Az Önkormányzati adatvagyon másodlagos. felhasználásának modellérték keretrendszere. cím pályázat. megvalósítása és eredményei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Önkormányzati adatvagyon másodlagos. felhasználásának modellérték keretrendszere. cím pályázat. megvalósítása és eredményei"

Átírás

1 Az Önkormányzati adatvagyon másodlagos felhasználásának modellérték keretrendszere cím pályázat megvalósítása és eredményei Készítette: Bodnár János Ügyvezet igazgató Nyírinfo Kht február 1

2 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Az önkormányzati adatvagyon másodlagos felhasználásának modellérték keretrendszere (GVOP 4.3.2) cím EU pályázat keretében olyan integrált önkormányzati rendszert alakított ki, mely lehetséget nyújt az önkormányzati adatvagyon másodlagos hasznosítására és a kis és középvállalkozások, valamint a lakosság felé történ publikálására. E cél elérése érdekében indított projekt feladata egy átfogó önkormányzati rendszer kialakítása volt, mely az elektronikus közigazgatási modell lehet legnagyobb szintjét valósítja meg, és ezzel egy idben biztos alapot nyújt a további fejlesztések, beruházások számára. A NyírOpen szervesen illeszkedik Nyíregyháza MJV önkormányzatának 2004-ben kidolgozott és január 29-ei Közgylésén jóváhagyott informatikai stratégiájához, ezen belül a Közérdek, közhasznú információk publikálása, a településmarketing kialakításának feltételrendszeréhez. A NyírOpen projekt eredményeként a korábbi informatikai fejlesztésekhez szervesen kapcsolódva és azokat kiegészítve az önkormányzati adatvagyon, információk közérdek, közhasznú része megjelenik az Interneten, és elérhetvé, hasznosíthatóvá válik a lakosság, cégek, vállalkozók, média ill. civil szervezetek számára. Az állampolgárok az ket érint önkormányzati információkhoz on-line módon is hozzáférhetnek a weboldalon január 1. óta. A NyírOpen projekt keretében megtörtént fejlesztések eredményei október 6.-tól vált nyilvánossá az állampolgárok számára. Az ügyfélszolgálati portálon elérhetk az önkormányzati szervek, intézmények, különféle szolgáltatásai. A rendszer biztosítja az un. ügykövetetést, amelynek segítségével végig kísérhet egy adott beadvány, kérvény, vagy más hivatalos ügy életútja. Nyíropen 2

3 Az összesen 11 f rendszerelemet felölel megvalósítás nem csak a lakosság és a vállalkozó ügyintézését teszi gördülékennyé, hanem több alkalmazás kifejezetten az önkormányzati munka hatékonyságát támogatja. A megvalósított alrendszerek: Pénzügyi alrendszer /közérdek adat publikáló/ Szociálpolitikai alrendszer /közérdek adat publikáló/ Adóprogram alrendszer /adat publikáló/ Telephely engedélyezési alrendszer /közérdek adat publikáló/ Ingatlan Vagyon Nyilvántartó alrendszer /externet alkalmazás/ Építéshatósági alrendszer /adat publikáló/ Településrendezési Térinformatikai alrendszer /adat publikáló/ Központi Iktató alrendszer /adat publikáló/ Beszerzési alrendszer /közérdek adat publikáló/ Ügyfélszolgálati alrendszer továbbfejlesztése Környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási alrendszer /közérdek adat publikáló/ 1. Pénzügyi alrendszer A Pénzügyi alrendszer biztosítja a Nyíregyháza MJV Önkormányzat tevékenységére vonatkozó, jogszabályon (2005. évi XC. tv. Az elektronikus információszabadságról) alapuló gazdálkodással kapcsolatos közérdek adatok nyilvánosságát, elektronikus úton történ publikálását. A modul támogatja a közérdek adatok és információk pénzügyi rendszerbl való kinyerését, valamint az ügyfelek számára történ elérhetséget, naprakész tájékoztatást. 3

4 Publikált információk: A Nyíregyházi MJV Önkormányzat által hozott költségvetési rendelete Elirányzat terv-tényadatok alakulása Terv és kötelezettségek alakulása Terv és követelések alakulása Terv és kötelezettség vállalások alakulása Kötelezettség vállalások alakulása Követelések alakulása Közbeszerzések kimutatása partnerenként Az alrendszer kialakításának f célja a közvélemény gyors és pontos tájékoztatása a gazdálkodással kapcsolatos közérdek adatokról, információkról. Célja továbbá, a vezeti döntések segítése. 4

5 2. Szociálpolitikai alrendszer A Szociálpolitikai alrendszer megvalósításával célunk egy olyan rendszer létrehozása volt, mely vezeti információk elállítására képes. A rendszer a Polgármesteri Hivatalban felmerül közép- és felsvezeti, a város lakosságának, a médiának, a civil szervezeteknek és az ügyfélnek az információs igényeinek a kielégítésére szolgál. Hozzáférhetvé teszi a fels vezetés számára a Szociálpolitikai alrendszerben lév adathalmazból képzett legyjtéseket, statisztikákat. Publikált adatok: Ellátottak számának alakulása Egyes ellátások tárgyévi adatai Rendszeres szociális segélyben részesítettek száma kor és nem szerinti megosztásban Adósságcsökkentési támogatásban részesítettek száma a támogatás összege szerint Támogatásban részesítettek száma kor és nem szerinti megosztásban Ellátásban részesített személyek száma Közgyógyellátási igazolvánnyal támogatottak 5

6 6

7 3. Adóprogram alrendszer Az elektronikus adózási rendszer az önkormányzat által nyilvántartott adózási adatok publikálását teszi lehetvé az Interneten a lakosság számára. A rendszer zárt része a személyre szabott adózási információkat jeleníti meg, az ügyfél a hitelesítés után megtekintheti az aktuális egyenlegét, számlaszámait, tartozásait. A szolgáltatás eléréséhez szükséges ügyfél-azonosításra egyedi kulcsot használunk. Az egyedi ügyfél-azonosító személyesen igényelhet a Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatalában. A rendszer szolgáltatói funkcionalitásának két alapvet bázisát az általános információk és szolgáltatások, valamint az adózó specifikus funkciói adják, melyekhez kapcsolódnak az ügyfélszolgálati funkcionalitást érint bevallási és egyéb nyomtatványok, rlapok és eljárási ügyiratok. 7

8 Publikus, mindenki által megtekinthet adatok Személyre szabott adózási információk 8

9 Személyre szabott adózási információk 4. Telephely engedélyezési alrendszer A telephely engedélyezési alrendszer kialakításával elssorban a kis- és középvállalkozásokat, valamint az állampolgárokat támogató megoldást hoztunk létre, amely az Interneten egy térképi adatbázisban, valamint statisztikák és ügymenetkövetés formájában hasznos információkat jelenít meg a vállalkozásokról. (pl. név, cím, elérhetség, tevékenység) Az Önkormányzat adatbázisában szerepl, a vállalkozókra vonatkozó publikus adatok feldolgozásra kerülnek a térinformatikai rendszerben, és tematikusan on-line elérhetvé válnak az Önkormányzat portálján. Publikált információk: Telepengedélyezéssel kapcsolatos adatok: o Kiadott telephely engedélyek száma tevékenységi kör szerinti megosztásban Térkép információk A térinformatikai rendszer felülete, egyszer, funkcionális. Funkciók szerint az önálló füleken jelennek meg az egyes funkciók felületei, így biztosítva egy egyszer, de mégis könnyen átlátható felületet a felhasználó számára. Önálló fülre kerül a térképi ablak, a szakrendszerekbl átemelt adatok közötti keresést lehetvé tev keres felület, valamint az általános helyrajzi szám és cím szerinti keresés. A szakrendszerekbl származó adatok közötti keresés eredményét nem csak táblázatos formában jeleníti meg a rendszer, hanem grafikusan is. Ehhez a keresési feltétel megadása után, a találati lista felett, be lehet állítani, hogy a megtalált földrészlete(k)et milyen határvonallal és milyen kitöltéssel jelenítse meg a rendszer. 9

10 A térinformatikai rendszer használata rendkívül egyszer. A lekérdezni kívánt szakrendszeri adatoknak megfelel fület kiválasztva, az elre megadott keresési feltételek közül ki kell választani azt, amelynek megfelel adatokat szeretnénk a térképen megjeleníteni. Természetesen a lekérdezés indulhat a térkép irányából is. Ekkor els lépésben ki kell választani a lekérdezni kívánt földrészletet a térképi felületen. Térképi információk 10

11 Tevékenységi körökre történ keresés A keresés eredménye táblázatos formában 11

12 A keresés eredménye térképen megjelenítve 5. Ingatlan Vagyon Nyilvántartó alrendszer Az Önkormányzatnál mköd a Geoview Systems Kft. által szállított vagyonkezeli modul az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, épületek, területek stb. nyilvántartását teszi lehetvé. A kialakított és telepített rendszer biztosítja akár a teljes kör adatbázis tartalom WEB-es megjelenítését. A nyilvántartási feladatok ellátásán túl a rendszer biztosítja az egyes ingatlanok kapcsán a statikus értékesítési alapinformációk nyilvántartását. A rendszerben tárolt adatok segítségével (érték, fekvés, elhelyezkedés, mszaki állapot, terhek, jogok, stb.) lehetség van egy ingatlan, épület, lakás értékesítésérl, bérbe adásáról, lízingjérl történ határozat meghozatala eltti döntés elkészítésére. Az alkalmazás a lekérdezési és statisztikai funkcióival széleskör lehetséget biztosít a különböz keresések elvégzésében. Az idszakosan kötelez adatszolgáltatási információkat a rendszer szolgáltatja, de a rendszerben található adatkörökön belül a felhasználó széles skálán testreszabható bonyolultságú lekérdezéseket és vizsgálatokat végezhet. Az alrendszer az Önkormányzati vagyonnak a 147/1992. számú kormányrendeletben elírt nyilvántartásának számítógépre vitelével lehetvé teszi a rendeletben szintén elírt adatkarbantartás és adatszolgáltatás javítását, valamint a helyi és központi döntések jobb elkészítését. Az említett módon a teljes betétlap-rendszer által felölelt adattartalom elérhetvé válik a felhasználó számára: Ingatlan törzslap - I adatlap föld típusú betétlapok: F lap, Z lap, V lap, U lap, T lap épület típusú betétlapok: E lap, N lap, R lap, D lap helyiség típusú betétlapok: L lap, B lap építményre vonatkozó betétlapok: K lap, H lap, S lap, Y lap, P lap Változáskezelés: M lap - Módosító lap A vagyonkezeli alrendszer biztosítja tehát az ingatlanok kezelését, hatékony lekérdezési és jelentéskészítési funkciókkal támogatja az ingatlan vagyonnal való gazdálkodást, biztosítja az 12

13 ingatlanok földhivatali rendezettségét, a tulajdoni viszonyok pontos ismeretét, a lakás- és nem lakás célú helyiségek értékadat kezelését, a módosító lapok elállítását, az állományváltoztatások megrzését. Az alrendszer támogatja az évente benyújtandó KSH statisztika elkészítését, ellenrz jelentések készítését, a hibát okozó adatfeltöltési hiányosságok kiszrését. Az alrendszer egységes erforrásként kezeli az ingatlanvagyon nyilvántartás adatbázisát, a módosítások átvezetésénél pedig on-line és off-line adatkezelési funkciókat is biztosít a telepítési helyek számára. 6. Építéshatósági alrendszer Az építéshatósági alrendszer egyike az ügymenet megjelenít rendszereknek. Alkalmazásának feltétele, hogy az önkormányzati alfanumerikus forrásadatot szolgáltató rendszeren a változtatásokat melyek a szükséges állapot információk szolgáltatása miatt szükségesek az Önkormányzat elvégezze, ugyanis ezen adatokat csak ekkor tudja a folyamatléptet és kijelz rendszer a portál rendszer felé publikálni. Ezzel a képességgel a rendszer lépésrl-lépésre nyomon követheti az ügyeket anélkül, hogy külön adminisztrálni kellene azokat. A rendszer a forrás rendszerben lév hatósági ügymeneteket jeleníti meg. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen hatósági ügymenetkövet, kezel rendszernek nemcsak az üzemelteti oldalon van haszna, hanem a bels felsvezetk, illetve a lakosság felé is információkat szolgáltat. A felsvezetk számára elny, hogy a szabályozott körülmények között lefutó folyamatokról folyamatos tájékoztatást kapnak (monitoring). A rendszer elnye, hogy a monitoring alkalmazás függetlenül a folyamatok típusától, tartalmától egységesen kezeli az információkat. További elnye a rendszernek, hogy a felsvezetkön és ügyintézkön kívül az adott ügyek adatait az ügyfelek, a lakosok is figyelemmel tudják kísérni. A rendszerben önálló füleken jelennek meg az egyes funkciók felületei, így biztosítva egy egyszer, de mégis könnyen átlátható felületet a felhasználó számára. Az alrendszerben két f adatcsoportból választhatunk: építési engedély, használatbavételi engedély. Az engedély típusának kiválasztása után, meg kell adni a keresett ügyiratszámot, melyhez tartozó adatok táblázatos formában jelennek meg. A keresés eredményét meg lehet tekinteni a térképen. Lehetség nyílik a térképen kijelölt földrészletekhez tarozó információk elkeresésére is. Valamint lehetség van az általános helyrajzi szám és cím szerinti keresésre is. 13

14 Építési illetve használatba vételi engedély 14

15 A keresés eredménye térképen megjelenítve 7. Településrendezési-terv nyilvántartó alrendszer A modul alapvet feladata a városról készült (illetve készül) településrendezési tervek digitális alapú nyilvántartásának biztosítása. A meglév (Geoview Systems Kft. által szállított) településrendezési modul funkciója a digitális formában elkészült különböz típusú településrendezési tervek szöveges és térképi adatainak kezelése, lehetvé téve párhuzamosan tetszlegesen bármilyen típusú településrendezési terv és tetszleges réteg szerinti kapcsolását. Az alrendszer kezeli a korábban hatályos OÉSZ alapú és a jelenleg hatályos OTÉK szerint készült településrendezési terveket egyaránt, akár egymással párhuzamosan is. Az alrendszer biztosítja a földrészlet-rendezési terv törvényi háttereinek ellenrzését és különböz lekérdezési lehetségek igénybevételét. A kialakított és telepített rendszer biztosítja akár a teljes kör adatbázis tartalom WEB-es megjelenítését. A településrendezési tervek elírásainak megfelelen - az országos érvény rendelkezések megtartása mellett - lehet egy település területén építési telket, építési területet kialakítani, területet felhasználni, az építésre szolgáló földrészleteken építési tevékenységet folytatni, valamint ilyen célra építési engedélyt adni. Mind a település szerkezeti tervek, mind a helyi szabályozási tervek övezeti tervbl és övezeti elírásokból, valamint szabályozási tervbl és beépítési javaslatból állnak. Ezen településrendezési tervek az állampolgárokra nézve kötelez elírásokat tartalmazó, rendelettel jóváhagyott munkarészei az övezeti terv (övezeti tervlap és övezeti elírások), valamint egy szabályozási terv (szabályozási tervlap és szabályozási elírások), melyek a szabályozás két szintjét rögzítik. Az övezeti terv a város közigazgatási területére vonatkozik, a város egésze szempontjából fontos szabályozási zónákat határolja le, melyekhez a város egésze szempontjából fontos, átfogó övezeti 15

16 elírásokat rendel. A zónák kiterjedése általában tömbnagyságú vagy annál kisebb, s határuk általában meglév, ritkábban tervezett ingatlan mentén húzott vonal. A szabályozási terv a város egészére, illetve egy-egy városszerkezeti egységére vonatkozik. Vagy a város egésze (I. rend), vagy egy-egy városrész szempontjából fontos (II. rend), elssorban tervlapon ábrázolt, térben rögzíthet, telekmélység szabályozási elemeket rögzít, melyekhez az övezeti elírások kiegészítéseként szöveges elírásokat is rendelhet. A térinformatika alkalmazása lehetvé teszi, hogy a településrendezési terv és a helyi szabályozási tervek készítése (és nyilvántartása) során az övezeti terv réteg-jelleg rendszerben készüljön el. A réteg-jelleg terv lényege, hogy a térinformatikai feldolgozás, az adottságokhoz való nagyobb alkalmazkodás és az egyes szabályozási szempontok önálló érvényesítése és áttekinthetsége érdekében a szabályozandó elemeket csoportosítja, s az egyes csoportokat, témaköröket egymástól független rétegként kezeli. Az egyes rétegekben külön alakítja ki az övezeti kategóriákat - homogén elírásrendszerek meghatározásával -, ill. határolja le a hozzájuk tartozó területeket. Az övezetek tartalmi meghatározása témacsoportonként (övezettípusonként) kell történjen a tervezés során. A témacsoportok övezeteit szintén a tervezéskor állapítják meg. /pl. lehetséges övezettípus: beépítési mód, s ennek egyik övezete az I-O-K/ Ugyanúgy, ahogy az övezettípusok övezetekre oszlanak, az elírástípusok (szempontok) is elírásokra (konkrét értékekre) bomlanak. A településrendezési tervek elkészítésének és adatfelvitelének egyik része az övezetekhez kapcsolódó elírások meghatározása. A különböz rétegek övezeteihez tartozó elírástípusok összessége kiadja az elírástípusok teljes halmazát. A rétegek övezeti elírásai ingatlanonként összegezdnek, így az egyes földrészletekre a konkrét elírások a területi adottságokhoz messzemenen igazodva, a hagyományos összevont övezeti kategóriáknál jóval nagyobb változatosságot eredményeznek. A településrendezési terv azon adatai, melyek nem kerülnek besorolásra sem az övezetekbe, sem az elírásokba, megmaradnak a településrendezési tervek grafikus információi között. Ezeket az információkat a felhasználó a saját elképzeléseinek megfelelen létrehozott és csoportosított rétegekre szabadon elhelyezheti. Az alrendszer által kezelt adatkörök a területrendezés alapegységébl, a földrészletekbl épülnek fel. Az alrendszer lehetséget biztosít a földrészletek tetszleges csoportjának egyetlen területi egységként való kezelésére, valamint az ilyen módon összefogott területi egységhez azután bármelyik fenti adatkör leíró adatainak a hozzácsatolására, valamint a helyszínrajzok, vázlatok tárolására csakúgy, mint leíró jelleg, akár több oldal terjedelm szabályozások, tilalmak nyilvántartására is. Ennek kiemelked jelentsége éppen az építési tilalmak valamint a településrendezési tervek készítésénél, illetve nyilvántartásánál van. Itt ugyanis a hangsúly a tetszleges területekhez fzött verbális leírások tárolásán, illetve hatékony visszakeresési lehetségének biztosításán van. A rendszer lehetséget ad egy telekrl történ teljes kör információ lekérésre, mind számítógépes, mind papíros formában, amely az ügyfél részére kiadandó teljes kör dokumentációt tartalmazza, természetesen a rendszer lehetséget nyújt egy övezetrl történ teljes kör információ lekérésére is. 16

17 17

18 8. Központi iktató alrendszer A központi iktató alrendszer lehetvé teszi a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyjtés eredményeinek illetve közérdek adatokkal kapcsolatos kötelez statisztikai adatszolgáltatás adatainak publikálását. Publikált információk: I. fokú eljárás adatai, Jogorvoslati eljárás adatai, I. fokú statisztika, Ügyiratforgalmi statisztika Ezen modul támogatja az ügymenetkövetéshez szükséges adatok és információk iktató rendszerbl való kinyerését, valamint az ügyfelek számára történ elérhetséget, naprakész tájékoztatást. Az iktató rendszer kezeli és nyilvántartja a hatósági ügyiratforgalom törvényileg is szabályozott elemeit és gondoskodik a hatósági ügyiratforgalmi rend kialakításáról és betartásáról. 18

19 9. Beszerzési alrendszer A meglév és az alábbiakban leírt - Geoview Systems Kft. által szállított - alrendszer az Önkormányzat és Intézményeinek a beszerzéseit támogatja. A kialakított és telepített rendszer biztosítja akár a teljes kör adatbázis tartalom WEB-es megjelenítését. Az elektronikus beszerzési rendszer egy összetett alkalmazás, ami nemcsak az ellátott feladat nagyságának köszönhet, hanem a szereplk bvebb körének is. Ugyanis a rendszer szerepli az önkormányzat bels szervezete, mint igényl, a rendszer üzemelteti, mint bonyolítók és a beszerzések másik oldalán álló kereskedelmi cégek, beszállítók. Publikált információk: Megrendelési statisztikák 19

20 10. Ügyfélszolgálati alrendszer Az elektronikus ügyfélszolgálat célja az állampolgárok széles kör tájékoztatása és kiszolgálása az Internet adta lehetségek kihasználásával. Az E-ügyfélszolgálat által az ügyfelek idt és fáradtságot takaríthatnak meg az ügyintézés során. Célja továbbá, az "ügyfeles" ügyintézési munka lerövidítése. Az Ügyfélszolgálati alrendszer által biztosítjuk: a már meglév E-ügyfélszolgálat további lehetségeinek kibvítését: az ügymenetkövetést; az ügyfelek számára történ elérhetséget, naprakész tájékoztatást. A már mköd e-ügyfélszolgálati rendszerbe, egy új funkció beépítésére került sor, amely tartalmazza az ügyfél által már elindított Hivatali ügyeinek állását. 20

21 e-városháza 21

22 e-ügyfélszolgálat https:\www.nyirhalo.hu Ügymenetkövetés Beépített funkció 11. Környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási alrendszer A kialakított és telepített rendszer biztosítja akár a teljes kör adatbázis tartalom WEB-es megjelenítését. Az információk egy része publikus, másik része nem publikus információ. Publikált információk: Bzös létesítmények Illegális hulladéklerakók Zöldszigetek /Legális hulladéklerakók/ A térinformatikai rendszerben a térképi rétegek egy fa szerkezetbe vannak szervezve, melyben lehetség nyílik a térképi rétegek ki/bekapcsolására illetve kiválaszthatóságuk megadására. 22

23 A projektet és a projekt eredményeit a különböz médiákban népszersítettük. A NyírOpen projektrl illetve bevezetésérl készült sajtóanyagok megtekinthetk a NyírInfo Kht. honlapján a weboldalon a Rólunk írták menüpont alatt. Különböz megjelenések az alábbiak: Nyíregyházi Napló PR cikkek megjelenése: Szeptember 07. Nyíregyházi Napló, PR cikk 1. - Kényelmes ügyintézés kulcsa - NyírOpen Szeptember 14. Nyíregyházi Napló, PR cikk 2. - Kényelmes ügyintézés kulcsa - NyírOpen Monoklihirdetés Október 05. (csütörtök): Nyíregyházi Napló, 1/30 monoklihirdetés címoldal. Szeptember 21. Sajtótájékoztató beszámoló Októbertól e-ügyintézés Szeptember 27. Open day beszámoló Nyitva a NyírOpen Október 20. Nyíropen: Egyre népszerbb Nyíregyházi Televízió: PR filmek: Szeptember 12. PR film 1. Szeptember 19. PR film 2. 23

24 Október 04. PR film 3. Október 24. Uniós sikereink itthon (összefoglaló) Hír megjelenések: Szeptember 07. (csütörtök) Esti Gyors közéleti magazinban beszélgetés Szeptember 21. (csütörtök) Híradó (sajtótájékoztató) Szeptember 27. (szerda) Híradó (Open day) Október 05. (csütörtök) Esti Gyors közéleti magazinban beszélgetés (Open day eredményei 30 perc!!!) Sajtóközlemény küldése a médiumoknak: szeptember 20. Open day Nyílt Nap sajtótájékoztató: Szeptember 21. (csütörtök) Helyszín: Városháza könyvtár Szeptember 27. (szerda): Open day Nyílt nap Kossuth tér A rendszerrel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat egész napos Nyílt Nap keretében ismertettük a városlakókkal a Kossuth téren. 24

25 Az e-városháza látogatottsági adatai Látogatottság 25

DIGITÁLIS KÖZTERÜLETI M SZAKI TÉRKÉP

DIGITÁLIS KÖZTERÜLETI M SZAKI TÉRKÉP DIGITÁLIS KÖZTERÜLETI M SZAKI TÉRKÉP Az önkormányzatok a közterületek dönt részének gazdái. A közterületekkel kapcsolatos, nyilvántartási és üzemeltetési feladatokhoz a földhivatalokban beszerezhet földmérési

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási megoldás a magyar állami erdőgazdálkodás számára. 2010. március 18. GIS open 2010 Székesfehérvár Nyull Balázs DigiTerra Kft.

Ingatlan-nyilvántartási megoldás a magyar állami erdőgazdálkodás számára. 2010. március 18. GIS open 2010 Székesfehérvár Nyull Balázs DigiTerra Kft. Ingatlan-nyilvántartási megoldás a magyar állami erdőgazdálkodás számára 2010. március 18. GIS open 2010 Székesfehérvár Nyull Balázs DigiTerra Kft. Erdőgazdálkodási Információs Rendszer Ingatlan-nyilvántartási

Részletesebben

Országos Rendezési Tervkataszter

Országos Rendezési Tervkataszter TeIR Országos Rendezési Tervkataszter Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. LEKÉRDEZÉSEK... 3 2.1 TERV ELLÁTOTTSÁG LEKÉRDEZÉS... 4 2.1.1. Kördiagram... 5 2.1.2.

Részletesebben

20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere

20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere 20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere Keringer Zsolt Irodavezető E-mail: keringer@szombathely.hu Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Első lépések Döntés a Digitális Földmérési alaptérkép

Részletesebben

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER. CompArt Stúdió Kft.

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER. CompArt Stúdió Kft. MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER B u d a p e s t X I I. k e r ü l e t, H e g y v i d é k B u d a p e s t X V I I. k e r ü l e t, R á k o s m e n t e B u d a p e s t I I I. k e r ü l e t, Ó b u d a - B

Részletesebben

A térségi tervezés térinformatikai támogatása

A térségi tervezés térinformatikai támogatása A térségi tervezés térinformatikai támogatása Balatonfüred, 2016. november 10. Juhász Géza Péter projektvezető, Lechner Tudásközpont Tartalom KÖFOP felhívás, célok KÖFOP célok a gyakorlatban Térségi tervezés

Részletesebben

Térségi területfelhasználási engedélyek nyilvántartása

Térségi területfelhasználási engedélyek nyilvántartása TeIR Térségi területfelhasználási engedélyek nyilvántartása Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. HATÁROZATOK... 5 3. LEKÉRDEZÉSEK... 9 3.1. Területrendezési

Részletesebben

E-Kataszteri rendszer ismertető

E-Kataszteri rendszer ismertető E-Kataszteri rendszer ismertető Az E-Szoftverfejlesztő Kft. által fejlesztett KATAwin kataszteri és eszköznyilvántartó rendszert 2,600 db önkormányzat alkalmazza évek óta. Teljeskörű Certop minősítéssel

Részletesebben

Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT. keringer@szombathely.hu

Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT. keringer@szombathely.hu Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT Miért? Az információ áramlás rendezetlen! Végrehajtási kontroll körülményes vagy hiányos! KSH adatbázis naprakészsége? Városról naprakész adatok

Részletesebben

Vezetői Döntéstámogató Rendszer Ortofotó alapján Egy megvalósult rendszer tapasztalatai

Vezetői Döntéstámogató Rendszer Ortofotó alapján Egy megvalósult rendszer tapasztalatai Vezetői Döntéstámogató Rendszer Ortofotó alapján Egy megvalósult rendszer tapasztalatai Geoview Systems Kft. 1. A rendszer felépítése Szöveges lekérdező és karbantartó felület: XApp táblázatkezelő rendszer

Részletesebben

időgazdálkodó és munkaszervező rendszerek előadó: Fórián Tibor (c) Ramsys Zrt., 2007.

időgazdálkodó és munkaszervező rendszerek előadó: Fórián Tibor (c) Ramsys Zrt., 2007. időgazdálkodó és munkaszervező rendszerek a Ramsys Zrt 1988-ban a Budapest Bank és magánszemélyek alapították élenjárunk a gépjármű és okmány bűnözés elleni módszertani és informatikai, az időgazdálkodó,

Részletesebben

A DALNET24 projekt aktualitásai

A DALNET24 projekt aktualitásai GISopen 2015. Székesfehérvár 2015. március 27. Doroszlai Tamás FÖMI-FFÜO ov Földmérési és Távérzékelési Intézet Digitális földhivatal Földhivatali elektronikus dokumentum kezelés Az elektronikus dokumentum

Részletesebben

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Közigazgatás jelene 2 Problémák Lassú ügyintézési folyamat Államháztartásnak költséges működés Cél Hatékonyság növelése Legyen gyorsabb, egyszerűbb Költség csökkentés

Részletesebben

A partnerek szerepe a KKK alprojektjeiben. Geoview Systems. Madár Zoltán; zoltan.madar@geoview.hu

A partnerek szerepe a KKK alprojektjeiben. Geoview Systems. Madár Zoltán; zoltan.madar@geoview.hu A partnerek szerepe a KKK alprojektjeiben Geoview Systems Madár Zoltán; zoltan.madar@geoview.hu Rövid visszatekintés PEA pályázat - a Debreceni Egyetem a Debreceni InfoPark Integrált Projekt keretében

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

Mérőkamarás légifelvételek Internetes katalógusa. MH Térképészeti Hivatal HM Térképészeti KHT

Mérőkamarás légifelvételek Internetes katalógusa. MH Térképészeti Hivatal HM Térképészeti KHT Mérőkamarás légifelvételek Internetes katalógusa MH Térképészeti Hivatal HM Térképészeti KHT A pályázat célja Technológia kidolgozása: légifelvételek nyilvántartására; nézőképek előállítására; a nyilvántartott

Részletesebben

Oktatási segédanyag. Megújul az OKIR hulladékos modulja. Hogyan fog működni? Dr. Havas Ádám

Oktatási segédanyag. Megújul az OKIR hulladékos modulja. Hogyan fog működni? Dr. Havas Ádám OKIR Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer Oktatási segédanyag Megújul az OKIR hulladékos modulja. Hogyan fog működni? Dr. Havas Ádám Földművelésügyi Minisztérium 1055 Budapest, Kossuth Lajos

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1) AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT HATÁLYA Jelen internetes oldalt és a hozzá tartozó webes alkalmazásokat és adatbázisrendszert az Ecologic Consulting Kft. (székhely: 1132 Budapest

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Nyíregyházi Informatikai Kht. Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 2008. Bodnár János

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Nyíregyházi Informatikai Kht. Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 2008. Bodnár János KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Nyíregyházi Informatikai Kht. Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 2008... Bodnár János 1 Nyíregyházi Informatikai K h t. 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Telefon/fax: (42) 415-997 Sz-Sz-B.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgylése a közoktatásról

Részletesebben

Az alábbiakban a portál felépítéséről, illetve az egyes lekérdező funkciókról kaphat részletes információkat.

Az alábbiakban a portál felépítéséről, illetve az egyes lekérdező funkciókról kaphat részletes információkat. Súgó Az alábbiakban a portál felépítéséről, illetve az egyes lekérdező funkciókról kaphat részletes információkat. A lekérdező rendszer a Hírközlési Szolgáltatások és Interfész bejelentések, valamint az

Részletesebben

META. a földügyi folyamatok tükrében. Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály

META. a földügyi folyamatok tükrében. Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály META a földügyi folyamatok tükrében Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály A földüggyel szembeni alapvető elvárások Államhatalmi

Részletesebben

EUGA. EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft.

EUGA. EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft. EUGA EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft.com/hun/euga EUGA projekt háttere Lisszaboni program Az EU 2010-re a világ

Részletesebben

DIGITÁLIS FÖLDHIVATAL

DIGITÁLIS FÖLDHIVATAL DIGITÁLIS FÖLDHIVATAL GIS Open 2006. 1 INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS a magyar ingatlan-nyilvántartásban a jogi és térképi adatok egységet képeznek természetes elvárás az adatok integrált rendszerben történő kezelése

Részletesebben

Megújult az ARTISJUS Szerzői Információs Rendszere (SZIR) Online adatszolgáltatás szerzőknek bármikor, bárhonnan

Megújult az ARTISJUS Szerzői Információs Rendszere (SZIR) Online adatszolgáltatás szerzőknek bármikor, bárhonnan Megújult az ARTISJUS Szerzői Információs Rendszere (SZIR) Online adatszolgáltatás szerzőknek bármikor, bárhonnan Grafikus megjelenítés A grafikus felület lehetővé teszi a jogdíjak és elhangzások áttekinthetőbb

Részletesebben

TÁMOP kiemelt projekt. Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében

TÁMOP kiemelt projekt. Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében TÁMOP 5.4.2 kiemelt projekt Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében Kovács Ibolya - Vincze Viktória Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Az információ

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

Az önkormányzati térinformatikai technológia fejlődési irányai

Az önkormányzati térinformatikai technológia fejlődési irányai Az önkormányzati térinformatikai technológia fejlődési irányai Nemzeti Közszolgálati Egyetem Budapest, 2012. április 10-11. Kocsis Miklós vezető főtanácsos 1 Térinformatika Vagyoni érték Közmű Műszaki

Részletesebben

Tájékoztatás 2015.04.21.

Tájékoztatás 2015.04.21. Tájékoztatás a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszűntetésére irányuló eljárásban, a mezőgazdászi szakterültet érintően, az adatszolgáltatás megkezdéséről 2015.04.21. Az

Részletesebben

Alkalmazott térinformatika a területfejlesztésben

Alkalmazott térinformatika a területfejlesztésben Alkalmazott térinformatika a területfejlesztésben elmélet TGMG0410-E-02 2015-2016. tanév M213-as terem 3. óra: A térinformatika nyújtotta új lehetőségek a területfejlesztésben 2016. április 4. 1. A térinformatika

Részletesebben

MŰSZAKI IRODA. Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása

MŰSZAKI IRODA. Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása Fúrt kút engedélyezés iránti kérelem Maximum 20 méter talpmélységű, 500m 3 /év maximális vízigény (locsolási, háztartási)

Részletesebben

E-Kataszteri rendszer ismertető

E-Kataszteri rendszer ismertető E-Kataszteri rendszer ismertető Az E-Szoftverfejlesztő Kft. által fejlesztett KATAwin kataszteri és eszköznyilvántartó rendszert 2,700 db önkormányzat alkalmazza évek óta. Teljeskörű Certop minősítéssel

Részletesebben

Az ErdaGIS térinformatikai keretrendszer

Az ErdaGIS térinformatikai keretrendszer Az ErdaGIS térinformatikai keretrendszer Két évtized tapasztalatát sűrítettük ErdaGIS térinformatikai keretrendszerünkbe, mely moduláris felépítésével széleskörű felhasználói réteget céloz, és felépítését

Részletesebben

TAKARNET24 szolgáltatásai

TAKARNET24 szolgáltatásai TAKARNET24 szolgáltatásai Szilvay Gergely Földmérési és Távérzékelési Intézet ÖSSZEFOGLALÁS A Digitális Földhivatal k özéptávú fejlesztési terv első lépések ént a befejezéséhez k özeledik az EKOP-1.1.3

Részletesebben

Megyei Jogú Városok Szövetsége. Keringer Zsolt szakmai projektvezetõ /keringer@szombathely.hu/

Megyei Jogú Városok Szövetsége. Keringer Zsolt szakmai projektvezetõ /keringer@szombathely.hu/ Megyei Jogú Városok Szövetsége I 2 On-Line A konzorcium tagjai MJVSZ 5 Megyei Jogú Város (Szombathely, Tatabánya, Zalaegerszeg, Szeged, Miskolc) Matáv Rt. Geoview Systems Kft. Tagvárosok (Salgótarján,

Részletesebben

Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer fejlesztése változások az adatszolgáltatás. területén

Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer fejlesztése változások az adatszolgáltatás. területén Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer fejlesztése változások az adatszolgáltatás Kertész-Káldosi Zsuzsanna Környezetfejlesztési Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály Szolnok, 2015. február

Részletesebben

Útmutató. Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon. 2012. július 25. Oldal: 1 / 8

Útmutató. Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon. 2012. július 25. Oldal: 1 / 8 Útmutató Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon 2012. július 25. Oldal: 1 / 8 Tartalomjegyzék I. Fontos tudnivalók... 3 II. Belépés a felületre... 3 III. E-ügyintézés... 4 1. Bizonylatkitöltés

Részletesebben

Adatbázis neve: Elektronikus Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer (EHIR)

Adatbázis neve: Elektronikus Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer (EHIR) A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves

Részletesebben

INFORMATIKAI RENDSZER FEJLESZTÉSE. TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 A Szolnoki Főiskola idegen nyelvi képzési rendszerének fejlesztése

INFORMATIKAI RENDSZER FEJLESZTÉSE. TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 A Szolnoki Főiskola idegen nyelvi képzési rendszerének fejlesztése INFORMATIKAI RENDSZER FEJLESZTÉSE TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 A Szolnoki Főiskola idegen nyelvi képzési rendszerének fejlesztése IDEGEN NYELVI KÉPZÉSEK INFORMATIKAI TÁMOGATÁSA A TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013

Részletesebben

Tisztelt Adózó! Bízunk benne, hogy legújabb szolgáltatásunk felkeltette érdeklődését, és igénybe veszi eadó rendszerünket.

Tisztelt Adózó! Bízunk benne, hogy legújabb szolgáltatásunk felkeltette érdeklődését, és igénybe veszi eadó rendszerünket. Tisztelt Adózó! Örömmel tájékoztatjuk, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Főosztály Adóirodája kialakította az elektronikus adóügyintézés következő lépcsőfokát. A bevallások

Részletesebben

Nemzeti LEADER Kézikönyv LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. 2015. szeptember

Nemzeti LEADER Kézikönyv LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. 2015. szeptember Nemzeti LEADER Kézikönyv LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014 2020 2015. szeptember Készült a Miniszterelnökség Agrár Vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság, mint a Magyarország

Részletesebben

RENDSZERFELÉPÍTÉS. Alapok, Bázisok és Csomagok

RENDSZERFELÉPÍTÉS. Alapok, Bázisok és Csomagok MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER RENDSZERFELÉPÍTÉS Alapok, Bázisok és Csomagok Minerva Térinformatikai Rendszer fejlesztője: CompArt Stúdió Kft. 1034 Budapest, Bécsi út 88-90. Tel: +36-1-4301720, Fax:

Részletesebben

A földmérés szerepe a mérnöki létesítmények teljes életciklusában

A földmérés szerepe a mérnöki létesítmények teljes életciklusában A földmérés szerepe a mérnöki létesítmények teljes életciklusában Németh András geodéziai csoportvezető szakosztály elnök szakcsoport elnök PA Zrt. MIG RTFO Építészeti Osztály MFTTT Mérnökgeodéziai Szakosztály

Részletesebben

I. A változások összefoglalása

I. A változások összefoglalása Tájékoztatás a Közbeszerzési Hatóság elektronikus rendszereinek főbb változásairól (Ajánlattevők és egyéb, a közbeszerzések iránt érdeklődő felhasználók számára) Ezúton tájékoztatjuk az ajánlattevőket

Részletesebben

ASP 2.0. Tájékoztató PROJEKT Bevezetés tervezett határideje

ASP 2.0. Tájékoztató PROJEKT Bevezetés tervezett határideje ASP 2.0 PROJEKT Tájékoztató Bevezetés tervezett határideje 2018.01.01. Az önkormányzati feladatellátás egységességének támogatásához, valamint a költségvetési stabilitás megőrzéséhez fűződő kormányzati

Részletesebben

Tájékoztató a határon túli támogatások központi nyilvántartó rendszeréről

Tájékoztató a határon túli támogatások központi nyilvántartó rendszeréről HATÁRON TÚLI MAGYAROK HIVATALA 1518 BUDAPEST 112, PF. 43 I. BÉRC U. 13-15. ( 372-9502 372-9561 - htmh@htmh.gov.hu Tájékoztató a határon túli támogatások központi nyilvántartó rendszeréről A szomszédos

Részletesebben

Tájékoztatás a Közbeszerzési Hatóság elektronikus rendszereinek főbb változásairól (Ajánlatkérők és megbízott képviselők számára)

Tájékoztatás a Közbeszerzési Hatóság elektronikus rendszereinek főbb változásairól (Ajánlatkérők és megbízott képviselők számára) Tájékoztatás a Közbeszerzési Hatóság elektronikus rendszereinek főbb változásairól (Ajánlatkérők és megbízott képviselők számára) Ezúton tájékoztatjuk a Közbeszerzési Hatóság által működtetett elektronikus

Részletesebben

A TakarNet24 projekt

A TakarNet24 projekt országos földhivatali hálózat A TakarNet24 projekt Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogi keretek Eljárások TAKAROS koncepción

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Elektronikus Döntéstámogató Rendszer. Publikus felület rövid ismertetése. Verzió: 1.0

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Elektronikus Döntéstámogató Rendszer. Publikus felület rövid ismertetése. Verzió: 1.0 Globomax Elektronikai Kft. 1155 Budapest, Dembinszky út 1. Telefon: 06-1-306-5371 Mobil: 06-30-911-2475 Internet: www.globomax.hu E-mail: info@globomax.hu KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Elektronikus Döntéstámogató

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. omunáldata

Felhasználói kézikönyv. omunáldata Elhagyott Hulladék Nyilvántartó Program Felhasználói kézikönyv omunáldata Tartalomjegyzék Illetékes Hatóságok Adatkapcsolati Alrendszer... 3 Bejelentkezés... 4 Elfelejtett jelszó... 4 Felhasználói Központ...

Részletesebben

Önkormányzati kihívások

Önkormányzati kihívások Önkormányzati kihívások Speciális piac, m ködése kihat a teljes társadalomra és a gazdasági szférára Változó elvek, változó közigazgatási, változó telepítésirányítási koncepciók. Új stratégiák, ügyfélközelség,

Részletesebben

Egységes fejlesztési katasztert támogató informatikai modul

Egységes fejlesztési katasztert támogató informatikai modul Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése c. ÁROP-1.1.20-2012-0001 sz. kiemelt projekt Egységes fejlesztési katasztert támogató informatikai modul 2014. január 30. Készítette a Lechner Lajos Tudásközpont

Részletesebben

Kistérségi. Információs Rendszer Fejlesztési Irányok. Honfi Vid KE ÁTK egyetemi tanársegéd Balaton-Park 2000. Kht ügyvezető

Kistérségi. Információs Rendszer Fejlesztési Irányok. Honfi Vid KE ÁTK egyetemi tanársegéd Balaton-Park 2000. Kht ügyvezető Kistérségi Információs Rendszer Fejlesztési Irányok Honfi Vid KE ÁTK egyetemi tanársegéd Balaton-Park 2000. Kht ügyvezető Balaton-Park 2000. Kht. A Környezetvédelmi Szolgáltató Közhasznú Társaságot, 8

Részletesebben

PartSoft Informatikai Kft. KÖNNY felhasználói kézikönyv 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek...

PartSoft Informatikai Kft. KÖNNY felhasználói kézikönyv 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek... 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek... 2 2 Ügyfélcsoport... 2 3 Ügyfelek... 3 3.1 Váltás ügyfelek között... 4 4 Bevallások... 4 4.1 Létrehozás... 4

Részletesebben

Jogszabályokban meghatározott dokumentumok elektronikus beküldése az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ számára

Jogszabályokban meghatározott dokumentumok elektronikus beküldése az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ számára OÉNY FELTÖLTÉS felhasználói útmutató Jogszabályokban meghatározott dokumentumok elektronikus beküldése az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ számára Bevezetés A Feltöltés funkció az Országos

Részletesebben

Térinformatikai rendszer felhasználása Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában

Térinformatikai rendszer felhasználása Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában Térinformatikai rendszer felhasználása Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában több éve működik térinformatikai rendszer, amelynek nagyobb fejlesztésére

Részletesebben

A FÖMI, mint a térbeli információ menedzsment központja. Toronyi Bence

A FÖMI, mint a térbeli információ menedzsment központja. Toronyi Bence A FÖMI, mint a térbeli információ menedzsment központja Toronyi Bence Főigazgató Földmérési és Távérzékelési Intézet GISopen 2011 Megfelelni az új kihívásoknak 2011. március 16. Földügyi Igazgatás Térbeli

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu Integrált (Elektronikus) Nyomonkövető Rendszer Miért használjuk? Hogyan használjuk?

Részletesebben

Építésügyi Monitoring Rendszer (ÉMO) komplex működését biztosító településrendezési tervek digitalizálása EKOP 1.2.17./B kiemelt projekt megvalósítása

Építésügyi Monitoring Rendszer (ÉMO) komplex működését biztosító településrendezési tervek digitalizálása EKOP 1.2.17./B kiemelt projekt megvalósítása Építésügyi Monitoring Rendszer (ÉMO) komplex működését biztosító településrendezési tervek digitalizálása EKOP 1.2.17./B kiemelt projekt megvalósítása Felhasználói kézikönyv ÉMO Mobil GUI Készítette a

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

Észak-magyarországi Operatív Program. Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztése c. pályázati felhívásához

Észak-magyarországi Operatív Program. Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztése c. pályázati felhívásához Észak-magyarországi Operatív Program Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: EMOP-2007-2.2.1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (VI..) önkormányzati rendelete. az elektronikus ügyintézés helyi szabályairól

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (VI..) önkormányzati rendelete. az elektronikus ügyintézés helyi szabályairól 5. napirendi pont előterjesztésének melléklete Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (VI..) önkormányzati

Részletesebben

EU támogatással megvalósuló szolgáltató önkormányzati modell

EU támogatással megvalósuló szolgáltató önkormányzati modell EU támogatással megvalósuló szolgáltató önkormányzati modell e-savaria: elektronikus önkormányzat Szombathelyen és kistérségében Pilot-rendszer bemutató Keringer Zsolt projektvezető Szombathely Megyei

Részletesebben

shop.haberkorn.hu Rendeljen online egyszerűen és gyorsan!

shop.haberkorn.hu Rendeljen online egyszerűen és gyorsan! shop.haberkorn.hu Rendeljen online egyszerűen és gyorsan! www.haberkorn.hu EGYSZERUEN JOBB Egyszerűen Haberkorn Több mint 8000 termék Felhasználóbarát felület E-shop kínálatunkban több mint 8000 munkavédelmi

Részletesebben

Internetes keresés. Menedzsment modul. Nyugat-Magyarországi Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar SdiLA menedzsment-képzés.

Internetes keresés. Menedzsment modul. Nyugat-Magyarországi Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar SdiLA menedzsment-képzés. Nyugat-Magyarországi Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar Menedzsment modul Internetes keresés Készítette: Fábián József okl.építőmérnök 2000. április 17. Bevezetés Az Internet egy nemzetközi

Részletesebben

Kalumet Számlázó. Termék leírás

Kalumet Számlázó. Termék leírás Kalumet Számlázó Termék leírás Rendszerünk potenciális felhasználói Olyan vállalkozások, akiknél fontos cél, szempont, ügyfeleik kiemelt szintű kiszolgálása. Akik szeretnék, hogy a tevékenységeik, ügyfél

Részletesebben

Telekadó bevallása, kivetésének ügyintézése

Telekadó bevallása, kivetésének ügyintézése Telekadó bevallása, kivetésének ügyintézése Ügyintéző: Otoltics Gyuláné Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatala Adó Iroda Fadd, Dózsa György utca 12. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8 00-12

Részletesebben

Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézet Informatikai és Tájékoztatási Iroda

Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézet Informatikai és Tájékoztatási Iroda Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézet Informatikai és Tájékoztatási Iroda További információ kérhet: Szilágyi Éva Kováts Tamás, Juhász Judit e-mail: szilagyi.eva@eski.hu kovats.tamas@eski.hu, juhasz.judit@eski.hu

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Smart City, okos város - a jövőnk kulcsa konferencia április 13. Budapest. Nagy András PhD téradat-elemzési szakértő Lechner Nonprofit Kft.

Smart City, okos város - a jövőnk kulcsa konferencia április 13. Budapest. Nagy András PhD téradat-elemzési szakértő Lechner Nonprofit Kft. A T E I R L E H E T Ő S É G E I A Z O K O S V Á R O S I F E J L E S Z T É S E K S Z O L G Á L AT Á B A N Smart City, okos város - a jövőnk kulcsa konferencia 2016. április 13. Budapest Nagy András PhD

Részletesebben

Tanulmány az önkormányzat ügyfélközpontúvá történő átalakítására

Tanulmány az önkormányzat ügyfélközpontúvá történő átalakítására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése ÁROP-3.A.1/B-2008-0016 Tanulmány az önkormányzat ügyfélközpontúvá történő átalakítására Budapest Főváros XVI.

Részletesebben

I. Az egyes építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon kívül előírt mellékletek

I. Az egyes építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon kívül előírt mellékletek I. Az egyes építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon kívül előírt mellékletek Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokhoz a kérelem nyomtatványon

Részletesebben

smepro.eu tananyagbázis és kurzusrendszer portálok felépítése

smepro.eu tananyagbázis és kurzusrendszer portálok felépítése smepro.eu tananyagbázis és kurzusrendszer portálok felépítése Az SMELearning módszertan egyik legfontosabb ajánlása, egybehangzóan az előzetes szükségletelemzés következtetéseivel a következő: a kis-és

Részletesebben

45/1996. (XII.17.) sz. önkor.mányzati rendelete

45/1996. (XII.17.) sz. önkor.mányzati rendelete BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 45/1996. (XII.17.) sz. önkor.mányzati rendelete a Budapest X. ker., Jászberényi út - Rézvirág utca - Zöldpálya u. által határolt terület R-43012 tt.számú Részletes Rendezési

Részletesebben

TakarNet24. Szolgáltatások, aktuális helyzet. Weninger Zoltán FÖMI weninger.zoltan@fomi.hu

TakarNet24. Szolgáltatások, aktuális helyzet. Weninger Zoltán FÖMI weninger.zoltan@fomi.hu TakarNet24 Szolgáltatások, aktuális helyzet Weninger Zoltán FÖMI weninger.zoltan@fomi.hu Közvetlen célok A szolgáltatások non-stop rendelkezésre állása E-szolgáltatások felhasználói körének bővítése Adatszolgáltatás

Részletesebben

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, illetve az ingatlan és a jogosultak adataiban bekövetkezett változások

Részletesebben

Diákhitel igénylés folyamata

Diákhitel igénylés folyamata 1 Diákhitel igénylés folyamata Beállítások A DHK-tól kapott éles vagy teszt tanúsítványokat telepíteni kell a megfelelő szerveren, szervereken (ld. Neptun üzemeltetési dokumentáció). A tesztelési folyamat

Részletesebben

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CíMZETES FŐJEGYZŐJE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. Ügyirat száma : JKAB 68-1/2015. Ügyintéző: Faragóné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez

Részletesebben

1077 BUDAPEST, CSENGERY U. 14-16. 16.

1077 BUDAPEST, CSENGERY U. 14-16. 16. 1077 BUDAPEST, CSENGERY U. 14-16. 16. Tel.: 06-1-461 461-33-00 Az IT Információs Társadalom Kht. segítõ tevékenysége a pályázatok elõkészítésében Farsang Attila regionális irodavezetõ Miskolc, 2004. február

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA SZOMBATHELY: ÜGYFÉLSZOLGÁLATI KÖZPONT E KÖZGYŰLÉS / E-BIZOTTSÁG

Részletesebben

Földhivatali szolgáltatások

Földhivatali szolgáltatások Földhivatali szolgáltatások 1. Betekintés a tulajdoni lap tartalmába: Az ingatlan-nyilvántartásba való betekintés céljából az érintett tulajdoni lap tartalmát számítástechnikai eszközzel, olvasható formában

Részletesebben

Rendelkezési nyilvántartás szolgáltatás részletes feltételei

Rendelkezési nyilvántartás szolgáltatás részletes feltételei Rendelkezési nyilvántartás szolgáltatás részletes feltételei Ügyintézési rendelkezések és alaprendelkezés megtétele ügyintéző segítségével A Szolgáltató az Igénybevevő alaprendelkezését az első személyes

Részletesebben

Felhasználói tájékoztató

Felhasználói tájékoztató Internetes adatlekérdező rendszer (E-adó) Felhasználói tájékoztató Tisztelt Felhasználó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adóirodája kialakította az elektronikus

Részletesebben

Integrált Településfejlesztési Stratégia tervezését támogató alkalmazás

Integrált Településfejlesztési Stratégia tervezését támogató alkalmazás TeIR Integrált Településfejlesztési Stratégia tervezését támogató alkalmazás Felhasználói útmutató Budapest, 2015. január Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. AZ ALKALMAZÁS BEMUTATÁSA... 3 2.1. TELEPÜLÉS

Részletesebben

PIAC_ Nemzetközi Határozatkereső rendszer fejlesztése. Szakmai fórum február 29.

PIAC_ Nemzetközi Határozatkereső rendszer fejlesztése. Szakmai fórum február 29. PIAC_13-1-2013-0117 Nemzetközi Határozatkereső rendszer fejlesztése Szakmai fórum 2016. február 29. A LEXPERT Nemzetközi Határozatkereső projekt célja Egy olyan új alkalmazás létrehozása, amely - naprakészen

Részletesebben

A minisztériumok és háttérintézményeik központi ellátását támogató web-es portál és munkafolyamat menedzsment-rendszer funkcionális működése

A minisztériumok és háttérintézményeik központi ellátását támogató web-es portál és munkafolyamat menedzsment-rendszer funkcionális működése A minisztériumok és háttérintézményeik központi ellátását támogató web-es portál és munkafolyamat menedzsment-rendszer funkcionális működése Workflow - Tájékoztató 2014. november 250/2014. (X. 2.) Korm.

Részletesebben

EPER - mobil Szakértői Integrált Pénzügyi Számviteli Rendszer

EPER - mobil Szakértői Integrált Pénzügyi Számviteli Rendszer EPER - mobil Szakértői Integrált Pénzügyi Számviteli Rendszer Csizmazia Tibor 2015.03.27. EPER Vezetői információk mobil alkalmazás Az internetre kapcsolódó telefonok, táblagépek lehetővé teszik, hogy

Részletesebben

A polgármesteri hivatal informatikai rendszere a városirányítás szolgálatában

A polgármesteri hivatal informatikai rendszere a városirányítás szolgálatában A polgármesteri hivatal informatikai rendszere a városirányítás szolgálatában Zalán László osztályvezetı Informatikai Osztály 2013.06.10. 1/23 A hivatal informatikai hálózata 2013.06.10. 2/23 Forrás integrált

Részletesebben

KOPI. KOPI Online Plágiumkereső és Információs Portál DSD. Pataki Máté MTA SZTAKI. Elosztott Rendszerek Osztály

KOPI. KOPI Online Plágiumkereső és Információs Portál DSD. Pataki Máté MTA SZTAKI. Elosztott Rendszerek Osztály KOPI Rendszerek Osztály KOPI Online Plágiumkereső és Információs Portál Pataki Máté MA SZAKI émakörök Bemutatkozás A KOPI projekt célja A rendszer működése A KOPI portál bemutatása ovábbfejlesztési lehetőségek

Részletesebben

LEADER. Helyi Fejlesztési Stratégiák. tervezését támogató alkalmazás

LEADER. Helyi Fejlesztési Stratégiák. tervezését támogató alkalmazás TeIR LEADER Helyi Fejlesztési Stratégiák tervezését támogató alkalmazás Felhasználói útmutató Budapest, 2015. szeptember Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. AZ ALKALMAZÁS BEMUTATÁSA... 3 2.1. HELYI AKCIÓCSOPORT/TELEPÜLÉS

Részletesebben

OSS szoftverek használta a VINGIS rendszer kialakításában

OSS szoftverek használta a VINGIS rendszer kialakításában OSS szoftverek használta a VINGIS rendszer kialakításában Előnyök hátrányok felhasználási tapasztalatok Dr. Molnár Attila (Földmérési és Távérzékelési Intézet) A VINGIS rendszer célja 1. Az EU tagságunkból

Részletesebben

Földhivatal vállalkozói szemmel

Földhivatal vállalkozói szemmel Földhivatal vállalkozói szemmel Földhivatal és a vállalkozók közös érdeke: a meglévő adatállomány megőrzése dokumentálása az állományok folyamatos javítása, pontosítása a létrejövő új adatok feldolgozása

Részletesebben

Használati útmutató Az online példatárhoz

Használati útmutató Az online példatárhoz Használati útmutató Az online példatárhoz A Példatár egy többféle szűrési feltétellel és találati megjelenítéssel rendelkező online adatbázis: I. Keresés 1. Találati lista 2. Térképes megjelenítés 3. Alrendszerek

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Servantes Vezetői Információs Szoftver Modul

Servantes Vezetői Információs Szoftver Modul A cégvezetéshez adatok kellenek Servantes Vezetői Információs Szoftver Modul A Servantes Vezetői Információs rendszer a vállalatirányítási szoftvernek az a része, ahol a leginkább megmutatkozik, hogy a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a N Y Í R E G Y Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a - 2016 - A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 41. -a szerinti egyszerűsített

Részletesebben