Magyarország versenyképessége mit és hogyan mérünk? Vakhal Péter tudományos munkatárs Kopint-Tárki Konjunktúrakutató Intézet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarország versenyképessége mit és hogyan mérünk? Vakhal Péter tudományos munkatárs Kopint-Tárki Konjunktúrakutató Intézet"

Átírás

1 Magyarország versenyképessége mit és hogyan mérünk? Vakhal Péter tudományos munkatárs Kopint-Tárki Konjunktúrakutató Intézet Az utóbbi években Magyarországon is nagyobb figyelem és érdeklődés övezi hazánk nemzetközi versenyképességének alakulását. Mindez többek között annak is köszönhető, hogy egyre nagyobb méreteket ölt a vállalatok nemzetköziesedése, egyre többen lépnek ki a világpiacra, ezzel párhuzamosan pedig egyre többen lépnek be a magyar piacra is, így a verseny itthon is egyre élesebb es adatok szerint a hazai vállalatok közel 10%-ának volt valamennyi exportbevétele. Igaz, továbbra is nagy a különbség a többségében hazai illetve a többségében külföldi vállalatok között hazai vállalkozásoknak mindössze 8%-a, míg a külföldieknek 24%-a rendelkezett export árbevétellel. A világpiacra való kilépés nem egyszerű, ám ha sikerül, akkor találkozik a vállalat az igazi versennyel. Már nem csupán a hazai hasonló profilú cégekkel kell megküzdenie a megrendelésekért, hanem a környező országokból jövőkkel is, akik szinten elértek az érettség azon fokára, hogy külkereskedelmet folytassanak. Nem szabad ugyanakkor elfelejteni, hogy a világpiaci jelenlét önmagában nem feltételezi a hazai piaci sikert, mivel ma már a magyar piacon is hasonló mértékű verseny van, még ha nem is olyan intenzív. Éppen ezért fontos, hogy a hazai környezet ne gátolja, hanem erősítse a vállalatok nemzetközi versenyképességét, hiszen a nemzetközi szinten is versenyképessé válás önmagában is megterhelő a vállalatok számára. De mégis hogyan értelmezhető a versenyképesség nemzetgazdasági szinten? A témában számos kutatás készült, egészen az 1960-as évektől. A terület igazi virágzása az 1990-es években kezdődött, mikor a szigorú makrogazdasági mutatók mellé (árfolyamok, cserearányok, finanszírozási igény stb.) a kutatók több, puhább indikátort is illesztettek. A kemény makrogazdasági mutatók ugyanis nem képesek teljes egészében megmagyarázni egy gazdaság versenyképességét, hiszen azok alakulása a legtöbb esetben szakpolitikai döntések eredménye. A évvel ezelőtt újnak számító terület az intézményi közgazdaságtan azt állítja, hogy egy ország versenyképessége egyszerre függ a makrogazdasági mutatóitól illetve az intézményi jellemzőitől. A versenyképesség pedig nem más, mint a termelékenység növekedésére ható tényezők összessége. A termelékenységnek sok definíciója van, ezek azonban a gyakorlatban ugyanazt mérik: az egységnyi időre, munkaerőre, beruházásra, költségre stb. jutó hozzáadott értéket. Vagyis ezek az indikátorok nem mást mutatnak, mint azt, hogy átlagosan mennyire hatékonyan tud termelni az adott gazdaság. Minél több értéket tud megteremteni adott ráfordítás mellett, annál kedvezőbb a versenyképessége. Mindez azonban nem csupán az alkalmazott technológia vagy eljárás függvénye, hiszen ha így lenne, akkor telephelytől függetlenül minden vállalat azonos hatékonysággal működhetne, mivel a technológia beszerezhető, az eljárások megtanulhatóak. Mégis azt tapasztaljuk, hogy hasonló jellegű termelések (szolgáltatások) más termelékenységűek attól függően, hogy mely országban működnek.

2 1. ábra: Egy alkalmazott egy munkaórájára jutó hozzáadott érték Kelet-Európában (EU28=100%) 1 Mindez azért van így, mert a gazdasági-társadalmi környezet területileg igencsak eltérő. Különböző országokban mások az előnyök és mások a hátrányok, más a beruházások megtérülése, más a munkaerőpiaci kínálat, szignifikáns kulturális különbségek vannak, eltérőek a kormányzati prioritások stb. Annak ellenére, hogy szinte minden közgazdász elismeri az intézményi mutatók létjogosultságát, abban mégsem egységes a szakma, hogy milyen mutatók számítanak igazán. Ennek az az oka, hogy a legtöbb mutató nem mérhető, nem állnak rendelkezésre olyan statisztikák, amelyek nemzetközi összehasonlítást tennének lehetővé. Márpedig a versenyképesség hatékony méréséhez elengedhetetlen, hogy a lehető legtöbb gazdaságról legyenek információink, hiszen csak ebben az esetben biztosítható az eredmények robosztussága, azaz az adatoknak az a tulajdonsága, hogy ne változzanak jelentősen, ha egyegy gazdasággal bővül vagy szűkül a lista. A világon jelenleg 3 intézet készít nemzetközi versenyképességi indexet: a Világbank, az IMD valamint a WEF. A Világbank képes a legtöbb országot lefedni, mivel ENSZ szakosított szervezetként az összes tagállamról képes információkat begyűjteni. A svájci IMD illetve a szintén svájci székhelyű Világgazdasági Fórum (WEF) független intézetként működik. A Világbank Doing Business nevű felmérése elsősorban a vállalkozási környezetre koncentrál, arra hogy milyen könnyű vagy éppen nehéz az ENSZ tagállamokban vállalkozást indítani és működtetni. Ez a felmérés tehát kifejezetten az adminisztratív korlátokat tárja fel és bár tartalmaz infrastruktúrára vonatkozó részeket is, mégis túlságosan bürokrácia központú. Az IMD is tartalmaz adminisztratív elemeket, ám azoknál jóval hangsúlyosabban jelennek meg az adózással kapcsolatos tényezők. Az adórendszerek összehasonlítása azonban csak korlátozottan lehetséges, így az IMD rangsor jóval kevesebb országot ölel fel, mint a WEF vagy a Világbank. A Világgazdasági Fórum nagyjából 25 évvel ezelőtt indította el versenyképességi felmérését. A kiadványt évente egyszer készítik el, a kutatás fő célja pedig a termelékenységre ható összes tényező felmérése és ezek alapján az országok rangsorolása. A felmérés korántsem 1 Az ábra a munkatermelékenységi különbségeket mutatja be Kelet-Közép-Európában. Az egy órára jutó termelékenység kiigazítja a teljes, illetve a nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak közötti különbséget.

3 öncélú, elsősorban a kormányok számára hasznos, mivel olyan problémákra is fényt derít, amit más mutatókkal (árfolyamok, termelékenységi különbségek stb.) nem lehet magyarázni. Ezen kívül hasznos információkkal szolgál a külföldi befektetők számára és a hazai vállalatoknak is visszajelzés arról, hogy milyen, rajtuk kívül álló tényezők segítik vagy éppen nehezítik a hazai vagy a nemzetközi piacon való működést. A Globális Versenyképességi Index (Global Competitiveness Index GCI) felépítése igen komplex, hiszen közel 120 mutatón keresztül értékeli az országok versenyképességét, amelyek többsége egymásra épül, így szoros összefüggés figyelhető meg közöttük. Vannak azonban olyan részei is az indexnek, amelyek jól elkülönülnek a többitől, ám ennek ellenére részei egy ország versenyképességének. A Globális Versenyképességi Index felépítése Ahogy már korábban említettük, az index közel 120 mutatóból tevődik össze. A könnyebb érthetőség és kezelhetőség érdekében a Világgazdasági Fórum (WEF) ezeket 12, úgynevezett versenyképességi pillérbe sorolja. A pillérek piramisszerűen egymásra épülnek, vagyis a hierarchia alján lévő tényezők képezik a versenyképesség alapköveit. Általánosan igaz, hogy a kevésbé fejlett országok elsősorban a piramis alján versenyképesek, a felzárkózó országok középen, míg a fejlett országok a piramis csúcsán. További szabály, hogy nem lehet szintet átugrani a hierarchiában például nem lehet valaki világszínvonalú az innovációban, ha infrastrukturálisan a harmadik világ szintjén van. A következő ábra a piramis felépítését mutatja: Innováció Üzleti komplexitás Piacméret Technológiai fejlettség Pénzpiac Munkaerőpiac Árupiac Felsőoktatás és szakképzés Egészségügy és alapoktatás Makrogazdasági környezet Infrastruktúra Intézményi háttér 2. ábra: A versenyképességi index felépítése A következőkben áttekintjük, hogy mit mérnek pontosan a versenyképességi pillérek: Intézményi háttér: Ide olyan mutatók tartoznak, amelyek az általános üzleti, vállalkozási környezetet jellemzik, vagyis közvetlenül nem kapcsolódnak a vállalat tevékenységéhez, de erősen hatnak rá. Olyan indikátorokról van szó, amelyekre az

4 általánosan vett közbizalom épül: korrupció, átláthatóság, közbiztonság, kormányzati etika, igazságszolgáltatás stb. Infrastruktúra: Az intézményi háttér után az infrastruktúra a második legfontosabb versenyképességi pillér, hiszen e nélkül az adott ország lényegében működésképtelen. Az itt található mutatók a légi-, közúti- és vízi közlekedést veszik számba, kiegészülve a kommunikációs infrastruktúrával, úgymint telefon és posta, valamint az alapvető közszolgáltatásokkal (villamos energia, szennyvíz ). Makrogazdasági mutatók: A stabil makrogazdaság ugyanúgy a fundamentumok része, mint az előző két mutató. Elsősorban olyan mutatók tartoznak ide, amelyek azt mérik, hogy mennyire ellenálló a gazdaság egy válság esetén. Egészségügy és alapoktatás: A lakosság (vagyis a munkaerő) megfelelő egészségügyi állapota kardinális a versenyképesség szempontjából. Fontos megkülönböztetni a közegészségügyet (például iható-e a csapvíz) valamint a lakosság egészségügyi állapotát leíró mutatókat, mivel ez a kettő jelentősen eltérhet egymástól. Egy vállalat életében igen komolyan esik latba, hogy mennyire építhet egészséges munkavállalókra, milyen gyakran mennek betegállományba, vagy éppen milyen gyakran vesztik el munkaképességüket. Az alapoktatás minőségi mutatói szintén kardinálisak, akár még a felzárkózó vagy éppen fejlett országokban. Az alacsonyan képzett munkaerő ugyanis önmagában is komoly probléma, de ha még minőségbeli problémák is fellépnek, az már jelentős versenyképesbeli hátrányt jelent. Felsőoktatás és szakképzés: Külön pillérbe kerültek azok a mutatók, amelyek a munkaerő szakképzettségét mérik (ide érte a középfokú oktatás is). Egyértelműen hangzik, hogy sikeres vállalatot (és nemzetgazdaságot), csak elégséges mennyiségű és megfelelő képzettségű munkavállalókra lehet építeni. Jelentős eltérések tapasztalhatóak az országok között, hiszen az egyetemek között már egyértelműen látható verseny van a hallgatókért, továbbá munkaerőpiaci nyomás is nehezedik a felsőoktatási és szakképzési intézményekre, hogy olyan hallgatót és tanulót képezzenek, akik könnyen integrálódni tudnak majd bármely vállalat működésébe. Árupiac: Az árupiaci hatékonyság a helyi versenyszabályozást, továbbá a kereskedelmet akadályozó tényezőket értékeli (vám és nem vám jellegű akadályok). Ha az országban szigorú piacra lépési (protekcionista) korlátok vannak, az jelentősen megdrágíthatja a termelést és a nemzetközi kereskedelmet, komoly hátrányt okozva a külföldi vállalatoknak, így juttatva előnyt a hazaiak számára. A pillér megítélése nem egyértelmű, mivel bizonyos esetekben értelme lehet a hazai piac védelmének. A korlátozás fenntartása azonban csak addig jogos, amíg a hazai vállalatok biztosan nem képesek állni a verseny a betelepülő külföldiekkel szemben. Amennyiben ezek után is korlátozzák a piacot, úgy a háztartásokat komoly hátrány éri. Az EU-ban a közös piac létrejötte után ez a pillér kevésbé releváns. Munkaerőpiac: Ez pillér azt hivatott mérni, hogy mennyire hatékonyan tudja felhasználni az adott gazdaság a munkaerő-kínálatot. Ez több dolgot is jelent: egyrészt azt méri, hogy a vállalatok mennyire képesek motiválni az alkalmazottakat azért, hogy a legjobb munkatermelékenységet el tudják érni. Másrészről azt is vizsgálja, hogy a hazai munkaerőpiaci szabályozási környezet mennyire támogatja a foglalkoztatást. Az országnak elemi érdeke, hogy megtartsa saját munkavállalóit, valamint lehetőség szerint addicionális munkaerőt tudjon az országba vonzani, ha erre szükség van. Pénzpiaci fejlettség: A hatékony termelés egyik alapfeltétele (a munkaerőn kívül), hogy megfelelő mennyiségű tőke álljon rendelkezésre, nem csupán a termelés, hanem a hosszú távú növekedés és innováció finanszírozására. Ez nem csupán a kamatszintet jelenti, hanem a tőkepiaci szabályozási környezetet, a pénzpiaci stabilitást (ide értve a

5 bankok tőkemegfelelését is), valamint a különböző finanszírozási (bankhitel, kötvénykibocsátás, tőzsde stb.) formák elérhetőségét is. Technológiai fejlettség: A termelés még megfelelő mennyiségű és minőségű munkaerő és tőke megléte esetén is csak akkor tud hatékony lenni, ha a vállalatok termelőeszközeinek technológiai színvonala is megfelelő. Ennek mérése azonban nagyon nehéz, mivel egyetlen statisztikából sem derül ki igazán, hogy milyen a gazdaság technológiai fejlettsége, ezért a WEF alternatív módon közelíti meg a kérdést. Például minél nagyobb arányban használja a lakosság (munkaerő) az internetet (előfizetések száma / háztartások száma), annál inkább feltételezhető, hogy ismeri és alkalmazni is képes a legmodernebb technológiákat. Ugyanígy mérni lehet a mobilinternet elterjedtségét, valamint a vezetékes internet előfizetések átlagos sávszélességét is. Piacméret: Ez a pillér szintén kevésbé releváns az Európai Unióban, mivel az integráción belüli kereskedelem minden tagállamban igen jelentős. A pillér hagyományosan azt méri, hogy az adott országból mekkora piacot tudnak elérni a vállalatok (belföldi és külföldi egyaránt). Üzleti komplexitás: Az utolsó két pillérnek már csak a legfejlettebb gazdaságokban van igazán jelentősége. Az üzleti komplexitás a belföldi vállalatok közötti együttműködést, hálózatosodást jelenti. Minél jobban egymásra tudnak épülni a vállalatok, minél szélesebb az együttműködés, annál előnyösebb a gazdaság szempontjából. Ezek az együttműködés beszállítói hálózatokként is értelmezhetőek. Általánosságban igaz, hogy a kooperációk magasabb szintű termelést eredményeznek, mintha csak egy-két vállalat működik együtt. A magas hozzáadott értékű termékek és szolgáltatások előállításához jellemzően számos vállalat kooperatív együttműködéséhez van szükség. Így nem csupán a vállalatokon belüli tudás és tőke adódik össze, de a kockázatok is eloszthatóak. Innováció: Egy gazdaság innovációs kapacitása a hosszú távú fejlődés kulcsa. Ahogy korábban említettük, a technológia és a tudás (licenc és know-how) általában megvásárolható, ez azonban csak a piac követését jelenti. Az eredményes saját fejlesztés és kutatás minden esetben piaci előnnyel jár, ennek azonban számos olyan feltétele van, amely általában nem a vállalatokon múlik. Ilyen az egyetemek innovációs kapacitása (személyi, tárgyi és anyagi feltételek), a(z állami) kutatóhelyek minősége, valamint az együttműködési lehetőségek szabályozási környezete. Ezen kívül a vállalatok esetében is finanszírozási hajlandóság képesség megléte is szükséges, hiszen a fejlesztési projektek időtartama gyakran felső korlát nélküli, az eredmény pedig nem minden esetben garantált, sőt még önmagukban a jó kutatási, fejlesztési eredmények sem feltétlenül piacképesek. Hogyan készül a felmérés? A versenyképességi felmérés igyekszik a lehető legtöbb országot lefedni minden évben. A nemzetközi statisztikák azonban elég szűkösek, ráadásul a felmérni kívánt mutatók többsége önmagában nem is elérhető. Elkerülhetetlen tehát a vállalatok kérdőíves megkérdezése, ami azonban némi bizonytalanságot is visz a kutatásba, mivel az indikátorok 60%-a ilyen forrásból származik, míg csupán a fennmaradó közel 40% származik hivatalos statisztikákból. A legtöbb kritika ezen a ponton éri az indexet. A Világgazdasági Fórum (WEF) világszerte partnerintézetek közreműködésével (Magyarországon több, mint 10 éve a Kopint-Tárki Konjunktúrakutató Intézet a WEF partnere) készít felmérést a vállalatok körében. A mintában szereplő vállalatok kiválasztása véletlen, az intézet törekszik a szektorok szerinti reprezentativitásra. A legnagyobb vállalatokat a WEF közvetlenül keresi meg, a felmérés csak

6 a kisebb (Magyarországon 2500 fő alatti) vállalatok körében készül. A minta nagysága országonként eltérő, jellemzően 100 alatti. Ennek módszertani okai vannak, mivel a véleménykutatások terén bizonyított, hogy a trend már ilyen relatíve kis mintánál is kirajzolódik, a nagyobb minta nem eredményezne több információt, költségvonzata azonban jelentős. A WEF az eredményeket kiigazítottan közli leválasztva a szélsőséges válaszokat, valamint hozzáillesztve az előző évi eredményekhez. Így az egyik évről a másikra való kilengések jelentősen tompíthatóak. Mi a versenyképességi felmérés legfontosabb üzenete a világnak? Az idei felmérés több üzenetet is hordoz. Az egyik, hogy most már világosan kirajzolódik a versenyképességi előnyök közötti különbség az országok között. A munkaerő-alapú gazdaságok előnye lassan eltűnik, helyette a tudásalapú versenyképességi előny lép előre. Közel 30 éve folyamatosan, a munkafolyamatok nemzetközi kiszerveződésétől kezdődően, a kevésbé fejlett országok közötti verseny abból állt, hogy ki tudja nemzetközi megrendeléseket minél olcsóbban teljesíteni. Mivel a technológia általában nem állt rendelkezésre a felzárkózó országokban (ezt jellemzően a megrendelők telepítették oda), a gazdaság csupán az olcsó, de még megfelelő képzettségű munkaerőt tudta biztosítani a termeléshez. A versenyképesség megőrzésének kulcsa pedig az volt, hogy mindez hosszú távon fennmaradjon, azaz a munkaerő legfeljebb akkor dráguljon, ha termelékenysége is emelkedik (vagyis képzettebb lett). A világ országai ennek megfelelően váltak szét fejlesztő és összeszerelő műhelyekre. Az új évezred azonban olyan technológiai fejlesztéseket, valamint termelési struktúrákat hozott, hogy a pusztán munkaerő alapú versenyképességi előnyök jelentősen erodálódtak. Új technológiák jelentek meg (biotechnológia, robotika, informatika stb.), ezek pedig elhozták a negyedik ipari forradalmat, aminek eredményeképpen megfelelő szakértelem nélkül nem lehet bekapcsolódni a termelésbe. Az összeszerelés jelentősége csökken, az előnyt ott van, ahol a fejlesztéseket végzik. Az értékláncok termelési struktúra pedig egy új nemzetközi munkamegosztási formává vált, amiben az egész termelést kis folyamatokra (láncszemekre) bontódik és globálisan szerveződik hálózattá (lánccá). A korábbi monopóliumok eltűnnek, helyettük nemzetközi értékláncok jönnek létre. Ez lehetőséget biztosít olyan államok számára is a globális termelésbe való bekapcsolódásra, amelyek korábban valamiért nem tudtak integrálódni a világkereskedelembe. Ha a termelésnek csak egy kis szeletére szakosodnak, akkor annak a beruházási és munkaerő igénye is kisebb, ráadásul minél inkább a tudásra építenek, annál kisebb az anyagköltség, amit korábban esetleg importálni kellett a nyersanyaghiány miatt. Mindez egyben veszély is azok számára, akik valamiért nem képesek a tudásalapú gazdaságba való transzformációra. Ezek az államok továbbra is az olcsó munkaerőre építik versenyképességüket, ami ugyan biztos megrendelést jelent, egyben azonban kis hazai hozzáadott értéket is, így a tudásalapú gazdaságoktól való leszakadás felgyorsulhat. A versenyképességi felmérés másik fontos üzenete az Európai Unió számára szól. Az EU legnagyobb versenytársai az USA és Japán. A WEF ranglistán a legversenyképesebb állam Svájc, amit Szingapúr és az USA követ, majd Hollandia és Németország következik. Japán a nyolcadik. Ha csupán a helyezéseket nézzük, akkor az EU28 átlaga 37, vagyis jelentősen le van maradva mind az Egyesült Államoktól, mint Japántól. Ha a pontszámokat nézzük (1-től 7-ig terjedő skálán, ahol a 7 a legjobb), akkor az EU28 átlagos pontszáma 4,8, míg az USA-é 5,7, Japáné pedig 5,5. A következő ábra a 12 pillér pontszámát mutatja be:

7 3. ábra: Az EU, USA és Japán versenyképességi pontszámai (1-től 7ig, ahol a 7-es a legjobb) a különböző pillérekben Az ábrán látható, hogy az EU csupán egyetlen pillérben jobb, mint versenytársai, ez a makrogazdasági környezet, ami tulajdonképpen a maastrichti kritériumok betartásának köszönhető. A legtöbb uniós tagállam pénzügyileg és gazdaságilag jóval stabilabb, mint az USA és Japán. Még egy második helyezése van az EU-nak, ez pedig az egészségügy és az alapoktatás pillére, ami lényegében az európai szociális ellátórendszer hozadéka. Minden más pillérben utolsó az EU ráadásul a legtöbb esetben a lemaradás igen jelentős. Különösen látványos a hátrány az utolsó három pillérben, ami a fejlett gazdaságok versenyképességi előnyét jelentené: a piacméretben, üzleti komplexitásban és az innovációban. Az európai K+F kapacitás hagyományosan gyengébb a japánnál (ami már az 1960-as évektől jelentős technológiai előnyre tett szert) és az USA-nál. Ez utóbbi sikeresen vonzza az innovatív vállalatokat az országba, Japán pedig saját, úttörő fejlesztéseket végez. Az európai K+F piac pedig jelentősen fragmentált, nagyvállalatok által dominált. Az állami finanszírozás gyenge és visszaélésekkel tarkított, a közösségi finanszírozás hasonlóképpen. A kutatási együttműködések szintén gyengék, a tagállamok közötti tudásbeli különbségek óriásiak. Ugyanez igaz az üzleti komplexitásra, a tagállamok közötti együttműködés sokkal inkább aláés fölérendeltségi viszonyt tükröz, a nyelvi akadályok pedig továbbra is jelentősek. Ennek folyománya a piacméretben látszik; míg Európára a belterjesség jellemző, addig az USA és Japán jelenléte a világpiacon jelentősen meghaladja az EU-t. Ugyan vannak magas szintű Uniós kezdeményezések a versenyképességi előny leküzdésére (például EU2020 célok), ám ezekben is túlsúlyosan jelennek meg szociális szempontok, a valódi cél (azaz a versenyképességi hátrány leküzdése) elérése pedig egyre reménytelenebb. Mit üzen a versenyképességi felmérés a régió és Magyarország számára? A közép-kelet-európai régió versenyképességi helyzete igen speciális, hiszen minden esetben a világ nagy részénél jóval fejlettebb, ám a legfejlettebbekhez képest mégis inkább felzárkózó országokról van szó, amelyek mindkét előbb említett tömb jegyeit magukon viselik. Például az összes új EU tagállamban hagyományai vannak a tudományos kutatásnak, léteznek relatíve magas színvonalú oktatási intézmények, a közegészségügy kiváló, az alapfokú oktatás pedig kiterjedt. Ennek ellenére komoly intézményi problémák vannak, a korrupció szintje már-már harmadik világbéli, az infrastruktúra színvonala messze elmaradt a nyugat-európaitól, a lakosság egészségügyi állapota rossz, a szakképzettség a legtöbb esetben nem felel meg a piac

8 igényeinek se a hallgatók mennyiségében, se a tudás minőségében. A régióból csupán 1-1 hazai tulajdonú vállalat képes a nemzetközi piacra kilépni (azok is inkább Kelet-Európában érdekeltek). A vállalatok hálózatosodása gyerekcipőben jár, a pénzpiac fejletlen. A legnagyobb probléma azonban továbbra is az, hogy a térség nemzetközi versenyképessége az olcsó munkaerőre épül. A versenyképességi rangsorban tartósan előre lépni csupán a Balit államoknak sikerült, azon belül is leginkább Észtországnak. A többi tagállam a 2000-es évek látványos fejlődése után megragadt egy szinten, ahonnan a többség inkább hátrább csúszik, mintsem előre lép. Pedig a versenyképesség javulásának útja, mondhatni, ki van taposva. Látszanak a gyenge pontok, azok javítása pedig korántsem finanszírozás kérdése, inkább elköteleződésre lenne szükség. A következő ábra az európai államok helyzetét mutatja a versenyképességi térképen, azt hogy az országok egymáshoz képest hol helyezkednek el a legfőbb pillérek mentén. 4. ábra: Európa versenyképességi térképe A fenti ábrán jól látható, hogy a versenyképes országok a jobb oldali tengelyen helyezkednek el, és csupán három új EU tagállam található azon a térfélen: Csehország (CZ), Észtország (EE) és Málta (MT). Szintén beszédes, hogy a bal oldalon pedig csak két régi tagállam található: Portugália (PT) és Görögország (EL). A piacméret ebben az esetben úgy értelmezendő, hogy a vállalatok összesen mekkora hazai, illetve külföldi piacot érnek el. Magyarország esetében például közismert, hogy az export aránya a GDP-ben nagyon magas (a világon a 9. legmagasabb), azonban a kivitel ettől függetlenül csupán néhány országba irányul, a hazai piac pedig bőségesen fogyaszt import terméket is. Így annak ellenére, hogy az export nagysága Magyarországon kiemelkedően magas, az elért piacok nagysága kicsi. Az országok egyébként meglepő módon nem az intézményrendszer mentén különböznek leginkább, hanem az infrastrukturális ellátottságban, technológiai felkészültségben, üzleti komplexitásban, innovációban valamint felsőoktatás és szakképzettségben. Ennek oka az, hogy az előbb említett kategóriákban haladást elérni csak igen hosszú távon lehetséges, míg

9 az intézményi háttérben, munkaerőpiacon és makrokörnyezetben már a rövid távú kormányzati elköteleződés is látványos eredményeket tud elérni. A következő táblázat azt mutatja meg, hogy a szűken vett régiónkban hogyan helyezkednek el az országok a versenyképességi pillérek mentén: 1. táblázat: A kelet-közép-európai EU tagállamok versenyképességi helyezései Pillér / Tagállam Bulgária Horvátország Csehország Magyarország Lengyelország Románia Szlovákia Szlovénia Intézményi háttér 3,53 3,63 4,16 3,31 3,99 3,59 4,16 4,1 Infrastruktúra 4,01 4,58 4,68 4,24 4,34 3,61 4,68 4,79 Makrokörny. 5,21 4,41 5,89 5,12 5,14 5,53 5,89 4,91 Eü. & alapok. 5,94 5,78 6,35 5,62 6,19 5,48 6,35 6,47 Felsőok. & szakkép. 4,64 4,7 5,2 4,36 5,03 4,45 4,54 5,42 Árupiac 4,41 4,1 4,67 4,4 4,57 4,22 4,45 4,62 Munkaerőpiac 4,4 3,89 4,5 4,13 4,13 4,04 3,98 4,08 Pénzpiac 4,14 3,58 4,74 3,97 4,24 3,73 4,56 3,21 Technológiai fejl. 5,14 4,72 5,54 4,52 4,76 4,71 4,79 5,19 Piacméret 3,85 3,52 4,43 4,27 5,13 4,53 3,99 3,32 Üzleti komplex. 3,78 3,76 4,49 3,47 4,1 3,56 4,1 4,23 Innováció 3,36 3,06 3,78 3,24 3,39 3,14 3,32 3,93 Megjegyezés: A piros szín az adott kategóriában a legrosszabb, a zöld a legjobb értéket jelöli. A pontszámok 1-től 7-ig terjednek, ahol a 7-es érték a legjobb. A táblázatból leolvasható, hogy Magyarország összesen 4 pillérben áll a legrosszabbul a térségben, és egyben sem a legjobban. Hasonló eredményt egyedül Horvátország produkált. Ebben a tekintetben egyébként nincs változás a tavalyi évhez képest; Magyarország önmagához képest nem teljesített rosszabbul, a többiek azonban előrébb léptek. Ezt tükrözi az is, hogy hazánk versenyképességi pontszámában nem történt változás (továbbra 4,2 pont), 8 ország is bejött azonban Magyarország elé, ami mindenféleképpen intő jel. Magyarországon az intézményrendszer versenyképessége a legrosszabb, az elmúlt 10 évben a visszaesés folyamatos volt (2007-ben még 4,1 ponton állt). Nagyon komoly problémák vannak a korrupcióval, ami esetében nem szabad elfelejteni, hogy a vállalatok ugyanúgy érintettek benne, vagyis a vállalati etikával is gondok vannak. Szintén bajos a kormányzati döntések átláthatósága, amin egyáltalán nem segít, hogy bizonyos közpénzekről csak hosszú perek után lehet információt kapni. Igen jelentős a közbeszerzések során a kontraszelekció, vagyis vannak olyan kormány közeli vállalatok, amelyek nem egy esetben kivételezettek. A felmérés szerint gond van a közpéntek elosztásával, ami gyakran pazarlás. Ez elég markánsan megjelenik az EU-s támogatások terén is, amiről több kutatás is kimutatta, hogy lényegében csak a vállalati finanszírozás kiváltására volt jó, a valódi célt pedig nem érte el. A WEF számításai szerint gond a tulajdonjogok tiszteletben tartásával is; ez a mutató az ún. trafik- és földtörvény hatályba lépése után romlott jelentősen el. A bírói függetlenség megítélése pedig folyamatosan rosszabbodik, a legnagyobb esést pont az idei évben szenvedte el, de érdemes megjegyezni, hogy a jelenleg 3,1 ponton álló mutató 2007-ben még 4,4 pont volt.

10 Az ország infrastrukturális állapota kifejezetten jónak számít a térségben, persze a nyugateurópai színvonaltól még így is elmarad. Rendkívül jó, hogy viszonylag magas az autópályák sűrűsége, ugyanakkor a centralizált közlekedési infrastruktúra továbbra is sok idővel növeli az A-ból B-be való eljutást. A vasúti infrastruktúra jó, bár az utazási sebesség továbbra is lassú, de a teherszállítás így is jobb, mint a környező országokban, a személyszállításban pedig jelentős modernizálás történt a kocsik terén. Az ország légi infrastruktúrájának színvonala visszatért a MALÉV csődje előtti időkre, vagyis a legfontosabb európai célállomások átszállás nélkül elérhetők Budapestről. Továbbra is gyenge pont a kikötői infrastruktúra; Nyugat-Európában a folyók komolyan számításba vehető teherszállítási opciók, nálunk azonban a Dunát kevésbé használják, annak ellenére, hogy hazánk a Duna-stratégia egyik kulcsországa. Az egyik legfejlettebb pillérünk a makrogazdasági mutatók terén található, ami ellentétben a többi mutatóval inkább javult az elmúlt években. A kormányzat elköteleződése a maastrichti kritériumok betartása mellett dicséretes, az eredmények pedig igencsak jót tesznek versenyképességünknek, mivel ha a makrogazdasági mutatóink nem javultak volna az elmúlt években, akkor versenyképességünk sokkal rosszabb lenne most. Igencsak paradox, hogy Magyarország legjobb versenyképességi mutatója az egészségügy és az alapoktatás, hiszen a térségben így is a második legrosszabb. Bár az iskolázottsági mutatók jók, az alapoktatás mindenki számára kötelező, ugyanakkor ahogy a PISA felmérések is igazolják, a diákok eredményei évről-évre rosszabbak. Az alapoktatásból kikerülő gyerekek egyötöde tekinthető funkcionális analfabétának, ami a későbbi elhelyezkedési esélyeiket lényegében nullára rontja. Az egészségügyi ellátás minősége egészen rossz: Magyarországon a kezelhető (pl.: diabétesz) vagy megelőzhető (pl.: szív- és érrendszeri betegségek) betegségben elhunytak aránya duplája az európai átlagnak, mert a beteg nem megy (jut) időben ellátáshoz, vagy nem megfelelő ellátáshoz jut (ide értve a várakozást is). Hazánkban a születéskor várható átlagos élettartam nőknél 80, férfiaknál 72 év, az egészségben eltöltött idő pedig ennél kb. 20%-kal alacsonyabb, vagyis a lakosság (munkaerő) egy jelentős részének még a szolgálati idő alatt lesz valamilyen krónikus betegsége, ami a munkájára is kihat, illetve egy jó részük (kb. 20%, különösen a férfiak körében) még a nyugdíjba vonulás előtt elhalálozik. A felsőoktatási és szakképzési pillér hazánk egyik leggyengébb pontja, ami óta folyamatosan romlik, lényegében a felsőoktatási tandíj bevezetése óta. Korábban sem volt azonban jó szinteken ez a mutató; a felsőoktatási kínálat igen szűk, magyarországi egyetem a top százas listáktól jól le van maradva, a tehetséges fiatalokat külföldön képzik. A szakképzésre hasonlóak igazak, mint a felsőoktatásra. A kínálat nem tükrözi a piac igényeit, a képzés színvonala gyenge. Bizonyos szakemberekből komoly hiány van a munkaerőpiacon, míg a szakképzetlenekből túlkínálat van. Ez egyébként nem csupán Magyarországra igaz, hanem Nyugat-Európára is, ami viszont a magas bérekkel elszívja a szakképzett munkaerőt az alacsonyabb bérszínvonalú országokból. A külföldi munkavállalók magyarországi hasznosítása pedig egyelőre nem járható út. Az árupiaci hatékonyság hazai szintje közepesnek mondható. Igaz ugyan, hogy a belső vámok eltörlése óta az effektív vámteher lényegében megszűnt, a munkát és termelést terhelő adók és járulékok szintje azonban világviszonylatban is magas. Kevés olyan hazai vállalat van, amely akár Magyarországon is jelentős piaci részesedéssel bírna, ami az alacsony termelékenység következménye. A vállalatok többsége legfeljebb helyi, esetleg regionális szinten érdekelt a versenyben, országos érdekeltsége csak kevés cégnek van. Aggasztó továbbá, hogy a külföldi

11 tulajdonú vállalatok termelékenysége sokkal jobb, mint a tisztán hazai tulajdonúaké. Ugyanakkor kiemelendő, hogy az ország külföldi tőke vonzó képessége az elmúlt időszakot tekintve egészen jó. A munkaerőpiaci mutatókban felemás képet kapunk az országról. Egyrészt a hazai szabályozási környezet kedvezőnek mondható, a szerződések a munkavállalót és a munkaadót is kielégítően védik. Az alkalmazottak felvétele és elbocsátása gyorsan kivitelezhető folyamat. Ugyanakkor az ország nem képes megtartani a munkaerő egy jó részét, helyettük pedig nem képes munkába állítani megfelelően képzettet se a hazai, se a külföldi állományból. A munkát terhelő adók és járulékok magasak és bár ennek javítására vannak kormányzati tervek, kétséges azonban hogy ezek hatása mikor lesz majd érezhető. Hazánk pénzpiaci fejlettsége európai viszonylatban igen gyenge. A vállalkozásoknak elenyésző hányadában van hajlandóság és képesség a tőkepiacról való forrásbevonásra (pl.: kötvények vagy részvények formájában). Ez részben annak is köszönhető, hogy a magyar tőzsde igen kicsi, lényegében alig néhány vállalat részvényeivel folyik valódi kereskedés. A lakosság idegenkedik a tőkepiactól, aminek az utóbbi idők brókerbotrányai sem tettek jót. Mindezek után a vállalatok továbbra is ki vannak téve a banki hitelminősítésnek és kamatoknak, továbbá az EU-s forrásoknak. Az ország technológiai felkészültsége önmagában nem rossz, de még így is a régióban a legrosszabb. Az internet elterjedtsége alacsony az európai magországokhoz képest, a lakosság digitális kompetenciája pedig kifejezetten rossz. Mindez megmutatkozik a vállalatok technológiai fejlettségén is, ami kifejezetten a nem informatikai jellegű vállalatokat érinti. A számítógéppark (ha alkalmaznak egyáltalán) gyakran elavult, ahogy a szoftverek is. A magyar vállalatok szinte egyáltalán nem használják ki a modern technológia adta lehetőségeket, nem csupán a konkrét termelésben, hanem más területeken sem, úgymint marketing vagy vállalatirányítás, miközben a régió többi országában mindez már a mindennapi vállalati élet része. Ami a piacméretet illeti, ahogy ezt már korábban említettük, a kiszolgált piacok mérete annak ellenére kicsi, hogy a GDP arányos export magas. A hazai kivitel alig néhány országra korlátozódik, ezeken kívül a magyar jelenlét marginális. Ezért aligha lehet távolság miatti szállítási költségnövekedés okolni; a magyar vállalkozások lényegében nem tudnak olyan piacra betörni, ahol nem beszállítók. Ennek oka a nyelvtudás hiányában, valamint a fentebb említett tényezőkben keresendő. Az üzleti komplexitás szoros összefüggésben van a korábban ismertetett mutatókkal. Itt elsősorban a hálózatosodás és a kooperáció hiánya emelendő ki. Ezért azonban nem feltétlenül a vállalatok hajlandósága okolható, mivel nincs is jelen kellő számú olyan magyar vállalat a piacon, amely olyan minőségben termelne, hogy a kooperáció lehetősége egyáltalán érdemben felmerülhetne. A vállalatok kommunikációja gyenge (lásd előző két pillér), marketingstratégiája csak elenyésző hányaduknak van. A magyar cégek az értékláncok alján helyezkednek el, ami azt jelenti, hogy jellemzően alacsony hozzáadott értéket állítanak elő, ami főleg az olcsó munkaerőn alapul. A tervezés és kutatás-fejlesztés jellemzően nem hazánkban történik. A versenyképesség csúcsán az innováció áll, ebben hazánk a harmadik legrosszabb a régióban. Ellentétben a többi pillérrel, ahol a legtöbb esetben a vállalatokon kívül álló okokkal tudtuk magyarázni lemaradásunkat, ebben a pillérben inkább a vállalati magatartás okolható a

12 gyenge helyezésért. A hazai innovációs és K+F kapacitás ugyanis nem lenne olyan rossz, ahogy azt pontszámok mutatják. Bár valódi kutatóból kevés áll rendelkezésre, minőségük azonban magas színvonalú, még ha nem is érik el a világ élvonalát. A válság óta azonban megcsappant a vállalatok kutatásra fordított kerete, így igen nehézkes az egyetemekkel, kutatóhelyekkel való együttműködés. Mindezt nehezíti, hogy a felsőoktatási intézmények állami finanszírozása sokat romlott, így a kutatási együttműködések részben intézményfinanszírozás-jellegűek is. Ezen kívül az egyetemi alkalmazottakat komoly korlátok közé szorították, így egy együttműködési megállapodás megkötése is már-már áthidalhatatlan akadályokba ütközik. Tanulságok Magyarország számára Mi magunk a tavalyi év után úgy hittük, hogy hazánk versenyképessége tovább már nem romolhat részben igazunk is lett. A pontszám nem változott, de azzal nem kalkuláltunk, hogy több ország is gyorsabban fejlődik majd, így helyezésünk romlik. Sajnálatos módon ezzel továbbra is számolnunk kell. A pontszám várhatóan már nem fog jelentősen romlani, de számottevő javulásra sem számítunk. A versenyképesség javulása ugyanis alapvetően két síkon képzelhető el: rövid távon sürgősen javítani kell az intézményi háttér hibáin. Csökkenteni kell a korrupciót, átláthatóvá kell tenni a döntéshozatalt, meg kell szüntetni a kivételezést. Bár ezek gyakran hangoztatott pontok, változás ezen a téren alig tapasztalható, pedig a teljes pálfordulás csakis kormányzati döntés kérdése. Az ilyen változások nem példa nélküliek a világban. A román kormány képes volt jelentősen visszaszorítani a korrupciót, még ha ennek egy-két magas rangú politikus áldozatul is esett. Az átláthatóság kérdését a skandináv országok példájából lehetne átvenni, míg a közbeszerzések során fellépő kivételezések már a korrupció csökkenése és az átláthatóság növekedése következtében visszaszorulhatnának. A másik dimenzió azonban hosszú távú; a felsőoktatás és szakképzés, valamint az egészségügy állapotán csak 10 éves távlatokban lehet érzékelhetően javítani. Szükség van az egyetemi képzések színvonalának emelésére és a kínálat kiszélesítésére. Mindez nem példanélküli Európában Hollandiában, amely méreteiben hasonló Magyarországhoz, a felsőoktatás világszínvonalú. Mindez nagyrészt finanszírozás kérdése, igaz a hallgatók megfelelő képzését már az alapoktatásban el kell kezdeni és ebben is súlyos lemaradása van Magyarországnak. Az egészségügy javítása sem csupán pénz kérdése, hanem a szervezettségé is. Ezen kívül a megelőzhető betegségek visszaszorítása érdekében erősíteni kell a prevenciós oktatást. Ez utóbbi tekintetében történtek már pozitív változások, az eredmények azonban csak egy generációváltás után érezhetőek majd. Összességében elkerülhetetlen, hogy a mindenkori kormányzat gyökeres változásokat eszközöljön saját politikáján. Ellenkező esetben minden olyan ország, amely ezt megtette, meg fogja előzni hazánkat. A versenyképességi rangsorban pedig már csak Horvátország és Görögország található mögöttünk az EU-ból, néhány év múlva azonban könnyen az ő szintjükre süllyedhetünk, ha nem történik változás.

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 Sajtóközlemény Készítette: Kopint-Tárki Budapest, 2014 www.kopint-tarki.hu A Világgazdasági Fórum (WEF) globális versenyképességi indexe

Részletesebben

Versenyképességünk fokozásának tényezői

Versenyképességünk fokozásának tényezői ÁTALAKULÁS ÉS KONSZOLIDÁCIÓ A MAGYAR GAZDASÁGBAN ÉS GAZDASÁGIRÁNYÍTÁSBAN 50. Közgazdász Vándorgyűlés Versenyképességünk fokozásának tényezői Chikán Attila egyetemi tanár, igazgató Budapesti Corvinus Egyetem

Részletesebben

Csökkenthető-e az államadósság a versenyképesség növelése nélkül?

Csökkenthető-e az államadósság a versenyképesség növelése nélkül? Csökkenthető-e az államadósság a versenyképesség növelése nélkül? LászlóCsaba, Szenior Partner KPMG Tanácsadó Kft. 2013. szeptember Növekedés, államadósság, hiány GDP-növekedés hatása az államadósságra

Részletesebben

Magyarország helyzetének változása a régiós versenyben

Magyarország helyzetének változása a régiós versenyben Magyarország helyzetének változása a régiós versenyben A Versenyképességi évkönyv 216 bemutatása Magyar versenyképesség régiós kitekintéssel c. workshop 216. március 29. Udvardi Attila Kutatásvezető GKI

Részletesebben

Konjunktúrajelentés 2014

Konjunktúrajelentés 2014 Konjunktúrajelentés 0 A Német Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 0. Konjunktúra felmérésének eredményei 0. április. Dirk Wölfer kommunikációs osztályvezető 0.0.. Résztvevők 0 Magyar felmérés: résztvevő

Részletesebben

Konjunktúrajelentés 2017

Konjunktúrajelentés 2017 Konjunktúrajelentés 0 A DUIHK. Konjunktúra felmérésének eredményei Dirk Wölfer kommunikációs osztályvezető 0. április. DUIHK Konjunktúrajelentés 0 Miért fontos? Gazdasági helyzet Munkaerő piac Gazdaságpolitika

Részletesebben

Logisztika és versenyképesség Magyarországon

Logisztika és versenyképesség Magyarországon Közlekedésfejlesztés Magyarországon Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata Logisztika és versenyképesség Magyarországon Chikán Attila Egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem Elnök, Magyar Logisztikai,

Részletesebben

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Nemzetközi Közszolgálati Továbbképzési Program A közpolitikai, kormányzati és közszolgálati hatékonyság nemzetközi modelljei Nemzeti Közszolgálati Egyetem Postacím:

Részletesebben

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016- 00001 A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés A versenyképes üzleti környezet kialakításának kormányzati feladatai Prof. Dr. Csath Magdolna Györpál Tünde Nagy Balázs

Részletesebben

A magyarországi bérfelzárkózás lehetőségei és korlátai

A magyarországi bérfelzárkózás lehetőségei és korlátai A magyarországi bérfelzárkózás lehetőségei és korlátai MKT 2017. június 8. Palócz Éva Kopint-Tárki Zrt. palocz@kopint-tarki.hu www.kopint-tarki.hu A magyar gazdaság teljesítménye 2010 óta, a régióban 120

Részletesebben

Konjunktúrajelentés 2016 A DUIHK 22. Konjunktúra-felmérésének eredményei. 1 DUIHK Konjunktúrajelentés A felmérés számokban.

Konjunktúrajelentés 2016 A DUIHK 22. Konjunktúra-felmérésének eredményei. 1 DUIHK Konjunktúrajelentés A felmérés számokban. Konjunktúrajelentés 1 A DUIHK. Konjunktúra-felmérésének eredményei Dirk Wölfer kommunikációs osztályvezető 1. április. 1 DUIHK Konjunktúrajelentés 1 A felmérés számokban 1 ország kérdés 2 résztvevő. adat

Részletesebben

Fenn vagy lenn hol helyezkedik el Magyarország a globális értékláncban?

Fenn vagy lenn hol helyezkedik el Magyarország a globális értékláncban? Fenn vagy lenn hol helyezkedik el Magyarország a globális értékláncban? Vakhal Péter* *Kopint-Tárki Konjunktúrakutató Intézet 2017. Szeptember 8. Magyar Közgazdasági Társaság Vándorgyűlés, Eger Gazdaságpolitika

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Az iparfejlesztés jövőbeni tervezett irányai, elemei az akkreditálás jelentősége. Dr. Nagy Ádám főosztályvezető

Az iparfejlesztés jövőbeni tervezett irányai, elemei az akkreditálás jelentősége. Dr. Nagy Ádám főosztályvezető Az iparfejlesztés jövőbeni tervezett irányai, elemei az akkreditálás jelentősége Dr. Nagy Ádám főosztályvezető 2018.12.05. Tartalom Versenyképesség: hol állunk? Versenyképesség 2018 után: tovább a magyar

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Konjunktúrajelentés 2009

Konjunktúrajelentés 2009 Konjunktúrajelentés 2009 Az üzleti helyzet és várakozások A befektıi környezet A DUIHK 15. konjunktúrafelmérése Dirk Wölfer 2009. április 21. 1 Mőködı tıke befektetések az újrabefektetett tıke stabilizálja

Részletesebben

A közép-európai régió versenyképessége és a 4. ipari forradalom

A közép-európai régió versenyképessége és a 4. ipari forradalom EFOP-3.6.1-16-2016-00013 (Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusán) A közép-európai régió versenyképessége és a 4. ipari forradalom

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Nemzetközi Versenyképesség

Nemzetközi Versenyképesség Nemzetközi Versenyképesség Dr. Dombi Ákos dombi@finance.bme.hu A versenyképesség fogalma és szintjei Versenyképesség piramisa világrégió ország régió (országon belül) vállalat termék / szolgáltatás Nemzetközi

Részletesebben

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6 KKV-k jelene és jövője: a versenyképesség megőrzésének lehetőségei Dr. Parragh Bianka Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet A KKV-szektor főbb jellemzői A mikro-, kis-

Részletesebben

Adatelemzés Excellel és SPSS-sel

Adatelemzés Excellel és SPSS-sel Adatelemzés Excellel és SPSS-sel NEDELKA ERZSÉBET Tartalom 1. Adatgyűjtés 2. Gazdaság és növekedés 3. Kereskedelem 4. Versenyképesség 5. Excel adatelemzés modulja 6. SPSS alapjai Adatgyűjtés, szakirodalom

Részletesebben

Versenyképesség vagy képességverseny?

Versenyképesség vagy képességverseny? Versenyképesség vagy képességverseny? Dr. Kóka János Gazdasági és Közlekedési Miniszter GKI Gazdaságkutató Rt. Gazdaságpolitikai választások konferencia Budapest Hotel Marriott, 2005. november 8. USA Hong

Részletesebben

Kutatás-fejlesztési adatok a PTE KFI stratégiájának megalapozásához. Országos szintű mutatók (nemzetközi összehasonlításban)

Kutatás-fejlesztési adatok a PTE KFI stratégiájának megalapozásához. Országos szintű mutatók (nemzetközi összehasonlításban) 199 1992 1994 1996 1998 2 22 24 26 28 1 Kutatás-fejlesztési adatok a PTE KFI stratégiájának megalapozásához Készítette: Erdős Katalin Közgazdaságtudományi Kar Közgazdasági és Regionális Tudományok Intézete

Részletesebben

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás?

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? 2012 óta a világ külkereskedelme rendkívül lassú ütemben bővül, tartósan elmaradva az elmúlt évtizedek átlagától. A GDP növekedés

Részletesebben

PROF. DR. FÖLDESI PÉTER

PROF. DR. FÖLDESI PÉTER A Széchenyi István Egyetem szerepe a járműiparhoz kapcsolódó oktatásban, valamint kutatás és fejlesztésben PROF. DR. FÖLDESI PÉTER MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 2014. JANUÁR 31. Nemzetközi kitekintés Globalizáció

Részletesebben

Versenyképességi tendenciák, gazdaságpolitika és értékek

Versenyképességi tendenciák, gazdaságpolitika és értékek Friedrich Ebert Stiftung - Gazdaságkutató Zrt. Magyar versenyképesség régiós kitekintéssel Versenyképességi tendenciák, gazdaságpolitika és értékek Chikán Attila Professor emeritus, igazgató BCE Versenyképesség

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Miskolc, 2006. május 23. Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatóság, 2006 ISBN 963 215 973 X Igazgató: Dr. Kapros

Részletesebben

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19.

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19. Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető 2016. március 19. 21-22 % A digitális gazdaság a bruttó hazai termék (a továbbiakban: GDP) 21-22%-kát adja. Stabil

Részletesebben

Kkv-beruházások: kitarthat még a cégek lendülete

Kkv-beruházások: kitarthat még a cégek lendülete Sajtóközlemény azonnal közölhető! Kkv-beruházások: kitarthat még a cégek lendülete Budapest, 2017. június 27. Minden ötödik 200 millió és 15 milliárd forint közötti árbevétellel rendelkező kis- és középvállalkozás

Részletesebben

GYORSELEMZÉS. Bérek alakulása a 2016-ban kötött országos bérmegállapodás tükrében

GYORSELEMZÉS. Bérek alakulása a 2016-ban kötött országos bérmegállapodás tükrében GYORSELEMZÉS Bérek alakulása a 2016-ban kötött országos bérmegállapodás tükrében A Magyar Szakszervezeti Szövetség felkérésére készítettük ezt az elemzést a bérek helyzetének alakulásáról. A szakszervezetek,

Részletesebben

A földrajz szerepe a magyar gazdasági növekedésben

A földrajz szerepe a magyar gazdasági növekedésben A földrajz szerepe a magyar gazdasági növekedésben Lengyel Imre Varga Attila A Magyar Regionális Tudományi Társaság XVI. Vándorgyűlése Kecskemét, 2018. október 19. Ha meg szeretnénk érteni a nemzeti növekedési

Részletesebben

3. melléklet: Innovációs és eredményességi mutatók Összesített innovációs index, 2017 (teljesítmény a 2010-es EU-átlag arányában)

3. melléklet: Innovációs és eredményességi mutatók Összesített innovációs index, 2017 (teljesítmény a 2010-es EU-átlag arányában) 3. melléklet: Innovációs és eredményességi mutatók 3.1. Összesített innovációs index, 2017 (teljesítmény a 2010-es EU-átlag arányában) 3.1.1. Az EU innovációs eredménytáblája (European Innovation Scoreboard)

Részletesebben

Konjunktúrajelentés 2013

Konjunktúrajelentés 2013 Konjunktúrajelentés 1 A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara. konjunktúra-felmérésének eredményei Dirk Wölfer a DUIHK kommunikációs osztályvezetője 1. április. 1 1... Konjunktúrajelentés 1 A DUIHK.

Részletesebben

Makrogazdasági helyzetkép, kitekintés re

Makrogazdasági helyzetkép, kitekintés re Makrogazdasági helyzetkép, kitekintés 2016-2017-re Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. MKT - Költségvetési Tanács szakmai konferencia Budapest, 2016. október 20. Négyes válság volt - egy maradt

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

A magyar adórendszer nemzetközi szemmel avagy versenyben az adórendszer. Dr. Lőcsei Tamás Üzletágvezető, Adó- és jogi szolgáltatások

A magyar adórendszer nemzetközi szemmel avagy versenyben az adórendszer. Dr. Lőcsei Tamás Üzletágvezető, Adó- és jogi szolgáltatások A magyar adórendszer nemzetközi szemmel avagy versenyben az adórendszer Dr. Lőcsei Tamás Üzletágvezető, Adó- és jogi szolgáltatások Egy sikeres országhoz erős, kompetitív vállalkozások kellenek. Ennek

Részletesebben

Ilyen adóváltozásokat javasol az EU - mutatjuk, kik járnának jól Magyarországon!

Ilyen adóváltozásokat javasol az EU - mutatjuk, kik járnának jól Magyarországon! 2013. június 15., szombat 10:51 (NAPI) Ilyen adóváltozásokat javasol az EU - mutatjuk, kik járnának jól Magyarországon! Az Európai Bizottság már egy ideje egyre hangsúlyosabban forszírozza, hogy a munkát

Részletesebben

Dr. FEHÉR PÉTER Magyarországi szervezetek digitális transzformációja számokban - Tények és 1trendek

Dr. FEHÉR PÉTER Magyarországi szervezetek digitális transzformációja számokban - Tények és 1trendek Dr. FEHÉR PÉTER Magyarországi szervezetek digitális transzformációja számokban - Tények és 1trendek 2 Változás sebessége A gazdasági átalakulás nehezen követi a technológiai fejlődést Technológiai változás

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

MAGYARORSZÁG DIGITÁLIS OKTATÁSI STRATÉGIÁJA

MAGYARORSZÁG DIGITÁLIS OKTATÁSI STRATÉGIÁJA MAGYARORSZÁG DIGITÁLIS OKTATÁSI STRATÉGIÁJA DEBRECEN, 2018. ÁPRILIS 14. HORVÁTH ÁDÁM DIVÍZIÓVEZETŐ DIGITÁLIS PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI KÖZPONT VÁLTOZÓ MUNKAERŐPIACI IGÉNYEK VÁLTOZÓ MUNKAERŐPIACI IGÉNYEK A

Részletesebben

A vállalati hitelezés továbbra is a banki üzletág központi területe marad a régióban; a jövőben fokozatos fellendülés várható

A vállalati hitelezés továbbra is a banki üzletág központi területe marad a régióban; a jövőben fokozatos fellendülés várható S A J TÓ KÖZ L E M É N Y L o n d o n, 2 0 1 6. m á j u s 1 2. Közép-kelet-európai stratégiai elemzés: Banki tevékenység a közép- és kelet-európai régióban a fenntartható növekedés és az innováció támogatása

Részletesebben

Beszállítók: dualitás és lehetőség

Beszállítók: dualitás és lehetőség Beszállítók: dualitás és lehetőség Egy vállalati felmérés eredményei MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet, CEU 2015. október Lehetőség vagy dualitás? Kis, nyitott, feltörekvő gazdaságok vállalatai Nemzetközi

Részletesebben

Az Országos Kompetenciamérés intézményi eredményeinek értékelése és a tanulói teljesítmények növelésének lehetőségei

Az Országos Kompetenciamérés intézményi eredményeinek értékelése és a tanulói teljesítmények növelésének lehetőségei Az Országos Kompetenciamérés intézményi eredményeinek értékelése és a tanulói teljesítmények növelésének lehetőségei 1. Az Országos Kompetenciamérés eredményeinek értékelése (2014-2017) Iskolánk tanulói

Részletesebben

Költségvetési politika és befektetési környezet

Költségvetési politika és befektetési környezet Költségvetési politika és befektetési környezet Dale A. Martin a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara elnöke Költségvetési Tanács 1. július 1 1.0.. Beruházási döntések 1. A költségvetési politika

Részletesebben

1. Milyen mértékben hatnak az Ön vállalatára a következő munkaerőpiaci trendek (1 nem jellemző, 5 nagyon meghatározó)? a) munkaerőhiány

1. Milyen mértékben hatnak az Ön vállalatára a következő munkaerőpiaci trendek (1 nem jellemző, 5 nagyon meghatározó)? a) munkaerőhiány 1. Milyen mértékben hatnak az Ön vállalatára a következő munkaerőpiaci trendek (1 nem jellemző, 5 nagyon meghatározó)? a) munkaerőhiány b) munkaerő külföldre vándorlása. c) technológiai változások miatt

Részletesebben

ció Magyarországon gon 2009

ció Magyarországon gon 2009 Kutatás, a fejlesztés és s innováci ció Magyarországon gon 2009 Pálinkás József Kinőni Magyarországot Konferencia tudományról, kutatásról, innovációról 2009. május 20. 1 1. A Parlament feladatai: törvényi

Részletesebben

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007.I- III.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007.I- III. ÚJ LEHETŐSÉGEK, ÚJ FORRÁSOK A BEFEKTETŐK ELŐTT KONFERENCIA Nagyvárad, 2008. április 4. Magyar tőkekivitel alakulása (millió euró) 1998-2007. 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 582,4 810,1

Részletesebben

Magyarország gazdasági versenyképessége

Magyarország gazdasági versenyképessége Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Magyarország gazdasági versenyképessége Előadó: Péli László, tanársegéd Gödöllő, 2010. Versenyképesség

Részletesebben

AZ OKTATÁS VÁROSKARAKTERT ALAKÍTÓ SZEREPE A MAI MAGYARORSZÁGON KOLTAI ZOLTÁN, PTE KPVK

AZ OKTATÁS VÁROSKARAKTERT ALAKÍTÓ SZEREPE A MAI MAGYARORSZÁGON KOLTAI ZOLTÁN, PTE KPVK AZ OKTATÁS VÁROSKARAKTERT ALAKÍTÓ SZEREPE A MAI MAGYARORSZÁGON KOLTAI ZOLTÁN, PTE KPVK Felsőoktatási kihívások Alkalmazkodás stratégiai partnerségben 12. Nemzeti és nemzetközi lifelong learning konferencia

Részletesebben

Makroökonómia. 9. szeminárium

Makroökonómia. 9. szeminárium Makroökonómia 9. szeminárium Ezen a héten Árupiac Kiadási multiplikátor, adómultiplikátor IS görbe (Investment-saving) Árupiac Y = C + I + G Ikea-gazdaságot feltételezünk, extrém rövid táv A vállalati

Részletesebben

Gerlaki Bence Sisak Balázs: Megtakarításokban már a régió élmezőnyéhez tartozunk

Gerlaki Bence Sisak Balázs: Megtakarításokban már a régió élmezőnyéhez tartozunk Gerlaki Bence Sisak Balázs: Megtakarításokban már a régió élmezőnyéhez tartozunk A magyar gazdaság növekedési modellje az elmúlt években finanszírozási szempontból alapvetően megváltozott: a korábbi, külső

Részletesebben

Költség-haszon elemzési ajánlások a közigazgatásnak. dr. Antal Tímea - Sántha Zsófia március 05.

Költség-haszon elemzési ajánlások a közigazgatásnak. dr. Antal Tímea - Sántha Zsófia március 05. Költség-haszon elemzési ajánlások a közigazgatásnak dr. Antal Tímea - Sántha Zsófia 2019. március 05. Tartalom Versenyképességi tényezők - közigazgatás Globális versenyképességi index 10+1 speciális közigazgatási

Részletesebben

A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Magyar Ilona Általános Iskolája 2015-ös évi kompetenciamérésének értékelése

A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Magyar Ilona Általános Iskolája 2015-ös évi kompetenciamérésének értékelése A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Magyar Ilona Általános Iskolája 2015-ös évi kompetenciamérésének értékelése 2016. június 10. Készítette: Karenyukné Major Ágnes I. A telephely épületének

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

A MAGYAR KKV SZEKTOR NEMZETKÖZI KITEKINTÉSBEN összehasonlítás V4-ekkel és Szlovéniával

A MAGYAR KKV SZEKTOR NEMZETKÖZI KITEKINTÉSBEN összehasonlítás V4-ekkel és Szlovéniával A MAGYAR KKV SZEKTOR NEMZETKÖZI KITEKINTÉSBEN összehasonlítás V4-ekkel és Szlovéniával Dr. Szabó Antal Nyug. ENSZ Regionális Tanácsos az ERENET Igazgatója ORSZÁG Ország Adatok NÉPESSÉG [ millió ] TERÜLET

Részletesebben

Magyar cégeknek van esélyük a 4. ipari forradalomban? MAGYAROK A PIACON KLUB Essősy Zsombor elnök

Magyar cégeknek van esélyük a 4. ipari forradalomban? MAGYAROK A PIACON KLUB Essősy Zsombor elnök Magyar cégeknek van esélyük a 4. ipari forradalomban? MAGYAROK A PIACON KLUB Essősy Zsombor elnök A MAGYAROK A PIACON KLUBRÓL A Magyarok a Piacon Klub a jól prosperáló magyar vállalkozások összefogásával

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Megrendelő Káli Sándor elnök. Készítették

Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Megrendelő Káli Sándor elnök. Készítették Miskolci Kistérség Többcélú Társulása Stratégiai és Operatív Program (2007-2013) Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Megrendelő Káli Sándor elnök Készítették Dr. Hitesy Ágnes projektvezető HBH

Részletesebben

A HAZAI KÖZÉPVÁLLALATI SZEKTOR JÖVŐKÉPE HÁROM VÁROSTÉRSÉGBEN. Horeczki Réka. Dualitások a regionális tudományban XV.

A HAZAI KÖZÉPVÁLLALATI SZEKTOR JÖVŐKÉPE HÁROM VÁROSTÉRSÉGBEN. Horeczki Réka. Dualitások a regionális tudományban XV. Mosonmagyaróvár, 2017. október 19-20. Az előadás és a tanulmány elkészülését az NKFI-115577 A hazai középvállalati szektor szerepe az ipar területi versenyképességében kutatási projekt támogatja. A HAZAI

Részletesebben

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve X. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl Nemzetközi tudományos konferencia Kaposvár, 2016. október 14. A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve Gazdaságtörténeti áttekintés a konvergencia szempontjából

Részletesebben

INFORMATIKAI OKTATÁSI KONFERENCIA Pölöskei Gáborné Helyettes államtitkár

INFORMATIKAI OKTATÁSI KONFERENCIA Pölöskei Gáborné Helyettes államtitkár INFORMATIKAI OKTATÁSI KONFERENCIA 2019 Pölöskei Gáborné Helyettes államtitkár IPAR 4.0 az informatikai képzés átalakulása Az Ipar 4.0 megjelenésével minden foglalkozás átalakul Forrás: McKinsey (2018)

Részletesebben

Pest megye versenyképességi indexe

Pest megye versenyképességi indexe Pest megye versenyképességi indexe Pest megye önálló NUTS2 régióvá válásának szükségességét a versenyképességi tényezőket vizsgáló kompozit index is alátámasztja. A versenyképesség mérése Az EU a régiók

Részletesebben

Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció

Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció Innovációs mutatók az új tag- és a tagjelölt országokban, 2003 1 Magyarország innovációs mutatói az új tag, illetve jelölt országok (NAS-13) átlagához képest,

Részletesebben

Vállalati versenyképesség és állami költségvetés

Vállalati versenyképesség és állami költségvetés Vállalati versenyképesség és állami költségvetés Chikán Attila Czakó Erzsébet BCE GTK Versenyképesség Kutató Központ Budapest, 2014. szeptember 30. 2 Gondolatmenet 1. A Versenyképesség Kutató Központról

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak

MELLÉKLET. a következőhöz: A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.5.17. COM(2017) 242 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD)

Részletesebben

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban % közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe A Start Zrt. negyedévente adja közre a Start Jeremie Kockázati Tőke Monitor című jelentését, amelyben

Részletesebben

Magyar cégeknek van esélyük a 4. ipari forradalomban? MAGYAROK A PIACON KLUB Essősy Zsombor elnök

Magyar cégeknek van esélyük a 4. ipari forradalomban? MAGYAROK A PIACON KLUB Essősy Zsombor elnök Magyar cégeknek van esélyük a 4. ipari forradalomban? MAGYAROK A PIACON KLUB Essősy Zsombor elnök A MAGYAROK A PIACON KLUBRÓL A Magyarok a Piacon Klub a jól prosperáló magyar vállalkozások összefogásával

Részletesebben

Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola kompetenciamérésének 2015-es évi intézményi értékelése Készítette: Knódel Éva

Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola kompetenciamérésének 2015-es évi intézményi értékelése Készítette: Knódel Éva Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola kompetenciamérésének 2015-es évi intézményi értékelése Készítette: Knódel Éva 2016. június 17. 6 évfolyam A hatodik évfolyamon összesen 296 diák tanult

Részletesebben

Az IKT szektor gazdasági lábnyoma A digitális gazdaság mérésének új módszertana

Az IKT szektor gazdasági lábnyoma A digitális gazdaság mérésének új módszertana Az IKT szektor gazdasági lábnyoma A digitális gazdaság mérésének új módszertana A kutatás az megbízásából készült. MKT 53. Közgazdász vándorgyűlés 2015. szeptember 4. Előadó: Virovácz Péter Századvég Gazdaságkutató

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM KUTATÁS, FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁS A GINOP-BAN Keller Péter főosztályvezető-helyettes Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

Magyarország növekedési kilátásai A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái MTA KRTK KTI workshop

Magyarország növekedési kilátásai A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái MTA KRTK KTI workshop Magyarország növekedési kilátásai A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái MTA KRTK KTI workshop Prof. Dr. Szerb László egyetemi tanár Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Helyzetkép

Részletesebben

Válságkezelés Magyarországon

Válságkezelés Magyarországon Válságkezelés Magyarországon HORNUNG ÁGNES államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 2017. október 28. Fő üzenetek 2 A magyar gazdaság elmúlt három évtizede dióhéjban Reál GDP növekedés (éves változás)

Részletesebben

Korrupció Érzékelési Index a világ korrupciós térképe 2018-ban

Korrupció Érzékelési Index a világ korrupciós térképe 2018-ban Korrupció Érzékelési Index a világ korrupciós térképe 2018-ban Budapest, 2019. január 29. Ligeti Miklós Transparency International Magyarország Korrupció Érzékelési Index 2018 180 országot rangsorol A

Részletesebben

FÜGGETLEN GAZDASÁGI, MUNKAADÓI SZÖVETSÉG POLITIKAILAG PÉNZÜGYILEG JOGILAG ÖNKÉNTES TAGSÁG

FÜGGETLEN GAZDASÁGI, MUNKAADÓI SZÖVETSÉG POLITIKAILAG PÉNZÜGYILEG JOGILAG ÖNKÉNTES TAGSÁG FÜGGETLEN GAZDASÁGI, MUNKAADÓI SZÖVETSÉG POLITIKAILAG PÉNZÜGYILEG JOGILAG ÖNKÉNTES TAGSÁG AZ MGYOSZ KÉPVISELETE ITTHON Részvétel az országos hatáskörű, legfontosabb döntés-előkészítő és döntéshozó testületek

Részletesebben

Az állam gazdasági szerepvállalása megújításának szükségessége az ÁSZKUT kutatásainak néhány fontos tanulsága

Az állam gazdasági szerepvállalása megújításának szükségessége az ÁSZKUT kutatásainak néhány fontos tanulsága Az állam gazdasági szerepvállalása megújításának szükségessége az ÁSZKUT kutatásainak néhány fontos tanulsága Dr. Pulay Gyula, az ÁSZKUT fıigazgatójának elıadása a Közpolitikai kihívások az új évtizedben

Részletesebben

A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Damjanich János Általános Iskolája 2016-os évi kompetenciaméré sének értékelése

A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Damjanich János Általános Iskolája 2016-os évi kompetenciaméré sének értékelése A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Damjanich János Általános Iskolája 2016-os évi kompetenciaméré sének értékelése Készítette: Knódel Éva 2017. június 20. I. A telephely épületének állapota

Részletesebben

Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Városföldi Általános Iskolája 2014-es évi kompetenciamérésének értékelése Készítette: Knódel Éva

Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Városföldi Általános Iskolája 2014-es évi kompetenciamérésének értékelése Készítette: Knódel Éva Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Városföldi Általános Iskolája 2014-es évi kompetenciamérésének értékelése Készítette: Knódel Éva 2015. június 17. I. A telephely épületének állapota és

Részletesebben

VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS. Versenyképességünk helyzete Európában

VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS. Versenyképességünk helyzete Európában VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS Versenyképességünk helyzete Európában 2010 2014. Előzmények: a hazai agrár-élelmiszer ipar elmúlt 25 éve ~ A '80-as évek végére a tőkeigényes állattenyésztési

Részletesebben

Lankadt a német befektetők optimizmusa

Lankadt a német befektetők optimizmusa www.duihk.hu Sajtóközlemény Kiadja: Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK), Budapest Kelt: 2018. október 25. Sajtókapcsolat: Dirk Wölfer, kommunikációs osztályvezető T: +36 (1) 345 76 24, Email:

Részletesebben

A gazdasági felzárkózás nemzetközi és hazai tapasztalatai

A gazdasági felzárkózás nemzetközi és hazai tapasztalatai A gazdasági felzárkózás nemzetközi és hazai tapasztalatai Virág Barnabás, ügyvezető igazgató Versenyképességi és Növekedési Fórum 2016 2016. június 24. 1 Az előadás fő üzenetei Versenyképesség és növekedés

Részletesebben

A kkv-k helyzete az IKT használat szempontjából

A kkv-k helyzete az IKT használat szempontjából A kkv-k helyzete az IKT használat szempontjából Az infokommunikációs technológiák és szolgáltatások alkalmazása és megfelelő igénybevétele ma már kulcstényező a gazdaság minden ágazatában, működési hatékonyság,

Részletesebben

A versenyképesség fogalma I.

A versenyképesség fogalma I. Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Versenyképesség általánosságban Versenyképesség korántsem egyenlő a gazdagsággal! Magyarország

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Pán-európai közvéleménykutatás a foglalkoztatás biztonságára és az egészségre vonatkozóan Reprezentatív eredmények az Európai Unió 27 tagországában

Pán-európai közvéleménykutatás a foglalkoztatás biztonságára és az egészségre vonatkozóan Reprezentatív eredmények az Európai Unió 27 tagországában Pán-európai közvéleménykutatás a foglalkoztatás biztonságára és az egészségre vonatkozóan Reprezentatív eredmények az Európai Unió 2 tagországában Eredményeket tartalmazó csomag az EU2 és Magyarország

Részletesebben

Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013

Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013 Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013 1 Munkatermelékenység és GDP/fő, 2011 Forrás: OECD 2 Vállalati sokféleség és

Részletesebben

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Szervezet Infokommunikációs Államtitkár Hírközlésért és audiovizuális médiáért felelős helyettes

Részletesebben

Gazdaságra telepedő állam

Gazdaságra telepedő állam Gazdaságra telepedő állam A magyar államháztartás mérete jóval nagyobb a versenytársakénál Az állami kiadások jelenlegi szerkezete nem ösztönzi a gazdasági növekedést Fókusz A magyar államháztartás mérete

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Tárgyszavak: alkalmazás; e-business; e-kereskedelem; EU; információtechnika; trend. E-business az Európai Unióban: az e-business jelentés

Tárgyszavak: alkalmazás; e-business; e-kereskedelem; EU; információtechnika; trend. E-business az Európai Unióban: az e-business jelentés MAGYARORSZÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN E-business és e-kereskedelem az Európai Unióban Az Európai Unió különböző szervezetei és intézményei rendszeresen elemzik az elektronikus üzleti módszerek használatának

Részletesebben

A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Tóth László Általános Iskolája 2016-os évi kompetenciamérésének értékelése

A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Tóth László Általános Iskolája 2016-os évi kompetenciamérésének értékelése A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Tóth László Általános Iskolája 2016-os évi kompetenciamérésének értékelése 2017. június 10. Készítette: Karenyukné Major Ágnes I. A telephely épületének

Részletesebben

KÜLPIACI SIKEREK. Dr. Kern József MAGYAR EGÉSZSÉGIPARI GYÁRTÓK SZÖVETSÉGE CE2020 az orvostechnikai ipar jelene és jövője

KÜLPIACI SIKEREK. Dr. Kern József MAGYAR EGÉSZSÉGIPARI GYÁRTÓK SZÖVETSÉGE CE2020 az orvostechnikai ipar jelene és jövője KÜLPIACI SIKEREK Dr. Kern József MAGYAR EGÉSZSÉGIPARI GYÁRTÓK SZÖVETSÉGE CE2020 az orvostechnikai ipar jelene és jövője 2019.09.04. TAGVÁLLALATAINK A Magyar Egészségipari Gyártók Szövetsége (MEGYSZ) a

Részletesebben

AZ SZTNH SZEREPE A HAZAI INNOVÁCIÓ-, ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSBEN. Pomázi Gyula

AZ SZTNH SZEREPE A HAZAI INNOVÁCIÓ-, ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSBEN. Pomázi Gyula AZ SZTNH SZEREPE A HAZAI INNOVÁCIÓ-, ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSBEN Pomázi Gyula 2019.06.20. 2 Szakpolitikai és fejlesztéspolitikai paradigma váltás 3 A gazdaság versenyképességének további fokozása mögötti

Részletesebben

Második szemináriumi dolgozat a jövő héten!!!

Második szemináriumi dolgozat a jövő héten!!! Második szemináriumi dolgozat a jövő héten!!! kibocsátás Árupiac fogyasztás beruházás munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet (tőkekínálat) Tőkepiac beruházás KF piaca megtakarítás magatartási

Részletesebben

A magyar gazdaság, az államháztartás évi folyamatai

A magyar gazdaság, az államháztartás évi folyamatai A magyar gazdaság, az államháztartás 2017-2018. évi folyamatai Dr. Karsai Gábor vezérigazgató-helyettes GKI Gazdaságkutató Zrt. KT MKT Szakmai Konferencia Budapest, 2017. október 12. Három téma A magyar

Részletesebben

Finanszírozási lehetőségek közvetlen brüsszeli források

Finanszírozási lehetőségek közvetlen brüsszeli források Finanszírozási lehetőségek közvetlen brüsszeli források Energiahatékonyság finanszírozása műhelyfoglalkozás I. Miskolc, 2019. április 16. Tisza Orsolya vezető projektmenedzser BEVEZETÉS Uniós finanszírozás

Részletesebben

versenyképess Vértes András 2007. május 10.

versenyképess Vértes András 2007. május 10. Magyarország g hosszú távú versenyképess pessége: kihívások és s lehetőségek Vértes András 2007. május 10. Az elmúlt 10-15 év egészében Magyarország versenyképesnek bizonyult! az áruk és szolgáltatások

Részletesebben

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától?

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunkat követően jelentősen nőtt a külföldön munkát vállaló magyar állampolgárok száma és

Részletesebben

Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2016. április 22. 1 Társadalmi cél Hazánk gazdasági fejlődésének és állampolgárai jólétének

Részletesebben