Az Önkormányzati adatvagyon másodlagos. felhasználásának modellérték keretrendszere. cím pályázat. megvalósítása és eredményei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Önkormányzati adatvagyon másodlagos. felhasználásának modellérték keretrendszere. cím pályázat. megvalósítása és eredményei"

Átírás

1 Az Önkormányzati adatvagyon másodlagos felhasználásának modellérték keretrendszere cím pályázat megvalósítása és eredményei Készítette: Bodnár János Ügyvezet igazgató Nyírinfo Kht február 1

2 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Az önkormányzati adatvagyon másodlagos felhasználásának modellérték keretrendszere (GVOP 4.3.2) cím EU pályázat keretében olyan integrált önkormányzati rendszert alakított ki, mely lehetséget nyújt az önkormányzati adatvagyon másodlagos hasznosítására és a kis és középvállalkozások, valamint a lakosság felé történ publikálására. E cél elérése érdekében indított projekt feladata egy átfogó önkormányzati rendszer kialakítása volt, mely az elektronikus közigazgatási modell lehet legnagyobb szintjét valósítja meg, és ezzel egy idben biztos alapot nyújt a további fejlesztések, beruházások számára. A NyírOpen szervesen illeszkedik Nyíregyháza MJV önkormányzatának 2004-ben kidolgozott és január 29-ei Közgylésén jóváhagyott informatikai stratégiájához, ezen belül a Közérdek, közhasznú információk publikálása, a településmarketing kialakításának feltételrendszeréhez. A NyírOpen projekt eredményeként a korábbi informatikai fejlesztésekhez szervesen kapcsolódva és azokat kiegészítve az önkormányzati adatvagyon, információk közérdek, közhasznú része megjelenik az Interneten, és elérhetvé, hasznosíthatóvá válik a lakosság, cégek, vállalkozók, média ill. civil szervezetek számára. Az állampolgárok az ket érint önkormányzati információkhoz on-line módon is hozzáférhetnek a weboldalon január 1. óta. A NyírOpen projekt keretében megtörtént fejlesztések eredményei október 6.-tól vált nyilvánossá az állampolgárok számára. Az ügyfélszolgálati portálon elérhetk az önkormányzati szervek, intézmények, különféle szolgáltatásai. A rendszer biztosítja az un. ügykövetetést, amelynek segítségével végig kísérhet egy adott beadvány, kérvény, vagy más hivatalos ügy életútja. Nyíropen 2

3 Az összesen 11 f rendszerelemet felölel megvalósítás nem csak a lakosság és a vállalkozó ügyintézését teszi gördülékennyé, hanem több alkalmazás kifejezetten az önkormányzati munka hatékonyságát támogatja. A megvalósított alrendszerek: Pénzügyi alrendszer /közérdek adat publikáló/ Szociálpolitikai alrendszer /közérdek adat publikáló/ Adóprogram alrendszer /adat publikáló/ Telephely engedélyezési alrendszer /közérdek adat publikáló/ Ingatlan Vagyon Nyilvántartó alrendszer /externet alkalmazás/ Építéshatósági alrendszer /adat publikáló/ Településrendezési Térinformatikai alrendszer /adat publikáló/ Központi Iktató alrendszer /adat publikáló/ Beszerzési alrendszer /közérdek adat publikáló/ Ügyfélszolgálati alrendszer továbbfejlesztése Környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási alrendszer /közérdek adat publikáló/ 1. Pénzügyi alrendszer A Pénzügyi alrendszer biztosítja a Nyíregyháza MJV Önkormányzat tevékenységére vonatkozó, jogszabályon (2005. évi XC. tv. Az elektronikus információszabadságról) alapuló gazdálkodással kapcsolatos közérdek adatok nyilvánosságát, elektronikus úton történ publikálását. A modul támogatja a közérdek adatok és információk pénzügyi rendszerbl való kinyerését, valamint az ügyfelek számára történ elérhetséget, naprakész tájékoztatást. 3

4 Publikált információk: A Nyíregyházi MJV Önkormányzat által hozott költségvetési rendelete Elirányzat terv-tényadatok alakulása Terv és kötelezettségek alakulása Terv és követelések alakulása Terv és kötelezettség vállalások alakulása Kötelezettség vállalások alakulása Követelések alakulása Közbeszerzések kimutatása partnerenként Az alrendszer kialakításának f célja a közvélemény gyors és pontos tájékoztatása a gazdálkodással kapcsolatos közérdek adatokról, információkról. Célja továbbá, a vezeti döntések segítése. 4

5 2. Szociálpolitikai alrendszer A Szociálpolitikai alrendszer megvalósításával célunk egy olyan rendszer létrehozása volt, mely vezeti információk elállítására képes. A rendszer a Polgármesteri Hivatalban felmerül közép- és felsvezeti, a város lakosságának, a médiának, a civil szervezeteknek és az ügyfélnek az információs igényeinek a kielégítésére szolgál. Hozzáférhetvé teszi a fels vezetés számára a Szociálpolitikai alrendszerben lév adathalmazból képzett legyjtéseket, statisztikákat. Publikált adatok: Ellátottak számának alakulása Egyes ellátások tárgyévi adatai Rendszeres szociális segélyben részesítettek száma kor és nem szerinti megosztásban Adósságcsökkentési támogatásban részesítettek száma a támogatás összege szerint Támogatásban részesítettek száma kor és nem szerinti megosztásban Ellátásban részesített személyek száma Közgyógyellátási igazolvánnyal támogatottak 5

6 6

7 3. Adóprogram alrendszer Az elektronikus adózási rendszer az önkormányzat által nyilvántartott adózási adatok publikálását teszi lehetvé az Interneten a lakosság számára. A rendszer zárt része a személyre szabott adózási információkat jeleníti meg, az ügyfél a hitelesítés után megtekintheti az aktuális egyenlegét, számlaszámait, tartozásait. A szolgáltatás eléréséhez szükséges ügyfél-azonosításra egyedi kulcsot használunk. Az egyedi ügyfél-azonosító személyesen igényelhet a Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatalában. A rendszer szolgáltatói funkcionalitásának két alapvet bázisát az általános információk és szolgáltatások, valamint az adózó specifikus funkciói adják, melyekhez kapcsolódnak az ügyfélszolgálati funkcionalitást érint bevallási és egyéb nyomtatványok, rlapok és eljárási ügyiratok. 7

8 Publikus, mindenki által megtekinthet adatok Személyre szabott adózási információk 8

9 Személyre szabott adózási információk 4. Telephely engedélyezési alrendszer A telephely engedélyezési alrendszer kialakításával elssorban a kis- és középvállalkozásokat, valamint az állampolgárokat támogató megoldást hoztunk létre, amely az Interneten egy térképi adatbázisban, valamint statisztikák és ügymenetkövetés formájában hasznos információkat jelenít meg a vállalkozásokról. (pl. név, cím, elérhetség, tevékenység) Az Önkormányzat adatbázisában szerepl, a vállalkozókra vonatkozó publikus adatok feldolgozásra kerülnek a térinformatikai rendszerben, és tematikusan on-line elérhetvé válnak az Önkormányzat portálján. Publikált információk: Telepengedélyezéssel kapcsolatos adatok: o Kiadott telephely engedélyek száma tevékenységi kör szerinti megosztásban Térkép információk A térinformatikai rendszer felülete, egyszer, funkcionális. Funkciók szerint az önálló füleken jelennek meg az egyes funkciók felületei, így biztosítva egy egyszer, de mégis könnyen átlátható felületet a felhasználó számára. Önálló fülre kerül a térképi ablak, a szakrendszerekbl átemelt adatok közötti keresést lehetvé tev keres felület, valamint az általános helyrajzi szám és cím szerinti keresés. A szakrendszerekbl származó adatok közötti keresés eredményét nem csak táblázatos formában jeleníti meg a rendszer, hanem grafikusan is. Ehhez a keresési feltétel megadása után, a találati lista felett, be lehet állítani, hogy a megtalált földrészlete(k)et milyen határvonallal és milyen kitöltéssel jelenítse meg a rendszer. 9

10 A térinformatikai rendszer használata rendkívül egyszer. A lekérdezni kívánt szakrendszeri adatoknak megfelel fület kiválasztva, az elre megadott keresési feltételek közül ki kell választani azt, amelynek megfelel adatokat szeretnénk a térképen megjeleníteni. Természetesen a lekérdezés indulhat a térkép irányából is. Ekkor els lépésben ki kell választani a lekérdezni kívánt földrészletet a térképi felületen. Térképi információk 10

11 Tevékenységi körökre történ keresés A keresés eredménye táblázatos formában 11

12 A keresés eredménye térképen megjelenítve 5. Ingatlan Vagyon Nyilvántartó alrendszer Az Önkormányzatnál mköd a Geoview Systems Kft. által szállított vagyonkezeli modul az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, épületek, területek stb. nyilvántartását teszi lehetvé. A kialakított és telepített rendszer biztosítja akár a teljes kör adatbázis tartalom WEB-es megjelenítését. A nyilvántartási feladatok ellátásán túl a rendszer biztosítja az egyes ingatlanok kapcsán a statikus értékesítési alapinformációk nyilvántartását. A rendszerben tárolt adatok segítségével (érték, fekvés, elhelyezkedés, mszaki állapot, terhek, jogok, stb.) lehetség van egy ingatlan, épület, lakás értékesítésérl, bérbe adásáról, lízingjérl történ határozat meghozatala eltti döntés elkészítésére. Az alkalmazás a lekérdezési és statisztikai funkcióival széleskör lehetséget biztosít a különböz keresések elvégzésében. Az idszakosan kötelez adatszolgáltatási információkat a rendszer szolgáltatja, de a rendszerben található adatkörökön belül a felhasználó széles skálán testreszabható bonyolultságú lekérdezéseket és vizsgálatokat végezhet. Az alrendszer az Önkormányzati vagyonnak a 147/1992. számú kormányrendeletben elírt nyilvántartásának számítógépre vitelével lehetvé teszi a rendeletben szintén elírt adatkarbantartás és adatszolgáltatás javítását, valamint a helyi és központi döntések jobb elkészítését. Az említett módon a teljes betétlap-rendszer által felölelt adattartalom elérhetvé válik a felhasználó számára: Ingatlan törzslap - I adatlap föld típusú betétlapok: F lap, Z lap, V lap, U lap, T lap épület típusú betétlapok: E lap, N lap, R lap, D lap helyiség típusú betétlapok: L lap, B lap építményre vonatkozó betétlapok: K lap, H lap, S lap, Y lap, P lap Változáskezelés: M lap - Módosító lap A vagyonkezeli alrendszer biztosítja tehát az ingatlanok kezelését, hatékony lekérdezési és jelentéskészítési funkciókkal támogatja az ingatlan vagyonnal való gazdálkodást, biztosítja az 12

13 ingatlanok földhivatali rendezettségét, a tulajdoni viszonyok pontos ismeretét, a lakás- és nem lakás célú helyiségek értékadat kezelését, a módosító lapok elállítását, az állományváltoztatások megrzését. Az alrendszer támogatja az évente benyújtandó KSH statisztika elkészítését, ellenrz jelentések készítését, a hibát okozó adatfeltöltési hiányosságok kiszrését. Az alrendszer egységes erforrásként kezeli az ingatlanvagyon nyilvántartás adatbázisát, a módosítások átvezetésénél pedig on-line és off-line adatkezelési funkciókat is biztosít a telepítési helyek számára. 6. Építéshatósági alrendszer Az építéshatósági alrendszer egyike az ügymenet megjelenít rendszereknek. Alkalmazásának feltétele, hogy az önkormányzati alfanumerikus forrásadatot szolgáltató rendszeren a változtatásokat melyek a szükséges állapot információk szolgáltatása miatt szükségesek az Önkormányzat elvégezze, ugyanis ezen adatokat csak ekkor tudja a folyamatléptet és kijelz rendszer a portál rendszer felé publikálni. Ezzel a képességgel a rendszer lépésrl-lépésre nyomon követheti az ügyeket anélkül, hogy külön adminisztrálni kellene azokat. A rendszer a forrás rendszerben lév hatósági ügymeneteket jeleníti meg. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen hatósági ügymenetkövet, kezel rendszernek nemcsak az üzemelteti oldalon van haszna, hanem a bels felsvezetk, illetve a lakosság felé is információkat szolgáltat. A felsvezetk számára elny, hogy a szabályozott körülmények között lefutó folyamatokról folyamatos tájékoztatást kapnak (monitoring). A rendszer elnye, hogy a monitoring alkalmazás függetlenül a folyamatok típusától, tartalmától egységesen kezeli az információkat. További elnye a rendszernek, hogy a felsvezetkön és ügyintézkön kívül az adott ügyek adatait az ügyfelek, a lakosok is figyelemmel tudják kísérni. A rendszerben önálló füleken jelennek meg az egyes funkciók felületei, így biztosítva egy egyszer, de mégis könnyen átlátható felületet a felhasználó számára. Az alrendszerben két f adatcsoportból választhatunk: építési engedély, használatbavételi engedély. Az engedély típusának kiválasztása után, meg kell adni a keresett ügyiratszámot, melyhez tartozó adatok táblázatos formában jelennek meg. A keresés eredményét meg lehet tekinteni a térképen. Lehetség nyílik a térképen kijelölt földrészletekhez tarozó információk elkeresésére is. Valamint lehetség van az általános helyrajzi szám és cím szerinti keresésre is. 13

14 Építési illetve használatba vételi engedély 14

15 A keresés eredménye térképen megjelenítve 7. Településrendezési-terv nyilvántartó alrendszer A modul alapvet feladata a városról készült (illetve készül) településrendezési tervek digitális alapú nyilvántartásának biztosítása. A meglév (Geoview Systems Kft. által szállított) településrendezési modul funkciója a digitális formában elkészült különböz típusú településrendezési tervek szöveges és térképi adatainak kezelése, lehetvé téve párhuzamosan tetszlegesen bármilyen típusú településrendezési terv és tetszleges réteg szerinti kapcsolását. Az alrendszer kezeli a korábban hatályos OÉSZ alapú és a jelenleg hatályos OTÉK szerint készült településrendezési terveket egyaránt, akár egymással párhuzamosan is. Az alrendszer biztosítja a földrészlet-rendezési terv törvényi háttereinek ellenrzését és különböz lekérdezési lehetségek igénybevételét. A kialakított és telepített rendszer biztosítja akár a teljes kör adatbázis tartalom WEB-es megjelenítését. A településrendezési tervek elírásainak megfelelen - az országos érvény rendelkezések megtartása mellett - lehet egy település területén építési telket, építési területet kialakítani, területet felhasználni, az építésre szolgáló földrészleteken építési tevékenységet folytatni, valamint ilyen célra építési engedélyt adni. Mind a település szerkezeti tervek, mind a helyi szabályozási tervek övezeti tervbl és övezeti elírásokból, valamint szabályozási tervbl és beépítési javaslatból állnak. Ezen településrendezési tervek az állampolgárokra nézve kötelez elírásokat tartalmazó, rendelettel jóváhagyott munkarészei az övezeti terv (övezeti tervlap és övezeti elírások), valamint egy szabályozási terv (szabályozási tervlap és szabályozási elírások), melyek a szabályozás két szintjét rögzítik. Az övezeti terv a város közigazgatási területére vonatkozik, a város egésze szempontjából fontos szabályozási zónákat határolja le, melyekhez a város egésze szempontjából fontos, átfogó övezeti 15

16 elírásokat rendel. A zónák kiterjedése általában tömbnagyságú vagy annál kisebb, s határuk általában meglév, ritkábban tervezett ingatlan mentén húzott vonal. A szabályozási terv a város egészére, illetve egy-egy városszerkezeti egységére vonatkozik. Vagy a város egésze (I. rend), vagy egy-egy városrész szempontjából fontos (II. rend), elssorban tervlapon ábrázolt, térben rögzíthet, telekmélység szabályozási elemeket rögzít, melyekhez az övezeti elírások kiegészítéseként szöveges elírásokat is rendelhet. A térinformatika alkalmazása lehetvé teszi, hogy a településrendezési terv és a helyi szabályozási tervek készítése (és nyilvántartása) során az övezeti terv réteg-jelleg rendszerben készüljön el. A réteg-jelleg terv lényege, hogy a térinformatikai feldolgozás, az adottságokhoz való nagyobb alkalmazkodás és az egyes szabályozási szempontok önálló érvényesítése és áttekinthetsége érdekében a szabályozandó elemeket csoportosítja, s az egyes csoportokat, témaköröket egymástól független rétegként kezeli. Az egyes rétegekben külön alakítja ki az övezeti kategóriákat - homogén elírásrendszerek meghatározásával -, ill. határolja le a hozzájuk tartozó területeket. Az övezetek tartalmi meghatározása témacsoportonként (övezettípusonként) kell történjen a tervezés során. A témacsoportok övezeteit szintén a tervezéskor állapítják meg. /pl. lehetséges övezettípus: beépítési mód, s ennek egyik övezete az I-O-K/ Ugyanúgy, ahogy az övezettípusok övezetekre oszlanak, az elírástípusok (szempontok) is elírásokra (konkrét értékekre) bomlanak. A településrendezési tervek elkészítésének és adatfelvitelének egyik része az övezetekhez kapcsolódó elírások meghatározása. A különböz rétegek övezeteihez tartozó elírástípusok összessége kiadja az elírástípusok teljes halmazát. A rétegek övezeti elírásai ingatlanonként összegezdnek, így az egyes földrészletekre a konkrét elírások a területi adottságokhoz messzemenen igazodva, a hagyományos összevont övezeti kategóriáknál jóval nagyobb változatosságot eredményeznek. A településrendezési terv azon adatai, melyek nem kerülnek besorolásra sem az övezetekbe, sem az elírásokba, megmaradnak a településrendezési tervek grafikus információi között. Ezeket az információkat a felhasználó a saját elképzeléseinek megfelelen létrehozott és csoportosított rétegekre szabadon elhelyezheti. Az alrendszer által kezelt adatkörök a területrendezés alapegységébl, a földrészletekbl épülnek fel. Az alrendszer lehetséget biztosít a földrészletek tetszleges csoportjának egyetlen területi egységként való kezelésére, valamint az ilyen módon összefogott területi egységhez azután bármelyik fenti adatkör leíró adatainak a hozzácsatolására, valamint a helyszínrajzok, vázlatok tárolására csakúgy, mint leíró jelleg, akár több oldal terjedelm szabályozások, tilalmak nyilvántartására is. Ennek kiemelked jelentsége éppen az építési tilalmak valamint a településrendezési tervek készítésénél, illetve nyilvántartásánál van. Itt ugyanis a hangsúly a tetszleges területekhez fzött verbális leírások tárolásán, illetve hatékony visszakeresési lehetségének biztosításán van. A rendszer lehetséget ad egy telekrl történ teljes kör információ lekérésre, mind számítógépes, mind papíros formában, amely az ügyfél részére kiadandó teljes kör dokumentációt tartalmazza, természetesen a rendszer lehetséget nyújt egy övezetrl történ teljes kör információ lekérésére is. 16

17 17

18 8. Központi iktató alrendszer A központi iktató alrendszer lehetvé teszi a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyjtés eredményeinek illetve közérdek adatokkal kapcsolatos kötelez statisztikai adatszolgáltatás adatainak publikálását. Publikált információk: I. fokú eljárás adatai, Jogorvoslati eljárás adatai, I. fokú statisztika, Ügyiratforgalmi statisztika Ezen modul támogatja az ügymenetkövetéshez szükséges adatok és információk iktató rendszerbl való kinyerését, valamint az ügyfelek számára történ elérhetséget, naprakész tájékoztatást. Az iktató rendszer kezeli és nyilvántartja a hatósági ügyiratforgalom törvényileg is szabályozott elemeit és gondoskodik a hatósági ügyiratforgalmi rend kialakításáról és betartásáról. 18

19 9. Beszerzési alrendszer A meglév és az alábbiakban leírt - Geoview Systems Kft. által szállított - alrendszer az Önkormányzat és Intézményeinek a beszerzéseit támogatja. A kialakított és telepített rendszer biztosítja akár a teljes kör adatbázis tartalom WEB-es megjelenítését. Az elektronikus beszerzési rendszer egy összetett alkalmazás, ami nemcsak az ellátott feladat nagyságának köszönhet, hanem a szereplk bvebb körének is. Ugyanis a rendszer szerepli az önkormányzat bels szervezete, mint igényl, a rendszer üzemelteti, mint bonyolítók és a beszerzések másik oldalán álló kereskedelmi cégek, beszállítók. Publikált információk: Megrendelési statisztikák 19

20 10. Ügyfélszolgálati alrendszer Az elektronikus ügyfélszolgálat célja az állampolgárok széles kör tájékoztatása és kiszolgálása az Internet adta lehetségek kihasználásával. Az E-ügyfélszolgálat által az ügyfelek idt és fáradtságot takaríthatnak meg az ügyintézés során. Célja továbbá, az "ügyfeles" ügyintézési munka lerövidítése. Az Ügyfélszolgálati alrendszer által biztosítjuk: a már meglév E-ügyfélszolgálat további lehetségeinek kibvítését: az ügymenetkövetést; az ügyfelek számára történ elérhetséget, naprakész tájékoztatást. A már mköd e-ügyfélszolgálati rendszerbe, egy új funkció beépítésére került sor, amely tartalmazza az ügyfél által már elindított Hivatali ügyeinek állását. 20

21 e-városháza 21

22 e-ügyfélszolgálat https:\www.nyirhalo.hu Ügymenetkövetés Beépített funkció 11. Környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási alrendszer A kialakított és telepített rendszer biztosítja akár a teljes kör adatbázis tartalom WEB-es megjelenítését. Az információk egy része publikus, másik része nem publikus információ. Publikált információk: Bzös létesítmények Illegális hulladéklerakók Zöldszigetek /Legális hulladéklerakók/ A térinformatikai rendszerben a térképi rétegek egy fa szerkezetbe vannak szervezve, melyben lehetség nyílik a térképi rétegek ki/bekapcsolására illetve kiválaszthatóságuk megadására. 22

23 A projektet és a projekt eredményeit a különböz médiákban népszersítettük. A NyírOpen projektrl illetve bevezetésérl készült sajtóanyagok megtekinthetk a NyírInfo Kht. honlapján a weboldalon a Rólunk írták menüpont alatt. Különböz megjelenések az alábbiak: Nyíregyházi Napló PR cikkek megjelenése: Szeptember 07. Nyíregyházi Napló, PR cikk 1. - Kényelmes ügyintézés kulcsa - NyírOpen Szeptember 14. Nyíregyházi Napló, PR cikk 2. - Kényelmes ügyintézés kulcsa - NyírOpen Monoklihirdetés Október 05. (csütörtök): Nyíregyházi Napló, 1/30 monoklihirdetés címoldal. Szeptember 21. Sajtótájékoztató beszámoló Októbertól e-ügyintézés Szeptember 27. Open day beszámoló Nyitva a NyírOpen Október 20. Nyíropen: Egyre népszerbb Nyíregyházi Televízió: PR filmek: Szeptember 12. PR film 1. Szeptember 19. PR film 2. 23

24 Október 04. PR film 3. Október 24. Uniós sikereink itthon (összefoglaló) Hír megjelenések: Szeptember 07. (csütörtök) Esti Gyors közéleti magazinban beszélgetés Szeptember 21. (csütörtök) Híradó (sajtótájékoztató) Szeptember 27. (szerda) Híradó (Open day) Október 05. (csütörtök) Esti Gyors közéleti magazinban beszélgetés (Open day eredményei 30 perc!!!) Sajtóközlemény küldése a médiumoknak: szeptember 20. Open day Nyílt Nap sajtótájékoztató: Szeptember 21. (csütörtök) Helyszín: Városháza könyvtár Szeptember 27. (szerda): Open day Nyílt nap Kossuth tér A rendszerrel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat egész napos Nyílt Nap keretében ismertettük a városlakókkal a Kossuth téren. 24

25 Az e-városháza látogatottsági adatai Látogatottság 25

Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Közhasznúsági jelentés 2006.

Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Közhasznúsági jelentés 2006. 1 Bevezetı... 2 2 A Társaság gazdálkodása... 3 2.1 A TÁRSASÁG VEZETÉSE... 3 2.2 A SZÁMVITELI POLITIKA RÖVID ISMERTETÉSE... 4 2.3 FORRÁSOK... 4 2.4 ESZKÖZÖK... 5 2.5 LELTÁROZÁS... 5 2.6 KIEGÉSZÍTÉSEK A

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 4-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 4-i rendkívüli ülésére 2. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 4-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának középtávú (2009-2015) informatikai stratégiája, informatikai

Részletesebben

Javaslat Vezetői Információs Rendszer bevezetésére Gyöngyösi Polgármesteri Hivatalban Döntés-előkészítő tanulmány

Javaslat Vezetői Információs Rendszer bevezetésére Gyöngyösi Polgármesteri Hivatalban Döntés-előkészítő tanulmány Javaslat Vezetői Információs Rendszer bevezetésére Gyöngyösi Polgármesteri Hivatalban Döntés-előkészítő tanulmány Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. szeptember 30. 1 Tartalomjegyzék 1 A dokumentum célja...

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Projekt: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Dokumentum neve: File: A belső szervezeti egységek közötti együttműködés javítása SZFV_AROP_intranet_0_06 Verzió:

Részletesebben

Támogató infrastruktúrát bemutató tanulmány és javaslatok

Támogató infrastruktúrát bemutató tanulmány és javaslatok Támogató infrastruktúrát bemutató tanulmány és javaslatok 2. fejlesztési elem: A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata ÁROP-3.A.2-2013-2013-0003

Részletesebben

HÁTTÉRTANULMÁNY A ZÖLD BERUHÁZÁSI RENDSZER KLÍMABARÁT OTTHON ENERGIAHATÉKONYSÁGI ALPROGRAM

HÁTTÉRTANULMÁNY A ZÖLD BERUHÁZÁSI RENDSZER KLÍMABARÁT OTTHON ENERGIAHATÉKONYSÁGI ALPROGRAM HÁTTÉRTANULMÁNY A ZÖLD BERUHÁZÁSI RENDSZER KLÍMABARÁT OTTHON ENERGIAHATÉKONYSÁGI ALPROGRAM NORMATÍV TÁMOGATÁSI RENDSZERKÉNT VALÓ KIÍRÁSÁNAK LEHETSÉGÉRL, MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁRÓL Energia Klub 2010. július,

Részletesebben

Göd Város Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése céljából 1. rész: integrált pénzügyi-gazdasági szoftver beszerzése 2. rész: elektronikus

Göd Város Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése céljából 1. rész: integrált pénzügyi-gazdasági szoftver beszerzése 2. rész: elektronikus DOKUMENTÁCIÓ GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATKÉRŐ Göd Város Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése céljából 1. rész: integrált pénzügyi-gazdasági szoftver beszerzése 2. rész: elektronikus döntéstámogató

Részletesebben

3.2.10.1 Könyvterjesztés... 13 3.2.10.2 Nyári OFINFO... 13 3.2.10.3 Könyvek kiadása... 13

3.2.10.1 Könyvterjesztés... 13 3.2.10.2 Nyári OFINFO... 13 3.2.10.3 Könyvek kiadása... 13 1 Bevezető...5 2 A Társaság gazdálkodása...6 2.1 A TÁRSASÁG VEZETÉSE... 6 2.2 A SZÁMVITELI POLITIKA RÖVID ISMERTETÉSE... 7 2.3 FORRÁSOK... 7 2.4 ESZKÖZÖK... 8 2.5 LELTÁROZÁS... 8 2.6 KIEGÉSZÍTÉSEK A BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Elektronikus ügyintézés

Elektronikus ügyintézés Impresszum: E könyv készítése során a Szerz k és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák el fordulása nem kizárható. Ezek esetleges következményeiért sem a Kiadó, sem a Szerz

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA 2008-2010-ig

INFORMATIKAI STRATÉGIA 2008-2010-ig INFORMATIKAI STRATÉGIA 2008-2010-ig. Készítette: Réti Gábor informatikai referens 1. Bevezetés Informatikai stratégia szükségessége Jelen informatikai stratégia az önkormányzati ciklus végéig határozza

Részletesebben

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Ikt.sz.: /2009. Témafelelős: Bocskay István

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Ikt.sz.: /2009. Témafelelős: Bocskay István SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Ikt.sz.: /2009. Témafelelős: Bocskay István Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Székhelyén Tárgy: Gazdaságélénkítő, a

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006.

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. SZAKDOLGOZAT Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. ATALANTA Távoktatási Központ SZAKDOLGOZAT MI KÖNE, HA VOLNA? AZAZ EGY CIVIL SZERVEZET PR STRATÉGIÁJA Készítette: Csóka Ágnes Konzulens tanár: Morva Gábor

Részletesebben

Helyi Esélyegyenl ségi Program

Helyi Esélyegyenl ségi Program Helyi sélyegyenl ségi Program Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi sélyegyenl ségi Program (HP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

1. sz. melléklet. Névhasználati Kézikönyv

1. sz. melléklet. Névhasználati Kézikönyv 1. sz. melléklet Névhasználati Kézikönyv 0 Tartalom NÉVHASZNÁLATI KÉZIKÖNYV... 2 1. BEVEZETÉS... 2 2. A TOURINFORM MÁRKA... 2 2.1. NÉV- ÉS LOGÓHASZNÁLAT... 3 3. A TOURINFORM IRODA... 4 3.1. A TOURINFORM

Részletesebben

Lépések a vezeti információs rendszer kialakításához. Répásné Szappanos Márta *

Lépések a vezeti információs rendszer kialakításához. Répásné Szappanos Márta * Lépések a vezeti információs rendszer kialakításához Répásné Szappanos Márta * Absztrakt A vezeti információs rendszer létrehozása nem egyszeren egy szoftver megvásárlását és benne jelentéshalmaz összeállítását

Részletesebben

LÁBATLAN VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK

LÁBATLAN VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK LÁBATLAN VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009 évi FELÜLVIZSGÁLATA Szerkesztette: Vénusz Zoltánné szoc.pol. feladó Tartalom Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció... 3 A nemek szerinti

Részletesebben

ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK

ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TÁMOP 4.1.3 Adattár Alapú Vezetıi Információs Rendszer (AVIR) Készült az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. megbízásából 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv ügyfelek számára

Felhasználói kézikönyv ügyfelek számára Felhasználói kézikönyv ügyfelek számára Verzió: ETDR_FK_ÜF_V4-07.odt 2012-12-12 SZERKESZTÉS ALATT Projektgazda: Belügyminisztérium Területrendezési és Építésügyi Helyettes Államtitkár Építésügyi Főosztály

Részletesebben

AZ MVM CSOPORT KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA (2007-2010)

AZ MVM CSOPORT KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA (2007-2010) AZ MVM CSOPORT KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA (2007-2010) Az MVM Rt. Közgy!lésének 39/2005. (VII. 29.) számú határozatával elfogadott csoportszint! középtávú stratégia 2007. évi aktualizált változata Magyar Villamos

Részletesebben

ATSYSTEMS ZRt. ATSYSTEMS Számítástechnikai Zrt. ÜZLETI MEGOLDÁSOK

ATSYSTEMS ZRt. ATSYSTEMS Számítástechnikai Zrt. ÜZLETI MEGOLDÁSOK ATSYSTEMS ZRt. ATSYSTEMS Számítástechnikai Zrt. ÜZLETI MEGOLDÁSOK H-1142 Budapest, Kassai utca 75 Tel.: (+36) 1 872-1300 Fax: (+36) 1 872-1399 Helpdesk: (+36) 1 872-1310 E-mail: info@atsystems.hu Web:

Részletesebben

A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás

A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás A Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatás Jelen iránymutatás a városrehabilitációs témájú pályázati útmutatókban, valamint a Tervezési Útmutató a Megyei Jogú Városok városrehabilitációs

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjeszti: Vargáné

Részletesebben

RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2014-2019. évre

RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2014-2019. évre RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019. évre Bevezetés A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a az önkormányzatok

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2006. évi munkájáról, a munkavégzés feltételeiről. Bevezetés

Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2006. évi munkájáról, a munkavégzés feltételeiről. Bevezetés Törökbálint Nagyközség Jegyzője 2045 Törökbálint Munkácsy M. u. 79. Tel: 06-23-335-021, Fax: 06-23-336-039 e-mail: hivatal@torokbalint.hu www.torokbalint.hu Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2006.

Részletesebben

Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről

Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről Eredmények hasznosulásának és horizontális szempontok érvényesülésének vizsgálata DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A KMOP-2010-1.2.1/A

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A KMOP-2010-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE. Informatikai tanulmány

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE. Informatikai tanulmány Tel.: 06-1-212-2070,, Fax: BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE Informatikai tanulmány Készült az Új Magyarország Fejlesztési terv Államreform Operatív Program

Részletesebben

olyan alkalmazás, eszköz melynek segítségével a felhasználó programokat és riportokat tud készíteni minimális technikai tudással

olyan alkalmazás, eszköz melynek segítségével a felhasználó programokat és riportokat tud készíteni minimális technikai tudással Fogalomjegyzék 4GL rendszer (Fourth Generation Language) a fejlesztések eredményeként korszerűsített felépítmény területe a fejlesztések eredményeként létrehozott felépítmény területe adaptív innováció

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Országleltár integrált nemzeti ingatlankataszter című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.13

Részletesebben

12. számú tananyag Projekt neve: Készítette: Készült:

12. számú tananyag Projekt neve: Készítette: Készült: Az Európai Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet

Részletesebben