MKEH) hatóság szakhatóság népegészségügyi hatóság környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség önkormányzat veszélyes ipari üzem Feladatkör (a tevékenység tartalma) A veszélyes tevékenység azonosítása az üzem besorolása szempontjából. A belső, illetve a külső védelmi terv és ezek végrehajtási feltételeinek megléte. A lakossági tájékoztatás és a nyilvánosság biztosítása. A súlyos balesetek káros hatásainak értékelése, a lehetséges dominóhatás vizsgálata. A biztonsági irányítási rendszer kárelhárítási és lakosságvédelmi szempontú ellenőrzése. A veszélyes tevékenység minősítése. Az engedély megadásához szükséges kötelezettségek meghatározása, szükség esetén korlátozó vagy tiltó rendelkezések meghozatala határozati formában. A veszélyes tevékenységek azonosításának vizsgálata. A súlyos balesetekkel kapcsolatos veszélyazonosítás és frekvencia-elemzés ellenőrzése. A biztonsági irányítási rendszer hatékonyságának technológiai szempontból való felülvizsgálata. A felsorolt szervezetek képviselőiből - a hatóság vagy a polgármester kezdeményezésére - létrehozott bizottság, amely a veszélyességi övezet zónáiban a lehetséges fejlesztésekről dönt. A szabályozás katasztrófavédelemi feladatait (külső védelmi tervezés, lakossági tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása), a település rendezési feladatokat és a dominó hatással kapcsolatos feladatokat jelen jelentés vonatkozó részei magyarázzák. Magyarázat a 1. biii) - bviii) -hez A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló Európai Parlament és a Tanács 2003/105/EK irányelvét (2003. december 16.) az alábbi jogszabályok vezették be Magyarországon:

3 3 - a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló évi LXXIV. törvény módosításáról szóló évi VIII. törvény (2006. január 12-től léptek hatályba); - a törvény új végrehajtási rendelete a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet február 3-án lépett hatályba. A bejelentkezés határideje 90 nap, míg a biztonsági jelentések és elemzések benyújtásának időtartama a rendelet hatálybalépését követő 1 év. A jelentési időszakban a fenti jogszabályok és végrehajtási intézkedések nem voltak hatással az Irányelv végrehajtására. 2. Biztonsági jelentések a) Olyan üzemek, amelyek még nem nyújtottak be biztonsági jelentést b) Olyan üzemek, amelyek biztonsági jelentésének legutóbbi frissítésének időpontja: i január 1-je előtt ii folyamán iii folyamán iv folyamán v nem ismert c) A biztonsági jelentés kézhezvétele és a következtetések üzemeltetővel történő közlésének időpontjai között eltelt átlagos időtartam Nem kötelező d) Olyan üzemek, amelyek biztonsági jelentésének legutóbbi ellenőrzésének időpontja: i január 1-je előtt ii folyamán iii folyamán iv folyamán v. nem ismert A táblázatot követő magyarázat A táblázatot követő magyarázat 0 A táblázatot követő magyarázat Magyarázat a 2. b és d) pontokhoz A magyar hatóság és az érintettek május 01-ig teljesítették a Seveso II. Irányelvben meghatározott követelményeket, amelyeket az akkori országjelentésben bemutattunk. A jelentési időszak végéig biztonsági jelentés felülvizsgálatára és módosítására nem került sor.

4 4 Magyarázat a 2. c) ponthoz 2. c) A biztonsági jelentés kézhezvétele és a következtetések üzemeltetővel történő közlésének időpontjai között eltelt átlagos időtartam A magyar szabályzás összesen 180 nap áll a hatóság és a szakhatóság rendelkezésére az érdemi határozat meghozatalára és az üzemeltető tájékoztatására. Indokolt esetben az ügyintézési határidő a hatóság döntése alapján 30 nappal növekedhet. A magyar hatóságok kötelesek tartani a fenti ügyintézési határidőt. Az ügyintézés átlagos időtartama nap. 3. Vészhelyzeti terv (1) Belső vészhelyzeti terv nélküli üzemek (2) Belső vészhelyzeti tervvel rendelkező üzemek (3) A belső vészhelyzeti terv megléte tekintetében értékelés alatt álló helyzet (4) Külső vészhelyzeti terv nélküli üzemek (5) A külső vészhelyzeti terv tesztelési követelményei A táblázatot követő magyarázat (6) (7) (8) Legutóbb a folyó évben tesztelt külső vészhelyzeti terv 0 29 települési 27 települési gyakorlat 43 gyakorlat üzemre vonatkozóan 42 üzemre vonatkozóan (9) Olyan esetek, amikor az illetékes hatóságok úgy 0 döntöttek, hogy nem szükséges külső vészhelyzeti tervet készíteni Magyarázat az 1-3) pontokhoz - A belső védelmi terv a biztonsági elemzés, illetve a biztonsági jelentés melléklete, elkészítésére ezekkel egy időben kerül sor. - A magyar szabályozás az alsó küszöbértékű veszélyes ipari üzem üzemeltetője is készít belső védelmi tervet. Magyarázat a 3) ponthoz 2004-évben benyújtott biztonsági jelentések és belső védelmi tervek elbírálását május 01-ig (az EU csatlakozásig) végezték el a magyar hatóságok. Magyarázat a 4) ponthoz 2005-évben a szabályozás hatálya alá került 5 üzem külső védelmi terve 2006-évben készül el.

5 5 Magyarázat az 5) ponthoz (5) A külső vészhelyzeti terv tesztelési követelményei A végrehajtás rendje A hazai jogszabályok a polgármester a külső védelmi tervben foglaltak megvalósíthatóságát rendszeresen ellenőrzi, amelynek érdekében évente folytat le olyan gyakorlatot, ahol a tervben megjelölt szervezetek valamely részét (részleges gyakorlat), valamint háromévente olyan gyakorlatot, ahol a tervben megjelölt szervezetek egészét (teljes gyakorlat) gyakoroltatja. Az Irányelv magyarországi végrehajtási ütemtervnek megfelelően a külső védelmi tervek 2003-ban elkészültek, amelyekre alapozva a részleges gyakorlatokat 2004 év második felében és 2005-évben végrehajtottuk. A teljes gyakorlatokat 2006-évben hajtjuk végre. A külső védelmi gyakorlatot a hivatásos területi katasztrófavédelmi szerv vezetője tervezi és az illetékes polgármester vezeti az OKF főigazgatója által jóváhagyott éves terv alapján. A gyakorlatok végrehajtását felkészítés előzi meg, melyre a polgári védelmi felkészítés szabályai az irányadóak. A gyakorlatok pénzügyi hátterét a hatóság biztosítja. A gyakorlatokkal szemben támasztott követelmények Az OKF által 2004 április végére kiadásra került a külső védelmi tervekkel kapcsolatos gyakorlatok és törzsvezetési gyakorlatok megszervezésére és végrehajtására vonatkozó útmutató. Az útmutató összhangban van a magyar tűzoltási és veszélyhelyzeti tervezési szabályozás gyakorlatával. A gyakorlatok első eredményeire alapozva 2005-évben kiadásra került a módszertani segédlet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés területi és helyi feladatainak ellátásához című külső védelmi terv alkalmazását ellenőrző gyakorlatok levezetésével és értékelésével szemben támasztott követelményeket tartalmazó OKF kiadvány. A kiadvány a 2005-évben Tiszaújvárosban az EU tagállamok felügyelői részére megrendezett Mutual Joint Visit rendezvényen került bemutatásra. A külső védelmi tervek készítésében és alkalmazásában érintettek államigazgatási és önkormányzati szervek vezetői és szakemberei részére 2005-évben központi szervezésben regionális továbbképzéseket tartottunk. Magyarázat a 6-8) pontokhoz A külső védelmi tervek - mivel a végrehajtásban érintettek azonosak - veszélyeztetett településenként készülnek, ahol több veszélyes üzem is elhelyezkedhet. A gyakorlatokat a terveknek megfelelően települési szinten összevontan hajtják végre.

6 6 4. Dominóhatás a) Általános háttér információ A táblázatot követő magyarázat b) Hány üzemcsoport? c) Az üzemek átlagos száma csoportonként d) Az üzemek száma a legkisebb csoportban e) Az üzemek száma a legnagyobb csoportban f) Megfelelő információcsere biztosítására vonatkozó stratégia A táblázatot követő magyarázat Magyarázat a 4 a) és 4 f) pontokhoz: A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzése és az ellenük való védekezés hatóság általi engedélyezési, illetve felügyeleti tevékenysége kiterjed a súlyos balesetek káros hatásainak értékelésére, a lehetséges dominóhatás vizsgálatára. A hatóság intézkedik az érintett üzemek, illetve létesítmények baleset-megelőzési politikájának, biztonsági irányítási rendszerének, belső védelmi tervének összehangolására, a lakosság tájékoztatására, illetve a külső védelmi tervek végrehajtására. A biztonsági dokumentációk alapján a hatóság az érintett üzemeket - egymás irányába történő kölcsönös - adatszolgáltatásra kötelezi a dominóhatás veszélyének csökkentése és az irányítás összehangolása érdekében. Ezzel célja, hogy a kölcsönösen szolgáltatott adatok felhasználásával a baleset-megelőzési fő célkitűzések, az irányítási rendszer, a tervrendszerek és a veszélyek csökkentését szolgáló műszaki megoldások összehangolhatók legyenek, amivel a dominóhatás kizárható, vagy bekövetkezésének valószínűsége csökkenthető. Az adatszolgáltatás valóságtartalmát a hatóság és a szakhatóság helyszíni vizsgálattal ellenőrizheti. 5. Területfelhasználás tervezése Általános háttér információ az elfogadott intézkedésekről A táblázatot követő magyarázat Magyarázat az 5. ponthoz 5. Területfelhasználás tervezése Általános háttér információ az elfogadott intézkedésekről A hatóság a veszélyességi övezet kijelölésénél figyelembe veszi azt az irányelvi igényt, hogy megfelelő távolságot tartsanak a kormányrendelet hatálya alá tartozó veszélyes ipari üzemek és a lakóterületek, a középületek, közterületek, amennyire lehetséges a fő közlekedési útvonalak, játszóterek, valamint a természetvédelmi szempontból különösen érzékeny és értékes területek között.

7 7 Az Irányelv településrendezési rendelkezéseit a településrendezés általános szabályozására 3 épülve a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló szabályozásban rögzített különös szabályok végezzük. A hatóság a súlyos baleset következményeinek csökkentése érdekében, a biztonsági jelentésben vagy a biztonsági elemzésben az üzemeltető által javasoltak alapján kijelöli a veszélyes üzem körüli veszélyességi övezet határait. A veszélyességi övezet megállapítása a súlyos balesetek elleni védekezésről szóló szabályozásban megadott sérülés egyéni kockázatához kötött műszaki követelmények alapján történik. A kijelölt veszélyességi övezetet a hatóság három belső, középső és külső zónára osztja. A veszélyességi övezeten belül - zónák - a fejlesztések korlátozhatók, és különféle lakosságvédelmi intézkedések hozhatók. A hatóság a veszélyességi övezet határairól tájékoztatja az érintett polgármestert, és javaslatot tesz a veszélyességi övezetnek a településrendezési tervben való feltüntetésére. A hatóság a veszélyességi övezetben élők száma, elhelyezkedése, védettsége és a környezetrendezési elemek mellett a veszélyességi övezetben található veszélyes üzemek, és más építmények, épületek alapján ítéli meg azt, hogy a veszélyességi övezetben engedélyezhető-e: új veszélyes üzem létesítése, a meglévő veszélyes üzem olyan mértékben történő fejlesztése, amely a biztonsági jelentés vagy a biztonsági elemzés kiegészítését igényli. A hatóság a biztonsági dokumentációk elemzését követően a tervezett üzem (létesítmény) helyén lévő településrendezési tervet megvizsgálva elfogadhatja az új üzem helyét, ha az megfelel a súlyos balesetek elleni védekezésről szóló jogi szabályozásban rögzített egyéni és társadalmi kockázat követelményeinek. Amennyiben a kockázati feltételek nem teljesülnek, a hatóság további műszaki intézkedésekre kötelezheti az üzemet, amely elvégzett kockázat elemzés alapján a hatóság ismételten értékeli a kockázati feltételeket és hagyja jóvá az új üzem (létesítmény) alapítását. A hatóság véleményt nyilvánít a veszélyességi övezet határain belüli út-, vasúthálózat, a közművek fejlesztéséről, valamint más beruházásról vagy fejlesztésről. A veszélyességi övezetben történő fejlesztéssel kapcsolatos állásfoglalás kialakítására a hatóság, a szakhatóság, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgála, a környezetvédelmi, indokolt esetben a természetvédelmi hatóság, a veszélyes üzem és az önkormányzat képviselőiből bizottság alakul. A bizottság a veszélyeztetés figyelembevételével nyilvánít véleményt a veszélyességi övezetben tervezett fejlesztésekről. A hatóság a területi szervei segítségével betekint a veszélyes üzem által veszélyeztetett települések településrendezési tervébe. Ennek során megvizsgálja azt, hogy a településrendezési tervekben figyelembe vették-e a veszélyes tevékenység lehetséges veszélyeztető hatásait. Amennyiben a veszélyességi övezetben nem vették kellő mértékben figyelembe a lehetséges károsító hatásokat, úgy a hatóság erre a polgármester figyelmét felhívja, és javasolja a szükséges intézkedések megtételét. 3 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény, valamint az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet.

8 8 6. Információ a biztonsági intézkedésekről (1) Üzemek, amelyek legalább egyszer tájékoztatták a közvéleményt (2) A többi tagállam rendelkezésére bocsátott információk (3) A többi tagállamtól kapott információk (4) Üzemek, amelyek nem okozhatnak súlyos balesetet egy másik tagállamban (5) A közvélemény tájékoztatására vonatkozó stratégia A táblázatot követő magyarázat Magyarázat a 6. 1) ponthoz A lakossági tájékoztató kiadványokat május 01-ig az EU csatlakozásunk időpontjáig minden felső küszöbértékű veszélyes ipari üzem vonatkozásában elkészítettük, és az akkori országjelentésben bemutattunk. Felülvizsgálatukra és szükséges módosításukra az Irányelv szabályai kerül sor. Magyarázat a ) pontokhoz Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Európai Gazdasági Bizottsága keretében létrejött, az Ipari Balesetek Országhatáron Túli Hatásairól szóló, Helsinkiben, március 17-én kelt Egyezmény alapján történik az országhatáron túli hatást okozni képes veszélyes tevékenységek azonosítása és az érintett tagállamokkal folytatott információcsere. Magyarországgal határos EU tagállamok (Ausztria, Szlovákia, Szlovénia) tekintetében az Egyezmény keretében rendezett két (három) oldalú találkozók alkalmával kölcsönösen tájékoztattuk egymást többek között az Egyezmény alapján azonosított országhatáron túli hatással bíró veszélyes tevékenységekről (a tevékenység megnevezése, címe, tevékenység és a veszélyes anyag fajtája). A biztonsági jelentésekből származó adatok alapján megállapítható, hogy az országhatár mentén fekvő veszélyes tevékenységek nem képesek országhatáron túli hatást okozni, ezért az Irányelv e rendelkezését (13. cikk 2. pont) a magyar illetékes hatóság nem alkalmazta. Kétoldalú és határmenti katasztrófavédelmi és kölcsönös segítségnyújtási egyezmények alapján folyik az együttműködés és az információcsere a katasztrófavédelmi (polgári védelmi) határmenti területi szervek között. A határmenti együttműködés kiterjed a határmenti veszélyes tevékenységekre, a védelmi tervekre, gyakorlatokra és azok alkalmazására, illetve a veszélyhelyzeti riasztási és tájékoztatási rendszer működésére is. Az ipari balesetek határvizeken terjedő hatásaival kapcsolatos adatszolgáltatást a tagállamok határvízi együttműködésért felelős szervei a vonatkozó nemzetközi szabályok alapján végzik.

9 9 Magyarázat a 6. 5 ponthoz (5) A közvélemény tájékoztatására vonatkozó stratégia Általános követelmények A lakosság számára a veszélyes üzem kockázatot jelenthet, ezért joga van megismerni a lehetséges veszélyeztető hatásokat, az ellenük való védekezés módszereit, lehetőségeit, súlyos baleset esetén, pedig a követendő magatartást. A veszélyes üzem üzemeltetőjének kötelessége hiteles tájékoztatást adni az üzemről, az ott fellelhető veszélyforrásokról, és a súlyos baleset megelőzésére és elhárítására tervezett intézkedésekről. A rendelet meghatározza a nyilvánosság biztosításának követelményeit, módszereit és eszközeit. Ugyanakkor biztosítja, hogy a nyilvánosság tájékoztatásával ne sérüljön az üzemeltetőnek az üzemi vagy üzleti titkai védelméhez való joga. Aktív tájékoztatás A felső küszöbértékű veszélyes üzem által veszélyeztetett település polgármestere a hatóság helyi szervének közreműködésével kiadványt készít, amelyben a lakosságot tájékoztatja a veszélyes üzemről, a lehetséges súlyos balesetekről és az ellenük való védekezés lehetőségeiről. A kiadvány a biztonsági jelentés, és a külső védelmi terv alapján közérthető formában készül. A kiadvány nyilvánosságra hozataláról a polgármester gondoskodik. A kiadványt a biztonsági jelentés, vagy a külső védelmi terv módosítása esetén haladéktalanul, de legalább háromévente felül kell vizsgálni. A kiadványt szükség esetén, de legalább ötévenként újra ki kell adni. Passzív tájékoztatás A polgármester a hatóságtól érkezett biztonsági jelentés kézhezvételét követő nyolc napon belül a helyben szokásos módon hirdetményt tesz közzé. A biztonsági jelentést teljes terjedelemben bárki számára rendelkezésre kell bocsátani. A lakosság az észrevételeit a hirdetmény közzétételét követő 21 napon belül teheti meg. A polgármester amennyiben nyilvános meghallgatást tart észrevételeit a hozzá érkezett lakossági észrevételekkel együtt, a nyilvános meghallgatás időpontjáig megküldi a hatóságnak. A lakosság tájékoztatása Új veszélyes üzem létesítésekor, vagy már működő ilyen üzem tevékenységének módosításakor a polgármester nyilvános meghallgatást tart. Amennyiben a nyilvános meghallgatáson új, az engedélyezést befolyásoló, hiteles információk kerülnek a hatóság tudomására, akkor az engedélyezés folyamatában azokat érdemben megvizsgálja. Nyilvánosság A hatóság létrehozta a Súlyos Baleseti Információs Rendszert az üzemeltetők által benyújtott kérelmekről, a biztonsági elemzésekről és biztonsági jelentésekről, külső védelmi tervekről és más, a nyilvánosságra tartozó információkról. A rendszer tartalmazza mindazokat az információkat, amelyek a felügyeleti (ellenőrzési), kárelhárítási, továbbá kárfelszámolási feladatok végrehajtása során szükségesek. Az adatok hozzáférhetőek a hatóság című honlapján.

10 10 7. Az üzemeltetés tilalma 1. Különböző meglévő kényszerítő intézkedések A táblázatot követő magyarázat 2. Hány esetben alkalmazták ezeket? 1.bírság 2.veszélyes tevékenység folytatásának megtiltása 3. Veszélyes tevékenység folytatásának korlátozása (veszélyes anyag mennyiségének alsó küszöb alatt tartásával) Az üzemeltetés tilalma 1. Különböző meglévő kényszerítő intézkedések A jelentési időszakra vonatkozó magyar jogszabályok i szankciók az alábbiak - ha a biztonságos üzemeltetés feltétele bármely okból hiányzik a hatóság az építési, használatbavételi és veszélyes tevékenység megkezdésével kapcsolatos engedélyeket az előírt intézkedés megtételéig visszavonhatja és/vagy a veszélyes tevékenység folytatását felfüggesztheti; - ha az üzemeltető kötelezettségeit nem teljesíti vagy a veszélyes tevékenységet hatósági engedély nélkül kezdi el, a veszélyes tevékenység folytatását a hatóság megtilthatja. - a hatóság elrendelheti az üzemeltető költségére és veszélyére: a létesítményben foglalkoztatott vagy annak területén lévő személyeknek a létesítmény területére történő belépését, illetve ott-tartózkodását megtilthatja, létesítmény helyiségeit lezárhatja, a létesítmény biztonsági őrzését elrendelheti, a létesítményben található veszélyes anyagoknak, eszközöknek elszállításáról, környezetvédelmi szabályok i megsemmisítéséről, veszélyeztető jellegük megszüntetéséről intézkedhet november 1-jétől a közigazgatási hatósági eljárásról és szolgáltatás általános szabályairól szóló jogszabály 4, az eljárás akadályozásának következményeként, a törvényben meghatározott esetekben, a kötelezettség vétkes megszegése esetén eljárási bírság kiszabását teszi lehetővé évi CXL.törvény

11 11 8. Vizsgálatok a) A vizsgálati stratégia és eszközök áttekintése A táblázatot követő magyarázat b) Vizsgált, felső-küszöbértékű üzemek c) Vizsgált, alsó-küszöbértékű üzemek d) A 3 év során nem vizsgált, felső-küszöbértékű 0 üzemek e) A 3 év során nem vizsgált, alsó-küszöbértékű üzemek 2 Megjegyzés a 8. a) ponthoz a) A vizsgálati stratégia és eszközök áttekintése A felügyeleti ellenőrzési tevékenység kiterjed a veszélyes ipari üzemekre és a katasztrófavédelmi feladatokat végző önkormányzatokra. Veszélyes ipari üzemek esetében A hatóság, a szakhatóság közreműködésével, előre meghatározott terv, a felső küszöbértékű veszélyes ipari üzemeket legalább 12 havonta, az alsó küszöbértékű üzemeket legalább 24 havonta egyszer ellenőrzi. Az ellenőrzés eredményéről a hatóság jelentést készít, melyet 15 napon belül megküld az üzemeltetőnek. A jelentésben feltárt műszaki, vezetési és szervezeti hiányosságok kiküszöbölésére a hatóság megfelelő határidő biztosításával kötelezi az üzemeltetőt, aki a megtett intézkedéseiről tájékoztatja a hatóságot ban úgynevezett helyszíni szemle programra került sor, amikor a biztonsági dokumentációk (jelentések és elemzések) elfogadása előtt a már működő üzemek üzemeltetőit ellenőriztük. A felügyeleti rendszer 2004-ben kezdte el a működését és tevékenysége folyamatos. Az alsó küszöbértékű üzemeket a felügyelők egyenletes leterheltsége érdekében évente megosztottan ellenőrizzük, úgy hogy két éven legalább egy ellenőrzés történjék. A veszélyes ipari üzemek ellenőrzésének időtartama a veszélyes ipari létesítmények számának és a tevékenység bonyolultságának függvényében üzemenként 1-4 napig terjedhet. Önkormányzatok esetében A hatóság betekint a veszélyes üzem által veszélyeztetett települések településrendezési tervébe. Ennek során megvizsgálja azt, hogy a településrendezési tervekben figyelembe vették-e a veszélyes tevékenység lehetséges veszélyeztető hatásait. Amennyiben a veszélyességi övezetben nem vették kellő mértékben figyelembe a lehetséges károsító hatásokat, úgy a hatóság erre a polgármester figyelmét felhívja, és javasolja a szükséges intézkedések megtételét.

12 12 A hatóság felügyeletet gyakorol a veszélyes tevékenységről folyó lakossági tájékoztatás, a tevékenységgel kapcsolatos okmányok nyilvánosságának biztosítása felett. Ha a hatóság úgy ítéli meg, hogy az üzemeltető vagy a polgármester nem teljesíti az e jogszabályban meghatározott tájékoztatási kötelezettségeit, vagy a nyilvánosság számára biztosított okmányok nem a valóságot tartalmazzák, kötelezheti az üzemeltetőt, illetve felhívhatja a polgármester figyelmét az előírt feladataik teljesítésére. A külső védelmi terv felülvizsgálata során a hatóság megvizsgálja, hogy az azokban szereplő veszélyhelyzeti irányítás, a védekezéssel kapcsolatos infrastruktúra, és a védekezést végrehajtó szervezetek alkalmasak-e a biztonsági elemzésből illetve a biztonsági jelentésből fakadó veszélyhelyzeti feladatok ellátására, valamint a szervezetek felszerelése és felkészítése megfelel-e a meghatározott kívánalmaknak. A biztonság növelése érdekében a hatóság a külső védelmi terv esetében kiegészítő intézkedéseket javasolhat a polgármesternek A hatóság helyi szerve a külső védelmi terv lakosságvédelmi intézkedéseinek előkészítése és a külső és a belső tervek összhangjának biztosítását végzik, és részt vesznek a külső védelmi terv megvalósíthatóságát ellenőrző gyakorlatokon, valamint azok előkészítésben és levezetésében. A felügyelet ellátása a Kézikönyv a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági felügyeleti feladatainak ellátásához című hatósági kiadvány történik. A kézikönyv a Phare Twinning Project eredményeként márciusában készült el. Az üzemeltetők és szakértőik részére feladataik ellátása céljából több nyilvános útmutatót és állásfoglalást biztosítottunk. A felügyelők képzettségével és felkészültségével szemben támasztott minimális követelmények: Képzettség: - okleveles vegyész-, gépész-, építő-, és villamos mérnöki végzettség; - súlyos baleseti veszélyek megelőzési kiegészítő képzés (a hatóság szervezésében); - szaktanfolyamok - környezet irányítási rendszerek, kockázat kezelő software felhasználói képzés, szakmai angol nyelvtanfolyam; - alapszintű angol nyelvtudás (szövegértés); - különböző számítógépes programok használatának ismerete. Szakmai gyakorlat Három év ipari vagy megelőzési felügyeleti gyakorlat. Megjegyzés a 8. e.) ponthoz A jelentési időszakban két olyan alsó küszöbértékű veszélyes ipari üzem volt, amely 2005-év végén került a szabályozás hatálya alá. A felügyeleti rendszer keretében való ellenőrzésükre év folyamán kerül sor.

13 13 9. Kikötők és rendező pályaudvarok (nem kötelező) a) A Seveso-hoz hasonló intézkedések áttekintése A táblázatot követő magyarázat b) Súlyos balesetek kikötőkben c) Súlyos balesetek rendező pályaudvarokon Megjegyzés a 9. a) ponthoz a) A Seveso-hoz hasonló intézkedések áttekintése A súlyos baleset megelőzése érdekében a magyar szabályozás értelmében a kikötők és rendező pályaudvarok vonatkozásában az alábbi védelmi intézkedéseket kell megtenni: - a kikötők és rendező pályaudvarok esetében tűzriadó terv, környezeti kárelhárítási terv 5 tűzriadó és tűzvédelmi terv (havária elhárítási terv) 6 - rendező pályaudvarok esetében belső veszély-elhárítási terv - RID 1.11 fejezete i terv, amely az Európai Bizottsággal egyeztetett döntvény 7 alapján készül - mindkét esetben a potenciális veszélyt jelentő létesítmények vonatkozásában, a polgári védelmi tervezési jogszabály 8 alapján települési veszélyhelyzet kezelési tervet kell készíteni; a településrendezés általános szabályainak megfelelően a települési tervek elkészítésének eljárásában érvényesíteni kell a lakosság védelmének követelményeit; új létesítésű üzemnél a környezeti hatásvizsgálat elkészítésénél lakossági fórumot kell tartani. Jelen kérdőív kitöltéséért felelős kapcsolattartó személy: Név: Dr. Kátai-Urbán Lajos Cím: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Budapest, Pf.: 314. Telefon (ország/körzetszám): ; Fax: a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmények általános üzemeltetési szabályairól, valamint az üzemeltetési szabályzatok alkalmazásáról szóló 49/2002. (XII. 28.) GKM rendelet 6 az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996. (XII. 29) BM rendelet 7 a Nemzetközi Vasútegylet UIC 201 sz. döntvénye Veszélyes áru szállítás - Útmutató a rendező-pályaudvarok belső veszély-elhárítási terve készítésére 8 polgári védelmi tervezés rendszeréről és követelményeiről szóló 20/1998 (IV. 10.) BM rendelet alapján

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület. Laczkó Levente tű. százados Iparbiztonsági Szakértői napok 2012. november 8-9. -1- -2- Előadás tartalma: 1. Településrendezési tervezés jogi szabályozása

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Varga Imre mk. pv alezredes A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Előzmények A jogi szabályozás helyzete Az Európai Unióval történő jogharmonizáció folyamatában a Magyar Köztársaság.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 123. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 20., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 123. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 20., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 20., csütörtök Tartalomjegyzék 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 220/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 221/2011. (X. 20.) Korm. rendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 123. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 20., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 123. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 20., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 20., csütörtök Tartalomjegyzék 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 220/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 221/2011. (X. 20.) Korm. rendelet

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék A VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM ÜGYINTÉZŐK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes I. Katonai Hatósági Konferencia ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

SEVESO irányelv és a hazai szabályozás

SEVESO irányelv és a hazai szabályozás MAGYAR VEGYIPARI SZÖVETSÉG SEVESO irányelv és a hazai szabályozás Gáspárné Bada Magda KOZMOS konferencia Visegrád 2013. 11.05. Az előadás tartalma SEVESO szabályozás háttere, filozófiája és mutatói A katasztrófavédelmi

Részletesebben

NEMZETI ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI HATÓSÁG. A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság

NEMZETI ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI HATÓSÁG. A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság NEMZETI ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság (NEIH) A 2013. évi L. törvény hatálya alá tartozó elektronikus

Részletesebben

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Bognár r Balázs PhD tű. őrnagy, osztályvezető Biztonság az, amivé tesszük! /Prof.

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

TOXIKUS ANYAGOK. A toxikus anyagok gőzei vagy gázai, a levegővel elegyedve, a talaj mentén terjedve

TOXIKUS ANYAGOK. A toxikus anyagok gőzei vagy gázai, a levegővel elegyedve, a talaj mentén terjedve Következményelemzés TOXIKUS ANYAGOK A toxikus anyagok gőzei vagy gázai, a levegővel elegyedve, a talaj mentén terjedve nagy távolságban is képezhetnek veszélyes koncentrációt. A toxikus felhő károsító

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! És hogy mikor lép hatályba, az (5) bekezdés vonatkozik rá:

Tisztelt Partnerünk! És hogy mikor lép hatályba, az (5) bekezdés vonatkozik rá: Tisztelt Partnerünk! A biztonság mindannyiunk számára fontos paraméter. A költséghatékony, ugyanakkor hatékony biztonság mindannyiunk érdeke. A következőkben összefoglaljuk Önnek / Önöknek azokat a törvényi

Részletesebben

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos s. balesetek elleni védekezésről l szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. Visegrád 2014. november 6-7.

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos s. balesetek elleni védekezésről l szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. Visegrád 2014. november 6-7. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos s balesetek elleni védekezésről l szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosításasa Visegrád 2014. november 6-7. 6 Mesics Zoltán n tű. t. alezredes Főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus. Tanácsadó, majd szakértő: mérnöki és matematikai módszerek alkalmazása a környezetvédelemben

Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus. Tanácsadó, majd szakértő: mérnöki és matematikai módszerek alkalmazása a környezetvédelemben SEVESO szabályozás Kit, mit, hogy és miért érint? SEVESO és ATEX: az irányelvek kockázat alapú megközelítése Bemutatkozás Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus Szakirány: alkalmazott statisztika,

Részletesebben

Veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmények

Veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmények Veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmények Veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmény: olyan, a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem területén lévő föld alatti vagy föld feletti technológiai vagy termelésszervezési

Részletesebben

Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H A T Á R O Z A T. a veszélyes tevékenység végzéséhez a katasztrófavédelmi engedélyt megadom,

Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H A T Á R O Z A T. a veszélyes tevékenység végzéséhez a katasztrófavédelmi engedélyt megadom, Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-3300 Eger, Klapka György u. 11. : 3301 Eger, Pf.: 253 Tel: (36-36) 510-230 Fax: (36-36) 312-015 e-mail: heves.titkarsag@katved.gov.hu Szám: 1898-22/2012. Tárgy:

Részletesebben

RECENZIÓ AZ IPARBIZTONSÁGTAN I. CÍMŰ KATASZTRÓFAVÉDELMI KÉZIKÖNYVRŐL

RECENZIÓ AZ IPARBIZTONSÁGTAN I. CÍMŰ KATASZTRÓFAVÉDELMI KÉZIKÖNYVRŐL RECENZIÓ AZ IPARBIZTONSÁGTAN I. CÍMŰ KATASZTRÓFAVÉDELMI KÉZIKÖNYVRŐL Magyarország Országgyűlése a katasztrófavédelemi törvény 1 (a továbbiakban: Kat. tv.) 2012. január 1-jei elfogadásával megalkotta az

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Oktatási és Kulturális Minisztérium Tárgy: /2007. ( ) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól Budapest, 2007. augusztus 2 I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az Oktatási

Részletesebben

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége A XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Programja 2012. április 24-26.

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szám:1068-1/2011/alt. OKF Országos Polgárőr Szövetség Szám: 544-2/2011 OPSZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS, EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/15/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 1623-2 / 2009.. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-550

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek O R S Z Á G O S B Í R Ó S Á G I H I V A T A L ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 15/2012. (X. 18.) OBH utasítása a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Seveso II. EU irányelvvel összefüggő jogszabályi változásokról, és azok végrehajtási tapasztalatairól

TÁJÉKOZTATÓ a Seveso II. EU irányelvvel összefüggő jogszabályi változásokról, és azok végrehajtási tapasztalatairól TÁJÉKOZTATÓ a Seveso II. EU irányelvvel összefüggő jogszabályi változásokról, és azok végrehajtási tapasztalatairól Dr. Vass Gyula tű. ezredes főosztályvezető Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI

RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI Povázsai Sándor r. alezredes Országos Rendőr-főkapitányság Budapest, 2010. 09. 21-22. Rövid áttekintés Jogi szabályozás helyzete Engedélyezési

Részletesebben

Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes. Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék. jogtanácsos c. főiskolai docens

Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes. Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék. jogtanácsos c. főiskolai docens Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes Zenés, táncos 23/2011 (III.8.) Kormány rendelet, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről (2011. június

Részletesebben

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására Ózd, 2012. március 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály

Részletesebben

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség A.4. Felelősségek az MRSZ - Motoros Könnyű repülő Sport Szövetség MKSSZ Légi alkalmasság Tanúsítás folyamatában: A.4.1. Felelősségek a SES A1 és az UL A2 területek Légi alkalmasság felülvizsgáló folyamatában:

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

JSR MOL Synthetic Rubber Zártkörűen Működő Részvénytársaság. S-SBR üzem BIZTONSÁGI JELENTÉS. Építési engedélyezési dokumentáció

JSR MOL Synthetic Rubber Zártkörűen Működő Részvénytársaság. S-SBR üzem BIZTONSÁGI JELENTÉS. Építési engedélyezési dokumentáció JSR MOL Synthetic Rubber Zártkörűen Működő Részvénytársaság S-SBR üzem BIZTONSÁGI JELENTÉS Építési engedélyezési dokumentáció Lakossági tájékoztatóhoz készített kivonat 1. kiadás Tiszaújváros, 2014. május

Részletesebben

A fajlagos tűzterhelési adatszolgáltatás

A fajlagos tűzterhelési adatszolgáltatás Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2015 II. Norma szerinti villámvédelem: a tervezés gyakorlati kérdései (részlet az előadásból) 2015. szeptember 8. 1 Köteles-e

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságon (továbbiakban: Igazgatóság) a közérdekű adatok megismerésére irányuló

Részletesebben

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. július 1. napjától HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK

Részletesebben

Iparbiztonsági jogszabályok hatályosulása - Szakértői tapasztalatok

Iparbiztonsági jogszabályok hatályosulása - Szakértői tapasztalatok Iparbiztonsági jogszabályok hatályosulása - Szakértői tapasztalatok Dr. Varga József - Barta Kinga - Szabó Anett IMSYS Kft. 2013. április 10. Új jogszabályok 2012. január 1-től: 2011. évi CXXVIII. Törvény

Részletesebben

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok A Projekt Igazgatóságon alkalmazott ek és jogszabályok SOR- SZÁM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. NYILV. SZÁM MEGNEVEZÉS FELLELHETŐSÉG 1959. évi IV. törvény 1988. évi I. törvény 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG. Főigazgató. 10/2011. sz. OKTVF Főigazgatói Utasítás

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG. Főigazgató. 10/2011. sz. OKTVF Főigazgatói Utasítás ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Főigazgató 10/2011. sz. OKTVF Főigazgatói Utasítás az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Konzultációs

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: Tárgy: Melléklet: E-7997/2014.

Részletesebben

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Haskó György tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő 2012. február 15. A hatálytalanított

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Általános rendelkezések 1. A Műszaki Bizottság neve, székhelye (1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megyei Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály H-3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 15. : 3501 Miskolc, Pf.: 18. Tel: (06-46) 502-962 Fax: (06-46) 502-963

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf

Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf A sugárvédelmi hatósági feladatok átvételével kapcsolatos feladatok és kihívások Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf Országos Atomenergia Hivatal 2015.04.21. Sugárvédelmi hatósági feladatok átvétele 1 Tartalom

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Budapest, 2014. március 04. Dr. Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelem

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

HATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS a veszélyes ipari üzemek társadalmi kockázatának megállapításánál ajánlott számítási módszerek alkalmazásához 1

HATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS a veszélyes ipari üzemek társadalmi kockázatának megállapításánál ajánlott számítási módszerek alkalmazásához 1 HATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS a veszélyes ipari üzemek társadalmi kockázatának megállapításánál ajánlott számítási módszerek alkalmazásához 1 Az állásfoglalás kiterjed a veszélyes ipari üzemek társadalmi kockázatának

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél 2014. november 7. Dr. Mógor Judit tű. ezredes főosztályvezető Az előadás tartalma - Integrált katasztrófavédelmi hatóság - A vízügyi és

Részletesebben

A veszélyes katonai katonai objektumokkal. Annavölgy, 2006. május 23.

A veszélyes katonai katonai objektumokkal. Annavölgy, 2006. május 23. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM KÖZPONTI ELLENŐRZÉSI ÉS HATÓSÁGI HIVATAL A veszélyes katonai katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági hatósági eljárás eljárás rendje rendje Annavölgy, 2006. május 23. Összeállította:

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A Kormány /2007. (...) Korm. r e n d e l e t e az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az IPPC irányelv, Integrált szennyezés-megelőzés és csökkentés. 113.lecke

Részletesebben

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve HATÁROZAT

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve HATÁROZAT Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Iktatószám: 1314-9/2011. Ügyintéző: Dr. Gazdig Mária Tárgy: Látóképi Tófürdő fürdővíz profiljának megállapítása HATÁROZAT A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi

Részletesebben

11/2004. (II. 13.) GKM rendelet. a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról

11/2004. (II. 13.) GKM rendelet. a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról 11/2004. (II. 13.) GKM rendelet a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 56. (2) bekezdés g)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS POLGÁRME5TERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:xiv228-3612007 Előadó: Kis Béla Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax: (66) 523-804 E-maii:

Részletesebben

A mezőgazdasági biogáz üzemek jogszabályi környezete, az engedélyezés eljárása

A mezőgazdasági biogáz üzemek jogszabályi környezete, az engedélyezés eljárása A mezőgazdasági biogáz üzemek jogszabályi környezete, az engedélyezés eljárása FARMAGAS Szakmai Továbbképzési Konferencia Kecskemét, 2010. szeptember 23. Dr. Lengyel Attila ügyvéd 2009/28 Megújuló Energia

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek minõsítési eljárása kijelöléshez NAR-01M 3. kiadás Hatálybalépés: 2008. november 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzoltóság integrációja a Katasztrófavédelembe Polgári védelem: - települések veszélyeztetettségi besorolása - önkéntes és köteles polgári védelmi egységek létrehozása

Részletesebben

/2011. (...) Korm. Rendelet

/2011. (...) Korm. Rendelet 1 /2011. (...) Korm. Rendelet a katasztrófavédelmi hozzájárulás és a katasztrófavédelmi bírság befizetési és elszámolási rendjéről, felhasználásának és ellenőrzésének módjáról, valamint a katasztrófavédelmi

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

Jogalkotási előzmények

Jogalkotási előzmények Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény jogalkotási tapasztalatai és a tervezett felülvizsgálat főbb irányai Dr. Bodó Attila Pál főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015. január

Jogszabályváltozások 2015. január Jogszabályváltozások 2015. január MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 2012. évi II. törvény

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete. a járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete. a járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete a járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA A TESTNEVELÉSI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 47/2015. sz. határozatával BUDAPEST 2015. 1 Tartalom Preambulum... 3 A Szabályzat célja, hatálya... 4 A

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között;

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között; BGBl. III - Ausgegeben am 18. April 2008 - Nr. 42 1 von 5 MEGÁLLAPODÁS az Osztrák Köztársaság Kormánya, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között Dolga Vason Rendészeti Együttműködési

Részletesebben

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. KÁTAI-URBÁN Lajos tű. alezredes, PhD egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági szakértői napok Visegrád,

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA SZENT-GYÖRGYI ALBERT GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA BALASSAGYARMAT, RÁKÓCZI ÚT 50. HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2010.

Részletesebben

2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét!

2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét! 2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét! - Magyarország Alaptörvénye - 2011. évi CXXVIII törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó

Részletesebben

A Seveso II. EU Irányelv 2009. évi végrehajtása

A Seveso II. EU Irányelv 2009. évi végrehajtása A Seveso II. EU Irányelv 9. évi végrehajtása I. Bevezető A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos ipari balesetek elleni védekezésről szóló jogi szabályozás (továbbiakban: szabályozás) végrehajtásának

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 17/2012. számú utasítása. Belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 17/2012. számú utasítása. Belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 17/2012. számú utasítása Belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Szerző és felelős: Belső adatvédelmi felelős. Aláírók: Minőségbiztosítási vezető.

Részletesebben

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15.

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Dr. Vass Gyula tű. ezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály vezetője 1) Veszélyes üzemek hatósági felügyelet alatt tartása 2) Katasztrófavédelem

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása 2. NAPIREND Ügyiratszám: 14/539-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 8-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 Melléklet a BM/ /2015. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2015. (.) Korm. rendelete a vízgazdálkodási

Részletesebben

Elõzetes kockázatbecslés

Elõzetes kockázatbecslés M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 78. szám 16999 A Kormány 178/2010. (V. 13.) Korm. rendelete a vizek többletébõl eredõ kockázattal érintett területek meghatározásáról, a veszély- és kockázati térképek,

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Fenyvesi Zsolt Tűzvédelmi mérnök Tűzvédelmi tervező szakmérnök Előzmények-problémák Mi indokolta az új követelményt? Információ hiány az üzemeltetésnél - a megvalósult

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről.. polgármester (Cím), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó)

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről.. polgármester (Cím), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Polgármesteri fejléc MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről.. polgármester (Cím), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről építész (Cím) mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között,

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

A KATONAI ÉPÍTÉSÜGY AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A KATONAI ÉPÍTÉSÜGY AKTUÁLIS KÉRDÉSEI A KATONAI ÉPÍTÉSÜGY VI. Katonai Építéshatósági Konferencia GÖD, 2007. május 29-30. Gulyás András mérnök ezredes HM KEHH Építéshatósági Osztály 2007. 06. 08. VI. Katonai Építéshatósági Konferencia 1 TARTALOM

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala >>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2. SZMSZ BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Városépítési Osztály

Részletesebben

Heresznye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2001./II.2./ számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről

Heresznye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2001./II.2./ számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről Heresznye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2001./II.2./ számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről Heresznye Község Önkormányzata a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.évi XLIII. törvény

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE

KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 61. (1) bekezdése értelmében A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra,

Részletesebben

Interpellációnak nevezett, de kérdéseket tartalmazó irományára az alábbiakat válaszolom:

Interpellációnak nevezett, de kérdéseket tartalmazó irományára az alábbiakat válaszolom: Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Iktatószám: 1037-15/2014. Kincses László települési képviselő részére Püspökladány Kodály Z. u. 9. Interpellációnak nevezett, de kérdéseket

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

A veszélyes. tervezése. grehajtása. Kozma SándorS tű. alezredes, osztályvezető. BM OKF Tematikus módszertani vezetői értekezlet - 2012.01.23.

A veszélyes. tervezése. grehajtása. Kozma SándorS tű. alezredes, osztályvezető. BM OKF Tematikus módszertani vezetői értekezlet - 2012.01.23. A veszélyes áru száll llítás s ellenőrz rzési és s szankcionálási si tevékenys kenységének nek tervezése és s végrehajtv grehajtása BM OKF Tematikus módszertani vezetői értekezlet - 2012.01.23. Kozma SándorS

Részletesebben